Levélcím: 3931 Mezőzombor, Árpád u. 11. Tel: 47/ , Fax: 47/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Levélcím: 3931 Mezőzombor, Árpád u. 11. Tel: 47/369-128, Fax: 47/369-445 E-mail: phzombor@t-online.hu"

Átírás

1 Tisztelt Képviselő-testület! KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL MEZŐZOMBOR Levélcím: 3931 Mezőzombor, Árpád u. 11. Tel: 47/ , Fax: 47/ A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVH. törvény (Tkt. tv.) 6. (3) bekezdése alapján a társulási tanács tagjai évente legalább két alkalommal beszámolnak képviselő-testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről. A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás évben is tovább folytatta a júniusában megkezdett tevékenységét. A feladatok egy részét kötelező jelleggel látja el a Társulás a Tkt. tv. rendelkezéseinek megfelelően, de ezen túlmenően - a források biztosításától függően -vállal egyéb feladatokat is. A közszolgáltatások színvonalát a biztonságos működés feltételeinek megteremtésével, esetleges pályázati úton történő fejlesztéssel, a feladatellátást végzők képzésével biztosítjuk. 2010, nejembe? végéig a Társulási Tanács 8 alkalommal ülésezett, ebből egy informális jellegű volt a költségvetés elfogadását megelőzően. Az ülések napirendjeit - témától függően - tárgyalta a Pénzügyi, az Oktatási és Szociális és a Fejlesztési Bizottság. A Tanács novemberig bezárólag 45 határozatot hozott, melyek egy része operatív jellegű, a Társulási Megállapodás ós SzMSz jogszabályi változásainak átvezetése miatti módosítás. Elfogadásra került a 2010, évi költségvetés, évi zárszámadás, a évi költségvetés I. féléves teljesítése, valamint felülvizsgáltuk a házi segítségnyújtás és a támogató szolgáltatás térítési díjait. Az önköltség negatív irányú változása miatt május hónaptól térítésmentes a házigondozás, a támogató szolgálat pedig bizonyos feladatokat lát el díjmentesen. A helyhatósági választásokat követő első Társulási Tanáes ülésre október 22. napján került sor. Ezen az ülésen választotta meg a jelenlévő 18 polgármester a Tanács új elnökét Szerencs Város Polgármesterének személyében. Elnökhelyettesként Megyaszó Község Polgármesterét újraválasztották, A tisztújítás jegyében a Tanács döntött arról is, hogy a korábban működő bizottságok számát csökkenti és a módosított SZMSZ szerint 3 bizottság: a Pénzügyi, Közbeszerzési és Fejlesztési Bizottság létrehozásáról valamint tagjai megválasztásiról döntött, Jelen tájékoztatóban - tekintettel arra, hogy a Tanács tagjai között vannak új polgármesterek - kicsit bővebben számolok be a Társulás évi működéséről. A feladatokat továbbra is az önállóan működő Munkaszervezet végzi, koordinálja, az alábbi egységekre íagozódvs: a) Munkaszervezet vezetője b) Pénzügyi csoport gazdasági vezető - pénzügyi előadó (2fő) G) Belső ellenőrök (2 fő) d) Referátum - építésügyi referens - szociális és gyermekjóléti koordinátor - térségfejlesztő-szervező referens - mozgókönyvtári és közoktatási referens

2 e) Helyi Vidékfejlesztési Iroda - irodavezető f) Adminisztráció - 1 fő közhasznú foglalkoztatott e) Támogató Szolgálat * szolgálatvezető * személyi segítő (2 fő) - gépjárművezető g) Házi gondozónők (34 fő -14 településen) h) Külső megbízással ellátott feladatok: - Szerencs Város Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői által: személyügy pénztárellenőrzés - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató közalkalmazottai által gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás logopédia nevelési tanácsadás továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás gyógytestnevelés - Kistérség településein dolgozó közalkalmazottak által jelzőrendszeres házi gondozás (37 fő - 18 településen) házi segítségnyújtás (2 fő) könyvtári szolgáltatás (10 fő -10 településen) pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok - munkaközösségek működtetése (16fő-18 településen), BELSŐELLENŐRZÉS A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül működő belső ellenőrzési szervezet évben 72 intézmény ellenőrzését látja el, melyből: - 28 átfogó és - 44 utóellenőrzés. Az átfogó ellenőrzés a gazdálkodás teljes folyamatára, - a költségvetési koncepciótól a költségvetési zárszámadás megalkotásáig - kiterjed. Az utóellenérzés pedig egy célirányos tevékenység, mely a korábban végzett átfogó ellenőrzés megállapításainak realizálását, az átfogó ellenőrzés keretem belül feltárt hiányosságok, módosítások elvégzésére megalkotott intézkedési terv gyakorlatban való megvalósulásának vizsgálatát foglalta magába szeptember 30-ig 62 intézmény esetében kerültek átadásra a belső ellenőrzési tevékenységünk tapasztalatait, megállapításait tartalmazó ellenőrzési jelentések évben még további 5 intézmény utó-, és 2 intézmény átfogó helyszíni ellenőrzése történik-

3 2, KÖZOKTATÁS A Szerenesi Többcélú Kistérségi Társulás évi Együttműködési Megállapodása alapján az alábbi tevékenységeket végezzük: Pedagógiai szakszolgálat Szakmai munkaközösségek működtetését * Körzeti és felmenő rendszerű versenyek szervezését Pedagógus továbbképzések szervezését Konferenciák, szakmai napok szervezését Tanügy-igazgatási feladatokat» Tehetségfejlesztést * Pályázatok készítését a fent felsorolt szakmai szolgáltatási feladatok költségeinek kiegészítésére és végezzük ezen pályázati források elszámolását 2.1. SZAKSZOLGÁLAT A Boeskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Középiskolai Kollégium, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató többcélú intézmény intézményegység^, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tevékenységét a Kistérségi Együttműködési Megállapodás, valamint az SZMSZ-ben foglaltak alapján végzi. A SZAKSZOLGÁLAT ALAPTEVÉKENYSÉGE 1) gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 2) nevelési tanácsadás 3) logopédiai ellátás 4) továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 5) gyógytestnevelés A SZAKSZOLGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEI» GsopQrttréningek tartása szülők és pedagógusok számára szakmai konzultáció szülői értekezleteken való részvétel ismeretterjesztésben való részvétel szakmai rendezvények szervezése szakmai rendezvényeken, konferenciákon való részvétel Gyámhatóság, Gyermekjóléti Szolgálat, Bíróság, Rendőrség megkeresése alapján szakértői feladat ellátása védőnőkkel, gyermekorvosokkal, családsegítő szolgálatokkal való kapcsolattartás.

4 ILLÁTÖTT TERÜLETEK A szakszolgálati feladatok ellátására társult önkormányzatok száma: 16. Alsódobsza, Bekecs, Golop, Legyesbénye, Mád, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Prügy, Rátka, Szerencs, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tiszalúe Ellátási körükhöz tartozik: 21 óvoda, 17 általános iskola, 1 középfokú oktatási intézmény. Az ellátás nagyobb részben helyben, a gyermek/tanuló lakóhelyén abban az intézményben történik, amely a gyermek nevelését/oktatását végzi. A Pedagógiai Szakszolgálat szakalkalmazottai mindannyian utazó szakalkalmazottak. A kötelező óráikat a szerencsi kistérség nevelési-oktatási intézményeiben, valamint a körzetközpontban, a Nevelési Tanácsadóban teljesítik, órarend szerinti ellátásban januárjától a Renault Thalia gépjármű helyett a Pedagógiai szakszolgálatok szervezésének támogatására" kiírt pályázaton elnyert Seat Cordoba személygépkocsi biztosítja a kistérségi szakszolgálati feladatellátást. Az óv során l,108,000 Bkot nyert a szakszolgálat informatikai pályázaton, melynek köszönhetően a szakszolgálati feladatok ellátásához szükséges hasznos eszközöket tudtunk beszerezni. A támogatás mintegy harmadát a korai fejlesztéshez használt eszközök beszerzésére fordítottuk, mivel ezen a területen kiemelten fontos szerepet kapnak a fejlesztéshez használt eszközök. A április 01-én megrendezésre került XII. Közoktatási Szakmai Nap rendezvényeinek keretén logopédus kollégánk színvonalas bemutató foglalkozást tartott a Pedagógiai Szakszolgálat épületében. Az év során több szakalkalmazott is részt vett szakmai továbbképzéseken SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS Munkaközösségek működtetése; A pedagógiai szakmai szolgáltatás keretében 2009/2010-es tanévben is folytatódott a 16 szakmai, tantárgyi munkaközösség működése. Anyagi lehetőségeink csak arra voltak elegendőek, hogy októbertől-májusig működtessük ezeket a nagyon fontos szakmai munkaközösségeket. A különféle szakmai programok megvalósítására a tanévben ,-Ft állt minden munkaközösség rendelkezésére. Ebből az összegből biztosították a kollégák a különféle szakmai munkaközösségi programokat: előadók tiszteletdíját, szakmai tapasztalatcseréket, látogatásokat, terepgyakorlatokat, bemutató órákat és az egyéb munkaközösségi működési kiadásokat szeptemberétől 5-re csökkentettük a munkaközösségek számát az alábbiak szerint:

5 Szakmai munkaközösségeink 2010/2011 Munkaközösség Vezetője Munkahely címe megnevezése 1. Igazgatói Tiszlavicz Csaba Móricz Zsigmond Általános Iskola 3925 Prügy, Kinizsi út Igazgatő^helyettesi Tapa Józsefeié Móricz Zsigmond Általános Iskola 3925 Prügy, Kinizsi út Óvodavezetői Pásztor Jánosné Micimackó Nakpközi Otthonos Óvoda 3921 Taktaszada, Kossuth út Óvodapedagógusok Németh Ferencné Mackó Kuckó Napközi Otthonos Óvoda 3718 Megyaszó, Monoki út Alsó tagozatos Varkoly Erika Szerencsi Általános Iskola 3900 Szerencs, Rákóczi Zs. tér 1. Körzeti és felmenő rendszerű versenvek szervezése: Ebben a tanévben tizenhárom körzeti versenyt szerveztünk az általános iskolás gyermekeknek. Ezeken a versenyeken közel 1000 tanuló mérhette össze a tudását. Négy került megrendezésre Szerencsen, további 9 verseny a kistérség településein szerveződött. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által támogatott felmenő rendszerű tanulmányi versenyek kistérségi fordulóinak szervezését a B-A-Z. Megyei Pedagógiai Intézettel kötött együttműködési megállapodás alapján láttuk el. Ebben a tanévben hét felmenő rendszerű tanulmányi verseny kistérségi fordulóját bonyolítottuk le. Az ezeken a versenyeken továbbjutó első helyezett tanulók részt vehettek a megyei fordulóban is. Pedagógus továbbképzés; Ebben az évben is felmértük a pedagógusok továbbképzési igényét. Ezután elkészítettük a továbbképzési tervet. A továbbképzési terv alapján a 21 fő pedagógus vett részt ezen az általunk szervezett és anyagilag teljes mértékben ( Ft/fő) támogatott továbbképzésen. A 2010/201 l- es tanévben anyagiak hiányában nem áll mód továbbképzések finanszírozására. Szakmai Nap: A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás a térség 18 településének pedagógusai és fenntartói részére április l-jén Szakmai Napot szervezett, melyre XII. alkalommal kerül sor. Fő témánk: A szülői ház és a közoktatási rendszer kölcsönhatásai" cím köré került megrendezésre. Meghirdetett programunk 3 településen és azon belül 7 helyszínen zajlott egy időben. Az óvodai, általános iskolai, szakszolgálati és középfokú oktatást átfogó szekciók keretében bemutató foglalkozásokra és előadások megtartására került sor. 12 bemutató órát, illetve foglalkozást és 2 szakmai előadást láthattak a kollégák 5 intézményben 323 pedagógus részvételével. A szakmai program központi rendezvénye Szerencsen zajlott. A plenáris ülést a Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde diákjainak műsora nyitotta meg, A program szerint az alábbi előadásokat hallgathatták meg a megjelentek: 1. A család, mint a társadalom mikroközössége" című előadás Előadó: Kozma-Vízkeleti Dániel, családterapeuta, klinikai szakpszichológus

6 2. A szülői ház és a közoktatási rendszer kölcsönhatása" című előadás Előadó: Kiszei Sándor elnök, a Magyarországi Szülők Országos Egyesülete Az előadásukat hozzászólások, kérdések követték. Szakmai Napunk programját megjelentettük Szerencs Város (www.szerencs.h-j) és a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás honlapjain (www.szerencsikisterseg.hu), valamint a Szerencsi Hírek és a Szerencsi TV tudósításaiban. Tanügy-igazgatási feladatok; Rendkívül fontos a társulási önkormányzatok és közoktatási intézményeik segítése a tanügyigazgatási feladatok koordinálása, segítése céljából. Ennek érdekében tájékoztatót tartottunk, ismertetőket készítettünk a fenntartóknak, a Jegyzői Kollégiumnak, az intézményvezetőknek. Napi kapcsolatot tartunk fenn, megbeszélve az aktuális feladatokat, felvetődő problémák megoldásának lehetőségeit, (a költségvetési törvény oktatásra vonatkozó feladatai, az új tanév indításával összefüggő jogszabályi változások, intézmények átszervezése, intézményfenntartó társulások létrehozása) Tebe tség fel lesztés j Az év során megindult a Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program megvalósítása. Ezen belül Tehetségpont hálózat kiépítése történt. A kistérség területén Mád, Taktaharkány, Szerencs, valamint a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás alakított Tehetségpontot, melyek akkreditálásával újabb együttműködésre nyílik lehetőség. A nyár során egy művészeti tehetségfejlesztő tábor lebonyolítására nyertünk pályázati támogatást, illetve két tehetségfejlesztő műhelyfoglalkozást tudunk tartam a 2010/201 l-es tanévben, A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Tehetségpontként akkreditált, az új szabályok szerinti minősítési eljárás lefolyatására a napokban került sor, ekkor látogatott el a Társulás székhelyére az akkreditációs bizottság. A minősítésről a helyszíni szemle után, a bizottság értékelését követően kapunk tájékoztatást. Az akkreditált tehetségpont működtetését indokolja, hogy két - nagyösszegű - pályázati kiírás jelent meg, melynek benyújtási határideje december 15. Pályázatok: készítése; Feladataink ellátásához feltétlenül szükséges, hogy igénybe vegyünk minden plusz lehetőséget, támogatást, pályázati forrást. Eddigi munkánk fő támogatója a B-A-Z Megye Közoktatásáért Közalapítvány volt, aki pályázatai útján segítette szakmai munkánkat. Sajnos a források nagysága évről évre csökkenő tendenciát mutat. Jelen tanévben ez Ft, ami a 2010/201 l-es tanévben ilyen formában teljesen megszűnik. 3. MOZGÖKÖNYVTÁU MmgéMnyvtári feladatellátáson mindazokat az ellátási formákat értjük, melyet szolgáltató könyvtár biztosít szerződés alapján az azt megrendelő önkormányzat, illetve könyvtári szolgáltató helye számára. Tehát a dokumentum-ellátástól a kiadványok feldolgozásáig, feltárásáig, a dokumentumforgatáson át a képzés, továbbképzés működtetéséig, a közös katalógus, információs rendszer, közhasznú információs szolgáltatások rendszere mellett a helyismereti, helytörténeti dokumentumok központi nyilvántartásáig minden ide érthető. Monok település januárjától csatlakozott az ellátáshoz, így már 10 település működött a mozgókönyvtári ellátás keretében (Alsódobsza, Bekecs, Golop, Mezőzombor, Monok, Prügy, Sóstófalva, Taktakenéz, Tállya, Újcsanálos).

7 4. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A 1993, évi III, tv. 63. (1) bekezdés értelmében házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kei! az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartása keretében től működik a házi segítségnyújtás, mint szociális alapszolgáltatás. Kezdetben 14 településen, majd az idei év októberétől 13 településen zajlik a feladatellátás a kistérség keretein belül. Megyaszó település házi segítségnyújtását október 1-től már nem a kistérség látja el. Az ellátottak létszámának alakulása a szerencsi kigtérséabea évben Település jamuár február március április május Június július augusztus szeptembe r Bekecs Golop Lsgyesbénye Mád Megyaszó M Mezőzombor Mcraok Rálte Sóstófalva Taktaksnéz Takfaszada 11 n Táljya Újesaoáios Összesen Szerencs, mint a legtöbb ellátottat gondozó település, gesztorként szervezi és irányítja a többi település házi gondozását februárjában 402 fő házi segítségnyújtásáról gondoskodtunk, szeptemberében ez a létszám már elérte a 488 főt. Az idei évben jelentősen megnőtt gondozottjaink száma, így egyre nőtt a feladatellátás időtartama, a lehívható állami támogatás mértéke is szintén növekedett a legtöbb településen. Az ellátotti szám növekedésében részben közrejátszott az is, hogy idén áprilisban nem tudtunk megállapítani térítési díjat, illetve az idősek egészségi és fizikai állapotának érezhető mértékű romlása is. Egyre több az egy órát meghaladó gondozási igény, ezt kizárólag csak a megfelelő létszámú gondozói létszám mellett lehetséges. Jelenleg 34 gondozónő dolgozik a kistérségben /-Megyaszó település kiválásával, 4 gondozónővel kevesebb-/és emellett a házi segítségnyújtásban foglalkoztatott közcélúak száma 19 fő. A kőzeélúan foglalkoztatottak közül mindannyian önálló ellátotti körrel rendelkeznek, és mind gondozási naplót is ír, mely alapja az állami támogatás lehívásának. Nagyon fontos változás a szolgáltatásban, hogy ez éven az egy fő által gondozható ellátottak számát hat főről kilenc főre megemelte ugyan az állami szabályozás, de e létszám felett állami támogatás már nem igényelhető. így, egy gondozónő csak kilenc időst gondozhat, több gondozott esetén nem jogosult a létszám felett ellátottak normatíva igénylésére a költségvetési törvény 3, számú melléklete vonatkozásában.

8 A házi segítségnyújtásban résztvevő gondozónők szakképzettségi aránya az 1/2000. SZCSM rendelet 6. -nak megfelel, négy gondozónő végzett az éven szociális gondozói képesítést, így a 34 gondozónő közül 29 szakképzett. Az előírás minimum 50 %-os szakképzettségi arány. Ennek az előírásnak magasan megfelelünk. (85 %) 11 gondozónő jelenleg távoktatás keretében akkreditált képzésben - szakmai tanfolyamonvesz részt, mellyel továbbképzési kötelezettségének tesz eleget. Minden dolgozó átesett munka alkalmassági vizsgálaton, melyet évente kötelező megismételni személyes gondoskodást végző munkakörökben. A gondozási szükséglet vizsgálatában több ponton történ változás, mely törvényi változás augusztus 17.-én lépett hatályba. A Sztv. 63. (4) bekezdése módosult, mely szerint a gondozási szükségletet az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő végzi el a szolgáltatás iránti kórelem alapján. A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás keretében fenti időponttól a települések jegyzői által felkért szakértőként a vezető gondozónő végzi a vizsgálatot az előgondozás alkalmával. 5. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A társulás kötelező feladatként vállalta a családsegítés és a gyermekjóléti alapellátás mellett a jelzőrendszeris házi segítségnyújtási rendszer kistérségi szintű megszervezését is. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Társulás működteteti mind a 18 településen 357 jelzőkészülékkel. A gondozottak igénylik.a szolgáltatást, ezt a várakozók száma is mutatja. Minden településen nyilvántartják a várakozókat, akik között elsősorban egészségi állapotuk tekintetében állítanak fel rangsort. A jelzőrendszeres házi gondozást a gondozónők a Társulással kötött külön megbízás alapján végzik már 2005-től. A településeken 2-2fő (Taktaszadán és Tiszalúcon l-l fő), Szerencsen 5fő készenléti ügyeletben, heti váltásban látja el feladatát. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása a 2013-ig megkötött támogatási szerződés alapján pályázati támogatásból történik, a támogatás elszámolására első ízben év végén kerül sor. 6, TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT A támogató szolgálatunk célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetükben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérése (személyi szállító szolgálat működtetésével), valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás. Nagy szerepet kap általános egészségi állapotának, és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi -szociális ellátásokhoz való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása. A támogató szolgálat finanszírozása a megkötött támogatási szerződés értelmében 2011-ig biztosított, így a hozzánk forduló fogyatékkal élő személyek számára a speciális segítségnyújtás zavartalanul elérhető. A támogató szolgálatnál feladatot csak a súlyosan fogyatékos emberek ellátása jelent, tehát ebből tudunk feladatmutatót szerezni évre a vállalt feladatmutatónk 5600 feladategység, ebből a támogató szolgálatunk 5143-at már teljesített. A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott támogató szolgálat igénybevételéért fizetendő térítési díjak módosításra kerültek a 9/2010. (III. 16.) határozat alapján. A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás a április 1. napjától megállapított térítési díjaknál figyelembe vette a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (11.17.) Korín, rendelet 14/A. -át.

9 A támogató szolgálatunk a második félévében benyújtott fejlesztési pályázaton nyert, a támogatási összeget idén használtuk fel, és amellyel június 15-ig elszámoltunk. A megnyert fejlesztési támogatásból informatikai fejlesztésre ,-Ft-ot, illetve képzések, továbbképzések részvételi díjának támogatására ,-Ft-ot kaptunk. A 9/2000, (VIII.4.) SzCsM rendelet l. (1) A szociális, illetőleg a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző személyek- folyamatos szakmai továbbképzésen kötelesek részt venni, A támogató szolgálatunknál július hónapban a szolgálatvezető és a személyi segítő részt vett továbbképzéseken és megszerezte a továbbképzési pontot november 2-5-ig a Magyar Államkincstár ellenőrizte a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Támogató Szolgálat évi munkáját. A helyszíni ellenőrzés során vizsgálatra kerültek az ellátottakkal kapcsolatos dokumentumok (megállapodások, rászorultság igazolásának anyagai), illetve a támogatási összeg felhasználásának igazolására szolgáló számlák. Az ellenőrzés során hiányosságot nem tapasztaltak, visszafizetést érintő megállapításra nem került sor, 7. CSALÁDSEGÍTÉS, GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS évtől a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásban vállalta a gyermekjóléti alapellátáshoz tartozó gyermekjóléti és a családsegítő szolgáltatás szervező, koordináló tevékenységét. A koordinátor feladata a konferenciák, esetmegbeszélések szervezése, az ellátási terület gyermekjóléti, családsegítő munkájának megfelelő szakmai segítségnyújtásának biztosítása. Együttműködés és partneri kapcsolat kialakítása a területen működő intézményekkel, családgondozókkal, települési önkormányzatokkal. Konzultációs lehetőséget biztosít a szolgálatok számára. Összehangolja a decentrumok egységes feladatellátását, térségi információs hálózatot működtet, szakmai anyagokat gyűjt, a területi gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátórendszerének sajátosságairól, alkalmazott módszerekről, illetve a családgondozói tevékenységről a módszertani intézmények és a Központi Statisztikai Hivatal részére. A szakmai munkát érintő jogszabályi változásokat figyelemmel kíséri és a térségben működő decentrumok számára azokat továbbítja. 8. LEGHÁTRÁNYOSABB HELYZETŰ KISTÉRSÉGI PÁLYÁZATOK (LHH) A 2008-ban indult LHH program keretében beadott programcsomagban szereplő projektötletek az NFÜ kistérségi programiroda által elfogadásra kerültek, a benyújtott pályázatok jelentős része rendelkezik támogatási döntéssel. A szabad keret terhére 7 település nyújtott be belterületi és térségi vízrendezésre projektötletet, amely pályázatok benyújtására augusztus 26. és január 14. között van lehetőség. A benyújtott projektötleteket és a megítélt támogatási összeget az 1. számú melléklet tartalmazza. 9. A LEGHÁTRÁNYOSABB HELYZETŰ KISTÉRSÉGEK FEJLESZTÉSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI KAPACITÁSAINAK MEGERŐSÍTÉSE CÍMŰ ÁROP 1.1.5/C PÁLYÁZAT A 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség számára kiírt pályázatból 2008-ban az SzTcKT Ft-ot nyert el, amely program január l-jén kezdődött és július l-ig tartott. A pályázaton belül a térségfejlesztő szervező munkatárs foglalkoztatásán túl partnerségi rendezvények, képzések, konzultációk kerültek megtartásra, ahol aktuális kérdésekről, pályázatokról, pályázati eljárásrendekről tájékoztatták a szakemberek a térség településeinek vezetőit, vállalkozásokat, civil szervezetek képviselőit. A program során 4 db stratégia került kidolgozásra, amely a társadalmasítást követően a társulási tanács elfogadott május 20-án a VÁTI Nonprofit Kft. helyszíni ellenőrzést tartott a projektet illetően, amely ellenőrzés semmilyen hiányosságot, negatívumot nem tár fel. A program július l-jén záralt

10 10. HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI IRODA A Helyi Vidékfejlesztési Irodát a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás címbirtokosként működtette. A 42/2010. (VI.29.) ÚMVP IH közlemény alapján július 1. napjától felfüggesztették a rendelet végrehajtását. Ennek értelmében a címbirtokos ettől az időponttól kezdve kifizetési és támogatási kérelem benyújtására már nem jogosult. A május-június időszak elszámolása, kifizetése jelenleg is folyamatban van, megtörtént a kifizetési időszak és az azt megelőző 5 időszak, tehát teljes 1 év működésének ellenőrzése. Az ellenőrzés során hiányosságot nem tapasztaltak. A címbirtokosság nem került megszüntetésre, ezért az esetleges feladatainkat továbbra is ellátjuk, de már az irodavezető nélkül. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, szíveskedjen tájékoztatómat megtárgyalni és tudomásul vételéről szavazni. Mezőzombor, december Radó Béla polgármester

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére.

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. . napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról. Előterjesztő:

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után Szatmáriné Mályi Nóra 2010.11.13. Logopédia Feladata: (Kt. 36.) a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása,

Részletesebben

KIVONAT. a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának április 29-én megtartott üléséről. 17/2011. (IV. 29.) határozat

KIVONAT. a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának április 29-én megtartott üléséről. 17/2011. (IV. 29.) határozat Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása 3250 Pétervására, Kossuth L. út 1. KIVONAT a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának 2011. április 29-én megtartott üléséről 17/2011. (IV. 29.) határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által jelenleg biztosított /kötelező / alapszolgáltatások és szakellátások formái és az ellátottak száma Az alábbi önkormányzati fenntartású intézmények

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 8. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /461-25/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. szeptember 16 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Tapolcai Egységes Pedagógiai

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

1./ Beszámoló a Hegyaljai Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról Előadó: Gánóczi Istvánné mb.intézményvezető

1./ Beszámoló a Hegyaljai Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról Előadó: Gánóczi Istvánné mb.intézményvezető Jegyzőkönyv Készült: 2009.május 26-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Csatlós Csaba képviselő Fercsák András képviselő

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 19-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 19-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 19-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Szent Anna Karitász Közhasznú Egyesület kérelméről Melléklet: 1 db A

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

2014. április 24-i rendes ülésére

2014. április 24-i rendes ülésére Új napirendi pont 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére Tárgy: Hozzájárulás az Egyesített Szociális

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I-1- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/11 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 29. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-ai ülésére.

Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-ai ülésére. Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-ai ülésére. Tárgy: Tájékoztató az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás működésének tapasztalatairól

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben 2008. április 23. Hajdúszoboszló Dr. Versitz Éva Polgármesteri Hivatal, Szolnok Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

Fajlagos ö Összesen lakos 54 463. Jogcím. M.e. Tény Becsült mutató a b c. fő 54 463 500 fő alatti. 3 település 501-1000 fő lakosú

Fajlagos ö Összesen lakos 54 463. Jogcím. M.e. Tény Becsült mutató a b c. fő 54 463 500 fő alatti. 3 település 501-1000 fő lakosú Fajlagos ö Összesen lakos 54 463 Kistérség adatai település 29 Jogcím M.e. Tény Becsült mutató Sorszám elnevezése a b c 24. 2.2.1. a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2.1. Többcélú általános

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 /

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / 352-423 e-mail: ramocsa.polgarmester@falunet.hu Ügyirat szám: Tárgy:Előterjesztés szociális intézmény alapító okiratának

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás november -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás november -i ülésére Esély Szociális Társulási Tanács 2040 Budaörs Szabadság út 134. ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás 2013. november -i ülésére Tárgy: Az Esély Szociális Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

(1)A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél lehet benyújtani. (2) 3 4 3.. A gyermekek védelmének rendszere

(1)A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél lehet benyújtani. (2) 3 4 3.. A gyermekek védelmének rendszere A P Á T I S T V Á N F A L V A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE (AKÖKT) 4/2008.(V.29.) r e n d e l e t e A gyermekek védelméről és a gyermekjóléti alapellátásokról Módosította: 5/2011.(V.26.) és

Részletesebben

Tárgy: Forrás Közösségi Központ Szolgálat kérelme, hozzájáruló nyilatkozat házi segítségnyújtás, illetve szociális étkeztetés biztosításához

Tárgy: Forrás Közösségi Központ Szolgálat kérelme, hozzájáruló nyilatkozat házi segítségnyújtás, illetve szociális étkeztetés biztosításához Előterjesztés Önkormányzata Képviselő- testületének 2012. március..-i ülésére Tárgy: Forrás Közösségi Központ Szolgálat kérelme, hozzájáruló nyilatkozat házi segítségnyújtás, illetve szociális étkeztetés

Részletesebben

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA jóváhagyta a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a 7/2009. (IV. 28.) határozatával, módosította a

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi munkaterve Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK A 27/2006.(XII. 14.) RENDELETTEL, A 4/2008.(I. 31.) RENDELETTEL, A 30/2008.(XI.

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására KIVONAT KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2015. SZEPTEMBER 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL 2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2 0 0 8. január 18.

Részletesebben

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról.

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról. 1. s z. m e l l E s z t e r g á r L a j o s C s a l á d - é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t é s K ö z p o n t 7 6 3 2 P é c s, An i k ó u. 5. L e v e l e z é s i c í m : 7 6 1 6 P é c s,

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2008. Előkészítő: Váradi Gézáné/Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI IRODÁJA ALAPITÓ OKIRATA Sásdi Többcélú Kistérségi Társulást, mint alapító a Kistérségi Iroda elnevezésű költségvetési szervét az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2014. 1/10 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2014. január 30. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő- testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő- testülethez - MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701. Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-358, Fax: (44) 501-360 e-mail: polgarmester@mateszalka.hu Száma: 171 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület március 31-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület március 31-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. március 31-i ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak rendeletbe foglalása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására

Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások Előadó: Imre Ildikó referens Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály Humánszolgáltatások Osztálya Tel:

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről I. FEJEZET Általános rendelkezések A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy meghatározza

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek:

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek: ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek: Zárt ülésen a képviselő-testület a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázati kiírásra beérkezett

Részletesebben

1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat

1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 7-én csütörtökön de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i üléséről készült jegyzőkönyvéből: 1/2010. (I.

Részletesebben