Pest Megyei Területfejlesztési Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pest Megyei Területfejlesztési Program 2014-2020"

Átírás

1 Sorszám Intézkedés és megnevezése Megyei befektetésösztönző szervezet létrehozása és működtetése Vállalkozások foglalkoztatásának ösztönzése területi specifikumai Jellemző kedvezményezettek köre Célcsoport megjelölése Pest Mi Önkormányzat i lemaradó egyéni vállalkozók, Pest Megyei Területfejlesztési Program ütemezése költségigénye (indikatív, teljes összeg, (Millió Ft)) 1. Vállalkozások versenyképességének javítása Finanszírozó forrás (uniós / zetközi / hazai) Kapcsolódó EU tematikus célkitűzés (uniós finanszírozás esetén) GINOP 9 hoz kapcsolódó eredmény és output indikátorok (jellemzően prioritásonként) Befektetés ösztönzés hatására betelepült vállalkozások száma A támogatott vállalkozások által teremtett új munkahelyek Együttműködésben megvalósuló projektcsomagok (igen / ) és cége között 1.3 Vállalkozások telephely feltételeinek javítása egyéni vállalkozók, KKV VEKOP 3 A támogatott inkubátorházak, ipari, illetve tudományos technológiai parkok, ipari területek, valamint logisztikai központok által nyújtott szolgáltatásokat igénybevevő vállalkozások száma 1.4 Vállalati technológiak 1.5 Pénzügyi eszközökhöz való hozzáférés feltételeinek javítása egyéni vállalkozók, pénzügyi intézetek, vállalkozásfejlesztést végző VEKOP VEKOP 3 Támogatott vállalkozások száma Pénzügyi eszközöket igénybe vevő vállalkozások száma 1.6 Üzleti környezet egyetemek, gazdasági, települési önkormányzatok VEKOP 3 Inkubátorházak, tudományos, ipari, technológiai parkok által nyújtott szolgáltatásokat igénybevevő vállalkozások száma igentelepülési önkormányzat és vállalkozások között 1.7 Vállalkozásokat segítő tanácsadói program indítása vállalkozásfejlesztést végző, egyéni vállalkozások 500 VEKOP 3 Tanácsadói programban résztvevő vállalkozások száma 1.8 Vállalkozói együttműködések ösztönzése vállalkozásfejlesztést végző, egyéni vállalkozások, alapítványok és vállalkozásfejlesztést segítő VEKOP 3 A támogatott klaszterekben, beszállítói hálózatokban és vállalati együttműködésekben résztvevő vállalkozások száma igenvállalkozások között 1.9 Vállalati K+F tevékenység erősítése K+F+I tevékenységet végző vállalkozások, egyéni vállalkozások kutatóintézetek, K+F együttműködések, technológia transzfer és tudásmenedzsment irodák VEKOP 1 A támogatott K+F együttműködésben résztvevő vállalkozások száma 1.10 Vállalatok és kutatóhelyek közötti együttműködés támogatása K+F+I tevékenységet végző vállalkozások, egyéni vállalkozások kutatóintézetek, K+F együttműködések, technológia transzfer és tudásmenedzsment irodák GINOP/VEKOP 1 A támogatott kutatási intézményekkel együttműködő vállalkozások száma Startup, Spinoff, Spinoutvállalkozások Kutatóintézeti infrastruktúra Kiemelt jelentőségű ágazatok (járműgyártás, elektronika, híradástechnika, gyógyszeripar) Mezőgazdaság és élelmiszeripar növekedésének biztosítása Életmód, egészségipar és alkonygazdaság Turizmus, mint stratégiai ágazat fejlesztés i lemaradó i lemaradó 2.5 Kreatív ipar 2.6 Versenyképes IKT szektor Startup, spinoff és spinout vállalkozások, egyetemek K+F+I tevékenységet végző kutatóintézetek, egyetemek, nonprofit,, költségvetési szervek, kulturális intézmények, TDM irodák, Tourinform irodák, Gazdasági,, települési és megyei önkormányzatok induló vállalkozások KKV GINOP/VEKOP GINOP/VEKOP 1 2. gazdaságában meghatározó súlyú ágazatok GINOP/VEKOP VP VEKOP 3, 10, GINOP/VEKOP GINOP GINOP 3 A zetközi piacokon versenyképes, magyar K+F eredményekre alapuló A támogatások eredményeként létrejött kutatófejlesztő Teremtett új munkahelyek Támogatott vállalkozások száma Létrejött időskorba lépő népesség ellátását szolgáló intézmények, központok száma, Fejlesztett szálláshelyen eltöltött vendégéjszakák száma (éj), Képzésben résztvevők száma(fő) IKT szektorban létrejött együttműködések száma igenegyetem és vállalkozások között igenvállalkozások között

2 2.7 Ipari logisztikaiszolgáltató területek kialakítása és Inkubátorházak, ipari, illetve tudományos és technológiai parkok, ipari területek megújítása, tovább, létesítése; KKVk előnyben részesíthetők GINOP 3 A támogatott inkubátorházak, ipari, illetve tudományos technológiai parkok, ipari területek, valamint logisztikai központok által nyújtott szolgáltatásokat igénybevevő vállalkozások száma 3. Lemaradásban lévő 3.1. Ipoly mente (szobi) térség i lemaradó, egyházak hazai 3.2 Tápió mente (nagykátai) térség i lemaradó, egyházak hazai 3.3 Galga mente (Aszódi) térség i lemaradó, egyházak hazai 3.4 Ceglédi térség i lemaradó, egyházak hazai 3.5 Dabas/Ráckevei térség i lemaradó, egyházak hazai 4. Hiányzó zetközi közlekedési kapcsolatok ütemezett megépítése, illetve a meglévő kapcsolatok 4.1. Nemzetközi közúti kapcsolatok NIF Zrt., Belügyminisztérium, ORFK, Magyar Közút, illetve előbbiek esetleges jogutódai nincs adat hazai Érintett száma Felújított utak hossza (km) Megépült/új utak hossza (km) Megépült Ipoly hidak száma 4.2 Nemzetközi vasúti kapcsolatok MÁVSTART Zrt., GYSEV Zrt., Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ II. hó nincs adat hazai/uniós 7 Érintett száma Felújított vasútvonal hossza(km)megépült/új vasútvonal hossza(km) 4.3 Duna szerepének erősítése a zetközi szállítmányozásban MAHART, önkormányzatok, vízügy, gazdasági nincs adat hazai/uniós 7 Érintett száma Folyón szállított árumennyisége (t)fejlesztéssel érintett kikötők száma 5. Közösségi közlekedés 5.1 Elővárosi közlekedési rendszer MÁVSTART Zrt., GYSEV Zrt., BKK, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, utazók hazai/uniós 4 Fejlesztett elővárosi közlekedéssel érintett Felújított állomásépületek száma (km)megépített P+R parkolók száma 5.2 Közösségi közlekedés kisléptékű MÁVSTART Zrt., GYSEV Zrt., BKK., a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, önkormányzatok, Volán, utazók uniós 4 Megújult közösségi közlekedés szolgáló állomások száma Fejlesztéssel érintett Megépített P+R és B+Rparkolók száma Új közösségi közlekedési kapcsolat a településen, kitéréségen belül 5.3 Kistérségi és járási központok elérhetőségének javítása MÁVSTART Zrt., GYSEV Zrt., BKK., a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, önkormányzatok, Volán, utazók hazai Felújított utak hossza (km)fejlesztéssel érintett A közösségi közlekedést igénybe vevők száma (fő)létrehozott önálló kerékpárforgalmilétesítmén yek száma Végrehajtottközlekedésbizt onságik száma

3 5.4 Belterületi utak Helyi önkormányzatok, útkezelők hazai Fejlesztéssel érintett utakhossza (km)utak mentén kialakított/felújított járdák, kerékpársávok hossza (km) igen 5.5. Külterületi utak Helyi önkormányzatok,útkezelők hazai Érintett száma Felújított utak hossza (km) 5.6 Kerékpárút hálózat 5.7 Közlekedésbiztonsági beavatkozások Helyi önkormányzatok, útkezelők Helyi önkormányzatok, útkezelők hivatásforgalom,turiz mus uniós/hazai hazai 6. Policentrikus településstruktúra, járásközponti funkcióhoz köthető k Pest megyében Fejlesztett közlekedéssel (fő)felújított kerékpárút hossza(km)megépült kerékpárút hossza(km) Megvalósult közlekedésbiztonsági célú k száma Fejlesztetések által érintett 6.1. Járásközpontok, funkcióbővítő településfejlesztési beruházások egyházak, költségvetési szervek, kulturális intézmények, nonprofit szerveztek, városfejlesztő, szövetkezetek, Kormányhivatal hazai Funkcióbővítő beavatkozások által érintett terület nagysága (ha)funkcióbővítő beavatkozások által érintett 6.2 Önkormányzati szolgáltatások javítása önkormányzati társulások,gazdasági hazai Fejlesztéssel érintett önkormányzati szolgáltatások száma Fejlesztéssel érintett lakosok száma(fő) Szociális városrehabilitációs beavatkozások Települési környezet megújítása, a települések zöldfelületeinek növelése Természeti területek és értékek megóvása, a megye ökológiai térszerkezetének egyházak, nonprofit szerveztek, városfejlesztő, szövetkezetek, zeti parkok,gazdasági,nonprofit., zeti parkok,gazdasági,nonprofit szegregátumok uniós 9 7. Környezetvédelem, természeti területek és értékek megóvása, élhetőbb települési környezet kialakítása uniós hazai Szociális városrehabilitációs beavatkozással érintett terület nagysága (ha)érintett lakosok száma a rehabilitált településrészen (fő)felzárkóztató programokban, akciókban résztvevők Megújított/megnövekedettzöldfe lületek nagysága (ha) Megújított/megnövekedettzöldfe lületek nagysága ebbőltelepüléskörnyéki (ha) Megújított/megnövekedettzöldfe lületek nagysága ebbőltelepülési (ha)fejlesztéssel érintetett száma (fő)környezettudatosságot erősítő akciókban, programok Fejlesztéssel érintett természetvédelmi terület (ha)fejlesztéssel érintett NATURA2000 terület (ha)natura2000 területen megvalósult k száma Fejlesztéssel érintetett száma (fő)környezettudatosságot erősítő akciókban, programokban résztvevők igenakcióterületen belül 7.3 Környezet, levegőminőség, zaj, talaj és földvédelem NIF Zrt., MÁV Zrt.,, nonprofit hazai Fejlesztéssel érintett száma(fő);megépült zajvédelmi létesítmények száma ;Környezettudatosságot erősítő akciókban, programokban résztvevők ; 7.4. Barnamezős területek megyei kataszterének elkészítése, kármentesítési, hasznosítási tervek elkészítése Pest Megyei Önkormányzat, önkormányzatok, 0.4 hazai Elkészült megyei kataszter Kármentesítési, hasznosítási tervvelérintett terület nagysága (ha)elkészült kármentesítési, hasznosításai tervek száma Önkormányzati tulajdonúintézmények és bérlakások energetikai megújítása Lakossági k támogatása egyházi és civil, intézményfenntartók, Lakosság 8. Energiahatékonyság növelése, a CO2 kibocsátás csökkentése uniós uniós 4 A támogatott beavatkozás keretében megújult intézmények száma energiamegtakarítás (TJ) A fejlesztéssel érintettintézményekben ellátottak A jobb energiafogyasztási osztályba sorolt háztartások száma A k eredményeként elértenergiamegtakarítás (TJ) Érintett

4 8.3 Gazdasági energiahatékonysági beruházásai Gazdasági, egyéni vállalkozók uniós 4 A támogatott projekt eredményeként elért energiamegtakarítás (TJ);A támogatott projekt keretében megújuló energiatermelő rendszerek száma ;A támogatott projekt keretében megújuló energiatermelő rendszerek által foglalkoztatottak 8.4 Települések közvilágításának energiatakarékos megújítása önkormányzati gazdasági, energiaszolgáltatók A támogatott projekt keretében megtakarított villamos energia (watt)fejlesztéssel érintett száma(fő)energiatakarékos közvilágítással rendelkező települések száma Szemléletformálás az energiatakarékosság tekintetében Megyei ár és belvízvédelmi program(ok) kidolgozása intézmények, energiaszolgáltatók, nonprofit, egyházak, kulturális intézmények önkormányzatok, nonprofit 9. Vízgazdálkodás, vízvisszatartás létesítményeinek 100 hazai számaelkészült kiadványok száma Elkészült ár és belvízvédelmi program(ok) száma Elkészült ár és belvízvédelmi programmal érintett terület nagysága (ha) 9.2 Felszíni csapadékvíz elvezetés létesítményeinek hazai A támogatott projekt keretében bel és csapadékvíz károktól megvédett (fő)megépült, felújított csapadékvízelvezető rendszerek hossza (km)sapadékvíz elvezető rendszerek kiépítésével megvédett terület nagysága (ha)belvízelvezető csatornák kiépítésével, felújításával és karbantartásával csökkentett belvizes terület nagysága (m2) 9.3 Vízvisszatartás, vízpótlás létesítményeinek kialakítása vízgazdálkodási hazai A k eredményeként visszatartható víz mennyisége (m3);megépült víztározó kapacitás (m3); Fenntartható térségi vízszétosztásfejlesztést célzó projektek száma ; igen megyei és helyi önkormányzatok közötti együttműködés 9.4 Belvizek elleni védekezés Csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítésével megvédett terület nagysága (ha);megépült víztározó kapacitás (m3); Belvízelvezető csatornák építésévelilletve azok felújításával éskarbantartásával csökkent belvizes területek nagysága (m2); 9.5 Élővizeink (folyók, tavak, patakok) és környezetük rendbetétele, revitalizációja Lakosság, önkormányzatok, gazdasági hazai Élővizek ökológiai állapotmegőrzését, vízgazdálkodásának javítását célzó projektek száma 9.6 Szemléletformálás az ésszerű vízgazdálkodás tárgyában vízgazdálkodási intézmények, nonprofit, egyházak Szemléletformáló kiadványok száma Megyei Megújuló Energia Stratégia kidolgozása 10. Megújuló energiaforrások hasznosításának elősegítése Pest MegyeiÖnkormányzat 25 hazai Megyei Megújuló Energia Stratégia száma 10.2 Megújuló energiatermelő rendszerek felhasználásának támogatása uniós 4 A támogatott projektek keretében megújuló energiatermelő rendszerek száma ;A támogatott projektek keretében megújuló energiatermelő rendszerek villamos energiatermelése (watt);a támogatott projektek keretében megújuló energiatermelő rendszerek által foglalkoztatottak ; 10.3 Szemléletformálás a megújuló energiák felhasználása tekintetében, mintaprojektek megvalósításával is intézmények, nonprofit, egyházak, kulturális intézmény 200 uniós 4 Megvalósult mintaprojektek számatájékoztató kiadványok száma 11. Hulladékgazdálkodás

5 11.1 Hulladék újrahasznosítás növelése hazai Hasznosított települési hulladék aránya az összes keletkezett mennyiségből (%);Kihelyezett hulladékgyűjtő szigetek száma ;Gyűjtőakciók száma ; 11.2 Zöldhulladék újrahasznosítás szerepének növelése hazai Létrejött zöldhulladékgyűjtő, komposztáló telep Biogáz előállítását célzó projektek száma Biológia hulladékkezelő kapacitás növelése (t/év)támogatott i komposztáló 11.3 Újra hasznosítható hulladék energiatermelő szerepének növelése Újra hasznosítható hulladék energiatermelő rendszerek villamos energiatermelése (watt)újra hasznosítható hulladék energiatermelő rendszerekben foglalkoztatottak 11.4 Az illegális hulladéklerakás megakadályozása, meglévő lerakók felszámolása egyesületek, rendvédelmi, polgárőrség hazai Felszámolt illegális hulladéklerakók száma Kiépült hatósági ellenőrző és megelőző rendszerek száma Érintett 11.5 Szemléletformálás a hulladékhasznosítás kapcsán intézmények, nonprofit, egyházak, Szemléletformáló kiadványok száma 12. Vízközmű hálózatok Pest megyében Közcsatorna rendszerek, szennyvíztisztító művek korszerűsítése hazai Szennyvíztisztító telepek létesítése, korszerűsítése;szennyvíziszap kezelők létesítése, Vízi közmű rendszer hatékonyabbműködtetése;szen nyvízkezelés ; Szennyvízkezelés ésszennyvízcsatornahálózat,korszerű egyedi megoldású szennyvíz elhelyezési kislétesítmények alkalmazása 12.2 Vízközmű hálózatok Pest megyében hazai Felújított ivóvízhálózat hossza (km) Megépült ivóvízhálózat hossza (km) Vízminőség javító fejlesztésbenérintett lakosok 12.3 Szemléletformálás az egészséges ivóvízfelhasználás kapcsán Ellátásért felelős önkormányzatok 12.4 Szemléletformálás a hulladékhasznosítás kapcsán intézmények, nonprofit, egyházak, Szemléletformáló kiadványok száma 13. i humán erőforrás Duális képzés erősítése Közép és felsőoktatási intézmények, továbbképző központok, TISZK, Iparkamara uniós 10 Oktatási intézmények fejlesztéssel érintett telephelyeinek száma ;Duális képzésben részvevő tanulók ;Duális képzésben résztvevő igeniskola és vállalkozások vállalkozások száma ;Duális képzésben résztvevő száma ;Létrejött vállalati képzőhelyek száma; 13.2 Térségspecifikus igények biztosítása az oktatásban Közép és felsőoktatási intézmények, továbbképző központok, TISZK, Iparkamara, KKV szektor, nagyvállalatok, ipari parkok 500 uniós 10 Felújított ivóvízhálózat hossza (km) Megépült ivóvízhálózat hossza (km) Vízminőség javító fejlesztésbenérintett lakosok 13.3 Pályaválasztási orientáció Alapfokú és középfokú oktatási intézmények, TISZK, gazdasági 100 uniós 10 Pályaválasztási orientációs programban tanulók száma (fő)pályaválasztási orientációs programban résztvevő vállalkozások száma Pályaválasztási orientációs igeniskola és vállalkozások programban résztvevő száma Vállalatok és közötti együttműködések száma

6 13.4 Egész életen át tartó tanulás ösztönzése Alapfokú és középfokú oktatási intézmények, TISZK, gazdasági 750 uniós 10 A térség igényeihez igazodó új képzések bevezetése Beavatkozás hatására felnőttképzésben, szakképzésben felsőoktatásban tanulók Vállalatok és közötti együttműködések száma Teremtett új munkahelyek 13.5 Vállalkozóvá válás ösztönzése az iskolarendszerben történő képzés részeként Alapfokú és középfokú oktatási intézmények, TISZK, gazdasági uniós 10 Speciális oktatási/képzési tartalom oktatásában érintett tanulók száma Vállalatok és igeniskola és vállalkozások közötti együttműködések száma 13.6 Helyi közszolgáltatásokat nyújtó humán erőforrás Önkormányzati, megyei és járási hivatalok, helyi, járási és megyei tisztviselők uniós 10 LLL közigazgatásban résztvevők száma (fő)végrehajtott racionalizálási programok száma 13.7 Egészségügyben dolgozók kompetencia Egészségügyi dolgozók, egészségügyi képzést nyújtó, önkormányzatok uniós 10 Szakképzésben résztvevő egészségügyi dolgozók száma (fő)egyéb képzésben résztvevőteremtett új munkahelyek Megtartott munkahelyek száma (fő) 14. i intézmények és építése Oktatási alapintézmények (bölcsőde, óvoda, családi napközi, általános iskola) Nevelési, oktatási intézmények fenntartó szervezetei 2018XII. hó uniós 4; 10 Nevelési, oktatási, szociális intézmények fejlesztéssel érintett telephelyeinek/feladatellátási helyeinek száma Energiakorszerűsítéssel érintett intézmények száma Létrehozott új nevelési, oktatási, szociális intézmények száma Fejlesztéssel érintett intézményben ellátott/tanuló gyermekek átlagos létszáma (fő)fejlesztéssel érintett intézményben létrejött új férőhelyek 14.2 Kulturális intézmények szolgáltatásainak és infrastruktúrájának Közművelődési intézmények, a könyvtárak és a múzeumi intézmények uniós 10 Fejlesztett közművelődési intézmények, könyvtárak és múzeumi intézmények száma Sikeresen megvalósított képzéseksikeresen megvalósított programok száma Képzést sikeresen elvégzők Programokon részt vett lakosok 14.3 Szociális intézmények civil, egyházak 2018XII. hó uniós kulturális értékeinek megőrzése, helyi és megyei identitás erősítése Szociális intézmények férőhelyeinek növekedése (%)Fejlesztett szociális intézmények száma Szociális ellátással elért (fő) 15.1 Helyi és megyei identitás erősítése önkormányzati tulajdonban lévő egyházak, civil, amelyek helyiértéknek minősülő épülettel, szokással rendelkeznek, azt a helyi értéktárba felvették Megvalósult programok, akciók,, rendezvények száma ;A rendezvényeken részt vett lakosok száma (fő);felújított védelem alatt álló épületek, építmények száma ; 15.2 i kastély, vár és kúriaprogram megvalósítása, egyházak, gazdasági, civil, költségvetési szervek hazai Fejlesztéssel érintett műemlék épületek száma Felújított műemlék által generált bevétel növekedés mértéke (%)Együttműködő gazdasági szereplők száma 16. Térségi szereplőkkel való együttműködés és koordináció térségmenedzselési kapacitásainak kialakítása és működtetése Pest MegyeiÖnkormányzat 350 hazai Megyei területfejlesztési program végrehajtás menedzsmentjében részvevő munkatársak száma (fő)képzési, szemléletformáló programban résztvevő munkatársak

7 16.2 Partneri kapcsolatok intézményesített Pest Megyei Önkormányzat, Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft., önkormányzatok, civil,gazdasági szereplők,költségvetési szervek 350 hazai A megye közigazgatási határát átlépő komplex programok száma Megyén belül együttműködésben megvalósuló programok Pest megyével együttműködő partnerek száma Szemléletformáló programok, rendezvények száma 17. Társadalmi programok megvalósítása 17.1 Családbarát Gyermekjóléti és/vagy családsegítő szolgálatok, civil szervezet, egyházak, természetes személyek uniós 9 Családbarát vállalkozások száma Családbarát intézmények száma Foglalkoztatott nők aránya (%) Gyermekek napközbeni ellátásátbiztosító intézmények száma A szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézmények által szervezet programokon résztvevők családok 17.2 Közösség építése és társadalmi bizalom erősítése egyházak, civil, 700 uniós 9 Közösségépítést célzó programok, rendezvények száma Közösségépítést célzó programok, rendezvények résztvevőnek száma (fő)érintett civilek és egyházi szereplők száma 17.3 Szegénység elleni küzdelem, más leszakadó társadalmi rétegek felzárkóztatása egyházak, civil, uniós 9 Felzárkóztató programok száma Felzárkóztató programban résztvevőkszáma (fő)felszámolt szegregátumok számaképzésben résztvevők 18. Egészségtudatos életmód és prevenció ösztönzése Egészséges életmódra és prevencióra irányuló szemléletformáló programok civil, egészségügyi intézmények, oktatási intézmények, egyházak, hazai Megvalósult komplex egészségnevelő programok száma Programokon részt vett lakosok száma (fő)foglalkoztatottak betegállományban eltöltött idejének csökkenése (nap 18.2 Lelki egészség megteremtése civil, egészségügyi intézmények, oktatási intézmények, egyházak,, uniós 9; 10 Lelki egészséggel kapcsolatos tanácsadó központok száma Lelki egészségfejlesztési programok, szolgáltatások száma Programokban résztvevők száma 18.3 Lakossági szűrőprogramok indítása civil, egészségügyi intézmények, oktatási intézmények, egyházak uniós 9; 10 Települések, egészségügyi intézmények, munkaadó közötti együttműködések száma Lakossági szűrőprogramok számaszületéskor várható élettartam javulása (év) 18.4 Sportoláshoz alkalmas környezet megteremtése intézményfenntartó központok, egyházak hazai Támogatásban részesülő közszolgáltatást nyújtó intézmények száma Sportolási lehetőséget biztosító új/felújított épületek, építmények száma Jobb összesített energetikai jellemzőkkel rendelkező épületek száma Elért energia megtakarítás (TJ) Megtartott rendezvények, programokszáma Rendezvényeken, programokon résztvevők száma (fő) 19. Egészségügy intézményrendszeri 19.1 Egészségügyi alap és szakellátás intézményeinek alap és szakellátás intézményei, Magyar Honvédség uniós 4 Támogatásban részesülő egészségügyi alap és szakellátást biztosító intézmények száma Épített/felújított rendelők száma Jobb összesített energetikaijellemzőkkel rendelkező épületekszáma Elért energia megtakarítás (TJ 19.2 i kórházak Pest Megye területén működő fekvőbeteg ellátást végző intézmények uniós 4 Fejlesztéssel érintett fekvőbeteg férőhelyek száma Épített/felújított rendelők száma Jobb összesített energetikaijellemzőkkel rendelkező épületekszáma Elért energia megtakarítás (TJ) Forrás:

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP)

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) VÁLLALKOZÁSOK STRUKTURÁLT TAPASZTALATCSERÉJE Konferencia 2014. Október 1., Gödöllő Kocza Mihály oktatási

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1.

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. Megye neve: Vas megye Megye ITP neve: Vas megye ITP Megye forráskeret (Mrd Ft): 21,14 TOP prioritások 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft.

Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Az Észak-Alföldi Operatív Program keretszámai Eredeti OP keret Prioritás OP forrás M EUR Mrd HUF

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE!

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! 1. prioritás: Kis- és versenyképességének javítása 1 GINOP-1.1.1 2 GINOP-1.1.2 3 GINOP-1.2.1 4 GINOP-1.2.2

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete A kis és középvállalkozások versenyképességének javítása

Részletesebben

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16.

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Változások Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok: Partnerségi

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve

A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. november 30. 1/13 I. Prioritás bemutatása - DDOP 1. Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

A B C D E 1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege

A B C D E 1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1. azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat Völgyiné Nadabán Márta V. Észak-alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2014. június 25. Bevezetés A program

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28.

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. EU 2020 célok: Európa (2020) Intelligens ( smart ) Fenntartható ( sustainable

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei MANERGY záró konferencia Pécs 2014. Június 4. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2015 GINOP ÜTEMTERV 2015 II. VÁLTOZAT

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2015 GINOP ÜTEMTERV 2015 II. VÁLTOZAT Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2015 GINOP ÜTEMTERV 2015 II. VÁLTOZAT Felhívás azonosító jele tervezett ideje GINOP-14-1.2.1. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP)

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) VÁLLALKOZÁSOK STRUKTURÁLT TAPASZTALATCSERÉJE 2014. december 1., Százhalombatta Kocza Mihály oktatási menedzser Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP)

TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP) TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP) TOP STRATÉGIAI CÉLJAI 2014-2020 EU források 60 %-a gazdaságfejlesztést céloz. A TOP elsődleges célja: Térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

Pest megye terüle,ejlesztési elképzelései (2014-2020) 2014.06.26. Budapest

Pest megye terüle,ejlesztési elképzelései (2014-2020) 2014.06.26. Budapest Pest megye terüle,ejlesztési elképzelései (2014-2020) 2014.06.26. Budapest A terüle(ejlesztés dokumentumai* 2014. június 2013. november Terüle&ejlesztési koncepció javasla;evő fázis 2012. november Terüle&ejlesztési

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program

Környezet és Energia Operatív Program Környezet és Energia Operatív Program Heltai László referens, KEOP IH FVM VKSZI, 2008. június 17. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Derogációk: - Szennyvíz: - 2010-ig a 10 000 LE feletti agglomerációk,

Részletesebben

Képes György Területfejlesztési és Területrendezési Osztály Békés Megyei Önkormányzat

Képes György Területfejlesztési és Területrendezési Osztály Békés Megyei Önkormányzat A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM BÉKÉS MEGYEI INDIKATÍV FORRÁSKERETBŐL MEGVALÓSÍTHATÓ FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GINOP MEGYEJÁRÁS - Sarkad 2015. május. 29. Képes György Területfejlesztési

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020

Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Piac és Profit Konzultáció Budapest 2014. Február 4. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1 Célkitűzések A 20 64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete

Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete 1 Mellékletek M1. táblázat Az NFÜ projektadatbázisának és a KELER Zrt. ISIN-adatbázisának struktúrája NFÜ-adatbázis mező KELER

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 A Károly Róbert Főiskola kutatási eredményeinek hasznosítása a gyakorlatban konferencia 2014. július 1. Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 Domján Róbert osztályvezető Területfejlesztési

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS POLGÁRMESTER VÁROS ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰ KÖDÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI EURÓPAI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁS 1.1 Kiemelt növekedési ágazatok és iparágak célzott,

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Opera3v Programok Szakmai Konzultáció Székesfehérvár 2013. december 4. A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1

Részletesebben

Investitionen aus den Struktur- und Investitionsfonds der EU im Programmplanungszeitraum 2014-2020

Investitionen aus den Struktur- und Investitionsfonds der EU im Programmplanungszeitraum 2014-2020 Investitionen aus den Struktur- und Investitionsfonds der EU im Programmplanungszeitraum 2014-2020 PAs / Ops im Zeitraum 2014-2020 Partnerschaftsvereinbarungen und operationelle Programme Stand der Dinge

Részletesebben

megyei fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2.0 2013. szeptember

megyei fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2.0 2013. szeptember megyei fejlesztés 2.0 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2013. szeptember meghatározottság Megyei fejlesztés 2.0 Megyei helyzet Nemzeti stratégia EU tematikus célok

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

1. melléklet az 1716/2015. (X. 6.) Korm. határozathoz 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozat

1. melléklet az 1716/2015. (X. 6.) Korm. határozathoz 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozat 1. melléklet az 1716/2015. (X. 6.) Korm. határozathoz 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozat A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Barta E. Gyula vezérigazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Pécs, 2013.12.06.

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Barta E. Gyula vezérigazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Pécs, 2013.12.06. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Barta E. Gyula vezérigazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Pécs, 2013.12.06. A bizalom megnyilvánul a megkeresésekben 80 000 74 000 76 000 70 000 Darabszámok 60 000

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE A támogatás célja: A Felhívás célja, a telepszerű körülmények között élők életkörülmények javítása,

Részletesebben

NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA

NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Nonprofit gazdasági társaságoknak szóló

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a területi operatív programokban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a területi operatív programokban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a területi operatív programokban Czene Zsolt főosztályvezető-helyettes NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Területfejlesztési Tervezési Főosztály Önfenntartó falu Fenntartható

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Győr, 2013.12.05.

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Győr, 2013.12.05. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Győr, 2013.12.05. Partneri kapcsolat alakult ki az ügyfelekkel Projekt Partner Rendszer A Projekt Partneri Rendszer

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Az NFT 2-ről röviden

Az NFT 2-ről röviden Tájékoztató a DAOP és az NFT II. aktuális állapotáról, tervezett pályázati lehetőségeiről Mohl Péter DARFT Kht. Az NFT 2-ről röviden NFT 2 (2007-13) 22,3 Mrd EURO 1) Gazdaságfejlesztés OP 674 Mrd Ft 2)

Részletesebben

Fenntartható közösségi kezdeményezések támogatási lehetőségei 2014-2020 között Répceszemere 2015. június 17.

Fenntartható közösségi kezdeményezések támogatási lehetőségei 2014-2020 között Répceszemere 2015. június 17. Fenntartható közösségi kezdeményezések támogatási lehetőségei 2014-2020 között Répceszemere 2015. június 17. Bozzay Balázs Pannon Megújuló Energia Klaszter www.bfh.hu, 30/226 77 55 Környezetileg minimum

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Debrecen, 2013.11.29.

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Debrecen, 2013.11.29. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Debrecen, 2013.11.29. Partneri kapcsolat alakult ki az ügyfelekkel Projekt Partner Rendszer A Projekt Partneri Rendszer

Részletesebben

2015. április 22. Humán munkacsoport

2015. április 22. Humán munkacsoport 2015. április 22. Humán munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák 3.

Részletesebben

Regionális Operatív Programok

Regionális Operatív Programok Regionális Operatív Programok A ROP-ok az ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERVBEN Tematikus és területi prioritások Operatív programok: Területfejlesztés (ROP-ok) Gazdaságfejlesztés (GOP) Közlekedésfejlesztés

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt.

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2015. március GINOP 2015 várható pályázatok Megnt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évi tervezett ütemezése. A várható pályázati

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései és a 2014-20-as uniós programtervezés

A turizmuspolitika aktuális kérdései és a 2014-20-as uniós programtervezés A turizmuspolitika aktuális kérdései és a 2014-20-as uniós programtervezés Tourinform 2014. május 13. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Rekordok és problémák 2 A SZÉP Kártya a belföldi turizmus motorja

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Farkas Zsuzsanna támogatáspolitikai tervező Budapest, 2015 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Területfejlesztési Tervezési Főosztály AZ ELŐADÁS TARTALMA

Részletesebben

2014-2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014.10.16.

2014-2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014.10.16. 2014-2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014.10.16. TEMATIKA Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Várható pályázatok HÁTTÉR ÉS ALAPFOGALMAK Főbb

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon. Műhelymunka

Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon. Műhelymunka Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon Műhelymunka A SEAP finanszírozási lehetőségei: Fókuszban a megtakarítás-alapú energiaszolgáltatási

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése

A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladatai Megyei szintű helyzetfeltáró dokumentumok elkészítése - OK Megyei

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020. Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu

EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020. Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 3 Az Operatív Programok szerkezete 4 Egészségügyi-szociális intézményeknek

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései

A turizmuspolitika aktuális kérdései A turizmuspolitika aktuális kérdései Jövőkép a Duna mentén, Rajka-Budapest Budapest, 2014. május 30. Fodor Olivér osztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Rekordok és kihívások 2 Vendégforgalom

Részletesebben

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A TOP stratégiai céljai

Részletesebben

A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020. dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata

A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020. dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020 dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata Szombathely 2015 Megújult a Közgyűlés megújult a hivatal Erős felelősség Vas megye területfejlesztésében

Részletesebben

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma A hamarosan megjelenő GINOP pályázat ai, keretösszegei és várható pályázatok száma 2014-2020 Uniós források kb. 133 pályázat kb. 2733 milliárd Ft 2015 GINOP kb. 70 pályázat kb. 830 milliárd Ft Várható

Részletesebben

A HIPA támogatási egyablak szolgáltatása

A HIPA támogatási egyablak szolgáltatása Befektetőbarát Település Program A HIPA támogatási egyablak szolgáltatása 2015. október 7. A HIPA támogatási részlege Állami Támogatások Főosztály EKD Osztály A Kormány egyedi döntésével nyújtott készpénztámogatás

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP)

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AZ ELŐADÁS TARTALMA 1. A TOP STRATÉGIAI CÉLJA, HATÁSKÖRE, TERÜLETI FUNKCIÓJA 2. A TOP FORRÁSKERETE 3. A TOP PRIORITÁSTENGELYEI 4. A TOP VÉGREHAJTÁSI

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására MOB-KJSZE-13 Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására Pályázók köre: belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő sportszövetségek és sportszervezetek Magyarországon,

Részletesebben

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Terület és településfejlesztési programok 2014-2020 között, különös tekintettel a Közép-magyarországi régióra JENEI Gábor Programirányító

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kulturális-közművelődési intézményeknek

Részletesebben

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Informatikai vállalkozásoknak szóló pályázatok

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020

Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Piac és Profit Konzultáció Budapest 2014. Február 4. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1 Célkitűzések A 20 64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA ilos Katalin- Főosztályvezető, emzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért

Részletesebben

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A gazdaságfejlesztés jelene, jövője Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák szervezete és működése Budapesti székhellyel országos hálózat Régiós

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben