MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ"

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-441/2008. Üi.: Szemlics Eszter Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató az Ipari Park működéséről és a park fejlesztését érintő jövőbeli elképzelésekről Melléklet: Térkép Tisztelt Képviselő-testület! A Makói Ipari Park az Ipari Park Cím minősítést 1998-ban kapta meg 22,7856 ha területre a Gazdasági Minisztériumtól. A Makói Ipari Park a makói kistérség központjában létesült, Makó Város Észak-keleti részén, a rendezési terv szerint kijelölt iparterületen, a Makó- Hódmezővásárhely vasúti szárnyvonal, a Rákos felé vezető sz. és a Királyhegyes felé vezető sz. mellékutak által körülhatárolt területen fekszik. I. Ipari Park cím szerződés Az Ipari Park címről és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer működéséről szóló 186/2005 (IX. 13) Korm. rendelet lehetőséget biztosít az Ipari Park címmel rendelkező terület módosítására. Makó Város Önkormányzata az Ipari Park területének módosítását az alábbi három alkalommal kérvényezte az illetékes minisztériumnál: 1. Az 1. számú szerződés módosítás: A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium július 31-én küldte meg azt az Ipari Park Cím szerződés 1. számú módosítását, amelyen az Ipari Park területét 33,7580 ha nagyságú önkormányzati tulajdonú területtel bővítettünk. A bővítésnek köszönhetően az Ipari Park területe 56,5436 ha lett. A Képviselő-testület a szerződésmódosításról szeptemberében kapott tájékoztatást. 2. A 2. számú szerződésmódosítás: január 30-án fogadta el a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a Makói Ipari Park Cím szerződésének 2. számú módosítását. Az Ipari Park mellett elhaladó leendő Makó elkerülő út kialakítása érdekében 2,2031 hektárral kérvényezte Makó Város Önkormányzata az Ipari Park Cím visszavonását, illetve 7,9863 hektárra az Ipari Park Cím minősítését kérvényezte a jövőbeni fejlesztések érdekében. A szerződésmódosítást követően az Ipari Park területe 62,3268 hektárra növekedett. Az Ipari Park Cím bővítés kiterjedt a Continental Contitech Fluid Automotive Kft területére, valamint egy magántulajdon (Bárdos Károly) Ipari Parkba vonására. A Képviselő-testület a szerződésmódosításról március 26-án kapott tájékoztatást. 3. A 3. számú szerződésmódosítás: A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, mint a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium jogutódja július 31-én fogadta el az Ipari HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

2 Park Cím szerződés 3. számú módosítását. Az Ipari Park mellett elhaladó leendő Makó elkerülő út kialakítása érdekében 2412 m 2 rel kérvényezte Makó Város Önkormányzata az Ipari Park Cím visszavonását, illetve1,0668 ha nagyságú terület bevonását kérvényezte. A szerződésmódosítás után az Ipari Park címmel rendelkező terület nagysága jelenleg 63,1524 hektár. A Képviselő-testület a szerződésmódosításról október 01-én kapott tájékoztatást. II. Kistérségi iroda feladatai A Makói Ipari Park működtetésével kapcsolatos feladatokat 2007-ben vette át a Kistérségi Iroda a Makó és Térsége Fejlesztési Kht.- től. A Kistérségi Iroda a következő feladatokat látja el: Az Ipari Park iránt érdeklődők tájékoztatása, kiajánló anyagok elkészítése (térképek), befektetői tárgyalások előkészítő dokumentumainak elkészítése, befektetői tárgyalásokon való részvétel, szerződések előkészítése, Az ipari parkban lévő vállalkozásokkal való kapcsolattartás Illetékes hatóságokkal való folyamatos kapcsolattartás: Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, Promei Kht., Ipari Park éves beszámoló elkészítése, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium által bekért adatok összegyűjtése a vállalkozásoktól és az összegyűjtött adatok továbbítása, Ipari Park Cím szerződés módosítási dokumentumainak elkészítése, az ehhez szükséges dokumentumok bekérése az illetékes hatóságoktól Kapcsolattartás, közgyűléseken való részvétel: Ipari Parkok Egyesülete, Önkormányzati Ipari Parkok Szövetsége, Vállalkozói Inkubátorok Szövetsége ITD Hungary Zrt. Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Ügynökséggel való együttműködés, adatszolgáltatás, tájékoztató szemináriumok szervezése a térségi vállalkozásoknak a befektetési lehetőségekről Telekértékesítési koncepció, munkahely-teremtési támogatás kidolgozása Vállalkozói Fórumokon az Ipari Parkról szóló tájékoztatás Befektetés-ösztönző üzleti környezet megteremtése a Makói Ipari Park komplex fejlesztésével című projekt menedzseri feladatinak ellátása, Irányító Hatósággal, pályázatíróval, tervezőkkel, szükséges szakemberekkel való kapcsolattartás, engedélyezési eljárás nyomon követése, hiánypótlás dokumentumainak elkészítése, szerződéskötés esetén a szerződés dokumentumainak előkészítése, valamint a beruházás megvalósításának koordinálása. Az önkormányzat az ipari parkba való betelepülési kedvezményekről és azzal járó kötelezettségekről a tájékoztatja a vállalkozásokat és a lakosságot. III. Munkahely-teremtési és telekértékesítési koncepció Makó Város Önkormányzata kidolgozta a Makói Ipari Park évi telekértékesítési és munkahely-teremtési programját, amelyet a Képviselő-testület 50/2008.(III.18.) MÖKT határozatában fogadott el, melynek célja a Makói Ipari Parkban megvalósuló munkahelyteremtő beruházások elősegítése az EU jogszabályainak figyelembe vételével. A koncepció a következő részekből tevődik össze: 1. Kedvezményes telekár Az Ipari Parkban kialakított telkek vételára 1500 Ft/m 2 + ÁFA (15 millió Ft/ha + ÁFA) vagy 6 /m 2 + ÁFA (60 ezer /ha + ÁFA), azzal, hogy a telekhatáron belüli közműépítési költségek a vásárlót terhelik. A befektetőnek e kedvezményes vételárhoz az alábbi feltételeknek kell eleget tennie: Vállalja, hogy a szerződéskötést követően 1 éven belül elkészíti a beruházás dokumentumait és max. 3 éven belül elkezdi a tevékenységét; ettől való eltérés külön megállapodás alapján történhet, HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

3 Az adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz, A szerződéskötés előtt kitölti és aláírásával, bélyegzőjével hitelesíti a Makói Ipari Park adatlapját, amely a beruházás legfontosabb paramétereit rögzíti. 2. Munkahely-teremtési támogatás Az ipari parkba betelepülő vállalkozás a telekvételárból az általa foglalkoztatottak nagyságának arányában munkahely-teremtési támogatásra jogosult. Az igénybe vehető munkahely-teremtési támogatás összege 500 ezer Ft/új munkahely, de legfeljebb az összes támogatást összeszámítva eurónak megfelelő forintösszeg, szállítási ágazatban legfeljebb eurónak megfelelő forintösszeg. A munkahely-teremtési támogatás a vállalkozás statisztikai átlaglétszámát meghaladó új munkahelyek után igényelhető, föltéve, hogy az új munkahelyek száma meghaladja az 5 főt a betelepülő, valamint a vállalkozás által szerződésben vállalja legalább 5 éven át tartó foglalkoztatást. IV. Az Ipari Park fejlesztése Az Ipari Park fejlesztése érdekében Makó Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Képviselő-testület 477/2007.(XII.19.) MÖKT határozata értelmében a DAOP /A pályázati kiírásra Befektetés-ösztönző üzleti környezet megteremtése a Makói Ipari Park komplex infrastruktúra fejlesztése címmel. A pályázattal megvalósul a Királyhegyesi út és Rákosi út összekötése, a parkon belüli feltáró út Királyhegyesi út felöli rövid szakaszának meghosszabbítása, és az ezekről az útszakaszokról megközelíthető területek alapinfrastruktúrával való ellátása. Tájékoztatást kaptunk a közreműködő szervezettől a pályázat támogatásáról, és jelenleg a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok összeállítása folyamatban van. V. Az Ipari Parkban működő vállalkozások Makó gazdasági szerepe elmaradott volt a lehetőségeihez képest, viszont a 2008-as év jelentős változásokat hozott a város és az Ipari Park történelmébe, melyek hajtóerejét képezik jövőbeli befektetések sikeres megvalósításának. A város földrajzi fekvése igen kedvező, hiszen a hármas határ közelsége, határon átnyúló együttműködések, kedvező hatást fejtenek ki üzleti kapcsolatok kezdeményezéséhez. Az alábbi táblázat mutatja az Ipari Park eddig betelepült vállalatait: 1. táblázat: A makói Ipari Park eddig betelepült vállalatai 2008 Cég megnevezése Fő tevékenysége Foglalkoztatottak Beruházás száma kezdete/befejezése AgroLogik Plusz Tárolás, raktározás Marty Yellow Szállítási és Közúti teherfuvarozás MAX-500 Export-Import Gépjármű alkatrész Bt. kereskedelme Közgép Építő és Építés, fémszerkezet 2008 Fémszerkezet Gyártó Zrt. gyártás Glifada Kereskedelmi Egyéb szálláshely Kft. szolgáltatás Continental Contitech Hajlított gumitömlő Fluid Automotive Kft. Dancsi & Társa Általános Közúti teherszállítás /2007. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

4 Kereskedelmi és FAVOR-TRANS Közúti teherszállítás /2007 Nemzetközi Szállítmányozási Közúti Szállítási, Kereskedelmi és Duna Döner Kft. Élelmiszer gyártás Dancsi István ev. Közúti teherszállítás /2007 Lexatrans Kft. Közúti teherszállítás Összesen Forrás: saját szerkesztés Kiemelt fontosságú a Continental Contitech Fluid Automotive Kft., mely január 30-án kapta meg az Ipari Park címet. Magas foglalkoztatotti létszáma (lásd 1. táblázat) hozzájárul a térség munkanélküliségének csökkentéséhez, mely által növekszik az életszínvonal. Makó Város Önkormányzatának jövőbeni tervei közé tartozik az Ipari Park környékén lévő vállalkozások (ASS Bt, Váll-ker) bevonása a parkba. Emellett bizonyos európai uniós és önkormányzati források felhasználásával, valamint a kedvező logisztikai adottságok kihasználásával az Ipari Parkban egy kedvező befektetési területet szeretne kialakítani az önkormányzat. A külföldi és hazai érdeklődők számára egyaránt meghatározó fontosságú a re elkészülő M43-as autópálya, valamint az autópályát a jelenlegi 43. sz. főúttal összekötő főút, amely az Ipari Park melletti fog elhaladni. Ennek következtében jelentősen csökken az időtartam, mely alatt Szegedről vagy akár Budapestről elérhetővé válik Makó és az ipari park. E kiváló logisztikai adottság nyomán várhatóan jelentősen megnő a befektetői érdeklődések száma. Ennek első jelei már ma is érzékelhetők, több tárgyalás is folyamatban van, amelyek új munkahelyek létesítését eredményezhetik az ipari parkban. Nagyszerű lehetőség kínálkozik a proaktív befektetés ösztönzési politika hasznosítására, valamint a megfelelő marketingeszközök alkalmazásával hatékony eredmények elérésére számíthatunk. Hosszú távú céljaink közé tartozik, hogy a város gazdaságán lendítsünk oly módon, hogy külföldi vagy magyar tulajdonú kis-és középvállalkozások (KKV) számára letelepedési lehetőséget teremtsünk. Ennek érdekében az ITD Hungary Zrt-vel együttműködve Makó Város Önkormányzata telephelygyűjtést kezdett (zöld és barnamezős területek). A beérkezett adatlapokat feldolgozva egy adatbázis, valamint egy befektetési honlap kerül elkészítésre magyar és angol nyelven, mely átfogó képet ad a város befektetési lehetőségeiről a potenciális befektetők számára. Az Ipari Park marketing stratégiájának célja az Ipari Park versenyképességének növelése. Az Ipari Park betelepítése érdekében a következő feladatok a meghatározóak: A.) A külföldi befektetők megcélzása érdekében A nagyobb ingatlanügynökségek ipari ingatlanokkal foglalkozó munkatársainak felkeresése (DTZ, CB Richard Ellis, Colliers) Folyamatos konzultáció, működő és letelepedni kívánó vállalatokkal a képzési igényeket illetően. A visszajelzéseket követően javaslat kidolgozása és konzultáció a munkaügyi központtal a szakképzési struktúra javítására tekintettel a finanszírozási kérdésekre is. A Temesváron és Aradon lévő multinacionális cégek beszállítói rendezvényein részvételi lehetőség felkutatása és az itt megjelenő beszállítóknak a Makói Ipari Park népszerűsítése. Az ITDH nál befektetési rendezvények ösztönzése pl.: külföldön rácsatlakozni ipari park roadshowra, belföldön pl. egy Dél-Alföldet bemutató rendezvényre. Idegen nyelvű képzési programok kidolgozásának ösztönzése, támogatása középfokon. Egyablakos ügyintézés biztosítása a városba települő új vállalatoknak, segítségnyújtás az Önkormányzathoz forduló befektetőknek idegen nyelven HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

5 B.) A helyi vállalkozók megcélzása Direkt marketing (levél, személyes konzultáció) keretében tájékoztatás nyújtása a helyi vállalkozók számára az ipari parkba való betelepülési lehetőségekről Pályázatfigyelési szolgáltatás (európai uniós és hazai finanszírozású pályázatok) a külpiacra lépéssel kapcsolatban Üzleti, beszállítási lehetőségek figyelése és kiközvetítése Tájékoztatás nyújtása a külföldi és magyarországi szakmai kiállításokról, üzletembertalálkozókról. Információ nyújtása a magyarországi Beszállítói Adatbázisba történő felvétel előnyeiről. Konzultáció a humán erőforrás igényekről Kapcsolatfelvétel temesvári és aradi multinacionális cégekkel beszállítási lehetőségek felkutatása céljából Üzletember-találkozók szervezése Makón Jövőbeli pályázati lehetőség október 15-én kiírásra kerültek a román-magyar határon átnyúló együttműködést célzó pályázatok. Az Európai Területi Együttműködés Operatív Program gazdasági kohézió erősítésével kapcsolatos prioritása tartalmaz ipari parkok és területek kialakításával, fejlesztésével, a kis- és középvállalatok részére nyújtott információszolgáltatással, valamint üzleti találkozók és kiállítások fejlesztésével kapcsolatos célkitűzéseket. E lehetőségek kihasználása következtében nő a város és a megye versenyképessége, így Makónak egy jó lehetőség az európai vérkeringésbe való felzárkózáshoz. A Dél-alföldi Operatív Program, valamint a Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében a következő es pályázati kiírások között szerepelnek ipari parkokra vonatkozó pályázati lehetőségek, amelyek további forrásokat jelentenek a Makói Ipari Park fejlesztéséhez. Ezek tartalmi követelményei még nem ismeretesek, de a park infrastruktúra-fejlesztése során élni kívánunk e forrásokkal is. Tisztelt Képviselő-testület! HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Ipari Park működéséről és a park fejlesztését érintő jövőbeli elképzelésekről szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadta. Erről értesítést kap: Makó város polgármestere Makó város jegyzője Polgármesteri Hivatal Kistérségi Iroda Jegyzői Iroda Iktató Makó, október 16. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

6

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/409-1/2015/I. Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Pályázat kiírása a 10405/44

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/549-1/2014/I. Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Pályázat kiírása az Ipari Park 10405/44

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése (1. 1) A Polgármesteri Hivatal elnevezése: Makó Város

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 22-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 22-i ülésére Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 22-i ülésére 4. Tárgy: Polgármesteri beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak munkaszervezetében

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉRŐL A Polgármesteri Hivatal jogállását szabályozó két legfontosabb jogszabályi rendelkezés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 38. -a és a Makó

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu szám: 02/297-7/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

BEFEKTETÉS-ÖSZTÖNZÉSI PROGRAM

BEFEKTETÉS-ÖSZTÖNZÉSI PROGRAM BEFEKTETÉS-ÖSZTÖNZÉSI PROGRAM BESZTEREC, DEMECSER, KEMECSE, KÉK, NAGYHALÁSZ, NYÍRBOGDÁNY, TISZARÁD, TISZATELEK, VASMEGYER TELEPÜLÉSEKEN 2008. 1. Előszó Jelen tanulmány témája egy kilenc település alkotta

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés

Közhasznúsági Jelentés 2.sz.melléklet Közhasznúsági Jelentés Az ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Közhasznú Társaság 2007. évi tevékenységérő l Rétfalvi György vezérigazgató Budapest 2008. március 25. A. Általános

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/52-1/2010/I Üi.: Györbiró-Szabó András Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Magyarország Románia Határon

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010.

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010. A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010. Pécs, 2010. 1 Tartalom 1.) pont A regionális fejlesztési tanács együttműködésének értékelése a kistérségi fejlesztési tanácsok, a megyei

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás-ösztönző programjáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2007 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2008. JANUÁR TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. PÁLYÁZATI TEVÉKENYÉSÉGE ÉS PROJEKTMENEDZSMENT... 3 1.1 Saját lezárt

Részletesebben

Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

2007. novemberi hírek

2007. novemberi hírek 2007. novemberi hírek Jönnek az EU mikrohitelek Egyszerűsödik és szigorodik a közbeszerzési törvény Meggyőzésre szánt források az EU-tól Módosult a turisztikai attrakció-fejlesztési pályázatok beadása

Részletesebben

Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László. Nógrád Megye Önkormányzata 2010-2014. évi gazdasági programjának megújítására II.

Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László. Nógrád Megye Önkormányzata 2010-2014. évi gazdasági programjának megújítására II. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont 50 55/2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László J A V A S L A T Nógrád Megye Önkormányzata 2010-2014. évi gazdasági

Részletesebben

Keszthely-Sa rmelle k ipari szolga ltato o vezet fejleszte se elo zetes megvalo sı thato sa gi tanulma ny

Keszthely-Sa rmelle k ipari szolga ltato o vezet fejleszte se elo zetes megvalo sı thato sa gi tanulma ny Keszthely-Sa rmelle k ipari szolga ltato o vezet fejleszte se elo zetes megvalo sı thato sa gi tanulma ny Készült Zala Megye Önkormányzatának megbízásából Készítette: Csite András, Czaller László, Mike

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Ikt.sz.: /2009. Témafelelős: Bocskay István

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Ikt.sz.: /2009. Témafelelős: Bocskay István SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Ikt.sz.: /2009. Témafelelős: Bocskay István Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Székhelyén Tárgy: Gazdaságélénkítő, a

Részletesebben

AZ IPARI PARK PROGRAM FŐBB JELLEMZŐI, FEJLŐDÉSI SZAKASZAI Tóth János

AZ IPARI PARK PROGRAM FŐBB JELLEMZŐI, FEJLŐDÉSI SZAKASZAI Tóth János AZ IPARI PARK PROGRAM FŐBB JELLEMZŐI, FEJLŐDÉSI SZAKASZAI Tóth János Magyarországon az ipari parkok fejlesztését/fejlődését némileg szubjektívnek tekinthető megközelítéssel a következő szakaszokra bonthatjuk:

Részletesebben

Ipari parkok, vállalkozási övezetek az Észak-Alföldön

Ipari parkok, vállalkozási övezetek az Észak-Alföldön 28/39 Összeállította: KSH Debreceni Igazgatósága www.ksh.hu II. évfolyam 39. szám 28. április 2. Ipari parkok, vállalkozási övezetek az Észak-Alföldön A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Ipari parkok 2 Az észak-alföldi

Részletesebben

Gyula város. Befektetés-ösztönzési stratégiája

Gyula város. Befektetés-ösztönzési stratégiája Gyula város Befektetés-ösztönzési stratégiája 2010. május Gyula Város Önkormányzata 5700 Gyula, Petőfi tér 3. / Honlap: www.gyula.hu Készült az ITD Hungary Zrt. 1061 Budapest, Andrássy út 12. / Honlap:

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 2009.

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 2009. A Kazincbarcikai Ipari Park infrastrukturális fejlesztése - víz, szennyvíz, gázvezeték, út építése, közvilágítás kiépítése, közművek kiváltása - térségi munkahelyteremtés érdekében MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

Részletesebben

Non-profit vállalkozásfejlesztés

Non-profit vállalkozásfejlesztés Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció SZAK Nappali tagozat EUkapcsolatok szakirány Nonprofit vállalkozásfejlesztés (A nonprofit vállalkozásfejlesztés lehetőségei

Részletesebben

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY DEBRECEN, 2010 TARTALOMJEGYZÉK Rövidítések magyarázata... 2 Vezetői összefoglaló... 3 HELYZETFELTÁRÁS...

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2. sz melléklet az 5. napirendi ponthoz A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi üzleti terve 2011. május 5. TARTALOMJEGYZÉK Kapacitások...

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív program neve A modern üzleti környezet erősítése Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív program neve A modern üzleti környezet erősítése Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív program neve A modern üzleti környezet erősítése Akcióterv 1. Prioritás bemutatása 1.1. Prioritás tartalma Prioritás neve, száma Prioritás 3. A modern üzleti környezet erősítése

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2/2009. (I.30.) számú rendelete Eger Megyei Jogú Város vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben