Tisztelt Olvasó! Szilaj Csikó-megrendelés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Olvasó! Szilaj Csikó-megrendelés"

Átírás

1

2

3 Tisztelt Olvasó! A TÁRSADALMI ÖNSZERVEZÕDÉS LAPJA honlap: Fõszerkesztõ Varga Domokos György Fõszerkesztõ-helyettes Verzár Éva Lapterv Tóth Zoltán Grafikai elõkészítés, tördelés Fentor Katalin, Juhász Anna Rajz Dezsõ Ili, Szikla Krisztina Fotó Bogdándy György (Bogdy), F. Szabó Kata, Fucskó Miklós, Herner Adrienn, Jókuti Tamás, Koczka Kata, Náray Zsuzsa, Szamosvári Zsolt Karikatúra Gomba Hirdetési melléklet Kucsara Pál, Szikla Krisztina Olvasószerkesztés Buvári Márta, Koczka Kata, Maleczki József, Román János, Szentandrási Erzsébet, H. Tóth Tibor, Verzár Éva Korrektúra Bódi Ildikó, Hajdú Éva, Kékesi Katalin, Megyeriné Nagy Magdolna, Zsengellér Annamária Informatika Füzi Péter, Golarits Imre, Szabó Tamás A szerkesztõség címe 1153 Budapest, Pázmány Péter út Szerkesztõségi titkárság Muzsnay Terézia Telefon: Kiadja a Magyarok Szövetsége Egyesület 2000 Szentendre, Kossuth Lajos u. 32. e-cím: Nyomda: Innova-Print Kft Budapest, Baross u Telefon: Sajtókapcsolat MSz Sajtószolgálat: A Magyarok Szövetsége honlapja: Szövetség Televízió: ISSN (nyomtatott változat) ISSN X (világhálós változat) Elõfizetés a szerkesztõségi titkárságon; nyomtatott változat: 1000 Ft/hó Kapható az Anima könyvkereskedés boltjaiban. Megjelenik hetente Mint már Ön is értesülhetett róla, idõnként azért kapok a fejemre, mert markáns jobbikos gondolatok kapnak helyet a Szilaj Csikóban, máskor meg azért, mert markáns fideszesek ; van, aki Vona Gábort sokallja, van, aki Orbán Viktort. Ezért aztán újra és újra tájékoztatnom kell kedves olvasóinkat, hogy e lap szerkesztõitõl de kiadójától, a Magyarok Szövetségétõl is nagyon távol áll az a fajta felfogás (s jó lenne, ha mindig is távol állna), hogy fekete-fehérben kellene szemlélni a világot. Hogy mindig muszáj táborok között választani. Hogy tisztességes dolgot nem csinálhat jobbikos/fideszes; hogy Antall József biztos áruló volt, Orbán Viktor biztosan áruló, s Vona Gábor sem különben. S hogy cigány nem lehet rendes magyar ember, de még zsidó sem. Mert az ember vagy cigány, vagy zsidó, vagy magyar mondják. Nehéz röviden szólni errõl, ezért inkább megígérem, hogy egyszer hosszabban fogok. Most csak annyit: Orbán Viktor miniszterelnök akármennyire tagja, foglya is bizonyos pénzügyi, világrendezõ köröknek, amit július 22-én elmondott parlamenti viszontválaszában többek között az MSZP frakcióvezetõjének az a mai napig kering a világhálón, a mai napig lelkesítõleg hat hogy mást ne mondjak, a Szilaj Csikó munkatársaira. S ezt olyan rendjén valónak találom, hogy bizony most a Jobbik-szívûek következnek a türelem kegyes gyakorlásában, a másikból az elfogadható elfogadásában. Hallgattam a nemzetközi pénzügyi szervezetekre vonatkozó megjegyzéseit, a tárgyalásokkal kapcsolatos kommentárjait. És azon gondolkodtam, hogy hol hallottam én már ezeket a mondatokat. És rájöttem, hogy pontosan ezeket a mondatokat hallottam, csak angolul. Néhány napja. Ez a helyzet. Amikor tárgyaltunk az IMF-fel. És engedjék meg, hogy ezen a ponton kérést intézzek a magyar politikai osztály és politikai elit önök által itt képviselt csoportjához és tagjaihoz. ( ) Lesznek tehát Magyarországnak a nemzeti érdekek védelme érdekében vitái másokkal. Ezért egyáltalán nem mindegy, hogy a magyar politikai osztály és most függetlenül attól, hogy kormánypártiakról vagy ellenzékiekrõl beszélünk hogyan viselkedik. ( ) Nem tudjuk úgy érvényesíteni a magyar nemzet érdekeit, hogy közben az elsõ hangos szóra, amikor valakik legyen szó akár bankárokról megrázzák a csengõt, a magyar politikai elit, mi, úgy viselkedünk, mint a riadt csirkék a hátsó udvarban. Ez így nem fog menni. Ezért arra kérem önöket, hogy embereljük meg magunkat. Komoly dolgokról van szó. Az ország jövõjét, lehetõségeit, perspektíváit befolyásoló, komoly dolgokról. Nagy tisztelettel kérem önöket, mindannyiunkat, viselkedjünk úgy, hogy méltók lehessük Magyarország választópolgáraihoz. Szilaj Csikó-megrendelés Varga Domokos György Telefonon: Levélben: Muzsnay Terézia, 1131 Budapest, Göncöl utca 51. ben: Számlaszám (elõfizetési díj és adomány küldéséhez): Magyarok Szövetsége Egyesület Megjegyzés: a lap világhálós változata ingyenesen olvasható, adományokat azonban fennmaradása érdekében szívesen fogadunk. Elõfizetem a Szilaj Csikó címû hetilapot negyed évre 3000 Ft, fél évre 6000 Ft, egy évre Ft példányban (Külföldi elõfizetés esetén a postaköltséget felszámítjuk!) KÉZBESÍTÉSI ÉS ÉRTESÍTÉSI CÍM Név:... Cím: Tel.: évfolyam 31. szám szeptember 23. 3

4 Magyar idõ Csapó Endre Talpra kell állítanunk a magyar vidéket!* Ellentmondás érzõdik abban a hírben, hogy a magyar kormány törekszik elérni a földvásárlási moratórium meghosszabbítását az Európai Unióban, ugyanakkor úgy tudjuk, legalábbis a hivatalos adatokból úgy olvassuk, hogy Magyar Köztársaság szuverén állam, hogy Magyarország független ország. Most ugyanis arról van szó, hogy az Európai Unióban vállalt tagsággal együttjár az ország termõföldjének szabadpiaci adás vétele. Magyar ember megvásárolhat angol, francia stb. földbirtokot, angol, francia stb. ember megvásárolhat magyar földbirtokot. Piaci áron. Ez így egyensúlyos lenne, csakhogy a magyarok földvásárló anyagi képessége a nyugatiakhoz képest nulla. És ha eleresztjük a képzeletet, néhány tucat nyugati nagyvállalkozó felvásárolja a magyar termõföldet, és szabad akarattal felszántatná egytagban gabonafölddé, tanyákkal, falvakkal együtt. Félelmetes. A moratórium, magyarul haladék, arról szól, hogy Magyarország termõföldje veszélyeztetettsége miatt haladékot kért a föld szabadpiaci árusítási kötelezettség alól. Az unió ugyanis a liberalista szabadpiaci elv alapján jött létre, tagjai részére ezt az elvet köteletõvé teszi. Indokolt esetben ad hét év haladékot. Ez a haladék 2011 áprilisával lejár. Egyszeri hosszabbítás kérhetõ megfelelõ indokok alapján. Amint érvényesülnek a szabadpiaci törvények, a spekulációs vásárlók azonnal megjelennek, fölvásárolják az eladásra kínált földeket. Sokan eladják majd, olyanok, akik ezzel jobban járnak, mint ha megtartják. Az árak pedig emelkednek. Magyar embernek nem lesz rá pénze, a termõföld idegenek tulajdonába megy ettõl kezdve nagy mértékben. Ez pedig baj. Nagy baj. Magyarországon minden idõben életbevágó ügy volt a föld tulajdonlásának kérdése. Szent István törvényeitõl kezdve a föld tulajdonlásának kérdése országos sorskérdés volt, a birtokviszonyok a mai napig gerjesztik a társadalmi nyugtalanságot. Egy hírlapközi vitairatban olvassuk prof. Tanka Endre alábbi meghatározását: A föld a társadalom számára elsõsorban nem a tõkehasznosulás eszköze, hanem államterület, a szuverenitás természetföldrajzi tárgya, a társadalmi lét alapja: az államnak a földtulajdon és a földhasználat sorsáról való rendelkezési hatalmától függ a népesség alakulása, a mezõgazdaságból élõk aránya és helyzete, az élelmiszer-termelés, a vidék és az egész társadalom életminõsége. Mivel szûkös közgazdasági»jószág«, az erõforrás-monopólium birtoklásával a földtulajdonon kívül állókat kizárja az elsajátításból, vagyis más tulajdoni tárgyakhoz képest hatalmi-politikai-uralmi tényezõ: akié a föld, azé az ország. Magyarország területének 62 százaléka mezõgazdasági mõvelés alatt áll, ez az arány európai országokkal összehasonlítva rendkívül magas. A mezõgazdasági terület 78 százaléka szántó, 4 Magyarország szándékaink szerint olyan ország lesz, ahol az európai többfunkciós, minõségi mezõgazdaság, a környezet- és tájgazdálkodás válik általánossá, ahol az agrárium úgy állít elõ értékes, egészséges élelmiszereket, valamint helyi energiát és egyéb nyersanyagokat, hogy közben megõrzi talajainkat, ivóvízbázisainkat, az élõvilágot, a tájat és benne az emberi kultúrákat. Mindezt úgy teszi, hogy a lehetõ legtöbb ember számára biztosít megélhetést. Fazekas Sándor 17 százaléka gyep. A konyhakert, a gyümölcsös és a szõlõterület részaránya együttesen 5 százalék. Magyarország népességének jelentõs része vidéken él. Budapest (1,8 millió) és a 8 nagyobb város ( ezer közötti, mintegy 1,2 millió) mintegy 3 milliós lakossági létszámát leszámítva 7 millió magyar a termõföld közeli településeken él. Tehát a magyar nép részére a mezõgazdasági terület lakóterület is. A FAO (Az ENSZ Élelmezési és Mezõgazdasági Szervezete) két évtizedes adatai alapján a mezõgazdasági mõvelésre alkalmas hazai terület ami az ország területének 65 százaléka, azaz hétszerese a világátlagnak a világ legjobb 3 százaléknyi termõföldjéhez tartozik. Ezt ki nem használni, illetve nem ezt a tényt tekinteni az agrár- és a gazdaságpolitika bázisának, úgy gondolom, fatális tévedése évtizedek kormányainak.... Az ár- és belvízekkel esetenként nem tudunk mit kezdeni, mert elhanyagoltuk a belvíz-elvezetõ csatornákat, összeszántottuk a területeket. Magyarország a világ harmadik legnagyobb termálvízkincsével megáldott országa. Ez az energiabázis ott van a lábunk alatt, elsõdlegesen az Alföldön, éppen az ország»legelesettebb«vidékein. Ezt a kincset sem kezeljük a helyén. Számomra felfoghatatlan, hogyan gyõzhet évek óta olyan szemlélet, hogy miként lehet megsarcolni az öntözõvizet, miképpen lehet egyre több pénzt kérni attól, aki felhasználja. A termálvizet most már négyféle adóval sújtják! így panaszkodik Csikai Miklós, a Magyar Agrárkamara elnöke. Elmondja azt is, hogy valamilyen tehetetlenség uralkodik az országban, amelynek természeti kincsei a föld, a víz, a termálvíz, valamint a vidéken élõk nagy aránya adottak a jobb életre. És nem ezekre alapozott a magyar gazdaságpolitika. Vidéken nincs elég munkalehetõség, a munkabér alacsony, a foglalkoztatottak kétharmada kikerült a termelésbõl, és ezeknek az embereknek a fele azóta sem talál munkát. Meg kell tanulni, hogyan kell a gabonából meg a biomasszából biodízelt meg bioetanolt elõállítani, és arra ösztönözni a vidéket, hogy erre a célra termeljen. Nem mellesleg, így másfélszer annyi jövedelme származik a termelõnek, mint ha a gabonát élelmezési célra állítja elõ. A vidék így lehet az energia-elõállítás egyik központja. Visszatérve a termõföld szabad adásvételi lehetõségének elhalasztása (továbbiakban földmoratórium) kérdésére, egy szeptember 2-i jelentés szerint az Európai Bizottság agrár- és vidékfejlesztési szóvivõje, Roger Waite emlékeztetett, hogy Magyarországnak részletes érvekkel alá kell támasztania a földmoratórium meghoszszabbítására vonatkozó kérelmét ahhoz, hogy az Európai Unió jóváhagyja. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Magyarország legfontosabb érveként említette, hogy Magyarországon a földárak nem érik el a nyugat-európai szintet, azoknak fele-harmada a belföldi földár. A miniszter utalt arra is, hogy a kérés megfogalmazását megelõzõen számos tárgyalást folytatott az ügyben kompetens külföldi szakpolitikusokkal, köztük az Unió illetékes fõbiztosával is. Megemlítette: a magyar törekvéseket támogatja Franciaország, Lengyelország, Románia, Bulgária, valamint a V4- országok is. Felemlítette: a magyar termõföld tulajdonának kérdésköre mindenkit érint, függetlenül attól, hogy kapcsolatban van-e a mezõgazdasággal vagy sem, ezért az nemzeti ügy. Nem lenne jó, ha a magyar termõföld tulajdona körül spekulatív ügyletek is felbukkannának, és a földmoratórium meghosszabbítása ezt a lehetõséget is ki kívánja zárni. Ezért Magyarország szeretné, ha a külföldiek földvásárlási tilalmát meghosszabbítanák április 30-áig. Annak érdekében, hogy a magyar termõföld hosszú távon a magyar gazdálkodók érdekeit szolgálhassa, új birtokpolitikai koncepciót kíván létrehozni a kormányzat, amely a húsz évre tervezett agrárprogram részét képezi. Ez határozott irányt jelöl ki a magyar mezõgazdaság számára. E koncepció részeként módosították a földtörvényt a közelmúltban úgy, hogy az államot minden földügylet során elõvásárlási jog illesse meg. A Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet, amely már megkezdte mõködését, szintén az új birtokpolitikai célok megvalósítását szolgálja. Magyarországon most 1,7-1,8 millió hektár van állami tulajdonban, és az a cél, hogy az állami földeknek is legyen gazdája. Ennek figyelembevételével kívánja a továbbiakban haszonbérbe adni a Nemzeti Földalap az állami tulajdonban lévõ földeket, valamint azt is szem elõtt tartja, hogy mindazok a fiatal gazdálkodók, akik a mezõgazdaságból szeretnének megélni, szintén megmõvelhetõ földterülethez jussanak. Fazekas Sándor miniszter emlékeztet: az állami földek bérbeadásából származó jövedelem ez évente 8-10 milliárd forint azt szolgálja, hogy az állam vásárolni tudjon a földpiacon, és annak dinamikus szereplõjévé váljon. A miniszter közölte, hogy szerinte a magyar földmoratórium kérésének ügyében az Unió még ez év õszén dönthet. Magyarországon a földforgalom mértéke éves szinten eléri a ezer hektárt. A földárak között ugyanakkor jelentõs, néha 50, de akár 100 százalékos eltérések is lehetnek, attól függõen, hogy az ország mely területén található az adott termõföld. Ugyancsak kérdésre felelve Fazekas Sándor közölte: a birtokrendezés ügye napirenden van, de az a hosszú távú agrárprogram része.

5 Jellemzõen a nagyméretû gazdaságok kialakulása felé haladtunk, holott a latifundiumokra és a bérmunkára alapuló, dél-amerikai típusú, tõkebefektetõ társaságok által mûködtetett tömegtermelõ mezõgazdaságnak az élelmiszer-minõségre és -biztonságra, illetve ezen keresztül a népegészségügyi helyzet alakulására, továbbá a környezetre és a vidék társadalmára gyakorolt hatásai rendkívül rosszak. Ez a folyamat a környezet pusztulásához és a helyi társadalom széteséséhez, a vidék népességmegtartó képességének vészes csökkenéséhez vezet. Lehet ugyan e rendszerben a tõkebefektetés hatékonysága maximális, de közös terhei,»társadalmi költségei«beláthatatlanul nagyok fogalmazott Fazekas Sándor miniszter. Meglévõ kiváló adottságainkat, hagyományainkat és szaktudásunkat nem sikerült kamatoztatni, az agrárkormányzat az alapanyag-elõállító, tömegtermelõ»rabszolga«- szerepkörbe szorította a mezõgazdaságot. Ezzel teljesen kiszolgáltatta a zömében külföldi tõkeérdekeltségek kezébe adott tároló, feldolgozó és értékesítõ vertikumnak, amely a haszon 90 százalékát lefölözi, s így annak csupán 10 százaléka jut a gazdákhoz. Ennek következményeit hûen tükrözik a magyar vidéken tapasztalható válságjelenségek. Látható, hogy az elmúlt idõszakban a politika nem szolgálta a vidéken élõk érdekeit, nem segítette a boldogulásukat. Elszakadt egymástól az agrár- és a vidékpolitika, pedig a kettõt nem lehet egymástól elválasztva kezelni. A folyamat tragikus következménye, hogy elveszett a magyar vidék népességmegtartó ereje, gazdasági potenciálja vészesen lecsökkent. Ha ma a vidéki tájakat járjuk, sok helyen üres porták, elgyomosodott földek, tönkretett utak, bezárt iskolák fogadnak bennünket. Ezen változtatnunk kell! A vidékfejlesztési miniszter szerint a legfontosabb cél az, hogy a magyar vidék legyen versenyképes a nagyvárosokkal életnívóban, környezetvédelemben, munkalehetõségek tekintetében és a lakosság megélhetésének biztosításában. A vidékfejlesztési tárcához tartozik majd a vízgazdálkodás, a természet- és környezetvédelem is. A tárca átfogó céljairól szólva elmondta: középtávon olyan magyar vidék megteremtése a cél, amely versenyképes a fejlett uniós országok hasonló területeivel. Ennek érdekében harmonizálni kell a mezõgazdasági, a vidékfejlesztési, a környezetvédelmi, a természetvédelmi, valamint a vízügyi körülményeket is ahhoz, hogy a magyar vidék életminõségében az uniós átlaghoz hasonló feltételeket biztosítson az embereknek. Ehhez nemcsak az agráriumot, hanem a vidéki infrastruktúrát például az úthálózatot, a szennyvízkezelést, az egészségügyet és a közbiztonságot is fejleszteni kell. Arra a szintre emelve, amely jó életminõséget és munkát biztosít a vidéki embereknek. Újabb buboréktrükk még ne váltsuk át hiteleinket forintra! Nemrégiben több bank is érdekes levelet küldött ügyfeleinek, amelyben arra hívták fel a figyelmet, hogy a svájci frank árfolyamszárnyalása kapcsán a pénzintézet megérti a devizahitelesek problémáit, és lehetõséget ad a forinthitelre történõ áttérésre. A pénzügyekben járatlan, tájékozatlan magyar lakosságon újabb vámot szeretnének behajtani a nyerészkedõk. A levél esetében az a tény is megtéveszthet bennünket, hogy az új Orbán-kormány a devizahitelek visszaszorításáról biztosította választóit. Nosza itt a remek alkalom a bankoknak... Aki svájci frankban adósodott el, és most váltana forintra, a teljes hitelére realizálja az árfolyamveszteséget. Mintha a hitel teljes ideje alatt ekkora lett volna az árfolyam! Ez a bankoknak nagyon jól jönne. Jelentõs mértékben befolyásolhatja az elkeseredett ügyfeleket az a hír is, hogy az alpesi ország jegybankja (SNB) kamatot emel*. Egy jegybanki kamatemelésnek kettõs értelemben is negatív hatása lehet a frankban eladósodottakra: egyfelõl alapja lehet a hitelt folyósító bank kamatemelésének, másfelõl a magasabb kamatszint növeli az adott valuta értékét, vagyis jelen esetben tovább drágítja a frankot más valutákkal, így a forinttal szemben is. Svájci kormányszakértõk szerint a magyarok esetében az átváltás egészen addig veszteséges mûvelet lesz, amíg a frank huzamosabb ideig 242 forint fölé nem emelkedik. A svájci szakszervezeti szövetség (SGB) felszólította a nemzeti bankot, hogy minden lehetséges eszközzel lépjen fel a frank túlzott erõsödése ellen. A szakszervezeti szövetség javasolja továbbá a devizapiaci tranzakciók megadóztatását. Ez jelentõsen csökkentené a rövid távú spekulatív mûveleteken szerezhetõ hasznot érveltek a tranzakciós adó mellett a szervezet szakértõi, akik szerint a frank erõsödése a belsõ piacuk tönkretételének egyik lépése. A szakszervezetek szerint komoly nemzetgazdasági károkat okozhat, ha hosszabb távon túlértékelt marad a frank. Egyebek között csökkenhetnek a bérek, és megugorhat a munkanélküliség, mert a termelés leállítására vagy külföldre telepítésére kényszerülhetnek vállalatok, amelyek reális árfolyam mellett nem zárnának be, és nem vonulnának ki az országból. Úgy tûnik a nemzetközi pénzvilág 3-4 hivatásos fogadója a svájci frankra tett, és ezzel Európa keleti térségeinek országait és a svájci pénzügyi szférát hozzák nehéz helyzetbe. Amint ezen szereplõk kilépnek a képbõl, az árfolyam újból esni fog, és ekkor a svájciaknak már elegendõ pénzük lesz a saját valutájuk stabilizálásának biztosításához. A szereplõk most újra eszközlufit fújnak, pedig a részvény- és a kötvénypiacon is ugyanolyan értékû virtuális tõke található, mint 2007 nyarán. A bankok trükkje nem meglepõ, de a kormányfõ forintba vetett bizalma bizonyára nem a Magyar Nemzeti Bankról szóló évi LVIII. törvénybõl következik. 1. (1) A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a Magyar Köztársaság központi bankja. Az MNB a Központi Bankok Európai Rendszerének tagja. (2) Az MNB, valamint döntéshozó szerveinek tagjai e törvényben foglalt feladataik végrehajtása és kötelességeik teljesítése során függetlenek, nem kérhetnek, és nem fogadhatnak el utasításokat az Európai Központi Bank kivételével a kormánytól, az Európai Unió intézményeitõl és szerveitõl, tagállamainak kormányaitól vagy bármilyen más szervtõl. Az illetékes magyar kormányzatnak nincs forintja. Az Európai Központi Bank rendelkezik ezen egzotikus valuta tanácsadói, kezelési jogkörével. A miniszterelnöknek és gazdasági tanácsadóinak nincs joga pénzt nyomni. A pénzügyi mozgásteret csak a kamatra felvett kölcsönök biztosítják a számukra. A forinthitelre történõ átállás így nem jelenti az adósságpumpa végét és a pénzügyi önállóság kezdetét. A legkisebb pénzügyi mozgástérrel a görögök, a spanyolok, a portugálok és a japánok rendelkeznek, míg az elhúzódó válság során a dánoknak, norvégoknak, dél-koreaiaknak sikerül a legtöbb levegõhöz jutni. Nem véletlenül. Nekik ugyanis sikerült egy jókora szeletet megõrizni a saját belsõ piacukból. Vukics Ferenc * Szerencsére a kamatemelés elmaradt a szerk. * A szerzõ hozzájárulásával. (Megjelent a Magyar Élet /Ausztrália/ szeptember 16-i számában.) 1. évfolyam 31. szám szeptember 23. 5

6 Magyar idõ Dr. Majtényi Gábor A kollektív intelligencia és szerepe a magyar nemzetkarakter fejlõdésében A Magyar Orvosok, Gyógyszerészek és Szakdolgozók Világtalálkozóján, augusztus 24-én elhangzott elõadás kivonata 2. rész (A cikk elsõ részében a szerzõ bemutatta, hogy egy akár állati, akár emberi csoport képes tagjai értelmességét meghaladó bölcs magatartásformákat kialakítani, amelyek hozzásegítik a túléléshez. Az pedig tény, hogy a magyarság mindmáig megmaradt a Kárpát-medence történelmi átjáróházában.) A legelvetemültebb történelmi elemzõ sem állíthatja, hogy ez a túlélés az elmúlt évezred zseniális népvezéreinek központilag irányított mûve. Nyilvánvalóan olyan, a túlélésre és külsõ ellenségekre összpontosító, rendkívül sikeres kollektív intelligens magatartásformák mûködtek itt, melyeknek összhatása lehetõvé tette az emberi raj önfenntartását. Ezen sikeres összmûködés révén és vele szoros, kölcsönös összefüggésben fejlõdött a magyar nemzeti jellem. Ne tekintsünk tehát az úgynevezett tipikusan magyar tulajdonságokra keserû, lemondó gúnnyal, mint a magyar irodalom, a társadalomtudományok, a média és a közvélemény sajnos sokszor teszi! A vakmerõség és szabadságszeretet, az ügyes egyéni túlélési módszerek ötvözõdnek ebben a jellemképletben a végtelen bizalmatlan Széchenyi-féle sarcmentalitás elemeivel. (Minden, ami kívül van, csak rosszat akarhat, és el akar valamit venni. Ez történelmileg igaz.) Széchenyi István Hitel címû mûvében majd kétszáz évvel ezelõtt, történelmi korát messze megelõzve hirdeti a sarcmentalitással szemben a hitel és hitelesség világát. Széchenyi e mûvét mindenki számára modern kötelezõ olvasmánynak kellene tekinteni. Az ultrarövidtávú nyereségekre törekvõ magyaros szalmaláng -mentalitás egy ellenséges környezetben a hirtelen bevetés értelmes zsákmányszerzõ taktikája és egyúttal Karácsony Sándor szerint a szükséges passzív és aktív ellenállás váltakozása. A tipikus magyar sültgalambra várás a magyar történelmi környezetben teljesen érthetõ passzív és regresszív gyermeki védekezési mód, másrészt a kivárási elv bölcs alakzata, a vak harciasság ellentéte is. A hazánkban mindmáig népbetegségként elterjedt panaszkultúra a külsõ ellenség agresszivitását tompító, a teljes kizsákmányolást megakadályozó zseniális védekezési forma, hiszen az elégedett embertõl van még mit elvenni. A kudarcok okainak külsõ körülményekben való keresése történelmi tapasztalaton alapult, így a múltban megfelelõ volt, napjainkban nem az. A külsõ ellenség által gyakorolt évszázados brutális megtorlás veszélye elképzelhetetlenné teszi az egyéni felelõsség fölvetését, ezért a bûntudat a magyar túlélés-technikának nem kifejezett eleme. A széthúzás szintén túlélési technika, hiszen mindenfajta összetartás felkelti a külsõ hatalom gyanakvó figyelmét és kontrollmechanizmusait. A kudarc heroizálása egy kudarcos történelemben összetartó erõ, amelynek kapcsán a nemzetraj egyedei egymást felismerik, a sikeres egyed leginkább áruló vagy ellenség, ezért úgymond nem fajazonos. A csodavárás a történelmileg indokolt kilátástalanságérzést teszi valamelyest tûrhetõvé. A nemzetközpontúság a túlélési program összetartó eleme. A függetlenségvágy az együtt gondolkodó közösség önszervezõ törekvése irányító és rendezõ pontok kiépítésére. A kisebbségellenesség a hiperraj önszervezõ képességének napjainkban immár idõszerûtlen felsõ határát jelzi, hiszen a múltban minden energiáját a külsõ ellenségre kellett összpontosítania, belsõ differenciálódásra nem volt célszerû energiát fordítani. Némi szervezhetetlenség a túlélési taktika alapvetõ eleme. A kollektív intelligencia mûködését vizsgálván James Surowiecki a sokféleséget, a különbözõséget, a személyes, önálló ítéletképzést tekinti a csoportintelligencia alapvetõ elemének. Ezt számos kísérlet és modellképzés bizonyította. Az egynemû csoportok döntései paradox módon kevésbé értelmesek, mint a független véleményekbõl összegzõdõ végeredmények. Eltekintve ettõl, a külsõ hatalmak a magyarokat leginkább saját érdekeikbõl ágyútölteléknek próbálták felhasználni, így a szervezhetetlenség a csoport szempontjából bölcs magatartás volt. E miatt az évszázados, összhatásában bölcs magatartáskultúra miatt ülünk ma itt és beszélünk ezen a nyelven. Ennek a közös mentalitásnak mindennemû keserû és önmarcangoló ostorozása rontja a nemzeti öntudatot és önértékelést, ráadásul tökéletesen hamis, hiszen mint látjuk, ez és csakis ez a nemzetkarakter volt sikeres a túlélésben ben azonban, a szocializmus összeomlása és az arra következõ, világszerte végtelen arroganciájú neoliberális gyõzelmi mámor a külsõ ellenség megbízható jelenlétére beállítódott magyar túlélési stratégiát alapjaiban rengette meg. A külsõ ellenség belülre került, a legutóbbi évtizedben már ügyes cápák garmadája úszott együtt a rajjal, egyes makrélák csodával határosan cápává mutáltak, vagy azokat kiszolgálták, a rajintelligencia legnagyobb részét a hovatartozás paranoid tisztázása foglalta le, feketére és vörösre festett makrélák estek egymásnak A posztkommunista káosz polarizációs folyamataira tehát a magyar közös értelem épp történelmi meghatározottsága folytán nem volt felkészülve. Az irányítatlanul megvadult neoliberális tõkeáramlás világszerte beláthatatlan nagyságrendû pénzügyi válsághoz vezetett. Ez remélhetõleg a kapitalizmus neoliberális formájának a végét harangozza be. A magyar együttes bölcsességnek és tudati állapotnak is alkalmazkodnia kell ehhez a végtelenül felgyorsult gazdasági és társadalmi változáshoz. 6

7 Új gondolkodási és cselekvési kultúrára van tehát szükség, az eddig magas szintre fejlesztett, a túlélés szempontjából bizonyítottan intelligens magyar magatartásformák és sajátos problémamegoldó képletek a tudás- és bizalomközpontú jövendõ információs társadalom végtelen születési kínjaiban idõszerûtlenné váltak. Ennek alapvetõ eleme a nagy távlatot nyitó és az ésszerû önszervezõdést támogató dinamikus vezetés a bizalom és bizalomkeltés fejlesztése tehát a Széchenyiféle hitelmentalitás, mely egyértelmû a gazdasági és társadalmi erkölccsel a tudás és a magyar és idegen nyelvû ismeretszerzés, valamint az elektronikus és személyes kapcsolati háló kiépítése. A földrészek, népcsoportok és nemzetek világméretû versengésében azok a népek lesznek képesek túlélni és együtt fejlõdni, amelyek ezeket a feltételeket magas szintre fejlesztik. Az össztársadalmi bizalom megteremtése az új gondolati és problémamegoldási rendszer társadalmi tõkéjének legalapvetõbb eleme. Ebben az alapvetõ és életfontosságú változásban mi, orvosok a magyar népnek nem csak testi, lelki, társadalmi egészségéért vagyunk felelõsek, hanem társadalomlélektani és tudati fejlõdéséért is. Nekünk, orvosoknak teljesen világos, hogy egy bármennyire összetett élõ rendszer akkor mûködik jól, ha a központi, globális irányítás biztosítja az önálló és változatos alegységek független mûködéséhez szükséges legjobb feltételeket, és az azok által adott visszajelzésekbõl rendszeresen tájékozódva, a részegységek önállóságát tiszteletben tartva ezeket a feltételeket folyamatosan szabályozzák. Az általunk orvosok által ismert emberi szervezet már régen megmutatta, hogyan kell mûködnie egy hihetetlenül magas szintû, optimálisan irányított demokratikus rendszernek! A politika átfogóan felelõs a szükséges és nem felesleges irányítás, a bizalom, a tudás, és a legmagasabb szintû és sebességû szabad ismeretáramlás fenntartásáért. Az orvos rendkívül hatékony terjesztõ szerepe az egyén szintjén mûködik. A társadalom semmilyen más csoportjának nincs olyan az egyes emberre ható szuggesztív és alakító ereje, mint az orvosoknak. Ennek szerves része az orvosok egymáshoz fûzõdõ bizalmának, összehangoltságának, mintegy intelligens rajképzésének fejlesztése szakmai és társadalmi szinten egyaránt. Ehhez természetesen az is hozzátartozik, hogy a saját biopszicho-szociális egészségükhöz szükséges feltételeket a társadalomtól együttesen elvárják. A hippokratészi eskü nem értelmezhetõ akként, hogy az orvos legyen a társadalom egyetlen tökéletesen bizalomgerjesztõ szereplõje és az egyetlen kivétel a társadalom erõsen anyagias törekvései alól. Úgy sem, hogy az eskü által felvállalt elkötelezettség a mûködés piaci értékét csökkentve, leginkább társadalmi elismerés devizájában fizetendõ ez képtelenség! Ha az orvos mûködését a társadalom érdeme szerint honorálja, akkor a páciensnek nem kell további bizalmat vásárolnia, és a paraszolvencia jelentõsége megszûnik. Az viszont elvárható, hogy együttesen elöl járjunk a bizalom növelésében, fõleg olyan történelmi idõszakban, amelyben a jelenlegi alacsony bizalmi hányados nem lesz elegendõ egy nemzet társadalomlélektani és gazdasági túléléséhez. A csodavárás ugyanis nem a felnõtt személyiség bizalmi megnyilvánulása! A pácienseknek az orvosok iránti bizalma elsõsorban az orvosi mûködés hatékonyságával és a szorosabb beteg orvos kapcsolattal mélyíthetõ el. Ennek egyik alapvetõ eleme a járványos méreteket öltõ depresszió hatékony kezelése. E feladat megoldása messze meghaladja a pszichiátriai és pszichoterápiás szakágazatok kapacitását, szinte minden gyakorló kolléga közremûködésére szükség van. A rövid-pszichoterápiás módszerek és a modern antidepresszánsok körültekintõ alkalmazása viszonylag könnyen elsajátítható, ennek feltétele az orvos-továbbképzés további elmélyítése a legszélesebb körben. A magyar kollektív intelligencia irányváltásának második feltétele a tudás közvetítése, ami ugyan elsõsorban a politika és az oktatási intézmények feladata, de a beteg orvos kapcsolatban is rendívül hatékonyan képviselhetõ. A felnõtt, tájékozott, sorsáért és egészségéért felelõs beteg ideálja, a gyermeki, regresszív tendenciák feloldása, a csodavárás kíméletes feldolgozása, a beteg beavatása egy pozitív és egészségorientált orvosi mentalitásba, a beteg önbizalmának és önképének helyreállítása és összefoglalóan: a problémaorientáltság helyettesítése egy megoldásra tekintõ tudatvilággal. Mindezek nem ördöngös pszichológiai feladatok, hanem a szükséges össztársadalmi fogalomrendszer és a mindennapi beteg-orvos kapcsolat alapvetõ elemei. Az új tudati rendszer harmadik eleme a hálózatképzés és az elektronikus kapcsolatok magas szintje. Korunkban mindenki mindenkivel közelítõleg fénysebességgel tud érintkezni, így a magyar nyelvû orvostársadalom és a magyar nyelvû különbözõ földrajzi egységek együttesen értelmes csoporttá válásában a kapcsolatok sûrûsége, nem pedig a hangzatos jelszavak játszszák a döntõ szerepet. A puszta túlélésre szakosodott magyar nemzetkarakter kompetenciarendszere és együttesen bölcs mûködése csodával határos hatékonysággal szolgált, de újításra szorul. Ha reflexszerûen új külsõ ellenséget keresve a neokonzervatívizmus és neomarxizmus valami furcsa magyar virtusos egyvelegével a TÕKÉT mint olyat kiáltjuk ki ellenségnek, az gyáva nyúlként menekülni fog. Ez a gyáva nyúl csak legelni szeret meg szaporodni. Hagyjuk a nyuszikat kis kertünkben nyugton szaporodni, és szabályozzuk okos kerítéssel a mezõ vadnyúlhordáinak garázdálkodását. A következõ évtized dönti el, mennyire sikerül a bizalom és bizalomraméltóság, a tudás és a kapcsolat világát tovább elmélyíteni, elsajátítani, szakszerûvé tenni. Csak ezen az úton alakulhat ki a posztmodern magyar együttes bölcsesség, az emergens rajképzés, melyben az egész minõségileg több, mint az elemek összege, és ez az Egész világszerte versenyképes. Ebben az egzisztenciálisan döntõ folyamatban, nekünk orvosoknak alapvetõ szerepünk van. Nekünk Mohács kell mondta a huszadik század egyik legnagyobb költõje. Teljes tisztelettel Ady Endre géniusza iránt: Mohács ne kelljen nekünk! Dr. Majtényi Gábor a pszichoszomatika és pszichoterápia szakorvosa, Düsseldorf 1. évfolyam 31. szám szeptember 23. 7

8 Házunk tájáról Varga Domokos György A csúf kiskacsa (2.) Hát hogy ne szeretnének förüdni! bólogatott Réce mama. Látott már maga olyan kacsát, amelyik ne szeretne? Nemcsak láttam, de látok is hápogta Réce papa sokat sejtetõen. Kacsamód odadülöngélt Réce mamához. Elmesélte, hogyan járt a fiókájukkal és mit mondott a szamár, aztán meg a mangalica. Réce mama figyelmesen hallgatta. Örüljön neki, édes uram, hogy ilyen világ járja errefelé! A nagyok, a hatalmasok is a szeretet és türelem igéjét hirdetik! Hát nem sokkal jobb magának is, ha élete hátra levõ részét nem utálkozással, zsörtölõdéssel tölti, hanem derûs megbékéléssel, beletörõdéssel? Csõrével a csúf kiskacsa felé bökött. Ártott magának ez a kis jószág valaha is? Semmit az égvilágon! Tehet róla, hogy olyannak született, amilyen? Hát dehogyis tehet! Na látja! A csúf kiskacsa, mintha csak értette volna, mirõl diskurálnak, illedelmesen lehorgasztotta fejét. Réce papa a szárnyával gyengéden megsuhintotta, s csak ennyit mondott: Jól van, na! Jól van! * Legelöl imbolygott Réce papa, utána sorjázott mind a tizenegy fiókája. Leghátul a csúf kiskacsa szedte csenevész lábait, amilyen gyorsan csak bírta. A tanya népe, a kancától kezdve a szapora nyúlcsaládig, mind felkapta a fejét nem csupán a látványos vonulásra, de a harsogó, vidám nótára is. A kacsák ugyanis teli torokból fújták: Háp-háp-háp, jönnek a kacsák, Hû, de éhes, hû, de szomjas ez a társaság!* Jó világ ez, szép világ ez! jegyezte meg hangosan a tehén. Elégedetten körülnézett, mit szólnak ehhez a többiek; látván pedig, hogy azok ugyancsak bólogatnak, visszatért legfõbb foglalatosságához, a békés kérõdzéshez. Csupán Buttyó kutyán, a tanya nyughatatlan puliján látszott, hogy megragadta valami gondolat. S csakugyan, épp azon tépelõdött, vajon mit keres ott az a pici csirkecsibe a kacsacsibék között. A jámbor tehén rá sem hederített, ám a szamár nem bírta szó nélkül hagyni. Valami nem tetszik talán? vetette oda. Dehogy! vonta meg vállát Buttyó kutya. Csak fölöttébb fura látvány a sok illegõ-billegõ kacsa közt az a csirkecsöppség! Én a helyedben nem mondanám, hogy csirke. Szent isten, így megöregedtem volna? Már addig sem látok el rendesen? Meresztgette nagyon a szemét, felemelte, majd leengedte a tekintetét, végül kijelentette: Bárhogy nézem is, az bizony csirke. Tyúkivadék. Nem a látásodnak van híja, pajtás, hanem az illemtudásodnak! csóválta fejét a szamár. Hogy jut eszedbe, hogy csirkének mondjad egy tisztes kacsacsalád bármely tagját? Úgy, hogy tényleg csirke! morrant erre Buttyó kutya. Téged sem hívlak lónak, még ha szeretnéd is. A ló ló. A szamár: szamár. A csirke pedig csirke, akárhogy csûrjük-csavarjuk. Attól, mert tavaly vagy mikor a csirkevész kipusztította õket, még nem felejtettem el, milyenek a csirkék, no és nem is estem a fejem lágyára! Hát ez az! dobbantott ekkor nekilelkesedve a szamár. A tõle telhetõ leghevesebb izgalomba jött, vér szökkent hosszú pofájába, habár szõre miatt ezt kevéssé lehetett észrevenni. Éppen errõl beszélek! A csirkevészrõl! A tanyánkat valaha is ért legszörnyûbb tragédiáról! Egyáltalán nem tudhatod, hogy nem ébreszt-e rossz emlékeket akár Réce papában és Réce mamában vagy akár a tanya bármely más lakójában, ha itt hangosan csirkézni kezdesz! Úgy véled? kérdezte erre a puli, és tétován megcsóválta farkát. Végül is Végül is? Végül is: miért akarnék én akár a légynek is ártani? Helyes! dobbantott erre a szamár. S azt is mondhatnánk, nem csupán a lábával, de a szívével is: hiszen az valóban váratlanul nagyot dob- bant a felettébb nemes cselekedettõl. El is határozta a szamár, hogy mától fogva személyes védelme alá helyezi a gyámoltalan kiskacsát. S már ettõl a puszta gondolattól is olyan jó érzés áradt szét termetes testében, a füle hegyétõl szinte le egészen a patájáig, hogy szinte bizsergett a gyönyörûségtõl. * A csúf kiskacsa ott ácsorgott a kacsafürösztõ partján, s jobb híján elnézegette, mint pancsolnak, lubickolnak a többiek. Mi tagadás, némi megvetéssel figyelte testvéreit, de még Réce papát is: mit lehet egy koszos pocsolyán annyira élvezni? Nem is bánta, hogy egyszeriben meghallotta a szamár döngõ lépteit, s látta közeledni a hatalmas, patás lábakat. Legalább szóba elegyedik a tekintélyes szomszédsággal, jobb híján azzal is telik-múlik az idõ. Hogy vagyunk, hogy vagyunk? szuszogott a szamár, s odahajtotta óriási pofáját a csúf kiskacsához. Köszönöm szépen, igazán nem panaszkodhatom! felelte rémültem a csúf kiskacsa; mert hát azt nem szerette, hogy ez az irdatlan nagy állat hatalmas orrcimpáival ráfújtat. Helyes! bólintott rá a szamár, de azért nem hagyta annyiban. Nem unatkozol? Talán egy kicsit. Helyes! bólintott megint a szamár. Pontosabban: nem helyes! Nem jó az, ha valaki unatkozik. Egyáltalán nem jó. Én is mindig keresek valami elfoglaltságot. Mondd csak! Miért nem fürdesz a többiekkel? Mert nem szeretek fürdeni. Különben is, innen elég koszosnak látszik. Mármint micsoda? Hát a kacsafürösztõ. Koszos pocsolya. Aha! nyerített a szamár. Minden testvérkéd, egytõl egyig szeret pancsikolni benne, csak épp te nem szeretsz? Erre a csúf kiskacsa egy darabig nem felelt semmit, méghozzá azért nem, mert még csak nem is sejtette, hogy a nagy állat mit szeretne hallani, hová akar kilyukadni. Nem tudhatta, hogy a szamár ennél sokkal együgyûbb teremtés; a szava éppen addig terjed, ameddig az esze ez az egyenesség pedig tiszteletre méltó tulajdonsága. Végül a csúf kiskacsa ezt válaszolta: A mangalica koca szerint nem erõszak a disznótor. Hát persze hogy nem erõszak! nyerített erre a szamár. Hogy is volna erõszak! Ami erõszak, az már csakis rossz lehet. Kerülendõ. Erõsen kerülendõ! Hiába no, bölcs állat ez a mangalica! Erre már a mangalica is ott termett. Szamár uram, jól hallom, dicsérni méltóztattál? Dicsérni, bizony! Ami jár, az jár. Amint látom, meggyõzted a családot, ne erõltesse szegény kiskacsa feredõzését. Igaz, ami igaz. De az igazi mégis az lenne, ha egyikük sem fürödne. Hát miféle dolog az, hogy amíg õk boldogan lubickolnak, õ hétszámra itt unatkozzék? Ráadásul, ha belegondolunk, annak a szerencsétlen sorsú csirkedinasztiának õ az egyetlen élõ sarja. A csúf kiskacsa felkapta fejét. Csip-csip mondta. Ó! sóhajtott együtt érzõn a szamár. Azt hiszem, itt már kevés a sóhajtozás! csóválta fejét hosszan a mangalica. Valamit tenni kéne! Úgy érted, hogy ki kellene zavarni õket a vízbõl? A szamár szemlátomást megrettent ennek puszta gondolatától is. Nem kenyerem az erõszak! bõgte hangosan. Hát kinek kenyere?! röffentett rá a mangalica. A vadonban, ott igen! De mi nem vadállatok vagyunk, ugyebár, hanem háziállatok. Így is kell viselkednünk! A szamár megnyugodott. Iá. Csip-csip bólintott a csúf kiskacsa is. De azért annyit elmondhatnál nekik fordult a mangalica a szamárhoz, hogy egy igazi házilényhez nem méltó felhõtlenül élvezkedni, miközben mások gyászolnak. Mármint ki gyászol? nézett értetlenül a szamár. Hát õ! biccentett amaz a fejével. A csúf kiskacsa! Mit gondolsz, õ miért nem fürdik? Mert soha nem tudja és soha nem is akarja elfelejteni a szörnyû tragédiát! A csúf kiskacsa csodálkozva meredt rá. Én nem gyászolok! Csak épp nem szeretek fürdeni! csipogta. Ez is csak azt bizonyítja, milyen csodálatos jellem vagy! felelte rá a mangalica. Mély érzésû! Valódi szüleid most biztos meghatódva tekintenek le rád, odafentrõl. A csúf kiskacsa oldalvást mozdította fejét és felpillantott az égre. Addig még sosem érzett melegség suhant át szíve tájékán. Akárcsak a szamárén. Megyek, megmondom nekik! csobbant patája a kacsafürösztõ vizében. (folytatjuk) 8

9 Új történelem Igazságos büntetés vagy rasszizmus? Így hangzik a Stern 2010/35-ik számában (VIII. 26-án) megjelent írások egyikének címe. Jeruzsálemben történt esetet ismertetnek benne egyik szép napos késõnyári délutánján, az utcán feltûnõen barátságosan ismerkedni kezdett egy Maja nevû zsidó lány egy Saber Kashur nevû fiatal palesztin férfival. Majának hívnak. És téged? A lány nem tudakolta a családos férfi hovatartozását, de minthogy maga utónevével mutatkozott be, így a palesztin férfi a becenevét mondta meg neki. Õt közeli ismerõsei Dudunak hívják, így hát a lány zsidónak vélte. (A David nevû zsidók szokványos beceneve is Dudu.) Dudu ugyan elhallgatta, hogy családos, és azzal sem dicsekedett el, hogy palesztin, ám a nõnek sem lehettek igazán komoly erkölcsi aggályai, hiszen hamarosan önként egy közeli irodaház legfelsõ emeletére ment a férfival, noha még egy órája sem ismerte, és ott ketten hamarjában lezavartak egy gyors numerát. Dudu nem számított arra, hogy látja még majd Maját, mert nem a nõ vonzereje hatott rá, sokkal inkább a szokatlanul gyors hódítás mámora vette el az efféléhez nem igazán elõnyös külsejû, fiatalon pocakot eresztett arab eszét. Ám hamarosan elõállította a rendõrség, a kihallgatása után másfél éves házi õrizet következett, majd pedig bíróság elé kellett, hogy álljon. Maja ugyanis nemi erõszakkal vádolva feljelentette. A nõ ugyan elismerte, hogy a beleegyezésével zajlottak a történtek, de állítása szerint csak azért, mert azt hitte, hogy Dudu zsidó a férfi megtévesztette õt zsidósan hangzó becenevével. A bíróság Saber Kashurt megtévesztéssel megvalósuló nemi erõszak vádjával 18 hónapos börtönbüntetésre ítélte. Az ítélet indoklása így hangzik: A bíróság meg kell, hogy védje a köz érdekét a kifinomult, simulékony bûnözõktõl, akik édes szavakkal ártatlan áldozatokat bírnak rá arra, hogy testük és lelkük érintetlenségével fizessenek, ez pedig tûrhetetlen ár. Dudu így vélekedik az ítéletrõl: Nem azért ítéltek el, mert megszegtem valamit, hanem mert arab vagyok. Csakhogy az izraeli büntetõtörvénykönyv 345/a paragrafusa szerint lehetséges nemi erõszakként megítélni egyetértésben végzett szexuális aktust is, ha az egyik fél önmaga kilétére nézvést megtéveszti a másikat, jóllehet ezt a paragrafust a Stern cikkét jegyzõ újságíró, Steffen Gassel szerint mindeddig csak egyetlen egyszer alkalmazták ban azért ítélt el egy férfit a bíróság nemi erõszakért, mert a Lakásügyi Minisztérium tisztségviselõjének adta ki magát, és a nõket lakást vagy egyéb szociális juttatást ígérve csábította el. Erre pedig százszorta jobban illik Dudu ítéletének indoklása, mint az õ esetére, hiszen neki aztán nem kellett Maját rávenni arra, hogy testi és lelki érintetlenségével fizessen nem kínált fel õ a nõnek semmilyen ellenszolgáltatást, hacsak azt nem tekintjük annak, hogy a nõ állítása szerint Kashur tartós kapcsolatot ígért neki. Az esetet ismertetõ újságíró szerint Saber Dudu Kashur ítélete hetek óta forrongásban tartja Izraelt. Fel kell tennünk a kérdést a tisztelt bíró uraknak írja a Haaretz címû izraeli napilap, ha egy zsidó férfi arabnak adná ki magát azért, hogy lefeküdjön vele egy arab nõ, vajon elítélnék-e õt nemi erõszakért? Az ítélet a faji tisztaság kívánalmának áporodott bûzétõl szaglik, azt hangoztatván, hogy»ne nyúljatok a lányainkhoz«állapítja meg a Haaretz. Ám sok izraeli helyesli az ítéletet. A nõ hamis tájékoztatást kapott, ezért a nemi aktusba való beleegyezése érvénytelen mondja a nemi erõszak áldozatait egyesítõ szervezet központjának tisztségviselõje, Merav Mor. Ha egy nõ vagy egy férfi úgy érzi, hogy a nemi aktus elõtt a másik fél hamisan tájékoztatta, akkor az nemi erõszak. Dov Lipsich rabbi is örül az ítéletnek: Talán kellõen jó tanulság ez asszonyainknak, hogy legyenek a jövõben óvatosabbak. Ez a fehérszakállú, ultraortodox rabbi tehát észre sem vette, hogy nem a nõt ítélték el, hanem a férfit teszem most hozzá némileg leválva a Stern vezérfonaláról, és ezt még az sem teszi igazán elfogadhatóvá, hogy õ a Yad L Achim nevû szervezet elnöke. Ez a szervezet évek óta a zsidó nõk és arab férfiak közötti kapcsolat ellen harcol. Igencsak aggaszt bennünket, hogy egyre több zsidó lány ereszkedik öszsze arabokkal. olvasható a szervezet honlapján. Nem szabad engedni, hogy arab férfiak rabszolgasorba hajtsanak zsidó lányokat. (Figyelmezz, kedves olvasó az érvelés árnyaltságára M. J. ) Nekünk senki ellen semmi kifogásunk sincs mondja a rabbi de a zsidó állam mégiscsak a zsidók állama kell, hogy maradjon. A zsidó állam népességének 20%-a nem zsidó. Ha ehhez még a holokausztban elveszített hatmilliót is hozzászámítjuk, akkor ugye igazán érthetõ a félelmünk: ha nem védjük a zsidóságot, akkor eltûnik. Nemcsak az igazán vallásos zsidók vélekednek hasonlóan. Egy 2007-ben végzett felmérés szerint a megkérdezetteknek több mint a fele úgy vélekedett, hogy az arabokkal való házasodás nemzetárulás. (Azt nem említi a Stern cikkírója, hogy hány embert kérdeztek meg.) Saber Kashur ügyvédje a izraeli legfelsõ bírósághoz fellebbezett az ítélet ellen. Dudu, a Stern cikkírója szerint, még bízik az izraeli igazságszolgáltatásban. A mai német újságírás egyik legjellegzetesebb vonása, hogy az újságíró gondosan kérdésekbe csomagolja a véleményét, ha az csak valamelyest is nem felel meg a politikai korrektség kívánalmainak. De ezt a véleményformálási technikát vetik be akkor is, ha nyilvánvaló dolgokat akarnak a befogadóval megkérdõjeleztetni. Ezért hát ránk vár a címben feltett kérdés megválaszolása. Rasszizmus? Az hát! Maleczki József 1. évfolyam 31. szám szeptember 23. 9

10 Új történelem Gazdasági bérgyilkosok (tanmese) Kezdõdött azzal, hogy a világ olyan lett, amilyen. Folytatódott azzal, hogy ez új világ egyik kis csavarjának, John Perkinsnek bûntudata támadt, és saját tapasztalatai alapján megírta, minõ gyalázat folyik a háttérben. Egy gazdasági bérgyilkos vallomásai magyarul ezen a címen jelent meg könyve, merész, tisztességes beszámolója. Aztán mert a korábbi megbízók hatalma még mindig nem akart megrendülni, saját képével, saját szájával is elmondta a legfontosabbakat a világnak, hála a világhálónak és hála a youtube-nak. Ám a nagy menetnek még nincs vége; aki csak teheti, önként és dalolva rámozdul a roppant fontos feladatra: felnyitni a világ szemét, másfelé fordítani a kerekét. Megszületett a talán legközérthetõbb tálalási forma, a rajzfilm, s akadt már valaki, aki magyar nyelven feliratozta, s olyan is, aki feltöltötte a youtube-ra (rejtett neve igen beszédes, már csak ezért is érdemes megemlíteni: vanmagyarazat). S végezetül a mi szerkesztõségünkben is akadt valaki (F. K. tördelõ), aki felkérés nélkül elkezdett bizsuzni a képekkel, hogy olvasóink minél könnyebben befogadhassák az immár képregénnyé lényegült, világraszóló gazdasági bûncselekményt ( a szerk). 10

11 1. évfolyam 31. szám szeptember

12 Magyarul, magyarán Fázik A szavak eredetének feltérképezése nem könnyû dolog, igen sok tényezõ egybehangzó vallomása alapján lehetünk csak biztosak abban, hogy eredet-elképzelésünk (etimológiánk) helytálló, legalábbis igen valószínû. Aki fázik, fát keres olvassuk Kiss Dénes egyik könyvének már a címében is. Tõle sokan átvették ezt a vélekedést, kész ténynek tekintve a szellemes, tetszetõs, ám igen kétes hitelû megoldást. De vajon valóban így van-e? A kézenfekvõ dolgok nem mindig igazak. Egyetlen szóból elágazva hatalmas szócsaládok fejlõdhetnek s fejlõdtek is, melyeknek egyes elemei alakilag és jelentésben is érintkezhetnek más családokkal. A szavak hangalakja is változott az idõk folyamán, továbbá vettünk is át szavakat más nyelvekbõl. Gyakori éppen ezért a keveredés, továbbá a homonímia (azonosalakúság) jelensége; pl. ég, él, ír, vár, szél, légy, követ, búra stb. A fázik fát keres kapcsolat valódiságának vizsgálatához keresnünk kell olyan szavakat, melyek hasonló módon jöttek létre, és etimológiájuk világos, meggyõzõ. Ha a fázik közvetlenül a fa fõnévbõl jött létre, akkor olyan igéket kellene találnunk, melyek valamely emberi érzékelésben jelentkezõ elsõdleges élettani folyamatot az annak elhárítására, megszüntetésére irányuló cselekvéssor eszközének (természeti tárgyának) egyszerû képzett alakjával nevezne meg. Ilyen példával azonban nem szolgál a magyar nyelv. Például az izzad, melege van, fáj, sír, szomorú, álmos stb. egyikét sem ilyen módon fejezi ki nyelvünk. A másik közelítés a fa szónak és származékainak vizsgálata, illetve a fá-z(ik) esetleges jelentésének körvonalazása. A fa fõnév eredetibb fá- tõváltozatának származékait vizsgálva azt látjuk, hogy az -s melléknévképzõs fás származékon kívül más közvetlenül képzett alakja nincs. A magyarban a -z képzõ cselekvéseket fejez ki, és mindig valamilyen tárggyal végzett vagy arra irányuló tevékenységre utal, pl. vizez, nyilaz, zongorázik, cseresznyézik. Arra egyetlen példát sem ismerünk, hogy valamely emberi érzékelést egy -z képzõvel ellátott tárgy, természeti objektum fejezné ki. A fa szónak a -z egyszerû igeképzõvel való ellátása révén a fával (kapcsolatban) valamilyen tevékenységet végez jelentésû ige keletkezne. A fával mint alapanyaggal és munkatárggyal azonban annyiféle sajátos emberi tevékenység fonódott össze, hogy mindig egy másik szóval összekapcsolva tudunk csak meghatározott cselekvéseket megnevezni: pl. fát vág/kivág, fát hasít/hasogat, fát farag, fát éget Mirigyrádió Nem szeretjük a betûrövidítéseket. Nehézkes a leírásuk: mikor csupa nagybetû, mikor kisbetû, mikor vegyes? Nehézkes a kimondásuk, különösen, ha csupa mássalhangzóból állnak. Toldalékolni csak kötõjellel lehet õket, de akkor mi legyen a szóvégi magánhangzó nyúlásával? A helyesírási szótár az ELTE-n írásmódot javasolja, pedig é-t mondunk. Hátrányuk az is a betûrövidítéseknek, hogy aki elõször hall egy betûszót, nem tudja, mihez kapcsolja, mert azonos betûvel nagyon sok szó kezdõdhet. Például a pc lehet személyi számítógép és politikailag korrekt magyarán álszent, az AB régen az abortuszbizottság rövidítése volt, most az Alkotmánybíróságé. Szerencsésebbek az olyan rövidítések, amelyek szótagokból állnak össze. Az ilyenekbõl akár rendes szavak is vál(hat)nak. Vajon hányan tudják még, mibõl lett a maszek szó? Magánszektor. A szó sikerét bizonyítja, hogy tovább is képeztük: maszekol. Vagy (vagyis tüzel tüzet rak), fát ültet; fára mászik, fa alá áll (árnyékba, védett helyre húzódik vmi elõl) stb. Ha a fázik a fa fõnév -z képzõs származéka lenne, akkor efféléket jelenthetne: tehát olyan cselekvéseket, melyeknek a fa a tárgya, az eszköze vagy a helye/célja. Az oksági összefüggés ábrázolásában az emberi életmûködések és érzékelések területén az emberi gondolkodás általában addig jut el, hogy a fázás testi jeleit, annak viselkedésbeli, magatartásbeli megnyilvánulásait, közvetlen következményeit használja fel az ok jelölésére jelentésátvitelek révén. Például: aki fázik, az összehúzza magát, a bõrén is az összehúzódás jelei, apró dudorok mutatkoznak, azaz libabõrös lesz / lúdbõrzik; izomrángás, fogösszekoccanás lép föl, azaz hangfestõ szóval didereg, vacog. Nincs jele annak sem, hogy a fázik ige bármely származékában, kifejezésében a fa képzete, a fával kapcsolatos mozzanatok megjelennének. Az ázik-fázik esetében az esõ, a megázás és a fázás oksági kapcsolata fejezõdik ki; a megfázik, átfázik, ráfázik stb. származékokban sem lelhetõ föl a fához kapcsolódó szemléleti háttér egyetlen eleme sem. Döntõ mozzanat egy szómagyarázat megalkotásakor, hogy megnézzük: van-e más megoldás, létezik-e már elfogadott, más eredetre utaló magyarázat. Etimológiai szótáraink a fázik igét õsi ugor, finnugor eredetûnek tartják, s egy fagy, hideg jelentésû *poto- hangzású tõre vezetik vissza. Nem tudjuk, ez az elgondolás megfelel-e a valóságnak. Igen valószínû azonban, hogy a fázik nincs eredetbeli kapcsolatban fa szavunkkal; összefügghet viszont fagy igenévszónkkal. Tanulságképpen érdemes megjegyeznünk a következõket. A szófejtés igen vonzó, izgalmas feladat, de bizonyosságot csak az írott források korából eredõ átvételeknél vagy alak- és jelentésfejlõdésnél/-változásnál remélhetünk. A messzi múlt homályába veszõ õsi átvételek és eredeti (népazonos, kultúraazonos, szerves eredetû) szavak esetén már legfeljebb csak nagy valószínûséget célozhatunk meg. Ha egy szó eredetérõl szeretnénk biztosat tudni, legalább etimológiai szótárainkat vegyük kézbe. A legjobb azonban, ha az addigi források és adatok, valamint saját tapasztalataink és ismereteink alapján magunk is ellenõrizzük: van-e hiba a szófejtés logikájában, nem kerülte-e el valamely mozzanat a szómagyarázó figyelmét, vagy esetleg: nem esett-e bele a szófejtõket fenyegetõ veszedelmes csapdák egyikébe, a könnyû és gyors eredményt ígérõ evidencia-csapdába. Mert igaz ugyan, hogy a nyelvben a gondolkodásunk tükrözõdik, de a közösségi történelem, élménysor és a kulturális közeg közvetítésével, azoktól meghatározva. Éppen ezért egy-egy kínálkozó mozzanat önkényes kiemelése, kiragadása a többi tényezõ rovására, a további szempontok alapos mérlegelésének mellõzése igen gyakran vaskos tévedésekhez vezet. H. Tóth Tibor a közért. Ezt már nekem is az értelmezõ szótárból kellett kikeresnem: Községi Élelmiszerkereskedelmi Rt. (Pedig valakitõl azt hallottam, hogy közélelmezési cikkeket értékesítõ vállalat. Ez is lehetne. Ha községi, akkor vajon miért éppen csak Budapesten vannak közértek?) A népi humor szokta is félreértelmezni a rövidítéseket. Például: MAHART: Matrózok Haját Rángatni Tilos. MÁVAUT (a Volán elõdje): megy, áll, vagy az utasok tolják A csupa mássalhangzókból álló rövidítéseket olykor tréfásan vagy gúnyosan kiegészítik, például az MSZP-t maszopnak, az SZDSZ-t szadesznek emlegetik, a Fõvárosi Közterületfenntartó rövidítésébõl (FKF) Fõkefe lett. Ez utóbbi különösen szellemes, mert a kefének még van is köze a takarításhoz. Méltán csúfolják a Kossuth Rádiót az állandóan szajkózott rövidítéses elnevezése, az MR-1 ( emeregy ) miatt mirigyrádió - nak. Reméljük, hamarosan elfelejthetjük ezt az elnevezést az ostoba asszavakereje [a szavak ereje ] reklámmal együtt. Buvári Márta Várjuk hozzászólásaikat, kérdéseiket a címre. 12

13 A toronyóra elütötte a boszorkaidézõ éjfélt. Az asszony még körülnézett a házban, gondosan becsukta a meggyötört, rongyos szélû ablakot, felvette nehéz átalvetõjét, kezében hatalmas kondér, s óvatosan, mint aki lopni megy, résnyire nyitotta az ajtót s kikémlelt. A gazduraméknál mély sötét ölelte át a tornácos parasztházat, a hold bújócskát játszott a csillagokkal, olyan gyászos vaksötétbe borult a falu, hogy még a kutyák is féltek vakkantani. Az ördög teljesen beborította köpenyével a világot, ha nem is az egész mindenséget, de Háromszéket biztosan. Ezért sikerült az asszonynak észrevétlen kitapogatóznia a bérelt istálló melletti kunyhóból. Amikor a kaput hangtalanul becsukta, s a zár kattanása is beleveszett a csendbe, sóhaja felszállt az égbe, és épp ott állt meg a füle hegyén a fenn bóklászó ördögkomájának. Emez pedig örömtáncot lejtett, hogy, lámlám, hûséges szolgáját sikeresen a bûn útjára bocsátotta. Még a hárpia fõbérlõje sem vette észre, pedig szeme száz, vagy annál is több. Majd amikor hazaér, azt mondja neki, hogy a testvére jött el hozzá a hajnali órákban, hogy hívja, mert az anyja épp beteg, s neki szó nélkül mennie kellett. Vagy kitalál valamit, mint eddig mindig, a kíváncsi némber faggatózására. A falu kövesútját elkerülte, a folyó melletti ösvényt taposta, hogy élõ emberfiával véletlen se hozza össze a sors. Ismerte a járást, mégis óvatosan lépkedett fától fáig, félve, hogy mellélép. Az éjszakai fürdõzés nem jönne jókor, a víz is mély, úszni sem tud, a csomag súlya meg húzta a meder felé, s vadul viharzott benne a sok gondolat és érzés, mint havonta egyszer minden alkalommal, amikor a titokzatos éjféli órát elütötte a torony, s õ útnak indult. Ó, Uram! Bocsásd meg, amit teszek, s ne ûzz a pokloknak poklára. Gyermekem van, Uram! Leányom a te áldásoddal született, Uram, még ha leányanyaként, vétekben hoztam is e világra! A híd melletti kapaszkodón szinte mászott, de végre felért, már csak pár ház és kint van a faluból. Hátha most már nem látja meg senki! Az átalvetõt megigazította a vállán, a nehéz kondért pedig cserélgette egyik kezébõl a másikba. Uram, irgalmazz! A faluvégi kutyák csak megugatták. A rosseb belétek! Hogy állna belétek az istennyila! Kuss, csontlesõk! hadakozott, de megállás nélkül haladt tovább. Ment, csak ment, lába alatt az illatos rét virágai felzokogtak fájdalmukban, gyíkok rebbentek szét az éji násztól bódultan, békák ugrottak lábfejére, s belebrekegtek Ilus zaklatott gondolataiba. Az égalja még nem hasadt meg, mire a hegy lábához ért. A marhaitató melletti kaptatóra lépett, s az elsõ sûrû bokorban, megszokott helyén várta, míg kivirrad, s az ágak megreccsennek. Magas, napbarnított ember árnyéka vetõdött reá az elsõ kapizsgáló fénysugárral; még így, álmosan is látta a férfi szemének szikrázását. Elillant a szemhéjára nehezedõ súly, egybõl elszállt a lelkét szorongató félelem, s megszûnt a kétkedés, amit józan esze súgott néhanapján. Helyette szíve dobbanása, vére lüktetése vette át az uralmat a teste és esze felett. Meggyüttem. Épp ideje már! kapta durván karon az ember, s vonszolta magával, egyre mélyebbre az erdõ sûrûjébe, s mint kiéhezett vad, vetette magát az asszonyra, szó, kegyelem, érzés nélkül. Kielégült a férfi vad vágya. Egyetlen szó nélkül indultak tovább, csak Ilus ráncigálta szoknyáját, mert így, tépetten, sehogy sem akart a derekán megmaradni. A hegy gerince felett kicsivel hûs barlang tátongott elrejtve, elõtte cikkcakkos bozótos, s egy csalfa ösvény, amely eltakart mindent, ami nyomra vezethetett volna élõ embert vagy vadat. A helyet csak egy juhászember ismerte, az adta át a fiának titkát, õ pedig idehúzódott a székelyek haragja elõl. Az asszony kipakolta az egy hónapra való eleséget, elmondta a híreket, odaadta a papírost, amit reábíztak; hogy abban mi lehetett írva, sosem érdekelte. Már csak azért sem, mert ha akarta volna, sem olvashatta el, hiszen nem értette a román írást, csak egykét szót tudott, amit beszédben eddig fölszedett életében. Harmadnap este indult vissza a faluba. S õ tette a dolgát: Megfizetnek érte, amint elhal az emberek sutyorgása visszhangzott fülében az ígéret. A szerelem, amit érzett valamikor az állattá vedlett férfi iránt, elveszett, valahol az éjszakákban rótt utak kavicsán. Mert szerette, s szeretné még most is, ha az szólna hozzá szépen, dalos madara lenne, annak ellenére, hogy sok rosszat hoz feléje a falu szele, s az esti csendben az emberek szava. Nem lehet, mégsem hiheti, hogy ott lett volna. Ha ott volt, akkor reáparancsolhatott valaki, valaki, akinek nagy a hatalma. Vagy ha mégsem parancsszóra tette, akkor rossz társaságba keveredett. Vagy éppen arra járt, amikor azok gyûléseztek, s félt kimutatni, hogy nem helyesli, amit a gazemberek cselekszenek mentegette õt gondolatában egyre. Gazemberek voltak, azt elismeri. Ki vágna le baltával emberfejeket, ha csak nem ördögtõl megszállott lélek?! S pont egy iskolaudvaron S miért tenné úgy, hogy azt lássa az egész falunépe, félezernyi ember? Miért lõnének agyon elsõnek épp egy aszszonyt? És a férfiak tusáját miért kellett végignéznie feleségnek, gyermeknek? Mondjanak bármit is az emberek, õ nem tehetett ilyent! Minden alkalommal, amikor fültanúja volt ilyen beszélgetéseknek, elhalt benne a szó, mélyen hallgatott, s könyörgött magában az Úristenhez, hogy fejezzék már be! Beszéljenek másról ki halt meg mostanság, ki kibe lett szerelmes; csak ezt az egyet ne! Errõl ne beszéljenek! Aztán lassan elenyészett a szó, elhallgattak az emberek. Ilusnak felépült a rendes téglaháza, megszületett hegyi bolyongásai gyümölcse, súlyos nemi betegségben fogant fia. Két gyermekét egyedül nevelte, majd eltemette idejekorán, anyai szíve majd meghasadt értük. Mégis jót cselekedett az Úr, amikor magához szólította az ártatlanokat. A leánykának nem sok ész jutott, azzal feküdt s kelt még mielõtt a piros rózsa nyiladozni kezdett volna szûzies lába között, akinek épp arra volt kedve, hogy leányt érezzen maga alatt; s mert nem laktak messze a folyótól, de sokszor fetrengett a víz melletti ösvényen, a bozótosban, ott, ahol anyja set- Verzár Éva Még sír a tõke Ajánló tenkedett ki a faluból a legsötétebb éjszakák leple alatt. A legényke feje akkora volt, s úgy telt évrõl évre vízzel, hogy megváltás volt, amikor magához szólította a fennvaló. Így is többet élt annál, mint amennyit a doktor jósolt. Ilus pedig sokára hunyta le szemét, csendben, ágyban, elhagyatottan, amikor a kilencvenedik évében járt, pedig de sokszor kívánta élete során a megváltó halált! A bujkáló ember egy idõ után lejött a hegyrõl, de nem sok köszönet volt benne: a székelyeknek csak a szeme beszélhetett, de beszélt is az annál inkább kimondatlanul is örökké emlékeztette arra, amit elkövetett. Úrféle lett belõle, legalábbis pénzes ember, ám szolgaként végezte: az asszonyi nem iránti kielégíthetetlen vágyának fertõjében. Akárhogy is, a székelység soha nem felejti azt a tizenhárom lemészároltat. Emlékezik az árván maradt 27 gyermek, s azok minden leszármazottja. Emlékezik a székelység, míg van szó, és benne erõ, hogy leírja a falu, Szárazajta nevét. Emlékezik a székelység a pontos napra, szeptember 26-ára, s a kegyetlenül meggyilkoltak pontos nevére: Nagy Sándor 21 éves, és testvére Nagy András 25 éves legényeknek tõkén történt baltával való lefejezése. Ezután következett az ártatlan magyar emberek agyonlövöldözése: Elekes Lajos 38 éves, 2 gyermek apja, Szép Béla 43 éves, 2 gyermek apja, Németh Izsák 56 éves, 5 gyermek apja, Németh Gyula 61 éves, 4 gyermek apja, Szabó Benjámin 63 éves, 2 gyermek apja, Gecse Béla 28 éves, 2 gyermek apja, Málnási József 36 éves, 1 gyermek apja, D. József 45 éves, 7 gyermek apja... Örökké emlékezni fog azokra, akiket a tömegben lõttek agyon jajgatásukért, mert nem bírták végignézni szeretteik szenvedéseit. Emlékezni fog, aki magyar. Elõ-elõkerül egy-egy elsárgult családi fénykép, ami fölött unokák, dédunokák ejtenek könnyet, s mondanak imát. A toronyóra azóta is mindig elüti a boszorkányok óráját, s mikor az ördög köpenyével eltakarja a csillagokat, Háromszéken felsírnak a tõkék 1. évfolyam 31. szám szeptember 23.

14 Messzelátó Botz Domonkos: Magyarok a nagyvilágban Vendégünk Székely Szabó Zoltán Székely Szabó Zoltán színész, író, taxisofõr ban végezte el a marosvásárhelyi Szentgyörgyi István Színmûvészeti Intézetet, 1986-ig a Sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színház mûvésze volt. Egy 1986-os bécsi kirándulásról már nem tért vissza Erdélybe. Mikor érlelõdött meg benned a döntés, hogy elhagyod Erdélyt, és mi állt ennek a hátterében? Nem annyira volt ez kirándulás, inkább úgy mondanám, a Szekuritáté egyszerûen túladott rajtam. Kellett a helyem, de akkora sztár voltam, hogy csak egy teljes román társulattal tudták betölteni. Mondhatni, nekem köszönhetõen lett két színháza a kisvárosnak. Érdekes, már a fõiskolán az történt, hogy amint én nyár elején kiballagtam, õsz elején már be is sétált a román tagozat az intézetbe. Csoda hát, hogy nem merem hoszszabb idõre kitenni a lábam Bécsbõl? Nem érlelõdött bennem Erdély elleni válóper, csupán kíváncsiságból meg akartam csalni, hadd lám, milyen a prostituált Nyugat. Visszanéztem haraggal, és zsigeri irtózatból nem volt erõm visszatérni. Az otthoni általános amnesztiában továbbra is csak anynyira reménykedhettem volna, mint abban, hogy Sophia Loren megnézi egy május elsejei díszelõadásunkat és belém szeret. Milyen volt a színházi élet a fõiskola befejezése után? Kaptál-e kedvedre valót, netán fõszerepeket? Nem fõ-, hanem jó szerepeket kaptam. És ez a fõ. Szentgyörgyre érkezésemkor már feladat várt, egy poros román darabban vergõdtem, de nem fulladtam bele. A következõ figurám is nagynemzeti volt, a Megéneklünk, Románia nevû országos fesztiválra íródott förmedvényben. Az enyém volt az egyetlen testesebb szerep, meg is markoltam keményen. Az elsõ évadom végén Tamási Tergéjével (Hegyi patak) végképp leültettem az esetleg ellenem ágálókat, a két Caragialeelõadásunkat szerettem, a Hadgyakorlatban (Deák Tamástól), a Házmestersiratóban, Az öngyilkosban (Erdmann), a Három nõvér Szoljonijaként pompásan éreztem magam. Az eljövetelem elõtt egy évvel jött az Emigránsok XX-e, névtelen vendégmunkása, amellyel végképp nevet szereztem. A színházi élet roppant izgalmas volt. Már az éves terv benyújtása felért egy fordított lottószelvénnyel. Hónapokig drukkoltunk, milyen címeket húznak ki analfabétáék. Terhelt észjárásúak voltak, például a klasszikus 14 kabarészerzõnk ártatlan kémikus komikus szójátékát sápadtan kimetszették, nehogy valaki netán a négyosztályos vegyésztudós diktátornéra találjon gondolni. Minden bemutató elõtt szemléltetõ fõpróbát kellett tartanunk kontáréknak. Kantárt tettek a fejünkre, átmázoltatták a díszletet, ha a fehér fal társaságában véletlenül elõfordult a piros és a zöld szín. A muskátli az ablakban flora non grata volt. A veszprémi színházzal testvéries viszonyra vergõdtünk, meglátogattuk egymást. A harmadik magyarországi turnénkat péntek délután fújták le (vörös égbõl pártcsapás), s mert a különbözõ szervek egy testhez tartoztak, egy követ fújtak, a telefonközpont hétfõig nem kapcsolt külföldet. Az ilyen történetek is csak erõsítették a közösségünk. Összetartott a testi és szellemi nyomor, a kiúttalanság a félelembõl és az országból; a nyájas közönséggel összekötött a nyájmeleg, a közös sötétség, a közös szappanszagtalanság Naná, hogy közénk csördítettek Visky Árpád kollegánk politikai csõbehúzásával, bebörtönzésével, majd kötélre juttatásával. Nem babra ment a játék, a Szekuritáté nem végzett félmunkát. Hogyan alakult az életed, miután letelepedtél Ausztriában? Az elsõ évadomat Hamlet helyett a II. sírásóval kezdtem. Sírtam és ástam. Gödröt házalap felújításához, egy török segédmunkás segédmunkásaként. Az elsõ tíz évben fröccsöntött angyalkákat pingáltam, krisztusokat feszítettem keresztre, reklámcéduláztam, díszletet kalapáltam, de voltam raktáros is egy üzletben, recepciósként szállodáról szállodára szálltam, pinceszínházat bontottam, kisteher-fuvarozó voltam. Otthon maradt feleségem miatt visszamondtam a bemondói állást a Szabad Európa Rádiónál, de voltam színpadmester egy szexipari kombinátban, házmesterkedtem tizenhárom évig. Tizenegy év alatt hat helyen laktam, míg végül a Duna-parton kötöttem ki taxisként. Személyed meghatározó a bécsi magyarság kulturális életében, irodalmi és színházi mûsorokat szervezel. Mi az, ami ennyire hajt? Mert feltételezem, nem üzleti alapon mûködik a dolog. Az elsõ pillanattól kerestem a közösséget, a megnyilvánulási lehetõséget. A Hofburgban óriási tömeg elõtt elfájtam az Egy mondat a zsarnokságról-t, a Stephansdomban a fejekbe véstem Szent István Intelmeit... Mindenütt felléptem, ahol csak engedték. 88-ban az Európa Club vezetõségi, késõbb a Bécsi Napló szerkesztõségi tagja lettem. Amint a határok átjárhatókká váltak, visszamonarchizáltam Erdélyt, színészeket, elõadókat, írókat, költõket, politikusokat hívtam, hívattam meg, egy-egy mûvésznõt felléptettem Svédországban, illetve Beregszászon. 92 óta (rövid kényszerpihenõvel) rendszeresen hozom ki az ún. határon túli magyar színtársulatokat. Rendszeresen részt vettem más emigránsokkal és egy humoros összeállítással a kisvárdai összejöveteleken. Újabban a mikházi (Erdély) Csûrszínházi Fesztiválok kuratóriumi tagjaként tevékenykedek. Még ma is az a tíz év éltet, amit a pályán töltöttem. Ha valami sikeres kúrával elvonhattam volna magam a kultúrától, most olyan gazdag nyugati lehetnék, mint akik hülyének néznek. Tavaly jelent meg magánkiadásban humoros önéletrajzi kötetem, ami több örömet hozott, mint ha az árát valami csicsás dologra költöttem volna. A bécsi színházi tevékenységemért az EMKE (Erdélyi Magyar Közmûvelõdési Egyesület) 2008-ban Bánffy Miklós-díjjal tüntetett ki. Milyen a kapcsolatod a volt pályatársakkal, tudsz-e számukra valamilyen segítséget nyújtani a jelen körülmények között, gondolok itt fellépésekre, vendégjátékokra? A bécsi színházasdim megy tovább az Európa Club égisze alatt. A román logisztikai árak sajnos mennybe mentek, így került elõtérbe Révkomárom és Kassa. De azért november közepére csak sikerül kihozni a marosvásárhelyi társulatot. A Gruppen- Hecc kabarécsapattal is tartom a kapcsolatot, a tavalyi bécsi és linzi diadalmenet jóvoltából a két csíkszeredai humorsztárral is vannak terveim. A volt pályatársakkal leginkább Marosvásárhelyen szoktam koccintani, feleleveníteni a múltat. Beszéljünk a könyveidrõl. Mikor érlelõdött meg benned az írás gondolata? Milyen kötetekkel rukkoltál elõ? Lassan érõ típus vagyok, mint ha ráérnék. Elemista koromban papírra gügyögtem egy óvodástáskányi verset, huszonévesen kamaszsóhajokat rímeltettem, megállapodott állapotomban ifjonti hévvel szatirizáltam, amit szabadott, megírtam a kollegáim szeretetteljes paródiáit, az országos ifjúsági lapban közös interjúhelyet teremtettem a fiatal színészeknek, hogy ne minduntalan ugyanaz a néhány öreg untasson bennünket a közhelyeivel. Az elsõ könyvemet Dákok a nyitott égbolton már Bécsben írtam, és saját költségemre és felelõsségemre adtam ki 1991-ben. Akkoriban még szokatlanul kemény, kissé durva szatírája volt a román diktatúrának. Nekem lelki kéménysöprést jelentett. Utána még megírtam három hasonló szatirikus témájú könyvet. (Öntudat és faeke, Az elvtárs nem vész el, Könnyû nekem) A színházat három kötettel és egy füzettel

15 A Liliomkert katolikus óvoda helyi nevelési programja 6. rész Iránytû Irodalmi, anyanyelvi nevelés, vers, mese Legfontosabb kommunikációs eszközünk a beszéd. Ennek míves mûvelése a magyar népmeséken, mondókákon, verseken, leíró elbeszéléseken, a kulturált társalgásokon keresztül fejleszti a kisgyermeket. A játékba is beépíthetõ az irodalmi, az anyanyelvi nevelés. Feladatunk: Minden óvónõ alapvetõ kötelessége, hogy szép magyar anyanyelvét mûvelje, fejlessze. Csak a szépen beszélõ, mesélõ, szavaló óvónõ fejlesztheti jól a gyermek irodalmi fogékonyságát. Az óvónõkbõl létrehozott saját színtársulatunkkal is szórakoztatjuk a gyermekeket, megismertetve velük a színjátszás, bábjáték kedves tevékenységét. Óvodánkban gyakran rendezünk könyvvásárt, ezzel is megsegítve a szülõket az igényes könyvek kiválogatásában, az olvasási igény alapozásában. Az író-olvasó találkozók szervezése gyermekek, felnõttek részére, szintén az igényes olvasóvá nevelést szolgálja. A környezõ világ tevékeny megismerése A teremtett világ csodáinak személyes megtapasztalása során alakítjuk ki az ok-okozati összefüggések rendszerét. A kirándulások óvodai csoportokkal vagy hétvégi családos szervezésben, mind-mind jó alkalom, hogy a gyermekek megismerjék, felfedezzék szûkebb és tágabb környezetüket. Figyeljék meg, hogy minden, ami él, milyen harmonikus egységben van egymással. Együtt, egymásért lenni jó, de ez egyben feladatot is jelent számunkra: alkalmazkodást, elfogadást, segítséget, gondoskodást. Feladatunk: Azt a világot, amiben élünk, úgy mutassuk be a gyermeknek, ahogyan azt kigondolta, szeretettel megalkotta számunkra Gondviselõ Mennyei Atyánk. A kertes óvodaudvarunk sok lehetõséget ad a gyermekeknek, hogy növényekrõl, madarakról személyesen is gondoskodhassanak. Az ismeretbõvítéshez felhasználjuk a gyermeklexikonokat is, amelyekbõl olyan ismeretekhez juthatnak, amilyeneket nincs módjuk személyesen megtapasztalni. Az ilyen könyvek beszerzéséhez is segítséget kérünk a családoktól, vagy a kerületi könyvtárt vesszük igénybe. Logikai készségük fejlesztése során tapasztalják meg a különbözõ törvényszerûségeket: a számok, a relációk, a tér- és síkmértani formákon való eligazodás, nem kis feladat a gyermek számára. Ez irányú nevelése is a nap bármely szakában történhet. Itt is csodálhatja a Teremtõ bõséges ajándékait: mennyi virág, és mind más színû és formájú. Mennyi állat, és mind milyen érdekes; milyen mélységek és magasságok vannak a természetben, lenyûgözõek és csodálhatóak; milyen sok minden változik a napok múlásával stb. Célunk a gyermekekben a kísérletezõ, megfigyelõ képesség fejlesztése, az ok-okozati különbség felfedeztetése spontán, valamint irányított keretek között. Náray Szabó Gézáné óvodavezetõ Botz Domonkos: Magyarok a nagyvilágban Vendégünk Székely Szabó Zoltán jártam körbe: Volt egyszer egy társulat; Egy nemzedék két felvonásban; Az semmi!; Bécsi magyar színházasdim. És végül vén fejjel az érés jele: Tutuka, avagy az utolsó Szabó 1/2 önéletrajz 60. születésnapomra. Irományaimból két kabarét habartam magamnak, egyet meg másoknak. Hogy született meg a bécsi Európa Club és milyen feladatokat látsz el ott? A klubot 56-os fiatalok alapították 64- ben. Amolyan találkozási, ismerkedési lehetõségnyújtásként született, majd felnõtté komolyodott. Én már korábban szorgalmaztam, hogy csupaszítsuk le róla a giccset, és végezzünk érdemi munkát. 90-tõl már szabadon boncolgathatták a volt tabutémákat, fajsúlyos kérdéseket, mesélhettek pokolbeli Varga Domokos György író felolvasása a Habocska címû mesekönyvébõl víg napjaikról. Ekkor értékelõdtem fel mint egyetlen erdélyi vezetõségi tag, ekkor lettem recepciós a saját elõszobámban is, otthoniak tömegeivel ismertettem meg a bécsi szeletet. 93 óta évente kötetbe rendezem a klubban elhangzó elõadások szövegeit, a magyar emlékeket Európa-szerte felkutató kirándulásaink beszámolóit ban megkaptuk a Magyar Örökség-díjat, 2009-ben pedig az Árpád fejedelem-díjat. A vér nem válik vízzé tartja a mondás. Él-e még benned a vágy, hogy újra a világot jelentõ deszkákra lépj? A vágy csak velem halhat meg. Elsõ kinti éveim alatt fõként azért éreztem magam ebül, mert esténként 6-7 óra tájban belém ütött a pavlovi kutyareflex, nyolc óra tíz perckor felmegy a függöny! Nyugtalankodtam, koncentráltam, legyûrtem a fáradtságot Hat év múltán sikerült felújítanunk az Emigránsokat tizenhárom elõadás erejéig, fel-fellépegettem a Gruppen-Hecc együttessel, Nagyváradon mûsort vezettem, szilveszteri kabarét, botladoztam másodszereposztásban Marosvásárhelyen, némán statisztáltam, nekiszántam magam az Emigránsoknak új rendezõvel, új partnerrel Csíkszeredában, de egy hitvány tüdõfertõzés letiltott. Az évek folyamán otthon több bukási lehetõséget is felkínáltak, de hát kötött a megélhetési kényszer. Most meg olykor-olykor öregesen még fel-felkapaszkodom egy-egy pódiumra saját kabarémûsorommal. Azzal legalább nem kell egyeztetni, no meg én vagyok a föszereplõje. Lapzártám után jött a hír, hogy Kézdivásárhelyen mégiscsak elkezdõdnek a Tündöklõ Jeromos próbái, amelyben az idei évadban, nyáron, nagy könnyelmûen elvállaltam egy kis szerepet ingázva! Megeshetik hát, hogy mire e szecskám megjelenik, újra a világot jelentõ deszkákon fogok állni. 1. évfolyam 31. szám szeptember

16 Költõköszöntõ Az e héten született költõk közül Kiss Jenõ az ünnepelt Amikor a marosvécsi találkozó résztvevõinek névsorát elolvastam, szerettem volna mindegyik alapító írásaiból, köteteibõl egyet-egyet beszerezni. A dédelgetett kötetek közül a Szépmíves Céh 1934-ben kiadott mappa kötésû hármas kötete a büszkeségem. Dzsida Jenõ (így dzs-ével a borítón), Kiss Jenõ és Szemlér Ferenc versei laknak a mappában. A Szépmíves Céh tízéves jubileumára kiadott díszkiadást õrzöm a legszebb kötetek között. Kiss Jenõ Tönkbõl sarjadt vesszõk Láger Károlynak Mint fatönkbõl gyenge vesszõ, nemzedékünk szerteszét nõ : tarolt erdõn kusza cseplesz Hõs sudár belõle nem lesz. A fát, minek nyomán sarjadt, felvágták fejszés hatalmak, csak a csonkja maradt itt meg, ebbõl hajtjuk vesszeinket. Szárunk, hány annyifelé dõl s táplálkozni egy gyökérbõl táplálkozunk mégis Mért nem élhetünk külön gyökérrel? Mért kárhoztunk cserje-sorsra? Csak olyan sarj nõ magosra, melyet közös tõke nem köt; egy gyökérbõl ki vár erdõt? Úgy kéne: külön de egyért! S nem így: együtt is szerteszét, nem így: áganként, melybe lám csak minden korcs nyúl belerághat Álmunk más volt: szálfa-álom, de már késõ, vége, látom mitõl hõsibb erõt vártunk: a közös tõ lett az átkunk. A Tõ, a meghagyott Tõke ez béklyózza azt, ki nõne! Vágták volna ki tövestõl, most új sor zúgna az erdõn! cseplesz melléknév: kis termetû, több sincs, csöppnyi emberke cseplesz fõnév: csalitos, bozótos erdõcske Kiss Jenõ (Moócs, szeptember 13. Kolozsvár, december 16.): költõ, író, mûfordító. Kolozsváron 1929-ben érettségizett a piarista fõgimnáziumban, 1940-ig a kolozsvári román egyetemen jogi tanulmányokat folytatott, közben ügyvédbojtárként dolgozott. Dsida Jenõ fedezte fel között Dsida örökébe lépve az Erdélyi Helikon szerkesztõje, ugyanekkor az Erdélyi Szépmíves Céh olvasószerkesztõje is volt ben az Egyetemi Diákasztal irányítója, közben 1942-tõl a Termés és a Hitel szerkesztõje is. Az Utunk indulásától (1946) Gaál Gábor mellett segédszerkesztõ, késõbb a lap versrovatát vezette ban az Állami Könyvkiadó, 1957-ben a Napsugár, 1959-ben a marosvásárhelyi Igaz Szó munkatársa volt ben nyugdíjba ment. Lírája népi ihletésû, de a Nyugat impresszionista hagyományait követõ erdélyi pályatársakkal (Áprily, Dsida, Jékely, Szabédi) is rokon vonásokat mutat. Versei gyakran ódaiak, de az elégikus hang sem idegen tõle. A helikoni munkaközösség marosvécsi találkozóinak 1935-tõl, elsõ meghívásától, mindvégig tagja. Eredeti mûveivel azonos értékû gazdag mûfordítói tevékenysége. 16

17 Szilajka Egy nagy kupac szalmaként feküdtem hetekig a pajtában. Idõnként a fekete kandúr lustálkodott rajtam, vagy tette épp az ellenkezõjét, mert ha egeret szimatolt a szalmaszálak között, bizony nem volt rest széttúrni a kupacot. Egyébként napjaim nagyrészt unatkozással, semmittevéssel teltek, még az is komoly eseménynek számított, ha egy pók végigmászott valamelyik szalmaszálon. Aztán egy reggel bejött a gazda, egyik kezében hatalmas vasvillával, másikban egy üres, koszos zsákkal. A zsákot letette a földre, száját szélesre kinyitotta ekkor már kezdtem izgulni, vajon mi fog történni. Na, de ekkor felemelte a vasvillát, és egy hirtelen mozdulattal belém döfte, felemelte és berakott a zsákba. Nagyon fájt. Kiabálni szerettem volna, hogy egy kicsit óvatosabban, de akkor még nem volt szám. Azokra a percekre, amíg meg nem töltötte velem a nagy szövetzsákot, nem is gondolok szívesen vissza, de ezután már sokkal jobb dolgok következtek. Amikor már nem fért több szalma a zsákba, leszakított egy madzagot a gerendán lógó zsinegkötegbõl, összehúzta a száját, és jó szorosan bekötözte. Aztán leszakított még egy madzagot, és a zsákot kicsit följebb, mint ahol a fele volt megint összekötötte. Majd a hátára kapott, és elvitt a ház bejáratához, letett a tornácra, és bekiabált a konyhába: Asszony, kérlek, idehoznád nekem azokat a lyukas ruhákat, amiket a múltkor el akartál égetni! Hozta is az asszony a koszos, elnyûtt ruhákat. A gazda kiválasztott egy fekete bõszárú nadrágot, majd egy zsineggel rákötözte a zsák alsó részére. Felülre egy lyukas inget tett, és hogy még jobban nézzek ki, a fejemre vagyis a zsák legfelsõ, kerek labdához hasonlító részére, egy összegyûrt, egérrágta kalapot nyomott. Ekkor még mindig nem voltam készen. Bement a konyhába, a tûzhelybõl kikotort egy jókora széndarabot. Nyakon ragadott, a kalapom karimája alá, az arcomra pingált egy pár morcos szemet, és egy olyan szájat, mintha egyfolytában rosszkedvûen, morcosan kiabálnék. A végeredmény nem mutatott túl barátságos ábrázatot. Amikor készen lettem, nekitámasztott a falnak, és elégedetten megszemlélt. Nekem úgy tûnt, tetszettem neki ezt meg is mondta: Szerintem nagyon jól fogod ijesztgetni a madarakat kint a szõlõben! Majd valami fontos dolga akadhatott, mert elsietett. A falnak támaszkodva egészen jól beláttam az udvart. Láttam tyúkokat kapirgálni, kacsákat az itató felé vonulni, hallottam, ahogy a malacok döngetik az ól falát. A csomós szõrû házi kedvenc, a Zsiga is odasomfordált hozzám, körbeszaglászott, majd továbbment, még csak vakkantásra se méltatott. Helyzetem kissé szomorúnak éreztem, mivel azt gondoltam, hogyha új, eddig ismeretlen egyén jelenik meg az udvaron, legalább köszönésre méltatják, de se köszönés, se ugatás, se kukorékolás. Egy dologra tudtam gondolni, talán már láttak ilyen figurát, mint amilyen én vagyok, valószínû semmi újdonságot nem tudtam nyújtani. Gondolataim áradatát a gazda zavarta meg, aki egy könnyed mozdulattal feldobott az udvaron várakozó szekérre, majd felpattant rá, a lovak közé csördített, és már fordultunk is ki a kapun. Egész biztosan most fogom megkapni életem nagy feladatát gondoltam magamban, és türelemmel vártam, mikor ér véget ez a zötykölõdõ utazás. Amilyen gyorsan feldobott a gazda a szekérre, olyan könnyedén le is kapott onnét. Vállára vetett, és elindultunk a szõlõsorok között. Amikor már mindenütt csak szõlõ látszott, megálltunk. Egy jó magas botot húzott az ingembe, majd a bottal együtt beleszúrt a földbe. Kicsit bátortalanul néztem elõször körbe, de aztán Elképesztõ volt a látvány. Olyan magasan voltam, hogy már a szárnyaimat hiányoltam, egyszerûen repülni lett volna kedvem. Hívogatóak voltak a lágy lankák, ahogy végigfutott rajtuk a bársonyos, bágyadt õszi fény. Miközben próbáltam befogadni az elém terülõ látképet, észre se vettem, hogy a gazda elment, egyedül maradtam. De nem sokáig. Nagyon hamar megjelentek az elsõ madarak, remélték, hogy még mindig õrzõ nélkül vannak a tõkék. Ekkor én elõvettem legijesztõbb ábrázatomat itt volt az alkalom, hogy megmutassam, el tudom végezni a feladatomat. A legnagyobb meglepetésemre, a garázdálkodó madarak észre sem vettek. Illetve volt egy-kettõ kíváncsibb természettel rendelkezõ, akik rám szálltak, szemügyre vettek, és minden további rémület nélkül visszarepültek, hogy tovább dézsmálják a gyümölcsöt. Én próbáltam nagyon morcos, ijesztõ, sõt rémisztõ arcot vágni, de hatástalan voltam. Nem is foglalkoztak velem. Elõször kiabálni, aztán meg inkább sírni szerettem volna. Nagy szomorúság ült a szívemre. És mintha az ég is megérezte volna végtelen bánatomat, felhõk kezdtek gyülekezni az égen, majd apró, de aztán egyre kövérebb és sûrûbb cseppekben kezdett esni az esõ. Szikla Kriszta rajza Tombor Orsolya A mosoly És esett, csak esett Talán egy vagy két napon keresztül egyfolytában. Olyan bõséges vízáradat hullott, hogy a morcosan kiabáló szám, a haragos szemeim, amelyeket szénnel rajzolt a gazda, teljesen elmosódtak. Nem tudtam, hogy amikor elállt az esõ, nappal, vagy éjszaka volt-e. Csak a hangokra lettem figyelmes. Ismerõsek voltak, a gazda jött. De hallottam valami ismeretlent is, egy kicsi vékony hangocskát. Nézd papa, a madárijesztõnek lemosta az arcát az esõ. Kérlek, emelj fel, hadd rajzoljak neki újat. Van is egy rajzoló kõ itt a kötényem zsebében. Aztán éreztem az arcomon a puha kis ujjacskákat. Elindult a kõ, meghúzta a szám vonalát, de alig mertem hinni az érzéseimnek, a száj vonala széles, jókedvû mosolyra görbült. És a szemem! Csuda jó lett! Nem lehetett vele morcosan nézni! Letette a kislányt az édesapja. A gyermek alaposan szemügyre vett, majd tapsolni és ugrándozni kezdett tetszettem neki. Aztán elmentek, megint egyedül maradtam. Persze most sem hosszú ideig, hamar jöttek a madarak. Már éppen földet érésre állították volna a szárnyukat, de észrevettek. Igen, látták, hogy valami nem olyan, mint eddig. Óvatosan a mellettem lévõ szõlõsorra ereszkedtek. Jól megnéztek, majd hangos csivitelésbe és veszekedésbe kezdtek. Majd néhányan a magasba emelkedtek, õket követték a többiek. Elmentek. Én pedig, széles vigyorral a szalmával tömött zsákfejemen, büszkén feszítettem a magas faboton. Nem volt nehéz belátnom, jókedvûen sokkal könnyebben mennek a dolgaim. 1. évfolyam 31. szám szeptember

18 Szövetségben Zsigeri gyûlölet? Judeokereszténység? Rágalmazás? Magyar Biblia? E vita fõszereplõi nem ismeretlenek a Magyarok Szövetsége tagjai, és általában a nemzeti oldal rokonszenvezõi elõtt. Vajon szükség van-e efféle vitákra, itt, a Szilaj Csikó hasábjain? Miként Herpai Sándor fogalmazta a szerkesztõségünknek küldött levélben, magunk is úgy véljük: tisztulnia kell a dolgoknak, s mi is azt reméljük, hogy a levélváltás közlése hozzájárul ehhez. ( a szerk.) 1. Cságoly Péterfia Béla nyílt levele Herpai Sándornak Nyílt levél Herpai Sándornak, a Magyarok Szövetsége alelnökének Dátum: szeptember 15. Rovat: Publicisztika Régebbi ismeretségünk és jó kapcsolatunk alapján szólítalak meg a Magyarok Szövetsége vezetõ elöljárói közül. Kedves Sanyi! Legnagyobb megdöbbenésemre az alábbi meghívó jött számomra drótpostán, egy továbbított levélben: Hagyományteremtõ-hagyományõrzõ rendezvény lesz a piliscsabai Szent Jakab Alapítvány szervezésében szeptember 18-án, szombaton óráig Piliscsabán, az Erdészkertben. A már sokak számára ismert KURULTAJ, a különbözõ törzsek fontos, egységteremtõ, egyeztetõ gyûlése, ünnepe. Ez ihlette a PILIS- TÁJT is, amelyre elsõsorban a Pilis-hegységben élõket, az itt tevékenykedõ hagyományõrzõket, majd egyre szélesedõ körben az elszakított részek magyarjait, majd a legtávolabbi rokonainkat várjuk, így a török és mongol testvérnépek képviselõit. Vegyenek részt azon a beszélgetésen, amely a Szent Korona Értékrend alkotmányra gyakorolt hatásáról szól, vagyis arról, amelyet a hatalom is kénytelen alkotmányozási alternatívának elfogadni, bár nem parlamenti pártok javasolták a figyelembe vételét. Itt kérem meg a Magyarok Szövetségének azon tagjait, akik értik és érzik a MSz tagozati programjaiban és Alaptörvény-tervezetében szereplõ judeokeresztény-eszme és neoliberalizmus-támogatás nemzetünk fennmaradását veszélyeztetõ fenyegetését, feltétlenül vegyenek részt. Én mindenesetre azt kérem, hogy a hozzád írt alábbi nyílt levelemet a Szövetség honlapján véleményegyezés esetén közöljétek: Tisztelt Elöljárók, kedves Sanyi! A Magyarok Szövetsége veszprémi szervezete Benis Miklós vezetésével meglátogatta Márfi Gyula veszprémi érsek-püspököt a szövetséggel és a hittel kapcsolatos félreértések és félremagyarázások elkerülése céljából. Véleményem szerint ez volt a leghelyesebb, ugyanis a szövetség vezetése nem engedheti meg magának az ilyen és ehhez hasonló tartalmú levelek terjedését reagálás nélkül. Mindannyian tudjuk: a megosztás a legjobb fegyver nemzetünk, hazánk, õsiségünk és hitünk további hanyatlásának elõsegítésében. Ebben az esetben a két bús magyar összehajol, miközben egy harmadik megpróbálja mind a kettõt a másik ellen uszítani, példája zajlik. A magyar nemzet utolsó ezer esztendejét bizonyítottan a keresztény-keresztyén eszmeiség határozta meg, a kommunizmus bukása után kerültek a felszínre bizonyos alternatív megközelítések, elsõsorban Badiny Jós Ferenc könyvei nyomán. Az Isten szabad akaratot adott az embereknek, ezért jómagam nem venném a bátorságot, hogy a másik vallásos meggyõzõdését, hitét véleményezzem, bíráljam. Épp ezért véleményem szerint nem helyes, sõt szigorúan tilos az õsi magyarság eszmeiségét hitviták felé terelni, ami, tudjuk, még sohasem vezetett jóra. A Magya- VILLÁNYI VÖRÖSBOR FESZTIVÁL Villányban minden év október elsõ hétvégéjén rendezik meg a vörösborfesztivált, illetve Bacchus-napok néven a szüreti fesztivált. A szüreti napok ideje alatt a kisvárosban több helyen várják színpadok az érdeklõdõket, színes programokat kínálva. A szombati nap fõ attrakciója a szüreti felvonulás Villány fõutcáján, lovasok, hintók, borrendek, tánccsoportok, zenekarok, kórusok színes kavalkádjával. A fesztivál idõtartama alatt az Eislingen téren, a Borudvarban és a Diófás téren villányi borászok kínálják finom boraikat, miközben a fõutcát kézmûvesek népesítik be. Villány a testes, tüzes vörösborok hazája. A csodás természet, az éghajlat, az itt élõ emberek szorgalma, szaktudása, vendégszeretete, valamint a kiváló minõségû borai tették nemzetközileg és országosan is méltán híressé a települést. A rendezvényre a megyei MSz is meghívást kapott! Várjuk hagyományõrzõk jelentkezését, továbbá lehet csatlakozni a Szilaj Csikó csapatához is, az újság népszerûsítésére. Színes programokkal várjuk az érdeklõdõket! Érdeklõdni: vagy Baranya megyei MSz rok Szövetsége hitelének a fennmaradása a tét, hogy az ehhez hasonló megosztó, provokatív leveleket idõben és azonnal valaki a helyére tegye. Sajnálatos módon én a háttérben Halász József kezét érzem, akinek a Szent Koronával és az Európai Unió-ellenességével kapcsolatos egyébként valóban figyelemreméltó munkája zsigeri kereszténygyûlölettel párosul, leveleinek kitételei néha a római császárok máglyagyújtogatásával egyenértékûek. Én kértem már levélben, hogy tiszteljük meg egymást a másik hitének elfogadásával, azonban Jóska apostata, a Szent Korona alázatos szolgája szokása szerint az ilyen levelekre nem válaszol, méltóságán alulinak tartja. A Magyarok Szövetsége véleményem szerint pont arról a befogadásról szól, ahogy a hun, szkíta, méd, avar, székely, kun és még ki tudja milyen gyökerû magyar törzsek a vérszövetségben befogadták egymást, és így, különbözõségeik lévén, létrehozták azt az egységes magyar nemzetet, amely Árpád apánk vezetésével végrehajtotta az újra honfoglalást. Történelmünk igaz szálai a külsõ erõk nyomása miatt a homályba vésznek. Hogy ebben a kérdésben bizonytalanok vagyunk, az ugyanannak a pártoskodó, félremagyarázó Hunfalvy-hunsdorferi magatartásnak a következménye, ami a fenn kifogásolt levél hozadéka, lásd: nem megegyezésre és szeretetre törekszenek rovásírás- és történelemkutatóink, hanem a fokozott konfrontációra. Ezért kérlek Téged, Titeket, Önöket, a Magyarok Szövetsége minden tagját, ha ilyen és ehhez hasonló tartalmú megosztó üzenettel találkozik, forduljon a magyar lélek csendjéhez, majd törölje ki, dobja a szemétbe azt. Pomáz, szeptember 14. Barátsággal: Cságoly Péterfia Béla Sportcsarnok felújítás Még nem sikerült befejezni a Magyarok Szövetsége székházának részét képezõ sportcsarnok felújítását, szükség van az építésben segédkezõ emberekre. Aki tud segíteni, kérjük, hívja Walter Lászlót a (06 30) telefonszámon. 18

19 2. Halász József nyílt levele Cságoly Péterfia Bélának Szövetségben Mindenekelõtt: a MSz honlapján Nyílt levél Herpai Sándornak, a Magyarok Szövetsége alelnökének c. írásodban név szerint támadtál; a MSz honlapjának erkölcsi kötelessége ezt az írást ugyanott nyilvánosságra hozni, ezért ezt a levelet elküldöm a MSz titkárságának is, azzal a kéréssel, hogy a nyilvánosságra hozást még a mai napon tegyék meg, tekintettel arra, hogy Cságoly Péterfia Béla levele alapján nyilvános vitára hívom a Magyarok Szövetsége vezetõit, Vukics Ferencet, Herpai Sándort és a levél íróját, Cságoly Péterfia Bélát a szeptember 18-i PILISTÁJra. (a szervezõknek nincs kifogásuk a vita ellen). Kedves Béla! Írod: Sajnálatos módon én a háttérben Halász József kezét érzem, akinek a Szent Koronával és az Európai Unió-ellenességével kapcsolatos egyébként valóban figyelemreméltó munkája zsigeri kereszténygyûlölettel párosul, leveleinek kitételei néha a római császárok máglyagyújtogatásával egyenértékûek. Ebben az állításodban benne van az alapmegállapítás (zsigeri kereszténygyûlölet) tagadása, mivel a római császárok nem a judeokeresztényeket, hanem a Jézust követõ õskeresztényeket vetették máglyára, és mindaz, amit írok, mondok, ennek az õskeresztény szellemnek az erejével teszem. (Csak emlékeztetlek a II. Niceai zsinatra.) Így hát csak azok miatt kell a leghatározottabban visszautasítani rágalmadat, akik az ebben a mondatban lévõ kettõs csavart nem érzik. A kereszténység értelmezésérõl az utóbbi idõben két írásom jelent meg: Enged-e megalkuvást a Szent Korona Értékrendbõl eredõ gondolkodási mód? BSZ html és Az Új Világrend régi-új Bibliája és régi-új Alkotmánya Azok kedvéért, akik írni és beszélni szeretnek, olvasni már nem annyira, mindkét írás hangos levél formájában jelent meg a hivatkozott címeken. Az írásokból elég csak a XXIII. János pápa Õszentségének Panitentian agere kezdetû enciklikájából vett idézetet kiemelnem: Tele a fejük spekulatív dogmával és az Ószövetség idejét múlt és megcáfolt antropomorfista (egy tárgyat, jelenséget emberi jelleggel felruházó szemlélet HJ) nacionalizmusával, beleizzadnak szegény elneveltek, hogy kihozhassák az Isten egyetemes szeretetét, a minden népeknek adott természeti jogokat és a krisztusi univerzalitást. Vagyis az ókori nívón mozgunk ma is, amikor a pozitív tudományok, mint az archeológia, antropológia és geológia, nemkülönben a megtalált sumér elsõ Biblia (Ur, Dr. N. Kramer: Parallel Biblia, 1956), mindent világosan feltártak és megmagyaráztak. Senki sem érti ezt a maradi és már kimúlt ószövetségi fontosságot, ami nagyrészt egy összelopkodott és átírt ókori hagyománynak és letûnt népnek, a sumér, akkád, káld, babiloni népnek megmásított történelme. Szóval kötve vagyunk valami ósdi judaizmussal, és nekünk nem elég Krisztus, az Istennek fia... Mondom, elég ezt kiemelnem, hiszen ez az enciklika hivatkozik a sumér elsõ Bibliára, amit Jézus anyanyelvén, arámiul írtak, és Badiny Jós Ferenc jóvoltából Magyar Bibliaként ismerünk (http://szkszhu.szksz.com/ MAGYARBIBLIA.pdf), az általa kifejtett bizonyítékok alapján ezen a címen, és ebbõl egyértelmûen levezethetõ szkíta õseink máig élõ hagyománya, amit számos bizonyítékból öszszeállt rendszerként megismertünk. Elég ez a bizonyíték, de megtoldom Hamvas Béla ide vonatkozó megállapításával: A kereszténység nem vallás. A vallás történeti és társadalmi és szellemi eredetû, dogmatikával és papi szervezettel és szertartásokkal. A kereszténység a normális létben való magatartásról szóló tanítás. És, hogy senkinek ne legyen kétsége e felõl: Jézus soha senkit sem szólított meg dialektikusan (itt: a valóság ténye és a valóság észlelésének a ténye között fennálló ellentét HJ), és soha nem beszélt tárgyi kérdésekrõl, és nem vitatkozott, és nem bizonyított, hanem mindig az ember lényét érintette meg. Nem érvek. Nem védelmi rendszerek. Nem kérdések; nem, hogy bûnös vagy bûntelen. Most hozzád beszélek, megnyíltam neked, és nyílj meg nekem. Eressz engem magadba, ahogy én téged magamba eresztelek. (Hamvas Béla: Patosz II. Írod: Én kértem már levélben, hogy tiszteljük meg egymást a másik hitének elfogadásával, azonban Jóska apostata, a Szent Korona alázatos szolgája szokása szerint az ilyen levelekre nem válaszol, méltóságán alulinak tartja. Aquinói Szent Tamás a HIT kifejezést így határozta meg: meggyõzõdés és bizalom valakiben vagy valamiben. (Csak mellesleg: ez az egyik alapvetõ kettõs egység.) Tehát a HIT alapja a meggyõzõdés. A másik hitének elfogadása azt jelenti, hogy azt vitathatatlannak tartom, elfogadva, hogy a mögötte álló személy, jelenség vagy tárgy megismerhetetlen (agnosztikus). HITemben való bizalmam arra a meggyõzõdésre alapul, miszerint a Teremtõ minden szándéka megismerhetõ (gnosztikus), hiszen szabad akarattal kegyelmezett bennünket. (Ez nem önálló gondolat, hanem Aquinoi Szent Tamástól ered.) Ez a HIT a Szent Koronával kapott Magyar Küldetés lényege, amit akkor is teljesíteni fogunk, ha tudunk róla, akkor is, ha nem, akkor is, ha akarjuk, akkor is, ha nem ahogyan azt Molnárfi Tibor írja. Elsõ ilyen irányú leveledre azt válaszoltam (tehát nem tartom méltóságon alulinak ), hogy nyílt vitán vessük össze a HIT tartal- mát, és az alapján állapítsuk meg közösen az azonosságokat, fejtsük ki a különbség lényegét, és a nyilvánosság arra szolgál, hogy mindenki döntse el, hogy mi válik benne meggyõzõdéssé, amihez bizalommal van. Írod: A Magyarok Szövetsége véleményem szerint pont arról a befogadásról szól, ahogy a hun, szkíta, méd, avar, székely, kun és még ki tudja milyen gyökerû magyar törzsek a vérszövetségben befogadták egymást, és így, különbözõségeik lévén létrehozták azt az egységes magyar nemzetet, amely Árpád apánk vezetésével végrehajtotta az újra honfoglalást. Így igaz, mármint a megállapítás kettõs honfoglalásra vonatkozó része (ezt László Gyulától tudjuk). Csakhogy mint Kézai Simon Krónikájából tudjuk Géza megszegte a Szeri Szerzõdés alapját adó egységet, amikor megtagadta az egy anyától és egy anyától származás összetartozást adó erejét azzal, hogy jövevény nemeseket fogadott be a Quedlinburgi Szerzõdés eredményeként. Ezzel nemcsak a vezetés addigi kettõs egységét (kündü és gyula) szüntette meg ezeregyszáz évre (és ezzel az önkényuralom diktatúra alapját rakta le), hanem az egyetemes magyarságban is elindította a nemesek nem-nemesek természetellenes megosztottságát, aminek mai változata a mai napig szenvedhetetlen igaként ül nyakunkon. Annak, aki elolvassa a Krónikát, semmi kétsége nem marad ezzel kapcsolatban, mert látja, hogy minden, ami Gyeics (Géza) vezér idejéig volt, tisztaságot jelentett, Gézával viszont megszûnt atyai eleink hagyományának követése, és a hûtlenség szelletje szétszórta a Szent Korona virágait (Ez utóbbi két idézet Szent István király Imre herceghez írt Intelmeiben szerepel.). Ennek a hûtlenségnek az alapja a judeokereszténység. Nem kell tovább folytatnom. Biztos vagyok abban, hogy a leírtak elég alapot adnak ahhoz, hogy a MSz vezetõi és Te, kedves Béla, ne tudjatok kitérni a szombati vita elõl. Kelt Szegeden, Földanya havának 16. napján. A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel: Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája 3. Herpai Sándor nyílt levele Halász Józsefnek Tisztelt Jóska Bátyám! A hitvitában mi két éve állást foglaltunk: A Magyarok Szövetsége alapvetõ céljait összefoglaló 21 pontból a 14. tartalmazza: A történelmi egyházak társadalmi súlyának helyreállítása. Megítélésünk szerint ez a hagyományos út vezet el oda, hogy a társadalmunk tudatosabb, magyarsága iránt elkötelezettebb legyen, s ezáltal érezze magáénak, megõrzendõnek, fejlesztendõnek értékeinket. Én nem vagyok kellõképpen felkészülve vallástörténeti kérdésekben ahhoz, hogy megítéljem állításaid igazságtartalmát, és azt gondolom, hogy ezzel a legtöbben így vagyunk. Mégis úgy gondolom, hogy e kérdésben is azt várod el a külvilágtól, hogy azzal az ismeretanyaggal, belelátással, nézõponttal rendelkezzen, amelyekkel Te rendelkezel, vagy rendelkezni vélsz. Szerintem ez ebben a kérdésben se vezet eredményre. Nem lehet a társadalom tudati állapotát térugrásokkal megváltoztatni, csak lépésrõl-lépésre befolyásolni. Ehhez pedig sok munkára és békés, egymást segítõ összefogásra van szükség, nem pedig a közös célok ellenére egymás erõinek felemésztésére. Szeptember 18-án fél éve megszervezett gimnáziumi osztálytalálkozóra megyek, ezért biztosan nem tudok hozzátok elmenni Piliscsabára. Egészséget kívánva, tisztelettel: Herpai Sándor 1. évfolyam 31. szám szeptember

20 Szövetségben Kisboldogasszony napi búcsú Szomolyán Szokványosan indult a szomolyai Kisboldogasszony napi búcsú. Sokan úgy gondolták, elmegyünk misére, ahogy szoktunk, és utána megyünk, veszünk búcsúfiát. Kevesen tudták, hogy egy maroknyi ember (mind a Magyarok Szövetsége tagja) hetek óta lázas készülõdésben van. Egy ötletet kellett valóra váltani: megfesteni a Magyarok Nagyasszonyát, kezében a Szent Koronával. Rengeteg munka, szervezés, egyeztetés után elérkezett a várva várt nap: szeptember 5. Leírhatatlan az az élmény, amit mi (tagok) és a hívek átéltek. Ernõ csodálatos képe, Imre mindent betöltõ hangja, ahogy énekelte Sík Sándor: Az andocsi Máriához címû (az Ismerõs Arcok zenekar által megzenésített) versét. Jómagam a kép bevitelében vettem részt. Az átadás után Hanák atya megszentelte a képet. A szokatlan érzés ezután tört rám, amikor a képhez kellett nyúlni, hogy a körmeneten vigyük. Ki vagyok én, hogy egy ilyen képhez nyúlhatok?! Sokszor láttam Mária arcát, amíg készült a festmény, de most, amikor megfogni készültem, olyan volt, mintha Mária rám nézett volna, és mosolygott!! Remegõ kézzel indultam el a képpel. A tömegre elõször nem mertem nézni, hátha észreveszik. De én vettem észre valami mást. Könnycseppeket az emberek szemében. A meghatottság pillanata volt ez. Még csak egy nap telt el, de hallani mindenkitõl, milyen szép volt most a búcsú! Mindenki dicsért valamit: a képet, az éneket, a verseket, a körmenetet, volt, aki sírt a végén, mert a Székely Himnuszt még ebben a templomban nem hallotta. A kislány is megkérdezte a nénjét: Te honnan ismered? Azt válaszolta: Ezt mindenkinek tudnia kell! Köszönjük neked, Mária! Király Lajos Szomolya IV. Szt. Mihály-napi Marha(nagy)hajtás I. Magyarok Jószágvására Tisztelt Állattenyésztõk, Jószágtartók! Nagyvázsony Község Önkormányzata (társszervezésben a Magyarok Szövetsége Veszprém megyei szervezetével) megrendezi a IV. Szt. Mihály-napi Marha(nagy)hajtás keretében az I. Magyarok Jószágvásárát szeptember 25-én, szombaton, reggel 7 órai kezdettel. A jószágvásár hagyományteremtõ szándékkal kerül megszervezésre, amelyre szeretettel és tisztelettel hívjuk meg Önt is. Kérjük, hogy a jó vásár vagy/és a jó hangulatú találkozás jegyében jöjjön el bemutatni vagy eladni kívánt jószágával a rendezvényre, és buzdítsa erre ismerõseit, tenyésztõ vagy egyszerû háztáji gazdálkodást végzõ barátait is. A jószágvásár szakmai partnere Tóth-Almási Péter állatorvos. A vásárra a Völgy-parkban kerül sor (bejárás a település Mencshely-Balaton felé kivezetõ közútja végén, a Vásártér utca felõl, kitáblázva). A vásáron biztosítunk: területet, itatáshoz vízet lajtoskocsiról. Amit kérünk a gazdáktól: itatóedény, jószágkikötés illetve elhelyezés (pányva, utánfutó, kenel, ketrec stb.), jószágok dokumentuma. A rendezvény része az egésznapos mulatságnak, programnak, amelybõl rövid ízelítõ: hajnali cigányzenés ébresztõ; kisbírói programismertetés; délelõtt idén az utolsó csorda ünnepélyes hazahajtása, majd szüreti fogatos felvonulás menettánccal, megállópontokon kínálással; lovasbemutató, fogathajtó bemutató és amatõr fogathajtó verseny (védnök: Hock Ferenc); háziállat-bemutató; kézmûves- és kirakodóvásár; az Alig Színpad vásári komédiái, helyi és térségbeli mûvészeti csoportok bemutatói, vásári mulatság és zenés programok; kisvonat a falu utcáin menetrendszerint; fõzõverseny; tócsnisütõ-verseny és még számos, az elmúlt évek fõs rendezvényéhez illeszkedõ vidám program. Kérjük, akkor is jöjjön el rendezvényünkre, fogadja el a meghívást, ha nem kifejezetten a jószágértékesítés, de a hagyomány-felelevenítés és -ápolás a szívügye Önnek. Természetesen reméljük, hogy ahogy egy rendes vásárban, úgy itt is, egymást gyarapító találkozásokra, tisztes magyar vásárra kerül sor. Tisztelettel köszöntöm, Fábry Szabolcs polgármester szeptember 7. Nagyvázsony Vásárosok figyelem! Magyarok Vására Izsákon szept Háromnapos Magyarok Vására lesz Izsákon! Jelentkezni a szervezõknél lehet: Rácz Sándornál és Király Rolandnál (06 20) ). XXVII. Izsáki Sárfehér Napok szeptember Szüreti fesztivál, országos fogathajtó bajnokság, Magyarok Vására Mellette: SZEPTEMBER 24. PÉNTEK 9 óra Fogathajtó pálya: Díjhajtás 10 óra Városháza: A Kiskõrösi Kistérség polgármestereinek találkozója 10 óra Kiállítások megnyitása 11 óra Fogathajtó pálya: A Béres Egészség Hungarikum Program támogatásával létesített épület átadása Sportpálya: Sárfehér Nõi és Leány Futballkupa 16 óra Kisizsáki út: Rovásírásos helynévtábla avató 18 óra Református templom: Jótékonysági tárogató hangverseny 18 óra Városháza: A nyári izsáki alkotótábor festményeibõl rendezett kiállítás megnyitója 19 óra Katolikus templom: A Városi Vegyeskar és az Izsáki Reneszánsz Furulyaegyüttes hangversenye 19 óra Szabadtéri színpad: A Mastrojanni együttes koncertje 20 óra Szabadtéri színpad: A Dokk együttes koncertje 21 óra Vino Pinceklub: Jhonny and Bosco, Trend Killers koncert 22 óra Fogathajtó pálya: Adrenalin-party 22 óra Tulipán Café: Retro és Coctail Party SZEPTEMBER 25. SZOMBAT 8 óra Fogathajtó pálya: Maratonhajtás 9 óra Vasútállomás: Országos motoros találkozó 9 óra Sportpálya: Sárfehér Utánpótlás Futballkupa 11 óra Vino Étterem: Elszármazott izsákiak találkozója 11 óra Fogathajó pálya: Veterán katonai jármûvek bemutatója Kossuth Rákóczi út: Országos motoros felvonulás 15 óra Szabadtéri színpad: Az iskola modern táncosainak bemutatója 16 óra Sportpálya: Izsáki öregfiúk Solti öregfiúk labdarúgó mérkõzés óra Szabadtéri színpad: Mága Zoltán mûsora közremûködik Csengery Ottilia 17 óra Szabadtéri színpad: Ünnepköszöntõ, városi kitüntetõ címek átadása, a felújított városközponti tér átadása, ünnepköszöntõt mond: Czerván György, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára 19 óra Szabadtéri színpad: Folk-est a Sárfehér Néptáncegyüttes és vendégeinek mûsora Fogathajtó pálya Lóerõk éjszakája benne Showhajtás és Big-foot bemutató Szabadtéri színpad Magyar Slágerfesztivál Balázs Pali és Magyar Rózsa mûsora 22 óra Fogathajtó pálya: Szuperbuli Galambos Lajossal közremûködnek: Bangó Margit, Aradszky László 22 óra Vino Pinceklub: Ismerõs arcok és Klippers koncert 22 óra Tulipán Café: Disco Dj LGee-vel SZEPTEMBER 26. VASÁRNAP 9 óra Fogathajtó pálya: Akadályhajtás 10 óra Katolikus templom: Búcsúi terményhálaadó szentmise 10 óra Református templom: Ünnepi istentisztelet, utána toronyóra szentelõ és ünnepélyes óraindítás Szabadság tér: Gergely Sándor motoros kaszkadõr bemutatója 16 óra Kossuth Rákoczi út: Szüreti felvonulás (indulás a vasútállomásról kor) Szabadtéri színpad: Városi Mazsorett Csoport, a DLC7 tánccsoport mûsora és Ladányi Alíz tánciskolájának bemutatója 18 óra Fogathajtó pálya: Irigy Hónaljmirigy koncert 20 óra Szabadtéri színpad: Fõnix együttes Máté Péter emlékkoncertje Kossuth tér: Tûzijáték 22 óra Tulipán Café: Sárfehér Napok záró est Mindhárom nap borutca, kirakodóvásár, gyermekjátékok a Fõtéren és a Fogathajtó pályán! Vasárnap véradóbusz várja a segíteni szándékozókat a Fõtéren. Szálláslehetõség az El Bronco Western Lovas Ranch-on Tel: (06 20) Üdvözlettel: Király Roland (06 20) Magyarok Szövetsége Bács-Kiskun megyei Közösség 20

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának 2012. július 2-án, hétfőn, 11 óra

Részletesebben

A NEMZETI FÖLDALAP VÁLTOZÁSAI

A NEMZETI FÖLDALAP VÁLTOZÁSAI A NEMZETI FÖLDALAP VÁLTOZÁSAI Fiatal Gazda Konferencia Budapest, 2011.02.25. Dr. Sebestyén Róbert NFA NEMZETI FÖLADALAPLKEZELŐ SZERVEZET (NFA) A Nemzeti Földalap (visszatekintés) A Nemzeti Földalapkezelő

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 KALÁSZ PÉTER KI GAZDAGSZIK GYORSABBAN? PROPAGANDA ÉS VALÓSÁG A JÖVEDELEMPOLITIKAI VITÁK TÜKRÉBEN AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 Történeti háttér Magyarország a 60-as évek elején hasonlóan a többi szocialista

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 26. szám, 2011. jún. 26. Kedves Testvérek!

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 26. szám, 2011. jún. 26. Kedves Testvérek! Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 26. szám, 2011. jún. 26. Isten! Add törvényeidet a királynak... Zsolt 72,1 Érdekes kérés: szerintem egyszerre jó

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

A nyelv valóságfelidéző szerepe az elvonatkoztatásra képes gondolkodáson

A nyelv valóságfelidéző szerepe az elvonatkoztatásra képes gondolkodáson A nyelv és gondolkodás viszonya A nyelv fogalma: a legegyetemesebb jelrendszer. Egy nagyobb közösség, általában egy nemzet tulajdona. A külső és a belső valóságot minden más jelrendszernél pontosabban

Részletesebben

Terbe Rezső. Élem az álmom - A jövő naplója

Terbe Rezső. Élem az álmom - A jövő naplója Terbe Rezső Élem az álmom - A jövő naplója 2100. január 1. Elhatároztam, hogy naplót írok. Úgy érzem, hogy most boldog vagyok. Ugyanakkor a teljes történet megértéséhez hozzátartozik az is, hogy csak pár

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely

Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely Hazánk tudománya, innovációja és versenyképessége szakmai vitafórum Nagykanizsa, 2012. november 7.

Részletesebben

Karácsony máshol, máshogyan

Karácsony máshol, máshogyan Karácsony máshol, máshogyan A karácsonyt sokféleképpen lehet ünnepelni, s mivel a téma nem is oly régen még aktuális volt, gondoltam, pár újonnan szerzett információt közölnék iskolánk szorgalmas diákjaival:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. június 19-én a Polgármesteri Hivatal III. sz. tárgyalójában tartott Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság üléséről Jelen vannak: A jelenléti ív szerinti

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket, beadványozókat,

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Czike László könyvajánló kritikája Dr. Szabadi Béla: Kényszerpályák, tévutak (Dr. Szabadi BT, Budapest, 2010.) című könyvéről Teljesen újszerű, hiánypótló könyv ez! Dr. Szabadi Béla - aki 1998-2002. között

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Pesti krimi a védői oldalról

Pesti krimi a védői oldalról Fazekas Tamás Pesti krimi a védői oldalról 1999. nyarán egy fiatalember érkezett a Társaság a Szabadságjogokért drogjogsegélyszolgálatára. Akkoriban szigorítottak a büntető törvénykönyv kábítószerrel való

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

ZA6287 Flash Eurobarometer 418 (Introduction of the Euro in the Member States That Have Not Yet Adopted the Common Currency)

ZA6287 Flash Eurobarometer 418 (Introduction of the Euro in the Member States That Have Not Yet Adopted the Common Currency) ZA687 Flash Eurobarometer 8 (Introduction of the Euro in the Member States That Have Not Yet Adopted the Common Currency) Country Questionnaire Hungary Q Látott-e már Ön? (OLVASD FEL - SORONKÉNT EGY VÁLASZ

Részletesebben

Az öngyógyítás útján II.

Az öngyógyítás útján II. Az öngyógyítás útján II. Előző számunkban áttekintettük, hogy miért folytatunk életünk nagy részében (vagy mindvégig!) önvédelmi játszmákat emberi kapcsolataink megvalósításakor. Láttuk, hogy a lélek félelmei

Részletesebben

A kollektiv intelligencia és annak szerepe a magyar nemzetkarakter fejlödésében

A kollektiv intelligencia és annak szerepe a magyar nemzetkarakter fejlödésében A kollektiv intelligencia és annak szerepe a magyar nemzetkarakter fejlödésében Elöadás a Magyar orvosok, Gyógyszerészek és Szakdolgozók Világtalálkozóján Budapest 2010 augusztus 24 Dr. Majtényi Gábor

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

PAPÍRSZELETEK. LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember NÉMETH ISTVÁN

PAPÍRSZELETEK. LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember NÉMETH ISTVÁN LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember PAPÍRSZELETEK NÉMETH ISTVÁN Milyen lehetett a bujdosó pohár, amely Gyulai Pál szerint a sarkantyúnál is jobban csengett? Ha bujdosott, hát miért, kit

Részletesebben

Thimár Attila SÚLY, AMI FELEMEL

Thimár Attila SÚLY, AMI FELEMEL RÓZSÁSSY BARBARA 59 gondolok, kell, méghozzá az írás, a vers létjogosultsága mellett. Miként valamiképp a szerzõ is ezt teszi könyvében mindvégig. Hogy a társadalomnak mára nemhogy perifériájára került,

Részletesebben

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Szöveg típusa: elbeszélő Szöveg olvashatósága: közepesen nehéz Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 3 6. évfolyam.

Részletesebben

KB: Jövőre lesz 60 éve, hogy üzembe állították a világ első atomerőművét, amely 1954-ben Obnyinszkban kezdte meg működését.

KB: Jövőre lesz 60 éve, hogy üzembe állították a világ első atomerőművét, amely 1954-ben Obnyinszkban kezdte meg működését. Kossuth Rádió, Krónika, 2013.10.18. Közelről MV: Jó napot kívánok mindenkinek, azoknak is akik most kapcsolódnak be. Kedvükért is mondom, hogy mivel fogunk foglalkozunk ebben az órában itt a Kossuth Rádióban.

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Milyen következményei lesznek a Pest Megyei Kormányhivatal törvénysértő működésének?

Milyen következményei lesznek a Pest Megyei Kormányhivatal törvénysértő működésének? Publikálva Alfahír (http://alfahir.hu) Címlap > Milyen következményei lesznek a Pest Megyei Kormányhivatal törvénysértő működésének? Milyen következményei lesznek a Pest Megyei Kormányhivatal törvénysértő

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY Néha fel kell adnunk az elveinket, hogy megélhessük az álmainkat Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY - részlet - Szakmai konzultáns: dr. Almási Krisztina Borító és tördelés: White Noise Team ISBN 978-963-12-4568-4

Részletesebben

Kezdhetjük úgy is, hogy a tavalyi év hozott hideget, meleget.

Kezdhetjük úgy is, hogy a tavalyi év hozott hideget, meleget. KEDVES ÜGYFELEINK, A 2012-es év portfolió jelentése. Kezdhetjük úgy is, hogy a tavalyi év hozott hideget, meleget. Ez így volt az utóbbi években mindig. Mindenki érezte a negatív gazdasági hatásokat, de

Részletesebben

Mélyponton a teljes politikai elit

Mélyponton a teljes politikai elit Mélyponton a teljes politikai elit A Policy Solutions gyorselemzése a vezető politikusok népszerűségéről 2011. m{jus Vezetői összefoglaló Soha nem volt annyira negatív a teljes politikai elit megítélése,

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni!

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! A média világa: ahol jó lenni? Ha nekünk fontos Ha az újságírónak fontos A média világa: ahol jó lenni? Mit engedhetnek meg maguknak az újságírók, és mit engedhetünk

Részletesebben

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04.

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal, lejött hozzátok Abban a pillanatban szólalt meg ez a dal a cédé lejátszómon, amikor belekezdtem ebbe az írásba az angyalokról.

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Embertárs (2005/1.) Tamásné Kollár Magdolna Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Esettanulmány. (a neveket és az adatokat természetesen megváltoztattuk) Klári 22 éves. Két kicsi gyermeke van:

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Gyurcsány Ferenc új lendületet adott az MSZP-nek,

Részletesebben

A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL

A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL Vita a kritikáról a Revizoron, 4. 2012.09.26. Ha tizenöt éves koromban megkérdezte valaki s naná, hogy meg is kérdezték, mi akarsz lenni, kisfiam, ha nagy leszel, habozás

Részletesebben

Van egy. Géber László

Van egy. Géber László Géber László Van egy Van egy különleges jógagyakorlat, a beszédszünet. Néhány órától egykét napig tarthat, és jelentős idegenergia felhalmozódásával jár. Az utóbbi időben gyakran próbálom alkalmazni, illetve

Részletesebben

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI Széchy Anna Zilahy Gyula Bevezetés Az innováció, mint versenyképességi tényező a közelmúltban mindinkább

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

Munkanélküliség Magyarországon

Munkanélküliség Magyarországon 2010 február 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Give Give Give Mérték Give Give Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Évek óta nem volt olyan magas a munkanélküliségi ráta Magyarországon, mint most. Ezzel

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés Az ikrek nevelése R.: - Önt talán azért is érdekli az ikerkutatás, az ikergyerekek világa és élete, mert Ön is egy iker, ikerpár egyik tagja. Önök egypetéjû ikrek, vagy kétpetéjû ikrek? Métneki Júlia,

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben

A fenntarthatóság útján 2011-ben??

A fenntarthatóság útján 2011-ben?? A fenntarthatóság útján 2011-ben?? Válogatás a Fenntartható Fejlődés Évkönyv 2011 legfontosabb megállapításaiból Az összefoglalót a GKI Gazdaságkutató Zrt. és a Tiszai Vegyi Kombinát együttműködésében

Részletesebben

Erős vs. gyenge forint

Erős vs. gyenge forint 2010 február 15. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 Naponta halljuk a hírekben, hogy most épp gyengült vagy erősödött a forint, hogyan

Részletesebben

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Lean HR Est 2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem 1093 Budapest, Fővám tér 8., III. előadó Időpont:

Részletesebben

JAVÍTJUK A JAVÍTHATÓT DIAGNÓZIS

JAVÍTJUK A JAVÍTHATÓT DIAGNÓZIS JAVÍTJUK A JAVÍTHATÓT DIAGNÓZIS A 21. SZÁZAD TÁRSADALMI KÉRDÉSEI ÉS KIHÍVÁSAI Budapest 2016. április 6. Előadó: Laki Ildikó Ph.D Szegedi Tudományegyetem Zsigmond Király Főiskola főiskolai docens Tartalmi

Részletesebben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben SZKA_207_02 Nemzetségek nemzete Táltosok a magyar történelemben 16 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET A NEMZETSÉGEK NEMZETE 7. ÉVFOLYAM 17 JANKOVICS MARCELL: ÁLMOS

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész Copyright: Csábítás Akadémia 2009-2010 Alapító, vezetı: Nicholas Victor Megnyitás és rutinátmenetek avagy: hogyan kerüld el a lefagyást? Jocky cikke Ez elég szar

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI HELYZETE A

MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI HELYZETE A MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI HELYZETE A LEGFRISSEBB GAZDASÁGI STATISZTIKÁK FÉNYÉBEN (2014. II. félév) MIRŐL LESZ SZÓ? Konjunktúra (GDP, beruházások, fogyasztás) Aktivitás, munkanélküliség Gazdasági egyensúly

Részletesebben

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár Fiatal gazdák az állami földbérleti rendszerben Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár A magyar mezőgazdaság számára a legfontosabb piac a helyi és a hazai piac. Olyan fejlesztések és beruházások

Részletesebben

Családtámogatási rendszer

Családtámogatási rendszer 2010 március 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása Mérték Még nincs értékelve 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Idén több részletében is változik a családtámogatási, ez érinti a kisgyermekes szülőket, és a nappali tagozaton

Részletesebben

Építési Piaci Prognó zis 2017.

Építési Piaci Prognó zis 2017. Építési Piaci Prognó zis 2017. Világgazdaság Nemsokára az eddigi egymilliárd helyett három milliárd ember fog fejlett országban élni. Az lenne a csoda, ha egy ilyen folyamat nem járna megrázkódtatásokkal.

Részletesebben

JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6

JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6 JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6 Pannonia Ethanol Zrt. Helyszín: Dunaföldvár, Tolna megye Alakult: 2009 Fő befektetése az Ethanol Europe Renewables Limited vállalatnak Termelés kezdete: 2012 március

Részletesebben

Foglalkoztatási Főosztály tájékoztatói Munkaerő-piaci helyzetkép (Csongrád megye 2015. december)... 29

Foglalkoztatási Főosztály tájékoztatói Munkaerő-piaci helyzetkép (Csongrád megye 2015. december)... 29 Köszöntő... 2 Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály tájékoztatói Változtak a sertések jelölésével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályok... 3 Ebek tartós láncon tartásának tilalma...

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. 97/2010.(III.09.) számú határozat. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

J E G Y ZŐKÖNYV. 97/2010.(III.09.) számú határozat. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: J E G Y ZŐKÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. március 09-én (Kedd) 11.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.1. COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES)

Részletesebben

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!" Talán sokunknak az agyába megfordult már a kérdés: miért is kiáltunk szerencse után, amikor meglátjuk a kéményseprőt? Miért

Részletesebben

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte?

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? 1 Tisztázzunk valamit: Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? Még mielőtt belevágnánk a nagy munkánkba, röviden nézzük is meg, milyen is ez a német nyelv. A NÉMET nyelvről röviden: Azonnal fel fog tűnni

Részletesebben

Kiből lesz vállalkozó?

Kiből lesz vállalkozó? Kiből lesz vállalkozó? A vállalkozói szféra létrejöttének mikrotársadalmi tényezői Szlovákiában Mészárosné Lampl Zsuzsanna, PhD Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

Kamatos kamat II. Írta: dr. Majoros Mária

Kamatos kamat II. Írta: dr. Majoros Mária Oktassunk vagy buktassunk Majoros Mária 28. április Írta: dr. Majoros Mária A számítógépek tömeges elterjedése és az internet megváltoztatták az ismeretszerzés formáit. Az iskolai oktatás mindig rendelkezett

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Szent István Közösségi Házban 2014. december hó 11-én 17 00 órakor a szászvári vállalkozókkal tartott kötetlen vitafórumról. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást és megjelentek.

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

Jeremej Ajpin. Kihunyó tűzhely mellett. A Földet hallgatom

Jeremej Ajpin. Kihunyó tűzhely mellett. A Földet hallgatom Jeremej Ajpin Kihunyó tűzhely mellett A Földet hallgatom Este, amidőn a Nap ott függött a fenyőfák csúcsán, Anyám lehalkított hangon szólt rám: Ne zajongj. Miért nem szabad zajongani? Mindjárt elül a Nap.

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

Csak erős idegzetűeknek! videóleirat

Csak erős idegzetűeknek! videóleirat Csak erős idegzetűeknek! videóleirat 2009. Piroska Gyula Tréning Kft. Minden jog fenntartva. Üdvözlöm Önt, kedves Cégvezető Barátom! Piroska Gyula vagyok,, hogy ne érezze magát egyedül a cégvezető. Nem

Részletesebben

Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén

Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén 2012. október 16. Debrecen Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Házigazdák! Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Rektori Konferencia! Hölgyeim és Uraim!

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA 2014-2020 UDVARDY Péter egyetemi docens ÓE AMK NVS A Nemzeti Vidékstratégia (NVS) célja, hogy a Magyarország vidéki térségeinek nagy részén érvényesülő kedvezőtlen folyamatokat

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Szégyen (60x40 cm, vászon, vegyes technika) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉRZELEM és ÉRTELEM Nem értem, mit jelent ez az érzés! (Golán Angéla

Részletesebben

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken)

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) A tények: Időpont: 2012. október 10 13. Helyszínek, látnivalók, programok: Dachau: koncentrációs tábor megtekintése Strasbourg: angolosok: részvétel

Részletesebben

GKI Gazdaságkutató Zrt.

GKI Gazdaságkutató Zrt. GKI Gazdaságkutató Zrt. MAGYARORSZÁG KÜLSŐ ADÓSSÁGÁLLOMÁNYÁNAK ÉS A KÜLFÖLDIEK KEZÉBEN LÉVŐ ADÓSSÁGÁNAK ELEMZÉSE Készült a Költségvetési Tanács megbízásából Budapest, 2015. október GKI Gazdaságkutató Zrt.

Részletesebben