move europe Egészséges munkavállaló az egészséges munkahelyeken

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "move europe Egészséges munkavállaló az egészséges munkahelyeken"

Átírás

1 move europe Egészséges munkavállaló az egészséges munkahelyeken

2 move europe Egészséges munkavállaló az egészséges munkahelyeken A programról A move europe mozgalom a Munkahelyi Egészségfejlesztés Európai Hálózatának (ENWHP) Kezdeményezése, melyben 26 európai ország vesz részt. Hazai koordináló szervezete az Országos Egészségfejlesztési Intézet. A program elnyerte az EU Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Fôfelügyelôségének támogatását is. Célkitûzése: átfogó program keretében mozgósítani az európai és hazai munkahelyeket annak érdekében, hogy az Egészséges munkavállaló az egészséges munkahelyeken cél megvalósulhasson. A program négy alkomponense: egészséges táplálkozás, testmozgásban gazdag életmód elôsegítése a munkahelyeken, mentális egészség fejlesztése, stresszkezelés dohányzás megelôzése és a leszokás támogatása. A program legfôbb céljai: Hozzájárulni a munkahelyi egészségfejlesztés szükségességének és kedvezô hatásainak felismeréséhez. Gyakorlati példákkal igazolni a munkahelyi vezetés számára, hogy érdemes befektetni munkavállalóik egészségi állapotának fejlesztésébe, különös tekintettel az olyan területekre, mint a dohányzás megelôzése, a helyes táplálkozás és testmozgás elôsegítése, mentális egészség fejlesztése. Elôsegíteni az életmóddal összefüggô munkahelyi egészségfejlesztési programok tapasztalatainak megosztását, valamint egyes európai országok közötti konstruktív együttmûködést, és a programok gyakorlati megvalósításának fejlesztését. Díjazni a legjobb munkahelyi egészségfejlesztési gyakorlatokat, támogatva széles körben való elterjesztésüket. A program célcsoportjai: Kis és nagyvállalatok, állami szervezetek, a non-profit és for-profit szektor munkavállalói.

3 2017-re minden harmadik európai munkavállaló életkora meghaladja az 50 éves kort, ami egyaránt nagy kihívás a vállalatoknak és az egészségbiztosítási rendszernek. Az egészségfejlesztés nagyban hozzájárulhat a munkavállalók egészségének és hatékonyságának hosszútávú fenntartásához, melybôl munkáltató és alkalmazott egyaránt profitál. Gábor Edina fôigazgató, Országos Egészségfejlesztési Intézet Miért fontos a munkahelyi egészségfejlesztés? Napjainkban a munka világát nagy változások jellemzik, melyeket a szervezeteknek is számításba kell venniük: A gazdasági világot globalizáció jellemzi, amely sok vállalat helyzetét befolyásolja. A legtöbb európai országban jelentôs probléma a munkanélküliség. A munkáltatói gyakorlat változása (részmunkaidô, távmunka stb.) befolyásolja a munkakörülményeket. Az idôsödô munkaerô miatt sok vállalatnak kell gondoskodnia a megfelelô munkahelyekrôl, idôbeosztásokról. Erôsödik a szolgáltatói szektor jelentôsége, amely további, az egészségre ható rizikófaktorokat növeli. Egyre nagyobb figyelmet szentelnek a minôségfejlesztésnek és az ügyfélszolgálatoknak. A vállalatoknak megoldást kell találniuk a változásokból fakadó problémákra, melyben a munkahelyi egészségfejlesztés központi szerepet játszhat. A munkahelyi egészségfejlesztés legfôbb célja: a munkaerô egészségének, motivációjának, mentális kapacitásának erôsítése. A Munkahelyi Egészségfejlesztés Európai Hálózatának (ENWHP) definíciója szerint a munkahelyi egészségfejlesztés a dolgozó, a munkáltató és a társadalom együttes törekvése az egészség és a jól-lét fejlesztésére a munkahelyen. A kulcsszó az egészség, amely a mindennapi élethez szükséges erôforrás, magába foglalva a fizikai, társas és mentális jólétet egyaránt.

4 A munkahelyi egészségfejlesztés a vállalat és az egyén számára egyaránt kedvezô hatású. Ennek eléréséhez azonban elengedhetetlen, hogy az egészségfejlesztési programokat az adott cég profiljához igazítsák. A munkahelyi egészségfejlesztési program mûködésérôl szóló modellt De Greef és Van den Broek elképzelése alapján az alábbi ábra szemlélteti. (1. ábra) A modell bemutatja a munkahelyi egészségfejlesztési programmal kapcsolatos személyi és vállalati eredményeket. Az egyéni és szervezeti eredmények összefüggenek és további hatásokhoz vezethetnek - mint pl. a növekvô munkahelyi elégedettség, amelynek pozitív hatása lesz a vállalatra is (kevesebb hiányzás, hatékonyabb termelékenység). A program négy komponensének bemutatása táplálkozás, dohányzás, testmozgás és stresszkezelés A munkavállalók többsége a négy életmódi tényezô alapján könnyedén jellemezhetô: J Sokunknak nincs elég ideje vagy alkalma egészséges ételeket készíteni, így gyakran büfékben, gyorséttermekben eszünk és többnyire túl kevés folyadékot iszunk. J A munka jellegének változása miatt sokunk ülômunkát végez és többnyire nem is mozog eleget.

5 J A munkahelyi stressz egy újfajta pestis, ami a legtöbb munkahelyet megfertôzi. J Többségünk ezt a stresszt még ma is dohányzással próbálja csillapítani, amely elvezet a programban vizsgált negyedik területhez Az említett életmód-tényezôk mindegyike negatívan hat a munkavállalók egészségére, így magára a munkahelyre is. Táplálkozás Táplálkozási szokásainknak nagy hatása van jól-létünkre. Az egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozás elengedhetetlen egészségünk fenntartásához. A túlzott táplálékbevitel gyakran társul ülô életmóddal, amely könnyen elhízáshoz vezethet. Az Országos Lakossági Egészségfelmérés (OLEF) eredményei szerint 2003-ban túlsúlyos vagy elhízott volt a magyar férfiak több mint fele, és a nôk közelítôleg fele. A különbözô táplálékalkotók nem megfelelô mennyiségû bevitele jelentôsen megnöveli számos krónikus- és szív-érrendszeri, emésztôrendszeri és mozgásszervi betegség, továbbá a rák és a diabetes kockázatát. A 2. ábra szemlélteti a helytelen táplálkozásból fakadó betegségek hatásait. A munkáltató számára fontos, hogy egészséges, motivált és produktív munkaerôvel dolgozzon, így érdemes lenne hangsúlyt fektetni az egészséges munkahelyi táplálkozás elôsegítésére.

6 Testmozgás A munka jellegének változásával egy többen végzünk ülô munkát. Tipikus forgatókönyvet követ azon ember, aki reggel beül az autójába, majd átül a számítógéphez, hazaérve pedig leroskad a televízió elé. A fizikailag aktív emberek általában egészségesebbek is - csökkentve olyan betegségek kockázatát, mint az elhízás és egyéb, mozgásszervi betegségek- a jó egészségi állapot pedig növeli a produktivitást. Magyarországon általában 13,5 napot hiányoznak a dolgozók valamilyen betegség következtében. Mentális egészség - munkahelyi stressz A felmérések adatai szerint az Európai Unió tizenöt tagállamában a munkahelyi stressz közel 40 millió munkavállaló egészségét veszélyezteti, így- a hátfájás után a munkával összefüggô második leggyakoribb egészségügyi problémát jelenti. A munkahelyi stressz az oka a munkával összefüggô egészségi problémák miatt bekövetkezô két hetes vagy annál hosszabb távollétek több, mint egynegyedének. Az Európai Unió teljes dolgozó létszámának csaknem harmadrészére (41,2 millió ember) hatást gyakorolnak a munkahellyel összefüggô pszichés és pszicho-szociális kockázatok, amelyeket munkahelyi (munkával kapcsolatos) stressznek neveznek. A hazai lakosság mentálhigiénés állapotáról viszonylag kevés megbízható adattal rendelkezünk, de ezek rendkívül rossz képet mutatnak. Ennek alapján minden második magyar munkavállaló magas munkahelyi stressznek van kitéve. További negyven százalék közepes mértékû stressztôl szenved. Hazai munkapszichológusok (Gordio csoport) által vezetett vizsgálatból kiderült, hogy egy magyar ember heti munkahete 44,5 ledolgozott órából áll, ami mintegy 1 órával hosszabb az elôírt 8 óránál. A munkavállalók közel 60 %-a fôleg az elvárások miatt vállalja a túlórát. Legtöbben az idônyomást viselik nehezen, de a munka túlzott mennyisége és a munkatempó is gyakorta problémát jelent a magyar munkavállalóknak. Az emberi kapcsolatokból eredô stressz (szociális stressz) okaként a válaszadók nagy része a vezetôk intézkedéseit és a vezetôi támogatás elmaradását jelölte meg. A stressz fiziológiai tünetei között legerôteljesebben az általános kimerültség és a hátfájás jelentkezik, majd a magas vérnyomás. A pszichés tünetek között vezet az elégedetlenség, a csökkent munkakedv és a szorongás. A dolgozó stressznek van kitéve abban az esetben, ha a feladathoz szükséges elvárások felülmúlják a rendelkezésre álló erôforrásait. Ennek ellenkezôje- amikor az elvárásokhoz képest a dolgozó sokkal többre lenne képes saját kapacitása alapján- unalomhoz vezet.

7 Az optimális az arany közép, amikor a követelések és a feladatmegoldáshoz szükséges erôforrás közötti különbség elég ahhoz, hogy a munkaerô kihívásként értékelje a feladatot, melynek megoldása se nem unalmas, sem pedig stresszkeltô. Dohányzás A dohányzásról európai viszonylatban elmondható hogy több, mint 1,2 millió ember halálához járul hozzá. Különbözô felmérések alapján kijelenthetjük, hogy a magyarok 28-30%- a dohányzik. Magyarországon a év közötti férfiak halálozásának 35%-a (KSH adatai alapján) kapcsolatba hozható a dohányzással fôre jutó dohányzás okozta halálozás (2003) Rövid fejszámolás után az is kiderül, hogy a dohányzó munkavállalók havi 160 órás munkaidejükbôl legalább 12 órát dohányzással töltenek, azaz minimum 7-8%-kal hatékonyabb lenne munkavégzésük, ha leszoknának errôl az egészségkárosító magatartásformáról.

8 A programhoz való csatlakozás feltételeirôl A program iránt érdekelôdô vállalatok egy internet-alapú önkitöltôs kérdôív, a Munkahelyi Egészségfelmérési Kérdôív segítségével tesztelhetik le egészséggel kapcsolatos törekvéseiket ( a kérdôív a oldalon elérhetô). Feltérképezhetik, hogy munkahelyükön mit lehet fejleszteni a kedvezôbb munkahelyi egészség elérése érdekében, továbbá ellenôrizhetik munkahelyük egészségfejlesztéssel kapcsolatos filozófiáját, politikáját és cselekvési készségét. Mindezek után a programra jelentkezô munkahelyek egészségfejlesztési programjait, törekvéseit és gyakorlatait szakmai bíráló bizottság segítségével vizsgáljuk, majd értékeljük az egyes munkahelyi egészségfejlesztési modelleket, valamint a szervezet egészségpolitikáját. A program során kiválasztjuk a legjobb munkahelyi egészségfejlesztési modelleket megvalósító szervezeteket és cégeket, akik elnyerhetik az Egészségbarát Európai Vállalat címet, a négy alábbi kategóriában: fizikai aktivitásra való motiválás, egészséges táplálkozás elôsegítése, dohányzás- és munkahelyi stressz megelôzése. A legjobb modelleket megvalósító munkahelyeket a 2009-es zárórendezvényen díjazzuk. Amennyiben a program felkeltette érdeklôdését, az alábbi elérhetôségeken bôvebb információkkal szolgálhatunk. Cím: 1097Budapest, Nagyvárad tér 2. Tel: honlap:

46/2003. (IV.16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról

46/2003. (IV.16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról 46/2003. (IV.16.) OGY határozat az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról Az Országgyűlés, tekintettel arra, hogy hazánk lakosságának egészségi állapota évtizedek óta elmarad az ország társadalmi

Részletesebben

46/2003. (IV. 16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról

46/2003. (IV. 16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról 46/2003. (IV. 16.) OGY határozat az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról Az Országgyűlés, tekintettel arra, hogy hazánk lakosságának egészségi állapota évtizedek óta elmarad az ország társadalmi

Részletesebben

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára A tagszövetségei Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára 1 Készült Magyarországon, 2010 júniusában. A kiadvány az Ageing Workforce 2 Ensuring

Részletesebben

T É N Y E K 22 Európai Munkavédelmi Ügynökség

T É N Y E K 22 Európai Munkavédelmi Ügynökség T É N Y E K 22 Európai Munkavédelmi Ügynökség Bevezetés A munkával összefüggő stressz Az Európai Unióban a munkával összefüggő stressz (MÖS) jelenti - a hátfájás után - a munkával összefüggő második leggyakoribb

Részletesebben

GAZDASÁG- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI SZEKCIÓ. Lektorálták: Dr. Borbély Attila Dr. Tariszka Éva Dr. Melles Hagos Tewolde

GAZDASÁG- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI SZEKCIÓ. Lektorálták: Dr. Borbély Attila Dr. Tariszka Éva Dr. Melles Hagos Tewolde GAZDASÁG- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI SZEKCIÓ Lektorálták: Dr. Borbély Attila Dr. Tariszka Éva Dr. Melles Hagos Tewolde Tartalomjegyzék: ZÁVECZ SZILVIA: A JÓLÉTI ÁLLAM FENNTARTHATÓSÁGÁNAK PILLÉREI - SZIE, GAZDÁLKODÁS-

Részletesebben

Magyarország egészségügye és szociális rendszere

Magyarország egészségügye és szociális rendszere Magyarország egészségügye és szociális rendszere Szerkesztette: Dr. Kincses Gyula Az egészségügyi rendszerrõl szóló részt készítették: Borbás Ilona, Dr. Németh György, Dr. Villusz Lászlóné Zelenkáné Lux

Részletesebben

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI Melléklet: az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról szóló /2005. ( ) OGY határozathoz ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI KIINDULÓPONTOK MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSPOLITIKÁJÁHOZ

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben

Széman Zsuzsa Harsányi László KELJ FEL ÉS JÁRJ

Széman Zsuzsa Harsányi László KELJ FEL ÉS JÁRJ Széman Zsuzsa Harsányi László KELJ FEL ÉS JÁRJ KELJ FEL ÉS JÁRJ Idôskorúak mobilitási lehetôségei Írta: Széman Zsuzsa Harsányi László Széman Zsuzsa Harsányi László KELJ FEL ÉS JÁRJ Idôskorúak mobilitási

Részletesebben

A sport egészségmegőrző szerepe

A sport egészségmegőrző szerepe Detre Zoltán százados A sport egészségmegőrző szerepe A rendszeres testedzés fiziológiai, szomatikus hatásairól szeretnék rövid áttekintést adni és ezzel meggyőző érveket és bizonyítékokat felsorakoztatni

Részletesebben

MUNKAANYAG. Brusztné Kunvári Enikő. Humánerőforrás-fejlesztés

MUNKAANYAG. Brusztné Kunvári Enikő. Humánerőforrás-fejlesztés Brusztné Kunvári Enikő Humánerőforrás-fejlesztés A követelménymodul megnevezése: Ügyviteli és munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák alkalmazása A követelménymodul száma: 2655-06 A tartalomelem

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK FOGLALKOZTATÁSÁRA

JÓ GYAKORLATOK A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK FOGLALKOZTATÁSÁRA Tardos Katalin JÓ GYAKORLATOK A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK FOGLALKOZTATÁSÁRA A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása az elmúlt években a figyelem középpontjába került, mert az állam sokkal erőteljesebb

Részletesebben

Az alapellátás jellemzői Európában

Az alapellátás jellemzői Európában Készítette: Informatikai és Rendszerelemzési Főigazgatóság Rendszerelemzési Főosztály Budapest, 2014. szeptember Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 Az alapellátás meghatározása, funkciói... 4 Az alapellátás

Részletesebben

Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének elemzése 2010 2013 között

Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének elemzése 2010 2013 között TÁMOP 5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének elemzése 2010 2013 között 2 EBH-kutatás

Részletesebben

Az egészségügyi méltányosság aktív javítása a különböző életszakaszokban Az adatok összegzése és a DRIVERS projekt ajánlásai

Az egészségügyi méltányosság aktív javítása a különböző életszakaszokban Az adatok összegzése és a DRIVERS projekt ajánlásai Az egészségügyi méltányosság aktív javítása a különböző életszakaszokban Az adatok összegzése és a DRIVERS projekt ajánlásai A DRIVERS projekt koordinátora a EuroHealthNet, és az Európai Unió hetedik keretprogramja

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

egészségügyi gazdasági szemle

egészségügyi gazdasági szemle egészségügyi gazdasági szemle A Nemzeti Erôforrás Minisztérium és az Egészségügyi Gazdasági Vezetõk Egyesülete közgazdasági folyóirata 50. évfolyam 1. szám, 2012. március Megelôzés és/vagy gyógyítás? Az

Részletesebben

Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok

Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program

Részletesebben

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI ZACHÁR LÁSZLÓ AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI Az elmúlt tíz évben az emberi erőforrás-fejlesztés a magyar társadalomfejlődés egyik központi problémakörévé vált, különösen a felnőttek oktatása

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás

Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás Jásper Éva Csányi Zsuzsanna Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás Jegyzet EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 A jegyzet a következő kézikönyv átdolgozásával

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei 0 kérdés az ifjúságról Magyar Ifjúság 0 kutatás első eredményei tartalom Tartalom Köszöntő... Szociodemográfiai jellemzők.... Családalapítás.... Oktatási helyzetkép... 9. Munkavállalás.... Nemzetközi

Részletesebben

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság D2

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ Az összefoglaló tanulmányt készítette Pataki Éva Somorjai Ildikó A háttértanulmányok

Részletesebben

Demográfiai jövőkép. Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából

Demográfiai jövőkép. Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából Spéder Zsolt (szerk.), Bálint Lajos, Földházi Erzsébet, Gödri Irén, Kovács Katalin,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az egészségfejlesztés

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben