ALKALMAZÁS TECHNOLÓGIÁK II. (DELPHI-OLE-DLL) / Belső használatra! /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALKALMAZÁS TECHNOLÓGIÁK II. (DELPHI-OLE-DLL) / Belső használatra! /"

Átírás

1 CaIS Tapplication & Delphi OLE/COM InterSystems CACHÉ post-relációs adatbáziskezelõ és ObjectScript alkalmazás futtató Rendszer Objektum Orientált programozása ALKALMAZÁS TECHNOLÓGIÁK II. (DELPHI-OLE-DLL) / Belső használatra! / szerzõdött VAR partner (Value Added Remarketing partner) A dokumentáció változtatásának jogát fenntartjuk. Copyright (C) Tel. : 06 20/ Fax.: 06 96/ http\\:www.m-soft.hu

2 8.4 Alkalmazott Delphi komponenesek (TStoredProc, TQReport) A következőkben bemutatunk egy a mellékelt CD-n is megtalálható cikktörzs karbantartást végző programot, amely teljes OOP jellegű mind terminálos (objectscript) mind Windows (Delphi) környezetben. A létrehozott és módosított törzsadattáblát listázzuk terminálos report kezelővel (CaIS része), valamint SQL tárolt eljárásként definiált query-t hívunk fel Delphi Quick Report segítségével. Cikktörzs karbantartás C-Terminál alkalmazás : A feltelepített adatbázis önmagában is tartalmazza, de különállóan is telepíthető az MD100 routine nevű terminálos (objectscript) program, ami a Master.Article (MMTR globál) adatait kezeli. A programot az MSOFT_PLUS NameSpace-be parancssorba belépve a Do utasítással indíthatjuk : Do ^MD100 A program funkció billentyűi a különféle lekérdezéseket hívják fel. A mintából most nézzük át a ListType lekérdezést. Ez a query a cikktörzset szűri meg a paraméterben megadott mennyiségi egység típus szerint ( esetünkben DB-re). Itt az SQL utasítás az Object Architect-ben kerül tárolás- ra, majd fordításra ; tehát gyorsabb SQL futási időt kapunk, mint ODBC hívásoknál, vagy beágyazott SQL-nél. A lekérdezés futtatásához a már ismert %ResultSet

3 objektumot használjuk. Ezt követően a listaképet a CaIS listakezelőnek adjuk át. A lista-kezelő biztosítja a lista adataiban történő mozgást és egyéb funkciókat (előrevissza, elejére-végére, lapozás, ablak scrollozás, kijelölés, és nyomtatás ). ODBC SQL tárolt eljárás hívása QuickReport-ban : Bármely CACHÉ lekérdezés kivetíthető SQL tárolt eljárásként is. A query Basic beállításainál adhatjuk meg ezen opciót, fordítás után aktívizálható. A tárolt SQL eljárás mindig public típusú query legyen, máskülömben nem tudjuk felhívni. Fontos ismernünk, hogy az SQL tárolt eljárás, szemben a View-al paraméterezhető, minden kliens eszközzel paraméteráttadással is használható. Bármely további Delphi komponens (DBGrid, Qreport, TListBox, TcomboBox, ) adatforrása lehet. A TstoredProc Delphi objektum használatánál meg kell adnunk a CACHÉ adatbázis nevét, majd a rendszer által felajánlott tárolt eljárások közül ki kell választanunk a megfelelőt. Szintén a Delphi hibája, hogy nem értelmezi jól a CACHÉ objektumok teljes nevét, így hasonlóan az előző fejezetekben írtakhoz a Master objektum osztály megnevezést nekünk kell beírnunk a megnevezés elé. A lekérdezés esetleges paramétereit a Tparams típus szerint adhatjuk meg. A lekérdezés futtatását az Active property Ttue-False értékével tudjuk kapcsolni. Bizonyos esetekben a CACHÉ metódusok is lehetnek tárolt SQL eljárások. Ekkor minden esetben definiálni kell a CACHÉ metódushoz visszatérési értéket (mint függvénynél). A visszatérési érték, mint egy adott algoritmus, függvény végrehajtási státuszát adhatja meg. Olyan számítások és vezérlések végrehajtásánál ajánlott, amelyet mind terminálos, mind Delphi Win32 környezetből futtatni szeretnénk, de nem akarunk SQL triggereket defini- álni. A Quick Report adatforrása

4 (DataSet) ezen tárolt eljárás lesz. Így a reportra felhelyezett QRBand komponensnél ha a csoportot QRSubDetails nek adjuk meg, definiálhatjuk a DataSet opciót. Ha a tárolt eljárásunk már lefutott a csoportra felhelyezett QRDBText komponenseknél, már a lekérdezés kimeneti mező oszlopai közül választhatunk a DataField propertynél. ODBC elérés MicroSoft Query-vel (Excel) : A Delphi-n kívül használhatunk más SQL kliens szoftvereket a CACHÉ adatok kinyerésére. Ezek közé tartozik a MicroSoft Office csomagban található MS-Query lekérdezés szerkesztő és exportáló program. Az általa lekérdezett adatokat exportálni tudja DDE csatornán kereszt- tül az Office csomag komponenseinek Excel, Access,

5 A lekérdezés szerkesztővel látványos módszerekkel lehet az egyes táblákat összekapcsolgatni, kapcsolómezőket összehúzni, gyors rendezettségi feltételeket definiálni. Sajnos a paraméterkezelés kissé ügyetlenre sikeredett, némi próbálkozás és saját kudarc után érti csak meg a felhasználó eléggé korlátolt használhatóságát. Vigyázni kell a lekérdezés készítésekor a mintafuttatásokra, amikor a lekérdezés első pár száz adatát tekinthetjük meg mintaként. Tudni illik, hogy ha a lekérdezést Excel táblába akarjuk átexportálni soradatnál nem tudunk többet kezelni. A valóságban adatnál az MS-Query nem nagyon bír magával. Összegezve : a látványos lekérdezés szerkesztést gyatra teljesítmény szint teszi korlátozottan használhatóvá. A lekérdezés szerkesztő a lekérdezéseket qdy fájlokban tárolja a következő definíciók szerint: XLODBC 1 DSN=MSOFT_PLUS;SERVER= ;PORT=1972;DATABASE=MSOFT_PLUS;UID=_SYST EM; SELECT Article.kod, Article.nev, Article.me, Article.afa, Article.stdnetto, Article.vtsz, Article.minkesz FROM Master.Article Article WHERE Article.me=? ORDER BY Article.nev M_Egység : 9 kod nev me afa stdnetto vtsz minkesz A? karakter és a 9-es karakterek jelzik a paramétereket, sorrendjük lényeges. Ha tárololt SQL eljárást (CACHÉ query-t) szeretnénk felhívni, akkor a lekérdezés szerkesztőben az SQL utasítás ablakban ezt a CALL hívással tehetjük meg. Fontos tudnunk, hogy a MS-Query képtelen paramétert rendelni a CALL hívással futtatott lekérdezésekhez. Ezt viszont egy egyszerü szövegszerkesztővel utólag beszúrhatjuk az előző mintához hasonlóan a lekérdezés qdy definíciós állományába : XLODBC 1 DSN=RINGA_BCK;SERVER= ;PORT=1972;DATABASE=RINGA_BCK;UID=MSOFT; CALL Query.Arumerleg_ztempcr(?,?,?,?,?) Dátumtól : Dátumig: Csoport: Alosztálytól: Alosztályig: Visszatérve az első lekérdezésünkre a paraméterként megadott M_Egység kérdés a lekérdezés futtatásakor dialógus ablakkal hívódik fel, majd a megadott értéket átadva a lekérdezés lefut. A lekérdezést Excel táblába integrálhatjuk, amivel egy adott excel tábla adatfrissítés gombjára kattintva a lekérdezés futni kezd az aktuális adatbázis adatokkal, felkérdezi a paramétereit és a végeredményt a táblázat soraiba szúrja vissza. A paraméterek definiálásánál ügyeljünk a típus kompatibilitásra.

6 Ha pontosan nem vagyunk tisztában az egyes windows és CACHÉ komponens típusok átjárhatósá- gával, definiáljunk String típusú paramétereket, melyeket a CACHÉ lekérdezés elején konvertálunk a megfelelő formátumra. A lekérdezések belementhetőek az Excel táblákba, biztosítva az adatfrissíthetőséget a későbbiek során. Viszont ha a tárolt SQL eljárást CACHÉ-ban módosítjuk, frissítenünk kell az Excel tábla lekérdezés csatolását is! Lekérdezés minta Excel táblába szúrva. 8.5 Delphi alkalmazás formok és DLL-ek kezelése, (TForm, TDialog) CACHÉ adatbázishoz és objektumokhoz a legoptimálisabb Delphi alkalmazást csak OLE (ActiveX) objektum kapcsolással tudunk írni. Ekkor teljes CACHÉ objektumelérésünk lesz és a legjobb futási időket tudjuk kihasználni. A CACHÉ ODBCn történő Delphi programo- zásakor egyrészt csak adatbáziskezelőt látunk a CACHÉ-ből, másrészt lassú SQL elérésre tudjuk csak használni a CACHÉ-t. Az OLE objektum elérés során a queryket és metódusokat nam tárolt SQL eljárásként hívjuk (mint ODBC elérésnél), hanem függvényként (utasításként), saját objektumként hívhatjuk meg Delphi forráskódban. Az egyes metódusok definiálásánál nagy gondot kell fordítanunk a

7 metódusok visszatérési értékeire, mivel objektum metódusként-függvényként fogja a Delphi fordító használni. A me- tódusok nevében lehetőleg kerüljük a _ karaktert, mivel ezt a CACHÉ az objektum és metódusnév közé automati- kusan teszi hozzá. Törekednünk kell a felhívandó metódusok hibamentességé- re, mivel az OLE interfész nem rendel- kezik hiba kivételezésekkel. Az esetle-ges hibákat csak a CACHÉ error logjában tudjuk ellenőrizni. Másrészről ezért is fontos a metódus visszatérési értéke ; ugyanis egy hibára futó CACHÉ metódus nem állítja meg feltétlenül a Delphi alkalmazást. Így ha nem kezelünk metódus visszatérési érté- keket (még ha csak futási eredmény státuszra is) egy adott CACHÉ funkcióról nem tudjuk bizonyosan, hogy végrehajtódott-e. Delphi alkalmazás készítésekor a felhasználói interakciókhoz a TForm alapkomponens és TDialog leszármazottját használjuk leggyakrabban. A TForm-ra tertszőleges komponensek helyezhetőek el : menük, adatelérés, képek, multimédia, stb A TDialog ennek némileg korlátozottabb leszármazottja, ahol kezelői inputok valósíthatóak meg, akár adattábla mezőcsatolásokkal, majd meghatározott funkciók indíthatóak el az egyes funkciógombokkal. Alkalmazás készítésekor gyakran felmerül az alkalmazás egyes részeinek önálló módosít-hatósága. Vagyis nem szerencsés az egész alkalmazást egy EXE fájlba fordítani, mivel bármely módosításkor a teljes alkalmazást kell újrafordítanunk. Másfelől a közösen használható funkciók közös könyvtárakba (library) történő szerkesztésével elérhető a kód optimalizálása is. Erre fejlesztették ki a DLL (Dynamic Linking Library) technológiát. A DLL-ekkel készített alkalmazásoknál az EXE program (főprogram) csak akkor indul el, ha az összes hivatkozott DLL rendelkezésre áll (nem feltétlenül töltödik is be!!!), ezekben tárolt kódok csak egyszer kerülnek betöltésre a memóriába, majd az EXE program többször is hívhatja a benne tárolt funkciókat. / Tudatosan nem használom a függvény szót, mivel látni fogjuk, hogy egy DLL-ben metódusok, sőt kivételként akár objektumok is elhelyezhetőek! / Mint említettem akár dinamikusan is szerkeszthetünk DLL-eket, mikor is a DLL nem töltődik be az EXE program hívása előtt a memóriába, hanem csak a belőle meghívott funkció kódja kerül betöltésre futási időben. Ekkor nagy körültekintéssel kell a hívást és paraméteráttadást kezelni, valamint tisztába kell lennünk azzal, hogy a program futása ekkor jóval lassabb lesz. Mikor használjunk tehát DLL technológiát Delphi alkalmazás készítésekor? Ha külömböző alkalmazások vagy alkalmazás részek, ugyanazon DLL-ben tárolt funkciókat hívják, akkor a DLL-ben tárolt kód csak egyszer kerül feltöltésre a memóriába. Ha más alkalmazásokkat is szeretnénk kihasználni a DLL-ben tárolt funkciókat. Akár más fejlesztői eszközzel (Visual Basic, C++, PowerBuilder, ) készített alkalmazások is használhatják ezen komponenseket.

8 Ha az adott program funkciókat lecserélhetővé (verzió cserélhetővé) szeretnénk tenni. Tehát, ha a paraméterek és hívási interfészek nem változnak, csak a mögötte beprogramozott algoritmusok, akkor a EXE(főprogram) által használt DLL lecserélhető, fejlesztés módosítás során csak az alkalmazás benne tárolt része kerül újrafordításra. Természetesen a DLL-ek készítésének is vannak alapszabályai : Az egyes DLL-ben tárolt és majd hívni kívánt funkciónak szerepelnie kell a DLL Export részében lévő listában, a forráskódot pedig a library deklarációval kell bevezetni (a melléklet MasterDLL library-ja a deklarált export funkciókkal): library MasterDLL; { Important note } uses SysUtils, Classes, Windows, CikkT in 'CikkT.pas' {CikkTDlg}, PrtT in 'PrtT.pas' {PrtTDlg}; exports CikkTForm, CacheConnect, CacheDisConnect; end. A hivatkozott CikkT.pas (CikkTDlg) objektumot tároló unitban az implementation deklarációt megelőzendő el kell helyezni az exportra szánt hívások fejléceit : // extern DLL function declaration procedure CikkTForm; procedure CacheConnect; procedure CacheDisConnect; procedure TCikkUpdate; A hívó programban hivatkozni kell az implementációs részben a funkciót tároló DLL-re és annak elérhetőségére. Az így deklarált funkcó ezekután tetszőleges műveletre, eseményre beprogramozható : implementation {$R *.DFM} procedure CikkTForm; external 'MasterDLLs\MasterDLL.DLL'; procedure TForm1.Cikktrzs1Click(Sender: TObject); begin CikkTForm; end; A formai előírások és szabályok után következzék a meg nem engedett, de mindenki által használt objektumot a DLL-be módszer. Egyfelől alapszabály, hogy a DLL-ben nem lehet objektumot elhelyezni, tehát formot sem. Másfelől lehetne használni, ha függvényként hívnánk fel, és minden tekintetben függvényként viselkedne a formunk. További problémákat okozhat, ha a Delphi-ben kifejlesztett DLL-be fordított formot (mint függvényt) más fejlesztői eszközzel (Visual Basic, C++,..) készített EXE program

9 hívja fel. A benne tárolt form Delphi módon fog megjelenni kezelődni (hibakezelése is Delphi-s lesz!), de mégis a főalkalmazással kell hogy paramétereket cseréljen. A mellékletben található CikkT.pas állományban deklarált TCikkTDlg formban azt illusztráljuk, hogy egy komplex alkalmazásnál a törzsállományok kezelésével kapcsolatos objektumokat egységbe foglaljuk egy DLL-ben és ezen formok működését is itt programozzuk be. A későbbiek során ha a törzsállományok kezelésében módosításokat kellene eszközölnünk, akkor csak ezen DLL-t kell szerkesztenünk, majd újrafordítanunk. A rend kedvéért megadjuk a CACHÉ adatbázishoz való kapcsolódás metódusát, OLE objektum kapcsolódás definiálását : procedure CacheConnect; begin if constr='' then begin VALT:=CreateOleObject('CacheObject.Factory'); {constr := VALT.ConnectDlg();} constr:='cn_iptcp: [1972]:msoft_plus'; VALT.Connect(constr); end; Az alkalmazott formunkban a Master.Article objektumból csak 3 mezőt teszünk ki a formra az egyszerűség kedvéért. Az OK gombra programozzuk be az Update metódust, valamint az árucikk kód mezőről történő lelépéskor (EditExit esemény), leellenőrizzük a megadott kód-azonosító létezé- sét az adatbázisban, létezés esetén a kapcso lódó adatmezők kiírását is elvégezzük. A megadott azonosító ellenőrzésére a ListOne lekérdezést használjuk, amelynek eredményessége sorál a ResultSet-be visszakapott mezőértékeket töltjük fel a formra : Itt is ügyelnünk kell a mezők megcímzésénél a mezők sorrendjének sorszámára, amit a lekérdezés Row specification sorrendje határoz meg.

10 A legproblémásabb része a DLL-ünknek a form működtetése. Ugyanis nem hívhatjuk fel csak úgy egyszerűen a form ShowModal metódusát, mivel a DLL nem inicializálja (nem hozza létre automatikusan) a form objektumát, tehát nincs is ShowModal metódusunk. A form működtetését kivételként kell kezelnünk egy try-except védelmi blokkban. Ezzel védhetjük ki bármely váratlan (unexpected error.) hibát bármilyen kivétel is keletkezzék. Azért kell az összes lehetséges kivételt kezelni, mert ha egy olyan (más fejlesztő eszközzel készített) program hívja fel a DLL-t, ami nem tudja hogy kellene kezelni a felmerülő hibákat, akkor is lekezeltek legyen a hívott form hibái. A formon elvégzett műveleteket pedig a try-finally blokk védi, ezáltal a form objektuma a műveletek végeztével, vagy hiba bekövetkeztével is megsemmisül. Elsőként a try klausát követően utasítanunk kell a form objektumának megkreálására az alkalmazásvezérlőt a TCikkDlg.Create(Application) hívással. Ha nem sikerülne a formunk megkreálása a except blokkban megadott hiba messagebox lesz aktív. Ha létrejön a form, akkor a kezelését követően a finally blokk CikkTDlg.Free metódusával semmisítjük meg a form objektumát. Az alábi foráskódban megpróbáltunk egy általánosan használható sablont adni a formot objektumok DLL-ben történő használatára : A tényleges munkát a ShowModal (mint függvény) visszatérési értékével szelektíven felhívott CACHÉ Update metódus végzi el. Ezt a hívást praktikusan külön eljárásba programoztuk be a későbbi egyszerű karbantarthatóság érdekében, így csak az alábbi CACHÉ object kezelése- ket kell programoznunk :

11 procedure TCikkUpdate; var TcikkObj:variant; ObjRet:String; begin TcikkObj := VALT.New('Master.Article'); with CikkTDlg do ObjRet:=TcikkObj.Update(KodEdit.Text,CikknevEdit.Text, CikkMEEdit.Text,'',25,'',5); end; Mintapéldánkban néhány paraméternek fix konstans értéket adtunk, ami nem túl elegáns módszer, de gyakorlásnak megteszi. Mint láthattuk a Delphi DLL-ek használatával rugalmasan karbantartható, fejleszthető alkalmazásokat készíthetünk. A példákban pedig láthattuk hogy használhatjuk DLL-be zártan a CACHÉ objektumaink funkcióit OLE technológiával párosítva. Rövid de reméljük érthető négy fejezetes CACHÉ OOP ismeretek birtokában, leendő alkalmazásaink készítésekor hatékonyan használhatjuk ki az InterSystems CACHÉ OOP lehetőségeket a felhasználó fele akár karakteres C-Terminál CaIS, akár Win32 Delphi OLE interaktív formában.

Adatbáziskezelés Delphi 5 alatt. Bese Antal 2006. http://toni.web.elte.hu/delphi

Adatbáziskezelés Delphi 5 alatt. Bese Antal 2006. http://toni.web.elte.hu/delphi Adatbáziskezelés Delphi 5 alatt Bese Antal 2006. http://toni.web.elte.hu/delphi 1. Bevezetés Számítógépes adattárolás fájlokban. Az egész adatbázist egy fájlban (Pl.: Access, Interbase,és a legtöbb SQL

Részletesebben

Iman 3.0 szoftverdokumentáció

Iman 3.0 szoftverdokumentáció Melléklet: Az iman3 program előzetes leírása. Iman 3.0 szoftverdokumentáció Tartalomjegyzék 1. Az Iman rendszer...2 1.1. Modulok...2 1.2. Modulok részletes leírása...2 1.2.1. Iman.exe...2 1.2.2. Interpreter.dll...3

Részletesebben

Java programozási nyelv 11. rész Adatbázis-programozás

Java programozási nyelv 11. rész Adatbázis-programozás Java programozási nyelv 11. rész Adatbázis-programozás Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai Intézet Soós Sándor 2005. szeptember A Java programozási nyelv Soós Sándor 1/20 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2. RENDSZER FELÉPÍTÉSE... 3

Tartalomjegyzék 2. RENDSZER FELÉPÍTÉSE... 3 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 2 2. RENDSZER FELÉPÍTÉSE... 3 2.1. FELÜLET... 3 2.2. FELHASZNÁLÓI FUNKCIÓK... 4 2.2.1. Modulok... 4 2.2.2. Előzmények... 4 2.2.3. Lekérdezés működése, beállítások... 5 2.2.4.

Részletesebben

Alkalmazás technológiai frissítés migrációs és üzemeltetési tapasztalatok

Alkalmazás technológiai frissítés migrációs és üzemeltetési tapasztalatok Alkalmazás technológiai frissítés migrációs és üzemeltetési tapasztalatok Informix 11.50 upgrade esettanulmány 2011. január. 31. Átalakítandó architektúra (2009) Alapvetően az üzleti logikát tárolt eljárásokkal

Részletesebben

Algoritmus terv 3. Fejezet: Folyamatok meghatározása

Algoritmus terv 3. Fejezet: Folyamatok meghatározása This image cannot currently be displayed. Algoritmus terv 3. Fejezet: Folyamatok meghatározása 1. Algoritmus általános áttekintése 2. Inputok és outputok definiálása 3. Folyamatok meghatározása 4. ozási

Részletesebben

VBA makrók aláírása Office 2007 esetén

VBA makrók aláírása Office 2007 esetén VBA makrók aláírása Office 2007 esetén Windows tanúsítványtárban és/vagy kriptográfia eszközökön található tanúsítványok esetén Office 2007 alkalmazással 1(10) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. Informatika szakmacsoport

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. Informatika szakmacsoport TANMENET Informatika szakmacsoport Programozási gyakorlatok III. tantárgy 12. évfolyam A osztály 2013/2014 tanév Heti óraszám: Éves óraszám: 3 óra 96 óra Készítette: Szikszai Gusztáv tanár Ellenőrizte:.

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PRECÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez 3. EXCEL adatkapcsolat (mod. 2009.07.) Ügyviteli nyilvántartások és EXCEL formátumú

Részletesebben

A FileZilla program beállítása az első belépés alkalmával

A FileZilla program beállítása az első belépés alkalmával 6. A záróvizsga-jegyzőkönyv készítése A záróvizsga-jegyzőkönyveketa Karok többsége a jegyzőkönyvkészítésre Dr. Tánczos László által kifejlesztett Access alkalmazás használatával készíti el. A záróvizsga-jegyzőkönyv

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PRECÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez T14. ODBC adatkapcsolat 2009. augusztus 31. PRECÍZ integrált ügyviteli rendszer

Részletesebben

Programzás I. - 1. gyakorlat

Programzás I. - 1. gyakorlat Programzás I. - 1. gyakorlat Alapok Tar Péter 1 Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Számítástudomány Alkalmazása Tanszék Utolsó frissítés: September 15, 2007 1 tar@dcs.vein.hu Tar Péter (PE-MIK-DCS)

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ ÜZEMBEHELYEZÉSI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ ÜZEMBEHELYEZÉSI KÉZIKÖNYV "REGISZTER" rendszerek FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ ÜZEMBEHELYEZÉSI KÉZIKÖNYV A népesség-nyilvántartás helyi rendszeréhez IBM PC számítógépre 4.0 Verzió Készítette: eközig ZRT. Készült: 2011. március Jelen

Részletesebben

Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0

Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0 Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0 Az Ön letölthető fájl tartalmazza az Evolut Főkönyv 2013. program telepítőjét. A jelen leírás olyan telepítésre vonatkozik, amikor Ön

Részletesebben

WEBFEJLESZTÉS 2. ADATBÁZIS-KEZELÉS, OSZTÁLYOK

WEBFEJLESZTÉS 2. ADATBÁZIS-KEZELÉS, OSZTÁLYOK WEBFEJLESZTÉS 2. ADATBÁZIS-KEZELÉS, OSZTÁLYOK Horváth Győző Egyetemi adjunktus 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C, 2.420 Tel: (1) 372-2500/1816 2 Ismétlés Ismétlés 3 Fájl/Adatbázis 3 4 Szerver 2 CGI

Részletesebben

w w w. h a n s a g i i s k. h u 1

w w w. h a n s a g i i s k. h u 1 w w w. h a n s a g i i s k. h u Adatbázis-kezelés Adatbázisok Az adatbázisok rendezett adatok halmaza. Rendezett adatok közt sokkal gyorsabban lehet keresni! Napjainkban a relációs típusú adatbázis terjedt

Részletesebben

VBA makrók aláírása Office XP/2002/2003 esetén

VBA makrók aláírása Office XP/2002/2003 esetén VBA makrók aláírása Office XP/2002/2003 esetén Windows tanúsítványtárban és kriptográfia eszközökön található tanúsítványok esetén Office XP/2002/2003 alkalmazással 1(11) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék...

Részletesebben

DAT adatcserefájl AutoCAD MAP DWG mapobject konvertáló program dokumentáció

DAT adatcserefájl AutoCAD MAP DWG mapobject konvertáló program dokumentáció H - 1161 Budapest Rákóczi út 76. Tel./Fax.: +36-1-4010159 http://www.pageos.hu toni@pageos.hu DAT adatcserefájl AutoCAD MAP DWG mapobject konvertáló program dokumentáció A program használható a TOPOBASE

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu Számonkérés 2 Papíros (90 perces) zh az utolsó gyakorlaton. Segédanyag nem használható Tematika 1. félév 3 Óra Dátum Gyakorlat 1. 2010.09.28.

Részletesebben

BaBér bérügyviteli rendszer telepítési segédlete 2011. év

BaBér bérügyviteli rendszer telepítési segédlete 2011. év BaBér bérügyviteli rendszer telepítési segédlete 2011. év Ajánlott konfiguráció A program hardverigénye: Konfiguráció: 2800 MHz processzor 512 Mbyte memória (RAM) / Szerver gépen 1G memória (RAM) Lézernyomtató

Részletesebben

8.4 Többszálú alkalmazások készítése

8.4 Többszálú alkalmazások készítése 8.4 Többszálú alkalmazások készítése 1. Egyszerű többszálú alkalmazás Szalak 2. Prímszámok előállítása programszálban Primszalp 3. Grafika készítése programszálakban SzalGrafika 1 Készítsünk programot,

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Megoldási útmutató I.

Részletesebben

Algoritmizálás és adatmodellezés tanítása beadandó feladat: Algtan1 tanári beadandó /99 1

Algoritmizálás és adatmodellezés tanítása beadandó feladat: Algtan1 tanári beadandó /99 1 Algoritmizálás és adatmodellezés tanítása beadandó feladat: Algtan1 tanári beadandó /99 1 Készítette: Gipsz Jakab Neptun-azonosító: ABC123 E-mail: gipszjakab@seholse.hu Kurzuskód: IT-13AAT1EG Gyakorlatvezető

Részletesebben

Microsoft SQL Server telepítése

Microsoft SQL Server telepítése Microsoft SQL Server telepítése Az SQL Server a Microsoft adatbázis kiszolgáló megoldása Windows operációs rendszerekre. Az SQL Server 1.0 verziója 1989-ben jelent meg, amelyet tizenegy további verzió

Részletesebben

Tartalom DCOM. Történeti áttekintés. Történeti áttekintés. Történeti áttekintés. Történeti áttekintés

Tartalom DCOM. Történeti áttekintés. Történeti áttekintés. Történeti áttekintés. Történeti áttekintés Tartalom D Szoftvertechnológia elıadás Architektúra D vs CORBA Példá 2 1987 Dynamic Data Exchange (DDE) Windows 2.0-ban Windows alkalmazások közötti adatcsere Ma is használatos (pl. vágólap) NetDDE NetBIOS

Részletesebben

Delphi programozás III.

