1. Logisztikai alapok modul

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Logisztikai alapok modul"

Átírás

1 LOGISZTIKAI ALAPOK MODUL, JEGYZET 1. Logisztikai alapok modul A logisztika fogalma és története: A logisztika szó görög eredetű, a logo ~ gondolkodni (logos=értelem, logistikos=logikusan gondolkodni) szóból származtathatjuk. Kr. e.1. évszázadra tehető az első megjelenése. Logisticon c. műben Marcus Tarentus Varro említette, mely 3-6 éves gyerekek gondozásával foglalkozott. A római hadsereg sikeressége nyilvánvalóan a hadsereg sikeres ellátásának, utánpótlásának is köszönhető. Ezt a tevékenységet látták el az un. logistas -ok. Kr.u. 900 VI. Leo bizánci császár: Harcászat című művében: A logisztika dolga, hogy a hadsereget zsolddal ellássa, a feladatnak megfelelően felfegyverezze és elossza, védelmi és harci eszközökkel felszerelje a hadművelet minden igénye szerint, időben és jól Jomini (francia, ) Napóleon tábornoka: katonai szervezési intézkedések összefoglalása. Szerinte a logisztika: csapatmozgások, csapatutánpótlások, valamint erődítmények, szálláshelyek építésének gyakorlati művészete és alkalmazott tudománya volt Thorpe katonai szakíró: Pure Logistics (Tiszta logisztika) c. művében a logisztika a 3. alappillére (a stratégia és a taktika mellett) a hadviselésnek. Sokáig katonai tevékenységként értelmezhető a logisztika, 1

2 LOGISZTIKAI ALAPOK MODUL, JEGYZET a huszadik század második felére tehető (1950), amikor már jelentős vállalati, gazdasági, sőt tudományos értelmezést kap ez a terület. Mi az elkövetkezőkben a logisztikát, mint vállalati tevékenységet fogjuk vizsgálni, vállalaton belüli működését, vállalati területeket összehangoló, rendszerré szervező szerepét, valamint a globális gazdaságban betöltött helyét állítjuk középpontba. 2

3 LOGISZTIKAI ALAPOK MODUL, JEGYZET A logisztika definíciói: Logisztika nem más, mint a rendszerszemlélet alkalmazása az anyagáramlás területén (1975) Jünemann (1989): A logisztika anyagok, személyek, energiák és információk rendszereken belüli áramlásának tervezésével, szervezésével, irányításával és ellenőrzésével foglalkozó tudomány Amerikai Logisztikai Tanács (1993): nyersanyagok, félkésztermékek, késztermékek és a hozzájuk kapcsolódó információk hatékony áramlásának tervezését, megvalósítását és ellenőrzését szolgáló tevékenységek integrációja a vevői igényeknek megfelelően. Magyar: anyagok, energiák, információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának létrehozásával, irányításával és lebonyolításával kapcsolatos tevékenységek összessége. Magában foglalja az R-S-T folyamatokon kívüli tevékenységeket is (pl. csomagolás) A logisztika az anyagok mozgatásának és tárolásának hatékony irányítása. (Készletszempontú megközelítés) A logisztika alapanyagok, félkész-, és késztermékek, valamint a kapcsolódó információk származási helyről felhasználási helyre történő hatásos és költséghatékony áramlásának tervezési, megvalósítási és irányítási folyamata, a vevői elvárásoknak történő megfelelés szándékával. (Council of Logistics Management) A logisztika az összes mozgatással és tárolással kapcsolatos tevékenységet integrálja, amelyek egyrészt elősegítik a termékek áramlását a nyersanyaglelőhelyektől a végső felhasználásig, másrészt az információk áramlását, amelyek mozgásba hozzák a terméket azzal a céllal, hogy biztosítsák a megfelelő szintű és elfogadható költségű áruellátást. (Dr. Benkő János: Logisztikai tervezés) 3

4 LOGISZTIKAI ALAPOK MODUL, JEGYZET A logisztika feladata: a megfelelő termék, megfelelő minőségben, megfelelő mennyiségben, a megfelelő helyen, a megfelelő időben, a megfelelő felhasználónak, a megfelelő költségen történő rendelkezésére állásának a biztosítása. (7M definíció) Termék Költség Minőség Idő Felhasználó (VEVŐ) Állapot Hely 7M definíció (Kovács Zoltán: Logisztika) Létezik 9 M definíció is, ahol az előző 7 kiegészül: megfelelő anyag megfelelő információ megfelelő energia megfelelő személyek 4

5 LOGISZTIKAI ALAPOK MODUL, JEGYZET A megfelelő információ Az a szükséges, és elégséges információ, amely közvetlenül befolyásolja a kiszolgálási folyamatot. Az információ haladási iránya egyrészt megegyezik az anyagi folyamatokéval, másrészt ellentétes irányú, mely a vevőtől a gyártóhoz visszafelé valósul meg. Ezáltal - a mai kommunikációs technológia segítségével - egységes és azonnali reagálás válik lehetővé a piaci igényekre, illetve azok változására. Az információ vonatkozhat: anyagra, az anyagáramlásban résztvevő elemekre. Az információ: megelőzi, kíséri vagy követi az anyagáramlást. A megfelelő anyag biztosítása Az anyag lehet: nyersanyag, alapanyag, segédanyag, késztermék, félkész termék, fogyasztási cikk, alkatrész, stb. alapanyagok (pl. cement), alkatrészek (pl. csavar), kellékek (pl. cipőfűző), részegységek (pl. tápegység), félkész (pl. fagyasztott élelmiszer), késztermékek (pl. akkumulátor) biztosítását. 5

6 LOGISZTIKAI ALAPOK MODUL, JEGYZET A definíciókban találhatók közös csomópontok, amelyek a logisztikai tevékenység lényegét testesítik meg. Ide tartozik többek között a vevőorientáltság, valamint a rendszerszemlélet. A logisztika számára az összrendszer optimális, költséghatékony működése fontosabb, mint bármely rész optimális és költséghatékony működése. Cél: az összköltség minimalizálása A logisztikai szemlélet öt alapvető jellemzője: rendszerszemlélet folyamatközpontúság keresztmetszeti funkció összköltség-szemlélet vevőközpontúság A legfontosabb logisztikai tevékenységek: - szállítás - rakodás - raktározás és tárolás - csomagolás - anyagkezelés - termelés - termelés programozás - termelés irányítás - készletgazdálkodás - megrendelések feldolgozása - vevőszolgálati tevékenységek - termékazonosítás - igények előrejelzése - beszerzés - elosztási kommunikáció - üzem és raktártelepítés - visszárukezelés - alkatrészellátás - selejtezés - egységrakomány-képzés - információkezelés A logisztika interdiszciplináris tudomány (több tudomány területet integrál) Az alábbi ábrán a logisztikával szoros kapcsolatban álló szakterületeket láthatjuk: 6

7 LOGISZTIKAI ALAPOK MODUL, JEGYZET Raktározástechnika Csomagolástechnika Gyártástechnika Szállítás- és rakodástechnika Közlekedéstechnika Kommunikációs -technika LOGISZTIKA Informatika Üzem- és vállalatgazdaságtan Marketing (Prezenszki: Logisztika I.) Megfigyelhettük tehát, hogy a logisztikai gondolkodásmód középpontjában a rendszer áll. Vajon a logisztikai rendszer milyen elemekből épül fel? 7

8 LOGISZTIKAI ALAPOK MODUL, JEGYZET (Ctrl+klikk a képre, hogy a rendszer felépítését folyamatában lássa!) Forrás: Kovács Zoltán: Logisztika A logisztika az ókortól napjainkig hosszú utat járt be, míg olyan fontos vállalati területté vált, mint napjainkban. A fejlődés több lépcsőn ment keresztül, ezek legfontosabbjai: 1. lépcső: Tömegtermelés: A második világháború után a legfontosabb feladat a lakosság ellátása volt olcsó, tömegtermékekkel. Ez volt a tömegtermelés időszaka, amikor a vállalatok célja olyan technológiák alkalmazása volt, mellyel a fent említett célt (olcsó gyártás) meg tudták valósítani. 2. lépcső: Hatékonyság: A későbbiekben már a cél az lett, hogy adott termékeket minél kisebb költséggel lehessen előállítani, a vállalatok irányítását lehetőleg minél kisebb ráfordításokkal lehessen megvalósítani. Ez a hatékonyság időszaka. 8

9 LOGISZTIKAI ALAPOK MODUL, JEGYZET 3. lépcső: Marketing: A magas kibocsátási szinthez vevői igények is szükségesek. A vevői igények formálásához, befolyásolásához, új igények felkutatásához a marketing fejlődése adott lehetőséget. 4. lépcső: Logisztika: Nagyszámú termék, vevők milliói, beszállítók megjelenése, mindmind azt a problémát eredményezte, hogy egyre nehezebb módon lehet a különféle anyagés információáramokat kordában tartani, optimális szintre hozni. Így kapott az elosztás a logisztika igen fontos szerepet a vállalatok, a gazdaság életében. A logisztika céljainak változása 1950-től napjainkig. (ábra: Log. Menedzsment 24. oldal) Logisztikai teljesítmény Vevő kiszolgálás A logisztika célja Értéknövelt szolgáltatások A logisztika fejlődésének okai: Az értékesítés támogatása A termékek életciklusa csökkent A termelés az elmúlt támogatása évben. Az átfutási idők túl hosszúak

10 Ábra: E-T-E rendszer Beszállítók Ellátás Termelés Elosztás Fogyasztók Anyagáramlás Információáramlás Hiányosságok ellátás-elosztás rendszerében: - Hosszú szállítási idő - Nagy szállítási ráfordítás - Magas raktári költségek - Rugalmatlan szállítás - Nagy anyagveszteség Hiányosságok termelés rendszerében: - Hosszú átfutási idő - Rugalmatlanság - Információ hiány - Pontatlanság - Stb. Hiányosságok a kapcsolódási helyeken: - Nem összehangolt szállítási technológiák - Nem összehangolt információs technológiák - Nem kompatibilis számítógépek alkalmazása - Stb. A hosszú átfutási idők okai: a lerövidült termelési időkhöz, ennek többszörösét kitevő ellátási-, elosztási idők kapcsolódnak. Kutatás (Siemens, 1990.): az átfutási idők aránya: Gyártási~: 15% Ellátás~: 60% 25% nyugalmi állapot (tárolás) Elosztás~: 25 % 15% nyugalmi állapot (tárolás) Σ 40 %-ban az anyaggal nem történik semmi!

11 Megoldás: Technikai, technológiai fejlesztéssel (pl. gépesítés, automatizálás) Szervezési fejlesztéssel. JIT elv Kanban módszer MRP módszer A számítástechnika széleskörű alkalmazása: - CIM: számítógéppel integrált rugalmas gyártórendszer: gyártási mélység csökken, az ellátók száma nő - CAD: számítógéppel segített gyártmánytervezés - CAM: számítógéppel segített gyártás - CAP: számítógéppel segített folyamattervezés - CAQ: számítógéppel segített minőségellenőrzés - CIL: számítógéppel integrált logisztikai rendszer - CIT: számítógéppel integrált szállítórendszer A közlekedés szerepe a logisztikában: közvetítő tényező Tér és idő áthidalás Összemosódik: - A távolsági áruszállítás - Az üzemek közötti anyagmozgatás. - Az üzemi belső anyagmozgatás Cél: ne keletkezzenek torlódások a termék fogyasztóhoz való eljutásakor a rugalmas gyártórendszerhez rugalmas szállítórendszer kell. A jövő logisztikáját befolyásoló tényezők: termékváltozatok száma nő bővülő JIT-elvű gyártás rugalmasság, megbízhatóság igénye nő nő a rendelésekre való gyártás részaránya növekvő fuvarköltségek globalizáció Integrált ellátási hálózatok alakulnak ki tovább csökken a gyártási mélység raktározás szerepe változik (mozgótárolás) árképzési rendszerek változása termeléstervezés jelentőségének növekedése nagyobb értékű termékek

12 növekvő vevői elvárások logisztikai outsourcing az időtényező szerepe felértékelődik környezetvédelmi szempontok pl. hulladék újra hasznosítás információáramlás jelentőségének további növekedése logisztikai központok száma nő információcsere szerepe nő a szolgáltatási színvonal szerepe nő nagyobb hangsúlyt kap a kooperáci

13 A logisztika által integrált területek: Ellátás (beszerzés): alapanyagok, alkatrészek, félkész-termékek, fogyasztási cikkek, segédanyagok, energia, információ Elosztás (értékesítés): felhasználás, fogyasztás, újrahasznosítás Gazdasági rendszer-gazdálkodó szervezet: termékek előállítása, szolgáltatás végzése, üzemeltetés: - Vállalati logisztika (ipari~, kereskedelmi~, közlekedési~, hulladékkezelési ~) - Banki~ - Korházi~ - Stb. A logisztika fontos vállalati funkció. Beépül, sőt behálózza a vállalati tevékenységek sokaságát (keresztmetszeti funkció). De a logisztika nem kizárólag vállalati funkció. Nem csak vállalaton belüli funkciókat köt össze, hanem vállalatok közötti kapcsolatokat hozhat létre, valamint a makrogazdaság további szereplőivel is kölcsönhatásban van. Alapfunkciók K e r e s z t m e t s z e t i F u n k c i ó k MUNKAÜGY PÉNZÜGY LOGISZTIKA B E S Z E R Z É S A logisztika vállalaton belül elfoglalt helye T E R M E L É S É R T É K E S Í T É S I N N O V Á C I Ó Vállalati logisztika A vállalat: anyagáramlás szempontjából olyan nyílt rendszer, amely a beszerzési és értékesítési piacokon keresztül kapcsolódik a környezetéhez.

14 Megrendelések Megrendelések Beszerzési piac Piaci adatok Alap-, segéd- és üzemanyagok Iparvállalat Áruadatok Késztermékek Értékesítési piac Input Output A vállalati rendszer kapcsolódása a környezetéhez A vállalati logisztika feladata: A vállalati logisztika teljes körűen magában foglalja a vállalaton belüli és azokat átfogó mindazon feladatokat és intézkedéseket, amelyek biztosítják az üzem működéséhez szükséges anyagok és a hozzákapcsolt információk áramlását. Ennek megfelelően a vállalati logisztika nem egyszerűen a vállalaton belüli szállítási, rakodási és tárolási tevékenységek (R-S-T) összessége, hanem: a vállalat egészét átfogó folyamat, mely tervezi, szervezi, irányítja, végrehajtja és ellenőrzi az anyag- és információáramlást a nyersanyag beszállítástól a készárú kiszállításig, hatást gyakorol a termeléssel összefüggő egyéb vállalat tevékenységre, így pl. a gyártásszervezésre, termelésprogramozásra, anyaggazdálkodásra, szervezeti struktúrára, információrendszerre, stb. biztosítja a vállalat működési céljának elérését. A logisztikai gondolkodásmódból, a rendszerszemléletből adódóan amely a logisztika definíciójához hozzátartozik a logisztika és a többi vállalati funkció között olyan kapcsolatnak kell kialakulnia, amely a vállalati működés egésze szempontjából hatékony és optimális. Nem az a cél, hogy az egyes vállalati funkcionális területek maximálisan hatékonyak, optimális működésűek legyenek. Az elsődleges cél a vállalat egészének optimuma! (rendszerszemlélet) Ahhoz tehát, hogy a vállalat működése optimális legyen, az szükséges, hogy a különböző vállalati területek között kiegyensúlyozott viszony legyen.

15 Logisztika és a termelés kapcsolata A logisztikai tevékenységek nagy része a vállalat termelő tevékenységével van összefüggésben. A termékek előállításához szükséges alapanyagokat, félkésztermékeket a termelés helyszínére kell szállítani, ezen alapanyagokat, gyártásközi készleteket, valamint az elkészült termékeket raktározni kell, készletezési rendszert kell létrehozni. Logisztika és marketing kapcsolata Versenyképessé akkor válhat egy vállalat, ha a vevői megelégedettség irányába magas szintű, ha a vállalat vevőorientált. Ez piaci részesedést növelhet, új vevőket hozhat a vállalat számára. Így például elengedhetetlen feltétele a versenyképességnek többek között a termékek pontos, megbízható kiszállítása, amely egy részt logisztikai feladat, másfelől viszont jelentős marketing feladat is. Ugyanez a gondolat igaz a beszerzési oldalra is. Pl. optimális forrásból szerezzék be az anyagokat piacfeltáró technikákra van szükség marketing Kapcsolódási pontok a marketing és a logisztika között: Beszerzési piac: kínálatok mérlegelése, make or buy döntés, stb. Értékesítési piac: fogyasztói magatartás vizsgálat, piacbefolyásolás, stb. Értékesítés utáni szolgáltatások. Nagy hangsúlyt kell fektetni ezekre (szerviz, alkatrész-utánpótlás, nyomon követés, újrahasznosítás.). Ez szintén marketing és logisztikai feladat. Logisztika és műszaki fejlesztés (K+F) kapcsolata A logisztikának a műszaki fejlesztés szempontjából hasonló viszonya van, mint a termelés esetén. A próbagyártások alapanyag-ellátását meg kell oldani, szállításokat kell végezni, meg kell oldani a raktározási feladatokat, valamint a hulladékok kezeléséről sem szabad megfeledkeznünk.

16 A vállalati logisztika tevékenységei: Igény előrejelzés Beszerzés Szükséglettervezés Termeléstervezés Gyártási készletezés Raktározás Anyagkezelés Ipari csomagolás Késztermék készletezés Elosztástervezés Rendeléskezelés Szállítás Vevőszolgálat ANYAG- GAZDÁLKODÁS FIZIKAI ELOSZTÁS LOGISZTIKA Iparvállalat logisztikai modellje: Logisztikai rendszer Logisztikai rendszer: egy vagy több ellátó (forrás) és felhasználó (nyelő) közötti anyag és információ áramlásában szereplő eszközök, létesítmények, szervezetek összessége. A logisztikai rendszer elemei: Eszközök: vasúti, közúti, vízi, légi járművek, szállítógépek, anyagmozgató gépek, rakodógépek, raktári állványok, stb. Információs eszközök: adatfelvevő, adatrögzítő, adattároló, átviteli és adatfeldolgozó hardver és ezeket működtető szoftverek. Létesítmények: épületek, területek, utak, szállítópályák, stb. Szervezet: az anyag és információáramlást tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi. Logisztikai menedzsment: a szervezetet, a feladatai ellátása érdekében célirányos munkavégzésre inspirálja.

17 A logisztikai rendszer szerkezete: Területek (szolgáltatások) Készletmenedzsment Szállítók Anyagi folyamatok menedzsmentje Információ menedzsment Vállalat Beszerzés Termelés Értékesítés Anyag-és Félkész-termék Késztermékkészlet alkatrész készlet készlet Beszállítás, Anyagmozgatás, Kiszállítás, raktározás raktározás raktározás Kínálatmenedzsment, program és Termelési Keresletmenedzsment, szállítónyilvántartás folyamatnyilvántartás vevőnyilvántartás Vevők Az értékesítés során eladásra kínált termékek, javak vagy szolgáltatások valamilyen emberi szükséglet kielégítését szolgálják. (hasznosság=szükségletkielégítő képesség) Rendszerszemlélet: nem elegendő a rendszer elemeinek ismerete, a közöttük lévő kapcsolatok, összefüggések ismerete is szükséges komplex gondolkodásmód Cél: a szuboptimális (sziget) megoldások elkerülése összköltség minimalizálása! Költségfüggvény Teljes költség koncepció A logisztikai költségek gyakran az összköltség 8-43%-át teszik ki. A költségek egy lehetséges felosztása: (ábra: Log.men.40. oldal) Gyártási költségek: 48% Marketing költségek: 27% Logisztikai költségek: 21% Nyereség: 4% Kimutatás: a logisztikai költségek 1%-os csökkentése = értékesítési volumen 5%-os emelkedésével (a vállalati nyereség szempontjából)

18 A vevői elégedettség, kiszolgálási színvonal Az elégedettség az elvárás, a meg nem felelés folyamata. Amennyiben a Beszállító teljesítménye azonos, vagy meghaladja a vevő elvárásait, akkor a Vevő elégedett! Ellenkező esetben nem! Logisztikai célfüggvény: L T =f(v SZ ;K L ) L T = logisztikai teljesítmény V SZ = vevőkiszolgálási szint K L = összes logisztikai költség A logisztikai szolgáltatások színvonala: (ábra: Log.I. 54.oldal) Cél: az összköltség csökkentése és a színvonala növelése A színvonal függ:

19 Átlagos kiszolgálási idő (Sz I ): a megrendeléstől a kiszállításig eltelt idő Megbízhatóság (Sz M ): annak a valószínűsége, hogy a szerződésben vállalt határidők tarthatók-e, lesznek-e kielégítetlen igények, stb. Rugalmasság (Sz R ): a megrendelői igényekhez való igazodás képessége és mértéke Minőség (Sz Q ): pl. az igények pontos kielégítése, hibás teljesítések száma Készenlét: Szolgáltatás színvonal mutatók számítása (Logisztikai Menedzsment 73. oldal): Mutatószámok csoportosítása: Abszolút mutatók: utánpótlási idő, átfutási idő, készlethiányos napok száma, reklamált áruk mennyisége, selejtes darabszám, stb. Százalékos mutatók: pl. határidőre teljesített rendelések száma az összes rendeléshez viszonyítva.

20 Mintafeladat: Egy vállalat az alábbi táblázatban megadott időtartamok alatt elégítette ki vevője megrendeléseit.(az időtartamok a megrendelés beérkezése és az áru kiszolgáltatási időket tartalmazzák) Számítsa ki az átlagos szállítási időt, majd a további adatok alapján határozza meg a szállítás minőségét, rugalmasságát, és a kiszállítási készenlétet! Vevőkiszolgálási mutatószámok Szállítási idő T1= 5 T2= 9 T3= 8 T4= 6 T5= 10 T6= 3 T7= 6 T8= 4 T9= 7 T10= 12 T11= 11 T12= 7 Összeg 88 N [db]= 12 T I = 1 I SZI = N Szállítási idő: SZI [nap]= 7,3 N Szállítási minőség Hibás kiszállítás HK [db]= 4 Hibás idejű kiszállítás HI [db]= 4 N HK SZQ = N Szállítási minőség: SZQ [%]= 67% SZM [%]= 67% SZ M = N N H I

21 Szállítási rugalmasság Teljesített mennyiségre V mt [db]= 3 Teljesített határidőre V it [db]= 3 Összes mennyiségre V m [db]= 12 Összes határidőre V i [db]= 12 SZ R Vmt + Vit = 100 V + V m i Szállítási rugalmasság: SZ R [%]= 25% Kiszállítási készenlét Extra kiszállítás EK [db[= 3 Összes kiszállítás ÖK [db[= 24 EK KK = ÖK Kiszállítási készenlét KK [%]= 13% Logisztikai költségek közötti konfliktusok: (Logisztikai Menedzsment 39. oldal)

22 A logisztikai rendszer térbeli struktúrája: Csomópontokból és azokat összekötő élekből áll. A csomópont lehet: kitermelő hely (forrás), termelőhely (pl. munkahely), felhasználó hely (nyelő) tároló elem (raktár: időáthidalás) gyűjtő elem (anyagáramokat egyesítenek), elosztó elem (anyagáramokat osztanak el), stb. A logisztikai rendszer lehet: (Log.I. 42. oldal, ábra) a) egylépcsős, közvetlen kapcsolatú: nem szakad meg az anyagáram, nem kell pluszrakodás, tárolás, stb. b) többlépcsős, közvetett kapcsolatú: az anyagáram egy vagy több olyan helyen megszakad, ahol gyűjtési vagy elosztási funkció is van. Plusztárolásra, rakodásra, válogatásra, rendelés-összeállításra, stb. is szükség van. gyűjtő rendszer: több feladó egy leadó hely elosztó rendszer: egy feladó több leadó hely gyűjtő-elosztó rendszer: több feladó több leadó hely

23 A logisztikai rendszerek főbb csoportjai: LOGISZTIKAI RENDSZEREK Makrologisztikai Mikrologisztikai Metalogisztikai vállalati katonai egyéb ipar kereskedelmi szolgáltató Fuvaroz tató vállalat ok koop. Logiszti kai vállalat ok koop. Logiszti kai és fuvaroz tató vállalat ok koop. Logisztikai vállalati Egyéb szolgáltató Makrologisztikai rendszerek: egy ország, vagy egy gazdasági körzet határain belül helyezkednek el. Mikrologisztikai rendszerek: egyes gazdasági rendszerek, gazdálkodó szervezetek (pl. magánvállalkozások) logisztikai rendszerei. Főbb csoportjai: vállalati, katonai, egyéb szervezetek (kórházak, bankok) logisztikai rendszerei. Metalogisztikai rendszerek a makro- és mikrologisztikai rendszerek szintjei között helyezkednek el, az ellátási (beszerzési) vagy az elosztási (értékesítési) láncban működő rendszerek (pl. termelő, kiskereskedelmi, nagykereskedelmi, közlekedési, illetve szállítmányozó vállalatok) logisztikai alrendszereinek együttműködéseként jönnek létre. A metalogisztikai rendszerekben több egymástól gazdaságilag, jogilag független szervezet működik közre az anyagáramlás megvalósításában. Közöttük a szerint

24 tehető különbség, hogy milyen vállalatok kooperálnak a logisztikai feladatok megoldásában: Különböző fuvarozási vállaltok közötti kooperáció (pl. egy közös áruelosztási rendszer létrehozásához), logisztikai vállalatok közötti kooperáció (pl. a különböző feladatokra specializálódott szállítmányozó vállalatok, logisztikai vállalat és fuvarozó vállalat közötti kooperáció (pl. iparvállalat megbíz egy logisztikai vállalatot termékeinek szállításával). A vállalati logisztikai rendszerek a vállalatok jellegétől, funkciójától függően: Iparvállalati, kereskedelmi vállalati, szolgáltató vállalati (alapvetően eltérhetnek egymástól, attól függően, hogy logisztikai funkciójuk vállalatról, vagy egyéb szolgáltató, pl. javító, vállalatról van szó). A vállalaton belüli és a vállalatok közötti anyagáramlás különböző: anyagmozgató, raktározási és áruszállítási alrendszerek együttműködésének eredményeként jön létre. A vállalat logisztikai céljai: a szállítási határidők rövidítése, a szállítási pontosság, a megbízhatóság növelése, a kapacitások kihasználása, a készletszintek csökkentése, rugalmasság, a rendszer áttekinthetősége, a termék jó minősége, környezetvédelem, megfelelő szolgáltatások nyújtása. A meghatározott célok részben a vállalat gazdaságos működéséből, versenyképességének megteremtéséből ill. megtartásából, részben a vevők (fogyasztók, az ellátást igénylők) elvárásaiból következnek. Ezek közül az elvárások közül néhány:

25 a kért (vállalt) határidők teljesítése, a mennyiségi és minőségi tényezők kifogástalan teljesítése, megfelelő ár, gyorsaság, rugalmasság az esetleges módosítási igényekkel kapcsolatban, megfelelő szerviz-tevékenység, stb. A célok elérése érdekében a vállalat logisztikai feladatait megfelelő szinteken (stratégiai taktikai operatív) kell meghatározni és megoldani. A vállalati logisztika tipikus alrendszerei: A vállalati logisztika annak következtében, hogy a vállalat teljes körű anyag- információ-, érték-, energiaáramlási (emisszió) folyamatait átfogja, egy bonyolult rendszert hoz létre. A jobb áttekinthetőség és az egyszerűbb irányíthatóság érdekében ezért alrendszerekre bontják, melyek a termék-előállítási folyamat egyes szakaszaihoz kötődnek. 1. Beszerzési logisztika Feladata: a szükségletnek megfelelően és költségtakarékosan gondoskodni a vállalat számára az alap-, segéd-, üzemanyagról, kereskedelmi és félkész árúról olyan választékban, mennyiségben, minőségben és időben, ahogyan a vállalat termelési programja azt megkívánja. A feladatokhoz tartozik a megfelelő beszállítók kiválasztása, a szállítási kondíciók meghatározása, a beérkezés ütemezése, beleértve a fenti tevékenységekkel kapcsolatos anyag- és információáramlást (1. ábra)

26 2. Termelési logisztika 2. ábra Termelési logisztika A termelési (gyártási) logisztika az alapanyag-raktártól - a termelési folyamaton keresztül a késztermék-raktárig terjedő anyagáramlást tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi. Az anyag-, és információáramlás végig követi a termelési folyamat minden fázisát, beleértve az egyes fázisok közötti esetleges közbenső tárolást, várakozást is. A technológiai folyamat és a gyártmányok bonyolultságától függően az anyagáramlás különböző bonyolultságú hálózatot képez. Főbb feladatai: a műveletek (munkahelyek) közötti mozgatás, tárolás munkahelyi tárolás, gépre való felhelyezés, levétel technológiai folyamatok közötti mozgatás, tárolás termelésközi készletekkel való gazdálkodás műveleti idők meghatározása termelési vezérprogram kialakítása optimális sorozatnagyság meghatározása A gyártástechnika és a gyártásszervezés módszerei (műhelygyártás, csoportos gyártás, termékorientált szegmentált gyártás, rugalmas gyártórendszerek, stb.) alapvetően

27 befolyásolják a logisztikai struktúrát és paramétereket. Magas fokon automatizált, számítógép által irányított gyártási rendszereknél (pl. CIM rendszer) a technológiai és logisztikai folyamat már nehezen szétválaszthatóvá válik. Azt gyakran integráltan kell kezelni. (2. ábra) 3. Elosztási logisztika Az elosztási logisztika a gyártó és a terméket forgalomba hozó kereskedelmi egységek, valamint felhasználók közötti anyag- és információáramlási kapcsolatot teremti meg. 3. ábra Elosztási logisztika Feladata: a megrendelések teljesítéséhez, azaz az áruknak a logisztikai elvek betartásával a megrendelőhöz juttatása. Tevékenységi körébe tartozik a megrendelés szerinti komissiók összeállítása, az áruk elosztási hálózatának kialakítása, az áruelosztó járatok megszervezése, esetleges közbenső elosztó raktározás feltételeinek biztosítása. (3. ábra) A komplex értékesítési szolgáltatást nyújtó cégek helyett Magyarországon a vállalatok ma még inkább csak szállítmányozó cégek (speditőrök) szolgáltatásait veszik igénybe, a többi feladatot saját szakembereikkel végeztetik el. Az áruelosztás fő elemei: szállítás 46 % raktározás 26 % készletezés 10 % expedíció 6 % csomagolás 5 % adminisztráció 4 % rendelés-feldolgozás 3 %

28 A számsorból látszik, hogy legnagyobb részesedése a szállításnak, a raktározásnak és a csomagolásnak van. Ennek megfelelően ezek azok a folyamatok ill. tevékenységek, amelyek jó megszervezése jelentős mértékben növelheti a vállalat hatékonyságát, ill. szervezetlensége többletkiadásokat, minőségromlást, átfutási időnövekedést stb. jelent. 4. Újrahasznosítási logisztika Feladata: a termelés során keletkezett hulladék, valamint az elhasznált anyagok, berendezések összegyűjtése, azok szükség szerinti szétszerelése, szétválogatása, az alkalmas anyagok előkészítése és eljuttatása újrahasznosításra (recycling) attól függően, hogy a hasznosítás a vállalaton belül, vagy kívül történik. a nem hasznosítható anyagoknak a környezetvédelmi szempontoknak megfelelő módon történő elhelyezése hulladéktárolóban. Egy komplex újrahasznosítási rendszer a beszerzési-, termelési-, elosztási-, valamint a közlekedési és raktározási logisztika számos elemét és módszerét felhasználja. Az újrahasznosítási logisztika sokkal szélesebb kört jelent, mint a vállalati logisztikának egy alrendszere. Kiterjed a vállalatoknál szolgáltatásoknál a háztartásokban keletkezett hulladék és elhasznált eszközök, berendezések összegyűjtésére és azt követő előzőkben felsorolt logisztikai tevékenységekre. Az újrahasznosítási logisztikának ez a területe önálló makrologisztikai területnek is tekinthető.

29 A vállalati logisztika rendszer belső tagozódása A vállalati logisztikai rendszer felépítését és belső tagozódását az 4. ábra mutatja. 4. ábra A vállalati logisztika felépítése

30 1. A vállalati logisztikai rendszerek irányítása vertikálisan három nagy részre bomlik Stratégiai Taktikai szint, Operatív szint Stratégiai szint: a hosszú távú logisztikai célkitűzéseket határozza meg. megválasztja a logisztikai stratégiát irányítja a logisztikai rendszerek tervezését és fejlesztését megszervezi és irányítja a logisztikai controllingot kialakítja a vállalat logisztikai szervezetét döntéseket hoz a telephely-megválasztással kapcsolatban. Taktikai szint: itt történik meg a stratégiai szinten kitűzött célok elérési módjának középtávú tervezése és irányítása. Operatív szint: a logisztikai folyamatok végrehajtásának irányítása, ellenőrzése. Logisztikai folyamatok irányítási szintjei: (Log. I. 47. oldal) Az ellátásilánc-menedzsment (Supply Chain Management SCM) a logisztika alapjain felépült új irányzat a modern logisztikában. Az ellátási lánc folyamata a nyersanyagkitermeléstől a késztermékeknek a végfelhasználókhoz történő kiszállításáig tart, illetve magába foglalja a termékhez kapcsolódó különböző szolgáltatásokat (szervizszolgáltatások, hulladékkezelés, újrahasznosítás).

31 A termelővállalatok, beszállítók, vevők, különféle logisztikai szolgáltatók logisztikai rendszereinek összekapcsolását integrált ellátási láncnak nevezzük. Az integrált ellátási lánc létrehozásának célja: az értéktermelő folyamat minőségének, hatékonyságának javítása. A menedzsment alapvető célja: a vállalatok működésének optimalizálása, minél nagyobb érték és profit teremtése. Az üzleti folyamatoknál (például beszerzés, szállítás, raktározás, gyártás) az együttműködő partnerek közös céljait veszik figyelembe. A beszerző feladatai közé tartozik a beszállítók felkutatása, minősítése, versenyeztetése és értékelése. Az ellátási láncok menedzselése a logisztikai feladatok menedzselésén kívül magába foglalja az érintett vállalatokat átfogó stratégiai folyamatokat is (K+F kutatás + fejlesztés, erőforrások biztosítása stb.). Az ellátási lánc menedzselésével versenyelőnyt lehet elérni, mely megnyilvánul a forgalom és nyereség növekedésében, a készletek csökkenésében és az átfutási idők rövidülésében. Az újabb környezeti és gazdasági változások hatására kialakult az ún. bővített ellátási lánc fogalma is. Ilyen hatások: globalizáció - "átjárható" piacok (USA nemzetgazdasága, EU szabadpiaci törekvései, különböző egyéb kereskedelmi övezetek, szövetségek például NAFTA: (North American Free Trade Agreement Észak-amerikai Szabadkereskedelmi egyezmény) kialakítása. elektronikus üzlet/kereskedelem kialakulása (e-business, e-commerce) CIL (Computer Integrated Logistics) számítástechnikával integrált logisztika, vagy ellátási folyamatot követő informatika (vagyis a logisztika gyorsuló igényeit kielégítő számítástechnikai háttér mind hardware, mind software tekintetében létrehozása) A "hagyományos" SC (Supply Chain ellátási lánc) elsődlegesen csak a főbb operatív műveleteket (beszerzéstők az értékesítésig) vette számításba. Az egyre jobban szorongató hatékonysági, versenyképességi, és üzleti eredményességi elvárások azonban

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Logisztika a gazdaságban 99. lecke Logisztika jelentése, történelmi

Részletesebben

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI Történelmi áttekintés Római Birodalom: Marcus Terentius Varro: Logisticon c. mőve A római hadseregben a logistas-ok biztosították a hadtápellátást. Középkor: Baron de

Részletesebben

Logisztika A. 2. témakör

Logisztika A. 2. témakör Logisztika A tantárgy 2. témakör Beszerzési-, termelési-, elosztási-, újrahasznosítási logisztika feladata MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék Beszerzési logisztika Beszállító Vevõ Áruátvétel

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ 8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI Klaszter, mint virtuális logisztikai központ Feladatai: a beszállítói feladatok kis és középvállalatok versenyképességeinek fokozása érdekében,

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 5. Előadás Elosztási folyamat A klasszikus elosztási logisztikai rendszer Az elosztási logisztikai rendszer:

Részletesebben

Menedzsmentfórum:2001-04-22 A logisztika fogalmának rövid ismertetése. 1. A logisztika kialakulásának története

Menedzsmentfórum:2001-04-22 A logisztika fogalmának rövid ismertetése. 1. A logisztika kialakulásának története Menedzsmentfórum:2001-04-22 A logisztika fogalmának rövid ismertetése 1. A logisztika kialakulásának története A logisztika fogalma először a haditudományokban jelent meg, a római hadseregben az úgynevezett

Részletesebben

Ellátási Lánc Menedzsment

Ellátási Lánc Menedzsment Ellátási Lánc Menedzsment A 21. század első évtizedeire a nemzetközi verseny erősödése a termék-életciklusok rövidülése a magasabb minőségi szinten és alacsonyabb fogyasztói árakon történő fogyasztói igény

Részletesebben

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire Budapest, 2005. október 27. ügyvezető Szabó Zoltán Az előadás felépítése Ghibli Kft rövid bemutatása Felmérés eredményei és következtetések Néhány logisztikai

Részletesebben

A logisztikai információs hálózat felépülése

A logisztikai információs hálózat felépülése Bank Vám Termelővállalat Kereskedelmi vállalat Fuvarozó vállalat Szállítmányozó vállalat Felhasználó vállalat Biztosító Hálózati szintű információs kapcsolat Hálózati szintű logisztikai irányítás információs

Részletesebben

Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere. BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr.

Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere. BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr. Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr. Gubán Ákos SCM Hatóság Kiskereskedő Fogyasztó Vevő 2 Logisztikai központ Beszálító

Részletesebben

Virtuális vállalatok logisztikai nézőpontból. Virtuális vállalat 2014/15 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula

Virtuális vállalatok logisztikai nézőpontból. Virtuális vállalat 2014/15 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula Virtuális vállalatok logisztikai nézőpontból Virtuális vállalat 2014/15 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula Logisztikai alapok Logisztika A termelési és szolgáltatási folyamatok elemeinek megvalósításához

Részletesebben

Logisztikai módszerek

Logisztikai módszerek BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztikai módszerek dr. Prezenszki József - dr. Tóth Lajos egyetemi docens egyetemi docens LOGISZTIKAI MÓDSZEREK 3. Raktározás,

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

3. A logisztikai szemlélet jellemzői. Készítette: Juhász Ildikó Gabriella

3. A logisztikai szemlélet jellemzői. Készítette: Juhász Ildikó Gabriella 3. A logisztikai szemlélet jellemzői 1 A logisztika új menedzsment szemléletet jelent a gazdaságban. Kialakulásának oka: élesedő versenyhelyzet a piacon A termék minőség mellett a kapcsolódó szolgáltatás

Részletesebben

GLOBÁLIZÁLT BESZERZÉS ÉS ELOSZTÁS A LOGISZTIKÁBAN

GLOBÁLIZÁLT BESZERZÉS ÉS ELOSZTÁS A LOGISZTIKÁBAN GOBÁIZÁT BESZERZÉS ÉS EOSZTÁS A OGISZTIKÁBAN A globalizációjának, a késleltetett következménye, hogy két kapcsolódó láncszem a beszerzés és elosztás is globalizálódik. A globalizált beszerzésnek és elosztásnak

Részletesebben

ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK

ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK A logisztikai stratégiákat egyrészt a teljes vállalati logisztikai rendszer egészének kialakításánál, működtetésénél kell figyelembe venni, másrészt az alrendszereknél.

Részletesebben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben Hogyan csökkentheti költségeit versenytársainál nagyobb mértékben? Dr. Szegedi Zoltán c. egyetemi tanár, Az MKT Logisztikai Szakosztályának elnöke Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben zoltan.szegedi@ameropa.hu

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 4. Előadás Beszerzési logisztikai stratégiák Beszerzési logisztikai stratégiák BESZÁLLÍTÓ Beszállítás, ütemezés

Részletesebben

Szállítási rendszerek. Áruszállítás

Szállítási rendszerek. Áruszállítás Szállítási rendszerek Áruszállítás Áruszállítási rendszerek jellemzése 1)Az áruszállítási rendszerek feladatai 1)Általános megfogalmazásban: anyagok, áruk, termékek helyváltoztatása az értékteremtő lánc

Részletesebben

A technológiai berendezés (M) bemenő (BT) és kimenő (KT) munkahelyi tárolói

A technológiai berendezés (M) bemenő (BT) és kimenő (KT) munkahelyi tárolói 9., ELŐADÁS LOGISZTIKA A TERMELÉSIRÁNYÍTÁSBAN Hagyományos termelésirányítási módszerek A termelésirányítás feladata az egyes gyártási műveletek sorrendjének és eszközökhöz történő hozzárendelésének meghatározása.

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Vándorffy István:Logisztikai és a környezet 2011. március Logisztikai területek Raktározás és a környezet Szállítás és környezet Inverz logisztika

Részletesebben

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magában: A logisztikai rendszer felépítése Lean elvek A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei A kiszolgálási

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 A képzés során megszerezhető kompetenciák rendelések,

Részletesebben

7. Ismertesse a logisztikai biztosítás lényegét, tartalmát, célját, időszakait, területeit, az egyes területek fő feladatait.

7. Ismertesse a logisztikai biztosítás lényegét, tartalmát, célját, időszakait, területeit, az egyes területek fő feladatait. 7. Ismertesse a logisztikai biztosítás lényegét, tartalmát, célját, időszakait, területeit, az egyes területek fő feladatait. Lényege: A logisztika az erőforrások mozgatásának és fenntartásának tervezési

Részletesebben

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika Logisztikai rendszerek Termelési logisztika Termelési logisztika A termelési logisztika a mőködési területek jellegzetessége szerint a mikrologisztika, ezen belül a vállalati logisztika legmeghatározóbb

Részletesebben

1964 IBM 360 1965 DEC PDP-8

1964 IBM 360 1965 DEC PDP-8 VIIR Vállalatirányítási Integrált Információs rendszerek I. (Történeti áttekintés - TEI) Szent István Egyetem Információgazdálkodási Tanszék 2006. 1 Ki mikor kapcsolódott be az információs társadalomba?

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben.

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben. Logisztikai szolgáltatók integrációja B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben Külső logisztikai szolgáltatók integrációja interdiszciplináris web-alapú platformon The logistic domai under the 6th Fram

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 2. Logisztika az újrahasznosításban

Újrahasznosítási logisztika. 2. Logisztika az újrahasznosításban Újrahasznosítási logisztika 2. Logisztika az újrahasznosításban A logisztika szerepe Az újrahasznosítás folyamatában a tevékenységek jelentős része anyagáramlással kapcsolatos (pl. az elhasznált berendezések

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A logisztika definíciói, logisztikai rendszerek 101. lecke Napjainkban

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

A kontrolling a megoldások alappillére. Mátyásföldi Imre LogControl Kft.

A kontrolling a megoldások alappillére. Mátyásföldi Imre LogControl Kft. A kontrolling a megoldások alappillére Mátyásföldi Imre LogControl Kft. A Logisztikai szolgáltatás modellje B XD T1 T2 AR T KR XD Megrendelő Beszállító Beszállítás Alapanyag Raktár Termelés Készáru Raktár

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI MESTER (MSc) SZAK Budapest 2012 A felsőoktatási intézmény neve, címe: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

Információtartalom vázlata

Információtartalom vázlata 1. Ön azt a feladatot kapta munkahelyén, hogy mutassa be tanuló társainak, hogyan épül fel a korszerű logisztikai rendszer, és melyek a feladatai. Miről fog beszélni? Információtartalom vázlata - logisztika

Részletesebben

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László Vállalati modellek Előadásvázlat dr. Kovács László Vállalati modell fogalom értelmezés Strukturált szervezet gazdasági tevékenység elvégzésére, nyereség optimalizálási céllal Jellemzői: gazdasági egység

Részletesebben

ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK

ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK a a aa. ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK Fuvarozási vegyes vállalat Vámügynökség, LSZK, ISO 9001 Raktározás Önálló fuvarozás Romániai leányvállalat Polimer Logisztika

Részletesebben

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Ügyfelünk a Grundfos Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Összefoglalás A Grundfos globális viszonylatban vezető szerepet tölt be a szivattyúágazatban. A dán vállalat jelenléte Magyarországon

Részletesebben

Globális ellátási lánc menedzsment a National Instruments gyakorlatában

Globális ellátási lánc menedzsment a National Instruments gyakorlatában Globális ellátási lánc menedzsment a National Instruments gyakorlatában Kertész Csaba, Horváth Gergő 2015 október 16. Agenda Az NI bemutatása Ellátási lánc, ellátási lánc menedzsment Az NI egységei, kapcsolatai

Részletesebben

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Budapest, 2009 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos (1.-4. és 6. fejezetek) Dr. Pucsek József (5. fejezet) Lektorálta: Dr. Bíró Tibor ISBN 978 963 638 291

Részletesebben

Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői:

Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői: Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői: Bányai Kornél k.banyai@chello.hu Logisztikai menedzsment A logisztika humán aspektusai Katonai és polgári logisztika kapcsolatai Déri András deria@chello.hu

Részletesebben

Beszállítás AR Gyártási folyamat KR

Beszállítás AR Gyártási folyamat KR 3. ELŐADÁS TERMELÉSI FOLYAMATOK STRUKTURÁLÓDÁSA 1. Megszakítás nélküli folyamatos gyártás A folyamatos gyártás lényege, hogy a termelési folyamat az első művelettől az utolsóig közvetlenül összekapcsolt,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Operatív stratégia 98. lecke Stratégia: közös vízió, mely egyesíti

Részletesebben

Logisztikai módszerek

Logisztikai módszerek BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztikai módszerek 1. Anyagmozgatás I. dr. Prezenszki József - dr. Tóth Lajos egyetemi docens egyetemi docens ek - 1. Anyagmozgatás

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások RÖVID CÉGISMERTETŐ SZÁMOKBAN - 20 éve vagyunk jelen szállítmányozás, raktározás,

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-commerce E-business Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-logisztika E-banking E-távmunka E-szolgáltatás E-beszerzés E-értékesítés E-szolgáltatás E-távmunka

Részletesebben

Logisztika, logisztikai rendszerek, logisztikai szolgáltatók

Logisztika, logisztikai rendszerek, logisztikai szolgáltatók Logisztika, logisztikai rendszerek, logisztikai szolgáltatók A logisztika története Görög eredet: (logo gondolkodni, logos értelem, logistikos- logikusan gondolkodni. Kr.e. 1. évszázad Marcus Terentius

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság European Road Transport Research Advisory Council Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság Háttér EU-irányelvek: Barcelonai, Lisszaboni, Gothenburgi nyilatkozatok Európai Kutatási Tanácsadó

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Szerzői jogi védelem

Szerzői jogi védelem Szerzői jogi védelem A szerző számára minden jog fenntartva! Jelen szellemi terméket, illetve annak részleteit tilos reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármilyen formában részben vagy egészben a szerző

Részletesebben

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén SONIMA Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén 1 Moduláris megoldások Manufacturing Gyártás Assembly Szerelés Industrial Ipari Cleaning tisztítás Warehousing Raktározás Logisztika Logistics

Részletesebben

Logisztika mint rendszer

Logisztika mint rendszer Logisztika mint rendszer Trembeczky László alezredes A logisztika a rendszerek meghatározott mûködésû elemeinek jól szervezett halmaza. Szervezeti szempontból több olyan alrendszert fog össze, amelyek

Részletesebben

Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar. Műszaki Menedzsment Intézet TANTÁRGYI ISMERTETŐ

Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar. Műszaki Menedzsment Intézet TANTÁRGYI ISMERTETŐ Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Műszaki Menedzsment Intézet 2011. szeptember TANTÁRGYI ISMERTETŐ A tantárgy címe és kódja (magyarul, angolul): Logisztika I. / Logistics I. Tárgyfelelős: Dr. BenkőJános,

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

A DREHER hazai ellátási hálózatának optimalizálása

A DREHER hazai ellátási hálózatának optimalizálása Partner in Change A DREHER hazai ellátási hálózatának optimalizálása www.integratedconsulting.hu 1 Supply Chain Management Purchase Production Distribution Service Strategic Planning Supply Chain Optimization

Részletesebben

Logisztikai módszerek

Logisztikai módszerek BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztikai módszerek dr. Prezenszki József - dr. Tóth Lajos egyetemi docens egyetemi docens LOGISZTIKAI MÓDSZEREK 3. Raktározás,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tárgy Neptun kódja: LOGI1K0MPZC

Részletesebben

Infor ERP LN6.1 - Logisztika

Infor ERP LN6.1 - Logisztika Infor ERP LN6.1 - Logisztika Hogyan fejlődik a vállalatirányítási szoftver a kihívások mezején? Jándy Géza geza.jandy@snt.hu 2009.11.04. www.snt.hu 1 INFOR ERP LN verziók életciklusának áttekintése Triton

Részletesebben

Keresletlánc-értéklánc-ellátási lánc

Keresletlánc-értéklánc-ellátási lánc Prof. Dr. Szegedi Zoltán egyetemi tanár, Logisztika- & Ellátási lánc menedzsment Széchenyi István Egyetem Keresletlánc-értéklánc-ellátási lánc OPTASOFT konferencia 2013. november 19. szegedi.zoltan@sze.hu

Részletesebben

FoodManufuture FP7 projekt

FoodManufuture FP7 projekt FoodManufuture FP7 projekt Virtuális és kibővített (augmented) valóság - Élelmiszeripari igények és alkalmazási lehetőségek dr. Sebők András Campden BRI Magyarország FoodManufuture workshop Budapest, Vidékfejlesztési

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Logisztikai ügyintéző szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 345 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

A gazdálkodás és részei

A gazdálkodás és részei A gazdálkodás és részei A gazdálkodás a szükségletek kielégítésének a folyamata, amely az erőforrások céltudatos felhasználására irányul. céltudatos tervszerű tudatos szükségletre, igényre összpontosít

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga fogalmai 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga fogalmai 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga fogalmai 2009. március Átfutási idı Ciklusidı Kapacitás Képesítı kritérium Rendeléselnyerési kritérium Tanulási görbe Alapkészlet Biztonsági készlet

Részletesebben

4. ELŐADÁS GLOBÁLIS ÁRUSZÁLLÍTÁS

4. ELŐADÁS GLOBÁLIS ÁRUSZÁLLÍTÁS 4. ELŐADÁS GLOBÁLIS ÁRUSZÁLLÍTÁS Az eddig ismertetett hatások mellett a globalizáció a szolgáltatási logisztikai területeken is megjelenik. A logisztikai szolgáltatásokban bekövetkező változások szerepe

Részletesebben

Anyagmozgatás gépei. Raktározás

Anyagmozgatás gépei. Raktározás Anyagmozgatás gépei Raktározás Raktározási rendszer értelmezése Raktározás: Raktár Integrálja a tárolást közvetlenül megelızı és követı raktáron belüli fizikai folyamatokat(mozgatás,egységrakomány- képzés,stb.)továbbá

Részletesebben

Hálózatszerűen működő termelő-szolgáltató rendszerek logisztikája

Hálózatszerűen működő termelő-szolgáltató rendszerek logisztikája Hálózatszerűen működő termelő-szolgáltató rendszerek logisztikája Minek a következtében jöttek létre a hálózatszerű logisztikai rendszerek? Az utóbbi évtizedekben jelentősen megváltozott a gazdaság struktúrája,

Részletesebben

MLBKT XIII. kongresszusa

MLBKT XIII. kongresszusa MLBKT XIII. kongresszusa 2005. november 16-18. Werle Zoltán Beszerzési Igazgató, Magyar Telekom Rt. 2005.11.16-18., page 1 Szabályozott környezet Tulajdonosi szabályozások Vezérigazgatói szabályozások

Részletesebben

Logisztikai hálózatok funkcionális elemekre bontása intralogisztikai

Logisztikai hálózatok funkcionális elemekre bontása intralogisztikai Logisztikai hálózatok funkcionális elemekre bontása intralogisztikai rendszerekben Minden rendszer, és így a logisztikai hálózatok is egymással meghatározott kapcsolatban lévő rendszerelemekből, illetve

Részletesebben

Termeléstervezés, termelésirányítás. Logisztikai szempontok

Termeléstervezés, termelésirányítás. Logisztikai szempontok Termeléstervezés, termelésirányítás Logisztikai szempontok A termeléstervezésről általában A folyamatokat mindig újra kell tervezni, valahányszor: bevezetünk egy új terméket, megváltoztatjuk a régi terméket,

Részletesebben

Értékáram elemzés szoftveres támogatással. Gergely Judit 2013. 03. 01. Lean-klub

Értékáram elemzés szoftveres támogatással. Gergely Judit 2013. 03. 01. Lean-klub Értékáram elemzés szoftveres támogatással Gergely Judit 2013. 03. 01. Lean-klub Tartalom Az Értékáram és elemzésének szerepe a Leanben Értékáram modellezés és elemzés Esetpélda: termelő folyamat Képzeletbeli

Részletesebben

Anyagmozgatás és gépei. 2. témakör. Egyetemi szintű gépészmérnöki szak. MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék.

Anyagmozgatás és gépei. 2. témakör. Egyetemi szintű gépészmérnöki szak. MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék. Anyagmozgatás és gépei tantárgy 2. témakör Egyetemi szintű gépészmérnöki szak 2003-04. II. félév MISKLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék - 1 - Termelési-szolgáltatási- műveletek (ember-gép

Részletesebben

Make or Buy döntés filozófiája

Make or Buy döntés filozófiája Make or Buy döntés filozófiája Make or Buy döntés lehet: - egy konkét megrendelés esetére, - egy meghatározott időszakra, amíg a feltételek, adottságok nem változnak. A vásárlást kizáró esetek - A kívánt

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Logisztikai ügyintéző szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 345 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Őri István GREENFLOW CORPORATION Zrt. Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Fenntarthatóság-fenntartható fejlődés Megelőzés-prevenció Tisztább

Részletesebben

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK RAKTÁROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Raktározási kurzus az alapoktól, amelyet a mindennapokban hasznos gyakorlati feladatokkal és vállalatlátogatással tettünk értékesebbé. KIKNEK AJÁNLJUK? Azoknak a szakembereknek,

Részletesebben

A VÁROSELLÁTÁS KOMPLEX LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI CITY LOGISZTIKA

A VÁROSELLÁTÁS KOMPLEX LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI CITY LOGISZTIKA A VÁROSELLÁTÁS KOMPLEX LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI CITY LOGISZTIKA MKTLSZ workshop Kalocsa, 2011.05.18. Bakos András PhD hallgató Foltin Szilvia hallgató Tulajdonképpen mi is az a city-logisztika? Hol hibáztunk

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLATI LOGISZTIKA. 2014.02.11. Logisztika alapjai 1. 1

KÖZSZOLGÁLATI LOGISZTIKA. 2014.02.11. Logisztika alapjai 1. 1 KÖZSZOLGÁLATI LOGISZTIKA 2014.02.11. Logisztika alapjai 1. 1 Közszolgálati Logisztika - NKE közös modul 2014 KÖZIGAZGATÁSI LOGISZTIKA Dr. POTÓCZKY GYÖRGY, egyetemi docens Közszolgálati Logisztika - NKE

Részletesebben

NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI

NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI 12. ELŐADÁS NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI Nemzetközi vonatkozásban a logisztikai rendszerek kialakítása annyiban különbözik a belföldi gyakorlattól, hogy bővül a figyelembe veendő

Részletesebben

Kardex Remstar Horizontal: gyors komissiózás és készenlétbe helyezés horizontális irányban.

Kardex Remstar Horizontal: gyors komissiózás és készenlétbe helyezés horizontális irányban. Szabványos megoldások Horizontális páternoszter rendszerek Kardex Remstar Horizontal: gyors komissiózás és készenlétbe helyezés horizontális irányban. 20 21 Kardex Remstar Horizontal Kardex Remstar Horizontal:

Részletesebben

Szabó Zoltán MKT Logisztikai Szakosztály elnöke, Ghibli Kft ügyvezet 2014.09.05. Nyíregyháza

Szabó Zoltán MKT Logisztikai Szakosztály elnöke, Ghibli Kft ügyvezet 2014.09.05. Nyíregyháza Szabó Zoltán MKT Logisztikai Szakosztály elnöke, Ghibli Kft ügyvezet 2014.09.05. Nyíregyháza Felkészülés EU csatlakozás 2004. május 1 szombat ( április 30 péntek ) Milyen el nyöket láttunk? ( vám, határ

Részletesebben

Integrált Direkt Expressz Biztonságos, hatékony

Integrált Direkt Expressz Biztonságos, hatékony Integrált Direkt Expressz Biztonságos, hatékony Biztonságos, hatékony elosztási megoldás a TNT-től Az Integrált Direkt Expressz ténylegesen az ügyfelek igényei alapján létrehozott megoldás, amely egyszerűbb

Részletesebben

Energiafű ellátási logisztika modellezése a Pannon Hőerőmű Zrt-nél

Energiafű ellátási logisztika modellezése a Pannon Hőerőmű Zrt-nél GreenSky Modeling Energiafű ellátási logisztika modellezése a Pannon Hőerőmű Zrt-nél A kutatást az NKFP 3A 061-04 számú Biomassza projekt keretében végeztük. Torjai László torjai@ktk.pte.hu Az erőmű és

Részletesebben

LOGISZTIKA ÉS GLOBALIZÁCIÓ

LOGISZTIKA ÉS GLOBALIZÁCIÓ LOGISZTIA ÉS GLOBALIZÁCIÓ A piacok globalizálódásának következménye: - nemzeti piacok szükségletét lényegesen meghaladó termelési volumenek valósíthatók meg, - termékek és termékjellemzők változatának

Részletesebben

LOGISZTIKAI RENDSZEREK

LOGISZTIKAI RENDSZEREK 1. ELŐADÁS BEVEZETÉS A globalizáció gyakorlati hatásai o Megnövekedett távolságok o Magyarországon a két legmesszebb fekvő település távolsága légvonalban ~ 500 km (pl. Felsőszölnök - Tiszabecs: 496 km),

Részletesebben

A kereskedelem helye, szerepe

A kereskedelem helye, szerepe A kereskedelem helye, szerepe Kereskedelem: Egyrészt tevékenység, melynek során a termékek előállítójuktól eljutnak a felhasználóhoz. Másrészt szervezet, amelyhez azok a vállalatok tartoznak, amelyek fő

Részletesebben

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT A KÉPZÉSRŐL Raktározás menedzsment kurzusunkban az operatív szintű Raktározási ismeretek képzésnél magasabb szintre, a raktározás működtetésével, menedzsmentjével kapcsolatos kérdésekre

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Pelletgyártási, felhasználási adatok

Pelletgyártási, felhasználási adatok Construma Építőipari Szakkiállítás Budapest 2011. április 08. Pelletgyártási, felhasználási adatok Pannon Pellet Kft Burján Zoltán vállalkozási vezető Pelletgyár létesítés I. A BERUHÁZÁSI CÉLOK, KÖRNYEZET

Részletesebben

Logisztikai megoldások kis- és középvállalatok részére

Logisztikai megoldások kis- és középvállalatok részére Az előadás címe Logisztikai megoldások kis- és középvállalatok részére 2007.05.07. 2 A vállalatunk Tevékenységi kör: Spedíció Fuvarozás Disztribúció Szerződéses logisztika Komplex logisztikai szolgáltató:

Részletesebben

A logisztikai szolgáltatóval szemben támasztott elvárások egyedi gyártás esetében

A logisztikai szolgáltatóval szemben támasztott elvárások egyedi gyártás esetében A logisztikai szolgáltatóval szemben támasztott elvárások egyedi gyártás esetében Stéger Tamás FRIMO Hungary Kft. Novotel Hotel Székesfehérvár 2014.09.23. Die Inhalte dieser Präsentation sind urheberrechtlich

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

A modern logisztika kihívásai 1. 2008. június 11. szerda, 09:34

A modern logisztika kihívásai 1. 2008. június 11. szerda, 09:34 A logisztika -és minden, ami akár csak távolról is hozzá kapcsolható - manapság rendkívül divatos dolog, és ennek élvezzük minden előnyét, valamint szenvedjük hátrányait. Mindenki beszél róla, mindenki

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben