Zajcsökkentési intézkedési tervek készítése szakértői szemszögből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zajcsökkentési intézkedési tervek készítése szakértői szemszögből"

Átírás

1 Zajcsökkentési intézkedési tervek készítése szakértői szemszögből

2 Jogszabályi környezet 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet /2004. (X. 20.) Korm. rendelet sz. melléklet 2

3 Intézkedési terv (üzemi zaj) 3

4 Intézkedési terv

5 Bemutatjuk a db-t = 100 de 50dB + 50 db = 53 db!!!!

6 Ipari üzem - madártávlatból

7 Ipari üzem a környezet zajterhelése

8 Általános megállapításaink az intézkedési terv -rıl - Fontos, hogy rákényszeríti az üzemeltetıt a probléma részletes és szakszerő átgondolására -Elısegíti és támogatja a hatékony és eredményes tervezést - A zajcsökkentés teljes folyamatát áttekinthetıvé és követhetıvé teszi -Segíti a hatékony, segítı ellenırzést is Szükséges és nélkülözhetetlen az eredményes zajcsökkentés érdekében 8

9 Véleményünk szerint mire és miképp kell, hogy választ adjon az intézkedési terv? Mire Domináns zajforrások - sorrend Miképp Terhelési (kritikus) pontokban zajforráselemzés (közel téri zajmérések, terjedésszámítások, esetleg szelektív mőködtetés melletti mérések stb.) Szükséges mértékőzajcsökkentés forrásonként (valamennyi domináns forrás és kritikus pont figyelembe vételével) A megvalósítás idıtávlata Mőszaki megoldások (alternatívák) minimális csökkentési követelménye forrásonként ezek együttes figyelembe vételével terhelés-számítás a kritikus pontokban Szakmailag kidolgozott, alátámasztott ütemterv az elvárhatóleggyorsabb megvalósítás (egymásra épülıfeladatok + idıszükséglete + határidık + felelıs személyek) 9

10

11

12 Jelenlegi állapot

13

14 Móricz Zs. u. 10. ÉJSZAKAI MEGÍTÉLÉSI IDİ x = m y = m z = m Éjjel L r,i,a L r,a FLQi016» hidrátüzem ablaksor /db /db EZQi009» 0-2-es elszívó EZQi010» örlıelszívó EZQi001» Kıalagút FLQi017» Mész-ki-légtechn EZQi011» szívónyílás EZQi026» Tároló porelsz kém EZQi018» mészkiadó fej EZQi015» lefúvató kürtı EZQi003» Lefúvató kürtı FLQi023» Mészki-légtechncs FLQi001» Mészüzem1 felsı EZQi013» mészkıbedöntı

15 Zajforrás Ipari üzem intézkedési terv Zajcsökk. Megjegyzés mértéke Címkéző ajtaja -10 db Be kell csukni! Gőzalagút ventilátor -10 db Tokozás Autokláv (4) -5 db Meg kell javítani a burkolatot, merevebb fal kell! Címkéző ventilátor -8 db Tokozás Szárazüzem ablak alsó -5 db Árnyékolóernyővagy áthelyezés Szárazüzem ablak felső -5 db Árnyékolóernyővagy áthelyezés

16 Intézkedések utáni állapot

17

18

19 19

20 Az intézkedési terv vizsgálatakor fontos szempontok - Figyelembe vettek-e valamennyi zajforrást? - Megalapozott és részletes számításokkal igazolták-e a teljes megfelelést? - A végrehajtandó zajcsökkentés valamennyi zajforrás esetén reálisan megvalósítható beavatkozást jelent? - Reális-e a végrehajtás ütemezése indokolt átfutási idık? Véleményünk és szakmai tapasztalatunk alapján ezeket a kérdéseket a környezetvédelmi felügyelıségek szakemberei megbízhatómódon ellenırizni és értékelni tudják! 20

21 1. példa Tapasztalt problémák (kiküszöbölésük segítené a rendszer mőködtetését) Nincs az intézkedési tervek tartalmi követelményeire vonatkozóelıírás (esetleg útmutató) : az üzemeltetıbemutatja, hogy az általa tervezett intézkedések biztosítják a zajkibocsátás határértékre való csökkentését Bemutatja : - Szövegszerően leírja az intézkedést? pl. Építek egy zajvédı falat. -A kritikus pontok zajterhelését figyelembe véve zajforrás-elemzést végez a teljes üzemre számításokkal igazolja, hogy az intézkedések végrehajtása után valamennyi ponton teljesül az elıírás? (Esetleg zajtérképen mutatja be mint a fokozottan védett terület kijelölésénél?) Szakértıje válogatja 21

22 2. példa (a másik véglet) - Készül zajforrás-elemzés a teljes üzemre - Számításokkal igazolják, hogy a megadott intézkedések végrehajtása után valamennyi ponton teljesül az elıírás/határérték - Zajtérképen is bemutatja -Reális ütemtervet nyújt be a végrehajtás ütemezésére (melynek elılépése a kiviteli tervek elkészítése) A hatóság nem fogadja el, hiánypótlásra visszaküldi mert a zajcsökkentési módszereket pontosítani szükséges azok mőszaki paramétereinek (pl. tompítóanyaga, mérete, stb.) megadásával, valamint a beavatkozások gépészeti, építészeti kivitelezhetıségére irányuló dokumentációval 22

23 Felmerülı kérdés: Kell-e a 284/2007-es Korm. rendelet szerinti intézkedési tervet kiviteli terv szintjén benyújtani a Felügyelıségnek? Ez jelenti, hogy a terv kell tartalmazzon (építészeti kivitelezhetıségre vonatkozó dokumentációról van szó) pl.: -Pontos terveket, méretezéseket, rögzítési módok leírását, anyagminıség-leírást, bizonylatolást stb. - Statikai ellenırzést - Környezetbe illesztés vizsgálata/megfelelısége, pl. színbeli egyezés/megfelelés -Sıt ide tartoznak a munkavégzés feltételeinek dokumentálási kötelezettségei is, pl. állványozás mőszaki feltételei Kell-e mindez a környezetvédelmi hatóság számára ahhoz, hogy az intézkedési tervet elfogadja, vagy elutasítsa? 23

24 Véleményünk szerint mire nem kell, hogy kitérjen a környezetvédelmi hatósághoz benyújtott intézkedési terv? A zajcsökkentési beavatkozás részletes megvalósítása: Mindezzel: - Milyen konkrét megoldással valósítja meg a forrás okozta terhelés szükséges mértékő csökkentését milyen anyagot, milyen méretben alkalmaz -A megvalósítás egyéb mőszaki (a kivitelezés szempontjából fontos, ám zaj-szakmai szempontból nem meghatározó) paraméterei: pl. statikai méretezés, esı-és vízállóság, szél-ellenállás stb. -a hatóság csak a kompetenciájába tartozószakterület szempontjából mérlegel és értékel - egyértelmő és megkövetelhetı/ellenırizhetı szakmai követelményeket fogalmaz meg 24

25 Intézkedési terv 280/2004. Korm. rendelet 25

26 1995. évi LIII. törvény 31. (3) A környezeti zajjal leginkább terhelt területek zajcsökkentését, a zajjal még nem terhelt területek kedvező állapotának megőrzését - a külön jogszabály alapján - stratégiai zajtérképekre épülő intézkedési tervek végrehajtásával kell megvalósítani. 26

27 Az intézkedési terv komplex feladat OPAKFI Zajvédelmi Szeminárium, Balatonvilágos, november 4-6.

28 Elvégzendő feladatok az intézkedési tervben

29 Közút

30 Közút

31 Intézkedési terv = döntéselıkészítés : terhelések összegzıdése 31

32 Konfliktus-térkép

33 Érintettségi mutató (ÉM) - térkép 0 < 100 < > 5000

34 Intézkedési terv és nyilvánosság 280/2004. Korm. rendelet, 11. és 12. : - közvélemény tájékoztatása az elfogadott zajtérképekrıl - tájékoztatás a intézkedési tervjavaslatról (tartalma és céljai) - észrevételek, javaslatok megtételére 30 nap biztosítása - összefoglaló készítése - Intézkedési terv véglegesítése - képviselıtestületi/közgyőlési elfogadás - közvélemény tájékoztatása az elfogadott intézkedési tervrıl

35

36 Köszönöm figyelmüket! 36

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet. a környezeti zaj értékelésérıl és kezelésérıl. A rendelet hatálya

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet. a környezeti zaj értékelésérıl és kezelésérıl. A rendelet hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékelésérıl és kezelésérıl A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülıtér Stratégiai Intézkedési Terve 2008.

Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülıtér Stratégiai Intézkedési Terve 2008. 1118 Bp., Bozókvár utca 12. Tel:+ 36 1 3107292 Fax: +36 1 3196303 www.vibrocomp.hu E-mail:info@vibrocomp.hu Környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére jogosító eng. száma: KTM 224/97 Budapest Ferihegy Nemzetközi

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA az M6 gyorsforgalmi út

Részletesebben

A legújabb kormányrendeletek hatása a közlekedési zaj csökkentésére vonatkozó útügyi műszaki szabályozásra Bite Pálné dr.

A legújabb kormányrendeletek hatása a közlekedési zaj csökkentésére vonatkozó útügyi műszaki szabályozásra Bite Pálné dr. A legújabb kormányrendeletek hatása a közlekedési zaj csökkentésére vonatkozó útügyi műszaki szabályozásra Bite Pálné dr. VIBROCOMP Kft Az előadás tartalma 284/2007.(X.29) Korm. rendelet a környezeti zaj

Részletesebben

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. ának (7) bekezdése p) pontjában kapott felhatalmazás alapján a

Részletesebben

Részletes háttér-információ a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. Korm. rendelet végrehajtásához Budapest, 2007.

Részletes háttér-információ a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. Korm. rendelet végrehajtásához Budapest, 2007. Részletes háttér-információ a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. Korm. rendelet végrehajtásához Budapest, 2007. február Összeállította: Berndt Mihály 1 1.) Bevezetés A környezeti

Részletesebben

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet. a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól. A rendelet hatálya. Fogalommeghatározások

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet. a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól. A rendelet hatálya. Fogalommeghatározások 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 36. -ában és a 110. (7) bekezdésének

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS (leíró dokumentáció)

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS (leíró dokumentáció) SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS (leíró dokumentáció) Törökbálint Város stratégiai zajtérképének megújításához Budapest, 2012. július 1 1.) Bevezetés: A környezeti zaj egyre inkább meghatározó szennyezése környezetünknek.

Részletesebben

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE 3/2.sz. melléklet SZABADI GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MERNYE BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készült: 2009.március 01. Jóváhagyva: 2009.március 01. Hatályos: 2009. március 01-tıl A szabályzat

Részletesebben

Környezetvédelmi hatósági tevékenység

Környezetvédelmi hatósági tevékenység Környezetvédelmi hatósági tevékenység A cikk bemutatja a környezethasználat feltételeit, valamint az ahhoz kapcsolódó hatósági engedélyezési eljárások fı szabályait. A rendelkezések elsısorban a környezet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. szeptember 25-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/211-5/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

STRATÉGIAI ZAJTÉRKÉP ÉS INTÉZKEDÉSI TERV

STRATÉGIAI ZAJTÉRKÉP ÉS INTÉZKEDÉSI TERV 1118 Bp., Bozókvár utca 12. Tel:+ 36 1 3107292 Fax: +36 1 3196303 www.vibrocomp.hu E-mail:info@vibrocomp.hu STRATÉGIAI ZAJTÉRKÉP ÉS INTÉZKEDÉSI TERV KEREPES NAGYKÖZSÉGRE 2012 STRATÉGIAI ZAJTÉRKÉP ÉS INTÉZKEDÉSI

Részletesebben

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület. Laczkó Levente tű. százados Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Előadás tartalma: 1. Településrendezési tervezés jogi szabályozása

Részletesebben

Infrastrukturális hálózattervezés a környezetvédelem szemszögéből Előadó: Mogyorós Péter Dátum: 2012. 01. 31.

Infrastrukturális hálózattervezés a környezetvédelem szemszögéből Előadó: Mogyorós Péter Dátum: 2012. 01. 31. Infrastrukturális hálózattervezés a környezetvédelem szemszögéből Előadó: Mogyorós Péter Dátum: 2012. 01. 31. Tartalom 1. Bevezetés 2. Környezetvédelmi eljárások fajtái és szerepük 3. Esettanulmány bemutatása

Részletesebben

a Duna hajózhatóságának javítására irányuló közlekedésfejlesztési tervek vonatkozásában I. A WWF Magyarország Alalpítvány beadványa

a Duna hajózhatóságának javítására irányuló közlekedésfejlesztési tervek vonatkozásában I. A WWF Magyarország Alalpítvány beadványa JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 Ügyszám: JNO-536- /2010. Ügyintézı: dr. Szüts Korinna Telefonszám: 06-1-4757-331

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezetgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC Környezeti menedzsment rendszerek I. 13. elıadás 49-52.

Részletesebben

)o:~. számú előterjesztés

)o:~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )o:~. számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Budapest X. kerület, Magyarfalu utca

Részletesebben

REPÜLŐTÉR LÉTESÍTÉS ÉS KÖRNYEZETI ZAJVÉDELEM

REPÜLŐTÉR LÉTESÍTÉS ÉS KÖRNYEZETI ZAJVÉDELEM Bera József REPÜLŐTÉR LÉTESÍTÉS ÉS KÖRNYEZETI ZAJVÉDELEM Az emberi tevékenységekhez, akár termelésről vagy munkavégzésről, akár szabadidő eltöltéséről vagy tengerparti nyaralásról legyen szó, szervesen

Részletesebben

; \8. szám ú előterjesztés

; \8. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere ; \8. szám ú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Intézkedési Tervének

Részletesebben

Javaslat a környezetvédelmi mérnöki szakterület tervezői, szakértői jogosultsági rendszerének módosítására, kiegészítésére.

Javaslat a környezetvédelmi mérnöki szakterület tervezői, szakértői jogosultsági rendszerének módosítására, kiegészítésére. Javaslat a környezetvédelmi mérnöki szakterület tervezői, szakértői jogosultsági rendszerének módosítására, kiegészítésére. Készült: A Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Szakcsoportja 2009.

Részletesebben

Eplény környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Eplény környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Eplény környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. PROGRAMOK... 3 1.1. KÖRNYEZETVÉDELMI PRIORITÁSOK... 4 1.2. LEVEGŐMINŐSÉG VÉDELME... 7 1.2.1. A közúti forgalom korlátozása, a terhelés

Részletesebben

HOGYAN LEHETÜNK SIKERESEBBEK EURÓPÁBAN?

HOGYAN LEHETÜNK SIKERESEBBEK EURÓPÁBAN? VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HOGYAN LEHETÜNK SIKERESEBBEK EURÓPÁBAN? Projekttervezés és pályázatkészítés Budapest, 2004. 2 VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE PROJEKTTERVEZÉS

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-2. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben

STRATÉGIAI KÖRNYEZET VIZSGÁLAT GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK

STRATÉGIAI KÖRNYEZET VIZSGÁLAT GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK STRATÉGIAI KÖRNYEZET VIZSGÁLAT A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK MODERN ÜZLETI KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSÁT ÉS ERŐSÍTÉSÉT CÉLZÓ BEAVATKOZÁSAIHOZ Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3

Részletesebben

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi:

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: Alapvetı követelmény, hogy minden könyvvizsgáló megértse a standardok lényegét és a saját lehetıségei alapján, a saját megbízóira tekintettel

Részletesebben

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez 2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez Nyilvánosságra hozva 2013. augusztus hónapban Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

A szabadtéri (közterületi és alkalmi) rendezvények megítélése; a környezeti zajhatások mérési eredményei; a szabályozás lehetıségei

A szabadtéri (közterületi és alkalmi) rendezvények megítélése; a környezeti zajhatások mérési eredményei; a szabályozás lehetıségei A szabadtéri (közterületi és alkalmi) rendezvények megítélése; a környezeti zajhatások mérési eredményei; a szabályozás lehetıségei Kvojka Ferenc, OPAKFI Budapest, 2010. október 6. Fesztiválok országszerte

Részletesebben

Környezetvédelmi stratégiák

Környezetvédelmi stratégiák Környezetvédelmi stratégiák A környezet védelmével kapcsolatban a nemzetközi és hazai szakirodalomban egyaránt az egyik leggyakrabban alkalmazott elképzelés a fenntartható fejlodés gondolata, melynek elveit

Részletesebben