Levélcím: 3931 Mezőzombor, Árpád u. 11. Tel: 47/ , Fax: 47/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Levélcím: 3931 Mezőzombor, Árpád u. 11. Tel: 47/369-128, Fax: 47/369-445 E-mail: phzombor@t-online.hu"

Átírás

1 Tisztelt Képviselő-testület! KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL MEZŐZOMBOR Levélcím: 3931 Mezőzombor, Árpád u. 11. Tel: 47/ , Fax: 47/ A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVH. törvény (Tkt. tv.) 6. (3) bekezdése alapján a társulási tanács tagjai évente legalább két alkalommal beszámolnak képviselő-testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről. A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás évben is tovább folytatta a júniusában megkezdett tevékenységét. A feladatok egy részét kötelező jelleggel látja el a Társulás a Tkt. tv. rendelkezéseinek megfelelően, de ezen túlmenően - a források biztosításától függően -vállal egyéb feladatokat is. A közszolgáltatások színvonalát a biztonságos működés feltételeinek megteremtésével, esetleges pályázati úton történő fejlesztéssel, a feladatellátást végzők képzésével biztosítjuk. 2010, nejembe? végéig a Társulási Tanács 8 alkalommal ülésezett, ebből egy informális jellegű volt a költségvetés elfogadását megelőzően. Az ülések napirendjeit - témától függően - tárgyalta a Pénzügyi, az Oktatási és Szociális és a Fejlesztési Bizottság. A Tanács novemberig bezárólag 45 határozatot hozott, melyek egy része operatív jellegű, a Társulási Megállapodás ós SzMSz jogszabályi változásainak átvezetése miatti módosítás. Elfogadásra került a 2010, évi költségvetés, évi zárszámadás, a évi költségvetés I. féléves teljesítése, valamint felülvizsgáltuk a házi segítségnyújtás és a támogató szolgáltatás térítési díjait. Az önköltség negatív irányú változása miatt május hónaptól térítésmentes a házigondozás, a támogató szolgálat pedig bizonyos feladatokat lát el díjmentesen. A helyhatósági választásokat követő első Társulási Tanáes ülésre október 22. napján került sor. Ezen az ülésen választotta meg a jelenlévő 18 polgármester a Tanács új elnökét Szerencs Város Polgármesterének személyében. Elnökhelyettesként Megyaszó Község Polgármesterét újraválasztották, A tisztújítás jegyében a Tanács döntött arról is, hogy a korábban működő bizottságok számát csökkenti és a módosított SZMSZ szerint 3 bizottság: a Pénzügyi, Közbeszerzési és Fejlesztési Bizottság létrehozásáról valamint tagjai megválasztásiról döntött, Jelen tájékoztatóban - tekintettel arra, hogy a Tanács tagjai között vannak új polgármesterek - kicsit bővebben számolok be a Társulás évi működéséről. A feladatokat továbbra is az önállóan működő Munkaszervezet végzi, koordinálja, az alábbi egységekre íagozódvs: a) Munkaszervezet vezetője b) Pénzügyi csoport gazdasági vezető - pénzügyi előadó (2fő) G) Belső ellenőrök (2 fő) d) Referátum - építésügyi referens - szociális és gyermekjóléti koordinátor - térségfejlesztő-szervező referens - mozgókönyvtári és közoktatási referens

2 e) Helyi Vidékfejlesztési Iroda - irodavezető f) Adminisztráció - 1 fő közhasznú foglalkoztatott e) Támogató Szolgálat * szolgálatvezető * személyi segítő (2 fő) - gépjárművezető g) Házi gondozónők (34 fő -14 településen) h) Külső megbízással ellátott feladatok: - Szerencs Város Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői által: személyügy pénztárellenőrzés - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató közalkalmazottai által gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás logopédia nevelési tanácsadás továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás gyógytestnevelés - Kistérség településein dolgozó közalkalmazottak által jelzőrendszeres házi gondozás (37 fő - 18 településen) házi segítségnyújtás (2 fő) könyvtári szolgáltatás (10 fő -10 településen) pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok - munkaközösségek működtetése (16fő-18 településen), BELSŐELLENŐRZÉS A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül működő belső ellenőrzési szervezet évben 72 intézmény ellenőrzését látja el, melyből: - 28 átfogó és - 44 utóellenőrzés. Az átfogó ellenőrzés a gazdálkodás teljes folyamatára, - a költségvetési koncepciótól a költségvetési zárszámadás megalkotásáig - kiterjed. Az utóellenérzés pedig egy célirányos tevékenység, mely a korábban végzett átfogó ellenőrzés megállapításainak realizálását, az átfogó ellenőrzés keretem belül feltárt hiányosságok, módosítások elvégzésére megalkotott intézkedési terv gyakorlatban való megvalósulásának vizsgálatát foglalta magába szeptember 30-ig 62 intézmény esetében kerültek átadásra a belső ellenőrzési tevékenységünk tapasztalatait, megállapításait tartalmazó ellenőrzési jelentések évben még további 5 intézmény utó-, és 2 intézmény átfogó helyszíni ellenőrzése történik-

3 2, KÖZOKTATÁS A Szerenesi Többcélú Kistérségi Társulás évi Együttműködési Megállapodása alapján az alábbi tevékenységeket végezzük: Pedagógiai szakszolgálat Szakmai munkaközösségek működtetését * Körzeti és felmenő rendszerű versenyek szervezését Pedagógus továbbképzések szervezését Konferenciák, szakmai napok szervezését Tanügy-igazgatási feladatokat» Tehetségfejlesztést * Pályázatok készítését a fent felsorolt szakmai szolgáltatási feladatok költségeinek kiegészítésére és végezzük ezen pályázati források elszámolását 2.1. SZAKSZOLGÁLAT A Boeskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Középiskolai Kollégium, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató többcélú intézmény intézményegység^, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tevékenységét a Kistérségi Együttműködési Megállapodás, valamint az SZMSZ-ben foglaltak alapján végzi. A SZAKSZOLGÁLAT ALAPTEVÉKENYSÉGE 1) gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 2) nevelési tanácsadás 3) logopédiai ellátás 4) továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 5) gyógytestnevelés A SZAKSZOLGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEI» GsopQrttréningek tartása szülők és pedagógusok számára szakmai konzultáció szülői értekezleteken való részvétel ismeretterjesztésben való részvétel szakmai rendezvények szervezése szakmai rendezvényeken, konferenciákon való részvétel Gyámhatóság, Gyermekjóléti Szolgálat, Bíróság, Rendőrség megkeresése alapján szakértői feladat ellátása védőnőkkel, gyermekorvosokkal, családsegítő szolgálatokkal való kapcsolattartás.

4 ILLÁTÖTT TERÜLETEK A szakszolgálati feladatok ellátására társult önkormányzatok száma: 16. Alsódobsza, Bekecs, Golop, Legyesbénye, Mád, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Prügy, Rátka, Szerencs, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tiszalúe Ellátási körükhöz tartozik: 21 óvoda, 17 általános iskola, 1 középfokú oktatási intézmény. Az ellátás nagyobb részben helyben, a gyermek/tanuló lakóhelyén abban az intézményben történik, amely a gyermek nevelését/oktatását végzi. A Pedagógiai Szakszolgálat szakalkalmazottai mindannyian utazó szakalkalmazottak. A kötelező óráikat a szerencsi kistérség nevelési-oktatási intézményeiben, valamint a körzetközpontban, a Nevelési Tanácsadóban teljesítik, órarend szerinti ellátásban januárjától a Renault Thalia gépjármű helyett a Pedagógiai szakszolgálatok szervezésének támogatására" kiírt pályázaton elnyert Seat Cordoba személygépkocsi biztosítja a kistérségi szakszolgálati feladatellátást. Az óv során l,108,000 Bkot nyert a szakszolgálat informatikai pályázaton, melynek köszönhetően a szakszolgálati feladatok ellátásához szükséges hasznos eszközöket tudtunk beszerezni. A támogatás mintegy harmadát a korai fejlesztéshez használt eszközök beszerzésére fordítottuk, mivel ezen a területen kiemelten fontos szerepet kapnak a fejlesztéshez használt eszközök. A április 01-én megrendezésre került XII. Közoktatási Szakmai Nap rendezvényeinek keretén logopédus kollégánk színvonalas bemutató foglalkozást tartott a Pedagógiai Szakszolgálat épületében. Az év során több szakalkalmazott is részt vett szakmai továbbképzéseken SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS Munkaközösségek működtetése; A pedagógiai szakmai szolgáltatás keretében 2009/2010-es tanévben is folytatódott a 16 szakmai, tantárgyi munkaközösség működése. Anyagi lehetőségeink csak arra voltak elegendőek, hogy októbertől-májusig működtessük ezeket a nagyon fontos szakmai munkaközösségeket. A különféle szakmai programok megvalósítására a tanévben ,-Ft állt minden munkaközösség rendelkezésére. Ebből az összegből biztosították a kollégák a különféle szakmai munkaközösségi programokat: előadók tiszteletdíját, szakmai tapasztalatcseréket, látogatásokat, terepgyakorlatokat, bemutató órákat és az egyéb munkaközösségi működési kiadásokat szeptemberétől 5-re csökkentettük a munkaközösségek számát az alábbiak szerint:

5 Szakmai munkaközösségeink 2010/2011 Munkaközösség Vezetője Munkahely címe megnevezése 1. Igazgatói Tiszlavicz Csaba Móricz Zsigmond Általános Iskola 3925 Prügy, Kinizsi út Igazgatő^helyettesi Tapa Józsefeié Móricz Zsigmond Általános Iskola 3925 Prügy, Kinizsi út Óvodavezetői Pásztor Jánosné Micimackó Nakpközi Otthonos Óvoda 3921 Taktaszada, Kossuth út Óvodapedagógusok Németh Ferencné Mackó Kuckó Napközi Otthonos Óvoda 3718 Megyaszó, Monoki út Alsó tagozatos Varkoly Erika Szerencsi Általános Iskola 3900 Szerencs, Rákóczi Zs. tér 1. Körzeti és felmenő rendszerű versenvek szervezése: Ebben a tanévben tizenhárom körzeti versenyt szerveztünk az általános iskolás gyermekeknek. Ezeken a versenyeken közel 1000 tanuló mérhette össze a tudását. Négy került megrendezésre Szerencsen, további 9 verseny a kistérség településein szerveződött. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által támogatott felmenő rendszerű tanulmányi versenyek kistérségi fordulóinak szervezését a B-A-Z. Megyei Pedagógiai Intézettel kötött együttműködési megállapodás alapján láttuk el. Ebben a tanévben hét felmenő rendszerű tanulmányi verseny kistérségi fordulóját bonyolítottuk le. Az ezeken a versenyeken továbbjutó első helyezett tanulók részt vehettek a megyei fordulóban is. Pedagógus továbbképzés; Ebben az évben is felmértük a pedagógusok továbbképzési igényét. Ezután elkészítettük a továbbképzési tervet. A továbbképzési terv alapján a 21 fő pedagógus vett részt ezen az általunk szervezett és anyagilag teljes mértékben ( Ft/fő) támogatott továbbképzésen. A 2010/201 l- es tanévben anyagiak hiányában nem áll mód továbbképzések finanszírozására. Szakmai Nap: A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás a térség 18 településének pedagógusai és fenntartói részére április l-jén Szakmai Napot szervezett, melyre XII. alkalommal kerül sor. Fő témánk: A szülői ház és a közoktatási rendszer kölcsönhatásai" cím köré került megrendezésre. Meghirdetett programunk 3 településen és azon belül 7 helyszínen zajlott egy időben. Az óvodai, általános iskolai, szakszolgálati és középfokú oktatást átfogó szekciók keretében bemutató foglalkozásokra és előadások megtartására került sor. 12 bemutató órát, illetve foglalkozást és 2 szakmai előadást láthattak a kollégák 5 intézményben 323 pedagógus részvételével. A szakmai program központi rendezvénye Szerencsen zajlott. A plenáris ülést a Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde diákjainak műsora nyitotta meg, A program szerint az alábbi előadásokat hallgathatták meg a megjelentek: 1. A család, mint a társadalom mikroközössége" című előadás Előadó: Kozma-Vízkeleti Dániel, családterapeuta, klinikai szakpszichológus

6 2. A szülői ház és a közoktatási rendszer kölcsönhatása" című előadás Előadó: Kiszei Sándor elnök, a Magyarországi Szülők Országos Egyesülete Az előadásukat hozzászólások, kérdések követték. Szakmai Napunk programját megjelentettük Szerencs Város (www.szerencs.h-j) és a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás honlapjain (www.szerencsikisterseg.hu), valamint a Szerencsi Hírek és a Szerencsi TV tudósításaiban. Tanügy-igazgatási feladatok; Rendkívül fontos a társulási önkormányzatok és közoktatási intézményeik segítése a tanügyigazgatási feladatok koordinálása, segítése céljából. Ennek érdekében tájékoztatót tartottunk, ismertetőket készítettünk a fenntartóknak, a Jegyzői Kollégiumnak, az intézményvezetőknek. Napi kapcsolatot tartunk fenn, megbeszélve az aktuális feladatokat, felvetődő problémák megoldásának lehetőségeit, (a költségvetési törvény oktatásra vonatkozó feladatai, az új tanév indításával összefüggő jogszabályi változások, intézmények átszervezése, intézményfenntartó társulások létrehozása) Tebe tség fel lesztés j Az év során megindult a Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program megvalósítása. Ezen belül Tehetségpont hálózat kiépítése történt. A kistérség területén Mád, Taktaharkány, Szerencs, valamint a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás alakított Tehetségpontot, melyek akkreditálásával újabb együttműködésre nyílik lehetőség. A nyár során egy művészeti tehetségfejlesztő tábor lebonyolítására nyertünk pályázati támogatást, illetve két tehetségfejlesztő műhelyfoglalkozást tudunk tartam a 2010/201 l-es tanévben, A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Tehetségpontként akkreditált, az új szabályok szerinti minősítési eljárás lefolyatására a napokban került sor, ekkor látogatott el a Társulás székhelyére az akkreditációs bizottság. A minősítésről a helyszíni szemle után, a bizottság értékelését követően kapunk tájékoztatást. Az akkreditált tehetségpont működtetését indokolja, hogy két - nagyösszegű - pályázati kiírás jelent meg, melynek benyújtási határideje december 15. Pályázatok: készítése; Feladataink ellátásához feltétlenül szükséges, hogy igénybe vegyünk minden plusz lehetőséget, támogatást, pályázati forrást. Eddigi munkánk fő támogatója a B-A-Z Megye Közoktatásáért Közalapítvány volt, aki pályázatai útján segítette szakmai munkánkat. Sajnos a források nagysága évről évre csökkenő tendenciát mutat. Jelen tanévben ez Ft, ami a 2010/201 l-es tanévben ilyen formában teljesen megszűnik. 3. MOZGÖKÖNYVTÁU MmgéMnyvtári feladatellátáson mindazokat az ellátási formákat értjük, melyet szolgáltató könyvtár biztosít szerződés alapján az azt megrendelő önkormányzat, illetve könyvtári szolgáltató helye számára. Tehát a dokumentum-ellátástól a kiadványok feldolgozásáig, feltárásáig, a dokumentumforgatáson át a képzés, továbbképzés működtetéséig, a közös katalógus, információs rendszer, közhasznú információs szolgáltatások rendszere mellett a helyismereti, helytörténeti dokumentumok központi nyilvántartásáig minden ide érthető. Monok település januárjától csatlakozott az ellátáshoz, így már 10 település működött a mozgókönyvtári ellátás keretében (Alsódobsza, Bekecs, Golop, Mezőzombor, Monok, Prügy, Sóstófalva, Taktakenéz, Tállya, Újcsanálos).

7 4. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A 1993, évi III, tv. 63. (1) bekezdés értelmében házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kei! az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartása keretében től működik a házi segítségnyújtás, mint szociális alapszolgáltatás. Kezdetben 14 településen, majd az idei év októberétől 13 településen zajlik a feladatellátás a kistérség keretein belül. Megyaszó település házi segítségnyújtását október 1-től már nem a kistérség látja el. Az ellátottak létszámának alakulása a szerencsi kigtérséabea évben Település jamuár február március április május Június július augusztus szeptembe r Bekecs Golop Lsgyesbénye Mád Megyaszó M Mezőzombor Mcraok Rálte Sóstófalva Taktaksnéz Takfaszada 11 n Táljya Újesaoáios Összesen Szerencs, mint a legtöbb ellátottat gondozó település, gesztorként szervezi és irányítja a többi település házi gondozását februárjában 402 fő házi segítségnyújtásáról gondoskodtunk, szeptemberében ez a létszám már elérte a 488 főt. Az idei évben jelentősen megnőtt gondozottjaink száma, így egyre nőtt a feladatellátás időtartama, a lehívható állami támogatás mértéke is szintén növekedett a legtöbb településen. Az ellátotti szám növekedésében részben közrejátszott az is, hogy idén áprilisban nem tudtunk megállapítani térítési díjat, illetve az idősek egészségi és fizikai állapotának érezhető mértékű romlása is. Egyre több az egy órát meghaladó gondozási igény, ezt kizárólag csak a megfelelő létszámú gondozói létszám mellett lehetséges. Jelenleg 34 gondozónő dolgozik a kistérségben /-Megyaszó település kiválásával, 4 gondozónővel kevesebb-/és emellett a házi segítségnyújtásban foglalkoztatott közcélúak száma 19 fő. A kőzeélúan foglalkoztatottak közül mindannyian önálló ellátotti körrel rendelkeznek, és mind gondozási naplót is ír, mely alapja az állami támogatás lehívásának. Nagyon fontos változás a szolgáltatásban, hogy ez éven az egy fő által gondozható ellátottak számát hat főről kilenc főre megemelte ugyan az állami szabályozás, de e létszám felett állami támogatás már nem igényelhető. így, egy gondozónő csak kilenc időst gondozhat, több gondozott esetén nem jogosult a létszám felett ellátottak normatíva igénylésére a költségvetési törvény 3, számú melléklete vonatkozásában.

8 A házi segítségnyújtásban résztvevő gondozónők szakképzettségi aránya az 1/2000. SZCSM rendelet 6. -nak megfelel, négy gondozónő végzett az éven szociális gondozói képesítést, így a 34 gondozónő közül 29 szakképzett. Az előírás minimum 50 %-os szakképzettségi arány. Ennek az előírásnak magasan megfelelünk. (85 %) 11 gondozónő jelenleg távoktatás keretében akkreditált képzésben - szakmai tanfolyamonvesz részt, mellyel továbbképzési kötelezettségének tesz eleget. Minden dolgozó átesett munka alkalmassági vizsgálaton, melyet évente kötelező megismételni személyes gondoskodást végző munkakörökben. A gondozási szükséglet vizsgálatában több ponton történ változás, mely törvényi változás augusztus 17.-én lépett hatályba. A Sztv. 63. (4) bekezdése módosult, mely szerint a gondozási szükségletet az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő végzi el a szolgáltatás iránti kórelem alapján. A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás keretében fenti időponttól a települések jegyzői által felkért szakértőként a vezető gondozónő végzi a vizsgálatot az előgondozás alkalmával. 5. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A társulás kötelező feladatként vállalta a családsegítés és a gyermekjóléti alapellátás mellett a jelzőrendszeris házi segítségnyújtási rendszer kistérségi szintű megszervezését is. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Társulás működteteti mind a 18 településen 357 jelzőkészülékkel. A gondozottak igénylik.a szolgáltatást, ezt a várakozók száma is mutatja. Minden településen nyilvántartják a várakozókat, akik között elsősorban egészségi állapotuk tekintetében állítanak fel rangsort. A jelzőrendszeres házi gondozást a gondozónők a Társulással kötött külön megbízás alapján végzik már 2005-től. A településeken 2-2fő (Taktaszadán és Tiszalúcon l-l fő), Szerencsen 5fő készenléti ügyeletben, heti váltásban látja el feladatát. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása a 2013-ig megkötött támogatási szerződés alapján pályázati támogatásból történik, a támogatás elszámolására első ízben év végén kerül sor. 6, TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT A támogató szolgálatunk célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetükben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérése (személyi szállító szolgálat működtetésével), valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás. Nagy szerepet kap általános egészségi állapotának, és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi -szociális ellátásokhoz való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása. A támogató szolgálat finanszírozása a megkötött támogatási szerződés értelmében 2011-ig biztosított, így a hozzánk forduló fogyatékkal élő személyek számára a speciális segítségnyújtás zavartalanul elérhető. A támogató szolgálatnál feladatot csak a súlyosan fogyatékos emberek ellátása jelent, tehát ebből tudunk feladatmutatót szerezni évre a vállalt feladatmutatónk 5600 feladategység, ebből a támogató szolgálatunk 5143-at már teljesített. A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott támogató szolgálat igénybevételéért fizetendő térítési díjak módosításra kerültek a 9/2010. (III. 16.) határozat alapján. A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás a április 1. napjától megállapított térítési díjaknál figyelembe vette a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (11.17.) Korín, rendelet 14/A. -át.

9 A támogató szolgálatunk a második félévében benyújtott fejlesztési pályázaton nyert, a támogatási összeget idén használtuk fel, és amellyel június 15-ig elszámoltunk. A megnyert fejlesztési támogatásból informatikai fejlesztésre ,-Ft-ot, illetve képzések, továbbképzések részvételi díjának támogatására ,-Ft-ot kaptunk. A 9/2000, (VIII.4.) SzCsM rendelet l. (1) A szociális, illetőleg a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző személyek- folyamatos szakmai továbbképzésen kötelesek részt venni, A támogató szolgálatunknál július hónapban a szolgálatvezető és a személyi segítő részt vett továbbképzéseken és megszerezte a továbbképzési pontot november 2-5-ig a Magyar Államkincstár ellenőrizte a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Támogató Szolgálat évi munkáját. A helyszíni ellenőrzés során vizsgálatra kerültek az ellátottakkal kapcsolatos dokumentumok (megállapodások, rászorultság igazolásának anyagai), illetve a támogatási összeg felhasználásának igazolására szolgáló számlák. Az ellenőrzés során hiányosságot nem tapasztaltak, visszafizetést érintő megállapításra nem került sor, 7. CSALÁDSEGÍTÉS, GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS évtől a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásban vállalta a gyermekjóléti alapellátáshoz tartozó gyermekjóléti és a családsegítő szolgáltatás szervező, koordináló tevékenységét. A koordinátor feladata a konferenciák, esetmegbeszélések szervezése, az ellátási terület gyermekjóléti, családsegítő munkájának megfelelő szakmai segítségnyújtásának biztosítása. Együttműködés és partneri kapcsolat kialakítása a területen működő intézményekkel, családgondozókkal, települési önkormányzatokkal. Konzultációs lehetőséget biztosít a szolgálatok számára. Összehangolja a decentrumok egységes feladatellátását, térségi információs hálózatot működtet, szakmai anyagokat gyűjt, a területi gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátórendszerének sajátosságairól, alkalmazott módszerekről, illetve a családgondozói tevékenységről a módszertani intézmények és a Központi Statisztikai Hivatal részére. A szakmai munkát érintő jogszabályi változásokat figyelemmel kíséri és a térségben működő decentrumok számára azokat továbbítja. 8. LEGHÁTRÁNYOSABB HELYZETŰ KISTÉRSÉGI PÁLYÁZATOK (LHH) A 2008-ban indult LHH program keretében beadott programcsomagban szereplő projektötletek az NFÜ kistérségi programiroda által elfogadásra kerültek, a benyújtott pályázatok jelentős része rendelkezik támogatási döntéssel. A szabad keret terhére 7 település nyújtott be belterületi és térségi vízrendezésre projektötletet, amely pályázatok benyújtására augusztus 26. és január 14. között van lehetőség. A benyújtott projektötleteket és a megítélt támogatási összeget az 1. számú melléklet tartalmazza. 9. A LEGHÁTRÁNYOSABB HELYZETŰ KISTÉRSÉGEK FEJLESZTÉSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI KAPACITÁSAINAK MEGERŐSÍTÉSE CÍMŰ ÁROP 1.1.5/C PÁLYÁZAT A 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség számára kiírt pályázatból 2008-ban az SzTcKT Ft-ot nyert el, amely program január l-jén kezdődött és július l-ig tartott. A pályázaton belül a térségfejlesztő szervező munkatárs foglalkoztatásán túl partnerségi rendezvények, képzések, konzultációk kerültek megtartásra, ahol aktuális kérdésekről, pályázatokról, pályázati eljárásrendekről tájékoztatták a szakemberek a térség településeinek vezetőit, vállalkozásokat, civil szervezetek képviselőit. A program során 4 db stratégia került kidolgozásra, amely a társadalmasítást követően a társulási tanács elfogadott május 20-án a VÁTI Nonprofit Kft. helyszíni ellenőrzést tartott a projektet illetően, amely ellenőrzés semmilyen hiányosságot, negatívumot nem tár fel. A program július l-jén záralt

10 10. HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI IRODA A Helyi Vidékfejlesztési Irodát a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás címbirtokosként működtette. A 42/2010. (VI.29.) ÚMVP IH közlemény alapján július 1. napjától felfüggesztették a rendelet végrehajtását. Ennek értelmében a címbirtokos ettől az időponttól kezdve kifizetési és támogatási kérelem benyújtására már nem jogosult. A május-június időszak elszámolása, kifizetése jelenleg is folyamatban van, megtörtént a kifizetési időszak és az azt megelőző 5 időszak, tehát teljes 1 év működésének ellenőrzése. Az ellenőrzés során hiányosságot nem tapasztaltak. A címbirtokosság nem került megszüntetésre, ezért az esetleges feladatainkat továbbra is ellátjuk, de már az irodavezető nélkül. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, szíveskedjen tájékoztatómat megtárgyalni és tudomásul vételéről szavazni. Mezőzombor, december Radó Béla polgármester

BESZÁMOLÓ. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2009-ben ötödik, teljes évi tevékenységét zárta.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/458-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása éves munkájáról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2008. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2008. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2008. évi tevékenységéről A Kistérségi Társulás összetételében és munkájában 2008-ban jelentős változások történtek,

Részletesebben

10.A Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati intézmények humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata

10.A Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati intézmények humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata 10.A Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati intézmények humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata Kerekegyháza Város Önkormányzata Ügyfél Kerekegyháza Város Önkormányzata Cím Alcím

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 25. számú módosítása Előadó: Sümegi Attila aljegyző

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról

../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet MEGHÍVÓ...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 Hódmezővásárhely

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Beszámoló a Békés Városi Szociális Sorszám: III/1. Szolgáltató Központ munkájáról Kádasné Öreg Julianna igazgató Döntéshozatal módja: Békés Városi Szociális

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása 137/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete ezen előterjesztés melléklete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. május 13. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. május 13. napján tartandó ülésére Szám: 2-96 /2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. május 13. napján tartandó ülésére Előterjesztés tárgya: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. november 14-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény tevékenységéről

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. MÁJUS 23-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Ikt. szám: 2060/2010. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálatának elfogadására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 29-22 Készítették: Panyik Anita munkaszervezet-vezető, Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezete

Részletesebben

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3.

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2013. április

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes, Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes, Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám: /2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes, Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 2. B E S Z Á M O L Ó - a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a jegyző hatáskörébe tartozó 2012. évi gyámügyi feladatokról és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységéről

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a jegyző hatáskörébe tartozó 2012. évi gyámügyi feladatokról és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységéről ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a jegyző hatáskörébe tartozó 2012. évi gyámügyi feladatokról és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységéről A korábbi évekhez hasonlóan a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Témafelelős: a Tiszavasvári

Részletesebben