Logisztika, logisztikai rendszerek, logisztikai szolgáltatók

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Logisztika, logisztikai rendszerek, logisztikai szolgáltatók"

Átírás

1 Logisztika, logisztikai rendszerek, logisztikai szolgáltatók A logisztika története Görög eredet: (logo gondolkodni, logos értelem, logistikos- logikusan gondolkodni. Kr.e. 1. évszázad Marcus Terentius Varro- Logisticon című műve 3-6 éves korú gyermekek nevelése. Nagy Sándor hadseregének napi gabonaszükséglete (kg) Létszám Igény (kg/fő) Teljes igény Személyi , Lovassági lovak , Málhás állatok ,5(átlag) Élelmiszerhordó állatok ,5(átlag) Ókori Róma: logistas: a római légiókhoz rendelt ellátók (ruházkodás, fegyver, élelmiszer, hálóhely). Évszázadokon keresztül katonai értelmezése volt. A katonai innovációk jelentettek elsőbbséget a gazdasági innovációk számára. Középkor: Kr.u. 900 körül VI. Leó bizánci császár Háború művészete: harcászat, hadászat, ellátás. Sötét középkor: nincs fejlődés 1830: A.H. Jomini a francia hadsereg tábornoka. Logisztika= a csapatmozgások, a csapatutánpótlások, az erődítmények, a szálláshelyek építésének gyakorlati művészete, alkalmazott tudománya. 1917: Cyrus Thorpe Pure Logistics c. művében a hadviselés három alapeleme: Stratégia, taktika, logisztika. 20. század eleje: gazdasági logisztika. Beindul a tömegtermelés a világon : A keresleti piacok menedzselése vált szükségessé, valamint megjelenik az optimális beszállítók megválasztásának az igénye. II. vh.: az amerikai katonák 60-70%-a logisztikai feladatot látott el. (I. öböl háború előkészítése: katona, t hadianyag, lánctalpas, kerekes jármű, konténer 188 mérföld sugárban teríteni) 1950: marketing koncepció 1956: teljesköltség koncepció 1960: a logisztika oktatása amerikai egyetemeken 1970: Just in time innováció. 1980: A logisztika integrált szemlélete: egy-egy logisztikai funkciók, tevékenységek együttes kezelése es évek: ellátási lánc menedzsment szemlélet: nem elég egy szervezeten belül integrálni, hanem egy egész ellátási láncban (beszállító, termelő, vevő ugyanazon értékpályán tevékenykedik) utáni logisztika: a technológiai újítások dinamikus növekedéséről szól. Kiváltó ok: a nyomon-követhetőség. pl. Kína a gyártó, Nyugat-Európa a fogyasztó, ekkor a megrendelőnek tudnia kell, hol tart az áruja. 1. GPS 2. RFID: chip és antenna: rádióhullámok általi termékazonosítás. Előnye, hogy a chip sok információt (személy, vállalat, időpont, hely) tud tárolni. A szállítás során folyamatos a nyomon-követhetőség, gyorsabb információfeldolgozás (vonalkód helyett antenna). 1

2 Értelmezési irányzatok: 1. Német: Pfohl a logisztika tartalmaz minden olyan tevékenységet, amellyel egy hálózatban mozgásokat és tárolásokat alakítanak, irányítanak és szabályoznak. Az együttműködés a hálózatban tárgyak és információk áramlását indítja meg úgy, hogy a teret és az időt minél eredményesebben hidalják át. Műszaki-gazdasági megközelítés. 2. Angol: Plowman a business logisztika feladata: megvalósítsa az anyagáramlás, az alapanyag tárolás, a félkésztermék-helyváltoztatás, a csomagolás, a késztermékraktározás, valamint a késztermékek fogyasztóhoz való eljuttatásának optimális koordinációját. Piaci, üzleti megközelítés. 3. Napjainkban: egységesült és kiszélesedett A fejlődés lépcsőfokai: H.P. Stabenau ( német szakértő) I fázis: Az 1960-as években az Amerikai Egyesült Államokban a logisztika alkalmazásának célja a disztribúció optimalizálása.vezérelv: fizikai disztribúció. II. fázis: A termelés tervezése és irányítása a szerződések teljesítése érdekében. Vezérelv: szerződésteljesítés III. fázis: Készletoptimalizálás: Vezérelv: JIT ( Just in time- éppen időben szállítás) és CIM ( "számítógéppel integrált gyártás a vállalat minden területét, a fejlesztéstől, a konstrukciótól kezdve a termelésen át, a kiszállításig ugyanazon információ- ós adatbázisba integrálják A CIM minden vállalati tevékenységet átfog a műszaki és termelési területen. IV. fázis: Kooperáción alapuló vezetési koncepció: Vezérelv: CIL "számítógéppel integrált logisztika", mint a logisztikai menedzsment bázisa. H.J. Peters, a Világbank szakértője a kővetkező fejlődési lépcsőfokokat említi: I: A disztribúciós funkcióra korlátozás II. A vállalaton belüli egyes funkciókra összpontosítás III. A vállalati funkciók integrációja IV. Az integrált logisztikai koncepciók optimalizálása Fogalmak: USA Logisztikai Tanácsa: a logisztika alapanyagok, félkész- és késztermékek, valamint a kapcsolódó információk származási helyről felhasználási helyre való hatásos és költséghatékony áramlásának tervezési, megvalósítási és irányítási folyamata, a vevői elvárásoknak történő megfelelés szándékával. Magyarország: "anyagok, energiák, információk (esetleg személyek) rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának létrehozásával, irányításával és lebonyolításával kapcsolatos tevékenységek összessége." Logisztika: anyagok (alap-, segéd- és üzemanyagok, valamint félkész- és késztermékek) és a hozzájuk kapcsolódó információk áramlásának rendszeren belüli és rendszerek közötti tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése az összköltség optimum és a vevőelégedettség maximalizálásának, a reverse folyamatok figyelembevételével. 2

3 Logisztika: A logisztika a gazdasági rendszereken belül vagy a gazdasági rendszerek között felhasznált erőforrások áramlásának folyamatelemeivel foglalkozó tudomány. Logisztika/Kirsch/: " A logisztika az energiának, az információnak, a személyeknek és különösen az anyagoknak (alapanyagok és késztermékek) az egyes rendszeren belüli és rendszerek közötti áramlásának alakítása, irányítása, szabályozása és megvalósítása." A logisztikai gondolkodásmód jellemzői: 1. Rendszer szemlélet 2. Folyamat-orientáltság 3. Keresztmetszeti funkció 4. Összköltség szemlélet (Elmaradt értékesítés költsége, Szállítási-, Raktározoási költségek, Rendelés-feldolgozás költsége, Sorozatnagyság-költségek, Készlettartási költségek) (trade-off költségpárok /átváltások/, szállítás raktárkészlet, csomagolás szállítási károk, beszerzés raktárkészlet, raktározás -gyártás) 5. Törekvés a magas szintű vevőkiszolgálásra 3

4 A logisztikai költségek és a vevő-kiszolgálási szint kapcsolata A logisztikai teljesítmény a vevő-kiszolgálási szint és a logisztikai költségek szintjének függvénye: L T = f(v SZ ;K L ) ahol L T a logisztikai teljesítmény,v SZ a vevő-kiszolgálási szint és K L az összes logisztikai költség együttes szintje. A minimum és a maximum elv alkalmazása a logisztikai teljesítmény kialakításában magas kívánatos vevőkiszolgálá si szint cél a logisztikai költségek csökkentése alacsony Költségminimum elv vevőkiszolgálási szint összes logisztikai költség magas cél a vevőkiszolgálási szint növelése közepes rendelkezésre álló anyagi eszközök Vevőkiszolgálási maximum elv alacsony vevőkiszolgálási szint összes logisztikai költség 4

5 Az árbevétel szerkezete Nye re ség 100% Árbevétel Marketingköltségek (sokszor ciklikus) Logisztikai költségek (folyamatos) Gyártási költségek (folyamatos) A termék tulajdonosi hasznosságot kap A termék idõ- és helyhasznosságot kap A termék formahasznosságot kap Az arányok különbözõek lehetnek A logisztika térhódításának okai 1. Lerövidült a termékek életciklusa (szgk, mobil telefon, számítógép) 2. Megnőtt a termékválaszték, termékváltozat 3. A mindenható vevő 4. Csökken a hozzáadott érték (szakosodás ) 5. Az informatika, telekommunikáció fejlődése 6. Nő az export aránya 7. Növekvő fuvarköltségek 8. Rendelésre való termelés (JIT, CAD, CIM, CIL, CIT, CAQ) A logisztika célja: 8M - a megfelelő termék - a megfelelő időpontban - a megfelelő helyre - a megfelelő mennyiségben - a megfelelő minőségben - a megfelelő költséggel - a megfelelő állapotban - a megfelelő felhasználóhoz eljuttatható legyen. Logisztikai rendszerek Rendszer: valamely meghatározott cél elérésére, meghatározott feladat megoldására tudatosan kiválasztott, meghatározott funkciójú elemeknek, az ezek között fennálló kapcsolatoknak a rendezett halmazából álló együttese. 5

6 Az elemek a rendszer részei, amelyek pontosan meghatározott tulajdonságokkal rendelkeznek. A rendszer környezete mindaz, ami a rendszeren kívül található, de annak működésével valamilyen összefüggésben van. A környezet a bemeneti (input) kapcsolatokon keresztül gyakorol befolyást a rendszerre, ennek hatására változnak meg a rendszer kimeneti (output) jellemzői. Bemenet Kimenet RENDSZER A rendszerszintek hierarchiája: Két vagy több rendszer összekapcsolásával magasabb rendű rendszerek állíthatók elő, melyek még magasabb rendű rendszerekké egyesíthetők. A magasabb rendű rendszerekbe összefogott alacsonyabb rendű rendszerek részrendszerként, alrendszerként kezelhetők. A rendszerek részekre (rész- és alrendszerekre) bonthatók, és maguk is részei más, magasabb rendű rendszereknek. A rendszerszemlélet: A rendszer megismeréséhez nem elegendő az egyes elemek ismerete, hanem az elemek közötti kapcsolatokat, összefüggéseket is fel kell tárni. Röviden: a komplex összefüggésekben való gondolkodásmóddal jellemezhető. Logisztikai rendszer fogalma: egy vagy több ellátó(forrás) és felhasználó(nyelő) közötti anyag- és információáramlás megvalósításában közreműködő eszközök, létesítmények és szervezetek összessége. Eszközök: Anyagáramlás: közlekedési eszközök, szállítógépek, rakodógépek, tárolóeszközök, kiszolgáló berendezések, raktározási segédeszközök, csomagolóeszközök. Információáramlás: adatfelvevő, adatrögzítő, adattároló, adatátviteli, adatfeldolgozó eszközök és a működtető szoftver. Létesítmények: épületek, területek, utak, szállítópályák. Szervezet: az anyag és információáramlást tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi. A logisztikai rendszerek struktúrái 1. Egylépcsős rendszerek: (közvetlen kapcsolatú rendszerek) az anyagáramlás közvetlenül történik. FH LH FH: feladóhely LH: leadóhely 6

7 2. Többlépcsős rendszerek: (közvetett kapcsolatú rendszerek) Az anyagáram megszakad egy ponton, ahol tárolási, rakodási és egyéb folyamatokra van szükség. - Gyűjtő rendszer: GyH: gyűjtő hely FH FH FH GY H LH - Elosztó rendszer EH: elosztó hely LH FH EH LH LH - Kombinált rendszer Gy-EH: gyűjtő-elosztó hely FH FH FH Gy - EH LH LH LH A logisztikai rendszerek főbb csoportjai: 1. Makrologisztikai rendszerek: Egy ország, egy értékesítési, ill. fogyasztói vagy egy gazdasági körzet határain belül helyezkednek el vállalatok, régiók, országok, földrészek közötti kapcsolatok. Nem vállalattól függ, hanem nemzetgazdasági szintű. 2. Mikrologisztikai rendszerek: Az egyes gazdasági rendszerek, gazdálkodó szervezetek logisztika rendszerei. Vállalaton belüli logisztika (berendezése: pl. szállítószalag) Főbb csoportjai: - vállalati logisztikai rendszerei - katonai logisztikai rendszer - egyéb szervezetek logisztikai rendszere (pl. kórházak, bankok) 3. Metalogisztikai rendszerek: A makro- és a mikro szintjei között helyezkednek el, az ellátási (beszerzési) vagy az elosztási (értékesítési) láncban működő szervezetek (pl. kis-, nagykereskedelmi vállalatok) 7

8 logisztikai alrendszereinek együttműködéseként jönnek létre. Azaz a vállalatok kapcsolódása egy gazdaságon belül. Főbb csoportjai: - fuvaroztató vállalatok kooperációja - logisztikai vállalkozások kooperációja - logisztikai és fuvaroztató vállalkozások kooperációja. LOGISZTIKAI REDSZEREK Makrologisztikai Mikrologisztikai Metalogisztikai Vállalati Katonai Egyéb szervezethez tartozó Iparvállalati Kereskedelmi vállalati Szolgáltató vállalati Fuvaroztató vállalatok kooperációja Logisztikai vállalatok kooperációja Logisztikai és fuvaroztató vállalatok kooperációja Logisztikai vállalati Egyéb szolgáltató vállalati A logisztikai folyamatok csoportjai (az anyagáramlás szempontjából) 1. az anyagáramlást megvalósító fizikai folyamatok: Logisztikai alapfolyamatok (anyagok, áruk hely- és időkoordináta-változásait lehetővé tevő foly.) RST folyamat: - (S) Szállítás: rövid idő alatt nagy helykoordináta változás jön létre. Helye és feladatai szerint megkülönböztetünk: - üzemi belső szállítás (üzemi anyagmozgatás) - külső szállítás (anyagok beszállítása) - (R) Rakodás: valamilyen szállítási folyamatot készít elő, követ, vagy 2 folyamatot összekapcsol. - (T) Tárolás: célja az áruk mennyiségi és minőség megőrzése 8

9 Logisztikai kiegészítő folyamatok: - Csomagolás: célja a termék, a környezet védelme, jobb kezelhetőség, marketing - Komissiózás: (raktári árukigyűjtés) feladata az adott áruféleségek előre megadott vevői megrendelések szerinti kigyűjtése, összeállítása. - Egységrakomány-képés: kisebb méretű és tömegű, egyedi árukból alakítanak ki nagyobb rakományokat (pl. lefóliázással) - Egységrakomány-bontás: az áruhoz hozzájutás (lehessen könnyen és nehezen is egyszerre) - Mennyiségi, minőségi ellenőrzés: anyagáramlás közben, vagy azt megszakítva végzik. 2. az anyagáramlással kapcsolatos információs folyamatok: - az információk felvétele, rögzítése - az információk tárolása - az információk átvitele, továbbítása - az információk feldolgozása, elemzése - az információk megjelenítése Vállalati logisztikai rendszerek A Svájci Szövetségi Gazdaságkutató Intézet BWI) szerint: A vállalati logisztika a vállalat átalakítási folyamatában részt vevő anyag-, információ- és értékáramlás optimális biztosítását szolgáló - a vállalati célokra támaszkodó - területeken átnyúló feladatok és az azokból származó intézkedések összessége. A vállalat anyagáramlási szempontból olyan nyílt rendszer, amely a beszerzési és az értékesítési piacokon keresztül kapcsolódik a környezetéhez. Elvi felépítése: Piaci információk Termék információk Beszerzési piac Megrendelés a beszállítóktól Alap-, segéd-, üzemanyag Vállalat Vevői megrendelések Késztermékek Értékesítési piac Anyagáramlási információk Termékáramlási információk Jellemzői: - a vállalat egészét átfogó folyamat, mely szervezi, irányítja és végrehajtja az anyagáramlást a nyersanyag beszállítástól a készáru kiszállításig, - hatást gyakorol a termeléssel összefüggő egyéb vállalat tevékenységre, így pl. a gyártásszervezésre, termelés programozásra, anyaggazdálkodásra, szervezeti struktúrára, információs rendszerre, stb. - biztosítja a vállalat működési céljának elérését. 9

10 Részletesebben: vállalati logisztika marketing logisztika beszerzési logisztika alap-, segéd-, üzemanyag, kereskedelmi áru, pótalkatrész termelési logisztika alap-, segéd-, üzemanyag, félkész és késztermék, pótalkatrész elosztási logisztika késztermék, kereskedelmi áru, pótalkatrész, félkésztermék beszerzési piac beszállítói raktár beszerzési raktár termelési folyamat közbensõ raktár értékesítési raktár kiszállítói raktár értékesítési piac újrahasznosított javak, hulladékok, visszáru, göngyöleg hulladékhasznosítási logisztika A vállalati logisztikai rendszerek feladata a vállalat és a beszerzési és az értékesítési piacai közötti, továbbá a vállalaton belüli anyagáramlás és a hozzá tartozó információáramlás tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése. A vállalatok célja a vevőik értékítéletének pozitív befolyásolása, hogy növeljék a versenyképességet és a piaci részesedést. Értékítélet befolyásoló elemek: - Termékjellemzők - Termék ára - Reklám - Vevőkiszolgálás színvonala - Fizetési feltételek - Garanciális szolgáltatások - Alkatrész utánpótlás - Vevőszolgálat - Szállítási szolgáltatás - Szállítási idő - Szállítás megbízhatósága, pontossága - Szállítóképesség - Szállítás rugalmassága - Szállítás minősége (fajta, mennyiség, kifogástalan minőség) Összefoglalva: a vállalati logisztikai rendszerek fő célkitűzése a szállítási logisztikai szolgáltatási színvonal növelése a logisztikai költségek minél alacsonyabb szinten tartásával. 10

11 A vállalati logisztika főbb területei: - Ellátási (beszerzési) logisztika: azért felelős, hogy a termeléshez szükséges anyagok a 6-8M elvnek megfelelően rendelkezésre álljanak. A feladatokhoz tartozik a megfelelő beszállítók kiválasztása, a szállítási feltételek meghatározása, a beérkezés ütemezése, beleértve a fenti tevékenységekkel kapcsolatos anyag- és információáramlást. - Termelési (gyártási) logisztika: az alapanyag raktártól, a termelési folyamaton át a késztermék raktárig terjedő anyagáramlást tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a termeléstervezéssel és szervezéssel szoros együttműködésben. 11

12 - Elosztási (értékesítési) logisztika: azért felelős, hogy az előállított késztermékek 6-8M elvnek megfelelően a felhasználók rendelkezésére álljanak. - Hulladékkezelési (inverz, reverse) logisztika: fordított irányban az értékesítési piactól a beszerzési piac irányába tervezi, szervezi, irányítja, ellenőrzi az üres egységrakomány képző eszközök, csomagolóeszközök, elhasznált termékek, hulladékok és a hozzájuk kapcsolódó információk áramlását. 12

13 A vállalati logisztikai rendszer szintjei és feladatai 13

14 Logisztikai szervezet Több vállalatnál a menedzsment struktúrája tradicionális, azaz a vertikális integráción alapul. Több, egymástól többé-kevésbé függetlenül dolgozó funkcionális osztály, részleg van, mindegyik irányítása felülről lefelé történik. A legmagasabb beosztásban lévő menedzserek az alattuk lévőket irányítják és végső soron felelősek a részleg egész tevékenységéért. A közép és alsó vezetők a közvetlenül felettes főnöknek tartoznak jelenteni. Stratégiai vagy operatív szervezet A stratégiai struktúra arra utal, hogy a cég a logisztikát a legfelső, a stratégiai vezetési szint részeként képzeli el, s a logisztikai döntéseket a vállalat lényegbevágó testületi elhatározásai között szerepelteti. Ennek alternatívája az operatív jellegű szervezet, amely azt hangsúlyozza, hogy a logisztikának működtetnie kell a hozzá tartozó tevékenységeket, a szervezeti egységek és a logisztika közös céljainak eléréséhez alkalmas módon. Az operatív szervezet a taktikai feladatokra koncentrál a stratégiaiakkal szemben. 1. Vonali vagy törzskari szervezet A vonali menedzsment szervezetben a logisztika a mindennapi tevékenységekre vonatkozó döntéshozatalban, azaz a közvetlen irányításban részt vesz. Az egyes funkcionális feladatokhoz kijelölt vonali menedzser felelős azok teljesítéséért. A logisztikai funkciók között lehet megemlíteni a szállítást, a készletgazdálkodás, a rendelésfeldolgozást, a raktározást és a csomagolást. A vonali tevékenységek Logisztikai menedzser Szállítási menedzser Csomagolási menedzser Raktározási és anyagmozgatási menedzser Készletgazdálkodási menedzser Ügyfélszolgálati menedzser A törzskari funkció a menedzsereket tanáccsal, információkkal látja el. Ez a csoport készíti a terveket, gyűjti a szükséges adatokat és előkészíti, segíti a menedzserek döntéseit. A törzskar feladata lehet például a raktárak optimális helyének megállapítása, egyes logisztikai részrendszerek megtervezése, az ügyfélszolgálati stratégia kidolgozása, költségelemzések végrehajtása stb. A cégek hagyományosan alkalmazzák a menedzsmentben a vonali és a törzskari szervezetet, hogy a munkaerő specializációjával a hatékonyságot növeljék. A logisztikai szervezet kialakításakor ugyanakkor ügyelni kell arra, hogy amennyiben az egyik fajta struktúra előnyt élvez, hamarosan a másik feladatait háttérbe fogja szorítani. Így például, ha logisztikai funkciókat egészen a vonali menedzserek hatáskörébe utaljuk, akkor e menedzserek 14

15 valószínűleg alulbecsülik majd a törzskari feladatokat. Hasonló eset fordul elő, csak fordított előjellel, ha a törzskari funkciók kerülnek előtérbe. A logisztika területén ezért az a specializáció révén elérhető előny, amelyet a vállalat elérhet a menedzsment funkcionális területekre való felosztásával, meghiúsíthatja az egész logisztikai szervezet célját. A logisztika törzskari tevékenységei Logisztikai menedzser Tervezés: Elemzés: Koordináció: Mûszak: Térbeli elosztás Mûködési költségek Értékesítés Anyagmozgatás Termelés Szállítóeszközök Raktár telepítés Ügyfélszolgálat igényei Pénzügy Csomagolás Pénzügyi tervek Termék fejlesztés Készletek Fuvardíjak Szolgáltatások Egyéb Rendszerek Forrás: Coyle és társai, The Management of Business Logistics, Vonali és törzskari Logisztikai menedzser Létesítmény tervezés Rendszer fejlesztés Részlegek koordinációja Tervezés és elemzés Anyagmozgatás Szállításirányítás Csomagolás Raktározás Készletszabályozás Rendelés feldolgozás x Forrás: Coyle és társai, The Management of Business Logistics,

16 2. Funkcionális szervezet A logisztikai szervezet kialakítását megközelíthetjük másképpen is. Van olyan felfogás, amely szerint a logisztika egy funkció, mások szerint pedig egy program. Ha a logisztikát funkciónak tekintjük, akkor a logisztikai irányítást egy területre korlátozzuk, mintegy izoláljuk a vállalat többi tevékenységétől. Ez gyakran előfordul más szakterületekkel, így pl. a marketinggel, a gyártással vagy a pénzüggyel is. Ennek a megközelítésnek nagy veszélye tehát az, hogy nem támogatja az integrált döntéseket, az ilyen szervezetben kialakított logisztikai megoldások tipikusan sub-opimumot eredményeznek. A tisztán funkcionálisnak tekintett logisztikai menedzsment nem tud jól együttműködni a vállalat testületi szervezeti egységeivel a teljes szervezeti célok érdekében. Ennek ellentéte, amikor a logisztikát egy vállalati "programnak" tekintjük. Ezt az érzetet kelti a funkcionális szervezeti egységekben, hogy a cég egy jól működő, átgondolt logisztikával rendelkezik. Eredményeként a szervezet valóban realizálni tudja a logisztikában rejlő potenciális lehetőségeket a cég működésének javítása, az összvállalati elképzelések megvalósítása érdekében. Egy vállalat ugyanis, amely logisztikai programját valóban meg akarja valósítani, a logisztikai megfontolásoknak ténylegesen a legnagyobb jelentőséget kell tulajdonítania. Elméletileg tehát a logisztikának, mint vállalati programnak való tekintése sokkal kedvezőbbnek tűnik az cég teljes egészét érintő kérdések megoldásához, mint annak egy tevékenységként való megközelítése. A mátrix felfogás alapja az, hogy a logisztikai tevékenységek a vállalat minden területén fellelhetők, és ezek gyakorlatilag horizontálisan lefedik a vállalat egészét. 16

17 A logisztika helye a funkcionális szervezetekben Az alábbiakban néhány változatot mutatunk be a logisztikai funkciók vállalaton belüli elhelyezésére vonatkozóan Funkcionális szervezet önálló logisztikai funkció nélkül Ügyvezetés Termelési igazgató Gazdasági igazgató Kereskedelmi igazgató Üzemegységek Ebben az esetben a korábban már tárgyalt logisztikai funkciókat szét kell osztani az egyes felső szintű vezetők között. A logisztikai funkciók szervezeti elhelyezkedése Termelési Gazdasági Kereske- Üzem- igazgató igazgató delmi ig. egység beszerzés, ill. anyaggazdálkodás számlaellenõrzés megrendelések felvétele nyersanyagraktárak termelésütemezés késztermékraktárak szállítás számlázás Következő fokozat, amikor a logisztikai funkciókat részlegesen centralizálják és kevesebb számú vezetőt bíznak meg ezen feladatok végrehajtásával. 17

18 Funkcionális szervezet részlegesen centralizált logisztikával Ügyvezetés Gazdasági ig. Termelési ig. Logisztikai (értékesítési) ig. Kereskedelmi ig. - termeléstervezés és ütemezés - stb. Integrált anyaggazdálkodás - megrendelések kezelése - késztermék-készletekkel való gazdálkodás - kiszállítás - stb. - anyagszükséglet tervezés - beszerzés - alapanyag-készletekkel való gazdálkodás A szervezeti fejlődés végső formája, amikor az összes logisztikai tevékenység egyetlen, önálló igazgatói szintű szervezeti egységben jelenik meg. Szervezeti szempontból ekkor megteremtődtek a lehetőségek a vállalati szintű logisztikai optimalizáláshoz. Funkcionális szervezet önálló, integrált logisztikai funkcióval Ügyvezetés Gazdasági igazgató Termelési igazgató Logisztikai igazgató Kereskedelmi igazgató Logisztikai szolgáltatások A logisztikai rendszer mûködtetése Logisztikai erõforrástervezés Egyéb szervezeti formák 3. Divizionális szervezet Divizionális szervezetben a munkamegosztás tárgyi vagy regionális elvű, azaz általában termékek, vevők vagy földrajzi értelemben vett piaci régiók szerint tagolják a szervezetet. 18

19 Divizionális szervezet esetén is elképzelhető, hogy a vállalat nem alakít ki logisztikai szervezetet, hanem a logisztikai tevékenységeket a vállalaton belül szétszórtan helyezi el. Ha kialakítanak önálló logisztikai szervezetet, annak elhelyezésére több lehetőség adódik. A logisztika megjelenhet központi funkcióként, illetve az egyes diviziók szintjén. (lásd a következő ábra: Divízionális szervezet divízionként kialakított logisztikai egységgel) A logisztikai funkciókat akkor érdemes diviziónként külön telepíteni, ha vállalat erősen heterogén termék skálával rendelkezik, illetve az egyes termékcsoportok piaci feltételei lényegesen eltérőek. A logisztikai funkció ugyanakkor kialakítható vállalati szinten is. Abban az esetben érdemes logisztikát központi funkcióként kialakítani, ha a vállalat szűkebb termék választékkal rendelkezik, illetve a szabályozás miatt relatíve alacsonyabb a divíziók jövedelmezősége. Divizionális szervezet divízionként kialakított logisztikai egységgel Vállalatvezetés Központi személyzeti és szociális irányítás Központi igazgatás, jog ellenõrzés Központi K + F Központi pénzügyek, kontrolling Stratégiai tervezés Központi marketing Szolgáltató szervezetek Konzerv divízió Gyümölcslé divízió Édesség divízió Divizióvezetõ Gyártmány- és gyártásfejlesztés Termelés Merketing, értékesítés Logisztika Gyáregységek vagy üzemek Gyáregységek vagy üzemek Gyár Gyár 4. Mátrix szervezet A mátrix szervezet lényege, hogy e formánál az elsődleges munkamegosztás szintjén két elvet egyszerre alkalmaznak (a funkcionális és regionális munkamegosztás). A bemutatott szervezetben a logisztika külön funkcióként jelenik meg, ami azt jelenti, hogy minden egyes régió alakít egy logisztikai szervezetet, amit központilag is koordinálnak. 19

20 Mátrixszervezet Vállalatvezetés Fejlesztés Termelésirányítás Kereskedelem Logisztika A ország B ország C ország 20

21 Ellátási lánc (Supply Chane - SC), ellátásilánc-menedzsment (Supply Chane Management SCM) Ellátási lánc Az ellátási lánc minden olyan tevékenységet magában foglal, amely a termék előállításával és kiszállításával kapcsolatos, a beszállító beszállítójától kezdve a végső fogyasztóig bezárólag. A négy fő folyamat a tervezés, a beszerzés, a gyártás, a kiszállítás, amely az ellátási láncot meghatározza, magában foglalja a kereslet-kínálat menedzselését, az alapanyagok és alkatrészek beszerzését, a gyártást, az összeszerelést, a készletezést, a rendelésfeldolgozást, a disztribúciót és a végső fogyasztóhoz való kiszállítást. Ellátási lánc-menedzsment Az ellátási lánc-menedzsment az anyagok és információk áramlása révén a nyersanyagbeszállítók, a gyártó üzemek, a disztribúciós szolgáltatók és a fogyasztók kapcsolódó összehangolt vezetési és szervezési tevékenységének összessége. Elvi felépítése Beszállító Termelő Nagykereskedő Kiskereskedő Fogyasztó Logisztikai szolgáltatás Logisztikai szolgáltatás Logisztikai szolgáltatás Logisztikai szolgáltatás Az ellátási lánc fontosabb jellemzői: Cél elődleges cél a fogyasztói igények kiszolgálása, ezt kell egyensúlyba hozni a költségekkel és az eszközök megtérülésével Kiterjedés a teljes folyamatot átfogja, a termék vagy szolgáltatás előállításától a végső fogyasztóhoz történő juttatásig Rendszerszemlélet az összes szereplőt és folyamatot egy egységes rendszerbe integrálja Együttműködés szervezeti határokon ível át, mind a szervezeten belüli, mind a szervezetek közötti kapcsolatok kiemelkedően fontosak Megvalósítás eszköze a kooperációt és koordinációt olyan információs rendszereken keresztül valósítja meg, amelyben a tagok addig titkosan kezelt információikat osztják meg 21

22 Az ellátási láncok létrehozásának szemléletbeli modellje Versenyeztető modell Együttműködési modell A kapcsolat jellege a beszállító ellenfél a beszállító partner Szállítók száma sok egy vagy kevés A kapcsolat hossza egyszeri közép vagy hosszútávú Szerződés szabályozott, merev rugalmas, keret rendszerű Közös tevékenység nincs lényeges területeken Termelés elkülönül integrált, összekapcsolt Rendelés alkalomszerű gyakori, kis tételben Tárgyalási stratégia győztes-vesztes kölcsönösen előnyös Szállító kiválasztása versenyeztetés tárgyalás Szállítóértékelés egyoldaú kétoldalú, kapcsolatértékelés Egy autógyártó ellátási lánca 22

23 Logisztikai trendek: 1. Termelés és értékesítés földrajzi távolságának a növekedése, és az ebből adódó szállítási feladatok növekedése 2. Az E-kereskedelem: egyre nagyobb térhódítása azt okozza a logisztikában, hogy egyre több a kis mennyiségű termék sűrű, gyakori kiszállítására kerül sor. 3. Ellátási láncok rövidülése: a régi, hagyományos (beszállító-termelő-nagyker-kiskerfogyasztó) ellátási láncból egyre több szereplő hagynak ki. Ennek a logisztikai vonatkozása, hogy a kihagyott szereplők raktárai is megszűnnek. 4. CROSS DOCKING-raktár (átrakó Transzformációs rendszer): lényege, hogy olyan raktárakat létesítenek, amelyben nem folyik tárolás, hanem csak átrakás, valamint árudisztribúció, árucsoportosítás. Meg lehet spórolni a tárolási költségeket. 5. HUB SPOKE (kerékagyküllő-rendszer): központ és alközpont-rendszerek (a posta ezt alkalmazza). Kihasználják a méretgazdaságosságból származó előnyöket. Árukonszolidáció: hozzányúlna valamilyen formában az áruhoz pl. szétválogatás. Források: Szegedi Zoltán, Prezenszki József: Logisztika-menedzsment, Kossuth Kiadó, 2005 dr. Prezenszki József: Logisztika I., BME Mérnöktovábbképző Intézete, 2003 Némon Zoltán, Sebestyén Lászó, Vörösmarty Gyöngyi: Logisztika - Folyamatok az ellátási láncban, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft., Budapest,

RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ

RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ Készítette: Orvos Kinga Budapest, 2007 Tartalomjegyzék

Részletesebben

TERMELÉSMENEDZSMENT. Oktatási segédlet a műszaki menedzser szak hallgatói számára. Összeállította: Dr. Vermes Pál főiskolai tanár 2006.

TERMELÉSMENEDZSMENT. Oktatási segédlet a műszaki menedzser szak hallgatói számára. Összeállította: Dr. Vermes Pál főiskolai tanár 2006. Szolnoki Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás Mezőtúr TERMELÉSMENEDZSMENT Oktatási segédlet a műszaki menedzser szak hallgatói számára Összeállította: Dr. Vermes Pál főiskolai tanár Mezőtúr 2006.

Részletesebben

AZ ELLÁTÁSI LÁNC INFORMÁCIÓS RENDSZEREINEK INTEGRÁCIÓS PONTJAI. Az információs rendszerek szerepe az ellátási láncban

AZ ELLÁTÁSI LÁNC INFORMÁCIÓS RENDSZEREINEK INTEGRÁCIÓS PONTJAI. Az információs rendszerek szerepe az ellátási láncban Cservenyi Dóra 1 cservenyi.dora@hm.gov.hu AZ ELLÁTÁSI LÁNC INFORMÁCIÓS RENDSZEREINEK INTEGRÁCIÓS PONTJAI A TERMÉKKÓD HELYE ÉS SZEREPE AZ ANYAG- ÉS INFORMÁCIÓÁRAMLÁS RENDSZERÉBEN Absztrakt A vállalati információs

Részletesebben

Logisztikai alapismeretek /anyagellátás, szállítás/

Logisztikai alapismeretek /anyagellátás, szállítás/ Weiser Attila Logisztikai alapismeretek /anyagellátás, szállítás/ A követelménymodul megnevezése: Épületgépészeti alapfeladatok A követelménymodul száma: 0109-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008)

Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008) Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008) Készítették: Csibi-Kuti Eszter, Hajmer Ágnes, Mészáros Regina, Papp Dániel, Szabó Anita, Zajacz Krisztina, Zámbó Réka Csenge 2011.május 1 / 51.

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztikai

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

A TEKNO POINT KERESKEDELMI VÁLLALAT LOGISZTIKAI KISZOLGÁLÁSI SZÍNVONALA

A TEKNO POINT KERESKEDELMI VÁLLALAT LOGISZTIKAI KISZOLGÁLÁSI SZÍNVONALA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány A TEKNO POINT KERESKEDELMI VÁLLALAT LOGISZTIKAI KISZOLGÁLÁSI SZÍNVONALA Készítette: Budai

Részletesebben

A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN. - A logisztika alprojekt zárótanulmánya -

A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN. - A logisztika alprojekt zárótanulmánya - ZÁRÓTANULMÁNYOK GELEI ANDREA A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN - A logisztika alprojekt zárótanulmánya - A tanulmánysorozat Z1. kötete BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR VIZSGÁLATI MÓDSZER ELMÉLETI MEGALAPOZÁSA ÉS KIDOLGOZÁSA A KÉSZTERMÉK RAKTÁROZÁSI TEVÉKENYSÉG KISZERVEZÉSÉRE Ph.D. értekezés Készítette: Tamás Péter okleveles

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG LOGISZTIKAI FOLYÓIRATA

A MAGYAR HONVÉDSÉG LOGISZTIKAI FOLYÓIRATA The battle is won or lost before it ever begins by the logistician. A csatát a logisztikus már azelőtt megnyeri vagy elveszíti, mielőtt az elkezdődne. George S. Patton KATONAI LOGISZTIKA A MAGYAR HONVÉDSÉG

Részletesebben

Marketing logisztika

Marketing logisztika 2 Dankó László MSc. MA. PhD. CSc. Marketing logisztika a II. évfolyamos marketing szakos - értékesítés szakirányos MA közgazdász hallgatók számára Miskolc, 2009. 3 Szerkesztette: Dr. Dankó László PhD.

Részletesebben

Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre

Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT IGAZ HELGA 2007.

SZAKDOLGOZAT IGAZ HELGA 2007. SZAKDOLGOZAT IGAZ HELGA 2007. 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK UD-LEVELEZŐ TAGOZAT NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS SZAKIRÁNY A PANNON CSAPÁGY KFT. RAKTÁRÁNAK LOGISZTIKAI

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

PORTAL írásos oktatási segédanyag

PORTAL írásos oktatási segédanyag Teherszállítás városon belül 1 Előszó a tananyag használatához: A PORTAL projekt célja az EU kutatási eredmények gyorsabb adaptálása a helyi és regionális közlekedés szintjén. Ezt a célt új oktatási tananyagok

Részletesebben

LEADER TÍPUSÚ KONZORCIUM és AGRÁR-VIDÉK DINAMIKUS GAZDASÁGFEJESZTŐ KLASZTER Program

LEADER TÍPUSÚ KONZORCIUM és AGRÁR-VIDÉK DINAMIKUS GAZDASÁGFEJESZTŐ KLASZTER Program LEADER TÍPUSÚ KONZORCIUM ÉS AGRÁR-VIDÉK DINAMIKUS GAZDASÁGFEJLESZTŐ KLASZTER VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ a ban részt venni szándékozó LEADER Akciócsoportok és Partnerek részére (döntést előkészítő anyag) BEVEZETŐ

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Erdészeti Műszaki Ismeretek Program

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Erdészeti Műszaki Ismeretek Program NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Erdészeti Műszaki Ismeretek Program DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS A LOGISZTIKA EREDMÉNYEINEK ALKALMAZÁSA A HAZAI

Részletesebben

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással.

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással. 1 A gazdaság A gazdaság magában foglalja a fizikai és szellemi javakat, valamint szolgáltatásokat, gazdasági tevékenységeket, illetve mindezek kölcsönhatásos kapcsolatait. Állapot és folyamat egyben (statikus

Részletesebben

A LOGISZTIKA FUNKCIÓ SZEREPE A VÁLLALATI MŰKÖDÉS SIKERÉBEN

A LOGISZTIKA FUNKCIÓ SZEREPE A VÁLLALATI MŰKÖDÉS SIKERÉBEN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Nagy Judit: A LOGISZTIKA FUNKCIÓ SZEREPE A VÁLLALATI MŰKÖDÉS SIKERÉBEN VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK

Részletesebben

Az intermodális logisztikai szolgáltatások helyzetének értékelése, fejlesztési lehetőségeinek feltárása. Dr. Bokor Zoltán

Az intermodális logisztikai szolgáltatások helyzetének értékelése, fejlesztési lehetőségeinek feltárása. Dr. Bokor Zoltán Az intermodális logisztikai szolgáltatások helyzetének értékelése, fejlesztési lehetőségeinek feltárása Dr. Bokor Zoltán 1 1. Nemzetközi logisztikai trendek és hatásuk az áruszállítási folyamatokra Az

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK A GYSEV ZRT.

Részletesebben

Az élelmiszeripari kis- és középvállalkozások ellátási lánc integrációjának vizsgálata

Az élelmiszeripari kis- és középvállalkozások ellátási lánc integrációjának vizsgálata Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés Az élelmiszeripari kis- és középvállalkozások ellátási lánc integrációjának vizsgálata Készítette: Morvai

Részletesebben

SZERVEZÉS ÉS LOGISZTIKA

SZERVEZÉS ÉS LOGISZTIKA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Hajós László Pakurár Miklós Berde Csaba SZERVEZÉS ÉS LOGISZTIKA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez

Részletesebben

INVERZ LOGISZTIKAI LÁNCOK MŰKÖDÉSE ÉS OPTIMALIZÁLÁSI SZINTJEI

INVERZ LOGISZTIKAI LÁNCOK MŰKÖDÉSE ÉS OPTIMALIZÁLÁSI SZINTJEI MOSONYINÉ ÁDÁM GIZELLA * INVERZ LOGISZTIKAI LÁNCOK MŰKÖDÉSE ÉS OPTIMALIZÁLÁSI SZINTJEI Az inverz logisztika kiemelten jelentős gazdasági tevékenységek összessége a fenntarthatóság, fenntartható fejlődés

Részletesebben

AZ ISTER-GRANUM VÁLLALKOZÁSI-LOGISZTIKAI ÖVEZET OPERATÍV MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

AZ ISTER-GRANUM VÁLLALKOZÁSI-LOGISZTIKAI ÖVEZET OPERATÍV MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ISTER-GRANUM EURORÉGIÓ AZ ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ 3. KÖTET: STRATÉGIAI TERV Programigazgató Dr. Iván Zoltán Munkatársak Baják Zoltán Dr. Balogh Ákos Fábry György Dr. Kabai Vilmos Valter László Konzulens Mészáros

Részletesebben

Gyártó vállalatok modellezése

Gyártó vállalatok modellezése Gyártási folyamatok tervezése Dr. Kardos Károly Jósvai János 2005. Gyártási folyamatok, bevezetés Gyártó vállalatok modellezése Számítógéppel támogatott termelés Gyártási folyamatok, bevezetés Gyártó vállalatok

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Doktori (Ph. D) értekezés Készítette: Hágen István

Részletesebben

Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer

Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer Magdáné Német Ildikó Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1968-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben