MUNKATERV 2010/2011. Csillagfürt Óvoda. Intézmény OM- azonosítója: Intézményvezető: Legitimációs eljárás. A dokumentum jellege: Nyilvános. Ph.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKATERV 2010/2011. Csillagfürt Óvoda. Intézmény OM- azonosítója: 032755. Intézményvezető: Legitimációs eljárás. A dokumentum jellege: Nyilvános. Ph."

Átírás

1 MUNKATERV 2010/2011. Csillagfürt Óvoda Intézmény OM- azonosítója: Intézményvezető: Legitimációs eljárás A dolgozói kör nevében: Szülői szervezet nevében: A dokumentum jellege: Nyilvános Ph.

2 Tartalomjegyzék 1. A munkaterv jogszabályi háttere 2 2. A nevelési év rendje Csoportbeosztások Nevelés nélküli munkanapok Gyermekeknek, szülőknek szervezett programok és rendezvények Munkatársaknak szervezett élményszerző programok A gyermek fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja 5 3. Fejlesztési célkitűzések és feladatok A nevelési év kiemelt feladatainak meghatározása A német nyelvi kommunikáció fejlesztése Óvónői értekezletek, belső továbbképzések 5 4. Részvétel külső szakmai továbbképzéseken Szakirányú és akkreditált képzések Városi minőségfejlesztési team programjai, rendezvényei Óvodavezetői szakmai team Német nemzetiségi városi team Továbbképzési lehetőségek 8 5. Kapcsolattartás a szülőkkel SZMK 9 6. Kapcsolattartás az intézményekkel 9 7. Szolgáltatásaink Gyermekvédelmi tevékenység Fejlesztőpedagógus terve Logopédus terve Óvodapszichológus terve Utazó gyógytestnevelők terve Szakmai munkaközösségek tervei Környezeti Művészeti Egészséges életmód Minőségfejlesztési team éves terve Éves belső ellenőrzési terv Az ellenőrzés szempontjai a nevelőmunka terén Tisztasági szemlék Vezetői feladatok Vezetői megbeszélések Eszköz és felszerelés Érvényesség Jegyzőkönyv 24 1

3 1. A munkaterv jogszabályi háttere évi LXXIX. Törvény a közoktatásról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A gyermek és ifjúságvédelemről szóló évi XXXI. sz. törvény A 36/2007. (III. 7.) Kormány rendelet; a 138/1992. (V. 8.) Kormány rendelet ÖMIP A Csillagfürt Óvoda működését és pedagógiai tevékenységét meghatározó dokumentumok (HOP, MIP, SZMSZ) Nevelőtestületi határozatok A szorgalmi idő Első nap: szeptember 1. (szerda) Utolsó nap: augusztus A nevelési év rendje Az óvoda nyári zárásának tervezett időpontja június - július Iskolai tanítási szünetek, melyek az óvodahasználó szülők igényeinek megfelelően - hatással lehetnek az intézmény működésére: Őszi szünet: november 2-5. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 29. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 8. (hétfő). Téli szünet: december A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap január 4. (kedd). Tavaszi szünet: április A szünet előtti utolsó tanítási nap április 19. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap április 27. (szerda). 2

4 2.1. Csoportbeosztások Óvodánk a 2010/2011. nevelési évben 150 férőhelyen 166 gyerekkel kezdte meg munkáját. A német nemzetiségi hagyományokkal és nyelvvel változatlanul 2 csoportban, 57 gyermek ismerkedik. A földszinten található csoportok: Nyuszi csoport - Óvónők: Hajnalné Ódor Katalin Kaczor Hedvig Dajka: Pál Istvánné Mackó Csoport - Óvónők: Schmiedtné Szohár Ilona Tóthné Nemes Zsuzsa Dajka: Szászi Mariann Mókus Csoport - Óvónők: Óváriné Kisgyörgy Dóra Varró Hajnalka Dajka: Farkas Regina Az emeleten található csoportok: Méhecske Csoport - Óvónők: Iván Dorina Straubinger Eszterle Hajnalka Dajka: Czeiler Kálmánné Süni Csoport - Óvónők: Balázs Csilla (németes csoport) Tóth Angéla Dajka: Péter Ildikó Katica Csoport - Óvónők: Bedő Andrea 2.2. Nevelés nélküli munkanapok (németes csoport) Csatóné Szabó Zita Tóth Rita Dajka: Dobrádi Hajnalka A nevelőtestület pedagógiai továbbképzés céljára négy munkanapot nevelés nélküli munkanapként használ fel. Fontosnak tartjuk kollégáink szakmai fejlődését, a közös tapasztalatcserét. Sorsz. Esemény / téma Felelős Határidő 1. A beszoktatás, a csoportok átszervezésének tapasztalatai. Partnermérések eredményei. Az intézkedési tervek soron következő feladatai. Schmiedtné Szohár Ilona

5 2. Féléves nevelőmunka értékelése Aktuális minőségügyi feladatok óvodavezető h, munkaközösség vezetők Tavaszi Pedagógiai Nap Tóthné Nemes Zsuzsa Az intézmény munkatársainak szakmai kirándulása Varró Hajnalka Gyermekeknek, szülőknek szervezett programok és rendezvények Ssz Esemény Időpont Felelős 1. Őszi kirándulások csoportos óvónők 2. Mihály napi vásár / ½ 4 6 óráig Csatóné Szabó Zita 3. Márton napi lampionos felvonulás németes óvónők 4. Mikulás Nyuszi csoport 5. Adventi gyertyagyújtás / 3 alkalom művészeti munkaközösség 6. Karácsonyi előadás / 4. adventi gyertyagyújtáskor Mackó csoport Csatóné Szabó Zita 7. Munkatársi karácsony egyesület 8. Farsang Iván Dorina Hajnalné Ó. Katalin Straubinger E. Hajnalka 9. Mesedramatizálás az óvoda dolgozóinak művészeti munkaközösség részvételével 10. Március csoportos óvónők 11. Tavaszi nemzetiségi napok németes óvónők 12. Nyuszi érkezése Iván Dorina 13. Szülők hete 04. hó csoportos óvónők 14. Anyák köszöntése csoportos óvónők 15. Ovis akadályverseny nagycsoportos óvónők 16. Gyereknap Bedő Andrea, Tóth Rita 17. Évzáró, ballagás Tóth Angéla 18. Juniális Nyuszi csoport 2.4. Munkatársaknak szervezett élményszerző programok Karácsonyi ünnepség Csatóné Szabó Zita Tanulmányi kirándulás Varró Hajnalka 4

6 2.5. A gyermekek fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja Egyéni fejlettségmérés minden korosztálynak elvégezzük, november 1-ig Érzékszervi fejlődés a nevelési évben 2 alkalommal, a X. és III. hóban vizsgáljuk Nevelési év elején tisztasági ellenőrzés tart Lakatosné Bankovics Zsóka védőnő, évközben szükség szerint. Fogászati szűrést végez évente a fogászati hónapban dr. Halász Margit gyermekfogszakorvos (kiscsoportosok helyben, többiek a rendelőben). 3. Fejlesztési célkitűzések és feladatok 3.1. A nevelési év kiemelt feladatainak meghatározása Az előző év mérési tapasztalatai alapján, illetve a HOP-ból és a MIP-ből fakadó célok megvalósulása érdekében az alábbi fejlesztési területeket határoztuk meg az év kiemelt feladataiként: A gyermekek konfliktuskezelésének, kudarctűrésének elősegítése, fejlesztése Anyanyelv és nyelvi kommunikáció fejlesztése 3.2. A német nyelvi kommunikáció fejlesztése Célunk a német nyelv, mint másodnyelv megszerettetése, a nyelvtanuláshoz szükséges belső motiváltság megalapozása. Feladatunk: a német nyelvvel való ismerkedés természetes szituációkban versek, ujjversek, mondókák tanítása, dramatizálás az alapszókinccsel való ismerkedés játékos formában Kéthavonta a nemzetiségi csoportok közös programokkal ápolják a hagyományokat, népi játékokat és táncokat tanulnak Óvónői értekezletek, belső továbbképzések Óvónői megbeszéléseket minden hónap utolsó csütörtökén tartunk. Ezek témái a kiemelt feladatokhoz igazodva, az aktualitás témákon túl a belső továbbképzéseket, illetve esetmegbeszéléseket is magában foglalják. Előre tervezett nevelőtestületi értekezletek időpontjai: Ideje Téma Felelős A nevelési év legfontosabb feladatai; munkaközösségi munkatervek; programok, események, az intézmény 2010/2011-es évre szóló munkaterve Féléves nevelőmunka értékelése Aktuális minőségügyi feladatok Főcze Károlyné Schmiedtné Szohár Ilona 5

7 A 2010/2011-es nevelési év értékelése, a beszámoló elfogadtatása. Főcze Károlyné Továbbképzések Ideje Téma / esemény Felelős Résztvevő 09. Munkavédelmi oktatás Főcze Károlyné minden dolgozó Szervezés alatt Konfliktuskezelés, kudarctűrés; beilleszkedési nehézségek elemzése. Esetmegbeszélés Balogh Ágnes óvodapedagógusok Szervezés alatt Beszédészlelés fejlesztésének lehetősége az óvodai csoportban. Anyanyelvi játékok, dramatikus játékok. Bernadett óvodapedagógusok Havonta Dajkai megbeszélés az aktuális eseményekről és feladatokról, szabadon választott témák lehetőségét is biztosítva. Csatóné Szabó Zita dajkák 4. Részvétel külső szakmai továbbképzéseken 4.1. Szakirányú és akkreditált képzések Név Hajnalné Ódor Katalin Varró Hajnalka Továbbképzés tárgya Helyszín Gyakoriság Finanszírozás módja gyógytestnevelő ELTE kéthetente péntek, szombat német nemzetiségi óvodapedagógus Apor Vilmos Főiskola hetente péntek, szombat önfinanszírozás nemzetiségi intézményi keretből Az év fő nevelési feladatait figyelembe véve azok témájához illeszkedő szakmai továbbképzéseken, alkalmanként egy-egy kolléga részvételét biztosítjuk Városi minőségfejlesztési team programjai, rendezvényei Ideje Téma / feladat Helyszín A 2010/2011. nevelési év foglalkozásainak közös tervezése (tartalmi elemek) a feladatok Holdfény utcai óvoda 6

8 és igények függvényében 2. Városi szakmai eseménynaptár megvitatása, kiegészítése 3. Városi szintű kutatás kijelölése, beindítása Programbeválás kutatás beindítása: Legtöbb szavazatot kapott (3) terület közül a kutatási területek kiválasztása Kutatási terv (mérési terv és mérési rend) elkészítése Szabályozó dokumentumok felülvizsgálata: - HOP és MIP kapcsolata (MIP felülvizsgálata) - Javaslat az ÖMIP- indikátorok módosítására Programbeválás kutatás intézményi folyamatainak bemutatása Programbeválás kutatás további feladatai Holdfény utcai óvoda Holdfény utcai óvoda Holdfény utcai óvoda A nevelési év zárása Holdfény utcai óvoda 4.3. Óvodavezetői szakmai team Ideje Szeptember 15. szerda Téma / feladat 1. Visszacsatolás az éves beszámoló értékeléséről 2. A 2010/2011-es nevelési év szakmai programjainak egyeztetése November 17. szerda Január 12. Március vagy április Május 11. Az ÖMIP éves beszámoló- indikátorainak megvitatása Szabályozó dokumentumok felülvizsgálata: A HOP és MIP kapcsolata: A helyi nevelési program tartalmi változásainak hatása a minőségirányítási program tartalmi elemeire Szakmai tapasztalatcsere Balassagyarmat óvodaintézményeiben. 1. A MIP éves értékelése 2. A 2011/2012. nevelési év előkészítése 7

9 4.4. Német nemzetiségi városi team Céljaik, feladataik: A város óvodáiban folyó német nemzetiségi nevelésben résztvevő óvodapedagógusok számára szakmai fórum biztosítása a pedagógiai, nyelvi és módszertani ismeretek összehangolására A Budaörsi Német Nemzeti Önkormányzat, a Heimatmuseum és a Magyarországi Németek Önkormányzata programjainak figyelemmel kísérése, és az azokon történő részvétel A német nemzeti hagyományokat ismerő és ápoló, valamint a német nemzetiségi óvodákban folyó nyelvi nevelésben jártas vendég előadók segítségével szakmai ismereteink bővítése Szakmai tapasztalatcserék szervezése és lebonyolítása Közös barkácsolás, nemzetiségi dal és tánctanulás A team tagjai: A Csicsergő, a Zippel-Zappel és Csillagfürt óvodák német nemzetiségi óvónői Továbbképzési lehetőségek Ideje szervezés alatt óráig óráig Informatikai továbbképzések Téma / esemény Őszi Pedagógiai Nap - Tanuljunk egymástól! Házon belüli bemutató foglalkozás szervezése és lebonyolítása. (Felelős: Óváriné Kisgyörgy Dóra) Őszi Pedagógiai Nap - Kísérő szakmai rendezvény: vizuális technikák tanulása Kompetencia alapú nevelés támogatását segítő szakmai napok A szabad játék kitüntetett szerepe - Pálfi Sándor előadása Tehetségfejlesztő műhelymunka - Duró Zsuzsa Erkölcsi nevelés, gyermeki agresszió tól 5 Dajkai kompetenciák alkalommal Tavaszi Pedagógiai Nap folyamatos A városi Német Nemzetiségi Team szakmai megbeszélései, tapasztalatcseréi; nemzetiségi hagyományok ápolása egyeztetés szerint Egyéni tapasztalatcsere lehetőségének biztosítása 8

10 5. Kapcsolattartás a szülőkkel Szülői értekezletet évente két alkalommal tartunk, év elején és félévkor. A felvételt nyert kiscsoportosok szülői részére nyár elején egy bemutatkozó, tájékoztató értekezletet tartunk. Fogadóóra előzetes megbeszélés, időpont egyeztetés alapján. Családlátogatás igény szerint. Munkadélutánokat szervezünk, jeles napok előtt közös barkácsolást tervezünk a szülők részvételével. Számos óvodai programban a szülők aktív részvételére is számítunk. (lsd. 4. old.) Megrendezzük a Szülők hete programot, mely bepillantást ad a szülőknek gyermekük óvodai életébe SZMK Minden óvodai csoportban a szülői értekezleten 3 főből álló szülői munkaközösséget választottak a csoportok, akik képviselik a szülőket, véleményüket. A megválasztott SZMK tagok közül Kordáné Szeidl Erikát választották elnöknek, hogy lássa el az intézményi SZMK vezető feladatát. Az SZMK tagoknak az internet segítségével juttatjuk el az óvodai dokumentumokat véleményezésre, elfogadásra. 6. Kapcsolattartás az intézményekkel Kapcsolattartás a város bölcsödéivel: óvodába lépés előtt a bölcsődei szülői értekezleten bemutatkozunk, fogadjuk a szülők kérdéseit. A bölcsődei rendezvényeken részt veszünk. A város óvodáival kölcsönösen jó a kapcsolatunk. Igyekszünk egyre nagyobb létszámban részt venni programjaikon, saját rendezvényeinkre meghívót küldünk. Mesedramatizálásainkat és bábelőadásainkat az arra igényt tartó óvodákban szívesen előadjuk. A német nemzetiségi városi munkaközösségnek mindhárom németes kolléganő tagja, aktívan és szívesen részt vesznek a szervezett továbbképzéseken. Az iskolákkal kialakult jó kapcsolatunkat továbbra is fenntartjuk, az igény és elégedettség mérések alapján megítélésünk is egyre jobb. Mindkét részről igény van a folyamatos kapcsolattartásra. Volt óvodásaink látogatása az iskola első osztályában folyamatos, az év október- november hónapjaiban. A Herman Ottó Általános Iskola 9

11 dráma csoportja évente több alkalommal ajándékoz meg bennünket színvonalas műsoraival. A Nevelési Tanácsadóval gyakoribbá vált a szakmai véleménycserénk. Rendszeresen látogatják a gondozásukban lévő gyermekeket. A beiskolázáskor nagy segítséget nyújtanak. 7. Szolgáltatásaink Tevékenység Fejlesztő Időpont Hittan Gádorné Elekes Judit Kedd 10-11óráig Gyermekfoci Balogh Károly Kedd, csütörtök Gyermektánc Bozsó Viktória Hétfő, szerda Gyermekvédelmi tevékenység Időpont Feladat, tevékenység Érintettek szeptember október - december - A helyi rendelet 34 -ának június 29-től hatályos módosításának áttanulmányozása - A gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény jogosultsági feltételeiben bekövetkezett változások figyelembe vételével a kedvezményes étkezési térítés dokumentumainak begyűjtése a szülőktől. - Szükség szerinti konzultáció a szülőkkel - Az étkezési kedvezmények odaítélése - Az óvodáztatási támogatásra jogosultság iránti kérelmek ügyintézéséhez adatszolgáltatás az Önkormányzat felé - A veszélyeztetett, szociálisan hátrányos és sajátos nevelést igénylő gyermekek kiszűrése a csoportban dolgozó óvónőkkel - Ezekről a gyermekekről feljegyzés készítése és közben a változások nyomon követése, dokumentálása - Gyermekvédelmi konferencián való részvétel - A felmerülő problémás esetek megoldás (tájékozódás, családlátogatás, konzultáció az szülők Kaczor Hedvig óvónők óvodavezető feladatfüggő Kaczor Hedvig 10

12 óvónőkkel és a szülőkkel, kapcsolatfelvétel a Nevelési Tanácsadóval, vagy Gyermekjóléti Szolgálattal) - Részvétel a Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett megbeszéléseken, havonta január február április - Változások felmérése az étkezési kedvezmények területén - Aktuális feladatok ellátása - Statisztikai adatváltozások nyomon követése - Részvétel a Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett megbeszéléseken, havonta óvónők Kaczor Hedvig óvodavezető feladatfüggő Kaczor Hedvig Május - Az éves értékelés írásos elkészítése Kaczor Hedvig 9. Fejlesztő pedagógus terve Fejlesztő pedagógus: Fejlesztés időpontja: a hét minden napja, délelőtt Szeptember - október Fejlesztő pedagógiai szűrő vizsgálatok, amelyek elsősorban a tanköteles korú gyermekekre vonatkoznak. A szülők és az óvónők javaslata alapján kiscsoportos és középső csoportos gyerekek vizsgálatára (és terápiájára) is sor kerülhet. Az eredmények egyeztetése a logopédussal, a Nevelési Tanácsadó munkatársaival. A fejlesztést igénylő gyermekek elosztása. Október - május Fejlesztő foglalkozások megtartása, amely a gyermekek igényeitől függően az alábbi területekre terjed ki: Nagy és finommozgások koordinációja Író-, rajzoló mozgás fejlesztése Figyelem-, koncentráció fejlesztése Beszédészlelés fejlesztése Primitív reflexprofil Részképesség fejlesztés Iránytévesztések, szám és mennyiségfogalom Beszédindítás A foglalkozások egyéni, vagy kiscsoportos formában, előzetesen kialakított órarend alapján történnek a fejlesztő pedagógiai szobában. A dokumentáció is itt található. Folyamatos konzultáció a logopédussal, a gyógytestnevelőkkel, a Nevelési Tanácsadó munkatársaival. Részvétel a Nevelési Tanácsadó által szervezett fejlesztő pedagógiai összejöveteleken, amelyek havonta, kéthavonta kerülnek megrendezésre. 11

13 Január február A tanköteles korú gyerekek iskolaérettségi vizsgálatának a koordinálása. Az óvodai szakvélemények megírása, szülőkhöz és Nevelési Tanácsadóba való eljuttatása, minden iskolaérettségivel kapcsolatos teendő elvégzése. Május A fejlesztő pedagógiai munka lezárása, kontrollvizsgálatok elvégzése, szükség esetén konzultáció az iskolai fejlesztő pedagógusokkal. 10. Logopédus éves terve szeptember elejétől a hónap végéig a tanköteles korú gyermekek szűrővizsgálatai zajlanak. A szűrőanyag minden budaörsi óvodában egységes, melyet a logopédiai intézet logopédusai állítottak össze. A részképességek fejlettségét a Logopédiai vizsgálatok c. kézikönyvből a Diszlexia veszélyeztetettséget előrejelző gyorsteszt segítségével vizsgálják. Ezen kívül megnézik minden gyermek verbális és auditív szeriális memóriáját, beszédészlelését, illetve aktuális beszédállapotát. A szűrési eredmények függvényében alakul ki a terápiába kerülő gyermekek névsora. Egyes gyermekeknek beszédhangfejlesztésre, másoknak diszlexia prevenciós foglalkozásra van szükségük. Elsődleges feladat a beszédhang korrekció, a fennmaradó óraszámban jut idő a prevenciós munkára. A logopédus heti 11 és ½ órában, hétfőn és csütörtökön foglalkozik óvodánkban a gyermekekkel. Szoros munkakapcsolatban dolgozik a fejlesztőpedagógussal, indokolt esetben a Nevelési Tanácsadó, illetve az országos beszédvizsgáló segítségével kerül sor a fejlesztés irányának meghatározására és a diagnózis felállítására. Szülői konzultációra csütörtökön reggel fél 8-tól 8 óráig van lehetőség. Pszichológus: Balogh Ágnes 11. Óvodapszichológus terve A Nevelési Tanácsadó utazó pszichológusa heti 4 órában dolgozik az intézményben. Szakmai dokumentációját a Nevelési Tanácsadóban megszabott munkanapló vezetésével végzi, rendszeresített formában dokumentálja munkaidejét, melyet a NT vezetője ellenőriz. Az óvodapszichológus tevékenységét a gyerekvédelmi-, az adatvédelmi- és a személyiségi jogokról szóló törvények szellemében, az önkéntesség elvének betartásával, a Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexének vonatkozó szabályaival összehangolva végzi. Az óvodában végzendő feladatok (módszerek) a pedagógusok igényei és jelzései alapján: 12

14 - Részképesség zavarok, beilleszkedési nehézségek feltárása, elemzése, javaslattétel a megoldásra (hospitálás, mentálhigiénés vizsgálatok, egyéni beszélgetések, az érintett pedagógusokkal, szülőkkel való konzultáció) - Tanítási, nevelési nehézségek elemzése, a megoldás segítése (hospitálás, egyéni beszélgetés) - Felmerült közösségi problémákban való segítségnyújtás (hospitálás, egyéni beszélgetések, szülői értekezlet, csoportos foglalkozások) - Egyéni problémákban való pszichológiai támasznyújtás (konzultáció szülőkkel, pedagógusokkal, gyerekekkel) - Pszichés tünetek okainak feltárása, tanácsadás, esetenként javaslattétel szakirányú vizsgálatokra, terápiára. - Kapcsolattartás segítő szervezetekkel és személyekkel az óvodán kívül és belül. - Pszichológiai ismeretterjesztés (előadások, szülői- és nevelői értekezletek) Az utazó intézménypszichológus célja a pszichológiai segítségnyújtás a konkrét pedagógiai munkában. Nem tartozik feladatkörébe a pszichoterápiás ellátás, munkája konkrét, problémaorientált, szaktanácsadás jellegű. 12. Utazó gyógytestnevelők terve A tartásjavító tornát a budaörsi Nevelési Tanácsadó munkatársai, Kovácsné Kóródi Zsuzsa és Siket Judit gyógytestnevelő tanárok tartják, előzetes felmérés alapján. Kiemelt feladataik: általános kondicionálás, koordináció fejlesztés a helyes testtartás kialakítása, automatizálása speciális tartásjavítás a testtartás szabályozásában, résztvevő izomcsoportok erősítése mobilizálása esetleges elváltozások esetén diagnózisnak megfelelő mozgásanyag biztosítása általános mozgáskoordináció fejlesztés, egyedi esetekben mozgásfejlesztés (fejlesztő pedagógussal történt konzultáció után) iskolai mozgásanyag előkészítése, mozgáskompetencia fejlesztés légzésfunkció javítás, helyes légzéstechnika kialakítása mozgásigény, játékigény kielégítése kiemelt feladat: lábboltozat kialakulását segítő, deformitást korrigáló mozgásanyag végeztetése. 13

15 13. Szakmai munkaközösségek éves tervei Környezeti munkaközösség Munkaközösség vezető: Óváriné Kisgyörgy Dóra Tagok: Hajnalné Ódor Katalin Schmiedtné Szohár Ilona Tóthné Nemes Zsuzsa Varró Hajnalka Munkaközösség célja: Élő és élettelen természet szeretetének és megóvásának elsajátítása. A körülöttünk lévő környezet megismerése védelme, értékeinek felfedezése. Munkaközösség feladata: Környezettel való együttélésre való nevelés: ami magában foglalja a környezet védelmét, környezeti kultúra közvetítését, átadását az életmódon, gondolkodáson, viselkedésen keresztül a teljes személyiség fejlesztését. Szerezzenek globális ismereteket földünkről a koruknak megfelelően. Világnapok megtartása Séták kirándulások megszervezése. Szelektív hulladékgyűjtés csoportokon belül Tervezett programjaink: október 4: Állatok világnapja megtartása- a háziállatok Játékos vetélkedő az óvoda udvarán Csoportonként barkácsolás- kiállítás az óvoda halljában Felelőse: Tóthné Nemes Zsuzsa október 7: Hozz egy árvácskát! -óvoda udvar őszi rendbetétele. Csoportonként virágültetés a csoportos óvó nénikkel. Felelőse: Óváriné Kisgyörgy Dóra Varró Hajnalka március első hete a kő hete Interaktív foglalkozás a gyerekeknek, játékok kísérletek Kézműves délután kő felhasználásával Felelőse: Schmiedtné Szohár Ilona március 22 víz világnapja: Kiállítás szervezése Felelős: Hajnalné Ódor Katalin 14

16 április eleje: Udvar szépítés- virág ültetés- veteményes kiskert kialakítása, veteményezés Felelőse: Varró Hajnalka Művészeti munkaközösség Munkaközösség vezető: Csatóné Szabó Zita Tagok: Balázs Csilla Bedő Andrea Tóth Angéla Tóth Rita Munkaközösség célja: a gyermekek sokoldalú fejlesztése a művészetek, a népi hagyomány segítségével; belső lelki harmóniájuk megteremtése a meghitt ünneplésekkel, előkészületekkel. Munkaközösség feladata: Esztétikailag értékes élmények nyújtása Kézügyességük fejlesztése az egyes feladatokkal A népi hagyományok felelevenítésével ismereteik bővítése, A nagy közösséghez való tartozás és a közösségi érzés erősítése Programjainkkal az óvodai élet színesebbé tétele A munkaközösség éves programja: - Az óvoda dekorálása alkalomhoz, aktualitáshoz illően. Dekorációk pótlása, javítása, újak készítése. Felelős: Csatóné Szabó Zita - Rajzpályázatok figyelése, azokon való részvétel. Felelős: Balázs Csilla - A gyermekek és a felnőttek közös gyertyagyújtása advent négy hetében I. gyertyagyújtás ( ) óvónők énekes, hangszeres előadása Felelős: Bedő Andrea II. gyertyagyújtás: ( ) óvónők közös báb előadása német, és magyar nyelven Felelős: Balázs Csilla III. gyertyagyújtás: ( ) karácsonyi dallamok népi hangszerekre Adventi barkácsolás a szülőkkel ( ) Felelős: Bedő Andrea Felelős: Tóth Rita IV. gyertyagyújtás: ( ) nagycsoportosaink karácsonyi műsora, közös éneklés Felelős: Csatóné Szabó Zita 15

17 - A farsang jegyében mese előadás az óvoda dolgozóinak közreműködésével, óvodásaink, és szüleik számára, február 23-án. A mese címe: Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj Felelős: Balázs Csilla - Húsvétváró közös barkácsolás a szülőkkel április 20-án. Felelős: Csatóné Szabó Zita - Óvónők mesejátéka (2011.május 17.) Felelős: Tóth Angéla Egészséges életmód munkaközösség Munkaközösség vezető: Iván Dorina Tagok: Czeiler Kálmánné Hajnalné Ódor Katalin Kaczor Hedvig Straubinger Eszterle Hajnalka Szeibert Zsolt Munkaközösség célja: Programjaink által az egészséges életmódra való nevelés és az óvodai élet színesebbé tétele. A gyerekek pszichoszomatikus fejlettségéhez és érdeklődéséhez igazodó játékos mozgástevékenységgel gazdagítani és fejleszteni az óvodás gyermekek mozgásművészetét. Munkaközösség feladata: A gyermek igényévé váljon az egészséges életvitel; edzettségi szint növelése az egyéni sajátosságok figyelembevételével. A különböző (mozgásos) feladatok megoldásával sikerélményhez juttatás, amely által a gyermek önértékelési képessége fejlődik. A gyermekek esélyegyenlőségének javítása a koordinációs képességek szenzitív időszakban történő fejlesztésével. A közös játékok által a gyermekek szociális érzékének fejlesztése. A munkaközösség éves programja: Szeptember Október November: - Szeptemberben megbeszélések az éves feladatokról, célokról, munkákról - Szeptember Zsiráf kupa - Mozgásos, interaktív mese előadása október végén December Január Február: - Hókirálynő várfalának megépítése (ki tud magasabb falat építeni?) - Téli táj megfigyelése séta közben. (egyénileg, csoportonként) Majd az élmény lerajzolása, melyekből kiállítást rendezünk Március Április Május: - márciusban az Ovis Olimpiára való felkészülés, illetve részvétel - Április :00-18:00: Családi Sportdélután - Május :00: Sportnap, zenés tornagyakorlatok a kresz pályán 16

18 14. Minőségirányítási munkaterv 2010/2011 Feladatok Határidő időtartam 1. Dokumentumkészítés 1.1. MIP éves munkaterv készítése 1.2. Munkaközösségek éves munkatervének elkészítése 1.3. Gyermekvédelmi éves munkaterv összeállítása 1.4. Minőségirányítás eszköztárának felülvizsgálata, korrekciója team vezető Felelős Résztvevők Módszer Eszköz Dokumentum Tájékoztatás Elvárt eredmény mk. vezetők dokumentumelemzés gyermekvédelmi felelős team vezető team vezető és tagok mk. vezető, mk. tagok gyermekvédelmi felelős team vezető és tagok dokumentum elemzés dokumentum elemzés, egyeztetés dokumentum elemzés számítógép, IMIP, előző évi értékelések, beszámolók számítógép, előző évi elégedettségi mérések eredményei gyermekvédelmi dokumentáció számítógép munkaterv dolgozói kör Az óvodai MIP 2010/2011-es évi munkaterve munkaterv munkaterv mk. tagjai nevelőtestület intézményvezető, nevelőtestület Munkaközösségi munkatervek Az óvoda gyermekvédelmi munkaterve MIP eszköztár eszköztár nevelőtestület Aktualizált, kijavított eszköztár

19 2. Folyamatszabályozási dokumentum készítése 2.1. Éves munka értékeléséhez szabályzat kidolgozása 2.2. Gyermekek fejlődésének nyomon követéséhez szabályzat kidolgozása 2.3. Nem pedagógus munkatársak teljesítményértékeléséhez szabályozási dokumentum elkészítése 3. Működés 3.1. Éves munka értékelése az új szabályozás szerint 3.2. A gyermekek fejlődésének nyomon követése team vezető team vezető vezető helyettes óvodavezető team vezető mk. vezetők team mk. vezetők vezető helyettes team vezető óvodavezető óvodavezető vezető helyettes team vezető mk. vezetők team vezető óvodapedagógusok gyerekek egyeztetés, műhelymunka műhelymunka súlyozás, dokumentum elemzés műhelymunka egyeztetés megfigyelés kérdőíves felmérés adatgyűjtés módszerei, megfigyelés, mérés HOP IMIP Közoktatási törvény Közoktatási törvény helyzetértékelő kérdőív toll toll kérdőív, szempontsor szociometria, szempontsor, egyéni fejlettségmérő lapok értékelő lapok szempontsor szempontsor, összesítő szociometria, fejlettségmérő lap, neveltségi szint mérés nevelőtestület munkatársak intézményvezető, nevelőtestület dolgozói kör dolgozói kör nevelőtestület óvodavezető Reális, konkrét értékelési szabályozás Gyermekek fejlődésének nyomon köve-tése az új szabályozás szerint Nem pedagógus munkatársak teljesítményértékelésének szabályozott működése Az éves munka értékelésre kerül A gyermekek fejlődése kimutatható 18

20 Folyamatműködtetési feladat 4.2. Partneri igény és elégedettség mérés az eljárási rend szerint 4.3. Alkalmazotti elégedettségi mérés 4.4. A pedagógiai munkát segítő dolgozók teljesítményértékelése Fejlesztési feladatok 5.1. Megbeszéléseken ismeretek team vezető team vezetőhelyettes team vezető vezető helyettes team vezető óvodavezető, nevelőtestület partnerek (szülő, bölcsőde, iskola, gyerekek, fenntartó, stb.) mérés adatgyűjtés módszere mérés, értékelés, adatgyűjtés, önértékelés, dok. elemzés elégedettség vizsgálat, elégedettlenség interjú toll számítógép, toll, kérdőívek toll, jegyzet dolgozói kör SWOT papír toll faliújság óvodavezető, nevelőtestület mérés, értékelés, adatgyűjtés, látogatás, önértékelés, dok. elemzés mk. vezetők nevelőtestület interaktív foglalkozás, beszámoló számítógép, toll, kérdőívek idő, hely 3.3. A pedagógiai munkát segítő kollégák teljesítményértékelése vezetőhelyettes folyamatszabályozási dokumentum 4.1. Az óvodapedagógusok teljesítményértékelése helyzetértékelő kérdőív, csoportnapló, munkaidő nyilvántartás partner kérdőívek dolgozói kör nevelőtestület óvodavezető nevelőtestület szülők fenntartó Reális, konkrét értékelés a nem pedagógus munkatársak teljesítményéről Munkatársak teljesítményértékelésének megvilágítása Partnerek igényeinek megismerése, a változtatások irányának meghatározása kérdőív dolgozói kör A dolgozók véleményére építve javulhat a szervezeti kultúra tisztasági szemlék, önértékelés, munkaidő nyilvántartás forrásanyagok szakirodalom a pedagógiai munkát segítő dolgozók óvodavezető óvodapedagógusok Dolgozók teljesítményértékelésének megvilágítása Szakmai ismeretek bővülnek. 19

21 átadása Folyamatok 08. korrekciója 6. Ellenőrzési feladatok 6.1. Nevelési munka ellenőrzése 6.2. Dajkák, konyhai dolgozó munkájának ellenőrzése, tisztasági szemle Értékelési feladatok 7.1. Munkaközösségi munka értékelése 7.2. Éves munka értékelése team vezető team tagok dokumentum elemzés, óvoda vezetése óvodavezető helyettes mk. vezetők team vezető ellenőrzést végző megbízottak, érintettek óvodavezető helyettes, érintettek mk. tagok. mk. vezetők team tagok dolgozói kör beszélgetés, megfigyelés, dokumentum elemzés megfigyelés, összesítés összesítés, adatfeldolgozás dokumentumelemzés, mérés, összesítés, helyzetelemzés, adatfeldolgozás filctoll, papír teljesítményt értékelő lap teljesítményt értékelő lap IMIP eszköztárban szereplő dokumentumok intézményvezető, nevelőtestület, érintettek értékelőlapok intézményvezető, nevelőtestület értékelőlapok intézményvezető, dajkák, konyhai dolgozó Átdolgozott, alkalmazhatóbb folyamatok Hatékonyabb nevelési munka Hatékonyabb,precí zebb munka számítógép zárójelentés nevelőtestület A munkaterv feladatai teljesültek számítógép, beszámolók, mérések, értékelések éves értékelés összegzése dolgozói kör Teljeskörű, hiteles értéke-lés az óvodai munkáról 20

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA SZÉKHELY: 2040 BUDAÖRS HOLDFÉNY U.31. OM AZONOSÍTÓ:201162 Intézmény OM- azonosítója: 201162 Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás A dokumentum jellege:

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda

MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda (2040 Budaörs, Szabadság út 64.) Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: aláírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás Alkalmazotti

Részletesebben

MUNKATERV 2014-2015 NEVELÉSI ÉV

MUNKATERV 2014-2015 NEVELÉSI ÉV ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. MUNKATERV NEVELÉSI ÉV 1 Az intézmény adatai: Telefonszám: 46/ 317-285 e-mail: sajoker.ovi@gmail.com Az intézmény

Részletesebben

MUNKATERV 2014-2015. Mesekert Természetközeli Óvoda (Orosháza. Bajnok utca 17)

MUNKATERV 2014-2015. Mesekert Természetközeli Óvoda (Orosháza. Bajnok utca 17) MUNKATERV 2014-2015. Mesekert Természetközeli Óvoda (Orosháza. Bajnok utca 17) Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 202849 aláírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet

Részletesebben

Cseppkő Óvoda Munkaterv

Cseppkő Óvoda Munkaterv Cseppkő Óvoda Munkaterv 2014/2015. nevelési évre Budapest 2014. TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda működésének meghatározói...3 Meghatározó dokumentumok:...3 Helyzetelemzés...4 Személyi feltételek:...4 Tárgyi feltételek:...6

Részletesebben

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2013-2014

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2013-2014 AZ ÓVODA ÉVES MUNKATERVE MUNKATERV 2013-2014 Intézmény OM- azonosítója: Az alkalmazotti közösség nevében: aláírás Legitimációs eljárás :.. aláírás Szülői szervezet nevében:. aláírás A dokumentum jellege:

Részletesebben

A Csillagvár Óvoda Éves Munkaterve Mellékletekkel 2013-2014-es nevelési év

A Csillagvár Óvoda Éves Munkaterve Mellékletekkel 2013-2014-es nevelési év A Csillagvár Óvoda Éves Munkaterve Mellékletekkel 2013-2014-es nevelési év Készült: Hajdúböszörmény, 2013. szeptember Készítette: Klára 1 Csillagvár Óvoda 4220 Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc utca 1. sz.

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre Intézmény OM azonosítója: 032940 Intézményvezető:. aláírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében:. aláírás Szülői szervezet nevében:. aláírás

Részletesebben

Éves munkaterv MÁKSZEM ÓVODA 2013 / 2014. Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária

Éves munkaterv MÁKSZEM ÓVODA 2013 / 2014. Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária MÁKSZEM ÓVODA Éves munkaterv 2013 / 2014 Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 202684 Nevelőtestület nevében: Varga Szilvia Gyöngyösi Mária. aláírás Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében:

Részletesebben

MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145.

MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. Intézmény OM- azonosítója: 032978 Nevelőtestület nevében: aláírás Érvényessége. 2009. 09.01. 2010. 08. 31. Legitimációs

Részletesebben

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34.

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34. MUNKATERV 2014/2015 Az alkalmazotti közösség és a nevelőtestület a munkatervet..%-ban elfogadta. Határozatszám:./201..(IX...) Intézmény OM - azonosítója:

Részletesebben

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán u.23 T./F.: 29-341-544 e-mail: ovihir@monornet.hu TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Készítette: Tulipán Óvoda nevelőtestülete 2013. augusztus 29-én

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015.

MUNKATERV 2014/2015. MUNKATERV 2014/2015. Intézmény OM- azonosítója: 034457 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető: Egri Gyöngyi Legitimációs eljárás Szülői szervezet nevében: Volomné Bodnár Ilona Alkalmazotti közösség nevében:

Részletesebben

Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774. Munkaterv. 2013/2014. nevelési évre. Budapest 2013.

Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774. Munkaterv. 2013/2014. nevelési évre. Budapest 2013. Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774 Cseppkő Óvoda Munkaterv 2013/2014. nevelési évre Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda működésének meghatározói...3 Meghatározó dokumentumok:...3

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre 1 I. Az intézmény jellemző adatai: Intézmény neve: Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Székhely címe: Békéscsaba Wlassics sétány 4/1. Telephely: Békéscsaba Pásztor u.

Részletesebben

Alsópáhoki Szivárvány Óvoda 8394. Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/575 5143 MUNKATERV

Alsópáhoki Szivárvány Óvoda 8394. Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/575 5143 MUNKATERV Alsópáhoki Szivárvány Óvoda 8394. Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/575 5143 MUNKATERV A 2014/2015-ös nevelési évre Az intézmény neve: Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Az intézmény címe, telefonszáma: 8394 Alsópáhok

Részletesebben

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve A nevelési év rendje: Első nap: 2012. szeptember 03. hétfő Utolsó nap: 2013. augusztus 31. Az óvoda zárva tartásának tervezett időpontja: 2013. június 28. Nyitás: 2013. július 29. A Munkaterv jogszabályi

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre Napsugár Óvoda és Bölcsőde 4090 Polgár, Bessenyei utca 4-5. Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre Intézmény OM- azonosítója:. Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Icsu Ferencné Legitimációs eljárás

Részletesebben

2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a. Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető

2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a. Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető M U N K A T E R V 2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVBEN A VADVIRÁG ÓVODÁRA VONATKOZÓ ADATOK...

Részletesebben

HALMAJI KASTÉLY ÓVODA ÉVES MUNKATERVE

HALMAJI KASTÉLY ÓVODA ÉVES MUNKATERVE Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár 3842. Halmaj Táncsics út 8. Tel.: 06-46-574-226 HALMAJI KASTÉLY ÓVODA ÉVES MUNKATERVE 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE Aki nem tart lépést szakmája

Részletesebben

DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE

DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE 0/0 Készítette: Varsányi Ildikó intézményvezető Elfogadta: az óvodai intézményegység nevelőtestülete 0 szeptember - jén a tanévnyitó értekezleten TARTALOMJEGYZÉK.

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év - - 1 Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail:

Részletesebben

Egyetem téri Óvoda 2103 Gödöllő, Egyetem tér 14. Tel/fax: 06-28-422-071 OM: 032711 e-mail: egyovi@vipmail.hu honlap: www.ovi.extra.

Egyetem téri Óvoda 2103 Gödöllő, Egyetem tér 14. Tel/fax: 06-28-422-071 OM: 032711 e-mail: egyovi@vipmail.hu honlap: www.ovi.extra. Egyetem téri Óvoda 2103 Gödöllő, Egyetem tér 14. Tel/fax: 06-28-422-071 OM: 032711 e-mail: egyovi@vipmail.hu honlap: www.ovi.extra.hu EGYETEM TÉRI ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Legitimációs eljárás

Részletesebben

TARKARÉT ÓVODA. 2013/2014.évi munkaterve

TARKARÉT ÓVODA. 2013/2014.évi munkaterve TARKARÉT ÓVODA 2013/2014.évi munkaterve Tartalomjegyzék 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 2. Dolgozói adatok, munkaszervezés 3. Gyermekek létszámadatai 4. Az intézmény működési rendje

Részletesebben

Éves Munkaterv. Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 2014/2015.

Éves Munkaterv. Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 2014/2015. Éves Munkaterv Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 2014/2015 Készítette: Sádtné Papp Ibolya intézményvezető Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

MUNKATERVE 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE

MUNKATERVE 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE MUNKATERVE 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE Intézmény OM azonosítója: Érvényessége: 2014. szeptember 01. 2015. augusztus 31. Tartalomjegyzék 1. Az intézmény működési rendje a 2014 2015. évben... 4 1.1. A nevelési

Részletesebben

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző Előterjesztés 5. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

Részletesebben

Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 1101 Budapest, Kőbányai út 38. MUNKATERV 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE. Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona óvodavezető

Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 1101 Budapest, Kőbányai út 38. MUNKATERV 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE. Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona óvodavezető Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 1101 Budapest, Kőbányai út 38. MUNKATERV 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona óvodavezető Tartalomjegyzék Az adott nevelési évben munkánkat a következő

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE. OM azonosító: 035646. Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10.

JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE. OM azonosító: 035646. Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10. JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE OM azonosító: 035646 Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10. 1 Tartalomjegyzék 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 3 2. Dolgozói

Részletesebben

OM: 033092 MUNKATERV 2014/2015.

OM: 033092 MUNKATERV 2014/2015. OM: 033092 MUNKATERV 2014/2015. 1 Tartalomjegyzék tartalom oldalszám 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 3-5 2. Dolgozói adatok, munkaszervezés 6-8 3. A gyermekek létszámadatai 8-9 4.

Részletesebben