Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) ; Fax: (62)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu"

Átírás

1 Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) ; Fax: (62) /2014. Ea.: Varga Gy.-né Tárgy: Tájékoztató Apátfalva Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének és a Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének között végzett munkájáról Mell.: 2 db Apátfalva Község Képviselő-testülete A P ÁT F A L V A Tisztelt Képviselő-testület! Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületét a kisebbségi önkormányzatok a szeptemberi ülésén tájékoztatták a között végzett munkájukról. A nemzetiségi önkormányzatok a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, a Szervezeti és Működési Szabályzatuk és a munkatervük alapján végezték a munkájukat. A tájékozatók, amelyek az előterjesztés mellékletei a közötti választási ciklus négy éves munkáját foglalja magába. A nemzetiségi önkormányzatok a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott egyetértési jogukat gyakorolták a Dózsa György Általános Iskola és a Bíbic Óvoda esetében, így a minőségirányítási program, a pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat elfogadása során. Véleményezték az önkormányzat költségvetési rendeleteit. Együttműködési megállapodás keretében került meghatározásra Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete és a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei között a költségvetés-tervezet összeállításának és a költségvetési rendelet megalkotásának részletes szabályaira és eljárási rendjére, mely minden évben felülvizsgálatra került. Az önkormányzat továbbra is a Rákóczi utcai közösségi házban biztosította a nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeit, amelyhez minden évben pénzügyi támogatást is nyújtott. A nemzetiségi önkormányzatok elnökei minden esetben a képviselő-testületi ülésekre tanácskozási joggal állandó meghívottak, a polgármester és a jegyző állandó meghívott a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületi üléseire.

2 Az óvoda vezetője, az iskola igazgatója, a polgármester úr egy-egy napirend előadója volt a nevelésről, az oktatásról, a foglalkoztatásról közmunkaprogramról szóló napirendek tárgyalása során. Az elmúlt négy év során eredményes volt Apátfalva Község Önkormányzata, Apátfalva Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és a Román Nemzetiségi Önkormányzat együttműködése. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy a tájékoztató megtárgyalását követően a következő határozati javaslatot fogadja el! HATÁROZATI JAVASLAT 1.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Apátfalva Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzata, és a Román Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatóját a között végzett munkájukról. 2.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete megköszöni a nemzetiségi önkormányzatok munkáját, együttműködését, a község érdekében végzett tevékenységét. Határidő: azonnal Felelős: Varga Péter polgármester A határozatról értesítést kap: 1.) Károlyi Sándor elnök, Apátfalva Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2.) Duma János elnök, Román Nemzetiségi Önkormányzat 3.) Varga Péter polgármester 4.) Sajtos László jegyző 5.) Irattár Apátfalva, augusztus 6. Tisztelettel: Varga Péter polgármester

3 Apátfalva Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Elnökétől 6931 Apátfalva, Rákóczi u. 30. Tel.: (62) ; fax: (62) ; mobil: /2014. Tárgy: Apátfalva Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzat az elmúlt négy évben végzett munkájáról szóló beszámoló Apátfalva Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete A P Á T F A L V A Tisztelt Képviselő-testület! Ez a választási ciklus sem múlhat el úgy, hogy ne adjunk számot munkánkról, elért eredményeinkről. Az elmúlt négy év alatt 312 db határozatot hoztunk. Az üléseink száma 33. Nem történt olyan ülés, amelyet meg kellett volna ismételni a határozatképtelenség miatt. Testületünknek kiemelt célja volt, hogy jó együttműködést alakítson ki mindazon önkormányzati és állami szervekkel, intézményekkel, civil szervezetekkel, amelyek céljainkkal egyetértettek és segítséget vártunk programunk megvalósítása során. Együttműködő partnereink voltak: - Apátfalva Község Önkormányzata - Csongrád Megyei Munkaügyi Központ - Helyi oktatási, nevelési és szociális intézmény - Védőnői szolgálat - Rendőrség - Csongrád megyei cigány önkormányzatok Az együttműködő partnereinkre mindig számíthattunk és közreműködtek programjaink megvalósításában. Kiemelt célként fogalmaztuk meg a cigány fiatalok oktatásának elősegítését, cigány közösségünk önazonosságának megélését, a közösségépítést, kulturális értékeink megőrzését. Fontosnak tartottuk, hogy a cigány közösség értékrendjében a tanulás mint érték jelenjen meg. A cigány tanulók iskolai teljesítményét elismertük és motiváltuk a jobb tanulmányi eredmény elérésében.

4 Minden évben ösztöndíjban részesítettük a kimagasló eredményt elérő cigány tanulókat. Ezen tanulók száma évről évre emelkedett. A 2012/2013-as tanévben 22 fő részesülhetett ösztöndíjban és vehetett részt kirándulásainkon, táborozásainkon. Elmondhatjuk, hogy 1-2 cigány tanuló kivételével az általános iskolai tanulmányaik befejezését követően középiskolában folytatják tanulmányaikat és útravaló MACIKA ösztöndíjban részesülnek az Országos Roma Önkormányzat támogatásának köszönhetően. A 7., 8. osztályos diákok körében meghirdetett ösztöndíj pályázat is elősegítette és elősegíti céljaink elérését. Az ösztöndíj programban koordinátori tevékenységet végeztünk. Említést tettem a céljaink között az önazonosság megélését. Minden évben megünnepeltük a kisebbségek napját. Az általunk szervezett tolerancia napok felejthetetlen élményt jelentett a nem cigány tanulók körében is, hiszen betekintést nyerhettek a cigányság kulturális életébe. Nem múlhatott úgy a falunapok rendezvényei, hogy ne vettünk volna részt programjainkkal. Az általunk szervezett Maros-menti kulturális találkozó jó alapot adott a kulturális értékeink, tradícióink bemutatására. A programjainknak üzenet értéke is volt. Azt üzente, hogy cigányok és nem cigányok jól elférnek egymással a mi kis falunkban. Említést tettem a közösségépítésről is, amely az elmúlt négy évben abban nyilvánult meg, hogy cigány közösségünk körében szociológiai tanulmányt készítettünk, melyet felhasználtunk munkánk során ( például az esélyegyenlőségi program kidolgozása).megszerveztük a dajka képző tanfolyamot a roma és nem roma nők körében. Az egyházi, vallási ünnepek (zarándokutak, roma holokauszt) csak erősítették összetartozásunkat és ezt bizonyítják a évi népszámlálási adatok is. Míg 2001-ben 150 fő vallotta cigánynak magát, addig 2011-ben 254 fő. Itt szeretném megjegyezni, hogy az itt élő cigány közösség száma lényegesen több, számuk 400 főre tehető. Minden évben színes kiadványt jelentettünk meg munkánkról, programjainkról és eljuttattuk együttműködő partnereinknek is. Az általunk szervezett sok-sok program csak erősítették közösségi összetartozásunkat, a békés egymás mellett élést és községünk hírnevét. Figyelmet fordítottunk fiataljaink sportolási lehetőségeire is. A különböző labdarugó bajnokságokon kimagasló eredményeket értek el. A játszóterünk csinosítására, karbantartására, fejlesztésére, a közösségi házunk belső renoválására, karbantartására nagy gondot fordítottunk. Végül szeretném megemlíteni, hogy a szűrővizsgálatainkkal egy picit hozzájárultunk a falu lakosságának cigány és nem cigány egészségéhez. Nincs miért szégyenkezni, hogy nem tettünk meg mindent a cigány közösségünk boldogulásáért. A lehetőségeinket kihasználtuk, de azonban nem lehetünk elégedettek. Köszönöm a képviselő-társaimnak az elmúlt négy évben végzett munkáját.

5 HATÁROZATI JAVASLAT Apátfalva Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az elmúlt négy év munkájáról szóló beszámolót. Határidő: azonnal Felelős: Károlyi Sándor elnök A határozatról értesítést kap: 1.) Károlyi Sándor elnök 2.) Károlyi Alex elnökhelyettes 3.) Ifj. Károlyi Sándor képviselő 4.) Juhász Gábor képviselő 5.) Sókiné Kubinyi Éva pénzügyi vezető 6.) Irattár Apátfalva, július 22. Tisztelettel: Károlyi Sándor elnök

6 Román Nemzetiségi Önkormányzat Elnökétől 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Tel.: (62) ; Fax. (62) /2014. Tárgy: Beszámoló a Román Nemzetiségi Önkormányzat négy éves munkájáról Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete A P Á T F A L V A Községünkben a román nemzetiségi önkormányzat október 15-én tartotta alakuló ülését. A képviselő-testület négy fővel kezdte meg munkáját, de ez a létszám sajnos egy képviselő-társunk halála miatt háromra csökkent. Azóta is három fővel végezzük munkánkat. Az elmúlt négy évben összesen 18 ülést tartottunk és 95 db határozatot hoztunk. Az első években igyekeztünk bekapcsolódni a község kulturális életébe. A feladatalapú támogatás pénzösszegéből például a falunapok rendezvényein részt vettünk, megrendeztük a kisebbségi napot. Az utóbbi időben pályázatot nem nyújtottunk be, így a központi támogatás összegéből nagyobb volumenű programot nem sikerült megvalósítanunk, azonban igyekeztünk a kis közösségünket összetartó programot szervezni, amely már úgymond hagyománnyá vált és a közösség is igényt tart rájuk. Fürdőlátogatást szerveztünk, valamint év végén karácsonyi ünnepséget rendeztünk ajándékozással. Kapcsolataink jónak mondhatóak a nagylaki, makói, Országos Román Önkormányzattal, Apátfalva Község Önkormányzatával, az Apátfalvi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal, az Apátfalvi Bíbic óvodával, a Dózsa György Általános Iskolával. Összességében úgy gondolom elmondhatjuk, hogy a rendelkezésünkre álló pénzügyi kerettel jól gazdálkodtunk. A Román Nemzetiségi Önkormányzat nevében szeretném megköszönni a települési önkormányzat és a polgármester úr együttműködését, amellyel segítették munkánkat. Apátfalva, augusztus 5. Tisztelettel: Mátó Erzsébet elnök-helyettes

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/211-7/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Nemzetiségi Önkormányzatok 2012. évi működéséről Előkészítette: Bárdiné Békési Mária a Békési Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Simon Éva a Békési Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. december

Részletesebben

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Szelevény Község Önkormányzatának 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését. 2014. szeptember 25-én (csütörtök) du. 14 00 órára

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését. 2014. szeptember 25-én (csütörtök) du. 14 00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Szaniszló Tamás

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Szaniszló Tamás Jegyzőkönyv Készült: 2013. július 03-án Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén. 13/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. október 14.-i rendes üléséről 17.00 órai kezdettel.

Jegyzőkönyv. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. október 14.-i rendes üléséről 17.00 órai kezdettel. Jegyzőkönyv Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. október 14.-i rendes üléséről 17.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit Nyírő István Fülöp Attila Gerőfi Roland Herczeg

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére Tárgy: Békés Város Oktatási és Nevelési intézményeinek 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatók Előkészítette: Bereczki Lászlóné Igazgató Asszony Kis Eszter Tankerületi Igazgató Asszony, Deákné Domonkos

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. június 18-án megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. június 18-án megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. június 18-án megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Minden kedves olvasónknak békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

Minden kedves olvasónknak békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk! 2012. december/iii. évfolyam 12. szám Most tizenéves lányok kapták a szurit (8. old.) MEGJELENIK MINDEN HÓNAPBAN INGYENES Líbor Ilona nevét vette fel az óvoda (7. old.) További fejlesztések várhatók (6.

Részletesebben

vagy a http://szennyviz.mako.hu weboldalon talál.

vagy a http://szennyviz.mako.hu weboldalon talál. Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VI. évfolyam 10. szám A STABAG-MML Kft. végezheti a makói szennyvíztisztító telep bővítésének és korszerűsítésének építési munkáit Makó,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 30-i üléséről 83-96/2010. (08. 30.) ÖK. sz. határozat 9-10/2010. (IX. 10.) ÖK. sz. rendelet Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/593-1/2010/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember hó 13-án

Részletesebben

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE 1/2011/J ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JANUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 1/2011. (01.27.) KT határozat:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Nagy György József és Bodzsár Erzsébet települési képviselők.

Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Nagy György József és Bodzsár Erzsébet települési képviselők. 1 / 51 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2004. augusztus 25. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 14. ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése. Beszámoló a 2012. év tapasztalatairól és az elvégzett feladatokról. A 2013. évre

Részletesebben

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2013. június 26-án, 16 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. március 26-án du. 14 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésének alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570-31/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én du. 15 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére 1. napirend Ügyiratszám 2/162-25 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Beszámoló a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

Kovács Sándor polgármester, Neubauer Tibor, Szanyi Lajos, Némethné Bedővári Mónika, Kovács Gábor képviselők.

Kovács Sándor polgármester, Neubauer Tibor, Szanyi Lajos, Némethné Bedővári Mónika, Kovács Gábor képviselők. Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én 14 órai kezdettel a Nemesvid, Rákóczi u. 2. szám alatt megtartandó alakuló ülésére Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Neubauer

Részletesebben