Egyházaskesző Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás február Véleményezési tervdokumentáció TH

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyházaskesző Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2015. február Véleményezési tervdokumentáció TH-14-02-07"

Átírás

1 Egyházaskesző Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás február Véleményezési tervdokumentáció TH Felelős tervező: Tervező munkatárs: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner Attila Szabó Roland településmérnök Közlekedéstervező: Energia és vizi közmű tervező: Táj és zöldfelülettervező: Bogár Zsolt K-1d-1/ Horváth Ervin TE-T TV-T Auer Jolán TK

2 TARTALOMJEGYZÉK 1 A TERVEZÉSI FELADAT Előzmények A tervezési feladat meghatározása Mellékletek 5 2 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 6 3 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 6 4 SZABÁLYOZÁSI TERV Jóváhagyandó munkarészek Szabályozási terv Rendelettervezet A szabályozási terv leírása A terv szükségességének indoklása A szabályozási terv várható hatásainak bemutatása A szabályozási terv önkormányzatot terhelő pénzügyi vonatkozásai Kötelező alátámasztó szakági munkarészek Tájrendezés Környezetalakítás Közlekedés Közművesítés Elektronikus hírközlés Egyéb alátámasztó szakági munkarészek 24 5 TERVEK 24 2

3 1 TERVEZÉSI FELADAT 1.1 ELŐZMÉNYEK Egyházaskesző község önkormányzatának képviselőtestülete a április 17-i ülésén úgy döntött, hogy a község 2005-ben elkészült településrendezési tervét módosítja. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. Törvény (a továbbiakban építési törvény) 6. (3) (4) továbbá a 13. (4) bekezdésében, és a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelettel közzétett Országos Településrendezési és Építési Követelményekben (a továbbiakban OTÉK) és a 36/2002. (III. 7.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. tv. 8. (1) bekezdésében és a 16. (1) bekezdésében biztosított feladat- és jogkörében eljárva elkészíttette a község településszerkezeti tervét, melyet a 16/2005.(III.22.) Kt. számú önkormányzati határozattal hagyott jóvá. A jogszabályokban előírtaknak megfelelően elkészíttette a település szabályozási tervét is, melyet a 2/2005. (III.30.) Kt. számú önkormányzati rendelettel hagyott jóvá. A rendezési tervmódosításról a 4/2014. (IV.17) Kt. számú határozatot hozta, melyben támogatja a módosítási szándékot. Az önkormányzat a rendezési tervet egy konkrét külterületi területre vonatkozóan módosítani kívánja, mivel a hatályos településszerkezeti szabályozási tervben a területek nem bányászati övezetként kerültek rögzítésre, annak ellenére, hogy korábban már készültek a területre bánya műszaki vizsgálatok és kutatási vizsgálatok. Az egyházaskeszői egyéb külterületeken már több éve bányászati tevékenységet folytatnak vállalkozások. A területre vonatkozó településrendezési tervmódosítás elkészítésével az önkormányzat cégünket, a Tér-Háló Kft.-t bízta meg. A jelenleg hatályos rendezési tervet 2004-ben irodánk készítette az új építési törvény előírásainak megfelelően. A tervezett fejlesztési területre és környezetére készítünk - az január 1-től hatályos, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvényben (többször módosított építési törvény) előírtaknak megfelelően - rendezési tervmódosítást, melynek most 314/2012 (XI.8.) Korm. Rendelet 36.. szerinti teljes eljárásának véleményezési dokumentációját állítottuk össze. A terv készítése során figyelembe vesszük az alábbi előzményeket: Egyházaskesző Község Rendezési Terve Veszprém Megye Területrendezési Terve Országos Területrendezési Terv (2003. Évi XXVI. törvény) Veszprém Megyei Környezetvédelmi Program Triberg Kft. bányaművelési műszaki terv Egyházaskesző V. agyag bányatelek tájrendezési előterv A TERVEZÉSI FELADAT MEGHATÁROZÁSA A rendezési tervmódosítás által érintett területek Jelen tervdokumentáció Egyházaskesző következő részeire vonatkozik: Tervezési terület: a 0149, 0150/3-0150/9 hrsz. alatti területek. 3

4 A rendezési tervmódosítás célja A tervmódosítás célja a tervezési területen az általános mezőgazdasági terület, különleges bánya területbe történő sorolása. Az önkormányzat a területen bányászati tevékenységet folytató céggel közösen olyan rendezési tervmódosítás készítését irányozta elő, ami rendezi terület építésjogi helyzetét, különös tekintettel, hogy a területeken a tervezési előkészítő munkálatok felgyorsultak. A rendezési tervmódosítás feladata az, hogy biztosítsa a környezetvédelmi engedélyekben előírt rendezési tervi egyezőséget. A jelenleg hatályos településszerkezeti és szabályozási terv jóváhagyása után szükségessé vált a bányatelek alakítással érintett területeken a különleges bányászati övezet létrehozása, a helyi építési szabályzatban történő megjelenítése. A fenti okok miatt elkerülhetetlenné vált egy új településszerkezeti terv elkészítése, illetve a külterületi szabályozási terv szabályozási elemeinek áttekintése és a szükséges mértékű módosítása a területre vonatkozóan, mely a településrendezési céljainak jogi hátterét biztosítja. Fentiek alapján Egyházaskesző község képviselőtestülete úgy döntött, hogy a szükséges településrendezési tervmódosítást elkészítteti az alábbi szempontrendszer hangsúlyozásával: a bányászati terület, mint övezetként történő feltüntetése egyértelmű építési jogalkalmazás biztosítása a környezetvédelmi szempontok felülvizsgálata, érvényesítése A település északi határában a belterülettől kb m-re találhatóak külterületen elhelyezkedő kutatási területek, mely jelenleg mezőgazdasági általános övezetként kerültek rögzítésre a hatályos rendezési tervben. A mezőgazdasági általános övezetű területek a 8406 sz. állami mellékút külterületi szakaszáról közelíthetőek meg. A 0149, 0150/3-0150/9 hrsz.-ú területeken a bányászati tevékenység beindításához szükséges a rendezési terven a különleges bánya övezet feltüntetése. A környező területek maradnak mezőgazdasági általános övezetben. A területek feltárása továbbra is a meglévő mezőgazdasági utakról, illetve a 8407, 8406 sz. állami mellékutakról lehetséges. Feladat: a településszerkezeti és szabályozási terv módosítása 1.3. MELLÉKLETEK Önkormányzati határozat Előzetes vizsgálat dokumentumai Az előzetes véleményezési eljárás dokumentumai Előzetes véleményezés tértivevényei Közútkezelői hozzájárulás Régészeti hatástanulmány Partnerségi egyeztetés dokumentumai Jogerős térképmásolat Mintakeresztszelvények 4

