Köszöntő Idősek Világnapja alkalmából

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Köszöntő Idősek Világnapja alkalmából"

Átírás

1 Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VII. évfolyam 10.szám október Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb, ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét a rendkívülivel, az emberivel, a jóindulatúval és az udvariassal, tehát az ünneppel. (Márai Sándor) M Legrand : Az idősek tisztelete! Amíg fiatal vagy, Sosem gondolsz arra, Hogy eljön az ősz is, S elszállnak a darvak. Amíg fiatal vagy, Nincsen sosem gondod, Nem érdekel semmi, Csak a saját dolgod. Pedig gondolnod kell, Azon sok emberre, Akik annyit tettek, S jártak a kedvedbe. Legalább e napon, Jussanak eszedbe, Legyél hálás nekik, S ne legyen feledve. Szüleid, akik az Életedet adták, Nagymamák, nagyapák, Ne legyenek árvák. Tanítóid, kiktől Csak a jót tanultad. Gondolj szeretettel Tiszteleted rójad. Törődjél és szeress, Mindenki azt mondja: Hogy amennyit most adsz Annyit kapsz, majd vissza! Köszöntő Idősek Világnapja alkalmából Október elseje az idősek világnapja. Ebből az alkalomból köszöntjük mindazokat az embereket, akik hosszú élet munkáját, tapasztalatait tudják maguk mögött. Segítségükkel ápoljuk a hagyományainkat, száll generációról generációra a sok tudás. Szeretettel gondolunk rájuk, s nem csak ezen a napon, hanem az év minden napján, hisz szeretetükkel, bölcsességükkel ők is mindig a rendelkezésünkre állnak. Idős koruk tapasztalatával helyükre tudják tenni a dolgokat, tudják mi a jó, amit tovább adhatnak, s tudják mi az a rossz, amit el kell kerülni a következő generációnak. Feladatunk, lehetővé tenni számukra az öregkorhoz méltó életet, támaszt nyújtani nekik a pihenés éveibe. Vigyázni kell rájuk segíteni őket, hogy a hosszú évek kemény munkája után örömteli életet élhessenek. Érezzék, hogy nem hagyjuk magukra őket, hogy fontos részei életünknek. Szüleink és nagyszüleink mosolya és gondoskodása rengeteg erőt sugároz felénk, a kitartásuk, szeretetük felbecsülhetetlen kincs számunkra. Jó egészséget, tartalmas, boldog életet kívánunk minden idős embertársunknak. Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete és a Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház nevében Varga Péter polgármester Kerekes Gézáné intézményegység vezető Három napig nem lesz gázszolgáltatás Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy október 10-én óra és október 12-én óra közötti időszakban Apátfalván a gázszolgáltatás karbantartási okok miatt szünetel. (A veszélyhelyzet megelőzése és a szolgáltatás zavartalan újraindítása érdekében, ebben az időszakban szíveskedjenek a gázmérő előtti főcsapot zárva tartani és a gázvételezést szüneteltetni. Bővebb információ: 06/80/ telefonszámon! GALLYAZÁSI MUNKÁK Az EDF-DÉMÁSZ fagallyazó partnereként a Borbolya 2000 Bt október 9-től az elektromos hálózat biztonsági övezetének karbantartása céljából gallyazási munkákat végez Apátfalva község belterületén. A levágott gallyakat 1 héten belül ledarálják és elszállítják. Megértésüket és türelmüket előre is köszönjük! Piros a vér a pesti utcán, munkások - ifjak vére folyt, -a háromszín-lobogók mellé tegyetek ki gyászlobogót... (Tamási Lajos) Meghívó Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az 1956-os forradalom és szabadságharc 56. évfordulója alkalmából rendezendő megemlékezésre. Ideje: október 23, kedd, 9 óra. Helye: Községháza előtti tér Mindenszentek: hideg ősz bolyg a szellem fázva, fázó népség temetőz sírokon gyertyázva. Jaj az év temető, mindennap egy holt, minden napra minden éj ráírja, hogy: Volt. (Babits Mihály) Meghívó Apátfalva Község Képviselő-testülete és a Szent Mihály Plébánia tisztelettel meghívja Önt és kedves családját Mindenszentek Napi megemlékezésére Ideje: november 1, csütörtök, 14 óra. 14 óra: Szoborkert 13 Aradi vértanú emlékhelye I. Világháborús emlékmű Római katolikus temető II. Világháborús emlékmű Magyar és szovjet katonák hősi sírjai 15 óra: Szertartás az elhunytakért Római katolikus temető, kápolna előtti szabadtéri oltár Celebrálja Jánosi Szabolcs plébános A szertartás után sírszentelés kérhető.

2 2 Apátfalvi Hírek október szeptember 25-én ülésezett a képviselő-testület A képviselő-testületi ülés első napirendi pontjaként beszámoló hangzott el a Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház, intézményegységének munkájáról. Faluház március 1-től új intézményvezető kezdte meg munkáját. A kulturális tevékenység alapja az elfogadott éves munkaterv, mely a fabula vetélkedő és a művészeti iskolák találkozójával bővült. A művészeti csoportok felkészülése, a technikai, személyi háttér biztosítása, a fellépések szervezése fontos területe a szakmai munkának a Faluházban. Jó kapcsolat alakult ki a művészeti vezetők és a dolgozók között, rendszeres konzultációk segítik a szakmai munkát. A könyvtár nagy példányszámú állománnyal rendelkezik. A könyvtárlátogatók létszámának növelése érdekében fokozottan figyelnek az olvasói igényekre, melyek nagymértékben befolyásolják az éves állománynövelés során a kötetek és folyóiratok témáját. A könyvtár az érdekeltségnövelő pályázaton ,-Ft támogatást nyert, a Márai- program II. fordulójában ,-Ft-ot fordítottak új könyvek vásárlására. A könyvtár ebben az évben 61 db új könyvet szerzett be, és jelenleg 11-féle folyóirat jár, köztük heti és havi lapok színes kínálatával. Augusztus hónapban elkezdődött a Faluház felújítása. Értékelésre került Apátfalva Község Bűnmegelőzési Programjának megvalósítása. Nagy feladat hárul községünkben a gyermekekkel és az ifjúsággal foglalkozó intézményekre, személyekre. E csoport munkájához nyújt iránymutatást a Gyermekeink Biztonságáért a Biztonságos Gyermekkorért elnevezésű program. Ennek keretében az oktatási és nevelési intézmények a következő főbb területekre koncentrálnak: a gyermekvédelmi Ü L É S E Z E T T A K É P V I S E L Ő -T E S T Ü L E T és családvédelmi tevékenységre, a biztonságos közlekedéskultúra megalapozására és kialakítására, Ovi-zsaru Programra, bűnmegelőzésre, áldozattá válás megelőzésére. A gyerekek a biztonságos közlekedés szabályairól az óvodában és az iskolában ismereteket kapnak. A bűnmegelőzés az egész község számára fontos cél, a lakosság biztonságérzete alapvetően erre épül. Minél több az elkövetett bűncselekmény egy településen, annál kevésbé érzik magukat biztonságban annak lakói. Az Apátfalvi Rendőrőrs munkatársai ennek a biztonságérzésnek a fenntartásán, megerősítésén dolgoznak. Beszámoló hangzott el az oktatási intézményekben folyó integrációs program alkalmazásáról a es időszakban. Az Apátfalvi Bíbic Óvoda szeptember 1-én aktualizálta integrációs programját. Megalakult az IPR menedzsment melynek tagjai minden óvodai épületegységből képviseltették magukat. A menedzsment munkájának fő feladatai az elkészült önértékelés, a helyi nevelési programban történt módosítások, valamint a minőségfejlesztési programban meghatározott partneri igény és elégedettségmérés eredményeiből tevődik össze. Mindkét nevelési évben folyamatos volt a szakmai szolgáltatók működésének megszervezése és működtetése. A Dózsa György Általános Iskola a hátrányos helyzetű tanulók számára differenciált foglalkozások mellett ajánlott felzárkóztató, illetve tehetséggondozó foglalkozásokra került sor. Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében működik az integrációs és képesség kibontakoztató felkészítés rendszere, melyen belül egyéni fejlesztési tervek alapján személyre szabott bánásmódot nyújtva a szülőkkel szoros kapcsolatot tartva, segítik elő a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő szociális és tantárgyi fejlesztést. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai sikerességének záloga a megfelelő minőségű és időtartamú óvodáztatás. A kisgyermekkorban történő pedagógiai ráhatás jelentősen csökkenti a későbbi iskolai kudarcokat. Apátfalva Község Önkormányzatának szándéknyilatkozata a Dózsa György Általános Iskola működtetési kötelezettség alóli mentesítésére. A közoktatási intézmények (az óvodák kivételével) január 1-től állami fenntartásba kerülnek. A 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzatnak kell gondoskodni a saját tulajdonában álló az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó - és ingatlan vagyon működtetéséről. Apátfalva Község Önkormányzat képviselő-testület nyilatkozott arról, hogy a saját tulajdonában álló az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó- és ingatlan vagyon működtetését nem képes vállalni. Megtárgyalásra került Makó és Térsége Szennyvíz-csatornázási Társulás a beruházási hitel és a kölcsön felvételéhez kapcsolódó kezességvállalás. Apátfalvára eső beruházási hitel ,-Ft + járulékai, a rulirozó hitel pedig ,-Ft + járulékai. Módosításra került Makó és Térsége Szennyvíz-csatornázási Társulás Társulási Megállapodása. A képviselő-testület a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló jelentést követően az interpellációkra került sor, majd zárt ülés keretében megtárgyalta a szociális igazgatással kapcsolatos előterjesztéseket. Köszönet az Adó 1%-ért. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal megküldte tájékoztató levelét az Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú Közalapítvány Kuratóriumának, melyben közölte az Alapítvány támogatását a 2011 évi adó 1%-ról. A támogatás mértéke: Ft, melyet ezúton szeretne megköszönni az Alapítvány kuratóriuma és felügyelő bizottsága, mindazoknak, akik 2011 évi adójuk 1%-át Alapítványunknak ajánlották fel, és ezzel segítik az apátfalvi óvodai nevelés fejlesztését. A kuratórium elnöke. Az Apátfalva Község Óvodásaiért Közalapítvány Kuratóriuma Ismét Papír és PET -gyűjtési akciót szervez, melyre kéri a lakosságot, hogy kapcsolódjon be szeptembertől folyamatosan november 30-ig lehet vinni az újág papírokat és kartondoboz papírokat mindegyik óvodába, a kijelölt helyre. Kérjük a papírdobozokat, hajtsák szét csak így lehet elhelyezni, a PET- palackokat pedig összetaposva kérjük szállítani. Az előző papírgyűjtés sikeres volt, ezért ismételjük meg. Most beneveztünk a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft Őszi papírszüret és PET gyűjtés versenyére Ezzel a tevékenységgel nagyban hozzájárult az Alapítvány támogatásához. Tegyünk közösen a környezetünk tisztaságáért! Köszönjük! Tisztelettel:Herczegné Csala Anikó

3 2012. október Apátfalvi Hírek 3 Tudnivalók az LTP megtakarításokkal kapcsolatban A csatornaépítés kivitelezési munkálatainak megindulásával egy időben megkezdődött a lakástakarék-pénztári megtakarítások felhasználása is. A lakástakarékpénztári számlákon a több évig tartó megtakarítások után felhalmozódott lakossági önrész két célt szolgál: a házi bekötések kivitelezésére lehet felhasználni (egyéni elem), a gerincvezeték kiépítésének költségeit fedezi (közös elem). 1 A kivitelezés megkezdése után a Makó és Térsége Víziközmű Társulat az építési ütemterv szerint elkezdi lehívni a beruházás közös elemeihez kapcsolódó lakossági hozzájárulást az LTP-számlákról. Amint ez megtörtént, az adott ingatlanok tulajdonosai jogosultakká válnak a házi bekötésre szolgáló megtakarítási rész maradványösszeg felhasználására. 2 3 Mi a lakosság teendője a lakástakarékpénztári megtakarításokkal kapcsolatban? 4 A lakástakarékpénztári megtakarítási számlával rendelkező ingatlantulajdonosok akiknél a csatornaépítés üteméhez igazodva a társulati lehívás megtörtént 3 levelet kapnak az elkövezendő hónapokban: 5 1. a Makó és Térsége Víziközmű Társulat értesítő levelét a gerincvezetékhez kapcsolódó (érdekeltségi) hozzájárulás lehívásáról és egyéb tudnivalókról. Fontos, hogy megjegyezze a levélben feltüntetett érdekeltségi hozzájárulás lehívásának dátumát, mert az ettől számított 3 hónapon belül el kell számolnia a házi bekötésre szolgáló megtakarítás felhasználásáról. Ez a határidő szükség esetén meghosszabbítható. 2. az OTP Bank központjából egy levelet a számla megszüntetéséről. Ez akkor következik be, amikor a Társulat bankszámláján az OTP jóváírja a csatorna közös elemeihez kapcsolódó összeget. Ezt követően a fennmaradó, házi bekötésre összegyűlt pénz felvehető az e célra létesített technikai számláról a makói OTPfiók által jelzett időpontban. Ez az ügymenet szerint a Társulatnak történő jóváírás után körülbelül egy hónappal történik. 3. a makói OTP-fiók értesítését arról, hogy az ingatlan és az LTPszámla tulajdonosa mikor és milyen hivatalos dokumentumok bemutatásával veheti fel a házi bekötésre szánt összeget. Ezzel kapcsolatban mindenképpen fel kell keresni a makói OTPfiókot a levélben megadott időpontban, vagy ha ez nem lehetséges, új időpontot kell kérni. Ugyanekkor lesz lehetősége az elszámolási határidő meghosszabbítására is. Az elszámolási határidő egyedi kérelem aláírásával hosszabbítható meg, ehhez azonban személyes ügyintézésre és az érintett szerződő fél, vagy a szerződésben megjelölt kedvezményezett aláírására van szükség. Ezért a makói OTP levelében megjelölt időpontban kérjük, keresse fel a fiókot. Ellenkező esetben elveszítheti a házi bekötésre jutó állami támogatást, vagyis a felvehető összeg körülbelül 30%-kal csökken. A makói OTP mindenkit értesít az ügyintézés időpontjáról, ezért csak abban az esetben menjen be a fiókba, ha levélben már kapott időpontot. Amennyiben az OTP által megjelölt időpont nem alkalmas Önnek, kérjen másikat. Aki nem a lakástakarék-pénztári megtakarítást választotta, hanem egy összegben fizette meg a hozzájárulást, annak állami támogatás nem jár, ezért a fentiekben leírtak rá nem vonatkoznak. Az értesítések folyamata: MOZDULJ! Sportnap Apátfalván Az Apátfalvi Bíbic Óvoda óvodás gyermekei emlékezetes Sportnapon vettek részt szeptember 22-én. Az apropó melynek kapcsán a rendezvény megvalósult a MAKÓ- APÁTFALVA közötti FÉLMARATON versenyzőinek fogadása volt. Az idő is kedvezett, késő nyárias időben zajlott a rendezvény. A község versenyt hirdetett az óvodák között, a részvétel arányában Ft Ft- és Ft sportszervásárlási utalványok voltak a díjak. Az óvoda dolgozói ösztönözték a szülőket, gyerekeket, hogy jöjjenek el és mozogjunk együtt. A megmozdulás sikeresnek bizonyult az óvodás gyerekek és szüleik 55%-a eljött és aktívan bekapcsolódott a mozgásos tevékenységekbe. Jó lett volna még, ha többen lettünk volna. Zenés torna óvodásoknak. Kismotoros verseny a Hunyadi utca kijelölt szakaszán kiscsoportos óvodás gyerekek részvételével. Játékos sorversenyek középső és nagycsoportos óvodás gyerekeknek. A program változatos volt, melyeket az óvodapedagógusok irányítottak, itt szeretnénk megköszönni munkájukat és lelkesedésüket. Több mint egy órán keresztül sportoltak a gyerekek, jó volt látni a lelkesedésüket. A szülők elégedettek voltak a rendezvénnyel, elmondásuk szerint jó lenne, ha több ilyen rendezvény lenne Apátfalván. A sok mozgás után jól esett a paprikás krumpli ebétd, melyet az óvoda konyha dolgozói főztek nekünk. Köszönjük nekik. A verseny eredménye: I. helyezett: Maros u-i óvoda 62% részvétel II. helyezett: Dózsa György u-i óvoda 54% részvétel III. helyezett Rákóczi u-i óvoda 48% részvétel. Gratulálunk az óvodáknak! SZEPTEMBER HAVI ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK SZÜLETÉS : Baka Dominik Döbrei Mónika Baka Róbert Apátfalva, Pacsirta u : Szabóki-Nagy Marcell Nagy Szilvia Szabóki László Apátfalva, Széchenyi u. 84. HALÁLESET Balázs István Apátfalva, Tavasz u. 12. Élt: 77 évet Rutai Béla Apátfalva, Maros u. 53. Élt: 67 évet Kerekes Mihályné (Graur Mária) Apátfalva, Templom u. 44. Élt: 61 évet Kardos Sándor Apátfalva, Árpád u. 5. Élt: 81 évet Kaszián László Apátfalva, Templom u. 98. Élt: 64 évet

4 4 Apátfalvi Hírek október T Á J É K O Z T A T Ó A súlyos mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó gépjárműadó-mentesség megváltozott feltételeiről évtől évben változnak a mozgáskorlátozottság esetén adható gépjárműadó-mentesség feltételei, melyről az alábbiakban adunk tájékoztatást: A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011.(VI.29.)Korm. rendelet 14. (4)bekezdése értelmében a korábbi hatályos Korm. rendelet (164/1995.XII.27.) alapján annak 2. és 3. számú melléklete szerinti orvosi szakvélemény a hatályossági idején belül, legfeljebb azonban - a 102/2011.(VI.29.)Korm. rendelet a alapján december 31-ig használható fel! Ennek értelmében a súlyos mozgáskorlátozott személyek évben a korábbiakban hétpontos I. fokú Orvosi Szakvélemény alapján adott gépjárműadó fizetés alóli mentesség az igazolás érvényességéig, de legkésőbb december 31. napjáig áll fenn. Ezután a mentesség csak akkor állapítható meg, ha a kérelmező igazolja a lentebb részletezettek szerinti súlyos mozgáskorlátozottság fennállását. A súlyos mozgáskorlátozottság tényének igazolására 2013-tól elfogadható dokumentumok: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (szakértői szerv, 1071 Budapest, Damjanich u. 48.; Tel: ) által közlekedőképesség minősítéséről kiadott szakvéleménymásolat (a BNO kód XIII. főcsoportjába (M00-M99) tartozó vezető diagnózisra tekintettel megállapított, legalább 40%-os egészségkárosodással rendelkező személy), A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. Törvény (Fot.) szerinti fogyatékosságra vonatkozó), vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemények másolata. A 18. életévét be nem töltött, magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságról szóló 5/2003. (II.9.) ESZCSM rendelet 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékosságban szenved, vagy P) pontjában meghatározott többszörös és összetett betegségben szenved, mely közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság az erről szóló hatályos igazolás másolata. Aki a felsorolt okiratok egyikével sem rendelkezik, keresse fel háziorvosát. A háziorvos az orvosi beutalót részére kiállítja. Ezt a beutalót és a rendelkezésre álló orvosi dokumentációkat (utoljára kiállított dokumentáció), a lakóhely szerinti illetékes okmányirodába kell leadni. A kérelemmel az okmányiroda megkeresi a szakértői szervet a közlekedőképesség minősítése érdekében. A szakértői szervezet által, az okmányiroda részére megküldött állásfoglalást - az ügyfél részére - az okmányiroda fogja továbbítani. Az ügyfél ezen állásfoglalással igazolhatja a jogosultságát az adómentesség megállapítására, a lakóhely szerinti adócsoportnál. Amennyiben a gépjárműadó-mentességet évben is igénybe kívánja venni, úgy igazolnia kell a fent megjelölt dokumentumokkal a súlyos mozgáskorlátozott állapot fennállását. Ha a régi 7 pontos igazolással rendelkező személy a felülvizsgálaton december 31-ét követően vesz részt, akkor a gépjárműadó-mentesség az új igazolás kiállítását követő hónap 1. napjától jár. Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy a szakértői szerv a szakvéleményét 60 napon belül adja ki. A szakvélemény a jogszabályban meghatározottakon túl tartalmazza a közlekedőképesség súlyos akadályozottságának fennállását vagy fenn nem állását, a következő felülvizsgálat időpontját. Az ismertetett jogszabályváltozások miatt az adózó a fenti igazolások valamelyikének benyújtása mellett kérheti a gépjárműadó alóli mentességet adóhatóságunknál.(az adómentesség érvényesítéséhez elégséges a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló okirat másolata.) Kérjük azon adózókat, akik ilyen típusú gépjárműadó mentességet kapnak, hogy a mentesség folyamatosságának biztosítása érdekében a szükséges dokumentumokat december 31-ig szerezzék be. Húsz év falutörténelem éves a helyi újság Miről is írtunk? Pátfalvi Szókimondó I. évf. 1. sz május, 5. old. Gyermekszáj - Zolika, nem vagy beteg? Olyan rosszul nézel ki! - Nem! Csak vakaródzik a fejem. Zolika séta közben mondja. - Nézd óvó néni, a fenyőfa nem fázik. - Miért? - kérdi az óvó néni. - Mert hát nem küldte le a leveleit. Idegen nyelv oktatásra nyílt lehetőség az óvodában. Pisti kérdezi csoporttársát: - Te (Nagy) Zoli, téged milyen nyelvre íratott be anyukád? - Engem németre, de nem tudom miért? Semmi kedvem sincs hozzá. Pisti okosan próbálja magyarázni Zolinak.: - Hát tudod erre azért van szükség, hogy ha más világba mész, tudjál ott beszélgetni Köztudott, hogy a kisbabát a gólya hozza. Az egyik kisóvodás kistestvére születését várta. - Kisfiút vagy kislányt szeretnél? - kérdezi óvó néni. - Egy kisfiút, meg egy gólyát. válaszolta a kisfiú. (A csacskaságokat az óvónők jegyezték le.) Pátfalvi Szó II. évf. 14. sz december 3. old. Tátika Nemes kezdeményezésnek adott otthont a Művelődési Ház november 12-én. A kiszombori Tátika gyermekcsoport műsoruk bevételét ajánlották fel az apátfalvi hármas ikrek megsegítésére. (szerk:: január 30-án születtek a gyerekek: Andrea, Zoltán, Gábor, akik elvesztették édesanyjukat) Az előadás alkalmával az intézmény zsúfolásig megtelt, szintén gyerekekkel és 17 ezer forint gyűlt össze. A hármas ikrek nevelőszülei meghatódva köszönték meg a Művelődési Háznak, a pedagógusoknak, óvónőknek a szervező munkát. A közönség szüleinek az adományt. Tortával kedveskedtek a színvonalas műsort adó gyerekeknek. (móricz) Csak az árak kedvéért! Pátfalvi Szó II. évf. 10. sz október Melléklet Szüret Bál a Játszik a Victória Zenekar, Vendégeink: Fehérvári Márta operett énekes, Poór Péter táncdalénekes. Vacsora: A) Vegyestál: Sajttal, sonkával töltött sertésszelet és rántott szelet, törtburgonya, uborkasaláta. B) Vegyestál: Gombával töltött sertésszelet és rántott szelet, tört burgonya, uborkasaláta. Asztalfoglalás és belépőjegy vásárlás (300,- Ft, a vacsorát is magába foglalja) Kedves Olvasó! Most csak ennyi fért az újságba ill. a 8. oldalon Varga Cz János bácsi visszaemlékezése. Ha lesz lehetőség a következő számban folytatjuk. Móricz Ágnes

5 2012. október Apátfalvi Hírek 5 Veszélyes lemaradás a csatornaépítésben Makó, október 2. Miközben Kiszomboron és Földeákon jól halad a csatornázás a kivitelező előteljesítésben van, addig Makón, Apátfalván és Magyarcsanádon ez korántsem mondható el állapította meg legutóbbi ülésén a Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás. A munkálatok jelentős elmaradásban vannak és a feladatot elnyert Makó-OEK konzorcium a többszöri felszólítás ellenére sem biztosította a megfelelő erőforrásokat az építéshez. A Társulás felszólítja a kivitelező konzorciumot a határidők tartására, a szerződésszerű teljesítésre és ennek kikényszerítése érdekében minden rendelkezésére álló eszközzel él. A Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás társulási tanácsa legutóbbi ülésén áttekintette a csatornaépítés helyzetét, annak érdekében, hogy világos képet kapjon a szerződött kivitelezők munkájáról és megoldást keressen a fennálló problémákra. Az elhangzott beszámolókból kiderült, hogy a projekt egyes részei jól haladnak. Ugyanakkor a testület ismételten megállapítani kényszerült, hogy Makó, Apátfalva és Magyarcsanád csatornázási munkálatai időarányosan jócskán elmaradnak a vállaltaktól. Ennek oka, hogy a Makó-OEK Konzorcium amely az említett három településen több mint 7,2 milliárd forintért vállalta a kivitelezést nem biztosítja a megfelelő létszámot a munkálatokhoz, ezáltal nem tartható a szerződésben előre meghatározott ütemterv. A Konzorcium tagjai: OMS Környezetvédelmi Kft. (vezető tag), az Euroaszfalt Kft.-t és a KÖZGÉP Zrt. (a projekt legnagyobb, 40%-os arányú kivitelezője). A csatornaépítés megfelelő haladásához jelenleg 26 brigádra lenne szükség, de a konzorcium képviselőinek beszámolója szerint korábban ennek csak alig kétharmada, csapat dolgozott, most ez a szám 21-re emelkedett. A Társulás megállapította, hogy a Makó-OEK Konzorcium a szerződés megkötését követő 11 hónapban építési kötelezettségeinek csak kis részben tett eleget. Komoly gondot okozhat az is, ha a nagymértékű csúszás miatt a munkálatok kampányjelleget öltenek, s emiatt szükségtelenül megnehezül az érintett településeken elsősorban Makón a közlekedés, jelentős életviteli és gazdasági nehézségeket okozva az itt élőknek. A Társulás nyomatékkal kijelenti, hogy ez a helyzet teljességgel elfogadhatatlan. A szerződött kivitelező konzorcium köteles a szerződésszerű teljesítésre és a szükséges építőipari kapacitások haladéktalan biztosítására. A Társulás egyúttal kijelenti, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel él annak érdekében, hogy szennyvízcsatornázás határidőre és műszakilag kifogástalan minőségben elkészüljön, Makó, Apátfalva, valamint Magyarcsanád lakói semmilyen hátrányt ne szenvedjenek a kivitelezést végzők elégtelen felkészültsége miatt. Kapcsolat: Insomnia Reklámügynökség Rétalji Igor Telefon: Elindult az új tanév 200 diák kezdte meg szeptember 3-án a tanévet iskolánkban. A kötelező tanítási órák mellett délutáni foglalkozások kínálnak lehetőséget a gyerekek számára a szabadidő hasznos eltöltésére. A képzőművészeti, informatika, természetismeret, majorette szakkörök mellett működik az énekkar, sportköri foglalkozások, tantárgyi felzárkóztató és szabadidős foglalkozások. Mindezek mellett egyéb, elsősorban sport foglalkozások is működnek az iskola tornatermében, illetve műfüves pályáján. Délutánonként kick boksz és kempo, női torna és labdarúgó edzések a Bozsik program keretei között szombaton délelőttönként már az óvodások számára is. Az elmúlt évben kísérleti jelleggel bevezetett e-napló október elejétől minden évfolyamon üzemel. Ennek segítségével a szülők az interneten figyelemmel kísérhetik gyermekük tanulmányi eredményeit, illetve a személyes találkozások és megbeszélések mellett elektronikus kommunikációra is lehetőség nyílik a szülői ház és az iskola között. Szeretnénk felhívni a szülők figyelmét arra, hogy a hagyományos tájékoztató füzet ( ellenőrző ) továbbra is megmarad. Ez az okmány továbbra is tartalmazza az osztályzatokat, a házirendben leírtak szerint lehetőséget ad mulasztások igazolására, kikérők beírására és természetesen dicséretek, esetleg figyelmeztetések közlésére is. Visszatérő probléma az iskolai étkeztetéssel kapcsolatos lemondások ügye. Kérjük a tisztelt szülőket, hogy amennyiben gyermekük betegség miatt több napot is hiányzik, szíveskedjenek ezt jelezni, hogy lemondhassuk a számukra rendelt ebédet, tízórait a hiányzás időtartamára. Ez különösen fontos az ingyen, vagy kedvezményesen étkezők esetében is, hiszen az ő ebédjük is pénzbe kerül Ebben a tanévben a tankönyvellátással kapcsolatos teendőket az iskola tankönyvfelelősei szokás szerint rendben elvégezték, ám a szállító cég folyamatos reklamációink ellenére is csak többhetes késéssel szállított néhány tankönyvet. A korábbi évekhez képest idén könnyebbséget jelentett a szülők és az önkormányzat számára is, hogy tartós tankönyv állományunk lehetővé tette, hogy a tankönyvellátást kevesebb új tankönyv segítségével, ennél fogva olcsóbban oldjuk meg. Ez néhány évfolyam esetében forintos megtakarítást is eredményezett tankönyvcsomagonként. Ez azonban csak az 5-8 évfolyamon jelentett komolyabb megtakarítást, hiszen az 1-4 évfolyamon használt munkafüzetek és munkatankönyvek csak egy évben használhatók. Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy október én a gázszolgáltatás szünetelése miatt a gyerekek számára hideg ebédet tudunk biztosítani. TALÁLKOZÓ Az apátfalvi általános iskola 1957-ben elballagott tanulói, a), és b) osztály közösen tartják találkozójukat. Ünneplik az 55 éves évfordulót, az újra találkozás örömét. Találkozás október 13-án (szombat) 13 óra a Dózsa György Általános Iskolában beszélgetés, megemlékezések, majd a Pintér Vendéglőben folytatandó estebéddel várják a szervezők régi osztálytársaikat és családjaik tagjait. A szervezők nevében: Hentesné Kiefner Helén ÉRTESÍTÉS Ezúton is értesítjük mozgáskorlátozott tagtársainak, hogy az objektív okokból átütemezett beszámoló taggyűlést október 20-án, 13 órakor tartjuk meg. Helyszín: a volt Kinder üzem csarnoka. A beszámolót követően ebédre hívjuk azon tagtársainkat és hozzátartozóikat, akik október 18-ig regisztráltatják magukat. Szeretettel várjuk a meghívott vendégeinket is. A Vezetőség nevében: Jakabovics Mátyásné

6 6 Apátfalvi Hírek október SZEPTEMBER Biztonságban otthon és az iskolában A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya a 2012/13-as tanévben is számos programmal szeretné támogatnia a térségben élő diákok, szülők és pedagógusok biztonságos mindennapjait óvodás kortól egészen az egyetemig. Továbbra is várjuk az óvodák jelentkezését az országos Ovi-zsaru programra, mely a nagycsoportosok biztonságra nevelő programja. A két kézbáb, Rendőr Robi és Rosszcsont Ricsi már 31 megyei intézményben tevékenykedik eredményesen. Az általános iskolások számára a DADA program mellett folytatódik a TiniKék prevenciós előadássorozat. A középiskolásoknak pedig, a Lépésről-lépesre együtt a biztonságért nemzetközi szinten is ismert és elismert prevenciós kiállítást ajánljuk. A bemutatót a hozzá kapcsolódó komplex bűn- és balesetmegelőzési projektekkel együtt eddig már több mint százezren látták. A Szegedi Tudományegyetemmel együttműködve az első félévben két bűnmegelőzési témájú kurzust indítunk. Szeptember 12-től Drogprevenció témában huszonnégy órában tizenkét alkalommal vehetnek részt előadásokon a Juhász Gyula Pedagógusképző kar hallgatói. Szeptember 13-tól pedig a SZTE BTK hallgatói kapcsolódhatnak be a 20 órás, 10 alkalmas Fiatalok biztonsága jövőnk záloga bűnmegelőzési műhelymunkába. Akik szeretnék jobban megismerni a CSMRFK Bűnmegelőzési Osztályának tevékenységét, azoknak figyelmébe ajánljuk a prevenciós honlapot, amely kicsiktől a nagyokig, diáktól a pedagógusig mindenki számára könnyen hasznosítható szakmai háttéranyagot, letölthető kiadványokat, komplex prevenciós ismeretet kínál. M. Toronykőy Márta r. őrnagy CSMRFK BMO vezetője A témával kapcsolatban felmerült egyéb kérdésekre a Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési Osztályán kaphatnak választ: Tel.: 62/ EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN! Polic Bűnmegelőzési Hírlevél Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság OKTÓBER Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az IDŐSEK VILÁGNAPJÁ -vá. Demográfiai adatok szerint jelenleg a Földön körülbelül hatszázmillióra tehető az e korosztályhoz tartozók száma. Magyarországon hozzávetőleg minden ötödik ember időskorúnak számít, vagyis már betöltötte a hatvanadik életévet. A bűnözés nincs helyhez, időhöz, alkalomhoz kötve. Korunk változásával újabb és újabb formái jelennek meg, más és más veszélyeket hordozva magukban. A bűnt megelőzni főként ott lehet, ahol az megvalósulhat, és elsősorban azok előzhetik meg, akiket fenyeget. A Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság a városi rendőrkapitányságokkal közösen kiemelt figyelmet fordít az idősek és egyedül élők biztonságának megteremtésére. A Nagyszüleink biztonsága elnevezésű bűnmegelőzési program évek óta sikerrel működik a nyugdíjas klubok meghívásainak eleget téve. Az első és legfontosabb gondolat, hogy idősebb rokonainkra, ismerőseinkre, szomszédunkra kiemelt figyelmet fordítsunk. Hívjuk fel figyelmüket arra, hogy a lakókörnyezetükben feltűnő idegeneket kísérjék figyelemmel, esetleges közeledésüket egészséges bizalmatlansággal fogadják. Fontos hangsúlyozni, hogy otthonaink ajtaját minden esetben be kell zárni kulccsal, a becsukás nem nyújt megfelelő védelmet! Házalókat, táskából áruló személyeket ne engedjünk be a lakásba. A tőlük való vásárlás is komoly kockázattal járhat, mert lehet, hogy csalóval állunk szemben. Amennyiben pénzváltás ürügyével csengetnek be, ajánlatos visszautasítani a kérést, mert előfordulhat, hogy hamis bankjegyet akarnak felváltatni, vagy trükkös tolvajokkal van dolgunk. Ha a látogató hivatalos szervre hivatkozik, kérjük, hogy mutassa meg fényképes igazolványát, jelvényét. Megtakarított pénzünket, ékszereinket, értékeinket minden esetben elzárva kell tartani. Az általunk értékesnek tartott tárgyakról ajánlatos listát vezetni, feltüntetve azon a legfontosabb jellemzőket, paramétereket. Egy megbízható szomszéd nagyban hozzájárulhat személyes biztonságunkhoz, hisz adódhatnak olyan helyzetek, amikor az azonnali segítség nélkülözhetetlen. Szükség esetén pedig hívják a 107-es, 112-es segélyhívókat! Telefontanú: 06/80/ / Vigyázzatok magatokra! Vigyázzatok egymásra! Rend Örs őszi, iskolakezdő gondolatai: Kezdjük a közlekedéssel Sok szó esik arról, hogy a közlekedési szabályok a gyalogosokra és a kerékpárosokra is egyaránt vonatkoznak. Remélem Ti is ismeritek ezeket a szabályokat! Ha nem, ajánlatos megismerni őket, szüleitek biztosan segítenek ebben, de tőlem is kérdezhettek bátran! És ha már szülők Javaslom nekik, hogy az egyedül (is) közlekedő kisebb gyermekek esetében jelöljék ki a legbiztonságosabb útvonalakat, és ezeket - a lehetséges veszélyforrásokat megbeszélve - még a tanévkezdés előtt akár többször is járják végig a kicsikkel. Hogy kedvenc tárgyaink továbbra is a mi kedvenceink legyenek Megértem, ha szeretnétek megmutatni a többieknek, milyen játékot, mobilt, ipodot, fényképezőgépet kaptatok. Hogy ezeknek a dolgoknak minél tovább örülhessetek, vigyázzatok rájuk, ha nem muszáj, ne vigyétek el az iskolába, játszótérre. Ha mégis magatokkal viszitek, ne hagyjátok őrizetlenül értékesebb dolgaitokat. Ha van a suliban zárható szekrény, használjátok, így nem kell majd azon szomorkodni, hogy elvesznek vagy ellopják őket. Utcán, tömegközlekedési eszközökön (buszon, villamoson, trolin) figyeljetek a táskátokra. Zsebbe vagy hátizsák külső rekeszébe ne tegyetek telefont, pénzt, igazolványokat, azokat biztonságos helyen (például a táska belső rekeszében) tartsátok. Ami még fontos lehet Ha úgy érzitek, segítségre van szükségetek, forduljatok egy olyan felnőtthöz, akiben megbíztok, vagy szóljatok társaitoknak. Ahhoz, hogy biztonságban érezzétek magatokat, fontos azoknak a telefonszámoknak az ismerete is, amelyeken keresztül segítséget kérhettek. Ismételjük át együtt: A rendőrség a 107-es, a mentők a 104-es, a tűzoltók a 105-ös, a központi segélyhívó (mindhárom esetben hívható) a 112-es számon érhető el. Munkatársaimmal többféle, pénztárcába, tolltartóba is behelyezhető Bárka kártyát készítettünk, amelyek más hasznos információkat is tartalmaznak. Ha érdekel benneteket a munkánk, és játszani is szerettek, látogassatok el oldalunkra, ahol sok érdekes témáról olvashattok! szeptember Baráti üdvözlettel: Rend Örs

7 2012. október Apátfalvi Hírek 7 Szeptember hónapban megkezdte munkáját a Faluház Gyermek tánccsoportja Csenteri Andrea vezetésével. A kedden és csütörtökön délután megtartott foglalkozásokon az eddigi létszámhoz csatlakoztak az első osztályos tanulókból álló új szakköri tagok is. A Hagyományőrző csoport is megkezdte felkészülését az elmúlt hetekben Tőtős Hortenzia vezetésével. A tagok létszáma nem változott, nagy érdeklődéssel várják az új koreográfiát, a tanulási kedv töretlen a résztvevők körében. A Községi Nyugdíjas Klub alakuló ülésére 21-én pénteken került sor, nagy örömünkre 22 érdeklődő érkezett az első megbeszélésre, házaspárok és egyedülállók egyaránt. Ötletekből sem volt hiány, Beke Mihály tanár úr Apátfalva történetéről tart majd előadást terveink szerint az október 25-i klubfoglalkozáson. A makói Limara pékséget várjuk kenyér és süteménysütési fortélyokkal a novemberi soros találkozó idejére. Továbbra is hívjuk és várjuk az érdeklődő, nyitott kirándulásra, színházlátogatásra váró klubtagok jelentkezését. Szeptember 26-án a Dömötör István Foto Klub is megkezdte a régi fényképek feldolgozását célul tűző tevékenységét. A megjelent, inkább az idősebb korosztályhoz tartozó résztvevők egy hangulatos estét töltöttek a digitalizált, régi fényképek azonosításával. Egy-egy foto előhozta a hozzá tartozó anekdotát is, csak abbahagyni lehetett a mesélést és a beszélgetést, befejezni nem. További kellemes órát szántak a jelenlévők arra is, hogy miként lehetne vonzó, turisztikai szempontból kecsegtető programokat indítani a községben. Ennek elindítójaként és szószólójaként itt volt Benkóczyné Katika és Benkóczy Zoltán is. Ezt a témát is csak abbahagyni tudták az itt lévők, mindenképpen folytatni szeretnék. ANGOL OKTATÁS FELNŐTTEKNEK A FALUHÁZBAN Első óra (rövid megbeszélés) október 31-én (szerdán) kor a faluházban. Érdeklődés, bővebb információ: Minden érdeklődőt szeretettel várok: Restás Marianna Sportnap Szeptember 22-én szombaton sportos délelőttre vártuk a község tanuló ifjúságát és szüleiket. A Makói Mocorgók által meghirdetett félmaratoni és váltófutás kísérő rendezvényeként zenés tornát, sorversenyeket és tréfás mozgásos feladatokat állítottak össze az óvónők és a pedagógusok. Az alsó tagozatos diákok zenés tornáját sorversenyek követték. Különböző helyszíneken, osztályonként oldották meg a feladatokat. Sok nevetés kísérte a versenyszámokat, jól érezték magukat a tanulók. Közben az ellenőrző és a frissítő pontokra folyamatosan érkeztek a futók, örömmel vették a figyelmes kiszolgálást, a polgárőrök útbaigazítását. Délben kezdődött a helyi általános iskola aulájában a Herczeg István olimpiai ezüst érmes tornász emléktáblájának avatása. Molnár László kezdeményezése támogatásra talált a községben. Az 1912-es stockholmi olimpia tornászának nagyított fotója és szép márványtáblája fogadja most már a tanulókat minden reggel. A tábla Szigeti Márton kőfaragó művész keze munkáját dicséri. Apátfalva község lakóinak nevében köszönjük! A felső tagozatosok ezt követően vettek részt a sportnapon. Díjaztuk is a sportnapon való megjelenést: a megnyert összegeket kirándulásra fordíthatják a tanulók. A verseny eredménye: a község által felajánlott ,- Ft-t egyenlő arányban osztották el az osztályok. Minden jelenlévőt az óvoda konyha által készített finom paprikás krumpli várt az iskola ebédlőjében. Köszönjük a pedagógusok, polgárőrök, az Ifjúsági Önkormányzat és a közmunkások segítségét! Könyvtári programok Az Országos Könyvtári Napok (2012. október 1-7.) keretein belül több esemény zajlott a könyvtárban október 3-án Figyeld a nagyit, mesét mondd Neked címmel negyedik osztályos gyerekek részvételével mesevetélkedőt rendeztünk. A vetélkedő alatt a gyerekek a felolvasott mesékhez kapcsolódó kérdéseket és feladatokat oldottak meg október 5-én Ismered Apátfalvát?"címmel településismereti vetélkedőt szerveztünk a felső tagozatosoknak. A település múltjához és jelenéhez kapcsolódó kérdésekkel, 5 fős csapatok vetélkedtek. Reméljük, hogy mindannyian jól érezték magukat a könyvtárban hasznosan eltöltött órák alatt! Fabula a faluba Október 11-én (csütörtök) 18 órától a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak csapata hívja és várja a következő Fabula - vetélkedő házigazdájaként a szellemi és ügyességi játékok kedvelőit. Helyszín: a könyvtár olvasóterme Csak a jókedvet hozd magaddal, a többiről mi gondoskodunk! Bálint gazda tanácsai Településünkre látogat mindenki Bálint gazdája, Dr. Bálint György kertészmérnök. Várjuk az előadásra a kert és kertészkedés kedvelőit, hogy hasznos tanácsokkal és ötletekkel lássa el a kerttulajdonosokat és érdeklődőket. Várjuk mindazok jelentkezését, akik kertjéből BIO gyümölcs vagy zöldség kerül ki, hogy egy kiállítással egybekötött kóstoló keretében bemutathassuk a településünkre jellemző terményeket. Az előadás időpontja: október 24. (szerda) 17 óra A helyszín: a Könyvtár olvasóterme Minden kedves érdeklődőt szeretettel váruk!

8 8 Apátfalvi Hírek október Közeleg a Halottak Napja Pátfalvi Szókimondó I. évf. 5. sz szeptember 50 évvel ezelőtt, szeptemberben községünkben szomorú hónap volt. Egymást érték a behívók, majd akik nem voltak katonaviseltek, azokat munkaszolgálatra hívtak be. Néhány zsidó családot pedig eldeportáltak. A hangulat nyomasztó volt. Senki konkrét dolgot nem tudott. Senki konkrét dolgot nem tudott. Hírforrás, a Moszkva-, Szabad Európa Rádió adás, a hazai sajtó tervszerű visszavonulásról írt. A hónap közepétől fokozódott a helyzet, Erdélyből megindultak a menekültek, majd Bánátról a szlovákok sátoros lovaskocsikkal árasztották el az országutakat, rajta idős emberek, asszonyok, gyerekek. A román oldalon őrség nincs, így többen halászcsónakon keresték odaát lakó rokonaikat. Legszomorúbb nap a szeptember 19., amikor késő délután, majd villanyfénynél a községi kisbíró kidobolja, hogy: Közhírrét tétetik minden 18 és 45 év közötti férfi három napi élelemmel jelenjen meg a Kiserdőnél, éjfélkor indulás, - statáriális bíróság elé állíttatik, aki nem jelenik meg Leírhatatlan elkeseredett hangulat uralkodott. A férfiak nagy része oda, most a fiatal gyerekek és az idősek következnek. A nép az utcákon, tárgyalnak, a hír a tanyákon is gyorsan végig ment. A nép nem volt ilyen esetekre felkészülve, egy zsák, egy madzag, ebből volt a hátizsák. Megindult a nép a Kiserdőbe, sokan magukkal hozták a viharlámpát (nem volt a gyülekezőhely kivilágítva). Milyen nehéz volt elválni a szülői háztól. Anya a gyermekét kísérte, férje valahol a fronton. Mindenki kereste a maga rokonait, ismerőseit, mindig ilyen hangok hangzottak: - Merre vagytok? - Itt vagyunk! Arad felől ágyúzörej, torkolat tüze látszik. A gyülekezőhely jobb oldalán az asszonyok APÁTFALVI HÍREK Apátfalva Község Önkormányzatának információs lapja Kiadó: Apátfalva Község Önkormányzata Szerkeszti a Szerkesztőbizottság Felelős szerkesztő: Sajtos László jegyző Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 6931 Apátfalva, Templom u Tel.: 62/ Lapzárta: minden hónap 3-án Számítógépes szerkesztés: Móricz Ágnes Készült: 1400 példányban Megjelenik: havonta egy alkalommal Nyomda: Makói Nyomda ISSN Emlékezzünk! beszélgettek, a férfiak maguk elé nézve, a bizonytalanságot Sír a Kiserdő látták maguk előtt. Lassan készülődött a menet, először a 18 éves gyerekek, majd így tovább. Az indulás volt nehéz! Sírt a Kiserdő! Elindultunk, a Csorgóig értünk, akkor indultak az idősek, akik még nehezebben bírtak elválni a feleségeiktől, gyermekteiktől. Kiskundorozsmára érve, nem szervezett fogadtatásunk volt. A katonaviselteket összeírták, és Erdélyben a tordai fronton is bevetették, többen életüket vesztették. Leventék, idősek az ismerősökhöz, a rokonokhoz mentek vagy munkát vállaltak, majd szervezett formában elvitték őket különböző helyekre. 21-én még sokan jöttek, különböző csoportokba vegyültek. Sajnos még mindig súlyosbodott a helyzet a Községi Elöljáróság kiírt: egyesek szerint 25, mások szerint 38 lófogatnak kellett előállni. Ezeknek a hajtói a 15 éves gyerektől a 70 éves emberig, és sok asszony is volt. Uticél Makó, majd Szeged, végül a Dunántúl lett. Voltak szerencsések, akik mindjárt hazakerültek és a Szent Mihály napi búcsún részt tudtak venni, majd kinek-kinek mi adatott meg. Sajnos olyanok is voltak és vannak, akiknek hét búcsú napját távol kellett tölteniük. Mi akik átéltük az eseményeket, ha a vasúti átjárón áthaladunk, akaratunk ellenére a Kiserődre nézünk, mindig megjelenik előttünk egy -egy esemény, kérdezzük: - Merre vagytok? Közvetlen a másik oldalon a hősi halottak emlékműve, melyen nagyon sok név, akik annak idején a másik oldalon álltak, mintha mondanák: - Itt vagyunk! Nagymamák és Nagyapák! Mondják el unokáiknak községünk évi szeptember hónap történetét. Tudják meg, hogy békében élni milyen jó! Varga Cz János Csongrád Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága kihelyezett ügyfélszolgálatot tart Makón nyugdíjügyekben. Az ügyfélfogadás minden hónap 2. és 3. csütörtökjén 8-13 óráig tart az alábbi időpontokban: Október 11.; 18., November 8.; 15.,December 13.; 20. Apátfalva, Szabadság u. 31., faluvégi, nagykertes, azonnal beköltözhető parasztház eladó. Érd.: 06/30/ , Irányár: ,- Ft Berlini és makói hosszú gyökér földjében eladó! Tel.: 06/30/ Szigetben 1 hold szántóföld eladó! 22-es, villamos húsdaráló eladó! Érd.: Apátfalva, Széchenyi u Termény daráló, színes tv, kis hűtő, varrógép, 2 db láncfűrész, gyalupad, 2 db vegyes tüzelésű kályha eladó! Érd.: 06/20/ BÍRÓ-KER Nyitva: H-P 7-17 óráig Szombaton: 7-12 óráig Vasárnap: zárva Fűrészáru Tégla, cement Mész, festékek Szög és csavar áruk Bíró Antal H-Apátfalva, Aradi u. 16/a 06-20/ /20/ REKVIUM Temetkezési vállalkozás apátfalvi lerakata teljes körű temetkezési szolgáltatásokkal áll rendelkezésre Koporsós és urnás temetések lebonyolítása Otthoni és kórházi elhalálozás esetén is Kegyeleti tárgyak értékesítése Gyászjelentés újságban való megjelenítése Ügyelet a nap 24 órájában Bíró Rita Apátfalva Aradi u. 16/a Tel: 06/20/ , 06-20/ Apátfalva, Táncsics M. u. 8. sz. alatti, nagy kerttel rendelkező, gázfűtéses, bútorral ellátott, azonnal beköltözhető parasztház eladó! Érd.: 06/20/ , Irányár: ,- Ft Tavalyi morzsolt kukorica és tritikálé ELADÓ, 5 lánc föld KIADÓ! 06/20/ TEMETKEZÉS A Csongrád Megyei KEGYELETI KFT Kirendeltsége APÁTFALVÁN! Apátfalva, Dózsa Gy. u. 2. (Temetőnél) VIRÁGBOLT Képviselőnk: Frankné Varga Zsuzsanna Ügyelet: éjjel-nappal: 06/30/ Teljes körű temetkezési szolgáltatás!

vagy a http://szennyviz.mako.hu weboldalon talál.

vagy a http://szennyviz.mako.hu weboldalon talál. Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VI. évfolyam 10. szám A STABAG-MML Kft. végezheti a makói szennyvíztisztító telep bővítésének és korszerűsítésének építési munkáit Makó,

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetése. 90. születésnap Anna néni köszöntése

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetése. 90. születésnap Anna néni köszöntése Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VI. évfolyam 3.szám MEGHÍVÓ Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és Családját az 1848-49 es Forradalom és szabadságharc

Részletesebben

Úszóink a Porecki Delfin távúszáson. Húsz éves a Bástya Nyugdíjasklub. Világbajnoki arany-, ezüst- és bronzérem ugrókötélben MÓRAHALMI

Úszóink a Porecki Delfin távúszáson. Húsz éves a Bástya Nyugdíjasklub. Világbajnoki arany-, ezüst- és bronzérem ugrókötélben MÓRAHALMI HAVONTA MEGJELENŐ MAGAZIN MÓRAHALMI XXIII. ÉVF. 9. SZÁM 2012. SZEPTEMBER ÁRA: 100 FT Világbajnoki arany-, ezüst- és bronzérem ugrókötélben Mórahalmi sikerek Amerikában A Floridában rendezett ugróköteles

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja MEGHÍVÓ MÁRCIUSBAN ELKEZDŐDIK A CSATORNAÉPÍTÉS. Nemzetközi Nőnap 2012 március 8.

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja MEGHÍVÓ MÁRCIUSBAN ELKEZDŐDIK A CSATORNAÉPÍTÉS. Nemzetközi Nőnap 2012 március 8. Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VII. évfolyam 3. szám MEGHÍVÓ Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját az 1848-49-es Forradalom és szabadságharc

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja. Régóta megoldatlan problémákat igyekszik orvosolni az önkormányzat

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja. Régóta megoldatlan problémákat igyekszik orvosolni az önkormányzat Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VIII. évfolyam 3. szám Minden évben ősszel és tavasszal két dolog szokott kellemetlenségeket okozni a faluban. Az egyik a sár, a másik

Részletesebben

HELYI TERMÉKBEMUTATÓ APÁTFALVÁN

HELYI TERMÉKBEMUTATÓ APÁTFALVÁN Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja IX. évfolyam 7. szám 2014. július HELYI TERMÉKBEMUTATÓ APÁTFALVÁN Maros-völgyi LEADER Egyesület Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN NEM LESZ SZAVAZÓ HELYISÉG!

AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN NEM LESZ SZAVAZÓ HELYISÉG! Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja V. évfolyam 2. szám 2010. február Választási Híradó Sólyom László köztársasági elnök az országgyűlési képviselők 2010. évi általános választása

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Iskolai híradó A falu ékessége...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös iskolai naptárunk. Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról. Ez az összefogás, mellyel az

Részletesebben

Nemzetiségi Nap rendezvényére.

Nemzetiségi Nap rendezvényére. Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VIII. évfolyam 12. szám 2013. december Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván Apátfalva Község Képviselő-testülete nevében

Részletesebben

Választási Híradó. Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja. V. évfolyam 4. szám 2010. április

Választási Híradó. Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja. V. évfolyam 4. szám 2010. április Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja V. évfolyam 4. szám 2010. április Választási Híradó A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE A 2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS 1. fordulóját

Részletesebben

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december HÍRek LAjosmizse Portáján VII. évfolyam 4. szám, 2012. december Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. Tel./fax: 76/457-575 E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

Részletesebben

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk:

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk: 2 Tápiógyörgye 2010 március A Faluújságról röviden Tisztelt Olvasó! Tápiógyörgye Község Önkormányzata ez évben is megjelenteti a Faluújságot, változatlanul öt alkalommal, a megszokott időszakokban. Az

Részletesebben

ORSZÁGOS LISTÁKRA LEADOTT SZAVAZATOK MCP ÚMP A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI SZOCIÁLDEMOKRATÁK FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT

ORSZÁGOS LISTÁKRA LEADOTT SZAVAZATOK MCP ÚMP A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI SZOCIÁLDEMOKRATÁK FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja IX. évfolyam 4. szám 24. április ÓVODAI BEÍRATÁS Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy 24. április 23-3. ig, minden hétköznap 8-6 óráig lehet

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VIII. évfolyam 4.szám 2013. április Nyílt levél az apátfalvi Sziget földterületek megmentése érdekében Tisztelt Sziget-tulajdonosok! Jelen

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 8. évfolyam 1. szám

Sükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 8. évfolyam 1. szám 2012. év január-február Sükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 8. évfolyam 1. szám A szennyvízberuházás helyzetéről A 2011-es év végén több dologban is történt érdemi előrelépés a projektben, ill.

Részletesebben

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP 2006. március 31. II. évfolyam 12. szám Szerda lehet az ügyintézõs nap Makón Hivatalosan is átadta március 22-én dr. Buzás Péter polgármester a város és a

Részletesebben

Ha utólag is, de szeretettel köszöntjük a Rákóczi Lap nőolvasóit! Szerkesztőség

Ha utólag is, de szeretettel köszöntjük a Rákóczi Lap nőolvasóit! Szerkesztőség Egy kislány, egy kokárda és a történelem Így március 15-e táján néhány éve újra és újra felrémlik bennem egy régen elfelejtett emlék, egy aprócska kokárdáról. Azt mondják, az ember, ha idősödik igen könnyen

Részletesebben

24. évfolyam 3. szám 2013. március http://www.god.hu

24. évfolyam 3. szám 2013. március http://www.god.hu ALÁÍRTUK AZ ADÓSSÁGÁTVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁST VÁLTOZÁSOK A KÖZOKTATÁSBAN VÉDETT ÉRTÉKEINK OLVASS RÓLAM, OLVASS VELEM... EGY ESTE ÖRKÉNNYEL, KÉT FELVONÁSBAN MÁRCIUSBAN KEZDŐDNEK AZ EDZÉSEK 24. évfolyam 3.

Részletesebben

RÁKÓCZI Rákóczi papp 2

RÁKÓCZI Rákóczi papp 2 Rákóczi 1 RÁKÓCZI 2 papp Rákóczi BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, RÁKÓCZIFALVA! Rákóczifalva három esztendővel ezelőtt kapott városi rangot. A Város Napját, az idén először a várossá válás évfordulóján, vagyis július

Részletesebben

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján HÍRek LAjosmizse Portáján A nyár A GYEREKEKÉ Birtokba vehették a játszóteret tulajdonosaik. Õk biztos, jó gazdáik lesznek! Vigyázzunk rá mindannyian! 11. szám, 2008. szeptember október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

Ajándék az újságban! pályázati eljárás keretében bérbeadás 36 m2 nagyságú üzlethelyiséget A képviselő-testület üléseiről röviden

Ajándék az újságban! pályázati eljárás keretében bérbeadás 36 m2 nagyságú üzlethelyiséget A képviselő-testület üléseiről röviden Ajándék az újságban! Kedves olvasóink már megszokhatták, hogy minden évben találnak egy kártyanaptárt az újság mellékleteként. Kilencedik éve készülnek régi fotókból naptárak. Továbbra is négytagú a sorozat,

Részletesebben

Polgármesteri tájékoztató

Polgármesteri tájékoztató Polgármesteri tájékoztató Tisztelt lakosság! A 2007-es elsõ féléves beszámoló augusztus 30-i képviselõ-testületi ülésén egyhangúlag elfogadásra került. Ez évre betervezett felújítási munkálatok a terv

Részletesebben

A tanácskozóterembõl jelentjük

A tanácskozóterembõl jelentjük 12. évfolyam 11. szám 2012. november Önkormányzati Tájékoztató Kiadja: Mélykút Város Önkormányzat Mûvelôdési Háza és Fenyô Miksa Könyvtára Felelôs szerkesztô: Börcsökné Kiss Erzsébet Cím: 6449 Mélykút,

Részletesebben

ÚJ KÜLSŐBEN ÚJ BELSŐ. Ajándék az újságban!

ÚJ KÜLSŐBEN ÚJ BELSŐ. Ajándék az újságban! ÚJ KÜLSŐBEN ÚJ BELSŐ 2012-ben elérte huszonegyedik évfolyamát a Kiszombori Híradó önkormányzati információs lap. A tiszteletre méltó kor elérésével együtt új külsőt és tartalmi felépítést kapott településünk

Részletesebben

BÁBOLNAI. Jubileumi városavató ünnepség. 1956-ra emlékeztünk. Egészségnap az iskolában. Halottak napján (Megemlékezés a 3. oldalon.

BÁBOLNAI. Jubileumi városavató ünnepség. 1956-ra emlékeztünk. Egészségnap az iskolában. Halottak napján (Megemlékezés a 3. oldalon. XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM BÁBOLNAI 2009. NOVEMBER AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA 1956-ra emlékeztünk (Tudósításunk a 12. oldalon.) Jubileumi városavató ünnepség Öt évvel ezelõtt, 2003. júliusában

Részletesebben

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XIX. ÉVFOLYAM 2013. MÁRCIUS Hulladékszállításról ismét Lakossági kérésre a hulladékgyűjtés új rendjéről szóló tájékoztatójához

Részletesebben

MEZŐFALVA. Meghívó. Az én falum JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁT. Ünnepi megemlékezés Mezőfalván az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére

MEZŐFALVA. Meghívó. Az én falum JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁT. Ünnepi megemlékezés Mezőfalván az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére Az én falum MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap 2013. október Meghívó Tartalom A közösségi szolgálatról 2. oldal Gyalogjárdák Csatorna II. Petőfi Sándor Általános Iskola hírei Tündérkert óvoda hírei

Részletesebben

A Köztársasági Elnök a Helyi Önkormányzati Képviselők és a Polgármesterek általános választásának

A Köztársasági Elnök a Helyi Önkormányzati Képviselők és a Polgármesterek általános választásának Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja V. évfolyam 8. szám 2010. augusztus Helyi Önkormányzati Képviselők és Polgármester Választás A Köztársasági Elnök a Helyi Önkormányzati

Részletesebben