XX. évfolyam, 1. szám január Ingyenes önkormányzati lap. Sikeres új esztend t!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XX. évfolyam, 1. szám - 2015 január Ingyenes önkormányzati lap. Sikeres új esztend t!"

Átírás

1 Igari Hírek XX. évfolyam, 1. szám január Ingyenes önkormányzati lap Sikeres új esztend t! Egy új év kezdete mindig új reményekkel tölt el minket, új tervek megvalósítására ösztönöz. Tehetünk nagy fogadalmakat és kereshetünk reális, elérhető célokat is. Nem kell, hogy minden ember merjen és tudjon nagyot álmodni. Apró fogadalmakkal, kis változással is sok eredmény elérhető, sok hasznos cselekedet megvalósítható. Ha csupán azt fogadjuk meg, hogy munkánkat a tőlünk telhető legnagyobb fegyelemmel és akarattal végezzük, hogy a napi elfoglaltságunkat nem kényszernek tekintjük, hanem örömmel végezzük, máris kicsit jobb lesz körülöttünk a világ. Ha megpróbálunk egy kicsit igényesebben élni, saját problémáinkon túl a közösség gondjaival is törődni, más értelmet nyernek a hétköznapok. Önkormányzatunk Egy méhészeti üzem tulajdonosai lettek A népdal nagykövete Igaron: Korda Ágnes ben a Start munkaprogramban mert nagyot álmodni. Tiszaigar az elmúlt három évben bekerült a minta települések közé, s ettől az évtől már szociális szövetkezetben ad munkát dolgozóinak. Jelentős minőségi előrelépés ez a kezdetekhez képest, ám ahhoz, hogy eljussunk idáig, nemcsak álmodni kellett, hanem keményen küzdeni és dolgozni is az álmaink megvalósításáért. Településünk most újabb mérföldkőhöz érkezett. A továbblépés most már az egyén minőségi és mennyiségi teljesítményén múlik. Büszkék lehetünk az eddig elért eredményeinkre, de ahhoz, hogy újabb sikerek kötődjenek Tiszaigar nevéhez, kemény, fegyelmezett munkára lesz szükségünk az új esztendőben is. Tudom, ez a közösség képes lesz erre is. Ahogy az itt élők megértették a rendszeres munka fontosságát, úgy hiszem, egy minőségen alapuló új szemlélet is meghozza majd eredményét. Önkormányzatunk a dolgozóknak ehhez nyugodt légkört, intézményeinknek stabil, kiszámítható működését biztosít, és igyekszünk a gyermekeknek valamint az időseknek is maximális biztonságot nyújtani. Ehhez kívánok Tiszaigar minden lakosának, a távollévőknek és az elszármazottaknak erőt, egészséget, békés, nyugodt A TARTALOMBÓL Javultak a település bűnügyi mutatói Aladár, aki az est igazi hőse lett családi életet, hisz közös érdekünk, hogy otthonunk, Tiszaigar ebben az évben is sikeres és elismert közösség legyen! Közös ünneplés a gyermekekkel Szilágyi László polgármester 2015 Grae ek: Svájcból a Tisza két partjára Decemberben a tiszaigari önkormányzat tulajdonába került a tiszafüredi Húszöles út 207. alatti egykori méhészeti üzem és a hozzá tartozó ingatlan. Igaron 2011-ben indult el a méhészkedés, s mostanra olyan szintet értek el, hogy igény mutatkozott a felvásárlásra és a nagytételű kereskedelmi forgalom megszervezésére is. 3. oldal A tiszaigari születésű Korda Ágnes készül a diploma előtti utolsó vizsgaidőszakára. Hamarosan ének-zene szakos pedagógus lesz. Eddigi életútja, tehetsége ellenére sem az előadóművészek világa vonzza. Gyerekkorom meghatározó élménye egy lakodalom volt, ahol a sokféle zene mellett felcsendült egy-egy népdal is meséli Ági. 5. oldal Átfogó közbiztonsági helyzetértékelést adott Tiszaigar bűnügyi állapotáról Halmai F e r e n c r. a l e z r e d e s, a Tiszafüredi Rendőrkapitányság vezetője ban lényeges javulás történt. Az elmúlt öt évben elmondható, hogy az egyik legalacsonyabb bűncselekmény számot regisztrálták a településen. 6. oldal December 16-án színház született Tiszaigaron. Hét közmunkás összefogott, hogy egy vidám estével megörvendeztessék önmagukat, s persze megmutassák, nevetni és nevettetni egyaránt öröm. Így gördült fel a függöny az Igari Startszínház: Az alkohol öl című előadás premierje előtt. 8. oldal Több éve tervezték, hogy a templomokban a karácsonyi ünnepet a tiszaigari gyermekek bevonásával, betlehemes előadással teszik Igaron emlékezetessé. Szerettek volna a gyülekezeti tagoknak, a falu lakosainak, időseknek és ataloknak egyaránt örömöt szerezni az ünnepi készülődés időszakában. Most ez az álom megvalósult. 9. oldal Márta apja, Grae Jenő apja halálakor hatalmas vagyon és földbirtok várományosa volt. Nem véletlen, hogy az elsőszülött jogán atal éveiben gazdálkodást tanult. Felsőfokú képesítését a drezdai és a hohenheimi gazdasági akadémián szerezte ben már jegyezték magyar gulyáit, s a vármegye egyik legnagyobb juhtenyészete is az övé volt. 10. oldal

2 2. oldal Igari mozaik Önkormányzati Hírek A szociális tűzifáról Tiszaigar önkormányzata pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz szociális tűzifa-támogatásra. Országosan 2068 kérelem érkezett be a minisztériumhoz. Tiszaigar 300 erdei m3 tűzifára pályázott, de a megnövekedett igények miatt, sajnos csak 172 erdei m3-re kapott 3,2 millió forint támogatást. A lakossági igényeket január 15-ig kellett benyújtani a községházán, az önkormányzat a jogosultak részére február 15-ig osztja ki a tűzifát. A belső ellenőrzésről December 12-én a képviselő-testület elfogadta a Közös Önkormányzati Hivatal 2015-ös belső ellenőrzési ütemtervét. Kiemelt figyelemmel kísérik majd a gazdálkodást, a vagyongazdálkodást, a humán-erőforrás gazdálkodást és a gazdálkodás szabályszerűségét. Marad a Közös Hivatal A képviselő-testület december 23-i ülésén döntött arról, hogy fenntartja a március 1-én megalakított Közös Hivatalt Nagyiván Község Önkormányzatával és az eddigi működési struktúrán sem kíván változtatni, így továbbra is Tiszaigar a székhely. Nem változik a térítési díj A 2014 szeptemberétől érvényes térítési díjak január 1-től sem változnak. Az iskolai étkeztetésben a tízórai ára 85 forint, az ebédé 330 forint, az uzsonnáé 72 forint. A 485 forintból 384 forint nyersanyagköltség. Ezek az összegek már az ÁFÁT is tartalmazzák. Elfogadták a munkatervet Szintén a decemberi testületi ülésen fogadták el a képviselő-testület 2015-ös munkatervét. Eszerint a képviselők szükséges számú, de évente legalább hat ülést tartanak. A munkaterv alapján legközelebb februárban lesz testületi ülés, melynek napirendjei: az idei év költségvetésének elfogadása, a szociális szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, az iskolai gyermekétkeztetés és a szociális intézményekben fizetendő térítési díjak megállapítása. T Á J É K O Z T A T Á S a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat érintő változásokról A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere évben jelentős mértékben átalakul. A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása március 1. napjától kezdődően a járási hivatal (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Tiszafüredi Járási Hivatala Tiszafüred, Kossuth tér 1.) hatáskörébe kerül. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle ellátástípus állapítható meg: - a foglalkoztatást helyettesítő támogatás - az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (volt rendszeres szociális segély) A rendszeres szociális segély március 1-jétől a jelenlegi formában nem lesz része a szociális ellátó rendszernek, az ellátásban részesülők más ellátásokra válhatnak jogosulttá. Azon személyek ellátásra való jogosultságát, akik részére március 1-jét megelőzően rendszeres szociális segélyre való jogosultság került megállapításra, a jegyzőnek január 01. és február 28. között az évi III. törvény március 1- jén hatályos rendelkezései alapján felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat eredményeként március 1-jétől a korábban rendszeres szociális segélyre jogosult személyek vagy f o g l a l k o z t a t á s t h e l y e t t e s í t ő t á m o g a t á s r a v a g y egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra lesznek jogosultak. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény módosítása többek között érinti a lakásfenntartási támogatást és a méltányossági közgyógyellátást is, amely szerint a lakásfenntartási támogatás és a méltányos közgyógyellátás március 1-jétől kikerül a törvényből, ettől az időponttól kezdődően biztosításuk nem lesz kötelező. A január 1-jén folyamatban lévő, valamint a december 31-ét követően lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem alapján indult ügyekben a lakásfenntartási támogatást egy év helyett legfeljebb a február 28-áig terjedő időtartamra lehet megállapítani. A jelenleg önkormányzati segély elnevezésű támogatás tekintetében is változás következik be, az ellátás neve március 1-jétől települési támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzat az általa támogatandónak ítélt, rendeletében szabályozott élethelyzetekre nyújthat támogatást. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértében a képviselő-testület mérlegelési jogkörébe tartozik.

3 Igari mozaik 3. oldal Mertek nagyot álmodni ezért egy méhészeti üzem tulajdonosai lettek Decemberben a tiszaigari önkormányzat tulajdonába került a tiszafüredi Húszöles út 207. alatti egykori méhészeti üzem és a hozzá tartozó ingatlan. Igaron 2011-ben a Start program keretében indult el a méhészkedés, s mostanra olyan szintet értek el, hogy igény mutatkozott a felvásárlásra és a nagytételű kereskedelmi forgalom megszervezésére is. A méhészet egy viszonylag kis infrastruktúrát igénylő tevékenység, ezért is döntöttünk úgy 2011-ben, hogy felvesszük a Start munkaprogram tevékenységi körébe ismertette az előzményeket Szilágyi László polgármester. Kiegészítő tevékenységnek indult, ám mi mertünk nagyot álmodni, s ennek az álomnak az lett az eredménye, hogy tavaly decemberben sikerült megvásárolnunk Tiszafüreden a méhészeti December a klubban A december a karácsonyi előkészületekről, az ajándékozásról, a meglepetésekről szólt. Elkészítettük időseink számára az apró ajándékokat (hóember gyertyát), klubtagjaink karácsonyi üdvözlő lapokat gyártottak, melyekkel köszöntöttük az ünnepeket, süteményt, mézest sütöttünk a gyerekeknek, feldíszítettük a karácsonyfát. A karácsonyi menü, ami december 18-án az idősek asztalára került húsleves, sertéspörkölt, diótorta, melyet mi dolgozók főztünk, ehhez a tésztákat a tiszaörsi klubtól kaptuk ajándékba. Aznap az óvodások aranyos kis műsorral léptek fel nálunk. Következett a meglepetés, amelyet nem volt egyszerű titokban tartani. Az előtérbe falra festettünk egy fát, melynek apró levelei tagjaink atalkori és aktuális fotói. A nagyobb meglepetés, amely könnyeket csalt a szemekbe, elkészült egy karácsonyi összeállítás videó formájában, zenei aláfestéssel, klubtagjaink régi és új fotóiból. Ez utóbbit intézményünk facebook oldalán mindenki üzemet, ahol márciustól nemcsak a saját termelésű mézünket, hanem a környék termelőitől felvásárolt mézet is kereskedelmi forgalomba hozzuk. Ez az üzem napi szinten 2000 üveg mézet képes előállítani. Jelenleg Igaron 93 méhcsaládot gondozunk, vagyis az üzem kapacitásához kevés az általunk előállított méz. Ezért felvásárlási lehetőséget biztosítunk a környék termelőinek, hiszen az üzemi előállítás csak nagy tételben éri meg. Mivel az akácméz hungarikum lett, s a gazdasági előrejelzések alapján a kínai piac számít a magyar mézre, ezért szeretnénk a külföldi lehetőségeket is maximálisan kihasználni. Az üzemet szociális szövetkezet formájában működtetik, tehát lényegesen kisebb árréssel tudnak majd dolgozni, mint a piaci környezet szereplői. A méhészeti üzem tevékenységi köre a termelés, a felvásárlás és a kereskedelem lesz. Nem szeretnénk azonban egy lábon állni, ezért az asztalosipari és a kőműves tevékenységet is szociális szövetkezet formájában végezzük a jövőben. További előrelépés, hogy a Tiszafüreden most megvásárolt ingatlan elhelyezkedése és belső kialakítása lehetővé teszi, hogy üzletet nyissunk, ahol az igari méz mellett az Igaron előállított kézműves termékeket is forgalmazzuk jelezte a polgármester. Az igari álom megvalósítását a belügyminisztérium is segíti. Szuromi Rita megtekinthette és megtekintheti, örömünkre nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett felénk az ötletért. Gyerekek, unokák, ismerősök, rég elkerült Tiszaigariak ismerik fel időseinket a felvételeken. December 19-én részt vettünk a falukarácsonyi ünnepségen, melyhez intézményünkben készítettük a forralt bort és a teát január 8-án Fazakas László református tiszteletes úr tartotta meg a szokásos havi imaórát január 15-én pótszilvesztert tartunk, pezsgővel és rétessel, melyről fényképes beszámolónkat a következő számban láthatják, illetve eseményeinket nyomon követhetik intézményünk facebook oldalán. Kovácsné Szabó Tünde szakmai vezető

4 4. oldal Igari oktatás Közeleg a félévi bizonyítványosztás A decembert az iskolában a karácsony hangulata határozta meg. Nagyon lelkesen vártuk az év legszebb ünnepét. December 19- alkalmazzuk. A magatartás érdemjegyek az életkori sajátosságokhoz igazodva fejezzék ki a közösséghez, annak tagjaihoz való viszonyt (felelősségérzet, a közösség érdekében végzett tevékenység, viselkedés, hangnem). A szorgalom értékelése az egyéni képességeket és körülményeket mérlegelve fejezze ki a tanulmányi munkához való viszonyt (rendszeresség, pontosság, önállóság, kötelességtudat). Februárban az óvodásokkal közös jótékonysági bált szervezünk, melyre mindenkit szeretettel várunk! én délután a település lakói láthatták, hogy iskolásaink milyen ötletes műsorral készültek. A produkciót már november végén elkezdtünk próbálni. Először a szöveg megértése, majd a megtanulása volt a cél, a zenére való mozgás és tánc is egyre több figyelmet igényelt. Lassan kezdett alakulni az előre eltervezett előadás. Minden tanulónk a legjobb képessége szerint szerepelt, legyőzve a lámpalázat is. Mi is részesültünk azonban egy nagyon kedves meglepetésben. A Vígh és társa Kft. az iskola valamennyi diákját és dolgozóját karácsonyi ebéddel lepte meg, melyet ezúton is köszönünk! Néhány nap és elérkezünk a félévi munka értékeléséhez. Bár a felmérések még zajlanak, de az elmondható, hogy a magatartás, szorgalom értékelésére a közösségünk által elfogadott normákat Eltelt az els félév az óvodában A 2015-ös évben létszámunk újra gyarapodott, immár 27 fő. Új óvódásaink: Rézműves Kevin, Nagy Máté Zsolt, Makai Rajmund István. Köszöntjük őket a Mici Mackó csoportban. Minden tevékenység meg vannak a maga szokási és szabályrendszere, amit igyekszünk elsajátítatni a gyerekekkel. Napirendünk állandósága érzelmi biztonságot ad a mindennapokban. A vegyes csoport előnye, hogy a nagyobbak már tudnak segíteni a kicsiknek, a kicsik pedig szeretik utánozni a nagyobbakat, így olyan dolgokkal is megpróbálkoznak, amivel eddig nem. Az óvodás gyermekek fő tevékenysége a játék, amiben sok lehetőség nyílik a tanulásra, alkalmazkodásra, egymás megismerésére és elfogadására. Akadnak persze konfliktus helyzetek, melyekre szintén vannak kialakult szokásaink: a bocsánatkérés, a másik megsimogatása, fiúknál a kézfogás. Nagy hangsúlyt fektetünk az első félévben az egészséges életmód alakítására, a higiénés szokásokra, a levegőzésre, a mozgásra, az önkiszolgálásra, az önállósodásra. A kiscsoportosoknak mindenhez elegendő időt biztosítunk, nem sürgetjük őket, mindenki a saját tempója szerint végi tevékenységét. Minden gyermekünk egyéni képességeihez mérten sokat fejlődött, önállósodott. A közös élmények, a játék és az egyéb tevékenységek során szerzett tapasztalatok képességeik fejlődését segítették. Tóth Tiborné tagóvoda-vezető Az IrányTűzz országos vetélkedő állása én Az oviban Szeléné Varga Mariann

5 A hónap portréja 5. oldal A népdal igari nagykövete: Korda Ágnes Február 24-én a Művészetek Palotájában lép fel együttesével Kislányos mosollyal fogad, valóban olyan, mint egy vizsgára készülő diák a téli szünetben. Csak amikor énekelni kezd, döbbenünk rá, hogy a leendő pedagógus, Korda Ágnes egy Aranykántus-díjas népdalénekes. Énekét hallva eltűnik a tér és az idő, s kettes maradunk a magyar művelődéstörténet legnagyobb kincseivel, a népdalokkal. A tiszaigari születésű Korda Ágnes még most is a szülői házban készül a diploma előtti utolsó vizsgaidőszakára. Hamarosan ének-zene szakos pedagógus lesz. Eddigi életútja, tehetsége ellenére sem az előadóművészek világa vonzza. Amióta az eszem tudom, énekelek, de színpadon először csak 9-10 éve korom körül álltam meséli Ágica. Gyerekkorom meghatározó élménye egy lakodalom volt, ahol a sokféle zene mellett felcsendült egy-egy népdal is. Ott éreztem, ez más mint a többi, szívemnek kedvesebb. Az általános iskolába kerülve Szabó Anikónak köszönhettem, hogy az érdeklődésem a népzene felé fordult. Tanultam klasszikus- és népi hegedűt, vagyis akkortól már tudatosan készültem erre a pályára. Családodban hagyománya van a népi kultúra őrzésének Nálunk az állattartásnak, a természetbarát életmódnak, a hagyományos tárgyak megbecsülésének mindig is értéke volt. Apukám szabadidejében család- és településtörténetet kutat. Nagymamám Gyimesközéplokról származik, tehát erdélyi gyökereink is vannak. Talán ezek a hatások is közrejátszottak abban, hogy a népzene ennyire maghatározója lett életemnek. Állandó együttesed a Szlama Band. Hogyan kerültél velük kapcsolatba? Immár harmadik éve, 2012 óta lépük fel velük. A Szlama Band négy alapító tagjának az volt az eredeti terve, hogy az énekes személye mindig változzon, ezáltal nagyobb mozgásteret kap az együttes. Talán én voltam a harmadik, vagy negyedik lány, akit énekelni hívtak, s egyszer csak úgy döntöttek, nincs tovább énekes csere, maradjak köztük. Ez egy nagy megtiszteltetés volt. Az együttes angolul és magyarul is megszólaltatott népdalokat. Az angol nyelv lágysága okán nem volt ez merész vállalkozás? Létay Nagy Bálint fordító kereste meg Szlama Lászlót ezzel a lehetőséggel. Rengeteg fordítást elkészített, s kerestük azt a hangzásvilágot, melyet a hallgatók el tudnak fogadni. Nem tagadom, sok kritika érte ezt a munkát, mert az angol nyelv dallamvilága nehezen egyeztethető össze a magyaréval. Mégis azt mondom, szükség volt erre, mert így a világ más tájain élőkhöz is eljut a magyar művelődéstörténet nagy kincse, a népzene. Legújabb összeállításotokkal a moldvai zenét népszerűsítitek. A moldvai népdalkincs sajátossága, hogy könnyen fogyasztható egy átlag hallgató számára is. Technikáját tekintve viszont nehezebb, hiszen másképp díszítenek. Mi mindig ügyelünk arra, hogy hagyjunk és adjunk magunknak szabadságot, akár az éneklés, akár a feldolgozás tekintetében. Kutattad talán Tiszaigar környékének még fellelhető népdalkincseit is? A helyi értékek gyűjtését tanárom, Rőmer Ottó kiemelten fontosnak tartja. Ám Füred környékén nem őrződött meg helyi specifikum. Nagyon kevés anyag maradt meg, azok is inkább új stílusúak. Fiatalkorod ellenére komoly szakmai múltad van, mégis tanítani szeretnél. Nehéz döntés volt? Több korosztály népzenei tanításával próbálkoztam, de úgy érzem, hozzám a legkisebbek állnak közel. Tanítóként még el tudom érni azt a korosztályt, akiket a népzene tiszta világa megérint, akik még fogékonyak erre a kultúrára. Egy jó tanár éppen olyan sikereket érhet el, mint egy színpadi énekes: formálhatja, alakíthatja generációk ízlés- és hangzásvilágát. Jó példa erre, hogy ehhez a korosztályhoz még a nagyon speciális regölést is el lehet juttatni, ha azt hozzáértően végzik. Ez nem azt jelenti, hogy diploma után szakítok a színpad világával, hanem azt, népi ének tanárként szeretnék tenni azért, hogy ezt a hatalmas és értékes kultúrkincset a felnövő nemzedékek is megismerjék. Sz.R.

6 6. oldal Igari mozaik Javultak a település bűnügyi mutatói Decemberben átfogó közbiztonsági helyzetértékelést adott Tiszaigar bűnügyi állapotairól Halmai Ferenc r. alezredes, a Tiszafüredi Rendőrkapitányság vezetője. A 2012-es bázisévhez képes 2013-ban lényeges javulás történt: kiemelt, élet elleni bűncselekmény miatt 1 esetben kellett intézkedni, garázdaság szintén egy esetben történt, betöréses lopás nem volt, ugyanakkor hat lopást regisztráltak, mely fele a 2012-ben rögzített esetszámnak. Közterületen két bűncselekményt követtek el, s 16 ügyben indult tulajon elleni szabálysértés, melyből tízet megszüntettek. Az anyagi és személyi sérüléssel járó közúti balesetek száma öt volt. A regisztrált bűncselekmények száma folyamatos csökkenést mutat Tiszaigaron évben Tiszaigar községben 9 esetben került sor bűncselekmény regisztrálására. Év Tiszaigar község Tiszafüred % 2,8 1,5 3,7 2,3 0,9 Az elmúlt öt évben tehát az egyik legalacsonyabb bűncselekmény számot regisztrálták a településen. A közterületen elkövetett bűncselekmények számának alakulása szintén csökkenő tendenciát mutat Tiszaigar községben Tiszafüred % 0,8 2,6 3,4 2,8 0,9 Emberölés bűncselekménye miatt egy esetben került sor büntetőeljárás megindítására, mely ügyben a JNSZ MRFK folytat büntetőeljárást egy tiszaigari férfival szemben. A testi sértés és garázdaság 2013-ban egy-egy esetben történt. Tiszaigar községben a garázdaságok száma az elmúlt két évben minimálisra esett vissza. Ennek oka, hogy a korábbi évek generátorai jelenleg nem élnek a településen. A lopás bűncselekmény a legmeghatározóbb az összes regisztrált bűncselekmény közül az illetékességi területen. Tiszaigaron 2013-ban 6 esetben kellett intézkedni, az eltulajdonított tárgyak közt volt gázolaj, készpénz, színesfém, bútor. Gépjárműfeltörés, lakásbetörés, rablás, kifosztás, zsarolás, orgazdaság és rongálás a vizsgált időszakban nem történt a településen. A bűncselekményekre a kapitányság vezetése és végrehajtó állománya gyors és határozott válaszokat adott. Tiszaigaron a felderítési mutató 54,55 %-os, amely kiemelkedően magas. Ez nagy részben köszönhető a településen szolgálatot ellátó Gacsal Gyula r.ftzls., valamint a körzeti megbízottat helyettesítő kollégái, Dózsa Henrik r.ftzls. és Grendorf Csaba r.zls. áldozatkész munkájának. Negatív tendencia csak a közlekedési balesetek számának alakulásában volt kimutatható: Tiszaigar 2012 év 2013 év Halálos 0 0 Súlyos 0 1 Könnyű 0 1 anyagi káros 1 3 Összesen 1 5 A község közigazgatási területén nincs baleseti gócpont, veszélyeztetettebb útszakasz. Balesetek legtöbb esetben a vidéki átutazó személyek figyelmetlensége és az egyre romló utak állapota miatt következtek be. Tiszaigar esetében 2013-ban megállapítható volt, hogy az illetékességi területen lévő településekhez viszonyítva itt a legkevesebb a szabálysértést elkövetők száma. A kerékpáros és a gyalogos szabálysértők aránya elenyésző. Levonható, hogy a Tiszaigaron élő állampolgárok jogszabálykövetők. Hatszor vonultak a tűzoltók Ugyancsak a decemberi testületi ülésen adott számot a Tiszafüredi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság munkájáról az igari képviselő-testület előtt Juhász Sándor tü. alezredes, parancsnokságvezető és Lévai Kálmán kirendeltségvezető január 1. és június 30. között a tűzoltóknak összesen hat esetben kellett Tiszaigaron intézkedni, ebből kétszer tűzesethez, négyszer műszaki mentéshez kellett vonulniuk. A munkát a tűzoltók szakszerűen, az elvárt időkorlátok keretein belül végezték el. Nagyobb probléma, hiányosság nem jellemzi Tiszaigar tűzbiztonsági helyzetét.

7 Igari irodalom Pályázat Megálló Amikor egy-egy megállóban vagyok, mindig a visszatekintés állomásai jutnak az eszembe. Lehet, hogy ez a korom miatt is adódik, felett az ember már teljesen másként, bölcsebben értékeli az eltelt időt, élete eredményeit. A megállók tulajdonképpen egy-egy mérföldkövek a számomra és szerintem mindannyiunk életében. Már az óvodás kor után az iskola 8. osztályának elvégzése, a középiskola befejezése, a pályaválasztásban elért sikerek és kudarcok a javunkra szolgálnak. Erősödünk általuk. Hálás vagyok Istennek a megélt életem minden pillanatáért. Sok megálló volt az én életemben is. A legnagyobb megállóra október 16-án egy infarktus kényszerített. Akkor ráébresztett a sors, hogy minden pillanat ajándék és minden pillanatnak megvan a maga értelme, amit magam, a családom, vagy mások javára fordíthatok. Addig semmittevéssel, önsajnálattal megkeseredetten éltem az életem. Attól kezdve még inkább figyeltem önmagamra, sokat tanultam, mindig olyan munkahelyeken dolgoztam, ahol szerettem a feladatom, s szolgálhattam a közösséget. Jó megállni, visszatekinteni, az egyes állomásokról lendülettel újra tovább menni, elfogadni békességgel a sorsot, amit nekem szánt Isten és épülni, építeni belőle környezetemet, tapasztalataimat átadni, mások javára lenni, közösségeket építeni. Szeretni, szeretni, hogyha majd erőm fogytán és csak visszatekinteni tudok, legyen min nevetnem, legyen, aminek örüljek és legyen erőm minden megálló után lendületet venni és újra elindulni. Számomra most a megálló a saját életutazásomat juttatta eszembe. Köszönöm az ötletet! Berényi Lajosné 7. oldal Irodalmi pályázatunk legjobbjai Lapunk decemberi számában egy megálló ábráját közöltük. Az elgondolkodtató feladványra értékes, mély gondolatokkal átszőtt írást küldött Berényiné Marika, melyet Megálló címmel olvashatnak. Örültünk annak is, hogy Tüdősné Anikó papírra vetette saját gondolatait. Az Igari Hírek helyet ad minden olyan kezdeményezésnek, alkotásnak, mely az írást és az irodalmat népszerűsíti. E havi képünk, melyhez várjuk gondolataikat, írásaikat Kukorica morzsolás címet kapta. Vidám kis történetek a Nagymama tollából F i a t a l o n, 4 4 é v e s e n l e t t e m nagymama. Amikor megszületett a kislány unokám, szinte fel sem fogtam. Mikor a kórházban kezembe fogtam a kicsi gyermeket, elmondhatatlanul boldog voltam és büszke, a lelkem szárnyalt. Tőlem telhető módon igyekeztem, igyekszem jó nagymama lenni. Csecsemő korában imádtam a kellemes baba illatát, a pihe-puha selymes bőrét simogatni. Pici korában a távolság miatt elég ritkán találkoztunk. Aztán kezdett cseperedni és eljött az idő, amikor már egyedül is itt maradhatott nyaralni. Pesti gyerekként újdonság volt neki a zöld fű. Beleültettük a zöld pázsitba. Tágra nyitotta a kis szemét, óvatosan el kezdte simogatni, majd a száját nyitva hagyva a nyálát csurgatta a csodálkozástól. Egy kicsit már nagyobb volt, amikor a kerítésbe kapaszkodva figyelte a baromfiudvar lakóit, a tyúkokat és a kakast. Érdekelte a tyúkok kotkodácsolása, mert az azt jelentette, hogy megtojtak. Szorgalmasan összegyűjtötte a tojásokat, amit megkaptak, mielőtt mentek haza. Erre különösen nagy gonddal figyelt, mint ahogy arra is, hogy a kezét alaposan megmossa. Egyszer szaladt, hogy közölje velem: Mama kukorékolt a kakas, biztos megtojt! Mi csak mosolyogtunk a Papával: Zsani, a kakas nem tojik csak görbét! Az ember mindennel próbálkozik, hogy boldoguljon. Ilyen próbálkozás volt, hogy fejős tehenet állítottunk be a családi gazdaságba. Nemcsak nekünk, de az unokának is újdonság volt, hiszen ilyen n a g y t e s t ű j ó s z á g o t c s a k a z állatkertben látott. Esti fejéskor nyáron rengeteg légy, szúnyog, bögöly volt körülötte. A Papával megbeszélték, hogy egy ruhadarabbal legyezve hajtsa lefelé róla. Így is tett. De olyan lendülettel, hogy belepirosodott és szakadt róla a víz. A Papa megjegyezte: most van egészséges színed! Imádta a frissen fejt meleg tejet, amit mi is szíves megittunk. Egyszer történt, hogy a szomszéd libája közel merészkedett a kerítéshez. Gágogott torka szakadtából. Az unokám szaladt és jött a kérdés: Mama, hogyan kerültek ide a hattyúk? De hát az liba nem hattyú! Ja az más! hangzott a felelet. Volt egy másik eset is. A kacsák le voltak rekesztve kis helyre, hogy gyarapodjanak. Ő oda lépett megnézni őket és rögtön jött a kérdés: Miért olyan koszosak, hiszen az állatkertben hófehérek! A kérdésekre adott válaszokat mindig türelmesen átbeszéltük, megállapítottuk, hogy a falusi élet teljesen más, mint a városi, de a falun szerzett élmények gazdagabbá, változatosabbá teszik a gyermek világát. A gyermekkori élmények nélkül nem ember az ember hiszen ebből táplálkozik felnőtt korában és nem mindegy, hogyan éli ezt meg. Tüdős Józsefné Anikó

8 8. oldal Arcok Igarról Aladár, aki az est hőse lett Fásiné Erzsike mindennap dolgozik azért, hogy vidám legyen December 16-án színház született Tiszaigaron. Hét közmunkás összefogott, hogy egy vidám, humoros estével megörvendeztessék önmagukat, s persze megmutassák, látják ők a dolgok fonákját is, de azon inkább nevetni kell, mint bosszankodni. Így gördült fel a függöny az Igari Startszínház: Az alkohol öl című premierje előtt. Az est hőse kétségkívül a darab főszereplője, Aladár volt. Karakterébe Fási Lászlóné, Erzsike bújt, akire mintha ráírták volna ezt a szerepet. Igaron azóta is mindenki gratulál neki és sokan kétkedve fogadják, sosem dédelgetett színészi ambíciókat. Magabiztosságát látva úgy tűnt, nem volt idegen a színpad világa Rettenetesen izgultunk az előadás előtt mondja Erzsike. Valóban álltam már színpadon, hiszen lánykoromban a mezőberényi munkahelyemen is előadtunk egy kis darabot, hasonló hangulatban és közönség előtt, mint itt. De az is egyszeri próbálkozás volt, nem lett folytatása. Egyáltalán hogyan jött az ötlet, hogy ezt a darabot színpadra vigyék? Behoztuk a rengeteg kukoricát és morzsoltunk. Morzsolás közben meg ugye az ember beszélget. Ott pattant ki az ötlet, csináljunk egy színdarabot. Bejöttünk Vikihez a könyvtárba és kértük segítsen, miben gondolkodjunk. Az alkohol öl című darab mellett volt egy másik is talonban, A lopótök, avagy ilyen volt a Mari. Igen ám, de ahhoz 9 szereplő kellett volna, így maradt az első változat. A főszerepre senki se akart vállalkozni, ezért döntöttem úgy, ha nincs jelentkező, én elvállalom. Nagyon élvezte végig a darabot. Szeret játszani? Én a játékos kedvet a gyerekeimnek köszönhetem. Ha kellett, mindig lementem a szintjükre. Az volt az alapelvem, hogy a munkahelyi problémát a munkahelyen kell tartani, az otthoni problémát meg otthon, a kettőt sose keverjük. Nagyon sokat köszönhetek a gyerekeimnek, a munkatársaimnak, hogy elfogadnak olyannak, amilyen vagyok. Az alaptermészetem a humor és soha nem kell önmagam megjátszani senki előtt. Ez az élettől nagy adomány. Mennyi idő alatt sikerült a darabot megtanulni? Két hetünk volt rá. Ahogy haladtak a próbák, bizonyos részeket átirtunk, hogy legyen egy kis aktualitása. Igyekeztünk egymást segíteni a próbákon és nagyon sokat köszönhetünk polgármester úrnak is, aki lehetővé tette, hogy a Startszínház megszülessen. Folytatás következik Az Igari Startszínház nagysikerű bemutatója nem maradt visszhang nélkül. A produkciót a magyar kultúra napján mutatják be legközelebb Sarudon, január 23-án, a későbbiekben pedig Tenken és Jánoshidán. Milyen volt az elsől s ő visszhang? Azt kérdezték, hogy mennyit ittam neveti el magát Fásyné. Nem szégyellem, ez azt jelenti, sikerült hitelesen megformálni Aladár személyiségét. A férjem eleinte nem hitte, hogy sikerül, de amikor a felvételt végignézte, éreztem, ő is büszke rám. Még két hét után is beszédtéma a színdarab, azt hiszem, ettől nagyobb elismerés nem is kell. Leánykorában nem dédelgetett olyan álmot, hogy színész lesz? Soha. Én mindig a munkámnak éltem. Szövőnő voltam, azt is szívvel-lélekkel csináltam. Negyvenkét évig éltem tanyán, azt is szerettem. A munka mindig átsegített az élet nehézségein, de ehhez lelkesen kell végezni azt, amit a sors éppen ad. Azért a nagy nevettető Aladár is tud sírni, igaz? De úgy, hogy azt mások ne lássák. Olyankor elbújok, a könnyeim csak az enyémek. Én célként tűztem ki magam elé, hogy vidám leszek. Azóta is minden nap dolgozom ezért a célért. A csapat, akik a Startszínházat létrehozták Aladár: Fási Lászlóné Mama: Barna Rita Lenke: Kirjákné Irma Virág Klári: Váradi Aranka Fülöp: Gólya István Ödön: Farkas András Petike: Rézműves Tibor

9 Igari hitélet A katolikus templom hitélete A tiszaigari római katolikus templom védőszentje Nepomuki Szent János. Búcsú- és nagyobb ünnepekkor a helyi hívek számát a tiszafüredi és tiszaörsi testvérek megjelenésükkel szeretettel támogatják. Az igari római katolikus templom a kis dombocska tetején kéthetente vasárnap délután várja a híveket fél 3-kor a szent liturgiára. Gyülekezés alatt a rózsafüzér elimádkozásába lehet bekapcsolódni. A szentmise megünneplésében a hívek is tevékenyen részt vesznek, felolvasással, ministrálással. 9. oldal Tavaly márciustól a hét minden péntekén közösségben imádkozunk a falu népéért, belefoglalva a gyerekeket és időseket, betegeket és egészségeseket, hívőket és kevésbé hívőket egyaránt. Ezeken az alkalmakon a liturgikus időszaknak megfelelően választjuk ki, hogy mit imádkozzunk. Szoktunk litániát, rózsafűzért, zsoltárokat mondani, énekelni és szentségimádást végezni. Maroknyi csoportunkra, hisszük, Isten rátekint, s megáldja együttléteinket. Külön öröm, amikor találkozásainkkor egy-egy gyermek is betér a templomba. Tavasszal a húsvétra készülve nagypénteken is össze-gyűltünk kereszthódolatra. Nagy meghittségben éltük át az elhagyatott Jézus szenvedéseit. Karácsonyra pásztorjátékkal ajándékoztuk meg az igari közösséget. Templomunkba jelenleg a szolgálatokat Bereczki Miklós atya végzi. Szeretettel várunk mindenkit közösségünkbe. A gondnok Rózsi nénit mindenki ismeri és szereti a faluban, sekrestyés, harangozó és nagy imádkozó régóta már. Bármikor segítségre van szükségük, bizalommal forduljanak hozzá! Söjtöry Ágota szociális testvér Közös ünneplés a gyermekekkel Több éve tervezgettük, hogy a templomokban a karácsonyi ünnepet a tiszaigari gyermekek bevonásával, betlehemes előadással tesszük emlékezetessé. Szerettünk volna a gyülekezeti tagoknak, a falu lakosainak, időseknek és fiataloknak egyaránt örömöt szerezni az ünnepi készülődés időszakában. Most ez az álom megvalósult. Advent hetei és a téli szünet ellenére a gyermekek időt és fáradságot nem kímélve, kitartóan jöttek a próbákra a nagy hideg ellenére is. A szerepléshez szükséges jelmezek és kellékek elkészítését, a szabás-varrást, a próbák felügyeletét Söjtöry Ágota katolikus szociális nővér, Berényi Lajosné református gondnok és Gőz Andrea református gyógypedagógus, katolikus testvérnő biztosították. A szereplést vállaló gyermekeket úgy hiszem, név szerint is illik megemlítenünk: Babirák Detti Dzsesszi, Faragó Attila, Tasi Vanda, Póka Csenge, Póka Kitti, Váradi Ariella, Kovács Viktor, Horváth Tamara, Horváth Renátó, Faragó Béla Bálint, Dudok Nóra, Dudok Gergő, Váradi Renátó, Váradi Martin, Váradi Milán, Váradi Richard, Horváth Márió, Váradi Mercédesz. Köszönjük a gyermekeknek a kitartást és gratulálunk a kis pásztorjáték előadásához, mellyel nagy örömet szereztetek minden megjelentnek. Hálásak vagyunk Istennek, hogy egy álom megvalósulhatott, a hívők megtöltöttétek a református imatermet Fazakas László lelkipásztor ünnepi istentiszteletén. A római katolikus templomban Bereczkei Miklós atya által tartott ünnepi mise alkalmával szívünket, lelkünket ünneplőbe öltöztethettük a hirdetett bibliai üzenetek által és lelki, hittbeni növekedésben volt részünk. Mindannyian az Igében hallottak által gazdag lelki táplálékkal térhettünk hajlékainkba. Köszönjük! A római katolikus templom hagyományőrzéséhez is hozzájárult a pásztorjáték, hiszen régen Tiszaigar összes lakosa részt vett az éjféli misén, mely hozzátartozott az ünnep teljességéhez. Bízunk benne, hogy sikerült ezt a csodás alkalmat összefogással újra felélesztenünk. Az egyházak gyülekezeti tagjai, lelkipásztorai, elöljárói, a Református Nőszövetség tagjai, Istentől gazdagon megáldott, békés, szeretetteljes boldog új esztendőt kívánnak Tiszaigar minden lakosának! Berényi Lajosné Az egyházak istentiszteleti alkalmai: Baptista: Január 25-én, 11 órakor Pesti Csaba lelkipásztor Római Katolikus: Január 25-én órakor Bereczkei Miklós atya Református: Minden vasárnap 11 órakor Fazakas László lelkipásztor

10 10. oldal Igari múltidéző Graeflek: Svájcból a Tisza két partjára Hogyan került Márta kisasszony Tiszaigarra gazdálkodni? Decemberben jeleztük, hogy az Igari Hírek következő számában részletesen bemutatjuk az egykor Igaron élő Graefl Márta családját, melynek tagjai a két világháború között az ország legmagasabb méltóságai közé emelkedtek. A Graefl család a napóleoni háborúk idején érkezett Magyarországra. Márta dédapja Graefl József ( ) még egyszerű szolnoki polgár volt. A családnak nemességet a nagyapa, Graefl Károly ( ) szerzett február 11-én. Károlyt az adományozó iratban, mint kiváló gazdát említik, aki jelentős érdemeket ért el a mezőgazdaság terén. Pedig a nagyapa eredetileg mérnöknek tanult, ám a szabadságharc leverése után bátyjával, J ó z s e ff e l ( ) visszavonult Bashalomra, ahol egy bérelt birtokon néhány év alatt jelentős vagyonra tettek szert. A kiegyezés után a testvérek több részletben felvásárolták a Poroszló környéki földeket. Ám amíg a gyermektelen Józsefet a politikai ambíciói a szabolcsi főispáni székig repítették, addig Károly dinasztiaalapításba kezdett. Feleségétől eisenfelsi Schmidt Saroltától hat felnőtt kort megélt gyermeke született. A család első földszintes, tornyos kastélyát 1872-ben építtette fel Poroszlón, melyet Károly halála után az elsőszülött IGAR ANNO fiú Jenő, vagyis Márta apja örökölt. A nemességszerző halálakor a Graeflek kezén 5000 kat. hold saját, és közel 3000 kat. hold bérelt föld volt. Márta apja, Graefl Jenő ( ) tehát apja halálakor hatalmas vagyon és földbirtok várományosa volt. Nem véletlen, hogy az elsőszülött jogán fiatal éveiben gazdálkodást tanult. Felsőfokú képesítését a drezdai és a hohenheimi gazdasági akadémián szerezte ben már jegyezték magyar gulyáit, 1901-ben pedig a vármegye egyik legnagyobb juhtenyészete is az övé volt. A gazdálkodás mellett neki már megadatott, ami apjának nem: az országos politikai életben vállalt aktív szereplés lehetősége ben Heves Vármegye Gazdasági Egyesületének alelnöke lett. Emellett 29 éven át volt elnöke Heves- és Külső-Szolnok Vármegye Függetlenségi és 48-as pártjának, melynek színeiben aktívan politizált. Jelen volt az 1896-os millenniumi ünnepségeken, 1906-ban Az egykori kisdedóvó és a gyermekek pedig részt vett a II. Rákóczi Ferenc újratemetésére szervezett kassai ünnepségsorozaton. Jenő 1882-ben vette feleségül Poroszlón Horthy Paulát, Horthy Miklós későbbi kormányzó nővérét. E házasság megteremtette a lehetőséget arra, hogy a Graeflek a két háború közt az ország keresztény-köznemesi elitjébe emelkedjenek. Vagyis az egykor Igaron élő Márta nagybátyja az ország első számú politikai vezetője volt. E rokoni kapcsolat különösen segítette Márta apjának politikai pályáját is. Horthy Miklós kormányzóvá választása után Jenő 1922-től 1931-ig a tiszafüredi választókerületből az Egységes Párt színeiben került a parlamentbe. Az országgyűlés felsőháza 1931-ben kinevezte őt élethossziglan a Felsőház tagjává. Magánélete kevésbé volt szerencsés. Feleségét 1909-ben elvesztette, hat gyermekét második felesége, az egerfarmosi Brezovay Eszter nevelte fel. Jenő és Paula első gyermeke, Graefl Paula Hunkár Antal földbirtokos felesége lett. A háború után az Egyesült Államokba távoztak. Graefl Márta szeptember 17-én látta meg a napvilágot Poroszlón. Házastársa az ősi nemesi családból származó Széki István volt. Igari földjeit apjától kaphatta hozományként, mely eredetileg Jenő birtokának egy részét képezte ben még gazdálkodott Tiszaigaron, ahol dinnyét termeltetett. Férje Gyöngyösön, majd Budapesten a tisztviselőtelepi gimnáziumban tanított nyugdíjba vonulásáig. Márta öccse, ifj. Graefl Jenő 1916-ban a galíciai fronton hunyt el. Húga, Sarolta Fáy Viktor földbirtokos hitvese volt. Az egyetlen életben maradt fiú, Károly az apai örökségen, Poroszlón gazdálkodott. A háború után családjával Brazíliában telepedett le, ahol egy rablógyilkosság áldozata lett. A legfiatalabb lány, Margit Hardy Kálmán folyamőri kapitány neje volt. A háború után ők is az Egyesült Államokban telepedtek le. Jenő hat gyermeke közül ma csupán Márta testvérének, Károlynak a külföldön élő lányai viselik a Graefl nevet. Az igari Graefl-ág nyomtalanul eltűnt a történelem süllyesztőjében. Szuromi Rita Legenda az abbáziai balesetről Múlt havi felhívásunkra Hatvani Gyula Balázsné jelezte: édesanyjától, aki 1912-ben született, még hallott Márta kisasszonyról. Márta születésétől fogva csípőficamos volt. Egy abbáziai nyaralás alatt egy rangon aluli kapcsolatból született gyermeke, melyet a család nem engedett hazahozni. Birtoka a háború után megalakult Állami Gazdaságé lett.

11 Igari apró-cseprő Készül Tiszaigar Nagy Szakácskönyve A szegedi paprika, a makói hagyma, a hortobágyi halászlé és a gyulai kolbász hungarikumok. De vajon milyen népies étkek receptjei őrződtek meg Tiszaigaron? Mit ettek nagyszüleink, dédszüleink, s milyen történetek születtek a tűzhelyek és fakanalak mellett? Novák Viktória közművelődési munkatárs és Szilágyi László polgármester kezdeményezésére idén gasztronómiai adatgyűjtés kezdődik a településen. A gyűjtés célja, hogy megőrződjenek a helyi receptek, s minden egyes igari család konyhájának titka meg-maradjon. A népies, családi hagyományokon alapuló receptek mellé olyan történeteket is várunk, melyek fakanálforgatás közben szájról-szájra jártak, generációkon keresztül hagyományozódtak. A gyűjtőmunka és a személyes látogatáson alapuló adatrögzítés 2015 tavaszán kezdődik. Ám addig is kérünk minden tiszaigari lakost, hogy már most gondolkozzon azon a tradicionális recepten és emlékezetes családi történeten, melyet szeretne megosztani az olvasókkal. A történet mellé kérnénk egy régi fényképfelvételt is, mely az adott család tagjait, emlékezetes eseményét ábrázolja. Azok, akik szeretnék munkánkat megkönnyíteni, a tradicionális ételleírást, a hozzá kapcsolódó családi történetet és fényképfelvételt elektronikusan is elküldhetik szerkesztőségünk címére, ezzel is segítve azt, hogy Tiszaigar Nagy Szakácskönyve minél gyorsabban elkészüljön. Anyakönyvi Hírek Halálozás A hónap kérdése: 11. oldal A Művelődési Ház és a Könyvtár hírei Intézményünkben sok szeretettel és nagy izgalommal készültünk a karácsonyi ünnepre. A gyermekek részére szerveztünk egy betlehemi előadást. A lelkes kis közönség tagjai élőzenével kísért népdalok, különleges termésbábok segítségével ismerhették meg Jézus születésének történetét. Az új évet újult erővel és a megszokott szolgáltatások biztosításával kezdtük és kívánjuk is folytatni. Januárban egy pótszilveszter jellegű vidám esti programra hívtunk és vártunk mindenkit. Január 22-én pedig emlékezzünk meg mindannyian a magyar kultúra napján Himnuszunk születéséről és kultúránk sokszínűségéről. A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket. Szeretettel várjuk minden lakos látogatását a művelődési ház rendezvényein és a könyvtárban! Sikeres, boldog új évet kívánunk minden olvasónak! Novák Viktória közművelődési munkatárs Ratkai Benjaminné Tóth Eszter ( ) Szántó István ( ) Joó Sándor Béláné Fekete Amália ( )... Születés Márki István Zoltán szül.: (an.: Mága Mercédesz, apa: Márki István Zoltán) IMPRESSZUM Igari Hírek Ingyenes önkormányzati kiadvány Főszerkesztő: Szuromi Rita Szerkesztő: Hatvani Gyula Felelős kiadó: Tiszaigar Község Önkormányzata Szilágyi László polgármester Cím: Tiszaigar, Dózsa Gy. út 19. Honlap: Lapzárta: minden hónap 20. A kiadványban szereplő írásos és képi anyagok felhasználása a szerző beleegyezése nélkül tilos! Ki írta? Januári irodalmi kérdésünk: ki írta az alábbi idézetet? *** S ha gyorsan írok, most is sokszor megesik még velem, hogy megfordítva írom az S et, mint ahogy falusi szabók cégtábláján látni. S amikor észreveszem a hibát, mindig teleszalad a szemem könnyel, s megcsókolom a szívemmel a ráncos kezet, mely e kígyóbetűt először muta a meg nekem. *** A megfejtéseket február 15 ig kell elju atni a könyvtárba!

12 visszapillantó Pillanatképek a falukarácsonyról December 19-én rendezték meg Tiszaigaron a falukarácsonyt. A művelődési ház széksorai megteltek a kellemes hangulatot ígérő délutánon. A színpadon előbb az iskolások adtak elő egy karácsonyi mesés történetet, majd az óvodások léptek fel zenés-dalos összeállítással. Végezetül az iskolások mutatták be nagy sikert arató zenés-táncos műsorukat. A megjelentek égő gyertyákkal vonultak a katolikus templom elé, ahol Fazakas László lelkész és Szilágyi László polgármester mondtak ünnepi köszöntőt, majd az egri Andante kórus Korrepta Katalin vezényletével énekelt egy karácsonyi dalcsokrot a kivilágított templom előtt. Köszönjük szépen Novák Viktóriának, hogy ezen jól sikerült ünnepséggel közelebb hozta az embereket egymáshoz, és meghittebbé, szebbé tette a település lakóinak számára a 2014-es év legvégét.

XIX. évfolyam, 2. szám - 2014 december Ingyenes önkormányzati lap

XIX. évfolyam, 2. szám - 2014 december Ingyenes önkormányzati lap Igari Hírek www.tiszaigar.eu XIX. évfolyam, 2. szám - 2014 december Ingyenes önkormányzati lap Békés, boldog karácsonyt kívánunk! A karácsonyt megelőző négy hét az advent, vagyis a várakozás időszaka.

Részletesebben

XIX. évfolyam, 1. szám - 2014 november Ingyenes önkormányzati lap. Tisztelt tiszaigari lakosok!

XIX. évfolyam, 1. szám - 2014 november Ingyenes önkormányzati lap. Tisztelt tiszaigari lakosok! Igari Hírek www.tiszaigar.eu XIX. évfolyam, 1. szám - 2014 november Ingyenes önkormányzati lap Tisztelt tiszaigari lakosok! Október 12-én lezajlottak az önkormányzati választások, melynek eredményeként

Részletesebben

XX. évfolyam, 2. szám - 2015 február Ingyenes önkormányzati lap A TARTALOMBÓL. Igarikumok nyomában: A kerámiaműhely

XX. évfolyam, 2. szám - 2015 február Ingyenes önkormányzati lap A TARTALOMBÓL. Igarikumok nyomában: A kerámiaműhely Igari Hírek www.tiszaigar.eu XX. évfolyam, 2. szám - 2015 február Ingyenes önkormányzati lap Tisztelet a lányoknak, nőknek, asszonyoknak! Kipattantak az első rügyek a fákon, a kertekben már nyílik a hóvirág.

Részletesebben

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról UDVAR I HÍREK AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Az önkormányzat munkájáról XX. évfolyam 1. szám 2015. március Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

ADJON AZ ISTEN NAGY LÁSZLÓ

ADJON AZ ISTEN NAGY LÁSZLÓ NAGY LÁSZLÓ ADJON AZ ISTEN Adjon az Isten szerencsét, szerelmet, forró kemencét, üres vékámba gabonát, árva kezembe parolát, lámpámba lángot, ne kelljen korán az ágyra hevernem, kérdésre választ õ küldjön,

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA 2013. december 20. II. évfolyam 4. szám 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Megszületett Közmeghallgatás Caritas díjas A változások éve Ötből három Év vége a Művelődési Házban Tanulási közppont Diabetes

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 250 Ft

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1.

Részletesebben

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben.

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson P o l g á r m e s t e r i vehet részt 2009. április 25-én 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyházán az Ifjúság utca 4. szám alatt, a Pékség 2 közelében,

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

Programok Évértékelő - 2014. Tisztújítás a társulásokban

Programok Évértékelő - 2014. Tisztújítás a társulásokban Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 12. szám www.fonyod.hu Programok Évértékelő - 2014. Tisztújítás a társulásokban 2014. december 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 20. szám 2013. december 17. Ingyenes

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 20. szám 2013. december 17. Ingyenes A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 20. szám 2013. december 17. Ingyenes Ne engedd a haragot, hogy megtelepedjen a szívedbe, mert az fagyossá teszi a szívedet! Karácsony ünnepe Várjuk az ünnepet,

Részletesebben

FORUM MARTINI. Várjuk Önöket. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15.

FORUM MARTINI. Várjuk Önöket. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15. FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Várjuk Önöket (Cikkünk a 4. oldalon.) március 15-én

Részletesebben

Takács István kiállítás

Takács István kiállítás XXIV. évf. 25. szám VÁROSUNK LAPJA 2012. december 13. Takács István kiállítás Az önkormányzati adósságrendezésről Tállai András A pályaválasztási lehetőségekről Csirmaz István Szakmai nívódíjat kapott

Részletesebben

D eme. c ser. K ör. k é p. Demecser Város Önkormányzatának Időszaki Lapja

D eme. c ser. K ör. k é p. Demecser Város Önkormányzatának Időszaki Lapja K ör D eme Demecser Város Önkormányzatának Időszaki Lapja XI. Évfolyam 2015/1. szám c ser i k é p Általános hírek...3 Kulturális hírek...9 Egyházi események...17 Egyéb információk...20 Tiszteld a nőket,

Részletesebben

Nem dőlhetünk hátra a karosszékben Beszélgetés dr. Faragó Péterrel

Nem dőlhetünk hátra a karosszékben Beszélgetés dr. Faragó Péterrel INGYENES VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Sajószentpéter város közéleti lapja 2013. október-november-december 2013. október-november-december 2 Közélet Nem dőlhetünk hátra a karosszékben Beszélgetés dr. Faragó Péterrel

Részletesebben

Karácsony. Jánoshidai Híradó. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak!

Karácsony. Jánoshidai Híradó. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak! Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap XI. évfolyam 5. szám 2008. december Karácsony Lajossy Sándor: Karácsonykor Soha szebben még

Részletesebben

35,- Ft V. évfolyam 11. szám 1994. november 16. Független közéleti lap. 25 éves a "hűtőgépgyár"!

35,- Ft V. évfolyam 11. szám 1994. november 16. Független közéleti lap. 25 éves a hűtőgépgyár! Törökszentmiklós és Vidéke 35,- Ft V. évfolyam 11. szám 1994. november 16. Független közéleti lap Csökkentek a választókörzetek! Plusz 2 oldalon a negyedszázodra emlékezve 25 éves a "hűtőgépgyár"! Új fejlesztés:

Részletesebben

Tiszakeszi Község Lapja VIII. évfolyam 1. szám 2012. március

Tiszakeszi Község Lapja VIII. évfolyam 1. szám 2012. március Tiszakeszi Község Lapja VIII. évfolyam 1. szám 2012. március Tisztelt Tiszakesziek, Kedves Olvasók! Az ember és természetesen az önkormányzat is gyakran kerül olyan helyzetbe ebben a rohanó, feladatokkal

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Iskolai híradó A falu ékessége...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös iskolai naptárunk. Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról. Ez az összefogás, mellyel az

Részletesebben

Karácsony. Putnok város közéleti lapja

Karácsony. Putnok város közéleti lapja Putnok város közéleti lapja XXIV. évfolyam 6. szám 2013. november-december Ingyenes Karácsony Nehezen jött a tél ebben az évben is. Tudtuk, vártuk, no, nem az égig érő gáz, vagy villanyszámlákat, hanem

Részletesebben

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXVI. évfolyam 1-2. szám 2014. január-február MEGHÍVÓ Farmos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját március 14-én

Részletesebben

RÁKÓCZI Rákóczi papp 2

RÁKÓCZI Rákóczi papp 2 Rákóczi 1 RÁKÓCZI 2 papp Rákóczi BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, RÁKÓCZIFALVA! Rákóczifalva három esztendővel ezelőtt kapott városi rangot. A Város Napját, az idén először a várossá válás évfordulóján, vagyis július

Részletesebben

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György 2011. július XI. évfolyam 2. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Cigánd legidősebb embere: Harsányi György - Hány éves Gyuri bácsi? - 92 leszek szeptemberben. -Mi a hosszú élet titka? - Tisztességben

Részletesebben

Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Jó napot! Elhunyt Lénárt János 1945-2012. XIII. évfolyam 1. szám

Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Jó napot! Elhunyt Lénárt János 1945-2012. XIII. évfolyam 1. szám 2012. január hó a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató havilapja Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Kedves Diósjenői Polgárok! Amikor egy új esztendő küszöbét átlépjük, hamar

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 12. szám 2014. december 15. 2014 /12 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY POLGÁRMESTERI SOROK 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK Lelkészeink és plébánosunk gondolatai

Részletesebben

FÓRUM. arácsonyt és eredmény boldog új esztendõt endõt kívánunk! Áldott, békés és kark

FÓRUM. arácsonyt és eredmény boldog új esztendõt endõt kívánunk! Áldott, békés és kark Áldott, békés és kark arácsonyt és eredmény edményekben ekben gazdag, g boldog új esztendõt endõt kívánunk! FÓRUM ÁB O LNAI 25. évfolyam 12. szám Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Részletesebben

1848. március 15. Jánoshidai Híradó

1848. március 15. Jánoshidai Híradó Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XII. évfolyam 1. szám 2009. március 1848. március 15. Gyulai Pál: Hazám Sokszor valál

Részletesebben

Átadták az egykori Sportpresszó helyén kialakított Ifi tanyát, amely elsõsorban a 14-29 éves korosztály számára biztosít kellemes környezetet, a

Átadták az egykori Sportpresszó helyén kialakított Ifi tanyát, amely elsõsorban a 14-29 éves korosztály számára biztosít kellemes környezetet, a XIX. évfolyam 3. szám 2009. március Meghívó Nagykálló Város Önkormányzata és a Ratkó József Városi Könyvtár tisztelettel meghívja Önt, kedves családját, irodalom és mûvészetkedvelõ barátait Költészet Napja

Részletesebben

M E G H Í V Ó Nem elég mai idôkben törvényeket írni, de azok iránt szimpátiát is kell gerjeszteni. (Széchenyi István)

M E G H Í V Ó Nem elég mai idôkben törvényeket írni, de azok iránt szimpátiát is kell gerjeszteni. (Széchenyi István) 2014. március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1 AZ ÚJSÁG MEGJELENIK KÉT HAVONTA A KÖZSÉG LAKÓINAK LAPJA XVI. évfolyam 1. szám 2014. március SZALAI BORBÁLA Március Vízdermesztő zimankós tél, messzi fuss! Nem látod,

Részletesebben

pusztavámi krónika I. évfolyam 7. szám Idôszaki havilap Ingyenes 2012. december

pusztavámi krónika I. évfolyam 7. szám Idôszaki havilap Ingyenes 2012. december pusztavámi krónika I. évfolyam 7. szám Idôszaki havilap Ingyenes 2012. december Újévi petíció Mit is kérhetnék esdve, szépen? Adj egy kis békét jó Uram! Esendô testünk börtönében, élhessünk itt lenn boldogan.

Részletesebben