Pest megye terüle,ejlesztési elképzelései ( ) Budapest

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pest megye terüle,ejlesztési elképzelései (2014-2020) 2014.06.26. Budapest"

Átírás

1 Pest megye terüle,ejlesztési elképzelései ( ) Budapest

2 A terüle(ejlesztés dokumentumai* június november Terüle&ejlesztési koncepció javasla;evő fázis november Terüle&ejlesztési koncepció - helyze&eltárás *218/2009. (X.6.) Korm. Rendelet szabályozza az elkészítendő dokumentumok tartalmi elemeit NTH Iránymutatás c. dokumentum A régióban elkészítendő tervdokumentumokról Terüle&ejlesztési program

3 A terüle(ejlesztés dokumentumai Egy időben, egymásra épülve készülnek az Európai Uniós, a nemzen szintű ágazan- és terülen programok Két terülen- és hét ágazan operakv program készül Partnerségi megállapodás TerüleN OperaKv Programok (VEKOP, TOP) Elkészült a megyei terüle&ejlesztési koncepció, Megyei jelenleg folyik a stratégiai és Terüle&ejlesztési Program operakv program társadalmi egyeztetése TerüleN OP- hoz kapcsolódó részdokumentum ÁgazaN OperaKv Programok Ágazatokhoz kapcsolódó megyei részdokumentum

4 Pest megye jellemzői speciális helyzet Budapest és a közponn elhelyezkedés mia; (forrásokhoz jutás terén is) az egyetlen megye, melynek folyamatosan nő a népessége a legnagyobb a közlekedési hálózatok koncentrációja (autópálya, nemzetközi vasútvonal, repülőtér, nemzetközi vízi út) az országon belül a legnagyobb a vállalkozás- sűrűség a legnagyobbak a megyén belüli fejle;ségbeli különbségek

5 Pest megye lemaradó térségei - Szobi-, Aszódi-, Tápió- menn-,ceglédi-,dabas- dél-, Ráckeve dél térségek Közös jellemzők: - rossz megközelíthetőség, előregedő, képzetlen társadalmi összetétel, alacsony szolgáltatás színvonal, alacsony vállalkozás- sűrűség, az agrárgazdaság, élelmiszer- ipar térvesztése Ugyanakkor: - kiváló ökológiai és táji ado;ságok, Jó lehetőségek a turizmus, az agrár- és élelmiszergazdaság terén a megújuló energiahasznosítás, az egészség és az alkonygazdaságban, stb. Felzárkóztatásuk csak komplex megközelítéssel, a helyi ado;ságokra építve, az együ;működések javításával lehetséges.

6 Pest megye húzótérségei - Veresegyházi- Gödöllői térségek: versenyképességi- innovációs pólus - Vác és térsége: - transzformációs térség - Budaörsi, Szentendrei, Pilisvörösvári térségek: - innovációs vállalkozói övezet - Ráckeve észak, Gyál, Dabas: - ipari, logisznkai, kereskedelmi övezet - Ferihegyi Gazdasági Övezet: kiemelt gazdasági, logisznkai övezet, technológiai pólus,

7 A terüle(ejlesztési koncepció célrendszere

8 A terüle(ejlesztési program prioritásai Pest megye több lábon álló gazdaságának dinamizálása; Pest megye fejlődésben lemaradó térségeinek komplex fejlesztése; Közlekedésfejlesztés Pest megye nemzetközi, regionális és térségi kapcsolatainak javítása érdekében; Települési infrastruktúra fejlesztés az élhetőbb, fenntarthatóbb lakókörnyezetért, Fenntartható hatékonyan működő, a klímaváltozáshoz alkalmazkodó építe; és természen környezet kialakítása; Társadalmi innováció-, megújulás-, a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem; Testben és lélekben egészséges Pest megye,

9 Uniós források célterületei I. A Közép- magyarországra jutó források min 40%- nak ESZA Kpusúnak kell lennie. (Nem infrastruktúra fejlesztés, hanem szociális és egyéb humán fejlesztési programok.) (9-10. temankus cél), II. Az ERFA által finanszírozo; források 80%- át a következő temankus célokra kell fordítani: Alacsony szén- dioxid kibocsátású gazdaság (4. temankus cél), Kutatás, technológia fejlesztés és innováció (1. temankus cél), KKV- k versenyképességének fokozása (3. temankus cél), Infokommunikációs technológiák fejlesztése és hozzáférhetőségük javítása (2. temankus cél), Az ERFA maradék 20%- a használható fel további temankus célok finanszírozására. (8. temankus cél),

10 Intézkedések Prioritás VEKOP 4.0 Vállalkozások versenyképességének Pénzügyi eszközök Az javítása, a foglalkoztatás ösztönzése és szolgáltatások energiahatékonyság, és a tudásgazdaság fejlesztése fejlesztése az intelligens [23%] [8%] energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása [23%] Vállalkozások növekedési Vállalkozások külső Energiahatékonyság potenciáljának erősítése Pest finanszírozáshoz való növelése az megyében hozzáférésének önkormányzan javítása tulajdonú Vállalkozások külpiaci jelenlétének és épületekben az ezt támogató együ;működésekben való részvételének erősítése K+F+I beruházások előmozdítása, valamint a vállalkozások, kutatási és fejlesztési központok és felsőoktatási ágazat közöm kapcsolatok létrehozása Pénzügyi eszközök alkalmazása a kutatás, fejlesztés és technológiai innováció erősítése érdekében A szén dioxid kibocsátás csökkentése a közösségi közlekedés fejlesztése által K+I infrastruktúra és kapacitás fejlesztése Települési környezet és szolgáltatás fejlesztés [15%] Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalásának támogatása Társadalmi Térségi gazdaság- fejlesztés együeműködést a foglalkoztatási helyzet szolgáló és a javítása érdekében humán erőforrás [18%] fejlesztését támogató programok [13%] Társadalmi Az álláskeresők különösen együ;működés az alacsony iskolai erősítése végze;ségűek- munkaerő piaci integrációja A társadalmilag és fizikailag leromlo;, vagy leromlással veszélyeztete; településrészeken élő lakosság életminőségének javítása Közösségvezérelt helyi fejlesztések végrehajtása (városi CLLD) Magasabb színvonalú humán közszolgáltatások nyújtása A munkavállalási korú lakosság, különösen az alacsony képze;ségűek jobb hozzáférése a munkaerő- piaci kompetenciákat javító formális képzési lehetőségekhez Az oktatási és képzési rendszerek minőségének és munkaerő- piaci relevanciájának fokozása Jobb hozzáférés a gyakornoki helyekhez és növekvő vállalkozói kedv a fiatalok körében AkKv és tudatos munkaerő- piaci szereplők a munkaszervezési módszerek és munka minősége tekintetében

11 Ágazah Operaiv Programokhoz való betervezés IKOP: Hiányzó nemzetközi közlekedési kapcsolatok ütemezek megépítése, illetve a jelenlegi kapcsolatok fejlesztése; Közösség közlekedés fejlesztése; Bel és külterülep közúthálózat fejlesztése, valamint a közlekedésbiztonság javítása; Bel és külterülep kerékpárút hálózat fejlesztése ; KEHOP: Vízgazdálkodás fejlesztése Pest megyében; Vízközmű hálózatok fejlesztése Pest megyében; Hulladékgazdálkodással kapcsolatos fejlesztések Pest megyében; Energiahatékonyság javítása a lakosság, gazdasági társaságok és önkormányzatok esetében; GINOP: Ipari- logiszpkai környezet fejlesztése; Leszakadó térségek kísérlep fejlesztése; VállalaP infokommunikációs fejlesztések, a tudás és információs ökoszisztéma nagytérségi fejlődésének támogatása; TermészeP és kulturális erőforrások megőrzése és hasznosítása ; Tudásgazdaság fejlesztése; A munkavállalói mobilitáshoz, a gazdaság fejlődéséhez szükséges közúp infrastruktúra fejlesztése;

12 Ágazah Operaiv Programokhoz való betervezés EFOP: Pest megyei humán erőforrás fejlesztése; Pest megye kulturális intézményeinek fejlesztése és helyi értékeinek megőrzése; Fekvőbeteg ellátás fejlesztése a megyei kórházakban; Járóbeteg ellátás szakrendelőinek fejlesztése Pest megyében; Szemléle,ormáló programok a prevenció és egészséges életmód kapcsán; Egészségipar feltételeinek megteremtése Pest megyében; A társadalmi befogadás előmozdítása a szociális gazdaság és vállalkozások ösztönzésével;

13 Települések igényei (db) Elkerülő út projektek Csomópont projektek Települések megközelíthetőségének javítása Járda projektek Települési belső úthálózat javítása Kerékpárút projektek

14 Települések igényei (Mrd Ft) Csomópont projektek, 47,894 Elkerülő út projektek; Kerékpárút projektek; Járda projektek; Települések megközelíthetőségének javítása; Települési belső úthálózat javítása;

15 Települések belső úthálózatának javítása

16 Települések kerékpárút hálózaeal kapcsolatos javaslatai AlberNrsa Ceglédbercel Cegléd Nyársapát - Nagykőrös - Kecskemét Szigetszentmárton - Ráckeve Kiskunlacháza - Bugyi Ócsa Alsónémedi - Gyál Dél- Budakörnyéki kistérségi kerékpárút hálózat Csévharaszt Monor Vasad Péteri - Gomba Eurovelo6 Ipoly- menn kerékpárút Maglód Gyömrő Péteri Monor Vác Őrbo;yán Gödöllő Budapest - Pécel Isaszeg (Rákos patak mentén) Tápiószele Farmos - Újszilvás

17 Igények és várható eu. támogatások időszak várható forrásai várhatóan szolgálják a: Vállalkozások versenyképességének javítását (eszközbeszerzés, telephelyfejlesztés, kutatás fejlesztés, pénzügyi eszközökhöz való hozzáférés) Kismértékben közösségi közlekedés fejlesztését (P+R az elővárosi közlekedéshez kapcsolódóan) Energiahatékonyság növelését (lakosság, vállalkozások, állami és önkormányzan intézményekben) Megújuló energiaforrások hasznosításának elősegítését Humán erőforrás fejlesztését (szakképzés javítása, felnő;képzés szélesítése, hátrányos helyzetűek felzárkóztatása, eü. dolgozók és pedagógusok képzési programjai) Társadalmi programok megvalósítását (gyermekszegénység csökkentése, felzárkóztató programok, szegregációk felzárkóztatása, családbarát intézkedések)

18 Regionális Támogatási Térkép (RAG) változása Nagyvállalat Középvállalat támint. támint. Pest megye Kisvállalat támint % 20 % 35%- os régióval határos 20 % 30 % 40 % 50%- os régióval határos 35 % 45 % 55 %

19 Kánai Gergely Pest Megyei Terüle(ejlesztési Nonprofit Ks. H Budapest, Városház u. 7. Tel: Fax: Mobil:

Gazdaságfejlesztés 2014-2020

Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Piac és Profit Konzultáció Budapest 2014. Február 4. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1 Célkitűzések A 20 64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel

Részletesebben

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010 A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA Dr. Szabados Zsuzsa osztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok

Részletesebben

2. MELLÉKLET. Az EU 2014 2020 közötti időszakra meghatározott 11 Tematikus Célkitűzése és Eger hosszú távú célkitűzései közötti kapcsolat

2. MELLÉKLET. Az EU 2014 2020 közötti időszakra meghatározott 11 Tematikus Célkitűzése és Eger hosszú távú célkitűzései közötti kapcsolat 2. MELLÉKLET Az EU 2014 2020 közötti időszakra meghatározott 11 Tematikus Célkitűzése és Eger hosszú távú célkitűzései közötti kapcsolat AZ ITS 2014 2020 KÖZÖTTI IDŐSZAK CÉLKITŰZÉSEI AZ EU 2014 2020 KÖZÖTTI

Részletesebben

Pest Megyei Területfejlesztési Program 2014-2020

Pest Megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 Sorszám 1.1. 1.2. Intézkedés és megnevezése Megyei befektetésösztönző szervezet létrehozása és működtetése Vállalkozások foglalkoztatásának ösztönzése területi specifikumai Jellemző kedvezményezettek köre

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Célrendszer prioritástengelyek rövid előzetes intézkedés tartalom előzetes forrásallokáció GINOP 2.0 KÜLSŐ TÁJÉKOZTATÁSRA! ELŐZETES TÁRSADALMASÍTÁSRA!

Részletesebben

Pest Megyei Területfejlesztési Program

Pest Megyei Területfejlesztési Program Stratégiai Program munkarész Pest Megyei Területfejlesztési Program Készült Pest Megye Önkormányzatának megbízásából 2014-ben. Köszönetet mondunk azoknak a Pest megyei önkormányzatoknak, Pest megyei vállalkozásoknak,

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM EGYEZTETÉSI DOKUMENTUM Az NGM 2014. július 31-i iránymutatása, a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési és Ágazati Fejlesztési Részdokumentum,

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LEHETŐSÉGTÁRA

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LEHETŐSÉGTÁRA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 6 Az Operatív Programok szerkezete 7 Költségvetési szerveknek szóló pályázatok az egyes

Részletesebben

ZALA MEGYE ÁGAZATI OPERATÍV PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI RÉSZDOKUMENTUMA

ZALA MEGYE ÁGAZATI OPERATÍV PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI RÉSZDOKUMENTUMA ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE ÁGAZATI OPERATÍV PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI RÉSZDOKUMENTUMA AZ ERŐS, VERSENYBE SZÁLLÓ ZALA MEGTEREMTÉSÉNEK ÁGAZATI RÉSZPROGRAMJA EGYEZTETÉSI DOKUMENTUM

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA Milos Katalin- Főosztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

FŐVÁROSI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM

FŐVÁROSI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM FŐVÁROSI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM TARTALOM II. KÖTET RÉSZDOKUMENTUMAI: II/A Területi hatásvizsgálat II/B A FŐTEP-re és a területi hatásvizsgálatra érkezett vélemények és válaszok II/C Fővárosi Területfejlesztési

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT (2014. február) Összefoglaló

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT (2014. február) Összefoglaló CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT (2014. február) Összefoglaló Prioritások Megvalósítandó specifikus célok A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések Célcsoport, kedvezményezettek

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020)

ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020) ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020) A TOP 5.0, illetve az ahhoz kapcsolódó szakmai követelményrendszerek tervezete (2014. október 10-i változat),

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020 SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020 Cím Verzió 1.0 Megyei/MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztési stratégiai

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A SZÉCHENYI 2020 OPERATÍV PROGRAMJAINAK ÖSSZEGZÉSE 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TOP 2014-2020 BEVEZETÉS Magyarország Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:./2015. 15. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez Hajdú-Bihar

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési programja

Fejér megye területfejlesztési programja Fejér megye területfejlesztési programja Társadalmi egyeztetési változat Készült a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és Építésügyi Szakértői

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. szeptember

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. szeptember Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. szeptember Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

A 2014-2020-as határon átnyúló együttműködési programok tervezése

A 2014-2020-as határon átnyúló együttműködési programok tervezése A 2014-2020-as határon átnyúló együttműködési programok tervezése 2013. NOVEMBER 29. DEBRECEN A 2014-2020-as határmenti programok tervezése A 2014-2020- as programozási időszakban az Európai Terüle= Együ?működési

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET XXIV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 10. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET 2014. január 17. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség

Részletesebben

2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében

2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében 2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében Bánhidai Csilla tervező-elemző Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Területi és Egyedi Ágazati Fejlesztési Főosztály 47. Savaria

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI PROGRAM

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI PROGRAM ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI PROGRAM V 0.4 2014. AUGUSZTUS 1. Készítette: a forprojekt Kft és a Városfejlesztés Zrt 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1) A tervezési

Részletesebben

1. melléklet: Társadalmi egyeztetési munkaterv

1. melléklet: Társadalmi egyeztetési munkaterv 1. melléklet: Társadalmi egyeztetési munkaterv Rendezvény megnevezése helye ideje szervezője célközönség rendezvényen résztvevők száma Polgárdi járási egyeztetés Polgárdi, Városháza 2013. február 21. Fejér

Részletesebben

ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Megalapozó vizsgálat államigazgatási és partnerségi véleményezésre Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben