K-Exchange-Center megállapodás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K-Exchange-Center megállapodás"

Átírás

1 K-Exchange-Center megállapodás mely létrejött egyrészről a Karatbars International GmbH Königstraße 52 D Stuttgart Telefon: másrészről K-Exchange-Center között. (KEC, Partner) Preambulum A Karatbars International GmbH értékesítési cikkeket és nemesfémből készült tárgyakat, többek között aranyrudakat forgalmaz. A KEC jogot kap arra, hogy önálló, szabad és saját felelősségére működő forgalmazóként a Karatbars International GmbH javára az értékesítési cikkeket és nemesfémből készült tárgyakat értékesítse, valamint a nemzeti jogszabályok és a jelen szerződés alábbi előírásainak megfelelően az ügyfelektől nemesfémeket visszavásároljon. A KEC 3 szerződésváltozat közül választhat: 1. Alapváltozat: Ingyenes regisztráció, valamint az ingyenes regisztrált Társult Partner valamennyi üzleti lehetősége és előnye. 2. Business-változat a következőket tartalmazza: A Partner 595 összegért a következő csomagot kapja: - 2 gramm arany, - 10 db 5 euró értékű Bonus Gold kártya, - 5 db 10 euró értékű Bonus Gold kártya, - 5 db 100 euró értékű Bonus kártya, és - 5 db Discount-Bonus kártya. A Karatbars International GmbH támogatja továbbá a Business-Center weboldalának a keresését, így az oldal lokális rákeresés esetén elsőbbséget kap, és mindig kiemelt helyen jelenik meg. Emellett lehetőséget kap arra, hogy az aranyüzlet weblapján 10 db kép helyezzen el, és az oldalt így saját reklámcéljaira használja. 1

2 3. Prémium változat a következőket tartalmazza: A KEC Partner 1595 euró összegért a következő csomagot kapja: - 3 gramm arany, - 15 db 10 euró értékű Bonus Gold kártya, - 10 db 5 euró értékű Bonus Gold kártya, - 16 db 100 euró értékű Bonus kártya, és - 8 db Discount-Bonus kártya. A Karatbars International GmbH támogatja továbbá a Business-Center weboldalának a keresését, így az oldal lokális rákeresés esetén elsőbbséget kap, és mindig kiemelt helyen jelenik meg. Emellett lehetőséget kap arra, hogy az aranyüzlet weblapján 10 db kép helyezzen el, és az oldalt így saját reklámcéljaira használja. A prémium csomaggal lehetőséget kap saját termékei feltöltésére és ajánlására. Az árakat átszámítják aranyra, és elszámolhatók Karatbars aranyban. Szerződési feltételek 1. KEC vezetésével kapcsolatos feltételek Az ajánló Partner a Karatbars International GmbH részére KE központot nyithat, ha az alábbi feltételeknek megfelel: 1. Regisztrált Társult Partnerként. 2. A célnak megfelelő méretű és berendezésű üzlethelyiséggel rendelkezik (a lakás nem elegendő). 3. Ebben az üzlethelyiségben már kereskedelmi tevékenységet végez. 2. A KEC feladatai A KEC feladata, hogy az ügyfelektől a nekik eladott Karatbars International GmbH (999,9) aranyrudakat az érvényes napi áron visszavásárolja, majd azonos áron továbbértékesítése a Karatbars International GmbH részére. Ezen ügyletért a központot az arany vételára után számított 2% mértékű jutalék illeti meg, amennyiben a központ a szerződéses kötelezettségeit nem szegte meg. Az adott napon érvényes vételárat a Karatbars International GmbH weboldalán feltüntetik. A KEC nem köteles sem az ügyfelektől az aranyat visszavásárolni, sem a Karatbars International GmbH részére továbbértékesíteni. Ha a KEC nem vásárolja vissza az ügyfelek aranyát, köteles az ügyfelek ajánlatait a Karatbars International GmbH részére továbbítani. Ebben az esetben az arany vételára után számított 1% mértékű jutalék illeti meg. 2

3 Amennyiben a KEC az ügyféltől visszavásárolja az aranyat, jogosult az aranyrudakat saját belátása szerint harmadik személyeknek vételre felkínálni. Ebben az esetben a KEC maga állapítja meg az eladási árat, a következők figyelembevételével: Nem megengedett: - az arany visszavásárlása az adott napon kötelező árnál alacsonyabb áron, és - az arany értékesítése harmadik személy részére az adott napon érvényes eladási árnál magasabb áron. 3. A KEC jogai A KEC kizárólag a Karatbars International GmbH azon termékeit jogosul felvásárolni, amelyek értékesítését a Karatbars International GmbH a mindenkori belföldi törvényeknek megfelelően írásban engedélyezte. A KEC önállóan dönt arról, hogy akar-e aranyat felvásárolni az ügyfelektől, valamint hogy a felvásárolt aranyat a Karatbars International GmbH-nak vagy harmadik személynek kívánja felkínálni. Azonban mindkét esetben a 2. -ban meghatározott árlimitek érvényesek. A KEC jogosult idegen aranyat felvásárolni, majd ennek megvételét a Karatbars International GmbH-nak felajánlani. Ebben az esetben a Karatbars International GmbH weboldalán közzétett Egyéb aranyrudak pont alatt megjelölt vételár bír kötelező érvénnyel. A KEC jogosult reklámtevékenységet végezni, azonban a Karatbars International GmbH céget közvetlenül érintő minden külső hirdetést köteles előzetesen egyeztetni. A KEC nem jogosult nyilatkozatokat tenni a Karatbars International GmbH nevében. Az ilyen jellegű nyilatkozatok nem kötelező érvényűek a Karatbars International GmbH számára, legfeljebb az azért felelős KEC számára. A KEC nem jogosult a Karatbars International GMBH képviseletére. A KEC a saját nyilatkozataiért maga felel, a Karatbars International GmbH-t a jogosulatlan nyilatkozatainak következményei alól mentesíti. Területileg nincs kizárólagossági joga, és nem köteles egyéb KEC területi illetőségi igényeit figyelembe venni. 4. A KEC kötelezettségei A KEC-t vállalkozásként kell üzemeltetni. A Partner ezért köteles minden törvényi feltételnek és hatósági követelménynek eleget tenni, gazdasági tevékenységét a mindenkori országban a becsületes kereskedés elveinek megfelelően végezni. Eszerint a Partner köteles a vállalkozást a helyileg illetékes adóhivatalban is 3

4 önállóan bejegyeztetni, és az engedélyeket a Karatbars International GmbH cégnek bemutatni. Amíg a KEC a fent megjelölt kötelezettségeknek nem tesz eleget, tevékenységét nem kezdheti meg. A KEC kivétel nélkül maga felel valamennyi jogi kötelezettsége, ezen belül a gazdasági tevékenységgel, az adózási renddel kapcsolatos, munkajogi, versenyjogi és egyéb kötelessége betartásáért. Köteles továbbá a jelen szerződésből származó honoráriumát az adóhivatalnak az előírásoknak megfelelően kimutatni, és az utánuk fizetendő adókat rendezni. A KEC mindig védi a Karatbars International GMBH érdekeit, és ügyel arra, hogy annak jó hírnevét ne veszélyeztesse. A KEC kötelezi magát arra, hogy az aktuális termékekről, különösen pedig az aranyrudak vételi és eladási árairól, továbbá minden, a vevő szempontjából fontos adatról tájékozott lesz. A KEC köteles az ügyfeleket a Karatbars International GmbH termékeiről szakszerűen és a valóságnak megfelelően tájékoztatni, az érdekeit mindig a legjobb tudása és lelkiismerete szerint védeni. A KEC számára tilos: 5. Kifejezett tilalmak - a Karatbars International GmbH aranyát a cég ügyfeleitől a Karatbars International GmbH által meghatározott, az adott napon érvényes vételi árnál alacsonyabb áron visszavásárolni, vagy az aktuális napi eladási árnál magasabb áron eladni, - a Karatbars International GmbH-ról, üzleti modelljéről, üzletpolitikájáról, vállalati folyamatairól és egyéb belső ismeretekről nyilvános nyilatkozatokat például sajtónyilatkozatokat tenni, - a cég bármikor visszavonható hozzájárulása nélkül a Karatbars International GmbH logóját, cégnevét vagy céges levélpapírját használni, - a Karatbars International GmbH értékesítési dokumentumaiban foglaltaktól eltérő tartalmú adatokat megadni vagy ilyen ígéretet tenni, - a Karatbars eredeti anyagait illetéktelen személyeknek eladni vagy átadni, - a Karatbars International GmbH szoftverét felhasználni, - a Karatbars International GmbH-val szemben fennálló követeléseit harmadik személyre átruházni, - Karatbars International GmbH munkatársait elcsábítani. 4

5 6. Titoktartás A KEC köteles az ügyfeleit és forrásait védeni, illetve az adatvédelemmel kapcsolatos valamennyi rendelkezéseit betartani. A titoktartási kötelezettség be nem tartásának nem csak kártérítési, de esetlegesen büntetőjogi felelősségre vonás is lehet a következménye. Valamennyi anyag, elsősorban a munkaanyagok, nyomtatványok, prospektusok, oktatási és céges anyagok, szerződések ezen belül a jelen megállapodás tartalma a szerzői jog hatálya alá tartozik. A KEC nem jogosult ezen anyagok kereskedelmi kapcsolatain túlmenően felhasználni, sem ezeket akár részben is harmadik személyeknek átadni vagy sokszorosítani. A KEC a 6. -ban felsorolt kötelezettségei a szerződés megszűnése után is korlátozás nélkül fennállnak. A szerződés megszűnése után, vagy ha a KEC-nek a szerződéses viszonyából kifolyólag nincs tovább szüksége az anyagokra, a további használatukra nem jogosult, és köteles ezeket visszaadni. A KEC-nek, az októl függetlenül, nincs visszatartási joga. 7. Díjazás, követelések A díjazási igény a Karatbars International GmbH-val szemben kizárólag akkor jön létre, ha: - a KEC online regisztrált a Karatbars International GmbH-nál, elfogadta jelen szerződés feltételeit, és ezeket nem szegte meg, - a Karatbars International GmbH aranyrudakra irányuló adás-vételiszerződése a KEC és az ügyfél között eredményesen létrejött, amely alapján o az ügyfél a meghatározott mennyiségű nemesfémet megkapta, o a KEC rendezte az ügylet után járó összeget a felvásárlási ár mértékében, o a KEC az ügyfél részére kiállította és átadta az adás-vételi szerződés megkötését igazoló nyugtát (minősített, vételről szóló nyugta) o a megvásárolt aranyrudak a Karatbars International GmbH-hoz megérkeztek. A KEC jutaléka a felvásárlási ár 2%-a. Az ezt meghaladó díjazási igények alaptalannak minősülnek. 5

6 8. Elszámolások A KEC díjazási igénye és ennek kifizetése a Társult Partner díjazásával és annak kifizetésével azonos, és a Marketing Terv szerint, havonta történik. Az elszámolásokba a Partner a személyes hozzáférési adatok segítségével online betekinthet. Az elszámolással kapcsolatos kifogásokat 10 munkanapon belül kell bejelenteni. Ezen időpont után az elszámolás elfogadottaknak számít. A kifizetés bankkártyával, a KEC által megadott bankszámlára, mentesítő érvényű jóváírással történik. 9. A Karatbars International GmbH kötelességei A Karatbars International GmbH köteles a KEC által felvásárolt aranyat az adott napon kötelező vételi áron tőle megvenni, amennyiben a Karatbars International GmbH termékcsaládjaiba tartozó aranyrudakról van szó. Ezen kötelezettség az egyéb eredetű aranyra nem vonatkozik. A Karatbars International GmbH kötelezi továbbá magát, hogy a KEC számára hozzáférhetővé tesz minden olyan információt és dokumentumot, amely a központ megfelelő működését biztosítja. A Karatbars International GmbH általános információkat tartalmazó, rendszeresen frissített weblapot tart fenn. Az ott létrehozott linkeken keresztül a KEC hozzájuthat a szükséges információkhoz és a nyomtatványokhoz. A Karatbars International GmbH ez által online hozzáférést bocsát a KEC rendelkezésére, a letöltési felületről online letölthető valamennyi szükséges információ és a beszerzési nyugta nyomtatványa. Amennyiben a KEC papíralapú segédanyagokat igényel, úgy ezeket saját költségére a weblapon feltüntetett áron szerezheti be. 10. A Karatbars International GmbH jogai A KEC hozzájárul ahhoz, hogy a Karatbars International GmbH bármikor kapcsolatba léphessen vele. A Karatbars International GmbH jogosult a KEC-nek utasításokat adni, amennyiben erre az üzlet eredményessége érdekében erre szükség lenne. Egyebekben a KEC nem köteles a Karatbars International GmbH utasításait betartani. 6

7 A Karatbars International GmbH a 7. és 8. szerint előzetes értesítés után jogosult a díjazási- és marketingtervet bármikor módosítani. Az új rendelkezések életbe lépésével, amennyiben a Karatbars International GmbH másképp nem rendelkezik, a régiek hatályukat veszítik. 11. A szerződés módosítása Jelen megállapodás módosításait a szerződő felek, legkésőbb két héttel a javasolt hatályba lépés előtt, online elérhető írásos formában kapják meg. Amennyiben a KEC a módosítást nem utasítja el annak életbelépését megelőzően, a módosítás elfogadottnak minősül. Abban a KEC lényeges adatok a név vagy a cím megváltozásáról nem tájékoztatja a Karatbars International GmbH-t, a cég által az online regisztrálás alkalmával megadott névre és címre küldött értesítései kézbesítettnek minősülnek. 12. A szerződés időtartama / Felmondás A megállapodás határozatlan időre szól. A megállapodást a felek kizárólag fontos okból, az adott ország törvényi előírásai szerint és az írásos forma betartása mellett bármikor felmondhatják. A fontos ok például akkor áll fenn, ha a KEC megbízhatatlannak bizonyul, elsősorban akkor, ha a Karatbars International GmbH-t miatta felelősségre vonják, vagy a KEC bűncselekmény elkövetése következményeképpen figyelmeztetésben részesül. A Karatbars International GmbH-nak akkor is jogában áll a szerződést felmondási idő nélkül felmondani, ha a KEC a megállapodás rendelkezéseit súlyosan megszegi, amely magatartással a Karatbars International GmbH, a többi KEC vagy az ügyfelek jogait csorbítja vagy hírnevüket rontja. Az ilyen magatartások közé tartozik a titoktartási kötelezettség vagy az adatvédelem szabályainak megsértése, valamint mások ügyfeleinek és munkatársainak elcsábítása, vagy ha a KEC hamis adatokat szolgáltat, vagy a törvénybe ütköző magatartást tanúsít. A Karatbars International GmbH jogosult továbbá felmondási idő nélkül a szerződést felmondani, amennyiben a KEC a Karatbars International GmbH figyelmeztetése ellenére a szerződésszegő magatartást folytatja, vagy a Karatbars International GMBH utasításait nem teljesíti. 7

8 13. A szerződés nyelve A szerződés nyelve német. Az egyéb nyelven folytatott levelezést a KEC költségére, kockázatára és felelősségére német nyelvre lefordítjuk. Az esetleges fordítási hibák nem a Karatbars International GmbH-t terhelik. 14. Közvetítés / illetékes bíróság A jelen megállapodással kapcsolatos esetleges vitás ügyeket a Felek elsősorban németországi, elismert mediátor által vezetett mediáció (közvetítés) útján próbálják rendezni. Amennyiben az esetleges vitás ügyek tárgyalás útján bármilyen oknál fogva nem rendezhetők, a felek a német törvények alapján, német bíróság előtt rendezik azokat. A felek kikötik a Stuttgarti Bíróság illetékességét. 15. Írásbeliség Jelen megállapodás módosítása vagy kiegészítése kizárólag írásos formában történhet. 16. Elválaszthatóság Amennyiben jelen megállapodás bármely rendelkezése részben vagy egészben hatálytalannak vagy teljesíthetetlennek minősülne, a törvénynek megfelelő rendelkezéssel helyettesítendő. A megállapodás többi részére ez nem vonatkozik, a helyes részek hatályban maradnak, újabb megállapodásokat nem igényelnek. A KEC esetleges Általános Kereskedelmi Feltételei hatálytalanok. Elolvasást követően jóváhagyólag aláírva., napján K-Exchange Center (cégbélyegző, aláírás) Karatbars International GmbH 8

TÖRZSVÁSÁRLÓI SZABÁLYZAT

TÖRZSVÁSÁRLÓI SZABÁLYZAT TÖRZSVÁSÁRLÓI SZABÁLYZAT A mindenkor érvényes Szabályzat elérhető és letölthető a www.markuselixir.hu weboldalon. 1. A Törzsvásárlói Szabályzat hatálya, értelmező rendelkezések 1.1. A jelen Törzsvásárlói

Részletesebben

FRANCHISE SZERZŐDÉS. (székhely:.., cg.:., adószám:, képv.:..) a továbbiakban: Egyéni Franchise Vállalkozás között

FRANCHISE SZERZŐDÉS. (székhely:.., cg.:., adószám:, képv.:..) a továbbiakban: Egyéni Franchise Vállalkozás között FRANCHISE SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről SALVA Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Aradi utca 69/A., cg.:13-09-095485, adószám: 13082341-2-13, képv.:

Részletesebben

Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Általános Szerződési Feltételek

Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Általános Szerződési Feltételek Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Általános Szerződési Feltételek A Business Box Kft. (székhely: 1037 Budapest, Királylaki út 60, cégjegyzékszám: 01-09-872391; közösségi adószám: HU13772011)

Részletesebben

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program Üzleti Általános Szerződési Feltételek Too Good Kft. székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. cégjegyzékszáma: 01-09-959078 adószáma: 23301326-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

A Wirecard Central Eastern Europe GmbH ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (a továbbiakban: Wirecard CEE)

A Wirecard Central Eastern Europe GmbH ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (a továbbiakban: Wirecard CEE) A 1. Fogalmak 1.1. Az Ügyfél a Wirecard CEE szerződéses partnere. Ettől eltérően az Ügyfél más dokumentumokban megbízóként, felhasználóként, kereskedőként, üzletüzemeltetőként, szerződéses vállalkozóként

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan)

Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan) Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan) Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.wezzpage.hu weboldalon (a továbbiakban:

Részletesebben

Klassz.hu Általános Szerződési Feltételek

Klassz.hu Általános Szerződési Feltételek Klassz.hu Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Habostorta Kft. (1094 Budapest, Tűzoltó u. 59. Cg. 01-09-687659; a továbbiakban: Üzemeltető) által

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS

FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Jelen dokumentum (a továbbiakban: Szerződés) részletezi azon a feltételeket, amelyek a DLM Consulting Kft. (a továbbiakban DLM) által nyújtott szolgáltatások Felhasználók általi

Részletesebben

LUI.HU - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - V.2013/01

LUI.HU - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - V.2013/01 I. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák az Utazzitthon.hu Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által működtetett, a http://www.lui.hu/ weboldalon

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA- KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA- KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA- KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS Jelen szerződés létrejött egyrészről az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, mint villamos energia-kereskedő

Részletesebben

1.1. Jelen online Webáruház (a továbbiakban: Webáruház) fejlesztője és üzemeltetője, valamint a Webáruházban forgalmazott termékek eladója:

1.1. Jelen online Webáruház (a továbbiakban: Webáruház) fejlesztője és üzemeltetője, valamint a Webáruházban forgalmazott termékek eladója: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VISZONTELADÓK RÉSZÉRE Tartalom: 1. Felek 2. A Webáruházban forgalmazott termékekre vonatkozó általános tudnivalók 3. A viszonteladói keretszerződés megkötése, a regisztráció

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-671000,

Részletesebben

Magyarországi Volksbank Rt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési szolgáltatási Üzletszabályzat

Magyarországi Volksbank Rt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési szolgáltatási Üzletszabályzat Magyarországi Volksbank Rt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési szolgáltatási Üzletszabályzat Jelen Üzletszabályzatot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2005. november 22- én kelt E-III-1167/2005.

Részletesebben

Partneri Üzletszabályzat

Partneri Üzletszabályzat CITY HITELBRÓKER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG PARTNERI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. 05. 20. CITY HITELBRÓKER KFT. Cégjegyzékszáma: 13-09-118810 Adószám: 14246872-2-13 1. oldal v15.05. Általános rendelkezések

Részletesebben

Közzététel: 2012.03.05. Shell üzemanyagkártya ÁKM

Közzététel: 2012.03.05. Shell üzemanyagkártya ÁKM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

FAKTORÁLÁSI KERETSZERZŐDÉS. Jelen faktorálási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) 2005.év.hó napján jött létre egyrészről

FAKTORÁLÁSI KERETSZERZŐDÉS. Jelen faktorálási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) 2005.év.hó napján jött létre egyrészről /2005. számú FAKTORÁLÁSI KERETSZERZŐDÉS Jelen faktorálási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) 2005.év.hó napján jött létre egyrészről Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: KSH szám: Cég

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA v.1.5.

ÜZLETSZABÁLYZATA v.1.5. AZ EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA v.1.5. Az igazgatói utasítás hatályba léptető határozatának száma: 2012/12/1. 2014/03/31. 2/18.11.2014. 2/03.12.2014.

Részletesebben

Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe. Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. hatályos 2012. február 10. napjától

Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe. Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. hatályos 2012. február 10. napjától Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat hatályos 2012. február 10. napjától Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság

Részletesebben

SZOLNOK-PRESS BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /ÁSZF/

SZOLNOK-PRESS BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /ÁSZF/ SZOLNOK-PRESS BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /ÁSZF/ A Szolgáltató Szolnok-Press Bt. Név: Szolnok-Press Bt. (insms-net) Székhely: 5000 Szolnok, Nagy Imre krt. 4. Képviselő neve: Berta László, üzleti

Részletesebben

iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése

iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése Az iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése Bevezetés A jelen módosított és újrafogalmazott Kereskedési- és Számla Szerződés ( Kereskedési Szerződés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK AZ INLERNET TÖRZSVÁSÁRLÓI KÖZÖSSÉG TÖRZSVÁSÁRLÓI SZÁMÁRA Az Inlernet Worldwide AG. (a továbbiakban: "Inlernet") egy Nemzetközi Törzsvásárló Közösséget (a továbbiakban: "Inlernet-Rendszer") üzemeltet, melyben,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.gyakornok.com URL alatt elérhető weboldalon

Részletesebben

Mellékletek, ami nélkül érvénytelen a szerződés:

Mellékletek, ami nélkül érvénytelen a szerződés: Mellékletek, ami nélkül érvénytelen a szerződés: [ ] 2 db szerződés aláírva minden oldalon a kapcsolattartó, és a kezes részéről is [ ] A Megbízott személyazonosító okmányának, és lakcímkártyájának másolata,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről a(z) Hír-Adás Sajtóügynökség

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek COMpose- IT Informatikai Kft.

Általános Szerződési Feltételek COMpose- IT Informatikai Kft. Általános Szerződési Feltételek COMpose- IT Informatikai Kft. A Társaság székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szalag u. 4/9. Postázási cím: 4400 Nyíregyháza, Szalag u. 4/9. A Társaság cégjegyzékszáma: Cg.15-06-

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Bevezetés, cégadatok Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.mybabyhug.com webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető szolgáltatás igénybe vevő (továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.wwieland.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.wwieland.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.wwieland.hu Üdvözöljük a Wieland és Wieland Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

BG Finance Zrt. Ingatlan Lízing Üzletszabályzat. hatályos: 2012. április 2.

BG Finance Zrt. Ingatlan Lízing Üzletszabályzat. hatályos: 2012. április 2. hatályos: 2012. április 2. I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK... 3 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK... 3 2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 9 II. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 10 1. ÜZLETSZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 10 2. ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd -

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos)

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos) Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos) Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák

Részletesebben