Köszöntő Idősek Világnapja alkalmából

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Köszöntő Idősek Világnapja alkalmából"

Átírás

1 Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VII. évfolyam 10.szám október Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb, ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét a rendkívülivel, az emberivel, a jóindulatúval és az udvariassal, tehát az ünneppel. (Márai Sándor) M Legrand : Az idősek tisztelete! Amíg fiatal vagy, Sosem gondolsz arra, Hogy eljön az ősz is, S elszállnak a darvak. Amíg fiatal vagy, Nincsen sosem gondod, Nem érdekel semmi, Csak a saját dolgod. Pedig gondolnod kell, Azon sok emberre, Akik annyit tettek, S jártak a kedvedbe. Legalább e napon, Jussanak eszedbe, Legyél hálás nekik, S ne legyen feledve. Szüleid, akik az Életedet adták, Nagymamák, nagyapák, Ne legyenek árvák. Tanítóid, kiktől Csak a jót tanultad. Gondolj szeretettel Tiszteleted rójad. Törődjél és szeress, Mindenki azt mondja: Hogy amennyit most adsz Annyit kapsz, majd vissza! Köszöntő Idősek Világnapja alkalmából Október elseje az idősek világnapja. Ebből az alkalomból köszöntjük mindazokat az embereket, akik hosszú élet munkáját, tapasztalatait tudják maguk mögött. Segítségükkel ápoljuk a hagyományainkat, száll generációról generációra a sok tudás. Szeretettel gondolunk rájuk, s nem csak ezen a napon, hanem az év minden napján, hisz szeretetükkel, bölcsességükkel ők is mindig a rendelkezésünkre állnak. Idős koruk tapasztalatával helyükre tudják tenni a dolgokat, tudják mi a jó, amit tovább adhatnak, s tudják mi az a rossz, amit el kell kerülni a következő generációnak. Feladatunk, lehetővé tenni számukra az öregkorhoz méltó életet, támaszt nyújtani nekik a pihenés éveibe. Vigyázni kell rájuk segíteni őket, hogy a hosszú évek kemény munkája után örömteli életet élhessenek. Érezzék, hogy nem hagyjuk magukra őket, hogy fontos részei életünknek. Szüleink és nagyszüleink mosolya és gondoskodása rengeteg erőt sugároz felénk, a kitartásuk, szeretetük felbecsülhetetlen kincs számunkra. Jó egészséget, tartalmas, boldog életet kívánunk minden idős embertársunknak. Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete és a Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház nevében Varga Péter polgármester Kerekes Gézáné intézményegység vezető Három napig nem lesz gázszolgáltatás Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy október 10-én óra és október 12-én óra közötti időszakban Apátfalván a gázszolgáltatás karbantartási okok miatt szünetel. (A veszélyhelyzet megelőzése és a szolgáltatás zavartalan újraindítása érdekében, ebben az időszakban szíveskedjenek a gázmérő előtti főcsapot zárva tartani és a gázvételezést szüneteltetni. Bővebb információ: 06/80/ telefonszámon! GALLYAZÁSI MUNKÁK Az EDF-DÉMÁSZ fagallyazó partnereként a Borbolya 2000 Bt október 9-től az elektromos hálózat biztonsági övezetének karbantartása céljából gallyazási munkákat végez Apátfalva község belterületén. A levágott gallyakat 1 héten belül ledarálják és elszállítják. Megértésüket és türelmüket előre is köszönjük! Piros a vér a pesti utcán, munkások - ifjak vére folyt, -a háromszín-lobogók mellé tegyetek ki gyászlobogót... (Tamási Lajos) Meghívó Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az 1956-os forradalom és szabadságharc 56. évfordulója alkalmából rendezendő megemlékezésre. Ideje: október 23, kedd, 9 óra. Helye: Községháza előtti tér Mindenszentek: hideg ősz bolyg a szellem fázva, fázó népség temetőz sírokon gyertyázva. Jaj az év temető, mindennap egy holt, minden napra minden éj ráírja, hogy: Volt. (Babits Mihály) Meghívó Apátfalva Község Képviselő-testülete és a Szent Mihály Plébánia tisztelettel meghívja Önt és kedves családját Mindenszentek Napi megemlékezésére Ideje: november 1, csütörtök, 14 óra. 14 óra: Szoborkert 13 Aradi vértanú emlékhelye I. Világháborús emlékmű Római katolikus temető II. Világháborús emlékmű Magyar és szovjet katonák hősi sírjai 15 óra: Szertartás az elhunytakért Római katolikus temető, kápolna előtti szabadtéri oltár Celebrálja Jánosi Szabolcs plébános A szertartás után sírszentelés kérhető.

2 2 Apátfalvi Hírek október szeptember 25-én ülésezett a képviselő-testület A képviselő-testületi ülés első napirendi pontjaként beszámoló hangzott el a Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház, intézményegységének munkájáról. Faluház március 1-től új intézményvezető kezdte meg munkáját. A kulturális tevékenység alapja az elfogadott éves munkaterv, mely a fabula vetélkedő és a művészeti iskolák találkozójával bővült. A művészeti csoportok felkészülése, a technikai, személyi háttér biztosítása, a fellépések szervezése fontos területe a szakmai munkának a Faluházban. Jó kapcsolat alakult ki a művészeti vezetők és a dolgozók között, rendszeres konzultációk segítik a szakmai munkát. A könyvtár nagy példányszámú állománnyal rendelkezik. A könyvtárlátogatók létszámának növelése érdekében fokozottan figyelnek az olvasói igényekre, melyek nagymértékben befolyásolják az éves állománynövelés során a kötetek és folyóiratok témáját. A könyvtár az érdekeltségnövelő pályázaton ,-Ft támogatást nyert, a Márai- program II. fordulójában ,-Ft-ot fordítottak új könyvek vásárlására. A könyvtár ebben az évben 61 db új könyvet szerzett be, és jelenleg 11-féle folyóirat jár, köztük heti és havi lapok színes kínálatával. Augusztus hónapban elkezdődött a Faluház felújítása. Értékelésre került Apátfalva Község Bűnmegelőzési Programjának megvalósítása. Nagy feladat hárul községünkben a gyermekekkel és az ifjúsággal foglalkozó intézményekre, személyekre. E csoport munkájához nyújt iránymutatást a Gyermekeink Biztonságáért a Biztonságos Gyermekkorért elnevezésű program. Ennek keretében az oktatási és nevelési intézmények a következő főbb területekre koncentrálnak: a gyermekvédelmi Ü L É S E Z E T T A K É P V I S E L Ő -T E S T Ü L E T és családvédelmi tevékenységre, a biztonságos közlekedéskultúra megalapozására és kialakítására, Ovi-zsaru Programra, bűnmegelőzésre, áldozattá válás megelőzésére. A gyerekek a biztonságos közlekedés szabályairól az óvodában és az iskolában ismereteket kapnak. A bűnmegelőzés az egész község számára fontos cél, a lakosság biztonságérzete alapvetően erre épül. Minél több az elkövetett bűncselekmény egy településen, annál kevésbé érzik magukat biztonságban annak lakói. Az Apátfalvi Rendőrőrs munkatársai ennek a biztonságérzésnek a fenntartásán, megerősítésén dolgoznak. Beszámoló hangzott el az oktatási intézményekben folyó integrációs program alkalmazásáról a es időszakban. Az Apátfalvi Bíbic Óvoda szeptember 1-én aktualizálta integrációs programját. Megalakult az IPR menedzsment melynek tagjai minden óvodai épületegységből képviseltették magukat. A menedzsment munkájának fő feladatai az elkészült önértékelés, a helyi nevelési programban történt módosítások, valamint a minőségfejlesztési programban meghatározott partneri igény és elégedettségmérés eredményeiből tevődik össze. Mindkét nevelési évben folyamatos volt a szakmai szolgáltatók működésének megszervezése és működtetése. A Dózsa György Általános Iskola a hátrányos helyzetű tanulók számára differenciált foglalkozások mellett ajánlott felzárkóztató, illetve tehetséggondozó foglalkozásokra került sor. Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében működik az integrációs és képesség kibontakoztató felkészítés rendszere, melyen belül egyéni fejlesztési tervek alapján személyre szabott bánásmódot nyújtva a szülőkkel szoros kapcsolatot tartva, segítik elő a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő szociális és tantárgyi fejlesztést. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai sikerességének záloga a megfelelő minőségű és időtartamú óvodáztatás. A kisgyermekkorban történő pedagógiai ráhatás jelentősen csökkenti a későbbi iskolai kudarcokat. Apátfalva Község Önkormányzatának szándéknyilatkozata a Dózsa György Általános Iskola működtetési kötelezettség alóli mentesítésére. A közoktatási intézmények (az óvodák kivételével) január 1-től állami fenntartásba kerülnek. A 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzatnak kell gondoskodni a saját tulajdonában álló az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó - és ingatlan vagyon működtetéséről. Apátfalva Község Önkormányzat képviselő-testület nyilatkozott arról, hogy a saját tulajdonában álló az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó- és ingatlan vagyon működtetését nem képes vállalni. Megtárgyalásra került Makó és Térsége Szennyvíz-csatornázási Társulás a beruházási hitel és a kölcsön felvételéhez kapcsolódó kezességvállalás. Apátfalvára eső beruházási hitel ,-Ft + járulékai, a rulirozó hitel pedig ,-Ft + járulékai. Módosításra került Makó és Térsége Szennyvíz-csatornázási Társulás Társulási Megállapodása. A képviselő-testület a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló jelentést követően az interpellációkra került sor, majd zárt ülés keretében megtárgyalta a szociális igazgatással kapcsolatos előterjesztéseket. Köszönet az Adó 1%-ért. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal megküldte tájékoztató levelét az Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú Közalapítvány Kuratóriumának, melyben közölte az Alapítvány támogatását a 2011 évi adó 1%-ról. A támogatás mértéke: Ft, melyet ezúton szeretne megköszönni az Alapítvány kuratóriuma és felügyelő bizottsága, mindazoknak, akik 2011 évi adójuk 1%-át Alapítványunknak ajánlották fel, és ezzel segítik az apátfalvi óvodai nevelés fejlesztését. A kuratórium elnöke. Az Apátfalva Község Óvodásaiért Közalapítvány Kuratóriuma Ismét Papír és PET -gyűjtési akciót szervez, melyre kéri a lakosságot, hogy kapcsolódjon be szeptembertől folyamatosan november 30-ig lehet vinni az újág papírokat és kartondoboz papírokat mindegyik óvodába, a kijelölt helyre. Kérjük a papírdobozokat, hajtsák szét csak így lehet elhelyezni, a PET- palackokat pedig összetaposva kérjük szállítani. Az előző papírgyűjtés sikeres volt, ezért ismételjük meg. Most beneveztünk a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft Őszi papírszüret és PET gyűjtés versenyére Ezzel a tevékenységgel nagyban hozzájárult az Alapítvány támogatásához. Tegyünk közösen a környezetünk tisztaságáért! Köszönjük! Tisztelettel:Herczegné Csala Anikó

3 2012. október Apátfalvi Hírek 3 Tudnivalók az LTP megtakarításokkal kapcsolatban A csatornaépítés kivitelezési munkálatainak megindulásával egy időben megkezdődött a lakástakarék-pénztári megtakarítások felhasználása is. A lakástakarékpénztári számlákon a több évig tartó megtakarítások után felhalmozódott lakossági önrész két célt szolgál: a házi bekötések kivitelezésére lehet felhasználni (egyéni elem), a gerincvezeték kiépítésének költségeit fedezi (közös elem). 1 A kivitelezés megkezdése után a Makó és Térsége Víziközmű Társulat az építési ütemterv szerint elkezdi lehívni a beruházás közös elemeihez kapcsolódó lakossági hozzájárulást az LTP-számlákról. Amint ez megtörtént, az adott ingatlanok tulajdonosai jogosultakká válnak a házi bekötésre szolgáló megtakarítási rész maradványösszeg felhasználására. 2 3 Mi a lakosság teendője a lakástakarékpénztári megtakarításokkal kapcsolatban? 4 A lakástakarékpénztári megtakarítási számlával rendelkező ingatlantulajdonosok akiknél a csatornaépítés üteméhez igazodva a társulati lehívás megtörtént 3 levelet kapnak az elkövezendő hónapokban: 5 1. a Makó és Térsége Víziközmű Társulat értesítő levelét a gerincvezetékhez kapcsolódó (érdekeltségi) hozzájárulás lehívásáról és egyéb tudnivalókról. Fontos, hogy megjegyezze a levélben feltüntetett érdekeltségi hozzájárulás lehívásának dátumát, mert az ettől számított 3 hónapon belül el kell számolnia a házi bekötésre szolgáló megtakarítás felhasználásáról. Ez a határidő szükség esetén meghosszabbítható. 2. az OTP Bank központjából egy levelet a számla megszüntetéséről. Ez akkor következik be, amikor a Társulat bankszámláján az OTP jóváírja a csatorna közös elemeihez kapcsolódó összeget. Ezt követően a fennmaradó, házi bekötésre összegyűlt pénz felvehető az e célra létesített technikai számláról a makói OTPfiók által jelzett időpontban. Ez az ügymenet szerint a Társulatnak történő jóváírás után körülbelül egy hónappal történik. 3. a makói OTP-fiók értesítését arról, hogy az ingatlan és az LTPszámla tulajdonosa mikor és milyen hivatalos dokumentumok bemutatásával veheti fel a házi bekötésre szánt összeget. Ezzel kapcsolatban mindenképpen fel kell keresni a makói OTPfiókot a levélben megadott időpontban, vagy ha ez nem lehetséges, új időpontot kell kérni. Ugyanekkor lesz lehetősége az elszámolási határidő meghosszabbítására is. Az elszámolási határidő egyedi kérelem aláírásával hosszabbítható meg, ehhez azonban személyes ügyintézésre és az érintett szerződő fél, vagy a szerződésben megjelölt kedvezményezett aláírására van szükség. Ezért a makói OTP levelében megjelölt időpontban kérjük, keresse fel a fiókot. Ellenkező esetben elveszítheti a házi bekötésre jutó állami támogatást, vagyis a felvehető összeg körülbelül 30%-kal csökken. A makói OTP mindenkit értesít az ügyintézés időpontjáról, ezért csak abban az esetben menjen be a fiókba, ha levélben már kapott időpontot. Amennyiben az OTP által megjelölt időpont nem alkalmas Önnek, kérjen másikat. Aki nem a lakástakarék-pénztári megtakarítást választotta, hanem egy összegben fizette meg a hozzájárulást, annak állami támogatás nem jár, ezért a fentiekben leírtak rá nem vonatkoznak. Az értesítések folyamata: MOZDULJ! Sportnap Apátfalván Az Apátfalvi Bíbic Óvoda óvodás gyermekei emlékezetes Sportnapon vettek részt szeptember 22-én. Az apropó melynek kapcsán a rendezvény megvalósult a MAKÓ- APÁTFALVA közötti FÉLMARATON versenyzőinek fogadása volt. Az idő is kedvezett, késő nyárias időben zajlott a rendezvény. A község versenyt hirdetett az óvodák között, a részvétel arányában Ft Ft- és Ft sportszervásárlási utalványok voltak a díjak. Az óvoda dolgozói ösztönözték a szülőket, gyerekeket, hogy jöjjenek el és mozogjunk együtt. A megmozdulás sikeresnek bizonyult az óvodás gyerekek és szüleik 55%-a eljött és aktívan bekapcsolódott a mozgásos tevékenységekbe. Jó lett volna még, ha többen lettünk volna. Zenés torna óvodásoknak. Kismotoros verseny a Hunyadi utca kijelölt szakaszán kiscsoportos óvodás gyerekek részvételével. Játékos sorversenyek középső és nagycsoportos óvodás gyerekeknek. A program változatos volt, melyeket az óvodapedagógusok irányítottak, itt szeretnénk megköszönni munkájukat és lelkesedésüket. Több mint egy órán keresztül sportoltak a gyerekek, jó volt látni a lelkesedésüket. A szülők elégedettek voltak a rendezvénnyel, elmondásuk szerint jó lenne, ha több ilyen rendezvény lenne Apátfalván. A sok mozgás után jól esett a paprikás krumpli ebétd, melyet az óvoda konyha dolgozói főztek nekünk. Köszönjük nekik. A verseny eredménye: I. helyezett: Maros u-i óvoda 62% részvétel II. helyezett: Dózsa György u-i óvoda 54% részvétel III. helyezett Rákóczi u-i óvoda 48% részvétel. Gratulálunk az óvodáknak! SZEPTEMBER HAVI ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK SZÜLETÉS : Baka Dominik Döbrei Mónika Baka Róbert Apátfalva, Pacsirta u : Szabóki-Nagy Marcell Nagy Szilvia Szabóki László Apátfalva, Széchenyi u. 84. HALÁLESET Balázs István Apátfalva, Tavasz u. 12. Élt: 77 évet Rutai Béla Apátfalva, Maros u. 53. Élt: 67 évet Kerekes Mihályné (Graur Mária) Apátfalva, Templom u. 44. Élt: 61 évet Kardos Sándor Apátfalva, Árpád u. 5. Élt: 81 évet Kaszián László Apátfalva, Templom u. 98. Élt: 64 évet

4 4 Apátfalvi Hírek október T Á J É K O Z T A T Ó A súlyos mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó gépjárműadó-mentesség megváltozott feltételeiről évtől évben változnak a mozgáskorlátozottság esetén adható gépjárműadó-mentesség feltételei, melyről az alábbiakban adunk tájékoztatást: A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011.(VI.29.)Korm. rendelet 14. (4)bekezdése értelmében a korábbi hatályos Korm. rendelet (164/1995.XII.27.) alapján annak 2. és 3. számú melléklete szerinti orvosi szakvélemény a hatályossági idején belül, legfeljebb azonban - a 102/2011.(VI.29.)Korm. rendelet a alapján december 31-ig használható fel! Ennek értelmében a súlyos mozgáskorlátozott személyek évben a korábbiakban hétpontos I. fokú Orvosi Szakvélemény alapján adott gépjárműadó fizetés alóli mentesség az igazolás érvényességéig, de legkésőbb december 31. napjáig áll fenn. Ezután a mentesség csak akkor állapítható meg, ha a kérelmező igazolja a lentebb részletezettek szerinti súlyos mozgáskorlátozottság fennállását. A súlyos mozgáskorlátozottság tényének igazolására 2013-tól elfogadható dokumentumok: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (szakértői szerv, 1071 Budapest, Damjanich u. 48.; Tel: ) által közlekedőképesség minősítéséről kiadott szakvéleménymásolat (a BNO kód XIII. főcsoportjába (M00-M99) tartozó vezető diagnózisra tekintettel megállapított, legalább 40%-os egészségkárosodással rendelkező személy), A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. Törvény (Fot.) szerinti fogyatékosságra vonatkozó), vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemények másolata. A 18. életévét be nem töltött, magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságról szóló 5/2003. (II.9.) ESZCSM rendelet 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékosságban szenved, vagy P) pontjában meghatározott többszörös és összetett betegségben szenved, mely közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság az erről szóló hatályos igazolás másolata. Aki a felsorolt okiratok egyikével sem rendelkezik, keresse fel háziorvosát. A háziorvos az orvosi beutalót részére kiállítja. Ezt a beutalót és a rendelkezésre álló orvosi dokumentációkat (utoljára kiállított dokumentáció), a lakóhely szerinti illetékes okmányirodába kell leadni. A kérelemmel az okmányiroda megkeresi a szakértői szervet a közlekedőképesség minősítése érdekében. A szakértői szervezet által, az okmányiroda részére megküldött állásfoglalást - az ügyfél részére - az okmányiroda fogja továbbítani. Az ügyfél ezen állásfoglalással igazolhatja a jogosultságát az adómentesség megállapítására, a lakóhely szerinti adócsoportnál. Amennyiben a gépjárműadó-mentességet évben is igénybe kívánja venni, úgy igazolnia kell a fent megjelölt dokumentumokkal a súlyos mozgáskorlátozott állapot fennállását. Ha a régi 7 pontos igazolással rendelkező személy a felülvizsgálaton december 31-ét követően vesz részt, akkor a gépjárműadó-mentesség az új igazolás kiállítását követő hónap 1. napjától jár. Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy a szakértői szerv a szakvéleményét 60 napon belül adja ki. A szakvélemény a jogszabályban meghatározottakon túl tartalmazza a közlekedőképesség súlyos akadályozottságának fennállását vagy fenn nem állását, a következő felülvizsgálat időpontját. Az ismertetett jogszabályváltozások miatt az adózó a fenti igazolások valamelyikének benyújtása mellett kérheti a gépjárműadó alóli mentességet adóhatóságunknál.(az adómentesség érvényesítéséhez elégséges a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló okirat másolata.) Kérjük azon adózókat, akik ilyen típusú gépjárműadó mentességet kapnak, hogy a mentesség folyamatosságának biztosítása érdekében a szükséges dokumentumokat december 31-ig szerezzék be. Húsz év falutörténelem éves a helyi újság Miről is írtunk? Pátfalvi Szókimondó I. évf. 1. sz május, 5. old. Gyermekszáj - Zolika, nem vagy beteg? Olyan rosszul nézel ki! - Nem! Csak vakaródzik a fejem. Zolika séta közben mondja. - Nézd óvó néni, a fenyőfa nem fázik. - Miért? - kérdi az óvó néni. - Mert hát nem küldte le a leveleit. Idegen nyelv oktatásra nyílt lehetőség az óvodában. Pisti kérdezi csoporttársát: - Te (Nagy) Zoli, téged milyen nyelvre íratott be anyukád? - Engem németre, de nem tudom miért? Semmi kedvem sincs hozzá. Pisti okosan próbálja magyarázni Zolinak.: - Hát tudod erre azért van szükség, hogy ha más világba mész, tudjál ott beszélgetni Köztudott, hogy a kisbabát a gólya hozza. Az egyik kisóvodás kistestvére születését várta. - Kisfiút vagy kislányt szeretnél? - kérdezi óvó néni. - Egy kisfiút, meg egy gólyát. válaszolta a kisfiú. (A csacskaságokat az óvónők jegyezték le.) Pátfalvi Szó II. évf. 14. sz december 3. old. Tátika Nemes kezdeményezésnek adott otthont a Művelődési Ház november 12-én. A kiszombori Tátika gyermekcsoport műsoruk bevételét ajánlották fel az apátfalvi hármas ikrek megsegítésére. (szerk:: január 30-án születtek a gyerekek: Andrea, Zoltán, Gábor, akik elvesztették édesanyjukat) Az előadás alkalmával az intézmény zsúfolásig megtelt, szintén gyerekekkel és 17 ezer forint gyűlt össze. A hármas ikrek nevelőszülei meghatódva köszönték meg a Művelődési Háznak, a pedagógusoknak, óvónőknek a szervező munkát. A közönség szüleinek az adományt. Tortával kedveskedtek a színvonalas műsort adó gyerekeknek. (móricz) Csak az árak kedvéért! Pátfalvi Szó II. évf. 10. sz október Melléklet Szüret Bál a Játszik a Victória Zenekar, Vendégeink: Fehérvári Márta operett énekes, Poór Péter táncdalénekes. Vacsora: A) Vegyestál: Sajttal, sonkával töltött sertésszelet és rántott szelet, törtburgonya, uborkasaláta. B) Vegyestál: Gombával töltött sertésszelet és rántott szelet, tört burgonya, uborkasaláta. Asztalfoglalás és belépőjegy vásárlás (300,- Ft, a vacsorát is magába foglalja) Kedves Olvasó! Most csak ennyi fért az újságba ill. a 8. oldalon Varga Cz János bácsi visszaemlékezése. Ha lesz lehetőség a következő számban folytatjuk. Móricz Ágnes

5 2012. október Apátfalvi Hírek 5 Veszélyes lemaradás a csatornaépítésben Makó, október 2. Miközben Kiszomboron és Földeákon jól halad a csatornázás a kivitelező előteljesítésben van, addig Makón, Apátfalván és Magyarcsanádon ez korántsem mondható el állapította meg legutóbbi ülésén a Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás. A munkálatok jelentős elmaradásban vannak és a feladatot elnyert Makó-OEK konzorcium a többszöri felszólítás ellenére sem biztosította a megfelelő erőforrásokat az építéshez. A Társulás felszólítja a kivitelező konzorciumot a határidők tartására, a szerződésszerű teljesítésre és ennek kikényszerítése érdekében minden rendelkezésére álló eszközzel él. A Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás társulási tanácsa legutóbbi ülésén áttekintette a csatornaépítés helyzetét, annak érdekében, hogy világos képet kapjon a szerződött kivitelezők munkájáról és megoldást keressen a fennálló problémákra. Az elhangzott beszámolókból kiderült, hogy a projekt egyes részei jól haladnak. Ugyanakkor a testület ismételten megállapítani kényszerült, hogy Makó, Apátfalva és Magyarcsanád csatornázási munkálatai időarányosan jócskán elmaradnak a vállaltaktól. Ennek oka, hogy a Makó-OEK Konzorcium amely az említett három településen több mint 7,2 milliárd forintért vállalta a kivitelezést nem biztosítja a megfelelő létszámot a munkálatokhoz, ezáltal nem tartható a szerződésben előre meghatározott ütemterv. A Konzorcium tagjai: OMS Környezetvédelmi Kft. (vezető tag), az Euroaszfalt Kft.-t és a KÖZGÉP Zrt. (a projekt legnagyobb, 40%-os arányú kivitelezője). A csatornaépítés megfelelő haladásához jelenleg 26 brigádra lenne szükség, de a konzorcium képviselőinek beszámolója szerint korábban ennek csak alig kétharmada, csapat dolgozott, most ez a szám 21-re emelkedett. A Társulás megállapította, hogy a Makó-OEK Konzorcium a szerződés megkötését követő 11 hónapban építési kötelezettségeinek csak kis részben tett eleget. Komoly gondot okozhat az is, ha a nagymértékű csúszás miatt a munkálatok kampányjelleget öltenek, s emiatt szükségtelenül megnehezül az érintett településeken elsősorban Makón a közlekedés, jelentős életviteli és gazdasági nehézségeket okozva az itt élőknek. A Társulás nyomatékkal kijelenti, hogy ez a helyzet teljességgel elfogadhatatlan. A szerződött kivitelező konzorcium köteles a szerződésszerű teljesítésre és a szükséges építőipari kapacitások haladéktalan biztosítására. A Társulás egyúttal kijelenti, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel él annak érdekében, hogy szennyvízcsatornázás határidőre és műszakilag kifogástalan minőségben elkészüljön, Makó, Apátfalva, valamint Magyarcsanád lakói semmilyen hátrányt ne szenvedjenek a kivitelezést végzők elégtelen felkészültsége miatt. Kapcsolat: Insomnia Reklámügynökség Rétalji Igor Telefon: Elindult az új tanév 200 diák kezdte meg szeptember 3-án a tanévet iskolánkban. A kötelező tanítási órák mellett délutáni foglalkozások kínálnak lehetőséget a gyerekek számára a szabadidő hasznos eltöltésére. A képzőművészeti, informatika, természetismeret, majorette szakkörök mellett működik az énekkar, sportköri foglalkozások, tantárgyi felzárkóztató és szabadidős foglalkozások. Mindezek mellett egyéb, elsősorban sport foglalkozások is működnek az iskola tornatermében, illetve műfüves pályáján. Délutánonként kick boksz és kempo, női torna és labdarúgó edzések a Bozsik program keretei között szombaton délelőttönként már az óvodások számára is. Az elmúlt évben kísérleti jelleggel bevezetett e-napló október elejétől minden évfolyamon üzemel. Ennek segítségével a szülők az interneten figyelemmel kísérhetik gyermekük tanulmányi eredményeit, illetve a személyes találkozások és megbeszélések mellett elektronikus kommunikációra is lehetőség nyílik a szülői ház és az iskola között. Szeretnénk felhívni a szülők figyelmét arra, hogy a hagyományos tájékoztató füzet ( ellenőrző ) továbbra is megmarad. Ez az okmány továbbra is tartalmazza az osztályzatokat, a házirendben leírtak szerint lehetőséget ad mulasztások igazolására, kikérők beírására és természetesen dicséretek, esetleg figyelmeztetések közlésére is. Visszatérő probléma az iskolai étkeztetéssel kapcsolatos lemondások ügye. Kérjük a tisztelt szülőket, hogy amennyiben gyermekük betegség miatt több napot is hiányzik, szíveskedjenek ezt jelezni, hogy lemondhassuk a számukra rendelt ebédet, tízórait a hiányzás időtartamára. Ez különösen fontos az ingyen, vagy kedvezményesen étkezők esetében is, hiszen az ő ebédjük is pénzbe kerül Ebben a tanévben a tankönyvellátással kapcsolatos teendőket az iskola tankönyvfelelősei szokás szerint rendben elvégezték, ám a szállító cég folyamatos reklamációink ellenére is csak többhetes késéssel szállított néhány tankönyvet. A korábbi évekhez képest idén könnyebbséget jelentett a szülők és az önkormányzat számára is, hogy tartós tankönyv állományunk lehetővé tette, hogy a tankönyvellátást kevesebb új tankönyv segítségével, ennél fogva olcsóbban oldjuk meg. Ez néhány évfolyam esetében forintos megtakarítást is eredményezett tankönyvcsomagonként. Ez azonban csak az 5-8 évfolyamon jelentett komolyabb megtakarítást, hiszen az 1-4 évfolyamon használt munkafüzetek és munkatankönyvek csak egy évben használhatók. Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy október én a gázszolgáltatás szünetelése miatt a gyerekek számára hideg ebédet tudunk biztosítani. TALÁLKOZÓ Az apátfalvi általános iskola 1957-ben elballagott tanulói, a), és b) osztály közösen tartják találkozójukat. Ünneplik az 55 éves évfordulót, az újra találkozás örömét. Találkozás október 13-án (szombat) 13 óra a Dózsa György Általános Iskolában beszélgetés, megemlékezések, majd a Pintér Vendéglőben folytatandó estebéddel várják a szervezők régi osztálytársaikat és családjaik tagjait. A szervezők nevében: Hentesné Kiefner Helén ÉRTESÍTÉS Ezúton is értesítjük mozgáskorlátozott tagtársainak, hogy az objektív okokból átütemezett beszámoló taggyűlést október 20-án, 13 órakor tartjuk meg. Helyszín: a volt Kinder üzem csarnoka. A beszámolót követően ebédre hívjuk azon tagtársainkat és hozzátartozóikat, akik október 18-ig regisztráltatják magukat. Szeretettel várjuk a meghívott vendégeinket is. A Vezetőség nevében: Jakabovics Mátyásné

6 6 Apátfalvi Hírek október SZEPTEMBER Biztonságban otthon és az iskolában A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya a 2012/13-as tanévben is számos programmal szeretné támogatnia a térségben élő diákok, szülők és pedagógusok biztonságos mindennapjait óvodás kortól egészen az egyetemig. Továbbra is várjuk az óvodák jelentkezését az országos Ovi-zsaru programra, mely a nagycsoportosok biztonságra nevelő programja. A két kézbáb, Rendőr Robi és Rosszcsont Ricsi már 31 megyei intézményben tevékenykedik eredményesen. Az általános iskolások számára a DADA program mellett folytatódik a TiniKék prevenciós előadássorozat. A középiskolásoknak pedig, a Lépésről-lépesre együtt a biztonságért nemzetközi szinten is ismert és elismert prevenciós kiállítást ajánljuk. A bemutatót a hozzá kapcsolódó komplex bűn- és balesetmegelőzési projektekkel együtt eddig már több mint százezren látták. A Szegedi Tudományegyetemmel együttműködve az első félévben két bűnmegelőzési témájú kurzust indítunk. Szeptember 12-től Drogprevenció témában huszonnégy órában tizenkét alkalommal vehetnek részt előadásokon a Juhász Gyula Pedagógusképző kar hallgatói. Szeptember 13-tól pedig a SZTE BTK hallgatói kapcsolódhatnak be a 20 órás, 10 alkalmas Fiatalok biztonsága jövőnk záloga bűnmegelőzési műhelymunkába. Akik szeretnék jobban megismerni a CSMRFK Bűnmegelőzési Osztályának tevékenységét, azoknak figyelmébe ajánljuk a prevenciós honlapot, amely kicsiktől a nagyokig, diáktól a pedagógusig mindenki számára könnyen hasznosítható szakmai háttéranyagot, letölthető kiadványokat, komplex prevenciós ismeretet kínál. M. Toronykőy Márta r. őrnagy CSMRFK BMO vezetője A témával kapcsolatban felmerült egyéb kérdésekre a Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési Osztályán kaphatnak választ: Tel.: 62/ EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN! Polic Bűnmegelőzési Hírlevél Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság OKTÓBER Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az IDŐSEK VILÁGNAPJÁ -vá. Demográfiai adatok szerint jelenleg a Földön körülbelül hatszázmillióra tehető az e korosztályhoz tartozók száma. Magyarországon hozzávetőleg minden ötödik ember időskorúnak számít, vagyis már betöltötte a hatvanadik életévet. A bűnözés nincs helyhez, időhöz, alkalomhoz kötve. Korunk változásával újabb és újabb formái jelennek meg, más és más veszélyeket hordozva magukban. A bűnt megelőzni főként ott lehet, ahol az megvalósulhat, és elsősorban azok előzhetik meg, akiket fenyeget. A Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság a városi rendőrkapitányságokkal közösen kiemelt figyelmet fordít az idősek és egyedül élők biztonságának megteremtésére. A Nagyszüleink biztonsága elnevezésű bűnmegelőzési program évek óta sikerrel működik a nyugdíjas klubok meghívásainak eleget téve. Az első és legfontosabb gondolat, hogy idősebb rokonainkra, ismerőseinkre, szomszédunkra kiemelt figyelmet fordítsunk. Hívjuk fel figyelmüket arra, hogy a lakókörnyezetükben feltűnő idegeneket kísérjék figyelemmel, esetleges közeledésüket egészséges bizalmatlansággal fogadják. Fontos hangsúlyozni, hogy otthonaink ajtaját minden esetben be kell zárni kulccsal, a becsukás nem nyújt megfelelő védelmet! Házalókat, táskából áruló személyeket ne engedjünk be a lakásba. A tőlük való vásárlás is komoly kockázattal járhat, mert lehet, hogy csalóval állunk szemben. Amennyiben pénzváltás ürügyével csengetnek be, ajánlatos visszautasítani a kérést, mert előfordulhat, hogy hamis bankjegyet akarnak felváltatni, vagy trükkös tolvajokkal van dolgunk. Ha a látogató hivatalos szervre hivatkozik, kérjük, hogy mutassa meg fényképes igazolványát, jelvényét. Megtakarított pénzünket, ékszereinket, értékeinket minden esetben elzárva kell tartani. Az általunk értékesnek tartott tárgyakról ajánlatos listát vezetni, feltüntetve azon a legfontosabb jellemzőket, paramétereket. Egy megbízható szomszéd nagyban hozzájárulhat személyes biztonságunkhoz, hisz adódhatnak olyan helyzetek, amikor az azonnali segítség nélkülözhetetlen. Szükség esetén pedig hívják a 107-es, 112-es segélyhívókat! Telefontanú: 06/80/ / Vigyázzatok magatokra! Vigyázzatok egymásra! Rend Örs őszi, iskolakezdő gondolatai: Kezdjük a közlekedéssel Sok szó esik arról, hogy a közlekedési szabályok a gyalogosokra és a kerékpárosokra is egyaránt vonatkoznak. Remélem Ti is ismeritek ezeket a szabályokat! Ha nem, ajánlatos megismerni őket, szüleitek biztosan segítenek ebben, de tőlem is kérdezhettek bátran! És ha már szülők Javaslom nekik, hogy az egyedül (is) közlekedő kisebb gyermekek esetében jelöljék ki a legbiztonságosabb útvonalakat, és ezeket - a lehetséges veszélyforrásokat megbeszélve - még a tanévkezdés előtt akár többször is járják végig a kicsikkel. Hogy kedvenc tárgyaink továbbra is a mi kedvenceink legyenek Megértem, ha szeretnétek megmutatni a többieknek, milyen játékot, mobilt, ipodot, fényképezőgépet kaptatok. Hogy ezeknek a dolgoknak minél tovább örülhessetek, vigyázzatok rájuk, ha nem muszáj, ne vigyétek el az iskolába, játszótérre. Ha mégis magatokkal viszitek, ne hagyjátok őrizetlenül értékesebb dolgaitokat. Ha van a suliban zárható szekrény, használjátok, így nem kell majd azon szomorkodni, hogy elvesznek vagy ellopják őket. Utcán, tömegközlekedési eszközökön (buszon, villamoson, trolin) figyeljetek a táskátokra. Zsebbe vagy hátizsák külső rekeszébe ne tegyetek telefont, pénzt, igazolványokat, azokat biztonságos helyen (például a táska belső rekeszében) tartsátok. Ami még fontos lehet Ha úgy érzitek, segítségre van szükségetek, forduljatok egy olyan felnőtthöz, akiben megbíztok, vagy szóljatok társaitoknak. Ahhoz, hogy biztonságban érezzétek magatokat, fontos azoknak a telefonszámoknak az ismerete is, amelyeken keresztül segítséget kérhettek. Ismételjük át együtt: A rendőrség a 107-es, a mentők a 104-es, a tűzoltók a 105-ös, a központi segélyhívó (mindhárom esetben hívható) a 112-es számon érhető el. Munkatársaimmal többféle, pénztárcába, tolltartóba is behelyezhető Bárka kártyát készítettünk, amelyek más hasznos információkat is tartalmaznak. Ha érdekel benneteket a munkánk, és játszani is szerettek, látogassatok el oldalunkra, ahol sok érdekes témáról olvashattok! szeptember Baráti üdvözlettel: Rend Örs

7 2012. október Apátfalvi Hírek 7 Szeptember hónapban megkezdte munkáját a Faluház Gyermek tánccsoportja Csenteri Andrea vezetésével. A kedden és csütörtökön délután megtartott foglalkozásokon az eddigi létszámhoz csatlakoztak az első osztályos tanulókból álló új szakköri tagok is. A Hagyományőrző csoport is megkezdte felkészülését az elmúlt hetekben Tőtős Hortenzia vezetésével. A tagok létszáma nem változott, nagy érdeklődéssel várják az új koreográfiát, a tanulási kedv töretlen a résztvevők körében. A Községi Nyugdíjas Klub alakuló ülésére 21-én pénteken került sor, nagy örömünkre 22 érdeklődő érkezett az első megbeszélésre, házaspárok és egyedülállók egyaránt. Ötletekből sem volt hiány, Beke Mihály tanár úr Apátfalva történetéről tart majd előadást terveink szerint az október 25-i klubfoglalkozáson. A makói Limara pékséget várjuk kenyér és süteménysütési fortélyokkal a novemberi soros találkozó idejére. Továbbra is hívjuk és várjuk az érdeklődő, nyitott kirándulásra, színházlátogatásra váró klubtagok jelentkezését. Szeptember 26-án a Dömötör István Foto Klub is megkezdte a régi fényképek feldolgozását célul tűző tevékenységét. A megjelent, inkább az idősebb korosztályhoz tartozó résztvevők egy hangulatos estét töltöttek a digitalizált, régi fényképek azonosításával. Egy-egy foto előhozta a hozzá tartozó anekdotát is, csak abbahagyni lehetett a mesélést és a beszélgetést, befejezni nem. További kellemes órát szántak a jelenlévők arra is, hogy miként lehetne vonzó, turisztikai szempontból kecsegtető programokat indítani a községben. Ennek elindítójaként és szószólójaként itt volt Benkóczyné Katika és Benkóczy Zoltán is. Ezt a témát is csak abbahagyni tudták az itt lévők, mindenképpen folytatni szeretnék. ANGOL OKTATÁS FELNŐTTEKNEK A FALUHÁZBAN Első óra (rövid megbeszélés) október 31-én (szerdán) kor a faluházban. Érdeklődés, bővebb információ: Minden érdeklődőt szeretettel várok: Restás Marianna Sportnap Szeptember 22-én szombaton sportos délelőttre vártuk a község tanuló ifjúságát és szüleiket. A Makói Mocorgók által meghirdetett félmaratoni és váltófutás kísérő rendezvényeként zenés tornát, sorversenyeket és tréfás mozgásos feladatokat állítottak össze az óvónők és a pedagógusok. Az alsó tagozatos diákok zenés tornáját sorversenyek követték. Különböző helyszíneken, osztályonként oldották meg a feladatokat. Sok nevetés kísérte a versenyszámokat, jól érezték magukat a tanulók. Közben az ellenőrző és a frissítő pontokra folyamatosan érkeztek a futók, örömmel vették a figyelmes kiszolgálást, a polgárőrök útbaigazítását. Délben kezdődött a helyi általános iskola aulájában a Herczeg István olimpiai ezüst érmes tornász emléktáblájának avatása. Molnár László kezdeményezése támogatásra talált a községben. Az 1912-es stockholmi olimpia tornászának nagyított fotója és szép márványtáblája fogadja most már a tanulókat minden reggel. A tábla Szigeti Márton kőfaragó művész keze munkáját dicséri. Apátfalva község lakóinak nevében köszönjük! A felső tagozatosok ezt követően vettek részt a sportnapon. Díjaztuk is a sportnapon való megjelenést: a megnyert összegeket kirándulásra fordíthatják a tanulók. A verseny eredménye: a község által felajánlott ,- Ft-t egyenlő arányban osztották el az osztályok. Minden jelenlévőt az óvoda konyha által készített finom paprikás krumpli várt az iskola ebédlőjében. Köszönjük a pedagógusok, polgárőrök, az Ifjúsági Önkormányzat és a közmunkások segítségét! Könyvtári programok Az Országos Könyvtári Napok (2012. október 1-7.) keretein belül több esemény zajlott a könyvtárban október 3-án Figyeld a nagyit, mesét mondd Neked címmel negyedik osztályos gyerekek részvételével mesevetélkedőt rendeztünk. A vetélkedő alatt a gyerekek a felolvasott mesékhez kapcsolódó kérdéseket és feladatokat oldottak meg október 5-én Ismered Apátfalvát?"címmel településismereti vetélkedőt szerveztünk a felső tagozatosoknak. A település múltjához és jelenéhez kapcsolódó kérdésekkel, 5 fős csapatok vetélkedtek. Reméljük, hogy mindannyian jól érezték magukat a könyvtárban hasznosan eltöltött órák alatt! Fabula a faluba Október 11-én (csütörtök) 18 órától a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak csapata hívja és várja a következő Fabula - vetélkedő házigazdájaként a szellemi és ügyességi játékok kedvelőit. Helyszín: a könyvtár olvasóterme Csak a jókedvet hozd magaddal, a többiről mi gondoskodunk! Bálint gazda tanácsai Településünkre látogat mindenki Bálint gazdája, Dr. Bálint György kertészmérnök. Várjuk az előadásra a kert és kertészkedés kedvelőit, hogy hasznos tanácsokkal és ötletekkel lássa el a kerttulajdonosokat és érdeklődőket. Várjuk mindazok jelentkezését, akik kertjéből BIO gyümölcs vagy zöldség kerül ki, hogy egy kiállítással egybekötött kóstoló keretében bemutathassuk a településünkre jellemző terményeket. Az előadás időpontja: október 24. (szerda) 17 óra A helyszín: a Könyvtár olvasóterme Minden kedves érdeklődőt szeretettel váruk!

8 8 Apátfalvi Hírek október Közeleg a Halottak Napja Pátfalvi Szókimondó I. évf. 5. sz szeptember 50 évvel ezelőtt, szeptemberben községünkben szomorú hónap volt. Egymást érték a behívók, majd akik nem voltak katonaviseltek, azokat munkaszolgálatra hívtak be. Néhány zsidó családot pedig eldeportáltak. A hangulat nyomasztó volt. Senki konkrét dolgot nem tudott. Senki konkrét dolgot nem tudott. Hírforrás, a Moszkva-, Szabad Európa Rádió adás, a hazai sajtó tervszerű visszavonulásról írt. A hónap közepétől fokozódott a helyzet, Erdélyből megindultak a menekültek, majd Bánátról a szlovákok sátoros lovaskocsikkal árasztották el az országutakat, rajta idős emberek, asszonyok, gyerekek. A román oldalon őrség nincs, így többen halászcsónakon keresték odaát lakó rokonaikat. Legszomorúbb nap a szeptember 19., amikor késő délután, majd villanyfénynél a községi kisbíró kidobolja, hogy: Közhírrét tétetik minden 18 és 45 év közötti férfi három napi élelemmel jelenjen meg a Kiserdőnél, éjfélkor indulás, - statáriális bíróság elé állíttatik, aki nem jelenik meg Leírhatatlan elkeseredett hangulat uralkodott. A férfiak nagy része oda, most a fiatal gyerekek és az idősek következnek. A nép az utcákon, tárgyalnak, a hír a tanyákon is gyorsan végig ment. A nép nem volt ilyen esetekre felkészülve, egy zsák, egy madzag, ebből volt a hátizsák. Megindult a nép a Kiserdőbe, sokan magukkal hozták a viharlámpát (nem volt a gyülekezőhely kivilágítva). Milyen nehéz volt elválni a szülői háztól. Anya a gyermekét kísérte, férje valahol a fronton. Mindenki kereste a maga rokonait, ismerőseit, mindig ilyen hangok hangzottak: - Merre vagytok? - Itt vagyunk! Arad felől ágyúzörej, torkolat tüze látszik. A gyülekezőhely jobb oldalán az asszonyok APÁTFALVI HÍREK Apátfalva Község Önkormányzatának információs lapja Kiadó: Apátfalva Község Önkormányzata Szerkeszti a Szerkesztőbizottság Felelős szerkesztő: Sajtos László jegyző Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 6931 Apátfalva, Templom u Tel.: 62/ Lapzárta: minden hónap 3-án Számítógépes szerkesztés: Móricz Ágnes Készült: 1400 példányban Megjelenik: havonta egy alkalommal Nyomda: Makói Nyomda ISSN Emlékezzünk! beszélgettek, a férfiak maguk elé nézve, a bizonytalanságot Sír a Kiserdő látták maguk előtt. Lassan készülődött a menet, először a 18 éves gyerekek, majd így tovább. Az indulás volt nehéz! Sírt a Kiserdő! Elindultunk, a Csorgóig értünk, akkor indultak az idősek, akik még nehezebben bírtak elválni a feleségeiktől, gyermekteiktől. Kiskundorozsmára érve, nem szervezett fogadtatásunk volt. A katonaviselteket összeírták, és Erdélyben a tordai fronton is bevetették, többen életüket vesztették. Leventék, idősek az ismerősökhöz, a rokonokhoz mentek vagy munkát vállaltak, majd szervezett formában elvitték őket különböző helyekre. 21-én még sokan jöttek, különböző csoportokba vegyültek. Sajnos még mindig súlyosbodott a helyzet a Községi Elöljáróság kiírt: egyesek szerint 25, mások szerint 38 lófogatnak kellett előállni. Ezeknek a hajtói a 15 éves gyerektől a 70 éves emberig, és sok asszony is volt. Uticél Makó, majd Szeged, végül a Dunántúl lett. Voltak szerencsések, akik mindjárt hazakerültek és a Szent Mihály napi búcsún részt tudtak venni, majd kinek-kinek mi adatott meg. Sajnos olyanok is voltak és vannak, akiknek hét búcsú napját távol kellett tölteniük. Mi akik átéltük az eseményeket, ha a vasúti átjárón áthaladunk, akaratunk ellenére a Kiserődre nézünk, mindig megjelenik előttünk egy -egy esemény, kérdezzük: - Merre vagytok? Közvetlen a másik oldalon a hősi halottak emlékműve, melyen nagyon sok név, akik annak idején a másik oldalon álltak, mintha mondanák: - Itt vagyunk! Nagymamák és Nagyapák! Mondják el unokáiknak községünk évi szeptember hónap történetét. Tudják meg, hogy békében élni milyen jó! Varga Cz János Csongrád Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága kihelyezett ügyfélszolgálatot tart Makón nyugdíjügyekben. Az ügyfélfogadás minden hónap 2. és 3. csütörtökjén 8-13 óráig tart az alábbi időpontokban: Október 11.; 18., November 8.; 15.,December 13.; 20. Apátfalva, Szabadság u. 31., faluvégi, nagykertes, azonnal beköltözhető parasztház eladó. Érd.: 06/30/ , Irányár: ,- Ft Berlini és makói hosszú gyökér földjében eladó! Tel.: 06/30/ Szigetben 1 hold szántóföld eladó! 22-es, villamos húsdaráló eladó! Érd.: Apátfalva, Széchenyi u Termény daráló, színes tv, kis hűtő, varrógép, 2 db láncfűrész, gyalupad, 2 db vegyes tüzelésű kályha eladó! Érd.: 06/20/ BÍRÓ-KER Nyitva: H-P 7-17 óráig Szombaton: 7-12 óráig Vasárnap: zárva Fűrészáru Tégla, cement Mész, festékek Szög és csavar áruk Bíró Antal H-Apátfalva, Aradi u. 16/a 06-20/ /20/ REKVIUM Temetkezési vállalkozás apátfalvi lerakata teljes körű temetkezési szolgáltatásokkal áll rendelkezésre Koporsós és urnás temetések lebonyolítása Otthoni és kórházi elhalálozás esetén is Kegyeleti tárgyak értékesítése Gyászjelentés újságban való megjelenítése Ügyelet a nap 24 órájában Bíró Rita Apátfalva Aradi u. 16/a Tel: 06/20/ , 06-20/ Apátfalva, Táncsics M. u. 8. sz. alatti, nagy kerttel rendelkező, gázfűtéses, bútorral ellátott, azonnal beköltözhető parasztház eladó! Érd.: 06/20/ , Irányár: ,- Ft Tavalyi morzsolt kukorica és tritikálé ELADÓ, 5 lánc föld KIADÓ! 06/20/ TEMETKEZÉS A Csongrád Megyei KEGYELETI KFT Kirendeltsége APÁTFALVÁN! Apátfalva, Dózsa Gy. u. 2. (Temetőnél) VIRÁGBOLT Képviselőnk: Frankné Varga Zsuzsanna Ügyelet: éjjel-nappal: 06/30/ Teljes körű temetkezési szolgáltatás!

Szociális és Gyámhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIRŐL

Szociális és Gyámhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIRŐL Szociális és Gyámhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIRŐL Vonatkozó jogszabály: 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet Módosította: 189/2011. (IX.19.)

Részletesebben

Benyújtandó: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (4025 Debrecen, Erzsébet utca 25.)

Benyújtandó: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (4025 Debrecen, Erzsébet utca 25.) Benyújtandó: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (4025 Debrecen, Erzsébet utca 25.) SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT, ILLETVE EGYÉB FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEK SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI

Részletesebben

Szociális és Gyámhivatal K É R E L E M

Szociális és Gyámhivatal K É R E L E M Szociális és Gyámhivatal K É R E L E M a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeihez (szerzési és átalakítási támogatás) a 102/2011. (VI. 29.) Kormányrendelet alapján A kérelmet 2012.

Részletesebben

Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás. A Káli Kistérség Víziközmű Társulatának tájékoztatója

Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás. A Káli Kistérség Víziközmű Társulatának tájékoztatója Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK! Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Intézményünkben a SODEXO Magyarország Kft. gondoskodik az intézményi étkeztetésről. Intézményünkben esztétikusan kialakított ebédlő várja a gyerekeket.

Részletesebben

Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához

Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához KÉRELEM Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához 1. A kérelmező személyes adatai Neve: Születési neve:. Anyja neve:.. Születési hely, év, hó, nap:... Állampolgárság:...

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők: I. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet főbb rendelkezései:

Részletesebben

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről Az Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 1998. májusában jött létre az adonyi gyermekek nevelésének és oktatásának segítésére:

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

2015. november 30. Koczkás Emma M. Eszter ig

2015. november 30. Koczkás Emma M. Eszter ig c, Térítési díjak a, Gyermekétkeztetés Kedvezményes vagy ingyenes étkezéshez elegendő a Kormányrendelet alapján kötelezett (szülő) nyilatkozata. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a közös háztartásban

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL GYERMEKEINK A JÖVŐ ALAPÍTVÁNY 7530 KADARKÚT, FŐ U. 1. Tartalmi beszámoló A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2104. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2014-ben

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

Szociális és Gyámhivatal. T Á J É K O Z T A T Ó A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

Szociális és Gyámhivatal. T Á J É K O Z T A T Ó A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről Szociális és Gyámhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről Vonatkozó jogszabály: többször módosított 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet Hatályos: 2012.

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

CIVIL PÁLYÁZAT PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY

CIVIL PÁLYÁZAT PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY CIVIL PÁLYÁZAT 2014. PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZÓ: BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY Biatorbágy Szentháromság tér 3. 2051 PÁLYÁZTATÓ: BIATORBÁGY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

Közlekedési kedvezmény megállapítása iránti KÉRELEM (Beadási határidő: tárgyév március 31. és szeptember 30.)

Közlekedési kedvezmény megállapítása iránti KÉRELEM (Beadási határidő: tárgyév március 31. és szeptember 30.) Közlekedési kedvezmény megállapítása iránti KÉRELEM (Beadási határidő: tárgyév március 31. és szeptember 30.) Kérem, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt tájékoztatót! A kérelmet és a

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG

TÁJÉKOZTATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG TÁJÉKOZTATÓ AZ INTÉZMÉNY TÉRÍTÉSI ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL 1..) TÉRÍTÉSI DÍJ MÉRTÉKE: 12.000.- FT/ÉV Egy összegben egy félévet a beiratkozáskor be kell fizetni. A beiratkozási lapot kizárólag

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Kérelem. Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételére. Születési neve:. Település irányítószámmal:

Kérelem. Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételére. Születési neve:. Település irányítószámmal: Kérelem Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételére Súlyos mozgáskorlátozott (kérelmező) Neve: Születési neve:. Anyja neve:. Születési hely és idő :. Családi állapota: hajadon

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! Az ápolást végző személyre

Részletesebben

Ügyleírások: Ápolási díj

Ügyleírások: Ápolási díj Ügyleírások: Ápolási díj Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó [Ptk. 685. b) pontja], ha állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg 18 év alatti

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről

Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről Kedves Szülők! Kedves Diákok! Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, hogy az alapfokú művészetoktatásban a hatályos jogszabályok

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet Közösségi szolgálat Szt.Benedek Iskolaközpont KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT Mi számít közösségi szolgálatnak? - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet - Ha ez a tevékenység

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/OKTÓBER Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi tizedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 30-i ülésére 3890/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. május 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette: Farkas

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szerencs Kártyáról Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

2011. április 7-i ülésére

2011. április 7-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a dombóvári kisebbségi önkormányzatok részére elkülönített támogatási

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: 4465 Rakamaz, Dózsa György út 1. Óvodába jelentkezhet vagy másik óvodába átjelentkezhet minden

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011. (XII.12.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

Szociális és Gyámhivatala K É R E L E M

Szociális és Gyámhivatala K É R E L E M Szociális és Gyámhivatala K É R E L E M a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeihez Kérelem beadási határideje: tárgyév március 31., illetve szeptember 30. Elbírálás: tárgyév június

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

Közösségi szolgálat támogatása egy önkormányzat működtetésében

Közösségi szolgálat támogatása egy önkormányzat működtetésében Közösségi szolgálat támogatása egy önkormányzat működtetésében Köznevelési és Ifjúsági Feladatokat Koordináló Főosztály 2013-2014. Pölöskei Gáborné főosztályvezető Új szerepkör Új vállalások 1. Törvényben

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek A súlyos mozgáskorlátozott személyek gépjármű szerzési és átalakítási támogatásának igénylésével, a támogatás megállapításával kapcsolatos rendelkezéseket 2011. július 2-ai hatálybalépése óta a súlyos

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési neve:..

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében

KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Levelezési cím: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. Tel.: 62/562-634 Név: TAJ szám: Születési hely, idő: KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

II. 2. Tanév helyi rendje

II. 2. Tanév helyi rendje II. 2. Tanév helyi rendje Idő, időpont Esemény Felelős Keletkezett dokumentumok 2013. szeptember 2 - június Szorgalmi idő: 180 tanítási nap 13. 2013. szeptember 2-2014. Első félév január 17. 2014. január

Részletesebben

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 11-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 3-án 19.00 órai kezdettel

Részletesebben

III. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző. rendelet. Előterjesztést készítette: Melléklet: Szavazás módja:

III. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző. rendelet. Előterjesztést készítette: Melléklet: Szavazás módja: ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁRCIUS 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 780-4/2015/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Szám: 231/2013. B É B. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. január 17. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Szám: 231/2013. B É B. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. január 17. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 231/2013. B É B Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. január 17. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Német Nemzetiségi Önkormányzat 8565 Béb, Kossuth u. 14. Szám: 231/2013.

Részletesebben

Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu

Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu 29-92/2014. Ea.: Varga Gy.-né Tárgy: Tájékoztató Apátfalva Község Cigány

Részletesebben