14/2010. (OT 8.) ORFK utasítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "14/2010. (OT 8.) ORFK utasítás"

Átírás

1 14/2010. (OT 8.) ORFK utasítás az ideiglenes külföldi kiküldetéssel összefüggésben felmerülő kiadások kincstári kártyával történő finanszírozásának szabályairól Szám: 14/2010. Az ideiglenes külföldi kiküldetéssel összefüggésben felmerülő kiadások kincstári kártyával történő kiegyenlítése szabályainak meghatározására, a kincstári rendszer működésével kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások teljesítésének rendjéről szóló 36/1999. (XII. 27.) PM rendelet 9. (9) bekezdésében foglaltak alapján - a nemzetközi kapcsolatok rendjéről szóló 11/2008. (OT 7.) ORFK utasításban meghatározott előírások figyelembe vételével - kiadom az alábbi utasítást: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS 1. Az utasítás hatálya az általános rendőrségi feladatok végrehajtására létrehozott rendőri szervekre terjed ki. II. FEJEZET RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 2. Az ideiglenes külföldi kiküldetéseknél (a továbbiakban: kiküldetés) felmerülő kiadások finanszírozása érdekében VIP aranykártya a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóságon (a továbbiakban: Központi GEI) keresztül biztosítható: a) az országos rendőrfőkapitány, b) az ORFK bűnügyi főigazgatója, c) az ORFK rendészeti főigazgatója, d) az ORFK gazdasági főigazgatója, e) az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központjának igazgatója részére. 3. Az ORFK esetében VIP ezüstkártya - a Központi GEI-n keresztül - a) a kiküldött delegációk rendszeres kísérését végző személyi állomány, valamint az OBB titkára részére b) az elszámolások ellenőrzésével, illetve a kártyafedezeti számla forgalmának nyomon követésével megbízott pénzügyi ügyintéző részére biztosítható. 4. A 2. pontba nem tartozó költségvetési szervek gazdasági szervezetein keresztül VIP aranykártya - döntéstől függően - a) a Készenléti Rendőrség parancsnoka, b) a Köztársasági Őrezred parancsnoka, c) a Budapesti Rendőrfőkapitány, d) valamennyi megyei rendőrfőkapitány, e) Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatója, f) Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgatója számára biztosítható. 5. A 4. pontban meghatározott költségvetési szervek esetében VIP ezüstkártya a) a kiküldött delegációk rendszeres kísérését végző személyi állomány,

2 b) az elszámolások ellenőrzésével, illetve a kártyafedezeti számla forgalmának nyomon követésével megbízott pénzügyi ügyintéző részére biztosítható. 6. A 3. és az 5. pont a) alpontjai szerinti kártyabirtokosi kör kijelölésének feltétele, hogy a kísérő személynek magas szintű (legalább középfokú) idegen nyelvi, valamint - a kiküldött delegáció pénzügyi elszámolási feladatai teljes körű ellátásának érdekében - megfelelő pénzügyi ismeretekkel kell rendelkeznie. 7. A használatban lévő ezüstkártyák száma nem haladhatja meg költségvetési szervenként az öt, az ORFK vonatkozásában a tizenöt darabot. 8. A pénzügyi ügyintéző birtokában levő kártyát teljes, minden más kártyát - függetlenül a kártyabirtokos személyétől - szűkített TeleBank-funkcióval kell felruházni. 9. Az aranykártya igénybevétele kizárólag a kártyabirtokos személyével összefüggésében felmerülő kiadások finanszírozására korlátozódik, ezzel szemben a 3. és az 5. pont a) alpontjai szerinti kártyabirtokos a használatában álló kártyát köteles - csoportos kiküldetés esetén - a delegáció összes tagja vonatkozásában használni. 10. Amennyiben a kiküldött delegáció több tagja rendelkezik kártyával, a kiküldetést, illetve a felhasználható devizaellátmány meghatározását megelőzően tisztázni kell, hogy a kártyabirtokosok közül ki finanszírozza a felmerülő kiadásokat. Egy kiküldetés összefüggésében kizárólag egy kártya használható, kivéve, ha a 2. és 4. pontban meghatározott vezető fenntartja igényét a használatában álló aranykártya igénybevételére. Ebben az esetben a finanszírozott kiadásokról kártyánként külön valutaigénylő lapot és költségelszámolást kell készíteni. 11. A kártya használata kizárólag a szállásköltség, illetve az egyéb költségek finanszírozására terjed ki, azonban ugyanezen célra valutaelőleg is biztosított. Minden kártyához összesített napi limitet kell kapcsolni, amelynek összege a 3. és az 5. pont b) alpontjai szerinti kártyabirtokosi kör esetében nulla. A kártyával készpénzbefizetést és készpénzfelvételt eszközölni nem lehet. 12. A kártyabirtokosok tekintetében előírt napi limit Aranykártya esetén Ft-nak megfelelő, Ezüstkártya esetén Ft-nak megfelelő külföldi fizetőeszköz. Készpénzfelvételi lehetőség mindkét kártyatípus vonatkozásában 0 Ft. 13. A kártyákhoz rendelt limitek összege indokolt esetben az adott kiküldetéshez kapcsolódóan átmeneti jelleggel felemelhető. 14. A kártya igénybevétele mellett a napidíj előzetesen meghatározott összegét, valamint a készpénzben teljesítendő egyéb költségek finanszírozására megállapított előleg összegét készpénzben kell biztosítani. 15. Amennyiben a kártyabirtokos a kiküldetéssel kapcsolatban felmerülő egyéb költségek finanszírozására felhasználja a részére napidíj címén biztosított valutaellátmányt, annak összegét - a kiadást igazoló számla alapján - forintban kell részére megtéríteni. A forintérték kiszámításának alapja a napidíj címén biztosított valutaellátmány vásárláskori (adott pénzintézet által meghirdetett eladási), a Központi GEI tekintetében pedig az előleg kifizetésének napján érvényes MNB eladási árfolyam. 16. Az egyéb költségekre biztosított készpénzelőleg valutanemét a tapasztalati adatok figyelembe vételével kell meghatározni, előleg kifizetése csak a konkrét és várhatóan készpénzben felmerülő kiadás megnevezése mellett engedélyezhető. 17. A kiküldetéssel összefüggő egyéb költségek finanszírozására biztosított valuta átváltása más valutanemre csak indokolt esetben és kizárólag hivatalos átváltóhely útján engedélyezett. 18. A kiküldetést megelőzően - legalább öt banki nappal - meg kell határozni a kiküldetéssel összefüggésben tervezett, illetve előzetesen engedélyezett kiadások jogcím, valutanem és finanszírozási mód szerint részletezett összegét. Ez a valutaigénylő-lap képezi a szükséges valutaellátmány, valamint a kincstári kártyafedezeti számlán történő fedezetbiztosítás alapját (a Központi GEI tekintetében előírt formát az 1. számú melléklet rögzíti). A fedezeti igény biztosítását igénylő lap benyújtását követően a Központi GEI Közgazdasági Osztálya köteles ellenőrizni, hogy az adott kiküldetés tekintetében, a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll-e. 19. A kártyabirtokos köteles figyelembe venni a használatában lévő kártyára előírt limitek összegét. Ennek érdekében a kiküldetést megelőzően rendelkezésére kell bocsátani - a számfejtéskor érvényes OTP devizaeladási árfolyam alapján forintosított - valutaigénylő-lapot. 20. A hazaérkezést követő elszámolást - a napidíj és az egyéb költségekre biztosított valutaellátmány kivételével - az alábbiak figyelembe vételével forintban kell végrehajtani. 21. A kártyabirtokos az egyéb költségekkel összefüggésben teljesített pénzügyi tranzakciókról a 2. számú melléklet szerinti részletes elszámolást készíti el, amelyet aláírásával hitelesít. Ebben az esetben a költségelszámolás nyomtatvány 6. és 7. pontjának kitöltése nem szükséges, megjegyzésként kell feltüntetni, hogy bankkártya használat történt. A forintban felmerült összes kiadást a 10. pontban kell rögzíteni. A készpénzelőleg terhére teljesített egyéb költségek elszámolását a bizonylatok csatolásával, adatainak rögzítésével teljesíti.

3 22. Ha kártyahasználat történt, az útelszámolással egyidejűleg a kártyahasználó köteles a kártyahasználathoz kapcsolódó bizonylatokkal elszámolni. 23. A kártyabirtokos a készpénzt helyettesítő fizetési eszközt át nem ruházhatja, használatát más személynek át nem engedheti. 24. A kártyabirtokos annak használata során köteles magánál tartani a személyazonosságának igazolását biztosító okmányát. 25. A kártyabirtokos az elektronikus fizetési eszköz használatakor köteles ellenőrizni a pénzügyi műveletek tényleges és a pénzforgalomi bizonylatok szerinti összegének egyezőségét. 26. A kártyabirtokos köteles gondoskodni a kapcsolódó összes okmány (például számla, kártyabizonylat, hivatalos átváltást igazoló bizonylat) megőrzéséről, illetve az azokkal történő elszámolásról. 27. Amennyiben a kártya kikerül a kártyabirtokos ellenőrzési köréből, köteles haladéktalanul intézkedni a kártya használatának letiltására. Bűncselekmény esetén a kártyabirtokos köteles haladéktalanul rendőrhatósági feljelentést tenni. 28. A kincstári kártyák, valamint a kapcsolódó, a PIN-kódot tartalmazó zárt borítékok átvételével, illetve a kártyabirtokosok részére történő átadásával, valamint a kártyák cseréjével, egyéb mozgásával összefüggő feladatokat a szervek vonatkozásában csak az erre felhatalmazott ügyintéző végezheti. 29. A kártyabirtokosok részére biztosítani kell a kártya használatához kapcsolódó mindenkori rendelkezéseket tartalmazó okmányokat (szerződési feltételek, általános szerződési feltételek, hirdetmény, melléklet). Az okmányok átadásának és átvételének tényét írásban kell rögzíteni. Az előírásoknak megfelelő biztonságos alkalmazás érdekében a kártya használatára feljogosított személyek - igény szerinti oktatását is meg kell szervezni. 30. A kijelölt kártyabirtokos kártyáját és az ahhoz tartozó PIN-kódot a 3. számú melléklet szerinti felelősségvállalási nyilatkozat megtételét követően veheti át. 31. Az ORFK gazdasági főigazgatója, illetve a költségvetési szervek vezetői igény esetén a felügyeleti szervnél kezdeményezik a kártyafedezeti számlák megnyitását. 32. A 3. és az 5. pont a)-b) alpontjai szerinti kártyabirtokosok személyének meghatározása a fedezeti számlával rendelkező szerv vezetőjének hatáskörébe tartozik. Az ORFK vonatkozásában a kártya használatára feljogosított személyi kör kijelölésére az ORFK gazdasági főigazgatója jogosult. III. FEJEZET ZÁRÓ RENDELEKEZÉSEK 33. Az utasítás hatálya alá tartozó költségvetési szervek vezetői gazdasági szervezeteiken keresztül VIP kártya igénylése esetén, kezdeményezik a kincstári bankkártyaszerződés megkötését. 34. Az ideiglenes külföldi kiküldetés költségeinek kincstári kártyával történő finanszírozása esetén a nemzetközi kapcsolatok rendjéről szóló 11/2008. (OT 7.) ORFK utasításban foglalt előírásokat - a jelen utasításban foglalt eltérések figyelembe vételével - kell alkalmazni. 35. Az utasítás a közzétételét követő 10. napon lép hatályba. 1. számú melléklet a 14/2010. (OT 8.) ORFK utasításhoz a Központi GEI Közgazdasági Osztály Vezetője BUDAPEST ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Engedélyező: Engedélyezési szám: Kérem, hogy az alábbi személy(ek) tekintetében a szükséges pénzügyi fedezet biztosítására intézkedni szíveskedjen.

4 Név, Rendfokozat, Besorolási Osztály Szolgálati hely, adószám A kiküldöttek közül a VIP kártyával rendelkező személy:... név, faxszám Kiküldetés időtartama:... napjától... napjáig összesen... napra. Célország:... viszonylatában. ellátásban nem részesül(nek), ezért előlegként... napra 100%-os napidíj reggeliben részesül(nek), ezért előlegként... napra 85%-os napidíj, egy főétkezésben részesül(nek), ezért előlegként... napra 70%-os napidíj, reggeliben és egy főétkezésben részesül(nek), ezért előlegként... napra 55%-os napidíj, két főétkezésben részesül(nek), ezért előlegként... napra 40%-os napidíj, teljes ellátásban részesül(nek), ezért előlegként... napra 25%-os napidíj, Kiadás jogcíme * Valuta Ft-ra történő átszámítás neme összege árf. összege Napidíj - - Szállásköltség Üzemanyag költség Egyéb költség: - napidíj 20%-ának megfelelő összeg - ** Összesen * Finanszírozás módja: KP - készpénz, K - kincstári kártya. ** A napidíj 20%-át meghaladó egyéb nevesített kiadások. Az utazáshoz a kiküldetésben résztvevő személy(ek) gyorsvonat 1. osztályt, 2. osztályt, hálókocsit, repülőgépet, hivatali gépkocsit, buszt vehetnek igénybe. Budapest,... A valuta felvételét és/vagy a kártyával történő finanszírozást engedélyezem... osztályvezető Megjegyzés: A kártyával finanszírozandó tervezett kiadások pénzügyi fedezetének biztosítására intézkedtem: Budapest,

5 2. számú melléklet a 14/2010. (OT 8.) ORFK utasításhoz... pénzügyi ügyintéző ELSZÁMOLÁS... számú... kártyával....év tól ig végrehajtott pénzügyi tranzakciókról Teljesített vásárlások (időrendi sorrendben): Célország:... Jogcím Dátum Deviza Összeg Napidíj címén biztosított valuta ellátmány terhére teljesített kiadások: Jogcím Dátum Deviza Összeg Összesen Budapest, Csatolt bizonylatok száma:... db PÉNZÜGYI ZÁRADÉK... kártyabirtokos Az elszámolásban jelölt tranzakciók kincstári kártya tükörszámla-kivonattal történő tételes egyeztetését végrehajtottam, azzal összefüggésben eltérést nem tapasztaltam.

6 Összes kiadás forintban: Ebből a kiküldő szervet terhelő - egyéb költségek - pénzügyi műveleti kiadások összesen: Eltérés: Napidíj terhére teljesített egyéb költségek forintra átszámított értéke: Pénzügyileg rendezendő összesen: Budapest, számú melléklet a 14/2010. (OT 8.) ORFK utasításhoz Név, rendfokozat:... Szolgálati hely:... Beosztás:... NYILATKOZAT... ügyintéző Az ideiglenes külföldi kiküldetéssel összefüggésben felmerülő kiadások kincstári kártyával történő finanszírozásának szabályairól szóló... ORFK utasítást megismertem. A... számú... kártyát és a hozzá tartozó PIN kódot tartalmazó zárt borítékot átvettem, az adatok egyezőségét ellenőriztem. A kártya használatát rögzítő - a kincstári kártyaszerződés részét képező - okmányokat az alábbiak szerint átvettem. Tudomásul veszem, hogy - a birtokomban lévő kártyát át nem ruházhatom, használatát más személy részére át nem engedhetem, a kártya használata során köteles vagyok a vonatkozó rendelkezések szerinti szabályokat betartani; - köteles vagyok gondoskodni arról, hogy a kártyához tartozó PIN kódról más tudomást ne szerezhessen. A birtokomban lévő kártyáért és az azzal végzett tranzakciókért fegyelmi és anyagi felelőséggel tartozom. Budapest, kártyabirtokos

A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A KINCSTÁRI KÁRTYAFORGALOMRÓL

A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A KINCSTÁRI KÁRTYAFORGALOMRÓL A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A KINCSTÁRI KÁRTYAFORGALOMRÓL BUDAPEST 2015. T a r t a l o m Értelmező rendelkezések:... 2 1. A Kincstári kártyarendszer általános szabályai... 3 2. Kincstári kártya

Részletesebben

11/2008. (OT 7.) ORFK utasítás. a nemzetközi kapcsolatok rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

11/2008. (OT 7.) ORFK utasítás. a nemzetközi kapcsolatok rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 11/2008. (OT 7.) ORFK utasítás a nemzetközi kapcsolatok rendjéről Szám: 5-1/11/2008. TÜK A Rendőrség nemzetközi kapcsolattartási rendjének szabályozására kiadom az alábbi utasítást: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2 verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 3. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2013. június 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. április 15. 1 BEVEZETÉS A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kiküldetés elszámolásának rendjével kapcsolatban

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. TARTALOM BEVEZETŐ...5 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS...6 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása.7 2. Bevételek...8 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014. TARTALOM BEVEZETŐ... 6 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS... 7 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása... 8 2. Bevételek... 9 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Kiküldetési szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Kiküldetési szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Kiküldetési szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Budapesti

Részletesebben

Számviteli Politikája

Számviteli Politikája TESTNEVELÉSI EGYETEM Számviteli Politikája Pénzkezelési Szabályzat Budapest 2015. 04. 23. 1 TARTALOM I.FEJEZET Általános rész... 3 1. A Pénzkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat)... 3 2. A Szabályzat

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM BEVEZETŐ... 6 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS... 7 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása... 8 2. Bevételek... 9 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA

BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal, Dunaszeg, Dunaszentpál és Kunsziget Község Önkormányzata és költségvetési szerveik, valamint a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás és a Kunszigeti Gyermekellátó

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2011 (2013.január 1-jétől hatályos változat)

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2011 (2013.január 1-jétől hatályos változat) A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2011 (2013.január 1-jétől hatályos változat) Tartalom Bevezetés... 4 Általános rendelkezés... 4 Jogforrások... 4 A szabályozás

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 11. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. március 1., csütörtök. Tartalomjegyzék

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 11. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. március 1., csütörtök. Tartalomjegyzék HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. március 1., csütörtök 11. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 16/2012. (III. 1.) HM utasítás a törvényességi felügyeleti szakellenõrzésrõl

Részletesebben

27. szám 126. évfolyam 2011. december 16. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM

27. szám 126. évfolyam 2011. december 16. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM 27. szám 126. évfolyam 2011. december 16. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM Utasítás Oldal 7/2011. (XII. 16. MÁV Ért. 27.) GÁVIGH számú gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM PÉNZ ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM PÉNZ ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM PÉNZ ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készíttette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2014. február 07. napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 I. RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2011 (2012. december 17napjától hatályos változat) Tartalomjegyzék Preambulum... 3 I. RÉSZ... 3 Általános rendelkezések... 3 A szabályzat

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő belföldi és külföldi kiküldetésekről szóló szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő belföldi és külföldi kiküldetésekről szóló szabályzata A Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő belföldi és külföldi kiküldetésekről szóló szabályzata Pécs 2012. 1 Szabályzat A Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő belföldi és külföldi

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzatának felülvizsgálatáról

Város Polgármestere. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzatának felülvizsgálatáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata Pénzkezelési

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT (a Gazdálkodási szabályzat 5. sz. melléklete) Elfogadva: 2008. február 5., hatályba lépés 2008. január 1. Módosítva: 2009. december 21.,

Részletesebben

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2010. július 1. napjától KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. március 1-től Jóváhagyta SÁRKÁNY PÉTER MUNKASZERVEZET-VEZETŐ TARTALOMJEGYZÉK PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT...1 Érvényes: 20098. január 1-től...1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...4

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3.

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3. MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3. BEVEZETÉS A Gépjármű Üzemeltetési és Kiküldetési Szabályzat

Részletesebben

1/2014. számú A PÉNZKEZELÉS RENDJÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás

1/2014. számú A PÉNZKEZELÉS RENDJÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás Ikt.sz: 80/2014/Sz. 1/2014. számú Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN A PÉNZKEZELÉS RENDJÉRŐL Érvényes: 2014. január 1-jétől 1 I. PÉNZFORGALMI SZÁMLA KEZELÉS

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2008/52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2607 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. március 6., péntek XII. évfolyam, 2009/9. szám TARTALOM III. Utasítások, jogi iránymutatások A környezetvédelmi és vízügyi

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére 47. számú előterjesztés Egyszerűsített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Önkormányzati és Hivatali gépjárműhasználat szabályozása

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Rudabánya Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 3733 Rudabánya,Gvadányi J.u.47. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. február 1 -től Jóváhagyta: Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző Polgármesteri

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Miskolc 2014.

MISKOLCI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Miskolc 2014. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Miskolc 2014. 6.6. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 314/2014. sz. határozata Készült 8 példányban sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

5/2015. (VII. 31.) OBH Elnöki ajánlás

5/2015. (VII. 31.) OBH Elnöki ajánlás 5/2015. (VII. 31.) OBH Elnöki ajánlás a Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek, valamint az Országos Bírósági Hivatalnak a pénz- és értékkezelésre vonatkozó szabályzatáról A bíróságok szervezetéről

Részletesebben