Pest Megyei Területfejlesztési Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pest Megyei Területfejlesztési Program 2014-2020"

Átírás

1 Sorszám Intézkedés és megnevezése Megyei befektetésösztönző szervezet létrehozása és működtetése Vállalkozások foglalkoztatásának ösztönzése területi specifikumai Jellemző kedvezményezettek köre Célcsoport megjelölése Pest Mi Önkormányzat i lemaradó egyéni vállalkozók, Pest Megyei Területfejlesztési Program ütemezése költségigénye (indikatív, teljes összeg, (Millió Ft)) 1. Vállalkozások versenyképességének javítása Finanszírozó forrás (uniós / zetközi / hazai) Kapcsolódó EU tematikus célkitűzés (uniós finanszírozás esetén) GINOP 9 hoz kapcsolódó eredmény és output indikátorok (jellemzően prioritásonként) Befektetés ösztönzés hatására betelepült vállalkozások száma A támogatott vállalkozások által teremtett új munkahelyek Együttműködésben megvalósuló projektcsomagok (igen / ) és cége között 1.3 Vállalkozások telephely feltételeinek javítása egyéni vállalkozók, KKV VEKOP 3 A támogatott inkubátorházak, ipari, illetve tudományos technológiai parkok, ipari területek, valamint logisztikai központok által nyújtott szolgáltatásokat igénybevevő vállalkozások száma 1.4 Vállalati technológiak 1.5 Pénzügyi eszközökhöz való hozzáférés feltételeinek javítása egyéni vállalkozók, pénzügyi intézetek, vállalkozásfejlesztést végző VEKOP VEKOP 3 Támogatott vállalkozások száma Pénzügyi eszközöket igénybe vevő vállalkozások száma 1.6 Üzleti környezet egyetemek, gazdasági, települési önkormányzatok VEKOP 3 Inkubátorházak, tudományos, ipari, technológiai parkok által nyújtott szolgáltatásokat igénybevevő vállalkozások száma igentelepülési önkormányzat és vállalkozások között 1.7 Vállalkozásokat segítő tanácsadói program indítása vállalkozásfejlesztést végző, egyéni vállalkozások 500 VEKOP 3 Tanácsadói programban résztvevő vállalkozások száma 1.8 Vállalkozói együttműködések ösztönzése vállalkozásfejlesztést végző, egyéni vállalkozások, alapítványok és vállalkozásfejlesztést segítő VEKOP 3 A támogatott klaszterekben, beszállítói hálózatokban és vállalati együttműködésekben résztvevő vállalkozások száma igenvállalkozások között 1.9 Vállalati K+F tevékenység erősítése K+F+I tevékenységet végző vállalkozások, egyéni vállalkozások kutatóintézetek, K+F együttműködések, technológia transzfer és tudásmenedzsment irodák VEKOP 1 A támogatott K+F együttműködésben résztvevő vállalkozások száma 1.10 Vállalatok és kutatóhelyek közötti együttműködés támogatása K+F+I tevékenységet végző vállalkozások, egyéni vállalkozások kutatóintézetek, K+F együttműködések, technológia transzfer és tudásmenedzsment irodák GINOP/VEKOP 1 A támogatott kutatási intézményekkel együttműködő vállalkozások száma Startup, Spinoff, Spinoutvállalkozások Kutatóintézeti infrastruktúra Kiemelt jelentőségű ágazatok (járműgyártás, elektronika, híradástechnika, gyógyszeripar) Mezőgazdaság és élelmiszeripar növekedésének biztosítása Életmód, egészségipar és alkonygazdaság Turizmus, mint stratégiai ágazat fejlesztés i lemaradó i lemaradó 2.5 Kreatív ipar 2.6 Versenyképes IKT szektor Startup, spinoff és spinout vállalkozások, egyetemek K+F+I tevékenységet végző kutatóintézetek, egyetemek, nonprofit,, költségvetési szervek, kulturális intézmények, TDM irodák, Tourinform irodák, Gazdasági,, települési és megyei önkormányzatok induló vállalkozások KKV GINOP/VEKOP GINOP/VEKOP 1 2. gazdaságában meghatározó súlyú ágazatok GINOP/VEKOP VP VEKOP 3, 10, GINOP/VEKOP GINOP GINOP 3 A zetközi piacokon versenyképes, magyar K+F eredményekre alapuló A támogatások eredményeként létrejött kutatófejlesztő Teremtett új munkahelyek Támogatott vállalkozások száma Létrejött időskorba lépő népesség ellátását szolgáló intézmények, központok száma, Fejlesztett szálláshelyen eltöltött vendégéjszakák száma (éj), Képzésben résztvevők száma(fő) IKT szektorban létrejött együttműködések száma igenegyetem és vállalkozások között igenvállalkozások között

2 2.7 Ipari logisztikaiszolgáltató területek kialakítása és Inkubátorházak, ipari, illetve tudományos és technológiai parkok, ipari területek megújítása, tovább, létesítése; KKVk előnyben részesíthetők GINOP 3 A támogatott inkubátorházak, ipari, illetve tudományos technológiai parkok, ipari területek, valamint logisztikai központok által nyújtott szolgáltatásokat igénybevevő vállalkozások száma 3. Lemaradásban lévő 3.1. Ipoly mente (szobi) térség i lemaradó, egyházak hazai 3.2 Tápió mente (nagykátai) térség i lemaradó, egyházak hazai 3.3 Galga mente (Aszódi) térség i lemaradó, egyházak hazai 3.4 Ceglédi térség i lemaradó, egyházak hazai 3.5 Dabas/Ráckevei térség i lemaradó, egyházak hazai 4. Hiányzó zetközi közlekedési kapcsolatok ütemezett megépítése, illetve a meglévő kapcsolatok 4.1. Nemzetközi közúti kapcsolatok NIF Zrt., Belügyminisztérium, ORFK, Magyar Közút, illetve előbbiek esetleges jogutódai nincs adat hazai Érintett száma Felújított utak hossza (km) Megépült/új utak hossza (km) Megépült Ipoly hidak száma 4.2 Nemzetközi vasúti kapcsolatok MÁVSTART Zrt., GYSEV Zrt., Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ II. hó nincs adat hazai/uniós 7 Érintett száma Felújított vasútvonal hossza(km)megépült/új vasútvonal hossza(km) 4.3 Duna szerepének erősítése a zetközi szállítmányozásban MAHART, önkormányzatok, vízügy, gazdasági nincs adat hazai/uniós 7 Érintett száma Folyón szállított árumennyisége (t)fejlesztéssel érintett kikötők száma 5. Közösségi közlekedés 5.1 Elővárosi közlekedési rendszer MÁVSTART Zrt., GYSEV Zrt., BKK, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, utazók hazai/uniós 4 Fejlesztett elővárosi közlekedéssel érintett Felújított állomásépületek száma (km)megépített P+R parkolók száma 5.2 Közösségi közlekedés kisléptékű MÁVSTART Zrt., GYSEV Zrt., BKK., a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, önkormányzatok, Volán, utazók uniós 4 Megújult közösségi közlekedés szolgáló állomások száma Fejlesztéssel érintett Megépített P+R és B+Rparkolók száma Új közösségi közlekedési kapcsolat a településen, kitéréségen belül 5.3 Kistérségi és járási központok elérhetőségének javítása MÁVSTART Zrt., GYSEV Zrt., BKK., a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, önkormányzatok, Volán, utazók hazai Felújított utak hossza (km)fejlesztéssel érintett A közösségi közlekedést igénybe vevők száma (fő)létrehozott önálló kerékpárforgalmilétesítmén yek száma Végrehajtottközlekedésbizt onságik száma

3 5.4 Belterületi utak Helyi önkormányzatok, útkezelők hazai Fejlesztéssel érintett utakhossza (km)utak mentén kialakított/felújított járdák, kerékpársávok hossza (km) igen 5.5. Külterületi utak Helyi önkormányzatok,útkezelők hazai Érintett száma Felújított utak hossza (km) 5.6 Kerékpárút hálózat 5.7 Közlekedésbiztonsági beavatkozások Helyi önkormányzatok, útkezelők Helyi önkormányzatok, útkezelők hivatásforgalom,turiz mus uniós/hazai hazai 6. Policentrikus településstruktúra, járásközponti funkcióhoz köthető k Pest megyében Fejlesztett közlekedéssel (fő)felújított kerékpárút hossza(km)megépült kerékpárút hossza(km) Megvalósult közlekedésbiztonsági célú k száma Fejlesztetések által érintett 6.1. Járásközpontok, funkcióbővítő településfejlesztési beruházások egyházak, költségvetési szervek, kulturális intézmények, nonprofit szerveztek, városfejlesztő, szövetkezetek, Kormányhivatal hazai Funkcióbővítő beavatkozások által érintett terület nagysága (ha)funkcióbővítő beavatkozások által érintett 6.2 Önkormányzati szolgáltatások javítása önkormányzati társulások,gazdasági hazai Fejlesztéssel érintett önkormányzati szolgáltatások száma Fejlesztéssel érintett lakosok száma(fő) Szociális városrehabilitációs beavatkozások Települési környezet megújítása, a települések zöldfelületeinek növelése Természeti területek és értékek megóvása, a megye ökológiai térszerkezetének egyházak, nonprofit szerveztek, városfejlesztő, szövetkezetek, zeti parkok,gazdasági,nonprofit., zeti parkok,gazdasági,nonprofit szegregátumok uniós 9 7. Környezetvédelem, természeti területek és értékek megóvása, élhetőbb települési környezet kialakítása uniós hazai Szociális városrehabilitációs beavatkozással érintett terület nagysága (ha)érintett lakosok száma a rehabilitált településrészen (fő)felzárkóztató programokban, akciókban résztvevők Megújított/megnövekedettzöldfe lületek nagysága (ha) Megújított/megnövekedettzöldfe lületek nagysága ebbőltelepüléskörnyéki (ha) Megújított/megnövekedettzöldfe lületek nagysága ebbőltelepülési (ha)fejlesztéssel érintetett száma (fő)környezettudatosságot erősítő akciókban, programok Fejlesztéssel érintett természetvédelmi terület (ha)fejlesztéssel érintett NATURA2000 terület (ha)natura2000 területen megvalósult k száma Fejlesztéssel érintetett száma (fő)környezettudatosságot erősítő akciókban, programokban résztvevők igenakcióterületen belül 7.3 Környezet, levegőminőség, zaj, talaj és földvédelem NIF Zrt., MÁV Zrt.,, nonprofit hazai Fejlesztéssel érintett száma(fő);megépült zajvédelmi létesítmények száma ;Környezettudatosságot erősítő akciókban, programokban résztvevők ; 7.4. Barnamezős területek megyei kataszterének elkészítése, kármentesítési, hasznosítási tervek elkészítése Pest Megyei Önkormányzat, önkormányzatok, 0.4 hazai Elkészült megyei kataszter Kármentesítési, hasznosítási tervvelérintett terület nagysága (ha)elkészült kármentesítési, hasznosításai tervek száma Önkormányzati tulajdonúintézmények és bérlakások energetikai megújítása Lakossági k támogatása egyházi és civil, intézményfenntartók, Lakosság 8. Energiahatékonyság növelése, a CO2 kibocsátás csökkentése uniós uniós 4 A támogatott beavatkozás keretében megújult intézmények száma energiamegtakarítás (TJ) A fejlesztéssel érintettintézményekben ellátottak A jobb energiafogyasztási osztályba sorolt háztartások száma A k eredményeként elértenergiamegtakarítás (TJ) Érintett

4 8.3 Gazdasági energiahatékonysági beruházásai Gazdasági, egyéni vállalkozók uniós 4 A támogatott projekt eredményeként elért energiamegtakarítás (TJ);A támogatott projekt keretében megújuló energiatermelő rendszerek száma ;A támogatott projekt keretében megújuló energiatermelő rendszerek által foglalkoztatottak 8.4 Települések közvilágításának energiatakarékos megújítása önkormányzati gazdasági, energiaszolgáltatók A támogatott projekt keretében megtakarított villamos energia (watt)fejlesztéssel érintett száma(fő)energiatakarékos közvilágítással rendelkező települések száma Szemléletformálás az energiatakarékosság tekintetében Megyei ár és belvízvédelmi program(ok) kidolgozása intézmények, energiaszolgáltatók, nonprofit, egyházak, kulturális intézmények önkormányzatok, nonprofit 9. Vízgazdálkodás, vízvisszatartás létesítményeinek 100 hazai számaelkészült kiadványok száma Elkészült ár és belvízvédelmi program(ok) száma Elkészült ár és belvízvédelmi programmal érintett terület nagysága (ha) 9.2 Felszíni csapadékvíz elvezetés létesítményeinek hazai A támogatott projekt keretében bel és csapadékvíz károktól megvédett (fő)megépült, felújított csapadékvízelvezető rendszerek hossza (km)sapadékvíz elvezető rendszerek kiépítésével megvédett terület nagysága (ha)belvízelvezető csatornák kiépítésével, felújításával és karbantartásával csökkentett belvizes terület nagysága (m2) 9.3 Vízvisszatartás, vízpótlás létesítményeinek kialakítása vízgazdálkodási hazai A k eredményeként visszatartható víz mennyisége (m3);megépült víztározó kapacitás (m3); Fenntartható térségi vízszétosztásfejlesztést célzó projektek száma ; igen megyei és helyi önkormányzatok közötti együttműködés 9.4 Belvizek elleni védekezés Csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítésével megvédett terület nagysága (ha);megépült víztározó kapacitás (m3); Belvízelvezető csatornák építésévelilletve azok felújításával éskarbantartásával csökkent belvizes területek nagysága (m2); 9.5 Élővizeink (folyók, tavak, patakok) és környezetük rendbetétele, revitalizációja Lakosság, önkormányzatok, gazdasági hazai Élővizek ökológiai állapotmegőrzését, vízgazdálkodásának javítását célzó projektek száma 9.6 Szemléletformálás az ésszerű vízgazdálkodás tárgyában vízgazdálkodási intézmények, nonprofit, egyházak Szemléletformáló kiadványok száma Megyei Megújuló Energia Stratégia kidolgozása 10. Megújuló energiaforrások hasznosításának elősegítése Pest MegyeiÖnkormányzat 25 hazai Megyei Megújuló Energia Stratégia száma 10.2 Megújuló energiatermelő rendszerek felhasználásának támogatása uniós 4 A támogatott projektek keretében megújuló energiatermelő rendszerek száma ;A támogatott projektek keretében megújuló energiatermelő rendszerek villamos energiatermelése (watt);a támogatott projektek keretében megújuló energiatermelő rendszerek által foglalkoztatottak ; 10.3 Szemléletformálás a megújuló energiák felhasználása tekintetében, mintaprojektek megvalósításával is intézmények, nonprofit, egyházak, kulturális intézmény 200 uniós 4 Megvalósult mintaprojektek számatájékoztató kiadványok száma 11. Hulladékgazdálkodás

5 11.1 Hulladék újrahasznosítás növelése hazai Hasznosított települési hulladék aránya az összes keletkezett mennyiségből (%);Kihelyezett hulladékgyűjtő szigetek száma ;Gyűjtőakciók száma ; 11.2 Zöldhulladék újrahasznosítás szerepének növelése hazai Létrejött zöldhulladékgyűjtő, komposztáló telep Biogáz előállítását célzó projektek száma Biológia hulladékkezelő kapacitás növelése (t/év)támogatott i komposztáló 11.3 Újra hasznosítható hulladék energiatermelő szerepének növelése Újra hasznosítható hulladék energiatermelő rendszerek villamos energiatermelése (watt)újra hasznosítható hulladék energiatermelő rendszerekben foglalkoztatottak 11.4 Az illegális hulladéklerakás megakadályozása, meglévő lerakók felszámolása egyesületek, rendvédelmi, polgárőrség hazai Felszámolt illegális hulladéklerakók száma Kiépült hatósági ellenőrző és megelőző rendszerek száma Érintett 11.5 Szemléletformálás a hulladékhasznosítás kapcsán intézmények, nonprofit, egyházak, Szemléletformáló kiadványok száma 12. Vízközmű hálózatok Pest megyében Közcsatorna rendszerek, szennyvíztisztító művek korszerűsítése hazai Szennyvíztisztító telepek létesítése, korszerűsítése;szennyvíziszap kezelők létesítése, Vízi közmű rendszer hatékonyabbműködtetése;szen nyvízkezelés ; Szennyvízkezelés ésszennyvízcsatornahálózat,korszerű egyedi megoldású szennyvíz elhelyezési kislétesítmények alkalmazása 12.2 Vízközmű hálózatok Pest megyében hazai Felújított ivóvízhálózat hossza (km) Megépült ivóvízhálózat hossza (km) Vízminőség javító fejlesztésbenérintett lakosok 12.3 Szemléletformálás az egészséges ivóvízfelhasználás kapcsán Ellátásért felelős önkormányzatok 12.4 Szemléletformálás a hulladékhasznosítás kapcsán intézmények, nonprofit, egyházak, Szemléletformáló kiadványok száma 13. i humán erőforrás Duális képzés erősítése Közép és felsőoktatási intézmények, továbbképző központok, TISZK, Iparkamara uniós 10 Oktatási intézmények fejlesztéssel érintett telephelyeinek száma ;Duális képzésben részvevő tanulók ;Duális képzésben résztvevő igeniskola és vállalkozások vállalkozások száma ;Duális képzésben résztvevő száma ;Létrejött vállalati képzőhelyek száma; 13.2 Térségspecifikus igények biztosítása az oktatásban Közép és felsőoktatási intézmények, továbbképző központok, TISZK, Iparkamara, KKV szektor, nagyvállalatok, ipari parkok 500 uniós 10 Felújított ivóvízhálózat hossza (km) Megépült ivóvízhálózat hossza (km) Vízminőség javító fejlesztésbenérintett lakosok 13.3 Pályaválasztási orientáció Alapfokú és középfokú oktatási intézmények, TISZK, gazdasági 100 uniós 10 Pályaválasztási orientációs programban tanulók száma (fő)pályaválasztási orientációs programban résztvevő vállalkozások száma Pályaválasztási orientációs igeniskola és vállalkozások programban résztvevő száma Vállalatok és közötti együttműködések száma

6 13.4 Egész életen át tartó tanulás ösztönzése Alapfokú és középfokú oktatási intézmények, TISZK, gazdasági 750 uniós 10 A térség igényeihez igazodó új képzések bevezetése Beavatkozás hatására felnőttképzésben, szakképzésben felsőoktatásban tanulók Vállalatok és közötti együttműködések száma Teremtett új munkahelyek 13.5 Vállalkozóvá válás ösztönzése az iskolarendszerben történő képzés részeként Alapfokú és középfokú oktatási intézmények, TISZK, gazdasági uniós 10 Speciális oktatási/képzési tartalom oktatásában érintett tanulók száma Vállalatok és igeniskola és vállalkozások közötti együttműködések száma 13.6 Helyi közszolgáltatásokat nyújtó humán erőforrás Önkormányzati, megyei és járási hivatalok, helyi, járási és megyei tisztviselők uniós 10 LLL közigazgatásban résztvevők száma (fő)végrehajtott racionalizálási programok száma 13.7 Egészségügyben dolgozók kompetencia Egészségügyi dolgozók, egészségügyi képzést nyújtó, önkormányzatok uniós 10 Szakképzésben résztvevő egészségügyi dolgozók száma (fő)egyéb képzésben résztvevőteremtett új munkahelyek Megtartott munkahelyek száma (fő) 14. i intézmények és építése Oktatási alapintézmények (bölcsőde, óvoda, családi napközi, általános iskola) Nevelési, oktatási intézmények fenntartó szervezetei 2018XII. hó uniós 4; 10 Nevelési, oktatási, szociális intézmények fejlesztéssel érintett telephelyeinek/feladatellátási helyeinek száma Energiakorszerűsítéssel érintett intézmények száma Létrehozott új nevelési, oktatási, szociális intézmények száma Fejlesztéssel érintett intézményben ellátott/tanuló gyermekek átlagos létszáma (fő)fejlesztéssel érintett intézményben létrejött új férőhelyek 14.2 Kulturális intézmények szolgáltatásainak és infrastruktúrájának Közművelődési intézmények, a könyvtárak és a múzeumi intézmények uniós 10 Fejlesztett közművelődési intézmények, könyvtárak és múzeumi intézmények száma Sikeresen megvalósított képzéseksikeresen megvalósított programok száma Képzést sikeresen elvégzők Programokon részt vett lakosok 14.3 Szociális intézmények civil, egyházak 2018XII. hó uniós kulturális értékeinek megőrzése, helyi és megyei identitás erősítése Szociális intézmények férőhelyeinek növekedése (%)Fejlesztett szociális intézmények száma Szociális ellátással elért (fő) 15.1 Helyi és megyei identitás erősítése önkormányzati tulajdonban lévő egyházak, civil, amelyek helyiértéknek minősülő épülettel, szokással rendelkeznek, azt a helyi értéktárba felvették Megvalósult programok, akciók,, rendezvények száma ;A rendezvényeken részt vett lakosok száma (fő);felújított védelem alatt álló épületek, építmények száma ; 15.2 i kastély, vár és kúriaprogram megvalósítása, egyházak, gazdasági, civil, költségvetési szervek hazai Fejlesztéssel érintett műemlék épületek száma Felújított műemlék által generált bevétel növekedés mértéke (%)Együttműködő gazdasági szereplők száma 16. Térségi szereplőkkel való együttműködés és koordináció térségmenedzselési kapacitásainak kialakítása és működtetése Pest MegyeiÖnkormányzat 350 hazai Megyei területfejlesztési program végrehajtás menedzsmentjében részvevő munkatársak száma (fő)képzési, szemléletformáló programban résztvevő munkatársak

7 16.2 Partneri kapcsolatok intézményesített Pest Megyei Önkormányzat, Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft., önkormányzatok, civil,gazdasági szereplők,költségvetési szervek 350 hazai A megye közigazgatási határát átlépő komplex programok száma Megyén belül együttműködésben megvalósuló programok Pest megyével együttműködő partnerek száma Szemléletformáló programok, rendezvények száma 17. Társadalmi programok megvalósítása 17.1 Családbarát Gyermekjóléti és/vagy családsegítő szolgálatok, civil szervezet, egyházak, természetes személyek uniós 9 Családbarát vállalkozások száma Családbarát intézmények száma Foglalkoztatott nők aránya (%) Gyermekek napközbeni ellátásátbiztosító intézmények száma A szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézmények által szervezet programokon résztvevők családok 17.2 Közösség építése és társadalmi bizalom erősítése egyházak, civil, 700 uniós 9 Közösségépítést célzó programok, rendezvények száma Közösségépítést célzó programok, rendezvények résztvevőnek száma (fő)érintett civilek és egyházi szereplők száma 17.3 Szegénység elleni küzdelem, más leszakadó társadalmi rétegek felzárkóztatása egyházak, civil, uniós 9 Felzárkóztató programok száma Felzárkóztató programban résztvevőkszáma (fő)felszámolt szegregátumok számaképzésben résztvevők 18. Egészségtudatos életmód és prevenció ösztönzése Egészséges életmódra és prevencióra irányuló szemléletformáló programok civil, egészségügyi intézmények, oktatási intézmények, egyházak, hazai Megvalósult komplex egészségnevelő programok száma Programokon részt vett lakosok száma (fő)foglalkoztatottak betegállományban eltöltött idejének csökkenése (nap 18.2 Lelki egészség megteremtése civil, egészségügyi intézmények, oktatási intézmények, egyházak,, uniós 9; 10 Lelki egészséggel kapcsolatos tanácsadó központok száma Lelki egészségfejlesztési programok, szolgáltatások száma Programokban résztvevők száma 18.3 Lakossági szűrőprogramok indítása civil, egészségügyi intézmények, oktatási intézmények, egyházak uniós 9; 10 Települések, egészségügyi intézmények, munkaadó közötti együttműködések száma Lakossági szűrőprogramok számaszületéskor várható élettartam javulása (év) 18.4 Sportoláshoz alkalmas környezet megteremtése intézményfenntartó központok, egyházak hazai Támogatásban részesülő közszolgáltatást nyújtó intézmények száma Sportolási lehetőséget biztosító új/felújított épületek, építmények száma Jobb összesített energetikai jellemzőkkel rendelkező épületek száma Elért energia megtakarítás (TJ) Megtartott rendezvények, programokszáma Rendezvényeken, programokon résztvevők száma (fő) 19. Egészségügy intézményrendszeri 19.1 Egészségügyi alap és szakellátás intézményeinek alap és szakellátás intézményei, Magyar Honvédség uniós 4 Támogatásban részesülő egészségügyi alap és szakellátást biztosító intézmények száma Épített/felújított rendelők száma Jobb összesített energetikaijellemzőkkel rendelkező épületekszáma Elért energia megtakarítás (TJ 19.2 i kórházak Pest Megye területén működő fekvőbeteg ellátást végző intézmények uniós 4 Fejlesztéssel érintett fekvőbeteg férőhelyek száma Épített/felújított rendelők száma Jobb összesített energetikaijellemzőkkel rendelkező épületekszáma Elért energia megtakarítás (TJ) Forrás:

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai Boros Szilárd Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Farkas Zsuzsanna támogatáspolitikai tervező Budapest, 2015 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Területfejlesztési Tervezési Főosztály AZ ELŐADÁS TARTALMA

Részletesebben

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai 49 2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai A tanulmány keretében áttekintést adunk a 2007-2013 közötti az Nemzeti Stratégiai Referencia

Részletesebben

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32 STRATÉGIA 1 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 EGYEZTETÉSI ANYAG STRATÉGIA 2 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015.

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok esetében. 2013. szeptember 30.

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében

2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében 2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében Bánhidai Csilla tervező-elemző Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Területi és Egyedi Ágazati Fejlesztési Főosztály 47. Savaria

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció a 2011-2013 közötti időszakra Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Miskolc, 2011. augusztus 18. I. Helyzetértékelés 8 1. Előzmények 8 1.1. Az 1970-1990 közötti időszak

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Demográfia, munkanélküliség-foglalkoztatás, oktatás -nevelés, szociális ellátás, városrészi

Részletesebben

Szentgotthárd Város településfejlesztési koncepciója. 4. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIA (tervezet)

Szentgotthárd Város településfejlesztési koncepciója. 4. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIA (tervezet) 4. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIA (tervezet) 1 4.1. A fejlesztés koncepcionális keretei 4.1.1. Szentgotthárd város jövőképe és a fejlesztés elvei A jövőkép - az aktuális helyzetből kiinduló elemzésre

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

1.1 Tervezet a Győr Fejlesztési Pólus regionális funkcióinak ellátásához előkészítés alatt álló projektjeiről

1.1 Tervezet a Győr Fejlesztési Pólus regionális funkcióinak ellátásához előkészítés alatt álló projektjeiről 2. számú melléklet: 1.1 Tervezet a Győr Fejlesztési Pólus regionális funkcióinak ellátásához előkészítés alatt álló projektjeiről 1.2 I. Innovációs funkciók: 1.3 A pólusok egyetemei és kutatóközpontjai

Részletesebben

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai 2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai Mizák József főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, KEHOP HÁT Operatív programok 2014-2020

Részletesebben

DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM

DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM Megbízó: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szakmai Irányító: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. június 6. KMOP-5.1.1/D2-13-2013-0001

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉS 2030

NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció DISSZEMINÁCIÓS FÜZET Készült az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció végleges változata alapján a II. Területfejlesztők

Részletesebben

Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Konstrukció kód: Megjelentetés időpontja: 1. A TÁMOGATÁS CÉLJA

Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Konstrukció kód: Megjelentetés időpontja: 1. A TÁMOGATÁS CÉLJA 1 TOP-1.4. A FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉVEL C. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ (TERVEZET) Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés:

Részletesebben

A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan

A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan 2011. április 1 Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés... 3-53 1. Bevezetés... 3-4 2. Jogi és törvényhozási keretek...4-11

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07.

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. CCI Cím Verzió 6.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

NAGY REFORMKÖNYV. A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás 2012. FEBRUÁR

NAGY REFORMKÖNYV. A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás 2012. FEBRUÁR NAGY REFORMKÖNYV A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás magyar útja 2012. FEBRUÁR NAGY REFORMKÖNYV A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás magyar útja 2012.

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv, mint gazdaságfejlesztési program. Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens SZIE GTK RGVI

Az Új Széchenyi Terv, mint gazdaságfejlesztési program. Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens SZIE GTK RGVI Az Új Széchenyi Terv, mint gazdaságfejlesztési program Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens SZIE GTK RGVI Előzmények (Széchenyi Terv 2001) Korábban szokatlan volt a nyitott tervezés (vállalakozó, gazdasági

Részletesebben

Székesfehérvár, 2014. október 31. Kükedi Zsolt

Székesfehérvár, 2014. október 31. Kükedi Zsolt Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében ÁROP projekt záró konferencia Székesfehérvár, 2014. október 31. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program fókuszban a helyi gazdaságfejlesztési lehetıségek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 5., péntek Tartalomjegyzék 44/2014. (IX. 5.) BM rendelet Az Itthon vagy Magyarország, szeretlek programsorozat támogatása felhasználásának

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA 2014-2020 programozási időszak tervezése Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Európai Uniós Irányelvek, hazai stratégiai tervdokumentumok... 7 2.1 Európai Uniós stratégiák

Részletesebben