C r e a t i v e S u i t e 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "C r e a t i v e S u i t e 2"

Átírás

1 C r e a t i v e S u i t e 2 angol - magyar szótár Trans-Europe Kft Budapest, Volkmann u. 2. I/2. Telefon: (+36 1) Fax: (+36 1)

2 abbreviated rövid alternating váltakozó articles cikkek balance egyensúly abort megszakítás altitude magasság artist művészi banner reklámcsík, szalagcím aborted megszakítva always mindig artistic művészi bar sáv about információk, névjegy amber borostyán artwork rajzelem barbed szálkás above fölé ambience környezet as mint barbell súlyzó absolute abszolút amount mennyiség, mérték, összeg ascender felmenő basalt bazalt accelerated gyors, gyorsabb amplitude amplitúdó ascent emelkedő, felső betűszár base alap accept elfogadás, elfogadom amplitwist amplitudó-forgatás ask rákérdez baseline alapvonal, soregyen accepted elfogadva analyzing elemzés assign hozzárendelés basic alap accessibility accessories hozzáférhetőség kellékek anchor horgony, szerkesztési pont, szerkesztőpont assigned assignments hozzárendelve hozzárendelések basis basque alapon baszk action(s) művelet, műveletek angle(s) szög, szögek at hol batch köteg, kötegelés activate aktiválás angular szögletes attachments csatolások, mellékletek bearing hordozó activation active aktiválás aktív animation anisotropic animáció anizotropikus, élsimítás attribute attribútum, attribútumok, jellemzők beep before hangjelzés elé, előtte, ez előtt adaptive adaptív, alkalmazkodó annotation(s) megjegyzés, megjegyzések authenticate hitelesítés begin-line sor kezdete add hozzáad, hozzáadás anonymous névtelen authenticating hitelesítés begone tűnj el add/modify hozzáadás/módosítás antialias finomítás authentication hitelesítés behavior viselkedés address cím anti-alias finomítás, simítás author szerző behaviors viselkedések addtochannel hozzáadáscsatornához anti-aliased finomított auto automata, automatikus behind hátra, mögé adj melléknév anti-aliasing finomítás, simítás autocorrect automatikus javítás below alá,alul adjust igazítás, korrekció antonyms antonimák auto-hyphenate automatikus elválasztás bend görbület, hajlítás adjustment(s) beállítások, korrekció(k) any bármelyik autojustified automatikusan igazított best legjobb adv határozószó anywhere bárhol autoleading automatikus sortávolság bevel fazetta, ferdítés advanced speciális appearance megjelenés automate automatizálás bevels fazetták affine after finomítás ezután, után, utána append csatol, csatolás, hozzáfűzés, kiegészít automatic automatically automatikus automatikusan bgcolor bicubic háttérszín kettős köbös again ismét application alkalmazás, program automation automatizálás bilinear bilineáris, kettős lineáris aiprefs aipref apply alkalmaz auto-reduce automatikus-csökkentés binary bináris airbrush festékszóró appropriate megfelelő auto-rename automatikus átnevezés binding fűzés, kötés akhands akhandok aqua tengerkék autotag automatikus címkézés bitmap bitkép, bittérkép alert(s) figyelmeztetés, riasztás, riasztások arbitrary arc tetszés szerint, tetszőleges ív, ívelés available average elérhető, rendelkezésre áll átlag black blank fekete üres algorithms algoritmusok arch boltív, ív axes tengelyek blast robbanás align aligned alignment igazítás igazított igazítás area arrange terület elendezés, elrendezés, rendezés axis back background tengely vissza háttér, háttérszín bleed(s) blend(s) kifutás, kifutó, kifutások, kifutók keverés, keverések all mind, minden oldal, mindent, mindet, összes, teljes, teljes kijelölés arrow arrowhead arrowheads nyíl nyílhegy nyílfejek backlight backlight/fillflash backlighting ellenfény ellenfény/derítővakuzás ellenfény blending blink bloat keverés villogás felfújás, közelít alpha alphabetgroup alfa ábécécsoport arrows art nyilak grafika backspace törlés vissza, vissza, visszanyíl blob block(s) paca blokk, blokkok, téglalap alternate(s) alternatív, változatok artboard rajztábla backward vissza blue kék 2

3 blueberry áfonyakék butt vég channelport csatornaport coding kódolás blues blur kékek életlenítés, életlenítő, fakító, homályosítás, homályosság button(s) by byline gomb, gombok írta, által képaláírás char(s) character(s) character styles karakter karakter, karakterek karakterstílusok collate collated leválogatás, összecsukás, összehordás leválogatás blurred elmosódott bytes bájt, byte, byte-ok charcoal faszén, grafit, rajzszén color szín body törzs cache gyorsítótár check jelölje be colorcast színvetítés bold félkövér, vastag calculate kiszámítás checkbox jelölőnégyzet colorization színezés bold+italic boldoblique félkövér+dőlt félkövér ferde calculation(s) calendar számítás(ok), számítások naptár checked bejelölve, ellenőrizve, ellenőrzött, colorize colorized kifestés egyszínűre, színez színezett book katalógus, könyv calibrate kalibrálás checkers ellenőrzők colors színek bookmark(s) könyvjelző, könyvjelzők calibration kalibráció checking ellenőrzés cols oszlop boolean logikai camera fényképezőgép checkmark kijelölő jel colspan oszloptávolság border határ, határvonal, szegély canary kanárisárga childlike gyerekes column(s) hasáb(ok), oszlop(ok) both mindkettő cancel mégse, mégsem chinese kínai combine összevonás bottom alsó, alul, alulra, lent canceled törölve choice választás comma vessző bottom/left balra lent canceling visszavonás choke elfojtás, elmosás, füst command(s) parancs(ok), utasítás(ok) bounce bounder visszaverődés határoló cancelled canvas visszavonva rajzlap choose kiválasztás, válasszon, választás comment(s) commit megjegyzés(ek) végrehajtás bounds határok, keretek cap nagybetű, vonalvég chrome króm compact kompakt, minimális box doboz, mező capitalize nagybetűvel chunky köteg company cég, cég neve break törés caps nagybetűk cicero(s) ciceró companynamegoeshere ide kerül a cégnév brick tégla caption felirat, képaláírás circle kör compatibility kompatibilitás brightness fényerő, fényerősség, fényesség capture caret rögzítés csúcsos ékezet circlesolid cirrus folytonos kör égszínkék compensation kompenzáció, kiegyensúlyozás brightness/contrast fényerő/kontraszt, fényerősség/kontraszt, fényesség/kontraszt carnation cascade hússzín lépcsőzetes, lépcsőzetes elrendezés city cjk/roman class város cjk/latin osztály complement complete completed kiegészítés befejezés, teljes befejezve, kész brown barna case kis- és nagybetűk clear törlés, töröl complexity összetettség browse tallózás catalog katalógus client-side kliens oldal, ügyfél oldal compliance megfelelőség browser(s) böngésző, böngészők categories kategóriák clip vágás, levágás composer szerkesztő, tördelő brush(es) ecset, ecsetek category kategória clipboard vágólap composite kompozit, összetett bubbles buborékok caution figyelmeztetés, vigyázat clipping vágás composition kompozíció building builtin bulge bulleted összeállítás beépített kidomborítás díszjeles cell center cella alakítás középpontja, középen, középpont helye, középre, középre igazítás, középső clockwise close closed óra járásával megegyező irányba bezárás zárt compressed compression concave concavity tömörített tömörítés konkáv homorú, homorúság bullets bullseye felsorolás célkör centered középen, középpontosított, középre igazított closing clouds bezár, bezárás felhők concise condition tömör feltétel burasagari buraszagári centimeter centiméter cloudy felhős conditional feltételes burgundy burgundivörös chalk kréta clumped halmozott cone kúp burlap zsákvászon change módosítás, változtatás cluster fürt, füzér conform megfelelő burn sötétítő, színégetés, színégető change/find channel módosítás/keresés csatorna, csatornák coarse code durva kód conj connect kötőszó csatlakozás 3

