DIPLOMAMUNKA REFLEKTORFÉNYBEN A SÖTÉTSÉG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DIPLOMAMUNKA REFLEKTORFÉNYBEN A SÖTÉTSÉG"

Átírás

1 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Földrajzi Intézet DIPLOMAMUNKA REFLEKTORFÉNYBEN A SÖTÉTSÉG Az urbanizáció ismeretlen kísérője, a fényszennyezés Készítette: Urbanics Magdolna Rita Geográfus hallgató Konzulens: Dr. Hajnal Klára Egyetemi adjunktus Pécs, 2009

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés, célkitűzés Kutatási módszerek A fényszennyezés fogalma, típusai és okozói A fényszennyezés fogalma, típusai A fényszennyezés okozói A fényszennyezés hatásai, következményei Energiapazarlás A fényszennyezés hatása az emberi egészségre és a közlekedésbiztonságra Az élővilágra, ökoszisztémára gyakorolt negatív hatás A fényszennyezés csillagászatra kifejtett hatása A fényszennyezés jogi szabályozása Nemzetközi példák Hazai szabályozások, rendeletek Európa és hazánk fényszennyezettségi térképe A csillagos égbolt védelme Az IDA tevékenysége A Zselici Csillagoségbolt-park Kérdőíves felmérés Eredmények Interjúk Összegzés Irodalomjegyzék Melléklet

3 1. Bevezetés, célkitűzés és setétség vala a mélység színén, és az Isten Szelleme lebeg vala a vizek felett. És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság. És látá Isten, hogy jó a világosság; és elválasztá Isten a világosságot a setétségtől. És nevezé Isten a világosságot nappalnak, és a setétséget nevezé éjszakának: és lőn este és lőn reggel, első nap. (Mózes I. könyve a Teremtésről, 1:2b 5.) A minket körülvevő Univerzum látványa minden időben jelentős hatással volt az emberi gondolkodásra és kultúrára, a filozófiától a vallásokig, a művészetektől az irodalmon át egészen a tudományokig. A csillagos égbolt természeti és kulturális örökségünk része, ezért mindenkori kötelességünk látványának megőrzése. Az emberiség jelentős része hatalmas kiterjedésű városok fénykupolái alatt éli életét. Hétköznapi életünk ma már elképzelhetetlen köz-, dísz- és reklámvilágítás nélkül. A mai modern városképhez hozzátartoznak a fények, ezek sokféle funkciót tölthetnek be, hatnak esztétikai érzékünkre, növelik biztonságérzetünket és nélkülözhetetlenek a közlekedésben. A mesterséges világítás azonban a legtöbb esetben indokolatlanul sokszorosa az adott esetben szükségesnek, emellett káros következményei vannak (KOLLÁTH Z. 2003, NIZALOWSKY A. 2000, CSÖRGITS G. - GYARMATHY I. 2006). Az urbanizációs folyamatok következtében egyre jobban terjeszkedő városok fényei hatására égboltunk lassan láthatatlanná válik. Néhány évtizeddel ezelőtt csillagászok figyeltek fel először a fényszennyezés problémájára (a kifejezés az angol light pollution szó fordítása), azóta több tudományterület légkörfizika, a természet-, környezet- és társadalomtudományok szakemberei is felismerték hatásainak jelentőségét. 3

4 A fényszennyezés nem egyeztethető össze az egészséges környezet iránti növekvő társadalmi igénnyel, sérti a csillagászati és természetvédelmi érdekeket, illetve jelentős energiapazarlással jár (CSÖRGITS G. - GYARMATHY I. 2006). Napjainkra elértük azt, hogy az emberek jelentős részének ismeretlenek az égbolt halványabb jelenségei. A fényszennyezés következtében a Tejút tulajdonképpen eltűnt a városlakók szeme elől. Munkám célja elsősorban figyelemfelhívás a fényszennyezés aktualitására, mivel úgy gondolom, hogy ezzel a témával leginkább szűkebb szakmai csoportok foglalkoznak. Az emberek többsége nem is hallott, vagy nem ismeri ezt a problémát, amely pedig hatással van mindennapi életünkre. Arra keresem a választ, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy a fényszennyezés és negatív hatásai csökkenjenek? Kíváncsi voltam arra, hogy a mai fiatalok tudatában vannak-e állandóan változó környezetünk életünkre gyakorolt hatásaival, különös tekintettel a fényszennyezésre. Témám aktualitását jelzi, hogy idén november 16-án a Zselici Tájvédelmi Körzet és a skóciai Galloway Forest Park elnyerte Európában elsőként a Csillagos Égbolt Park címet (http://www.darksky.org). 2. Kutatási módszerek Munkám készítése során arra törekedtem, hogy általános és átfogó képet adjak a fényszennyezés problémájáról novemberében, mint érdeklődő hallgató részt vettem a III. Fényszennyezés Konferencián Budapesten, az MTA Székházban. A témával elsősorban csillagász-fizikusok, világítás-technikusok és ökológusok foglalkoznak. Összegyűjtöttem, feldolgoztam és értelmeztem az elérhető magyar és nemzetközi irodalmat, illetve az interneten fellelhető anyagokat is felhasználtam a szükséges kritikával válogatva azokat. A nemzetközi szakirodalomban kiemelkedő jelentőségűek az olasz Pierantonio Cinzano és 4

5 munkatársainak (CINZANO, P. et al 2000, 2001, 2002) kutatásai. Hazánkban úttörő jelentőségű Kolláth Zoltánnak, a Magyar Csillagászati Egyesület elnökének tevékenysége a témakörben. A fényszennyezés fogalmának, hatásainak hétköznapi életben való ismertségét kérdőívezéssel mértem fel. A vizsgálat célcsoportját középiskolás és egyetemista fiatalok alkották, hiszen ők azok, akik már beleszülettek a fényárban tündöklő települések világába. Ennek előnyei mellett, vajon tisztában vannak sok kártékony hatásával is? A negatív hatások elkerülése érdekében a legfontosabb teendő a megelőzés. Ehhez azonban az szükséges, hogy ismerjük a problémát és annak hatásait. Felkerestem és interjút készítettem olyan elhivatott szakemberekkel, akik sokat tesznek és tettek a csillagos égbolt védelmének érdekében. 3. A fényszennyezés fogalma, típusai és okozói 3.1. A fényszennyezés fogalma, típusai A fényszennyezés/fényterhelés (angol nyelvű szakirodalomban a lightsmog elnevezést is használják) csak néhány évtizede ismert jelenség. Problémájára először a csillagászok figyeltek fel, hiszen egyes területeken szinte lehetetlenné váltak a csillagászati megfigyelések a mesterséges megvilágításból származó zavaró fények következtében. Ez az egyik oka annak, hogy a fejlett országok csillagvizsgálóikat a Föld elhagyatott területein, például sivatagokban, magas hegycsúcsokon, illetve a legújabb tervek szerint az Antarktiszon építik fel (KOLLÁTH Z. GYARMATHY I. 2009, KISS L. 2009). A fényszennyezés az éjszakai égbolt háttérfényességének növekedése az ember által létrehozott, üzemeltetett, mesterséges fényforrások által, melyek szétszóródnak az atmoszférában. A mesterséges fényforrások fölösleges és káros emissziói szennyezik a természetes éjszakai sötétséget, ezért a 5

6 környezetszennyezés egy speciális típusának tekinthetjük (KOLLÁTH Z. 2001). Ide tartoznak az egymást túlharsogó, az eget pásztázó reklámfények, a helytelenül megtervezett vagy kivitelezett közvilágítás, vagy az idegenforgalmi nevezetességek átgondolatlanul megvalósított díszkivilágítása. Jogi értelemben ''környezetterhelés valamely anyag vagy energia közvetlen vagy közvetett kibocsátása a környezetbe.'' (1995. évi LIII. tv. a környezet védelméről 4. f) pont). Így értelemszerűen a fényterhelés a fény közvetlen vagy közvetett kibocsátása a környezetbe. Nehezebb a helyzet a fényszennyezés fogalmának esetében, mivel a hatályos törvényi rendelkezések szerint ''környezetszennyezés a környezet valamely elemének a kibocsátási határértéket meghaladó terhelése.'' (1995. évi LIII. tv. a környezet védelméről 4. g) pont). Ez a definíció feltételezi, hogy az adott anyag vagy sugárzás kibocsátására valamiféle határértékek vonatkoznak, és olyan esetünkben sugárzás tekintetében, amelyre nincs megállapítva kibocsátási határérték, nem lehetséges környezetszennyezés sem. Így normatív értelemben fényszennyezésről sem lehetne beszélni, mint a környezetszennyezés egyik lehetséges változatáról. A köztudatban azonban általánosan elfogadottá vált. Az égbolt kifényesedését eredményező fényszennyezésre a holdmentes éjszakai tiszta csillagos égbolt fénysűrűsége egy jól definiálható mérőszám. A mesterséges fényekből származó értéket (La=lambert) célszerű az égbolt természetes fénysűrűségéhez hasonlítani, ami körülbelül Ln=0, cd/m 2 (cd=kandela, a fényerősség mértékegysége). A természeteshez teljes mértékben közeli égboltot csak La/Ln<0,01 esetén találunk. Kiemelten védett területeken mint például a tervezett csillagoségbolt-parkok ez az érték nem lehet nagyobb egynél, és még elfogadható az égbolt fénylése, ha La/Ln<3,0 (KOLLÁTH Z. 2001). A Cseh Levegőtisztasági Törvény definíciója szerint fényszennyezés a mesterséges fényforrásokból származó bármely fény, amely kívül jut azon a területen, amelyre szánták, különösen az a fény, amely a horizont síkja fölé irányul. Ez a meghatározás a témával foglalkozó magyar tudósok, elsősorban csillagászok és ökológusok között is általánosan ismert és elfogadott. A Magyar Világítástechnikai Társaság szerint ezen a megfogalmazáson túl 6

7 fényszennyezésnek tekinthető az a megvilágítás is, amely az adott feladathoz szükséges világítási szinteket, szabványos értékeket többszörösen meghaladja. A nemzetközi elnevezések alapján azokat a mesterséges fényeket, amelyek ártalmasak illetve káros hatásúak zavaró fényeknek nevezzük. A téma újszerűsége következtében, több angol kifejezés magyar megfelelője még nem terjedt el a szakirodalomban. A téma összetettsége következtében több fogalom magyarázatára van szükség (KOLLÁTH Z. 2001). A jogrendszerbe korábban csupán a káprázás fogalma került be, miszerint: A látás kényelmetlensége és/vagy a tárgyak felismerhetőségének csökkenése, a fénysűrűség szokatlan eloszlásának vagy szokatlan értékének, illetve a térben vagy időben fellépő igen erős kontrasztnak a következtében. (MSZ ) Ebbe a kategóriába tartoznak pl. a gépjárművezetést zavaró fények. A járművezetőket zavarhatja a közvetlenül a szembe kerülő erős fény. A káprázás három kategóriáját szokták említeni: a vakító, az akadályoztató és a kényelmetlenséget okozó fények. A vakító fények nem megengedhetőek, de hasonlóan el kell kerülni a vezetőket bármilyen mértékben akadályozó fényeket is. Általában minden káprázó forrás megszüntethető, illetve elkerülhető, jól tervezett és megfelelően irányított világítótestekkel. Birtokháborítás fénnyel (light trespass) kifejezést használhatunk abban az esetben, amikor a fény a megvilágításra szánt területet övező ingatlanokra esik és ott kellemetlenséget, zavart okoz. Ilyen lehet pl. az ablakon beszűrődő, így az éjszakai pihenést zavaró fény, vagy a védett természeti területekre jutó fény. Az embereknek joguk van ahhoz, hogy lakásukban élvezzék a nappalok és éjszakák váltakozásának természetes folyamatát. A lakásba beszűrődő közvilágítás zavaró, a villódzó reklámfények különösen megkeseríthetik az ott lakók életét. (KOLLÁTH Z. 2003). Az éjszakai égbolt mesterséges fénylése (skyglow): Az égbolt megnövekedett fénysűrűsége, amely felhők megvilágításából, ill. a levegő molekuláin és aeroszoljain szóródó mesterséges világításból eredő fényből származik. KOLLÁTH Z. (2001) az előbbiek alapján a zavaró fényeket azok hatása szerint definiálja: zavaró az a fény, amely káprázást, birtokháborítást, az égbolt 7

8 mesterséges kifényesedését vagy bármely más nemkívánatos környezeti hatást okoz. Tehát zavaró fény a megvilágításnak az a része, ami nem a megvilágítandó felületre, irányba és nem a megfelelő időszakban jut. Az optimális eset az, amikor a világítótestből csak a megvilágítandó területre jut fény. Azonban még ebben az esetben is elkerülhetetlen az, hogy a megvilágított objektumról fény verődjön vissza olyan területre, ahol az nem hasznosul. A veszteség így csak a legritkább esetben csökkenthető nullára, de törekedni kell arra, hogy megközelítsük a legoptimálisabb megoldást (KOLLÁTH Z. 2001). A megvilágítandó felületen kívül jutó fényre a kieső fény (spill light) kifejezést használják a szakemberek. Ide tartozik az összes fényáram, ami nem hasznosul. A kieső fény azon része, amely a horizont síkja fölé mutat, a felfelé irányuló fényáramhányad (upward light output ratio, ULOR) járul hozzá legjobban az égbolt kifényesedéséhez A fényszennyezés okozói A fényszennyezés okozói a következők lehetnek: közvilágítás díszvilágítás - akkor alkalmazzák, amikor egy létesítmény jellegzetességeit akarják kiemelni, ezzel növelve a városképben betöltött szerepét (1. kép): o fényárvilágítás o füzérvilágítás - pl. a Lánchíd kivilágítása (2. kép), ahova kompakt fénycsöves lámpatesteket telepítettek. Ezekből a fény körülbelül 50%-a felfelé távozik! o keretvilágítás, élvilágítás o park- és kertvilágítás reklámvilágítás sprotvilágítás. 8

9 1. kép Az esztergomi Bazilika díszvilágítása. Fotó: URBANICS M. R kép A Lánchíd füzérvilágítása. Fotó: 9

10 A fényszennyezés forrása szerint a következő kategóriákat különböztetik meg: rosszul irányított, szórt, elkerülhetően visszavert fények a szükséges szintet meghaladó világítás egyes időszakokban szükségtelenül használt fények (KOSZTOLICZ I. 2009). 4. A fényszennyezés hatásai, következményei 4.1. Energiapazarlás A nélkülözhető, felesleges világítással jelentős mennyiségű elektromos energiát, ezzel pénzt pocsékolunk el. Tesszük mindezt azért, hogy az égboltot világítsuk meg. Az 1960-as évek óta a többszörösére növekedett a mesterséges világítás mértéke, az 1990-es évek óta körülbelül ötévente megkétszereződik (1. ábra). Az eltékozolt energia jelentős részben fosszilis energiahordozók elégetéséből származik, ez pedig a levegő fokozott szennyezésével jár. Ez csupán része egy bonyolult rendszernek, így közvetett módón az energiapazarlásnak szerteágazó következményei vannak (KOLLÁTH Z. 2001). 1. ábra A mesterséges fények exponenciális növekedése. Forrás: 10

11 A fényszennyezés oka tulajdonképpen a legtöbb esetben a rossz megszokás, helytelen tervezés eredménye, mivel nem veszik figyelembe, hogy ténylegesen mekkora megvilágításra van szükség. Jellemző jelenség a világítás túltervezése, az újonnan városiasodó területeken és üzletközpontok környékén a hivalkodó mesterséges fényekkel a lokális fejlődés mértékét igyekeznek bizonyítani, vagy a távolabb elhaladók figyelmét próbálják felhívni, nagyobb haszon elérésének reményében. Erre a jelenségre több fényszennyezés elleni törvénytervezetet előkészítő csoport figyelmeztet (KOLLÁTH Z. 2001). A köz-, dísz- és térvilágítás optimális, intelligens megvalósításával jelentős mértékben csökkenthető a fényszennyezés, anélkül, hogy a világítás célja csorbulna. A probléma megoldásával foglalkozó szakemberek szerint az ezzel megtakarítható energia mennyisége tekintélyes, és a megfelelően tervezett világítás hosszabb távon megtérül. A fölösleges világításra elpazarolt energiamennyiségről konkrét adatok nem állnak rendelkezésre, azonban világviszonylatban az elektromos energia 18 %-át használják világításra, ami az összes széntüzelésű erőmű kapacitásának felel meg (KOLLÁTH Z. - GYARMATHY I. 2009). Sok esetben egyszerű elvek alkalmazásával megszüntethető a feleslegesen használt világítás (pl. szükségtelen világítótest kikapcsolása). Ha minél többen alkalmaznák ezeket, és törvényi szabályozás is késztetné a fényt kibocsátókat, akkor biztosak lehetnénk abban, hogy a Tejutat utódaink is láthatják majd, akár száz év múlva is (KOLLÁTH Z. 2009) A fényszennyezés hatása az emberi egészségre és a közlekedésbiztonságra Az orvosok felfigyeltek arra, hogy a fényszennyezésnek az emberi egészségre is káros, sőt súlyos hatásai vannak (VARRÓ M. J. 2009). A szervezet az éjszakai sötétben tud megfelelően pihenni, ennek hiányában kedvezőtlenül alakulhat az éjszakai vérnyomás, egyes hormonok termelődése, a szervezet általános stressztűrő képessége. Több, világszerte elvégzett vizsgálat is 11

12 kapcsolatot talált bizonyos daganatos megbetegedések számának növekedése és az embereket a pihenés idején érő mesterséges megvilágítás között. Aki rendszeresen városi fények között alszik, nem tudja kellőképpen kipihenni magát, fáradtabb, stresszesebb lesz, és ez egy idő után egészségi állapotára is visszahat. Hazánkban erre a problémára először az az eset hívta fel a figyelmet, mikor egy lakos pert indított a települési önkormányzat ellen, mivel az általuk felszerelt közvilágítás zavarta éjszakai nyugalmát. Az orvosi kutatások kiderítették, hogy az éjszakai fény (light at night = LAN) gátolja a melatoninnak, egy erősen antioxidáns hormonnak a termelését, ennek csökkent koncentrációja különféle daganatok fejlődését segíti elő (VARRÓ M. J. 2009). A Haifai Egyetemen végzett kutatások alátámasztják, hogy a túl sok éjszakai fény az emberi szervezetben a rákos daganatokat visszaszorító hormonok termelődését gátolja, ezáltal növekszik a megbetegedés kockázata. Érdekes eredményekről számolnak be környezet-epidemiológiai tanulmányok világszerte, megállapították hogy az éjszaka is dolgozó nőknél a mellrák előfordulásának valószínűsége 60 %-kal magasabb. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) figyelembe véve az eredményeket bejelentette, hogy a váltóműszakot lehetséges karcinogénként, vagyis rákkeltőként sorolja be. Ez azt jelenti, hogy az éjszakai műszak azonos egészségkockázati kategóriába került, mintha a dolgozó bizonyos toxikus kémiai anyagok (pl. triklóretilén, vinil-klorid) környezetében végezné munkáját (http://www.who.int/en/). A fényszennyezésnek negatív hatásai vannak a közlekedésbiztonságra nézve is. A rosszul megtervezett közvilágítás, az erős reflektorok, a túlságosan megvilágított reklámfelületek és a villanófényes, mozgásérzékelős őrlámpák balesetek okozójává válhatnak. Az autóforgalom biztonságát a túlzott fény nem elősegíti, hanem inkább veszélyezteti. Egy erősebb reflektorral ugyan jobban lát az autóvezető, de a szembejövő forgalmat és az útra kiugró vadállatokat elvakítja, ezzel növelve a balesetek valószínűségét (SCHWARCZ P. 2009). 12

13 4.3. Az élővilágra, ökoszisztémára gyakorolt negatív hatás Az élettér, az erdők, tavak elvesztése, szennyezése döntő tényező az állatvilág zavartalan működése szempontjából, de akár a fényeken is múlhat egyes fajok fennmaradása. Úgy gondolom, hogy érdemes elsőként néhány jellemző példával rávilágítani a probléma súlyosságára. Floridában található a tengeri teknőcök legnagyobb tojásrakó helye az Egyesült Államokban. A megszülető teknőcök az éjszakai sötétség védelmét kihasználva másznak ki tojásaikból, és életükért küzdve másznak a tengerbe (3. kép). A helyes irányt a vízfelületről visszaverődő Hold és csillagok fénye mutatja, vagyis tökéletesen alkalmazkodnak a természetes fények váltakozásához. A part menti szállodasor mesterséges fényeinek hatására azonban a teknőcök a szárazföld belseje felé indulnak, ez pedig pusztulásukat jelenti. Ezt felismerve Floridában minisztériumi javaslat született a teknőcök védelmébe (http://www.geographic.hu). 3. kép Floridai teknős. KLINKENBORG, V Fotó: RICHARDSON, J. 13

14 Svájc egyes mélyvölgyi településeinek környezetében megcsappant az európai kis patkósdenevér egyedszáma, miután az utak mentén erős fényű lámpákat helyeztek üzembe. A törpedenevérek gyorsan alkalmazkodtak az új helyzethez, rájöttek hogy a fény összegyűjti a rovarokat, ezzel rendszeres és bőséges táplálékot biztosítanak. Ennek hatására elszaporodtak és kiszorították élőhelyükről a kis patkósdenevéreket. Ez jellemző példa arra, amikor ugyanazon hatás egyes fajoknak előnyt, másoknak hátrányt jelent. Bizonyos fajok gyorsabban alkalmazkodnak, miközben más fajok élőhelyét veszélyeztetik. Egyes hatások megtévesztően pozitívnak tűnnek, azonban végeredményben káros következményekkel járnak. A mesterséges fények hatására a nappali élőlények úgy érzékelik, hogy tovább tart a nappal, így több idő jut a táplálkozásra. Megfigyelések alapján a britszigeteken áttelelő kis hattyúk gyorsabban halmozzák fel a vonulásukhoz szükséges zsírtartalékaikat, így hamarabb indulnak el Szibéria felé, mint korábban. A madarak időzítése a vonulás idejét illetően azonban nem véletlen, ha korábban indulnak, akkor előfordulhat, hogy a célterületen még nem megfelelőek számukra a létkörülmények. 4. kép Kivilágított toronyházaknak ütközött madarak tetemei. KLINKENBORG, V Fotó: RICHARDSON, J. 14

15 Végül a következő adat jól tükrözi, hogy egy nagyváros kivilágított épületei milyen károkat okozhatnak az élővilágban: Torontóban 3 hónap alatt 89 madárfaj több mint ezer egyede pusztult el a kivilágított toronyházak miatt. A szerencsétlenül járt madarakat a Royal Ontario Múzeumban mutatták be (4. kép) (KLINKENBORG, V. 2008, A fényszennyezés élővilágra gyakorolt negatív hatásai alapján a szakemberek (CSÖRGITS G. - GYARMATHY I. 2009) a következő kategóriákat különböztetik meg: direkt hatás: az állatokra gyakorolt fiziológiai-etológiai-ökológiai hatás hazai viszonylatban a negatív hatás a rovarokat, denevéreket és madarakat érinti (világviszonylatban ezeken kívül pl. halak, tengeri teknősök, kétéltűek), indirekt hatás: növények esetében például beporzás elmaradása; állatoknál például predátorok csoportosulása. A hazai ökológus szakemberek megfigyelései alapján a fényszennyezés élővilágra kifejtett negatív hatásai direkt módon a fényre repülő rovarok és a vonuló madarak populációinál jelentkeznek. Indirekt módon tulajdonképpen a teljes ökológiai rendszert érinti a probléma. A fajokat érő károsodások az élőilletve táplálkozóhelytől való elcsalogatástól, akár a populáció teljes összeomlásáig, vagyis lokális kipusztulásáig terjedhetnek. Kutatások alapján a rovarok esetében a mesterséges fényforrások vonzerejét azok kihelyezési magassága és emissziós spektruma befolyásolja leginkább, míg a teljesítmény változása kisebb hatású. A mesterséges fények hatása direkt módon bizonyos rovarfajok megritkításában vagy esetenként teljes kiirtásában jelentkezik, indirekt módon pedig a rovarokat fogyasztó állatok összegyűjtése érhet el jelentős méreteket. 15

16 A madárvilág szempontjából két fő hatást különböztethetünk meg: o költő- és telelőterületeken jelentkező negatív hatások, vagyis olyan helyeken jelentkező problémák, ahol a madarak hosszabb időt töltenek: költőterület választáskor bizonyos fajok a kivilágított objektumoktól távolabb választanak költőhelyet (amennyiben az rendelkezésre áll), az állandó mesterséges megvilágítás fényhatása következtében a nappali madarak éjszaka is aktívak (táplálkoznak, énekelnek), vagyis felborul bioritmusuk, a közvetett hatások egyik jellegzetes példája, amikor az utak menti lámpák fénye összegyűjti a rovarokat, ami vonzza az ezekkel táplálkozó madarakat, amelyek aztán autógázolás áldozataivá válnak. o éjszaka vonuló és alapvetően a csillagos égbolt alapján tájékozódó madarakra kifejtett hatás: tájékozódás megzavarása, vagyis a mesterséges fényforrások megzavarják a vonuló madarak orientációját, leszállás kényszerhelyzet esetén, ami tulajdonképpen a tájékozódás megzavarásának következményeként alakul ki. A vonuló madarak mielőtt útnak indulnak zsírtartalékot halmoznak fel, hogy nagy távolságokat tudjanak a levegőben megtenni, alkalmas pihenőhelyen pedig újabb tartalékokat gyűjtenek. Az útvonal eltérítése miatt azonban felborul rendszerük, és legtöbb esetben számukra kedvezőtlen helyeken szállnak le, ami pedig végzetes lehet, ha nem érnek el megfelelő pihenőhelyet. ütközés kivilágított objektumokkal. Tulajdonképpen ezek jelentik a legnagyobb problémát. A világítótornyok, felhőkarcolók, díszkivilágított épületek vonzzák a madarakat, tulajdonképpen ezek az objektumok felelősek a tájékozódás megzavarásáért. Az épületekkel való ütközés a madarak pusztulásához vezet. Egy észak-amerikai felmérés szerint évente 4-5 millió madár válik 16

17 ennek a szerencsétlenségnek az áldozatává. Egyedi eset volt, amikor egy kivilágított TV-torony egyetlen éjszaka madár pusztulását okozta (CSÖRGITS G. - GYARMATHY I. 2009)! A fentiekből jól látható, hogy a fényszennyezés milyen jelentős változásokat idéz elő az élővilágban, természeti környezetünkben. Az ökoszisztéma és az élővilág a nappalok és éjszakák váltakozásának állandó ritmusát követi. Vannak olyan fajok, amelyek éjszaka táplálkoznak, a körülményekhez alkalmazkodó speciális képességeiket kihasználva vadásznak, vagy éppen a sötétségben találnak menedéket. A mesterséges fények szerteágazó következményeket idéznek elő az élővilágban, a hatások külön-külön nem feltétlenül végzetesek, azonban más környezeti ártalmakkal együtt hozzájárulhatnak bizonyos fajok eltűnéséhez (KOLLÁTH Z. 2003) A fényszennyezés csillagászatra kifejtett hatása A túlvilágítás, vagyis a mesterséges fényforrások fokozott és sokszor a szükséges mértéket jelentősen meghaladó használata, az utóbbi évtizedekben növekvő mértékben zavarja a megfigyelő csillagászatot. Tulajdonképpen ez volt az első olyan következménye a fényszennyezésnek, amelyre felfigyeltek a kutatók. A Világegyetem működésének, természetének megértése az emberiség legősibb vágya. Az égitestek megfigyelése által olyan ismeretekhez jutottunk, melyek nélkül a fizika, technika és más tudományok sem jutottak volna el arra a szintre, ahol ma állnak. A fényszennyezés tehát a megfigyelő csillagászatot, az égitestek tanulmányozását és a Világegyetem fejlődésére, eredetére irányuló tudományos kutatásokat is veszélyezteti (http://en.wikipedia.org/wiki/light pollution). A Nemzetközi Csillagászati Unió (IAU) XXIII. Közgyűlésének (1997) állásfoglalása a csillagos égbolt védelmében született: A csillagos ég az egész emberiség öröksége, amit ezért érintetlenül meg kell őrizni. [...] a csillagos ég 17

18 kapjon legalább annyi védelmet, mint amennyit a világörökség részét képező helyek kapták a földön. Később az IAU egy kibővített állásfoglalást jelentetett meg: A nagyvárosokban, azok környékén vagy az iparvidékeken élő milliók számára ismeretlen az éjszakai sötét ég látványa. Odafentről lenézve világosan látható, hogy ez a fosszilis és atomenergia céltalan pazarlása, ami ráadásul elnyomja a kozmoszból a Földre érkező gyenge sugárzást is. A fényszennyezés elleni fellépéssel a gazdaság érdeke teljesen egybeesik a tudományéval. Egyszerű szabály, hogy a fényt a megvilágítandó tárgy felé kell irányítani, amivel nemcsak energiát lehet megtakarítani, hanem az égbolt eredeti látványa is megőrizhető. Csupán ennek a fizikai szabálynak közigazgatási szabályként történő alkalmazását kell elérni. Az IAU méltányolja és támogatja az ennek a gondnak a tudatosítására és megoldására irányuló valamennyi nemzeti és helyi kezdeményezést. A fentiekből is kitűnik, hogy a csillagos égbolt védelme mindenkinek az érdeke, és nem csak a tudományos szempontok számítanak. Aki látta már az égboltot olyan helyről, ahol mesterséges fényeknek a nyoma sem látszik, és élvezhette a Tejút csodás sávjának a látványát (5. kép), az sohasem felejti el azt (KOLLÁTH Z. 2009, 5. kép Felkelő Tejút a Zselici-dombok között. KOLLÁTH Z. GYARMATHY I Fotó: KOLLÁTH Z. 18

19 5. A fényszennyezés jogi szabályozása 5.1. Nemzetközi példák A jogi szabályozással kapcsolatos kérdésekkel külön szakdolgozatok foglalkoznak. Munkámban a teljesség igénye nélkül sorolok fel néhány példát. A törvényi szabályozás a megelőzés és védelem szempontjából döntő fontosságú. A fényszennyezés jelensége csak néhány évtizede ismert jelenség, ezért a jogi szabályozások területén még sok tennivaló van. Kevés azon országok száma, ahol átfogó, konkrét országos szabályozás, törvény készült a fényszennyezés kapcsán. Az USA-ban is csupán az 1980-as évek közepén jelent meg az első jogszabály az arizonai Tucson városában a közelben működik a híres Kitt Peak Nemzeti Obszervatórium (KPNO). Ennek a jogszabálynak (önkormányzati rendelet) a jelentősége és értéke, hogy nem egyoldalú tiltással igyekezett célját elérni elsődleges célja az volt, hogy a szabadtéri világítások ne zavarják a csillagászati megfigyeléseket hanem figyelembe vette az egymással ellentétes érdekeket is. Tulajdonképpen egyensúlyba hozta a csillagászati megfigyelésekkel, közbiztonsággal, pihenéssel, szórakozással és kereskedelemmel kapcsolatos elvárásokat, miközben szem előtt tartotta az energia-megtakarítás kérdését. Legfontosabb rendelkezése, hogy bármely szabadtéri világító berendezés üzemeltetéséhez az építésügyi hatóság engedélye és ellenőrzése szükséges. A KPNO mellett a Mount Hopkins Obszervatórium 25 mérföldes környezetében, és az adott megyében is jelentősen szabályozzák a kültéri világítást. Az alacsony nyomású nátriumlámpák használatát támogatják, melyeket kötelezően árnyékolni kell (6. kép, ellenben a 7. képen erősen fényszennyező lámpabúrákat láthatunk). A higanygőzlámpákat tiltják, az ilyen típusú világítótestek felszerelése, árusítása, kölcsönzése és megvásárlása is tilos! Kizárják a lézerfény használatát is, ha a fénynyaláb a horizont síkja fölé irányul (NIZALOWSKI A. 2000). Fontos megjegyezni még azt is, hogy a kültéri világítóberendezések zavaró hatásaival világítás-technikusok csaknem három évtizede foglalkoznak (HORVÁTH J. 2000). 19

20 6. kép Árnyékolt utcai lámpa Floridában. KLINKENBORG, V Fotó: RICHARDSON, J. 7. kép Fényszennyező lámpabúrák Torontó üzleti negyedében. KLINKENBORG, V Fotó: RICHARDSON, J. 20

21 Csehország 2002-es Levegőtisztasági Törvénye meghatározó jelentőségű a fényszennyezés szabályozásával kapcsolatban, ugyanis ez az első törvény, mely egy ország teljes egészére kiterjed. A rendeletben fogalmi meghatározást is találunk: A fényszennyezés a mesterséges fényforrásokból származó bármely fény, amely kívül jut azon a területen, amelyre szánták, különösen az a fény, amely a horizont síkja fölé irányul. A levegőtisztasági törvény feltétele volt az Európai Unióhoz való csatlakozásnak is (Clean Air Act), ezt egészítették ki azzal, hogy a túlvilágítás is szennyező lehet. Európában elsőként az olaszországi Lombardia tartományában hozták létre a legjelentősebb szabályozást a fényterheléssel kapcsolatban, tulajdonképpen ezt vették át és alkalmazták Csehországban is. A jogszabály szigorú előírásokat tartalmaz. A törvény bevezetése sok pozitív változást idézett elő, és fontos eredménye, hogy a lakosság is meg van vele elégedve. A szükséges utcai megvilágítás elegendő, miközben energiát takarítanak meg és a csillagos égbolt is jobban látható (http://www.konkoly.hu). Szlovéniában 2007 nyara óta létezik fényszennyezés elleni törvény. Az elmúlt évtizedben megfigyelték az ország területén a fényszennyezés káros, gyors ütemű növekedését. A törvény fontos eleme, hogy tiltja a horizont síkja fölé irányuló világítást és megköveteli, hogy a lámpatestek árnyékoltak legyenek. A törvény kitér az energiahatékonyság kérdésére is, hiszen megköveteli a települések gazdaságosabb energiafelhasználását, előírja a közvilágításra használt energia csökkentését. Az egyik legfőbb problémára, az indokolatlan világításra is választ adnak: azokon a helyeken és azokban az órákban használható világítás, amikor arra feltétlenül szükség van. A törvény a világítás irányát is meghatározza települési szinten. Kulturális örökség védettsége alatt álló épületeiket és a templomaikat is csak kisebb mértékben világítják meg. A törvény alkalmazása által jelentős mértékben csökkent az energiafelhasználás. Ennek több pozitív hatása is van, mivel csökkentek a kiadások, pénzt takarítanak meg, környezetvédelmi szempontból pedig csökken az üvegházhatású gázok kibocsátása is. A szigorú törvényi szabályozás elfogadása és megvalósítása szükséges, de nem egyszerű, hiszen ellenérdekek tucatjaival állnak szemben. Az energiát előállító erőművek és a szolgáltatók érdeke anyagi szempontú, több energia előállítása nagyobb anyagi hasznot jelent. A törvény a Környezetvédelmi 21

Csillagoségbolt-park program. Kolláth Zoltán Nyugat-magyarországi Egyetem TTMK MTA KTM Csillagászati Intézet Magyar Csillagászati Egyesület

Csillagoségbolt-park program. Kolláth Zoltán Nyugat-magyarországi Egyetem TTMK MTA KTM Csillagászati Intézet Magyar Csillagászati Egyesület Csillagoségbolt-park program Kolláth Zoltán Nyugat-magyarországi Egyetem TTMK MTA KTM Csillagászati Intézet Magyar Csillagászati Egyesület Csillagoségbolt-parkok Előjáték: Ki látta már a Tejutat? 1888

Részletesebben

A jó, a rossz és a csúf: lehetséges LED-es kültéri világítások összehasonlítása a fényszennyezés szempontjából Kolláth Zoltán

A jó, a rossz és a csúf: lehetséges LED-es kültéri világítások összehasonlítása a fényszennyezés szempontjából Kolláth Zoltán VTT 3. LED Konferencia 2012. február 7-8. A jó, a rossz és a csúf: lehetséges LED-es kültéri világítások összehasonlítása a fényszennyezés szempontjából Kolláth Zoltán 1888 Van Gogh: Kávézó terasz éjjel

Részletesebben

Nézzük meg kicsit bővebben, milyen káros hatásai vannak a fényszennyezésnek az ízeltlábúakra és a madarakra:

Nézzük meg kicsit bővebben, milyen káros hatásai vannak a fényszennyezésnek az ízeltlábúakra és a madarakra: Fényszennyezés és csillagos-égbolt parkok Abstract: The conservationist community has growing interest in light pollution and it s ecological effects worldwide. Several animal species suffer from the effects

Részletesebben

NEM CSAK A ZSELICBEN POMPÁZIK CSILLAGFÉNYBEN AZ ÉJSZAKAI ÉGBOLT szekszárdi diákcsoport fényszennyezésmérései. Motiváció

NEM CSAK A ZSELICBEN POMPÁZIK CSILLAGFÉNYBEN AZ ÉJSZAKAI ÉGBOLT szekszárdi diákcsoport fényszennyezésmérései. Motiváció NEM CSAK A ZSELICBEN POMPÁZIK CSILLAGFÉNYBEN AZ ÉJSZAKAI ÉGBOLT szekszárdi diákcsoport fényszennyezésmérései Döményné Ságodi Ibolya Garay János Gimnázium, Szekszárd A csillagos ég az egész emberiség öröksége,

Részletesebben

A zavaró fényeket azok létrejötte szerint egy kicsit másként is megmagyarázhatjuk: zavaró fénynek

A zavaró fényeket azok létrejötte szerint egy kicsit másként is megmagyarázhatjuk: zavaró fénynek Látnak-e még csillagot utódaink? Kolláth Zoltán Száz évvel ezelőtt a címben feltett kérdés értelmét nem igazán értették volna eleink. Pedig akkor már elindult az a folyamat, amely az éjszakai égbolt folytonos

Részletesebben

Világítástechnika a környezettudatosság tükrében. Dodog Zoltán Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar

Világítástechnika a környezettudatosság tükrében. Dodog Zoltán Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Világítástechnika a környezettudatosság tükrében 2015 Dodog Zoltán Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar A világítástechnika és a környezet A világítás környezetterhelése ENERGIAFELHASZNÁLÁS FÉNYSZENNYEZÉS

Részletesebben

4. RENDELETI SZABÁLYOZÁS LEHETŐSÉGEI

4. RENDELETI SZABÁLYOZÁS LEHETŐSÉGEI 35 4. RENDELETI SZABÁLYOZÁS LEHETŐSÉGEI A Nemzetközi Csillagászati Unió állásfoglalást jelentetett meg az IAU Information Bulletin 83. számában: "A nagyvárosokban, azok környékén vagy az iparvidékeken

Részletesebben

Nagy János. PROLUX Kft ügyvezető Világítástechnikai Társaság elnöke

Nagy János. PROLUX Kft ügyvezető Világítástechnikai Társaság elnöke Nagy János PROLUX Kft ügyvezető Világítástechnikai Társaság elnöke Világítási célra felhasznált energia A világon 3% Villamos energia 19% Villamos energia a háztartásban: 15% Az iparban: változó, technológia

Részletesebben

A fényszennyezés, mint környezeti ártalom kevésbé ismert fogalom, holott a mesterséges fények elterjedésével egyidős jelenség. Röviden definiálva, a

A fényszennyezés, mint környezeti ártalom kevésbé ismert fogalom, holott a mesterséges fények elterjedésével egyidős jelenség. Röviden definiálva, a A fényszennyezés, mint környezeti ártalom kevésbé ismert fogalom, holott a mesterséges fények elterjedésével egyidős jelenség. Röviden definiálva, a fényszennyezés: - Minden olyan mesterséges világítás,

Részletesebben

- Közvetett hatások: pl. az utak mentén álló lámpák vonzzák a rovarokat, ezeken táplálkoznak a madarak, amelyek ezért autógázolás áldozataivá válnak.

- Közvetett hatások: pl. az utak mentén álló lámpák vonzzák a rovarokat, ezeken táplálkoznak a madarak, amelyek ezért autógázolás áldozataivá válnak. Gyarmathy István A fényszennyezés ökológiai-természetvédelmi aspektusai, csillagoségbolt-parkok Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori

Részletesebben

FÉNYSZENNYEZÉS. Kiselőadás a világítástechnika tárgyhoz. Szűcs Gergely

FÉNYSZENNYEZÉS. Kiselőadás a világítástechnika tárgyhoz. Szűcs Gergely FÉNYSZENNYEZÉS Kiselőadás a világítástechnika tárgyhoz Szűcs Gergely ÖSSZEFOGLALÓ A fényszennyezés definíciója A fényszennyezés típusai A fényszennyezés hatásai A fényszennyezés elleni fellépés DEFINÍCIÓ

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

Benapozásvédelmi eszközök komplex jellemzése

Benapozásvédelmi eszközök komplex jellemzése Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kar, Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K.II.31. Benapozásvédelmi eszközök komplex jellemzése

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya 1.

A rendelet célja és hatálya 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (IV.23.) önkormányzati rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

(1995-2011: Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékırzı Egyesület)

(1995-2011: Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékırzı Egyesület) (1995-2011: Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékırzı Egyesület) A korábbi nevén Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékırzı Egyesületet alapítói 1995. márciusában hozták létre. Az

Részletesebben

Világítástechnika. mesterfokon. Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft.

Világítástechnika. mesterfokon. Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft. Világítástechnika mesterfokon Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft. Egyedi igényekre szabott tervezés 2 A Webs Világítástechnikai Kft. komplex és egyedi megoldásokat kínál a kül-, és beltéri díszvilágítás,

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

ALAPÁLLAPOT KÉRDŐÍV KIÉRTÉKELÉS - ELŐZETES EREDMÉNYEK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

ALAPÁLLAPOT KÉRDŐÍV KIÉRTÉKELÉS - ELŐZETES EREDMÉNYEK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS ALAPÁLLAPOT KÉRDŐÍV KIÉRTÉKELÉS - ELŐZETES EREDMÉNYEK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS Spórolunk@kiloWattal - Munkahelyi EnergiaKözösségek enerigamegtakarítási program célja, hogy a közszféra dolgozói energiatudatosabban

Részletesebben

NATÚRPARKOK MAGYARORSZÁGON

NATÚRPARKOK MAGYARORSZÁGON NATÚRPARKOK MAGYARORSZÁGON Jogi szabályozási háttér Pádárné Dr. Török Éva osztályvezető Földművelésügyi Minisztérium Tájvédelmi, Barlangvédelmi és Ökoturisztikai Osztály MI A NATÚRPARK? Natúrpark (Tvt):

Részletesebben

A fény természetes evolúciója 2013. Natural Evolution of Light

A fény természetes evolúciója 2013. Natural Evolution of Light A fény természetes evolúciója 2013 Natural Evolution of Light Egy ragyogóbb jövő Kisebb energiafogyasztás, nagyobb kényelem: A Panasonic új generációs LED fényforrásaival másként látja majd otthonát és

Részletesebben

3. Ökoszisztéma szolgáltatások

3. Ökoszisztéma szolgáltatások 3. Ökoszisztéma szolgáltatások Általános ökológia EA 2013 Kalapos Tibor Ökoszisztéma szolgáltatások (ecosystem services) - az ökológiai rendszerek az emberiség számára számtalan nélkülözhetetlen szolgáltatásokat

Részletesebben

HOGYAN SPÓROLJUNK A VILÁGÍTÁSSAL?

HOGYAN SPÓROLJUNK A VILÁGÍTÁSSAL? HOGYAN SPÓROLJUNK A VILÁGÍTÁSSAL? A fűtés után a villamos áram a legnagyobb költség és egyben lehetőség a megtakarításra 2011. április 14. Nagy István vezető tervező, ELI világítástechnikai szakvállalkozó

Részletesebben

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/865/2008 TERVEZET a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló../.. (..) KvVM rendeletről /közigazgatási egyeztetés/

Részletesebben

Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 2010

Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 2010 Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 1 Energiatakarékossági lehetőségeink a háztartási mérések tükrében Kecskeméti Református Gimnázium Szerző: Fejszés Andrea tanuló Vezető: Sikó Dezső tanár ~

Részletesebben

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Készítette: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató Enyedi György

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Építészmérnöki Kar. Világítástechnika. Mesterséges világítás. Szabó Gergely

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Építészmérnöki Kar. Világítástechnika. Mesterséges világítás. Szabó Gergely Építészmérnöki Kar Világítástechnika Mesterséges világítás Szabó Gergely Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék Világítástechnika Mesterséges világítás 2 1 Felkészülést segítő szakirodalom: Majoros

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

A madárvédelmi irányelv végrehajtása a közoktatási intézmények bevonása az irányelv magyarországi alkalmazásába

A madárvédelmi irányelv végrehajtása a közoktatási intézmények bevonása az irányelv magyarországi alkalmazásába A madárvédelmi irányelv végrehajtása a közoktatási intézmények bevonása az irányelv magyarországi alkalmazásába Készítette: Gombos Erzsébet V. éves biológia környezettan szakos hallgató Témavezető: Schmidt

Részletesebben

2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE

2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 33 2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE A kérdőívet összeállította Bugyi Község Önkormányzata és a Völgyzugoly Műhely Kft. A kérdőívek önkitöltős módszer

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

- A környezetvédelem alapjai -

- A környezetvédelem alapjai - Urbanista szakirányú tanfolyam Értékvédelem - A környezetvédelem alapjai - Előadó: Boromisza Zsombor, egyetemi tanársegéd e-mail: zsombor.boromisza@uni-corvinus.hu Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi

Részletesebben

HungaroLux Light Kft. a Gandalf Csoport tagja

HungaroLux Light Kft. a Gandalf Csoport tagja HungaroLux Light Kft. a Gandalf Csoport tagja Energiahatékony megújulás 40 85%-os energia megtakarítás Európai Unióban fejlesztve és gyártva Közvilágítás EU / MSZ szabványos megvilágítás Hosszú élettartam

Részletesebben

Pannon löszgyep ökológiai viselkedése jövőbeli klimatikus viszonyok mellett

Pannon löszgyep ökológiai viselkedése jövőbeli klimatikus viszonyok mellett Pannon löszgyep ökológiai viselkedése jövőbeli klimatikus viszonyok mellett Cserhalmi Dóra (környezettudomány szak) Témavezető: Balogh János (MTA-SZIE, Növényökológiai Kutatócsoport) Külső konzulens: Prof.

Részletesebben

Hogyan és mivel világítsunk gazdaságosan?

Hogyan és mivel világítsunk gazdaságosan? Hogyan és mivel világítsunk gazdaságosan? Molnár Károly Zsolt Óbudai Egyetem KVK MTI molnar.karoly@kvk.uni-obuda.hu Tematika Alapfogalmak A világítás célja A jó világítás követelményei Fényforrások fajtái

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI GLOBÁLIS ÉS KONTINENTÁLIS SZINTEN, A FÖLDRAJZTUDOMÁNY SZEMSZÖGÉBŐL A

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI GLOBÁLIS ÉS KONTINENTÁLIS SZINTEN, A FÖLDRAJZTUDOMÁNY SZEMSZÖGÉBŐL A A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI GLOBÁLIS ÉS KONTINENTÁLIS SZINTEN, A FÖLDRAJZTUDOMÁNY SZEMSZÖGÉBŐL A társadalom és a földi rendszer kapcsolata Kerényi Attila 1 Az elmúlt 3,5 milliárd évben

Részletesebben

IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP

IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP Bokor Veronika, Marczin Örs Természetmegőrzési Főosztály IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP Földművelésügyi Minisztérium 2017. január 25. ---------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS

FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS STRESSZ ÉS FELTÖLTŐDÉS - ÁTTEKINTÉS 1 (2) Mérési információk: Életkor (év) 41 Nyugalmi pulzusszám 66 Testmagasság (cm) 170 Maximális pulzusszám 183 Testsúly (kg) 82 Body Mass

Részletesebben

Levegő- és fényszennyezés

Levegő- és fényszennyezés Levegő- és fényszennyezés dr. Bendik Gábor Levegő Munkacsoport Ittatér konferencia Budapest, 2010. szeptember 28. Egy kis történelem PELOPONNÉSZOSZI HÁBORÚ (i.e.430) Plataiész városának ostroma idején

Részletesebben

Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban

Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban Közép-európai közvélemény: Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban A Central European Opinion Research Group (CEORG) havi rendszeres közvéleménykutatása

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar. Villamos Energetika Tanszék. Világítástechnika (BME VIVEM 355)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar. Villamos Energetika Tanszék. Világítástechnika (BME VIVEM 355) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamos Energetika Tanszék Világítástechnika (BME VIVEM 355) Beltéri mérés Világítástechnikai felülvizsgálati jegyzőkönyv

Részletesebben

MENTSÜK MEG! Veszélyben a kék bálnák

MENTSÜK MEG! Veszélyben a kék bálnák MENTSÜK MEG! Veszélyben a kék bálnák Mi a probléma? Az ember a világ legokosabb élőlénye. Tudja, hogyan kell földet művelni, várost építeni, különféle iparágakat létrehozni, repülőgépet készíteni. Ám ez

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI FIZIKA ALAPSZAKOS HALLGATÓKNAK SZÓLÓ ELŐADÁS VÁZLATA I. Bevezetés: a környezettudomány tárgya, a fizikai vonatkozások II. A globális ökológia fő kérdései III.Sugárzások környezetünkben,

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Fenntartható mezőgazdálkodás. 98.lecke Hosszú távon működőképes, fenntartható

Részletesebben

LED-es világítástechnika 2011 januári állapot

LED-es világítástechnika 2011 januári állapot LED-es világítástechnika 2011 januári állapot Az utóbbi öt-hat év világítástechnikai slágertémája a LED-es világítás. A némelykor túlzó várakozás felfokozott hangulata sokszor eredményez elhamarkodott

Részletesebben

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Minden európai elismeri, hogy a környezet nem megosztható és alapvető fontosságú kötelezettségünk, hogy megvédjük. Az Európai Unió Jó környezetet

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Élelmiszer-szabályozás és fogyasztó védelem az Európai Unióban 148.lecke

Részletesebben

Tájékozódási futás és természetvédelem. Vajda Zoltán Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság biológus osztályvezető

Tájékozódási futás és természetvédelem. Vajda Zoltán Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság biológus osztályvezető Tájékozódási futás és természetvédelem Vajda Zoltán Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság biológus osztályvezető Miért van szükség védett területekre? Élőhelyek pusztulása Klímaváltozás Lecsapolás Beruházások

Részletesebben

UTAZÁS MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE

UTAZÁS MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE UTAZÁS MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE Cél: A gyerekek ismerjék meg a mai és a korábbi generációk utazási szokásait, megvizsgálva, hogy milyen távolságokra utaztak, milyen közlekedési eszközt használtak és ezeknek

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc Légszennyezés Molnár Kata Környezettan BSc Száraz levegőösszetétele: oxigén és nitrogén (99 %) argon (1%) széndioxid, héliumot, nyomgázok A tiszta levegő nem tartalmaz káros mennyiségben vegyi anyagokat!

Részletesebben

Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek. Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium

Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek. Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium A kibocsátás csökkentés globális feladat A világ átlaghőmérséklet-növekedésének 2 C fok alatt tartása nemzetközileg

Részletesebben

Forgalmas nagyvárosokban az erősen szennyezett levegő és a kedvezőtlen meteorológiai körülmények találkozása szmog (füstköd) kialakulásához vezethet.

Forgalmas nagyvárosokban az erősen szennyezett levegő és a kedvezőtlen meteorológiai körülmények találkozása szmog (füstköd) kialakulásához vezethet. SZMOG Forgalmas nagyvárosokban az erősen szennyezett levegő és a kedvezőtlen meteorológiai körülmények találkozása szmog (füstköd) kialakulásához vezethet. A szmog a nevét az angol smoke (füst) és fog

Részletesebben

A magyarországi aprófalvak sikerességi tényezőinek vizsgálata

A magyarországi aprófalvak sikerességi tényezőinek vizsgálata A magyarországi aprófalvak sikerességi tényezőinek vizsgálata Józsa Klára Szegedi Tudományegyetem Szeged, 2014. június 24. Problémafelvetés, aktualitás, indokoltság Irodalmi áttekintés Differenciált faluállomány

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1518/2008. Tervezet természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. november természetvédelmi kezelési tervéről szóló KvVM

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. Tétel A feladat Építészeti alapfogalmak Mutassa be a természetes és az épített környezet elemeit, azok kapcsolatát, egymásra

Részletesebben

A helyi ellátási rendszerek értékelése nem-növekedési keretben Egy lehetséges szempontrendszer

A helyi ellátási rendszerek értékelése nem-növekedési keretben Egy lehetséges szempontrendszer A helyi ellátási rendszerek értékelése nem-növekedési keretben Egy lehetséges szempontrendszer DOMBI Judit PhD-hallgató Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola Magyar

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1948/2007. Tervezet a Debreceni Nagyerdő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 10/1992. (III. 25.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés)

Részletesebben

Zaj a munkahelyen. a jó munkahely. mindnyájunknak fontos TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001. www.tamop248.hu

Zaj a munkahelyen. a jó munkahely. mindnyájunknak fontos TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001. www.tamop248.hu Zaj a munkahelyen a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu a jó munkahely mindnyájunknak

Részletesebben

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2004. (X. 28.) rendelete A helyi zaj-és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2004. (X. 28.) rendelete A helyi zaj-és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2004. (X. 28.) rendelete A helyi zaj-és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról Baja Város Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatok és szerveik, a

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT MODUL

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT MODUL DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT MODUL Minőség és innováció menedzsment Megjegyzés [b1]: MODUL /TANTÁRGY CÍME Szerkesztette: Szabó Imre László Egyetemi tankönyv Megjegyzés [b2]: HA VAN KIADÓ, VAGY BÁRMILYEN EGYÜTTMŰKÖDŐ

Részletesebben

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk Green Dawn Kft Bemutatkozunk Cégtörténet, tevékenységek Társaságunk 2006-ban alakult, fő tevékenységi körünk az energetika és az energia rendszerek optimalizálása. Jelenleg az alábbi szolgáltatásainkat

Részletesebben

Az ökoszisztémát érintő károk. Készítette: Fekete-Kertész Ildikó Ujaczki Éva

Az ökoszisztémát érintő károk. Készítette: Fekete-Kertész Ildikó Ujaczki Éva Az ökoszisztémát érintő károk Készítette: Fekete-Kertész Ildikó Ujaczki Éva A fajeloszlás változása A fajeloszlás a változó klíma, vagy a környezetszennyezés következtében változik, az ellenálló fajok

Részletesebben

Fenntarthatóság és természetvédelem

Fenntarthatóság és természetvédelem Fenntarthatóság és természetvédelem A társadalmi jóllét megőrzése, anélkül, hogy a környezet eltartóképességét veszélyeztetnénk Azt kell vizsgálni, hogy a környezet és természetvédelem képes-e elérni az

Részletesebben

TATABÁNYA LÉGSZENNYEZETTSÉGE, IDŐJÁRÁSI JELLEMZŐI ÉS A TATABÁNYAI KLÍMAPROGRAM

TATABÁNYA LÉGSZENNYEZETTSÉGE, IDŐJÁRÁSI JELLEMZŐI ÉS A TATABÁNYAI KLÍMAPROGRAM TATABÁNYA LÉGSZENNYEZETTSÉGE, IDŐJÁRÁSI JELLEMZŐI ÉS A TATABÁNYAI KLÍMAPROGRAM 1 Flasch Judit Környezettan BSc Meteorológia szakirányos hallgató Témavezető: Antal Z. László MTA Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/827/2008. Tervezet a Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi Terület 24/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január KutatóCentrum 102 Budapest, Margit krt. /b Tel.:+ (1) 09. Fax: + (1) 09. A felmérésről Ha tíz évvel ezelőtt valakit megkérdeztünk volna,

Részletesebben

Infravörös melegítők. Az infravörös sugárzás jótékony hatása az egészségre

Infravörös melegítők. Az infravörös sugárzás jótékony hatása az egészségre Infravörös melegítők Infravörös melegítőink ökológiai alternatívát jelentenek a hagyományos fűtőanyag alapú készülékekkel szemben. Készülékeink nagytömegű meleget állítanak elő, anélkül, hogy szennyeznék

Részletesebben

Természetvédelem. Nagy Gábor. területi osztályvezető

Természetvédelem. Nagy Gábor. területi osztályvezető Természetvédelem Nagy Gábor területi osztályvezető Alapfogalmak: A természetvédelem fogalma: szűkebb értelmezés: Tudományos és kulturáli s szempontból ki emelkedő jelentőségű termés zeti értékek m egőr

Részletesebben

Közelgő kvótareferendum: továbbra is kérdéses az érvényesség A REPUBLIKON INTÉZET KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA AZ OKTÓBER 2-I NÉPSZAVAZÁSRÓL

Közelgő kvótareferendum: továbbra is kérdéses az érvényesség A REPUBLIKON INTÉZET KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA AZ OKTÓBER 2-I NÉPSZAVAZÁSRÓL Közelgő kvótareferendum: továbbra is kérdéses az érvényesség A REPUBLIKON INTÉZET KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA AZ OKTÓBER 2-I NÉPSZAVAZÁSRÓL ÖSSZEFOGLALÁS! Továbbra is igen magas a kvótareferendummal kapcsolatos

Részletesebben

VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN

VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az

Részletesebben

A minőség gazdasági hatásai

A minőség gazdasági hatásai 5. A minőség gazdasági hatásai 5.1 A minőség költségei A minőség költségeit három nagy csoportra oszthatjuk: az első csoportot a minőség érdekében tett megelőző jellegű intézkedések költségei, a másodikat

Részletesebben

Tervezet. a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról. (közigazgatási egyeztetés) A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/986/2007. Tervezet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó

Részletesebben

Radon. 34 radioaktív izotópja ( Rd) közül: 222. Rn ( 238 U bomlási sorban 226 Ra-ból, alfa, 3.82 nap) 220

Radon. 34 radioaktív izotópja ( Rd) közül: 222. Rn ( 238 U bomlási sorban 226 Ra-ból, alfa, 3.82 nap) 220 Radon Radon ( 86 Rn): standard p-t-n színtelen, szagtalan, természetes, radioaktív nemes gáz; levegőnél nehezebb, inaktív, bár ismert néhány komplex és egy fluorid-vegyület, vízoldékony (+szerves oldószerek!)

Részletesebben

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek Dr. Boross Norbert Kommunikációs igazgató ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Miért van szükség az energiahatékonyságra? Minden változáshoz,

Részletesebben

80% megtakarítást is elérhet. elavult világítási rendszerének. erének

80% megtakarítást is elérhet. elavult világítási rendszerének. erének 80% -os költség k megtakarítást is elérhet 80% elavult világítási rendszerének erének korszerûsítésével Tisztelt olvasó! Amennyiben vállalkozása jelentõs összegeket költ a világítás mûködtetésére, akkor

Részletesebben

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége. 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége. 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia Magamról Amim van Amit már próbáltam 194 g/km?? g/km Forrás: Saját fotók; www.taxielectric.nl 2

Részletesebben

DAN konferencia az ésszerű mezőgazdaság érdekében 2013 április 24., szerda 14:18

DAN konferencia az ésszerű mezőgazdaság érdekében 2013 április 24., szerda 14:18 A pétfürdői Nitrogénművek Zrt. és az Európai Műtrágyagyártók Szövetsége (Fertilizers Europe) a környezetkímélő és produktív mezőgazdaság érdekében DAN-konferenciát szervezett Budapesten, ahol szakmai szempontok

Részletesebben

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja Normafa történelmi sportterület rehabilitációja Háttértanulmány Fényszennyezés elleni védelem Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Normafa történelmi sportterület rehabilitációja Háttértanulmány

Részletesebben

Összeadó színkeverés

Összeadó színkeverés Többféle fényforrás Beépített meghajtás mindegyik fényforrásban Néhány fényforrásban beépített színvezérlő és dimmer Működtetés egyszerűen 12V-ról Színkeverés kézi vezérlővel Komplex vezérlés a DkLightBus

Részletesebben

SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS. a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon. Készült:

SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS. a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon. Készült: SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon c. pályázathoz Készült: az MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézetében Pécs,

Részletesebben

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA TARTALOM I. HAZAI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 1. KEHOP, GINOP 2014-2020 2. Pályázatok előkészítése II. ENERGIA HATÉKONY VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEK

Részletesebben

A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák

A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák Tények és számok A turizmus a világon az egyik legdinamikusabban bővülő ágazat: 1990 és 2004 között 4,2%-os növekedés 2004: külföldre

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Az akcióterv neve. KMOP Települési területek megújítása. HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

Az akcióterv neve. KMOP Települési területek megújítása. HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve KMOP Települési területek megújítása Készítette HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám KMOP_Városfejl_V_4 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát adó

Részletesebben

Esettanulmány. Szenc - Közép-Kelet Európa legnagyobb LED városa. Helyszín Philips Lighting. Szenc, Szlovákia LED Luma, LED Stela

Esettanulmány. Szenc - Közép-Kelet Európa legnagyobb LED városa. Helyszín Philips Lighting. Szenc, Szlovákia LED Luma, LED Stela Esettanulmány Szenc - Közép-Kelet Európa legnagyobb LED városa Helyszín Philips Lighting Szenc, Szlovákia LED Luma, LED Stela Meg vagyunk győződve arról, hogy a projekt a várt energia-megtakarításon felül

Részletesebben

STOP STD! -felelős szex

STOP STD! -felelős szex egészségügyi intézmények belvárosi orvosi centrum STOP STD! -felelős szex A Belvárosi Orvosi Centrum nemi gyógyász szakorvosai 2014-ben hozták létre a STOP STD! Felelős szex elnevezésű társadalmi felelősségvállalási

Részletesebben

2002-ben végze a Budapesti Közgazdaságtudományi. Államigazgatási Egyetemen (ma: Budapesti Corvinus Egyetem) marketing f - és környezeti

2002-ben végze a Budapesti Közgazdaságtudományi. Államigazgatási Egyetemen (ma: Budapesti Corvinus Egyetem) marketing f - és környezeti H A A m y y m v m m y y, m y F A v b j v. A mb j y, m y v mb y m ó - j -, m 24 ó j b yv y m ü. E v - v yv, b y v m mu u. A mb u b v bb v : j, - m. A u bó v, v u m y m v, m v -, y m m - m y v y m. N m v,

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

Miért fejlesszük a vasutat?

Miért fejlesszük a vasutat? Miért fejlesszük a vasutat? Csíksomlyó, 2011. június 2 4 Csárádi János okleveles közlekedés mérnök okleveles gazdasági mérnök MÁV nyugalmazott vezérigazgató (1990-1994) HungaRail Kft. ügyvezető Környezetünk

Részletesebben

A természet és a társadalom jövője a Kiskunsági Homokhátságon: egy nemzetközi kutatás tanulságai

A természet és a társadalom jövője a Kiskunsági Homokhátságon: egy nemzetközi kutatás tanulságai A természet és a társadalom jövője a Kiskunsági Homokhátságon: egy nemzetközi kutatás tanulságai Kelemen Eszter 4.5.2016 1 ESSRG Kft. Miért van szükség egy újabb kutatásra a Kiskunságon? A szárazodás és

Részletesebben

Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás?

Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás? Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás? Prof. Dr. habil Holló Péter Az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzora Széchenyi István Egyetem egyetemi tanára Új módszerek,

Részletesebben