Versenyképesség és együttműködőképesség tanúsított egészségügyi szolgáltatók? Tarr Judit

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Versenyképesség és együttműködőképesség tanúsított egészségügyi szolgáltatók? Tarr Judit"

Átírás

1 Versenyképesség és együttműködőképesség tanúsított egészségügyi szolgáltatók? Tarr Judit

2 Mottó Egy nép jóléte, ahogy egy ember boldogsága is, sok dolgon múlik, amelyek végtelen kombinációs változatban biztosíthatók. Nem lehet megfelelően leírni egyetlen célban, csak mint célok egy hierarchikus rendszerét, értékek olyan átfogó skáláját, amelyben minden egyén minden egyes szükséglete megkapja helyét. Tevékenységünket egyetlen terv szerint irányítani azt feltételezi, hogy minden egyes igényünk megkapja helyét egy olyan értékrendben, amelynek eléggé teljesnek kell lennie ahhoz, hogy lehetővé tegye a döntést az összes különböző lehetőség között, amelyek közül a tervezőnek választania kell. Feltételezi, röviden, egy teljes etikai kód létezését, amelyben minden különböző emberi értéknek megvan a megfelelő helye. (Hayek, 1944) Forrás: Hayek, F. A The Road to Serfdom. 50th anniversary ed. Chicago: The University of Chicago Press.

3 Téma

4 A vásárlók egészségmagatartása Forrás: Világgazdaság, 2006

5 Egészségügyi Bizalom Index GfK Hungária-Szinapszis, Egészségügyi Bizalom Index, december Forrás: Egészségügy - a lakosság jobbnak látja, mint a dolgozók, Marketinginfo.hu Forrás: Találjuk ki Közép-Európát?

6 A megbízhatóság tanúsítása Forrás: Shaw C, és mtsai: Accreditation and ISO certification: do they explain differences in quality management in European hospitals? Int J Qual Health Care Dec;22(6):

7 GFK Hungária 674 fős mintán végzett kutatása, Forrás: ZIPP, szeptember 24.

8 Mit jelent a versenyképesség?

9

10

11

12

13 Magyar települések versenyképességi és tőkevonzás szempontú adatbázisa

14 Verseny, együttműködés, innováció

15 Kijelentés: Amit nem lehet mérni, azt nem lehet irányítani.

16 A verseny mérése Klasszikus versenyképességi mutatók kínálati mutató - ULC (Unit Labor Cost) keresleti oldali versenyképesség mérőszáma az UVI (Unit Value Index) mutató. külkereskedelmi áruszerkezeti mutatók Kiterjesztett versenyképességi elemzések (EWF /World Economic Forum/ és IMD /Institute for Management Development/) a közép- és hosszú távú makroökonómiai növekedés globális versenyképességi index (Growth Competitiveness Index GCI) technológiai (Technology) index közintézményi (Public Institutions) index makroökonómiai környezeti (Macroeconomic Environment) index súlyozott átlagaként áll elő. az előbbi középtávú komplementerét jelentő mikroökonómiai (üzleti, vállalkozási) növekedés globális versenyképességi index (Business Competitiveness Index BCI). súlyozásnál azonban eltérő súlyfaktorokat alkalmaznak a magországok és a nem magországok csoportjaira.

17 A minőség mérése audit TQM Az egészségügyi ellátás struktúrája Az egészségügyi ellátás folyamata Az egészségügyi ellátás eredményei EBM Bizonyítékokon alapuló technológiák bizonyítékok ismerete Szakmai irányelvek használta, protokollok EBM gyakorlat Klinikai eredmények elégedettség gazdaságosság társadalmi kihatás

18 Versenyképesség és a stratégia A versenyképességet befolyásoló tényezők A módszerek abszolút ellenőrizhetetlen tényezők rövid távon ellenőrizhetetlen tényezők Megváltoztatása hosszú távú, pl. oktatás és a kutatás-fejlesztés színvonala, az infrastruktúra minősége magasabb szinten ellenőrzött tényezők megváltoztatására az adott gazdasági szereplőnek hosszú távon sincs lehetősége, pl. földrajzi helyzet Ha a törvényhozók és kormányzati szereplők támogatják közvetlenül ellenőrizhető tényezők Rövid távon, saját hatáskörben kivitelezhető Versenyképességi pozíció = a befolyásoló tényezők elemzése Pozíció javítása = stratégia

19 A magyar versenyképesség

20 World Economic Forum, 2011

21 Öt helyet romlott Magyarország versenyképessége egy év alatt május :02 Hazánk 5 hellyel csúszott lejjebb az 59 országot felsorakoztató versenyképességi rangsorban, így 2011-ben csupán a 47. helyet foglalta el. Magyarország nem csupán az üzleti hatékonyság és gazdasági teljesítmény dimenziójában mutatott szignifikáns romlást, hanem a kormányzati hatékonyság területén is - olvasható a svájci IMD Versenyképességi Évkönyvében. Első helyezett "holtversenyben" Hong Kong és az Egyesült Államok, majd Szingapúr és Svédország következik...

22 Mitől vagyunk versenyképesek? A minőségért és az eredményért érzett felelősség A kliensekkel bánni tudás A technológiai változások követésére való képesség Az emberek rugalmassága és alkalmazkodóképessége, ami A rugalmasság és az alkalmazkodó képesség azonban nemcsak a formális iskolázottságtól függ csapatmunkára való képesség tudásmenedzsment

23 Milyen előnyöket mutatnak fel a több éve tanúsított szolgáltatók? stratégia és jövőképalkotás szervezeti kultúra fejlesztése a HR folyamatok és rendszerek fejlesztése, ki- és/vagy átalakítása ügyfélorientáltság fejlesztése a szervezetek közötti együttműködés fokozása csapatépítés, csoportok közötti együttműködés elérése a belső szolgáltatói szerep felvállalása, kialakítása, fejlesztés

24 Innováció és minőségügy Az innováció mindazon tudományos, műszaki, kereskedelmi és pénzügyi tevékenységek együttese, amelyek új feldolgozóipari termékek sikeres kifejlesztéséhez és értékesítéséhez, új termelési eljárások vagy berendezések honosításához, vagy valamely társadalmi szolgáltatás bevezetéséhez szükségesek.

25

26 IMD WCO Online Database, az alapvető, a technológiai, a tudományos infrastruktúra, valamint az egészségügy, a környezet és az oktatás mutatószámait tartalmazza

27 2009 UNCTAD Handbook of statistics, FDI Database, statistics

28 Versenyképesség és működő tőke a felzárkózási folyamatban IMD WCO Online Database, /OnLine

29 ISO 9001 tanúsítás és a versenyképesség Forrás: ISO Survey, 2009

30 Mire irányul a tanúsítás? MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS: összehangoltak-e a tevékenységek a szervezet vezetésére és szabályozására a minőség szempontjából? MINŐSÉGTERVEZÉS: a szervezet a minőségcélok kitűzésére, a szükséges működési folyamatok és a velük kapcsolatos erőforrások meghatározására összpontosít, a minőségcélok elérése érdekében? MINŐSÉGSZABÁLYOZÁS: a minőségi követelmények teljesítésére összpontosítanak-e? (Minőségszabályozás = minőségellenőrzés + helyesbítő tevékenység) MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS: a bizalomkeltés megteremtésére összpontosítanak-e? (Arra vonatkozóan, hogy a minőségi követelmények teljesülni fognak - minőségbiztosítás = minőségszabályozás + megelőzés) MINŐSÉGFEJLESZTÉS: a minőségi követelmények teljesítési képességének növelésére összpontosítanak-e? (pl. az eredményességre, a hatékonyságra vagy a nyomon-követhetőségre).

31 Létezik egy mindenki által azonosan elfogadott értékrend, amelynek alapján az ezekből a mutatókból képzett vektorból a versenyképesség egydimenziós, ezért optimalizálható abszolút mérőszáma legalább elméletileg megalkotható?

32 Egy adott ország jövőjét illetően nem mellékes a kiművelt emberfők száma sem, amelyben az oktatásnak meghatározó szerepe van. miközben a társadalom 60 százaléka évente egyetlen könyvet sem olvas el, és a éves korosztály harmada életében nem volt még könyvtárban, több órát töltünk a televízió előtt. Nem csoda, ha nem értjük, amit olvasunk: a funkcionális analfabéták aránya százalékos. ellenségesek, türelmetlenek vagyunk azzal szemben, amit nem értünk: lehet ez a globalizáció, egy másik etnikum vagy akár egy reformtörekvés. Konklúzió: amennyiben a társadalom hozzáállásában nem következik be radikális és gyors változás, egyik fentebb tárgyalt kérdésben sem várható érzékelhető javulás.

33 Lehetőségek

34 Jövőkép The Future of Pensions and Healthcare in a Rapidly Ageing World: Scenarios to 2030 A globális verseny két fő tényezője a tényezők birtoklása és a hatékony hozzáadott érték előállítási és transzferálási képesség.

35 Hogyan? 1. fázis: termelési tényezők vezérelte növekedés Itt a négy alapvető tényezővel való ellátottság határozza meg a felzárkózási folyamatot. Így egyrészt a munkaerővel való ellátottság, annak ára, képzettsége, munkahatékonysága lehet a fejlődés hajtóereje. Másrészt a tőkeszegénység és a tőkebevonás képessége, a megtakarítási és beruházási hányad enged utat a különféle tőkeigényességű termelés beindulásának. Harmadrészt a meglévő természeti erőforrások optimális kihasználásával, az ebből nyert profit a optimális felhasználásával juthatnak az országok a második fázisba. 2. fázis: Beruházás vezérelte növekedés Azon felzárkózó gazdaságok számára, akik elérték ezt a fejlettségi szintet, a gazdaság tőkefelhalmozási képessége, és tőkeellátottsága, az ebből eszközölt beruházások és a partnereikkel való együttműködések jelentik a fejlődés motorját. 3. fázis: Innováció vezérelte növekedés Ezen a szinten a versenyképesség növekedésének fő forrása a K+F és innovációs tevékenység. Ez a felzárkózás végső szakasza, ide a legfejlettebb, magas minőségkultúrával rendelkezők tartoznak. Magas kutatás fejlesztési kiadásokkal, sok szabadalmi bejegyzéssel, innovatív termékkel és szolgáltatással, változásokat követni képes, a világgazdaság éllovasainak technológiai szintjét képviselő vállalatokkal.

36

37 Ellátásszervezők tanúsítási rendszere

38 Együttműködés és versengés 2009 decemberében Pécsett rendezett konferencia, melyet Buda Béla pszichiáter, Gyáni Gábor és Ormos Mária történészek előadásai nyitottak meg. A viták a következő témák köré csoportosultak: az együttműködés biológiai és evolúciós alapjai; nemi különbségek a versengésben; konszenzus és konfliktus a mai magyar társadalomban; nemzetközi együttműködések a században, a vezetők minősége. Orvos, biológus, etológus, közgazdász, pszichológus, szociológus, történész és neveléstudományi előadók

39 Együttműködés feltételei EGYÜTTMŰKÖDÉS három legfontosabb feltétele a (1)bizalom, a (2)biztonság és a (3)hiteles önismeret Kopp Mária szerint "Az emberek hangulatának, közérzetének javulása, mentális és fizikai egészségének megőrzése, vagy akár a születések számának az emelkedése hosszú távú életminőségbeli javulást eredményezhetne egy ország, illetve egy régió egészére nézve" A (káros) sémáinknak és az ezek által aktivált (többnyire negatív) automatikus gondolatainknak köszönhető, hogy mennyire vagyunk motiváltak együttműködni másokkal Csath Magdolna szerint "Nyilvánvalóan társadalmi és gazdasági sikertényező az is, hogy a társadalom tagjai mennyire képesek együttműködni, mennyire bíznak meg egymásban és az intézményrendszerben, s hogy mekkora a társadalom szervezettsége".

40 Együttműködő képesség a tanúsított szolgáltatóknál az első, hogy önmagukkal tisztában vannak, a második, hogy bátran nyílnak meg mások felé, a harmadik, hogy elfogadják a másképpen gondolkodókat

41 Kérdések a vezetőkhöz Hogyan, milyen módon ismeri fel egy vezető a hibáit? Felismeri-e egyáltalán? Ki ismerteti fel vele (auditor, család, munkatársak, vezetőtársak vagy más)? Ki mer neki szólni, ha nem tökéletes? Képes vagyok-e elfogadni a kritikát és változtatni? Ha felismerte, akkor hogyan tud változni? Változik-e egyáltalán? Hajlandó-e fejlődni? Milyen eszközöket, módszereket alkalmaz saját fejlesztésére? Meg kell-e várni, amíg akár a legjobb munkatársai vagy üzleti partnerei hagyják ott a vezetőt hibás döntései, gyengeségei miatt? Mi van, ha a piaci/üzleti környezet/tulajdonos ismeri fel a gyenge vezetőt? Mi van akkor, ha meginog a vezetőbe vetett bizalom a hibák miatt? Jó-e, ha beismeri a vezető, hogy nem tökéletes? Ösztönző lehet-e a munkatársakra nézve a vezető őszintesége? Minőségközpontú-e a vezetői tevékenység? Hajlandó-e díjazni a hozzáadott minőségi többletet?

VERSENYKÉPESSÉG, INNOVÁCIÓS KÉSZSÉG ÉS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BEÁGYAZÓDÁSA A SZERVEZETI KULTÚRÁBA BÜKINÉ FOKI ARIEL 1

VERSENYKÉPESSÉG, INNOVÁCIÓS KÉSZSÉG ÉS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BEÁGYAZÓDÁSA A SZERVEZETI KULTÚRÁBA BÜKINÉ FOKI ARIEL 1 VERSENYKÉPESSÉG, INNOVÁCIÓS KÉSZSÉG ÉS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BEÁGYAZÓDÁSA A SZERVEZETI KULTÚRÁBA BÜKINÉ FOKI ARIEL 1 Összefoglalás A tanulmány célja a régió, a tér szerepének vizsgálata a vállalatok fejlődésére,

Részletesebben

1.1 Gazdasági növekedés, fejlettségi szint 16 1.2 Az élet minősége 20 1.3 A környezet fenntarthatósága 26

1.1 Gazdasági növekedés, fejlettségi szint 16 1.2 Az élet minősége 20 1.3 A környezet fenntarthatósága 26 TA R TA L O M J E G Y Z É K A kiadvány megjelenését támogatta Microsoft Magyarország Kft. Kiadja GKI Gazdaságkutató Zrt. Felelős kiadó Vértes András Szerkesztette Viszt Erzsébet A kiadvány szerzői Adler

Részletesebben

Vezetôi összefoglaló VÁLASZÚT: TÚLÉLÉS VAGY FELZÁRKÓZÁS A MÓDSZER: HELYZETELEMZÉS, JÖVÔKÉPEK, AJÁNLÁSOK

Vezetôi összefoglaló VÁLASZÚT: TÚLÉLÉS VAGY FELZÁRKÓZÁS A MÓDSZER: HELYZETELEMZÉS, JÖVÔKÉPEK, AJÁNLÁSOK Nem csak egy lehetséges jövô van; a mai döntések befolyásolják a jövôt. A kedvezôtlen trendek is megváltoztathatók, ha összehangoltan ezen dolgoznak a gazdaság, a kutatás-fejlesztés és az államigazgatás

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

MINŐSÉGÜGY DIÓHÉJBAN

MINŐSÉGÜGY DIÓHÉJBAN I. Mi a minőség? Ez, ami a gasztronómiai kultúra remeke. Magában foglalja a nyersanyagok kiválasztásának, az ételkészítés, a terítés művészetét Vagy ez, amiről tudod, hogy a Mc Donalds-nál bárhol a világon

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BODOR MÓNIKA

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BODOR MÓNIKA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BODOR MÓNIKA Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar 2014 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás-és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori Iskola vezetője: DR.

Részletesebben

EOQ MNB 2011/6 26000 2010 A

EOQ MNB 2011/6 26000 2010 A 2011/6 Hogyan lehet legyőzni a közigazgatás minőségének kerékkötőit? A TQM alkalmazása a vízellátási és csatornázási közszolgáltatásban Hogyan biztosíthatja az ISO 26000 a fenntartható jövőt? Az EOQ MNB

Részletesebben

XXIII XIII. évfolyam ELEKTRONIKUS KIADVÁNY. Minőségmenedzsment rendszerek szerepe a szervezeteket működésében (lehetőségek és gondok) Dr.

XXIII XIII. évfolyam ELEKTRONIKUS KIADVÁNY. Minőségmenedzsment rendszerek szerepe a szervezeteket működésében (lehetőségek és gondok) Dr. XXIII XIII. évfolyam 03. szám, 2014 14. március ELEKTRONIKUS KIADVÁNY különszám Minőségmenedzsment rendszerek szerepe a szervezeteket működésében (lehetőségek és gondok) Dr. Topár József A hibakeresés,

Részletesebben

Molnár Szilárd Z. Karvalics László BME-UNESCO Információs Társadalom- és Trendkutató Központ 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9.

Molnár Szilárd Z. Karvalics László BME-UNESCO Információs Társadalom- és Trendkutató Központ 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9. KÖZIGAZGATÁS AZ INTERNET KORÁBAN AZ E-KORMÁNYZAT KUTATÓI SZEMMEL Molnár Szilárd Z. Karvalics László BME-UNESCO Információs Társadalom- és Trendkutató Központ 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9. Megjelent:

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS HAJDU EMESE ERZSÉBET

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS HAJDU EMESE ERZSÉBET DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS HAJDU EMESE ERZSÉBET Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2012 Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSÁNAK

Részletesebben

V ER SENYKÉPESSÉG I É V KÖ NY V 20 09

V ER SENYKÉPESSÉG I É V KÖ NY V 20 09 V ER SENYKÉPESSÉG I É V KÖ NY V 20 09 2009 Magyarország A kiadvány megjelenését támogatta Microsoft Magyarország Kft. Kiadja GKI Gazdaságkutató Zrt. Felelős kiadó Vértes András Szerkesztette Viszt Erzsébet

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve A 2009. évi felülvizsgált változat tervezete (2. változat) 2009.

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT Innovációs Megvalósítási Terv Vitaanyag 4. tervezet 2010. május 6. Tartalomjegyzék 1. Előszó... 3 2. Vezetői összefoglaló... 5

Részletesebben

Összegző elemzés. az ÁROP 1.1.15 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása című projekthez

Összegző elemzés. az ÁROP 1.1.15 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása című projekthez Összegző elemzés az ÁROP 1.1.15 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása című projekthez Az eredménykommunikációs kiadvány az ÁROP-1.1.15-2012-2012-0001 Közszolgáltatások versenyképességi

Részletesebben

3. Nemzetközi kísérletek a versenyképesség mérésére

3. Nemzetközi kísérletek a versenyképesség mérésére 54 Lukovics Miklós: Térségek versenyképességének mérése 3. Nemzetközi kísérletek a versenyképesség mérésére Jelen fejezetben a nemzetközi szakirodalom térségi versenyképességgel, illetve fejlettséggel

Részletesebben

Szervezetfejlesztési terv

Szervezetfejlesztési terv Szervezetfejlesztési terv A Chemium Kft. külpiaci terjeszkedéssel kapcsolatos szervezeti átalakulásának lehetőségei Készítette: Metodus kft. Budapest, Csenger u. 11. D. ép. fszt. 1 2013. december6. Tartalomjegyzék

Részletesebben

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató 2013. április 30. Készítette: A 6/A. Minőségmenedzsment CAF 2013 modell módszertani kézikönyve munkacsoport

Részletesebben

A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása

A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása Dr. Szuchy Róbert A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása A CSR egy olyan megközelítés, amely szerint a vállalatok önkéntes alapon környezeti és társadalmi szempontokat építenek be üzleti

Részletesebben

A kis- és középvállalatok versenyképessége egy lehetséges elemzési keretrendszer

A kis- és középvállalatok versenyképessége egy lehetséges elemzési keretrendszer SZEMLE Közgazdasági Szemle, LVII. évf., 2010. február (181 193. o.) NÉMETHNÉ GÁL ANDREA A kis- és középvállalatok versenyképessége egy lehetséges elemzési keretrendszer A lisszaboni stratégia megjelenése

Részletesebben

XXI XI. évfolyam ELEKTRONIKUS KIADVÁNY A KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENT

XXI XI. évfolyam ELEKTRONIKUS KIADVÁNY A KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENT A FENNTARTHATÓSÁGÉRT A KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENT KKENTÉSÉÉRT A KÖRNYEZETMINŐSÉG NÖVELÉSÉÉRT A környezettudatos stratégiai menedzsment koncepciója 1. rész Fülöp Gyula Pelczné Gáll Ildikó Lean termelés

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2014 2029) A 2014. évi felülvizsgált változat 2014. augusztus

Részletesebben

Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál

Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál SUSTAINABILITY SERVICES Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál A 2008 2009-es jelentések tükrében ADVISORY Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁS ÉS A VÁLLALKOZÓI AKTIVITÁS MÉRÉSE* SZERB LÁSZLÓ

A VÁLLALKOZÁS ÉS A VÁLLALKOZÓI AKTIVITÁS MÉRÉSE* SZERB LÁSZLÓ STATISZTIKAI ELEMZÉSEK A VÁLLALKOZÁS ÉS A VÁLLALKOZÓI AKTIVITÁS MÉRÉSE* SZERB LÁSZLÓ A hazai szakirodalomban számos kiváló elemzés jelent már meg a magyar vállalati struktúráról, a kis- és közepes méretű

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

A magyar gazdaság versenyképessége nemzetközi versenyképességi jelentések tükrében

A magyar gazdaság versenyképessége nemzetközi versenyképességi jelentések tükrében ICEG VÉLEMÉNY XXIII Pellényi Gábor: A magyar gazdaság versenyképessége nemzetközi versenyképességi jelentések tükrében 2005. December TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 1. Az OECD Understanding economic growth

Részletesebben

Kommunikációs, kapcsolati és egyéni tényezők az egészségügyi szolgáltatások minőségében és kimeneteiben

Kommunikációs, kapcsolati és egyéni tényezők az egészségügyi szolgáltatások minőségében és kimeneteiben Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola Kincsesné Vajda Beáta Kommunikációs, kapcsolati és egyéni tényezők az egészségügyi szolgáltatások minőségében és kimeneteiben

Részletesebben

VERSENYKÉPESSÉG ÉS KÜLFÖLDI KÖZVETLEN

VERSENYKÉPESSÉG ÉS KÜLFÖLDI KÖZVETLEN VERSENYKÉPESSÉG ÉS KÜLFÖLDI KÖZVETLEN BEFEKTETÉSEK A MAI VILÁGGAZDASÁGBAN Készítette: Csáki György A tanulmány a MEH MTA megállapodás alapján, A gazdasági versenyképesség erősítésére irányuló tevékenységről

Részletesebben

Magyar Információs Társadalom Stratégia

Magyar Információs Társadalom Stratégia Magyar Információs Társadalom Stratégia Magyar Információs Társadalom Stratégia Preambulum A Magyar Információs Társadalom Stratéga létrehozásának okai, céljai A Magyar Köztársaság Kormányának határozata

Részletesebben

szeptember ELEKTRONIKUS KIADVÁNY A KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENT A lean menedzsment kórházi alkalmazása - külföldi tapasztalatok - Jenei István

szeptember ELEKTRONIKUS KIADVÁNY A KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENT A lean menedzsment kórházi alkalmazása - külföldi tapasztalatok - Jenei István A FENNTARTHATÓSÁGÉRT A KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENT KKENTÉSÉÉRT A KÖRNYEZETMINŐSÉG NÖVELÉSÉÉRT 20 ÉVES A lean menedzsment kórházi alkalmazása - külföldi tapasztalatok - Jenei István a ELEKTRONIKUS KIADVÁNY

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2009 2024) A 2009. évi felülvizsgált változat 2009. május 10.

Részletesebben