Egyházaskesző Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás február Véleményezési tervdokumentáció TH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyházaskesző Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2015. február Véleményezési tervdokumentáció TH-14-02-07"

Átírás

1 Egyházaskesző Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás február Véleményezési tervdokumentáció TH Felelős tervező: Tervező munkatárs: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner Attila Szabó Roland településmérnök Közlekedéstervező: Energia és vizi közmű tervező: Táj és zöldfelülettervező: Bogár Zsolt K-1d-1/ Horváth Ervin TE-T TV-T Auer Jolán TK

2 TARTALOMJEGYZÉK 1 A TERVEZÉSI FELADAT Előzmények A tervezési feladat meghatározása Mellékletek 5 2 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 6 3 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 6 4 SZABÁLYOZÁSI TERV Jóváhagyandó munkarészek Szabályozási terv Rendelettervezet A szabályozási terv leírása A terv szükségességének indoklása A szabályozási terv várható hatásainak bemutatása A szabályozási terv önkormányzatot terhelő pénzügyi vonatkozásai Kötelező alátámasztó szakági munkarészek Tájrendezés Környezetalakítás Közlekedés Közművesítés Elektronikus hírközlés Egyéb alátámasztó szakági munkarészek 24 5 TERVEK 24 2

3 1 TERVEZÉSI FELADAT 1.1 ELŐZMÉNYEK Egyházaskesző község önkormányzatának képviselőtestülete a április 17-i ülésén úgy döntött, hogy a község 2005-ben elkészült településrendezési tervét módosítja. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. Törvény (a továbbiakban építési törvény) 6. (3) (4) továbbá a 13. (4) bekezdésében, és a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelettel közzétett Országos Településrendezési és Építési Követelményekben (a továbbiakban OTÉK) és a 36/2002. (III. 7.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. tv. 8. (1) bekezdésében és a 16. (1) bekezdésében biztosított feladat- és jogkörében eljárva elkészíttette a község településszerkezeti tervét, melyet a 16/2005.(III.22.) Kt. számú önkormányzati határozattal hagyott jóvá. A jogszabályokban előírtaknak megfelelően elkészíttette a település szabályozási tervét is, melyet a 2/2005. (III.30.) Kt. számú önkormányzati rendelettel hagyott jóvá. A rendezési tervmódosításról a 4/2014. (IV.17) Kt. számú határozatot hozta, melyben támogatja a módosítási szándékot. Az önkormányzat a rendezési tervet egy konkrét külterületi területre vonatkozóan módosítani kívánja, mivel a hatályos településszerkezeti szabályozási tervben a területek nem bányászati övezetként kerültek rögzítésre, annak ellenére, hogy korábban már készültek a területre bánya műszaki vizsgálatok és kutatási vizsgálatok. Az egyházaskeszői egyéb külterületeken már több éve bányászati tevékenységet folytatnak vállalkozások. A területre vonatkozó településrendezési tervmódosítás elkészítésével az önkormányzat cégünket, a Tér-Háló Kft.-t bízta meg. A jelenleg hatályos rendezési tervet 2004-ben irodánk készítette az új építési törvény előírásainak megfelelően. A tervezett fejlesztési területre és környezetére készítünk - az január 1-től hatályos, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvényben (többször módosított építési törvény) előírtaknak megfelelően - rendezési tervmódosítást, melynek most 314/2012 (XI.8.) Korm. Rendelet 36.. szerinti teljes eljárásának véleményezési dokumentációját állítottuk össze. A terv készítése során figyelembe vesszük az alábbi előzményeket: Egyházaskesző Község Rendezési Terve Veszprém Megye Területrendezési Terve Országos Területrendezési Terv (2003. Évi XXVI. törvény) Veszprém Megyei Környezetvédelmi Program Triberg Kft. bányaművelési műszaki terv Egyházaskesző V. agyag bányatelek tájrendezési előterv A TERVEZÉSI FELADAT MEGHATÁROZÁSA A rendezési tervmódosítás által érintett területek Jelen tervdokumentáció Egyházaskesző következő részeire vonatkozik: Tervezési terület: a 0149, 0150/3-0150/9 hrsz. alatti területek. 3

4 A rendezési tervmódosítás célja A tervmódosítás célja a tervezési területen az általános mezőgazdasági terület, különleges bánya területbe történő sorolása. Az önkormányzat a területen bányászati tevékenységet folytató céggel közösen olyan rendezési tervmódosítás készítését irányozta elő, ami rendezi terület építésjogi helyzetét, különös tekintettel, hogy a területeken a tervezési előkészítő munkálatok felgyorsultak. A rendezési tervmódosítás feladata az, hogy biztosítsa a környezetvédelmi engedélyekben előírt rendezési tervi egyezőséget. A jelenleg hatályos településszerkezeti és szabályozási terv jóváhagyása után szükségessé vált a bányatelek alakítással érintett területeken a különleges bányászati övezet létrehozása, a helyi építési szabályzatban történő megjelenítése. A fenti okok miatt elkerülhetetlenné vált egy új településszerkezeti terv elkészítése, illetve a külterületi szabályozási terv szabályozási elemeinek áttekintése és a szükséges mértékű módosítása a területre vonatkozóan, mely a településrendezési céljainak jogi hátterét biztosítja. Fentiek alapján Egyházaskesző község képviselőtestülete úgy döntött, hogy a szükséges településrendezési tervmódosítást elkészítteti az alábbi szempontrendszer hangsúlyozásával: a bányászati terület, mint övezetként történő feltüntetése egyértelmű építési jogalkalmazás biztosítása a környezetvédelmi szempontok felülvizsgálata, érvényesítése A település északi határában a belterülettől kb m-re találhatóak külterületen elhelyezkedő kutatási területek, mely jelenleg mezőgazdasági általános övezetként kerültek rögzítésre a hatályos rendezési tervben. A mezőgazdasági általános övezetű területek a 8406 sz. állami mellékút külterületi szakaszáról közelíthetőek meg. A 0149, 0150/3-0150/9 hrsz.-ú területeken a bányászati tevékenység beindításához szükséges a rendezési terven a különleges bánya övezet feltüntetése. A környező területek maradnak mezőgazdasági általános övezetben. A területek feltárása továbbra is a meglévő mezőgazdasági utakról, illetve a 8407, 8406 sz. állami mellékutakról lehetséges. Feladat: a településszerkezeti és szabályozási terv módosítása 1.3. MELLÉKLETEK Önkormányzati határozat Előzetes vizsgálat dokumentumai Az előzetes véleményezési eljárás dokumentumai Előzetes véleményezés tértivevényei Közútkezelői hozzájárulás Régészeti hatástanulmány Partnerségi egyeztetés dokumentumai Jogerős térképmásolat Mintakeresztszelvények 4

5 2. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Egyházaskesző község képviselőtestülete a 13/2004.(IV.19.) számú képviselő-testületi határozattal fogadta el a község településfejlesztési koncepcióját, amely az Országos Területfejlesztési Koncepcióval és a Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepcióval összhangban került meghatározásra. Jelen tervdokumentációban megfogalmazott fejlesztési elképzelések illetve szabályozási elemek a településfejlesztési koncepció céljainak elősegítését szolgálják, a terv elhatározásai szervesen illeszkednek a településfejlesztési koncepcióban rögzített fő fejlesztési célkitűzésekhez. A településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott fejlesztési elképzelések módosítására nem volt szükség. 3. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 3.2. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv M=1:8 000 felbontású Határozattervezet Egyházaskesző község Önkormányzat Képviselő-testületének számú határozata az 16/2005.(III.22.) sz. határozattal jóváhagyott Egyházaskesző Településszerkezeti Tervéről Egyházaskesző Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV tv. 8. (1) és a 10. (1) bekezdés d.) pontja szerint, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. Törvény (a továbbiakban építési törvény) 7. (3) bekezdés b.) pontjára, továbbá a 253/1997. (XII.20.) Korm. Rendelettel közzétett Országos Településrendezési és Építési Követelmények (a továbbiakban OTÉK) 2. (1) bekezdésében foglaltakra hivatkozva az alábbi határozatot hozza: A Településszerkezeti tervet módosítja a TH számú terv T-1/M tervlapja szerint. jegyző. polgármester Egyházaskesző,. 5

6 3.3. LEÍRÁS A módosítással érintett tervezési területek településszerkezeti és területfelhasználási vonatkozásai A település következő területein tervezett a területfelhasználás változása: a 0149, 0150/3-0150/9 hrsz. alatti területek. A terület a jelenlegi hatályos szabályozási tervben Má (mezőgazdasági, általános /szántó/) terület felhasználású területként szerepel. A rendezési terv a területre vonatkozóan nem tartalmaz részletes szabályozási tervet és építési előírásokat. A területek részben kivett bánya területek, részben szántó, út művelési ágú területek, melyek a vállalkozás, illetve magánemberek tulajdonában van. Az önkormányzat a fenti területet (kb. 20,5 ha) különleges beépítésre nem szánt bánya területként kívánja szerepeltetni a rendezési tervben a területen működést tervező bányaipari vállalkozás igénye szerint. A hasznosítani kívánt területen a vállalkozás felszíni művelésű bentonitos agyagbányát tervez létrehozni. A változtatási szándékot a község a rendezési tervmódosítással támogatja. A jelenlegi állapot szerint a jogi szabályozás adta keretek között az önkormányzatnak elengedhetetlenül fontos a helyi gazdasági szereplők biztonságos működésének megteremtése. A módosítási cél a bentonitos agyagbánya működtetésének biztosítása, megfelelve a környezetvédelmi felügyelőség határozatában foglaltaknak. A bánya terület nem határos a belterülettel, távolsága az egyházaskeszői belterületi határtól kb. 500 m, a szomszédos Várkesző belterületétől kb. 3,0 km. A hatályos szabályozási terv a tervezett bánya irányába nem tartalmaz lakóterület kijelölést. Hatályos településszerkezeti terv Tervezett állapot A RENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE SORÁN FIGYELEMBE VETT TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK Országos Területrendezési Terv A települési célok elérését az országos, regionális, kistérségi, és a szomszéd településeken történő fejlesztésekkel összehangoltan kell megvalósítani. Ennek érdekében figyelembe kell venni a megyei területrendezési tervben és az országos területrendezési tervben megfogalmazott fejlesztéseket, 6

7 amelyek az egyes konkrét települési elképzelések nagyobb összefüggésrendszerbe integrálhatóságát segítik elő. Kivonat az országos területrendezési tervből (OTrT.) A OTrT.-ben szereplő meghatározó elemeknek kell tekinteni Egyházaskesző vonatkozásában: a külterületet érintő meglévő országos jelentőségű közműveket 220 kv, 120 kv az OTrT. alátámasztó munkarészeiben szereplő Egyházaskesző és térségére vonatkozó domborzati, vízrajzi, földtani adottságokat A fent említett elemeket a rendezési terv módosítása során figyelembe vesszük. Veszprém Megye Területrendezési Terve Kivonat Veszprém Megye Szerkezeti tervéből A Veszprém Megye Területrendezési Tervben (VMTrT.) szereplő meghatározó elemeknek kell tekinteni Egyházaskesző vonatkozásában: 7

8 - a településközi kapcsolatokat adó meglévő és tervezett településközi utakat Veszprém Megye Területrendezési Tervében a tervezési terület, az Egyházaskesző V.- agyag védnevű bányatelek területe, mezőgazdasági térség térségi területfelhasználási kategóriába tartozik. Egyházaskesző közigazgatási területén a VMTrT. 1197,77 ha nagyságú területet sorolt mezőgazdasági térség térségi területfelhasználási kategóriába. A vonatkozó jogszabályok szerint a településrendezési tervben e terület 85 %-át mezőgazdasági terület területfelhasználási kategóriába kell sorolni, azaz a mezőgazdasági terület területfelhasználási kategóriába sorolt terület 15%-a sorolható a településrendezési tervben más területfelhasználásba. A módosítással érintett terület nagysága 20,5 ha, ami a megyei szerkezeti tervben mezőgazdasági térségbe sorolt terület 1,71 %-a. A (tervezett változtatás) 1,71% < (határérték)15%, tehát a tervezett módosítás megfelel e követelményeknek. 4. SZABÁLYOZÁSI TERV 4.1. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK TH munkaszámú tervdokumentáció SZ-2/M jelű szabályozási terv M=1: felbontású Rendelettervezet Egyházaskesző Község Önkormányzatának képviselőtestülete Rendelete a 2/2005. (III.30.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott Egyházaskesző Helyi Építési Szabályzatának (HÉSZ) és Szabályozási Tervének módosításáról Egyházaskesző község önkormányzatának képviselő testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított évi LXXVIII. Törvény (a továbbiakban építési törvény) 6. (3) (4) továbbá a 13. (4) bekezdésében, és a 253/1997. (XII.20.) Korm. Rendelettel közzétett Országos Településrendezési és Építési Követelményekben (a továbbiakban OTÉK) és a módosításáról szóló 36/2002. (III. 7.) Korm. Rendeletben kapott felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV tv. 8. (1) és a 16. (1) bekezdésében biztosított feladat- és jogkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.. A HÉSZ 1. (3) bekezdés szerinti SZ-2 jelű Szabályozási terv az SZ-2/M jelű tervlap szerint módosul, amely jelen rendelet melléklete. 2.. A HÉSZ 5. (1) bekezdése kiegészül az alábbi beépítésre nem szánt övezettel: - Különleges bánya terület: Kb A HÉSZ kiegészül az alábbi 24 -al: 3.. 8

9 24.. Beépítésre nem szánt különleges területek (1) Beépítésre nem szánt különleges területek: Bányászati terület Kb (2) Bányászati területre (Kb ) vonatkozó előírások: a) A bányászati terület a TH munkaszámú tervdokumentáció SZ-1/M, SZ-3/M jelű tervlapon Kb jellel ellátott nyersanyag lelőhelyek és bányászati telephelyek, illetve bányászathoz kapcsolódó létesítmények területe. b) A bányatelkek határai közt fekvő ingatlant telekalakítás céljára megosztani, vagy azon épületet elhelyezni az illetékes építési hatóság és a bányavállalkozó hozzájárulásával lehet. c) A bányatelek területén a bányászati tevékenységhez kapcsolódó létesítmények, üzemi épületek valamint a terület fenntartásához szükséges létesítmények helyezhetőek el. d) A bányaterület rekultiválása során: da) legalább 50 m széles területsáv alakítandó ki a tó felület körül, db) a tó partszegélyén burkolt felület (betonnal, térkővel, zúzalékkal végzett kitöltés, szegélyalakítás) nem alakítható ki, dc) a tó partszakaszának legalább egyharmadán természetközeli állapot alakítandó ki. (3) (7) A különleges bánya területeken belül a részletes övezeti előírásokat a következő táblázat tartalmazza: övezet Kb beépítési mód SZ átlagos épíménymagasság (m) 9,0 m technológiai célú építmények max. 15,0 m magassággal beépíthető minimális telekterület-méret (ha) maximális beépítettség (%) m /1/Jelen a rendelet az elfogadás napjától számított 30. napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg Egyházaskesző község képviselőtestületének 2/2005. (III.30.) számú rendelete a település helyi építési szabályzatáról módosul. /2/Jelen rendelet előírásait a hatályba lépést követően indult, valamint a folyamatban lévő eljárásokban kell alkalmazni. (3) Az SZ-2/M Szabályozási tervlapon szabályozott területre vonatkozóan az SZ-2 jelű Szabályozási terv hatályát veszti. jegyző. polgármester A rendelet kihirdetésre került: Egyházaskesző,.... jegyző 9

10 4.2. A SZABÁLYOZÁSI TERVMÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA A terület a jelenlegi hatályos rendezési tervben Má (mezőgazdasági, általános /szántó/) terület felhasználású területként szerepel. A rendezési terv a területre vonatkozóan nem tartalmaz részletes szabályozási tervet és építési előírásokat. A területek szántó művelési ágú területek (sz. 6-7 minőségi osztályú), melyek a vállalkozás, illetve magánemberek tulajdonában van. Az önkormányzat a fenti területet (kb. 20,5 ha) különleges beépítésre nem szánt bánya területként kívánja szerepeltetni a rendezési tervben a területen működő bányaipari vállalkozás igénye szerint. A hasznosítani kívánt területen a vállalkozás felszíni művelésű bentonitos agyagbányát kíván létrehozni. Az egyházaskeszői bányatelkekre rendelkezik a vállalkozás jogerős környezeti vizsgálati engedéllyel (GYMSM. KTVF 49-2/2014 iktató számú). A változtatási szándékot a község a rendezési tervmódosítással támogatja. A jelenlegi állapot szerint a jogi szabályozás adta keretek között az önkormányzatnak elengedhetetlenül fontos a helyi gazdasági szereplők biztonságos működésének megteremtése. A módosítási cél a bentonitos agyagbánya további működtetésének biztosítása, megfelelve a környezetvédelmi felügyelőség határozatában foglaltaknak. A bánya terület nem határos a belterülettel, távolsága az egyházaskeszői belterületi határtól kb m. A hatályos rendezési terv a tervezett bánya irányába nem tartalmaz lakóterület kijelölést. A tervezett konkrét területfelhasználás és főbb beépítési paraméterekre a következők javasolhatóak: Különleges beépítésre nem szánt bányaterület övezet Kb Maximális szintterületsűrűség: 0,2 Tervezett telekméretek: 1,0, ha- 5,0 ha-ig Tervezett beépíthetőség: 2 % Tervezett minimális zöldfelületarány: 10 % Tervezett maximális építménymagasság: 9,0 m (techn. célú építmény max.: 15,0 m) Tervezett közművesítettség: hiányos A terv szükségességének indoklása Az önkormányzat a területen bányászati tevékenységet folytató céggel közösen olyan rendezési tervmódosítás készítését irányozta elő, ami rendezi terület építésjogi helyzetét, különös tekintettel, hogy a területeken a megelőző feltáró vizsgálatok pozitív eredményt mutatnak. A rendezési tervmódosítás feladata az, hogy biztosítsa a környezetvédelmi engedélyek beszerzéséhez feltételként előírt rendezési tervi egyezőséget. A hatályos településrendezési terv jóváhagyása után szükségessé vált a bányatelek alakítással érintett területeken a különleges bányászati övezet létrehozása, a helyi építési szabályzatban történő megjelenítése. A fenti okok miatt elkerülhetetlenné vált egy új szabályozási terv elkészítése a területre, illetve a külterületi szabályozási terv szabályozási elemeinek áttekintése és a szükséges mértékű módosítása a területre vonatkozóan, mely a településrendezési céljainak jogi hátterét biztosítja A szabályozási terv várható hatásainak bemutatása A tervezési területen belül a szabályozási paramétereknek megfelelően biztosított lesz a településszerkezeti terv szerinti területhasználat és építési tevékenység. A terület egyéb beépített területektől való távolsága miatt zavaró hatás nem várható. A zöldfelület kialakítására vonatkozó előírások biztosítják a környezetbe illeszkedést. 10

11 A szabályozási terv önkormányzatot terhelő pénzügyi vonatkozásai A szabályozási tervmódosításnak önkormányzatot terhelő pénzügyi vonatkozása nincs. A bányaterület megközelítő útjának 12,0 m szabályozási szélességűre történő módosítása igényli a szomszédos 35 hrsz.-ú telek (mely jelenleg nem beépíthető) egy részének megvásárlását, illetve a Petőfi utca területéhez történő csatolását. A műszaki előkészítés (telek alakítás) várható költségeit megállapodás alapján a vállalkozó is fizetheti KÖTELEZŐ ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK Tájrendezési javaslat TÁJI- ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA A vizsgált terület (leendő Egyházaskesző V. agyag bánya)természetföldrajzi szempontból a Nyugat- Magyarországi peremvidék nagytájon belül a Kemeneshát középtáj, Alsó-Kemeneshát kistáj északi csücskében helyezkedik el, a Rábától délre. A vizsgált terület közel sík domborzatú. 1. ábra: A módosítással érintett terület természetföldrajzi elhelyezkedése A módosítás Egyházaskesző külterületén, a 0149, 0150/3-0150/9 hrsz. alatti, 20,5084 ha méretű területére terjed ki (Sósra-dűlő). A tervezett agyagbánya közlekedési kapcsolatait elsősorban a 8408 sz. közlekedési út adja észak-déli (Csorna-Szany-Pápa) irányban, amellyel a 8407 sz. országos mellékút külterületi szakasza biztosítja az összeköttetést Tájhasználat vizsgálata A jelenleg hatályos településrendezési eszközök a területet mezőgazdasági szántó- és vízgazdálkodási terület területfelhasználási kategóriába sorolják. A tervezési területet északról vízgazdálkodási terület (vizes rét) határolja, délnyugati irányban egy meglévő bányaterülettel határos, a fennmaradó részen mezőgazdasági szántó besorolású területek övezik. A földhivatali nyilvántartás szerint a terület 6. és 7. minőségi osztályú szántó, illetve árok. Az Országos Területrendezési Terv (továbbiakban: OTrT) alapján a leendő bánya nem érinti a kiváló-, illetve a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetét. A Veszprém Megye Területrendezési Tervében 11

12 (továbbiakban: VMTrT) meghatározott kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetével szintén nem mutat átfedést a tervezési terület. Országos Területrendezési Terv Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete Országos Területrendezési Terv Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete Veszprém Megye Területrendezési Terve 3.2. melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete A módosítással érintett területen, illetve közvetlen környezetében nem találhatók üzemtervezett erdők. Az OTrT és a VMTrT vonatkozó mellékletei alapján a tervezési terület nem esik kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetébe, sem erdőtelepítésre alkalmas terület övezetébe. Ebből következően a tervezett bányaművelés erdővédelmi, erdőgazdálkodási érdeket nem sért. 12

13 Üzemtervezett erdőterületek elhelyezkedése a tervezett szélerőmű park térségében Forrás: Országos Területrendezési Terv Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete Veszprém Megye Területrendezési Terve 3.3. melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete, Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete Lakóterületek a leendő bányától Egyházaskesző közigazgatási területén cca. 100 méterre, Várkesző közigazgatási területén cca. 300 méterre találhatók. A leendő bányaterületen épület nem található Természeti adottságok, természeti értékek, tájképileg értékes területek vizsgálata Országosan védett vagy védelemre tervezett természeti területek, természetiértékek 13

14 A tervezési területen országosan védett, ex lege védett, vagy védelemre tervezett természeti terület, természetiérték nem található. Helyi védett vagy védelemre tervezett természeti területek és természeti emlékek A tervezési területen helyi védett, vagy védelemre tervezett természeti terület vagy természeti emlék nem található. Egyedi tájértékek 1 A tervezési területen nem fordul elő egyedi tájérték. Történeti kertek, történeti tájak A tervezési területen történeti kert vagy történeti táj nem található, kijelölésük nem tervezett. Nemzetközi védettség alatt álló területek A tervezési terület környezetében található tájértékek (Forrás: Egyházaskesző közigazgatási területének északi, északnyugati felén a Rába (HUFH20011)európai jelentőségű élőhely (Natura 2000 terület), kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület helyezkedik el. ANatura 2000 terület a tervezési területet nem érinti, attól mintegy 750 méterre, északra található. Az Egyházaskesző V. agyag védnevű bánya nem veszélyezteti a Natura 2000 terület fennmaradását, természetvédelmi céljainak megvalósulását. 2. ábra: A leendő bánya tágabb környezetében található Natura 2000 terület elhelyezkedése: Rába (HUFH20011) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Egyházaskesző területén további, nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló területek nem találhatók. Nemzeti ökológiai hálózat területei 1 Egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző természeti érték, képződmény és az emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van. 14

15 Azországos ökológiai hálózatnak nem része a vizsgált terület, északi és nyugati oldala azonban határos országos ökológiai hálózat magterületével, mely a Várkeszőre átnyúló vizes rétet fedi le, illetve szántóterületet. 3. ábra: Az országos ökológiai hálózat elhelyezkedése a tervezett bánya környezetében Tájképi szempontból értékes, védendő területek A tervezett Egyházaskesző V. agyag bánya látványa a sz. országos mellékútról, Egyházaskesző északnyugati és Várkesző délkeleti felén elhelyezkedő lakótelkekről tárulna fel, emiatt a véderdősáv létesítése szükséges. A tervezési területet nem érinti sem az Országos Területrendezési Terv tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete, sem a Veszprém Megyei Területrendezési Tervben lehatárolt országos, vagy térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete, így a bánya létesítése nem sérti tájképvédelmi szempontból értékes, kiemelten kezelendő területekkel szembeni elvárásokat. Országos Területrendezési Terv 3/5 sz. melléklete: Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 15

16 Veszprém megye Területrendezési Terve 3.5. melléklet: Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete, térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 2. KÖRNYEZETI ÁLLAPOT JELLEMZÉSE A tervezett bánya területére a környezetvédelmi engedélyezési eljáráshoz Előzetes vizsgálati dokumentáció (továbbiakban: EVD) készült, amely alapján az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a várható környezeti hatásokat kellőképpen feltártnak ítélte meg, környezeti hatásvizsgálat lefolytatását szükségtelennek ítélte. Az EVD alapján Egyházaskesző 0149, 0150/3-0150/9 hrsz. területen tervezett Egyházaskesző V. agyag védnevű bányatelek nyitására az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség februárjában megadta a környezetvédelmi engedélyt. Az Előzetes vizsgálati dokumentációt márciusában,a bánya tájrendezési előtervét 3 pedig februárjában készítette el a bányaművelést folytatni kívánó TRIBERG General Kft. A környezeti elemek és hatótényezők jelenlegi állapotát e tanulmányok alapján ismertetjük Földtani közeg és talaj A Rába mentén Egyházaskesző térségében intenzív bazaltvulkanizmus játszódott le. A bazalttufa mállása révén bentonitos agyag keletkezett, melynek feküjében hólyagos bazalt, bazalttufa, tufit, diatomit, alginit, tufás bentonit található. A haszonanyag fedőjében áthalmozott, sárga-sárgásbarna színű, kavicsos, enyhén homokos, 1-5m vastag bentonit található. A bentonit felett az ős-rába üledéke, cm vastagságú homok és kavicsréteg húzódik, mely a pleisztocén során rakódott le. A vizsgált területen agyagbemosódásos barna erdőtalaj található. Az OTrT és a VM TrT övezeti tervlapjai a vizsgált területet nem sorolják a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetébe. A bányatelek területe jelenleg mezőgazdasági művelés alatt álló terület, 6., 7. minőségi osztályú, szántó művelési ágban Felszíni és felszín alatti vizek A tervezési terület vízelvezető árkokkal szabdalt. A hrsz.-ú árok gyűjti és vezeti a terület vizeit a Várkeszői-csatornába, mely a Marcaltői-övcsatornába torkollik. A Marcaltői-övcsatorna a Marcalba ömlik. A talajvízszint megegyezik a bentonit feküszintjével. A rétegvíz nyugalmi szintje a bányászattal érintett területen egybeesik a bentonitos agyag felszínével. A nyersanyag részleges visszahagyásával elkerülhető a rétegvíz felszínre kerülése. 2 Előzetes vizsgálati dokumentáció Egyházaskesző külterületén a tervezett Egyházaskesző V. agyag bányatelken bentonitos agyag tervezett külfejtéses bányászatához,triberg General Kft., Egyházaskesző V. agyag bányatelek tájrendezési előterve, Triberg General Kft.,

17 A legközelebbi rétegvízre települt ivóvízbázis védőterületének határa a bányatelek határától cca. 500 méterre D-re húzódik. Az agyagbánya vízbázis, sérülékeny és távlati vízbázis védőterületét nem érinti, nem gyakorol rájuk hatást Levegő Egyházaskesző területét a 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet a 10. sz. légszennyezettségi agglomerációhoz sorolja, amelynek paraméterei az alábbi értékekkel jellemezhetők: Egyházaske sző SO2 NO2 CO PM10 Benzol PM10 Arzén PM10 Kadmium PM10 Nikkel PM10 Ólom PM10 Benz(a)pir én F F E F E F F F F D 4 A módosítással érintett területen jelenleg nem található szennyező pontforrás. A jelenleg mezőgazdasági művelés alatt álló terület deflációra nem érzékeny, így a területről porszennyezés átlagos szélviszonyok között nem kerül a légtérbe Zaj, rezgés A leendő bentonitos agyagbánya környezetében zajtól védendő terület DNy-ra, D-re és K-re Egyházaskesző belterülete, illetve ÉNy-ra Várkesző belterülete. Jelenleg településrendezési tervben kijelölt falusias lakóterület Egyházaskesző közigazgatási területén, a tervezett bányaterülettől DNy-ra helyezkedik el. A lakóterület bányaterülethez legközelebb eső pontja 100 m-re húzódik. Azonban jelenleg e lakóterületnek még nem minden telkén található épület. A tervezett bányaterülethez legközelebb 140 méterre található lakóépület Hulladék A módosítással érintett területen jelenleg nem keletkezik hulladék. Egyházaskeszőn a hulladékok gyűjtése, elszállítása, és ártalmatlanítása megoldott. 3. TÁJRENDEZÉSI, ZÖLDFELÜLETRENDEZÉSI JAVASLAT A módosítással érintett területen a jelenlegi mezőgazdasági hasznosítás helyett külszíni művelésű bányaterület kialakítása tervezett, ami a művelés időszakában és a felhagyást követően is meghatározó változást jelent a tájhasználatban és a tájképben. A tervezett bányának elkészült a Tájrendezési előterve (2013. február, TRIBERG Kft.), és az Előzetes vizsgálati dokumentációja (2013. március, TRIBERG Kft.), melyek megfogalmazzák az újrahasznosítási célt:a kialakuló bányagödör helyén erdőművelés váltja fel a nyersanyag kitermelést. Egyházaskesző külterületén, az Egyházaskesző V. agyag védnevű bánya művelésének következtében az érintett 20,5 hektáron a jelenlévő növény- és állatvilág megszűnik. Az érintett területen jelenleg 6. és 7. minőségi osztályba sorolt szántók találhatók, a kitermelés során nem kiemelkedő minőségű termőföld kerül ki a művelés alól. A kitermelés következtében tájseb keletkezik, amelynek látványa Egyházaskesző északi lakóterületeiről, Várkesző déli lakóterületeiről és a sz. mellékútról tárul fel. 4 D zóna: a légszennyezettség a felső vizsgálati küszöb és a légszennyezettségi határérték között van E: a légszennyezettség a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van F: a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem éri el 17

18 A térségre jellemző síkvidéki felszínből kiemelkedő, meddőt tartalmazó védőtöltések és meddőhalmok a kitermelés lezárulta után elbontandók. Javasolt a meddőanyagot a bányagödör meredek rézsűinek ellaposítására felhasználni a tereprendezés során. A Tájrendezési előtervben meghatározott erdő területhasználat ökológiai-,tájhasználat- és tájképvédelem szempontjából kedvező minőségű, hatású megvalósítása erdőtelepítési terv alapján érhető el. Tájvédelmi és közegészségügyi szempontból a Tájrendezési előtervben javasolt spontán megtelepedés aggályos: tervezett növénytelepítés nélkül a felhagyott, csak tereprendezésen átesett felület invazív gyomfajok terjedésének biztosítana teret (pl. bálványfa), melyek közül számos növény allergén (pl. parlagfű) hatású. Tervezett, őshonos fajokból telepített erdőfolt esetén a területen tájba illő, ökológiai szempontból a jelenleginél értékesebb élőhely alakul ki, melynek biológiai aktivitás értéke a bányászati hasznosítás következtében fellépő átmeneti negatív változást (biológiailag inaktív felületek létrejötte) ellensúlyozza, továbbá a térség állatvilága számára kedvező élő- és táplálkozó helyül szolgálhat. Alkalmazásra javasolt növényfajok: Az Alsó-Kemeneshát potenciális növénytársulásai: cseres-kocsányos tölgyesek (Quercorobori-Carpinetum) gyertyános-kocsánytalan tölgyesek (Quercopetreae-Carpinetum) gyertyános-kocsányos tölgyesek (Convallario-Quercetumarrabonicum) Alkalmazásra javasolt fafajok: cseres-kocsányos tölgyesek fái: kocsányos tölgy (Quercusrobur), csertölgy (Quercuscerris), gyertyán (Carpinusbetulus), vadkörte (Pyruspyraster), mezei szil (Ulmus minor) gyertyános-kocsánytalan tölgyesek fái: kocsánytalan tölgy (Quercuspetraea), gyertyán (Carpinusbetulus), kislevelű hárs (Tiliacordata), bükk (Fagussylvatica), csertölgy (Quercuscerris), madárcseresznye (Cerasusavium), magas kőris (Fraxinusexcelsior), mezei és korai juhar (Acercampestre, A. platanoides), a nagylevelű hárs (T. platyphyllos) gyertyános-kocsányos tölgyesek fái: kocsányos tölgy (Quercusrobur), gyertyán (Carpinusbetulus), madárcsersznye (Cerasusavium), magyar és magas kőris (Fraxinusangustifoliasubsp. pannonica, F. excelsior), hársak (Tiliaspp.), hegyi és mezei szil (Ulmusglabra, U. minor), vadalma (Malussylvestris) Alkalmazásra javasolt cserjefajok cseres-kocsányos tölgyesek cserjéi: egybibés galagonya (Crataegusmonogyna), kökény (Prunusspinosa), boróka (Juniperuscommunis), gyepűrózsa (Rosa canina), parlagi rózsa (R. gallica) gyertyános-kocsánytalan tölgyesek cserjéi: mogyoró (Corylusavellana), vörösgyűrűsom (Cornussanguinea), cseregalagonya (Crataeguslaevigata), csíkos kecskerágó (Euonymuseuropaeus) gyertyános-kocsányos tölgyesek cserjéi: vörösgyűrűsom (Cornussanguinea), egybibés és cseregalagonya (Crataegusmonogyna, C. laevigata), fagyal (Ligustrumvulgare), mogyoró (Corylusavellana), csíkos kecskerágó (Euonymuseuropaeus) A kitermelés következtében tájseb keletkezik, amelynek látványa Egyházaskesző északi lakóterületeiről, Várkesző déli lakóterületeiről és a sz. mellékútról tárul fel. A negatív tájképi hatás mérsékelhető lenne a bányatelek szegélyén védőfásítás létesítésével amennyiben az időben telepítésre kerül, amennyiben ez hely hiányában nem kivitelezhető, a sz. út mentén a bánya felől fasor telepítésével. A bányabezárást követően a tájseb a tájrehabilitáció eredményeként várhatóan megszűnik, helyét erdő veszi birtokba a Tájrendezési előterv szerint. 18

19 A leendő bánya védett, vagy védelemre tervezett táj- és természetvédelmi területeket, valamint tájképvédelmi területeket nem érint, így természetvédelmi, tájvédelmi érdekeket közvetlenül nem sért. 4. VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSOK, KÖRNYEZETI FELTÉTELEK Egyházaskesző 0149, 0150/3-0150/9 hrsz. területen tervezett Egyházaskesző V. agyag védnevű bányatelek nyitására az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség februárjában megadta a környezetvédelmi engedélyt. Az Előzetes vizsgálati dokumentációt márciusában a TRIBERG Kft. készítette. A várható környezeti hatásokat e tanulmányok alapján ismertetjük A termőföldre és a földtani közegre gyakorolt várható hatások A bánya tervezett területe 20 ha 5084 m 2. A tervezett bányaterület átlagosnál jobb minőségű termőföldet nem érint. A tervezett bányaművelésű területen az EVD szerint kb m 3 talaj található. Az ásványi nyersanyag felett átlagosan 0,4 m termőréteg található. A bányászati tevékenységgel érintett területrészeken az ütemezésnek megfelelően eltávolításra kerül a humuszos termőréteg. Mivel az adott területről eltűnik a növényzet, talajpusztító hatások léphetnek fel; erózió (a csapadékvíz pusztító hatása) és defláció (a szél pusztító hatása). A bánya műszaki üzemi tervének (MÜT) tartalmaznia kell a letermelésre kerülő humuszréteg deponálási tervét és a depóniák védelmében végrehajtandó feladatokat. Törekedni kell arra, hogy tájrendezési feladatok elvégzése során a letermelt humuszréteg minél nagyobb hányada felhasználásra kerüljön A felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt várható hatások A bentonitos agyag kitermelése során a vízzáró réteget képző nyersanyag részleges visszahagyásával megakadályozható a talajvíz és a rétegvíz felszínre törése, így új vízfelület kialakulásával nem kell számolni. A vízzáró réteg meghagyásával elkerülhető a felszín alatti vizek esetleges szennyeződése. A bányaterületen a csapadékvíz elvezetéséről gondoskodni kell. Vezetékes ivóvízellátás nem tervezett, a személyzet vízellátása palackozott vízzel történik, ill. szociális konténer kerül telepítésre. A keletkező folyékony kommunális hulladék csak engedélyezett szennyvíztisztító telepre szállítható. Meglévő és tervezett vízbázis hidrogeológiai védőterületét nem érinti a tervezett bányaterület A levegő védelme A bányabővítés területén légszennyező pontforrás nem fog üzemelni. A bányászati tevékenység során levegő környezeti hatások a következő tevékenységekből származnak: fedőréteg eltávolítás (letakarítás, deponálás), kitermelés, rakodás, szállítás, járulékos tevékenységek (szociális ellátás), tájrendezés. A bányászati tevékenység valamennyi fázisa szabadban történik, azonban az agyagot még kiszáradását megelőzően elszállítják, így a porszennyezés megelőzhető a területen. A bányaművelés következtében várhatóan megnövekszik a közlekedésből származó légszennyező anyagok koncentrációja a szállítást végző tehergépjárművek és a bányán belül üzemelő munkagépek által.a szállítási útvonal lakott területeket nem érint. Száraz időben a bánya tárolóterületeit és az útfelületeket locsolják. 19

20 A bányaművelésből származó szilárdanyag kibocsátás nem okoz jelentős problémát a bányatelken kívüli területeken Környezeti zaj A bánya csak nappali időszakban fog üzemelni. A bányabővítési területhez legközelebb eső környezeti zajtól védendő területen a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM EüM együttes rendelet szerint az alábbi zajterhelési határértékeknek kell teljesülniük: zajvédelmi területi kategória Nappal ( ) Éjjel ( ) Üzemi tevékenység esetén falusias lakóterület 50 db 40 db Közlekedés: bekötő út, és egyéb út falusias lakóterület 60 db 50 db Várható zajforrások a tervezett területhasználat során: A bányaművelés során a következő tevékenységekből származik környezeti zajterhelés: kotró működése anyagmozgatás során, homlokrakodó működése anyagmozgatás során, tehergépkocsi működése beállás és rakodás közben, A kapcsolódó szállításokból is származik zajterhelés. A szállítási tevékenység a bányához vezető bekötő út és a 8406 sz. mellékút mentén módosíthatja a jelenlegi zajterhelést. A bánya csak nappal fog üzemelni. A falusias lakóterületre vonatkozó üzemi zajterhelési határérték az EVD modellezései szerint a bánya határától 96 méterre fog teljesülni. A tervezett bányaterülethez legközelebb eső falusias lakóterületnek a tervezett bányához legközelebb eső pontja 100 méterre található, ami még be nem épült telekhez tartozik. A bánya határához legközelebb eső lakóépület 140 méterre található, itt az EVD számításai alapján 46 db üzemi tevékenységből származó környezeti zajszint várható, ami a vonatkozó jogszabályban megengedett határértéknél (50 db) alacsonyabb. Az EVD modellezései szerint a bányához legközelebb eső lakóterület egészén tehát a vonatkozó jogszabályban előírt zajterhelési határérték teljesülése várható. A bánya határpillérének védősávjában védőtöltés létesítésével csökkenthető az üzemi zajterhelés. A bányászati tevékenységhez kapcsolódó közlekedésből származó zajterhelés az EVD számításai alapján nem okoz 3 db járulékos zajterhelés növekedést, így hatásterület nem került kijelölésre Hulladékkezelés A tervezett tevékenységek során nem várható jelentős mennyiségű hulladékképződés. Technológiai hulladékok nem keletkeznek. A keletkező kommunális szennyvizet zárt gyűjtőben helyezik majd el, tartalmát időszakonként arra feljogosított vállalkozó fogja elszállítani és kiüríteni a szanyi szennyvíztelepen. A keletkező kommunális szilárd hulladék gyűjtése zárt műanyag edényekben fog történni, amelyet a településen illetékes kommunális szolgáltatóval szállíttatnak el alkalmanként. Munkagépek meghibásodása (havária) esetén, üzemanyag vagy fáradt olaj talajra jutásakor felitató anyagot alkalmaznak, majd veszélyes hulladékként kezelnek. A munkagépek meghibásodása esetén keletkező lehetséges veszélyes hulladékok (forrás: EVD) Megnevezés 20 EWC kód Folyékony üzemanyagok hulladékai, dízelolaj Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH JOBAHÁZA Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. január TH-14-02-02 2 Jobaháza településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH PÁZMÁNDFALU Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. március TH-16-02-03 2 Pázmándfalu Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH GYŐRSÖVÉNYHÁZ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag 2016. március TH-15-02-16 2 Előzetes tájékoztatási anyag Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza... TT-1 08-0065/2006 vezető

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner Attila É3-08-0386/2005

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 RAVAZD Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 2 Ravazd Község Településrendezési tervének módosítása Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Szikra Zoltán Egyéni Vállalkozó 5300 Karcag, Jókai utca 22. T.sz.:2/2017 TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Elfogadva: Tiszatenyő Község Önkormányzata.../2017 (...)

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN V É L E M É N Y E Z É S I D O K U M E N T Á C I Ó KÖKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP CÍMLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához - M3-as autópálya Kántorjánosit érintő szakasza 2008. KÜLZETLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához -

Részletesebben

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e Képviselő-testület telektulajdonos kérelmére kezdeményezte a településrendezési eszközök módosítását 16/2016.(II.10.) Kt. sz. határozatában. A határozat értelmében

Részletesebben

LIPÓT. Szabályozási tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció augusztus TH

LIPÓT. Szabályozási tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció augusztus TH LIPÓT Szabályozási tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2016. augusztus TH-16-02-09 Aláírólap Felelős tervező: Munkatársak: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner Attila Szabó

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

DUNASZIGET. Településrendezési tervmódosítás Teljes eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. április TH-15-02-01

DUNASZIGET. Településrendezési tervmódosítás Teljes eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. április TH-15-02-01 DUNASZIGET Településrendezési tervmódosítás Teljes eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. április TH-15-02-01 2 Dunasziget településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14

Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14 Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT/1É 08/0065/08 Leitner Attila É3-08-0386/2005

Részletesebben

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ:

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ: ZÁMOLY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA 1 ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: Zámoly Község Önkormányzata 8081 Zámoly,

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín a településszerkezeti terv belterületi részletén jelölve lakóterület helyett gazdasági terület 3.1. TELEPÜLÉSTERVEZÉS, TÁJRENDEZÉS Lakóterület helyett kereskedelmi

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció

BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció 2014. december TH-13-02-22 Aláírólap Felelős tervező:

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA M2/2013-OTÉK VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2016. szeptember hó 1 Munkarész: Név, Aláírás: tervezési jogosultság száma:

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés:

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés: T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu Enese Rendezési Terv módosítás Msz: 16081

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A település tervezése során a 2008. évi L. törvénnyel módosított 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Terv és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG)

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) TERVEZŐ LUGOSI ÁGNES TT1-02-0141 PÉCS, 2013. JÚNIUS 30.

Részletesebben

BÁBOLNA. Településrendezési tervmódosítás Véleményezési dokumentáció 2015. március TH-14-02-08

BÁBOLNA. Településrendezési tervmódosítás Véleményezési dokumentáció 2015. március TH-14-02-08 BÁBOLNA Településrendezési tervmódosítás Véleményezési dokumentáció 2015. március TH-14-02-08 2 BábolnaTelepülésrendezési tervmódosítás 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti teljes eljárás Aláírólap

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2014.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza. 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján Nyíregyháza

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról HATÁROZAT-TERVEZET Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ TÁJOLÓ-TERV Területrendezési, Környezetvédelmi és Közigazgatásfejlesztési Kft. Mosonmagyaróvár Város Településrendezési eszközök módosítása 0121 hrsz.-ú út 0120 hrsz.-ú út 0123/2 hrsz.-ú út 0132 hrsz.-ú

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata 1 1.) A Megyei Területrendezési Terv Vaja várost érintő elhatározásai

Részletesebben

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával)

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Alátámasztó munkarészek 1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Az alábbi ábrák Kál község lakónépességére vonatkozó főbb adatokat összegzik. A település lakossága a vizsgált

Részletesebben

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV P-ART Stúdió Kft Nyíregyháza Legyező u. 78/3 4400 E-mail: veresis55@gmail.com Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám:2/2015 1 Településrendezési

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám: 7399-5 /2008. Javaslat a településrendezési terv és a Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN

KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a az 17/2004. (II. 28.) önkormányzati határozattal

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 5/05.(III.05.)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz TÁJOLÓ-TERV Területrendezési, Környezetvédelmi és Közigazgatásfejlesztési Kft. BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (Balatonakarattya 143/2016. (IX.14.) önk. határozat 1. mellékletét

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról melléklettel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról melléklettel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2015.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email: civisterv

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2016. MÁJUS.../2015 (...) SZ. ÖNK. RENDELET 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerinti véleményezési anyag

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2015.(X.29.) sz. önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 23/2010. (VIII.26.) sz. rendelettel módosított 11/2005. (IV.14.) számú

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: ,

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: , BARACS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA kikötő bővítés, lakóterület bővítés, átminősítés gazdasági területté JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 2009. november egyeztetési

Részletesebben

- A környezetvédelem alapjai -

- A környezetvédelem alapjai - Urbanista szakirányú tanfolyam Értékvédelem - A környezetvédelem alapjai - Előadó: Boromisza Zsombor, egyetemi tanársegéd e-mail: zsombor.boromisza@uni-corvinus.hu Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT.

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. G Y Ö M R Ő TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. HATÁROZATA

Részletesebben

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Dombiratos község Önkormányzata Bojczán Endre Péter polgármester

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek.

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek. É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA. Budapest, december VÁROS ÉS HÁZ BT DECEMBER

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA. Budapest, december VÁROS ÉS HÁZ BT DECEMBER BALATONFŰZFŐ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA BALATONFŰZFŐ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (Az 1491/1-2 és az 1492/1 hrsz-ú telkekre vonatkozóan) VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ A 314/2012.

Részletesebben

LEVÉL. Szabályozási tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2013. április TH-12-02-17

LEVÉL. Szabályozási tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2013. április TH-12-02-17 LEVÉL Szabályozási tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2013. április TH-12-02-17 2 Levél Településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező:

Részletesebben

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016.

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016. Dokumentálás dátuma: Győr, 2016. november Munkaszám: Rp.I.247-5 Munkaszám: Rp.I.247-5 Pekkerné Szabó Piroska Felelős tervezők: Településrendezés Tájrendezés, környezetalakítás okl. táj- és kertépítész

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

19/1998. (X. 13.) RENDELETE

19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15 ARCHITEX É p í t é s z K f t S z o l n o k, Verseghy park 8. telefon: 56/789-307 telefax: 56/789-327 e-mail: architex@architexkft.hu JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5. Telefon: 85/501-003 E-mail: polghiv@marcali.hu Fax: 85/501-055 Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész. számú

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza! 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 11/ 2016. RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4273-2/2012. 26. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Teljes eljárás Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező, Építő és Kereskedelmi

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben