Arculati dokumentáció. Új Széchenyi Terv arculati kézikönyv az Európai Unió támogatásokból megvalósuló projektekhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Arculati dokumentáció. Új Széchenyi Terv arculati kézikönyv az Európai Unió támogatásokból megvalósuló projektekhez"

Átírás

1 Arculati dokumentáció Új Széchenyi Terv arculati kézikönyv az Európai Unió támogatásokból megvalósuló projektekhez 1

2 2

3 Kézikönyv hatálya, hazai és uniós szabályozás vonatkozó rendelkezései A kézikönyv hatálya a támogatási szerződéssel rendelkező projektgazdákra terjed ki. A kedvezményezett a pályázattal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének teljesítése során jelen dokumentumban leírtak szerint köteles eljárni. Az irányadó jogszabályok elsősorban: A 1083/2006/EK tanácsi rendelet általános szabályozása mellett a 1828/2006/EK bizottsági végrehajtási rendelet határozza meg részletesen az Európai Bizottság tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeit. A programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet. Európai uniós támogatásból megvalósuló projektekhez kötelező tájékoztatói tevékenység gyakorlati útmutatói: Az Egységes Működési Kézikönyve (interaktív formában elérhető a weboldalon) Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei című útmutató (elérhető a weboldalon) Jelen Arculati Kézikönyv 1

4 1828/2006/EK rendelet kapcsolódó cikkelyei: 8. cikk A kedvezményezettek tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó intézkedésekkel kapcsolatos feladatai (1) A kedvezményezett feladata, hogy a nyilvánosságot a (2) (4) bekezdésben előírt intézkedések útján tájékoztassa az alapoktól kapott támogatásról. (2) A kedvezményezett köteles jól látható helyen nagy méretű állandó tájékoztató táblát felállítani legkésőbb az alábbi feltételeknek megfelelő művelet elvégzését követő hat hónapon belül: a) a művelethez történő állami hozzájárulás meghaladja az eurót, b) a művelet fizikai tárgy megvásárlásából, az infrastruktúra vagy építkezési műveletek finanszírozásából áll. A táblán fel kell tüntetni a művelet jellegét és elnevezését, valamint a 9. cikkben előírt információkat. Ez az információ a tábla legalább 25 %-át kitölti. (3) A kedvezményezett köteles a következő feltételeknek megfelelő művelet végrehajtása közben valamennyi művelet helyszínén hirdetőtáblát állítani: a) a művelethez történő állami hozzájárulás meghaladja az eurót, b) a művelet infrastruktúra vagy építkezési művelet finanszírozásából áll. A 9. cikkben előírt információ a hirdetőtábla legalább 25 %-át kitölti. Amikor a művelet befejeződik, a hirdetőtáblát a (2) bekezdésben említett állandó tájékoztató táblával kell felváltani. (4) Ha a művelethez az ESZÁ-val közösen finanszírozott operatív program keretében nyújtanak finanszírozást, illetve ha adott esetben a művelethez az ERFÁ-ból vagy a Kohéziós Alapokból nyújtanak finanszírozást, a kedvezményezett biztosítja, hogy a műveletben résztvevők értesülnek erről a finanszírozásról. A kedvezményezett egyértelmű tájékoztatást nyújt arról, hogy az elvégzendő műveletet az ESZÁ-ból, az ERFÁ-ból vagy a Kohéziós Alapból társfinanszírozott operatív program keretében választották ki. Az ilyen művelettel kapcsolatos mindenféle dokumentumban, legyen az jelenléti ív vagy egyéb tanúsítvány, szerepelnie kell annak a megállapításnak, hogy az operatív programot az ESZA, illetve adott esetben az ERFA vagy a Kohéziós Alap társfinanszírozta. 9. cikk A művelet tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó intézkedéseinek technikai jellemzői a kedvezményezettek, lehetséges kedvezményezettek és a nyilvánosság felé irányuló valamennyi tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó intézkedésben szerepelnie kell a következőknek: a) az Európai Unió jelképe az I. mellékletben leírt grafikus szabványoknak megfelelően, az Európai Unióra tett utalással együtt, b) az érintett alapra vonatkozó utalás: i) az ERFA esetében: Európai Regionális Fejlesztési Alap, ii) a Kohéziós Alap esetén: Kohéziós Alap, iii) az ESZA esetén: Európai Szociális Alap, c) az irányító hatóság kiválasztott jelmondat annak megvilágítására, hogy a Közösség közreműködése milyen hozzáadott értéket ad, lehetőség szerint: Az Ön jövőjébe ruházunk be. Kisebb reklámtárgyakra nem vonatkoznak a b) és c) pont rendelkezései. 2

5 Tartalom Alapelemek - Kézikönyv hatálya, 1 hazai és uniós szabályozás vonatkozó rendelkezései - Logó használat 4 - Arányosítási rendszer 8 - A magyarország Megújul szlogen 9 használata - Arculati színek 10 - Arculati betűkészlet 11 - Az infoblokk és kötelező elemek használata 12 - Európai uniós zászló arculati előírásai 14 KEDVEZMÉNYEZETTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖN FEJEZET - A típusú Hirdetőtábla 18 - B típusú Hirdetőtábla 20 - C típusú Tájékoztatási tábla 22 - D típusú Emlékeztető tábla 26 - Projektesemény meghívó 30 3

6 LOGó HASZNÁLAT Magyar nyelvű logó Színes, normál logó Szürkeárnyalatos normál logó Fekete-fehér normál logó 1 szín (Pantone 368) normál logó 4

7 ArculA ti dokumentáció logó verziók kumentáció logó verziók Új Széchenyi Terv arculati kézikönyv az Európai Unió támogatásokból megvalósuló projektekhez Nagy logó l logó ormál logó ret Logó LOGó HASZNÁLAT 4 ArculA ti dokumentáció logó verziók x/5 x/5 Logó 4.5mm x x/10 Színes, normál Minimális logó izolációs távolság a logó körül x/10 Színes, normál logó A nagy logót csak indokolt esetekben, kreatív megoldásoknál (pl dekoráció) használjuk, minden egyéb esetben a normál verziót kell használni. Fekete-fehér normál logó Színes, normál logó Minimális méret Fekete-fehér normál logó Minimális méret esetében törekedni Fekete-fehér kell a logó normál 1 színű logó változatainak használatára. Minimális méret x/5 x/5 x Csak embléma Körvonallal x/10 x/10 x/5 x/5 x/5 x/5 x/10 Nagy logó Csak logotípia Szövegbe A nagy logót csak indokolt esetekben, kreatív megoldásoknál (pl dekoráció) használjuk, minden egyéb esetben a normál Nagy verziót logó kell használni. A nagy logót csak indokolt Minimális esetekben, izolációs kreatív távolság megoldásoknál a logó körül (pl dekoráció) használjuk, minden egyéb esetben a normál verziót kell használni. x/10 Minimális izolációs Nagy logó 5 A m A nagy logót csak indokolt esetekben, kreatí megoldásoknál (pl dekoráció) használjuk, mind egyéb esetben a normál verziót k használni.

8 ArculA ti dokumentáció logó t iltott ha sznála t A tiltott LOGó tiltott használat HASZNÁLATa Csak embléma Csak logotípia A minimális izolációs távolságon belül kombinálva más logókkal Más színekkel Körvonallal Szövegbe zárva Cuptati dolo delentia sin consentus eatendipiet as reriberupta consenihit ullectus ditasinum estinve lessunt iuntempor mil ius el modis int alici ut ut eos dolest quiatius. Xerae ventibusciat reri doloribhent molupta turibusam ute volupta testemporit labo. Nam exeriti assundis quo blaut ventium eniminctatin consequae labor as eum lam aut di doluptatur simetur sitatibero estiis eum eos ipsa quam, ommolut rati dolecum as es maiorem poreressi aut por sedi adiores sundit eniendi quatiaspides in num id quia et voles idi omni ducidit aribusa ndelibe rnatio. Itatas cus nestiur, cone peliquos ex es eium quuntist, secatin comnim sequam, sint Háttérként használva 6 5

9 ArculA ti dokumentáció logó A logó háttér előtt Új Széchenyi Terv arculati kézikönyv az Európai Unió támogatásokból megvalósuló projektekhez A Logó logó háttér előtt előtt A logót lehetőleg fehér háttér előtt kell használni. Nem fehér háttér előtti használat esetén törekedni kell a lehető legnagyobb kontraszt elérésére a logó és a háttér között. A logónak nincsen negatív verziója, sötét háttér előtt fehér keretben kell használni 7

10 A R CUL A T I D OKUME N T Á CIÓ L O G Ó ELH E L YEZ É S, A RÁNY O S Í T Á S Új Széchenyi Terv arculati kézikönyv az Európai Unió támogatásokból megvalósuló projektekhez Arányosítási ELHELYEZÉS, ARÁNYOSÍTÁS rendszer 3x 3x 90% Black, DIN Pro Light 12% Black x x/5 x x/5 Lorem ipsum x x/5 Atis comnihicipid et, consequi coneculpa non peria eatemol uptat. At ut landit restibustrum in nobis aut et omnis et optur. Qui dusam, que magniscit occus aut et voluptatur? Qui ab inus destibearum fuga. Rum undiost, ulparum quiassum asin reperia A4 3x A4 3x 100% Black, DIN Pro Light A5 2x 4x 68

11 ArculA ti dokumentáció logó A magya rország megújul logó ha sznála t A Új Széchenyi Terv arculati kézikönyv az Európai Unió támogatásokból megvalósuló projektekhez A magyarország magyarország megújul Megújul Logó szlogen használata használata A Magyarország megújul logó használata minden Új Széchenyi Terv felületen kötelező. A logó alapja átlátszó. Logó háttér előtt Logó fehér alapon 8 9

12 ArculA ti dokumentáció ArculA ti színek ArcULATi Arculati SzínEk színek Zöld Szürke Fekete A Magyarország megújul logó színei Színrendszerek CMYK C 60% C 0% C 0% C 0% C 100% C 0% M 0% M 0% M 0% M 100% M 0% M 69% Y 100% Y 0% Y 0% Y 100% Y 100% Y 100% K 0% K 90% K 100% K 0% K 20% K 0% RGB R 140% R 63% R 0% R 193% R 6% R 207% G 179% G 63% G 0% G 100% G 124% G 107% B 53% B 63% B 0% B 31% B 57% B 29% Pantone Process Black

13 Új Széchen y i Ter v a rcul ati k é zikön y v a z Európa i Unió tá mogatá sok ból megva lósuló projek tek he z A r c u l At i d o k u m e n tá c i ó A r c u l At i b e t ű k é s z l e t e k Arcul ati Betűkészlet ArcuLAti betűkészletek Elsődleges fontkészlet din Pro Light abcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz AbcdeéfghiíjkLmnoóöőPQrstuúüűvwxyz DIN Pro bold abcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz abcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz SENTINEL BOOK abcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz ABCDEéFGHIíjKLMNOóöőPqRSTuÚüűVwXYZ Sentinel Semibold Másodlagos fontkészlet (irodai alkalmazás esetén) Verdana regular abcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz abcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz Verdana italic abcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz abcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz Verdana bold abcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz abcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz Verdana bold italic abcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz abcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz Georgia abcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűv wxyz abcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűv wxyz Georgia italic abcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz abcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz abcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz abcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz Sentinel bold abcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűv wxyz abcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűv wxyz abcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz abcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz Georgia bold Georgia bold italic abcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz abcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz 11

14 Az infoblokk és kötelező elemek használata 12 Az infoblokk és a kötelező elemek alkotta egység körül az ajánlott izolációs távolság x, a minimális, x/2. x egyenlő a Magyarország megújul logó mindenkori magasságával.

15 Az infoblokk és kötelező elemek használata Kötelező elemek: Magyarország megújul szlogen logó Infoblokk EU logó és az uniós hozzájárulásra utaló mondat az érintett alap megnevezésével Betűtípus: Dinpro, mérete a tartalom függvénye ERFA finanszírozás esetén: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. ESZA finanszírozás esetén: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. KA finanszírozás esetén: A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. 13

16 Európai uniós zászló arculati előírásai Az EU emblémája 12 csillagot tartalmaz, mely nincs összefüggésben a tagállamok számával. A csillagok száma nem változtatható és minden csillagnak egymáshoz képest függőleges irányban -egyenes állásban- kell elhelyezkednie. Egyes alkalmazásokban a zászló alatt helyezkedik el az Európai Unió felirat a zászló színében, DINPro-Regular betűtípussal. Színspecifikáció: Európai Unió kék: Pantone Reflex blue Négy színre bontás esetén: cyan 95% magenta 74% yellow 5% black 1% sárga: Pantone Yellow C Négy színre bontás esetén: cyan 2% magenta 4% yellow 91% black 0% 14

17 Az EU zászló egyéb megengedett 1 színben használatos alkalmazásai. Az Európai Unió feliratot mindig a zászló színében, DINPro-Regular betűtípussal kell alkalmazni. Európai Unió 15

18 16

19 KEDVEZMÉNYEZETTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖN FEJEZET - A típusú Hirdetőtábla 18 - B típusú Hirdetőtábla 20 - C típusú Tájékoztatási tábla 22 - D típusú Emlékeztető tábla 26 - Projektesemény meghívó 30 17

20 ArculA ti dokumentáció tájékozta tó táblák Új Széchenyi Terv arculati kézikönyv az Európai Unió támogatásokból megvalósuló projektekhez A típusú hirdetőtábla Méret: 5040x2380 mm (Europlakát) 5040 A TÍPUSÚ HIRDETŐTÁBLA Alulra és jobbra igazítva: 2380 A projekt megnevezése kerül ide max. 3 sorban Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: Ft Kivitelezés ideje: Kedvezményezett: Település Önkormányzata 170 DIN Pro Bold 440/480pt, All Caps DIN Pro Medium 200/300pt DIN Pro Bold 440/480pt, All Caps DIN Pro Medium 200/300pt DIN Pro Medium 200/260pt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Csak az EU logó és az uniós hozzájárulásra utaló mondat számára használható felület (a hirdetőtábla 25%-át elfoglaló felület) DIN Pro Medium 340/420pt 18 2

21 A Kedvezményezettek a táblák ( A és B típusó Hirdetőtábla, Tájékoztatási tábla C típus, Emlékeztető tábla D típus) helyes alkamazására vonatkozó kérdéseikkel a pályázat lebonyolításában résztvevő Közreműködő Sezervezethez fordulhatnak. A TÍPUSÚ HIRDETŐTÁBLA Kötelező tartalmi elemek: Projekt megnevezése A támogatás összege Kedvezményezett megnevezése A kivitelezés kezdetének és befejezésének az időpontja Kötelező formai elemek: Új Széchenyi Terv logó Magyarország megújul szlogen logó Infoblokk EU logó és az uniós hozzájárulásra utaló mondat az érintett alap megnevezésével a hirdetőtábla 25%-át elfoglaló területen. Betűtípus: DinPro, mérete a tartalom függvénye Kivitelezés: Mérete: 5040x2380 mm Minden helyszínnél egyedi tervezést igényel (láthatósági szempontoknak és környezeti tényezőknek megfelelően). Az alaptábla hagyományos plakátragasztásos technikával készül. ERFA finanszírozás esetén: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. ESZA finanszírozás esetén: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. KA finanszírozás esetén: A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. 19

22 ArculA ti dokumentáció tájékozta tó táblák b típusú hirdetőtábla Méret: 3000x1500 mm 3000 B TÍPUSÚ HIRDETŐTÁBLA Alulra és jobbra igazítva: 1500 A projekt megnevezése kerül ide max. 3 sorban Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: Ft Kivitelezés ideje: Kedvezményezett: Település Önkormányzata 130 DIN Pro Bold 240/260pt, All Caps DIN Pro Medium 120/180pt DIN Pro Bold 240/260pt, All Caps DIN Pro Medium 120/180pt DIN Pro Medium 120/160pt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Csak az EU logó és az uniós hozzájárulásra utaló mondat számára használható felület (a hirdetőtábla 25%-át elfoglaló felület) DIN Pro Medium 210/260pt 20 3

23 A Kedvezményezettek a táblák ( A és B típusó Hirdetőtábla, Tájékoztatási tábla C típus, Emlékeztető tábla D típus) helyes alkamazására vonatkozó kérdéseikkel a pályázat lebonyolításában résztvevő Közreműködő Sezervezethez fordulhatnak. B TÍPUSÚ HIRDETŐTÁBLA Kötelező tartalmi elemek: Projekt megnevezése A támogatás összege Kedvezményezett megnevezése A kivitelezés kezdetének és befejezésének az időpontja Kötelező formai elemek: Új Széchenyi Terv logó Magyarország megújul szlogen logó Infoblokk EU logó és az uniós hozzájárulásra utaló mondat az érintett alap megnevezésével a hirdetőtábla 25%-át elfoglaló területen. Betűtípus: DinPro, mérete a tartalom függvénye Kivitelezés: Mérete: 3000x1500 mm Minden helyszínnél egyedi tervezést igényel (láthatósági szempontoknak és környezeti tényezőknek megfelelően). Az alaptábla hagyományos plakátragasztásos technikával készül. ERFA finanszírozás esetén: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. ESZA finanszírozás esetén: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. KA finanszírozás esetén: A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. 21

24 ArculA ti dokumentáció tájékozta tó táblák Új Széchenyi Terv arculati kézikönyv az Európai Unió támogatásokból megvalósuló projektekhez C típusú hirdetőtábla Méret: 594x420 mm, fekvő 594 C TÍPUSÚ tájékoztató tábla A projekt megnevezése kerül ide max. 4 sorban Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: Ft Kivitelezés ideje: Kedvezményezett: Település Önkormányzata Alulra és jobbra igazítva: DIN Pro Bold 58/65pt, All Caps DIN Pro Medium 28/43pt DIN Pro Bold 58/65pt, All Caps DIN Pro Medium 28/43pt DIN Pro Medium 28/38pt 31 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Csak az EU logó és az uniós hozzájárulásra utaló mondat számára használható felület (a hirdetőtábla 25%-át elfoglaló felület) A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg DIN Pro Medium 43/52pt ,

25 A Kedvezményezettek a táblák ( A és B típusó Hirdetőtábla, Tájékoztatási tábla C típus, Emlékeztető tábla D típus) helyes alkamazására vonatkozó kérdéseikkel a pályázat lebonyolításában résztvevő Közreműködő Sezervezethez fordulhatnak. C TÍPUSÚ tájékoztató tábla Kötelező tartalmi elemek: Projekt megnevezése A támogatás összege Kedvezményezett megnevezése A kivitelezés kezdetének és befejezésének az időpontja Kötelező formai elemek: Új Széchenyi Terv logó Magyarország megújul szlogen logó Infoblokk EU logó és az uniós hozzájárulásra utaló mondat az érintett alap megnevezésével a hirdetőtábla 25%-át elfoglaló területen. Betűtípus: DinPro, mérete a tartalom függvénye Kivitelezés: Mérete: 594x420 mm Papíralapon 4 színes nyomással, bekeretezve. Amennyiben az emlékeztető tábla műemlék jellegű és/vagy olyan épületre kerül amelynek külleme azt megkívánja a tábla készülhet részből, gravírozással megmunkálva. Ez esetben el lehet tekinteni a színes kivitelezéstől. ERFA finanszírozás esetén: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. ESZA finanszírozás esetén: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. KA finanszírozás esetén: A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. 23

26 C TÍPUSÚ tájékoztató Méret: 420x594 mm, álló tábla A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával A projekt az Európai valósul meg. Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A PROJEKT MEGNEVEZÉSE KERÜL IDE MAX. A 4 PROJEKT SORBAN MEGNEVEZÉSE által nyújtott támogatás összege: KERÜL IDE FT MAX. 4 SORBAN Az Európai Unió és a Magyar Állam Kivitelezés ideje: Kedvezményezett: Az Európai Település Unió Önkormányzata a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség FT Kivitelezés ideje: Kedvezményezett: Település Önkormányzata 15 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség , , ,5 9 29, , Alulra és jobbra igazítva: DIN Pro Bold 58/65pt, All Caps DIN Alulra Pro és Medium jobbra igazítva: 28/43pt DIN Pro Bold Medium 28/38pt DIN 58/65pt, Pro Bold All Caps 58/65pt, All Caps DIN Pro Medium 28/43pt DIN Pro Medium 28/43pt DIN Pro Medium 28/38pt DIN Pro Medium 28/38pt DIN Pro Bold 58/65pt, All Caps DIN Pro Medium 28/43pt DIN Pro Medium 28/38pt Csak az EU logó és az uniós hozzájárulásra utaló mondat számára használható felület (a hirdetőtábla 25%-át elfoglaló felület) Csak az EU logó és az uniós hozzájárulásra utaló mondat számára használható felület (a hirdetőtábla 25%-át DIN elfoglaló Pro Medium felület) 44/52pt DIN Pro Medium 44/52pt Méret: 420x594 mm, álló ,5

27 A Kedvezményezettek a táblák ( A és B típusó Hirdetőtábla, Tájékoztatási tábla C típus, Emlékeztető tábla D típus) helyes alkamazására vonatkozó kérdéseikkel a pályázat lebonyolításában résztvevő Közreműködő Sezervezethez fordulhatnak. C TÍPUSÚ tájékoztató TÁBLA Kötelező tartalmi elemek: Projekt megnevezése A támogatás összege Kedvezményezett megnevezése A kivitelezés kezdetének és befejezésének az időpontja Kötelező formai elemek: Új Széchenyi Terv logó Magyarország megújul szlogen logó Infoblokk EU logó és az uniós hozzájárulásra utaló mondat az érintett alap megnevezésével a hirdetőtábla 25%-át elfoglaló területen. Betűtípus: DinPro, mérete a tartalom függvénye Kivitelezés: Mérete: 420x594 mm Papíralapon 4 színes nyomással, bekeretezve. Amennyiben az emlékeztető tábla műemlék jellegű és/vagy olyan épületre kerül amelynek külleme azt megkívánja a tábla készülhet részből, gravírozással megmunkálva. Ez esetben el lehet tekinteni a színes kivitelezéstől. ERFA finanszírozás esetén: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. ESZA finanszírozás esetén: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. KA finanszírozás esetén: A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. 25

28 ArculA ti dokumentáció tájékozta tó táblák Új Széchenyi Terv arculati kézikönyv az Európai Unió támogatásokból megvalósuló projektekhez D típusú hirdetőtábla Méret: 297x210 mm (A4), fekvő. Nagyobb táblák esetén a méreteket és a betűfokozatokat a következő értékekkel kell növelni: A3 (420x297) n*420/297 A2 (594x420) n*2 A1 (841x594) n*841/ D TÍPUSÚ emlékeztető TÁBLA ,5 A projekt megnevezése kerül ide max. 4 sorban Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: Ft Kivitelezés ideje: Kedvezményezett: Település Önkormányzata Alulra és jobbra igazítva: DIN Pro Bold 29/32pt, All Caps DIN Pro Medium 14/21pt DIN Pro Bold 29/32pt, All Caps DIN Pro Medium 14/21pt DIN Pro Medium 14/19pt 15,5 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ,5 15,5 Csak az EU logó és az uniós hozzájárulásra utaló mondat számára használható felület (a hirdetőtábla 25%-át elfoglaló felület) A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 31,5 10 DIN Pro Medium 22/26pt ,5 61,

29 A Kedvezményezettek a táblák ( A és B típusó Hirdetőtábla, Tájékoztatási tábla C típus, Emlékeztető tábla D típus) helyes alkamazására vonatkozó kérdéseikkel a pályázat lebonyolításában résztvevő Közreműködő Sezervezethez fordulhatnak. D TÍPUSÚ emlékeztető TÁBLA Kötelező tartalmi elemek: Projekt megnevezése A támogatás összege Kedvezményezett megnevezése A kivitelezés kezdetének és befejezésének az időpontja Kötelező formai elemek: Új Széchenyi Terv logó Magyarország megújul szlogen logó Infoblokk EU logó és az uniós hozzájárulásra utaló mondat az érintett alap megnevezésével a hirdetőtábla 25%-át elfoglaló területen. Betűtípus: DinPro, mérete a tartalom függvénye Kivitelezés: Mérete: min. A4 - max. A1 fekvő formátum Anyag: fehér vagy transzparens plexi Megmunkálás: táblanyomóval vagy fóliázva színesben Amennyiben az emlékeztető tábla műemlék jellegű és/vagy olyan épületre kerül, amelynek külleme azt megkívánja a tábla készülhet részből, gravírozással megmunkálva. Ez esetben el lehet tekinteni a színes kivitelezéstől. ERFA finanszírozás esetén: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. ESZA finanszírozás esetén: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. KA finanszírozás esetén: A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. 27

30 210 7,5 D TÍPUSÚ emlékeztető TÁBLA 297 A PROJEKT MEGNEVEZÉSE KERÜL IDE MAX. 4 SORBAN Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT Kivitelezés ideje: Kedvezményezett: Település Önkormányzata Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ,5 4,5 14 4,5 Alulra és jobbra igazítva: DIN Pro Bold 29/32pt, All Caps DIN Pro Medium 14/21pt DIN Pro Medium 14/19pt DIN Pro Bold 29/32pt, All Caps DIN Pro Medium 14/21pt DIN Pro Medium 14/19pt Méret: 210x297 mm (A4), álló. Nagyobb táblák esetén a méreteket és a betűfokozatokat a következő értékekkel kell növelni: A3 (420x297) n*420/297 A2 (594x420) n*2 A1 (841x594) n*841/297 14,5 25 Csak az EU logó és az uniós hozzájárulásra utaló mondat számára használható felület (a hirdetőtábla 25%-át elfoglaló felület) A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 41,5 8 DIN Pro Medium 22/26pt ,5 8,5

31 A Kedvezményezettek a táblák ( A és B típusó Hirdetőtábla, Tájékoztatási tábla C típus, Emlékeztető tábla D típus) helyes alkamazására vonatkozó kérdéseikkel a pályázat lebonyolításában résztvevő Közreműködő Sezervezethez fordulhatnak. D TÍPUSÚ emlékeztető TÁBLA Kötelező tartalmi elemek: Projekt megnevezése A támogatás összege Kedvezményezett megnevezése A kivitelezés kezdetének és befejezésének az időpontja Kötelező formai elemek: Új Széchenyi Terv logó Magyarország megújul szlogen logó Infoblokk EU logó és az uniós hozzájárulásra utaló mondat az érintett alap megnevezésével a hirdetőtábla 25%-át elfoglaló területen. Betűtípus: DinPro, mérete a tartalom függvénye Kivitelezés: Mérete: min. A4 - max. A1 álló formátum Anyag: fehér vagy transzparens plexi Megmunkálás: táblanyomóval vagy fóliázva színesben Amennyiben az emlékeztető tábla műemlék jellegű és/vagy olyan épületre kerül, amelynek külleme azt megkívánja a tábla készülhet részből, gravírozással megmunkálva. Ez esetben el lehet tekinteni a színes kivitelezéstől. ERFA finanszírozás esetén: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. ESZA finanszírozás esetén: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. KA finanszírozás esetén: A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. 29

32 PROJEKTESEMÉNY MEGHÍVÓ LA4 formátum Felülre és balra igazítva: 9 22,5 MEghívó DIN Pro Medium 30/36pt 12,5 11 6,5 5 4,5 Projekt megnevezése Ünnepélyes alapkő letételére (MINTA) Ed quisi qui ut doluptur? Quisquas es nectiat emporib eaquam ad estiuntotas et alisquat ipis dolenih illacesciam ute rehenis venis sitasimendam quiae veribusam esti ium aut as eliquis est odi blanis sectate molessimi, sequi ipsum fuga. Ut dolut prorerspis aut aut enderum fuga. Tem. Saperum que into ducipsant est et ex exceribus et imus et vellupiciis et voluptate nobis non et estiatem et venis dicid et elestem perest volupta niet dolupta turesciis derror aut officillenis explam ime debis maximillam di doluptati aut dem. DIN Pro Medium 20/24pt DIN Pro Medium 9/11pt Sentinel Book 9/11pt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Projektlogó (ha van) A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 3,5 6,

33 PROJEKTESEMÉNY MEGHÍVÓ A/5 fekvő és álló formátum DIN Pro Medium 28/30pt, All Caps Meghívó 22,5 23,5 13,5 11 6,5 5 4, Meghívó Projekt megnevezése Ünnepélyes alapkő letételére (MINTA) Felülre és balra igazítva: DIN Pro Medium 30/36pt Ed quisi qui ut doluptur? Quisquas es nectiat emporib eaquam ad estiuntotas et alisquat ipis dolenih illacesciam ute rehenis venis sitasimendam quiae veribusam esti ium aut as eliquis est odi blanis sectate molessimi, sequi ipsum fuga. Ut dolut prorerspis aut aut enderum fuga. Tem. Saperum que into ducipsant est et ex exceribus et imus et vellupiciis et voluptate nobis non et estiatem et venis dicid et elestem perest volupta niet dolupta turesciis derror aut officillenis explam ime debis maximillam di doluptati aut dem. Nam, nit ullatius aborende nisciunt quid undendit ma voluptatium ariant.ac rem vius. Soludep eriorumeis, forum Pat qua in tam publiis horum ommoven tracips erdiis. M. Habit, quostem der adees cultum fue det atque contrum obunulis hos At acrem mant, sena, oc res condinat, ses At ad mo C. Bonclem consum ocupiorbit, C. Civider itidet; inicast orbitus halinere virmilnequam possimprio, ut incerdieris. At finum publi publiciorum patius etius, que perunum senatra con virmihi, ve, noc te, Catalegere missus, non dici faut Cat. Ti. Opici scerter vivit. Musquitatust di sendis, nes? Icienius menam senium ad consi con viviribusque perte, serem constis, sultus et ca; it, C. DIN Pro Medium 20/24pt DIN Pro Medium 9/11pt Sentinel Book 9/11pt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Projektlogó (ha van) 10 3,5 6,5 A projekt az európai Unió támogatásával, az európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 2 Felülre és balra igazítva: DIN Pro Medium 20/24pt DIN Pro Medium 9/11pt Sentinel Book 9/11pt Projekt megnevezése Ünnepélyes alapkő letételére (MINTA) Ed quisi qui ut doluptur? Quisquas es nectiat emporib eaquam ad estiuntotas et alisquat ipis dolenih illacesciam ute rehenis venis sitasimendam quiae veribusam esti ium aut as eliquis est odi blanis sectate molessimi, sequi ipsum fuga. Ut dolut prorerspis aut aut enderum fuga. Tem. Saperum que into ducipsant est et ex exceribus et imus et vellupiciis et voluptate nobis non et estiatem et venis dicid et elestem perest volupta niet dolupta turesciis derror aut officillenis explam ime debis maximillam di doluptati aut dem. Nam, nit ullatius aborende nisciunt quid undendit ma voluptatium ariant.ac rem vius. Soludep eriorumeis, forum Pat qua in tam publiis horum ommoven tracips erdiis. M. Habit, quostem der adees cultum fue det atque contrum obunulis hos At acrem mant, sena, oc res condinat, ses At ad mo C. Bonclem consum ocupiorbit, C. Civider itidet; inicast orbitus halinere virmilnequam possimprio, ut incerdieris. At finum publi publiciorum patius etius, que perunum senatra con virmihi, ve, noc te, Catalegere missus, non dici faut Cat. Ti. Opici scerter vivit. Musquitatust di sendis, nes? Icienius menam senium ad consi con viviribusque perte, serem constis, sultus et ca. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Projektlogó (ha van) 12,5 6,5 5,5 4 3,5 6,5 8 A projekt az európai Unió támogatásával, az európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg

Arculati dokumentáció

Arculati dokumentáció Arculati dokumentáció 1 A r c u l a t i d o k u m e n t á c i ó t a r t a l o m Tartalom Logó Verziók... 1 Tíltott használat...2 Elhelezés, aránosítás...3 A logó hátterek előtt...4 A Magarország megújul

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati kézikönyv. ÚMFT (2007-2013) kedvezményezettek számára

Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati kézikönyv. ÚMFT (2007-2013) kedvezményezettek számára Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati kézikönyv ÚMFT (2007-2013) kedvezményezettek számára 1 ELÔSZÓ Magyarország soha nem látott lehetôségek elôtt áll a fejlesztések terén. És most csak rajtunk múlik,

Részletesebben

Nyilvánossági elıírások

Nyilvánossági elıírások Nyilvánossági elıírások az Ausztria-Magyarország határon átnyúló együttmőködési program 2007-2013 keretében támogatott projektek számára Mindazok, akik az Ausztria-Magyarország határon átnyúló együttmőködési

Részletesebben

Kommunikációs kötelezettségek kézikönyve

Kommunikációs kötelezettségek kézikönyve Kommunikációs kötelezettségek kézikönyve Partnerséget építünk Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alap Tartalom 3. Bevezetés

Részletesebben

Beköszöntő. 2014 1. szám. VII. évfolyam. Tisztelt Olvasók!

Beköszöntő. 2014 1. szám. VII. évfolyam. Tisztelt Olvasók! VII. évfolyam 2014 1. szám Beköszöntő Tisztelt Olvasók! Örömmel nyújtjuk át Önöknek a hat éves Dunaharaszti Hirdető immár függetlenné vált információs kiadvány első számát. Kiadványunkban lehetőséget nyújtunk

Részletesebben

Széchenyi 2020 Kedvezményezettek. Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020

Széchenyi 2020 Kedvezményezettek. Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020 Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020 Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató 2 Az első rész tartalmazza

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.) 27.12.2006 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 371/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai

Részletesebben

Tisztelt Olvasók! - jogi kérdéseire. 2014 2. szám. VII. évfolyam

Tisztelt Olvasók! - jogi kérdéseire. 2014 2. szám. VII. évfolyam VII. évfolyam 2014 2. szám Tisztelt Olvasók! Köszöntjük Önöket a Dunaharaszti Hirdető idei második számával. Reméljük ez a szám is fog annyi hasznos információval szolgálni Önöknek, mit előző havi megjelenésünk!

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2006. december 8-i 1828/2006/EK RENDELETE

A BIZOTTSÁG 2006. december 8-i 1828/2006/EK RENDELETE A BIZOTTSÁG 2006. december 8-i 1828/2006/EK RENDELETE az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló

Részletesebben

Az arculat A logó A betűtípus Alkalmazások Kommunikáció

Az arculat A logó A betűtípus Alkalmazások Kommunikáció 1 2 Bevezető Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) a 2002013 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Vidékfejlesztési Program, mely az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott vidékfejlesztési

Részletesebben

Tartalom. Tartalomjegyzék: Általános szabályozás:

Tartalom. Tartalomjegyzék: Általános szabályozás: Arculati kézikönyv 2014 Tartalom Tartalomjegyzék: Általános szabályozás: A logó és használata: - a logó - minimális méret - semleges terület a logó körül - logóhasználat különféle háttérszínek előtt -

Részletesebben

VÁTI ARCULATI KÉZIKÖNYV

VÁTI ARCULATI KÉZIKÖNYV ARCULATI KÉZIKÖNYV EMBLÉMA SZÍNES MAGYAR EMBLÉMA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. FEKETE MAGYAR EMBLÉMA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. INVERZ

Részletesebben

289/2013. (XI. 14.) I. Ügyfélkör

289/2013. (XI. 14.) I. Ügyfélkör A Z E M V A T Á R S F I N A N S Z Í R O Z Á S Ú I N T É Z K E D É S E K I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K A 289/2013. (XI. 14.) K Ö Z L E M É N Y E az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

Másrészről, ( Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett

Másrészről, ( Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) a Cigánd szociális városrehabilitációja című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására amely

Részletesebben

ESZA. Általános útmutató az elszámolható költségekről. 2007-2013 programozási időszak

ESZA. Általános útmutató az elszámolható költségekről. 2007-2013 programozási időszak ESZA Általános útmutató az elszámolható költségekről 2007-2013 programozási időszak Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. AZ ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI... 3 2.1. Fogalom-meghatározások... 3 2.2.

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei Az Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektekhez

Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei Az Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektekhez Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei Az Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektekhez 1 Tartalomjegyzék A Kommunikáció alapjai 3. oldal I. Projekthez kapcsolódó kommunikáció 5. oldal Kötelező

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása, című pályázati felhívás B Gyermekvédelmi komponenséhez Kódszám: TIOP-3.4.1.B-11/1. 1 Tartalom A. A támogatás

Részletesebben

Útmutató. Az Államreform Operatív Program, illetve az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program pénzügyi lebonyolításáról

Útmutató. Az Államreform Operatív Program, illetve az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program pénzügyi lebonyolításáról Útmutató Az Államreform Operatív Program, illetve az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program pénzügyi lebonyolításáról az Új Széchenyi Terv és az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében megvalósuló

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

~ ~. számú előterjesztés

~ ~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~ ~. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére az ÁROP-3.A.2-2013 azonosítószámú, "Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása c. pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP 5.5.4-13/2 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013

SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 AZ ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS IRÁNYELVEI MAGYAR PARTNEREK SZÁMÁRA 2011. SZEPTEMBER 1. Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 4 II. SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA - Modellprogram duális rendszerű szakképzési tartalmak

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása c. konstrukció Kódszám: TÁMOP-2.4.3.D-3-13/1 Tartalom A.

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Kormányzati adatközpont és IT értéknövelt szolgáltatások nyújtása (Kormányzati Felhő) című kiemelt projekt

Részletesebben