A SZOCIALIZÁCIÓ ÉS A MOTIVÁCIÓ KÉRDÉSE A PSZICHOTERÁPIÁBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZOCIALIZÁCIÓ ÉS A MOTIVÁCIÓ KÉRDÉSE A PSZICHOTERÁPIÁBAN"

Átírás

1 A SZOCIALIZÁCIÓ ÉS A MOTIVÁCIÓ KÉRDÉSE A PSZICHOTERÁPIÁBAN Dr. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem ÁOK, Klinikai Pszichológia Tanszék Szakképzés III. évfolyam 2013.

2 Motiváció a pozitív változás szükséges feltétele a pszichoterápia önkéntes vállalás, a páciens döntése szükséges hozzá nem passzív folyamat, a páciens aktív részvétele és felelősségvállalása kell hozzá nonspecifikus faktor is egyben

3 Szocializálás a terápiára a pszichoterápia protokollja szerint a Diagnosztikus és indikációs szakasz(előfázis) feladatai közé tartozik az előfázis célja a diagnózis felállítása: 1. Pszichiátriai diagnózis (BNO-10, DSM-V) 2. Pszichoterápiás diagnózis Javasolt-e (indikált) a pszichoterápia? Alkalmas-e a személy pszichoterápiára? Elérhető a megfelelő módszer? Milyen attitűddel jött: passzív, aktív? Illeszkedik-e a terapeuta és a páciens személyisége? Motiváció?

4 Szocializálás a terápiára Alulszocializáltság oka lehet: kulturális (nagy társadalmi különbség terapeuta és páciense között) személyes (korábbi ismeretek, olvasmányok hiánya, dezinformációk) betegségből következő (pszichoszomatikus beteg, pszichés érintettség el nem fogadása)

5 A szocializálás lépései a páciens állapotának felmérése, tájékoztatás előnyök, hátrányok, a kezelés várható hatása más kezelési lehetőségek közös cél megfogalmazása terápiával kapcsolatos félelmek, ambivalenciák tisztázása ( küldött beteg) páciens elvárásai terápiás módszer megbeszélése, mit várunk el tőle terápiás munka és keretek megbeszélése (hely, idő, lemondás, díjazás)

6 Szocializálás a terápiára Módszerre szocializáljuk a személyt: Mondjon ki mindent, amieszébejut. (szabad asszociáció) Beszéljen a nehézségeivel kapcsolatos érzéseiről (személyközpontú) Idézzen fel egy olyan helyzetet, amikor nagyon szorongott vagy nagyon erőteljesen jelentkezett a problémája! Mit érzett, mi futott át a fején akkor? (szókratészi kérdezés, KVT)

7 Szocializálás a terápiára a szocializálás fontos eleme a beteg problémáiban szerepet játszó pszichés problémák közös megértése a szocializálás is vezethet terápiás változásokhoz (pl. összefüggések felismerése), és bizonyos esetekben maga a szocializálás a terápia

8 kettős szerződés modell (Salkovskis, 1996): hipochondriasis: Beteg : a probléma az, hogy megmagyarázhatatlan testi tünetei, súlyos betegsége van Terapeuta : a probléma inkább az, hogy attól fél, hogy súlyos betegsége van Mindkét lehetséges magyarázatot egyaránt elfogadjuk, a terápiás folyamat mindkét nézet mellett és ellen szóló érvek megbeszélésével folytatódik. Hogyan illeszkednek e magyarázatok a páciens saját tapasztalataihoz?

9

10 tra

11 A viselkedésváltozás transzteoretikus modellje (Prochaska& DiClemente, 1983) 1. Prekontemplatív (Töprengés előtti) fázis: nincs tudatában a problémának, nincs szándékában a változás 2. Kontemplatív fázis (Tépelődés): felismeri a problémát, de még nem tesz aktív lépéseket; pro és kontra érvek mérlegelése 3. Preparációs (Előkészületi) fázis: megformálódott, megerősödött szándék viselkedéses jegyekkel 4. Demonstratív(Cselekvési) fázis: a viselkedés módosítása 5. Fenntartási fázis: a visszaesés megelőzése és a nyereségek megszilárdítása A különböző szakaszok különböző motivációs szinttel járnak, és más-más intervenciókat tesznek szükségessé!

12

13 AMBIVALENCIA az a pszichés állapot, amikor az egyénnek együttesen fennálló, de egymással ellentétes érzései vannak ugyanazon dolog felől (Orford, 1985) természetes jelenség (ritkán tudunk valamit 100%-osan) bizonyos problémák esetén (pl. addikciók, bulimia, anorexia) kifejezettebb, a probléma lényegéhez tartozik motiváció a pozitív változásra / motiváció a problémaviselkedés fenntartására

14 Az ambivalencia értelmezése motivációhiány, ellenállás, az ítélőképesség zavara, személyiségprobléma Alkalmazott eszköz meggyőzés Várható eredmény tagadás, a probléma bagatellizálása természetes jelenség, akár a probléma lényege is lehet, a döntési helyzet konfliktusa az ambivalencia megértése: motivációs interjú az ambivalencia feloldása, döntés segítése, a pozitív viselkedésváltozásra irányuló motiváció növekedése

15 Az ambivalencia kialakulásának és fenntartásának tényezői 1. a viselkedéshez való kötődés szerfüggőség (nikotin, alkohol, kábítószer) tolerancia - dózisnövekedés tanulási hatások, kondicionálás (pl. bátrabb lesz társaságban) pszichológiai függőség: mindkét alternatíva (folytatni vagy abbahagyni) félelmetes 2. attitűdök és értékek Csak így elviselhető az élet. Nem tudok élni az anyag nélkül. Mindennek van ára, ennek is.

16 Az ambivalencia kialakulásának és fenntartásának tényezői 3. alacsony önértékelés tudja, hogy káros a szer, de mégsem tud nélküle megbirkózni a helyzetekkel Nem hiszem, hogy képes lennék nemet mondani 4. társas közeg: csoporthatás Ha abbahagyom az ivást, elvesztem a barátaimat. 5. paradox reakciók Minél inkább felhívják a személy figyelmét az addikció negatív hatására és következményére, annál inkább fokozódhat a függőség -sokszor még élete kockáztatásával is. 6. csökkent önkontroll

17 Motivációs interjú (Miller, Rollnick, 1991, 2002) Hogyan segítsük a személyeket problémáik felismerésében és kezelésében, ha az elutasítják a változást vagy ambivalensek? személyközpontú interjútechnika CÉL: feloldani a konfliktust a változás ellen és mellett ható érvek között növelni a változásra irányuló motivációt ösztönözni a pozitív viselkedésváltozást a viselkedésváltozás evidence based módszere

18 Motivációs interjú az elvárások megfogalmazása és a konfliktus elemeinek tisztázása: mi lenne, ha folytatná és mi lenne, ha abbahagyná a problémaviselkedést? a páciens belső elkötelezettségének (felkészült-e a változásra?) és ambivalenciájának megértése (szeretne leszokni, de fél, hogy a szer nélkül gátlásos lesz a társas helyzetekben) a konfrontáció elkerülése kliens elkezdi védeni a status quo-t, nemjut el a kontempláció fázisába (hogy egyáltalán megfontolja a döntést)

19 A klinikai alkalmazás alapelvei 1. Az empátia kifejezése és az aktív hallgatás az elfogadás elősegíti a változást ( nehéz lehetett rászánni magát, hogy eljöjjön ) reflektív hallgatás alapvető az ambivalencia természetes ezt ki kell mondani 2. A diszkrepancia előidézése a káros viselkedés és a fontos életcélok közti ellentmondás tudatosítása a páciens érveljen a változás érdekében: mi az addikció előnye és hátránya? 3. A meggyőzés és konfrontáció elkerülése a terapeuta NE érveljen, mert a védekezés felerősíti a védekezést, és NE címkézzen, mert az káros és szükségtelen ellenállás esetén stratégiát kell változtatni ( tényleg igaza van, mást is tekintetbe kell venni )

20 A klinikai alkalmazás alapelvei 4. Haley-féle judo vagy negatív asszertivitás az ellenállás kezeléséhez percepcióváltás a terapeuta részéről: nem nyújtani felületet az ellenállásra, egyetérteni a beteggel: lehet, hogy tényleg korai még az, hogy eljött, lehetne még várni vele. választási lehetőségek felkínálása: nem muszáj most dönteni, lehet később is, kezdhetjük egy másik problémával 5. Önhatékonyság támogatása a változásba vetett bizalom a páciens képes problémák megoldására személyes felelősség átkeretezése: nemcsak képes rá, hanem az ő felelőssége: neki kell végrehajtania, különben nem következik be

21 I. szakasz: motiválás a változásra Hasznos erősségek, erőfeszítés elismerése, megerősítés, támogatás nyitottkérdések alkalmazása aktív, reflektív figyelem, empátia összefoglalások alkalmazása Kerülendő kérdés-felelet játék konfrontáció mindentudó szakember viselkedés korai fókusz

22 I. szakasz: motiválás a változásra +a változás-beszéd kiváltása: olyan én-erősítő állítások, megállapítások előhívása, amelyek jelzik, hogy felismerte a problémát akar vele foglalkozni változtatni szeretne bízik a változásban

23 I. szakasz: motiválás a változásra A probléma felismerése Miből gondolja, hogy ez probléma? Milyen nehézségeket okozott a szerhasználat? Miből gondolja, hogy másoknak is árt az italozással? A vele való foglalkozás Miben zavarja az ivás? Miből gondolja, hogy másokat zavar? Mit gondol, mi lesz, ha nem történik változás?

24 I. szakasz: motiválás a változásra A változás iránti igény Az, hogy itt van, arra utal, hogy egy kicsit azt gondolja, tennie kellene valamit. Miért gondolja ezt? Miért kellene változtatni? A bizakodás és optimizmus jelzése Miből gondolja, hogy végig tudja vinni a változást, ha már eldöntötte? Mi segíti, hogy változtatni tudjon?

25 I. szakasz: motiválás a változásra 1. Relevancia: azon szempontok meghatározása, amelyek számára személyesen fontossá teszik a viselkedésváltozást 2. Rizikók, veszélyek felmérése: a lehetséges negatív következmények azonosítása (rövid-és hosszú távú, környezetre ható stb.) 3. Jutalmak és nyereségek hangsúlyozása: a számára releváns potenciális nyereségek azonosítása 4. Akadályok:a leszokást nehezítő/ gátló tényezők azonosítása, megoldási stratégiák kidolgozása 5. Ismétlés

26 Döntési egyensúly Az ambivalencia megragadása: mi tartja benne, és mi segítene a változásban? Szerhasználat előnye / hátránya Abbahagyás előnye / hátránya Extremitások: mi zavarja a legjobban? Életcélok explorálása: életében mi a legfontosabb, vagy melyek a fontos célok? Előremutató kérdések: ha minden így marad, mit gondol, mi lesz x év múlva?

27 II. szakasz: az ellenállás kezelése Kulcs: a terapeuta kommunikációja (annál sikeresebb, minél kisebb ellenállást vált ki a páciensből) Fontos az ellenállás felismerése (vitatkozás, félbeszakítás, tagadás, ignorálás), megértése(miből fakad?) és kezelése: egyszerű reflexió, nyugtázás: látom, hogy más a véleménye felerősített reflexió: úgy látszik, Ön szerint a májkárosodásnak semmi köze az iváshoz kétoldalú reflexió: nem szereti, ha drogosnak tartják, de az sem zavarja, ha füvezésből baja lesz

28 fókuszváltás: ha a beteg tudja, hogy a terapeuta a függőség abbahagyását szeretné ( pillanat, várjunk egy kicsit és nézzük meg, mi minden van még itt a háttérben ). egyetértés a fordulattal, amikor a páciens mégsem akar változni, kis útmutatással a változás irányába (pl. a családját okolja a helyzetért: igaza van, ezzel is foglalkozni kell ) személyes kontroll és döntés hangsúlyozása: tényleg csak Ön tehet bármit is, Ön nélkül nem megy átkeretezés: pl. a páciens bagatellizálja az alkohol hatását épp az a baj, hogy már nem is érzi, ezért nem árt az óvatosság

29 III. szakasz: a változás melletti elköteleződés erősítése A változásra való készenlét elismerése Mit gondol, mit kelltennie? Konkrétlépések megbeszélése, cselekvési terv kidolgozása Kire támaszkodhat? Mi lesz a legnehezebb? A terápia elkezdése

30 IRODALOMJEGYZÉK Perczel Forintos D.- Mórotz K. (szerk.) (2010). Kognitív viselkedésterápia. Bp.: Medicina, releváns részek Miller, W, Rollnick, S. (1991). Motivational Interviewing. London: The Guilford Press Rácz J.(1999). Addiktológia. Bp.: HIETE Szőnyi G. - Füredi J. (szerk.) (2000). A pszichoterápia tankönyve. Bp.: Medicina, releváns részek Urbán Róbert et al (2005). A dohányzás egészségpszichológiája. Bp: Országos Addiktológiai Intézet

Jézus, a szakma és a drog

Jézus, a szakma és a drog FARKAS TAMÁS Jézus, a szakma és a drog Segítõi módszerek és keresztény spiritualitás a szenvedélybeteg-segítésben 2010-ben kerültem kapcsolatba az egyik RÉV Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálattal, mely alkalmanként

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR. hallgató NAGYKŐRÖS

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR. hallgató NAGYKŐRÖS KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁT US EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR DIAKÓNIAI INTÉZET FALAK NÉLKÜLI LABIRINTUS SZORONGÁS - SZENVEDÉLYBETEGSÉG - KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIA Témavezető: VÁRINÉ FERÓ MÁRIA Főiskolai

Részletesebben

A szerhasználat különböző formái és a beavatkozás lehetőségei

A szerhasználat különböző formái és a beavatkozás lehetőségei A szerhasználat különböző formái és a beavatkozás lehetőségei Mindenképpen különbséget kell tenni a droghasználat különböző mintázatai között, ugyanis a különböző szerhasználati formák különböző beavatkozást

Részletesebben

SZŰRŐVIZSGÁLATOKRÓL SZAKEMBEREKNEK

SZŰRŐVIZSGÁLATOKRÓL SZAKEMBEREKNEK Dr. Döbrőssy Lajos Dr. Kékes Ede Döbrőssy Bence Dr. Németh Erzsébet SZŰRŐVIZSGÁLATOKRÓL SZAKEMBEREKNEK OKTATÁSI SEGÉDANYAG Szűrőprogramok Országos Kommunikációja kiemelt projekt Projektgazda: Országos

Részletesebben

Szűrőprogramok országos kommunikációja résztvevői kézikönyv. Kommunikációs szemináriumi segédanyag

Szűrőprogramok országos kommunikációja résztvevői kézikönyv. Kommunikációs szemináriumi segédanyag Szűrőprogramok országos kommunikációja résztvevői kézikönyv Kommunikációs szemináriumi segédanyag OFTEX által akkreditált szeminárium: A kommunikáció szerepe a szív- és érrendszeri, illetve onkológiai

Részletesebben

Pataki Éva: Szociális esetmunka munkanélküliekkel. Programterv és segédanyagok

Pataki Éva: Szociális esetmunka munkanélküliekkel. Programterv és segédanyagok Pataki Éva: Szociális esetmunka munkanélküliekkel Programterv és segédanyagok I. A szociális munka céljai és szerepe a munkanélküliek ellátásában A szociális munka általános céljainak megbeszélése és alkalmazása

Részletesebben

MI NEM. ÉS MI IGEN! EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS (BELSŐ) KONFLIKTUSAI

MI NEM. ÉS MI IGEN! EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS (BELSŐ) KONFLIKTUSAI MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR BŰNÜGYI TUDOMÁNYOK INTÉZETE ÁLTALÁNOS ÉS IGAZSÁGÜGYI MEDIÁTOR KÉPZÉS MI NEM. ÉS MI IGEN! EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS (BELSŐ) KONFLIKTUSAI SZAKDOLGOZAT KONZULENS: KELEMEN

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A segítő beavatkozás hatékonysága. A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A segítő beavatkozás hatékonysága. A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás Sándor-Lenkei Aida A segítő beavatkozás hatékonysága A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás A követelménymodul száma: 1896-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

A tehetetlenség lehetséges okai a gyermekjóléti szolgáltatás területén *

A tehetetlenség lehetséges okai a gyermekjóléti szolgáltatás területén * SZOCIÁLIS MUNKA GAKOVIC DÁNIEL A tehetetlenség lehetséges okai a gyermekjóléti szolgáltatás területén * a megértés megváltoztathat. És mindnyájan félünk a változásoktól. (Carl Rogers) A gyermekjóléti szolgálatok

Részletesebben

ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. AOK-K960 ÁOK IV. évfolyam 2014/2015. tanév őszi szemeszter

ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. AOK-K960 ÁOK IV. évfolyam 2014/2015. tanév őszi szemeszter Általános Orvostudományi Kar MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET Faculty of Medicine DEPARTMENT OF BEHAVIOUR SCIENCES ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. AOK-K960 ÁOK IV. évfolyam 2014/2015. tanév őszi szemeszter MAGATARTÁSTUDOMÁNYI

Részletesebben

Röviden a visszaesés-megelőzésről: tudományos modellek

Röviden a visszaesés-megelőzésről: tudományos modellek Röviden a visszaesés-megelőzésről: tudományos modellek Mi a visszaesés? A visszaesés-megelőzés célja, hogy megakadályozza a kémiai függőségből való felépülés során az újbóli szerhasználatot, illetve hogy

Részletesebben

Az online tanácsadás alapjai

Az online tanácsadás alapjai Az online tanácsadás alapjai Az online tanácsadás alapjai A könyvet az alábbi szervezetek állították össze: Közreműködtek: Susanne Weissenböck (ChEck it!), Sophie Lachout (ChEck it!), Irene Ivan (ChEck

Részletesebben

Részfeladatok a szociális problémamegoldásban

Részfeladatok a szociális problémamegoldásban Szociális szolgáltatások szakmacsoport Szociális asszisztens Moduláris szám: 1361-06 Dr Nagyné Schiffer Rita Részfeladatok a szociális problémamegoldásban Tanulói jegyzet bűnözés bántalmazás szegénység

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó Mihályné. Családsegítés, családgondozás eszközei módszerei, családgondozás család nélkül. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Szabó Mihályné. Családsegítés, családgondozás eszközei módszerei, családgondozás család nélkül. A követelménymodul megnevezése: Szabó Mihályné Családsegítés, családgondozás eszközei módszerei, családgondozás család nélkül A követelménymodul megnevezése: Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén

Részletesebben

K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság

K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság Készítette: Rózsás

Részletesebben

Az iskolapszichológia néhány alapkérdése *

Az iskolapszichológia néhány alapkérdése * 1 / 17 2009.09.01. 21:58 Porkolábné Balogh Katalin Szitó Imre Az iskolapszichológia néhány alapkérdése * Miért időszerű, hogy beszéljünk az iskolapszichológiáról? Az iskola pszichológiai kultúrájának növelése

Részletesebben

Felépülés a függõségbõl és spiritualitás

Felépülés a függõségbõl és spiritualitás HALMI KRISZTINA SJC Felépülés a függõségbõl és spiritualitás BEVEZETÉS 1. Személyes inspirációk filozófiai alapvetés és hitvallás Hiszek abban, hogy a teremtett világban, az emberiség történelmében és

Részletesebben

II./1. fejezet: Az első szakasz. A pszichoterápia indikációi

II./1. fejezet: Az első szakasz. A pszichoterápia indikációi II./1. fejezet: Az első szakasz. A pszichoterápia indikációi Bevezetés: A pszichoterápiás folyamat az első kapcsolatba lépéstől a terápia lezárásáig tart. A folyamatot három fő szakaszra szokás tagolni.

Részletesebben

P11P0001 A felsoroltak közül melyek tartoznak az orvosi alapkompetenciák közé? (három jó válasz lehetséges)

P11P0001 A felsoroltak közül melyek tartoznak az orvosi alapkompetenciák közé? (három jó válasz lehetséges) P11P0001 A felsoroltak közül melyek tartoznak az orvosi alapkompetenciák közé? (három jó válasz lehetséges) Kulturális kompetencia Természetgyógyászati ismeretek Szakmaiság Akupunktúra Társas és kommunikációs

Részletesebben

Bukta Tünde LOGISZTIKAI BÁZISON MEGVALÓSÍTOTT MUNKAHELYI EGÉSZSÉGMAGATARTÁSFEJLESZTŐ PROGRAM ÉS KUTATÁSI PROGRAM TAPASZTALATAI I.

Bukta Tünde LOGISZTIKAI BÁZISON MEGVALÓSÍTOTT MUNKAHELYI EGÉSZSÉGMAGATARTÁSFEJLESZTŐ PROGRAM ÉS KUTATÁSI PROGRAM TAPASZTALATAI I. Bukta Tünde buktus@t-email.hu LOGISZTIKAI BÁZISON MEGVALÓSÍTOTT MUNKAHELYI EGÉSZSÉGMAGATARTÁSFEJLESZTŐ PROGRAM ÉS KUTATÁSI PROGRAM TAPASZTALATAI I. RÉSZ Absztrakt A NATO katonai logisztika definíció szerint

Részletesebben

Alkoholbetegek felépülési lehetõségei

Alkoholbetegek felépülési lehetõségei BOROS KÁROLYNÉ Alkoholbetegek felépülési lehetõségei Életformaváltás a tartós absztinencia és józanság fenntartásához A mai Magyarországon a szakmapolitikai szabályozás elégtelensége, a forráshiány, az

Részletesebben

kezd elveszíteni az élet

kezd elveszíteni az élet EQUAL A/077 PROEJKT akiket kezd elveszíteni az élet A MEGÁLLÓ CSOPORT Nappali közösségi terápiás programjainak tapasztalatai és a szenvedélybeteg fiatalok speciális oktatási programja Zárótanulmány TARTALOM:

Részletesebben

Menyes Csaba Az amputált személyek rehabilitációs pszichológiája Klinikai szakpszichológusi szakdolgozat elméleti bevezetője és irodalomjegyzéke 2009

Menyes Csaba Az amputált személyek rehabilitációs pszichológiája Klinikai szakpszichológusi szakdolgozat elméleti bevezetője és irodalomjegyzéke 2009 Menyes Csaba Az amputált személyek rehabilitációs pszichológiája Klinikai szakpszichológusi szakdolgozat elméleti bevezetője és irodalomjegyzéke 2009 2. A PROBLÉMA SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉSE 2.1. Az orvosi

Részletesebben

Kiemelt figyelmet, kiemelt bánásmódot igénylő gyermekek, pedagógiai programja

Kiemelt figyelmet, kiemelt bánásmódot igénylő gyermekek, pedagógiai programja Kiemelt figyelmet, kiemelt bánásmódot igénylő gyermekek, pedagógiai programja Sajátos nevelési igényű gyermek Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek Kiemelten tehetséges gyermek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 Személyes okok... 3 Témaválasztás... 3 Szakirodalom... 3 Célom... 4 Szenvedélybetegség... 5 A szenvedélybetegség

TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 Személyes okok... 3 Témaválasztás... 3 Szakirodalom... 3 Célom... 4 Szenvedélybetegség... 5 A szenvedélybetegség TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 Személyes okok... 3 Témaválasztás... 3 Szakirodalom... 3 Célom... 4 Szenvedélybetegség... 5 A szenvedélybetegség röviden... 5 Addikció fogalma... 5 Dependencia... 6 Kialakulás...

Részletesebben

Munkahelyi támogatási modell

Munkahelyi támogatási modell Munkahelyi támogatási modell eljárásrendje és dokumentációs rendje (TÁMOP 1.4.3.-10/1-2F-2011-0013 Megváltozott világ?! pályázati projekt) Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Budapest 2014.

Részletesebben

Az egészség pszichológiája

Az egészség pszichológiája Husztiné Hajdú Erika Az egészség pszichológiája Egészségvédő füzetek IV. Tartalomjegyzék A holisztikus szemléletmód a gyógyításban 3 Életút és fejlődés.. 4 Akik segíthetnek... 7 A mentális zavarok... 8

Részletesebben

Indító. Gyerekparadicsom Alapítvány Budapest, 2005

Indító. Gyerekparadicsom Alapítvány Budapest, 2005 Indító 2005 Gyerekparadicsom Alapítvány Budapest, 2005 Grafikai szerkesztô: Balázs Andrea Kiadja a Gyerekparadicsom Alapítvány Felelôs kiadó: Tóbiás László Készítette a Print City Kft. Felelôs vezetô:

Részletesebben

Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz

Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz OTH, Budapest 2014. október Szerző Odor Andrea Lektor Kispéter Lászlóné A TÁMOP

Részletesebben