Marketing-logisztika

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Marketing-logisztika"

Átírás

1 Marketing-logisztika

2 MARKETING-LOGISZTIKA szerkesztette Komáromi Nándor AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

3 xxxxxxx

4 TARTALOM A SZERZŐKRŐL ELŐSZÓ A MARKETING ÉS A LOGISZTIKA FELADATRENDSZERE A marketing fogalma, feladatrendszere A logisztika fogalma, feladatrendszere Hagyományos logisztikameghatározások A logisztika fogalmának átalakulása: SCM A MARKETING ÉS A LOGISZTIKA KAPCSOLATA, KÖLCSÖNHATÁSA Klasszikus kölcsönhatás-elemzések Marketingmix, logisztikai mix Marketing-logisztika a megváltozott piaci környezetben Az új piaci környezet Marketing-logisztika A MARKETING ÉS A LOGISZTIKA INTEGRÁCIÓJA: NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK Az integráció egy eszköze: ECR Egy elméleti keret az SCM-stratégiák számára Az ECR-Austria példája Következtetések Az együttműködés előnyös: empirikus bizonyíték A modell és a hipotézis A vizsgálat módszere Következtetések Az együttműködés előnyös: modellezési bizonyíték Bevezetés A modell és a feltételek Vizsgálatok és eredmények A MARKETING ÉS A LOGISZTIKA INTEGRÁCIÓJA: HAZAI TAPASZTALATOK A beszerzés stratégiai jelentősége A magyar élelmiszer-gazdaság szereplőinek logisztikai stratégiái Stratégiai helyzetértékelés Az élelmiszeripar és a kereskedelem kapcsolatrendszere

5 5. AZ ELLÁTÁSI LÁNCOK MENEDZSELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI A folyamatok az ellátási láncban Az ostorcsapás-effektus Az ostorcsapás effektus értelmezése, okai Az ostorcsapás-effektus következményei, hatásai Az ellátási lánc tagjainak együttműködése Partnerkapcsolatok, stratégiai szövetségek Az ellátási lánc tagjai közötti kapcsolatok alapvető formái A stratégiai partnerkapcsolatok gyakorlata Beszállító bevonása a fejlesztésekbe A partnerkapcsolatok dilemmái Az erőviszonyok alakulása A MARKETING-LOGISZTIKA OPERATÍV MENEDZSMENTJE Az operatív menedzsment környezete Az idő mint a versenyelőny forrása A marketing-logisztika menedzsmentjének alapelvei A beszerzés menedzsmentje A beszerzési feladatok osztályozása Információgyűjtés a beszerzési piacról Szállítók kiválasztása, értékelése A beszerzési szervezet Beszállítói partnerkapcsolatok Termelési logisztika Logisztikai folyamatszervezési elvek Szolgáltatások termelési marketing-logisztikája Az értékesítés menedzsmentje Csatornák jellemzői Kategóriamenedzsment Logisztikai vevőkiszolgálás, vevői elégedettség A logisztikai kiszolgálási színvonal fogalma A kiszolgálási színvonal és a vevői elégedettség mérése A csomagolás marketing-logisztikai vonatkozásai A csomagolás funkciói Csomagolási egységek és formák A csomagolás kialakítása A csomagolás fejlődési irányai Logisztikai teljesítmények összehasonlító értékelése A benchmarking lényege, típusai Benchmarking a marketing-logisztikában Az integrált fejlesztés egy eszköze: BSC A hagyományos teljesítményértékelés és az új kihívások A BSC mint teljesítményértékelési rendszer A BSC mint stratégiai szemléletű vezetési rendszer A BSC mint integráló vezetési eszköz A BSC bevezetése egy hazai középvállalatnál A BSC és a marketing-logisztika

6 ESETTANULMÁNYOK GLOBÁLIS LOGISZTIKAI KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK EGY MAGYAR MULTINACIONÁLIS VÁLLALATNÁL Tulajdonosi változások hatásai Hatékony szervezeti struktúra Bermuda-háromszög a tervezésben Beszerzés egyre növekvő szerepe a stratégiai célok elérésében ELLÁTÁSILÁNC-BENCHMARKING: AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG ÉS MAGYARORSZÁG FRISSZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSIMPORTJA Bevezetés A frisszöldség- és gyümölcsimport-ellátási lánc jellemzői az Egyesült Királyságban és Magyarországon Alkalmazott módszerek Benchmarkmércék kialakítása Az ellátási láncok benchmarkingjának eredményei Összefoglalás ELLÁTÁSILÁNC-MENEDZSMENT A NAPI FOGYASZTÁSI CIKKEK PIACÁN Együttműködés Az ellátási lánc struktúrája Az információtechnológia IT-integráció Az ellátási láncra vonatkozó teljesítménymutatók Készletek Költségek Értékesítési piacok: export- vagy hazai piac Gyártói saját márkák és kiskereskedői márkák IRODALOMJEGYZÉK

7 A SZERZŐKRŐL Komáromi Nándor Dr. Komáromi Nándor egyetemi docens, a Szent István Egyetem Marketing Intézetének munkatársa ban végez a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Gépészmérnöki Karán ban programozói képzést fejez be, majd 1982-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen matematikai és számítástechnikai szakmérnöki oklevelet kap között a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Matematikai és Számítástechnikai Intézetében oktat matematikát, számítástechnikát és operációkutatást. Egyetemi doktori disszertációját sztochasztikus szimulációs módszerek mezőgazdasági alkalmazásából írja, és 1985-ben védi meg. Az oktató- és kutatómunka mellett számítástechnikai és operációkutatási ismereteit a gyakorlatban is alkalmazza: számítógépes programrendszerek fejlesztésében vesz részt. Mindezek révén tapasztalatot szerez a gyakorlati vállalati menedzsment területén is től az Agrármarketing Tanszék munkatársa. Kidolgozza a Marketing-logisztika, a Beszerzési marketing és a Piaci becslések és előrejelzések című tárgyak tematikáját és ezen tárgyak előadója lesz. Közgazdaság-tudományi PhD.-disszertációját 1998-ban védi meg, marketingmenedzsment témakörben között a Külkereskedelmi Főiskolán is oktat, többek között a Logisztika és marketing tárgy előadója től a Szent István Egyetem Marketingkutatási Tanszékének vezetője. Számos szakmai tanulmány és könyv szerzője, társszerzője. Az oktatásban, kutatásban fontos tapasztalatot jelentettek számára a külföldi tanulmányutak; ezek közül a legfontosabbak: Southbank Egyetem és Bournemuth-i Egyetem az Egyesült Királyságban; a Cornell Egyetem az Egyesült Államokban; a Genti Egyetem Belgiumban, a Hágeni Egyetem a Német Szövetségi Köztársaságban, a Montpellier-i Egyetem Franciaországban, Udinei Egyetem Olaszországban.

8 Illés B. Csaba Prof. Dr. Illés B. Csaba egyetemi tanár okleveles üzemszervező agrármérnöki és mérlegképes könyvelői képesítését 1985-ben szerezte. Kandidátusi értekezését 1993-ban védte meg ben közgazdaság-tudomány területén habilitált, 2005-től egyetemi tanár. A SZIE GTK Termelésökonómia és Menedzsment Tanszék vezetője, a Vállalatgazdaságtan I II., Termelés- és szolgáltatásmenedzsment, Biztosítási ismeretek, Üzleti tervezés tantárgyak előadója és fejlesztője. Számos szakmai könyv, egyetemi jegyzet és nagyszámú magyar és idegen nyelvű szakmai és tudományos cikk szerzője, társszerzője, illetve lektora. Oktatási és kutatási munkája mellett széles körű hazai és nemzetközi szakmai tevékenységet is folytat. Rendszeres szakértői tevékenységet végez beruházásgazdaságosság, tervezés, költségelemzés területeken. Szegedi Zoltán Dr. habil. Szegedi Zoltán, a Szent István Egyetem c. egyetemi tanára, szakmai munkásságát főként egyetemi oktatás és kutatás jellemzi. Tanulmányait többek között a Drezdai Közlekedési Egyetemen, ill. a Harvard Business School AMP-programján végezte. Logisztikai tanácsadóként jelentős tapasztalatokkal rendelkezik úgy a megbízók, mint a logisztikai szolgáltatók vezetési-szervezési, informatikai és folyamatszervezési területein. Vezetői tapasztalatai: marketingigazgató (IMC), dékánhelyettes (BKÁE), tanszékvezető (ÁVF), ügyvezető igazgató (AMEROPA CONSULTING). Könyvei, szakcikkei főleg a logisztikai stratégiák, a marketing-logisztika és a nemzetközi üzleti kapcsolatok területére irányulnak. Lehota József Prof. Dr. Lehota József a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara Marketing Intézetének igazgató egyetemi tanára ben kapott közgazdászoklevelet a Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetemen. Alapítója az önálló Agrármarketing Tanszéknek és a Marketing Intézetnek. Jelenleg az MTA Marketing Bizottság Agrármarketing és Árutechnológiai Albizottságának elnöke. Több hazai és nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. Kutatási tevékenysége döntően az élelmiszer-fogyasztói magatartás, valamint a szervezeti piaci magatartás kutatását öleli fel. Számos szak- és tankönyv, egyetemi jegyzet, középiskolai tankönyv szerzője, illetve társszerzője, valamint szerkesztője.

9 ELŐSZÓ A mai piaci viszonyok legfontosabb jellemzője a gyors változás. A vállalatok állandó alkalmazkodásra kényszerülnek, ráadásul a legtöbb ágazatban a termelőkapacitások meghaladják a keresletet. A vásárlói igényeket, véleményeket megismerni, és ezeket az igényeket gyorsan, hatékonyan kielégíteni: mindez a piaci siker (sőt, a piacon maradás) alapvető feltételévé vált. Hazánkban (a többi rendszerváltó országhoz hasonlóan) a fenti jelenségek hatását felerősítette, hogy a piaci kihívások együtt jelentkeztek a társadalmi-gazdasági útkeresés nehézségeivel. A kilencvenes évek elején a magyar köznyelvben a marketing és a logisztika még ritkán használt és jelentésében az átlagember számára meglehetősen titokzatos volt. Mára mindkét szakterület megnevezése a sajtóban, médiumokban gyakran, talán túlságosan is gyakran használt kifejezés lett. A hazai szakirodalomban és szakképzésben a marketing és a logisztika tárgyalása hagyományosan elkülönül. (Ismereteim szerint mindössze két intézményben oktatnak integrált szemléletű tárgyat: A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi karán Marketing-logisztika címen, illetve a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Karán Logisztika és marketing címen szerepel a marketing szakos tantervben.) A nemzetközi szakirodalomban is meglehetősen ritka az együttes tárgyalás. Könyv alakban egyedüli Martin Christopher és Helen Peck munkája (első kiadása 1997-ben jelent meg). Szakcikkekben már jóval többször kapcsolták össze a két vállalati funkció céljait és eszközeit, számos cikk eredményét ebben a munkában ismertetjük. A hazai szakirodalomban ez a könyv az első (és ilyen értelemben hiánypótló), amelyik megkísérli integrálni a marketing és a logisztika szemléletét és ismeretanyagát. Ez a feladat annál is inkább komoly kihívás, mert mindkét szakterület önmagát is integráltnak (interdiszciplinárisnak) tartja. Munkánkban nem átfogóan ismertetjük a két szakterületet, hiszen ma már magyar nyelven is kiváló marketing- és logisztikakönyvek kaphatók, hanem a kapcsolódási pontokat és integrált kezelés eszközeit tárgyaljuk. A könyv használható tankönyvként a közgazdász-, gazdálkodási és műszaki szakirányos egyetemi, főiskolai képzésben. Egyúttal haszonnal forgathatják vállalati gazdasági szakemberek is, tehát szakkönyvként is ajánlható. A legfontosabb célja, hogy rámutasson: a vállalati működés és a piaci siker alapvető feltétele a vállalati funkciók hatékony együttes (szinergiára törekvő) irányítása. A könyv első két fejezetében a marketing és a logisztika fogalmával, feladataival és a kapcsolódás, kölcsönhatás területeivel foglalkozunk. Itt mutatjuk be azt a megváltozott piaci környezetet is, ami meghatározza (és gerjeszti) a két szakterület fejlődését.

10 A harmadik fejezetben a marketing és a logisztika integrációjának nemzetközi tapasztalatairól ismertetünk (szándékosan eltérő megközelítésű) példákat. Bemutatjuk az ellátásilánc-menedzsment irányításának elveit és megvalósítását, és az együttműködés előnyeit bizonyító módszereket: a tapasztalatok felmérését, illetve a modellezés lehetőségét. A negyedik fejezet a hazai eredmények két területét tárgyalja. Ismerteti a beszerzés stratégiai jelentőségét, bemutatja egy felmérés tapasztalatait arról, hogy mennyire érvényesülnek a korszerű ellátásilánc-menedzsment-elvek egy kiválasztott ágazatban, az élelmiszeriparban. Könyvünkben többször tárgyalunk élelmiszeri-pari, illetve a napi fogyasztási cikkekhez kapcsolódó példákat. Ennek oka az, hogy az egyik legösszetettebb és leggyorsabban fejlődő területről van szó, a tapasztalatok máshol is hasznosíthatók. (Logisztikával foglalkozó szakemberek szoktak így fogalmazni: Az FMCG a logisztikában olyan, mint a Forma 1 az autóiparban. ) Az ötödik fejezet napjaink legfontosabb piaci jelenségét tárgyalja: az ellátási láncok szétfeszítik a vállalati határokat, a vállalati menedzsereknek újfajta gondolkodásra van szükségük. Az együttműködés, a partnerkapcsolatok kezelése és fejlesztése alapvető fontosságúvá vált, ugyanakkor nem várt veszélyek is jelentkezhetnek az ostorcsapáshatás révén. A hatodik fejezet az operatív menedzsment egyes feladataira és eszközeire koncentrál. Tárgyalja a beszerzés és az értékesítés területét, és csak röviden tér ki a termelésre, hiszen ez inkább operatív logisztikai feladat. Az élelmiszeriparon keresztül mutatja be a két szakterület fontos kapcsolódási pontját, a csomagolást. Végül két hatékony eszközt ismertet, ami az integrált menedzsment megvalósítását támogathatja: a benchmarkingot és a kiegyensúlyozott mutatószámok módszerét (BSC). A könyvet három esettanulmány zárja, bemutatva egy vállalati működési gyakorlatot, egy nemzetközi ellátási lánc összehasonlító értékelését és egy felmérés eredményét a napi fogyasztási cikkek ellátási láncának működéséről. A szerzők igyekeztek gondos munkát végezni, azonban előfordulhat, hogy egy-egy változás vagy esetleg hiba elkerülte a figyelmüket. Éppen ezért köszönettel vesznek minden hasznos észrevételt, javaslatot, annak reményében, hogy egy későbbi kiadásban felhasználhatják azokat. Végezetül szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik elősegítették a könyv elkészülését: Veres Zoltánnak, a sorozat szerkesztőjének, aki felkért a könyv szerkesztésére; Munkatársaimnak, akik aktívan támogattak a könyv írásában; és végül hálával gondolok Családomra, akik minden lehetséges módon támogattak a könyv megszületésében. Komáromi Nándor

Controlling-esettanulmányok

Controlling-esettanulmányok Dr. Böcskei Elvira Fabricius Ferke György Gácsi Roland Dr. Kandikó József Dr. Komáromi Kálmán Kristóf Péter Küsz András Seremet Anna Tirvol Tamás Dr. Tóth Antal Dr. Zéman Zoltán Controlling-esettanulmányok

Részletesebben

BEVEZETÉS A PIACKUTATÁSBA

BEVEZETÉS A PIACKUTATÁSBA BEVEZETÉS A PIACKUTATÁSBA 1 BEVEZETÉS A PIACKUTATÁSBA Szerkesztették: Hoffmann Márta Kozák Ákos Veres Zoltán Szakértõk: Dr. Sugatagi Gábor GfK Hugária Piackutató Intézet Dr. Szennyessy Judit Modern Üzleti

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOMBORÓCZKY ZOLTÁN

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOMBORÓCZKY ZOLTÁN NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOMBORÓCZKY ZOLTÁN A MARKETING-LOGISZTIKA ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK KONCEPCIONÁLIS VIZSGÁLATA A KATONAI LOGISZTIKA TERÜLETÉN Doktori (PhD) Értekezés

Részletesebben

FELSŐOKTATÁS- MENEDZSMENT. Szerkesztette: Drótos György Kováts Gergely

FELSŐOKTATÁS- MENEDZSMENT. Szerkesztette: Drótos György Kováts Gergely FELSŐOKTATÁS- MENEDZSMENT Szerkesztette: Drótos György Kováts Gergely Aula, 2009 A könyv az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával jelent meg. Szerkesztette: DRÓTOS GYÖRGY és KOVÁTS GERGELY

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 3. Szerkesztette: Hrubos Ildikó Luda Szilvia Török Imre

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 3. Szerkesztette: Hrubos Ildikó Luda Szilvia Török Imre INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 3. Szerkesztette: Hrubos Ildikó Luda Szilvia Török Imre FGSZE 2013 Szerkesztette: Hrubos Ildikó, Luda Szilvia és Török Imre A szerkesztésben közreműködött: Mészöly

Részletesebben

Az élelmiszeripari kis- és középvállalkozások ellátási lánc integrációjának vizsgálata

Az élelmiszeripari kis- és középvállalkozások ellátási lánc integrációjának vizsgálata Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés Az élelmiszeripari kis- és középvállalkozások ellátási lánc integrációjának vizsgálata Készítette: Morvai

Részletesebben

A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN. - A logisztika alprojekt zárótanulmánya -

A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN. - A logisztika alprojekt zárótanulmánya - ZÁRÓTANULMÁNYOK GELEI ANDREA A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN - A logisztika alprojekt zárótanulmánya - A tanulmánysorozat Z1. kötete BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv

Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv Karoliny Mártonné Poór József Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv Rendszerek és alkalmazások 5. átdolgozott kiadás Kiadja a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, 2010 1117

Részletesebben

A kis- és közepes vállalkozások informatikai beruházásai és azok megtérülési lehetőségei Magyarországon

A kis- és közepes vállalkozások informatikai beruházásai és azok megtérülési lehetőségei Magyarországon Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Erdős Ferenc okleveles közgazdász, informatikus mérnök A kis- és közepes vállalkozások informatikai beruházásai és azok megtérülési

Részletesebben

A LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK GAZDÁLKODÁSI SIKERTÉNYEZŐINEK ÉS STRATÉGIA- VÁLASZTÁSÁNAK HATÁSA A VÁLLALAT EREDMÉNYESSÉGÉRE

A LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK GAZDÁLKODÁSI SIKERTÉNYEZŐINEK ÉS STRATÉGIA- VÁLASZTÁSÁNAK HATÁSA A VÁLLALAT EREDMÉNYESSÉGÉRE Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola A LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK GAZDÁLKODÁSI SIKERTÉNYEZŐINEK ÉS STRATÉGIA- VÁLASZTÁSÁNAK HATÁSA A VÁLLALAT EREDMÉNYESSÉGÉRE

Részletesebben

Szent István Egyetem. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

Szent István Egyetem. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Szent István Egyetem DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS A MAGYAR KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS MAGATARTÁS-VIZSGÁLATA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FELSŐVEZETŐK INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁSI SZOKÁSAIRA

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 00-bme-jav-korr.qxd 2010.02.03. 16:14 Page 1 INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN Szemelvények kiemelt témakörökben Szerkesztette: Hrubos Ildikó Török Imre Műegyetemi Kiadó, 2009 00-bme-jav-korr.qxd

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI KÖNYVEK AKADÉMIAI KIADÓ

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI KÖNYVEK AKADÉMIAI KIADÓ GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI KÖNYVEK 2010 AKADÉMIAI KIADÓ Akadémiai Kiadó Ügyfélkapcsolat H 1519 Budapest, Pf. 245 Telefon: (+36-1) 464-8200, (+36-1) 464-8202 Fax: (+36-1) 464-8201 E-mail: ak@akkrt.hu Honlap: www.akademiaikiado.hu

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOI: 1.1475/ME.215.21 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DR. ILYÉS CSABA MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK ELEMZÉSE, ALKALMAZÁSA A VÁLLALKOZÁSOK GAZDÁLKODÁSÁBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A PÉNZÜGYI SZÁMLÁK TERÜLETÉN

Részletesebben

tanulmánykötet Stratégiai gondolkodás a felsőoktatásban

tanulmánykötet Stratégiai gondolkodás a felsőoktatásban tanulmánykötet Stratégiai gondolkodás a felsőoktatásban Készült a Társadalmi Megújulás Operatív Program 4.1.3 A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése kiemelt projekt intézkedési keretében

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán BME GTK 4 KÖSZÖNTŐ A GTK valamennyi munkatársa és hallgatója nevében köszöntöm az Olvasót. Egyetemünk több mint 200 éves történetében a gazdaság- és üzleti tudományokhoz kapcsolódó képzési és kutatási

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Doktori (Ph. D) értekezés Készítette: Hágen István

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Szeptember 3.Szeptember 3.Szeptember 3. Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés VÁLLALATI KAPCSOLATI RENDSZEREK A HAZAI KISKERESKEDELMI GYAKORLATBAN

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudományok- és Technológiák Doktori Iskola

Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudományok- és Technológiák Doktori Iskola Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudományok- és Technológiák Doktori Iskola DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS Írta: Szentgyörgyvölgyi Rozália Témavezető: Dr. Szűts István egyetemi

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. MÁRCIUS

GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. MÁRCIUS GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. MÁRCIUS Lezárva: 2012.04.21. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Gyarapodási jegyzékünk 2008 novemberétől kiegészül az új dokumentumoknak a katalógusban

Részletesebben

XXIII XIII. évfolyam ELEKTRONIKUS KIADVÁNY. Minőségmenedzsment rendszerek szerepe a szervezeteket működésében (lehetőségek és gondok) Dr.

XXIII XIII. évfolyam ELEKTRONIKUS KIADVÁNY. Minőségmenedzsment rendszerek szerepe a szervezeteket működésében (lehetőségek és gondok) Dr. XXIII XIII. évfolyam 03. szám, 2014 14. március ELEKTRONIKUS KIADVÁNY különszám Minőségmenedzsment rendszerek szerepe a szervezeteket működésében (lehetőségek és gondok) Dr. Topár József A hibakeresés,

Részletesebben

Trendek és legjobb gyakorlatok

Trendek és legjobb gyakorlatok Trendek és legjobb gyakorlatok I. évfolyam 1. szám 2015. április Trendek és legjobb gyakorlatok 1 Elkötelezetten törekszünk arra, hogy komplex logisztikai szolgáltatásokat nyújtó, országosan is elismert

Részletesebben

SZAKMAI, SZERVEZETI ÉS VEZETŐI KOMMUNIKÁCIÓ VIZSGÁLATA A MEZŐGAZDASÁGBAN

SZAKMAI, SZERVEZETI ÉS VEZETŐI KOMMUNIKÁCIÓ VIZSGÁLATA A MEZŐGAZDASÁGBAN DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VEZETÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó

Részletesebben

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei Készítette: Tóth Tamás Témavezető: Dr. Káposzta József tanszékvezető,

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Tokár-Szadai Ágnes. Tanácsadók és vállalkozók tanácsadási értékrendje Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Tokár-Szadai Ágnes. Tanácsadók és vállalkozók tanácsadási értékrendje Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Tokár-Szadai Ágnes Tanácsadók és vállalkozók tanácsadási értékrendje Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Ph.D értekezés A Doktori Iskola neve: Vállalkozáselmélet és gyakorlat

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA FIATAL KUTATÓK KÉT NEMZEDÉKE. KARCSICS ÉVA: A versenyképes közgazdász

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA FIATAL KUTATÓK KÉT NEMZEDÉKE. KARCSICS ÉVA: A versenyképes közgazdász 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Doktori (Ph.D) értekezés tézisei Készítette: Hágen

Részletesebben

A szolgáltatásgarancia és a fogyasztói értékelés kapcsolata a közüzemi szektorban

A szolgáltatásgarancia és a fogyasztói értékelés kapcsolata a közüzemi szektorban Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Ercsey Ida Okleveles közgazdász A szolgáltatásgarancia és a fogyasztói értékelés kapcsolata a közüzemi szektorban Doktori

Részletesebben

A termékek és szolgáltatások kombinációjának hatása a logisztikai szolgáltatókra

A termékek és szolgáltatások kombinációjának hatása a logisztikai szolgáltatókra Karmazin György 1, Ulechla Gergely 2 A termékek és szolgáltatások kombinációjának hatása a logisztikai szolgáltatókra 1 BI-KA Logisztika Kft. 5000 Szolnok, Városmajor út 23. 2 Arrow Electronics Inc. 1138

Részletesebben

BÕGEL GYÖRGY TEREPSZEMLE JAKOB NIELSEN NYOMÁN

BÕGEL GYÖRGY TEREPSZEMLE JAKOB NIELSEN NYOMÁN BÕGEL GYÖRGY TEREPSZEMLE JAKOB NIELSEN NYOMÁN EDITION 2.0 Az Edition 2.0 nem egyszerûen egy új sorozat a kiadó életében, amely összefog bizonyos összefogható tartalmakat, sõt, nem is arról van szó, hogy

Részletesebben