5 2. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Egyházaskesző község képviselőtestülete a 13/2004.(IV.19.) számú képviselő-testületi határozattal fogadta el a község településfejlesztési koncepcióját, amely az Országos Területfejlesztési Koncepcióval és a Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepcióval összhangban került meghatározásra. Jelen tervdokumentációban megfogalmazott fejlesztési elképzelések illetve szabályozási elemek a településfejlesztési koncepció céljainak elősegítését szolgálják, a terv elhatározásai szervesen illeszkednek a településfejlesztési koncepcióban rögzített fő fejlesztési célkitűzésekhez. A településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott fejlesztési elképzelések módosítására nem volt szükség. 3. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 3.2. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv M=1:8 000 felbontású Határozattervezet Egyházaskesző község Önkormányzat Képviselő-testületének számú határozata az 16/2005.(III.22.) sz. határozattal jóváhagyott Egyházaskesző Településszerkezeti Tervéről Egyházaskesző Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV tv. 8. (1) és a 10. (1) bekezdés d.) pontja szerint, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. Törvény (a továbbiakban építési törvény) 7. (3) bekezdés b.) pontjára, továbbá a 253/1997. (XII.20.) Korm. Rendelettel közzétett Országos Településrendezési és Építési Követelmények (a továbbiakban OTÉK) 2. (1) bekezdésében foglaltakra hivatkozva az alábbi határozatot hozza: A Településszerkezeti tervet módosítja a TH számú terv T-1/M tervlapja szerint. jegyző. polgármester Egyházaskesző,. 5

6 3.3. LEÍRÁS A módosítással érintett tervezési területek településszerkezeti és területfelhasználási vonatkozásai A település következő területein tervezett a területfelhasználás változása: a 0149, 0150/3-0150/9 hrsz. alatti területek. A terület a jelenlegi hatályos szabályozási tervben Má (mezőgazdasági, általános /szántó/) terület felhasználású területként szerepel. A rendezési terv a területre vonatkozóan nem tartalmaz részletes szabályozási tervet és építési előírásokat. A területek részben kivett bánya területek, részben szántó, út művelési ágú területek, melyek a vállalkozás, illetve magánemberek tulajdonában van. Az önkormányzat a fenti területet (kb. 20,5 ha) különleges beépítésre nem szánt bánya területként kívánja szerepeltetni a rendezési tervben a területen működést tervező bányaipari vállalkozás igénye szerint. A hasznosítani kívánt területen a vállalkozás felszíni művelésű bentonitos agyagbányát tervez létrehozni. A változtatási szándékot a község a rendezési tervmódosítással támogatja. A jelenlegi állapot szerint a jogi szabályozás adta keretek között az önkormányzatnak elengedhetetlenül fontos a helyi gazdasági szereplők biztonságos működésének megteremtése. A módosítási cél a bentonitos agyagbánya működtetésének biztosítása, megfelelve a környezetvédelmi felügyelőség határozatában foglaltaknak. A bánya terület nem határos a belterülettel, távolsága az egyházaskeszői belterületi határtól kb. 500 m, a szomszédos Várkesző belterületétől kb. 3,0 km. A hatályos szabályozási terv a tervezett bánya irányába nem tartalmaz lakóterület kijelölést. Hatályos településszerkezeti terv Tervezett állapot A RENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE SORÁN FIGYELEMBE VETT TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK Országos Területrendezési Terv A települési célok elérését az országos, regionális, kistérségi, és a szomszéd településeken történő fejlesztésekkel összehangoltan kell megvalósítani. Ennek érdekében figyelembe kell venni a megyei területrendezési tervben és az országos területrendezési tervben megfogalmazott fejlesztéseket, 6

7 amelyek az egyes konkrét települési elképzelések nagyobb összefüggésrendszerbe integrálhatóságát segítik elő. Kivonat az országos területrendezési tervből (OTrT.) A OTrT.-ben szereplő meghatározó elemeknek kell tekinteni Egyházaskesző vonatkozásában: a külterületet érintő meglévő országos jelentőségű közműveket 220 kv, 120 kv az OTrT. alátámasztó munkarészeiben szereplő Egyházaskesző és térségére vonatkozó domborzati, vízrajzi, földtani adottságokat A fent említett elemeket a rendezési terv módosítása során figyelembe vesszük. Veszprém Megye Területrendezési Terve Kivonat Veszprém Megye Szerkezeti tervéből A Veszprém Megye Területrendezési Tervben (VMTrT.) szereplő meghatározó elemeknek kell tekinteni Egyházaskesző vonatkozásában: 7

8 - a településközi kapcsolatokat adó meglévő és tervezett településközi utakat Veszprém Megye Területrendezési Tervében a tervezési terület, az Egyházaskesző V.- agyag védnevű bányatelek területe, mezőgazdasági térség térségi területfelhasználási kategóriába tartozik. Egyházaskesző közigazgatási területén a VMTrT. 1197,77 ha nagyságú területet sorolt mezőgazdasági térség térségi területfelhasználási kategóriába. A vonatkozó jogszabályok szerint a településrendezési tervben e terület 85 %-át mezőgazdasági terület területfelhasználási kategóriába kell sorolni, azaz a mezőgazdasági terület területfelhasználási kategóriába sorolt terület 15%-a sorolható a településrendezési tervben más területfelhasználásba. A módosítással érintett terület nagysága 20,5 ha, ami a megyei szerkezeti tervben mezőgazdasági térségbe sorolt terület 1,71 %-a. A (tervezett változtatás) 1,71% < (határérték)15%, tehát a tervezett módosítás megfelel e követelményeknek. 4. SZABÁLYOZÁSI TERV 4.1. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK TH munkaszámú tervdokumentáció SZ-2/M jelű szabályozási terv M=1: felbontású Rendelettervezet Egyházaskesző Község Önkormányzatának képviselőtestülete Rendelete a 2/2005. (III.30.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott Egyházaskesző Helyi Építési Szabályzatának (HÉSZ) és Szabályozási Tervének módosításáról Egyházaskesző község önkormányzatának képviselő testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított évi LXXVIII. Törvény (a továbbiakban építési törvény) 6. (3) (4) továbbá a 13. (4) bekezdésében, és a 253/1997. (XII.20.) Korm. Rendelettel közzétett Országos Településrendezési és Építési Követelményekben (a továbbiakban OTÉK) és a módosításáról szóló 36/2002. (III. 7.) Korm. Rendeletben kapott felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV tv. 8. (1) és a 16. (1) bekezdésében biztosított feladat- és jogkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.. A HÉSZ 1. (3) bekezdés szerinti SZ-2 jelű Szabályozási terv az SZ-2/M jelű tervlap szerint módosul, amely jelen rendelet melléklete. 2.. A HÉSZ 5. (1) bekezdése kiegészül az alábbi beépítésre nem szánt övezettel: - Különleges bánya terület: Kb A HÉSZ kiegészül az alábbi 24 -al: 3.. 8

9 24.. Beépítésre nem szánt különleges területek (1) Beépítésre nem szánt különleges területek: Bányászati terület Kb (2) Bányászati területre (Kb ) vonatkozó előírások: a) A bányászati terület a TH munkaszámú tervdokumentáció SZ-1/M, SZ-3/M jelű tervlapon Kb jellel ellátott nyersanyag lelőhelyek és bányászati telephelyek, illetve bányászathoz kapcsolódó létesítmények területe. b) A bányatelkek határai közt fekvő ingatlant telekalakítás céljára megosztani, vagy azon épületet elhelyezni az illetékes építési hatóság és a bányavállalkozó hozzájárulásával lehet. c) A bányatelek területén a bányászati tevékenységhez kapcsolódó létesítmények, üzemi épületek valamint a terület fenntartásához szükséges létesítmények helyezhetőek el. d) A bányaterület rekultiválása során: da) legalább 50 m széles területsáv alakítandó ki a tó felület körül, db) a tó partszegélyén burkolt felület (betonnal, térkővel, zúzalékkal végzett kitöltés, szegélyalakítás) nem alakítható ki, dc) a tó partszakaszának legalább egyharmadán természetközeli állapot alakítandó ki. (3) (7) A különleges bánya területeken belül a részletes övezeti előírásokat a következő táblázat tartalmazza: övezet Kb beépítési mód SZ átlagos épíménymagasság (m) 9,0 m technológiai célú építmények max. 15,0 m magassággal beépíthető minimális telekterület-méret (ha) maximális beépítettség (%) m /1/Jelen a rendelet az elfogadás napjától számított 30. napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg Egyházaskesző község képviselőtestületének 2/2005. (III.30.) számú rendelete a település helyi építési szabályzatáról módosul. /2/Jelen rendelet előírásait a hatályba lépést követően indult, valamint a folyamatban lévő eljárásokban kell alkalmazni. (3) Az SZ-2/M Szabályozási tervlapon szabályozott területre vonatkozóan az SZ-2 jelű Szabályozási terv hatályát veszti. jegyző. polgármester A rendelet kihirdetésre került: Egyházaskesző,.... jegyző 9

10 4.2. A SZABÁLYOZÁSI TERVMÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA A terület a jelenlegi hatályos rendezési tervben Má (mezőgazdasági, általános /szántó/) terület felhasználású területként szerepel. A rendezési terv a területre vonatkozóan nem tartalmaz részletes szabályozási tervet és építési előírásokat. A területek szántó művelési ágú területek (sz. 6-7 minőségi osztályú), melyek a vállalkozás, illetve magánemberek tulajdonában van. Az önkormányzat a fenti területet (kb. 20,5 ha) különleges beépítésre nem szánt bánya területként kívánja szerepeltetni a rendezési tervben a területen működő bányaipari vállalkozás igénye szerint. A hasznosítani kívánt területen a vállalkozás felszíni művelésű bentonitos agyagbányát kíván létrehozni. Az egyházaskeszői bányatelkekre rendelkezik a vállalkozás jogerős környezeti vizsgálati engedéllyel (GYMSM. KTVF 49-2/2014 iktató számú). A változtatási szándékot a község a rendezési tervmódosítással támogatja. A jelenlegi állapot szerint a jogi szabályozás adta keretek között az önkormányzatnak elengedhetetlenül fontos a helyi gazdasági szereplők biztonságos működésének megteremtése. A módosítási cél a bentonitos agyagbánya további működtetésének biztosítása, megfelelve a környezetvédelmi felügyelőség határozatában foglaltaknak. A bánya terület nem határos a belterülettel, távolsága az egyházaskeszői belterületi határtól kb m. A hatályos rendezési terv a tervezett bánya irányába nem tartalmaz lakóterület kijelölést. A tervezett konkrét területfelhasználás és főbb beépítési paraméterekre a következők javasolhatóak: Különleges beépítésre nem szánt bányaterület övezet Kb Maximális szintterületsűrűség: 0,2 Tervezett telekméretek: 1,0, ha- 5,0 ha-ig Tervezett beépíthetőség: 2 % Tervezett minimális zöldfelületarány: 10 % Tervezett maximális építménymagasság: 9,0 m (techn. célú építmény max.: 15,0 m) Tervezett közművesítettség: hiányos A terv szükségességének indoklása Az önkormányzat a területen bányászati tevékenységet folytató céggel közösen olyan rendezési tervmódosítás készítését irányozta elő, ami rendezi terület építésjogi helyzetét, különös tekintettel, hogy a területeken a megelőző feltáró vizsgálatok pozitív eredményt mutatnak. A rendezési tervmódosítás feladata az, hogy biztosítsa a környezetvédelmi engedélyek beszerzéséhez feltételként előírt rendezési tervi egyezőséget. A hatályos településrendezési terv jóváhagyása után szükségessé vált a bányatelek alakítással érintett területeken a különleges bányászati övezet létrehozása, a helyi építési szabályzatban történő megjelenítése. A fenti okok miatt elkerülhetetlenné vált egy új szabályozási terv elkészítése a területre, illetve a külterületi szabályozási terv szabályozási elemeinek áttekintése és a szükséges mértékű módosítása a területre vonatkozóan, mely a településrendezési céljainak jogi hátterét biztosítja A szabályozási terv várható hatásainak bemutatása A tervezési területen belül a szabályozási paramétereknek megfelelően biztosított lesz a településszerkezeti terv szerinti területhasználat és építési tevékenység. A terület egyéb beépített területektől való távolsága miatt zavaró hatás nem várható. A zöldfelület kialakítására vonatkozó előírások biztosítják a környezetbe illeszkedést. 10

11 A szabályozási terv önkormányzatot terhelő pénzügyi vonatkozásai A szabályozási tervmódosításnak önkormányzatot terhelő pénzügyi vonatkozása nincs. A bányaterület megközelítő útjának 12,0 m szabályozási szélességűre történő módosítása igényli a szomszédos 35 hrsz.-ú telek (mely jelenleg nem beépíthető) egy részének megvásárlását, illetve a Petőfi utca területéhez történő csatolását. A műszaki előkészítés (telek alakítás) várható költségeit megállapodás alapján a vállalkozó is fizetheti KÖTELEZŐ ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK Tájrendezési javaslat TÁJI- ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA A vizsgált terület (leendő Egyházaskesző V. agyag bánya)természetföldrajzi szempontból a Nyugat- Magyarországi peremvidék nagytájon belül a Kemeneshát középtáj, Alsó-Kemeneshát kistáj északi csücskében helyezkedik el, a Rábától délre. A vizsgált terület közel sík domborzatú. 1. ábra: A módosítással érintett terület természetföldrajzi elhelyezkedése A módosítás Egyházaskesző külterületén, a 0149, 0150/3-0150/9 hrsz. alatti, 20,5084 ha méretű területére terjed ki (Sósra-dűlő). A tervezett agyagbánya közlekedési kapcsolatait elsősorban a 8408 sz. közlekedési út adja észak-déli (Csorna-Szany-Pápa) irányban, amellyel a 8407 sz. országos mellékút külterületi szakasza biztosítja az összeköttetést Tájhasználat vizsgálata A jelenleg hatályos településrendezési eszközök a területet mezőgazdasági szántó- és vízgazdálkodási terület területfelhasználási kategóriába sorolják. A tervezési területet északról vízgazdálkodási terület (vizes rét) határolja, délnyugati irányban egy meglévő bányaterülettel határos, a fennmaradó részen mezőgazdasági szántó besorolású területek övezik. A földhivatali nyilvántartás szerint a terület 6. és 7. minőségi osztályú szántó, illetve árok. Az Országos Területrendezési Terv (továbbiakban: OTrT) alapján a leendő bánya nem érinti a kiváló-, illetve a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetét. A Veszprém Megye Területrendezési Tervében 11

12 (továbbiakban: VMTrT) meghatározott kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetével szintén nem mutat átfedést a tervezési terület. Országos Területrendezési Terv Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete Országos Területrendezési Terv Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete Veszprém Megye Területrendezési Terve 3.2. melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete A módosítással érintett területen, illetve közvetlen környezetében nem találhatók üzemtervezett erdők. Az OTrT és a VMTrT vonatkozó mellékletei alapján a tervezési terület nem esik kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetébe, sem erdőtelepítésre alkalmas terület övezetébe. Ebből következően a tervezett bányaművelés erdővédelmi, erdőgazdálkodási érdeket nem sért. 12

13 Üzemtervezett erdőterületek elhelyezkedése a tervezett szélerőmű park térségében Forrás: Országos Területrendezési Terv Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete Veszprém Megye Területrendezési Terve 3.3. melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete, Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete Lakóterületek a leendő bányától Egyházaskesző közigazgatási területén cca. 100 méterre, Várkesző közigazgatási területén cca. 300 méterre találhatók. A leendő bányaterületen épület nem található Természeti adottságok, természeti értékek, tájképileg értékes területek vizsgálata Országosan védett vagy védelemre tervezett természeti területek, természetiértékek 13

14 A tervezési területen országosan védett, ex lege védett, vagy védelemre tervezett természeti terület, természetiérték nem található. Helyi védett vagy védelemre tervezett természeti területek és természeti emlékek A tervezési területen helyi védett, vagy védelemre tervezett természeti terület vagy természeti emlék nem található. Egyedi tájértékek 1 A tervezési területen nem fordul elő egyedi tájérték. Történeti kertek, történeti tájak A tervezési területen történeti kert vagy történeti táj nem található, kijelölésük nem tervezett. Nemzetközi védettség alatt álló területek A tervezési terület környezetében található tájértékek (Forrás: Egyházaskesző közigazgatási területének északi, északnyugati felén a Rába (HUFH20011)európai jelentőségű élőhely (Natura 2000 terület), kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület helyezkedik el. ANatura 2000 terület a tervezési területet nem érinti, attól mintegy 750 méterre, északra található. Az Egyházaskesző V. agyag védnevű bánya nem veszélyezteti a Natura 2000 terület fennmaradását, természetvédelmi céljainak megvalósulását. 2. ábra: A leendő bánya tágabb környezetében található Natura 2000 terület elhelyezkedése: Rába (HUFH20011) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Egyházaskesző területén további, nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló területek nem találhatók. Nemzeti ökológiai hálózat területei 1 Egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző természeti érték, képződmény és az emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van. 14

15 Azországos ökológiai hálózatnak nem része a vizsgált terület, északi és nyugati oldala azonban határos országos ökológiai hálózat magterületével, mely a Várkeszőre átnyúló vizes rétet fedi le, illetve szántóterületet. 3. ábra: Az országos ökológiai hálózat elhelyezkedése a tervezett bánya környezetében Tájképi szempontból értékes, védendő területek A tervezett Egyházaskesző V. agyag bánya látványa a sz. országos mellékútról, Egyházaskesző északnyugati és Várkesző délkeleti felén elhelyezkedő lakótelkekről tárulna fel, emiatt a véderdősáv létesítése szükséges. A tervezési területet nem érinti sem az Országos Területrendezési Terv tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete, sem a Veszprém Megyei Területrendezési Tervben lehatárolt országos, vagy térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete, így a bánya létesítése nem sérti tájképvédelmi szempontból értékes, kiemelten kezelendő területekkel szembeni elvárásokat. Országos Területrendezési Terv 3/5 sz. melléklete: Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 15

16 Veszprém megye Területrendezési Terve 3.5. melléklet: Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete, térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 2. KÖRNYEZETI ÁLLAPOT JELLEMZÉSE A tervezett bánya területére a környezetvédelmi engedélyezési eljáráshoz Előzetes vizsgálati dokumentáció (továbbiakban: EVD) készült, amely alapján az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a várható környezeti hatásokat kellőképpen feltártnak ítélte meg, környezeti hatásvizsgálat lefolytatását szükségtelennek ítélte. Az EVD alapján Egyházaskesző 0149, 0150/3-0150/9 hrsz. területen tervezett Egyházaskesző V. agyag védnevű bányatelek nyitására az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség februárjában megadta a környezetvédelmi engedélyt. Az Előzetes vizsgálati dokumentációt márciusában,a bánya tájrendezési előtervét 3 pedig februárjában készítette el a bányaművelést folytatni kívánó TRIBERG General Kft. A környezeti elemek és hatótényezők jelenlegi állapotát e tanulmányok alapján ismertetjük Földtani közeg és talaj A Rába mentén Egyházaskesző térségében intenzív bazaltvulkanizmus játszódott le. A bazalttufa mállása révén bentonitos agyag keletkezett, melynek feküjében hólyagos bazalt, bazalttufa, tufit, diatomit, alginit, tufás bentonit található. A haszonanyag fedőjében áthalmozott, sárga-sárgásbarna színű, kavicsos, enyhén homokos, 1-5m vastag bentonit található. A bentonit felett az ős-rába üledéke, cm vastagságú homok és kavicsréteg húzódik, mely a pleisztocén során rakódott le. A vizsgált területen agyagbemosódásos barna erdőtalaj található. Az OTrT és a VM TrT övezeti tervlapjai a vizsgált területet nem sorolják a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetébe. A bányatelek területe jelenleg mezőgazdasági művelés alatt álló terület, 6., 7. minőségi osztályú, szántó művelési ágban Felszíni és felszín alatti vizek A tervezési terület vízelvezető árkokkal szabdalt. A hrsz.-ú árok gyűjti és vezeti a terület vizeit a Várkeszői-csatornába, mely a Marcaltői-övcsatornába torkollik. A Marcaltői-övcsatorna a Marcalba ömlik. A talajvízszint megegyezik a bentonit feküszintjével. A rétegvíz nyugalmi szintje a bányászattal érintett területen egybeesik a bentonitos agyag felszínével. A nyersanyag részleges visszahagyásával elkerülhető a rétegvíz felszínre kerülése. 2 Előzetes vizsgálati dokumentáció Egyházaskesző külterületén a tervezett Egyházaskesző V. agyag bányatelken bentonitos agyag tervezett külfejtéses bányászatához,triberg General Kft., Egyházaskesző V. agyag bányatelek tájrendezési előterve, Triberg General Kft.,

17 A legközelebbi rétegvízre települt ivóvízbázis védőterületének határa a bányatelek határától cca. 500 méterre D-re húzódik. Az agyagbánya vízbázis, sérülékeny és távlati vízbázis védőterületét nem érinti, nem gyakorol rájuk hatást Levegő Egyházaskesző területét a 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet a 10. sz. légszennyezettségi agglomerációhoz sorolja, amelynek paraméterei az alábbi értékekkel jellemezhetők: Egyházaske sző SO2 NO2 CO PM10 Benzol PM10 Arzén PM10 Kadmium PM10 Nikkel PM10 Ólom PM10 Benz(a)pir én F F E F E F F F F D 4 A módosítással érintett területen jelenleg nem található szennyező pontforrás. A jelenleg mezőgazdasági művelés alatt álló terület deflációra nem érzékeny, így a területről porszennyezés átlagos szélviszonyok között nem kerül a légtérbe Zaj, rezgés A leendő bentonitos agyagbánya környezetében zajtól védendő terület DNy-ra, D-re és K-re Egyházaskesző belterülete, illetve ÉNy-ra Várkesző belterülete. Jelenleg településrendezési tervben kijelölt falusias lakóterület Egyházaskesző közigazgatási területén, a tervezett bányaterülettől DNy-ra helyezkedik el. A lakóterület bányaterülethez legközelebb eső pontja 100 m-re húzódik. Azonban jelenleg e lakóterületnek még nem minden telkén található épület. A tervezett bányaterülethez legközelebb 140 méterre található lakóépület Hulladék A módosítással érintett területen jelenleg nem keletkezik hulladék. Egyházaskeszőn a hulladékok gyűjtése, elszállítása, és ártalmatlanítása megoldott. 3. TÁJRENDEZÉSI, ZÖLDFELÜLETRENDEZÉSI JAVASLAT A módosítással érintett területen a jelenlegi mezőgazdasági hasznosítás helyett külszíni művelésű bányaterület kialakítása tervezett, ami a művelés időszakában és a felhagyást követően is meghatározó változást jelent a tájhasználatban és a tájképben. A tervezett bányának elkészült a Tájrendezési előterve (2013. február, TRIBERG Kft.), és az Előzetes vizsgálati dokumentációja (2013. március, TRIBERG Kft.), melyek megfogalmazzák az újrahasznosítási célt:a kialakuló bányagödör helyén erdőművelés váltja fel a nyersanyag kitermelést. Egyházaskesző külterületén, az Egyházaskesző V. agyag védnevű bánya művelésének következtében az érintett 20,5 hektáron a jelenlévő növény- és állatvilág megszűnik. Az érintett területen jelenleg 6. és 7. minőségi osztályba sorolt szántók találhatók, a kitermelés során nem kiemelkedő minőségű termőföld kerül ki a művelés alól. A kitermelés következtében tájseb keletkezik, amelynek látványa Egyházaskesző északi lakóterületeiről, Várkesző déli lakóterületeiről és a sz. mellékútról tárul fel. 4 D zóna: a légszennyezettség a felső vizsgálati küszöb és a légszennyezettségi határérték között van E: a légszennyezettség a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van F: a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem éri el 17

18 A térségre jellemző síkvidéki felszínből kiemelkedő, meddőt tartalmazó védőtöltések és meddőhalmok a kitermelés lezárulta után elbontandók. Javasolt a meddőanyagot a bányagödör meredek rézsűinek ellaposítására felhasználni a tereprendezés során. A Tájrendezési előtervben meghatározott erdő területhasználat ökológiai-,tájhasználat- és tájképvédelem szempontjából kedvező minőségű, hatású megvalósítása erdőtelepítési terv alapján érhető el. Tájvédelmi és közegészségügyi szempontból a Tájrendezési előtervben javasolt spontán megtelepedés aggályos: tervezett növénytelepítés nélkül a felhagyott, csak tereprendezésen átesett felület invazív gyomfajok terjedésének biztosítana teret (pl. bálványfa), melyek közül számos növény allergén (pl. parlagfű) hatású. Tervezett, őshonos fajokból telepített erdőfolt esetén a területen tájba illő, ökológiai szempontból a jelenleginél értékesebb élőhely alakul ki, melynek biológiai aktivitás értéke a bányászati hasznosítás következtében fellépő átmeneti negatív változást (biológiailag inaktív felületek létrejötte) ellensúlyozza, továbbá a térség állatvilága számára kedvező élő- és táplálkozó helyül szolgálhat. Alkalmazásra javasolt növényfajok: Az Alsó-Kemeneshát potenciális növénytársulásai: cseres-kocsányos tölgyesek (Quercorobori-Carpinetum) gyertyános-kocsánytalan tölgyesek (Quercopetreae-Carpinetum) gyertyános-kocsányos tölgyesek (Convallario-Quercetumarrabonicum) Alkalmazásra javasolt fafajok: cseres-kocsányos tölgyesek fái: kocsányos tölgy (Quercusrobur), csertölgy (Quercuscerris), gyertyán (Carpinusbetulus), vadkörte (Pyruspyraster), mezei szil (Ulmus minor) gyertyános-kocsánytalan tölgyesek fái: kocsánytalan tölgy (Quercuspetraea), gyertyán (Carpinusbetulus), kislevelű hárs (Tiliacordata), bükk (Fagussylvatica), csertölgy (Quercuscerris), madárcseresznye (Cerasusavium), magas kőris (Fraxinusexcelsior), mezei és korai juhar (Acercampestre, A. platanoides), a nagylevelű hárs (T. platyphyllos) gyertyános-kocsányos tölgyesek fái: kocsányos tölgy (Quercusrobur), gyertyán (Carpinusbetulus), madárcsersznye (Cerasusavium), magyar és magas kőris (Fraxinusangustifoliasubsp. pannonica, F. excelsior), hársak (Tiliaspp.), hegyi és mezei szil (Ulmusglabra, U. minor), vadalma (Malussylvestris) Alkalmazásra javasolt cserjefajok cseres-kocsányos tölgyesek cserjéi: egybibés galagonya (Crataegusmonogyna), kökény (Prunusspinosa), boróka (Juniperuscommunis), gyepűrózsa (Rosa canina), parlagi rózsa (R. gallica) gyertyános-kocsánytalan tölgyesek cserjéi: mogyoró (Corylusavellana), vörösgyűrűsom (Cornussanguinea), cseregalagonya (Crataeguslaevigata), csíkos kecskerágó (Euonymuseuropaeus) gyertyános-kocsányos tölgyesek cserjéi: vörösgyűrűsom (Cornussanguinea), egybibés és cseregalagonya (Crataegusmonogyna, C. laevigata), fagyal (Ligustrumvulgare), mogyoró (Corylusavellana), csíkos kecskerágó (Euonymuseuropaeus) A kitermelés következtében tájseb keletkezik, amelynek látványa Egyházaskesző északi lakóterületeiről, Várkesző déli lakóterületeiről és a sz. mellékútról tárul fel. A negatív tájképi hatás mérsékelhető lenne a bányatelek szegélyén védőfásítás létesítésével amennyiben az időben telepítésre kerül, amennyiben ez hely hiányában nem kivitelezhető, a sz. út mentén a bánya felől fasor telepítésével. A bányabezárást követően a tájseb a tájrehabilitáció eredményeként várhatóan megszűnik, helyét erdő veszi birtokba a Tájrendezési előterv szerint. 18

19 A leendő bánya védett, vagy védelemre tervezett táj- és természetvédelmi területeket, valamint tájképvédelmi területeket nem érint, így természetvédelmi, tájvédelmi érdekeket közvetlenül nem sért. 4. VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSOK, KÖRNYEZETI FELTÉTELEK Egyházaskesző 0149, 0150/3-0150/9 hrsz. területen tervezett Egyházaskesző V. agyag védnevű bányatelek nyitására az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség februárjában megadta a környezetvédelmi engedélyt. Az Előzetes vizsgálati dokumentációt márciusában a TRIBERG Kft. készítette. A várható környezeti hatásokat e tanulmányok alapján ismertetjük A termőföldre és a földtani közegre gyakorolt várható hatások A bánya tervezett területe 20 ha 5084 m 2. A tervezett bányaterület átlagosnál jobb minőségű termőföldet nem érint. A tervezett bányaművelésű területen az EVD szerint kb m 3 talaj található. Az ásványi nyersanyag felett átlagosan 0,4 m termőréteg található. A bányászati tevékenységgel érintett területrészeken az ütemezésnek megfelelően eltávolításra kerül a humuszos termőréteg. Mivel az adott területről eltűnik a növényzet, talajpusztító hatások léphetnek fel; erózió (a csapadékvíz pusztító hatása) és defláció (a szél pusztító hatása). A bánya műszaki üzemi tervének (MÜT) tartalmaznia kell a letermelésre kerülő humuszréteg deponálási tervét és a depóniák védelmében végrehajtandó feladatokat. Törekedni kell arra, hogy tájrendezési feladatok elvégzése során a letermelt humuszréteg minél nagyobb hányada felhasználásra kerüljön A felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt várható hatások A bentonitos agyag kitermelése során a vízzáró réteget képző nyersanyag részleges visszahagyásával megakadályozható a talajvíz és a rétegvíz felszínre törése, így új vízfelület kialakulásával nem kell számolni. A vízzáró réteg meghagyásával elkerülhető a felszín alatti vizek esetleges szennyeződése. A bányaterületen a csapadékvíz elvezetéséről gondoskodni kell. Vezetékes ivóvízellátás nem tervezett, a személyzet vízellátása palackozott vízzel történik, ill. szociális konténer kerül telepítésre. A keletkező folyékony kommunális hulladék csak engedélyezett szennyvíztisztító telepre szállítható. Meglévő és tervezett vízbázis hidrogeológiai védőterületét nem érinti a tervezett bányaterület A levegő védelme A bányabővítés területén légszennyező pontforrás nem fog üzemelni. A bányászati tevékenység során levegő környezeti hatások a következő tevékenységekből származnak: fedőréteg eltávolítás (letakarítás, deponálás), kitermelés, rakodás, szállítás, járulékos tevékenységek (szociális ellátás), tájrendezés. A bányászati tevékenység valamennyi fázisa szabadban történik, azonban az agyagot még kiszáradását megelőzően elszállítják, így a porszennyezés megelőzhető a területen. A bányaművelés következtében várhatóan megnövekszik a közlekedésből származó légszennyező anyagok koncentrációja a szállítást végző tehergépjárművek és a bányán belül üzemelő munkagépek által.a szállítási útvonal lakott területeket nem érint. Száraz időben a bánya tárolóterületeit és az útfelületeket locsolják. 19

20 A bányaművelésből származó szilárdanyag kibocsátás nem okoz jelentős problémát a bányatelken kívüli területeken Környezeti zaj A bánya csak nappali időszakban fog üzemelni. A bányabővítési területhez legközelebb eső környezeti zajtól védendő területen a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM EüM együttes rendelet szerint az alábbi zajterhelési határértékeknek kell teljesülniük: zajvédelmi területi kategória Nappal ( ) Éjjel ( ) Üzemi tevékenység esetén falusias lakóterület 50 db 40 db Közlekedés: bekötő út, és egyéb út falusias lakóterület 60 db 50 db Várható zajforrások a tervezett területhasználat során: A bányaművelés során a következő tevékenységekből származik környezeti zajterhelés: kotró működése anyagmozgatás során, homlokrakodó működése anyagmozgatás során, tehergépkocsi működése beállás és rakodás közben, A kapcsolódó szállításokból is származik zajterhelés. A szállítási tevékenység a bányához vezető bekötő út és a 8406 sz. mellékút mentén módosíthatja a jelenlegi zajterhelést. A bánya csak nappal fog üzemelni. A falusias lakóterületre vonatkozó üzemi zajterhelési határérték az EVD modellezései szerint a bánya határától 96 méterre fog teljesülni. A tervezett bányaterülethez legközelebb eső falusias lakóterületnek a tervezett bányához legközelebb eső pontja 100 méterre található, ami még be nem épült telekhez tartozik. A bánya határához legközelebb eső lakóépület 140 méterre található, itt az EVD számításai alapján 46 db üzemi tevékenységből származó környezeti zajszint várható, ami a vonatkozó jogszabályban megengedett határértéknél (50 db) alacsonyabb. Az EVD modellezései szerint a bányához legközelebb eső lakóterület egészén tehát a vonatkozó jogszabályban előírt zajterhelési határérték teljesülése várható. A bánya határpillérének védősávjában védőtöltés létesítésével csökkenthető az üzemi zajterhelés. A bányászati tevékenységhez kapcsolódó közlekedésből származó zajterhelés az EVD számításai alapján nem okoz 3 db járulékos zajterhelés növekedést, így hatásterület nem került kijelölésre Hulladékkezelés A tervezett tevékenységek során nem várható jelentős mennyiségű hulladékképződés. Technológiai hulladékok nem keletkeznek. A keletkező kommunális szennyvizet zárt gyűjtőben helyezik majd el, tartalmát időszakonként arra feljogosított vállalkozó fogja elszállítani és kiüríteni a szanyi szennyvíztelepen. A keletkező kommunális szilárd hulladék gyűjtése zárt műanyag edényekben fog történni, amelyet a településen illetékes kommunális szolgáltatóval szállíttatnak el alkalmanként. Munkagépek meghibásodása (havária) esetén, üzemanyag vagy fáradt olaj talajra jutásakor felitató anyagot alkalmaznak, majd veszélyes hulladékként kezelnek. A munkagépek meghibásodása esetén keletkező lehetséges veszélyes hulladékok (forrás: EVD) Megnevezés 20 EWC kód Folyékony üzemanyagok hulladékai, dízelolaj Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és

Kimle Szabályozási tervmódosítás Faipari üzem bővítése Véleményezési tervdokumentáció TH-15-02-02

Kimle Szabályozási tervmódosítás Faipari üzem bővítése Véleményezési tervdokumentáció TH-15-02-02 Kimle Szabályozási tervmódosítás Faipari üzem bővítése Véleményezési tervdokumentáció TH-15-02-02 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Juhász Balázs TT-1-08-0481 Munkatárs: Leitner

Részletesebben

Feketeerdő község Szabályozási terv módosítás 2009. augusztus Jóváhagyott tervdokumentáció TH-08-02-13

Feketeerdő község Szabályozási terv módosítás 2009. augusztus Jóváhagyott tervdokumentáció TH-08-02-13 Feketeerdő község Szabályozási terv módosítás 2009. augusztus Jóváhagyott tervdokumentáció TH-08-02-13 Felelős tervező: Németh Géza. TT-1 08/0065/2006 Tervezők: Leitner Attila.. É3-08-0386/2005 Szabó Roland..

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Csopak község Önkormányzata Ambrus Tibor polgármester 8229 Csopak, Petőfi

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

TÉR-HÁLÓ KFT 9024 Győr, Babits M. u. 17/A TT/1É 08/0065/08 É3-08-0386/2005. Borosné Kovács Marina építészmérnök. K-1d-1/08-0102

TÉR-HÁLÓ KFT 9024 Győr, Babits M. u. 17/A TT/1É 08/0065/08 É3-08-0386/2005. Borosné Kovács Marina építészmérnök. K-1d-1/08-0102 Mezőörs Szabályozási terv módosítás 2014. május Véleményezési tervdokumentáció TH-14-02-06 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT/1É 08/0065/08 Leitner Attila É3-08-0386/2005 Borosné Kovács Marina építészmérnök

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. február AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT 1065. Bp., VI. Bajcsy Zsilinszky út. 31. I. POB: 1368 BP 5. PF 215, TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573, FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN

Részletesebben

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Munkaszám: HszM-2/2012. Ikt. szám: 115/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI IV. MÓDOSÍTÁS) Külterületi területfelhasználás változtatás és Hajdúszoboszló Ebes

Részletesebben

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2015. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG 1 TISZASZIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2012/13. ÉVEKBEN BEÉRKEZETT KÉRELMEK ÉS FELÜLVIZSGÁLATI JAVASLATOK ALAPJÁN É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

Részletesebben

LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 12/2010 A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS JÓVÁHAGYVA A 14/2012. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL A HÉSZ ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADVA A 4/2012.

Részletesebben

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu Megrendelő: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. Tervező: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. KASIB DIN EN ISO 9001:2000 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva M é r n ö k i M

Részletesebben

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS Kaposvár, 2005. február. TARTALOMJEGYZÉK KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT... 5 1./ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE 5 2./ A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

V-T B O K O D MÓDOSÍTÁS 2012. VÉGH-TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

V-T B O K O D MÓDOSÍTÁS 2012. VÉGH-TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ V-T VÉGH-TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG Tel/fax.: (36-96) 314-382 9023 Győr, Buda u. 40. Tel.: (36-30) 9471-180 B O K O D TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 2012. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

MONOSZLÓ KÖZSÉG. Településszerkezeti terve. 2005. július 25.

MONOSZLÓ KÖZSÉG. Településszerkezeti terve. 2005. július 25. MONOSZLÓ KÖZSÉG Településszerkezeti terve 2005. július 25. Monoszló, Településszerkezeti terv Készítette Monoszló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából a Magyarország Fesztivál Kft. és a TÁJOLÓ-TERV

Részletesebben

Településrendezési terv

Településrendezési terv Településrendezési terv Máriahalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 31/2011.(VI.22.) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról áriahalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2014. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2014. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2014. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA alátámasztó

Részletesebben

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KÖRÚT 29. TELEFON: (36-1) 413-0959 FAX: (36-1) 413-0958 www.vatikft.hu HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE

Részletesebben

Miskolc, 2013. április hó

Miskolc, 2013. április hó LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu 1. C Í M L A P Monostorpályi község Településrendezési

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Fő út Ifjúság utca Sport utca Szélesvíz-patak által határolta terület ZÁRÓVÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. május AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. 2008. November

SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. 2008. November SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 2008. November Szentendre Kálvária úti lakóterület szabályozási terve KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Készítették: Dr. Balogh Ákos (TT-1 11-0008/04,

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS R E G I O P L A N H A L Á S Z I H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS R E G I O P L A N H A L Á S Z I H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS R E G I O P L A N KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 96/311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV

Részletesebben

Berente község Településrendezési Terve Településszerkezeti Terv

Berente község Településrendezési Terve Településszerkezeti Terv 2. sz. melléklet a 194/2011. (VIII.25.) KT határozathoz Berente község Településszerkezeti Terv leírása A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA A településszerkezeti terv feladata A Településszerkezeti Terv

Részletesebben

ELFOGADVA: 2008. SZEPTEMBER

ELFOGADVA: 2008. SZEPTEMBER Dudar Község Helyi Építési Szabályzata ELFOGADVA: 2008. SZEPTEMBER 29. 2 Dudar Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Dudar Község Képviselõ-testületének 9/2008. (IX.29.) sz. Ökt. rendelete Dudar község Helyi

Részletesebben