Munkahelyi egészségfejlesztési programok szakmai útmutatója 1. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkahelyi egészségfejlesztési programok szakmai útmutatója 1. a Társadalmi Megújulás Operatív Program"

Átírás

1 Munkahelyi egészségfejlesztési programok szakmai útmutatója 1 a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1 1 Készült Kiss J, Makara P. A munkahelyi egészségfejlesztési programok szakmai útmutatója alapján 1

2 Bevezető A munkahelyi egészségfejlesztés (MEF) olyan modern vállalati/intézményi stratégia, amely megcélozza, hogy a betegségeket a munkahelyen előzzék meg, növeljék az egészségesség lehetőségeit és a munkahelyi jól-létet. E célok elérése érdekében szélesebb eszköztárat kell bevetnie, mint a hagyományos munkavédelemnek, nevezetesen a munkaszervezet ez irányba történő orientálását és a személyiségfejlesztést. A MEF magában foglalja az összes olyan, az alkalmazottak, a munkaadók és a civil szervezetek által közösen hozott intézkedést, amelyek a dolgozó emberek egészségét és jólétét szolgálják. A munkahelyen, mint egészségfejlesztési színtéren baleseteket és betegségeket lehet megelőzni, egészséges és biztonságos munkakörülményeket lehet kialakítani, terjeszteni lehet olyan ismereteket és módszereket, amelyek az egészségtudatos magatartást és életmódot segítik megvalósítani. A munkahely kitüntetett helyszíne lehet az egészségfejlesztési programoknak, mivel a célcsoport itt könnyen elérhető, másrészt a munkavállalók a hagyományos egészségügy által nehezebben elérhetők, ugyanakkor több súlyos betegség szempontjából a veszélyeztetettek. A munkahelyi egészségfejlesztés bevezetésének előfeltétele a megfelelő tervezés, amelynek hatékony eszköze lehet a munkahelyi egészségterv, amely már egy évtizede jelen van a munkahelyek hazai egészségfejlesztési gyakorlatában is, mint tervezési eszköz. A munkahelyi egészségterv olyan komplex programtervezet, amely a munkavállalók életminőségének és munkafeltételeinek javítását, egészségük fejlesztését szolgálja - közösségi erőforrások mozgósításával. Megvalósításában minden érintett egyenrangú és aktív félként vesz részt, mivel a munkahelyi közösség igényein alapul. A munkahelyi egészségterv folyamat-jellegű, megvalósításának főbb lépései: 1. kiinduló helyzet felmérése (állapotleírás), 2. egészségstratégia és cselekvési terv kidolgozása, majd ennek alapján 3. programok megvalósítása 4. az egészségterv folyamatos külső-belső kommunikációja, 5. a program megvalósulásának és eredményeinek folyamatos monitorozása, értékelése, az eredmények visszacsatolása a megvalósításba. Alapvető elvárások a munkahelyi egészségfejlesztésre vonatkozóan - tervszerűen, munkahelyi egészségterv alapján történik; - a vállalat/szervezet vezetői a munkahelyi egészség kérdését integrálják a mindennapi vezetői gyakorlatukba, döntéseik során az intézkedések egészségre gyakorolt hatását figyelembe veszik; - minden dolgozó a lehetséges maximális mértékben bevonódik a munkaszervezéssel kapcsolatos döntésekbe, különösen a munkarendre, a munkakörülményekre és a munkafolyamatokra vonatkozó döntésekbe; - példaadó vezetői viselkedés a jó teljesítmények elismerése, a munkatársak kritikai észrevételeinek figyelembe vétele, megfelelő konfliktuskezelés révén jó munkahelyi légkör biztosítása; - amennyiben a munkaszervezés javítható, a vezetők ezt kezdeményezik és megvalósítását monitorozzák; - a munkahelyi biztonságra és a foglalkozás-egészségügyre vonatkozó jogszabályi előírásoknak eleget tesznek; - a jogszabályi előírásokon túlmenően intézkedések történnek, programok kerülnek megvalósításra az egészséges munkakörnyezet biztosítása érdekében, és a munkavállalók egészséges életmódjának támogatása érdekében; - a vállalat társadalmilag felelős módon viselkedik a saját munkavállalóival szemben és a tágabb társadalmi környezetével szemben is; 2

3 - a vállalatnál/szervezetnél van kinevezett személy, vagy testület, aki a munkahelyi egészségfejlesztés irányításáért felelős; - az egészségfejlesztési cselekvési terv (az egészségterv része) szükséglet felmérésen alapul, amely kiterjed az igényekre és a munkavállalók egészségi állapotából fakadó szükségletekre is; - a beavatkozások többféle módon igyekeznek hatni az egészségfejlesztés irányába; - a munkavállalók önkéntes, aktív, széleskörű részvétele a programban a tervezéstől a végrehajtásig; - a megvalósítás és az eredmények számszerű indikátorokkal történő monitorozása. A munkahelyi egészségfejlesztési program tartalmi elemei A lista elvárásokat, illetve programelemeket sorol fel. A lista segítségével azonosíthatók a beavatkozást igénylő problémák, hiányosságok. 1. A munkahelyi egészségpolitikák területén: - helyben kialakított egészségbarát-munkahely politika, - alkohol- és drogmentes munkahely, - az élelmiszerbiztonság magas szintje a munkahelyi étkezdében, - az egészséges táplálkozás irányelveinek megfelelő választék a munkahelyi étkezdében, - egészségügyi és munkabiztonsági bizottság, - kialakított indikátorrendszer a fejlődés monitorozására, - oktatás és képzés az egészség és munkabiztonság témakörében, - emberi erőforrás-menedzsment politika. 2. A szervezeti környezet területén: - munkavállalók részvétele a döntéshozatalban, - reálisan megállapított határidők, - lehetőség a változatos feladatvégzésre, - elegendő szünet, - jó munkahelyi kapcsolatok, - a magas szintű teljesítmény elismerése, - a nyugdíjba vonulók támogatása, - a speciális igényekkel rendelkező munkavállalók védelme. 3. A fizikai környezet területén: - rendelkezések a biztonságos és egészséges környezettel kapcsolatban, - munkaártalmaknak való minimális kitettség, - egyéni védőeszközök biztonságos használata, - az egészségért és biztonságért felelős vezető alkalmazása, - megfelelő higiénia és ivóvíz. 4. Az életmód és az egészségműveltség területén: - dohányzás megelőzés és dohányzásról való leszokást támogató programok, - alkohol- és drogmegelőzési programok, - stresszkezelő, mentális egészség programok, - táplálkozási, energiaegyensúlyt támogató programok, - fizikai aktivitás programjai, - reproduktív és szexuális egészség programjai, - a munkahely kapcsolódása a családhoz és a helyi közösséghez. 5. Az egészségügyi szolgáltatások területén: - a munkavállalók számára elérhetőek az alap-egészségügyi szolgáltatások, - programok a rehabilitáció és a munkába való visszatérés elősegítésére, - a helyi egészségügyi szolgálatok részvétele a munkahelyi egészségfejlesztésben. 6. A külső környezeti hatások területén: - a környezetszennyezés megelőzése, - a biztonságos munkába járás lehetővé tétele, - pozitív szerepvállalás a közösségi életben. 3

4 Az alkohol- és drogmegelőzés területén különösen a legalább 50 főt foglalkoztató munkahelyek esetében - javasolt programelemek: - Készüljön a munkahelyi egészségterv részeként munkahelyi alkohol- és drogpolitikai írott dokumentum, mely tisztázza az alkoholpolitika és drogpolitika eszközeinek (rendészeti, egészségügyi, támogató szolgáltatás) egymással való viszonyát. - Dolgozók felvilágosítása, tájékoztatása a probléma (károk, tünetek, beavatkozási lehetőségek, illetve a munkaadó problémával kapcsolatos programjáról) kapcsán. - A javasolt beavatkozások, programok kialakítása szakember (foglalkozás egészségügyi, pszichológus, addiktológus) bevonásával, illetve az érintett dolgozó segítése a szükséges egészségügyi ellátást nyújtó ellátóhoz (tanácsadás, rövid intervenció, terápiás programok igénybevételére). - A káros szer-fogyasztás ellenőrzésén, szűrésén túlmenően a munkahelyek olyan fórumokat is működtethetnek, amelyek a megelőzést szolgálják. Ilyenek a tájékoztatási kampányok (plakátok, információs füzetek). - A munkába állást, más munkakörbe helyezést, tanfolyami beiskolázást megelőző interjú (életviteli szokások, munkahely-változtatási, illetve egészségügyi és munkapszichológiai munkaköri alkalmassági vizsgálatok). Az alkohol- és drogmegelőzés területén különösen a legalább 50 főt foglalkoztató munkahelyek esetében - javasolt, de támogatásban nem részesíthető programelemek: - Rendszeresen ismétlődő orvosi és munkapszichológiai vizsgálatok. - A pozitív teszt eredménnyel rendelkező, egyének további vizsgálata, a probléma súlyosságának megítélése céljából szakemberek bevonásával (pl. AUDIT kérdőív felvétele, pszichológiai, addiktológiai diagnosztikai vizsgálatok). A evidencián alapuló dohányzásról történő leszokást támogató, javasolt programelemek: - Megfelelő végzettséggel rendelkező szakember bevonásával egyéni vagy csoportos dohányzás leszokást biztosító tanácsadás nyújtása a dohányzásról leszokni kívánó munkavállalók számára. - Tájékoztatás a munkavállalók számára a leszokás támogatásának elérhetőségéről, más elérhető támogatásokat is (pl. a telefonos tanácsadás). - A munkáltató tegye lehetővé a helyszínen tartott egyéni vagy csoportos tanácsadást. (Egy csoport min. 8, max 15 fő) - Az egyéni vagy csoportos foglalkozásokra minimum 4 alkalommal, de ideálisan 6-8 alkalommal (heti 1 alkalom) kerüljön sor. A csoportos foglalkozások időtartama óra, az egyéni foglalkozásoknak minimum 15 perc, ideálisan perc. Félév vagy egy év múlva ismételt állapot felmérés (követés), és ha szükséges újabb tanácsadás kezdeményezése a visszaesők részére. - Ajánlott a kilégzett levegő szén-monoxid koncentrációját mérő készülék alkalmazása a tanácsadás során. - Leszokást támogató egyéni vagy csoportos foglalkozást csak kiképzett szakember tartson. - Kiegészítő stresszkezelést segítő programok. - A régi dohányzó helyek felújítása révén nemdohányzó pihenő helyek kialakítása. A evidencián alapuló dohányzásról történő leszokást támogató, javasolt, de támogatásban nem részesíthető programelemek: 4

5 - A munkáltató tegye lehetővé, hogy a munkavállalók részben vagy egészben a munkaidő alatt vehessenek részt a foglalkozásokon (vagy kapjanak valamilyen munkaidő kedvezményt, min. 30 perc). - Projekten kívüli támogatásként a munkahely hozzájárulhat a leszokást támogató farmakoterápia finanszírozásához, mivel ez növeli a tanácsadás hatékonyságát. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a fent felsorolt elemek közül a pályázat keretében csak és kizárólag a pályázati útmutatóban támogatható tevékenységek és elszámolható költségek tervezhetőek! 5

6 Irodalom 1. A Munkavédelem Országos Programja. Budapest, Az egészségbarát munkahely kritériumrendszere. OEFI, Budapest, Chu, C.; Breucker, G.; Harris N., Stitzel, A.; Gan, X.; Gu, X.; Dwyer, S.: Healthpromoting workplaces international settings development. Health Promotion International, Oxford, Vol. 15, No Conrad P.; Walsh, D.C.: The New Corporate Health Ethic Lifestyle and the Social Control of Work. In: International Journal of Health Services, Vol. 22(1) Criteria and models of good practice for workplace health promotion in small and medium-sized enterprises (SMEs). ENWHP, Essen, Galgóczy, G.: A munkahelyi egészségfejlesztés európai gyakorlata. In: Egészséges munkavállaló az egészséges munkahelyeken. A munkahelyi egészségfejlesztés jelene és jövője. Országos Egészségfejlesztési Intézet, Budapest, o. 7. Harris, J. R., Lichiello, P. A., Hannon, P. A.: Workplace Health Promotion in Washington State. Forrás: ( ) 8. Juhász, Á.: Az egyéni és a szervezeti fókuszú munkahelyi egészségfejlesztés. Doktori disszertáció. ELTE PPK Pszichológia Doktori Iskola, Budapest, Kapás, Zs.: A munkahelyi egészségfejlesztés megalapozása Magyarországon a civil szervezetek új minőségű szerepvállalásával létrejövő munkavédelmi teljesítményekkel. In: Egészséges munkavállaló az egészséges munkahelyeken. A munkahelyi egészségfejlesztés jelene és jövője. Országos Egészségfejlesztési Intézet, Budapest, o. 10. Kerek, J.: Huszonhat kérdés a munkahelyi egészségfejlesztésről. Egészséges munkavállaló az egészséges munkahelyeken. A munkahelyi egészségfejlesztés jelene és jövője. Országos Egészségfejlesztési Intézet, Budapest, Kreis, J. Bödeker, W.: Health-related and economic benefits of workplace health promotion and prevention. Summary of the scientific evidence. BKK Bundesverband, Essen, Levi, L.: Stress Management and Prevention on a European Community Level: Options and Obstacles. In: Stress and Health. Research and Clinical Applications. Eds. By: Kenny, D.T., Carlson, J.G., McGuigan, F.J., Sheppard, J.L. Harwood Academic Publishers, o. 13. Luxembourg Declaration on Workplace Health Promotion in the European Union. ENWHP, Marwick, CH.: Healthy Workplace: Employers, Employees Benefit. In: JAMA, Vol. 268 (21) Mercier, M.; Francois, M.: Approche psychoergonomique du stress au travail. 3. Prévention/gestion du stress: analyse bibliographique. Les notes scientifiques et techniques de l INRS Naidoo, J.; Wills, J.: Egészségmegőrzés. Medicina Rt., Budapest Pencak, M.: Workplace health promotion programs. An overview. In: Nursing Clinics of North America, Vol.26 (1), o. 18. Regional Guidelines for the Development of Healthy Workplaces. World Health Organization (WHO-WPRO), Regional Office for the Western Pacific, Perlaky, Á.: A munka világának jogi környezetéről. Oktatási segédanyag a Munka és Szervezetpszichológiai Szakképzés Mentálhigiéné című kurzusához. Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem, Ergonómia és Pszichológia Tanszék, Quality Criteria of Workplace Health Promotion. ENWHP, Essen, Sanders, D.; Crowe, S.: Overview of health promotion in the workplace. In: Health Promotion. Professional Perspectives. Ed. By: Scriven, A.; Orme, J. Macmillan Press Ltd., Segal, L.: Issues in the Economic Evaluation of Health Promotion in the Workplace. Research Report. Centre for Health Program Evaluation, Monash University, Australia

7 23. Vaandrager, L.; Raaijmakers,T.; Capelleveen, C.: ENWHP Toolbox.: A European collection of methods and practices for promoting health at the workplace. ENWHP, Wynne, R.: What makes workplace health promotion work? Findings from the European Foundation s Research Program. Luxembourg,

munkavállaló az egészséges munkahelyeken

munkavállaló az egészséges munkahelyeken E g é s z s é g e s munkavállaló az egészséges munkahelyeken A munkahelyi egészségfejlesztés jelene és jövõje Országos Egészségfejlesztési Intézet Beköszöntõ Az elsõ Európai Környezet és Egészség Konferencián,

Részletesebben

Versenyképesség és egészségnyereség. A munkahelyi egészségfejlesztés értéknövelő alternatív megoldásai

Versenyképesség és egészségnyereség. A munkahelyi egészségfejlesztés értéknövelő alternatív megoldásai Garaj Erika Versenyképesség és egészségnyereség. A munkahelyi egészségfejlesztés értéknövelő alternatív megoldásai Bár számos nemzetközi kutatás kimutatta, hogy a munkavállalók jó egészségi állapota egyértelműen

Részletesebben

Egészséges munkahelyek krónikus beteg munkavállalók számára Útmutató

Egészséges munkahelyek krónikus beteg munkavállalók számára Útmutató Egészséges munkahelyek krónikus beteg munkavállalók számára Útmutató Munkahelyi Egészségfejlesztés Európai Hálózata (ENWHP) Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI) www.enwhp.org www.oefi.hu Kinek ajánljuk

Részletesebben

jogszabályok nehezítik meg a munkavállalást, vagy a foglalkoztatáspolitikai intézkedések nem megfelelőek.

jogszabályok nehezítik meg a munkavállalást, vagy a foglalkoztatáspolitikai intézkedések nem megfelelőek. A foglalkozás-egészségügyi ellátás minőségügyi feladatai a krónikus beteg munkavállalók munkaképességének megtartásában Dr. Felszeghi Sára (Nyugat-magyarországi Egyetem, Miskolci Egyetem) Bevezető Az Európai

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Amit a pszichoszociális kockázatokról tudni érdemes...2. 2. A munkahelyi stresszről szóló keret-megállapodás és a munkahelyi

TARTALOMJEGYZÉK. I. Amit a pszichoszociális kockázatokról tudni érdemes...2. 2. A munkahelyi stresszről szóló keret-megállapodás és a munkahelyi TARTALOMJEGYZÉK I. Amit a pszichoszociális kockázatokról tudni érdemes...2 1. A pszichoszociális kockázatok számokban...2 2. A munkahelyi stresszről szóló keret-megállapodás és a munkahelyi zaklatásról

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.5/14 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

Mű ködé si kéziköny v

Mű ködé si kéziköny v Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Svájci Hozzájárulás Mű ködé si kéziköny v 5. VERZIÓ 2013. MÁJUS 31. a praxisközösségek népegészségügyi

Részletesebben

Mű ködé si kéziköny v

Mű ködé si kéziköny v Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Svájci Hozzájárulás Mű ködé si kéziköny v 5. VERZIÓ 2013. MÁJUS 31. a praxisközösségek népegészségügyi

Részletesebben

Munkahelyi egészségfejlesztés és fogyatékosság. Gábor Edina, Lőrik Eszter Országos Egészségfejlesztési Intézet

Munkahelyi egészségfejlesztés és fogyatékosság. Gábor Edina, Lőrik Eszter Országos Egészségfejlesztési Intézet Munkahelyi egészségfejlesztés és fogyatékosság Gábor Edina, Lőrik Eszter Országos Egészségfejlesztési Intézet Az egészségfejlesztésről Az egészség alapvető emberi jog, amely döntő a társadalmi és gazdasági

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottságától

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottságától ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottságától...napirendi pont anyaga E L Ő T E R J E S Z T É S Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. június 24-i

Részletesebben

Útmutató munkáltatóknak a munkahelyi lelki egészség fejlesztéséhez

Útmutató munkáltatóknak a munkahelyi lelki egészség fejlesztéséhez Útmutató munkáltatóknak a munkahelyi lelki egészség fejlesztéséhez 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Miért fontos a lelki egészség egy sikeres vállalkozáshoz?... 5 3. Mit tehetnek a munkáltatók a

Részletesebben

Segédlet BUDAPEST, 2004.

Segédlet BUDAPEST, 2004. Segédlet AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ BUDAPEST, 2004. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...4 A SEGÉDLET CÉLJA...4 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...4 ELMÉLETI HÁTTÉR...5 EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.5/13 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

Forrás: Egészséges munkavállaló az egészséges munkahelyeken - A munkahelyi egészségfejlesztés jelene és jövője (Országos Egészségfejlesztési Intézet)

Forrás: Egészséges munkavállaló az egészséges munkahelyeken - A munkahelyi egészségfejlesztés jelene és jövője (Országos Egészségfejlesztési Intézet) Tisztelt Olvasó! A továbbiakban néhány munkaegészségüggyel kapcsolatos információt szeretnénk megosztani Önnel. Az egészség legfontosabb értékünk. Ennek megőrzése egyik legfőbb feladatunk nem csak egyéni,

Részletesebben

Somhegyi Annamária megvalósítását elősegítő elemek a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben

Somhegyi Annamária megvalósítását elősegítő elemek a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben eredeti közlemények Somhegyi Annamária A teljeskörű iskolai egészségfejlesztés országos megvalósítását elősegítő elemek a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben Elements of the Act Nr. 190

Részletesebben

Kiss Judit. A munkahelyi egészségterv. Lillafüred, 2008. április 22.

Kiss Judit. A munkahelyi egészségterv. Lillafüred, 2008. április 22. Kiss Judit A munkahelyi egészségterv Lillafüred, 2008. április 22. Munkahelyünk a mindennapi statisztikák tükrében hazánkban az egészségkárosító tényezıknek kitett munkavállalók száma eghaladja az 1 milliót?

Részletesebben

Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Bevezetés 4 I. Egészséget támogató társadalmi környezet kialakítása

Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Bevezetés 4 I. Egészséget támogató társadalmi környezet kialakítása Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék......................................................3 Bevezetés..............................................................4 I. Egészséget támogató társadalmi környezet

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/11/2 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok A komponens

TÁMOP-6.1.2/11/2 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok A komponens TÁMOP-6.1.2/11/2 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok A komponens Pályázat célja: A konstrukció alapvető céljai: a szív-érrendszeri, daganatos megbetegedések csökkenésének a támogatása,

Részletesebben

Unanimously adopted by the EFAD General Meeting, September 2009

Unanimously adopted by the EFAD General Meeting, September 2009 Az európai dietetikusi kompetenciák és teljesítményjelzőik Megvalósítandó a minősítés megszerzésekor és a dietetikusi hivatás gyakorlásának megkezdésekor European Federation of the Associations of Dietitians

Részletesebben

ILO gyakorlati útmutató HIV/AIDS és a munka világa

ILO gyakorlati útmutató HIV/AIDS és a munka világa ILO gyakorlati útmutató HIV/AIDS és a munka világa Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Genf Copyright Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 2007 Első kiadás 2007 A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet kiadványai az Általános

Részletesebben

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egység megnevezése Szervezeti egység feladatai I. Egészségfejlesztési, módszertani, szakirányítási főigazgató-helyettes Az egészségfejlesztés, népegészségügy területén szakmai-módszertani, elemzési,

Részletesebben

A HELYES GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁÉRT AZ IPARI ÉS MÁS VÁLLALATOK EGÉSZSÉGÜGYI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI MENEDZSMENTJE TERÜLETÉN

A HELYES GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁÉRT AZ IPARI ÉS MÁS VÁLLALATOK EGÉSZSÉGÜGYI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI MENEDZSMENTJE TERÜLETÉN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/13 03839 1999. március

Részletesebben

MUNKÁLTATÓK ÉS DOLGOZÓIK MOZGÓSÍTÁSA A KÁROS ALKOHOLFOGYASZTÁS ÉS A KÁBÍTÓSZERHASZNÁLAT MEGELŐZÉSÉRE

MUNKÁLTATÓK ÉS DOLGOZÓIK MOZGÓSÍTÁSA A KÁROS ALKOHOLFOGYASZTÁS ÉS A KÁBÍTÓSZERHASZNÁLAT MEGELŐZÉSÉRE MUNKÁLTATÓK ÉS DOLGOZÓIK MOZGÓSÍTÁSA A KÁROS ALKOHOLFOGYASZTÁS ÉS A KÁBÍTÓSZERHASZNÁLAT MEGELŐZÉSÉRE KÉZIKÖNYV A PROGRAMOK SZERVEZÉSÉHEZ Budapest, 2005. Készült az ILO/UNDCP projekt kiadványa alapján A

Részletesebben

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

Az egészségi egyenlőtlenségek csökkentése

Az egészségi egyenlőtlenségek csökkentése Egészségi egyenlőtlenségek Magyarországon Az egészségi egyenlőtlenségek társadalmi-gazdasági meghatározói Az egészségi egyenlőtlenségek csökkentésének lehetőségei az ágazati szakpolitikákon keresztül Az

Részletesebben

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Szakszervezeti kiskönyvtár XXVIII. Készült a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek 1146 Budapest,

Részletesebben

ÚJ UTAK, ESZKÖZÖK. Budapest, 2008. december 3. Közösségi Pszichiátria VII. Konferenciája

ÚJ UTAK, ESZKÖZÖK. Budapest, 2008. december 3. Közösségi Pszichiátria VII. Konferenciája ÚJ UTAK, ESZKÖZÖK A REHABILITÁCIÓBAN 2008 Budapest, 2008. december 3. Közösségi Pszichiátria VII. Konferenciája Szerkesztő: Lechnerné Vadász Judit Szerzők: Szauer Csilla Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával című programban való részvételhez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával című programban való részvételhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FEFI Fogyatékos Emberek Foglalkoztatását Fejlesztő Inkubátorház és vállalkozási központ projekt keretében megvalósuló Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely

Részletesebben

Tartalomjegyzék... 1 1. Az egészségtervezés és társadalmi egészségfejlesztés néhány elméleti összefüggése (Girán János)... 4

Tartalomjegyzék... 1 1. Az egészségtervezés és társadalmi egészségfejlesztés néhány elméleti összefüggése (Girán János)... 4 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Az egészségtervezés és társadalmi egészségfejlesztés néhány elméleti összefüggése (Girán János)... 4 1.1. Az egészségfejlesztési tervezés módszere... 9 1.1.1. Az

Részletesebben