1. Logisztikai alapok modul

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Logisztikai alapok modul"

Átírás

1 LOGISZTIKAI ALAPOK MODUL, JEGYZET 1. Logisztikai alapok modul A logisztika fogalma és története: A logisztika szó görög eredetű, a logo ~ gondolkodni (logos=értelem, logistikos=logikusan gondolkodni) szóból származtathatjuk. Kr. e.1. évszázadra tehető az első megjelenése. Logisticon c. műben Marcus Tarentus Varro említette, mely 3-6 éves gyerekek gondozásával foglalkozott. A római hadsereg sikeressége nyilvánvalóan a hadsereg sikeres ellátásának, utánpótlásának is köszönhető. Ezt a tevékenységet látták el az un. logistas -ok. Kr.u. 900 VI. Leo bizánci császár: Harcászat című művében: A logisztika dolga, hogy a hadsereget zsolddal ellássa, a feladatnak megfelelően felfegyverezze és elossza, védelmi és harci eszközökkel felszerelje a hadművelet minden igénye szerint, időben és jól Jomini (francia, ) Napóleon tábornoka: katonai szervezési intézkedések összefoglalása. Szerinte a logisztika: csapatmozgások, csapatutánpótlások, valamint erődítmények, szálláshelyek építésének gyakorlati művészete és alkalmazott tudománya volt Thorpe katonai szakíró: Pure Logistics (Tiszta logisztika) c. művében a logisztika a 3. alappillére (a stratégia és a taktika mellett) a hadviselésnek. Sokáig katonai tevékenységként értelmezhető a logisztika, 1

2 LOGISZTIKAI ALAPOK MODUL, JEGYZET a huszadik század második felére tehető (1950), amikor már jelentős vállalati, gazdasági, sőt tudományos értelmezést kap ez a terület. Mi az elkövetkezőkben a logisztikát, mint vállalati tevékenységet fogjuk vizsgálni, vállalaton belüli működését, vállalati területeket összehangoló, rendszerré szervező szerepét, valamint a globális gazdaságban betöltött helyét állítjuk középpontba. 2

3 LOGISZTIKAI ALAPOK MODUL, JEGYZET A logisztika definíciói: Logisztika nem más, mint a rendszerszemlélet alkalmazása az anyagáramlás területén (1975) Jünemann (1989): A logisztika anyagok, személyek, energiák és információk rendszereken belüli áramlásának tervezésével, szervezésével, irányításával és ellenőrzésével foglalkozó tudomány Amerikai Logisztikai Tanács (1993): nyersanyagok, félkésztermékek, késztermékek és a hozzájuk kapcsolódó információk hatékony áramlásának tervezését, megvalósítását és ellenőrzését szolgáló tevékenységek integrációja a vevői igényeknek megfelelően. Magyar: anyagok, energiák, információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának létrehozásával, irányításával és lebonyolításával kapcsolatos tevékenységek összessége. Magában foglalja az R-S-T folyamatokon kívüli tevékenységeket is (pl. csomagolás) A logisztika az anyagok mozgatásának és tárolásának hatékony irányítása. (Készletszempontú megközelítés) A logisztika alapanyagok, félkész-, és késztermékek, valamint a kapcsolódó információk származási helyről felhasználási helyre történő hatásos és költséghatékony áramlásának tervezési, megvalósítási és irányítási folyamata, a vevői elvárásoknak történő megfelelés szándékával. (Council of Logistics Management) A logisztika az összes mozgatással és tárolással kapcsolatos tevékenységet integrálja, amelyek egyrészt elősegítik a termékek áramlását a nyersanyaglelőhelyektől a végső felhasználásig, másrészt az információk áramlását, amelyek mozgásba hozzák a terméket azzal a céllal, hogy biztosítsák a megfelelő szintű és elfogadható költségű áruellátást. (Dr. Benkő János: Logisztikai tervezés) 3

4 LOGISZTIKAI ALAPOK MODUL, JEGYZET A logisztika feladata: a megfelelő termék, megfelelő minőségben, megfelelő mennyiségben, a megfelelő helyen, a megfelelő időben, a megfelelő felhasználónak, a megfelelő költségen történő rendelkezésére állásának a biztosítása. (7M definíció) Termék Költség Minőség Idő Felhasználó (VEVŐ) Állapot Hely 7M definíció (Kovács Zoltán: Logisztika) Létezik 9 M definíció is, ahol az előző 7 kiegészül: megfelelő anyag megfelelő információ megfelelő energia megfelelő személyek 4

5 LOGISZTIKAI ALAPOK MODUL, JEGYZET A megfelelő információ Az a szükséges, és elégséges információ, amely közvetlenül befolyásolja a kiszolgálási folyamatot. Az információ haladási iránya egyrészt megegyezik az anyagi folyamatokéval, másrészt ellentétes irányú, mely a vevőtől a gyártóhoz visszafelé valósul meg. Ezáltal - a mai kommunikációs technológia segítségével - egységes és azonnali reagálás válik lehetővé a piaci igényekre, illetve azok változására. Az információ vonatkozhat: anyagra, az anyagáramlásban résztvevő elemekre. Az információ: megelőzi, kíséri vagy követi az anyagáramlást. A megfelelő anyag biztosítása Az anyag lehet: nyersanyag, alapanyag, segédanyag, késztermék, félkész termék, fogyasztási cikk, alkatrész, stb. alapanyagok (pl. cement), alkatrészek (pl. csavar), kellékek (pl. cipőfűző), részegységek (pl. tápegység), félkész (pl. fagyasztott élelmiszer), késztermékek (pl. akkumulátor) biztosítását. 5

6 LOGISZTIKAI ALAPOK MODUL, JEGYZET A definíciókban találhatók közös csomópontok, amelyek a logisztikai tevékenység lényegét testesítik meg. Ide tartozik többek között a vevőorientáltság, valamint a rendszerszemlélet. A logisztika számára az összrendszer optimális, költséghatékony működése fontosabb, mint bármely rész optimális és költséghatékony működése. Cél: az összköltség minimalizálása A logisztikai szemlélet öt alapvető jellemzője: rendszerszemlélet folyamatközpontúság keresztmetszeti funkció összköltség-szemlélet vevőközpontúság A legfontosabb logisztikai tevékenységek: - szállítás - rakodás - raktározás és tárolás - csomagolás - anyagkezelés - termelés - termelés programozás - termelés irányítás - készletgazdálkodás - megrendelések feldolgozása - vevőszolgálati tevékenységek - termékazonosítás - igények előrejelzése - beszerzés - elosztási kommunikáció - üzem és raktártelepítés - visszárukezelés - alkatrészellátás - selejtezés - egységrakomány-képzés - információkezelés A logisztika interdiszciplináris tudomány (több tudomány területet integrál) Az alábbi ábrán a logisztikával szoros kapcsolatban álló szakterületeket láthatjuk: 6

7 LOGISZTIKAI ALAPOK MODUL, JEGYZET Raktározástechnika Csomagolástechnika Gyártástechnika Szállítás- és rakodástechnika Közlekedéstechnika Kommunikációs -technika LOGISZTIKA Informatika Üzem- és vállalatgazdaságtan Marketing (Prezenszki: Logisztika I.) Megfigyelhettük tehát, hogy a logisztikai gondolkodásmód középpontjában a rendszer áll. Vajon a logisztikai rendszer milyen elemekből épül fel? 7

8 LOGISZTIKAI ALAPOK MODUL, JEGYZET (Ctrl+klikk a képre, hogy a rendszer felépítését folyamatában lássa!) Forrás: Kovács Zoltán: Logisztika A logisztika az ókortól napjainkig hosszú utat járt be, míg olyan fontos vállalati területté vált, mint napjainkban. A fejlődés több lépcsőn ment keresztül, ezek legfontosabbjai: 1. lépcső: Tömegtermelés: A második világháború után a legfontosabb feladat a lakosság ellátása volt olcsó, tömegtermékekkel. Ez volt a tömegtermelés időszaka, amikor a vállalatok célja olyan technológiák alkalmazása volt, mellyel a fent említett célt (olcsó gyártás) meg tudták valósítani. 2. lépcső: Hatékonyság: A későbbiekben már a cél az lett, hogy adott termékeket minél kisebb költséggel lehessen előállítani, a vállalatok irányítását lehetőleg minél kisebb ráfordításokkal lehessen megvalósítani. Ez a hatékonyság időszaka. 8

9 LOGISZTIKAI ALAPOK MODUL, JEGYZET 3. lépcső: Marketing: A magas kibocsátási szinthez vevői igények is szükségesek. A vevői igények formálásához, befolyásolásához, új igények felkutatásához a marketing fejlődése adott lehetőséget. 4. lépcső: Logisztika: Nagyszámú termék, vevők milliói, beszállítók megjelenése, mindmind azt a problémát eredményezte, hogy egyre nehezebb módon lehet a különféle anyagés információáramokat kordában tartani, optimális szintre hozni. Így kapott az elosztás a logisztika igen fontos szerepet a vállalatok, a gazdaság életében. A logisztika céljainak változása 1950-től napjainkig. (ábra: Log. Menedzsment 24. oldal) Logisztikai teljesítmény Vevő kiszolgálás A logisztika célja Értéknövelt szolgáltatások A logisztika fejlődésének okai: Az értékesítés támogatása A termékek életciklusa csökkent A termelés az elmúlt támogatása évben. Az átfutási idők túl hosszúak

10 Ábra: E-T-E rendszer Beszállítók Ellátás Termelés Elosztás Fogyasztók Anyagáramlás Információáramlás Hiányosságok ellátás-elosztás rendszerében: - Hosszú szállítási idő - Nagy szállítási ráfordítás - Magas raktári költségek - Rugalmatlan szállítás - Nagy anyagveszteség Hiányosságok termelés rendszerében: - Hosszú átfutási idő - Rugalmatlanság - Információ hiány - Pontatlanság - Stb. Hiányosságok a kapcsolódási helyeken: - Nem összehangolt szállítási technológiák - Nem összehangolt információs technológiák - Nem kompatibilis számítógépek alkalmazása - Stb. A hosszú átfutási idők okai: a lerövidült termelési időkhöz, ennek többszörösét kitevő ellátási-, elosztási idők kapcsolódnak. Kutatás (Siemens, 1990.): az átfutási idők aránya: Gyártási~: 15% Ellátás~: 60% 25% nyugalmi állapot (tárolás) Elosztás~: 25 % 15% nyugalmi állapot (tárolás) Σ 40 %-ban az anyaggal nem történik semmi!

11 Megoldás: Technikai, technológiai fejlesztéssel (pl. gépesítés, automatizálás) Szervezési fejlesztéssel. JIT elv Kanban módszer MRP módszer A számítástechnika széleskörű alkalmazása: - CIM: számítógéppel integrált rugalmas gyártórendszer: gyártási mélység csökken, az ellátók száma nő - CAD: számítógéppel segített gyártmánytervezés - CAM: számítógéppel segített gyártás - CAP: számítógéppel segített folyamattervezés - CAQ: számítógéppel segített minőségellenőrzés - CIL: számítógéppel integrált logisztikai rendszer - CIT: számítógéppel integrált szállítórendszer A közlekedés szerepe a logisztikában: közvetítő tényező Tér és idő áthidalás Összemosódik: - A távolsági áruszállítás - Az üzemek közötti anyagmozgatás. - Az üzemi belső anyagmozgatás Cél: ne keletkezzenek torlódások a termék fogyasztóhoz való eljutásakor a rugalmas gyártórendszerhez rugalmas szállítórendszer kell. A jövő logisztikáját befolyásoló tényezők: termékváltozatok száma nő bővülő JIT-elvű gyártás rugalmasság, megbízhatóság igénye nő nő a rendelésekre való gyártás részaránya növekvő fuvarköltségek globalizáció Integrált ellátási hálózatok alakulnak ki tovább csökken a gyártási mélység raktározás szerepe változik (mozgótárolás) árképzési rendszerek változása termeléstervezés jelentőségének növekedése nagyobb értékű termékek

12 növekvő vevői elvárások logisztikai outsourcing az időtényező szerepe felértékelődik környezetvédelmi szempontok pl. hulladék újra hasznosítás információáramlás jelentőségének további növekedése logisztikai központok száma nő információcsere szerepe nő a szolgáltatási színvonal szerepe nő nagyobb hangsúlyt kap a kooperáci

13 A logisztika által integrált területek: Ellátás (beszerzés): alapanyagok, alkatrészek, félkész-termékek, fogyasztási cikkek, segédanyagok, energia, információ Elosztás (értékesítés): felhasználás, fogyasztás, újrahasznosítás Gazdasági rendszer-gazdálkodó szervezet: termékek előállítása, szolgáltatás végzése, üzemeltetés: - Vállalati logisztika (ipari~, kereskedelmi~, közlekedési~, hulladékkezelési ~) - Banki~ - Korházi~ - Stb. A logisztika fontos vállalati funkció. Beépül, sőt behálózza a vállalati tevékenységek sokaságát (keresztmetszeti funkció). De a logisztika nem kizárólag vállalati funkció. Nem csak vállalaton belüli funkciókat köt össze, hanem vállalatok közötti kapcsolatokat hozhat létre, valamint a makrogazdaság további szereplőivel is kölcsönhatásban van. Alapfunkciók K e r e s z t m e t s z e t i F u n k c i ó k MUNKAÜGY PÉNZÜGY LOGISZTIKA B E S Z E R Z É S A logisztika vállalaton belül elfoglalt helye T E R M E L É S É R T É K E S Í T É S I N N O V Á C I Ó Vállalati logisztika A vállalat: anyagáramlás szempontjából olyan nyílt rendszer, amely a beszerzési és értékesítési piacokon keresztül kapcsolódik a környezetéhez.

14 Megrendelések Megrendelések Beszerzési piac Piaci adatok Alap-, segéd- és üzemanyagok Iparvállalat Áruadatok Késztermékek Értékesítési piac Input Output A vállalati rendszer kapcsolódása a környezetéhez A vállalati logisztika feladata: A vállalati logisztika teljes körűen magában foglalja a vállalaton belüli és azokat átfogó mindazon feladatokat és intézkedéseket, amelyek biztosítják az üzem működéséhez szükséges anyagok és a hozzákapcsolt információk áramlását. Ennek megfelelően a vállalati logisztika nem egyszerűen a vállalaton belüli szállítási, rakodási és tárolási tevékenységek (R-S-T) összessége, hanem: a vállalat egészét átfogó folyamat, mely tervezi, szervezi, irányítja, végrehajtja és ellenőrzi az anyag- és információáramlást a nyersanyag beszállítástól a készárú kiszállításig, hatást gyakorol a termeléssel összefüggő egyéb vállalat tevékenységre, így pl. a gyártásszervezésre, termelésprogramozásra, anyaggazdálkodásra, szervezeti struktúrára, információrendszerre, stb. biztosítja a vállalat működési céljának elérését. A logisztikai gondolkodásmódból, a rendszerszemléletből adódóan amely a logisztika definíciójához hozzátartozik a logisztika és a többi vállalati funkció között olyan kapcsolatnak kell kialakulnia, amely a vállalati működés egésze szempontjából hatékony és optimális. Nem az a cél, hogy az egyes vállalati funkcionális területek maximálisan hatékonyak, optimális működésűek legyenek. Az elsődleges cél a vállalat egészének optimuma! (rendszerszemlélet) Ahhoz tehát, hogy a vállalat működése optimális legyen, az szükséges, hogy a különböző vállalati területek között kiegyensúlyozott viszony legyen.

15 Logisztika és a termelés kapcsolata A logisztikai tevékenységek nagy része a vállalat termelő tevékenységével van összefüggésben. A termékek előállításához szükséges alapanyagokat, félkésztermékeket a termelés helyszínére kell szállítani, ezen alapanyagokat, gyártásközi készleteket, valamint az elkészült termékeket raktározni kell, készletezési rendszert kell létrehozni. Logisztika és marketing kapcsolata Versenyképessé akkor válhat egy vállalat, ha a vevői megelégedettség irányába magas szintű, ha a vállalat vevőorientált. Ez piaci részesedést növelhet, új vevőket hozhat a vállalat számára. Így például elengedhetetlen feltétele a versenyképességnek többek között a termékek pontos, megbízható kiszállítása, amely egy részt logisztikai feladat, másfelől viszont jelentős marketing feladat is. Ugyanez a gondolat igaz a beszerzési oldalra is. Pl. optimális forrásból szerezzék be az anyagokat piacfeltáró technikákra van szükség marketing Kapcsolódási pontok a marketing és a logisztika között: Beszerzési piac: kínálatok mérlegelése, make or buy döntés, stb. Értékesítési piac: fogyasztói magatartás vizsgálat, piacbefolyásolás, stb. Értékesítés utáni szolgáltatások. Nagy hangsúlyt kell fektetni ezekre (szerviz, alkatrész-utánpótlás, nyomon követés, újrahasznosítás.). Ez szintén marketing és logisztikai feladat. Logisztika és műszaki fejlesztés (K+F) kapcsolata A logisztikának a műszaki fejlesztés szempontjából hasonló viszonya van, mint a termelés esetén. A próbagyártások alapanyag-ellátását meg kell oldani, szállításokat kell végezni, meg kell oldani a raktározási feladatokat, valamint a hulladékok kezeléséről sem szabad megfeledkeznünk.

16 A vállalati logisztika tevékenységei: Igény előrejelzés Beszerzés Szükséglettervezés Termeléstervezés Gyártási készletezés Raktározás Anyagkezelés Ipari csomagolás Késztermék készletezés Elosztástervezés Rendeléskezelés Szállítás Vevőszolgálat ANYAG- GAZDÁLKODÁS FIZIKAI ELOSZTÁS LOGISZTIKA Iparvállalat logisztikai modellje: Logisztikai rendszer Logisztikai rendszer: egy vagy több ellátó (forrás) és felhasználó (nyelő) közötti anyag és információ áramlásában szereplő eszközök, létesítmények, szervezetek összessége. A logisztikai rendszer elemei: Eszközök: vasúti, közúti, vízi, légi járművek, szállítógépek, anyagmozgató gépek, rakodógépek, raktári állványok, stb. Információs eszközök: adatfelvevő, adatrögzítő, adattároló, átviteli és adatfeldolgozó hardver és ezeket működtető szoftverek. Létesítmények: épületek, területek, utak, szállítópályák, stb. Szervezet: az anyag és információáramlást tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi. Logisztikai menedzsment: a szervezetet, a feladatai ellátása érdekében célirányos munkavégzésre inspirálja.

17 A logisztikai rendszer szerkezete: Területek (szolgáltatások) Készletmenedzsment Szállítók Anyagi folyamatok menedzsmentje Információ menedzsment Vállalat Beszerzés Termelés Értékesítés Anyag-és Félkész-termék Késztermékkészlet alkatrész készlet készlet Beszállítás, Anyagmozgatás, Kiszállítás, raktározás raktározás raktározás Kínálatmenedzsment, program és Termelési Keresletmenedzsment, szállítónyilvántartás folyamatnyilvántartás vevőnyilvántartás Vevők Az értékesítés során eladásra kínált termékek, javak vagy szolgáltatások valamilyen emberi szükséglet kielégítését szolgálják. (hasznosság=szükségletkielégítő képesség) Rendszerszemlélet: nem elegendő a rendszer elemeinek ismerete, a közöttük lévő kapcsolatok, összefüggések ismerete is szükséges komplex gondolkodásmód Cél: a szuboptimális (sziget) megoldások elkerülése összköltség minimalizálása! Költségfüggvény Teljes költség koncepció A logisztikai költségek gyakran az összköltség 8-43%-át teszik ki. A költségek egy lehetséges felosztása: (ábra: Log.men.40. oldal) Gyártási költségek: 48% Marketing költségek: 27% Logisztikai költségek: 21% Nyereség: 4% Kimutatás: a logisztikai költségek 1%-os csökkentése = értékesítési volumen 5%-os emelkedésével (a vállalati nyereség szempontjából)

18 A vevői elégedettség, kiszolgálási színvonal Az elégedettség az elvárás, a meg nem felelés folyamata. Amennyiben a Beszállító teljesítménye azonos, vagy meghaladja a vevő elvárásait, akkor a Vevő elégedett! Ellenkező esetben nem! Logisztikai célfüggvény: L T =f(v SZ ;K L ) L T = logisztikai teljesítmény V SZ = vevőkiszolgálási szint K L = összes logisztikai költség A logisztikai szolgáltatások színvonala: (ábra: Log.I. 54.oldal) Cél: az összköltség csökkentése és a színvonala növelése A színvonal függ:

19 Átlagos kiszolgálási idő (Sz I ): a megrendeléstől a kiszállításig eltelt idő Megbízhatóság (Sz M ): annak a valószínűsége, hogy a szerződésben vállalt határidők tarthatók-e, lesznek-e kielégítetlen igények, stb. Rugalmasság (Sz R ): a megrendelői igényekhez való igazodás képessége és mértéke Minőség (Sz Q ): pl. az igények pontos kielégítése, hibás teljesítések száma Készenlét: Szolgáltatás színvonal mutatók számítása (Logisztikai Menedzsment 73. oldal): Mutatószámok csoportosítása: Abszolút mutatók: utánpótlási idő, átfutási idő, készlethiányos napok száma, reklamált áruk mennyisége, selejtes darabszám, stb. Százalékos mutatók: pl. határidőre teljesített rendelések száma az összes rendeléshez viszonyítva.

20 Mintafeladat: Egy vállalat az alábbi táblázatban megadott időtartamok alatt elégítette ki vevője megrendeléseit.(az időtartamok a megrendelés beérkezése és az áru kiszolgáltatási időket tartalmazzák) Számítsa ki az átlagos szállítási időt, majd a további adatok alapján határozza meg a szállítás minőségét, rugalmasságát, és a kiszállítási készenlétet! Vevőkiszolgálási mutatószámok Szállítási idő T1= 5 T2= 9 T3= 8 T4= 6 T5= 10 T6= 3 T7= 6 T8= 4 T9= 7 T10= 12 T11= 11 T12= 7 Összeg 88 N [db]= 12 T I = 1 I SZI = N Szállítási idő: SZI [nap]= 7,3 N Szállítási minőség Hibás kiszállítás HK [db]= 4 Hibás idejű kiszállítás HI [db]= 4 N HK SZQ = N Szállítási minőség: SZQ [%]= 67% SZM [%]= 67% SZ M = N N H I

21 Szállítási rugalmasság Teljesített mennyiségre V mt [db]= 3 Teljesített határidőre V it [db]= 3 Összes mennyiségre V m [db]= 12 Összes határidőre V i [db]= 12 SZ R Vmt + Vit = 100 V + V m i Szállítási rugalmasság: SZ R [%]= 25% Kiszállítási készenlét Extra kiszállítás EK [db[= 3 Összes kiszállítás ÖK [db[= 24 EK KK = ÖK Kiszállítási készenlét KK [%]= 13% Logisztikai költségek közötti konfliktusok: (Logisztikai Menedzsment 39. oldal)

22 A logisztikai rendszer térbeli struktúrája: Csomópontokból és azokat összekötő élekből áll. A csomópont lehet: kitermelő hely (forrás), termelőhely (pl. munkahely), felhasználó hely (nyelő) tároló elem (raktár: időáthidalás) gyűjtő elem (anyagáramokat egyesítenek), elosztó elem (anyagáramokat osztanak el), stb. A logisztikai rendszer lehet: (Log.I. 42. oldal, ábra) a) egylépcsős, közvetlen kapcsolatú: nem szakad meg az anyagáram, nem kell pluszrakodás, tárolás, stb. b) többlépcsős, közvetett kapcsolatú: az anyagáram egy vagy több olyan helyen megszakad, ahol gyűjtési vagy elosztási funkció is van. Plusztárolásra, rakodásra, válogatásra, rendelés-összeállításra, stb. is szükség van. gyűjtő rendszer: több feladó egy leadó hely elosztó rendszer: egy feladó több leadó hely gyűjtő-elosztó rendszer: több feladó több leadó hely

23 A logisztikai rendszerek főbb csoportjai: LOGISZTIKAI RENDSZEREK Makrologisztikai Mikrologisztikai Metalogisztikai vállalati katonai egyéb ipar kereskedelmi szolgáltató Fuvaroz tató vállalat ok koop. Logiszti kai vállalat ok koop. Logiszti kai és fuvaroz tató vállalat ok koop. Logisztikai vállalati Egyéb szolgáltató Makrologisztikai rendszerek: egy ország, vagy egy gazdasági körzet határain belül helyezkednek el. Mikrologisztikai rendszerek: egyes gazdasági rendszerek, gazdálkodó szervezetek (pl. magánvállalkozások) logisztikai rendszerei. Főbb csoportjai: vállalati, katonai, egyéb szervezetek (kórházak, bankok) logisztikai rendszerei. Metalogisztikai rendszerek a makro- és mikrologisztikai rendszerek szintjei között helyezkednek el, az ellátási (beszerzési) vagy az elosztási (értékesítési) láncban működő rendszerek (pl. termelő, kiskereskedelmi, nagykereskedelmi, közlekedési, illetve szállítmányozó vállalatok) logisztikai alrendszereinek együttműködéseként jönnek létre. A metalogisztikai rendszerekben több egymástól gazdaságilag, jogilag független szervezet működik közre az anyagáramlás megvalósításában. Közöttük a szerint

24 tehető különbség, hogy milyen vállalatok kooperálnak a logisztikai feladatok megoldásában: Különböző fuvarozási vállaltok közötti kooperáció (pl. egy közös áruelosztási rendszer létrehozásához), logisztikai vállalatok közötti kooperáció (pl. a különböző feladatokra specializálódott szállítmányozó vállalatok, logisztikai vállalat és fuvarozó vállalat közötti kooperáció (pl. iparvállalat megbíz egy logisztikai vállalatot termékeinek szállításával). A vállalati logisztikai rendszerek a vállalatok jellegétől, funkciójától függően: Iparvállalati, kereskedelmi vállalati, szolgáltató vállalati (alapvetően eltérhetnek egymástól, attól függően, hogy logisztikai funkciójuk vállalatról, vagy egyéb szolgáltató, pl. javító, vállalatról van szó). A vállalaton belüli és a vállalatok közötti anyagáramlás különböző: anyagmozgató, raktározási és áruszállítási alrendszerek együttműködésének eredményeként jön létre. A vállalat logisztikai céljai: a szállítási határidők rövidítése, a szállítási pontosság, a megbízhatóság növelése, a kapacitások kihasználása, a készletszintek csökkentése, rugalmasság, a rendszer áttekinthetősége, a termék jó minősége, környezetvédelem, megfelelő szolgáltatások nyújtása. A meghatározott célok részben a vállalat gazdaságos működéséből, versenyképességének megteremtéséből ill. megtartásából, részben a vevők (fogyasztók, az ellátást igénylők) elvárásaiból következnek. Ezek közül az elvárások közül néhány:

25 a kért (vállalt) határidők teljesítése, a mennyiségi és minőségi tényezők kifogástalan teljesítése, megfelelő ár, gyorsaság, rugalmasság az esetleges módosítási igényekkel kapcsolatban, megfelelő szerviz-tevékenység, stb. A célok elérése érdekében a vállalat logisztikai feladatait megfelelő szinteken (stratégiai taktikai operatív) kell meghatározni és megoldani. A vállalati logisztika tipikus alrendszerei: A vállalati logisztika annak következtében, hogy a vállalat teljes körű anyag- információ-, érték-, energiaáramlási (emisszió) folyamatait átfogja, egy bonyolult rendszert hoz létre. A jobb áttekinthetőség és az egyszerűbb irányíthatóság érdekében ezért alrendszerekre bontják, melyek a termék-előállítási folyamat egyes szakaszaihoz kötődnek. 1. Beszerzési logisztika Feladata: a szükségletnek megfelelően és költségtakarékosan gondoskodni a vállalat számára az alap-, segéd-, üzemanyagról, kereskedelmi és félkész árúról olyan választékban, mennyiségben, minőségben és időben, ahogyan a vállalat termelési programja azt megkívánja. A feladatokhoz tartozik a megfelelő beszállítók kiválasztása, a szállítási kondíciók meghatározása, a beérkezés ütemezése, beleértve a fenti tevékenységekkel kapcsolatos anyag- és információáramlást (1. ábra)

26 2. Termelési logisztika 2. ábra Termelési logisztika A termelési (gyártási) logisztika az alapanyag-raktártól - a termelési folyamaton keresztül a késztermék-raktárig terjedő anyagáramlást tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi. Az anyag-, és információáramlás végig követi a termelési folyamat minden fázisát, beleértve az egyes fázisok közötti esetleges közbenső tárolást, várakozást is. A technológiai folyamat és a gyártmányok bonyolultságától függően az anyagáramlás különböző bonyolultságú hálózatot képez. Főbb feladatai: a műveletek (munkahelyek) közötti mozgatás, tárolás munkahelyi tárolás, gépre való felhelyezés, levétel technológiai folyamatok közötti mozgatás, tárolás termelésközi készletekkel való gazdálkodás műveleti idők meghatározása termelési vezérprogram kialakítása optimális sorozatnagyság meghatározása A gyártástechnika és a gyártásszervezés módszerei (műhelygyártás, csoportos gyártás, termékorientált szegmentált gyártás, rugalmas gyártórendszerek, stb.) alapvetően

27 befolyásolják a logisztikai struktúrát és paramétereket. Magas fokon automatizált, számítógép által irányított gyártási rendszereknél (pl. CIM rendszer) a technológiai és logisztikai folyamat már nehezen szétválaszthatóvá válik. Azt gyakran integráltan kell kezelni. (2. ábra) 3. Elosztási logisztika Az elosztási logisztika a gyártó és a terméket forgalomba hozó kereskedelmi egységek, valamint felhasználók közötti anyag- és információáramlási kapcsolatot teremti meg. 3. ábra Elosztási logisztika Feladata: a megrendelések teljesítéséhez, azaz az áruknak a logisztikai elvek betartásával a megrendelőhöz juttatása. Tevékenységi körébe tartozik a megrendelés szerinti komissiók összeállítása, az áruk elosztási hálózatának kialakítása, az áruelosztó járatok megszervezése, esetleges közbenső elosztó raktározás feltételeinek biztosítása. (3. ábra) A komplex értékesítési szolgáltatást nyújtó cégek helyett Magyarországon a vállalatok ma még inkább csak szállítmányozó cégek (speditőrök) szolgáltatásait veszik igénybe, a többi feladatot saját szakembereikkel végeztetik el. Az áruelosztás fő elemei: szállítás 46 % raktározás 26 % készletezés 10 % expedíció 6 % csomagolás 5 % adminisztráció 4 % rendelés-feldolgozás 3 %

28 A számsorból látszik, hogy legnagyobb részesedése a szállításnak, a raktározásnak és a csomagolásnak van. Ennek megfelelően ezek azok a folyamatok ill. tevékenységek, amelyek jó megszervezése jelentős mértékben növelheti a vállalat hatékonyságát, ill. szervezetlensége többletkiadásokat, minőségromlást, átfutási időnövekedést stb. jelent. 4. Újrahasznosítási logisztika Feladata: a termelés során keletkezett hulladék, valamint az elhasznált anyagok, berendezések összegyűjtése, azok szükség szerinti szétszerelése, szétválogatása, az alkalmas anyagok előkészítése és eljuttatása újrahasznosításra (recycling) attól függően, hogy a hasznosítás a vállalaton belül, vagy kívül történik. a nem hasznosítható anyagoknak a környezetvédelmi szempontoknak megfelelő módon történő elhelyezése hulladéktárolóban. Egy komplex újrahasznosítási rendszer a beszerzési-, termelési-, elosztási-, valamint a közlekedési és raktározási logisztika számos elemét és módszerét felhasználja. Az újrahasznosítási logisztika sokkal szélesebb kört jelent, mint a vállalati logisztikának egy alrendszere. Kiterjed a vállalatoknál szolgáltatásoknál a háztartásokban keletkezett hulladék és elhasznált eszközök, berendezések összegyűjtésére és azt követő előzőkben felsorolt logisztikai tevékenységekre. Az újrahasznosítási logisztikának ez a területe önálló makrologisztikai területnek is tekinthető.

29 A vállalati logisztika rendszer belső tagozódása A vállalati logisztikai rendszer felépítését és belső tagozódását az 4. ábra mutatja. 4. ábra A vállalati logisztika felépítése

30 1. A vállalati logisztikai rendszerek irányítása vertikálisan három nagy részre bomlik Stratégiai Taktikai szint, Operatív szint Stratégiai szint: a hosszú távú logisztikai célkitűzéseket határozza meg. megválasztja a logisztikai stratégiát irányítja a logisztikai rendszerek tervezését és fejlesztését megszervezi és irányítja a logisztikai controllingot kialakítja a vállalat logisztikai szervezetét döntéseket hoz a telephely-megválasztással kapcsolatban. Taktikai szint: itt történik meg a stratégiai szinten kitűzött célok elérési módjának középtávú tervezése és irányítása. Operatív szint: a logisztikai folyamatok végrehajtásának irányítása, ellenőrzése. Logisztikai folyamatok irányítási szintjei: (Log. I. 47. oldal) Az ellátásilánc-menedzsment (Supply Chain Management SCM) a logisztika alapjain felépült új irányzat a modern logisztikában. Az ellátási lánc folyamata a nyersanyagkitermeléstől a késztermékeknek a végfelhasználókhoz történő kiszállításáig tart, illetve magába foglalja a termékhez kapcsolódó különböző szolgáltatásokat (szervizszolgáltatások, hulladékkezelés, újrahasznosítás).

31 A termelővállalatok, beszállítók, vevők, különféle logisztikai szolgáltatók logisztikai rendszereinek összekapcsolását integrált ellátási láncnak nevezzük. Az integrált ellátási lánc létrehozásának célja: az értéktermelő folyamat minőségének, hatékonyságának javítása. A menedzsment alapvető célja: a vállalatok működésének optimalizálása, minél nagyobb érték és profit teremtése. Az üzleti folyamatoknál (például beszerzés, szállítás, raktározás, gyártás) az együttműködő partnerek közös céljait veszik figyelembe. A beszerző feladatai közé tartozik a beszállítók felkutatása, minősítése, versenyeztetése és értékelése. Az ellátási láncok menedzselése a logisztikai feladatok menedzselésén kívül magába foglalja az érintett vállalatokat átfogó stratégiai folyamatokat is (K+F kutatás + fejlesztés, erőforrások biztosítása stb.). Az ellátási lánc menedzselésével versenyelőnyt lehet elérni, mely megnyilvánul a forgalom és nyereség növekedésében, a készletek csökkenésében és az átfutási idők rövidülésében. Az újabb környezeti és gazdasági változások hatására kialakult az ún. bővített ellátási lánc fogalma is. Ilyen hatások: globalizáció - "átjárható" piacok (USA nemzetgazdasága, EU szabadpiaci törekvései, különböző egyéb kereskedelmi övezetek, szövetségek például NAFTA: (North American Free Trade Agreement Észak-amerikai Szabadkereskedelmi egyezmény) kialakítása. elektronikus üzlet/kereskedelem kialakulása (e-business, e-commerce) CIL (Computer Integrated Logistics) számítástechnikával integrált logisztika, vagy ellátási folyamatot követő informatika (vagyis a logisztika gyorsuló igényeit kielégítő számítástechnikai háttér mind hardware, mind software tekintetében létrehozása) A "hagyományos" SC (Supply Chain ellátási lánc) elsődlegesen csak a főbb operatív műveleteket (beszerzéstők az értékesítésig) vette számításba. Az egyre jobban szorongató hatékonysági, versenyképességi, és üzleti eredményességi elvárások azonban

Logisztika, logisztikai rendszerek, logisztikai szolgáltatók

Logisztika, logisztikai rendszerek, logisztikai szolgáltatók Logisztika, logisztikai rendszerek, logisztikai szolgáltatók A logisztika története Görög eredet: (logo gondolkodni, logos értelem, logistikos- logikusan gondolkodni. Kr.e. 1. évszázad Marcus Terentius

Részletesebben

Menedzsmentfórum:2001-04-22 A logisztika fogalmának rövid ismertetése. 1. A logisztika kialakulásának története

Menedzsmentfórum:2001-04-22 A logisztika fogalmának rövid ismertetése. 1. A logisztika kialakulásának története Menedzsmentfórum:2001-04-22 A logisztika fogalmának rövid ismertetése 1. A logisztika kialakulásának története A logisztika fogalma először a haditudományokban jelent meg, a római hadseregben az úgynevezett

Részletesebben

RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ

RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ Készítette: Orvos Kinga Budapest, 2007 Tartalomjegyzék

Részletesebben

BDF Értékteremtő folyamatok menedzsmentje V1

BDF Értékteremtő folyamatok menedzsmentje V1 BDF Értékteremtő folyamatok menedzsmentje V1 ÉRTÉKTEREMTŐ FOLYAMATOK MENEDZSMENTJE 1 Bevezetés Bármely cél elérése csak tudatos emberi tevékenységek láncolatával, folyamatokkal lehetséges. Az emberek a

Részletesebben

Termelési logisztika

Termelési logisztika Termelési logisztika Termelési (gyártási) logisztika A termelési (gyártási) logisztika az alapanyag-raktártól - a termelési folyamaton keresztül a késztermék-raktárig terjedő anyagáramlást tervezi, szervezi,

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Erdészeti Műszaki Ismeretek Program

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Erdészeti Műszaki Ismeretek Program NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Erdészeti Műszaki Ismeretek Program DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS A LOGISZTIKA EREDMÉNYEINEK ALKALMAZÁSA A HAZAI

Részletesebben

Az intermodális logisztikai szolgáltatások helyzetének értékelése, fejlesztési lehetőségeinek feltárása. Dr. Bokor Zoltán

Az intermodális logisztikai szolgáltatások helyzetének értékelése, fejlesztési lehetőségeinek feltárása. Dr. Bokor Zoltán Az intermodális logisztikai szolgáltatások helyzetének értékelése, fejlesztési lehetőségeinek feltárása Dr. Bokor Zoltán 1 1. Nemzetközi logisztikai trendek és hatásuk az áruszállítási folyamatokra Az

Részletesebben

Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008)

Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008) Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008) Készítették: Csibi-Kuti Eszter, Hajmer Ágnes, Mészáros Regina, Papp Dániel, Szabó Anita, Zajacz Krisztina, Zámbó Réka Csenge 2011.május 1 / 51.

Részletesebben

TERMELÉSMENEDZSMENT. Oktatási segédlet a műszaki menedzser szak hallgatói számára. Összeállította: Dr. Vermes Pál főiskolai tanár 2006.

TERMELÉSMENEDZSMENT. Oktatási segédlet a műszaki menedzser szak hallgatói számára. Összeállította: Dr. Vermes Pál főiskolai tanár 2006. Szolnoki Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás Mezőtúr TERMELÉSMENEDZSMENT Oktatási segédlet a műszaki menedzser szak hallgatói számára Összeállította: Dr. Vermes Pál főiskolai tanár Mezőtúr 2006.

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG LOGISZTIKAI FOLYÓIRATA

A MAGYAR HONVÉDSÉG LOGISZTIKAI FOLYÓIRATA The battle is won or lost before it ever begins by the logistician. A csatát a logisztikus már azelőtt megnyeri vagy elveszíti, mielőtt az elkezdődne. George S. Patton KATONAI LOGISZTIKA A MAGYAR HONVÉDSÉG

Részletesebben

A TEKNO POINT KERESKEDELMI VÁLLALAT LOGISZTIKAI KISZOLGÁLÁSI SZÍNVONALA

A TEKNO POINT KERESKEDELMI VÁLLALAT LOGISZTIKAI KISZOLGÁLÁSI SZÍNVONALA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány A TEKNO POINT KERESKEDELMI VÁLLALAT LOGISZTIKAI KISZOLGÁLÁSI SZÍNVONALA Készítette: Budai

Részletesebben

Logisztikai alapismeretek /anyagellátás, szállítás/

Logisztikai alapismeretek /anyagellátás, szállítás/ Weiser Attila Logisztikai alapismeretek /anyagellátás, szállítás/ A követelménymodul megnevezése: Épületgépészeti alapfeladatok A követelménymodul száma: 0109-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Marketing logisztika

Marketing logisztika 2 Dankó László MSc. MA. PhD. CSc. Marketing logisztika a II. évfolyamos marketing szakos - értékesítés szakirányos MA közgazdász hallgatók számára Miskolc, 2009. 3 Szerkesztette: Dr. Dankó László PhD.

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOMBORÓCZKY ZOLTÁN

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOMBORÓCZKY ZOLTÁN NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOMBORÓCZKY ZOLTÁN A MARKETING-LOGISZTIKA ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK KONCEPCIONÁLIS VIZSGÁLATA A KATONAI LOGISZTIKA TERÜLETÉN Doktori (PhD) Értekezés

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR VIZSGÁLATI MÓDSZER ELMÉLETI MEGALAPOZÁSA ÉS KIDOLGOZÁSA A KÉSZTERMÉK RAKTÁROZÁSI TEVÉKENYSÉG KISZERVEZÉSÉRE Ph.D. értekezés Készítette: Tamás Péter okleveles

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztikai

Részletesebben

DÉL- DUNÁNTÚLI. H-7400 Kaposvár, Béke u. 3. Internet: www.kaposlogisztika.extra.hu/ Régióigazgató: Keller Gábor

DÉL- DUNÁNTÚLI. H-7400 Kaposvár, Béke u. 3. Internet: www.kaposlogisztika.extra.hu/ Régióigazgató: Keller Gábor MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET DÉL- DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS SZERVEZETE H-7400 Kaposvár, Béke u. 3. Telefon: (82)-428-048 Fax: (82)-429-699 E-mail: keller_gabor@t-online.hu Internet: www.kaposlogisztika.extra.hu/

Részletesebben

AZ ELLÁTÁSI LÁNC INFORMÁCIÓS RENDSZEREINEK INTEGRÁCIÓS PONTJAI. Az információs rendszerek szerepe az ellátási láncban

AZ ELLÁTÁSI LÁNC INFORMÁCIÓS RENDSZEREINEK INTEGRÁCIÓS PONTJAI. Az információs rendszerek szerepe az ellátási láncban Cservenyi Dóra 1 cservenyi.dora@hm.gov.hu AZ ELLÁTÁSI LÁNC INFORMÁCIÓS RENDSZEREINEK INTEGRÁCIÓS PONTJAI A TERMÉKKÓD HELYE ÉS SZEREPE AZ ANYAG- ÉS INFORMÁCIÓÁRAMLÁS RENDSZERÉBEN Absztrakt A vállalati információs

Részletesebben

AZ ISTER-GRANUM VÁLLALKOZÁSI-LOGISZTIKAI ÖVEZET OPERATÍV MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

AZ ISTER-GRANUM VÁLLALKOZÁSI-LOGISZTIKAI ÖVEZET OPERATÍV MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ISTER-GRANUM EURORÉGIÓ AZ ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ 3. KÖTET: STRATÉGIAI TERV Programigazgató Dr. Iván Zoltán Munkatársak Baják Zoltán Dr. Balogh Ákos Fábry György Dr. Kabai Vilmos Valter László Konzulens Mészáros

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány EGY FEJLŐDŐ KISVÁLLALAT, A NÁDLAND KFT VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A LOGISZTIKAI SZEREPKÖR JELENTŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA SZEGED PÉLDÁJÁN. PhD dolgozat.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A LOGISZTIKAI SZEREPKÖR JELENTŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA SZEGED PÉLDÁJÁN. PhD dolgozat. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A LOGISZTIKAI SZEREPKÖR JELENTŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA SZEGED PÉLDÁJÁN PhD dolgozat Témavezető: Dr. Mészáros Rezső akadémikus Készítette: Dr. Tráser Ferenc Szeged

Részletesebben

SZERVEZÉS ÉS LOGISZTIKA

SZERVEZÉS ÉS LOGISZTIKA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Hajós László Pakurár Miklós Berde Csaba SZERVEZÉS ÉS LOGISZTIKA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez

Részletesebben

Az élelmiszeripari kis- és középvállalkozások ellátási lánc integrációjának vizsgálata

Az élelmiszeripari kis- és középvállalkozások ellátási lánc integrációjának vizsgálata Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés Az élelmiszeripari kis- és középvállalkozások ellátási lánc integrációjának vizsgálata Készítette: Morvai

Részletesebben

Az SAP vállalatirányítási rendszer

Az SAP vállalatirányítási rendszer Debreceni Egyetem Informatikai Kar Az SAP vállalatirányítási rendszer Az SAP EBP elektronikus beszerzést támogató rendszer bemutatása az E.ON Hungária Zrt. példáján keresztül Témavezető: Dr. Kárpáti Tibor

Részletesebben

4 PL szolgáltatók (FourthPartyLogisticsSystem Providers) szerepének vizsgálata a logisztikai folyamatok végrehajtásában

4 PL szolgáltatók (FourthPartyLogisticsSystem Providers) szerepének vizsgálata a logisztikai folyamatok végrehajtásában 4 PL szolgáltatók (FourthPartyLogisticsSystem Providers) szerepének vizsgálata a logisztikai folyamatok végrehajtásában Orbán Gabriella okleveles közlekedésmérnök doktori értekezés Témavezető: Dr. Várlaki

Részletesebben

PORTAL írásos oktatási segédanyag

PORTAL írásos oktatási segédanyag Teherszállítás városon belül 1 Előszó a tananyag használatához: A PORTAL projekt célja az EU kutatási eredmények gyorsabb adaptálása a helyi és regionális közlekedés szintjén. Ezt a célt új oktatási tananyagok

Részletesebben

A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN. - A logisztika alprojekt zárótanulmánya -

A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN. - A logisztika alprojekt zárótanulmánya - ZÁRÓTANULMÁNYOK GELEI ANDREA A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN - A logisztika alprojekt zárótanulmánya - A tanulmánysorozat Z1. kötete BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

Logisztika: Néhány definíció a szakirodalomból

Logisztika: Néhány definíció a szakirodalomból 13. A logisztika szerepe a vállalkozás hatékony működésének megteremtésében. A forgótőke menedzsment tartalma: a forgóeszközök és a rövidlejáratú források összevont és egyedi menedzselésének fő döntései

Részletesebben

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással.

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással. 1 A gazdaság A gazdaság magában foglalja a fizikai és szellemi javakat, valamint szolgáltatásokat, gazdasági tevékenységeket, illetve mindezek kölcsönhatásos kapcsolatait. Állapot és folyamat egyben (statikus

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKÁJA

AZ ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKÁJA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS SZAKIRÁNY AZ ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKÁJA Készítette:

Részletesebben