A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE"

Átírás

1 2009/28. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 5911 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, június 12., péntek XII. évfolyam, 2009/29. szám TARTALOM III. Utasítások, jogi iránymutatások A honvédelmi miniszter utasításai A honvédelmi tárca közötti idõszakra vonatkozó rövid távú tervének közötti idõszakra vonatkozó pontosításáról és a források feladatokhoz történõ rendelésérõl szóló 41/2009. (VI. 12.) HM utasítás A stratégiai légiszállítási képesség program elsõ C-17 szállító repülõgépének Magyarországra történõ érkezése alkalmából megrendezésre kerülõ ünnepségsorozat végrehajtásával összefüggõ feladatokról szóló 42/2009. (VI. 12.) HMutasítás A honvédségi köztisztviselõk, munkavállalók, katonai felsõoktatási intézmény ösztöndíjas hallgatói, valamint egyes honvédségi nyugdíjasok pihentetésével és a szociális gondoskodással kapcsolatos feladatokról szóló 43/2009. (VI.12.)HMutasítás A közigazgatási hatósági eljárásban alkalmazott jogkövetkezményekkel összefüggõ egyes kérdésekrõl szóló 44/2009. (VI. 12.) HM utasítás Az igazságügyi és rendészeti miniszter utasítása Az Igazságügyi Hivatal alapító okiratának közzétételérõl szóló 6/2009. (VI. 12.) IRM utasítás A pénzügyminiszter utasítása A pénzügyminiszter rendelkezése alatt álló központi költségvetési elõirányzatok és finanszírozási kiadások kezelése eljárási rendjének 1/2009. (II. 20.) PM utasítása módosításáról szóló 7/2009. (VI. 12.) PM utasítás A szociális és munkaügyi miniszter utasítása Köztisztviselõi többletlétszám biztosításáról a TIOP Az integrált munkaügyi és szociális szolgáltató rendszer kereteinek megteremtése a foglalkoztatási szolgálat infrastruktúrájának fejlesztésével címû projekt végrehajtásához szóló 16/2009. (VI. 12.) SZMM utasítás A pénzügyminiszter tájékoztatója A jövedéki vevõnyilvántartásokból teljesítendõ adatszolgáltatás rendjének kialakítására vonatkozó mûszaki követelményekrõl szóló 7/2009. (VI. 12.) PM tájékoztató V. Személyügyi hírek Az Egészségügyi Minisztérium személyügyi hírei A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium személyügyi hírei Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium személyügyi hírei A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium személyügyi hírei Az Önkormányzati Minisztérium személyügyi hírei A Szociális és Munkaügyi Minisztérium személyügyi hírei 5938 Álláspályázatok Gáborján Szentpéterszeg községek önkormányzatainak képviselõ-testületei pályázatot hirdetnek körjegyzõi állás betöltésére A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSZF) pályázatot ír ki a Jogi és Igazgatási Fõosztály jogtanácsosi munkakörére fõosztály-vezetõi megbízással Lenti Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot ír ki a Városi Mûvelõdési Központ intézményvezetõi-igazgatói magasabb vezetõi megbízásának betöltésére 5939 A Miskolci Közjegyzõi Kamara pályázatot hirdet Füzesabony székhelyû közjegyzõi állásra Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség Közép-magyarországi Munkavédelmi Felügyelõsége pályázatot hirdet orvos-felügyelõ munkakör betöltésére (budapesti székhelyû munkavégzési helyen)

2 5912 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2009/29. szám A százhalombattai Magyarok Öröksége Alapítvány által fenntartott Pesovár Ferenc Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény pályázatot hirdet intézményvezetõi állás betöltésére A Magyar Ügyvédi Kamara közleménye A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelõzését és megakadályozását szolgáló ügyvédi tevékenység kamarai ellenõrzésének részletes szabályairól szóló 1/2009. (IV. 27.) MÜK szabályzat VII. Pályázati felhívások Pályázati felhívások autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatójának kiválasztására Baja Város Önkormányzata pályázatot hirdet Baja város közigazgatási területén végzendõ helyi személyszállítás közszolgáltatásiszerzõdéskeretébentörténõellátására Vecsés Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás szolgáltatójának kiválasztására VIII. Közlemények A Honvédelmi Minisztérium szakállamtitkárának közleménye NATO-egységesítési egyezmények elfogadásáról szóló 3/2009. (VI. 12.) HM VTI SZÁT közlemény Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleményei a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásával kapcsolatban indult eljárásokban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által 2009 májusában hozott határozatokról a május hónapban a törzskönyvezett gyógyszerek és különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának eljárása soránhozotthatározatairól A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye az elveszett, megsemmisült gépjármûtörzskönyvek sorszámáról A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának Szervezeti és Mûködési Szabályzata a módosításokkal egységes szerkezetben IX. Hirdetmények Nemzetiségi önkormányzatok költségvetési beszámolója A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának évi költségvetési beszámolója Pártok pénzügyi beszámolója A Zöld Demokraták Szövetségének évi pénzügyi beszámolója Alapítványok pénzügyi beszámolója A Jövõ Oktatásáért Alapítvány évi pénzügyi beszámolója Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány évi egyszerûsítettpénzügyibeszámolója A Pro Progressio Alapítvány évi pénzügyi beszámolója A Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány IV.negyedévipénzügyibeszámolója A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tájékoztatója Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról (2009. május 28. június4..) A Közbeszerzési Értesítõ 64. számának (2009. június 5.) tartalomjegyzékérõl A Közbeszerzési Értesítõ 65. számának (2009. június 8.) tartalomjegyzékérõl A Közbeszerzési Értesítõ 66. számának (2009. június 10.) tartalomjegyzékérõl A Cégközlöny 23. számában (2009. június 4.) megjelent felszámolásieljárásokról Bélyegzõk érvénytelenítése Nyugtatömb érvénytelenítése Ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítése

3 2009/29. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 5913 III. Utasítások, jogi iránymutatások Utasítások A honvédelmi miniszter utasításai A honvédelmi miniszter 41/2009. (VI. 12.) HM utasítása a honvédelmi tárca közötti idõszakra vonatkozó rövid távú tervének közötti idõszakra vonatkozó pontosításáról és a források feladatokhoz történõ rendelésérõl A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló évi CV. törvény 52. (1) bekezdésének f) pontja alapján a honvédelmi tárca közötti idõszakra vonatkozó rövid távú tervének közötti idõszakra vonatkozó pontosításáról és a források feladatokhoz történõ rendelésérõl (a továbbiakban: rövid távú terv összeállítása) az alábbi utasítást adom ki: Általános rendelkezések 1. Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a miniszter közvetlen alárendeltségébe, közvetlen és fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá tartozó szervezetekre, továbbá a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki. 2. (1) A rövid távú terv összeállításának célja az MH közötti idõszakra vonatkozó 10 éves stratégiai tervében (a továbbiakban: 10 éves terv), illetve a Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai Stratégiájában (a továbbiakban: NKS) meghatározott célkitûzések elérése érdekében a honvédelmi szervezetek fejlesztéséhez, mûködés-fenntartásához (beleértve a személyi juttatásokat is) szükséges feladatok számbavétele, erõforrás-szükségleteik felmérése, és az erõforrás korlátokon belül végrehajtandó feladatok meghatározása. Jelen tervezési ciklusban ez a honvédelmi tárca közötti idõszakra vonatkozó rövid távú tervének (a továbbiakban: évi terv) a évekre vonatkozó pontosítását jelenti. (2) Az MH fejlesztésének és mûködtetésének 10 éves tervben rögzített, illetve a évi tervben jóváhagyott célkitûzései és fõ feladatai változatlanok. A rövid távú terv kidolgozásának alapja a 10 éves terv és a évi terv. (3) Az újonnan jelentkezõ, valamint a rendkívüli, eseti feladatok a tervezés folyamatában kerülnek feldolgozásra. Az MH vezetés-irányítás felsõ szintjén új feladatként jelenik meg a vilniusi NATO-csúcshoz kapcsolódó szállító helikopter felajánlás. A helikopterek mûveleti területre történõ telepítésére és alkalmazásukra várhatóan a év közepétõl kerül sor. Ennek tervezése megkezdõdött, az elõkészítés, kitelepítés, illetve feladat-végrehajtás évi, valamint további feladatait tervezzék be. (4) A rövid távú terv a feladatokat bemutató és elemzõ szöveges részbõl, valamint a táblázatokba foglalt részletes erõforrástervbõl (a továbbiakban együtt: rövid távú terv) áll. Az átláthatóság és a könnyebb követhetõség érdekében a szöveges rész és a részletes erõforrásterv azonos logikai felépítésben, egy dokumentumban készül. (5) A rövid távú terv összeállításának folyamatában készül a közötti idõszakra szóló feladatterv (a továbbiakban: feladatterv), melynek alapja az MH feladatrend. A feladatterv a 10 éves tervben meghatározott, illetve a évi tervben jóváhagyott célkitûzések elérése érdekében a honvédelmi szervezetek fejlesztésének, mûködés-fenntartásának, alaprendeltetésbõl adódó és egyéb feladatainak reális, teljes és pontos felmérésén alapszik. A feladatterv tartalmazza a honvédelmi szervezetek részletes feladatait. Jelen tervezési ciklusban ez a évi terv mellékletét képezõ feladatterv évekre vonatkozó pontosítását jelenti. (6) A honvédelmi szervezetek feladataikat azok fontossága szerint osztályozzák (priorizálják). A priorizálás az erõforrások feladatokhoz rendelése érdekében történik. A honvédelmi szervezetek a priorizálás során a feladatellátás és a szakterületek sajátosságainak megfelelõ (1-tõl 5-ig terjedõ) kategóriákat határoznak meg és alkalmaznak, ahol az 1. prioritás a legfontosabb feladatot jelöli. A prioritási lista kidolgozása során a évekre vonatkozóan fel kell mérni és be kell mutatni a szerzõdéssel lekö-

4 5914 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2009/29. szám tött (determinált) feladatokat és az azokhoz tartozó lekötött forrásokat is. (7) A részletes erõforrásterv tervezési adatbázis alkalmazásával készül, amely tartalmazza a feladattervezés során figyelembe vett feladatok erõforrás-szükségleteit. Az erõforrás-szükségletek tervezésére a tárca védelmi tervezõ rendszere alkalmazásáról és a rendszer fejlesztésérõl szóló 59/2007. (HK 12.) HM utasítás 9. (2) bekezdésében foglaltak az irányadók. A tervezési adatbázis a tervezõ szervezetek által kitöltött tervezési táblázat alapján kerül összeállításra. A tervezési adatbázis tartalmazza az egységes védelmi szakfeladatrendszerhez kötött információkat (erõforrás-paraméterek, felszámítási mutatók, biztosítási módok stb.), valamint a költségvetési és beszerzési terv összhangját biztosító alapadatokat. A rövid távú terv összeállításának rendje 3. (1) A HM-szervek feladatterveinek összeállításáért, a feladat koordinálásáért HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály (a továbbiakban: HM TKF), míg az MH katonai szervezetek feladatterveinek összeállításáért, a feladat koordinálásáért a HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály (a továbbiakban: HM HKF) felelõs. (2) A HM-szervezetek, a miniszter közvetlen és fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá tartozó szervezetek feladatterveinek és erõforrásterveinek összeállításáért, a feladat koordinálásáért a HM Védelmi Tervezési Fõosztály (a továbbiakban: HM VTF) felelõs. (3) A honvédelmi szervezetek a hatáskörükbe tartozó intézményi erõforrás-szükségleteiket önállóan tervezik. A központi és központosított, valamint a természetbeni ellátás körébe tartozó erõforrás-szükségleteiket az illetékes központi ellátó szervezetektõl vagy a tárca felsõ szintû gazdálkodószervektõl, -szervezetektõl igénylik. (4) A gazdálkodószervezettel és önálló költségvetéssel nem rendelkezõ honvédelmi szervezetek erõforrás-szükségleteit az általuk szolgáltatott adatok alapján az utaltsági rend szerint illetékes ellátó szervezetek, illetõleg a felsõ szintû gazdálkodószervek, szervezetek tervezik. (5) A honvédelmi szervezetek feladattervüket és erõforrástervüket szolgálati elöljárójuknak (hivatali felettesüknek), erõforrástervüket az illetékes felsõ szintû gazdálkodószerveknek, szervezeteknek, valamint a HM VTF-nek is felterjesztik. (6) Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) feladattervét és erõforrástervét az alárendelt szervezetek tervei alapján az MH ÖHP tervezõ, illetve gazdálkodó szervei állítják össze. Az MH katonai szervezetek feladatterveiket és erõforrásterveiket a HM HKF útján a HM Honvéd Vezérkar Fõnöknek (továbbiakban: HM HVKF) terjesztik fel. Egyidejûleg az illetékes felsõ szintû gazdálkodó szerveknek, szervezeteknek is megküldik. A rövid távú terv összeállításának folyamata 4. (1) A rövid távú terv összeállításának elsõ fázisában készül a feladatterv tervezete és a rövid távú terv tervezete a nagybani erõforrástervvel. (2) A tervezõ szervek, szervezetek a évi feladatterve tervezetének összeállítása érdekében áttekintik a évi tervben szereplõ feladatokat, azok fontossági sorrendjét (prioritásait), valamint pontosítják a feladatok végrehajtásának erõforrás-szükségleteit. (3) A honvédelmi szervezetek a rövid távú terv tervezetükben (a 10 éves terv és a évi terv pontosítása alapján) felsorolják feladataikat, meghatározzák azok végrehajtásának erõforrás-szükségletét (beleértve a évben forráshiány miatt várhatóan végrehajtásra nem kerülõ feladatokat is). Kimutatják a feladatok erõforrás-szükséglete és a HM VTF által megadott erõforrás allokáció közötti különbséget, felmérik az erõforráskorlátok miatt nem tervezhetõ feladatok halasztásának következményeit, elemzik kockázatait. (4) A második fázisban kerül sor a rövid távú terv, azon belül a részletes erõforrásterv összeállítására és a feladatterv véglegesítésére. A tervezõ szervek, szervezetek az erõforráskeret, valamint az elsõ fázisban kialakított fontossági sorrend (prioritás) alapján meghatározzák a ténylegesen végrehajtandó feladatokat és azokhoz hozzárendelik az erõforrásokat. (5) Az elsõ fázis tartalmát és a feladatok kidolgozásának ütemezését az 1. számú melléklet tartalmazza. A második fázis feladatainak ütemterve a második fázis kezdetén tervezõi értekezleten kerül kiadásra. A rövid távú terv tervezete és a feladatterv-tervezet összeállítása 5. (1) A tervezési folyamat elsõ fázisában a honvédelmi szervezetek feladatterv-tervezeteinek és nagybani erõforrásterveinek összegzésével a HM VTF elkészíti a honvédelmi tárca rövid távú terv tervezetét és feladatterv tervezetét. (2) A tervezésnek ez a fázisa a honvédelmi tárca rövid távú terv tervezetének és feladatterv tervezetének kidolgozásával, azok HM Védelmi Tervezõ Bizottság (a továbbiakban: HM VTB) elé terjesztésével és a további terve-

5 2009/29. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 5915 zéshez szükséges döntések meghozatalával zárul. A rövid távú terv összeállításának részét képezõ erõforrás-tervezés feladatait, a feladatok tervezéséért felelõs és az együttmûködõ szerveket, szervezeteket a 2. számú melléklet tartalmazza. (3) A nagybani erõforrásterv alapján kerül összeállításra a tárca költségvetési tervjavaslata. A rövid távú terv és a feladatterv összeállítása 6. (1) A tervezési folyamat második fázisában a miniszteri döntésnek megfelelõen pontosításra, módosításra, szükség szerint átdolgozásra kerülnek a rövid távú terv, illetve a feladatterv tervezetei. Ennek eredményeként összeállításra kerül a feladatterv, valamint a tervezési táblázat használatával a tárca rövid távú terve a részletes erõforrástervvel. (2) A rövid távú tervet (beleértve az összegzett részletes erõforrástervet is), illetve a feladattervet a tárca felsõ szintû tervezõ (gazdálkodó) szervei, valamint a tervezésben (erõforrás tervezésben) közvetlenül részt vevõ tervezõ szervek, szervezetek bedolgozásai alapján a HM VTF állítja össze. A rövid távú terv és a feladatterv pontosítása, véglegesítése 7. (1) A rövid távú tervet és a feladattervet a évre vonatkozó költségvetési törvény elfogadását követõen a HM VTF a felsõ szintû tervezõ, illetve gazdálkodószervek, szervezetek bevonásával pontosítja, véglegesíti, majd jóváhagyását követõen kiadmányozza. (2) A rövid távú terv és a feladatterv megküldésre kerül az MH felsõ- és középszintû vezetõ-irányító szerveknek, az MH felsõ szintû tervezõ és gazdálkodószerveknek, szervezeteknek és abból kivonatot kapnak az MH katonai szervezetei. (3) A tárca rövid távú tervét és feladattervét a honvédelmi miniszter, a honvédelmi szervezetek terveit az illetékes szolgálati elöljáró (hivatali felettes) hagyja jóvá. Záró rendelkezések 8. (1) Ez az utasítás a közzétételét követõ 3. napon lép hatályba és március 31-én hatályát veszti. (2) A szakterületek vezetõi a részfeladatok tervezését és végrehajtását saját hatáskörükben szabályozzák. (3) Az utasítás hatálybalépésével egyidejûleg a Magyar Honvédség rendszerbe foglalt tevékenységeinek, feladatainak a tervezésben való kísérleti alkalmazásáról szóló 143/2007. (HK 1/2008.) HM utasítás hatályát veszti. (4) A HM VTF május 29-ig elkészíti a (3) bekezdésben hatálytalanított HM utasítás helyébe lépõ új belsõ rendelkezés tervezetét, illetve a tervezési folyamat elsõ fázisában kiadja a pontosított MH Feladatrendet és Egységes Védelmi Szakfeladatrendszert. Budapest, május 29. Dr. Szekeres Imre s. k., honvédelmi miniszter

6 5916 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2009/29. szám 1. számú melléklet a 41/2009. (VI. 12.) HM utasításhoz Ütemterv a feladatterv-tervezet és nagybani erõforrásterv kidolgozására Fsz. Feladat Határidõ Felelõs szerv Az elsõdleges forrásallokáció alapján nagybani keretszámok kiadása a felsõ szintû gazdálkodó és az erõforrás-tervezésben közvetlenül részt vevõ tervezõ szervezetek részére. A HM HVKF közvetlen szervezetek feladatterv-tervezeteinek elkészítése, egyeztetése és ahmhkfútján történõ felterjesztése a HM HVKF-nek. Az MH ÖHP és a HM HVKF közvetlen szervezetek feladattervtervezeteinek és a rövid távú terv tervezeteinek (részletes szöveges a nagybani erõforrástervvel) kidolgozása, és átadása az illetékes felsõszintû tervezõ szerveknek. A évekre vonatkozó költségvetési létszám meghatározása, elõterjesztés a költségvetési létszám jóváhagyása céljából. A felsõ szintû és a közvetlen tervezõ szervezetek feladatterv tervezeteinek és a rövid távú terv tervezeteinek (részletes szöveges a nagybani erõforrástervvel) elkészítése és megküldése a HM VTF részére. A HM TKF, illetve a HM HKF illetékességi körébe tartozó szervek összegzett feladatterv-tervezeteinek és a rövid távú terv tervezeteinek (részletes szöveges a nagybani erõforrástervvel) összeállítása és átadása a HM VTF részére. A tárca feladatterv-tervezetének és nagybani erõforrástervének összeállítása, PM tervezési körirat szerinti pontosítása és a HM VTB elé terjesztése. A feladatterv-tervezet és nagybani erõforrásterv HM VTB állásfoglalása szerinti esetleges módosítása és átadása a HM KPÜ részére a tárca költségvetési tervjavaslatának összeállítása céljából. A tervezési keretszámok megküldése a tervezõ szervezetek részére május 25-ig május 29-ig június 15-ig június 15-ig június 26-ig június 26-ig A PM tervezési körirat kiadását követõ 2. munkanap Költségvetési tervjavaslat benyújtása elõtt 10 munkanappal HM VTF HM HVKF közvetlen szervezetek MH ÖHP HM HKF HM TKF, HM HTF, HM KPÜ, HM VTF Felsõ szintû és közvetlen tervezõ szervezetek HM TKF HM HKF HM VTF HM VTF

7 2009/29. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ számú melléklet a 41/2009. (VI. 12.) HM utasításhoz Az erõforrás-tervezésben részt vevõ tervezõ, együttmûködõ szervezetek Hazai személyi kiadások és munkaadókat terhelõ járulékok Feladat Felelõs szerv Együttmûködõ Hazai személyi kiadások és munkaadókat terhelõ járulékok HM KPÜ HM TKF Feladat Hadfelszerelés- és egyéb fejlesztés Adatszolgáltatásért felelõs szerv Együttmûködõ Hadfelszerelés-fejlesztési feladatok és K+F program HM FLÜ HM HTF, MH HEK, MH GEOSZ, HM HKF, HM IIF, MH ÖHP NSIP HM FLÜ Nyelvképzés (EG 0356) HM SZEF HM FLÜ Térképészprogramok HM HTF HM FLÜ, HM Térképészeti Kht., MH GEOSZ, MH MK MANS HM TKF HM FLÜ RSR MK KFH Drogprevenciós program MH HEK HM FLÜ Infrastrukturális fejlesztés, infrastrukturális mûködés-fenntartás Feladat Felelõs szerv Együttmûködõ Katonai védelmi beruházási feladatok és egyéb központi beruházási feladatok Lakhatás támogatás, lakásépítés Laktanyarekonstrukciós program Környezetvédelmi beruházási és üzemeltetési-fenntartási feladatok Õrzés-védelmi beruházási feladatok Élõerõs és technikai õrzés-védelmi rendszerek üzemeltetési-fenntartási feladatai Elhelyezési tender feladatai Központi infrastrukturális üzemeltetési-fenntartási feladatok Hazai gyakorlatok elhelyezési biztosítása HM I. objektum-karbantartási és -felújítási feladatok Nyugdíjasotthon-kapacitás bérlet Ország mozgósítási feladatok (PM fejezet költségvetésében van) Csapatoknál jelentkezõ infrastrukturális üzemeltetési-fenntartási feladatok HM IÜ HM VGF HM HKF, HM IIF HM HKF, HM IIF HM HKF HM IÜ AKO HM SZF MH ÖHP

8 5918 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2009/29. szám Hazai gyakorlatok és kiképzések Feladat Felelõs szerv Együttmûködõ Hazai gyakorlatok és kiképzések (termelõi logisztika központi) Hazai gyakorlatok és kiképzések (fogyasztói logisztika központi) Hazai gyakorlatok és kiképzések (fogyasztói logisztika csapat) HM FLÜ HM HKF HM HKF, MH ÖHP HM HKF, MH ÖHP Logisztikai és intézményi mûködés-fenntartás Feladat Felelõs szerv Együttmûködõ Termelõi logisztika körébe tartozó logisztikai mûködési-fenntartás (központi) Fogyasztói logisztika körébe tartozó logisztikai mûködési-fenntartási (csapat) Fogyasztói logisztika körébe tartozó logisztikai mûködési-fenntartási (központi) Intézményi mûködés Kiemelt intézményi feladatok Hazai rendezvények Nemzetközi banki mûveleti tevékenység Intézményi mûködés Intézményi mûködés HM I. objektum intézményi mûködés Intézményi mûködés Tudományszervezési feladatok Intézményi mûködés Intézményi mûködés Intézményi mûködés Intézményi mûködés Intézményi mûködés Hadisírgondozás Intézményi mûködés Intézményi mûködés Intézményi mûködés Intézményi mûködés Intézményi mûködés Intézményi mûködés HM FLÜ HM KPÜ HM IÜ HM ÁEK HM KTF HM SZEF HM SZÜO HM TLSZ HM HIM HM KEHH HM VH MK KBH MK KFH ZMNE KAT ÜGY MH ÖHP, MH HEK MH ÖHP, MH HEK, MH TD HM IÜ AKO HM FLÜ

9 2009/29. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 5919 HM KGIR központi feladatok Fejezeti finanszírozású feladatok Feladat Felelõs szerv Együttmûködõ HM KPÜ IAJI központi feladatok HM KPÜ központi feladatok Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz A fejezeti elõirányzatokkal összefüggésben a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai Szociálpolitikai juttatások és családalapítási elõleg MH pénzügyi dologi kiadások Honvéd Együttes támogatása Budapesti Honvéd Sportegyesület támogatása Hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása Érdekképviseletek támogatása összesen (HOSZ, HODOSZ, BEOSZ, CSÉSZ) Ernyõszervezetek támogatása összesen (HTBKOSZ, HOKOSZ, MEASZ, BEOSZ, MATASZ, MHKHSZ, HOSOSZ, HKE, HTBK Székesfehérvári Szervezete, Pákozdi Katonai Emlékhely) Magyar Hadtudományi Társaság támogatása Társadalmi szervek támogatása kommunikációs pályázatok alapján Honvéd sportegyesületek támogatása pályázatok alapján Társadalmi szervek támogatása kulturális pályázatok alapján Központi kulturális, PR- és médiafeladatok Esélyegyenlõségi feladatok ÚMFT pályázatok önrész MH Szociálpolitikai Közalapítvány támogatása Iskolarendszeren kívüli továbbképzés Iskolarendszerû képzések Rekonverziós program Katasztrófavédelem HM Zrínyi Kht. Támogatása HM Honvéd KSZ Kht. támogatása HM Térképészeti Kht. támogatása Monostori Erõd Kht. támogatása HM KPÜ HM KTF HM SZEF HM TKF HM VGF HM VH, HM FLÜ, MH HEK, MH MK, MH LEK, MH GAVIK, MH 93. PS vvz., ZMNE, HM ÁEK HM Zrínyi Kht., HM KTF HM Honvéd KSZ Kht., HM KTF, HM FLÜ HM Térképészeti Kht. Monostori Erõd Kht.

10 5920 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2009/29. szám Nemzetközi feladatok Feladat Felelõs szerv Együttmûködõ Válságkezelési és béketámogató mûveletek logisztikai biztosítása MH ÖHP, MH HEK HM FLÜ nemzeti támogatás Nemzetközi feladatok kiszolgálásának fel nem osztható költségei HM FLÜ AN-26-os repülések nemzetközi logisztikai biztosítása HM KPÜ Kanadai repülõhajózó képzés (NFTC) logisztikai biztosítása HM KPÜ NATO-, EU-hozzájárulások HM FLÜ, MH ÖHP Nemzetközi képviseletek Nemzetközi fejezet szintû közgazdasági és pénzügyi ellenõrzések AN-26-os repülések nemzetközi pénzügyi biztosítása HM KPÜ HM FLÜ Kanadai repülõhajózó képzés (NFTC) pénzügyi biztosítása HM FLÜ Válságkezelési és béketámogató mûveletek pénzügyi biztosítása Cseh repülõhajózó képzés MH ÖHP Válságkezelési és béketámogató mûveletek infrastrukturális biztosítása (MH PRT, MH EUFOR, MH KFOR ÕBZ táborüzemeltetés) HM IÜ HM KPÜ Nemzetközi kommunikációs feladatok HM KTF Nyelvképzés (nemzetközi) HM FLÜ Tartós iskolarendszerû képzések HM SZEF HM FLÜ NATO- és PfP-tanfolyamok HM FLÜ Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések MH ÖHP, HM FLÜ, HM IÜ HM HKF Gripen pótlólagos kiképzés HM FLÜ Nemzetközi fejezet szintû államháztartási belsõ ellenõrzések HM KEHH Multilaterális együttmûködési feladatok HM FLÜ HM VPF EU-felkészülés feladatai HM FLÜ Kétoldalú kapcsolatok feladatai HM NEF HM FLÜ Válságkezelõ és béketámogató mûveletek parancsnoki, felügyeleti ellenõrzései MH ÖHP MH MK Fegyverzet-ellenõrzés MH MK HM FLÜ

11 2009/29. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 5921 Rövidítések jegyzéke BEOSZ Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége CSÉSZ Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége HKE Honvéd Kulturális Egyesület HM KGIR HM Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer HODOSZ Honvédségi Dolgozók Szakszervezete HOKOSZ Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége HOSOSZ Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége HOSZ Honvédszakszervezet HTBKOSZ Honvédség és Társadalom Baráti Kör Országos Szövetsége HTBK Székesfehérvári Szervezete Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete MANS MATASZ MEASZ MH EUFOR MH KFOR ÕBZ MH PRT MHKHSZ NATO- és PfP-tanfolyamok NFTC NSIP RSR ÚMFT Military Air Navigation Services MH légiforgalom-szervezési rendszerének korszerûsítésérõl szóló MANS program Magyar Tartalékosok Szövetsége Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége MH European Union Force MH Kosovo Force Õr- és Biztosító Zászlóalj MH Provincial Reconstruction Team MH Tartományi Újjáépítési Csoport Magyar Huszár és Katonai Hagyományõrzõ Szövetség NATO és Partnership for Peace NATO- és Békepartnerség-tanfolyamok NATO Flying Trainig in Canada Kanadai Repülõhajózó Képzés NATO Security Investment Programme NATO Biztonsági Beruházási Program Rövidhullámú Stratégiai Rádiófelderítõ Rendszer Új Magyarország Fejlesztési Terv HM ÁEK HM FLÜ HM HIM HM HKF HM Honvéd KSZ Kht. HM HTF HM IIF HM IÜ HM IÜ AKO HM KEHH HM KPÜ HM KPÜ IAJI HM KTF HM NEF HM SZEF HM SZÜO HM Állami Egészségügyi Központ HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Közhasznú Társaság HM Haderõ-tervezési Fõosztály HM Informatikai és Információvédelmi Fõosztály HM Infrastrukturális Ügynökség HM Infrastrukturális Ügynökség Anyagi-koordinációs Osztály HM Központi Ellenõrzési és Hatósági Hivatal HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség HM KPÜ Illetményszámfejtõ, Adó- és Járulékelszámoló Igazgatóság HM Kommunikációs és Toborzó Fõosztály HM Nemzetközi Együttmûködési Fõosztály HM Személyzeti Fõosztály HM Személyügyi Osztály

12 5922 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2009/29. szám HM Térképészeti Kht. HM TKF HM TLSZ HM VGF HM VH HM VPF HM Zrínyi Kht. KAT.ÜGY. MH 93. PS vvz. MH GAVIK MH GEOSZ MH HEK MH LEK MH MK MH ÖHP MH TD MK KBH MK KFH Monostori Erõd Kht. ZMNE HM Térképészeti Közhasznú Társaság HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály HM Tábori Lelkészi Szolgálat HM Védelemgazdasági Fõosztály HM Védelmi Hivatal HM Védelempolitikai Fõosztály HM Zrínyi Közhasznú Táraság katonai ügyészségek MH 93. Petõfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj MH Görgey Artúr Vegyivédelmi Információs Központ MH Geoinformációs Szolgálat MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ MH Logisztikai Ellátó Központ MH Mûveleti Központ MH Össz-haderõnemi Parancsnokság MH Támogató Dandár Magyar Köztársaság Katonai Biztonsági Hivatal Magyar Köztársaság Katonai Felderítõ Hivatal Monostori Erõd Közhasznú Társaság Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

13 2009/29. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 5923 A honvédelmi miniszter 42/2009. (VI. 12.) HM utasítása a stratégiai légiszállítási képesség program elsõ C-17 szállító repülõgépének Magyarországra történõ érkezése alkalmából megrendezésre kerülõ ünnepségsorozat végrehajtásával összefüggõ feladatokról A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló évi CV. törvény 52. (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a stratégiai légiszállítási képesség befogadó nemzeti támogatásának biztosításához kapcsolódó egyes feladatokról szóló 118/2008. (HK 1/2009.) HM utasításban foglaltakra az alábbi utasítást adom ki: 1. Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter alárendeltségébe, közvetlen és fenntartói irányítása, illetõleg a közvetlen felügyelete alá tartozó szervezetek, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteinek a feladat végrehajtásában érintett állományára terjed ki július 27-én a stratégiai légiszállítási képesség program elsõ C-17 szállító repülõgépének Magyarországra történõ érkezése, a Nehéz Légiszállító Ezred (Heavy Airlift Wing; a továbbiakban: HAW) aktiválása, a NATO Biztonsági Beruházási Program (NATO Security Investment Programme NSIP) keretében elkészült objektumok átadása, valamint a NATO Légiszállítást Kezelõ Ügynökség (NATO Airlift Management Agency; a továbbiakban: NAMA) magyarországi székhelyének alapkõletétele alkalmából ünnepségsorozat (a továbbiakban: Rendezvény) kerül megtartásra az MH Pápa Bázisrepülõtér területén. 3. (1) A Rendezvény elõkészítése, a szükséges feladatok meghatározása és koordinálása, valamint lebonyolítása érdekében szervezõ bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) jelölök ki. (2) A Bizottság tagjai: Elnök: dr. Szeredi Péter, HM kabinetfõnök Társelnök: Tömböl László mk. vezérezredes, ahm Honvéd Vezérkar fõnöke Rendezvényigazgató: dr. Horváth József vezérõrnagy, HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (a továbbiakban: HM FLÜ), vezérigazgató Infrastrukturális igazgató: Csák Gábor mk. vezérõrnagy, HM Infrastrukturális Ügynökség, vezérigazgató Nemzetközi igazgató: Gyenes István mk. dandártábornok, HM Nemzetközi Együttmûködési Fõosztály, fõosztályvezetõ Egészségügyi igazgató: dr. Németh András orvos dandártábornok, MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ, parancsnok Kommunikációs igazgató: Bocskai István, HM Kommunikációs és Toborzó Fõosztály, fõosztályvezetõ, HM szóvivõ Biztonsági igazgató: Görög Sándor okl. mk. ezredes, MK Katonai Biztonsági Hivatal, II. Katonai Biztonsági Igazgatóság, igazgató Protokoll- és tervezési igazgató: Takács István ezredes, HM FLÜ Nemzetközi és Szolgáltatási Igazgatóság, igazgató Repülési igazgató: Domonkos Miklós ezredes, MH Pápa Bázisrepülõtér, parancsnok Szakreferensek: nemzetközi együttmûködés: Jakab Ferenc ezredes, MH Összhaderõnemi Parancsnokság, (a továbbiakban: MH ÖHP), logisztikai fõreferens Magyar Róbert okl. mk. alezredes HM FLÜ, Vezérigazgatói Iroda, kiemelt fõtiszt rendészeti biztosítási, díszelgési feladatok: László Tibor ezredes, MH Támogató Dandár, Helyõrség-támogató Parancsnokság, parancsnok repülõprogramok: Vida Károly nyá. alezredes, HM Miniszteri Kabinet, repülõnap-szervezõ bizottság, titkár kommunikációs, protokoll feladatok: Szabó András alezredes, MH ÖHP Parancsnoki Iroda, kiemelt fõtiszt valós logisztikai támogatás (MH ÖHP): Erdõdi Zsolt alezredes, MH ÖHP, Hadtápfõnökség, kiemelt fõtiszt (f. h.) pénzügy: Szelezsán Norbert õrnagy, HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség, Nemzetközi Igazgatóság, Nemzetközi Együttmûködési Osztály, osztályvezetõ Kapcsolattartók: NAMA részérõl: Szarvas László, NAMA vezérigazgató-helyettes HAW részérõl: Szalóky Szabolcs sz. fõhadnagy, HAW-protokolltiszt 4. (1) A Bizottság elnöke felelõs a Rendezvény megszervezéséért és lebonyolításáért. Feladatait a társelnökkel együttmûködésben, és a Bizottság, illetve annak tagjai részére történõ feladatszabás útján látja el.

14 5924 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2009/29. szám (2) A Bizottság társelnöke felel a Rendezvény megszervezésével és végrehajtásával összefüggõ katonai szakfeladatok koordinálásáért, felügyeletéért. Teljeskörûen helyettesíti a Bizottság elnökét. (3) A Rendezvényigazgató felel a munka- és feladatterv kidolgozásáért, a Bizottság üléseinek elõkészítéséért, munkarendjének meghatározásáért, a rendezvényen részt vevõk számára szervezett katonai és egyéb programok tervezéséért, szervezéséért, továbbá a Rendezvény finanszírozási, forrás- és szükségleti, valamint költségvetési tervének elkészítéséért, a jóváhagyott finanszírozási, forrás- és szükségleti, valamint költségvetési tervek végrehajtásáért, a jogszerû gazdálkodási tevékenységért. (4) Az infrastrukturális igazgató felel a Rendezvény végrehajtása során igénybe vett helyszínek berendezéséért, a szükséges kommunális feltételek biztosításáért. (5) A nemzetközi igazgató felel a Rendezvény lebonyolításához szükséges, nemzetközi kapcsolattartással összefüggõ feladatok elõkészítéséért, megszervezéséért. (6) Az egészségügyi igazgató felel a Rendezvény teljes körû egészségügyi és közegészségügyi biztosításának megszervezéséért és végrehajtásának szakmai irányításáért. A Rendezvény egészségügyi és közegészségügyi biztosítását az MH ÖHP egészségügyi szakállománya hajtja végre. (7) A kommunikációs igazgató felelõs a Rendezvényhez kapcsolódó katonai és nem katonai jellegû tájékoztatásért, a kommunikációs feladatok szervezéséért és végrehajtásáért. (8) A biztonsági igazgató felelõs a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló évi CXXV. törvényben meghatározott nemzetbiztonsági feladatok végrehajtásáért, a Rendezvény minden oldalú biztonságának tervezéséért, illetve az ezzel kapcsolatos feladatok szervezéséért, együttmûködésben az érintett katonai, rendészeti és polgári szervezetekkel. A nemzetbiztonsági feladatokon túli biztonsági tevékenységek ellátásáért való felelõsség az adott feladat végrehajtóját, illetve közvetlen szolgálati elöljáróját (vezetõjét) terheli. (9) A protokoll- és tervezési igazgató felel a Rendezvényre történõ protokolláris meghívásokért. Felel továbbá a meghívott vendégek, valamint a Rendezvényen részt vevõ valamennyi hazai és külföldi, katonai és polgári közremûködõ teljes körû ellátásáért. (10) A repülési igazgató felel a Rendezvénnyel összefüggésben végrehajtandó repülõfeladatok kidolgozásáért és minden oldalú biztosításáért. A feladat során szükség szerint együttmûködik a repülésben érintett polgári szervezetekkel. (11) A szakreferensek felelõsek a szakterületük szerinti feladatkör tervezéséért, szervezéséért és végrehajtásáért. Munkájuk során együttmûködnek az igazgatókkal és az általuk kijelölt személyekkel. 5. (1) A Rendezvényigazgató az utasítás hatálybalépését követõ 15 napon belül elkészíti és jóváhagyásra felterjeszti a Bizottság elnökének a Rendezvény végrehajtásával kapcsolatos munka- és feladat-, program- és kommunikációs tervet. (2) A Rendezvényigazgató az (1) bekezdésben megjelölt tervek jóváhagyását követõ 30 napon belül a Bizottság elnökéhez felterjeszti a Rendezvény végrehajtásának részletes szabályait tartalmazó HM KF HVKF együttes intézkedés tervezetét. 6. Ez az utasítás az aláírása napján lép hatályba és december 15-én hatályát veszti. Budapest, június 4. Dr. Szekeres Imre s. k., honvédelmi miniszter

15 2009/29. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 5925 A honvédelmi miniszter 43/2009. (VI. 12.) HM utasítása a honvédségi köztisztviselõk, munkavállalók, katonai felsõoktatási intézmény ösztöndíjas hallgatói, valamint egyes honvédségi nyugdíjasok pihentetésével és a szociális gondoskodással kapcsolatos feladatokról A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló évi CV. törvény 52. -a (1) bekezdésének f) pontja alapján az alábbi utasítást adom ki: 1. Az utasítás hatálya kiterjed a) a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a miniszter közvetlen alárendeltségébe, közvetlen és fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá tartozó szervezetekre (továbbiakban együtt: honvédelmi szervek), b) a honvédelmi szerveknél foglalkoztatott köztisztviselõkre, munkavállalókra, c) a katonai felsõoktatási intézmény ösztöndíjas hallgatóira, továbbá d) azon nyugdíjasokra, akik mint volt köztisztviselõk, munkavállalók honvédelmi szervektõl kerültek nyugdíjazásra. 2. (1) A honvédelmi szerveknél foglalkoztatott köztisztviselõk, munkavállalók pihentetésével és szociális gondoskodásával kapcsolatban a személyi állomány pihentetésével és a szociális gondoskodással kapcsolatos feladatokról szóló 31/2002. (V. 3.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) ait, valamint ait kell megfelelõen alkalmazni. (2) A katonai felsõoktatási intézmény ösztöndíjas hallgatói pihentetésével és szociális gondoskodásával kapcsolatban az R ait, valamint ait kell megfelelõen alkalmazni. (3) Azon nyugdíjasok pihentetésével és szociális gondoskodásával kapcsolatban, akik mint volt köztisztviselõk, munkavállalók honvédelmi szervektõl kerültek nyugdíjazásra, az R. 4. -át, valamint ait kell megfelelõen alkalmazni. 3. Ez az utasítás július 1-jén lép hatályba. Budapest, június 4. Dr. Szekeres Imre s. k., honvédelmi miniszter

16 5926 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2009/29. szám A honvédelmi miniszter 44/2009. (VI. 12.) HM utasítása a közigazgatási hatósági eljárásban alkalmazott jogkövetkezményekkel összefüggõ egyes kérdésekrõl A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló évi CV. törvény 97. (1) bekezdésének n) pontja alapján a következõ utasítást adom ki: 1. Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra, a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre és a Magyar Honvédség katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezet) terjed ki. 2. A honvédelmi szervezet a hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása során az alkalmazandó jogszabályok rendelkezései által meghatározott keretek között a 3. -ban foglaltakra figyelemmel köteles eljárni. 3. (1) A mérlegelési jogkörbe tartozó jogkövetkezmények alkalmazásánál a honvédelmi szervezet a közigazgatási hatósági eljárást szabályozó jogszabályok szerint vizsgálja az eset összes körülményét, a jogellenes magatartás (tevékenység vagy mulasztás) súlyát, gyakoriságát, továbbá azt, hogy a jogkövetkezménnyel sújtandó személy, szervezet az adott helyzetben a tõle elvárható körültekintéssel járt-e el. (2) Az elsõ alkalommal elõforduló, az életet, testi épséget, a vagyonbiztonságot, a közlekedés biztonságát vagy a közteher-viselési kötelezettségek teljesítését közvetlenül nem veszélyeztetõ jogellenes magatartások esetén a honvédelmi szervezet köteles megvizsgálni annak lehetõségét, hogy elégséges-e a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, bírság kiszabása helyett a jogkövetkezményekre való figyelmeztetés mellett a jogellenes magatartást tanúsító személynek, szervezetnek a jogszabályi rendelkezések betartására történõ felhívása. (3) A bírság kiszabásának mellõzése esetén a honvédelmi szervezet a vonatkozó jogszabályok keretei között, a jogellenes magatartás jellegétõl függõ ésszerû határidõn belül köteles ellenõrizni a figyelmeztetett személy, szervezet önkéntes jogkövetését. 4. Jelen utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után indult hatósági eljárásokban kell alkalmazni. Budapest, június 8. Dr. Szekeres Imre s. k., honvédelmi miniszter

17 2009/29. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 5927 Az igazságügyi és rendészeti miniszter utasítása Az igazságügyi és rendészeti miniszter 6/2009. (VI. 12.) IRM utasítása az Igazságügyi Hivatal alapító okiratának közzétételérõl Az Igazságügyi Hivatalról szóló 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. -ának (1) bekezdésére és az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. -ának (2) bekezdésére figyelemmel, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. a), d), e), h) és i) pontjaiban, 4. -a (1) bekezdésének a) és b) pontjában, valamint (10) és (11) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következõ utasítást adom ki: 1. Az Igazságügyi Hivatal alapító okiratát az utasítás melléklete tartalmazza. 2. Ez az utasítás a kihirdetését követõ napon lép hatályba. Hatályát veszti a) az Igazságügyi Hivatal alapító okiratának kiadásáról szóló 3/2008. (IK 1.) IRM utasítás és b) az Igazságügyi Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatának Kiadásáról szóló 2/2009. (I. 30.) IRM utasítás mellékletének 1.3. i) pontja. Dr. Draskovics Tibor s. k., igazságügyi és rendészeti miniszter Melléklet a 6/2009. (VI. 12.) IRM utasításhoz Az Igazságügyi Hivatal alapító okirata amelyet a Magyar Köztársaság igazságügyi és rendészeti minisztere az Igazságügyi Hivatal mint költségvetési szerv alapításáról, az Igazságügyi Hivatalról szóló 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. -ának (1) bekezdésében és a költségvetési szervek jogállásáról szóló évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõk szerint ad ki: 1. A költségvetési szerv neve: Igazságügyi Hivatal A költségvetési szerv angol elnevezése: Office of Justice 2. A költségvetési szerv nevének hivatalos rövidítése: IH A költségvetési szerv angol elnevezésének hivatalos rövidítése: OJ 3. Az Igazságügyi Hivatal a Korm. rendelet alapján költségvetési szerv, jogi személy, a Kt. szerinti központi közhatalmi költségvetési szerv, gazdálkodását tekintve önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv. 4. Az Igazságügyi Hivatal székhelye: 1145 Budapest XIV., Róna utca Az Igazságügyi Hivatal postacíme: 1590 Budapest, Pf Az Igazságügyi Hivatal létesítésének éve Az Igazságügyi Hivatalról szóló 144/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet 1. -ának (2) bekezdésében meghatározott névváltozást megelõzõ neve: Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelõi és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Országos Hivatala. 7. Az Igazságügyi Hivatal állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése: a) A Központi Igazságügyi Hivatal útján aa) ellátja a pártfogó felügyelõi, a jogi segítségnyújtó hatósági és az áldozatsegítési tevékenységgel, valamint a kárpótlási feladatokkal, illetve a lobbihatósági tevékenységgel kapcsolatos szakmai irányítást és felügyeletet, ab) biztosítja a megyei (fõvárosi) igazságügyi hivatalok mûködéséhez szükséges személyi, dologi és egyéb feltételeket; kezeli a jogi segítõi, a pártfogó ügyvédi és a külön törvényben meghatározott, egyéb költségek kifizetésére szolgáló, valamint a bûncselekmények áldozatainak azonnali pénzügyi segélye kifizetésére és kárenyhítésére szolgáló célelõirányzatokat, azok terhére gondoskodik a támogatások kifizetésérõl, ac) kialakítja és fejleszti a megyei (fõvárosi) igazságügyi hivatalok, valamint a bíróságok, az ügyészségek, a nyomozóhatóságok, a büntetés-végrehajtási szervek és más hatóságok, a gyermekvédelem intézményei, a társadalmi és civil szervezetek és egyéb intézmények közötti együttmûködést, továbbá az igazságügyi hivatalok nemzetközi kapcsolatait, ad) szervezi a pártfogó felügyelõi, a büntetõügyben közvetítõi tevékenységet folytató közvetítõi, a jogi segítségnyújtó, az áldozatsegítési, a kárpótlási feladatokat, továbbá a lobbisták, illetve a lobbiszervezetek nyilvántartását végzõk képzését és továbbképzését, ae) a büntetõügyekben alkalmazható közvetítõi tevékenységrõl szóló évi CXXIII. törvény 3. -ának (1) bekezdése szerint közvetítõi tevékenység végzésére pályázatot ír ki, elõkészíti a közvetítõ és az Igazságügyi Hivatal közötti szerzõdés megkötését, af) elbírálja a jogi segítségnyújtás igénybevételével kapcsolatos és az áldozatsegítõ támogatások engedélye-

18 5928 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2009/29. szám zése iránti kérelmek tárgyában, valamint a vagyoni kárpótlási ügyekben hozott elsõfokú határozatokkal szemben elõterjesztett jogorvoslati kérelmeket; a jogi segítségnyújtás és az áldozatsegítõ támogatások engedélyezése tárgyában méltányossági eljárást folytat le, ag) a jogi szolgáltatások nyújtására az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium nevében szolgáltatási szerzõdéseket köt a jogi segítõkkel, akikrõl névjegyzéket vezet, ah) tájékoztatótevékenységet végez a jogi segítségnyújtás és az áldozatsegítés igénybevételével kapcsolatosan, a személyi és a vagyoni kárpótlásra való jogosultság vonatkozásában, valamint a lobbihatósági tevékenységgel összefüggésben; együttmûködik az ügyvédi és közjegyzõi kamarákkal, a jogi segítségnyújtásban, az áldozatsegítésben és a kárpótlási hatósági feladatokban részt vevõ társadalmi és egyéb szervezetekkel, ai) végzi a személyi kárpótlási eljárásokkal kapcsolatos hatósági feladatokat, eljár a nemzeti gondozással és a kárpótlási jegyek visszatérítésével kapcsolatos ügyekben, ellátja a külön jogszabályokban meghatározott, személyes szabadságukban jogtalanul korlátozott személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezésével kapcsolatos ügyeket, továbbá ellátja a kárpótlási hatósági ügyekben keletkezett határozatok bírósági felülvizsgálata során a perképviseleti tevékenységet, aj) ellátja a megszûnt Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal, valamint a megszûnt Központi Kárrendezési Iroda iratanyagának irattározását és archiválását, ak) vezeti a lobbisták, illetõleg a lobbiszervezetek nyilvántartását, ellátja a nyilvántartással összefüggõ, jogszabályban meghatározott hatósági feladatokat. b) A megyei (fõvárosi) igazságügyi hivatal ba) a pártfogó felügyelõi tevékenységet ellátó szervezeti egysége útján végzi a pártfogó felügyelõi feladatokat (környezettanulmány és pártfogó felügyelõi vélemény elkészítése, büntetõügyben közvetítõi eljárás lefolytatása, a közérdekû munka végrehajtásának szervezése és ellenõrzése, a pártfogó felügyelet végrehajtása, utógondozás végzése), valamint mûködteti a közösségi foglalkoztatókat és irodákat, bb) az áldozatsegítõ feladatokat ellátó szervezeti egységei útján végzi a bûncselekmények áldozatainak segítésérõl és az állami kárenyhítésrõl szóló jogszabályokban meghatározott engedélyezõ, nyilvántartó, ellenõrzõ és egyéb hatósági feladatokat, bc) a jogi segítségnyújtó feladatokat ellátó szervezeti egysége útján végzi a jogi segítségnyújtásról szóló jogszabályokban meghatározott engedélyezõ, nyilvántartó, ellenõrzõ és egyéb hatósági feladatokat, a jogszabályban foglalt feltételek fennállása esetén közvetlen segítséget nyújt az ügyfelek részére, bd) a kárpótlási feladatokat ellátó szervezeti egysége végzi a vagyoni kárpótlási eljárásokkal, illetve a termõföldárverésekkel összefüggõ hatósági feladatokat, továbbá gyakorolja a Központi Igazságügyi Hivatal által átadott személyi kárpótlás ügyekben a hatósági feladatokat és hatásköröket. 8. Az Igazságügyi Hivatal tevékenységi köre: a) a Központi Statisztikai Hivatal szakágazati besorolása alapján 8423 Igazságügy, bíróság, b) költségvetési szakágazati rend alapján Igazságügy szakigazgatása, c) az államháztartási szakfeladatok rendje alapján ig: Máshová nem sorolható szervek tevékenysége jétõl: Jogi segítségnyújtás, Pártfogó felügyelõi tevékenység, Kárpótlási, kárrendezési, kártalanítási tevékenység, Áldozatsegítés és kárenyhítés, Lobbihatósági tevékenység. 9. Az Igazságügyi Hivatal irányító szerve: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 1055 Budapest V., Kossuth tér Az Igazságügyi Hivatal alapítója: a Magyar Köztársaság Kormánya. 11. Az Igazságügyi Hivatalt az igazságügyi és rendészeti miniszter által kinevezett fõigazgató vezeti és képviseli. 12. Az Igazságügyi Hivatal foglalkoztatottjai az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló évi LXVIII. törvény alapján igazságügyi alkalmazottak. 13. Az Igazságügyi Hivatal szervezeti és mûködési rendjét, a belsõ és külsõ kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket az igazságügyi és rendészeti miniszter által normatív utasításban kiadott Szervezeti és Mûködési Szabályzat határozza meg. 14. Az Igazságügyi Hivatal mûködése és illetékessége az ország egész területére kiterjed. 15. Az Igazságügyi Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat. 16. Az Igazságügyi Hivatal megszüntetése esetén a jogutódot az alapító jelöli ki. Szakmai indokolás A költségvetési szervek jogállásáról szóló évi CV. törvény (Kt.) 44. (4) bekezdése értelmében a költségvetési szerv alapító (irányító) szerve május 15-ig

19 2009/29. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 5929 köteles felülvizsgálni a közfeladat ellátásának módját szervezeti szempontból az irányítása alá tartozó költségvetési szerv tekintetében. Amennyiben a felülvizsgálat eredményeként a további mûködés július 1-je után is indokolt, az e törvényben és külön törvényben foglalt elõírásokat költségvetési szervek esetében június 1-jéig kell (az alapító okirat módosításával vagy más megfelelõ módon) érvényesíteni. A költségvetési szerv irányító szerve az irányítása alá tartozó költségvetési szervet június 1-jéig köteles e törvény alapján besorolni. Az Igazságügyi Hivatal (IH) feladatköreit áttekintettük, és megállapítottuk figyelemmel az IH-nak az igazságszolgáltatás kereteiben végzett kiemelkedõ feladataira, a bûncselekmények áldozatainak segítésérõl és az állami kárenyhítésrõl szóló évi CXXXV. törvényre (a továbbiakban: Ást.), valamint az Igazságügyi Hivatalról szóló 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletre, hogy az IH mûködése július 1-je után is indokolt. Az IH feladatai ellátása érdekében széles körû nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Indokolt ezért, hogy az alapító okirat meghatározza az IH angol elnevezését és annak rövidítését is. A módosítás rögzíti, hogy az IH a pénzügyi keretek felett teljes jogkörrel rendelkezik. A Kt ának végrehajtását szolgálja az, hogy az alapító okirat megállapítja, hogy az IH a besorolása alapján közhatalmi költségvetési szerv. A módosítás elvégzi az államháztartási szakfeladatok rendjérõl szóló 8008/2008. (HÉ 51.) PM tájékoztatónak megfelelõen is az IH besorolását. A jogi segítségnyújtással kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló évi CLI. törvény az állami jogi segítségnyújtás területeit kibõvítette a január 1-jétõl igénybe vehetõ polgári és büntetõperes jogi segítségnyújtási szolgáltatásokkal. Polgári és büntetõperekben a rászorultak képviseletét pártfogó ügyvédként elsõsorban a jogi segítõi névjegyzékben szereplõ jogi segítõk látják el meghatalmazás alapján. A jogi segítségnyújtásról szóló évi LXXX. törvény (Jst.) kivételes jelleggel lehetõséget ad arra, hogy az IH-kirendeléssel biztosítsa a fél képviseletét, mely esetben pártfogó ügyvédként a jogi segítõkön kívül a jogi segítõi névjegyzékben nem szereplõ más ügyvéd, ügyvédi iroda is kirendelhetõ. A Jst. 62. (6) bekezdése szerint nemcsak a jogi segítõ pártfogó ügyvédek, hanem a jogi segítõi névjegyzékben nem szereplõ ügyvédek, ügyvédi irodák pártfogó ügyvédi díjának fedezete is a jogi segítségnyújtási célelõirányzat. Az Igazságügyi Hivatal az Ást. hatályos 42. (2) és (3) bekezdése szerint évente összesítõ és értékelõ beszámolót készít a Kormány számára, melyben az áldozati jogok helyzetének bemutatása mellett az áldozati jogok hatékonyabb érvényesülését célzó intézkedésekre is javaslatot tesz. A költségvetési szervek beszámolónyújtási kötelezettségeinek felülvizsgálata eredményeképpen e feladatkört az Országgyûlés elõtt lévõ, az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló T/9399. számú törvényjavaslat 144. (6) bekezdés h) pontja hatályon kívül helyezi. Erre figyelemmel az éves beszámolási és javaslattételi kötelezettség az alapító okiratból is elmarad.

20 5930 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2009/29. szám A pénzügyminiszter utasítása A pénzügyminiszter 7/2009. (VI. 12.) PM utasítása a pénzügyminiszter rendelkezése alatt álló központi költségvetési elõirányzatok és finanszírozási kiadások kezelésének eljárási rendjérõl szóló 1/2009. (II. 20.) PM utasítás módosításáról 1. A pénzügyminiszter rendelkezése alatt álló központi költségvetési elõirányzatok és finanszírozási kiadások kezelésének eljárási rendjérõl szóló 1/2009. (II. 20.) PM utasítás 1. számú melléklete az alábbi rendelkezéssel egészül ki: XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 17. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 6. Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése jogcímcsoport. Megjegyzés: 4. A Kormány külön döntése értelmében elfogadott, az ENSZ keretében mûködõ bizottsági ajánlás alapján utalványozás. Utalványozó: államtitkár Ellenjegyzõ: KPF 2. Az utasítás 3. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: Aláírásminta a pénzügyminiszter rendelkezése alatt álló központi költségvetési elõirányzatok és finanszírozási kiadások kezelésének eljárási rendjéhez (Utalványozásra jogosultak) Sorszám Fõosztály, osztály Név Beosztás Aláírás 1. Dr. Katona Tamás államtitkár Az utasítás az aláírás napján lép hatályba. Budapest, június 4. Dr. Oszkó Péter s. k., pénzügyminiszter

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról A jogszabály mai napon hatályos állapota 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Igazságügyi Hivatalról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM október 19. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM október 19. Jogszabályok CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2010. október 19. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 15/2010. (X. 5.) HM rendelet A hivatásos és szerzõdéses katonák, a honvédségi

Részletesebben

A honvédelmi miniszter. rendelete. a fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjéről

A honvédelmi miniszter. rendelete. a fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjéről A honvédelmi miniszter /2007. ( ) HM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjéről Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 49. -ának

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt, nyitókonferencia Siófok, 2011. március 1.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt, nyitókonferencia Siófok, 2011. március 1. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata (KIMISZ) tevékenységének a bemutatása (különös tekintettel az áldozatsegítésre,

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány (TERVEZET) A honvédelmi miniszter /2006. ( ) HM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok 2006. évi felhasználásának rendjéről Az államháztartásról

Részletesebben

A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása

A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása Melléklet a /2007. (..) HM rendelethez A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Az államtitkár közvetlen irányítása alatt működő

Részletesebben

MUNKAANYAG EZ A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG EZ A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Szám: NFGM/ / /2008 MUNKAANYAG közigazgatási egyeztetésre (visszamutatásra) a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági ban, továbbá a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2012. december 12. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2012. december 12. Jogszabályok CXXXIX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2012. december 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 22/2012. (XI. 13.) HM rendelet A honvédségi jármûvek fenntartásáról szóló 18/2009.

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2008. október 31. 1050 Ft. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2008. október 31. 1050 Ft. Határozatok CXXXV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2008. október 31. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM 1050 Ft Szám Tárgy Oldal Határozatok 108/2008. (HK 16.) HM határozat 110/2008. (HK 16.) HM határozat 112/2008.

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány TERVEZET A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete a hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 8/2011. (II. 8.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 1023

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 8/2011. (II. 8.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 1023 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. február 8., kedd 9. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 8/2011. (II. 8.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 1023 III. Alapító

Részletesebben

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016.

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016. Okirat száma: I/./206. Módosító okirat Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet a Dombóvár város polgármestere által 205. március 26. napján kiadott, I/../205. számú alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG 22. sz. melléklet a HHK/57-1/2017. nyt. számhoz 2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.)

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 57. szám 20401 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata Az Oktatási Hivatal Alapító Okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 60. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. december 11., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 60. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. december 11., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. december 11., péntek 60. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 97/2009. (XII. 11.) HM utasítás a honvédségi jármûvek fenntartásával

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium A törvényességi felügyelet szabályozása és szakmai irányítása Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium I. A törvényességi felügyelet szabályozása A törvényességi felügyelettel kapcsolatos

Részletesebben

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/8. szám Budapest, 2009. március 18. Szám: 10012/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 14/2009. (OT 8.) ORFK utasítás a közterületek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása Okirat nyilvántartási száma: 1/ /2012. Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA Módosítása A bevezető szövegrész helyébe A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2010. évi elõfizetési árainkra.

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2010. évi elõfizetési árainkra. CXXXVI. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2009. december 11. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2010. évi

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a A Ramocsaházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról A Képviselő-testület: 1. A Ramocsaházi

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2012. december 28. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2012. december 28. Határozatok CXXXIX. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2012. december 28. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat alapító okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. május 8. Jogszabályok 4/2009. (IV. 22.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. május 8. Jogszabályok 4/2009. (IV. 22. CXXXVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. május 8. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 4/2009. (IV. 22.) HM rendelet 5/2009. (IV. 22.) HM rendelet A Magyar Honvédség külföldi

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év Ikt. szám: 200/2006. A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Működési költségvetés) Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya 2006.

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 6/2013. (VI. 25.) OBH utasítása a 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 3., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 3., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 3., péntek 100. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 102/2010. (XII. 3.) HM utasítás a honvédelmi

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja:- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 15/2012. (X. 18.) OBH utasítása a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 350251 1251 05 9100 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 3525 Miskolc

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 14. sz. melléklet az 1164/115 ZMNE számhoz A STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

ZRÍNYI MIKLÓS 14. sz. melléklet az 1164/115 ZMNE számhoz A STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE ZRÍNYI MIKLÓS 14. sz. melléklet az 1164/115 ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1. sz. példány A STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE (Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén 1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2014. március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén Előterjesztés

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE (Egységes szerkezetben a ZMNE ának módosító határozataival)1-2007 -

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 16., hétfõ 133. szám Tartalomjegyzék 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 69/2010. (VIII. 16.) ME határozat 70/2010. (VIII. 16.) ME határozat

Részletesebben

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Polgármesteri

Részletesebben

TERVEZET A honvédelmi miniszter. /2011. ( ) HM rendelete. a honvédelmi szervezetek jogi képviselete ellátásáról

TERVEZET A honvédelmi miniszter. /2011. ( ) HM rendelete. a honvédelmi szervezetek jogi képviselete ellátásáról TERVEZET A honvédelmi miniszter /2011. ( ) HM rendelete 2011. 02. 02. a honvédelmi szervezetek jogi képviselete ellátásáról A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 207. (2)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy, október 11. Tarjáni István s.k. polgármester

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy, október 11. Tarjáni István s.k. polgármester Város Polgármestere 051 Biatorbágy, Baross Gábor utca /a. Telefon: 06 3 310-174/14, 144 Fax: 06 3 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS a Biatorbágyi Családsegítő és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 450 Püspökladány, Bocskai u.. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

A költségvetési szerv fogalma

A költségvetési szerv fogalma 2 3. Közintézmények A négy szektor 3 A költségvetési szerv fogalma Az államháztartás részét képező jogi személy, amely közfeladatot alaptevékenységként haszonszerzési cél nélkül, ellátási kötelezettséggel,

Részletesebben

AZ ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS INTÉZMÉNYI RENDJE

AZ ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS INTÉZMÉNYI RENDJE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 8. sz. melléklet a 164/115. ZMNE számhoz 1.sz. példány AZ ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS INTÉZMÉNYI RENDJE - 2007 - 2 Bevezető A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (a

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata határozati javaslatok: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és a Gárdonyi Géza Városi Könyvtár intézmények összeolvadásával

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Melléklet a 82/2007. (MK 108.) HM utasításhoz MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM. számú példány A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2007. 2 A Honvédelmi Minisztérium

Részletesebben

Budapest, 2006. szeptember

Budapest, 2006. szeptember SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 2458-2/2006. TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t a helyi önkormányzatok részére gyermek- és ifjúsági feladatok ellátása céljából nyújtandó támogatás igénylésének,

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

A K o r m á n y. r e n d e l e t e. a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól

A K o r m á n y. r e n d e l e t e. a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A K o r m á n y 1. melléklet a kormány-előterjesztéshez TERVEZET 2009. 12. 01. /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e a befogadó nemzeti támogatás

Részletesebben

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK I/2.6. pont 1 Hivatal Általános Közzétételi listája ÁLLTALLÁNOS IINTÉZZKEDÉSEK 1. Ahol felelősként több van nevesítve, a nevesítésük sorrendje jelenti az egymás közti adatáramlás sorrendjét is (kijelölve

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról 1. Göd Város Önkormányzatának 40/2006.(XII.14.) sz.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzatának a

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzatának a Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzatának 1.-4. -a KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2005. ÉVRE 1. Fejezeti szám, megnevezése: 16 Környezetvédelmi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Miniszter Szám: 4740-2/2003. A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések 1. A munkaügyi központ jogállása A Csongrád

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 764-2/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről,

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6.

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról Budapest, 2012. július 6. A fejezeti

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 30. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. május 6., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 30. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. május 6., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. május 6., péntek 30. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 11/2011. (V. 6.) BM utasítás a Belügyminisztérium és szervei készenlétbe

Részletesebben