4 constant állandó, konstans count alkalom, számlálás, számláló darkness sötétség description leírás constrain kényszerítés, korlátozás counterclockwise óra irányával ellentétes dash kötőjel, vonal deselect kijelölés megszüntetése contact kapcsolattartó country ország(neve) dashed szaggatott design terv contactsheet kontaktlap cplanguage cpnyelv data adat desired kívánt contained korlátozott craquelure repedezettség dataset adatkészlet desktop asztal, íróasztal container contains content(s) tároló tartalmaz, tartalmazza tartalom, kitöltés create created creating létrehoz, létrehozás létrehozva létrehozás date day daylight dátum nap nappali fény despeckle rácsmentesítés, rácstalanítás, szemcsézettség megszüntetése content-type tartalom típusa creator létrehozó days nap után dest cél context tartalom credit(s) adatok, szerző, szerzők decay csökkenés destination cél, célhely contiguous érintkező, szomszédos crisp éles, határozott decimal(s) tizedes(ek), tizedesjegyek detail(s) részlet(ek), részletesség continue folytatás, tovább criteria kritériumok decline nem fogadom el detailed részletes continuity folyamatosság croatian horvát decompress kicsomagolás deutschmark német márka continuous folyamatos, szomszédos crop körbevágás, levág, vágás decompressing kicsomagolás dialog párbeszédpanel continuous-facing folyamatos szembenéző cropphotos fotókkörbevágása deep mély diameter átmérő contour(s) kontúr(ok) crops vágások default alapbeállítás, alapértelmezés diamond deltoid, ragyogás, rombusz contract zsugorítás cross kereszt, keresztbe defaultposition alapértelmezett pozíció dictionary szótár contrast kontraszt crosshatch árnyékolás define definiálás, megadás didots didot contrasty kontrasztos crossing keresztezés definition maszatolás difference(s) különbség(ek), eltérések control vezérlő, vezérlés crossover keresztezés defloat beágyazás diffuse árnyalás, szétszórás, szórás convert átalakítás, konvertálás cross-reference kereszthivatkozás defringe szegélyek elmosása diffused szórt, diffúz converted átalakított, átalakítva crumbles morzsák deg fok diffusion szórás, árnyalás, szórt converting átalakítás crystallize kristályosít, kristályosítás degree(s) fok digit(s) számjegy, számjegyek convex konvex currency pénznem deinterlace összefűzés dimensions méretek copie(s) copper másolat(ok), példány(ok), példányszám, másolás, másolata réz current cursors curve(s) aktuális, jelenlegi kurzorok görbe, görbék, gradációs görbék de-interlace del delay delete összefűzés törlés késleltetés törlés, réteg törlése diphthongs direction directional directories diftongusok irány irányított könyvtárak copy másol, másolás, másolata curved görbe deleted törölve directory könyvtár copyfit copying illesztett másolás másolás curviness custom görbeség egyedi, egyediesítés, egyéni deletion delimiter törlés határolójel disable kikapcsolás, kikapcsolva, tiltás, letiltva copyright szerzői jog custom_color egyéni_szín demi fél discard elvetés, törlés copyright-checker szerzőijogvédelemellenőrző customization customize testreszabás testreszabás demibold denominator félkövér nevező discontiguous displace nem szomszédos elmozdítás, fénytörés copyrighted szerzői joggal védett customshapes egyedialakok denominators nevezők display megjelenít, megjelenítés corner sarok cut kivágás dense sűrű disposal ejtés cornermarks sarokjelek cutout kivágás density erősség, sűrűség dispose ejtés corners sarkok cylinder henger dependencies függőségek dissolve szórt cornstarch halványsárga cyrillic cirill deposterize keményítés megszüntetése distance(s) távolság(ok) corporation társaság dab festékfolt depth mélység distilling letisztázás corrected correction javított javítás dark darken sötét sötétít, sötétítés desaturate színtelenítés, színvisszavétel, telítettség csökkentése distort distorting torzítás torzítás cosited együtt darker sötétebb descender lelógó, lemenő, lenyúló distortion torzítás 4

5 distribute eloszt, elosztás, felosztás edit szerkesztés error(s) hiba, hibák facet berakás, szellemkép, distribution eloszlás editable módosítható ether éteri kék factor faktor, tényező dither árnyalás edited szerkesztve even páros fade elhalványítás, halványítás ditherlevel árnyalás szint editing szerkesztés even-odd páros-páratlan faeroese feröeri divide felosztás, osztás editor szerkesztő event(s) esemény(ek) failure hiba divisions felosztás effect(s) effektus(ok), hatás(ok) everything minden false hamis document dokumentum, megnyitás efficiency hatékonyság exact pontos family család documentation dokumentáció eggplant padlizsánlila exactly pontosan fancy díszes documentid dokumentum azonosító eject kiadás, kidobás example(s) példa, példák farsi fárszi documents dokumentumok electrolyte elektrolit exceptions kivételek fast gyors docsize dokméret element(s) elem(ek) exchange csere faster gyorsabb, gyorsabban dodge fakító, kivilágosítás, világosító eliminate ellipse semlegesítés ellipszis exclude exclusion kizárás kivétel, kizárás favor favorites kedv kedvencek dolly done kocsizás kész ellipsis elliptical hiányjel elliptikus exclusively executive kizárólagosan adminisztrációs feather lágy perem, lágyítás, peremlágyítás dot(s) pont(ok) elsewhere máshol exifversion exif verzió feet láb dots/cm pont/cm elektronikus levél, existing meglévő fibers szálak dots/inch pont/hüvelyk, dpi embed beágyazás exit kilépés fidelity hűség dotted double pontozott dupla embedded embedding beágyazott, beágyazva beágyazás expand kibontás, kibővítés, kiterjesztés fiesta figure sötét rózsaszín ábra doublespace dupla sorköz emboss domborítás, vésés expanding kibővítés file fájl down le, lefelé mutató nyíl embox kvirt experimental kisérleti, próba file-based fájl alapú download(s) letöltés(ek) emphasis hangsúly expert szakértő filebrowser fájlböngésző downloadables letölthető anyagok empty üres explore vizsgálat filebrowserhistory fájlböngésző előzmények downloaded letöltve emulsion emulzió export exportálás, kivitel filename fájlnév downloading letöltés enable engedélyezés exported exportálva file(s) fájl, fájlt, fájlok downsample egyszerűsítés enabled bekapcsolva, engedélyezve exporting exportálás fill(s) kitöltés(ek) draft vázlat encoding kódolás exportoption exportálási beállítások filled kitöltés drag áthelyezés, húzás encryption titkosítás exposure expozíció fillflash derítővakuzás draw rajz, rajzolás end vég, vége, végén, záró exposure merge register expoz egyesítés regiszter filter(s) szűrő, szűrés, szűrők drive(s) meghajtó(k) end-line sor vége extend kiterjeszt filtered szűrt drop dropcap elhelyezés iniciálé endnotes engine végjegyzetek eszköz, motor extension bővítmény, kiterjesztés, mellék find find/change keresés keresés/csere droplets ejtőkék enhance javítás extrabold kövér fine finom dummy duotone(s) üres jel duplex(ek), kétszínű enlarged entry felnagyított bejegyzés extract kibont, kibontás, kiragadás, kivonás fingerpainting finish újjal festés befejezés, vége duplicate duplikálás, lemásolás, másolás, másolat, megkettőzés, megduplázás enu envelope envelopes hun boríték, burkológörbe burkológörbék extracted extraction extract plus kibontva kibontás plusz kicsomagolása finished fired first befejezve a villanás megtörtént első duplication lemásolás, megkettőzés equal egyenlő extras extrák, extrák mutatása fish hal eastern-style keleti stílusú equalize kiegyenlítés extrude kiemelés, kitömörítés fisheye halszem ebook e-könyv erase törlés eyedropper pipetta fit igazítás edge perem, szegély eraser radír eyes szem fitting igazítás 5

