Tisztelt Olvasó! Szilaj Csikó-megrendelés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Olvasó! Szilaj Csikó-megrendelés"

Átírás

1

2

3 Tisztelt Olvasó! A TÁRSADALMI ÖNSZERVEZÕDÉS LAPJA honlap: Fõszerkesztõ Varga Domokos György Fõszerkesztõ-helyettes Verzár Éva Lapterv Tóth Zoltán Grafikai elõkészítés, tördelés Fentor Katalin, Juhász Anna Rajz Dezsõ Ili, Szikla Krisztina Fotó Bogdándy György (Bogdy), F. Szabó Kata, Fucskó Miklós, Herner Adrienn, Jókuti Tamás, Koczka Kata, Náray Zsuzsa, Szamosvári Zsolt Karikatúra Gomba Hirdetési melléklet Kucsara Pál, Szikla Krisztina Olvasószerkesztés Buvári Márta, Koczka Kata, Maleczki József, Román János, Szentandrási Erzsébet, H. Tóth Tibor, Verzár Éva Korrektúra Bódi Ildikó, Hajdú Éva, Kékesi Katalin, Megyeriné Nagy Magdolna, Zsengellér Annamária Informatika Füzi Péter, Golarits Imre, Szabó Tamás A szerkesztõség címe 1153 Budapest, Pázmány Péter út Szerkesztõségi titkárság Muzsnay Terézia Telefon: Kiadja a Magyarok Szövetsége Egyesület 2000 Szentendre, Kossuth Lajos u. 32. e-cím: Nyomda: Innova-Print Kft Budapest, Baross u Telefon: Sajtókapcsolat MSz Sajtószolgálat: A Magyarok Szövetsége honlapja: Szövetség Televízió: ISSN (nyomtatott változat) ISSN X (világhálós változat) Elõfizetés a szerkesztõségi titkárságon; nyomtatott változat: 1000 Ft/hó Kapható az Anima könyvkereskedés boltjaiban. Megjelenik hetente Mint már Ön is értesülhetett róla, idõnként azért kapok a fejemre, mert markáns jobbikos gondolatok kapnak helyet a Szilaj Csikóban, máskor meg azért, mert markáns fideszesek ; van, aki Vona Gábort sokallja, van, aki Orbán Viktort. Ezért aztán újra és újra tájékoztatnom kell kedves olvasóinkat, hogy e lap szerkesztõitõl de kiadójától, a Magyarok Szövetségétõl is nagyon távol áll az a fajta felfogás (s jó lenne, ha mindig is távol állna), hogy fekete-fehérben kellene szemlélni a világot. Hogy mindig muszáj táborok között választani. Hogy tisztességes dolgot nem csinálhat jobbikos/fideszes; hogy Antall József biztos áruló volt, Orbán Viktor biztosan áruló, s Vona Gábor sem különben. S hogy cigány nem lehet rendes magyar ember, de még zsidó sem. Mert az ember vagy cigány, vagy zsidó, vagy magyar mondják. Nehéz röviden szólni errõl, ezért inkább megígérem, hogy egyszer hosszabban fogok. Most csak annyit: Orbán Viktor miniszterelnök akármennyire tagja, foglya is bizonyos pénzügyi, világrendezõ köröknek, amit július 22-én elmondott parlamenti viszontválaszában többek között az MSZP frakcióvezetõjének az a mai napig kering a világhálón, a mai napig lelkesítõleg hat hogy mást ne mondjak, a Szilaj Csikó munkatársaira. S ezt olyan rendjén valónak találom, hogy bizony most a Jobbik-szívûek következnek a türelem kegyes gyakorlásában, a másikból az elfogadható elfogadásában. Hallgattam a nemzetközi pénzügyi szervezetekre vonatkozó megjegyzéseit, a tárgyalásokkal kapcsolatos kommentárjait. És azon gondolkodtam, hogy hol hallottam én már ezeket a mondatokat. És rájöttem, hogy pontosan ezeket a mondatokat hallottam, csak angolul. Néhány napja. Ez a helyzet. Amikor tárgyaltunk az IMF-fel. És engedjék meg, hogy ezen a ponton kérést intézzek a magyar politikai osztály és politikai elit önök által itt képviselt csoportjához és tagjaihoz. ( ) Lesznek tehát Magyarországnak a nemzeti érdekek védelme érdekében vitái másokkal. Ezért egyáltalán nem mindegy, hogy a magyar politikai osztály és most függetlenül attól, hogy kormánypártiakról vagy ellenzékiekrõl beszélünk hogyan viselkedik. ( ) Nem tudjuk úgy érvényesíteni a magyar nemzet érdekeit, hogy közben az elsõ hangos szóra, amikor valakik legyen szó akár bankárokról megrázzák a csengõt, a magyar politikai elit, mi, úgy viselkedünk, mint a riadt csirkék a hátsó udvarban. Ez így nem fog menni. Ezért arra kérem önöket, hogy embereljük meg magunkat. Komoly dolgokról van szó. Az ország jövõjét, lehetõségeit, perspektíváit befolyásoló, komoly dolgokról. Nagy tisztelettel kérem önöket, mindannyiunkat, viselkedjünk úgy, hogy méltók lehessük Magyarország választópolgáraihoz. Szilaj Csikó-megrendelés Varga Domokos György Telefonon: Levélben: Muzsnay Terézia, 1131 Budapest, Göncöl utca 51. ben: Számlaszám (elõfizetési díj és adomány küldéséhez): Magyarok Szövetsége Egyesület Megjegyzés: a lap világhálós változata ingyenesen olvasható, adományokat azonban fennmaradása érdekében szívesen fogadunk. Elõfizetem a Szilaj Csikó címû hetilapot negyed évre 3000 Ft, fél évre 6000 Ft, egy évre Ft példányban (Külföldi elõfizetés esetén a postaköltséget felszámítjuk!) KÉZBESÍTÉSI ÉS ÉRTESÍTÉSI CÍM Név:... Cím: Tel.: évfolyam 31. szám szeptember 23. 3

4 Magyar idõ Csapó Endre Talpra kell állítanunk a magyar vidéket!* Ellentmondás érzõdik abban a hírben, hogy a magyar kormány törekszik elérni a földvásárlási moratórium meghosszabbítását az Európai Unióban, ugyanakkor úgy tudjuk, legalábbis a hivatalos adatokból úgy olvassuk, hogy Magyar Köztársaság szuverén állam, hogy Magyarország független ország. Most ugyanis arról van szó, hogy az Európai Unióban vállalt tagsággal együttjár az ország termõföldjének szabadpiaci adás vétele. Magyar ember megvásárolhat angol, francia stb. földbirtokot, angol, francia stb. ember megvásárolhat magyar földbirtokot. Piaci áron. Ez így egyensúlyos lenne, csakhogy a magyarok földvásárló anyagi képessége a nyugatiakhoz képest nulla. És ha eleresztjük a képzeletet, néhány tucat nyugati nagyvállalkozó felvásárolja a magyar termõföldet, és szabad akarattal felszántatná egytagban gabonafölddé, tanyákkal, falvakkal együtt. Félelmetes. A moratórium, magyarul haladék, arról szól, hogy Magyarország termõföldje veszélyeztetettsége miatt haladékot kért a föld szabadpiaci árusítási kötelezettség alól. Az unió ugyanis a liberalista szabadpiaci elv alapján jött létre, tagjai részére ezt az elvet köteletõvé teszi. Indokolt esetben ad hét év haladékot. Ez a haladék 2011 áprilisával lejár. Egyszeri hosszabbítás kérhetõ megfelelõ indokok alapján. Amint érvényesülnek a szabadpiaci törvények, a spekulációs vásárlók azonnal megjelennek, fölvásárolják az eladásra kínált földeket. Sokan eladják majd, olyanok, akik ezzel jobban járnak, mint ha megtartják. Az árak pedig emelkednek. Magyar embernek nem lesz rá pénze, a termõföld idegenek tulajdonába megy ettõl kezdve nagy mértékben. Ez pedig baj. Nagy baj. Magyarországon minden idõben életbevágó ügy volt a föld tulajdonlásának kérdése. Szent István törvényeitõl kezdve a föld tulajdonlásának kérdése országos sorskérdés volt, a birtokviszonyok a mai napig gerjesztik a társadalmi nyugtalanságot. Egy hírlapközi vitairatban olvassuk prof. Tanka Endre alábbi meghatározását: A föld a társadalom számára elsõsorban nem a tõkehasznosulás eszköze, hanem államterület, a szuverenitás természetföldrajzi tárgya, a társadalmi lét alapja: az államnak a földtulajdon és a földhasználat sorsáról való rendelkezési hatalmától függ a népesség alakulása, a mezõgazdaságból élõk aránya és helyzete, az élelmiszer-termelés, a vidék és az egész társadalom életminõsége. Mivel szûkös közgazdasági»jószág«, az erõforrás-monopólium birtoklásával a földtulajdonon kívül állókat kizárja az elsajátításból, vagyis más tulajdoni tárgyakhoz képest hatalmi-politikai-uralmi tényezõ: akié a föld, azé az ország. Magyarország területének 62 százaléka mezõgazdasági mõvelés alatt áll, ez az arány európai országokkal összehasonlítva rendkívül magas. A mezõgazdasági terület 78 százaléka szántó, 4 Magyarország szándékaink szerint olyan ország lesz, ahol az európai többfunkciós, minõségi mezõgazdaság, a környezet- és tájgazdálkodás válik általánossá, ahol az agrárium úgy állít elõ értékes, egészséges élelmiszereket, valamint helyi energiát és egyéb nyersanyagokat, hogy közben megõrzi talajainkat, ivóvízbázisainkat, az élõvilágot, a tájat és benne az emberi kultúrákat. Mindezt úgy teszi, hogy a lehetõ legtöbb ember számára biztosít megélhetést. Fazekas Sándor 17 százaléka gyep. A konyhakert, a gyümölcsös és a szõlõterület részaránya együttesen 5 százalék. Magyarország népességének jelentõs része vidéken él. Budapest (1,8 millió) és a 8 nagyobb város ( ezer közötti, mintegy 1,2 millió) mintegy 3 milliós lakossági létszámát leszámítva 7 millió magyar a termõföld közeli településeken él. Tehát a magyar nép részére a mezõgazdasági terület lakóterület is. A FAO (Az ENSZ Élelmezési és Mezõgazdasági Szervezete) két évtizedes adatai alapján a mezõgazdasági mõvelésre alkalmas hazai terület ami az ország területének 65 százaléka, azaz hétszerese a világátlagnak a világ legjobb 3 százaléknyi termõföldjéhez tartozik. Ezt ki nem használni, illetve nem ezt a tényt tekinteni az agrár- és a gazdaságpolitika bázisának, úgy gondolom, fatális tévedése évtizedek kormányainak.... Az ár- és belvízekkel esetenként nem tudunk mit kezdeni, mert elhanyagoltuk a belvíz-elvezetõ csatornákat, összeszántottuk a területeket. Magyarország a világ harmadik legnagyobb termálvízkincsével megáldott országa. Ez az energiabázis ott van a lábunk alatt, elsõdlegesen az Alföldön, éppen az ország»legelesettebb«vidékein. Ezt a kincset sem kezeljük a helyén. Számomra felfoghatatlan, hogyan gyõzhet évek óta olyan szemlélet, hogy miként lehet megsarcolni az öntözõvizet, miképpen lehet egyre több pénzt kérni attól, aki felhasználja. A termálvizet most már négyféle adóval sújtják! így panaszkodik Csikai Miklós, a Magyar Agrárkamara elnöke. Elmondja azt is, hogy valamilyen tehetetlenség uralkodik az országban, amelynek természeti kincsei a föld, a víz, a termálvíz, valamint a vidéken élõk nagy aránya adottak a jobb életre. És nem ezekre alapozott a magyar gazdaságpolitika. Vidéken nincs elég munkalehetõség, a munkabér alacsony, a foglalkoztatottak kétharmada kikerült a termelésbõl, és ezeknek az embereknek a fele azóta sem talál munkát. Meg kell tanulni, hogyan kell a gabonából meg a biomasszából biodízelt meg bioetanolt elõállítani, és arra ösztönözni a vidéket, hogy erre a célra termeljen. Nem mellesleg, így másfélszer annyi jövedelme származik a termelõnek, mint ha a gabonát élelmezési célra állítja elõ. A vidék így lehet az energia-elõállítás egyik központja. Visszatérve a termõföld szabad adásvételi lehetõségének elhalasztása (továbbiakban földmoratórium) kérdésére, egy szeptember 2-i jelentés szerint az Európai Bizottság agrár- és vidékfejlesztési szóvivõje, Roger Waite emlékeztetett, hogy Magyarországnak részletes érvekkel alá kell támasztania a földmoratórium meghoszszabbítására vonatkozó kérelmét ahhoz, hogy az Európai Unió jóváhagyja. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Magyarország legfontosabb érveként említette, hogy Magyarországon a földárak nem érik el a nyugat-európai szintet, azoknak fele-harmada a belföldi földár. A miniszter utalt arra is, hogy a kérés megfogalmazását megelõzõen számos tárgyalást folytatott az ügyben kompetens külföldi szakpolitikusokkal, köztük az Unió illetékes fõbiztosával is. Megemlítette: a magyar törekvéseket támogatja Franciaország, Lengyelország, Románia, Bulgária, valamint a V4- országok is. Felemlítette: a magyar termõföld tulajdonának kérdésköre mindenkit érint, függetlenül attól, hogy kapcsolatban van-e a mezõgazdasággal vagy sem, ezért az nemzeti ügy. Nem lenne jó, ha a magyar termõföld tulajdona körül spekulatív ügyletek is felbukkannának, és a földmoratórium meghosszabbítása ezt a lehetõséget is ki kívánja zárni. Ezért Magyarország szeretné, ha a külföldiek földvásárlási tilalmát meghosszabbítanák április 30-áig. Annak érdekében, hogy a magyar termõföld hosszú távon a magyar gazdálkodók érdekeit szolgálhassa, új birtokpolitikai koncepciót kíván létrehozni a kormányzat, amely a húsz évre tervezett agrárprogram részét képezi. Ez határozott irányt jelöl ki a magyar mezõgazdaság számára. E koncepció részeként módosították a földtörvényt a közelmúltban úgy, hogy az államot minden földügylet során elõvásárlási jog illesse meg. A Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet, amely már megkezdte mõködését, szintén az új birtokpolitikai célok megvalósítását szolgálja. Magyarországon most 1,7-1,8 millió hektár van állami tulajdonban, és az a cél, hogy az állami földeknek is legyen gazdája. Ennek figyelembevételével kívánja a továbbiakban haszonbérbe adni a Nemzeti Földalap az állami tulajdonban lévõ földeket, valamint azt is szem elõtt tartja, hogy mindazok a fiatal gazdálkodók, akik a mezõgazdaságból szeretnének megélni, szintén megmõvelhetõ földterülethez jussanak. Fazekas Sándor miniszter emlékeztet: az állami földek bérbeadásából származó jövedelem ez évente 8-10 milliárd forint azt szolgálja, hogy az állam vásárolni tudjon a földpiacon, és annak dinamikus szereplõjévé váljon. A miniszter közölte, hogy szerinte a magyar földmoratórium kérésének ügyében az Unió még ez év õszén dönthet. Magyarországon a földforgalom mértéke éves szinten eléri a ezer hektárt. A földárak között ugyanakkor jelentõs, néha 50, de akár 100 százalékos eltérések is lehetnek, attól függõen, hogy az ország mely területén található az adott termõföld. Ugyancsak kérdésre felelve Fazekas Sándor közölte: a birtokrendezés ügye napirenden van, de az a hosszú távú agrárprogram része.

5 Jellemzõen a nagyméretû gazdaságok kialakulása felé haladtunk, holott a latifundiumokra és a bérmunkára alapuló, dél-amerikai típusú, tõkebefektetõ társaságok által mûködtetett tömegtermelõ mezõgazdaságnak az élelmiszer-minõségre és -biztonságra, illetve ezen keresztül a népegészségügyi helyzet alakulására, továbbá a környezetre és a vidék társadalmára gyakorolt hatásai rendkívül rosszak. Ez a folyamat a környezet pusztulásához és a helyi társadalom széteséséhez, a vidék népességmegtartó képességének vészes csökkenéséhez vezet. Lehet ugyan e rendszerben a tõkebefektetés hatékonysága maximális, de közös terhei,»társadalmi költségei«beláthatatlanul nagyok fogalmazott Fazekas Sándor miniszter. Meglévõ kiváló adottságainkat, hagyományainkat és szaktudásunkat nem sikerült kamatoztatni, az agrárkormányzat az alapanyag-elõállító, tömegtermelõ»rabszolga«- szerepkörbe szorította a mezõgazdaságot. Ezzel teljesen kiszolgáltatta a zömében külföldi tõkeérdekeltségek kezébe adott tároló, feldolgozó és értékesítõ vertikumnak, amely a haszon 90 százalékát lefölözi, s így annak csupán 10 százaléka jut a gazdákhoz. Ennek következményeit hûen tükrözik a magyar vidéken tapasztalható válságjelenségek. Látható, hogy az elmúlt idõszakban a politika nem szolgálta a vidéken élõk érdekeit, nem segítette a boldogulásukat. Elszakadt egymástól az agrár- és a vidékpolitika, pedig a kettõt nem lehet egymástól elválasztva kezelni. A folyamat tragikus következménye, hogy elveszett a magyar vidék népességmegtartó ereje, gazdasági potenciálja vészesen lecsökkent. Ha ma a vidéki tájakat járjuk, sok helyen üres porták, elgyomosodott földek, tönkretett utak, bezárt iskolák fogadnak bennünket. Ezen változtatnunk kell! A vidékfejlesztési miniszter szerint a legfontosabb cél az, hogy a magyar vidék legyen versenyképes a nagyvárosokkal életnívóban, környezetvédelemben, munkalehetõségek tekintetében és a lakosság megélhetésének biztosításában. A vidékfejlesztési tárcához tartozik majd a vízgazdálkodás, a természet- és környezetvédelem is. A tárca átfogó céljairól szólva elmondta: középtávon olyan magyar vidék megteremtése a cél, amely versenyképes a fejlett uniós országok hasonló területeivel. Ennek érdekében harmonizálni kell a mezõgazdasági, a vidékfejlesztési, a környezetvédelmi, a természetvédelmi, valamint a vízügyi körülményeket is ahhoz, hogy a magyar vidék életminõségében az uniós átlaghoz hasonló feltételeket biztosítson az embereknek. Ehhez nemcsak az agráriumot, hanem a vidéki infrastruktúrát például az úthálózatot, a szennyvízkezelést, az egészségügyet és a közbiztonságot is fejleszteni kell. Arra a szintre emelve, amely jó életminõséget és munkát biztosít a vidéki embereknek. Újabb buboréktrükk még ne váltsuk át hiteleinket forintra! Nemrégiben több bank is érdekes levelet küldött ügyfeleinek, amelyben arra hívták fel a figyelmet, hogy a svájci frank árfolyamszárnyalása kapcsán a pénzintézet megérti a devizahitelesek problémáit, és lehetõséget ad a forinthitelre történõ áttérésre. A pénzügyekben járatlan, tájékozatlan magyar lakosságon újabb vámot szeretnének behajtani a nyerészkedõk. A levél esetében az a tény is megtéveszthet bennünket, hogy az új Orbán-kormány a devizahitelek visszaszorításáról biztosította választóit. Nosza itt a remek alkalom a bankoknak... Aki svájci frankban adósodott el, és most váltana forintra, a teljes hitelére realizálja az árfolyamveszteséget. Mintha a hitel teljes ideje alatt ekkora lett volna az árfolyam! Ez a bankoknak nagyon jól jönne. Jelentõs mértékben befolyásolhatja az elkeseredett ügyfeleket az a hír is, hogy az alpesi ország jegybankja (SNB) kamatot emel*. Egy jegybanki kamatemelésnek kettõs értelemben is negatív hatása lehet a frankban eladósodottakra: egyfelõl alapja lehet a hitelt folyósító bank kamatemelésének, másfelõl a magasabb kamatszint növeli az adott valuta értékét, vagyis jelen esetben tovább drágítja a frankot más valutákkal, így a forinttal szemben is. Svájci kormányszakértõk szerint a magyarok esetében az átváltás egészen addig veszteséges mûvelet lesz, amíg a frank huzamosabb ideig 242 forint fölé nem emelkedik. A svájci szakszervezeti szövetség (SGB) felszólította a nemzeti bankot, hogy minden lehetséges eszközzel lépjen fel a frank túlzott erõsödése ellen. A szakszervezeti szövetség javasolja továbbá a devizapiaci tranzakciók megadóztatását. Ez jelentõsen csökkentené a rövid távú spekulatív mûveleteken szerezhetõ hasznot érveltek a tranzakciós adó mellett a szervezet szakértõi, akik szerint a frank erõsödése a belsõ piacuk tönkretételének egyik lépése. A szakszervezetek szerint komoly nemzetgazdasági károkat okozhat, ha hosszabb távon túlértékelt marad a frank. Egyebek között csökkenhetnek a bérek, és megugorhat a munkanélküliség, mert a termelés leállítására vagy külföldre telepítésére kényszerülhetnek vállalatok, amelyek reális árfolyam mellett nem zárnának be, és nem vonulnának ki az országból. Úgy tûnik a nemzetközi pénzvilág 3-4 hivatásos fogadója a svájci frankra tett, és ezzel Európa keleti térségeinek országait és a svájci pénzügyi szférát hozzák nehéz helyzetbe. Amint ezen szereplõk kilépnek a képbõl, az árfolyam újból esni fog, és ekkor a svájciaknak már elegendõ pénzük lesz a saját valutájuk stabilizálásának biztosításához. A szereplõk most újra eszközlufit fújnak, pedig a részvény- és a kötvénypiacon is ugyanolyan értékû virtuális tõke található, mint 2007 nyarán. A bankok trükkje nem meglepõ, de a kormányfõ forintba vetett bizalma bizonyára nem a Magyar Nemzeti Bankról szóló évi LVIII. törvénybõl következik. 1. (1) A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a Magyar Köztársaság központi bankja. Az MNB a Központi Bankok Európai Rendszerének tagja. (2) Az MNB, valamint döntéshozó szerveinek tagjai e törvényben foglalt feladataik végrehajtása és kötelességeik teljesítése során függetlenek, nem kérhetnek, és nem fogadhatnak el utasításokat az Európai Központi Bank kivételével a kormánytól, az Európai Unió intézményeitõl és szerveitõl, tagállamainak kormányaitól vagy bármilyen más szervtõl. Az illetékes magyar kormányzatnak nincs forintja. Az Európai Központi Bank rendelkezik ezen egzotikus valuta tanácsadói, kezelési jogkörével. A miniszterelnöknek és gazdasági tanácsadóinak nincs joga pénzt nyomni. A pénzügyi mozgásteret csak a kamatra felvett kölcsönök biztosítják a számukra. A forinthitelre történõ átállás így nem jelenti az adósságpumpa végét és a pénzügyi önállóság kezdetét. A legkisebb pénzügyi mozgástérrel a görögök, a spanyolok, a portugálok és a japánok rendelkeznek, míg az elhúzódó válság során a dánoknak, norvégoknak, dél-koreaiaknak sikerül a legtöbb levegõhöz jutni. Nem véletlenül. Nekik ugyanis sikerült egy jókora szeletet megõrizni a saját belsõ piacukból. Vukics Ferenc * Szerencsére a kamatemelés elmaradt a szerk. * A szerzõ hozzájárulásával. (Megjelent a Magyar Élet /Ausztrália/ szeptember 16-i számában.) 1. évfolyam 31. szám szeptember 23. 5

6 Magyar idõ Dr. Majtényi Gábor A kollektív intelligencia és szerepe a magyar nemzetkarakter fejlõdésében A Magyar Orvosok, Gyógyszerészek és Szakdolgozók Világtalálkozóján, augusztus 24-én elhangzott elõadás kivonata 2. rész (A cikk elsõ részében a szerzõ bemutatta, hogy egy akár állati, akár emberi csoport képes tagjai értelmességét meghaladó bölcs magatartásformákat kialakítani, amelyek hozzásegítik a túléléshez. Az pedig tény, hogy a magyarság mindmáig megmaradt a Kárpát-medence történelmi átjáróházában.) A legelvetemültebb történelmi elemzõ sem állíthatja, hogy ez a túlélés az elmúlt évezred zseniális népvezéreinek központilag irányított mûve. Nyilvánvalóan olyan, a túlélésre és külsõ ellenségekre összpontosító, rendkívül sikeres kollektív intelligens magatartásformák mûködtek itt, melyeknek összhatása lehetõvé tette az emberi raj önfenntartását. Ezen sikeres összmûködés révén és vele szoros, kölcsönös összefüggésben fejlõdött a magyar nemzeti jellem. Ne tekintsünk tehát az úgynevezett tipikusan magyar tulajdonságokra keserû, lemondó gúnnyal, mint a magyar irodalom, a társadalomtudományok, a média és a közvélemény sajnos sokszor teszi! A vakmerõség és szabadságszeretet, az ügyes egyéni túlélési módszerek ötvözõdnek ebben a jellemképletben a végtelen bizalmatlan Széchenyi-féle sarcmentalitás elemeivel. (Minden, ami kívül van, csak rosszat akarhat, és el akar valamit venni. Ez történelmileg igaz.) Széchenyi István Hitel címû mûvében majd kétszáz évvel ezelõtt, történelmi korát messze megelõzve hirdeti a sarcmentalitással szemben a hitel és hitelesség világát. Széchenyi e mûvét mindenki számára modern kötelezõ olvasmánynak kellene tekinteni. Az ultrarövidtávú nyereségekre törekvõ magyaros szalmaláng -mentalitás egy ellenséges környezetben a hirtelen bevetés értelmes zsákmányszerzõ taktikája és egyúttal Karácsony Sándor szerint a szükséges passzív és aktív ellenállás váltakozása. A tipikus magyar sültgalambra várás a magyar történelmi környezetben teljesen érthetõ passzív és regresszív gyermeki védekezési mód, másrészt a kivárási elv bölcs alakzata, a vak harciasság ellentéte is. A hazánkban mindmáig népbetegségként elterjedt panaszkultúra a külsõ ellenség agresszivitását tompító, a teljes kizsákmányolást megakadályozó zseniális védekezési forma, hiszen az elégedett embertõl van még mit elvenni. A kudarcok okainak külsõ körülményekben való keresése történelmi tapasztalaton alapult, így a múltban megfelelõ volt, napjainkban nem az. A külsõ ellenség által gyakorolt évszázados brutális megtorlás veszélye elképzelhetetlenné teszi az egyéni felelõsség fölvetését, ezért a bûntudat a magyar túlélés-technikának nem kifejezett eleme. A széthúzás szintén túlélési technika, hiszen mindenfajta összetartás felkelti a külsõ hatalom gyanakvó figyelmét és kontrollmechanizmusait. A kudarc heroizálása egy kudarcos történelemben összetartó erõ, amelynek kapcsán a nemzetraj egyedei egymást felismerik, a sikeres egyed leginkább áruló vagy ellenség, ezért úgymond nem fajazonos. A csodavárás a történelmileg indokolt kilátástalanságérzést teszi valamelyest tûrhetõvé. A nemzetközpontúság a túlélési program összetartó eleme. A függetlenségvágy az együtt gondolkodó közösség önszervezõ törekvése irányító és rendezõ pontok kiépítésére. A kisebbségellenesség a hiperraj önszervezõ képességének napjainkban immár idõszerûtlen felsõ határát jelzi, hiszen a múltban minden energiáját a külsõ ellenségre kellett összpontosítania, belsõ differenciálódásra nem volt célszerû energiát fordítani. Némi szervezhetetlenség a túlélési taktika alapvetõ eleme. A kollektív intelligencia mûködését vizsgálván James Surowiecki a sokféleséget, a különbözõséget, a személyes, önálló ítéletképzést tekinti a csoportintelligencia alapvetõ elemének. Ezt számos kísérlet és modellképzés bizonyította. Az egynemû csoportok döntései paradox módon kevésbé értelmesek, mint a független véleményekbõl összegzõdõ végeredmények. Eltekintve ettõl, a külsõ hatalmak a magyarokat leginkább saját érdekeikbõl ágyútölteléknek próbálták felhasználni, így a szervezhetetlenség a csoport szempontjából bölcs magatartás volt. E miatt az évszázados, összhatásában bölcs magatartáskultúra miatt ülünk ma itt és beszélünk ezen a nyelven. Ennek a közös mentalitásnak mindennemû keserû és önmarcangoló ostorozása rontja a nemzeti öntudatot és önértékelést, ráadásul tökéletesen hamis, hiszen mint látjuk, ez és csakis ez a nemzetkarakter volt sikeres a túlélésben ben azonban, a szocializmus összeomlása és az arra következõ, világszerte végtelen arroganciájú neoliberális gyõzelmi mámor a külsõ ellenség megbízható jelenlétére beállítódott magyar túlélési stratégiát alapjaiban rengette meg. A külsõ ellenség belülre került, a legutóbbi évtizedben már ügyes cápák garmadája úszott együtt a rajjal, egyes makrélák csodával határosan cápává mutáltak, vagy azokat kiszolgálták, a rajintelligencia legnagyobb részét a hovatartozás paranoid tisztázása foglalta le, feketére és vörösre festett makrélák estek egymásnak A posztkommunista káosz polarizációs folyamataira tehát a magyar közös értelem épp történelmi meghatározottsága folytán nem volt felkészülve. Az irányítatlanul megvadult neoliberális tõkeáramlás világszerte beláthatatlan nagyságrendû pénzügyi válsághoz vezetett. Ez remélhetõleg a kapitalizmus neoliberális formájának a végét harangozza be. A magyar együttes bölcsességnek és tudati állapotnak is alkalmazkodnia kell ehhez a végtelenül felgyorsult gazdasági és társadalmi változáshoz. 6

7 Új gondolkodási és cselekvési kultúrára van tehát szükség, az eddig magas szintre fejlesztett, a túlélés szempontjából bizonyítottan intelligens magyar magatartásformák és sajátos problémamegoldó képletek a tudás- és bizalomközpontú jövendõ információs társadalom végtelen születési kínjaiban idõszerûtlenné váltak. Ennek alapvetõ eleme a nagy távlatot nyitó és az ésszerû önszervezõdést támogató dinamikus vezetés a bizalom és bizalomkeltés fejlesztése tehát a Széchenyiféle hitelmentalitás, mely egyértelmû a gazdasági és társadalmi erkölccsel a tudás és a magyar és idegen nyelvû ismeretszerzés, valamint az elektronikus és személyes kapcsolati háló kiépítése. A földrészek, népcsoportok és nemzetek világméretû versengésében azok a népek lesznek képesek túlélni és együtt fejlõdni, amelyek ezeket a feltételeket magas szintre fejlesztik. Az össztársadalmi bizalom megteremtése az új gondolati és problémamegoldási rendszer társadalmi tõkéjének legalapvetõbb eleme. Ebben az alapvetõ és életfontosságú változásban mi, orvosok a magyar népnek nem csak testi, lelki, társadalmi egészségéért vagyunk felelõsek, hanem társadalomlélektani és tudati fejlõdéséért is. Nekünk, orvosoknak teljesen világos, hogy egy bármennyire összetett élõ rendszer akkor mûködik jól, ha a központi, globális irányítás biztosítja az önálló és változatos alegységek független mûködéséhez szükséges legjobb feltételeket, és az azok által adott visszajelzésekbõl rendszeresen tájékozódva, a részegységek önállóságát tiszteletben tartva ezeket a feltételeket folyamatosan szabályozzák. Az általunk orvosok által ismert emberi szervezet már régen megmutatta, hogyan kell mûködnie egy hihetetlenül magas szintû, optimálisan irányított demokratikus rendszernek! A politika átfogóan felelõs a szükséges és nem felesleges irányítás, a bizalom, a tudás, és a legmagasabb szintû és sebességû szabad ismeretáramlás fenntartásáért. Az orvos rendkívül hatékony terjesztõ szerepe az egyén szintjén mûködik. A társadalom semmilyen más csoportjának nincs olyan az egyes emberre ható szuggesztív és alakító ereje, mint az orvosoknak. Ennek szerves része az orvosok egymáshoz fûzõdõ bizalmának, összehangoltságának, mintegy intelligens rajképzésének fejlesztése szakmai és társadalmi szinten egyaránt. Ehhez természetesen az is hozzátartozik, hogy a saját biopszicho-szociális egészségükhöz szükséges feltételeket a társadalomtól együttesen elvárják. A hippokratészi eskü nem értelmezhetõ akként, hogy az orvos legyen a társadalom egyetlen tökéletesen bizalomgerjesztõ szereplõje és az egyetlen kivétel a társadalom erõsen anyagias törekvései alól. Úgy sem, hogy az eskü által felvállalt elkötelezettség a mûködés piaci értékét csökkentve, leginkább társadalmi elismerés devizájában fizetendõ ez képtelenség! Ha az orvos mûködését a társadalom érdeme szerint honorálja, akkor a páciensnek nem kell további bizalmat vásárolnia, és a paraszolvencia jelentõsége megszûnik. Az viszont elvárható, hogy együttesen elöl járjunk a bizalom növelésében, fõleg olyan történelmi idõszakban, amelyben a jelenlegi alacsony bizalmi hányados nem lesz elegendõ egy nemzet társadalomlélektani és gazdasági túléléséhez. A csodavárás ugyanis nem a felnõtt személyiség bizalmi megnyilvánulása! A pácienseknek az orvosok iránti bizalma elsõsorban az orvosi mûködés hatékonyságával és a szorosabb beteg orvos kapcsolattal mélyíthetõ el. Ennek egyik alapvetõ eleme a járványos méreteket öltõ depresszió hatékony kezelése. E feladat megoldása messze meghaladja a pszichiátriai és pszichoterápiás szakágazatok kapacitását, szinte minden gyakorló kolléga közremûködésére szükség van. A rövid-pszichoterápiás módszerek és a modern antidepresszánsok körültekintõ alkalmazása viszonylag könnyen elsajátítható, ennek feltétele az orvos-továbbképzés további elmélyítése a legszélesebb körben. A magyar kollektív intelligencia irányváltásának második feltétele a tudás közvetítése, ami ugyan elsõsorban a politika és az oktatási intézmények feladata, de a beteg orvos kapcsolatban is rendívül hatékonyan képviselhetõ. A felnõtt, tájékozott, sorsáért és egészségéért felelõs beteg ideálja, a gyermeki, regresszív tendenciák feloldása, a csodavárás kíméletes feldolgozása, a beteg beavatása egy pozitív és egészségorientált orvosi mentalitásba, a beteg önbizalmának és önképének helyreállítása és összefoglalóan: a problémaorientáltság helyettesítése egy megoldásra tekintõ tudatvilággal. Mindezek nem ördöngös pszichológiai feladatok, hanem a szükséges össztársadalmi fogalomrendszer és a mindennapi beteg-orvos kapcsolat alapvetõ elemei. Az új tudati rendszer harmadik eleme a hálózatképzés és az elektronikus kapcsolatok magas szintje. Korunkban mindenki mindenkivel közelítõleg fénysebességgel tud érintkezni, így a magyar nyelvû orvostársadalom és a magyar nyelvû különbözõ földrajzi egységek együttesen értelmes csoporttá válásában a kapcsolatok sûrûsége, nem pedig a hangzatos jelszavak játszszák a döntõ szerepet. A puszta túlélésre szakosodott magyar nemzetkarakter kompetenciarendszere és együttesen bölcs mûködése csodával határos hatékonysággal szolgált, de újításra szorul. Ha reflexszerûen új külsõ ellenséget keresve a neokonzervatívizmus és neomarxizmus valami furcsa magyar virtusos egyvelegével a TÕKÉT mint olyat kiáltjuk ki ellenségnek, az gyáva nyúlként menekülni fog. Ez a gyáva nyúl csak legelni szeret meg szaporodni. Hagyjuk a nyuszikat kis kertünkben nyugton szaporodni, és szabályozzuk okos kerítéssel a mezõ vadnyúlhordáinak garázdálkodását. A következõ évtized dönti el, mennyire sikerül a bizalom és bizalomraméltóság, a tudás és a kapcsolat világát tovább elmélyíteni, elsajátítani, szakszerûvé tenni. Csak ezen az úton alakulhat ki a posztmodern magyar együttes bölcsesség, az emergens rajképzés, melyben az egész minõségileg több, mint az elemek összege, és ez az Egész világszerte versenyképes. Ebben az egzisztenciálisan döntõ folyamatban, nekünk orvosoknak alapvetõ szerepünk van. Nekünk Mohács kell mondta a huszadik század egyik legnagyobb költõje. Teljes tisztelettel Ady Endre géniusza iránt: Mohács ne kelljen nekünk! Dr. Majtényi Gábor a pszichoszomatika és pszichoterápia szakorvosa, Düsseldorf 1. évfolyam 31. szám szeptember 23. 7

A kollektiv intelligencia és annak szerepe a magyar nemzetkarakter fejlödésében

A kollektiv intelligencia és annak szerepe a magyar nemzetkarakter fejlödésében A kollektiv intelligencia és annak szerepe a magyar nemzetkarakter fejlödésében Elöadás a Magyar orvosok, Gyógyszerészek és Szakdolgozók Világtalálkozóján Budapest 2010 augusztus 24 Dr. Majtényi Gábor

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA 4.

PEDAGÓGUSOK LAPJA 4. PEDAGÓGUSOK LAPJA 4. LXVII. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2011. ÁPRILIS 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN ÉRTJÜK EGYMÁST? Jó nap volt az életre április 9.! Ezen a napon Budapesten ötvenezer

Részletesebben

avagy Schneider úr 2010-ben veszi a kalapját?

avagy Schneider úr 2010-ben veszi a kalapját? A TARTALOMBÓL: Milliókért vizsgálják az õszödi beszéd... 2 média visszhangját Hallgass az eszedre! Szavazz a zsebedre!. 3 Egy meghívott vendég gondolatai a..... 4 Munkáspárt 2006 kongresszusáról A polgári

Részletesebben

Koldulunk ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK. erre-arra-amarra MELLÉKLET. Ferge Zsuzsával Szegvári Katalin beszélgetett

Koldulunk ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK. erre-arra-amarra MELLÉKLET. Ferge Zsuzsával Szegvári Katalin beszélgetett MELLÉKLET ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK Esélyegyenlőségi melléklet 2010. január február A 2010-es évet az Európai Parlament és az Európa Tanács A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai

Részletesebben

Közmeghallgatás a közgyûlésben

Közmeghallgatás a közgyûlésben ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban IX. LAP évfolyam 23. szám 2011. december 1. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Közmeghallgatás a közgyûlésben Anovember 24-ei közgyûlés után tartották

Részletesebben

Beszélgetés a diófák alatt. Művelődés Népfőiskola Társadalom. értékekrôl problémákról nemzetrôl hazáról. a Népfôiskola kertjében.

Beszélgetés a diófák alatt. Művelődés Népfőiskola Társadalom. értékekrôl problémákról nemzetrôl hazáról. a Népfôiskola kertjében. Művelődés Népfőiskola Társadalom A MAgyar Népfőiskolai Társaság kiadványa 2014/3 szét kell vágnunk Jobb polgárt, jobb hazafit, s jobb embert nevelni, ez a népfőiskola célja (Móricz Zsigmond) a félelemnek

Részletesebben

Országos Szövetségének folyóirata. XV. évfolyam, 5 6. szám 2005. május június Ára: 720 forint

Országos Szövetségének folyóirata. XV. évfolyam, 5 6. szám 2005. május június Ára: 720 forint Országos Szövetségének folyóirata HARCOK 4 Lépjünk együtt! MINDENNAPOK 30 Szennyhelyzetjelentés ÁLLÁSPONTOK 34 pípípí és az önkormányzatok XV. évfolyam, 5 6. szám 2005. május június Ára: 720 forint FEJLESZTÉSEK

Részletesebben

NAKlap. Egy pillantás a múltunkba A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. 2013. szeptember. Érkezik a kamarai kártya 18. oldal

NAKlap. Egy pillantás a múltunkba A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. 2013. szeptember. Érkezik a kamarai kártya 18. oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap 2013. szeptember A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA Egy pillantás a múltunkba Érkezik a kamarai

Részletesebben

Az utolsó csepp ÖN K O R K É P PORONDPARÁDÉ. Esélyek és lehetőségek

Az utolsó csepp ÖN K O R K É P PORONDPARÁDÉ. Esélyek és lehetőségek Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET 2 0 0 9 3. szám ÖN K O R K É P tizenkilencedik évfolyam, 179. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT www.onkorkep.hu www.onkornet.hu Miért fontos Európa? 10 Szimbolikus

Részletesebben

Elég volt a többletterhekbõl

Elég volt a többletterhekbõl Közéleti információs havilap Megjelenik minden hónap elsõ hetében II. évfolyam 3. szám, 2008. március Ásotthalom, Bordány, Domaszék, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Röszke, Ruzsa, Szeged,

Részletesebben

ÖSSZEKUSZÁLVA ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ AZ ELSŐ BKK-S NAPOKRÓL

ÖSSZEKUSZÁLVA ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ AZ ELSŐ BKK-S NAPOKRÓL 2012. II. ÉVFOLYAM 2. SZÁM AZ EGÉSZ TÖBB, MINT A RÉSZEK ÖSSZEGE WWW.KEKS.HU CÉLKERESZTBEN ÖSSZEKUSZÁLVA ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ AZ ELSŐ BKK-S NAPOKRÓL HOL IS TART MOST A KEKSZ? ÓDA A MERCEDESRŐL SZÁMVETÉS 42 SZISZIFUSZ

Részletesebben

100 nap, amely megváltoztatta Magyarországot. 2010. szeptember 7. Orbán Viktor beszéde a Professzorok Batthyány Körének rendezvényén, Budapesten.

100 nap, amely megváltoztatta Magyarországot. 2010. szeptember 7. Orbán Viktor beszéde a Professzorok Batthyány Körének rendezvényén, Budapesten. 100 nap, amely megváltoztatta Magyarországot 2010. szeptember 7. Orbán Viktor beszéde a Professzorok Batthyány Körének rendezvényén, Budapesten. Tisztelettel köszöntöm Önöket, Hölgyeim és Uraim! Én ugyan

Részletesebben

AZ EU MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓJA

AZ EU MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓJA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK nappali tagozat szakdiplomácia AZ EU MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓJA Készítette: Laczkovszki Bernadett Budapest, 2008

Részletesebben

Karácsony Szilárd: MUNKAKÖNYV. A legnagyobb tévedésünk

Karácsony Szilárd: MUNKAKÖNYV. A legnagyobb tévedésünk Karácsony Szilárd: MUNKAKÖNYV A legnagyobb tévedésünk Nagyot változott a világ. Korábban, akinek nem volt Munkakönyve, vagy az üresen tátongott, közveszélyes munkakerülőnek minősült, ami társadalomellenes

Részletesebben

Hazánk. Barátaim! Sokan vagyunk szerte Magyarországon, Találkozzunk ezeken a hasábokon, tudassuk

Hazánk. Barátaim! Sokan vagyunk szerte Magyarországon, Találkozzunk ezeken a hasábokon, tudassuk K E R E S Z T É N Y S É G É S K Ö Z É L E T Kereszténydemokrata lap Semjén Zsolt Lectori Salutem! 2007. február Szívünkhöz közel álló, szép szó ennek a lapnak a címe:. Barankovics Istvánnak, pártunk alapítójának,

Részletesebben

NAKlap. Magyar termôföld 2014 6-8. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. Õstermelôi igazolvány: Ingyen Interjú Gyôrffy Balázzsal 4-5 oldal

NAKlap. Magyar termôföld 2014 6-8. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. Õstermelôi igazolvány: Ingyen Interjú Gyôrffy Balázzsal 4-5 oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap 2014. január A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA Magyar termôföld 2014 6-8. oldal Õstermelôi

Részletesebben

A család minden tagja számára

A család minden tagja számára NOE Levelek A család minden tagja számára 193-194. 2007. december Nagycsalád 2007. december 1 Tartalomjegyzék 20 éve a családok szolgálatában.................... 3 Így ünnepeltünk.............................

Részletesebben

Magyar Református Nevelés

Magyar Református Nevelés Magyar Református Nevelés református pedagógiai szaklap 1 VIII. évf. 1. szám 2006. március A TARTALOMBÓL: Tematikus összeállítás: Globális kihívások keresztyén válaszok Posztmodern kihívás, keresztyén

Részletesebben

Napjaink etikai kihívásai. Kísérleti tankönyv Etika, kiegészítő modul

Napjaink etikai kihívásai. Kísérleti tankönyv Etika, kiegészítő modul Napjaink etikai kihívásai Kísérleti tankönyv Etika, kiegészítő modul Budapest, 2015 KÍSÉRLETI TANKÖNYV A KÖZÉPFOKÚ REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY OKTATÁSÁHOZ Készült a Református Pedagógiai Intézet

Részletesebben

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/5. május. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/5. május. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 21. évf. 2011/5. május Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! A Vidékfejlesztési Minisztériumban elkészült Nemzeti Vidékfejlesztési Koncepció 2020 címû átfogó

Részletesebben

Horn Gyula aktívabb munkát vár a szocialistáktól. Ki lehet lépni az euróövezetbõl

Horn Gyula aktívabb munkát vár a szocialistáktól. Ki lehet lépni az euróövezetbõl Gyengült az MSZP esélye........... 2 Magyarország azonnal mondja......... 2 fel EU tagságát! A vitáról..........................3 A vita és ami mögötte van............ 6 Köszönet Horn Gyulának............

Részletesebben

2006. április XI. évfolyam 2. szám A HÁZI GYERMEKORVOSOK EGYESÜLETÉNEK SZAKMAI LAPJA

2006. április XI. évfolyam 2. szám A HÁZI GYERMEKORVOSOK EGYESÜLETÉNEK SZAKMAI LAPJA 2006. április XI. évfolyam 2. szám A HÁZI GYERMEKORVOSOK EGYESÜLETÉNEK SZAKMAI LAPJA A dolgok rendje TARTALOM A második forduló hétvégéjén tanácskozott egyesületünk vezetôsége. A téma a Nemzeti Gyermekegészségügyi

Részletesebben

Partnerség a világ mezôgazdaságában

Partnerség a világ mezôgazdaságában Tartalom XVI. ÉVFOLYAM AZ EUROFARM SZAKLAPSZÖVETSÉG TAGJA FÔSZERKESZTÔ: DR. KOVÁCS JÁNOS SZERKESZTÔBIZOTTSÁG ELNÖKE: DR. NAGY JÁNOS TÁRSELNÖK: BÚVÁR GÉZA SZERKESZTÔBIZOTTSÁG: DR. BENEDEK PÁL DR. CSIZMAZIA

Részletesebben

Kedves Kolléganő, Kolléga! Beszélgetés. A Magyar Orvosi Kamara hivatalos folyóirata. A biológiai terápia a medicina sikertörténete

Kedves Kolléganő, Kolléga! Beszélgetés. A Magyar Orvosi Kamara hivatalos folyóirata. A biológiai terápia a medicina sikertörténete Orvosok Lapja A Magyar Orvosi Kamara hivatalos folyóirata A biológiai terápia a medicina sikertörténete Beszélgetés Poór Gyula professzorral Kedves Kolléganő, Kolléga! Az újságban adategyeztető lapot talál.

Részletesebben

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA A TARTALOMBÓL A hidegháborútól a globális integrációig Beszélgetés Palánkai Tibor akadémikussal Forgács Imre: A közigazgatás dilemmái az integrációk korában

Részletesebben

Ön a szocialista nagyváros öntudatos polgárának lapját, a Jó Ha Figyelünk címû alkalmi megjelenésû újságot olvassa. A lap elektronikus formában

Ön a szocialista nagyváros öntudatos polgárának lapját, a Jó Ha Figyelünk címû alkalmi megjelenésû újságot olvassa. A lap elektronikus formában Ön a szocialista nagyváros öntudatos polgárának lapját, a Jó Ha Figyelünk címû alkalmi megjelenésû újságot olvassa. A lap elektronikus formában ingyenesen letölthetõ, a www.johafigyelunk.hu weboldalról.

Részletesebben

MULTIKULTI SHOW VOLT TÉMÁINK MINÕSÉGI PDSZ AKADÉMIA BALATONALMÁDIBAN A NEMZETI TANÉVNYITÓ A PEDAGÓGUSOK ENNYIT KERESNEK

MULTIKULTI SHOW VOLT TÉMÁINK MINÕSÉGI PDSZ AKADÉMIA BALATONALMÁDIBAN A NEMZETI TANÉVNYITÓ A PEDAGÓGUSOK ENNYIT KERESNEK www.pdsz.hu 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 20. MULTIKULTI SHOW VOLT A NEMZETI TANÉVNYITÓ ÉRDEKVÉDELEM JOGVÉDELEM FÜGGETLENSÉG SZOLIDARÍTÁS SZOLGÁLTATÁS TÉMÁINK MINÕSÉGI PEDAGÓGUSKÉPZÉS 4-5. OLDAL 2. oldal

Részletesebben

Trendforduló után a sörgyártók. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja. Két hét alatt két meg szorító csomag

Trendforduló után a sörgyártók. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja. Két hét alatt két meg szorító csomag Magyar GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja LII. Évfolyam 2012. 8. szám A tartalomból... Trendforduló után a sörgyártók Csíkné dr. Kovács Klára, a szakmai szövetség elnöke

Részletesebben

HALOTTI BESZÉD. A TARTALOMBÓL A PSZ kiáll az elnök mellett! Válasszanak! Építő javaslataikkal vagy segítenek, Kosztolányi Dezső LXIX.

HALOTTI BESZÉD. A TARTALOMBÓL A PSZ kiáll az elnök mellett! Válasszanak! Építő javaslataikkal vagy segítenek, Kosztolányi Dezső LXIX. PEDAGÓGUSOK LAPJA LXIX. ÉVFOLYAM 11. A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2013. NOVEMBER 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN Kosztolányi Dezső Látjátok feleim, egyszerre meghalt és itt hagyott minket

Részletesebben

Etyeki. Közdolgokban hallgatni, hol káros vélemény vagy tett nyilatkozik, hû polgárnak nem szabad Kölcsey Ferenc

Etyeki. Közdolgokban hallgatni, hol káros vélemény vagy tett nyilatkozik, hû polgárnak nem szabad Kölcsey Ferenc 2011.01.24 02:16 Page 2 Etyeki Befelé nézz, bensôdben fakad fel a jónak forrása, s ha szüntelenül mélyíted, szüntelenül buzog! Marcus Aurelius Felelôsséggel Etyekért független, civil közéleti havilap IV.

Részletesebben