AZ ALKALMAZÁST ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ALKALMAZÁST ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA."

Átírás

1 AZ ALKALMAZÁST ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA. E.ON Közös nevező! Facebook aktivitáshoz kötött nyereményjáték az E.ON Hungária Facebook oldalán elérhető alkalmazás felhasználási feltételei és az alkalmazáson keresztül elérhető nyereményjáték játékszabályzata App ID: FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK FELHASZNÁLÓ: a Facebookon regisztrált személy, aki az alkalmazáshoz hozzáfér, illetve használja. ALKALMAZÁS: A Facebook oldaláról a Felhasználók számára meghatározott feltételekkel elérhető online program, amelynek felhasználásával a Facebook, az alkalmazás Üzemeltetője számára a Felhasználóról meghatározott személyes és egyéb adatokat közöl, illetve segítségével ilyen adatok gyűjthetők a Felhasználóról. FEJLESZTŐ: az alkalmazás programkódjának szerzője. ÜZEMELTETŐ: az alkalmazás elérhetőségéhez szükséges informatikai hátteret biztosító Fél. PROJEKT: meghatározott cél érdekében (pl. reklámkampány stb.) elvégzendő feladatok. MEGBÍZÓ: a projekt megvalósítására megbízást adó Fél. SZERVEZŐ: a projekt megszervezésével megbízott Fél (pl. ügynökség). ADATKEZELŐ: az alkalmazás felhasználása során keletkező adatokkal rendelkező Fél. ADATFELDOLGOZÓ: az alkalmazás felhasználása során keletkező adatok gyűjtését végző Fél. A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET ÉS A NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATÁT LÉTREHOZÓ FELEK (EGYÜTTESEN TOVÁBBIAKBAN FELEK) SZERVEZŐ, FEJLESZTŐ, ÜZEMELTETŐ, ADATFELDOLGOZÓ: Digitalwave Hungary Kft., 1149 Budapest, Pillangó park 9. ADATKEZELŐ, MEGBÍZÓ: E.ON Hungária Zrt., 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8., Jelen dokumentum címében jelzett egyedi azonosítószámmal ellátott Facebook alkalmazás felhasználásával a Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta és elfogadja a jelen dokumentumban rögzített, az alkalmazásra vonatkozó felhasználási feltételeket és az alkalmazáson keresztül elérhető nyereményjáték játékszabályzatát. 1/6

2 1) AZ ALKALMAZÁSON KERESZTÜL ELÉRHETŐ NYEREMÉNYJÁTÉK TOVÁBBIAKBAN JÁTÉK - JÁTÉKSZABÁLYZATA 1.1. A játék menete Az E.ON Közös nevező Facebook felhasználói aktivitás célja, hogy Megbízó a 2015-ös vízilabda-világbajnoksághoz kapcsolódó reklámkampányához a magyar férfi és női vízilabdázókkal névazonos szurkolókat találjon, akik közül kisorsolja azokat a személyeket, akik reklámfotókon történő szereplésükkel a reklámkampány részesei lehetnek. A névazonos szurkolók között az 1.4 pontban meghatározott nyeremény kerül kisorsolásra. Az aktivitást követően az aktivitásban részt vevők között az 1.4. pontban meghatározott nyereménycsomagok kerülnek kisorsolásra A játék időtartama: május 15, 18h május 25., 18h A nyereményjáték résztvevői A játékban bármely magyar állampolgár részt vehet, aki az alkalmazást használja. 18. életévét nem betöltött személy részvétele a reklámkampányban kizárólag a törvényes képviselő írásbeli hozzájárulásával lehetséges A Játékból ki vannak zárva az E.ON Hungária Zrt., alkalmazottai, valamint az E.ON cégcsoporthoz tartozó gazdasági társaságok alkalmazottai, a Játék lebonyolításában részt vevő ügynökségek (DigitalWave Hungary Kft., Lowe Kft.) tulajdonosai, alkalmazottai és alvállalkozói, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói Nyeremény(ek) Fődíjak: részvétel reklámkampányban. Azon jelentkezők között, akiknek nevük azonos az alkalmazásban felsorolt férfi vagy női vízilabdázóink nevével, sorsolással döntjük el, hogy kik vehetnek részt a névrokon sportolójukkal együtt az E.ON reklámkampányában. A fődíjak nyertesei továbbá egy-egy vízilabdás nyereménycsomagban is részesülnek. További díjak: 5 db vízilabdás nyereménycsomag kerül kisorsolásra azok között az alkalmazásban felsorolt vízilabdás sportolókkal névazonos jelentkezők között, akik nem kerültek kisorsolásra a reklámfotózáson való részvételre. 5 db vízilabdás nyereménycsomag kerül kisorsolásra az alkalmazást megosztók illetve ismerőseiknek ajánlók között. A vízilabdás nyereménycsomagok tartalma: hátizsák, fürdőköpeny, póló, szóró ajándékok 1.5. A sorsolás helye és időpontja: A sorsolások időpontja: május 26. A sorsolás alkalmával 5 azaz öt tartaléknyertes is kisorsolásra kerül szükség esetére mind a fődíj, mind a nyereménycsomagok esetében (arra az esetre, ha valamelyik nyertes nem elérhető, nem veszi át nyereményét). A nyertesek névsorát az E.ON Hungária Facebook oldalán tesszük közzé, a nyertesek értesítését követően, legkésőbb ig A nyertes(ek) kiválasztása A nyertes(ek) kiválasztása a résztvevők közül sorsolással, a véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsoló program segítségével történik. 2/6

3 Ha a kisorsolt Felhasználó nem felel meg az 1.3. pontban előírt feltételeknek, akkor kizárásra kerül a Játékból, ebben az esetben a tartaléknyertesek húzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre! A nyereményjáték során a résztvevő Felhasználók közül mindenki maximum egy nyereményt nyerhet a nyeremények közül A nyeremények átadása A Szervező telefonon (fődíjasok esetében) és útján (további díjazottak esetében) veszi fel a kapcsolatot a nyertesekkel, azon a telefonszámon/ címen, amely az alkalmazás felhasználása során történő adatgyűjtés alkalmával az adott Felhasználóhoz köthető módon került tárolásra A Szervező kizárja a játékból azt a nyertest, akivel a sorsolást követő 2. naptári napon (fődíjasok esetében) és 7 naptári napon belül (további díjazottak esetében) nem sikerül az pontban meghatározott telefonszámon és/vagy címén keresztül kapcsolatba lépni és nyereménye nem kerül kiosztásra A Felhasználó téves adatszolgáltatásából eredően (pl. megszűnés miatt nem létező e- mail cím), a Feleket semmilyen felelősség nem terheli A nyeremény átvételéről a Megbízó a kapcsolatfelvétel során egyeztet a sorsolás nyerteseivel és a nyereményeket személyesen, vagy futárszolgálat útján adja át a nyerteseknek a kapcsolatfelvétel során egyeztetett időpontban és helyszínen. A nyeremény átvételének feltétele a személyazonosság igazolása A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges minőségi kifogásokért a termékek gyártójának garanciális vállalásai az irányadók Amennyiben a nyertes kiskorú személy, vagy cselekvőképességében korlátozott nagykorú személy, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésére, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult a Ptk. szerint eljárva Hozzájárulási nyilatkozat A Játékszabályzat elfogadásával tudomásul veszem, hogy az E.ON Hungária Zrt. E.ON Közös Nevező - Vízilabda támogató reklámkampányában képmásom beazonosítható. A kampány minden eszközén (facebook alkalmazás, print/outdoor/online hirdetések, TV reklámfilm, esetlegesen werkfilm etc) közzétett képmásommal, kreatív anyagokkal kapcsolatos felhasználási jogokat az E.ON Hungária Zrt./ Lowe GGK Kft-re ruháztam és a Játékszabályzat elfogadásával hozzájárulok a kreatív anyagok korlátlan felhasználásához, valamint reklámversenyeken és azok kiadványaiban való felhasználáshoz. A hirdetésekkel, kreatív anyagokkal kapcsolatban sem munkadíj, sem szerzői jogdíj illetve személyhez fűződő jogokért járó díj, illetve egyéb követelésem nincs. A kampánnyal kapcsolatos információkat bizalmasan kezelem. A játék fődíjakén nyert reklámfotózásra a játék lezárását követően két héten belül (2015. május 26-június 6. között) kerül sor, a játékszabályzat elfogadásával vállalom, hogy ezen időszakon belül, a szervezővel egyeztetett napon a fotózásra rendelkezésre állok Egyéb rendelkezések A nyereményjátékkal kapcsolatban további információ a Szervezőtől kérhető Felhasználó tudomásul veszi, hogy a nyereményjáték tartalma, teljesítménye, üzenetés adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ebből kifolyólag ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, az Üzemeltetőn kívülálló 3/6

4 tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati/hálózati hiba, a szerver számítógépek hibája, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és az üzemeltető és a megbízásukból eljárók az e pontban írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak A nyereményjátékot nem a Facebook szervezi, illetve azt semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja A Felek fenntartják maguknak a jogot, hogy jelen dokumentum tartalmát megváltoztathassák, ugyanakkor lehetőségük szerint mindent megtesznek annak érdekében, hogy a játék időtartama alatt e dokumentumban foglaltak érdemben ne változzanak. 2) AZ ALKALMAZÁS FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZERZŐI JOGI KÉRDÉSEK, MODERÁLÁS 2.1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az alkalmazást kizárólag használhatja, de annak programkódjait sem részben sem egészben le nem másolhatja, és nem módosíthatja saját céljainak érdekében Amennyiben az alkalmazás használata során a Felhasználó személyes adatokat adhat meg magáról és ezt megteszi, úgy a Felhasználó kijelenti, hogy az adatokat kizárólag önkéntesen szolgáltatta Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy minden olyan alkalmazással kapcsolatos felhasználói aktivitást, amely közerkölcsöt, mások vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, egyéb jogot, jogszabályt stb. sért, vagy Felek üzleti érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen játékszabályzatot sérti, vagy Üzemeltető megítélése szerint bármely módon sértő, moderáljon illetve töröljön, továbbá az ilyen magatartást tanúsító Felhasználót kizárja az alkalmazás felhasználóinak köréből. Az esetleges jogsértő magatartásért a felelősség kizárólag az azt elkövető Felhasználót terheli. 3) Adatvédelem 3.1. Az E.ON Hungária Zrt. által a "Az E.ON Közös nevező játékával összefüggésben a résztvevőknek a 2.2 pontban foglaltaknak megfelelően önkéntes alapon kell adatot szolgáltatniuk. Ezen adatokat a szolgáltató bizalmasan, a vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul betartva kezeli. Az adatkezelés részletes szabályait a következőkben ismertetett Adatkezelési Szabályzat tartalmazza Adatkezelési Szabályzat Adatkezelő elérhetősége: Nyilvántartási szám: NAIH-60869/2012. A felhasználók köre Az adatkezelés az E.ON Hungária Zrt. "Az E.ON Közös nevező játékán a résztvevők megfelelő tájékoztatáson alapuló, kifejezett hozzájárulásán alapul. Az adatkezelés jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi CXII. tv (Info tv.) 5. (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A kezelt adatok köre A résztvevők részéről önkéntesen megadott adatok: - teljes név - foglalkozás - életkor - cím - telefonszám 4/6

5 - lakhely (csak településnév) - egész alakos fotó Az adatkezelés célja A felhasználó önkéntes döntése alapján megadott adat kezelésének célja a játékokon való részvétel biztosítása. Az adatkezelő értékesítési- marketing és egyéb promóciós tevékenységei során külső szereplővel dolgozhat együtt. Ez esetben a megadott adatokat a szervező átadhatja a vele szerződésben álló külső szereplőnek, ügynökségnek. Az adatok jogszerű felhasználásáért a Szervező felel. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Az adatkezelés időtartama A megadott névnek, postai és címnek az E.ON Hungária Zrt. illetve kapcsolt vállalkozásai szolgáltatásaihoz kapcsolódó értékesítési- egyéb marketing és promóciós célú felhasználása a játék lezárását követő 2 évig, illetve addig tart, amíg annak megszüntetését a felhasználó az adatkezelőtől kifejezetten írásban nem kéri. Ebben az esetben az adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor. A felhasználó által megadott személyes adatok a játék meghirdetett időtartama alatt is addig kezelhetőek az adatkezelő részéről, amíg a felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. Az adatok törlésére, haladéktalanul, de legkésőbb az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor. Rendelkezés személyes adatokkal Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény az adatkezelő részére küldött levélben vagy ben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. A játékos a játék teljes időtartama alatt leiratkozhat, kérheti pályázata törlését a Szervezőktől a címen. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. Amennyiben az alkalmazás használata során a Felhasználó egyéb, nem személyes adatokat (pl. kép-, hang- egyéb adatfeltöltés, stb.) juttathat el Üzemeltető szerverére, és ezt megteszi, úgy a Felhasználó elfogadja, hogy Üzemeltető ezen adatok tárolását - általában az alkalmazás által lebonyolított nyereményjáték vagy egyéb aktivitás időszakán túlmenően - nem biztosítja. Az adatfeldolgozás Az adatkezelő az általa kezelt adatokhoz kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére külső adatfeldolgozót vesz igénybe. A külső adatfeldolgozó által végzett tevékenységért az adatkezelő felelősséggel tartozik. Az adattovábbítás lehetősége Az adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az adatkezelő nem tehető felelőssé. A felhasználók jogai az adatkezelő által kezelt személyes adataikkal kapcsolatosan Személyes adataik kezeléséről a résztvevők az adatkezelőtől bármikor tájékoztatást kérhetnek, a E.ON Hungária Zrt. Kommunikációs osztály, 1051 Budapest, Széchenyi I. tér 7-8. címen vagy a címen. Az elektronikus levél tárgy rovatában az "E.ON Közös nevező jeligét kell feltüntetni. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a résztvevő adatkezelő által kezelt adataira, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az 5/6

6 adatfeldolgozó nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint arra, kik és milyen célból kapták vagy kapják meg a felhasználó adatait. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre az adatkezelő a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül köteles válaszolni. esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni. A kezelt adatok törlésével kapcsolatban a jelen szabályzatban foglaltak az irányadók. A jogérvényesítési lehetőségek A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Info tv., valamint az 2013 évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C). Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az adatkezelő munkatársai a címen. Budapest, május 15. E.ON Hungária Zrt. 6/6

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges; ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Indóház Kiadó Bt. (székhely: 3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40, cégjegyzékszám:12-06-005737) (a

Részletesebben

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata 1. A Játék szervezője A Nagy Diák IQ-teszt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Diákhitel Központ Zrt. (székhelye: 1027

Részletesebben

Az SCnetwork Mo. Kft. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA

Az SCnetwork Mo. Kft. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA Az SCnetwork Mo. Kft. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA I. A Tájékoztató célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a SCnetwork Magyarország Kft. (1191 Budapest, Üllői út 206. B. épület I. lépcsőház, IV. emelet

Részletesebben

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ!

Részletesebben

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ,

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ, Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o. által szervezett Teljes energiával a nyereményekért fogyasztói nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Adatkezelési szabályzata 1. Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o.(székhely:

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T I. A szabályzat célja, általános rendelkezések A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a G-Build kft. (székhelye: 4400, Nyı regyháza,

Részletesebben

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ):

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ): A "Nestlé Minyon" nyereményjáték hivatalos játékszabálya I. A nyereményjátékban való részvétel feltételei 1. A "Nestlé Minyon" nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Cereal Partners Hungária

Részletesebben

Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata 1. Részvételi feltételek 1.1. A FrieslandCampina Hungária zrt. (1134 Budapest Váci út 33.) továbbiakban: Szervező) ajándéksorsolásos

Részletesebben

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Pannora Kft (székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2 4/14, cégjegyzékszám: 09 09 016831, nyilvántartó hatóság: Debreceni Járásbíróság mint

Részletesebben

SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT

SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT 1. A játék neve, szervezője Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) által kezelt, karbantartott http://sparhuseg.hu

Részletesebben

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Kérjük, olvassa el figyelmesen a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által a Szabad a Gazdi Facebook oldalon

Részletesebben

KINCSVADÁSZAT STÍLUSOSAN JÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

KINCSVADÁSZAT STÍLUSOSAN JÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KINCSVADÁSZAT STÍLUSOSAN JÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ. 1. A JÁTÉK

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat Adatvédelmi Szabályzat A jelen adatvédelmi szabályzat ( Adatvédelmi Szabályzat ) tartalmazza a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, mint szolgáltató által, a DSZT használata során alkalmazott adatvédelmi

Részletesebben

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték Köpönyeg.hu nyereményjáték szabályzat Észlelési villámjáték 1 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője, a továbbiakban "Szervező". 1.2.

Részletesebben

A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata

A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata 1. A Magyar Cukor Zrt. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat 1. A Játék leírása 1.1. Az Aqua Danubius 2000 Kft (1126 Budapest, Böszörményi út 3/A., továbbiakban: Szervező) a jelen szabályzatban részletezett nyereményjátékot szervezi bármely megjelölt és résztvevő

Részletesebben

Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. A Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) (továbbiakban: Szervező) sorsolásos nyereményjátékot

Részletesebben

DAMONA-VITAL Kft. Nyerj a Damonával elnevezésű fogyasztói nyereményjáték és promóció Részvételi és Játékszabályzata

DAMONA-VITAL Kft. Nyerj a Damonával elnevezésű fogyasztói nyereményjáték és promóció Részvételi és Játékszabályzata DAMONA-VITAL Kft. Nyerj a Damonával elnevezésű fogyasztói nyereményjáték és promóció Részvételi és Játékszabályzata A fogyasztói nyereményjáték és promóció szervezője a DAMONA-VITAL Kereskedelmi Kft. (Cg.:

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A www.velemenyklub.hu üzemeltetője (továbbiakban: Véleményklub vagy Weboldal ) és a Vasárnapi zárva tartás kérdőív kitöltéséhez kapcsolódó jelen részvételi feltételekben szabályozott

Részletesebben

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. Szervezés és lebonyolítás A promóciós játékok szervezője az United Netlines Kft., amelynek bejegyzett székhelye: 1146 Budapest,

Részletesebben

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date.A.S.A. Magyarország Kft. adatvédelem, adatbiztonság v2 09. 10. 2013 1. Az adatvédelmi és adatbiztonsági

Részletesebben

Adatkezelési Nyilatkozat

Adatkezelési Nyilatkozat Adatkezelési Nyilatkozat Ezennel hozzájárulok, hogy a regisztráció, illetve a megbízási szerződés során megadott személyes adataimat a TRIMEX TRADE Kft. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

Részletesebben

Beszeda Zoltán ev. adatkezelési tájékoztatója az adatvédelmi és adatkezelési elvekről, gyakorlatról

Beszeda Zoltán ev. adatkezelési tájékoztatója az adatvédelmi és adatkezelési elvekről, gyakorlatról ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Beszeda Zoltán ev. adatkezelési tájékoztatója az adatvédelmi és adatkezelési elvekről, gyakorlatról Beszeda Zoltán ev. mint a www.otthonbarat.hu weboldal ( Weboldal ) üzemeltetője

Részletesebben

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat Adatkezelési Szabályzat A jelen Adatkezelési Szabályzat az IZINTA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29/33; Cg.: 01-09-261813) által üzemeltetett http://www.izinta.hu

Részletesebben