FHÖK ELNÖKI KÖSZÖNTŐ...4 REKTORI KÖSZÖNTŐ...4 AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FHÖK ELNÖKI KÖSZÖNTŐ...4 REKTORI KÖSZÖNTŐ...4 AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA"

Átírás

1 1 1

2 2 2

3 3 Tartalomjegyzék FHÖK ELNÖKI KÖSZÖNTŐ...4 REKTORI KÖSZÖNTŐ...4 AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA...5 EGER ÉS A FELSŐOKTATÁS...7 AZ EGRI FELSŐOKTATÁS TÖRTÉNETE...8 A FŐISKOLA NÉVADÓJÁRÓL...10 A LÍCEUM...12 A FŐISKOLA ÉPÜLETEIRŐL...13 A FŐISKOLA SZERVEZETE...14 A FŐISKOLA VEZETŐ TISZT- SÉGEI...24 A FŐISKOLA KÖZPONTI SZERVEZETI EGYSÉGEI...26 A KAROK SZERVEZETE ÉS VEZETÉSE...27 ELÉRHETŐSÉGEK...28 INFORMÁCIÓS FÓRUMOK A FŐISKOLÁN...35 TÁMOP-4.1.1/08/ A DIÁKIGAZOLVÁNYRÓL...39 DIÁKHITEL...40 HALLGATÓI SZERVEZETEK...41 ALUMNI TEVÉKENYSÉG AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLÁN...52 HELYI JÁRATÚ AUTÓBUSZOK MENETRENDJE...52 NAPTÁR...57 Hallgatói Kalendárium - Az Eszterházy Károly Főiskola ingyenes, évente megjelenő hallgatói információs füzete. Kiadja az EKF Tanulmányi és Információs Központján belül működő Hallgatói Centrum. Felelős szerkesztők Bak László és Grebely Gergely Grafikai megvalósítás: Grebely Gergely Megjelenik 2000 példányban szeptember 3

4 4 FHÖK elnöki köszöntő Kedves Hallgatótársam! Az ember életének meghatározó és szép emlékű mérföldköveit nem csupán az alapos mérlegelés és a pontos tervezés, de sokszor a hirtelen és a véletlen is ugyanolyan szerencsével tudja kijelölni. Akár egyik, akár másik vezetett Téged ebbe a jelentős örökségű, történelmi diákvárosba, igyekezz a hasznos tudás és kön nyed kedvtelés egészséges elegyével tölteni a tiszteletbeli egri polgárként előtted álló éveket. Ehhez kíván segítséget nyújtani e kiadvány. A szerkesztők és a Hallgatói Önkormányzat nevében kívánok Neked sikeres és kellemes EKF-es éveket. Grebely Gergely Rektori köszöntő Tisztelt Hallgató! Köszöntöm Önt főiskolánk polgárai sorában. Meggyőződésem, hogy jól döntött, amikor az Eszterházy Károly Főiskolát választotta tanulmányai folytatásának színhelyéül. Főiskolánk több évszázados hagyománya és szellemi öröksége kötelez bennünket arra, hogy Ön számára magas szintű oktatást, a munkaerő-piacon jól használható ismereteket nyújtsunk. Az Eszterházy Károly Főiskola polgárai nevében kívánok Önnek eredményes tanulást, sikeres vizsgákat. Kívánom, hogy céltudatos, kitartó munkáját koszorúzza meg a diploma átvételének felemelő érzése. Dr. Hauser Zoltán 4

5 5 Az Eszterházy Károly Főiskola küldetésnyilatkozata Főiskolánk az észak-magyarországi régió önálló, többkarú főiskolája. A magyar állami felsőoktatás főiskolai szektorának meghatározó, dinamikusan fejlődő intézménye. Az Európai Unió felsőoktatási intézményeinek nyitott és együttműködésre képes partnere. Európai, országos és regionális feladatokat vállaló szellemi, kulturális, szolgáltatási és információs centrumként szerves része a megyei és regionális központ szerepét betöltő Egernek, a kulturális és idegenforgalmi jelentőségű barokk városnak. Az egri felsőoktatás évszázadokra visszanyúló hagyományait őrizve és kulturális örökségére alapozva, a változó társadalmi igényekre érzékenyen reagálva korszerű és minőségi oktatást folytatunk. Célunk a gazdag kínálatú és minőségben tovább javuló színvonalú, rugalmas és átjárható képzés biztosítása. Több tudományágban és művészeti területen folyamatosan bővítjük képzési kínálatunkat alap- (Bachelor) és mesterképzéseinkkel (Master). Régiónkban az élethosszig tartó tanulás lehetőségét kínáljuk távoktatásunkkal, felnőttoktatási, szakirányú és pedagógus- továbbképzéseinkkel. Minden képzésünket úgy építjük fel, hogy hallgatóink biztos munkaerő-piaci kompetenciákkal rendelkezzenek végzéskor. Arra törekszünk, hogy kínálatunkban megjelenjenek a több európai felsőoktatási intézménnyel közösen kínált programok és végzettségek (joint degree). 5

6 6 Szakmai és szervezeti működésünk minőségének értékelését és folyamatos javítását saját minőségbiztosítási rendszerünk segítségével végezzük. Célunk, hogy régiónk meghatározó tudásközpontjává váljunk a k+f+i és a szolgáltatások felfuttatásával. Ugyancsak célunk a kulturáltabb és otthonosabb környezet megteremtése és fenntartása hallgatóinknak és partnereinknek. Munkatársainak minőségi munkára ösztönzőbb és folyamatos megújulásra késztetőbb munkahelyet teremtünk. A tudományos és kulturális kisugárzás hatékonyságát bővülő kooperációval és integrációval kívánjuk növelni a város, a régió és az Európai Unió felé. Elkötelezettek vagyunk az intézményi autonómia működése mellett. Biztosítjuk hallgatóink tanulmányi szabadságát, jogaik érvényesülését. Tanárainknak garantáljuk az oktatási és kutatási szabadságot, dolgozóinknak életpályát felölelő, stabil, megújulásra ösztönző munkahelyet teremtünk. Közös céljainkért hallgatóinkkal és dolgozóinkkal közös felelősséget viselünk. Küldetésünket hazai és európai partnereinkkel együttműködve valósítjuk meg. Képzési, tudományos kutatási, művészeti és információszolgáltató tevékenységünkkel terjesztjük és gyarapítjuk a magyar és az egyetemes kultúra értékeit. Eger,

7 7 Eger és a felsőoktatás Az ország egyik legismertebb és legkedveltebb városa Eger, Heves megye székhelye és az Egri Főegyházmegye központja. A festői szépségű Bükk hegység és az Alföld találkozásánál fekszik. Csodálatos látványt nyújtó szőlőültetvények ölelik körül, a város alatti pincerendszerek érlelik és őrzik a messze földön híres borait. A hatvanezer lakost számláló várost évente több százezren keresik föl belföldről és külföldről, hogy gyönyörködjenek csodálatos barokk műemlékeiben, megismerkedjenek a magyar történelem török elleni harcainak dicső korszakát idéző egri várral, megcsodálják a török hódoltság korában emelt minaretet, érezzék az egri fürdő medencéinek gyógyító hatását, és élvezzék az egri borok ízét. A történelmi barokk belváros megragadó arculata, hangulata a kiváló egri főpapoknak és mecénásoknak is köszönhető. Köztük Eszterházy Károly egri püspöknek, aki városfejlesztő tevékenységével elősegítette, hogy Eger mára az észak-magyarországi régió turisztikai fellegvárává, kulturális, szellemi központjává, hagyományosan színvonalas iskolái révén kedvelt iskolavárossá válhatott. Az Eszterházy Károly Főiskola ezernyi szállal kötődik Eger városához. Oktatási profilja révén nem csupán egyfajta szellemi bázist jelent a megyeszékhely számára, hanem igyekszik szervesen bekapcsolódni az itt élők mindennapjaiba. Helyt ad különböző tudományos konferenciáknak, szakmai tanácskozásoknak, kulturális rendezvényeknek, a régió szakemberei számára továbbképzési lehetőségeket biztosít. 7

8 8 Az egri felsőoktatás története 8 Egerben a felsőoktatás gyökerei a 18. század közepéig nyúlnak vissza. Az orvosi és teológiai képzést követő első eredmények után jelentős változást hozott gróf Eszterházy Károly egri püspök tevékenysége, aki négy fakultásos egyetem működtetésére alkalmas, minden feltételt biztosító, korszerű oktatási épületet építtetett től a Líceumnak elnevezett épületkomplexumban elkezdődött a képzés. Az 1777-ben kiadott Ratio Educationis azonban nehéz helyzetet teremtett Egerben ben, a Líceumban megszüntették a filozófiai és jogi oktatást, 1786-ban pedig a papneveldét Pestre helyezték. Eszterházy azonban nem adta fel terveit. II. József halála után 1790-ben újraindította a filozófia oktatását, a jogi akadémia működtetését és visszatérítette Egerbe a hittudományi főiskolát is ban Pyrker János László érsek Egerben alapította meg az első magyar nyelvű tanítóképzőt, amely nem iskolamestereket képzett, hanem eleve a tanítói hivatásra nevelést tűzte ki célul. A képzőt 1852-ben a Líceumba helyezték és 1948-ig érseki tanítóképzőként működött, a tanítóképzést kiszolgáló elemi iskolával től pedig Szmrecsányi Lajos érsek kezdeményezésére Egri Római Katolikus Fiú Felső Kereskedelmi Iskola is működött az épületben. A pedagógiai főiskola 1949-ben költözött a Líceumba, amikor a magyar országgyűlés által 1948-ban alapított intézmény Debrecenből Egerbe tette át székhelyét. A főiskola filozófiáját Eger felsőoktatási hagyományai és az oktatást elindító neves profes szorok határozták meg, akik szellemi értékeket őrző, jövő felé nyitott, igényes, minőségi munkát végző intézményt hoztak létre.

9 9 A tanárképző főiskola több mint fél évszázados története folyamán a hazai főiskolai szintű tanárképzés jelentős intézménye lett. A tanári szakok szinte minden változatát felvállalta, több szak esetében elsőként indított programot a hazai tanárképzésben. Eddigi működése alatt több mint harmincezer főiskolai végzettségű szakembert adott a magyar közoktatás és társadalom számára. Vonzáskörzete igen nagy kiterjedésű. Az ország valamennyi megyéjéből és külföldről is érkeznek hozzánk hallgatók. Az 1990-es években készült stratégiai tervek nyomán végbement változások különös jelentősséggel bírnak a főiskola életében. A képzésfejlesztés eredményeképpen az egri tanárképző főiskola szélesebb kínálatú általános főiskolává válik. A jelenleg több mint 8000 hallgatóval, 250 főiskolai oktatóval rendelkező intézmény kötődik hagyományaihoz, ápolja szellemi örökségét, de figyelemmel fordul a társadalmi folyamatok felé is. Célja, hogy az oktatási szolgáltatások minőségének emelésével, a hallgatói igényekre figyelő, átjárható, választási lehetőséget nyújtó, rugalmas tanulmányi rendszer kiépítésével, az EUcsatlakozáshoz történő felkészülést segítő és a régió speciális nevelési problémáinak kezelésére felkészítő oktatással, hazai és nemzetközi elismertségre is számot tartó értékes diplomákat adjon ki. Olyan intézmény megvalósításán dolgozunk, amely minőségben jó színvonalú, bővülő képzési kínálatot nyújtó oktatási szolgáltatásai mellett kulturált, otthonos környezetet nyújt hallgatóinak. Munkatársainak nyugodt, minőségi munkára ösztönző és folyamatos megújulásra késztető munkahelyet tud teremteni, és képes szellemi, kulturális kisugárzását növelni a város és a régió felé. 9

10 10 A főiskola névadójáról Intézményünk névadója, gróf Eszterházy Károly május 4-én született Pozsonyban. Apja, Ferenc, a későbbi tárnokmester, anyja Pálffy Szidónia grófnő volt. Tanulmányait Pozsonyban kezdte. Kora ifjúságától a papi pálya vonzotta, így 1741-ben a nagyszombati jezsuita szemináriumba iratkozott be. Döntő fordulatot jelentett életében, hogy 1745-ben a Collegium Germanico-Hungaricum növendékeként Rómában folytatott teológiai tanulmányokat, majd teológiai doktorátust szerzett. Hazatérte után előbb esztergomi kanonok, pozsonyi prépost, majd 1759-től váci püspök. Nagy munkákra Vácott nem sok ideje volt, mert az uralkodó hamarosan egri püspökké nevezte ki. Eszterházy Károly június 29-én érkezett Egerbe, s haláláig töltötte be az egri egyházmegye püspöki - és Heves vármegye főispáni - tisztét. Közel négy évtizedes működése alatt jelentősen hozzájárult Eger város építészeti, szellemi, művelődési arculatának kialakításához. A nagy műveltségű, koncepciózus, önmagához és másokhoz szigorú és következetes főpap biztos kézzel tartotta rendben a hatalmas egyházmegyét. Működése alatt épült ki Eger igazi székvárossá, s nyerte el mai szerkezetét és barokk városképét. Múlhatatlan érdemei vannak Eszterházy Károlynak az oktatás területén is. Ebbéli tevékenységének a csúcsát az egri négyfakultásos egyetem épületének megépítése jelenti. Nagyszabású terve - a várost az ország keleti felének szellemi központjává tenni - azonban nem sikerül, az uralkodó nem engedélyezte az egyetem működését. A mű mégis elkészült, amelyet Líceumnak neveznek. 10

11 11 Már 1774 óta az oktatást szolgálja, amikor a bölcseleti, a jogi és a teológiai intézet növendékei és tanárai vették birtokukba az addig elkészült épületrészeket. Hallatlan munkakedve idősebb korában sem csökkent. 1790ben, ötéves kényszerszünet után ismét elfoglalta a főispáni széket, sőt a nagy fontosságú es diétán, mint a katolikus párt vezetője, a magyar egyház egyik legtekintélyesebb és legharcosabb képviselője vett részt. Eszterházy Károly, az utolsó egri püspök 74 éves korában, március 15-én hunyt el. Tevékenységével előkészítette a püspökség érseki rangra emelését, ez azonban csak halála után 5 évvel, 1804-ben történt meg. Eszterházy Károly 11

12 12 12 A Líceum Az ország első egyetemi (felsőoktatási) célra létrehozott épülete. A XVIII. század közepétől 1793-ig készült a város közepén, a székesegyházzal szemben a négy utcára néző, építészetileg szép arányú, impozáns épület. A későbarokk rövid életű copf stílusában épült Líceumon jól nyomon követhető a hosszú építkezés alatt végbement ízlésváltozás. Az épület tömege, a kiugró középrészek, az oldalrizalitok a barokk, az oldalhomlokzatok ablakdíszítései már a rokokó, az ablakok babérkoszorúi pedig a copf stílus jegyeit mutatják. A klasszicizmust előlegezi az épület egyenletes ritmusa, a szabályosság, a szimmetria. A négyzet alakú udvart körülzáró, jórészt szimmetrikus épületszárnyak hossza 85, magassága 21 méter. Az első emeleten három nagyméretű, két emelet magasságú, lenyűgöző hatású termet építettek. A főhomlokzat nyugati szárnyán találjuk a bazilikára néző dísztermet, a déli fronton kapott helyet a díszes kivitelű könyvtár, az északi oldal nagytermében a régi intézeti kápolna működött. Az épület hátsó, keleti traktusa fölött emelkedik az 53 méter magas csillagászati torony. 12

13 13 A főiskola épületeiről Az Eszterházy Károly Főiskola központi épülete a Líceum, az ország egyik legrégibb, felsőoktatási céllal létrehozott, négy utcára néző, impozáns épületkomplexuma. Ebbe az épületbe költözött 1949-ben az állami pedagógiai főiskola, amely az elmúlt fél évszázadban több korszerű épülettel gazdagodott. Az oktatási épületeken kívül a főiskolának négy kollégiuma és két gyakorlóiskolája van. A gyakorló általános iskolák és gimnáziumok végzik a tanár szakos hallgatók gyakorlati képzését. A nem tanár szakos hallgatók a város több cégénél vesznek részt gyakorlati képzésben. A főiskola kezelésében lévő épületek, amelyek az oktatást és kutatást szolgálják a város több pontján találhatók. A épület 3300 Eger, Eszterházy tér 1. B épület 3300 Eger, Egészségház u. 4. C épület 3300 Eger, Leányka u. 4. D épület 3300 Eger, Leányka u E épület 3300 Eger, Leányka u. 6. F épület 3300 Eger, Leányka u. 2. Érsekkerti épület 3300 Eger, Klapka Gy u. 9. Feladatellátási helyek: Leányka úti Kollégium 3300 Eger, Leányka u. 2. Almagyardombi Kollégium 3300 Eger, Leányka u

14 14 Apartmanházak 3300 Eger, Leányka u 6-8. Sas úti Kollégium 3300 Eger, Sas út 94. Gyakorlókert Almagyardomb, külterület Kutatási bázis Leányfalu, Móricz Zs. u. 59. Tiszafüredi Oktató és Kutató Központ Tiszafüred, Harcsa u. 15 Nyári táborhely (faház, sátorhely, melléképületek) Parád Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény 3300 Eger, Eszterházy tér Eger, Barkóczy út Eger, Bartók Béla tér 4. A főiskola szervezete A főiskola oktatási szervezeti egységei Kar Az oktatás a főiskola karain történik. Az intézmény négy kara: a Bölcsészettudományi, a Gazdaság- és Társadalomtudományi, a Tanárképzési és Tudástechnológiai és a Természettudományi Kar. A kar a hallgatók képzését, a tudományok művelését, illetve művészeti alkotótevékenységet megvalósító, a képzésben, tudományos és művészeti alkotómunkában együttműködő oktatókat, 14

15 15 kutatókat, valamint oktatási, kutatási és más szervezeti egységeket magában foglaló oktatási tudományos kutatási szervezeti egység, amely a jogszabályokban biztosított hatáskörében eljárva egy vagy több képzési terület szakjain folyó felsőfokú képzés feladatának ellátását szervezi és biztosítja. A karon belül intézetek és tanszékek végzik az oktatást. Intézet Az intézet több tanszék tevékenységét összefogó vagy több tanszék feladatait ellátó szervezeti egység, amely a kar által folytatott alap- valamint mester- és doktori képzés, felsőfokú szakképzés, szakirányú továbbképzés keretében egy vagy több szak oktatási feladatainak ellátására és az ezekhez tartozó tudományág(ak)ban folyó kutatás céljából létrehozott, oktatás- és kutatásszervezési és gazdálkodási jogkörrel felruházott szervezeti egység. Intézeti tanszék Az intézeti tanszék több tantárgy oktatását végző és az ehhez kapcsolódó tudományágban kutatást folytató oktatási szervezeti egység. Önálló tanszék Az önálló tanszék valamely tudományos diszciplínában végez oktató- és kutatómunkát. Az önálló tanszék ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jelen szabályzat az intézeti tanszékre meghatároz azzal a megszorítással, hogy a dékán külön utasításban az önálló tanszékek működéséhez további feladatokat írhat elő. 15

16 16 A főiskolán működő kutatási egységek EGERFOOD Regionális Tudásközpont a főiskola központi kutatási egysége, amely országos meghatározó szakmaspecifikus klaszterközpontjaként működik az élelmiszertudományok, élelmiszerbiztonsági technológiák és a bioanalitika vonatkozásában. Az Észak-Magyarországi Innovációs Stratégia élelmiszeripart érintő fejlesztéseinek a megvalósításában kiemelt fontosságú tevékenységeként kezeli az általa koordinált ipari klaszter tagjai erőforrásainak kiaknázását, innovációs képességének fejlesztését, illetve K+F potenciáljának bővülését. Innovációs tevékenységei fókuszában alkalmazásorientált élelmiszeranalitikai, élelmiszerbiztonsági és technológiai fejlesztések állnak. Új eljárások és termékek kidolgozására helyezik a legfőbb hangsúlyt, melyek az élelmiszertermelő vállalkozásoknál értéknövelő tényezőként, illetve gazdasági haszonként jelennek meg. A termékfejlesztések elsődlegesen új funkcionális élelmiszerek kifejlesztésére irányuló kutatásokat, illetve egyedi és új bioszenzorok és analizátorok prototípusainak létrehozását jelentik, illetve multifunkciós, hordozható műszerek prototípusainak kidolgozására irányulnak. E fejlesztések jelentős innovációként jelennek meg a piacon, így a licenszjogok értékesítése hozzájárulhat addicionális források biztosításához. Szakmai munkájához kapcsolódva az ott létrehozott termékek, prototípusok, illetve egyéb gazdasági értékeket képviselő fejlesztések hasznosítását végzik a főiskola tulajdonában lévő spin-off cégek az EGERFOOD Kft. és az Eger Innovations Kft. 16

17 17 Az Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoport elsősorban a tudásalapú gazdaság és tudásközpontú társadalom humán komponensére koncentráló kutatásokat folytat, különös súlyt helyezve az új típusú virtuális tanulási környezetek, e-learning tanulási formák és tanulási kapcsolatok valóság- és gyakorlatközeli kutatására. Tevékenységét a Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar szakmai felügyelete mellett végzi. A Regionális Gazdaságfejlesztési Kutatócsoport erősíti az intézmény és a gazdaság kapcsolatát, amely egyrészről az intézményben dolgozó kutatóknak, másrészről a térségben gazdaságfejlesztéssel foglalkozó szakembereknek nyújt lehetőséget a kutatási tevékenységben való részvételre, és a regionális gazdaságfejlesztési témákban folyó kutatásokhoz való kapcsolódásra. A csoport működése lehetővé teszi regionális témák koncentrált kutatását. A kutatócsoport a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságtudományi Intézetében működik. Bryológiai Kutatócsoport a Természettudományi Kar szervezeti egysége, kiemelt fontosságú kutatási témája a kryptogám Észak-Magyarországi Regionális Pedagógusképzési Kutatóés Szolgáltató Központ működik a Tanárképzési és Tudástechnológiai Karon. A Központ kutatást, fejlesztést végez, a pedagógusképzést érintő témakörökben, kidolgozza a pedagógusképzéshez kapcsolódó kompetenciákat, sztenderdeket. A pedagógus kutatásokat koordinálja intézményi, regionális, interregionális és nemzetközi szinten. Disszeminálja a kutatási eredményeket. 17

18 18 Előkészíti a Neveléstudományi Doktori Iskola létrehozását. Koordinálja szolgáltató tevékenységként a pedagógus továbbképzést, valamint a mestertanárképzéshez kapcsolódó gyakorlati képzést. Részt vesz a kart érintő pályázati feladatok végrehajtásában. A régióban jelentkező közoktatási igények figyelembe vételével oktatási-kutatási és szolgáltató tevékenységet végez. A főiskola funkcionális szervezeti egységei Szenátus A Szenátus a főiskola döntést hozó, és a döntés végrehajtását ellenőrző testülete. Az Alapító Okiratban meghatározottak figyelembe vételével határozza meg a főiskola képzési és kutatási feladatait, továbbá ellenőrzi azok végrehajtását. Rektori Hivatal A rektornak alárendelt Rektori Hivatal ellátja a rektor és helyettesei, valamint a Szenátus munkájával kapcsolatos feladatokat, a főiskola központi irányításával összefüggő ügyviteli teendőket. Közreműködik a főiskola igazgatási feladatainak végrehajtásában, végzi a képzéssel, a tudományos kutatással kapcsolatos szervezési, ügyintézési és nyilvántartási feladatokat. A hivatal szervezetében dolgozik a belső ellenőr. A PR referens és a kulturális programigazgató is a hivatal szervezetében dolgozik, munkájukat az általános és intézményfejlesztési rektorhelyettes felügyeli. 18

19 19 Dékáni Hivatal A Hivatal a Kar központi adminisztratív szervezeti egysége. A Hivatal feladata a hallgatókkal kapcsolatos nyilvántartások vezetése, tanulmányi ügyeinek intézése, hallgatói mobilitás és szakmai gyakorlatok koordinálása, szervezése, a kar gazdasági ügyeinek, valamint a kar személyzeti és munkaügyi feladatainak kezelése. A Hivatal ezen tevékenységeinek felügyeletét a dékánja látja el. A Hivatal tanulmányi ügyekben együttműködik a TIK főigazgatójával. A Hivatal hallgatói tanulmányokkal összefüggő munkáját a kari Kreditátviteli és Tanulmányi Bizottságok segítik. Gazdasági Főigazgatóság Ellátja a költségvetés tervezésével és felhasználásával, az adatszolgáltatással, a gazdasági folyamatba épített belső ellenőrzéssel, a főiskola fenntartásával, üzemeltetésével és műszaki fejlesztésével kapcsolatos központi feladatokat. A Gazdasági Igazgatóság munkáját a rektor felügyelete mellett a gazdasági főigazgató irányítja. Belső Ellenőrzési Iroda A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az intézmény, illetve ellenőrzött szervezet működését fejlessze, eredményességét növelje; rendeltetésszerű megközelítéssel és módszeresen értékelje és javítsa az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát. 19

20 20 Tanulmányi és Információs Központ (TIK) A központ feladatköre: a felvételi vizsgák, záróvizsgák és szakmai vizsgák szervezése, a végzett hallgatók bizonyítványainak, okleveleinek és oklevélmellékleteinek, valamint kreditigazolásainak előkészítése és kiállítása, a hallgatók tájékoztatása a tanulmányi kötelezettségeikről, azok teljesítésének módjáról, adatszolgáltatás az Oktatási Hivatal számára, a hallgatói pénzügyek (ki- és befizetések) koordinálása a hallgatók számára gazdasági, életvezetési, szabadidős és tanulmányi információk szolgáltatása, DPR (Diplomás Pályakövetési Rendszer) és alumni tevékenység végzése, karrier tanácsadó szolgáltatás nyújtása, a dékáni hivatalok szakmai segítése, nyelvvizsgák szervezése, tanulmányi nyilvántartó rendszer (NEPTUN) karbantartása, fejlesztése. A Központ részegységei az Oktatásszervezési Centrum, csoportjai: Pénzügyi, Felvételi, Neptun csoport és Akkreditált Nyelvvizsga Iroda, valamint a Hallgatói Centrum, melynek csoportjai: Tanulmányi tanácsadó és Kollégiumi Iroda, Karrier és Gyakorlati hely Koordinációs Iroda, Alumni és DPR Iroda, Kortárs Mentálhigiénés Tanácsadó Iroda. Nemzetközi Kapcsolatok Központja A központ feladata a főiskola külföldi kapcsolatainak szervezése és koordinálása, tanár- és hallgatócserék, idegen nyelvű képzések, ösztöndíjas külföldi tanulmányutak és nemzetközi konferenciák szervezése. A központ végzi a külföldi felsőoktatási intézményekkel kötendő együttműködési megállapodások előkészítését is. Tevékenységét a külügyi igazgató irányítja a tudományos és nemzetközi rektorhelyettes felügyeletével. 20

21 21 Intézményi Minőségbiztosítási Iroda Az iroda végzi és koordinálja a minőségügyi tevékenységeket, elkészíti az ezzel kapcsolatos dokumentációkat. Feladata az akkreditációval kapcsolatos alapfeladatok ellátásának irányítása is. Az iroda vezetője a minőségfejlesztési programigazgató. Szolgáltató szervezeti egységek Központi Könyvtár A Könyvtár, mint nyilvános felsőoktatási szakkönyvtár, gyűjteményével, tevékenységével, személyzetével és egyéb eszközeivel támogatja az intézményben folyó oktató és kutató munkát. Könyvtár az alapfeladatokon túlmenően ellátja a főiskola Központi Irattárának és Központi Szakdolgozattárának működtetéséhez kapcsolódó feladatokat és közművelődési tevékenységet is folytathat. A Központi Könyvtár szervezeti felépítése: Társadalomtudományi Szakrészleg, Nyelv- és Irodalomtudományi Szakrészleg, Természettudományi Szakrészleg, Médiatár, Feldolgozó Csoport, Központi Irattár, Központi Szakdolgozattár, Amerikai Regionális Információs Programközpont (Amerikai Kuckó), Tanszéki letétek. Líceum Kiadó Feladata a főiskola oktatási és tudományos műhelyeiből kikerülő szellemi termékek megjelentetése, az oktatáshoz szükséges tankönyvek és más oktatási anyagok biztosítása. 21

22 22 A kiadó önállóan gazdálkodó egység. A kiadó az általános és intézményfejlesztési rektorhelyettes felügyelete mellett végzi munkáját. Regionális Informatikai Központ A Központ feladatköre: a főiskolai hálózatba kötött gépek fejlesztése, karbantartása, selejtezése, szerverpark üzemeltetése, oktatói- és hallgatói notebook projekt koordinálása, az EKF-NET hálózat fejlesztése- karbantartása, ügyviteli rendszerek üzemeltetése (NEPTUN, TÜSZ, NEXONbér), pályázatok szakmai előkészítése- megvalósítása, HBONE regionális internet-szolgáltatás, telefon- beléptető- biztonsági kamera rendszer és a DMS üzemeltetése, fénymásoló gépek kellékanyag-ellátása, rendezvények és előadások technikai kiszolgálása, a Hallgatói Információs Központ (HIK), Városi Információs Portál (VIP) üzemeltetése az Informatikai Szolgáltató Centrum (ISC) működtetése, irodatechnikai szolgáltatások, digitális nyomdai szolgáltatások, főiskolai emblémás tárgyak értékesítése. Projektiroda A főiskola a pályázati tevékenység elősegítésére és a pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátására Projektirodát működtet. Az iroda pályázati tevékenységgel kapcsolatos feladatai: a pályázatok elérésének, elkészítésének és benyújtásának támogatása, a nagypályázatok koordinációja, a pályázatok adminisztrációs feladatainak végzése, a pályázatokhoz kapcsolódó tájékoztatás, információ- és adatszolgáltatás. 22

23 23 Kollégiumok, diákotthonok A kollégiumok a hallgatók lakhatási feltételeit biztosító, a főiskola szerves részét képező, önkormányzati elv alapján működő, a nevelés és oktatás egyes kiegészítő feladatait ellátó, a közösségi életet szolgáló diákszociális intézmények. Az önkormányzati jogköröket a kollégiumi közgyűlések és a kollégiumi bizottságok gyakorolják. A főiskola kollégiumai: Almagyardombi Kollégium, Apartmanházak, Leányka Úti Kollégium, Sas Úti Kollégium. Akkreditált vizsgahelyek a főiskolán A vizsgahelyek feladatköre: ellátni a vizsgára jelentkezéssel kapcsolatos információs és adminisztrációs feladatokat, összeállítani a vizsgáztató bizottságokat és megteremti a vizsga lebonyolításának összes feltételét, a nyelvvizsga dokumentumait átadni a nyelvvizsgaközpontnak. A Bölcsészettudományi Karon akkreditált vizsgahely szerződésben foglalt feltételek mellett szervezi és lebonyolítja az állami és államilag elismert nyelvvizsgákat. A nyelvvizsgahely az Idegen Nyelvi Továbbképző Központ vizsgahelyeként működik. A vizsgahely a vizsgaközpont előzetes tájékoztatása után más vizsgaközpontok vizsgarendszere szerint is szervezhet és lebonyolíthat vizsgáztatást. A főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának Szakmai Idegen Nyelvi Csoportja biztosítja a hallgatók gazdasági szakmai idegen nyelvi képzését, és akkreditált gazdasági vizsga 23

24 24 helyet működtet, amely szervezi és lebonyolítja az államilag elismert gazdasági nyelvvizsgákat. A vizsgahely a BGF Nyelvvizsga és Továbbképző Központ vizsgahelyeként működik. A Goethe Intézet akkreditált vizsgahelye a főiskola Bölcsészettudományi Karának Német Nyelv és Irodalom Tanszékén működik, amely nemzetközileg elfogadott és Magyarországon is akkreditált nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzését teszi lehetővé. A főiskola vezető tisztségei Rektor A főiskolát a rektor vezeti, aki a főiskola folyamatos, jogszerű és hatékony működéséért, valamint az alapító okirat szerinti feladatok maradéktalan teljesítéséért egyszemélyi felelős vezető. Rektorhelyettesek A rektort feladatai ellátásában három rektorhelyettes segíti, akiket a főiskola vezető oktatói közül nyilvános pályázat alapján a Szenátus előzetes véleményének meghallgatása után, a rektor bíz meg, illetve ment fel. A főiskolán működő rektorhelyettesek: általános és intézményfejlesztési rektorhelyettes, oktatásfejlesztési rektorhelyettes, tudományos és nemzetközi rektorhelyettes. A főiskolai rektorhelyettesek a feladatkörükbe tartozó ügyekben, átruházott hatáskörben a rektor jogkörét gyakorolják. Az általános rektorhelyettes a rektor távollétében annak teljes jogkörét gyakorolja. 24

25 25 Dékán A kar vezetője a dékán. A dékánt a főiskola teljes munkaidőben foglalkoztatott, közalkalmazotti jogviszonyban álló egyetemi és főiskolai tanárai, illetve egyetemi docensei közül pályázat alapján a kari tanács választja meg és a rektor bízza meg. Főtitkár A főtitkár feladatköre a Rektori Hivatal igazgatási és ügyviteli tevékenységének irányítása, a főiskolai adminisztráció összehangolása és szervezése, a főiskola ügyintéző és ügyviteli tevékenységének irányítása és ellenőrzése, a Szenátusülés feltételének biztosítása, a főiskola dolgozóinak tájékoztatása a főiskolát érintő rendelkezésekről és az abból fakadó feladatokról. Gazdasági főigazgató A gazdasági főigazgató felelős a tervezéssel, az előirányzat felhasználásával, a hatáskörébe tartozó előirányzat módosításával, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a beszámolási kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és saját szervezetére kiterjedő feladatok jogszabályoknak megfelelő ellátásáért. 25

26 26 A főiskola központi szervezeti egységei A főiskola funkcionális szervezeti egységei Rektori Hivatal Dékáni Hivatal Gazdasági Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Iroda Tanulmányi és Információs Központ Nemzetközi Kapcsolatok Központja Intézményi Minőségbiztosítási Iroda A főiskola szolgáltató szervezeti egységei Központi Könyvtár Projektiroda Intézményi Minőségbiztosítási Iroda Gyakorlóiskola Kollégiumok Oktatási és kutatási bázisok Líceum Kiadó Informatikai Központ Szenátus mellett működő bizottságok Tudományos Tanács Tanárképzési Tanács 26

INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓ 2013/2014 Eszterházy Károly Főiskola. Természettudományi Kar

INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓ 2013/2014 Eszterházy Károly Főiskola. Természettudományi Kar INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓ 2013/2014 Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar [2014. JANUÁR 20.] MAB [EKF TTK] Tartalom Bevezetés... 3 1. A kar általános helyzetképe... 3 1.1. A kar küldetése, célkitűzései...

Részletesebben

2010. http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=1482. Havi hírek-sajtótájékoztató - 2010. január

2010. http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=1482. Havi hírek-sajtótájékoztató - 2010. január 2010. http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=1482 Havi hírek-sajtótájékoztató - 2010. január Az Eszterházy Károly Főiskola 2010. január 12-én 10.00 órakor tartotta az újév első sajtótájékoztatóját

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Onethné Szántó Ágnes Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015. tanév 1 A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Nagyné Békési Éva Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200 példányban 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4.

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. A Műszaki Kar szervezetfejlesztési folyamata... 9 2.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2011. október 7. JÓVÁHAGYTA: DR. DANYI JÓZSEF REKTOR A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben

A Széchenyi István Egyetem önértékelése 2009-2013

A Széchenyi István Egyetem önértékelése 2009-2013 A Széchenyi István Egyetem önértékelése 2009-2013 Győr, 2014. január 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1 Az intézmény általános helyzetképe... 6 1.1 Rövid tájékoztatás a minőség fejlesztése érdekében tett

Részletesebben

2008. http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=305. Havi hírek Sajtótájékoztató

2008. http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=305. Havi hírek Sajtótájékoztató 2008. http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=305 Havi hírek Sajtótájékoztató A főiskola havi sajtótájékoztatójának az Amerikai Kuckó adott otthont. A főiskola szokásos havi sajtótájékoztatója ezúttal

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Apáczai Csere János Tanítóképző Kar TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 006/007. tanév Győr * 006 90 Győr, Liszt Ferenc u. 4. Szerkesztők: Varga Józsefné dr. dékánhelyettes Happ Éva tanulmányi

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány ELTE TTK Hallgatói Alapítvány j ö v ő t é p í t ü n k j jövőt ö v ő t é p í t ü n k Tartalom Elnöki köszöntő...3 Alapítói köszöntő...4 Ajánlások...5 Történetünk...6 Kuratóriumi elnökök...8 Egyetemi kapcsolatok...9

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

BeTeKintő 2013. Az ELTE BTK HÖK ingyenes információs kiadványa. Készült 2000 példányban.

BeTeKintő 2013. Az ELTE BTK HÖK ingyenes információs kiadványa. Készült 2000 példányban. BeTeKintő 2013 Az ELTE BTK HÖK ingyenes információs kiadványa. Készült 2000 példányban. Szerkesztők: Csizmadia Anna Horváth Balázs Prischetzky Réka Rágyanszky György Ritzl András A kiadvány létrehozásában

Részletesebben

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek!

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek! ELŐSZÓ Jelen kiadványunk, amit kezében tart a kedves Olvasó a Khetanipe A Romák Összefogásáért Egyesület szerepét hívatott bemutatni az elmúlt 2 évben megvalósított, mára pedig sikeresen befejeződött innovatív

Részletesebben

BeTeKintő. Az ELTE BTK HÖK ingyenes információs kiadványa. Készült 2000 példányban. Szerkesztő: Prischetzky Réka

BeTeKintő. Az ELTE BTK HÖK ingyenes információs kiadványa. Készült 2000 példányban. Szerkesztő: Prischetzky Réka 2012 BeTeKintő Az ELTE BTK HÖK ingyenes információs kiadványa. Készült 2000 példányban. Szerkesztő: Prischetzky Réka A kiadvány létrehozásában közreműködtek: az ELTE BTK HÖK tisztségviselői Borító: Lövei

Részletesebben

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10.

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10. INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/15 (Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2015. július 10. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE 2006. DECEMBER 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA A Budapesti Műszaki Főiskola jogelőd intézményeinek története szervesen összefonódik: valamennyi iskola

Részletesebben

BEVEZETÉS ÚJ TÉZISEK A FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJÁBAN

BEVEZETÉS ÚJ TÉZISEK A FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJÁBAN A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkársága konzultációt kezdeményez az új felsőoktatási törvény koncepciójáról. A tervezetet az államtitkárság vitaanyagnak szánja, melyhez december

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. EDUTUS FŐISKOLA akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. EDUTUS FŐISKOLA akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) EDUTUS FŐISKOLA akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/3. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán BME GTK 4 KÖSZÖNTŐ A GTK valamennyi munkatársa és hallgatója nevében köszöntöm az Olvasót. Egyetemünk több mint 200 éves történetében a gazdaság- és üzleti tudományokhoz kapcsolódó képzési és kutatási

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009 INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009 Második akkreditációs értékelés SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS 2009. október 30. SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS I. A Széchenyi

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2013/2014 (Harmadik akkreditációs értékelés) DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2014/8/IX/1. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. szeptember 26. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Szeged, 2015. március 16. A Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rend

Részletesebben

A BALASSI BÁLINT MAGYAR KULTURÁLIS INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BALASSI BÁLINT MAGYAR KULTURÁLIS INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BALASSI BÁLINT MAGYAR KULTURÁLIS INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2005. 2 A BALASSI BÁLINT MAGYAR KULTURÁLIS INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Az Intézet jogállása I.

Részletesebben

Ó B U D A I E G Y E T E M VE Z E T Ő I B E S Z Á M O L Ó 2011.

Ó B U D A I E G Y E T E M VE Z E T Ő I B E S Z Á M O L Ó 2011. Ó B U D A I E G Y E T E M VE Z E T Ő I B E S Z Á M O L Ó 2011. Beszámolót összeállította: Dr. Rudas Imre rektor Dr. Fodor János rektorhelyettes Dr. Réger Mihály rektorhelyettes Dr. Tick József rektorhelyettes

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Általános információk

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Általános információk FELVÉTELI TJÉOZTATÓ a 2012/2013. tanévre ltalános információk Budapest, 2011. november 1 Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉ Rektori köszöntő... 3 BGF képzési térképe a 2012/2013. tanévben... 5

Részletesebben

Iskola- és pályaválasztási kiállítás. katalógusa 2008.

Iskola- és pályaválasztási kiállítás. katalógusa 2008. Iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008. Sulimix iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008 1 Sulimix Iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008. Szakmai szerkesztő: Kelédiné

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS. sz. példány NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt. szám: Egyetértek! Budapest, 2011. - n. Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2011 - 2 A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán BME GTK 4 KÖSZÖNTŐ A GTK valamennyi munkatársa és hallgatója nevében köszöntöm az Olvasót. Egyetemünk több mint 200 éves történetében a gazdaság- és üzleti tudományokhoz kapcsolódó képzési és kutatási

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. 2012/2013. tanévi OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

SZOLNOKI FŐISKOLA. 2012/2013. tanévi OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZOLNOKI FŐISKOLA 2012/2013. tanévi OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A Szolnoki Főiskola fejlődése a 2012/2013-as tanévben A 2012/2013. tanév a Szolnoki Főiskola alaptevékenységét illetően

Részletesebben

Budapest Kortárstánc Főiskola

Budapest Kortárstánc Főiskola Budapest Kortárstánc Főiskola Egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest 2012 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető...3 Bevezető rendelkezések...5 Általános rendelkezések...6 Szervezeti

Részletesebben