C r e a t i v e S u i t e 2

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "C r e a t i v e S u i t e 2"

Átírás

1 C r e a t i v e S u i t e 2 angol - magyar szótár Trans-Europe Kft Budapest, Volkmann u. 2. I/2. Telefon: (+36 1) Fax: (+36 1)

2 abbreviated rövid alternating váltakozó articles cikkek balance egyensúly abort megszakítás altitude magasság artist művészi banner reklámcsík, szalagcím aborted megszakítva always mindig artistic művészi bar sáv about információk, névjegy amber borostyán artwork rajzelem barbed szálkás above fölé ambience környezet as mint barbell súlyzó absolute abszolút amount mennyiség, mérték, összeg ascender felmenő basalt bazalt accelerated gyors, gyorsabb amplitude amplitúdó ascent emelkedő, felső betűszár base alap accept elfogadás, elfogadom amplitwist amplitudó-forgatás ask rákérdez baseline alapvonal, soregyen accepted elfogadva analyzing elemzés assign hozzárendelés basic alap accessibility accessories hozzáférhetőség kellékek anchor horgony, szerkesztési pont, szerkesztőpont assigned assignments hozzárendelve hozzárendelések basis basque alapon baszk action(s) művelet, műveletek angle(s) szög, szögek at hol batch köteg, kötegelés activate aktiválás angular szögletes attachments csatolások, mellékletek bearing hordozó activation active aktiválás aktív animation anisotropic animáció anizotropikus, élsimítás attribute attribútum, attribútumok, jellemzők beep before hangjelzés elé, előtte, ez előtt adaptive adaptív, alkalmazkodó annotation(s) megjegyzés, megjegyzések authenticate hitelesítés begin-line sor kezdete add hozzáad, hozzáadás anonymous névtelen authenticating hitelesítés begone tűnj el add/modify hozzáadás/módosítás antialias finomítás authentication hitelesítés behavior viselkedés address cím anti-alias finomítás, simítás author szerző behaviors viselkedések addtochannel hozzáadáscsatornához anti-aliased finomított auto automata, automatikus behind hátra, mögé adj melléknév anti-aliasing finomítás, simítás autocorrect automatikus javítás below alá,alul adjust igazítás, korrekció antonyms antonimák auto-hyphenate automatikus elválasztás bend görbület, hajlítás adjustment(s) beállítások, korrekció(k) any bármelyik autojustified automatikusan igazított best legjobb adv határozószó anywhere bárhol autoleading automatikus sortávolság bevel fazetta, ferdítés advanced speciális appearance megjelenés automate automatizálás bevels fazetták affine after finomítás ezután, után, utána append csatol, csatolás, hozzáfűzés, kiegészít automatic automatically automatikus automatikusan bgcolor bicubic háttérszín kettős köbös again ismét application alkalmazás, program automation automatizálás bilinear bilineáris, kettős lineáris aiprefs aipref apply alkalmaz auto-reduce automatikus-csökkentés binary bináris airbrush festékszóró appropriate megfelelő auto-rename automatikus átnevezés binding fűzés, kötés akhands akhandok aqua tengerkék autotag automatikus címkézés bitmap bitkép, bittérkép alert(s) figyelmeztetés, riasztás, riasztások arbitrary arc tetszés szerint, tetszőleges ív, ívelés available average elérhető, rendelkezésre áll átlag black blank fekete üres algorithms algoritmusok arch boltív, ív axes tengelyek blast robbanás align aligned alignment igazítás igazított igazítás area arrange terület elendezés, elrendezés, rendezés axis back background tengely vissza háttér, háttérszín bleed(s) blend(s) kifutás, kifutó, kifutások, kifutók keverés, keverések all mind, minden oldal, mindent, mindet, összes, teljes, teljes kijelölés arrow arrowhead arrowheads nyíl nyílhegy nyílfejek backlight backlight/fillflash backlighting ellenfény ellenfény/derítővakuzás ellenfény blending blink bloat keverés villogás felfújás, közelít alpha alphabetgroup alfa ábécécsoport arrows art nyilak grafika backspace törlés vissza, vissza, visszanyíl blob block(s) paca blokk, blokkok, téglalap alternate(s) alternatív, változatok artboard rajztábla backward vissza blue kék 2

3 blueberry áfonyakék butt vég channelport csatornaport coding kódolás blues blur kékek életlenítés, életlenítő, fakító, homályosítás, homályosság button(s) by byline gomb, gombok írta, által képaláírás char(s) character(s) character styles karakter karakter, karakterek karakterstílusok collate collated leválogatás, összecsukás, összehordás leválogatás blurred elmosódott bytes bájt, byte, byte-ok charcoal faszén, grafit, rajzszén color szín body törzs cache gyorsítótár check jelölje be colorcast színvetítés bold félkövér, vastag calculate kiszámítás checkbox jelölőnégyzet colorization színezés bold+italic boldoblique félkövér+dőlt félkövér ferde calculation(s) calendar számítás(ok), számítások naptár checked bejelölve, ellenőrizve, ellenőrzött, colorize colorized kifestés egyszínűre, színez színezett book katalógus, könyv calibrate kalibrálás checkers ellenőrzők colors színek bookmark(s) könyvjelző, könyvjelzők calibration kalibráció checking ellenőrzés cols oszlop boolean logikai camera fényképezőgép checkmark kijelölő jel colspan oszloptávolság border határ, határvonal, szegély canary kanárisárga childlike gyerekes column(s) hasáb(ok), oszlop(ok) both mindkettő cancel mégse, mégsem chinese kínai combine összevonás bottom alsó, alul, alulra, lent canceled törölve choice választás comma vessző bottom/left balra lent canceling visszavonás choke elfojtás, elmosás, füst command(s) parancs(ok), utasítás(ok) bounce bounder visszaverődés határoló cancelled canvas visszavonva rajzlap choose kiválasztás, válasszon, választás comment(s) commit megjegyzés(ek) végrehajtás bounds határok, keretek cap nagybetű, vonalvég chrome króm compact kompakt, minimális box doboz, mező capitalize nagybetűvel chunky köteg company cég, cég neve break törés caps nagybetűk cicero(s) ciceró companynamegoeshere ide kerül a cégnév brick tégla caption felirat, képaláírás circle kör compatibility kompatibilitás brightness fényerő, fényerősség, fényesség capture caret rögzítés csúcsos ékezet circlesolid cirrus folytonos kör égszínkék compensation kompenzáció, kiegyensúlyozás brightness/contrast fényerő/kontraszt, fényerősség/kontraszt, fényesség/kontraszt carnation cascade hússzín lépcsőzetes, lépcsőzetes elrendezés city cjk/roman class város cjk/latin osztály complement complete completed kiegészítés befejezés, teljes befejezve, kész brown barna case kis- és nagybetűk clear törlés, töröl complexity összetettség browse tallózás catalog katalógus client-side kliens oldal, ügyfél oldal compliance megfelelőség browser(s) böngésző, böngészők categories kategóriák clip vágás, levágás composer szerkesztő, tördelő brush(es) ecset, ecsetek category kategória clipboard vágólap composite kompozit, összetett bubbles buborékok caution figyelmeztetés, vigyázat clipping vágás composition kompozíció building builtin bulge bulleted összeállítás beépített kidomborítás díszjeles cell center cella alakítás középpontja, középen, középpont helye, középre, középre igazítás, középső clockwise close closed óra járásával megegyező irányba bezárás zárt compressed compression concave concavity tömörített tömörítés konkáv homorú, homorúság bullets bullseye felsorolás célkör centered középen, középpontosított, középre igazított closing clouds bezár, bezárás felhők concise condition tömör feltétel burasagari buraszagári centimeter centiméter cloudy felhős conditional feltételes burgundy burgundivörös chalk kréta clumped halmozott cone kúp burlap zsákvászon change módosítás, változtatás cluster fürt, füzér conform megfelelő burn sötétítő, színégetés, színégető change/find channel módosítás/keresés csatorna, csatornák coarse code durva kód conj connect kötőszó csatlakozás 3

4 constant állandó, konstans count alkalom, számlálás, számláló darkness sötétség description leírás constrain kényszerítés, korlátozás counterclockwise óra irányával ellentétes dash kötőjel, vonal deselect kijelölés megszüntetése contact kapcsolattartó country ország(neve) dashed szaggatott design terv contactsheet kontaktlap cplanguage cpnyelv data adat desired kívánt contained korlátozott craquelure repedezettség dataset adatkészlet desktop asztal, íróasztal container contains content(s) tároló tartalmaz, tartalmazza tartalom, kitöltés create created creating létrehoz, létrehozás létrehozva létrehozás date day daylight dátum nap nappali fény despeckle rácsmentesítés, rácstalanítás, szemcsézettség megszüntetése content-type tartalom típusa creator létrehozó days nap után dest cél context tartalom credit(s) adatok, szerző, szerzők decay csökkenés destination cél, célhely contiguous érintkező, szomszédos crisp éles, határozott decimal(s) tizedes(ek), tizedesjegyek detail(s) részlet(ek), részletesség continue folytatás, tovább criteria kritériumok decline nem fogadom el detailed részletes continuity folyamatosság croatian horvát decompress kicsomagolás deutschmark német márka continuous folyamatos, szomszédos crop körbevágás, levág, vágás decompressing kicsomagolás dialog párbeszédpanel continuous-facing folyamatos szembenéző cropphotos fotókkörbevágása deep mély diameter átmérő contour(s) kontúr(ok) crops vágások default alapbeállítás, alapértelmezés diamond deltoid, ragyogás, rombusz contract zsugorítás cross kereszt, keresztbe defaultposition alapértelmezett pozíció dictionary szótár contrast kontraszt crosshatch árnyékolás define definiálás, megadás didots didot contrasty kontrasztos crossing keresztezés definition maszatolás difference(s) különbség(ek), eltérések control vezérlő, vezérlés crossover keresztezés defloat beágyazás diffuse árnyalás, szétszórás, szórás convert átalakítás, konvertálás cross-reference kereszthivatkozás defringe szegélyek elmosása diffused szórt, diffúz converted átalakított, átalakítva crumbles morzsák deg fok diffusion szórás, árnyalás, szórt converting átalakítás crystallize kristályosít, kristályosítás degree(s) fok digit(s) számjegy, számjegyek convex konvex currency pénznem deinterlace összefűzés dimensions méretek copie(s) copper másolat(ok), példány(ok), példányszám, másolás, másolata réz current cursors curve(s) aktuális, jelenlegi kurzorok görbe, görbék, gradációs görbék de-interlace del delay delete összefűzés törlés késleltetés törlés, réteg törlése diphthongs direction directional directories diftongusok irány irányított könyvtárak copy másol, másolás, másolata curved görbe deleted törölve directory könyvtár copyfit copying illesztett másolás másolás curviness custom görbeség egyedi, egyediesítés, egyéni deletion delimiter törlés határolójel disable kikapcsolás, kikapcsolva, tiltás, letiltva copyright szerzői jog custom_color egyéni_szín demi fél discard elvetés, törlés copyright-checker szerzőijogvédelemellenőrző customization customize testreszabás testreszabás demibold denominator félkövér nevező discontiguous displace nem szomszédos elmozdítás, fénytörés copyrighted szerzői joggal védett customshapes egyedialakok denominators nevezők display megjelenít, megjelenítés corner sarok cut kivágás dense sűrű disposal ejtés cornermarks sarokjelek cutout kivágás density erősség, sűrűség dispose ejtés corners sarkok cylinder henger dependencies függőségek dissolve szórt cornstarch halványsárga cyrillic cirill deposterize keményítés megszüntetése distance(s) távolság(ok) corporation társaság dab festékfolt depth mélység distilling letisztázás corrected correction javított javítás dark darken sötét sötétít, sötétítés desaturate színtelenítés, színvisszavétel, telítettség csökkentése distort distorting torzítás torzítás cosited együtt darker sötétebb descender lelógó, lemenő, lenyúló distortion torzítás 4

5 distribute eloszt, elosztás, felosztás edit szerkesztés error(s) hiba, hibák facet berakás, szellemkép, distribution eloszlás editable módosítható ether éteri kék factor faktor, tényező dither árnyalás edited szerkesztve even páros fade elhalványítás, halványítás ditherlevel árnyalás szint editing szerkesztés even-odd páros-páratlan faeroese feröeri divide felosztás, osztás editor szerkesztő event(s) esemény(ek) failure hiba divisions felosztás effect(s) effektus(ok), hatás(ok) everything minden false hamis document dokumentum, megnyitás efficiency hatékonyság exact pontos family család documentation dokumentáció eggplant padlizsánlila exactly pontosan fancy díszes documentid dokumentum azonosító eject kiadás, kidobás example(s) példa, példák farsi fárszi documents dokumentumok electrolyte elektrolit exceptions kivételek fast gyors docsize dokméret element(s) elem(ek) exchange csere faster gyorsabb, gyorsabban dodge fakító, kivilágosítás, világosító eliminate ellipse semlegesítés ellipszis exclude exclusion kizárás kivétel, kizárás favor favorites kedv kedvencek dolly done kocsizás kész ellipsis elliptical hiányjel elliptikus exclusively executive kizárólagosan adminisztrációs feather lágy perem, lágyítás, peremlágyítás dot(s) pont(ok) elsewhere máshol exifversion exif verzió feet láb dots/cm pont/cm elektronikus levél, existing meglévő fibers szálak dots/inch pont/hüvelyk, dpi embed beágyazás exit kilépés fidelity hűség dotted double pontozott dupla embedded embedding beágyazott, beágyazva beágyazás expand kibontás, kibővítés, kiterjesztés fiesta figure sötét rózsaszín ábra doublespace dupla sorköz emboss domborítás, vésés expanding kibővítés file fájl down le, lefelé mutató nyíl embox kvirt experimental kisérleti, próba file-based fájl alapú download(s) letöltés(ek) emphasis hangsúly expert szakértő filebrowser fájlböngésző downloadables letölthető anyagok empty üres explore vizsgálat filebrowserhistory fájlböngésző előzmények downloaded letöltve emulsion emulzió export exportálás, kivitel filename fájlnév downloading letöltés enable engedélyezés exported exportálva file(s) fájl, fájlt, fájlok downsample egyszerűsítés enabled bekapcsolva, engedélyezve exporting exportálás fill(s) kitöltés(ek) draft vázlat encoding kódolás exportoption exportálási beállítások filled kitöltés drag áthelyezés, húzás encryption titkosítás exposure expozíció fillflash derítővakuzás draw rajz, rajzolás end vég, vége, végén, záró exposure merge register expoz egyesítés regiszter filter(s) szűrő, szűrés, szűrők drive(s) meghajtó(k) end-line sor vége extend kiterjeszt filtered szűrt drop dropcap elhelyezés iniciálé endnotes engine végjegyzetek eszköz, motor extension bővítmény, kiterjesztés, mellék find find/change keresés keresés/csere droplets ejtőkék enhance javítás extrabold kövér fine finom dummy duotone(s) üres jel duplex(ek), kétszínű enlarged entry felnagyított bejegyzés extract kibont, kibontás, kiragadás, kivonás fingerpainting finish újjal festés befejezés, vége duplicate duplikálás, lemásolás, másolás, másolat, megkettőzés, megduplázás enu envelope envelopes hun boríték, burkológörbe burkológörbék extracted extraction extract plus kibontva kibontás plusz kicsomagolása finished fired first befejezve a villanás megtörtént első duplication lemásolás, megkettőzés equal egyenlő extras extrák, extrák mutatása fish hal eastern-style keleti stílusú equalize kiegyenlítés extrude kiemelés, kitömörítés fisheye halszem ebook e-könyv erase törlés eyedropper pipetta fit igazítás edge perem, szegély eraser radír eyes szem fitting igazítás 5

6 fixed rögzített fresco freskó grain szemcse, szemcsézettség hexagon hatszög flag flare(s) flash jelző fényfolt(ok) villanófény from ettől, forrás, honnan, kezdete, miből, miről, oldalak kezdete graininess grape graph szemcsézettség világossárga diagram hidden hiddenmenubar hide rejtett ukryty pasek menu elrejtés flashlight villanófény front elöl graphic(s) grafika, grafikák high jó, kiváló, magas, nagy flat lapos, sima frosted fagyasztott graphite grafitszürke highlight(s) csúcsfény(ek), kiemelés(ek) flatness egyenletesség, lapos, laposság frozen befagyasztott graphs diagramok hints ötletek flatten összeolvaszt, összeolvasztás fuchsia fukszia grass fű histogram hisztogram flattening simítás full teljes gravity gravitáció histogramweighting hisztogram súlyozása fleur-de-lis liliom fullwidth teljes szélességű gray szürke, szürkeárnyalatos histories előzmények, előzményeket flip float flop tükrözés kiragadás, lebegés, lebegő oldalirányú fordítás fuzzball fuzziness pöfeteg elmosódottság, tűrés, zavarosság grayscale greeking szürkeárnyalatok, szürkeárnyalatos szövegmímelés history home horizontal előzmény, előzmények kezdőlap vízszintes, vízszintes helyezés flow folyatás galley hasáb grid(s) rács(ok) horizontal scale vízszintes átméretezés flower virág gap hézag, köz, térköz group(s) csoport(ok), csoportosítás host gazdaprogram fluorescent fluoreszkáló gaussian gauss grow növelés, növesztés howdy hahó flyout előugró general általános growth növekedés htmlpalettes htmlpaletták focus folder(s) fókusz mappa, mappák generate generated létrehozás létrehozott guess guide(s) tipp segédvonal(ak) hue színárnyalat, színezet, színezettség font(s) betűkészlet(ek), betűtípus(ok), szélesség, szöveg generator generic generátor általános guilder gunmetal holland forint kékesszürke hue/saturation hyperlink(s) színezet/telítettség hiperhivatkozás footer(s) lábléc(ek) geometry geometria gutter hasábköz hyphen(s) elválasztás, kötőjel(ek) footnotes lábjegyzetek get keresés halfwidth félszélességű hyphenate elválasztás footnotes/endnotes lábjegyzetek és végjegyzetek ghost szellemkép halo fényudvar hyphenation elválasztás force kényszerítés, megtartás glass üveg hand kéz iccprofile icc-profil forced kényszerített global globális handle fogantyú icelandic izlandi foreground előtér globalresources globális erőforrások hang kilógatás icon ikon forest erdőzöld gloss fényesség, fényessége hanging függő idle inaktív forever form örökre, végtelenszer alakzat, űrlap glow glyph ragyogás karaktertábla hard hardness kemény keménység ignore átlépés, átugorja, átugrás, kihagy, kihagyás format(s) formátum(ok), formázás glyphs jelek, karakterjelek header(s) fejléc(ek) image/svg+xml kép/svg+xml formatting formátum, formázás gold arany heading(s) címsor(ok) imagemap képzóna formula képlet good jó headline címsor, főcím images képek forward előre goodies hasznos eszközök heal javítás imagetype képtípus fps fractions képkocka/mp hányadok, törtek goofy gradient goofy kutya színátmenet healing heavy javítás erős, nehéz import behozatal, importálás, importuj fragment foltok, tördelés, töredék gradient/angle színátmenet/szög hedera repkény importexport import-export frame(s) képkocka, keret(ek) gradient/diamond színátmenet/gyémánt height mag, magas, magasság importfilter importszűrő frameopacity keretáttetszőség gradient/linear színátmenet/lineáris height/width magasság/szélesség importing importálás franc frank gradient/pattern színátmenet/minta help súgó, visszaállítás impressionist impresszionista free szabad gradient/radial színátment/sugaras helpers segítők in be, hely, hüvelyk, inch, itt frequency frekvencia, frkv, rácssűrűség, sűrűség gradient/reflected gradients színátmenet/visszavert színátmenetek heptagon hexadecimal hétszög hexadecimális inch(es) include hüvelyk, inch csatolás, felvétel 6

7 incomplete befejezetlen intersectwithchannel keresztezésacsatornával layer(s) réteg(ek) link-o-rama hivatkozáskezelő increment növelés invalid érvénytelen layout(s) elrendezés(ek) lipstick világos mályva indent(s) indents/tabs independent index indexed behúzás(ok) behúzások/tabulátorok független színpaletta, tárgymutató indexelt, palettás, színpalettás inverse invert invisible fordított kijelölés, negatív fordított, invertálás, inverz, megfordít, megfordítás, negatív, szöveg folyatása, megfordítás láthatatlan leader leading leadingtype left sorkitöltő, sorkitöltés sortávolság sortávolság típus bal, bal oldali, bal oldalon, bal oldali, balra, balra mutató nyíl liquify lists live load loaded cseppfolyósít, cseppfolyósítás listák élő betöltés, töltés betöltve individually egyedileg iris írisz, rekesz left/right bal/jobb locale helyi indonesian indonéz italic(s) dőlt legacy korábbi location elhelyezkedés, hely inflate info information felfújás adatok, információ(k) információ(k) item japanese jitter elem japán remegés, vibrálás legal hivatalos, jogi közlemény, jogi tudnivalók, szerzői jogi információ lock locked locking rögzítés, zárolás zárolt, zárolva rögzítés initial kiinduló join(s) egyesítés(ek), illesztés(ek) legend felirat, jelmagyarázat log napló initializing inicializálás jpegqualitylevel jpeg minőség lemon citromsárga logarithmic logaritmikus ink(s) festék(ek), tinta junk szemét length hossz, hosszúság longest leghosszabb inline beágyazott, szövegen belül justification igazítás, sorkizárás lens lencse, objektív lookup keresés input bemenet justify igazítás, sorkizárás letter levél loop körkörösen in-rip rip-eléskor kanagroup kanacsoport letterbox postaláda looping ciklusosan ins beszúrás, hüvelyk kanji kandzsi letters betű, betűk loopy hurkolt insert beszúr, beszúrás, beékelt, belső margó, bemélyített kcornermarks kerning sarokjelek alávágás level level-based árnyalatok, szint(ek) szint-alapú loose lossiness laza minőségveszteség inside belső, belül key billentyű, kulcs libraries könyvtárak lossless veszteség nélküli install installing telepítés telepítés keyboard keystroke billentyűzet billentyűleütés library lichen könyvtár zuzmózöld lossy veszteség, veszteséges, vesztéses instruction(s) insufficient integer utasítás(ok) nem elegendő egész szám, integer típusú egész szám keyword(s) kilometers kind knife kulcsszó, kulcsszavak kilométer fajta kés ligatures light lighten lighter ligatúrák fény, gyenge, világos világosít, világosítás világosabb lossylevel low veszteség szint, veszteségesség szintje, vesztésszint alacsony, gyenge intensity intenzitás knockout kiejtés, kiütés lightingeffects megvilágítási effektusok lower alacsonyabb, alsó, lenti intent(s) interactive leképezés(ek), szándék interaktív knockoutblocking knots kiütésblokkolás csomópontok lightness fényerő, fényesség, világosság lowercase low-res kisbetűs kis felbontás interlace fokozatosan javuló, keresztbeszövés, váltott soros label(s) landscape címke, címkék fekvő lightning lightred villám halványvörös lum luminance fényerősség luminancia, világosság interlaced egybefűzött, interlace-elt, váltósoros, váltott soros, váltottsoros language large larger nyelv nagy, nagyméretű nagyobb lime limits line citrus határok sor(ok), vonal(ak) luminosity macro fényerő, fényerősség, fényesség makro interleaved átfedő largest legnagyobb linear lineáris, liniowy magnetic mágneses internegative internegatív lasso lasszó lines/cm vonal/cm magnification nagyítás interpolation közbeszúrás last utolsó lines/inch sor/inch, vonal/hüvelyk, lpi main fő intersect keresztezés, metszés, metszet, nagy bélyegkép, rétegtulajdonságok lavender layer layername levendula réteg rétegnév link(s) linked csatolás(ok), hivatko-zás(ok), összekapcsolás csatolt, kapcsolt, összekapcsolt mainmenu maize make főmenü kukoricasárga készítés, kivitel, létrehozás 7

8 manager felügyelő mezzotint borzolás mute némítás nord észak manual kézi, manuális middle középen, közepes mydataset adatkészlet normal általános, szokásos manually kézzel, manuálisan middle-line sor közepe mydocument dokumentumok note(s) megjegyzés(ek), jegyzet(ek) manufacturing gyártás midnight éjfekete mydrive saját meghajtó notify értesítés map leképezés, térkép midpoint középpont myfile saját fájl noun főnév mapping leképezés midtones középtónus, középtónusok mylayer réteg nudge léptetés margins margók miles mérföld myslice saját szelet null nulla, üres marker mark(s) jelölő jel(ek) millimeter(s) mils milliméter(ek) mm mytrigger saját eseményindító, sajáttrigger number numbered szám, darabszám számozott marquee kijelölőeszköz min minimum, perc n/a nincs numbering számozás mask(s) maszk(ok) minimal minimális narrow szűk numbers számok master(s) mesteroldal(ak) minimize kis méret, minimalizálás native natív numerator számláló match egyeztetés minimum minimális navigation navigálás numerators számlálók material anyag minutes perc navigator navigátor numeric numerikus matrix mátrix miscellaneous egyebek need szükséges numericgroup numerikus csoport matte maszk, matt, szegély missing hiányzik negative negatív numerics numerikus értékek mattetechnique maszktechnika misspelled elírt, hibás nested beágyazott object(s) objektum(ok) matting belesimítás miter ferde vágás neutral(s) semleges(ek) oblique dőlt, kurzív, rézsútos maximize maximalizálás, maximalizáláshoz mix mixed vegyes kevert, vegyes neutralization neutralize semlegesítés semlegesítés obsolete ochre elévült okkersárga maximum maximális mocha kávébarna never soha oct okt mean középérték mode mód, színmód new új octagon nyolcszög meaning(s) jelentés(ek) model modell newapplication új alkalmazás odd páratlan means középértékek modification módosítás next következő, léptetés, tovább off ki, kikapcsolva measure mérce modified módosított, módosítva noaddingcomment nincs megjegyzésfelvétel offline kapcsolat nélküli, kikapcsolva media median adathordozó, média átlag, közepes, medián modify molecular módosítás molekuláris nochangingdocument nincs dokumentummódosítás offset offsetpath eltolás görbe eltolása medium közepes, közepes méretű monochromatic monokróm nocontentcopying nincs tartalommásolás ok/next ok/következő medium-high közepesen magas monochrome monokróm noimage nincs kép oldstyle régies, régies stílusú medium-low közepesen alacsony monotone egy tónusú, egyszínű noise zaj olive olajzöld memory menu(s) memória menü(k) more mosaic több mozaik none egyik sem, nincs, nincs minta, semmi omit omni kihagyás körbe merge merged egyesítés beolvaszt, beolvasztás, egyesített, összeolvaszt, összeolvasztott mountainous move moved movie(s) durva, hegyes áthelyezés, mozgatás, mozgató áthelyezve mozgókép(ek) non-interlaced nonprinting non-printing nem interlace-elt, nem váltott soros nem lesz nyomtatva nem nyomtatódó on once onedge on-host be, bekapcsolva egyszer széleken gazdagépen mesh háló, rácsvonal moving áthelyezés non-progressive nem progresszív onlineservices hálózati szolgáltatások message(s) üzenet(ek) multichannel többcsatornás non-uniform nem azonos op át metadata metallic meters method metrics metaadat(ok) fémes méter eljárás, metódus, módszer méretek(ek), metrikus multiline multi-line multimedia multiple többsoros többsoros multimédia kevert, több, többszörös, szendvicspozitív, többszörözés non-uniform nopathcreated noprint no-progress nem egységes nincsútvonallétrehozva nincs nyomtatás nincs előrehaladás, nincs folyamat opacity opaque átlátszóság, áttetsző, áttetszőség, fedettség, fedőképesség, opacitás, színtömörség átlátszatlan 8

9 opaqueignore átlátszatlanság mellőzőse page(s) oldal(ak) perspective perspektíva pointillize pointillista operation(s) művelet(ek) paint festés pesata peseta points/inch pont/hüvelyk optical optikai paintbrush ecset phase fázis points/picas pont/pica optimization optimalizálás pair pár phone telefonszám polar polár optimize optimalizálás palette(s) paletta, paletták phosphors lumineszencia policies irányelvek optimized optimalizált panels panelek photocopy fénymásolat policy alapelv, irányelv option opció paper papír photographer fényképész, fényképezte polygon sokszög option+left option+right option+bal option+jobb paragraph(s) paragraph styles bekezdés(ek) bekezdésstílusok photomerge photoshopdirectory fotóegyesítés photoshopkönyvtár popup(s) előbukkan, előugró menü, helyi elemek option+shift+left option+shift+bal parameters paraméterek picas millimeters, pica portrait álló option+shift+right optional option+shift+jobb választható parenthesized parse zárójelben elemzés picker pie pipetta kör position elmozgatás, hely, helyzet, pozíció options beállítások, egyebek, opciók parser elemző pillarbox levélszekrény, postaláda positioning pozicionálás orange narancs partial részleges pinch tölcsér positive pozitív order megrendelés, sorrend password(s) jelszó, jelszavak pine fenyő poster poszter ordinal sorszám paste beillesztés pink rózsaszín posterization keményítés ordinals sorszámok pasteboard munkaterület pix képpont posterize keményítés organization cég patch foltozás pixel(s) képpont, pixel postscript postscript organization orientation szervezet helyzet, irány, orientáció, tájolás patchwork patents path(s) foltminta szabadalmak elérési út, görbe, görbék pixelate képelemekre bontás, képelemekre bontó, képpontosítás pound powder precise font púder pontos origin eredet, origó, származás pathcompleted útvonalbefejezve pixels/cm képpont/cm precision pontosság original eredeti pathcreated útvonallétrehozva pixels/inch képpont/hüvelyk preferences beállítások, preferenciák ornaments ornamentikák pathfinder(s) görbekereső(k), görbekezelő(k) pixels/mm képpont/mm prefix előtag other(s) otherviews out egyéb, más, egyebek egyéb nézetek ki, kifele, kívül pattern(s) patternmaker pause minta, mintázat(ok) mintázatkészítő szünet place behelyez, behelyezés, beillesztés, elhelyez, elhelyezés, elrendezés preflight preformatted premiere ellenőrzés előformázott első outline(s) körvonal(ak) paused szüneteltetve placeholder helyőrző prep elöljáró output kimenet pdf/adraft pdf/avázlat placement elhelyezés preparing előkészítés outside kívül, külső pen toll places helyek present jelen van over felett, fölé, túl pencil ceruza plain normál, sima presentation bemutató overall összesen pentagon ötszög planar sík preserve megőrzés, megtartás overlap overlay átfedés átfedés people percent emberek százalék plaster plastic gipsz műanyag preset(s) alapbeállítás, minta, minták, előre beállított overprint overprints felülnyomás felülnyomások percentage percentile százalék, százalékos százalékos platform play kezelési felület lejátszás presets/scripts előre beállított/ parancsfájlok override overset felülbírálás túlszedett perceptual performance aránytartó, érzethelyes lejátszás módja, teljesítmény playback plot visszajátszás terület press nyomdai minőség, nyomja meg overview overwrite package pad padding áttekintés felülírás csomag, csomagolás kitöltés kitöltés period permissions persistent personalization pont jogosultságok állandó személyes információk megadása plugin, plug-in, plugins, plug-ins point(s) beépülő modul, bővítmény, beépülő modul, bővítmény, beépülő modulok, beépülő modulok, bővítmények pont(ok) pressure prev preview(s) previous primaries nyomás előző előkép(ek), előnézet, nézet előző, visszalépés elsődlegesek 9

C r e a t i v e S u i t e 2

C r e a t i v e S u i t e 2 C r e a t i v e S u i t e 2 magyar - angol szótár Trans-Europe Kft. 1026 Budapest, Volkmann u. 2. I/2. Telefon: (+36 1) 392 0700 Fax: (+36 1) 392 0719 info@szoftver.hu www.szoftver.hu a helyreállítás folyamatban

Részletesebben

SZOFTVER. Használati útmutató

SZOFTVER. Használati útmutató SZOFTVER Használati útmutató Hu Megjegyzések 2008 Nik Software, Inc. Minden jog fenntartva. A Nik Software Inc. előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati útmutató semmilyen részét nem szabad reprodukálni,

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

DVcR ic-411l/811s. 4/8 csatornás digitális videó rögzítő

DVcR ic-411l/811s. 4/8 csatornás digitális videó rögzítő DVcR ic-411l/811s Felhasználói kézikönyv DVcR ic-411l/811s 4/8 csatornás digitális videó rögzítő A dokumentumban szereplő adatok és információk változtatásának jogát fenntartjuk. 1 Tartalomjegyzék 1. rész

Részletesebben

Adobe InDesign CS5 Biblia

Adobe InDesign CS5 Biblia 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

Mgr. Námesztovszki Zsolt MICROSOFT WORD 2010. Szabadka, 2012.

Mgr. Námesztovszki Zsolt MICROSOFT WORD 2010. Szabadka, 2012. Mgr. Námesztovszki Zsolt MICROSOFT WORD 2010 Szabadka, 2012. Bevezető Szeretnénk lépésről-lépésre, az alapoktól kezdve, a Word részeit és parancsait bemutatni. Segítséget és gyakorlati tanácsokat adni

Részletesebben

MICROSOFT POWERPOINT 2010

MICROSOFT POWERPOINT 2010 Mgr. Námesztovszki Zsolt MICROSOFT POWERPOINT 2010 Szabadka, 2012. Formai, technikai és módszertani követelmények a prezentáció elkészítéséhez 1. Az első oldal tartalmazza: az intézmény pontos nevét, a

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1/102

Tartalomjegyzék 1/102 Tartalomjegyzék MPLAB IDE v8.10 rövid bemutatása...2 A menürendszer felépítése...3 Eszköztárak...11 Programfejlesztés az MPLAB fejlesztőkörnyezetben...15 Új projekt létrehozása és konfigurálása...22 Workspace

Részletesebben

Fedezd fel az. In Design. kiadványszerkesztőt! Dunaújvárosi Főiskola

Fedezd fel az. In Design. kiadványszerkesztőt! Dunaújvárosi Főiskola Fedezd fel az In Design kiadványszerkesztőt! Dunaújvárosi Főiskola Fedezd fel az InDesign kiadványszerkesztőt! Fedezd fel az InDesign kiadványszerkesztőt! Készítették a Dunaújvárosi Főiskola Déri János

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Pétery Tamás Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

Webszerkesztés Dreamweaver használatával

Webszerkesztés Dreamweaver használatával Dreamweaver történelem Webszerkesztés Dreamweaver használatával 1996-ban mutatta be először a Macromedia szoftverház az első WYSIWYG ( What You See Is What You Get = Amit látsz, azt kapod) webszerkesztő

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szőcs Endre. Rétegek fajtái, rétegekkel elvégezhető műveletek. A követelménymodul megnevezése: Képfeldolgozás

MUNKAANYAG. Szőcs Endre. Rétegek fajtái, rétegekkel elvégezhető műveletek. A követelménymodul megnevezése: Képfeldolgozás Szőcs Endre Rétegek fajtái, rétegekkel elvégezhető műveletek A követelménymodul megnevezése: Képfeldolgozás A követelménymodul száma: 0972-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-012-50

Részletesebben

Adobe Photoshop CS5 Testre szabás

Adobe Photoshop CS5 Testre szabás 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

A lapolvasó funkcióinak használata

A lapolvasó funkcióinak használata CanoScan LiDE 100 Képernyőn megjelenő kézikönyv Sayfa 1 / 278 sayfa A kézikönyv használata MC-2493-V1.00 A kézikönyv kinyomtatása A legfrissebb lapolvasó illesztőprogram megszerzése A lapolvasó funkcióinak

Részletesebben

D 402. Felhasználói kézikönyv Users Manual

D 402. Felhasználói kézikönyv Users Manual D 402 Felhasználói kézikönyv Users Manual English... 3 Magyar... 38 Slovenský... 55 České... 83 Polskie... 110 2 1 Introduction 5 2 Safety & Notice..5 3 Start to use.7 3.1 Touch & type.. 7 3.2 Assemble

Részletesebben

RAJZOLÁS ÉS MODELLEZÉS AUTOCAD RELEASE 14 SEGÍTSÉGÉVEL

RAJZOLÁS ÉS MODELLEZÉS AUTOCAD RELEASE 14 SEGÍTSÉGÉVEL PÉTER SZABÓ ISTVÁN: RAJZOLÁS ÉS MODELLEZÉS AUTOCAD RELEASE 14 SEGÍTSÉGÉVEL Posztszekunderi jegyzet másodéves élelmiszeripari gépészmérnök-hallgatók részére Lektorálta: JAKUBEK LAJOS okl. gépészmérnök,

Részletesebben

Az Excel alapjai. Salamon Júlia. Előadás I. éves mérnök hallgatók számára

Az Excel alapjai. Salamon Júlia. Előadás I. éves mérnök hallgatók számára Az Excel alapjai. Salamon Júlia Előadás I. éves mérnök hallgatók számára 1 Az Excelről A Microsoft Excel egy táblázatkezelő program, amelyet adatbevitelre, számításokra, elemzésekre, adatbázis-kezelésre

Részletesebben

Origin 8.5 kézikönyv I. kiadás

Origin 8.5 kézikönyv I. kiadás Origin 8.5 kézikönyv I. kiadás Copyright 2010 by OriginLab Corporation All rights reserved. No part of the contents of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the

Részletesebben

SZOFTVER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SZOFTVER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZOFTVER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Nem minden modell kapható az összes országban. A DCP felhasználók számára: ez a dokumentáció az MFC és DCP modellekre is vonatkozik. Ahol ez a felhasználói útmutató MFC modellt

Részletesebben

LilyPond. A LilyPond fejlesztőcsapata. A kottaszedő program

LilyPond. A LilyPond fejlesztőcsapata. A kottaszedő program LilyPond Használat A kottaszedő program A LilyPond fejlesztőcsapata Ez a dokumentáció ismerteti, hogyan kell a LilyPond 2.19.25 verziójához tartozó programokat futtatni, valamint tanácsokat ad azok hatékony

Részletesebben

Dr. Námesztovszki Zsolt MICROSOFT EXCEL 2010. Szabadka, 2013.

Dr. Námesztovszki Zsolt MICROSOFT EXCEL 2010. Szabadka, 2013. Dr. Námesztovszki Zsolt MICROSOFT EXCEL 2010 Szabadka, 2013. Bevezető Az Excel táblázatkezelő program és a Microsoft Office, irodai programcsomag része. A táblázatkezelő program feladata táblázatosan elrendezett

Részletesebben

4 / 8-channel Embedded Digital Video Recorder

4 / 8-channel Embedded Digital Video Recorder 4 / 8-channel Embedded Digital Video Recorder 1 Megjegyzés... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 1. Fejezet: Áttekintés... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.2 Csomagolás és tartozékok... 3 1.3 Termékjellemzők... 4 1.4

Részletesebben

AUTOCAD 2D ÉS 3D ALAPJAI (Kézirat)

AUTOCAD 2D ÉS 3D ALAPJAI (Kézirat) TERVEZÉS-INFORMATIKAI FÜZETEK TAKÁCS GYÖRGY DEMETER PÉTER AUTOCAD 2D ÉS 3D ALAPJAI (Kézirat) MISKOLCI EGYETEM SZERSZÁMGÉPEK TANSZÉKE 2002 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az AutoCAD bemutatása... 5 1.1 A koordináta rendszerek

Részletesebben

A Word 2007 felfedezése

A Word 2007 felfedezése A fejezet a következő témaköröket tárgyalja: Munka Word-környezetben A dokumentum megnyitása, mozgás a dokumentumban, és dokumentum bezárása A dokumentum különböző nézeteinek megjelenítése Dokumentum létrehozása

Részletesebben

Dr. Pétery Kristóf: Corel R.A.V.E. 2.0 Animációk készítése

Dr. Pétery Kristóf: Corel R.A.V.E. 2.0 Animációk készítése 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

Számítógép alapismeretek

Számítógép alapismeretek Számítógép alapismeretek jegyzet Tartalomjegyzék 1. Alapfogalmak, számítógép kezelés (2.-11. oldal) 1.1 Alapfogalmak (Hardver, Szoftver, Operációs rendszer, stb.) 1.2 A számítógép felépítése (CPU, RAM,

Részletesebben

A MICROSOFT WINDOWS XP ALAPJAI

A MICROSOFT WINDOWS XP ALAPJAI Mgr. Námesztovszki Zsolt A MICROSOFT WINDOWS XP ALAPJAI Szabadka, 2009. Alapfogalmak Az adattárolás mértékegységei A számítógép világában ugyanolyan fontos szerep jut a mértékegységeknek, mint hétköznapi

Részletesebben

Megjegyzés. A hátsó borító szövege:

Megjegyzés. A hátsó borító szövege: Megjegyzés Ez a könyv A/4-es formátumra tördelve került fel az Internetre. Ezt a könnyen kiprintelhető kivitelt az indokolja, hogy a jelenlegi anyagot csak kézben tartva lehet akadálytalanul használni.

Részletesebben

T9132/T9140. Felhasználói kézikönyv

T9132/T9140. Felhasználói kézikönyv T9132/T9140 Felhasználói kézikönyv 1999 Tally Printer Corporation. All rights reserved. 2000 Kvint-R Kft. Minden jog fenntartva. No part of this document may be reproduced without the expressed permission

Részletesebben

AAP prop American Association of Publishers AAP; Amerikai Kiadók Egyesülete

AAP prop American Association of Publishers AAP; Amerikai Kiadók Egyesülete A AAP prop American Association of Publishers AAP; Amerikai Kiadók Egyesülete abacus n abakusz; golyós számláló abandon vt félbehagy abbreviated addressing n rövidített címzés abbreviated notation n rövidített

Részletesebben