A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE"

Átírás

1 2009/28. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 5911 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, június 12., péntek XII. évfolyam, 2009/29. szám TARTALOM III. Utasítások, jogi iránymutatások A honvédelmi miniszter utasításai A honvédelmi tárca közötti idõszakra vonatkozó rövid távú tervének közötti idõszakra vonatkozó pontosításáról és a források feladatokhoz történõ rendelésérõl szóló 41/2009. (VI. 12.) HM utasítás A stratégiai légiszállítási képesség program elsõ C-17 szállító repülõgépének Magyarországra történõ érkezése alkalmából megrendezésre kerülõ ünnepségsorozat végrehajtásával összefüggõ feladatokról szóló 42/2009. (VI. 12.) HMutasítás A honvédségi köztisztviselõk, munkavállalók, katonai felsõoktatási intézmény ösztöndíjas hallgatói, valamint egyes honvédségi nyugdíjasok pihentetésével és a szociális gondoskodással kapcsolatos feladatokról szóló 43/2009. (VI.12.)HMutasítás A közigazgatási hatósági eljárásban alkalmazott jogkövetkezményekkel összefüggõ egyes kérdésekrõl szóló 44/2009. (VI. 12.) HM utasítás Az igazságügyi és rendészeti miniszter utasítása Az Igazságügyi Hivatal alapító okiratának közzétételérõl szóló 6/2009. (VI. 12.) IRM utasítás A pénzügyminiszter utasítása A pénzügyminiszter rendelkezése alatt álló központi költségvetési elõirányzatok és finanszírozási kiadások kezelése eljárási rendjének 1/2009. (II. 20.) PM utasítása módosításáról szóló 7/2009. (VI. 12.) PM utasítás A szociális és munkaügyi miniszter utasítása Köztisztviselõi többletlétszám biztosításáról a TIOP Az integrált munkaügyi és szociális szolgáltató rendszer kereteinek megteremtése a foglalkoztatási szolgálat infrastruktúrájának fejlesztésével címû projekt végrehajtásához szóló 16/2009. (VI. 12.) SZMM utasítás A pénzügyminiszter tájékoztatója A jövedéki vevõnyilvántartásokból teljesítendõ adatszolgáltatás rendjének kialakítására vonatkozó mûszaki követelményekrõl szóló 7/2009. (VI. 12.) PM tájékoztató V. Személyügyi hírek Az Egészségügyi Minisztérium személyügyi hírei A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium személyügyi hírei Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium személyügyi hírei A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium személyügyi hírei Az Önkormányzati Minisztérium személyügyi hírei A Szociális és Munkaügyi Minisztérium személyügyi hírei 5938 Álláspályázatok Gáborján Szentpéterszeg községek önkormányzatainak képviselõ-testületei pályázatot hirdetnek körjegyzõi állás betöltésére A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSZF) pályázatot ír ki a Jogi és Igazgatási Fõosztály jogtanácsosi munkakörére fõosztály-vezetõi megbízással Lenti Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot ír ki a Városi Mûvelõdési Központ intézményvezetõi-igazgatói magasabb vezetõi megbízásának betöltésére 5939 A Miskolci Közjegyzõi Kamara pályázatot hirdet Füzesabony székhelyû közjegyzõi állásra Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség Közép-magyarországi Munkavédelmi Felügyelõsége pályázatot hirdet orvos-felügyelõ munkakör betöltésére (budapesti székhelyû munkavégzési helyen)

2 5912 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2009/29. szám A százhalombattai Magyarok Öröksége Alapítvány által fenntartott Pesovár Ferenc Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény pályázatot hirdet intézményvezetõi állás betöltésére A Magyar Ügyvédi Kamara közleménye A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelõzését és megakadályozását szolgáló ügyvédi tevékenység kamarai ellenõrzésének részletes szabályairól szóló 1/2009. (IV. 27.) MÜK szabályzat VII. Pályázati felhívások Pályázati felhívások autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatójának kiválasztására Baja Város Önkormányzata pályázatot hirdet Baja város közigazgatási területén végzendõ helyi személyszállítás közszolgáltatásiszerzõdéskeretébentörténõellátására Vecsés Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás szolgáltatójának kiválasztására VIII. Közlemények A Honvédelmi Minisztérium szakállamtitkárának közleménye NATO-egységesítési egyezmények elfogadásáról szóló 3/2009. (VI. 12.) HM VTI SZÁT közlemény Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleményei a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásával kapcsolatban indult eljárásokban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által 2009 májusában hozott határozatokról a május hónapban a törzskönyvezett gyógyszerek és különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának eljárása soránhozotthatározatairól A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye az elveszett, megsemmisült gépjármûtörzskönyvek sorszámáról A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának Szervezeti és Mûködési Szabályzata a módosításokkal egységes szerkezetben IX. Hirdetmények Nemzetiségi önkormányzatok költségvetési beszámolója A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának évi költségvetési beszámolója Pártok pénzügyi beszámolója A Zöld Demokraták Szövetségének évi pénzügyi beszámolója Alapítványok pénzügyi beszámolója A Jövõ Oktatásáért Alapítvány évi pénzügyi beszámolója Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány évi egyszerûsítettpénzügyibeszámolója A Pro Progressio Alapítvány évi pénzügyi beszámolója A Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány IV.negyedévipénzügyibeszámolója A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tájékoztatója Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról (2009. május 28. június4..) A Közbeszerzési Értesítõ 64. számának (2009. június 5.) tartalomjegyzékérõl A Közbeszerzési Értesítõ 65. számának (2009. június 8.) tartalomjegyzékérõl A Közbeszerzési Értesítõ 66. számának (2009. június 10.) tartalomjegyzékérõl A Cégközlöny 23. számában (2009. június 4.) megjelent felszámolásieljárásokról Bélyegzõk érvénytelenítése Nyugtatömb érvénytelenítése Ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítése

3 2009/29. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 5913 III. Utasítások, jogi iránymutatások Utasítások A honvédelmi miniszter utasításai A honvédelmi miniszter 41/2009. (VI. 12.) HM utasítása a honvédelmi tárca közötti idõszakra vonatkozó rövid távú tervének közötti idõszakra vonatkozó pontosításáról és a források feladatokhoz történõ rendelésérõl A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló évi CV. törvény 52. (1) bekezdésének f) pontja alapján a honvédelmi tárca közötti idõszakra vonatkozó rövid távú tervének közötti idõszakra vonatkozó pontosításáról és a források feladatokhoz történõ rendelésérõl (a továbbiakban: rövid távú terv összeállítása) az alábbi utasítást adom ki: Általános rendelkezések 1. Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a miniszter közvetlen alárendeltségébe, közvetlen és fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá tartozó szervezetekre, továbbá a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki. 2. (1) A rövid távú terv összeállításának célja az MH közötti idõszakra vonatkozó 10 éves stratégiai tervében (a továbbiakban: 10 éves terv), illetve a Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai Stratégiájában (a továbbiakban: NKS) meghatározott célkitûzések elérése érdekében a honvédelmi szervezetek fejlesztéséhez, mûködés-fenntartásához (beleértve a személyi juttatásokat is) szükséges feladatok számbavétele, erõforrás-szükségleteik felmérése, és az erõforrás korlátokon belül végrehajtandó feladatok meghatározása. Jelen tervezési ciklusban ez a honvédelmi tárca közötti idõszakra vonatkozó rövid távú tervének (a továbbiakban: évi terv) a évekre vonatkozó pontosítását jelenti. (2) Az MH fejlesztésének és mûködtetésének 10 éves tervben rögzített, illetve a évi tervben jóváhagyott célkitûzései és fõ feladatai változatlanok. A rövid távú terv kidolgozásának alapja a 10 éves terv és a évi terv. (3) Az újonnan jelentkezõ, valamint a rendkívüli, eseti feladatok a tervezés folyamatában kerülnek feldolgozásra. Az MH vezetés-irányítás felsõ szintjén új feladatként jelenik meg a vilniusi NATO-csúcshoz kapcsolódó szállító helikopter felajánlás. A helikopterek mûveleti területre történõ telepítésére és alkalmazásukra várhatóan a év közepétõl kerül sor. Ennek tervezése megkezdõdött, az elõkészítés, kitelepítés, illetve feladat-végrehajtás évi, valamint további feladatait tervezzék be. (4) A rövid távú terv a feladatokat bemutató és elemzõ szöveges részbõl, valamint a táblázatokba foglalt részletes erõforrástervbõl (a továbbiakban együtt: rövid távú terv) áll. Az átláthatóság és a könnyebb követhetõség érdekében a szöveges rész és a részletes erõforrásterv azonos logikai felépítésben, egy dokumentumban készül. (5) A rövid távú terv összeállításának folyamatában készül a közötti idõszakra szóló feladatterv (a továbbiakban: feladatterv), melynek alapja az MH feladatrend. A feladatterv a 10 éves tervben meghatározott, illetve a évi tervben jóváhagyott célkitûzések elérése érdekében a honvédelmi szervezetek fejlesztésének, mûködés-fenntartásának, alaprendeltetésbõl adódó és egyéb feladatainak reális, teljes és pontos felmérésén alapszik. A feladatterv tartalmazza a honvédelmi szervezetek részletes feladatait. Jelen tervezési ciklusban ez a évi terv mellékletét képezõ feladatterv évekre vonatkozó pontosítását jelenti. (6) A honvédelmi szervezetek feladataikat azok fontossága szerint osztályozzák (priorizálják). A priorizálás az erõforrások feladatokhoz rendelése érdekében történik. A honvédelmi szervezetek a priorizálás során a feladatellátás és a szakterületek sajátosságainak megfelelõ (1-tõl 5-ig terjedõ) kategóriákat határoznak meg és alkalmaznak, ahol az 1. prioritás a legfontosabb feladatot jelöli. A prioritási lista kidolgozása során a évekre vonatkozóan fel kell mérni és be kell mutatni a szerzõdéssel lekö-

4 5914 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2009/29. szám tött (determinált) feladatokat és az azokhoz tartozó lekötött forrásokat is. (7) A részletes erõforrásterv tervezési adatbázis alkalmazásával készül, amely tartalmazza a feladattervezés során figyelembe vett feladatok erõforrás-szükségleteit. Az erõforrás-szükségletek tervezésére a tárca védelmi tervezõ rendszere alkalmazásáról és a rendszer fejlesztésérõl szóló 59/2007. (HK 12.) HM utasítás 9. (2) bekezdésében foglaltak az irányadók. A tervezési adatbázis a tervezõ szervezetek által kitöltött tervezési táblázat alapján kerül összeállításra. A tervezési adatbázis tartalmazza az egységes védelmi szakfeladatrendszerhez kötött információkat (erõforrás-paraméterek, felszámítási mutatók, biztosítási módok stb.), valamint a költségvetési és beszerzési terv összhangját biztosító alapadatokat. A rövid távú terv összeállításának rendje 3. (1) A HM-szervek feladatterveinek összeállításáért, a feladat koordinálásáért HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály (a továbbiakban: HM TKF), míg az MH katonai szervezetek feladatterveinek összeállításáért, a feladat koordinálásáért a HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály (a továbbiakban: HM HKF) felelõs. (2) A HM-szervezetek, a miniszter közvetlen és fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá tartozó szervezetek feladatterveinek és erõforrásterveinek összeállításáért, a feladat koordinálásáért a HM Védelmi Tervezési Fõosztály (a továbbiakban: HM VTF) felelõs. (3) A honvédelmi szervezetek a hatáskörükbe tartozó intézményi erõforrás-szükségleteiket önállóan tervezik. A központi és központosított, valamint a természetbeni ellátás körébe tartozó erõforrás-szükségleteiket az illetékes központi ellátó szervezetektõl vagy a tárca felsõ szintû gazdálkodószervektõl, -szervezetektõl igénylik. (4) A gazdálkodószervezettel és önálló költségvetéssel nem rendelkezõ honvédelmi szervezetek erõforrás-szükségleteit az általuk szolgáltatott adatok alapján az utaltsági rend szerint illetékes ellátó szervezetek, illetõleg a felsõ szintû gazdálkodószervek, szervezetek tervezik. (5) A honvédelmi szervezetek feladattervüket és erõforrástervüket szolgálati elöljárójuknak (hivatali felettesüknek), erõforrástervüket az illetékes felsõ szintû gazdálkodószerveknek, szervezeteknek, valamint a HM VTF-nek is felterjesztik. (6) Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) feladattervét és erõforrástervét az alárendelt szervezetek tervei alapján az MH ÖHP tervezõ, illetve gazdálkodó szervei állítják össze. Az MH katonai szervezetek feladatterveiket és erõforrásterveiket a HM HKF útján a HM Honvéd Vezérkar Fõnöknek (továbbiakban: HM HVKF) terjesztik fel. Egyidejûleg az illetékes felsõ szintû gazdálkodó szerveknek, szervezeteknek is megküldik. A rövid távú terv összeállításának folyamata 4. (1) A rövid távú terv összeállításának elsõ fázisában készül a feladatterv tervezete és a rövid távú terv tervezete a nagybani erõforrástervvel. (2) A tervezõ szervek, szervezetek a évi feladatterve tervezetének összeállítása érdekében áttekintik a évi tervben szereplõ feladatokat, azok fontossági sorrendjét (prioritásait), valamint pontosítják a feladatok végrehajtásának erõforrás-szükségleteit. (3) A honvédelmi szervezetek a rövid távú terv tervezetükben (a 10 éves terv és a évi terv pontosítása alapján) felsorolják feladataikat, meghatározzák azok végrehajtásának erõforrás-szükségletét (beleértve a évben forráshiány miatt várhatóan végrehajtásra nem kerülõ feladatokat is). Kimutatják a feladatok erõforrás-szükséglete és a HM VTF által megadott erõforrás allokáció közötti különbséget, felmérik az erõforráskorlátok miatt nem tervezhetõ feladatok halasztásának következményeit, elemzik kockázatait. (4) A második fázisban kerül sor a rövid távú terv, azon belül a részletes erõforrásterv összeállítására és a feladatterv véglegesítésére. A tervezõ szervek, szervezetek az erõforráskeret, valamint az elsõ fázisban kialakított fontossági sorrend (prioritás) alapján meghatározzák a ténylegesen végrehajtandó feladatokat és azokhoz hozzárendelik az erõforrásokat. (5) Az elsõ fázis tartalmát és a feladatok kidolgozásának ütemezését az 1. számú melléklet tartalmazza. A második fázis feladatainak ütemterve a második fázis kezdetén tervezõi értekezleten kerül kiadásra. A rövid távú terv tervezete és a feladatterv-tervezet összeállítása 5. (1) A tervezési folyamat elsõ fázisában a honvédelmi szervezetek feladatterv-tervezeteinek és nagybani erõforrásterveinek összegzésével a HM VTF elkészíti a honvédelmi tárca rövid távú terv tervezetét és feladatterv tervezetét. (2) A tervezésnek ez a fázisa a honvédelmi tárca rövid távú terv tervezetének és feladatterv tervezetének kidolgozásával, azok HM Védelmi Tervezõ Bizottság (a továbbiakban: HM VTB) elé terjesztésével és a további terve-

5 2009/29. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 5915 zéshez szükséges döntések meghozatalával zárul. A rövid távú terv összeállításának részét képezõ erõforrás-tervezés feladatait, a feladatok tervezéséért felelõs és az együttmûködõ szerveket, szervezeteket a 2. számú melléklet tartalmazza. (3) A nagybani erõforrásterv alapján kerül összeállításra a tárca költségvetési tervjavaslata. A rövid távú terv és a feladatterv összeállítása 6. (1) A tervezési folyamat második fázisában a miniszteri döntésnek megfelelõen pontosításra, módosításra, szükség szerint átdolgozásra kerülnek a rövid távú terv, illetve a feladatterv tervezetei. Ennek eredményeként összeállításra kerül a feladatterv, valamint a tervezési táblázat használatával a tárca rövid távú terve a részletes erõforrástervvel. (2) A rövid távú tervet (beleértve az összegzett részletes erõforrástervet is), illetve a feladattervet a tárca felsõ szintû tervezõ (gazdálkodó) szervei, valamint a tervezésben (erõforrás tervezésben) közvetlenül részt vevõ tervezõ szervek, szervezetek bedolgozásai alapján a HM VTF állítja össze. A rövid távú terv és a feladatterv pontosítása, véglegesítése 7. (1) A rövid távú tervet és a feladattervet a évre vonatkozó költségvetési törvény elfogadását követõen a HM VTF a felsõ szintû tervezõ, illetve gazdálkodószervek, szervezetek bevonásával pontosítja, véglegesíti, majd jóváhagyását követõen kiadmányozza. (2) A rövid távú terv és a feladatterv megküldésre kerül az MH felsõ- és középszintû vezetõ-irányító szerveknek, az MH felsõ szintû tervezõ és gazdálkodószerveknek, szervezeteknek és abból kivonatot kapnak az MH katonai szervezetei. (3) A tárca rövid távú tervét és feladattervét a honvédelmi miniszter, a honvédelmi szervezetek terveit az illetékes szolgálati elöljáró (hivatali felettes) hagyja jóvá. Záró rendelkezések 8. (1) Ez az utasítás a közzétételét követõ 3. napon lép hatályba és március 31-én hatályát veszti. (2) A szakterületek vezetõi a részfeladatok tervezését és végrehajtását saját hatáskörükben szabályozzák. (3) Az utasítás hatálybalépésével egyidejûleg a Magyar Honvédség rendszerbe foglalt tevékenységeinek, feladatainak a tervezésben való kísérleti alkalmazásáról szóló 143/2007. (HK 1/2008.) HM utasítás hatályát veszti. (4) A HM VTF május 29-ig elkészíti a (3) bekezdésben hatálytalanított HM utasítás helyébe lépõ új belsõ rendelkezés tervezetét, illetve a tervezési folyamat elsõ fázisában kiadja a pontosított MH Feladatrendet és Egységes Védelmi Szakfeladatrendszert. Budapest, május 29. Dr. Szekeres Imre s. k., honvédelmi miniszter

6 5916 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2009/29. szám 1. számú melléklet a 41/2009. (VI. 12.) HM utasításhoz Ütemterv a feladatterv-tervezet és nagybani erõforrásterv kidolgozására Fsz. Feladat Határidõ Felelõs szerv Az elsõdleges forrásallokáció alapján nagybani keretszámok kiadása a felsõ szintû gazdálkodó és az erõforrás-tervezésben közvetlenül részt vevõ tervezõ szervezetek részére. A HM HVKF közvetlen szervezetek feladatterv-tervezeteinek elkészítése, egyeztetése és ahmhkfútján történõ felterjesztése a HM HVKF-nek. Az MH ÖHP és a HM HVKF közvetlen szervezetek feladattervtervezeteinek és a rövid távú terv tervezeteinek (részletes szöveges a nagybani erõforrástervvel) kidolgozása, és átadása az illetékes felsõszintû tervezõ szerveknek. A évekre vonatkozó költségvetési létszám meghatározása, elõterjesztés a költségvetési létszám jóváhagyása céljából. A felsõ szintû és a közvetlen tervezõ szervezetek feladatterv tervezeteinek és a rövid távú terv tervezeteinek (részletes szöveges a nagybani erõforrástervvel) elkészítése és megküldése a HM VTF részére. A HM TKF, illetve a HM HKF illetékességi körébe tartozó szervek összegzett feladatterv-tervezeteinek és a rövid távú terv tervezeteinek (részletes szöveges a nagybani erõforrástervvel) összeállítása és átadása a HM VTF részére. A tárca feladatterv-tervezetének és nagybani erõforrástervének összeállítása, PM tervezési körirat szerinti pontosítása és a HM VTB elé terjesztése. A feladatterv-tervezet és nagybani erõforrásterv HM VTB állásfoglalása szerinti esetleges módosítása és átadása a HM KPÜ részére a tárca költségvetési tervjavaslatának összeállítása céljából. A tervezési keretszámok megküldése a tervezõ szervezetek részére május 25-ig május 29-ig június 15-ig június 15-ig június 26-ig június 26-ig A PM tervezési körirat kiadását követõ 2. munkanap Költségvetési tervjavaslat benyújtása elõtt 10 munkanappal HM VTF HM HVKF közvetlen szervezetek MH ÖHP HM HKF HM TKF, HM HTF, HM KPÜ, HM VTF Felsõ szintû és közvetlen tervezõ szervezetek HM TKF HM HKF HM VTF HM VTF

7 2009/29. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ számú melléklet a 41/2009. (VI. 12.) HM utasításhoz Az erõforrás-tervezésben részt vevõ tervezõ, együttmûködõ szervezetek Hazai személyi kiadások és munkaadókat terhelõ járulékok Feladat Felelõs szerv Együttmûködõ Hazai személyi kiadások és munkaadókat terhelõ járulékok HM KPÜ HM TKF Feladat Hadfelszerelés- és egyéb fejlesztés Adatszolgáltatásért felelõs szerv Együttmûködõ Hadfelszerelés-fejlesztési feladatok és K+F program HM FLÜ HM HTF, MH HEK, MH GEOSZ, HM HKF, HM IIF, MH ÖHP NSIP HM FLÜ Nyelvképzés (EG 0356) HM SZEF HM FLÜ Térképészprogramok HM HTF HM FLÜ, HM Térképészeti Kht., MH GEOSZ, MH MK MANS HM TKF HM FLÜ RSR MK KFH Drogprevenciós program MH HEK HM FLÜ Infrastrukturális fejlesztés, infrastrukturális mûködés-fenntartás Feladat Felelõs szerv Együttmûködõ Katonai védelmi beruházási feladatok és egyéb központi beruházási feladatok Lakhatás támogatás, lakásépítés Laktanyarekonstrukciós program Környezetvédelmi beruházási és üzemeltetési-fenntartási feladatok Õrzés-védelmi beruházási feladatok Élõerõs és technikai õrzés-védelmi rendszerek üzemeltetési-fenntartási feladatai Elhelyezési tender feladatai Központi infrastrukturális üzemeltetési-fenntartási feladatok Hazai gyakorlatok elhelyezési biztosítása HM I. objektum-karbantartási és -felújítási feladatok Nyugdíjasotthon-kapacitás bérlet Ország mozgósítási feladatok (PM fejezet költségvetésében van) Csapatoknál jelentkezõ infrastrukturális üzemeltetési-fenntartási feladatok HM IÜ HM VGF HM HKF, HM IIF HM HKF, HM IIF HM HKF HM IÜ AKO HM SZF MH ÖHP

8 5918 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2009/29. szám Hazai gyakorlatok és kiképzések Feladat Felelõs szerv Együttmûködõ Hazai gyakorlatok és kiképzések (termelõi logisztika központi) Hazai gyakorlatok és kiképzések (fogyasztói logisztika központi) Hazai gyakorlatok és kiképzések (fogyasztói logisztika csapat) HM FLÜ HM HKF HM HKF, MH ÖHP HM HKF, MH ÖHP Logisztikai és intézményi mûködés-fenntartás Feladat Felelõs szerv Együttmûködõ Termelõi logisztika körébe tartozó logisztikai mûködési-fenntartás (központi) Fogyasztói logisztika körébe tartozó logisztikai mûködési-fenntartási (csapat) Fogyasztói logisztika körébe tartozó logisztikai mûködési-fenntartási (központi) Intézményi mûködés Kiemelt intézményi feladatok Hazai rendezvények Nemzetközi banki mûveleti tevékenység Intézményi mûködés Intézményi mûködés HM I. objektum intézményi mûködés Intézményi mûködés Tudományszervezési feladatok Intézményi mûködés Intézményi mûködés Intézményi mûködés Intézményi mûködés Intézményi mûködés Hadisírgondozás Intézményi mûködés Intézményi mûködés Intézményi mûködés Intézményi mûködés Intézményi mûködés Intézményi mûködés HM FLÜ HM KPÜ HM IÜ HM ÁEK HM KTF HM SZEF HM SZÜO HM TLSZ HM HIM HM KEHH HM VH MK KBH MK KFH ZMNE KAT ÜGY MH ÖHP, MH HEK MH ÖHP, MH HEK, MH TD HM IÜ AKO HM FLÜ

9 2009/29. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 5919 HM KGIR központi feladatok Fejezeti finanszírozású feladatok Feladat Felelõs szerv Együttmûködõ HM KPÜ IAJI központi feladatok HM KPÜ központi feladatok Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz A fejezeti elõirányzatokkal összefüggésben a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai Szociálpolitikai juttatások és családalapítási elõleg MH pénzügyi dologi kiadások Honvéd Együttes támogatása Budapesti Honvéd Sportegyesület támogatása Hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása Érdekképviseletek támogatása összesen (HOSZ, HODOSZ, BEOSZ, CSÉSZ) Ernyõszervezetek támogatása összesen (HTBKOSZ, HOKOSZ, MEASZ, BEOSZ, MATASZ, MHKHSZ, HOSOSZ, HKE, HTBK Székesfehérvári Szervezete, Pákozdi Katonai Emlékhely) Magyar Hadtudományi Társaság támogatása Társadalmi szervek támogatása kommunikációs pályázatok alapján Honvéd sportegyesületek támogatása pályázatok alapján Társadalmi szervek támogatása kulturális pályázatok alapján Központi kulturális, PR- és médiafeladatok Esélyegyenlõségi feladatok ÚMFT pályázatok önrész MH Szociálpolitikai Közalapítvány támogatása Iskolarendszeren kívüli továbbképzés Iskolarendszerû képzések Rekonverziós program Katasztrófavédelem HM Zrínyi Kht. Támogatása HM Honvéd KSZ Kht. támogatása HM Térképészeti Kht. támogatása Monostori Erõd Kht. támogatása HM KPÜ HM KTF HM SZEF HM TKF HM VGF HM VH, HM FLÜ, MH HEK, MH MK, MH LEK, MH GAVIK, MH 93. PS vvz., ZMNE, HM ÁEK HM Zrínyi Kht., HM KTF HM Honvéd KSZ Kht., HM KTF, HM FLÜ HM Térképészeti Kht. Monostori Erõd Kht.

10 5920 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2009/29. szám Nemzetközi feladatok Feladat Felelõs szerv Együttmûködõ Válságkezelési és béketámogató mûveletek logisztikai biztosítása MH ÖHP, MH HEK HM FLÜ nemzeti támogatás Nemzetközi feladatok kiszolgálásának fel nem osztható költségei HM FLÜ AN-26-os repülések nemzetközi logisztikai biztosítása HM KPÜ Kanadai repülõhajózó képzés (NFTC) logisztikai biztosítása HM KPÜ NATO-, EU-hozzájárulások HM FLÜ, MH ÖHP Nemzetközi képviseletek Nemzetközi fejezet szintû közgazdasági és pénzügyi ellenõrzések AN-26-os repülések nemzetközi pénzügyi biztosítása HM KPÜ HM FLÜ Kanadai repülõhajózó képzés (NFTC) pénzügyi biztosítása HM FLÜ Válságkezelési és béketámogató mûveletek pénzügyi biztosítása Cseh repülõhajózó képzés MH ÖHP Válságkezelési és béketámogató mûveletek infrastrukturális biztosítása (MH PRT, MH EUFOR, MH KFOR ÕBZ táborüzemeltetés) HM IÜ HM KPÜ Nemzetközi kommunikációs feladatok HM KTF Nyelvképzés (nemzetközi) HM FLÜ Tartós iskolarendszerû képzések HM SZEF HM FLÜ NATO- és PfP-tanfolyamok HM FLÜ Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések MH ÖHP, HM FLÜ, HM IÜ HM HKF Gripen pótlólagos kiképzés HM FLÜ Nemzetközi fejezet szintû államháztartási belsõ ellenõrzések HM KEHH Multilaterális együttmûködési feladatok HM FLÜ HM VPF EU-felkészülés feladatai HM FLÜ Kétoldalú kapcsolatok feladatai HM NEF HM FLÜ Válságkezelõ és béketámogató mûveletek parancsnoki, felügyeleti ellenõrzései MH ÖHP MH MK Fegyverzet-ellenõrzés MH MK HM FLÜ

11 2009/29. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 5921 Rövidítések jegyzéke BEOSZ Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége CSÉSZ Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége HKE Honvéd Kulturális Egyesület HM KGIR HM Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer HODOSZ Honvédségi Dolgozók Szakszervezete HOKOSZ Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége HOSOSZ Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége HOSZ Honvédszakszervezet HTBKOSZ Honvédség és Társadalom Baráti Kör Országos Szövetsége HTBK Székesfehérvári Szervezete Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete MANS MATASZ MEASZ MH EUFOR MH KFOR ÕBZ MH PRT MHKHSZ NATO- és PfP-tanfolyamok NFTC NSIP RSR ÚMFT Military Air Navigation Services MH légiforgalom-szervezési rendszerének korszerûsítésérõl szóló MANS program Magyar Tartalékosok Szövetsége Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége MH European Union Force MH Kosovo Force Õr- és Biztosító Zászlóalj MH Provincial Reconstruction Team MH Tartományi Újjáépítési Csoport Magyar Huszár és Katonai Hagyományõrzõ Szövetség NATO és Partnership for Peace NATO- és Békepartnerség-tanfolyamok NATO Flying Trainig in Canada Kanadai Repülõhajózó Képzés NATO Security Investment Programme NATO Biztonsági Beruházási Program Rövidhullámú Stratégiai Rádiófelderítõ Rendszer Új Magyarország Fejlesztési Terv HM ÁEK HM FLÜ HM HIM HM HKF HM Honvéd KSZ Kht. HM HTF HM IIF HM IÜ HM IÜ AKO HM KEHH HM KPÜ HM KPÜ IAJI HM KTF HM NEF HM SZEF HM SZÜO HM Állami Egészségügyi Központ HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Közhasznú Társaság HM Haderõ-tervezési Fõosztály HM Informatikai és Információvédelmi Fõosztály HM Infrastrukturális Ügynökség HM Infrastrukturális Ügynökség Anyagi-koordinációs Osztály HM Központi Ellenõrzési és Hatósági Hivatal HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség HM KPÜ Illetményszámfejtõ, Adó- és Járulékelszámoló Igazgatóság HM Kommunikációs és Toborzó Fõosztály HM Nemzetközi Együttmûködési Fõosztály HM Személyzeti Fõosztály HM Személyügyi Osztály

12 5922 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2009/29. szám HM Térképészeti Kht. HM TKF HM TLSZ HM VGF HM VH HM VPF HM Zrínyi Kht. KAT.ÜGY. MH 93. PS vvz. MH GAVIK MH GEOSZ MH HEK MH LEK MH MK MH ÖHP MH TD MK KBH MK KFH Monostori Erõd Kht. ZMNE HM Térképészeti Közhasznú Társaság HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály HM Tábori Lelkészi Szolgálat HM Védelemgazdasági Fõosztály HM Védelmi Hivatal HM Védelempolitikai Fõosztály HM Zrínyi Közhasznú Táraság katonai ügyészségek MH 93. Petõfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj MH Görgey Artúr Vegyivédelmi Információs Központ MH Geoinformációs Szolgálat MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ MH Logisztikai Ellátó Központ MH Mûveleti Központ MH Össz-haderõnemi Parancsnokság MH Támogató Dandár Magyar Köztársaság Katonai Biztonsági Hivatal Magyar Köztársaság Katonai Felderítõ Hivatal Monostori Erõd Közhasznú Társaság Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

13 2009/29. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 5923 A honvédelmi miniszter 42/2009. (VI. 12.) HM utasítása a stratégiai légiszállítási képesség program elsõ C-17 szállító repülõgépének Magyarországra történõ érkezése alkalmából megrendezésre kerülõ ünnepségsorozat végrehajtásával összefüggõ feladatokról A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló évi CV. törvény 52. (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a stratégiai légiszállítási képesség befogadó nemzeti támogatásának biztosításához kapcsolódó egyes feladatokról szóló 118/2008. (HK 1/2009.) HM utasításban foglaltakra az alábbi utasítást adom ki: 1. Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter alárendeltségébe, közvetlen és fenntartói irányítása, illetõleg a közvetlen felügyelete alá tartozó szervezetek, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteinek a feladat végrehajtásában érintett állományára terjed ki július 27-én a stratégiai légiszállítási képesség program elsõ C-17 szállító repülõgépének Magyarországra történõ érkezése, a Nehéz Légiszállító Ezred (Heavy Airlift Wing; a továbbiakban: HAW) aktiválása, a NATO Biztonsági Beruházási Program (NATO Security Investment Programme NSIP) keretében elkészült objektumok átadása, valamint a NATO Légiszállítást Kezelõ Ügynökség (NATO Airlift Management Agency; a továbbiakban: NAMA) magyarországi székhelyének alapkõletétele alkalmából ünnepségsorozat (a továbbiakban: Rendezvény) kerül megtartásra az MH Pápa Bázisrepülõtér területén. 3. (1) A Rendezvény elõkészítése, a szükséges feladatok meghatározása és koordinálása, valamint lebonyolítása érdekében szervezõ bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) jelölök ki. (2) A Bizottság tagjai: Elnök: dr. Szeredi Péter, HM kabinetfõnök Társelnök: Tömböl László mk. vezérezredes, ahm Honvéd Vezérkar fõnöke Rendezvényigazgató: dr. Horváth József vezérõrnagy, HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (a továbbiakban: HM FLÜ), vezérigazgató Infrastrukturális igazgató: Csák Gábor mk. vezérõrnagy, HM Infrastrukturális Ügynökség, vezérigazgató Nemzetközi igazgató: Gyenes István mk. dandártábornok, HM Nemzetközi Együttmûködési Fõosztály, fõosztályvezetõ Egészségügyi igazgató: dr. Németh András orvos dandártábornok, MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ, parancsnok Kommunikációs igazgató: Bocskai István, HM Kommunikációs és Toborzó Fõosztály, fõosztályvezetõ, HM szóvivõ Biztonsági igazgató: Görög Sándor okl. mk. ezredes, MK Katonai Biztonsági Hivatal, II. Katonai Biztonsági Igazgatóság, igazgató Protokoll- és tervezési igazgató: Takács István ezredes, HM FLÜ Nemzetközi és Szolgáltatási Igazgatóság, igazgató Repülési igazgató: Domonkos Miklós ezredes, MH Pápa Bázisrepülõtér, parancsnok Szakreferensek: nemzetközi együttmûködés: Jakab Ferenc ezredes, MH Összhaderõnemi Parancsnokság, (a továbbiakban: MH ÖHP), logisztikai fõreferens Magyar Róbert okl. mk. alezredes HM FLÜ, Vezérigazgatói Iroda, kiemelt fõtiszt rendészeti biztosítási, díszelgési feladatok: László Tibor ezredes, MH Támogató Dandár, Helyõrség-támogató Parancsnokság, parancsnok repülõprogramok: Vida Károly nyá. alezredes, HM Miniszteri Kabinet, repülõnap-szervezõ bizottság, titkár kommunikációs, protokoll feladatok: Szabó András alezredes, MH ÖHP Parancsnoki Iroda, kiemelt fõtiszt valós logisztikai támogatás (MH ÖHP): Erdõdi Zsolt alezredes, MH ÖHP, Hadtápfõnökség, kiemelt fõtiszt (f. h.) pénzügy: Szelezsán Norbert õrnagy, HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség, Nemzetközi Igazgatóság, Nemzetközi Együttmûködési Osztály, osztályvezetõ Kapcsolattartók: NAMA részérõl: Szarvas László, NAMA vezérigazgató-helyettes HAW részérõl: Szalóky Szabolcs sz. fõhadnagy, HAW-protokolltiszt 4. (1) A Bizottság elnöke felelõs a Rendezvény megszervezéséért és lebonyolításáért. Feladatait a társelnökkel együttmûködésben, és a Bizottság, illetve annak tagjai részére történõ feladatszabás útján látja el.

14 5924 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2009/29. szám (2) A Bizottság társelnöke felel a Rendezvény megszervezésével és végrehajtásával összefüggõ katonai szakfeladatok koordinálásáért, felügyeletéért. Teljeskörûen helyettesíti a Bizottság elnökét. (3) A Rendezvényigazgató felel a munka- és feladatterv kidolgozásáért, a Bizottság üléseinek elõkészítéséért, munkarendjének meghatározásáért, a rendezvényen részt vevõk számára szervezett katonai és egyéb programok tervezéséért, szervezéséért, továbbá a Rendezvény finanszírozási, forrás- és szükségleti, valamint költségvetési tervének elkészítéséért, a jóváhagyott finanszírozási, forrás- és szükségleti, valamint költségvetési tervek végrehajtásáért, a jogszerû gazdálkodási tevékenységért. (4) Az infrastrukturális igazgató felel a Rendezvény végrehajtása során igénybe vett helyszínek berendezéséért, a szükséges kommunális feltételek biztosításáért. (5) A nemzetközi igazgató felel a Rendezvény lebonyolításához szükséges, nemzetközi kapcsolattartással összefüggõ feladatok elõkészítéséért, megszervezéséért. (6) Az egészségügyi igazgató felel a Rendezvény teljes körû egészségügyi és közegészségügyi biztosításának megszervezéséért és végrehajtásának szakmai irányításáért. A Rendezvény egészségügyi és közegészségügyi biztosítását az MH ÖHP egészségügyi szakállománya hajtja végre. (7) A kommunikációs igazgató felelõs a Rendezvényhez kapcsolódó katonai és nem katonai jellegû tájékoztatásért, a kommunikációs feladatok szervezéséért és végrehajtásáért. (8) A biztonsági igazgató felelõs a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló évi CXXV. törvényben meghatározott nemzetbiztonsági feladatok végrehajtásáért, a Rendezvény minden oldalú biztonságának tervezéséért, illetve az ezzel kapcsolatos feladatok szervezéséért, együttmûködésben az érintett katonai, rendészeti és polgári szervezetekkel. A nemzetbiztonsági feladatokon túli biztonsági tevékenységek ellátásáért való felelõsség az adott feladat végrehajtóját, illetve közvetlen szolgálati elöljáróját (vezetõjét) terheli. (9) A protokoll- és tervezési igazgató felel a Rendezvényre történõ protokolláris meghívásokért. Felel továbbá a meghívott vendégek, valamint a Rendezvényen részt vevõ valamennyi hazai és külföldi, katonai és polgári közremûködõ teljes körû ellátásáért. (10) A repülési igazgató felel a Rendezvénnyel összefüggésben végrehajtandó repülõfeladatok kidolgozásáért és minden oldalú biztosításáért. A feladat során szükség szerint együttmûködik a repülésben érintett polgári szervezetekkel. (11) A szakreferensek felelõsek a szakterületük szerinti feladatkör tervezéséért, szervezéséért és végrehajtásáért. Munkájuk során együttmûködnek az igazgatókkal és az általuk kijelölt személyekkel. 5. (1) A Rendezvényigazgató az utasítás hatálybalépését követõ 15 napon belül elkészíti és jóváhagyásra felterjeszti a Bizottság elnökének a Rendezvény végrehajtásával kapcsolatos munka- és feladat-, program- és kommunikációs tervet. (2) A Rendezvényigazgató az (1) bekezdésben megjelölt tervek jóváhagyását követõ 30 napon belül a Bizottság elnökéhez felterjeszti a Rendezvény végrehajtásának részletes szabályait tartalmazó HM KF HVKF együttes intézkedés tervezetét. 6. Ez az utasítás az aláírása napján lép hatályba és december 15-én hatályát veszti. Budapest, június 4. Dr. Szekeres Imre s. k., honvédelmi miniszter

15 2009/29. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 5925 A honvédelmi miniszter 43/2009. (VI. 12.) HM utasítása a honvédségi köztisztviselõk, munkavállalók, katonai felsõoktatási intézmény ösztöndíjas hallgatói, valamint egyes honvédségi nyugdíjasok pihentetésével és a szociális gondoskodással kapcsolatos feladatokról A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló évi CV. törvény 52. -a (1) bekezdésének f) pontja alapján az alábbi utasítást adom ki: 1. Az utasítás hatálya kiterjed a) a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a miniszter közvetlen alárendeltségébe, közvetlen és fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá tartozó szervezetekre (továbbiakban együtt: honvédelmi szervek), b) a honvédelmi szerveknél foglalkoztatott köztisztviselõkre, munkavállalókra, c) a katonai felsõoktatási intézmény ösztöndíjas hallgatóira, továbbá d) azon nyugdíjasokra, akik mint volt köztisztviselõk, munkavállalók honvédelmi szervektõl kerültek nyugdíjazásra. 2. (1) A honvédelmi szerveknél foglalkoztatott köztisztviselõk, munkavállalók pihentetésével és szociális gondoskodásával kapcsolatban a személyi állomány pihentetésével és a szociális gondoskodással kapcsolatos feladatokról szóló 31/2002. (V. 3.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) ait, valamint ait kell megfelelõen alkalmazni. (2) A katonai felsõoktatási intézmény ösztöndíjas hallgatói pihentetésével és szociális gondoskodásával kapcsolatban az R ait, valamint ait kell megfelelõen alkalmazni. (3) Azon nyugdíjasok pihentetésével és szociális gondoskodásával kapcsolatban, akik mint volt köztisztviselõk, munkavállalók honvédelmi szervektõl kerültek nyugdíjazásra, az R. 4. -át, valamint ait kell megfelelõen alkalmazni. 3. Ez az utasítás július 1-jén lép hatályba. Budapest, június 4. Dr. Szekeres Imre s. k., honvédelmi miniszter

16 5926 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2009/29. szám A honvédelmi miniszter 44/2009. (VI. 12.) HM utasítása a közigazgatási hatósági eljárásban alkalmazott jogkövetkezményekkel összefüggõ egyes kérdésekrõl A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló évi CV. törvény 97. (1) bekezdésének n) pontja alapján a következõ utasítást adom ki: 1. Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra, a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre és a Magyar Honvédség katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezet) terjed ki. 2. A honvédelmi szervezet a hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása során az alkalmazandó jogszabályok rendelkezései által meghatározott keretek között a 3. -ban foglaltakra figyelemmel köteles eljárni. 3. (1) A mérlegelési jogkörbe tartozó jogkövetkezmények alkalmazásánál a honvédelmi szervezet a közigazgatási hatósági eljárást szabályozó jogszabályok szerint vizsgálja az eset összes körülményét, a jogellenes magatartás (tevékenység vagy mulasztás) súlyát, gyakoriságát, továbbá azt, hogy a jogkövetkezménnyel sújtandó személy, szervezet az adott helyzetben a tõle elvárható körültekintéssel járt-e el. (2) Az elsõ alkalommal elõforduló, az életet, testi épséget, a vagyonbiztonságot, a közlekedés biztonságát vagy a közteher-viselési kötelezettségek teljesítését közvetlenül nem veszélyeztetõ jogellenes magatartások esetén a honvédelmi szervezet köteles megvizsgálni annak lehetõségét, hogy elégséges-e a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, bírság kiszabása helyett a jogkövetkezményekre való figyelmeztetés mellett a jogellenes magatartást tanúsító személynek, szervezetnek a jogszabályi rendelkezések betartására történõ felhívása. (3) A bírság kiszabásának mellõzése esetén a honvédelmi szervezet a vonatkozó jogszabályok keretei között, a jogellenes magatartás jellegétõl függõ ésszerû határidõn belül köteles ellenõrizni a figyelmeztetett személy, szervezet önkéntes jogkövetését. 4. Jelen utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után indult hatósági eljárásokban kell alkalmazni. Budapest, június 8. Dr. Szekeres Imre s. k., honvédelmi miniszter

17 2009/29. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 5927 Az igazságügyi és rendészeti miniszter utasítása Az igazságügyi és rendészeti miniszter 6/2009. (VI. 12.) IRM utasítása az Igazságügyi Hivatal alapító okiratának közzétételérõl Az Igazságügyi Hivatalról szóló 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. -ának (1) bekezdésére és az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. -ának (2) bekezdésére figyelemmel, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. a), d), e), h) és i) pontjaiban, 4. -a (1) bekezdésének a) és b) pontjában, valamint (10) és (11) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következõ utasítást adom ki: 1. Az Igazságügyi Hivatal alapító okiratát az utasítás melléklete tartalmazza. 2. Ez az utasítás a kihirdetését követõ napon lép hatályba. Hatályát veszti a) az Igazságügyi Hivatal alapító okiratának kiadásáról szóló 3/2008. (IK 1.) IRM utasítás és b) az Igazságügyi Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatának Kiadásáról szóló 2/2009. (I. 30.) IRM utasítás mellékletének 1.3. i) pontja. Dr. Draskovics Tibor s. k., igazságügyi és rendészeti miniszter Melléklet a 6/2009. (VI. 12.) IRM utasításhoz Az Igazságügyi Hivatal alapító okirata amelyet a Magyar Köztársaság igazságügyi és rendészeti minisztere az Igazságügyi Hivatal mint költségvetési szerv alapításáról, az Igazságügyi Hivatalról szóló 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. -ának (1) bekezdésében és a költségvetési szervek jogállásáról szóló évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõk szerint ad ki: 1. A költségvetési szerv neve: Igazságügyi Hivatal A költségvetési szerv angol elnevezése: Office of Justice 2. A költségvetési szerv nevének hivatalos rövidítése: IH A költségvetési szerv angol elnevezésének hivatalos rövidítése: OJ 3. Az Igazságügyi Hivatal a Korm. rendelet alapján költségvetési szerv, jogi személy, a Kt. szerinti központi közhatalmi költségvetési szerv, gazdálkodását tekintve önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv. 4. Az Igazságügyi Hivatal székhelye: 1145 Budapest XIV., Róna utca Az Igazságügyi Hivatal postacíme: 1590 Budapest, Pf Az Igazságügyi Hivatal létesítésének éve Az Igazságügyi Hivatalról szóló 144/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet 1. -ának (2) bekezdésében meghatározott névváltozást megelõzõ neve: Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelõi és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Országos Hivatala. 7. Az Igazságügyi Hivatal állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése: a) A Központi Igazságügyi Hivatal útján aa) ellátja a pártfogó felügyelõi, a jogi segítségnyújtó hatósági és az áldozatsegítési tevékenységgel, valamint a kárpótlási feladatokkal, illetve a lobbihatósági tevékenységgel kapcsolatos szakmai irányítást és felügyeletet, ab) biztosítja a megyei (fõvárosi) igazságügyi hivatalok mûködéséhez szükséges személyi, dologi és egyéb feltételeket; kezeli a jogi segítõi, a pártfogó ügyvédi és a külön törvényben meghatározott, egyéb költségek kifizetésére szolgáló, valamint a bûncselekmények áldozatainak azonnali pénzügyi segélye kifizetésére és kárenyhítésére szolgáló célelõirányzatokat, azok terhére gondoskodik a támogatások kifizetésérõl, ac) kialakítja és fejleszti a megyei (fõvárosi) igazságügyi hivatalok, valamint a bíróságok, az ügyészségek, a nyomozóhatóságok, a büntetés-végrehajtási szervek és más hatóságok, a gyermekvédelem intézményei, a társadalmi és civil szervezetek és egyéb intézmények közötti együttmûködést, továbbá az igazságügyi hivatalok nemzetközi kapcsolatait, ad) szervezi a pártfogó felügyelõi, a büntetõügyben közvetítõi tevékenységet folytató közvetítõi, a jogi segítségnyújtó, az áldozatsegítési, a kárpótlási feladatokat, továbbá a lobbisták, illetve a lobbiszervezetek nyilvántartását végzõk képzését és továbbképzését, ae) a büntetõügyekben alkalmazható közvetítõi tevékenységrõl szóló évi CXXIII. törvény 3. -ának (1) bekezdése szerint közvetítõi tevékenység végzésére pályázatot ír ki, elõkészíti a közvetítõ és az Igazságügyi Hivatal közötti szerzõdés megkötését, af) elbírálja a jogi segítségnyújtás igénybevételével kapcsolatos és az áldozatsegítõ támogatások engedélye-

18 5928 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2009/29. szám zése iránti kérelmek tárgyában, valamint a vagyoni kárpótlási ügyekben hozott elsõfokú határozatokkal szemben elõterjesztett jogorvoslati kérelmeket; a jogi segítségnyújtás és az áldozatsegítõ támogatások engedélyezése tárgyában méltányossági eljárást folytat le, ag) a jogi szolgáltatások nyújtására az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium nevében szolgáltatási szerzõdéseket köt a jogi segítõkkel, akikrõl névjegyzéket vezet, ah) tájékoztatótevékenységet végez a jogi segítségnyújtás és az áldozatsegítés igénybevételével kapcsolatosan, a személyi és a vagyoni kárpótlásra való jogosultság vonatkozásában, valamint a lobbihatósági tevékenységgel összefüggésben; együttmûködik az ügyvédi és közjegyzõi kamarákkal, a jogi segítségnyújtásban, az áldozatsegítésben és a kárpótlási hatósági feladatokban részt vevõ társadalmi és egyéb szervezetekkel, ai) végzi a személyi kárpótlási eljárásokkal kapcsolatos hatósági feladatokat, eljár a nemzeti gondozással és a kárpótlási jegyek visszatérítésével kapcsolatos ügyekben, ellátja a külön jogszabályokban meghatározott, személyes szabadságukban jogtalanul korlátozott személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezésével kapcsolatos ügyeket, továbbá ellátja a kárpótlási hatósági ügyekben keletkezett határozatok bírósági felülvizsgálata során a perképviseleti tevékenységet, aj) ellátja a megszûnt Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal, valamint a megszûnt Központi Kárrendezési Iroda iratanyagának irattározását és archiválását, ak) vezeti a lobbisták, illetõleg a lobbiszervezetek nyilvántartását, ellátja a nyilvántartással összefüggõ, jogszabályban meghatározott hatósági feladatokat. b) A megyei (fõvárosi) igazságügyi hivatal ba) a pártfogó felügyelõi tevékenységet ellátó szervezeti egysége útján végzi a pártfogó felügyelõi feladatokat (környezettanulmány és pártfogó felügyelõi vélemény elkészítése, büntetõügyben közvetítõi eljárás lefolytatása, a közérdekû munka végrehajtásának szervezése és ellenõrzése, a pártfogó felügyelet végrehajtása, utógondozás végzése), valamint mûködteti a közösségi foglalkoztatókat és irodákat, bb) az áldozatsegítõ feladatokat ellátó szervezeti egységei útján végzi a bûncselekmények áldozatainak segítésérõl és az állami kárenyhítésrõl szóló jogszabályokban meghatározott engedélyezõ, nyilvántartó, ellenõrzõ és egyéb hatósági feladatokat, bc) a jogi segítségnyújtó feladatokat ellátó szervezeti egysége útján végzi a jogi segítségnyújtásról szóló jogszabályokban meghatározott engedélyezõ, nyilvántartó, ellenõrzõ és egyéb hatósági feladatokat, a jogszabályban foglalt feltételek fennállása esetén közvetlen segítséget nyújt az ügyfelek részére, bd) a kárpótlási feladatokat ellátó szervezeti egysége végzi a vagyoni kárpótlási eljárásokkal, illetve a termõföldárverésekkel összefüggõ hatósági feladatokat, továbbá gyakorolja a Központi Igazságügyi Hivatal által átadott személyi kárpótlás ügyekben a hatósági feladatokat és hatásköröket. 8. Az Igazságügyi Hivatal tevékenységi köre: a) a Központi Statisztikai Hivatal szakágazati besorolása alapján 8423 Igazságügy, bíróság, b) költségvetési szakágazati rend alapján Igazságügy szakigazgatása, c) az államháztartási szakfeladatok rendje alapján ig: Máshová nem sorolható szervek tevékenysége jétõl: Jogi segítségnyújtás, Pártfogó felügyelõi tevékenység, Kárpótlási, kárrendezési, kártalanítási tevékenység, Áldozatsegítés és kárenyhítés, Lobbihatósági tevékenység. 9. Az Igazságügyi Hivatal irányító szerve: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 1055 Budapest V., Kossuth tér Az Igazságügyi Hivatal alapítója: a Magyar Köztársaság Kormánya. 11. Az Igazságügyi Hivatalt az igazságügyi és rendészeti miniszter által kinevezett fõigazgató vezeti és képviseli. 12. Az Igazságügyi Hivatal foglalkoztatottjai az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló évi LXVIII. törvény alapján igazságügyi alkalmazottak. 13. Az Igazságügyi Hivatal szervezeti és mûködési rendjét, a belsõ és külsõ kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket az igazságügyi és rendészeti miniszter által normatív utasításban kiadott Szervezeti és Mûködési Szabályzat határozza meg. 14. Az Igazságügyi Hivatal mûködése és illetékessége az ország egész területére kiterjed. 15. Az Igazságügyi Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat. 16. Az Igazságügyi Hivatal megszüntetése esetén a jogutódot az alapító jelöli ki. Szakmai indokolás A költségvetési szervek jogállásáról szóló évi CV. törvény (Kt.) 44. (4) bekezdése értelmében a költségvetési szerv alapító (irányító) szerve május 15-ig

19 2009/29. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 5929 köteles felülvizsgálni a közfeladat ellátásának módját szervezeti szempontból az irányítása alá tartozó költségvetési szerv tekintetében. Amennyiben a felülvizsgálat eredményeként a további mûködés július 1-je után is indokolt, az e törvényben és külön törvényben foglalt elõírásokat költségvetési szervek esetében június 1-jéig kell (az alapító okirat módosításával vagy más megfelelõ módon) érvényesíteni. A költségvetési szerv irányító szerve az irányítása alá tartozó költségvetési szervet június 1-jéig köteles e törvény alapján besorolni. Az Igazságügyi Hivatal (IH) feladatköreit áttekintettük, és megállapítottuk figyelemmel az IH-nak az igazságszolgáltatás kereteiben végzett kiemelkedõ feladataira, a bûncselekmények áldozatainak segítésérõl és az állami kárenyhítésrõl szóló évi CXXXV. törvényre (a továbbiakban: Ást.), valamint az Igazságügyi Hivatalról szóló 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletre, hogy az IH mûködése július 1-je után is indokolt. Az IH feladatai ellátása érdekében széles körû nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Indokolt ezért, hogy az alapító okirat meghatározza az IH angol elnevezését és annak rövidítését is. A módosítás rögzíti, hogy az IH a pénzügyi keretek felett teljes jogkörrel rendelkezik. A Kt ának végrehajtását szolgálja az, hogy az alapító okirat megállapítja, hogy az IH a besorolása alapján közhatalmi költségvetési szerv. A módosítás elvégzi az államháztartási szakfeladatok rendjérõl szóló 8008/2008. (HÉ 51.) PM tájékoztatónak megfelelõen is az IH besorolását. A jogi segítségnyújtással kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló évi CLI. törvény az állami jogi segítségnyújtás területeit kibõvítette a január 1-jétõl igénybe vehetõ polgári és büntetõperes jogi segítségnyújtási szolgáltatásokkal. Polgári és büntetõperekben a rászorultak képviseletét pártfogó ügyvédként elsõsorban a jogi segítõi névjegyzékben szereplõ jogi segítõk látják el meghatalmazás alapján. A jogi segítségnyújtásról szóló évi LXXX. törvény (Jst.) kivételes jelleggel lehetõséget ad arra, hogy az IH-kirendeléssel biztosítsa a fél képviseletét, mely esetben pártfogó ügyvédként a jogi segítõkön kívül a jogi segítõi névjegyzékben nem szereplõ más ügyvéd, ügyvédi iroda is kirendelhetõ. A Jst. 62. (6) bekezdése szerint nemcsak a jogi segítõ pártfogó ügyvédek, hanem a jogi segítõi névjegyzékben nem szereplõ ügyvédek, ügyvédi irodák pártfogó ügyvédi díjának fedezete is a jogi segítségnyújtási célelõirányzat. Az Igazságügyi Hivatal az Ást. hatályos 42. (2) és (3) bekezdése szerint évente összesítõ és értékelõ beszámolót készít a Kormány számára, melyben az áldozati jogok helyzetének bemutatása mellett az áldozati jogok hatékonyabb érvényesülését célzó intézkedésekre is javaslatot tesz. A költségvetési szervek beszámolónyújtási kötelezettségeinek felülvizsgálata eredményeképpen e feladatkört az Országgyûlés elõtt lévõ, az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló T/9399. számú törvényjavaslat 144. (6) bekezdés h) pontja hatályon kívül helyezi. Erre figyelemmel az éves beszámolási és javaslattételi kötelezettség az alapító okiratból is elmarad.

20 5930 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2009/29. szám A pénzügyminiszter utasítása A pénzügyminiszter 7/2009. (VI. 12.) PM utasítása a pénzügyminiszter rendelkezése alatt álló központi költségvetési elõirányzatok és finanszírozási kiadások kezelésének eljárási rendjérõl szóló 1/2009. (II. 20.) PM utasítás módosításáról 1. A pénzügyminiszter rendelkezése alatt álló központi költségvetési elõirányzatok és finanszírozási kiadások kezelésének eljárási rendjérõl szóló 1/2009. (II. 20.) PM utasítás 1. számú melléklete az alábbi rendelkezéssel egészül ki: XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 17. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 6. Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése jogcímcsoport. Megjegyzés: 4. A Kormány külön döntése értelmében elfogadott, az ENSZ keretében mûködõ bizottsági ajánlás alapján utalványozás. Utalványozó: államtitkár Ellenjegyzõ: KPF 2. Az utasítás 3. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: Aláírásminta a pénzügyminiszter rendelkezése alatt álló központi költségvetési elõirányzatok és finanszírozási kiadások kezelésének eljárási rendjéhez (Utalványozásra jogosultak) Sorszám Fõosztály, osztály Név Beosztás Aláírás 1. Dr. Katona Tamás államtitkár Az utasítás az aláírás napján lép hatályba. Budapest, június 4. Dr. Oszkó Péter s. k., pénzügyminiszter

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 MAGYAR KÖZT ÁRSAS ÁG HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Nyt. szám: 829/437. számú példány Jóváhagyom! Budapest, 2010. május 29-én Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter sk. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 24. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. június 8., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 24. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. június 8., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. június 8., péntek 24. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 38/2012. (VI. 8.) HM utasítás az Egységes Európai Égbolt létrehozásával

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2011. december 28. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2011. december 28. Határozatok CXXXVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2011. december 28. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok 313/2011. (XII. 13.) KE határozat 314/2011. (XII. 13.) KE határozat 315/2011.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2008/52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 647 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. január 23., péntek XII. évfolyam, 2009/3. szám FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2008. november 14. 1050 Ft. Jogszabályok. 23/2008. (X. 8.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2008. november 14. 1050 Ft. Jogszabályok. 23/2008. (X. 8. CXXXV. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2008. november 14. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM 1050 Ft Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 23/2008. (X. 8.) HM rendelet 24/2008. (X. 21.) HM rendelet Az állami

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 5. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. január 25., péntek. Tartalomjegyzék. I. Utasítások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 5. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. január 25., péntek. Tartalomjegyzék. I. Utasítások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. január 25., péntek 5. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 7/2013. (I. 25.) HM utasítás a közalkalmazottak részére biztosítható 2%-os mértékû keresetkiegészítés

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 29. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. július 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 29. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. július 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. július 16., hétfõ 29. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 30/2012. (VII. 16.) BM utasítás a Nemzeti Helyzetértékelõ Központ mûködésének

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. II. Személyügyi hírek A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei 7592

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. II. Személyügyi hírek A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei 7592 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. szeptember 20., csütörtök 42. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 12/2012. (IX. 20.) EMMI utasítás az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 49. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2012. október 31., szerda. Tartalomjegyzék. I. Utasítások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 49. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2012. október 31., szerda. Tartalomjegyzék. I. Utasítások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2012. október 31., szerda 49. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 78/2012. (X. 31.) HM utasítás egyes HM utasítások módosításáról 8753 79/2012. (X. 31.) HM

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2008/52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 3319 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. március 27., péntek XII. évfolyam, 2009/12. szám TARTALOM III. Utasítások, jogi iránymutatások A Miniszterelnöki Hivatalt

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. Határozatok CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok 233/2010. (IX. 21.) KE határozat 234/2010. (IX. 21.) KE határozat Vezérõrnagy

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 25/2012. (VIII. 16.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról 6345

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 25/2012. (VIII. 16.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról 6345 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. augusztus 16., csütörtök 36. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 25/2012. (VIII. 16.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 44. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 44. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 44. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. szeptember 6., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 5/2013. (IX. 6.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 57. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2012. december 29., szombat. Tartalomjegyzék. I. Utasítások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 57. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2012. december 29., szombat. Tartalomjegyzék. I. Utasítások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2012. december 29., szombat 57. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 23/2012. (XII. 29.) EMMI utasítás a Nemzeti HIV/AIDS Munkacsoportról 10493 90/2012. (XII.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 64. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. december 29., kedd. Tartalomjegyzék. II. Statisztikai közlemények

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 64. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. december 29., kedd. Tartalomjegyzék. II. Statisztikai közlemények HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. december 29., kedd 64. szám Tartalomjegyzék II. Statisztikai közlemények 4/2009. (XII. 29.) KSH közlemény a statisztikai számjel elemeirõl és nómenklatúráiról

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei 9859

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei 9859 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. szeptember 30., péntek 51. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 105/2011. (IX. 30.) HM utasítás az intézményi bevételekkel kapcsolatos

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 11. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 11. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 11. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. február 14., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 10/2014. (II. 14.) HM utasítás a kormányzati szolgálati jogviszonyban állók cafetéria-juttatásáról

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 41. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 21., csütörtök. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 41. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 21., csütörtök. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 21., csütörtök 41. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 19/2011. (VII. 21.) BM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 8075

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 22. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 18., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 22. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 18., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 18., péntek 22. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 30/2011. (III. 18.) HM utasítás a béketámogató mûveletekben résztvevõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2008/52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 3087 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. március 20., péntek XII. évfolyam, 2009/11. szám TARTALOM III. Utasítások, jogi iránymutatások A honvédelmi miniszter utasításai

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 48. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. szeptember 9., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 48. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. szeptember 9., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. szeptember 9., péntek 48. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 24/2011. (IX. 9.) BM utasítás a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 16., csütörtök

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 16., csütörtök HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 16., csütörtök 102. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 20/2010. (XII. 16.) BM utasítás miniszteri

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Kormány irányítása alatt álló költségvetési szerv alapító okirata A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala alapító okirata 5999

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Kormány irányítása alatt álló költségvetési szerv alapító okirata A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala alapító okirata 5999 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. augusztus 14., kedd 35. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 35/2012. (VIII. 14.) BM utasítás a Belügyminisztérium Szervezeti és Mûködési

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 31. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 31. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. június 25., csütörtök Tartalomjegyzék I. Utasítások 19/2015. (VI. 25.) MvM utasítás a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 54. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. november 6., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 54. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. november 6., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. november 6., péntek 54. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 86/2009. (XI. 6.) HM utasítás a Nehéz Légiszállító Ezredben szolgálatot

Részletesebben

2. A Szabályzatot, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal belsõ szabályzatait szükség szerint, de legalább évente felül kell vizsgálni.

2. A Szabályzatot, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal belsõ szabályzatait szükség szerint, de legalább évente felül kell vizsgálni. 2942 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2011. évi 19. szám I. Utasítások A közigazgatási és igazságügyi miniszter 27/2011. (III. 8.) KIM utasítása a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Szervezeti és

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 29. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 29. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 29. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. június 18., kedd Tartalomjegyzék I. Utasítások 37/2013. (VI. 18.) HM utasítás a Magyar Honvédség adatvédelmének szakirányításáról és felügyeletéről,

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXL. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2013. május 3.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXL. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2013. május 3. CXL. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2013. május 3. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal 2/2013. (III. 26.) HM rendelet 151/2013. (III. 21.) KE határozat 1153/2013. (III. 26.) Korm. határozat

Részletesebben

T A R T A L O M. Jog sza bá lyok

T A R T A L O M. Jog sza bá lyok CXXXVII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2010. no vem ber 4. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 2010. évi XCI II. tör vény A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon

Részletesebben