Nyilvánossági elıírások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyilvánossági elıírások"

Átírás

1 Nyilvánossági elıírások az Ausztria-Magyarország határon átnyúló együttmőködési program keretében támogatott projektek számára Mindazok, akik az Ausztria-Magyarország határon átnyúló együttmőködési program keretében, így az Európai Regionális Fejlesztési Alap forrásaiból támogatást kapnak, jogosultak s egyúttal kötelesek ezekre hivatkozni, illetve a támogatott projektet ennek megfelelıen megjelölni. E kiadványban azt foglaljuk össze, mely szabályokat kell szem elıtt tartani a nyilvánossággal kapcsolatban, s néhány példán keresztül azt is bemutatjuk, hogyan kell helyesen használni az Európai unió jelképét és a programlogókat. Amennyiben további kérdése van a projektjére vonatkozó nyilvánossági szabályokat illetıen, a Közös Technikai Titkárság munkatársai természetesen szívesen állnak az Ön rendelkezésére! kapcsolattartó: Dr. Yvonne Brodda program- és kommunikációs menedzser Tel: / -710 (titkárság) Fax: Tartalomjegyzék 1. Jogi háttér 2. A nyilvánosság ABC-je alapszabályok 3. Kiegészítı szabályok az építési és infrastruktúra fejlesztési projektek és a tárgyi eszközök beszerzése esetére 4. A nyilvánossági elıírások rendezvényeken való alkalmazása 5. A támogatott projektekhez kapcsolódó PR és reklám 6. Weblapok 7. Információs táblák, útjelzı táblák 8. Logó letöltés 9. Melléklet 1. oldal

2 1. Jogi háttér A nyilvánossági elıírások alapja a Bizottság 1828/2006/EK végrehajtási rendelete (2006. december 8.), II. fejezet 1. szakasz. Az Önök, mint kedvezményezettek számára releváns 8. és 9. cikk szövegét megtalálhatja e füzet mellékletében. A nyilvánossági elıírások a projekt kezdetétıl érvényesek. A nyilvánosságkötelezettsége az ERFA támogatási szerzıdés és a partnerségi szerzıdés része. A támogatási szerzıdés rögzíti azt is, hogy az Ön projektjérıl az Irányító Hatóság nyilvánosságra hozhatja a következı adatokat: a kedvezményezett neve és címe, a projekt címe, a projekt leírása és a közpénzbıl származó. FIGYELEM! Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a nyilvánossági elıírások be nem tartása esetén a jóváhagyott támogatás nem, vagy csak részben kerül kifizetésre, illetve a támogatás visszakövetelhetı. 2. A nyilvánosság ABC-je alapszabályok A nyilvánossági elıírásokat alapvetıen a projekt minden egyes tájékoztatásra és nyilvánosságra irányuló tevékenységénél alkalmazni kell, s ugyanúgy érvényesek a nyomtatott médiára (könyvek, tanulmányok, brosúrák, szórólapok, poszterek és plakátok, meghívók, oklevelek/elismerések stb.) mint az elektronikusra (weblapok, CD-k és DVD-k, elektronikus hírlevelek). A projekt minden egyes tájékoztatásra és nyilvánosságra irányuló tevékenységének a következı három alkotóelemre kell épülni: A az Európai Unió jelképe (= a zászló) a Bizottság 1828/2006/EK rendeletének I. mellékletében meghatározott grafikai szabványok szerint B szöveges utalás az Európai Unióra, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapra C a hivatalos program logó és szlogen Creating the future Ezen alkotóelemeket kiemelt, jól látható helyen kell megjeleníteni. Konkrétan: Kiadványok, brosúrák: A külsı borítón (semmiképpen sem a borító belsı oldalán, vagy a belsı lapokon) Egyéb nyomtatványok (meghívók, oklevelek, stb.): az elsı oldalon Weblap: a nyitóoldalon, optimális esetben a fejlécben vagy a láblécben CD és DVD: a borítón és a CD-n, DVD-n magán is Amennyiben más intézmények logóit is meg kell jeleníteni (további társfinanszírozók, szponzorok, partnerek) az Európai Unió jelképének és a program logónak legalább azokkal azonos méretben kell megjelenni. 2. oldal

3 A. Az EU jelképének alkotóelemei Az Európai Unió jelképe kék zászló, az óraszámlap beosztása szerint körben elrendezett 12 ötágú aranycsillaggal. A kék zászó oldalainak aránya 1:1,5. A csillagok egyik ága mindig felfelé mutat. Színek: Pantone Reflex Blue (= 100 % Cyan / 80 % Magenta) és Pantone Yellow (= 100 % Yellow). Amennyiben a kétszínő ábrázolás nem lehetséges, a zászlót egy színben is meg lehet jeleníteni, vagy fehér háttéren fekete csillagokkal, vagy kék háttéren fehér csillagokkal. Ha elkerülhetetlen, hogy színes háttérrel dolgozzunk, akkor helyezzünk fehér keretet a téglalap köré, ahol a keret szélessége a téglalap magasságának 1/25-e. A zászló mértani leírásához és a színekhez kapcsolódóan részletes információk találhatók e füzet mellékletében. A zászló különbözı színekben és fájlformátumokban letölthetı a programweboldalról (Letöltés menüpont). B. Helyes utalás az Európai Unióra Hivatkozni kell az Európai Unióra ki kell írni a teljes szöveget, nem szabad EU -ként rövidíteni. Hivatkozni kell továbbá az Európai regionális Fejlesztési Alapra is magyar, német vagy angol nyelven. Az alap nevét mindig ki kell írni! Javasoljuk az angol szöveg használatát: Példa a zászló és a szöveg használatára: Ez a példa letölthetı a programweboldalról. C. Az AT-HU program logó használata A logó kialakítása egyértelmően meghatározott, nem megváltoztatható. Ennek megfelelıen a logó legfeljebb arányosan nagyítható vagy kicsinyíthetı. Mindig fehér háttéren, vízszintesen helyezkedik el. A logót csak az EU zászlóval együtt szabad használni, és minden tájékoztató anyag borítóján szerepelnie kell. A két programlogó egyenértékő. A kompakt logó használata minden esetben elegendı, s különösen ajánlott kis felületeken/tárgyakon, vagy más támogatók/partnerek logóival együtt használva. A deluxe változatot akkor kell használni, ha elegendı hely áll rendelkezésre. Alapváltozatban mindkét logóvariáció négyszínő. Amennyiben a négyszínő nyomtatás nem lehetséges, a logó szürkeárnyalatos formában is felhasználható. Az egyszínő változat szitanyomásra és fólia feliratozásra legalkalmasabb 3. oldal

4 A kompakt program logó szabvány változat A nagy program logó deluxe változat A program logó különbözı színekben és fájlformátumokban letölthetı a programweboldalról (Letöltés menüpont). Szintén letölthetı a Logó kézikönyv, mely részletes útmutatással szolgál Önnek vagy az Ön által megbízott grafikusnak a program logó felhasználását illetıen. 4. oldal

5 3. Kiegészítı szabályok az építési és infrastruktúra fejlesztési mőveletek és beszerzések esetére Az alábbi szabályok az t meghaladó közpénz támogatást kapott mőveletekre alkalmazandók. Ha építési és infrastrukturális mőveletre kapott támogatást, az építkezés kezdetén hirdetıtáblát kell kihelyeznie, mely utal az Európai Regionális fejlesztési Alapból kapott támogatásra. A hirdetıtábla elkészítésénél a következık szabályokra kell figyelni: A támogatásra vonatkozó rész a hirdetıtábla legalább 25%-át ki kell, hogy töltse. Legyen rajta az EU zászló, és magyarul, németül vagy angolul az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alap szöveg. Legyen rajta az AT-HU program logó. A európai uniós támogatásra utaló szöveg betőnagysága legalább akkora legyen, mint az egyéb szövegé. A tábla mérete meg kell, hogy feleljen a mővelet jelentıségének. 1. kép: (Fiktív) hirdetıtábla a szükséges tartalmi elemekkel Építési és infrastrukturális mőveleteknél és fizikai tárgy megvásárlása esetén a mővelet zárása után állandó tájékoztató táblát kell felállítani, mégpedig legkésıbb hat hónappal a mővelet zárása után mindenki által jól látható helyen. 5. oldal

6 A tájékoztató tábla kialakításánál a következı alapelveket kell figyelembe venni: A tájékoztató tábla tartalmazza a mővelet típusát és megnevezését. A támogatásra vonatkozó rész a hirdetıtábla legalább 25%-át ki kell, hogy töltse. Legyen rajta az EU zászló, és magyarul, németül vagy angolul az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alap szöveg. Legyen rajta az AT-HU program logó. A tájékoztató táblának nagy méretőnek kell lennie. Minimális méretként az A3-as minimális mértetet (297 x 420 mm) javasoljuk. Javasoljuk, hogy kisebb építési és infrastrukturális projekteknél is helyezzenek el hasonló állandó tájékoztató táblát. 2. kép: Egy 1. célkitőzésben támogatott projekt állandó emléktáblája 6. oldal

7 4. A nyilvánossági elıírások rendezvényeken való alkalmazása Az EU által finanszírozott képzési mőveletek valamint rendezvények esetén (konferenciák, szemináriumok, vásárok, kiállítások, pályázatok, sportrendezvények) minden a rendezvényhez kapcsolódó dokumentumnak (mint pl. kiosztott dokumentumok, Power Point prezentációk, jelenléti ívek, poszterek) a következı elemeket kell tartalmazni: az Európai Unió jelképe hivatkozás az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapjából történı finanszírozásra magyar, német vagy angol nyelven. az AT-HU program logó 3. kép: Példa egy Power Point prezentációra Javasoljuk, hogy a rendezvény idejére függesszék ki az EU zászlaját a helyszínen. Az Önök érdekében ajánljuk továbbá, hogy a nyilvánossági elıírások betartását dokumentálják (fénykép), s a projekt elszámolásában ezt mellékeljék. 7. oldal

8 5. A támogatott projektekhez kapcsolódó PR és reklám Ha az Európai Unió forrásaiból támogatott projekthez kapcsolódóan public relations vagy reklámtevékenységet végez, úgy a reklámanyagokon, mint pl. Plakátok prospektusok, mappák, borító oldala újságokban, magazinokban közzétett hirdetések (elektronikus) hírlevelek a nyilvánossági tevékenységhez kapcsolódó egyéb anyagok, mint pl. szóróajándékok (nyomtatványok, pólók, táskák, játékok, stb.) sajtóközlemények* (*megjegyzés: a sajtó képviselıi nem kötelezhetıek a nyilvánossági elıírások alkalmazására! Ön mint projektgazda mindazonáltal továbbra is köteles ezeket az ön által kiadott sajtóközleményeken alkalmazni.) meg kell jelennie a támogatásra való hivatkozásnak a következı formában az Európai Unió jelképe hivatkozás az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapjából történı finanszírozásra magyar, német vagy angol nyelven. az AT-HU program logó. 4. kép: Az AT-HU program hirdetése a Regional Review magazinban (10/2008) 8. oldal

9 5 kép: A nyilvánosság alkalmazásának példái: Centrope (DVD), Welterbe (táska), NetLab (brosúra) A kisebb reklámanyagok, esetében, mint pl. kis mérető szóróajándékok, mint pl. tollak, apró matricák, USB pendrive-ok, stb. kis formátumú újsághirdetések elegendı az Európai Unió jelképét, valamint az Európai Unió feliratot és a program logót megjeleníteni. 6. kép: (Fiktív) példa kismérető reklámtárgyra Kérjük, ne feledje, hogy minden tárgyból egy darabot meg kell ıriznie az elszámoláshoz. 9. oldal

10 6. Információs táblák, útjelzı táblák Mindenféle információs táblának (mint pl. védett terülteken vagy látnivalókon, emlékmőveken) tartalmazni kell az alábbi három elem mindegyikét: az Európai Unió jelképe hivatkozás az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapjából történı finanszírozásra magyar, német vagy angol nyelven. az AT-HU program logó A kerékpárutak, túraútvonalak vagy tanulmányösvények mellett elhelyezett kisebb útjelzı táblák (nem közlekedési táblák) kialakításakor elegendı az Európaiunió jelképének, az Európai unió feliratnak és a program logónak az elhelyezése a táblát tartó oszlopon. Az ezeket tartalmazó matricát vízszintesen kell elhelyezni. 7. kép: Az EdTWIN Központ bejáratánál elhelyezett hirdetıtábla 7. Weblapok A weblapok nyitóoldalán jól látható módon, optimális esetben a fejlécben vagy a láblécben meg kell jeleníteni a következı elemeket: az Európai Unió jelképe hivatkozás az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapjából történı finanszírozásra magyar, német vagy angol nyelven. az AT-HU program logó Amennyiben más jelkép is megjelenik (pl. további társfinanszírozók, szponzorok, partnerek logói) az Európai Unió jelképének és a program logónak legalább azokkal azonos méretben kell megjelenni. 10. oldal

11 Weboldalakon ezen kívül linket kell elhelyezni a program (www.at-hu.net) valamint az Európai Unió (Regionális politika Inforegio: weboldalára. 8. kép: Az AT-HU weboldal 8. Logó letöltés Az említett logókat az EU jelképe (kék-sárga, fekete-fehér, kék-fehér) AT-HU logó alapváltozat (négyszínő+szürkeárnyalatos+monokróm) AT-HU logó kompakt változat (négyszínő+szürkeárnyalatos+monokróm) különbözı fájlformátumokban megtalálhatja a programweboldalon a letöltések menüpont alatt. Ugyaninnen letöltheti az AT-HU logó kézikönyvet is. Ezen kívül összeállítottuk önnek néhány további társfinanszírozó intézmény logóját, melyeket szintén letölthet a programweboldalról. Kérjük, ezen logók használata kapcsán forduljon a társfinanszírozást biztosító intézményhez, illetve szponzorhoz! 11. oldal

12 9. Melléklet Kivonat a Bizottság 1828/2006/EK rendeletébıl (2006. december 8.), II. fejezet 1. szakasz 8. cikk A kedvezményezettek tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó intézkedésekkel kapcsolatos feladatai 1. A kedvezményezett feladata, hogy a nyilvánosságot a (2) (4) bekezdésben elıírt intézkedések útján tájékoztassa az alapoktól kapott támogatásról. 2. A kedvezményezett köteles jól látható helyen nagy mérető állandó tájékoztató táblát felállítani legkésıbb az alábbi feltételeknek megfelelı mővelet elvégzését követı hat hónapon belül: a) a mővelethez történı állami hozzájárulás meghaladja az eurót, b) a mővelet fizikai tárgy megvásárlásából, az infrastruktúra vagy építkezési mőveletek finanszírozásából áll. A táblán fel kell tüntetni a mővelet jellegét és elnevezését, valamint a 9. cikkben elıírt információkat. Ez az információ a tábla legalább 25 %-át kitölti. 3. A kedvezményezett köteles a következı feltételeknek megfelelı mővelet végrehajtása közben valamennyi mővelet helyszínén hirdetıtáblát állítani: a) a mővelethez történı állami hozzájárulás meghaladja az eurót, b) a mővelet infrastruktúra vagy építkezési mővelet finanszírozásából áll. A 9. cikkben elıírt információ a hirdetıtábla legalább 25 %-át kitölti. Amikor a mővelet befejezıdik, a hirdetıtáblát a (2) bekezdésben említett állandó tájékoztató táblával kell felváltani. 4. Ha a mővelethez az ESZÁ-val közösen finanszírozott operatív program keretében nyújtanak finanszírozást, illetve ha adott esetben a mővelethez az ERFÁ-ból vagy a Kohéziós Alapokból nyújtanak finanszírozást, a kedvezményezett biztosítja, hogy a mőveletben résztvevık értesülnek errıl a finanszírozásról. A kedvezményezett egyértelmő tájékoztatást nyújt arról, hogy az elvégzendı mőveletet az ESZÁ-ból, az ERFÁ-ból vagy a Kohéziós Alapból társfinanszírozott operatív program keretében választották ki. Az ilyen mővelettel kapcsolatos mindenféle dokumentumban, legyen az jelenléti ív vagy egyéb tanúsítvány, szerepelnie kell annak a megállapításnak, hogy az operatív programot az ESZA, illetve adott esetben az ERFA vagy a Kohéziós Alap társfinanszírozta. 12. oldal

13 9. cikk A mővelet tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó intézkedéseinek technikai jellemzıi A kedvezményezettek, lehetséges kedvezményezettek és a nyilvánosság felé irányuló valamennyi tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó intézkedésben szerepelnie kell a következıknek: a) az Európai Unió jelképe az I. mellékletben leírt grafikus szabványoknak megfelelıen, az Európai Unióra tett utalással együtt, b) az érintett alapra vonatkozó utalás: i) az ERFA esetében: Európai Regionális Fejlesztési Alap, ii) a Kohéziós Alap esetén: Kohéziós Alap, iii) az ESZA esetén: Európai Szociális Alap, c) az irányító hatóság kiválasztott jelmondat annak megvilágítására, hogy a Közösség közremőködése milyen hozzáadott értéket ad, lehetıség szerint: Az Ön jövıjébe ruházunk be. Kisebb reklámtárgyakra nem vonatkoznak a b) és c) pont rendelkezései. 13. oldal

14 Kivonat a Bizottság 1828/2006/EK rendeletének (2006. december 8.) I. mellékletébıl A jelkép megjelenítésére és a hivatalos színek meghatározására vonatkozó utasítások A JELKÉP LEÍRÁSA Az égszínkék háttér elıtt tizenkét aranyszínő csillag kört alkot, amely Európa népeinek egységét jelzi. A csillagok száma rögzítve van, a tizenkettı a tökéletesség és az egység jelképe. HERALDIKAI LEÍRÁS Azúrkék mezıben 12 aranysárga csillag, amelyek csúcsai nem érnek össze. MÉRTANI LEÍRÁS A jelkép kék színő téglalap alakú zászló, amelynek hossza magasságának másfélszerese. A 12 aranysárga csillag egymástól egyenlı távolságra egy láthatatlan kör kerületén helyezkedik el, amelynek középpontja egybeesik a téglalap átlóinak metszéspontjával. A kör sugara a zászló magasságának egyharmada. Mindegyik csillag ötágú, és az egyes csillagok egy láthatatlan kör kerületén helyezkednek el, amelynek sugara a zászló magasságának 1/18-a. Mindegyik csillag álló helyzetben van, azaz egyik csúcsuk függıleges irányú, két águk pedig egy láthatatlan vonal mentén a zászló magasságvonalára merıleges helyzetben áll. A kör úgy kerül kialakításra, hogy a csillagok az óralapon szereplı órák helyén jelenjenek meg. A csillagok száma nem változik. SZABVÁNYSZÍNEK A jelkép a következı színeket tartalmazza: A téglalap alapszíne PANTONE REFLEX BLUE, a csillagoké PANTONE YELLOW. NÉGYSZÍNNYOMÁS Négyszínnyomás használata esetén a két szabványszínt a négyszínnyomás négy színének használatával lehet elıállítani. A PANTONE YELLOW szín a Process Yellow elnevezéső szín 100 %-os használatával nyerhetı. A PANTONE REFLEX BLUE pedig 100 % Process Cyan és 80 % Process Magenta keverésével állítható elı. 14. oldal

15 INTERNET A webskálán a PANTONE REFLEX BLUE megfelelıje az RGB:0/0/153 elnevezéső színárnyalat (hexadecimálisan: ), a PANTONE YELLOW megfelelıje pedig az RGB:255/204/0 elnevezéső szín (hexadecimálisan: FFCC00). ELİÁLLÍTÁSA MONOKRÓM ELJÁRÁSSAL Ha csak fekete szín áll a rendelkezésére, a téglalapot feketével keretezzük be, és helyezzük el benne a fehér alapon fekete csillagokat. Ha csak kék színnel dolgozunk (Reflex Blue-val), akkor a háttér 100 %-ában a kék színt használjuk, míg a csillagok fehér negatívok legyenek. ELİÁLLÍTÁS SZÍNES HÁTTÉRREL Ha elkerülhetetlen, hogy színes háttérrel dolgozzunk, akkor helyezzünk fehér keretet a téglalap köré, ahol a keret szélessége a téglalap magasságának 1/25-e. 15. oldal

Széchenyi 2020 Kedvezményezettek. Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020

Széchenyi 2020 Kedvezményezettek. Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020 Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020 Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató 2 Az első rész tartalmazza

Részletesebben

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Logó kézikönyv

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Logó kézikönyv Logó kézikönyv Bevezető Alkalmazás Ez az útmutató minden projektpartner számára előírásul szolgál a programban használandó logók ku lső információs anyagokon történő alkalmazásával kapcsolatban. Az útmutató

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.) 27.12.2006 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 371/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai

Részletesebben

Az arculat A logó A betűtípus Alkalmazások Kommunikáció

Az arculat A logó A betűtípus Alkalmazások Kommunikáció 1 2 Bevezető Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) a 2002013 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Vidékfejlesztési Program, mely az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott vidékfejlesztési

Részletesebben

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat TET_IL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2011 Tartalomjegyzék Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus és Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által támogatott Kutatás-fejlesztés támogatása a megújuló energiaforrások és agrár innováció területén

Részletesebben

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Tekintettel arra, hogy a tevékenység típusok nem lehetnek engedély kötelesek ennek megfelelően nem kérünk be engedélyeket, terveket, vagy

Tekintettel arra, hogy a tevékenység típusok nem lehetnek engedély kötelesek ennek megfelelően nem kérünk be engedélyeket, terveket, vagy 1. A Pályázók Kézikönyve 5. sz. Útmutatójában és a Pályázati Formanyomtatványban szereplő karakter számok közötti eltérések vannak. Melyiket tekintsük mérvadónak? A pályázati formanyomtatványban szereplő

Részletesebben

SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013

SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 AZ ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS IRÁNYELVEI MAGYAR PARTNEREK SZÁMÁRA 2011. SZEPTEMBER 1. Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 4 II. SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294)

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294) MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. 1065 BUDAPEST, NAGYMEZİ U. 46-48. DOKUMENTÁCIÓ A Magyar Export-Import Bank Zrt. részére új, azonos típusú és felszereltségő személygépkocsik beszerzése adásvétel keretében.

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatási igények benyújtásához (A támogatás kódja: EGYH-13) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a támogatható tevékenységek...3 1.1 EGYH-KCP-13

Részletesebben

58. számú elıterjesztés

58. számú elıterjesztés 58. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. március 30-án, 14-órakor megtartandó ülésére A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! a Bátaszéki integrált mikrotérségi

Részletesebben

Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 1027

Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 1027 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM

MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM AZ ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS IRÁNYELVEI A MAGYAR PARTNEREK SZÁMÁRA 2010. június Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 2 II. SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag EA_KFI_07 Pályázati útmutató a Kutatás-fejlesztési és innovációs programhoz 2008 1 Tartalomjegyzék 1. A támogatás

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez

Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez KEOP támogatáshoz 2009. március Készítette: a COWI Magyarország Kft. Módszertani

Részletesebben

Minıségirányítási Kézikönyv

Minıségirányítási Kézikönyv MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KFT 8800 Nagykanizsa, Csengery út 9. 8331 Sümeg, Árpád u. 31. 8945 Bak, Kossuth u. 2/A 2100 Gödöllı, Szabó Pál u. 28. Tel 93/500-500; Fax 93/500-501 Minıségirányítási Kézikönyv A

Részletesebben

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

Egész Európa jelképe AZ EURÓPAI ZÁSZLÓ

Egész Európa jelképe AZ EURÓPAI ZÁSZLÓ Európa Tanács Európai Unió Egész Európa jelképe AZ EURÓPAI ZÁSZLÓ www.coe.int europa.eu.int Európa Tanács Európai Unió Egész Európa jelképe AZ EURÓPAI ZÁSZLÓ AZ EURÓPAI ZÁSZLÓ AZ EURÓPAI ZÁSZLÓ TIZENKÉT

Részletesebben

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE 3/2.sz. melléklet SZABADI GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MERNYE BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készült: 2009.március 01. Jóváhagyva: 2009.március 01. Hatályos: 2009. március 01-tıl A szabályzat

Részletesebben

Ú T M U T A T Ó. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére

Ú T M U T A T Ó. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére Ú T M U T A T Ó Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére A 2003. évi LXXXVI. törvény lehetıvé teszi a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek számára, hogy az

Részletesebben

289/2013. (XI. 14.) I. Ügyfélkör

289/2013. (XI. 14.) I. Ügyfélkör A Z E M V A T Á R S F I N A N S Z Í R O Z Á S Ú I N T É Z K E D É S E K I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K A 289/2013. (XI. 14.) K Ö Z L E M É N Y E az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

http://www.apeh.hu/print/adoinfo/afa080101_hatalyos/elektronikus_szamla.html

http://www.apeh.hu/print/adoinfo/afa080101_hatalyos/elektronikus_szamla.html Page 1 of 7 Az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal közleménye 2009.10.26. az elektronikus úton kibocsátott számlákra vonatkozó egyes rendelkezések értelmezésérıl I. Az elektronikus úton kibocsátott számlákról

Részletesebben

Tartalomjegyzék VÁZLATOS ÚTMUTATÓ 1

Tartalomjegyzék VÁZLATOS ÚTMUTATÓ 1 VÁZLATOS ÚTMUTATÓ A Kohéziós Alap társfinanszírozásával megvalósuló vízgazdálkodási és hulladékgazdálkodási projektekben részt vevı önkormányzatok együttmőködési megállapodásának tartalmi elemeirıl Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Világ Nyelv program célja

A Világ Nyelv program célja VILÁG NYELV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2008 TARTALOM TARTALOM...2 BEVEZETİ...3 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...3 1. FORRÁS: TÁMOGATÁS A TANULÓKÖZPONTOK FENNTARTÁSÁRA...9 2. ÉLESZTİ: ÚJ IDEGENNYELV-OKTATÁSI

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI HALMARKETING PROGRAM 2011 2015 (KHMP 2011 2015)

KÖZÖSSÉGI HALMARKETING PROGRAM 2011 2015 (KHMP 2011 2015) VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM ERDÉSZETI, HALÁSZATI ÉS VADÁSZATI FİOSZTÁLY HOP IH OSZTÁLY KÖZÖSSÉGI HALMARKETING PROGRAM 2011 2015 (KHMP 2011 2015) N y i l v á n o s a n y a g Európai Halászati Alap: A

Részletesebben