Delphi programozás III. Delphi programozás III. A Delphi for ciklusa II. A Delphi újabb verziói egy olyan for ciklust vezettek be, amely a régebbi Delphi-verziókban vagy pl. a Turbo Pascalban még nem voltak ismertek. A for-element-in-collection

Részletesebben

Delphi programozás I.

Delphi programozás I. Delphi programozás I. Konzol alkalmazások készítése Delphiben A Delphi konzol alkalmazása (console application) olyan 32 bites program, amely nem grafikus felületen, hanem egy szöveges konzol ablakban

Részletesebben

Komponensek együttműködése web-alkalmazás környezetben. Jónás Richárd Debreceni Egyetem T-Soft Mérnökiroda KFT richard.jonas@tsoft.

Komponensek együttműködése web-alkalmazás környezetben. Jónás Richárd Debreceni Egyetem T-Soft Mérnökiroda KFT richard.jonas@tsoft. Komponensek együttműködése web-alkalmazás környezetben Jónás Richárd Debreceni Egyetem T-Soft Mérnökiroda KFT Komponensek a gyakorlatban A szoftverkomponenseket fejlesztő csoportoknak szüksége van olyan

Részletesebben

A telepítési útmutató tartalma

A telepítési útmutató tartalma 1 A telepítési útmutató tartalma 3 Kompatibilitás és rendszerkövetelmények A telepítési folyamat röviden 4 A telepítés indítása 5 Adatbáziskezelő beállítása / telepítése 8 Telepítési módozatok 11 Az ENSO

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL. Budapest, 2013. november 08.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL. Budapest, 2013. november 08. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL Budapest, 2013. november 08. 1. CÉLKITŰZÉS A fő cél, hogy az OL Munkaidő Rendszerből kinyert jelenlét

Részletesebben

ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 1

ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 1 ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 1 ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 2 ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 3 A felhasználók három különböző képernyővel találkoznak Listák az adatmegjelenítéshez

Részletesebben

Access XP alapokon Tartalomjegyzék

Access XP alapokon Tartalomjegyzék Access XP alapokon Tartalomjegyzék Kapcsolódhat a fejezetben elkészítendő raktárrendszerhez egy számlázó program?...4 1. Az Access eszközigénye, telepítése...4 Az én Office programom nem tartalmazza az

Részletesebben

Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához

Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához Az adatbázis elérése, regisztrálás, belépés Az adatbázis címe: http://www.scopus.com Az adatbázis csak regisztrált, jogosultsággal rendelkező intézmények,

Részletesebben

Szoftver alapfogalmak

Szoftver alapfogalmak Szoftver alapfogalmak Azon a programok algoritmusok, eljárások, és hozzájuk tartozó dokumentációk összessége, melyek a számítógép működéséhez szükségesek. (nem kézzel fogható, szellemi termékek) Algoritmus

Részletesebben

JAVA SE/ME tanfolyam tematika

JAVA SE/ME tanfolyam tematika JAVA SE/ME tanfolyam tematika TANFOLYAM TEMATIKA: A JAVA MEGISMERÉSE Java története, miért készült, miért népszerű NETBEANS környezet telepítése, megismerése Programozási alapok java nyelven Változók,primitív

Részletesebben

SQLTools in 5 steps ver. 0.1

SQLTools in 5 steps ver. 0.1 SQLTools in 5 steps ver. 0.1 Drzewiecki Tomasz - Magyar fordítás és átdolgozás: Gáti Tamás 2006. július 30. Tartalomjegyzék 1 1. Kapcsolódás Kezdetnek indítsd el a programot. Megjelenik az adatbázis kapcsolódási

Részletesebben

Objektumorientált programozás C# nyelven

Objektumorientált programozás C# nyelven Objektumorientált programozás C# nyelven 2. rész Öröklés és többalakúság Nemvirtuális metódusok, elrejtés Virtuális metódusok, elrejtés Típuskényszerítés, az is és as operátorok Absztrakt osztályok, absztrakt

Részletesebben

Abacom CRM rendszer használati utasítás

Abacom CRM rendszer használati utasítás Abacom CRM rendszer használati utasítás Az Abacom CRM rendszerrel Ön nyilvántarthatja, keresheti, csoportosíthatja partnereit. Részletes listákat készíthet, melyeket Excel táblákba exportálhat, megjegyzéseket

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK Informatikai alapismeretek középszint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

file./script.sh > Bourne-Again shell script text executable << tartalmat néz >>

file./script.sh > Bourne-Again shell script text executable << tartalmat néz >> I. Alapok Interaktív shell-ben vagy shell-scriptben megadott karaktersorozat feldolgozásakor az első lépés a szavakra tördelés. A szavakra tördelés a következő metakarakterek mentén zajlik: & ; ( ) < >

Részletesebben

Virtual Call Center kliens program MSI csomag telepítése

Virtual Call Center kliens program MSI csomag telepítése Virtual Call Center kliens program MSI csomag telepítése www.virtual-call-center.hu Tartalomjegyzék 1. MSI csomag telepítése nem tartományban lévő számítógépre... 2 2. MSI csomag telepítése Active Directory

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTJÜK AZ IRODAI MUNKÁT.

EGYSZERŰSÍTJÜK AZ IRODAI MUNKÁT. EGYSZERŰSÍTJÜK AZ IRODAI MUNKÁT. Az OfficeGuru segít a munkahelyi Excel felhasználóknak egyszerűbbé és gyorsabbá tenni a napi feladatokat azzal, hogy automatizálja a munka favágó részét. Így több idő marad

Részletesebben

ETL keretrendszer tervezése és implementálása. Gollnhofer Gábor Meta4Consulting Europe Kft.

ETL keretrendszer tervezése és implementálása. Gollnhofer Gábor Meta4Consulting Europe Kft. ETL keretrendszer tervezése és implementálása Gollnhofer Gábor Meta4Consulting Europe Kft. Tartalom Bevezetés ETL keretrendszer: elvárások és hogyan készítsük A mi keretrendszerünk Bevezetési tanulságok

Részletesebben

MEH-EIA felhasználói dokumentáció gyakran ismételt kérdések

MEH-EIA felhasználói dokumentáció gyakran ismételt kérdések MAGYAR ENERGIA HIVATAL MEH-EIA felhasználói dokumentáció gyakran ismételt kérdések 2009. 05. 29. Magyar Energia Hivatal Energiainformációs Adattár Dokumentum verziók Verziószám Dátum Állapot Módosító Leírás

Részletesebben

Office 2007 teszt. Question 1 Válassza ki, milyen típusú SmartArt objektumok NEM készíthetők az alábbiak közül!

Office 2007 teszt. Question 1 Válassza ki, milyen típusú SmartArt objektumok NEM készíthetők az alábbiak közül! Office 2007 teszt Question 1 Válassza ki, milyen típusú SmartArt objektumok NEM készíthetők az alábbiak közül! a. Hierarchia b. Kapcsolatok c. Mátrix d. Folyamatok e. Gantt-chart Question 2 Az Access 2007-ben

Részletesebben

Programozás C és C++ -ban

Programozás C és C++ -ban Programozás C és C++ -ban 2. További különbségek a C és C++ között 2.1 Igaz és hamis A C++ programozási nyelv a C-hez hasonlóan definiál néhány alap adattípust: char int float double Ugyanakkor egy új

Részletesebben

PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program Mérlegelés több cég számára

PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program Mérlegelés több cég számára METRISoft Mérleggyártó KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 6800 Hódmezővásárhely Jókai u. 30 Telefon: (62) 246-657, Fax: (62) 249-765 e-mail: merleg@metrisoft.hu Web: http://www.metrisoft.hu Módosítva:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 1. Az SQL nyelv 1 Az SQL DDL alapjai 2

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 1. Az SQL nyelv 1 Az SQL DDL alapjai 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Az SQL nyelv 1 Az SQL DDL alapjai 2 Adatbázis parancsok 2 Táblaparancsok 2 A táblázat létrehozása 2 A táblázat módosítása 3 A tábla törlése 3 Indextábla létrehozása 3

Részletesebben

OO rendszerek jellemzői

OO rendszerek jellemzői OO rendszerek jellemzői Problémák forrása lehet teszteléskor: Problémák feldarabolása. Adatrejtés. Az OO rendszerek nagyszámú, egymással aktívan kapcsolatban levő, együttműködő komponensekből állnak. A

Részletesebben

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program A GeoEasy telepítése GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program (c)digikom Kft. 1997-2010 Tartalomjegyzék Hardver, szoftver igények GeoEasy telepítése A hardverkulcs Hálózatos hardverkulcs A GeoEasy indítása

Részletesebben

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR)

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) Felhasználói dokumentáció verzió 1.2. Budapest, 2014. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 1.1. 2014.07.17. 2.1. Egy külső számla több kiíráshoz rögzítése 7.

Részletesebben

Mobil Partner telepítési és használati útmutató

Mobil Partner telepítési és használati útmutató Mobil Partner telepítési és használati útmutató Tartalom Kezdeti lépések... 2 Telepítés... 2 A program indítása... 6 Mobile Partner funkciói... 7 Művelet menü... 7 Kapcsolat... 7 Statisztika... 8 SMS funkciók...

Részletesebben

POSZEIDON dokumentáció (12.2)

POSZEIDON dokumentáció (12.2) POSZEIDON dokumentáció (12.2) KÖRLEVELEK IKTATÁSA 1. Általános információk A Poszeidon iktató rendszer lehetőséget biztosít azon kimenő körlevelek gyors iktatására, melyek Neptun kóddal rendelkező partnerek

Részletesebben

SuliStat felhasználói dokumentáció

SuliStat felhasználói dokumentáció SuliStat felhasználói dokumentáció A jelen dokumentáció által tárgyalt program képes egy iskola tanulmányi adataiból statisztikákat készíteni. Osztály illetve iskola szintű statisztika készítésére van

Részletesebben

PDF DOKUMENTUMOK LÉTREHOZÁSA

PDF DOKUMENTUMOK LÉTREHOZÁSA PDF DOKUMENTUMOK LÉTREHOZÁSA A Portable Document Format (PDF) az Adobe Systems által kifejlesztett bináris fájlformátum. Ebben a formátumban dokumentumok tárolhatók, amelyek különbözı szoftverekkel, hardverekkel

Részletesebben

PwC EKAER Tool felhasználói leírás. 2015. május

PwC EKAER Tool felhasználói leírás. 2015. május www.pwc.com/hu/ekaer PwC EKAER Tool felhasználói leírás 2015. május Tartalom Bejelentések létrehozása 3 1. A forrás Excel állomány kitöltése 3 2. A forrás Excel állomány mentése 4 A szükséges mezők kitöltését

Részletesebben

Hardver és szoftver követelmények

Hardver és szoftver követelmények Java-s Nyomtatványkitöltő Program Súgó Telepítési útmutató Hardver és szoftver követelmények A java-s nyomtatványkitöltő program az alábbi hardverigényt támasztja a számítógéppel szemben: 400 MHz órajelű

Részletesebben

Ezek után már csak a Mentés és a Lekérdezés Futtatása (az ellenőrzés miatt) van hátra. Ügyeljünk, hogy a mentésnél a megadott (Kezd) nevet adjuk meg.

Ezek után már csak a Mentés és a Lekérdezés Futtatása (az ellenőrzés miatt) van hátra. Ügyeljünk, hogy a mentésnél a megadott (Kezd) nevet adjuk meg. 1. A feladat szövegéből kiderül, hogy a teljes adatbázisból a feltétel szerint szűkíteni akarunk, vagyis az alapértelmezett Választó lekérdezést kell használni. Szintén a feladat szövegéből látszik, hogy

Részletesebben

Hozzunk ki többet abból amink van. Fehér Lajos

Hozzunk ki többet abból amink van. Fehér Lajos Hozzunk ki többet abból amink van Fehér Lajos Adatelérés Örök érvényű dolgaink Sor láncolás, migráció Index elhasználódás Tábla fregmentálódás Indexek száma Referenciális hivatkozások Triggerek Adatelérés

Részletesebben

WebResponder információs füzetek

WebResponder információs füzetek WebResponder információs füzetek Költözés 2010.07.20. Balogh Attila http://webrepsonder.net Oldal:2 MI SZÜKSÉG ERRE? Ahogy észrevehetted, a WebResponder rendszerét kissé átalakítottuk figyelembe véve a

Részletesebben

Villámgyors és pontos, automatizált adatfeldolgozás, avagy Hogyan lehet egy nehezen kezelhető adathalmazt megszelídíteni?

Villámgyors és pontos, automatizált adatfeldolgozás, avagy Hogyan lehet egy nehezen kezelhető adathalmazt megszelídíteni? Villámgyors és pontos, automatizált adatfeldolgozás, avagy Hogyan lehet egy nehezen kezelhető adathalmazt megszelídíteni? Esettanulmány 1 / 8 Copyright és köszönetnyilvánítás A feladatot programozta és

Részletesebben

Ügyviteli rendszerek hatékony fejlesztése Magic Xpa-val mobilos funkciókkal kiegészítve. Oktatók: Fülöp József, Smohai Ferenc, Nagy Csaba

Ügyviteli rendszerek hatékony fejlesztése Magic Xpa-val mobilos funkciókkal kiegészítve. Oktatók: Fülöp József, Smohai Ferenc, Nagy Csaba Ügyviteli rendszerek hatékony fejlesztése Magic Xpa-val mobilos funkciókkal kiegészítve Oktatók: Fülöp József, Smohai Ferenc, Nagy Csaba Inheritance beállítás Ez egy olyan beállítás, amely a modell alapján

Részletesebben

Ügyviteli rendszerek hatékony fejlesztése Magic Xpa-val mobilos funkciókkal kiegészítve. Oktatók: Fülöp József, Smohai Ferenc, Nagy Csaba

Ügyviteli rendszerek hatékony fejlesztése Magic Xpa-val mobilos funkciókkal kiegészítve. Oktatók: Fülöp József, Smohai Ferenc, Nagy Csaba Ügyviteli rendszerek hatékony fejlesztése Magic Xpa-val mobilos funkciókkal kiegészítve Oktatók: Fülöp József, Smohai Ferenc, Nagy Csaba Programozás alapjai Ha egy adott adattáblára Ctrl + G t nyomunk,

Részletesebben

Hiba bejelentés azonnal a helyszínről elvégezhető. Egységes bejelentési forma jön létre Követhető, dokumentált folyamat. Regisztráció.

Hiba bejelentés azonnal a helyszínről elvégezhető. Egységes bejelentési forma jön létre Követhető, dokumentált folyamat. Regisztráció. Ingyenes Mobil helpdesk megoldás A Mobil helpdesk egy olyan androidos felületen futó hibabejelentő, amelynek néhány alapbeállítását megadva saját mobil hibabejelentő rendszere lehet, vagy partnereinek

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT ÓBUDAI EGYETEM. Neumann János Informatikai kar Alba Regia Egyetemi Központ

SZAKDOLGOZAT ÓBUDAI EGYETEM. Neumann János Informatikai kar Alba Regia Egyetemi Központ ÓBUDAI EGYETEM Neumann János Informatikai kar Alba Regia Egyetemi Központ SZAKDOLGOZAT OE-NIK Hallgató neve: Berencsi Gergő Zsolt 2010. Törzskönyvi száma: T 000123/FI38878/S-N Tartalomjegyzék Tartalmi

Részletesebben

Microsoft Office PowerPoint 2007 fájlműveletei

Microsoft Office PowerPoint 2007 fájlműveletei Microsoft Office PowerPoint 2007 fájlműveletei Program megnyitása Indítsuk el valamelyik tanult módszerrel a 2007-es verziót. Figyeljük meg, hogy most más felületet kapunk, mint az eddigi megszokott Office

Részletesebben

CÍMLISTA HASZNÁLATA. Címlista alapok

CÍMLISTA HASZNÁLATA. Címlista alapok CÍMLISTA HASZNÁLATA Címlista alapok Címlista elemnek hívunk minden személyt és céget amit a címlista modulban tárolunk. Két típusát különböztetjük meg: cég és személy. Személyekhez és a cégekhez különböző

Részletesebben

Visual C++ osztály készítése, adattagok, és metódusok, láthatóság, konstruktor, destruktor. Objektum létrehozása, használata, öröklés.

Visual C++ osztály készítése, adattagok, és metódusok, láthatóság, konstruktor, destruktor. Objektum létrehozása, használata, öröklés. Visual C++ osztály készítése, adattagok, és metódusok, láthatóság, konstruktor, destruktor. Objektum létrehozása, használata, öröklés. Az osztály egy olyan típus leíró struktúra, amely tartalmaz adattagokat

Részletesebben

PROGRAMOZÁSMÓDSZERTAN II

PROGRAMOZÁSMÓDSZERTAN II PROGRAMOZÁSMÓDSZERTAN II A programozás természetesen ugyan úgy fejlődik mint az informatika egyéb területei. Az új hardver és szoftver elemek maguk után vonták a programozás és a programozási nyelvek fejlődését.

Részletesebben

LogoScope. Józsué könyvének térinformatikai feldolgozása Grafikus konkordancia

LogoScope. Józsué könyvének térinformatikai feldolgozása Grafikus konkordancia LogoScope Józsué könyvének térinformatikai feldolgozása Grafikus konkordancia T e l e p í t é s i Ú t m u t a t ó Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezető... 3 Előfeltételek a LogoScope használatához...

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A jelek csoportosítása 1.1.2. Kód, kódolás, bináris kód 1.1.3. A kommunikáció általános modellje

Részletesebben

VII. Appletek, grafika

VII. Appletek, grafika VII. Appletek, grafika 1. Bevezetés A tantárgy elején említettük, hogy a Java alkalmazásokat két nagy csoportba sorolhatjuk. Ezek: alkalmazások (applications) alkalmazáskák (applets) Az eddig megírt programjaink

Részletesebben

ClicXoft programtálca Leírás

ClicXoft programtálca Leírás ClicXoft programtálca Leírás Budapest 2015 Bevezetés A ClicXoft programok bár önálló programok közös technológia alapon lettek kifejlesztve. Emellett közös tulajdonságuk, hogy a hasonló funkciókhoz ugyanaz

Részletesebben

Választó lekérdezések

Választó lekérdezések A választó lekérdezés a leggyakrabban előforduló lekérdezés típus. Egy vagy több táblából hív le adatokat, és az eredményt egy adatlapon jeleníti meg, ahol a rekordokat frissíteni lehet (bizonyos keretek

Részletesebben

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése Precíz Info a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése PRECÍZ Integrált Ügyviteli Rendszerben a Pénzügyi moduljának elindítása A Microsoft, az ActiveX, az IntelliMouse,

Részletesebben

Telepítési Kézikönyv

Telepítési Kézikönyv Intelligens Dokumentum Kezelő Rendszer Telepítési Kézikönyv 1/15. oldal Dokumentum áttekintés Dokumentum címe: doknet telepítési kézikönyv Dokumentum besorolása: szoftver telepítési leírás Projektszám:

Részletesebben

Fekete Csaba Csongor Üzleti intelligencia vezető Citibank ZRt.

Fekete Csaba Csongor Üzleti intelligencia vezető Citibank ZRt. Fekete Csaba Csongor Üzleti intelligencia vezető Citibank ZRt. Tartalom BI mérföld kövek Kezdeti architektúra és kontextus Lokális Adattárház Kialakítása CRM Evolúció Üzleti Intelligencia kiaknázó eszközök

Részletesebben

Oktatási segédlet 2014

Oktatási segédlet 2014 Oktatási segédlet 2014 A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012- 0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. FUNKCIÓK ÁTTEKINTÉSE 3 2. TÖRZSADATOK 4 3. GYÁRTÁS 10 4. BESZERZÉS 18 5. KÖTEGELT FOLYAMAT 19 6.

TARTALOMJEGYZÉK 1. FUNKCIÓK ÁTTEKINTÉSE 3 2. TÖRZSADATOK 4 3. GYÁRTÁS 10 4. BESZERZÉS 18 5. KÖTEGELT FOLYAMAT 19 6. KANBAN termékleírás TARTALOMJEGYZÉK 1. FUNKCIÓK ÁTTEKINTÉSE 3 2. TÖRZSADATOK 4 3. GYÁRTÁS 10 4. BESZERZÉS 18 5. KÖTEGELT FOLYAMAT 19 6. PARAMÉTEREZÉS 21 7. FOLYAMAT LEÍRÁS 23 2 / 25 1. Funkciók áttekintése

Részletesebben

Avery Design Pro 4.0

Avery Design Pro 4.0 Avery Design Pro 4.0 Felhasználói útmutató Az Avery Design egy egyszerű, de sokfunkciós, könnyen kezelhető címkenyomtató, kártyatervező program. Készítsük el a kártyasablont Indításkor az Üdvözlő ablak

Részletesebben

1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A

1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A 1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A következıkben leírt telepítési lépések, csak azokon a gépeken végezhetık el, ahol elızıleg is üzemelt már a DECÉRT rendszer, mivel a programhoz

Részletesebben

Flash és PHP kommunikáció. Web Konferencia 2007 Ferencz Tamás Jasmin Media Group Kft

Flash és PHP kommunikáció. Web Konferencia 2007 Ferencz Tamás Jasmin Media Group Kft Flash és PHP kommunikáció Web Konferencia 2007 Ferencz Tamás Jasmin Media Group Kft A lehetőségek FlashVars External Interface Loadvars XML SOAP Socket AMF AMFphp PHPObject Flash Vars Flash verziótól függetlenül

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK Informatikai alapismeretek középszint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

QBE Édes Otthon lakásbiztosítás tarifáló webservice. Fejlesztői dokumentáció 1.0.2

QBE Édes Otthon lakásbiztosítás tarifáló webservice. Fejlesztői dokumentáció 1.0.2 QBE Édes Otthon lakásbiztosítás tarifáló webservice Fejlesztői dokumentáció 1.0.2 Az ebben a dokumentumban található információ a FoxArt Kft. tulajdona, és bizalmas anyagként került átadásra. Az anyag

Részletesebben

NEPTUN_GOLYA. (Felvételi konvertáló modul) Budapest, 2002

NEPTUN_GOLYA. (Felvételi konvertáló modul) Budapest, 2002 (Felvételi konvertáló modul) S Budapest, 2002 TARTALOM TARTALOM 2 1. BEVEZETÉS 3 2. HASZNÁLAT 4 2.1. Bejelentkezés adatáttöltéshez 5 2.1.1. Státusz információk 8 2.1.2. Módosítás véglegesítése 12 2.2.

Részletesebben

Teljes vírusirtás a NOD32 Antivirus System segítségével. vírusirtási útmutató

Teljes vírusirtás a NOD32 Antivirus System segítségével. vírusirtási útmutató Teljes vírusirtás a NOD32 Antivirus System segítségével vírusirtási útmutató 1. A vírus definíciós adatbázis frissítése A tálca jobb alsó sarkán található NOD32 ikon segítségével nyissa meg a Vezérlő központot.

Részletesebben

EAV v2.0 szoftver verzió újdonságok a v1.8.20 verzióhoz képest

EAV v2.0 szoftver verzió újdonságok a v1.8.20 verzióhoz képest EAV v2.0 szoftver verzió újdonságok a v1.8.20 verzióhoz képest Betegek keresése... 2 Csatolmány a betegkartonhoz... 2 Mérések összehasonlítása...3 Fejpontok... 4 Allergia teszt... 4 Balancer... 5 Étrend

Részletesebben

HRdoc+ Rendszerismertető. Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. Tel.: +36 23 311 799 info@divicon.hu www.divicon.hu H-2051 Biatorbágy, Viola u. 38.

HRdoc+ Rendszerismertető. Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. Tel.: +36 23 311 799 info@divicon.hu www.divicon.hu H-2051 Biatorbágy, Viola u. 38. HRdoc+ Rendszerismertető Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. Tel.: +36 23 311 799 info@divicon.hu www.divicon.hu H-2051 Biatorbágy, Viola u. 38. Tartalomjegyzék 1. A rendszer célja 2 2. A rendszer fő

Részletesebben

Egyszerű szkórlap generáló

Egyszerű szkórlap generáló Egyszerű szkórlap generáló GenScoreCard V. 1.0.2 janu 2015. január 6. A technika fejlődésével a bridzsversenyek is jelentős változáson mentek keresztül. Amíg régebben fáradságos kézi számolással állapították

Részletesebben

Vectory telepítési útmutató

Vectory telepítési útmutató Vectory telepítési útmutató A vectory kliens programja egy vyw.exe valamint egy bejelentkezes.ini nevű fájlból áll. A vyw.exe-nek és a bejelentkezes.ini-nek egy közös könyvtárba kell kerülniük. Könyvtárak,

Részletesebben

KIRA. KIRA rendszer. Telepítési útmutató v1

KIRA. KIRA rendszer. Telepítési útmutató v1 KIRA rendszer Telepítési útmutató v1 1. Bevezetés A dokumentáció, illetve a dokumentáció mellékleteként megtalálható állományok segítségével készíthető fel a kliens oldali számítógép a KIRA rendszer működtetésére.

Részletesebben

5. Gyakorlat. 5.1 Hálós adatbázis modell műveleti része. NDQL, hálós lekérdező nyelv:

5. Gyakorlat. 5.1 Hálós adatbázis modell műveleti része. NDQL, hálós lekérdező nyelv: 5. Gyakorlat 5.1 Hálós adatbázis modell műveleti része NDQL, hálós lekérdező nyelv: A lekérdezés navigációs jellegű, vagyis a lekérdezés megfogalmazása során azt kell meghatározni, hogy milyen irányban

Részletesebben

Adatbázisok elleni fenyegetések rendszerezése. Fleiner Rita BMF/NIK Robothadviselés 2009

Adatbázisok elleni fenyegetések rendszerezése. Fleiner Rita BMF/NIK Robothadviselés 2009 Adatbázisok elleni fenyegetések rendszerezése Fleiner Rita BMF/NIK Robothadviselés 2009 Előadás tartalma Adatbázis biztonsággal kapcsolatos fogalmak értelmezése Rendszertani alapok Rendszerezési kategóriák

Részletesebben

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 a TávTagTár programhoz Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 Tartalomjegyzék Futási feltételek... 3 Telepítés... 3 Indítás... 3 Főablak... 4 Új személy felvétele...

Részletesebben

M-Fájlok létrehozása MATLAB-ban

M-Fájlok létrehozása MATLAB-ban M-Fájlok létrehozása MATLAB-ban 1 Mi az M-fájl Annak ellenére, hogy a MATLAB rendkívül kifinomult és fejlett számológépként használható, igazi nagysága mégis abban rejlik, hogy be tud olvasni és végrehajtani

Részletesebben

italc felhasználói dokumentáció

italc felhasználói dokumentáció ITALC Felhasználói Leírás www.npsh.hu italc felhasználói dokumentáció a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére Védjegyek és Jogi nyilatkozat Copyright Novell, Inc. Minden jog fenntartva. A Novell, és

Részletesebben

Csináljunk az adatból információt! A Lone-Soft listázó keretrendszerrel

Csináljunk az adatból információt! A Lone-Soft listázó keretrendszerrel Csináljunk az adatból információt! A Lone-Soft listázó keretrendszerrel A piacon lévő ügyviteli szoftverek jó részének legnagyobb hibája, hogy a letárolt adatokat nem képesek a felhasználó által hasznosítható

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T

N Y I L A T K O Z A T N Y I L A T K O Z A T A COM for Web internetes számlázó alkalmazás (https://konyveles.multienergie.hu) számlázási rendjéről. 1. A számlák iktatószámainak felépítése: 1.1. Az iktatószám felépítése kimenő

Részletesebben