6 fixed rögzített fresco freskó grain szemcse, szemcsézettség hexagon hatszög flag flare(s) flash jelző fényfolt(ok) villanófény from ettől, forrás, honnan, kezdete, miből, miről, oldalak kezdete graininess grape graph szemcsézettség világossárga diagram hidden hiddenmenubar hide rejtett ukryty pasek menu elrejtés flashlight villanófény front elöl graphic(s) grafika, grafikák high jó, kiváló, magas, nagy flat lapos, sima frosted fagyasztott graphite grafitszürke highlight(s) csúcsfény(ek), kiemelés(ek) flatness egyenletesség, lapos, laposság frozen befagyasztott graphs diagramok hints ötletek flatten összeolvaszt, összeolvasztás fuchsia fukszia grass fű histogram hisztogram flattening simítás full teljes gravity gravitáció histogramweighting hisztogram súlyozása fleur-de-lis liliom fullwidth teljes szélességű gray szürke, szürkeárnyalatos histories előzmények, előzményeket flip float flop tükrözés kiragadás, lebegés, lebegő oldalirányú fordítás fuzzball fuzziness pöfeteg elmosódottság, tűrés, zavarosság grayscale greeking szürkeárnyalatok, szürkeárnyalatos szövegmímelés history home horizontal előzmény, előzmények kezdőlap vízszintes, vízszintes helyezés flow folyatás galley hasáb grid(s) rács(ok) horizontal scale vízszintes átméretezés flower virág gap hézag, köz, térköz group(s) csoport(ok), csoportosítás host gazdaprogram fluorescent fluoreszkáló gaussian gauss grow növelés, növesztés howdy hahó flyout előugró general általános growth növekedés htmlpalettes htmlpaletták focus folder(s) fókusz mappa, mappák generate generated létrehozás létrehozott guess guide(s) tipp segédvonal(ak) hue színárnyalat, színezet, színezettség font(s) betűkészlet(ek), betűtípus(ok), szélesség, szöveg generator generic generátor általános guilder gunmetal holland forint kékesszürke hue/saturation hyperlink(s) színezet/telítettség hiperhivatkozás footer(s) lábléc(ek) geometry geometria gutter hasábköz hyphen(s) elválasztás, kötőjel(ek) footnotes lábjegyzetek get keresés halfwidth félszélességű hyphenate elválasztás footnotes/endnotes lábjegyzetek és végjegyzetek ghost szellemkép halo fényudvar hyphenation elválasztás force kényszerítés, megtartás glass üveg hand kéz iccprofile icc-profil forced kényszerített global globális handle fogantyú icelandic izlandi foreground előtér globalresources globális erőforrások hang kilógatás icon ikon forest erdőzöld gloss fényesség, fényessége hanging függő idle inaktív forever form örökre, végtelenszer alakzat, űrlap glow glyph ragyogás karaktertábla hard hardness kemény keménység ignore átlépés, átugorja, átugrás, kihagy, kihagyás format(s) formátum(ok), formázás glyphs jelek, karakterjelek header(s) fejléc(ek) image/svg+xml kép/svg+xml formatting formátum, formázás gold arany heading(s) címsor(ok) imagemap képzóna formula képlet good jó headline címsor, főcím images képek forward előre goodies hasznos eszközök heal javítás imagetype képtípus fps fractions képkocka/mp hányadok, törtek goofy gradient goofy kutya színátmenet healing heavy javítás erős, nehéz import behozatal, importálás, importuj fragment foltok, tördelés, töredék gradient/angle színátmenet/szög hedera repkény importexport import-export frame(s) képkocka, keret(ek) gradient/diamond színátmenet/gyémánt height mag, magas, magasság importfilter importszűrő frameopacity keretáttetszőség gradient/linear színátmenet/lineáris height/width magasság/szélesség importing importálás franc frank gradient/pattern színátmenet/minta help súgó, visszaállítás impressionist impresszionista free szabad gradient/radial színátment/sugaras helpers segítők in be, hely, hüvelyk, inch, itt frequency frekvencia, frkv, rácssűrűség, sűrűség gradient/reflected gradients színátmenet/visszavert színátmenetek heptagon hexadecimal hétszög hexadecimális inch(es) include hüvelyk, inch csatolás, felvétel 6

7 incomplete befejezetlen intersectwithchannel keresztezésacsatornával layer(s) réteg(ek) link-o-rama hivatkozáskezelő increment növelés invalid érvénytelen layout(s) elrendezés(ek) lipstick világos mályva indent(s) indents/tabs independent index indexed behúzás(ok) behúzások/tabulátorok független színpaletta, tárgymutató indexelt, palettás, színpalettás inverse invert invisible fordított kijelölés, negatív fordított, invertálás, inverz, megfordít, megfordítás, negatív, szöveg folyatása, megfordítás láthatatlan leader leading leadingtype left sorkitöltő, sorkitöltés sortávolság sortávolság típus bal, bal oldali, bal oldalon, bal oldali, balra, balra mutató nyíl liquify lists live load loaded cseppfolyósít, cseppfolyósítás listák élő betöltés, töltés betöltve individually egyedileg iris írisz, rekesz left/right bal/jobb locale helyi indonesian indonéz italic(s) dőlt legacy korábbi location elhelyezkedés, hely inflate info information felfújás adatok, információ(k) információ(k) item japanese jitter elem japán remegés, vibrálás legal hivatalos, jogi közlemény, jogi tudnivalók, szerzői jogi információ lock locked locking rögzítés, zárolás zárolt, zárolva rögzítés initial kiinduló join(s) egyesítés(ek), illesztés(ek) legend felirat, jelmagyarázat log napló initializing inicializálás jpegqualitylevel jpeg minőség lemon citromsárga logarithmic logaritmikus ink(s) festék(ek), tinta junk szemét length hossz, hosszúság longest leghosszabb inline beágyazott, szövegen belül justification igazítás, sorkizárás lens lencse, objektív lookup keresés input bemenet justify igazítás, sorkizárás letter levél loop körkörösen in-rip rip-eléskor kanagroup kanacsoport letterbox postaláda looping ciklusosan ins beszúrás, hüvelyk kanji kandzsi letters betű, betűk loopy hurkolt insert beszúr, beszúrás, beékelt, belső margó, bemélyített kcornermarks kerning sarokjelek alávágás level level-based árnyalatok, szint(ek) szint-alapú loose lossiness laza minőségveszteség inside belső, belül key billentyű, kulcs libraries könyvtárak lossless veszteség nélküli install installing telepítés telepítés keyboard keystroke billentyűzet billentyűleütés library lichen könyvtár zuzmózöld lossy veszteség, veszteséges, vesztéses instruction(s) insufficient integer utasítás(ok) nem elegendő egész szám, integer típusú egész szám keyword(s) kilometers kind knife kulcsszó, kulcsszavak kilométer fajta kés ligatures light lighten lighter ligatúrák fény, gyenge, világos világosít, világosítás világosabb lossylevel low veszteség szint, veszteségesség szintje, vesztésszint alacsony, gyenge intensity intenzitás knockout kiejtés, kiütés lightingeffects megvilágítási effektusok lower alacsonyabb, alsó, lenti intent(s) interactive leképezés(ek), szándék interaktív knockoutblocking knots kiütésblokkolás csomópontok lightness fényerő, fényesség, világosság lowercase low-res kisbetűs kis felbontás interlace fokozatosan javuló, keresztbeszövés, váltott soros label(s) landscape címke, címkék fekvő lightning lightred villám halványvörös lum luminance fényerősség luminancia, világosság interlaced egybefűzött, interlace-elt, váltósoros, váltott soros, váltottsoros language large larger nyelv nagy, nagyméretű nagyobb lime limits line citrus határok sor(ok), vonal(ak) luminosity macro fényerő, fényerősség, fényesség makro interleaved átfedő largest legnagyobb linear lineáris, liniowy magnetic mágneses internegative internegatív lasso lasszó lines/cm vonal/cm magnification nagyítás interpolation közbeszúrás last utolsó lines/inch sor/inch, vonal/hüvelyk, lpi main fő intersect keresztezés, metszés, metszet, nagy bélyegkép, rétegtulajdonságok lavender layer layername levendula réteg rétegnév link(s) linked csatolás(ok), hivatko-zás(ok), összekapcsolás csatolt, kapcsolt, összekapcsolt mainmenu maize make főmenü kukoricasárga készítés, kivitel, létrehozás 7

8 manager felügyelő mezzotint borzolás mute némítás nord észak manual kézi, manuális middle középen, közepes mydataset adatkészlet normal általános, szokásos manually kézzel, manuálisan middle-line sor közepe mydocument dokumentumok note(s) megjegyzés(ek), jegyzet(ek) manufacturing gyártás midnight éjfekete mydrive saját meghajtó notify értesítés map leképezés, térkép midpoint középpont myfile saját fájl noun főnév mapping leképezés midtones középtónus, középtónusok mylayer réteg nudge léptetés margins margók miles mérföld myslice saját szelet null nulla, üres marker mark(s) jelölő jel(ek) millimeter(s) mils milliméter(ek) mm mytrigger saját eseményindító, sajáttrigger number numbered szám, darabszám számozott marquee kijelölőeszköz min minimum, perc n/a nincs numbering számozás mask(s) maszk(ok) minimal minimális narrow szűk numbers számok master(s) mesteroldal(ak) minimize kis méret, minimalizálás native natív numerator számláló match egyeztetés minimum minimális navigation navigálás numerators számlálók material anyag minutes perc navigator navigátor numeric numerikus matrix mátrix miscellaneous egyebek need szükséges numericgroup numerikus csoport matte maszk, matt, szegély missing hiányzik negative negatív numerics numerikus értékek mattetechnique maszktechnika misspelled elírt, hibás nested beágyazott object(s) objektum(ok) matting belesimítás miter ferde vágás neutral(s) semleges(ek) oblique dőlt, kurzív, rézsútos maximize maximalizálás, maximalizáláshoz mix mixed vegyes kevert, vegyes neutralization neutralize semlegesítés semlegesítés obsolete ochre elévült okkersárga maximum maximális mocha kávébarna never soha oct okt mean középérték mode mód, színmód new új octagon nyolcszög meaning(s) jelentés(ek) model modell newapplication új alkalmazás odd páratlan means középértékek modification módosítás next következő, léptetés, tovább off ki, kikapcsolva measure mérce modified módosított, módosítva noaddingcomment nincs megjegyzésfelvétel offline kapcsolat nélküli, kikapcsolva media median adathordozó, média átlag, közepes, medián modify molecular módosítás molekuláris nochangingdocument nincs dokumentummódosítás offset offsetpath eltolás görbe eltolása medium közepes, közepes méretű monochromatic monokróm nocontentcopying nincs tartalommásolás ok/next ok/következő medium-high közepesen magas monochrome monokróm noimage nincs kép oldstyle régies, régies stílusú medium-low közepesen alacsony monotone egy tónusú, egyszínű noise zaj olive olajzöld memory menu(s) memória menü(k) more mosaic több mozaik none egyik sem, nincs, nincs minta, semmi omit omni kihagyás körbe merge merged egyesítés beolvaszt, beolvasztás, egyesített, összeolvaszt, összeolvasztott mountainous move moved movie(s) durva, hegyes áthelyezés, mozgatás, mozgató áthelyezve mozgókép(ek) non-interlaced nonprinting non-printing nem interlace-elt, nem váltott soros nem lesz nyomtatva nem nyomtatódó on once onedge on-host be, bekapcsolva egyszer széleken gazdagépen mesh háló, rácsvonal moving áthelyezés non-progressive nem progresszív onlineservices hálózati szolgáltatások message(s) üzenet(ek) multichannel többcsatornás non-uniform nem azonos op át metadata metallic meters method metrics metaadat(ok) fémes méter eljárás, metódus, módszer méretek(ek), metrikus multiline multi-line multimedia multiple többsoros többsoros multimédia kevert, több, többszörös, szendvicspozitív, többszörözés non-uniform nopathcreated noprint no-progress nem egységes nincsútvonallétrehozva nincs nyomtatás nincs előrehaladás, nincs folyamat opacity opaque átlátszóság, áttetsző, áttetszőség, fedettség, fedőképesség, opacitás, színtömörség átlátszatlan 8

9 opaqueignore átlátszatlanság mellőzőse page(s) oldal(ak) perspective perspektíva pointillize pointillista operation(s) művelet(ek) paint festés pesata peseta points/inch pont/hüvelyk optical optikai paintbrush ecset phase fázis points/picas pont/pica optimization optimalizálás pair pár phone telefonszám polar polár optimize optimalizálás palette(s) paletta, paletták phosphors lumineszencia policies irányelvek optimized optimalizált panels panelek photocopy fénymásolat policy alapelv, irányelv option opció paper papír photographer fényképész, fényképezte polygon sokszög option+left option+right option+bal option+jobb paragraph(s) paragraph styles bekezdés(ek) bekezdésstílusok photomerge photoshopdirectory fotóegyesítés photoshopkönyvtár popup(s) előbukkan, előugró menü, helyi elemek option+shift+left option+shift+bal parameters paraméterek picas millimeters, pica portrait álló option+shift+right optional option+shift+jobb választható parenthesized parse zárójelben elemzés picker pie pipetta kör position elmozgatás, hely, helyzet, pozíció options beállítások, egyebek, opciók parser elemző pillarbox levélszekrény, postaláda positioning pozicionálás orange narancs partial részleges pinch tölcsér positive pozitív order megrendelés, sorrend password(s) jelszó, jelszavak pine fenyő poster poszter ordinal sorszám paste beillesztés pink rózsaszín posterization keményítés ordinals sorszámok pasteboard munkaterület pix képpont posterize keményítés organization cég patch foltozás pixel(s) képpont, pixel postscript postscript organization orientation szervezet helyzet, irány, orientáció, tájolás patchwork patents path(s) foltminta szabadalmak elérési út, görbe, görbék pixelate képelemekre bontás, képelemekre bontó, képpontosítás pound powder precise font púder pontos origin eredet, origó, származás pathcompleted útvonalbefejezve pixels/cm képpont/cm precision pontosság original eredeti pathcreated útvonallétrehozva pixels/inch képpont/hüvelyk preferences beállítások, preferenciák ornaments ornamentikák pathfinder(s) görbekereső(k), görbekezelő(k) pixels/mm képpont/mm prefix előtag other(s) otherviews out egyéb, más, egyebek egyéb nézetek ki, kifele, kívül pattern(s) patternmaker pause minta, mintázat(ok) mintázatkészítő szünet place behelyez, behelyezés, beillesztés, elhelyez, elhelyezés, elrendezés preflight preformatted premiere ellenőrzés előformázott első outline(s) körvonal(ak) paused szüneteltetve placeholder helyőrző prep elöljáró output kimenet pdf/adraft pdf/avázlat placement elhelyezés preparing előkészítés outside kívül, külső pen toll places helyek present jelen van over felett, fölé, túl pencil ceruza plain normál, sima presentation bemutató overall összesen pentagon ötszög planar sík preserve megőrzés, megtartás overlap overlay átfedés átfedés people percent emberek százalék plaster plastic gipsz műanyag preset(s) alapbeállítás, minta, minták, előre beállított overprint overprints felülnyomás felülnyomások percentage percentile százalék, százalékos százalékos platform play kezelési felület lejátszás presets/scripts előre beállított/ parancsfájlok override overset felülbírálás túlszedett perceptual performance aránytartó, érzethelyes lejátszás módja, teljesítmény playback plot visszajátszás terület press nyomdai minőség, nyomja meg overview overwrite package pad padding áttekintés felülírás csomag, csomagolás kitöltés kitöltés period permissions persistent personalization pont jogosultságok állandó személyes információk megadása plugin, plug-in, plugins, plug-ins point(s) beépülő modul, bővítmény, beépülő modul, bővítmény, beépülő modulok, beépülő modulok, bővítmények pont(ok) pressure prev preview(s) previous primaries nyomás előző előkép(ek), előnézet, nézet előző, visszalépés elsődlegesek 9

Photoshop szótár - Magyar-Angol

Photoshop szótár - Magyar-Angol 1 / 12 2006.02.19. 12:43 Photoshop szótár Magyar-Angol AÁ B CCS D EÉ F GGy H IÍ J K L M N OÓÖ P Q R SSz T UÚÜ V W Z A Á Ablak Akvarell Alakítás Alapozó alfa csatorna Alkotás Állomány Általános Árnyalás

Részletesebben

3. modul - Szövegszerkesztés

3. modul - Szövegszerkesztés 3. modul - Szövegszerkesztés Érvényes: 2009. február 1-jétől Az alábbiakban ismertetjük a 3. modul (Szövegszerkesztés) syllabusát, amely a gyakorlati vizsga alapját képezi. A modul célja Ezen a vizsgán

Részletesebben

Adobe. indesign. Kezdő. lépések. + hasznos tippek és trükkök. www.kriszdesign.com. Kiadás dátuma: 2013.02.17 15:00

Adobe. indesign. Kezdő. lépések. + hasznos tippek és trükkök. www.kriszdesign.com. Kiadás dátuma: 2013.02.17 15:00 Adobe indesign Kezdő lépések + hasznos tippek és trükkök t www.kriszdesign.com Kiadás dátuma: 2013.02.17 15:00 2. Új dokumentum létrehozása Új dokumentumot létrehozhatunk a File > New > Document... segítségével.

Részletesebben

6.1.1.2 Új prezentáció létrehozása az alapértelmezés szerinti sablon alapján.

6.1.1.2 Új prezentáció létrehozása az alapértelmezés szerinti sablon alapján. 6. modul Prezentáció A modul a prezentációkészítéshez szükséges ismereteket kéri számon. A sikeres vizsga követelményei: Tudni kell prezentációkat létrehozni és elmenteni különböző fájl formátumokban A

Részletesebben

Képszerkesztés. Letölthető mintafeladatok gyakorláshoz: Minta teszt 1 Minta teszt 2. A modul célja

Képszerkesztés. Letölthető mintafeladatok gyakorláshoz: Minta teszt 1 Minta teszt 2. A modul célja Képszerkesztés Letölthető mintafeladatok gyakorláshoz: Minta teszt 1 Minta teszt 2 A modul célja Az ECDL Képszerkesztés alapfokú követelményrendszerben (Syllabus 1.0) a vizsgázónak értenie kell a digitális

Részletesebben

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam Operáció rendszer ECDL tanfolyam Alapok A Windows áttekintése Asztal Tálca Start menü Lomtár használata Súgó használata Felhasználói fiókok kezelése Kijelentkezés, felhasználóváltás Fájlok és mappák Sajátgép

Részletesebben

A GIMP festő és rajzolóeszközei

A GIMP festő és rajzolóeszközei A GIMP festő és rajzolóeszközei Az eszközök felsorolása Menü: Eszközök/Festőeszközök, vagy eszköztár Kitöltési eszköz (Bucket fill) színnel vagy mintával tölti ki a hasonló egybefüggő területet Színátmenet

Részletesebben

ECDL Táblázatkezelés. www.nomina3p.hu 1. 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései. 4.1.2 Beállítások elvégzése

ECDL Táblázatkezelés. www.nomina3p.hu 1. 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései. 4.1.2 Beállítások elvégzése 4.1 Az alkalmazás 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései 4.1.2 Beállítások elvégzése 4.1.1.1 A táblázatkezelő alkalmazás megnyitása és bezárása. 4.1.1.2 Egy és több munkafüzet (dokumentum) megnyitása. 4.1.1.3

Részletesebben

Tamás Ferenc: CSS táblázatok 2.

Tamás Ferenc: CSS táblázatok 2. Tamás Ferenc: CSS táblázatok 2. Ez az írás azoknak készült, akik már értik a HTML és a CSS nyelveket, csak használat közben kellene egy adott tulajdonság vagy érték. Kérem, hogy senki se ezzel kezdje a

Részletesebben

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel TANMENET- Szövegszerkesztés Word XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés a Word XP használatába 2 tanóra (90 perc) 2. Szöveg

Részletesebben

2 PowerPoint 2016 zsebkönyv

2 PowerPoint 2016 zsebkönyv 2 PowerPoint 2016 zsebkönyv BBS-INFO Kiadó, 2016. 4 PowerPoint 2016 zsebkönyv Bártfai Barnabás, 2016. Minden jog fenntartva! A könyv vagy annak oldalainak másolása, sokszorosítása csak a szerző írásbeli

Részletesebben

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel TANMENET- Szövegszerkesztés Word XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés a Word XP használatába 2. Szöveg bevitele és módosítása

Részletesebben

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája A szövegszerkesztés alapjai Karakter- és bekezdésformázás Az oldalbeállítás és a nyomtatás Tabulátorok és hasábok A felsorolás és a sorszámozás

Részletesebben

Haladó irodai számítógépes képzés tematika

Haladó irodai számítógépes képzés tematika Haladó irodai számítógépes képzés tematika Word haladó Haladó szövegszerkesztés Szöveg effektusok alkalmazása Az automatikus javítási beállítások használata Szöveg körbefuttatása, szövegtörés A szövegirány

Részletesebben

3. modul - Szövegszerkesztés

3. modul - Szövegszerkesztés 3. modul - Szövegszerkesztés - 1-3. modul - Szövegszerkesztés Az alábbiakban ismertetjük a 3. modul (Szövegszerkesztés) syllabusát, amely a modulvizsga követelményrendszere. A modul célja Ezen a vizsgán

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

GOKI GQ-8505A 4 CSATORNÁS KÉPOSZTÓ. Felhasználói kézikönyv

GOKI GQ-8505A 4 CSATORNÁS KÉPOSZTÓ. Felhasználói kézikönyv GOKI GQ-8505A 4 CSATORNÁS KÉPOSZTÓ Felhasználói kézikönyv A dokumentáció a DELTON KFT. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után. A fordításból, illetve a nyomdai

Részletesebben

Analóg kamera menüi DINION 4000 AN. Gyors kezelési útmutató

Analóg kamera menüi DINION 4000 AN. Gyors kezelési útmutató Analóg kamera menüi DINION 4000 AN hu Gyors kezelési útmutató Analóg kamera menüi Setup menü hu 3 1 Setup menü A vezérlőbillentyűzet középső gombjának megnyomásával lépjen be a SETUP menübe. Set Menu

Részletesebben

Photoshop szótár - Angol-Magyar

Photoshop szótár - Angol-Magyar 1 / 12 2006.02.19. 12:41 Photoshop szótár Angol-Magyar A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z A Accented Edges Actions palette Actual Pixels Add / Remove Layer Mask Add Anchor Point Add Noise

Részletesebben

Szövegszerkesztés alapok WORD Formázások

Szövegszerkesztés alapok WORD Formázások Szövegszerkesztés alapok WORD Formázások A formázás sorrendje 1. Begépelem a szöveget folyamatosan 2. Helyesírást ellenőrzök 3. Entert (bekezdés) vagy Shift + Entert ütök 4. Formázok KIJELÖLÖM A FORMÁZANDÓ

Részletesebben

Operációs rendszerek. Tanmenet

Operációs rendszerek. Tanmenet Tanmenet TANMENET- Operációs rendszerek Témakörök Javasolt óraszám 1. Operációs rendszerek alapjai 2. Windows 2000 ismeretek- Munka a képernyőn 3. Windows 2000 ismeretek- A Start menü elemei 4. Windows

Részletesebben

ECDL Információ és kommunikáció

ECDL Információ és kommunikáció 1. rész: Információ 7.1 Az internet 7.1.1 Fogalmak és szakkifejezések 7.1.2 Biztonsági megfontolások 7.1.3 Első lépések a webböngésző használatában 7.1.4 A beállítások elévégzése 7.1.1.1 Az internet és

Részletesebben

Webgrafika II. ' Takács Gábor

Webgrafika II. ' Takács Gábor Webgrafika II ' Takács Gábor Tartalomjegyzék GYAKORLATOK.........1 HÁTTÉR... 1 Kavicsos háttér... 1 Elhúzott háttér... 3 Szövet hatás... 4 Figurás háttér... 7 Kaleidoszkóp...14 FELIRATOK...19 Domborított

Részletesebben

Informatika 1 CSS. Kovács Kristóf, Pálovics Róbert, Wettl Ferenc november 4. Budapesti M szaki Egyetem

Informatika 1 CSS. Kovács Kristóf, Pálovics Róbert, Wettl Ferenc november 4. Budapesti M szaki Egyetem Informatika 1 CSS Kovács Kristóf, Pálovics Róbert, Wettl Ferenc Budapesti M szaki Egyetem 2014. november 4. CSS CSS: Cascading Style Sheets CSS CSS: Cascading Style Sheets Cél: a tartalom és a megjelenítés

Részletesebben

4. Javítás és jegyzetek

4. Javítás és jegyzetek és jegyzetek Schulcz Róbert schulcz@hit.bme.hu A tananyagot kizárólag a BME hallgatói használhatják fel tanulási céllal. Minden egyéb felhasználáshoz a szerző engedélye szükséges! 1 Automatikus javítás

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

2 Excel 2016 zsebkönyv

2 Excel 2016 zsebkönyv 2 Excel 2016 zsebkönyv BBS-INFO Kiadó, 2016. 4 Excel 2016 zsebkönyv Bártfai Barnabás, 2016. Minden jog fenntartva! A könyv vagy annak oldalainak másolása, sokszorosítása csak a szerző írásbeli hozzájárulásával

Részletesebben

Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv

Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv Tartalomjegyzék 1. Symbian rendszer...2 1.1 Funkciók és követelmények...2 1.2 Telepítés és használat...2 2. Windows Mobile rendszer...6 2.1

Részletesebben

A Paint program használata

A Paint program használata A Paint program használata A Windows rendszerbe épített Paint program segítségével képeket rajzolhat, színezhet és szerkeszthet. A Paint használható digitális rajztáblaként. Egyszerű képek és kreatív projektek

Részletesebben

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája A táblázatkezelés alapjai A táblázat szerkesztése A táblázat formázása A táblázat formázása Számítások a táblázatban Oldalbeállítás és nyomtatás

Részletesebben

SMART Notebook termékcsaládok

SMART Notebook termékcsaládok Termék összehasonlítás termékcsaládok A következő táblázat a oktatói termékcsalád négy különböző termékét hasonlítja össze: Alapvető tudnivalók Platform csoportos oktató Windows és Mac számítógépek A számítógépes

Részletesebben

4. modul - Táblázatkezelés

4. modul - Táblázatkezelés 4. modul - Táblázatkezelés Az alábbiakban ismertetjük a 4. modul (Táblázatkezelés) syllabusát, amely a gyakorlati modulvizsga követelményrendszere. A modul célja Ez a modul a táblázatkezeléssel kapcsolatos

Részletesebben

Számítógépes grafika

Számítógépes grafika Számítógépes grafika Táblázatok a 9. osztályos informatika-tankönyvhöz Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005 (Rsz.:16172) Az alábbiakban táblázatos formában megadjuk az egyes leckékben említett tevékenységekhez

Részletesebben

Felhasználói Útmutató. Center V2

Felhasználói Útmutató. Center V2 Felhasználói Útmutató Center V2 Verzió: v8.5 Készült: Budapest, 2012 Riarex Kft. megbízásából - 1 - Riarex Kft. 1.3 A Center V2 képernyője 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 15 17 17 18 19 20 21 22 1-1

Részletesebben

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Table of Contents Windows 7... 2 Windows 8... 6 Windows Phone... 11 Android... 12 iphone... 14 Linux (Debian)... 20 Sebők Márton

Részletesebben

Témák. Bevezetés az informatikába 7. Előadás. Szövegfile-ok típusai. Szövegszerkesztők típusai. Mértékegységek. Szövegszerkesztők szolgáltatásai

Témák. Bevezetés az informatikába 7. Előadás. Szövegfile-ok típusai. Szövegszerkesztők típusai. Mértékegységek. Szövegszerkesztők szolgáltatásai Bevezetés az informatikába 7. Előadás Számítógépes dokumentumkészítés I Témák Szövegfile-ok típusai Szövegszerkesztők típusai Szövegszerkesztők szolgáltatásai Microsoft Word szövegszerkesztők Szövegfile-ok

Részletesebben

A Microsoft OFFICE. EXCEL táblázatkezelő. program alapjai. 2013-as verzió használatával

A Microsoft OFFICE. EXCEL táblázatkezelő. program alapjai. 2013-as verzió használatával A Microsoft OFFICE EXCEL táblázatkezelő program alapjai 2013-as verzió használatával A Microsoft Office programcsomag táblázatkezelő alkalmazása az EXCEL! Aktív táblázatok készítésére használjuk! Képletekkel,

Részletesebben

4. Gyakorlat: Csoportházirend beállítások

4. Gyakorlat: Csoportházirend beállítások 4. Gyakorlat: Csoportházirend beállítások 4.1. A Default Domain Policy jelszóra vonatkozó beállításai 4.2. Parancsikon, mappa és hálózati meghajtó megjelenítése csoport házirend segítségével 4.3. Alkalmazások

Részletesebben

iv Informatikai füzetek Kezelési leírások Betûtípus, betûméret, betûstílus beállítása eszköztárral B

iv Informatikai füzetek Kezelési leírások Betûtípus, betûméret, betûstílus beállítása eszköztárral B Tartalomjegyzék I. A szövegszerkesztés alapfogalmai...................... 1 A dokumentum tagolása............ 1 A lap jellemzõi..................... 1 Formázás......................... 2 II. A word használatának

Részletesebben

2 Access 2016 zsebkönyv

2 Access 2016 zsebkönyv 2 Access 2016 zsebkönyv BBS-INFO Kiadó, 2016. 4 Access 2016 zsebkönyv Bártfai Barnabás, 2016. Minden jog fenntartva! A könyv vagy annak oldalainak másolása, sokszorosítása csak a szerző írásbeli hozzájárulásával

Részletesebben

Négycsuklós mechanizmus modelljének. Adams. elkészítése, kinematikai vizsgálata,

Négycsuklós mechanizmus modelljének. Adams. elkészítése, kinematikai vizsgálata, A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: Modellezõ rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag rész: A feladat rövid leírása: Négycsuklós mechanizmus modellezése SZIE-K2 alap közepes - haladó Adams

Részletesebben

Felhasználói útmutató CVR mobil kliens, ios rendszerhez.

Felhasználói útmutató CVR mobil kliens, ios rendszerhez. Felhasználói útmutató CVR mobil kliens, ios rendszerhez. Működési feltételek A felhasználói útmutató ios V7.0.4 verziószámú operációs rendszer felhasználásával készült. Az applikáció telepítése 1. Az App

Részletesebben

Operációs rendszerek. Tanmenet

Operációs rendszerek. Tanmenet Tanmenet TANMENET- Operációs rendszerek Témakörök Javasolt óraszám 1. Windows XP ismeretek- Munka a képernyőn 2. Windows XP ismeretek- A Start menü elemei 3. Windows XP ismeretek- A billentyűzet 4. Windows

Részletesebben

T201W/T201WA 20 -os szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv

T201W/T201WA 20 -os szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv T201W/T201WA 20 -os szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv Tartalom A csomag tartalma... 3 Telepítés... 4 A monitor csatlakoztatása a számítógéphez... 4 A monitor csatlakoztatása az áramforráshoz...

Részletesebben

13. Tárgymutató. Windows XP alapokon

13. Tárgymutató. Windows XP alapokon Windows XP alapokon 13. Tárgymutató Ablakok elemei...16 ablak határvonal...18 címsor...17 előző méret gomb...18 kilépés gomb...17 kis méret gomb...17 teljes méret gomb...18 vezérlőmenü...19 fogalma...15

Részletesebben

Thermo1 Graph. Felhasználói segédlet

Thermo1 Graph. Felhasználói segédlet Thermo1 Graph Felhasználói segédlet A Thermo Graph program a GIPEN Thermo eszközök Windows operációs rendszeren működő grafikus monitorozó programja. A program a telepítést követően azonnal használható.

Részletesebben

Táblázatkezelés Syllabus 5.0 A syllabus célja 2014 ECDL Alapítvány Jogi nyilatkozat A modul célja

Táblázatkezelés Syllabus 5.0 A syllabus célja 2014 ECDL Alapítvány Jogi nyilatkozat A modul célja Táblázatkezelés Syllabus 5.0 A syllabus célja Az alábbiakban ismertetjük a Táblázatkezelés modul követelményeit, amely a modulvizsga alapját is képezi. 2014 ECDL Alapítvány A syllabus az ECDL Alapítvány

Részletesebben

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel TANMENET- Táblázatkezelés Excel XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés az Excel XP használatába 4 tanóra (180 perc) 2. Munkafüzetek

Részletesebben

Tuplet Tool Hangjegycsoport eszköz

Tuplet Tool Hangjegycsoport eszköz Ezzel az eszközzel meghatározott időegységre meghatározott számú hangjegycsoportot hozhatunk létre. A hangjegycsoportokat pl. a Speedy Entry Tool-lal oktoláig az eszközön belül a számbillentyűkkel határozhatjuk

Részletesebben

Témák. Informatika I Eladás. Szövegfile-ok típusai. Szövegszerkesztk típusai. Mértékegységek. Szövegszerkesztk szolgáltatásai

Témák. Informatika I Eladás. Szövegfile-ok típusai. Szövegszerkesztk típusai. Mértékegységek. Szövegszerkesztk szolgáltatásai Informatika I Eladás Számítógépes dokumentumkészítés I Témák Szövegfile-ok típusai Szövegszerkesztk típusai Szövegszerkesztk szolgáltatásai Microsoft Word szövegszerkesztk Szövegfile-ok típusai Formázatlan

Részletesebben

Avery Design Pro 4.0

Avery Design Pro 4.0 Avery Design Pro 4.0 Felhasználói útmutató Az Avery Design egy egyszerű, de sokfunkciós, könnyen kezelhető címkenyomtató, kártyatervező program. Készítsük el a kártyasablont Indításkor az Üdvözlő ablak

Részletesebben

Azonosítások adatbázis

Azonosítások adatbázis Azonosítások adatbázis Használhatja a [R ecognition Records] [Azonosítási rögzítések] vagy az [Recognition Database] [Azonosítások adatbázis]-t az azonosítási bejegyzések megjelenítéséhez. Az adatbázis

Részletesebben

2. modul - Operációs rendszerek

2. modul - Operációs rendszerek 2. modul - Operációs rendszerek Érvényes: 2009. február 1-jétől Az alábbiakban ismertetjük a 2. modul (Operációs rendszerek) syllabusát, amely az elméleti és gyakorlati modulvizsga követelményrendszere.

Részletesebben

T52WA 15 -os szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv

T52WA 15 -os szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv T52WA 15 -os szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv Tartalom A csomag tartalma... 3 Telepítés... 4 A monitor csatlakoztatása a számítógéphez... 4 A monitor csatlakoztatása az áramforráshoz...

Részletesebben

Ismerkedés az Office 2007 felhasználói felületével

Ismerkedés az Office 2007 felhasználói felületével Ismerkedés az Office 2007 felhasználói felületével A szalag kezelése Az új Fájl File menü A Gyorselérési eszköztár Az új nézetvezérlő elemek Összefoglalás Tudnivalók a Windows XP-t használó olvasók számára

Részletesebben

Weboldal grafika készítés elméleti síkon Grafikából szabáványos CSS és XHTML sablon

Weboldal grafika készítés elméleti síkon Grafikából szabáványos CSS és XHTML sablon Az elméleti rész után jöhet a gyakorlati megvalósítás. A grafika nem lesz túl bonyolult, hogy egyszerűen reprodukálható legyen bárki számára. A megvalósítási szakasz inkább csak érzékeltetés, hogy mire

Részletesebben

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel TANMENET- Táblázatkezelés Excel XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés az Excel XP használatába 4 tanóra (180 perc) 2. Munkafüzetek

Részletesebben

Forgattyús mechanizmus modelljének. Adams. elkészítése, kinematikai vizsgálata,

Forgattyús mechanizmus modelljének. Adams. elkészítése, kinematikai vizsgálata, A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: Modellezõ rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag rész: A feladat rövid leírása: Forgattyús mechanizmus modellezése SZIE-K1 alap közepes - haladó Adams

Részletesebben

Operációs rendszerek. Tanmenet

Operációs rendszerek. Tanmenet Operációs rendszerek Tanmenet Operációs rendszerek TANMENET- Operációs rendszerek Témakörök Javasolt óraszám 1. Operációs rendszerek alapjai 2. Windows XP ismeretek- Munka a képernyőn 3. Windows XP ismeretek-

Részletesebben

Nagy Gábor: Mapinfo. Tartalomjegyzék

Nagy Gábor: Mapinfo. Tartalomjegyzék Nagy Gábor: Mapinfo Jelen segédletet abból a célból kezdtem el írni, hogy a Jáky József Műszaki Szakközépiskola ötödéves térinformatikai technikus tanulóinak segítséget nyújtson a MapInfo megismerésében.

Részletesebben

Fontos biztonsági figyelmeztetések

Fontos biztonsági figyelmeztetések Fontos biztonsági figyelmeztetések Figyelem: HD-2400 FIGYELMEZTETÉS ÁRAMÜTÉS VESZÉLY! KINYITNI TILOS! Ez a jel veszélyes feszültség meglétére hívja fel a figyelmet a készülék belsejében, mely áramütést

Részletesebben

ArcGIS 8.3 segédlet 5. Dr. Iványi Péter

ArcGIS 8.3 segédlet 5. Dr. Iványi Péter ArcGIS 8.3 segédlet 5. Dr. Iványi Péter Térképek prezentálása Tartalomjegyzék Az elkészített analízis eredményeit, vagy egyszerűen magát a térképet prezentálni is kell. Ez azt jelenti, hogy össze kell

Részletesebben

9. óra operációs rendszerek. Grafikus operációs rendszer

9. óra operációs rendszerek. Grafikus operációs rendszer 9. óra operációs rendszerek Grafikus operációs rendszer Grafikus képernyőkezelés (egér) Ikonorientált rendszer Ablakos vezérlés Ablak, ikon: fájl, fájlcsoport Egységes kezelői felület Ablakkezelés Menü

Részletesebben

3 Szüntessünk meg minden kijelölést, majd mentsük munkánkat.

3 Szüntessünk meg minden kijelölést, majd mentsük munkánkat. 298. LECKE Átlátszóság használata Ha szükséges, nagyítsuk fel a nézetet, hogy könnyen el tudjuk olvasni a szöveget. 2 Válasszuk ki az Effects panelen a Fill szintet, majd változtassuk 70%-ra az Opacity

Részletesebben

A szerzőkről... xiii A csapat... xiv Az Online Training Solutions, Inc. (OTSI)... xiv

A szerzőkről... xiii A csapat... xiv Az Online Training Solutions, Inc. (OTSI)... xiv A szerzőkről... xiii A csapat... xiv Az Online Training Solutions, Inc. (OTSI)... xiv A Windows 7 bemutatása...xv A Windows 7 kiadásai... xvi Minimális rendszerkövetelmények... xix Windows 7... xix A gyakorlatok...

Részletesebben

SQL*Plus. Felhasználók: SYS: rendszergazda SCOTT: demonstrációs adatbázis, táblái: EMP (dolgozó), DEPT (osztály) "közönséges" felhasználók

SQL*Plus. Felhasználók: SYS: rendszergazda SCOTT: demonstrációs adatbázis, táblái: EMP (dolgozó), DEPT (osztály) közönséges felhasználók SQL*Plus Felhasználók: SYS: rendszergazda SCOTT: demonstrációs adatbázis, táblái: EMP dolgozó), DEPT osztály) "közönséges" felhasználók Adatszótár: metaadatokat tartalmazó, csak olvasható táblák táblanév-prefixek:

Részletesebben

1. fejezet: Bevezetés. 2. fejezet: Első lépések

1. fejezet: Bevezetés. 2. fejezet: Első lépések 1. fejezet: Bevezetés A Media Player 100 olyan digitális médialejátszó, amely USB memóriához és kártyaolvasókhoz egyaránt csatlakoztatható. Az otthoni szórakoztatóközpontra csatlakozik, és lehetővé teszi

Részletesebben

Webkezdő. A modul célja

Webkezdő. A modul célja Webkezdő A modul célja Az ECDL Webkezdő modulvizsga követelménye (Syllabus 1.5), hogy a jelölt tisztában legyen a Webszerkesztés fogalmával, és képes legyen egy weboldalt létrehozni. A jelöltnek értenie

Részletesebben

Revit alapozó tanfolyam

Revit alapozó tanfolyam Revit alapozó tanfolyam Tematika Tanfolyam hossza: 3 nap 1. nap 1. Felhasználói felület 1.1 A Felhasználói felület elemei 1.2 Beállítási lehetőségek 2. Revit alapok 2.1 BIM alapok 2.2 Mi a különbség a

Részletesebben

GÉPKEZELŐI KÉZIKÖNYV... ÚTMUTATÓ LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

GÉPKEZELŐI KÉZIKÖNYV... ÚTMUTATÓ LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE GÉPKEZELŐI KÉZIKÖNYV... ÚTMUTATÓ LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE Biztonság Gép áttekintése Ember-gép interfész Bekapcsolás és bejelentkezés Termékváltás Termékre történő nyomtatás Feltöltés Kijelentkezés és kikapcsolás

Részletesebben

DVR gyors használati útmutató MODELLEK:

DVR gyors használati útmutató MODELLEK: DVR gyors használati útmutató MODELLEK: GDV-A4416A 16-Csatornás Video rögzítő DVD-RW H.264 GDV-C4416A 16-Csatornás Video rögzítő DVD-RW H.264 GDV-B8832A 32-Csatornás Video rögzítő DVD-RW H.264 1. A készülék

Részletesebben

4. Az eszköztáron az Ellipse Select segítségével jelöljük ki az egyik szemet, majd nyomjuk le a Ctrl billentyűt és jelöljük ki a másikat is.

4. Az eszköztáron az Ellipse Select segítségével jelöljük ki az egyik szemet, majd nyomjuk le a Ctrl billentyűt és jelöljük ki a másikat is. Ebben a feladatban plakátot fogunk készíteni egy mozifilmhez. A feladat elvégzése során a következőket fogjuk gyakorolni: Vörös szem eltávolítása Kép retusálása Háttér eltüntetése Rétegek kezelése Színárnyalat

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

Adatok 2 dimenzio s megjelení te se STATISTICA 10 programcsomagban

Adatok 2 dimenzio s megjelení te se STATISTICA 10 programcsomagban Adatok 2 dimenzio s megjelení te se STATISTICA 10 programcsomagban 2D kezdő ablak Graph Galery gomb: - Lehetővé teszi a különböző gráfok közti váltást a lehető legegyszerűbb módon. Case Weight gomb: -

Részletesebben

Képszerkesztés elméleti kérdések

Képszerkesztés elméleti kérdések Képszerkesztés elméleti kérdések 1. A... egyedi alkotó elemek, amelyek együttesen formálnak egy képet.(pixelek) a. Pixelek b. Paletták c. Grafikák d. Gammák 2. Az alábbiak közül melyik nem színmodell?

Részletesebben

Excel III. Haladó ismeretek

Excel III. Haladó ismeretek Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék MŰSZAKI INFORMATIKA Dr.Dudás László 0. Excel III. Haladó ismeretek Haladó szerkesztési ismeretek Az Excel számolótábla méretei Munkafüzet lap felosztása Sorok,

Részletesebben

Prezentáció Microsoft PowerPoint XP

Prezentáció Microsoft PowerPoint XP Prezentáció Microsoft PowerPoint XP Megoldások 1. A program indításakor a Munkaablakban válasszuk az Előadás-tervező varázslóval hivatkozást! A Varázsló segítségével hozzuk létre a bemutatót! A kész bemutatót

Részletesebben

Microsoft Word előadás. Bevezetés az informatikába I.

Microsoft Word előadás. Bevezetés az informatikába I. Microsoft Word előadás Bevezetés az informatikába I. A Word felépítése Menüsor Eszköztár Vonalzók Kurzor Dokumentum Állapotsor Betűk betűtípus fogalma betűméret félkövér, dőlt, aláhúzott proporcionális

Részletesebben

Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához

Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához Az adatbázis elérése, regisztrálás, belépés Az adatbázis címe: http://www.scopus.com Az adatbázis csak regisztrált, jogosultsággal rendelkező intézmények,

Részletesebben

Hálózati betekint ő program telepítése mobil telefonra. Symbian. alarm shop. Windows mobile Android IPhone Blackberry

Hálózati betekint ő program telepítése mobil telefonra. Symbian. alarm shop. Windows mobile Android IPhone Blackberry Glover Electric kft. www.visiotech.hu Hálózati betekint ő program telepítése mobil telefonra. Symbian Windows mobile Android IPhone Blackberry 1.Symbian Operációs Rendszer 1. Először telepítenie kell a

Részletesebben

1. kép. A Stílus beállítása; új színskála megadása.

1. kép. A Stílus beállítása; új színskála megadása. QGIS Gyakorló Verzió: 1.7. Wroclaw Cím: A Print composer használata és a címkézés. Minta fájl letöltése innen: http://www.box.net/shared/87p9n0csad Egyre több publikációban szerepelnek digitális térképek,

Részletesebben

Felhasználói segédlet a Web of Knowledge / Web of Science adatbázis használatához

Felhasználói segédlet a Web of Knowledge / Web of Science adatbázis használatához Felhasználói segédlet a Web of Knowledge / Web of Science adatbázis használatához Az adatbázis elérése, regisztrálás, belépés Az adatbázis az arra jogosult intézmények és felhsználói kör számára a http://eisz.om.hu

Részletesebben

HP Photo Printing referenciaútmutató

HP Photo Printing referenciaútmutató Képek bevitele a képtárba Az alábbi eljárások bármelyikével képeket adhat a képtárhoz. A képtár a HP Photo Printing program bal oldali ablaktáblája. Ez a nyomtatásnak és a fényképalbumlapok létrehozásának

Részletesebben

4csatornás DVS, 7 LCD

4csatornás DVS, 7 LCD 4csatornás DVS, 7 LCD Tömör kezelési utasítás 4-CS M OZGÁS Távirányító LAN OPCIÓ Mielőtt bekapcsolja a készüléket Kérjük megfelelően csatlakoztassa a SATA táp- és adatkábelt, amikor a SATA HDD-t a DVR-be

Részletesebben

ScopeImage 9.0. Kamera és képfeldolgozó szoftver. Felhasználói kézikönyv

ScopeImage 9.0. Kamera és képfeldolgozó szoftver. Felhasználói kézikönyv ScopeImage 9.0 Kamera és képfeldolgozó szoftver Felhasználói kézikönyv Tisztelt felhasználó! Engedje meg, hogy először is gratuláljunk az általunk gyártott termék megvásárlásához. A helytelen használat

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Fontos: A CS2 változat újdonságait a jelzi! Bevezetés... xiii

Tartalomjegyzék. Fontos: A CS2 változat újdonságait a jelzi! Bevezetés... xiii Tartalomjegyzék v Fontos: A CS2 változat újdonságait a jelzi! Bevezetés... xiii 1. fejezet A PHOTOSHOP KEZELŐFELÜLETE... 1 A Photoshop indítása Windows alatt... 1 A Photoshop indítása Macintosh alatt...

Részletesebben

Szövegszerkesztés alapok

Szövegszerkesztés alapok Szövegszerkesztés alapok Libre Office Writer http://szabadut.fsf.hu/ Szöveg szerkesztő programok Editorok Szövegszerkesztők (Word processor) Kiadványszerkesztők (DTP) Fájlformátumok TXT fájlok editorok

Részletesebben

Mesh generálás. IványiPéter

Mesh generálás. IványiPéter Mesh generálás IványiPéter drview Grafikus program MDF file-ok szerkesztéséhez. A mesh generáló program bemenetét itt szerkesztjük meg. http://www.hexahedron.hu/personal/peteri/sx/index.html Pont létrehozásához

Részletesebben

JavaScript Web AppBuilder használata

JavaScript Web AppBuilder használata JavaScript Web AppBuilder használata Kiss András Esri Magyarország Kft. 2015. október 8. Az ArcGIS Platform lehetővé teszi a Web GIS-t Térinformatika elérése bárhonnan Desktop Web Eszköz Egyszerű Egységes

Részletesebben

APB mini PLC és SH-300 univerzális kijelző Általános használati útmutató

APB mini PLC és SH-300 univerzális kijelző Általános használati útmutató APB mini PLC és SH-300 univerzális kijelző Általános használati útmutató Fizikai összeköttetési lehetőségek: RS232 APB-232 RS485 A APB-EXPMC B SH-300 program beállítások: Kiválasztjuk a megfelelő PLC-t.

Részletesebben

QGIS gyakorló. --tulajdonságok--stílus fül--széthúzás a terjedelemre).

QGIS gyakorló. --tulajdonságok--stílus fül--széthúzás a terjedelemre). QGIS gyakorló Cím: A Contour-, a Point sampling tool és a Terrain profile pluginek használata. DEM letöltése: http://www.box.net/shared/1v7zq33leymq1ye64yro A következő gyakorlatban szintvonalakat fogunk

Részletesebben

ivms-4200 kliensszoftver

ivms-4200 kliensszoftver ivms-4200 kliensszoftver Felhasználói segédlet v1.02 2012.11.21. HU 1. TARTALOM 1. Tartalom... 2 2. Bevezető... 2 2.1. Felhasználás... 2 2.2. Hardverigény... 2 3. Használat... 3 3.1. Vezérlőpult... 3 3.2.

Részletesebben

Georeferálás, leválogatás ArcGIS 10-ben

Georeferálás, leválogatás ArcGIS 10-ben Georeferálás, leválogatás ArcGIS 10-ben Hol vannak azok a helyek, amelyek.? oktatási segédlet Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet Budapesti Corvinus Egyetem Készítette: Varga

Részletesebben

10. Gyakorlat: Alkalmazások publikálása Remote Desktop Szervízen keresztül

10. Gyakorlat: Alkalmazások publikálása Remote Desktop Szervízen keresztül 10. Gyakorlat: Alkalmazások publikálása Remote Desktop Szervízen keresztül 10.1. Jogosultságok és csoportok létrehozása 10.2. Az RDS szerver szerepkör telepítése a DC01-es szerverre 10.3. Az RDS01-es szerver

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALKALMAZOTT SZÁMÍTÁSTECHNIKA f iskolai mérnökhallgatók számára. A 4. gyakorlat anyaga. Adott: Geometriai méretek:

GÉPÉSZETI ALKALMAZOTT SZÁMÍTÁSTECHNIKA f iskolai mérnökhallgatók számára. A 4. gyakorlat anyaga. Adott: Geometriai méretek: SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KÖZLEKEDÉSI ÉS GÉPÉSZMÉRNÖKI INTÉZET ÁLTALÁNOS GÉPÉSZETI TANSZÉK GÉPÉSZETI ALKALMAZOTT SZÁMÍTÁSTECHNIKA f iskolai mérnökhallgatók számára A 4. gyakorlat anyaga Feladat: Saját síkjában

Részletesebben

PÉLDATÁR 10. 10. BEGYAKORLÓ FELADAT TÉRBELI FELADAT MEGOLDÁSA VÉGESELEM- MÓDSZERREL

PÉLDATÁR 10. 10. BEGYAKORLÓ FELADAT TÉRBELI FELADAT MEGOLDÁSA VÉGESELEM- MÓDSZERREL PÉLDATÁR 10. 10. BEGYAKORLÓ FELADAT TÉRBELI FELADAT MEGOLDÁSA VÉGESELEM- MÓDSZERREL Szerző: Dr. Oldal István 2 Végeselem-módszer 10. TÉRBELI FELADAT MEGOLDÁSA 10.1. Lépcsős tengely vizsgálata Tömör testként,

Részletesebben

2. GYAKORLAT THONET-ASZTAL

2. GYAKORLAT THONET-ASZTAL 2. GYAKORLAT THONET-ASZTAL Asztallap Create Shapes Splines - Circle Modify Rendering: Sides=20 Interpolation: Steps=10 Parameters: Radius=40 Világkoordináta-rendszer középpontjába való mozgatásra nézzünk

Részletesebben

QGIS tanfolyam (ver.2.0)

QGIS tanfolyam (ver.2.0) QGIS tanfolyam (ver.2.0) I. Rétegkezelés, stílusbeállítás 2014. január-február Összeállította: Bércesné Mocskonyi Zsófia Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság A QGIS a legnépszerűbb nyílt forráskódú asztali

Részletesebben

Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához

Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához Az adatbázis elérése, regisztrálás, belépés Az adatbázis címe: http://www.scopus.com Az adatbázis csak regisztrált, jogosultsággal rendelkező intézmények,

Részletesebben

SeeYou Súgó magyarul a 6.03-es változathoz. Update: 2014.03.01.. 1995-2014... Naviter d.o.o.

SeeYou Súgó magyarul a 6.03-es változathoz. Update: 2014.03.01.. 1995-2014... Naviter d.o.o. SeeYou Súgó magyarul a 6.03es változathoz Update: 2014.03.01. 1995 2014... Naviter d.o.o. II See You segítség TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés............................................ 2 1.1 Mi a See You?..............................................

Részletesebben