MUNKATERV 2010/2011. Csillagfürt Óvoda. Intézmény OM- azonosítója: Intézményvezető: Legitimációs eljárás. A dokumentum jellege: Nyilvános. Ph.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKATERV 2010/2011. Csillagfürt Óvoda. Intézmény OM- azonosítója: 032755. Intézményvezető: Legitimációs eljárás. A dokumentum jellege: Nyilvános. Ph."

Átírás

1 MUNKATERV 2010/2011. Csillagfürt Óvoda Intézmény OM- azonosítója: Intézményvezető: Legitimációs eljárás A dolgozói kör nevében: Szülői szervezet nevében: A dokumentum jellege: Nyilvános Ph.

2 Tartalomjegyzék 1. A munkaterv jogszabályi háttere 2 2. A nevelési év rendje Csoportbeosztások Nevelés nélküli munkanapok Gyermekeknek, szülőknek szervezett programok és rendezvények Munkatársaknak szervezett élményszerző programok A gyermek fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja 5 3. Fejlesztési célkitűzések és feladatok A nevelési év kiemelt feladatainak meghatározása A német nyelvi kommunikáció fejlesztése Óvónői értekezletek, belső továbbképzések 5 4. Részvétel külső szakmai továbbképzéseken Szakirányú és akkreditált képzések Városi minőségfejlesztési team programjai, rendezvényei Óvodavezetői szakmai team Német nemzetiségi városi team Továbbképzési lehetőségek 8 5. Kapcsolattartás a szülőkkel SZMK 9 6. Kapcsolattartás az intézményekkel 9 7. Szolgáltatásaink Gyermekvédelmi tevékenység Fejlesztőpedagógus terve Logopédus terve Óvodapszichológus terve Utazó gyógytestnevelők terve Szakmai munkaközösségek tervei Környezeti Művészeti Egészséges életmód Minőségfejlesztési team éves terve Éves belső ellenőrzési terv Az ellenőrzés szempontjai a nevelőmunka terén Tisztasági szemlék Vezetői feladatok Vezetői megbeszélések Eszköz és felszerelés Érvényesség Jegyzőkönyv 24 1

3 1. A munkaterv jogszabályi háttere évi LXXIX. Törvény a közoktatásról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A gyermek és ifjúságvédelemről szóló évi XXXI. sz. törvény A 36/2007. (III. 7.) Kormány rendelet; a 138/1992. (V. 8.) Kormány rendelet ÖMIP A Csillagfürt Óvoda működését és pedagógiai tevékenységét meghatározó dokumentumok (HOP, MIP, SZMSZ) Nevelőtestületi határozatok A szorgalmi idő Első nap: szeptember 1. (szerda) Utolsó nap: augusztus A nevelési év rendje Az óvoda nyári zárásának tervezett időpontja június - július Iskolai tanítási szünetek, melyek az óvodahasználó szülők igényeinek megfelelően - hatással lehetnek az intézmény működésére: Őszi szünet: november 2-5. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 29. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 8. (hétfő). Téli szünet: december A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap január 4. (kedd). Tavaszi szünet: április A szünet előtti utolsó tanítási nap április 19. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap április 27. (szerda). 2

4 2.1. Csoportbeosztások Óvodánk a 2010/2011. nevelési évben 150 férőhelyen 166 gyerekkel kezdte meg munkáját. A német nemzetiségi hagyományokkal és nyelvvel változatlanul 2 csoportban, 57 gyermek ismerkedik. A földszinten található csoportok: Nyuszi csoport - Óvónők: Hajnalné Ódor Katalin Kaczor Hedvig Dajka: Pál Istvánné Mackó Csoport - Óvónők: Schmiedtné Szohár Ilona Tóthné Nemes Zsuzsa Dajka: Szászi Mariann Mókus Csoport - Óvónők: Óváriné Kisgyörgy Dóra Varró Hajnalka Dajka: Farkas Regina Az emeleten található csoportok: Méhecske Csoport - Óvónők: Iván Dorina Straubinger Eszterle Hajnalka Dajka: Czeiler Kálmánné Süni Csoport - Óvónők: Balázs Csilla (németes csoport) Tóth Angéla Dajka: Péter Ildikó Katica Csoport - Óvónők: Bedő Andrea 2.2. Nevelés nélküli munkanapok (németes csoport) Csatóné Szabó Zita Tóth Rita Dajka: Dobrádi Hajnalka A nevelőtestület pedagógiai továbbképzés céljára négy munkanapot nevelés nélküli munkanapként használ fel. Fontosnak tartjuk kollégáink szakmai fejlődését, a közös tapasztalatcserét. Sorsz. Esemény / téma Felelős Határidő 1. A beszoktatás, a csoportok átszervezésének tapasztalatai. Partnermérések eredményei. Az intézkedési tervek soron következő feladatai. Schmiedtné Szohár Ilona

5 2. Féléves nevelőmunka értékelése Aktuális minőségügyi feladatok óvodavezető h, munkaközösség vezetők Tavaszi Pedagógiai Nap Tóthné Nemes Zsuzsa Az intézmény munkatársainak szakmai kirándulása Varró Hajnalka Gyermekeknek, szülőknek szervezett programok és rendezvények Ssz Esemény Időpont Felelős 1. Őszi kirándulások csoportos óvónők 2. Mihály napi vásár / ½ 4 6 óráig Csatóné Szabó Zita 3. Márton napi lampionos felvonulás németes óvónők 4. Mikulás Nyuszi csoport 5. Adventi gyertyagyújtás / 3 alkalom művészeti munkaközösség 6. Karácsonyi előadás / 4. adventi gyertyagyújtáskor Mackó csoport Csatóné Szabó Zita 7. Munkatársi karácsony egyesület 8. Farsang Iván Dorina Hajnalné Ó. Katalin Straubinger E. Hajnalka 9. Mesedramatizálás az óvoda dolgozóinak művészeti munkaközösség részvételével 10. Március csoportos óvónők 11. Tavaszi nemzetiségi napok németes óvónők 12. Nyuszi érkezése Iván Dorina 13. Szülők hete 04. hó csoportos óvónők 14. Anyák köszöntése csoportos óvónők 15. Ovis akadályverseny nagycsoportos óvónők 16. Gyereknap Bedő Andrea, Tóth Rita 17. Évzáró, ballagás Tóth Angéla 18. Juniális Nyuszi csoport 2.4. Munkatársaknak szervezett élményszerző programok Karácsonyi ünnepség Csatóné Szabó Zita Tanulmányi kirándulás Varró Hajnalka 4

6 2.5. A gyermekek fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja Egyéni fejlettségmérés minden korosztálynak elvégezzük, november 1-ig Érzékszervi fejlődés a nevelési évben 2 alkalommal, a X. és III. hóban vizsgáljuk Nevelési év elején tisztasági ellenőrzés tart Lakatosné Bankovics Zsóka védőnő, évközben szükség szerint. Fogászati szűrést végez évente a fogászati hónapban dr. Halász Margit gyermekfogszakorvos (kiscsoportosok helyben, többiek a rendelőben). 3. Fejlesztési célkitűzések és feladatok 3.1. A nevelési év kiemelt feladatainak meghatározása Az előző év mérési tapasztalatai alapján, illetve a HOP-ból és a MIP-ből fakadó célok megvalósulása érdekében az alábbi fejlesztési területeket határoztuk meg az év kiemelt feladataiként: A gyermekek konfliktuskezelésének, kudarctűrésének elősegítése, fejlesztése Anyanyelv és nyelvi kommunikáció fejlesztése 3.2. A német nyelvi kommunikáció fejlesztése Célunk a német nyelv, mint másodnyelv megszerettetése, a nyelvtanuláshoz szükséges belső motiváltság megalapozása. Feladatunk: a német nyelvvel való ismerkedés természetes szituációkban versek, ujjversek, mondókák tanítása, dramatizálás az alapszókinccsel való ismerkedés játékos formában Kéthavonta a nemzetiségi csoportok közös programokkal ápolják a hagyományokat, népi játékokat és táncokat tanulnak Óvónői értekezletek, belső továbbképzések Óvónői megbeszéléseket minden hónap utolsó csütörtökén tartunk. Ezek témái a kiemelt feladatokhoz igazodva, az aktualitás témákon túl a belső továbbképzéseket, illetve esetmegbeszéléseket is magában foglalják. Előre tervezett nevelőtestületi értekezletek időpontjai: Ideje Téma Felelős A nevelési év legfontosabb feladatai; munkaközösségi munkatervek; programok, események, az intézmény 2010/2011-es évre szóló munkaterve Féléves nevelőmunka értékelése Aktuális minőségügyi feladatok Főcze Károlyné Schmiedtné Szohár Ilona 5

7 A 2010/2011-es nevelési év értékelése, a beszámoló elfogadtatása. Főcze Károlyné Továbbképzések Ideje Téma / esemény Felelős Résztvevő 09. Munkavédelmi oktatás Főcze Károlyné minden dolgozó Szervezés alatt Konfliktuskezelés, kudarctűrés; beilleszkedési nehézségek elemzése. Esetmegbeszélés Balogh Ágnes óvodapedagógusok Szervezés alatt Beszédészlelés fejlesztésének lehetősége az óvodai csoportban. Anyanyelvi játékok, dramatikus játékok. Bernadett óvodapedagógusok Havonta Dajkai megbeszélés az aktuális eseményekről és feladatokról, szabadon választott témák lehetőségét is biztosítva. Csatóné Szabó Zita dajkák 4. Részvétel külső szakmai továbbképzéseken 4.1. Szakirányú és akkreditált képzések Név Hajnalné Ódor Katalin Varró Hajnalka Továbbképzés tárgya Helyszín Gyakoriság Finanszírozás módja gyógytestnevelő ELTE kéthetente péntek, szombat német nemzetiségi óvodapedagógus Apor Vilmos Főiskola hetente péntek, szombat önfinanszírozás nemzetiségi intézményi keretből Az év fő nevelési feladatait figyelembe véve azok témájához illeszkedő szakmai továbbképzéseken, alkalmanként egy-egy kolléga részvételét biztosítjuk Városi minőségfejlesztési team programjai, rendezvényei Ideje Téma / feladat Helyszín A 2010/2011. nevelési év foglalkozásainak közös tervezése (tartalmi elemek) a feladatok Holdfény utcai óvoda 6

8 és igények függvényében 2. Városi szakmai eseménynaptár megvitatása, kiegészítése 3. Városi szintű kutatás kijelölése, beindítása Programbeválás kutatás beindítása: Legtöbb szavazatot kapott (3) terület közül a kutatási területek kiválasztása Kutatási terv (mérési terv és mérési rend) elkészítése Szabályozó dokumentumok felülvizsgálata: - HOP és MIP kapcsolata (MIP felülvizsgálata) - Javaslat az ÖMIP- indikátorok módosítására Programbeválás kutatás intézményi folyamatainak bemutatása Programbeválás kutatás további feladatai Holdfény utcai óvoda Holdfény utcai óvoda Holdfény utcai óvoda A nevelési év zárása Holdfény utcai óvoda 4.3. Óvodavezetői szakmai team Ideje Szeptember 15. szerda Téma / feladat 1. Visszacsatolás az éves beszámoló értékeléséről 2. A 2010/2011-es nevelési év szakmai programjainak egyeztetése November 17. szerda Január 12. Március vagy április Május 11. Az ÖMIP éves beszámoló- indikátorainak megvitatása Szabályozó dokumentumok felülvizsgálata: A HOP és MIP kapcsolata: A helyi nevelési program tartalmi változásainak hatása a minőségirányítási program tartalmi elemeire Szakmai tapasztalatcsere Balassagyarmat óvodaintézményeiben. 1. A MIP éves értékelése 2. A 2011/2012. nevelési év előkészítése 7

9 4.4. Német nemzetiségi városi team Céljaik, feladataik: A város óvodáiban folyó német nemzetiségi nevelésben résztvevő óvodapedagógusok számára szakmai fórum biztosítása a pedagógiai, nyelvi és módszertani ismeretek összehangolására A Budaörsi Német Nemzeti Önkormányzat, a Heimatmuseum és a Magyarországi Németek Önkormányzata programjainak figyelemmel kísérése, és az azokon történő részvétel A német nemzeti hagyományokat ismerő és ápoló, valamint a német nemzetiségi óvodákban folyó nyelvi nevelésben jártas vendég előadók segítségével szakmai ismereteink bővítése Szakmai tapasztalatcserék szervezése és lebonyolítása Közös barkácsolás, nemzetiségi dal és tánctanulás A team tagjai: A Csicsergő, a Zippel-Zappel és Csillagfürt óvodák német nemzetiségi óvónői Továbbképzési lehetőségek Ideje szervezés alatt óráig óráig Informatikai továbbképzések Téma / esemény Őszi Pedagógiai Nap - Tanuljunk egymástól! Házon belüli bemutató foglalkozás szervezése és lebonyolítása. (Felelős: Óváriné Kisgyörgy Dóra) Őszi Pedagógiai Nap - Kísérő szakmai rendezvény: vizuális technikák tanulása Kompetencia alapú nevelés támogatását segítő szakmai napok A szabad játék kitüntetett szerepe - Pálfi Sándor előadása Tehetségfejlesztő műhelymunka - Duró Zsuzsa Erkölcsi nevelés, gyermeki agresszió tól 5 Dajkai kompetenciák alkalommal Tavaszi Pedagógiai Nap folyamatos A városi Német Nemzetiségi Team szakmai megbeszélései, tapasztalatcseréi; nemzetiségi hagyományok ápolása egyeztetés szerint Egyéni tapasztalatcsere lehetőségének biztosítása 8

10 5. Kapcsolattartás a szülőkkel Szülői értekezletet évente két alkalommal tartunk, év elején és félévkor. A felvételt nyert kiscsoportosok szülői részére nyár elején egy bemutatkozó, tájékoztató értekezletet tartunk. Fogadóóra előzetes megbeszélés, időpont egyeztetés alapján. Családlátogatás igény szerint. Munkadélutánokat szervezünk, jeles napok előtt közös barkácsolást tervezünk a szülők részvételével. Számos óvodai programban a szülők aktív részvételére is számítunk. (lsd. 4. old.) Megrendezzük a Szülők hete programot, mely bepillantást ad a szülőknek gyermekük óvodai életébe SZMK Minden óvodai csoportban a szülői értekezleten 3 főből álló szülői munkaközösséget választottak a csoportok, akik képviselik a szülőket, véleményüket. A megválasztott SZMK tagok közül Kordáné Szeidl Erikát választották elnöknek, hogy lássa el az intézményi SZMK vezető feladatát. Az SZMK tagoknak az internet segítségével juttatjuk el az óvodai dokumentumokat véleményezésre, elfogadásra. 6. Kapcsolattartás az intézményekkel Kapcsolattartás a város bölcsödéivel: óvodába lépés előtt a bölcsődei szülői értekezleten bemutatkozunk, fogadjuk a szülők kérdéseit. A bölcsődei rendezvényeken részt veszünk. A város óvodáival kölcsönösen jó a kapcsolatunk. Igyekszünk egyre nagyobb létszámban részt venni programjaikon, saját rendezvényeinkre meghívót küldünk. Mesedramatizálásainkat és bábelőadásainkat az arra igényt tartó óvodákban szívesen előadjuk. A német nemzetiségi városi munkaközösségnek mindhárom németes kolléganő tagja, aktívan és szívesen részt vesznek a szervezett továbbképzéseken. Az iskolákkal kialakult jó kapcsolatunkat továbbra is fenntartjuk, az igény és elégedettség mérések alapján megítélésünk is egyre jobb. Mindkét részről igény van a folyamatos kapcsolattartásra. Volt óvodásaink látogatása az iskola első osztályában folyamatos, az év október- november hónapjaiban. A Herman Ottó Általános Iskola 9

11 dráma csoportja évente több alkalommal ajándékoz meg bennünket színvonalas műsoraival. A Nevelési Tanácsadóval gyakoribbá vált a szakmai véleménycserénk. Rendszeresen látogatják a gondozásukban lévő gyermekeket. A beiskolázáskor nagy segítséget nyújtanak. 7. Szolgáltatásaink Tevékenység Fejlesztő Időpont Hittan Gádorné Elekes Judit Kedd 10-11óráig Gyermekfoci Balogh Károly Kedd, csütörtök Gyermektánc Bozsó Viktória Hétfő, szerda Gyermekvédelmi tevékenység Időpont Feladat, tevékenység Érintettek szeptember október - december - A helyi rendelet 34 -ának június 29-től hatályos módosításának áttanulmányozása - A gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény jogosultsági feltételeiben bekövetkezett változások figyelembe vételével a kedvezményes étkezési térítés dokumentumainak begyűjtése a szülőktől. - Szükség szerinti konzultáció a szülőkkel - Az étkezési kedvezmények odaítélése - Az óvodáztatási támogatásra jogosultság iránti kérelmek ügyintézéséhez adatszolgáltatás az Önkormányzat felé - A veszélyeztetett, szociálisan hátrányos és sajátos nevelést igénylő gyermekek kiszűrése a csoportban dolgozó óvónőkkel - Ezekről a gyermekekről feljegyzés készítése és közben a változások nyomon követése, dokumentálása - Gyermekvédelmi konferencián való részvétel - A felmerülő problémás esetek megoldás (tájékozódás, családlátogatás, konzultáció az szülők Kaczor Hedvig óvónők óvodavezető feladatfüggő Kaczor Hedvig 10

12 óvónőkkel és a szülőkkel, kapcsolatfelvétel a Nevelési Tanácsadóval, vagy Gyermekjóléti Szolgálattal) - Részvétel a Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett megbeszéléseken, havonta január február április - Változások felmérése az étkezési kedvezmények területén - Aktuális feladatok ellátása - Statisztikai adatváltozások nyomon követése - Részvétel a Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett megbeszéléseken, havonta óvónők Kaczor Hedvig óvodavezető feladatfüggő Kaczor Hedvig Május - Az éves értékelés írásos elkészítése Kaczor Hedvig 9. Fejlesztő pedagógus terve Fejlesztő pedagógus: Fejlesztés időpontja: a hét minden napja, délelőtt Szeptember - október Fejlesztő pedagógiai szűrő vizsgálatok, amelyek elsősorban a tanköteles korú gyermekekre vonatkoznak. A szülők és az óvónők javaslata alapján kiscsoportos és középső csoportos gyerekek vizsgálatára (és terápiájára) is sor kerülhet. Az eredmények egyeztetése a logopédussal, a Nevelési Tanácsadó munkatársaival. A fejlesztést igénylő gyermekek elosztása. Október - május Fejlesztő foglalkozások megtartása, amely a gyermekek igényeitől függően az alábbi területekre terjed ki: Nagy és finommozgások koordinációja Író-, rajzoló mozgás fejlesztése Figyelem-, koncentráció fejlesztése Beszédészlelés fejlesztése Primitív reflexprofil Részképesség fejlesztés Iránytévesztések, szám és mennyiségfogalom Beszédindítás A foglalkozások egyéni, vagy kiscsoportos formában, előzetesen kialakított órarend alapján történnek a fejlesztő pedagógiai szobában. A dokumentáció is itt található. Folyamatos konzultáció a logopédussal, a gyógytestnevelőkkel, a Nevelési Tanácsadó munkatársaival. Részvétel a Nevelési Tanácsadó által szervezett fejlesztő pedagógiai összejöveteleken, amelyek havonta, kéthavonta kerülnek megrendezésre. 11

13 Január február A tanköteles korú gyerekek iskolaérettségi vizsgálatának a koordinálása. Az óvodai szakvélemények megírása, szülőkhöz és Nevelési Tanácsadóba való eljuttatása, minden iskolaérettségivel kapcsolatos teendő elvégzése. Május A fejlesztő pedagógiai munka lezárása, kontrollvizsgálatok elvégzése, szükség esetén konzultáció az iskolai fejlesztő pedagógusokkal. 10. Logopédus éves terve szeptember elejétől a hónap végéig a tanköteles korú gyermekek szűrővizsgálatai zajlanak. A szűrőanyag minden budaörsi óvodában egységes, melyet a logopédiai intézet logopédusai állítottak össze. A részképességek fejlettségét a Logopédiai vizsgálatok c. kézikönyvből a Diszlexia veszélyeztetettséget előrejelző gyorsteszt segítségével vizsgálják. Ezen kívül megnézik minden gyermek verbális és auditív szeriális memóriáját, beszédészlelését, illetve aktuális beszédállapotát. A szűrési eredmények függvényében alakul ki a terápiába kerülő gyermekek névsora. Egyes gyermekeknek beszédhangfejlesztésre, másoknak diszlexia prevenciós foglalkozásra van szükségük. Elsődleges feladat a beszédhang korrekció, a fennmaradó óraszámban jut idő a prevenciós munkára. A logopédus heti 11 és ½ órában, hétfőn és csütörtökön foglalkozik óvodánkban a gyermekekkel. Szoros munkakapcsolatban dolgozik a fejlesztőpedagógussal, indokolt esetben a Nevelési Tanácsadó, illetve az országos beszédvizsgáló segítségével kerül sor a fejlesztés irányának meghatározására és a diagnózis felállítására. Szülői konzultációra csütörtökön reggel fél 8-tól 8 óráig van lehetőség. Pszichológus: Balogh Ágnes 11. Óvodapszichológus terve A Nevelési Tanácsadó utazó pszichológusa heti 4 órában dolgozik az intézményben. Szakmai dokumentációját a Nevelési Tanácsadóban megszabott munkanapló vezetésével végzi, rendszeresített formában dokumentálja munkaidejét, melyet a NT vezetője ellenőriz. Az óvodapszichológus tevékenységét a gyerekvédelmi-, az adatvédelmi- és a személyiségi jogokról szóló törvények szellemében, az önkéntesség elvének betartásával, a Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexének vonatkozó szabályaival összehangolva végzi. Az óvodában végzendő feladatok (módszerek) a pedagógusok igényei és jelzései alapján: 12

14 - Részképesség zavarok, beilleszkedési nehézségek feltárása, elemzése, javaslattétel a megoldásra (hospitálás, mentálhigiénés vizsgálatok, egyéni beszélgetések, az érintett pedagógusokkal, szülőkkel való konzultáció) - Tanítási, nevelési nehézségek elemzése, a megoldás segítése (hospitálás, egyéni beszélgetés) - Felmerült közösségi problémákban való segítségnyújtás (hospitálás, egyéni beszélgetések, szülői értekezlet, csoportos foglalkozások) - Egyéni problémákban való pszichológiai támasznyújtás (konzultáció szülőkkel, pedagógusokkal, gyerekekkel) - Pszichés tünetek okainak feltárása, tanácsadás, esetenként javaslattétel szakirányú vizsgálatokra, terápiára. - Kapcsolattartás segítő szervezetekkel és személyekkel az óvodán kívül és belül. - Pszichológiai ismeretterjesztés (előadások, szülői- és nevelői értekezletek) Az utazó intézménypszichológus célja a pszichológiai segítségnyújtás a konkrét pedagógiai munkában. Nem tartozik feladatkörébe a pszichoterápiás ellátás, munkája konkrét, problémaorientált, szaktanácsadás jellegű. 12. Utazó gyógytestnevelők terve A tartásjavító tornát a budaörsi Nevelési Tanácsadó munkatársai, Kovácsné Kóródi Zsuzsa és Siket Judit gyógytestnevelő tanárok tartják, előzetes felmérés alapján. Kiemelt feladataik: általános kondicionálás, koordináció fejlesztés a helyes testtartás kialakítása, automatizálása speciális tartásjavítás a testtartás szabályozásában, résztvevő izomcsoportok erősítése mobilizálása esetleges elváltozások esetén diagnózisnak megfelelő mozgásanyag biztosítása általános mozgáskoordináció fejlesztés, egyedi esetekben mozgásfejlesztés (fejlesztő pedagógussal történt konzultáció után) iskolai mozgásanyag előkészítése, mozgáskompetencia fejlesztés légzésfunkció javítás, helyes légzéstechnika kialakítása mozgásigény, játékigény kielégítése kiemelt feladat: lábboltozat kialakulását segítő, deformitást korrigáló mozgásanyag végeztetése. 13

15 13. Szakmai munkaközösségek éves tervei Környezeti munkaközösség Munkaközösség vezető: Óváriné Kisgyörgy Dóra Tagok: Hajnalné Ódor Katalin Schmiedtné Szohár Ilona Tóthné Nemes Zsuzsa Varró Hajnalka Munkaközösség célja: Élő és élettelen természet szeretetének és megóvásának elsajátítása. A körülöttünk lévő környezet megismerése védelme, értékeinek felfedezése. Munkaközösség feladata: Környezettel való együttélésre való nevelés: ami magában foglalja a környezet védelmét, környezeti kultúra közvetítését, átadását az életmódon, gondolkodáson, viselkedésen keresztül a teljes személyiség fejlesztését. Szerezzenek globális ismereteket földünkről a koruknak megfelelően. Világnapok megtartása Séták kirándulások megszervezése. Szelektív hulladékgyűjtés csoportokon belül Tervezett programjaink: október 4: Állatok világnapja megtartása- a háziállatok Játékos vetélkedő az óvoda udvarán Csoportonként barkácsolás- kiállítás az óvoda halljában Felelőse: Tóthné Nemes Zsuzsa október 7: Hozz egy árvácskát! -óvoda udvar őszi rendbetétele. Csoportonként virágültetés a csoportos óvó nénikkel. Felelőse: Óváriné Kisgyörgy Dóra Varró Hajnalka március első hete a kő hete Interaktív foglalkozás a gyerekeknek, játékok kísérletek Kézműves délután kő felhasználásával Felelőse: Schmiedtné Szohár Ilona március 22 víz világnapja: Kiállítás szervezése Felelős: Hajnalné Ódor Katalin 14

16 április eleje: Udvar szépítés- virág ültetés- veteményes kiskert kialakítása, veteményezés Felelőse: Varró Hajnalka Művészeti munkaközösség Munkaközösség vezető: Csatóné Szabó Zita Tagok: Balázs Csilla Bedő Andrea Tóth Angéla Tóth Rita Munkaközösség célja: a gyermekek sokoldalú fejlesztése a művészetek, a népi hagyomány segítségével; belső lelki harmóniájuk megteremtése a meghitt ünneplésekkel, előkészületekkel. Munkaközösség feladata: Esztétikailag értékes élmények nyújtása Kézügyességük fejlesztése az egyes feladatokkal A népi hagyományok felelevenítésével ismereteik bővítése, A nagy közösséghez való tartozás és a közösségi érzés erősítése Programjainkkal az óvodai élet színesebbé tétele A munkaközösség éves programja: - Az óvoda dekorálása alkalomhoz, aktualitáshoz illően. Dekorációk pótlása, javítása, újak készítése. Felelős: Csatóné Szabó Zita - Rajzpályázatok figyelése, azokon való részvétel. Felelős: Balázs Csilla - A gyermekek és a felnőttek közös gyertyagyújtása advent négy hetében I. gyertyagyújtás ( ) óvónők énekes, hangszeres előadása Felelős: Bedő Andrea II. gyertyagyújtás: ( ) óvónők közös báb előadása német, és magyar nyelven Felelős: Balázs Csilla III. gyertyagyújtás: ( ) karácsonyi dallamok népi hangszerekre Adventi barkácsolás a szülőkkel ( ) Felelős: Bedő Andrea Felelős: Tóth Rita IV. gyertyagyújtás: ( ) nagycsoportosaink karácsonyi műsora, közös éneklés Felelős: Csatóné Szabó Zita 15

17 - A farsang jegyében mese előadás az óvoda dolgozóinak közreműködésével, óvodásaink, és szüleik számára, február 23-án. A mese címe: Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj Felelős: Balázs Csilla - Húsvétváró közös barkácsolás a szülőkkel április 20-án. Felelős: Csatóné Szabó Zita - Óvónők mesejátéka (2011.május 17.) Felelős: Tóth Angéla Egészséges életmód munkaközösség Munkaközösség vezető: Iván Dorina Tagok: Czeiler Kálmánné Hajnalné Ódor Katalin Kaczor Hedvig Straubinger Eszterle Hajnalka Szeibert Zsolt Munkaközösség célja: Programjaink által az egészséges életmódra való nevelés és az óvodai élet színesebbé tétele. A gyerekek pszichoszomatikus fejlettségéhez és érdeklődéséhez igazodó játékos mozgástevékenységgel gazdagítani és fejleszteni az óvodás gyermekek mozgásművészetét. Munkaközösség feladata: A gyermek igényévé váljon az egészséges életvitel; edzettségi szint növelése az egyéni sajátosságok figyelembevételével. A különböző (mozgásos) feladatok megoldásával sikerélményhez juttatás, amely által a gyermek önértékelési képessége fejlődik. A gyermekek esélyegyenlőségének javítása a koordinációs képességek szenzitív időszakban történő fejlesztésével. A közös játékok által a gyermekek szociális érzékének fejlesztése. A munkaközösség éves programja: Szeptember Október November: - Szeptemberben megbeszélések az éves feladatokról, célokról, munkákról - Szeptember Zsiráf kupa - Mozgásos, interaktív mese előadása október végén December Január Február: - Hókirálynő várfalának megépítése (ki tud magasabb falat építeni?) - Téli táj megfigyelése séta közben. (egyénileg, csoportonként) Majd az élmény lerajzolása, melyekből kiállítást rendezünk Március Április Május: - márciusban az Ovis Olimpiára való felkészülés, illetve részvétel - Április :00-18:00: Családi Sportdélután - Május :00: Sportnap, zenés tornagyakorlatok a kresz pályán 16

18 14. Minőségirányítási munkaterv 2010/2011 Feladatok Határidő időtartam 1. Dokumentumkészítés 1.1. MIP éves munkaterv készítése 1.2. Munkaközösségek éves munkatervének elkészítése 1.3. Gyermekvédelmi éves munkaterv összeállítása 1.4. Minőségirányítás eszköztárának felülvizsgálata, korrekciója team vezető Felelős Résztvevők Módszer Eszköz Dokumentum Tájékoztatás Elvárt eredmény mk. vezetők dokumentumelemzés gyermekvédelmi felelős team vezető team vezető és tagok mk. vezető, mk. tagok gyermekvédelmi felelős team vezető és tagok dokumentum elemzés dokumentum elemzés, egyeztetés dokumentum elemzés számítógép, IMIP, előző évi értékelések, beszámolók számítógép, előző évi elégedettségi mérések eredményei gyermekvédelmi dokumentáció számítógép munkaterv dolgozói kör Az óvodai MIP 2010/2011-es évi munkaterve munkaterv munkaterv mk. tagjai nevelőtestület intézményvezető, nevelőtestület Munkaközösségi munkatervek Az óvoda gyermekvédelmi munkaterve MIP eszköztár eszköztár nevelőtestület Aktualizált, kijavított eszköztár

19 2. Folyamatszabályozási dokumentum készítése 2.1. Éves munka értékeléséhez szabályzat kidolgozása 2.2. Gyermekek fejlődésének nyomon követéséhez szabályzat kidolgozása 2.3. Nem pedagógus munkatársak teljesítményértékeléséhez szabályozási dokumentum elkészítése 3. Működés 3.1. Éves munka értékelése az új szabályozás szerint 3.2. A gyermekek fejlődésének nyomon követése team vezető team vezető vezető helyettes óvodavezető team vezető mk. vezetők team mk. vezetők vezető helyettes team vezető óvodavezető óvodavezető vezető helyettes team vezető mk. vezetők team vezető óvodapedagógusok gyerekek egyeztetés, műhelymunka műhelymunka súlyozás, dokumentum elemzés műhelymunka egyeztetés megfigyelés kérdőíves felmérés adatgyűjtés módszerei, megfigyelés, mérés HOP IMIP Közoktatási törvény Közoktatási törvény helyzetértékelő kérdőív toll toll kérdőív, szempontsor szociometria, szempontsor, egyéni fejlettségmérő lapok értékelő lapok szempontsor szempontsor, összesítő szociometria, fejlettségmérő lap, neveltségi szint mérés nevelőtestület munkatársak intézményvezető, nevelőtestület dolgozói kör dolgozói kör nevelőtestület óvodavezető Reális, konkrét értékelési szabályozás Gyermekek fejlődésének nyomon köve-tése az új szabályozás szerint Nem pedagógus munkatársak teljesítményértékelésének szabályozott működése Az éves munka értékelésre kerül A gyermekek fejlődése kimutatható 18

20 Folyamatműködtetési feladat 4.2. Partneri igény és elégedettség mérés az eljárási rend szerint 4.3. Alkalmazotti elégedettségi mérés 4.4. A pedagógiai munkát segítő dolgozók teljesítményértékelése Fejlesztési feladatok 5.1. Megbeszéléseken ismeretek team vezető team vezetőhelyettes team vezető vezető helyettes team vezető óvodavezető, nevelőtestület partnerek (szülő, bölcsőde, iskola, gyerekek, fenntartó, stb.) mérés adatgyűjtés módszere mérés, értékelés, adatgyűjtés, önértékelés, dok. elemzés elégedettség vizsgálat, elégedettlenség interjú toll számítógép, toll, kérdőívek toll, jegyzet dolgozói kör SWOT papír toll faliújság óvodavezető, nevelőtestület mérés, értékelés, adatgyűjtés, látogatás, önértékelés, dok. elemzés mk. vezetők nevelőtestület interaktív foglalkozás, beszámoló számítógép, toll, kérdőívek idő, hely 3.3. A pedagógiai munkát segítő kollégák teljesítményértékelése vezetőhelyettes folyamatszabályozási dokumentum 4.1. Az óvodapedagógusok teljesítményértékelése helyzetértékelő kérdőív, csoportnapló, munkaidő nyilvántartás partner kérdőívek dolgozói kör nevelőtestület óvodavezető nevelőtestület szülők fenntartó Reális, konkrét értékelés a nem pedagógus munkatársak teljesítményéről Munkatársak teljesítményértékelésének megvilágítása Partnerek igényeinek megismerése, a változtatások irányának meghatározása kérdőív dolgozói kör A dolgozók véleményére építve javulhat a szervezeti kultúra tisztasági szemlék, önértékelés, munkaidő nyilvántartás forrásanyagok szakirodalom a pedagógiai munkát segítő dolgozók óvodavezető óvodapedagógusok Dolgozók teljesítményértékelésének megvilágítása Szakmai ismeretek bővülnek. 19

21 átadása Folyamatok 08. korrekciója 6. Ellenőrzési feladatok 6.1. Nevelési munka ellenőrzése 6.2. Dajkák, konyhai dolgozó munkájának ellenőrzése, tisztasági szemle Értékelési feladatok 7.1. Munkaközösségi munka értékelése 7.2. Éves munka értékelése team vezető team tagok dokumentum elemzés, óvoda vezetése óvodavezető helyettes mk. vezetők team vezető ellenőrzést végző megbízottak, érintettek óvodavezető helyettes, érintettek mk. tagok. mk. vezetők team tagok dolgozói kör beszélgetés, megfigyelés, dokumentum elemzés megfigyelés, összesítés összesítés, adatfeldolgozás dokumentumelemzés, mérés, összesítés, helyzetelemzés, adatfeldolgozás filctoll, papír teljesítményt értékelő lap teljesítményt értékelő lap IMIP eszköztárban szereplő dokumentumok intézményvezető, nevelőtestület, érintettek értékelőlapok intézményvezető, nevelőtestület értékelőlapok intézményvezető, dajkák, konyhai dolgozó Átdolgozott, alkalmazhatóbb folyamatok Hatékonyabb nevelési munka Hatékonyabb,precí zebb munka számítógép zárójelentés nevelőtestület A munkaterv feladatai teljesültek számítógép, beszámolók, mérések, értékelések éves értékelés összegzése dolgozói kör Teljeskörű, hiteles értéke-lés az óvodai munkáról 20

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV SZEPTEMBER 1. 09.01.- Szülői értekezletek megtartása 09.19. 2. 09.24. Ősz a Szigeten c. óvodai Botosné Simon rendezvény Edit Időpont: 09.30 órától 3. 09.26- ig Beválogatás, felmérés a tehetséggondozó műhelyekbe

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv Lépésről- lépésre Munkaterv 2014/ 2015. nevelési év Készítette: pedagógus Lépésről-lépésre munkaközösség vezető Lépésről-lépésre munkaközösség munkaterv 2014/2015. nevelési év A Lépésről-lépésre munkaközösség

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai Név Cím, elérhetőség Közalkalmazotti létszámadatok Óvodai csoportok, gyermekek száma Munkarend

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Vezetői szakmai munkaközösség éves munkaterve 2014-2015. Készítette: Szabóné Szentesi Mária

Vezetői szakmai munkaközösség éves munkaterve 2014-2015. Készítette: Szabóné Szentesi Mária Vezetői szakmai munkaközösség éves munkaterve 2014-2015 Készítette: 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. Szakmai műhely tagjai: Ssz. Név munkahely Beosztás Székhely, Táncsics krt. 17. intézményvezető Székhely,

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Kossuth út. 5 Telefon/fax: 06-66/483-352,06 30/5876612 E-mail: amkkossutovi@invitel.hu 2014/2015. NEVELÉSI ÉV BÖLCSŐDEI

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Munkaterv. 2014/2015-ös nevelési év. Készítette: Szalai Lídia tagintézményvezető Gézengúz Tagóvoda Gyúró

Munkaterv. 2014/2015-ös nevelési év. Készítette: Szalai Lídia tagintézményvezető Gézengúz Tagóvoda Gyúró Munkaterv 2014/2015-ös nevelési év Készítette: Szalai Lídia tagintézményvezető Gézengúz Tagóvoda Gyúró Minden pedagógia hamis, amely nem elsősorban arra a személyre támaszkodik, akit nevel, annak szükségletére,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Elnökjelölti program JÁSZAI ISKOLAI SZÜLŐI KÖZÖSSÉG 2011/12. TANÉV

Elnökjelölti program JÁSZAI ISKOLAI SZÜLŐI KÖZÖSSÉG 2011/12. TANÉV Elnökjelölti program JÁSZAI ISKOLAI SZÜLŐI KÖZÖSSÉG 2011/12. TANÉV HÁTTÉRINFORMÁCIÓK 1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelésioktatási intézmények működéséről Iskolai

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

MUNKATERV 2009/2010. Napsugár Óvoda Klotildligeti Tagóvodája

MUNKATERV 2009/2010. Napsugár Óvoda Klotildligeti Tagóvodája OM azonosító: 032944 MUNKATERV 2009/2010. Napsugár Óvoda Klotildligeti Tagóvodája 2081 Piliscsaba Szent László király útja 28. Elfogadta: az 1/ 2008. sz. határozatával a nevelőtestület 2009. szeptember

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

2009/2010-es nevelési év éves Munkaterv

2009/2010-es nevelési év éves Munkaterv A nevelés nem más, mint szeretet és példaadás. (Pestalossi) 2009/2010-es nevelési év éves Munkaterv Dég, 2009. szeptember 01. Készítette: Erdélyiné Jámbor Rózsa óvodavezető Munkaterv tartalma: I./ Kiinduló

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2013/2014-es nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2013/2014-es év

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-189020 Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1041 Budapest, Venetiáner u. 26. Tel./fax: 369-3384 E-mail: ujpest@egymi.sulinet.hu

Részletesebben

SZEPTEMBER. határidő feladat/tevékenység felelősök

SZEPTEMBER. határidő feladat/tevékenység felelősök SZEPTEMBER 1. Adminisztrációs feladat: naplók megnyitása 1. 1. 2. Ismerkedés az új tanulókkal, szülőkkel a fejlesztő osztályokban Fejlesztő iskolai munkaközösségi foglalkozás a rehabilitációs ped. program

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2014/2015-ös nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2014/2015-ös év

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

Diákönkormányzat. munkaterve

Diákönkormányzat. munkaterve Diákönkormányzat munkaterve 2014./2015. Doboz, 2014. szeptember 1. Kádár Ádámné DÖK segítő pedagógus Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Feladatok a 2010/11 nevelési évre

Feladatok a 2010/11 nevelési évre Feladatok a 2010/11 nevelési évre 1. Az óvoda mikrokörnyezete 1.1. Személyi feltételek Városi Óvoda és Bölcsőde álláshelyeinek a száma szeptember 15-től 2 gondozónői álláshellyel gyarapodott, dolgozói

Részletesebben

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Újfehértó Város Önkormányzata TÁMOP- 3.1.4-08/2-2009-0093 A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetőségeinek megteremtése Újfehértón PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2010. JANUÁR 22. Készítette: Pappné

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben