FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez"

Átírás

1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; Iktatószám: / E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Nagyközség Önkormányzata évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására Készítette: Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző Diószeginé Kovács Éva pü. irodavezető Matkó Mária belső ellenőr KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, MÁJUS 28.

2 Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk a kötelező ellenőrzési teendőket az önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló szervezettel láttatja el, függetlenített belső ellenőrt nem alkalmaz. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 49. (3a) bekezdése alapján a polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra. A jogszabályi előírásnak megfelelően mellékelten a képviselő-testület elé terjesztjük a évre vonatkozó éves ellenőri jelentést. Földes, május 22. Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző Diószeginé Kovács Éva s.k. pénzügyi irodavezető 2

3 FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ÉVES ELLENŐRI JELENTÉS ÉV Az ellenőrzési jelentés kelte: május hó 22. nap 3

4 1. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA A tervadatok teljesítésének értékelése A Polgármester által jóváhagyott belső ellenőrzési ütemtervnek megfelelően végezte munkáját a belső ellenőrzés. MEGNEVEZÉS TERV TÉNY I. Témavizsgálatok: 1. Élelmezési anyagbeszerzés, nyersanyagnorma vizsgálata Pénzkezelés rendjének, valamint a szigorú számadású nyomtatványok kezelésének vizsgálata Számviteli nyilvántartás számviteli fegyelem vizsgálata Pályázati rend kialakítása, alkalmazása ÁFA nyilvántartása Költségvetés készítés folyamatának ellenőrzése Önkormányzati folyamatok szabályozottságának vizsgálata Beszámoló megalapozottságának vizsgálata Helyi adók Közhasznú, közcélú foglalkoztatás ellenőrzése Személyi jellegű kifizetések ellenőrzése évi ellenőrzési jelentés Ellenőrzési ütemterv készítése 1 1 II. Utóvizsgálatok: A belső ellenőrzés során feltárt hiányosságok. 0 0 Kiküszöbölésére tett intézkedések és azok végrehajtásainak ellenőrzése 4

5 A tervezett és elvégzett vizsgálatok az ellenőrzés jellege szerint: MEGNEVEZÉS Ütemterv Végrehajtott Ütemterven szerinti ellenőrzések Felüli Ellenőrzések Ellenőrzések Témavizsgálat Célvizsgálat Utóvizsgálat Összesen Ellenőrzések személyi feltételeinek megléte Az önkormányzatnál a belső ellenőrzést külső vállalkozói szerződéssel végeztetjük. Szakképzettség: Matkó Mária Ellenőrzések tárgyi feltételeinek megléte Közgazdász Pénzügyi számviteli szakellenőr Adószakértő Az ellenőrzések megfelelő tárgyi feltételei biztosítottak, rendelkezésünkre áll a hivatalban a pénzügyi irodavezető irodájában egy asztal és szükség esetén számítógép. Ellenőrzéseket segítő egyéb tényezők A külső szolgáltató belső ellenőrnek a hivatalon belül, biztosított helyiségben, az ellenőrzéshez szükséges összes dokumentumba, bizonylatba, teljes körű betekintést nyerünk. A vizsgálat során felmerülő kérdésekre a munkahelyükön jelenlévő alkalmazottak azonnal kielégítő választ tudnak adni. Ellenőrzéseket akadályozó egyéb tényezők A hivatal dolgozói a belső ellenőrzés vizsgálatához szükséges bizonylatokat, dokumentumokat az ellenőrök rendelkezésére tudják bocsátani. 5

6 Ellenőrzések fontosabb megállapításai I. Témavizsgálatok: 1. számú vizsgálati program: Élelmezési anyagbeszerzés, nyersanyagnorma vizsgálata Élelmezési szabályzattal rendelkeznek. Javaslom, hogy az élelmezési tevékenységre vonatkozó Önkormányzati rendeletek, Képviselő-testületi határozatok, írásban minden esetben jussanak el az élelmezésvezetőhöz. Az Önkormányzat a HACCP rendszert mindkét konyhán bevezette. Az élelmezési tevékenység során az előírásokat betartják. Az élelmezésvezetők számítógépes program segítségével készítik el a főzéshez szükséges anyagkiszabatot. A program használata jelentős mértékben segíti a gazdálkodást, a nyersanyag-beszerzést. Az előírások szerint, az év végi zárást követően meg kell ismerni az élelmezés előállítási költségét, ki kell mutatni az egy élelmezési nap önköltségét, azon belül az átlagnorma és a rezsiköltség mértékét. Ezt mindkét konyha vonatkozásában a számítógépes program segítségével minden esetben elkészítik. Az Önkormányzat intézményeiben az élelmezési nyersanyagnormát, valamint a fizetendő térítési díjakat a Képviselő-Testület határozta meg. 2. számú vizsgálati program: Pénzkezelés rendjének, valamint a szigorú számadású nyomtatványok kezelésének vizsgálata Az Önkormányzat számviteli politikájának szerves része a Házipénztár és értékkezelési szabályzat. A szabályzat hatálya kiterjed az Önkormányzat tulajdonában (kezelésében) levő készpénzkezelés megőrzési, védelmi módjára. A szabályzat a törvényi rendelkezéseknek megfelelő szabályokat tartalmazza, így: - a pénztár - és a pénzkezelés általános szabályai, - a házipénztár működése, - a pénztárkezelés bizonylatai, - a bizonylatok kiállításának szabályai, - az elszámolásra kiadott összegek kezelése, nyilvántartása. - a Bankszámla kezelési Szabályzat naprakész állapotának vizsgálata, - bizonylati rend, okmányfegyelem betartása, - utalványok, számlák szabályossága, - Bankszámlakezelés. 6

7 A gazdasági eseményekről alakilag és tartalmilag megfelelő bizonylatok készültek, azok rögzítése folyamatosan történik. A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés szabályait betartják. A bizonylatok az utalványozó, és érvényesítő kézjegyével ellátottak. A vizsgálat során a személyügyi anyagokban megtalálhatóak voltak a megbízási szerződések. A segélyek kifizetésénél, ha nem a segélyre jogosult személy veszi fel az összeget, minden egyes esetben, helyesen mellékelik a meghatalmazásokat. A kifizetés előtt minden esetben engedélyezése kerül a kifizetés az utalványozó, ellenjegyző részéről. A bevételi és kiadási bizonylatokat ellátják az utalványrendelettel. A banki kivonatokhoz minden esetben utalványrendelet van helyesen mellékelve. Minden bankszámla kivonat mellé a kifizetés alapozottságát és mértékének jogosságát igazoló számla le van fűzve. Minden egyes számla vagy dokumentum utalványrendelettel el van látva. A felhasználást, kifizethetőséget, a szakmai teljesítést minden esetben igazolni szükséges. Az utalványrendeletet a törvényi előírásnak megfelelően az aláírásával ellátta az utalványozó az ellenjegyző, a szakmai teljesítés igazolását végző. A fentiekben felsorolt jogosultak aláírásával a tételesen vizsgálat hónapban, valamint a szúrópróbaszerűen kiválasztott hónapokban minden esetben ellátta. A pénzügyi anyag áttekinthető, rendezett. 3. számú vizsgálati program: Számviteli nyilvántartás számviteli fegyelem vizsgálata A tételesen vizsgált hónapok utalványrendeleteit, az utalványozó, szakmai igazolást végző, ellenjegyző kézjegyével hitelesítette. A pénztár kiadási és bevételi bizonylatoknál betartották az előírásokat, a pénztárbizonylatokhoz csatolva van minden esetben a határozat, a számla. A felhasználást, kifizethetőséget, a szakmai teljesítést minden esetben igazolták. A bankszámla kivonatok mellé csatolták a befizetést, illetve a kifizetést, igazoló számlát vagy dokumentumot. Minden egyes számla vagy dokumentum utalványrendelettel el van látva. A Polgármester a Számviteli politikában és annak mellékleteiben rögzíti a zárással, beszámolással kapcsolatos szabályokat. 7

8 A szabályzatok rendelkezésre állnak, azok átdolgozás alatt állnak. A jogszabályokhoz, illetve a belső szervezeti elvárásokhoz kell igazodni. Tartalmukban segítséget kell, hogy nyújtson, a feladatok ellátásához. Az ellenőrzés során a rendelkezésünkre bocsátott dokumentumok teljes körűek egyértelműek és rendszerezett. A mérlegben nem szereplő használatban lévő kis értékű tárgyi eszközökről az Önkormányzatnál és intézményeiben a leltározást (leltárfelvétel és leltárértékelés) minden évben végrehajtják. 4. számú vizsgálati program: Pályázati rend kialakítása, alkalmazása Az Önkormányzat a pályázati rend kialakításánál körültekintően járt el. Elsődlegesen figyelembe vette a közbeszerzési eljárásra vonatkozó törvényi kötelezettségeket, szabályozásokat. Az EU standard előírásait is szem előtt tartva, alakította ki a pályázati rendet. Ennek figyelembe vételével az ajánlatkérő köteles az önállóan kialakított eljárás szabályait megjeleníteni az eljárást megindító felhívásban. A felhívásnak minden esetben biztosítania kell, hogy annak alapján a gazdasági szereplők egyenlő eséllyel megfelelő ajánlatot tehessenek, illetve részvételi jelentkezést nyújthassanak be. A felhívásnak mindazon információkat tartalmaznia kell, amely a gazdasági szereplőknek a megfelelő ajánlattételhez szükséges, így különösen az odaítélendő szerződés legfontosabb részleteit (az eljárás tárgya, mennyisége, szerződéses feltételek) és az odaítélés módjának rövid leírását (értékelési szempontok és módszer), az ajánlattételi (részvételi) határidőt, valamint az ajánlatkérővel való kapcsolatfelvételre vonatkozó információt. A felhívást az ajánlatkérő a hirdetményminta rendeletben" meghatározott minta szerinti hirdetmény útján köteles közzétenni. Az eljárás kötelező szabályai Az ajánlatkérő köteles az eljárást megindító felhívásban megjelölt időpontban és helyszínen gondoskodni az ajánlatok felbontásáról. Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban jogosult az uniós eljárási rend szerinti kizáró 8

9 okok közül egynek vagy többnek a közbeszerzési eljárásban való érvényesítését előírni. Az ajánlatkérő köteles a Kbt. 56. (1) bekezdésének k) pontja, valamint (2) bekezdése szerinti kizáró ok érvényesítését előírni. Az alkalmasság tekintetében az ajánlatkérő a külön jogszabályban foglalt alkalmassági igazolási módokon kívül egyéb objektív alapú alkalmassági feltételt és igazolási módot is előírhat, de ennek során is alkalmaznia kell az Kbt. 55. (3) bekezdésében foglaltakat. Az eljárási szabályok meghatározásakor az ajánlatkérő köteles biztosítani az eljárások megfelelő mértékű nyilvánosságát. Az ajánlatkérőnek biztosítania kell az azonos hozzáférést (a részvétel jogát) valamennyi, az Európai Unióban letelepedett gazdasági szereplő számára, a diplomák, tanúsítványok, valamint képesítéseket igazoló iratok kölcsönös elismerését, az ajánlatok (részvételi jelentkezések) benyújtásához megfelelő határidők megadását, az alkalmazandó eljárási szabályok előzetes megismerését biztosító szabályozás kialakítását, valamint az eljárást lezáró döntés meghozatalakor a megkülönböztetés-mentesség és az egyenlő bánásmód elvének érvényesítését. Az ajánlatkérőnek biztosítania kell a szerződés tárgyának megkülönböztetés-mentes leírását; az ajánlatkérő a közbeszerzési műszaki leírást nem határozhatja meg oly módon, hogy egyes gazdasági szereplőket vagy árukat az eljárásból kizár vagy más módon indokolatlan és hátrányos vagy előnyös megkülönböztetésüket eredményezi. Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a leírásnak tartalmaznia kell, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a vagy azzal egyenértékű" kifejezést kell szerepeltetni. Megállapítottuk az ellenőrzés során, hogy az Önkormányzat a pályázatokhoz kialakított rendet minden esetben alkalmazza és betartja. 5. számú vizsgálati program ÁFA nyilvántartása Az önkormányzatnál és intézményeinél az általános forgalmi adóról szóló többször módosított évi LXXIV. törvény (ÁFA törvény) államháztartási szervezeteket is érintő szabályait figyelembe véve kell a nyilvántartást, elszámolást, bevallást elkészíteni. A költségvetési szerv nem haszonszerzés céljából végzi alaptevékenységét, azonban az áfa adóalanyiság megalapozásánál ennek nincs jelentősége. Az ÁFA törvény kimondja, hogy a rendszeres vagy üzletszerű tevékenység amennyiben ebből bevétel (ellenérték) származik- nyereségre irányultság nélkül és tényleges haszon hiányában is ÁFA alanyiságot eredményez. Így a költségvetési szerv is az általános szabályok szerinti adóalany (függetlenül attól, hogy adott esetben tevékenységét haszonszerzési cél nélkül látja el), ha tevékenysége nem közhatalmi tevékenység és tevékenységét saját nevében végzi, érte ellenértékben részesül, 9

10 még akkor is, ha veszteségesen működik. Ha a kívülállókkal kötött szerződéseiben a költségvetési szerv a szerződő fél, a saját név alatt végzett tevékenység megvalósul, és ha abból még rendszeresen vagy üzletszerűen ellenérték is származik, akkor az adóalanyiság is fennáll. A költségvetési szervnek lehetnek olyan szervezeti egységei, amelyek látszólag (gazdaságilag) önállósággal bírnak, de ha nem önálló jogi személyek, az általuk végzett gazdasági tevékenység nem e szervezeti egység, hanem a szerv adóalanyiságát alapozza meg. A gazdaságilag csak részben önálló költségvetési szerv az ÁFA-ban teljes jogú, önálló jogalany, ha önálló jogi személyiséggel felruházza az alapító, külön nyilvántartási száma, adószáma van, saját neve alatt jogokat szerezhet, kötelezettséget vállalhat (szerződést köthet). A gazdasági tevékenység megalapozásához döntő, hogy a költségvetési szerv bevételben részesüljön a végzett tevékenységgel összefüggésben. Nem minősül önmagában gazdasági tevékenység bevételének az a pénzösszeg, amelyet a költségvetési szerv általános működésének finanszírozására biztosítanak. Határidőre történik az ÁFA bevallás elküldése elektronikusan, a bevallás, az elfogadó nyugta és a főkönyvi könyvelésből kinyomtatott analitika egy helyen van kezelve és lefűzve. Az ÁFA bevallás kitöltése az előírásoknak megfelelő. Az ÁFA bevallás dokumentumai rendezettek, áttekinthetőek. Részletesen és hitelesen tartalmazzák a bevallás helyességének alátámasztásához szükséges adatokat. 6. sorszámú vizsgálati program Költségvetés készítés folyamatának ellenőrzése A költségvetés készítése során az előző évben tényleges megtörtént gazdasági eseményeket figyelembe véve terveznek. A költségvetési rendelet tartalmazza a bevételeket forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti bontásban is. A rendelet a kiadások költségvetési szervenkénti kiemelt előirányzatonkénti bontásban tartalmazza, részletezve a végleges pénzeszköz átadásokat valamint az önkormányzat által folyósított támogatásokat. Bemutatásra kerülnek a rendeletben a költségvetési szervek felújítási és felhalmozási 10

11 kiadásai. A felújítási kiadások célonként, a felhalmozási kiadások feladatonként is tervezésre kerültek. A rendeletben megtalálhatók az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek bevételei valamint kiadásai. A költségvetésből megismerhetők a költségvetési előirányzatai feladatonként. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok önkormányzati szintre összesítésre kerültek. A rendeletben megtalálható a bevételi és kiadási előirányzatok havi felhasználási ütemterve, valamint az összesített előirányzat felhasználási ütemterv. Összességében megállapítható, hogy a költségvetés reális számokkal került tervezésre. A szakmai feladatok zavartalan ellátás érdekében tervezett költségek indokoltnak mondhatók. Ellenőrzésünk során megállapítottuk, hogy a rendelkezésünkre bocsátott dokumentumok, ügyiratok, megfelelően rendezettek, áttekinthetőek, pontosak. 7. sorszámú vizsgálati program Önkormányzati folyamatok szabályozottságának vizsgálata Annak megállapítása volt a vizsgálat célja, hogy a működés, a tevékenység megfelelően szabályozott-e, rendelkeznek-e a jogszabály által elő írt kötelező szabályzatokkal, és azok naprakészen aktualizáltak-e. A vizsgálat során felmértük és értékeltük a működéshez szükséges szabályozási háttér kialakítását, a tevékenység szabályozottságát, a belső szabályzatok aktualizálását, hatályos jogszabályoknak való megfelelését. Meg vagyunk győződve arról, hogy az elvégzett munka elégséges volt ahhoz, hogy megalapozott véleményt formálhassunk. Főbb megállapításaink a következők: Az önkormányzat belső szabályozottságát megfelelően alakították ki. Minden, a működéshez nélkülözhetetlen szabályzat aktualizálását elvégezték. A szabályzatokat a feladat, valamint a fenntartó megváltozása és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet hatályba lépése miatt szükséges volt aktualizálni. A szabályzatok többsége január 1-től egységes szerkezetben készült el és van jelenleg is érvényben. 11

12 A pénzkezelési szabályzat érvényes, és a vizsgálat időpontjáig többször is aktualizálásra került. Minden szabályzat a törvényi változásoknak megfelelően aktualizálásra került, többször is. A könyvvezetéssel kapcsolatos szabályzatokat szintén aktualizálni szükséges az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) Korm. rendelet hatályba lépése miatt. A szabályzatok aktualizálása során az egyes jogszabályokra való hivatkozásokat is át kell vezetni. A belső szabályzatokról vezetett nyilvántartás formáján módosítani célszerű a folyamatosság, nyomon követhetősége érdekében. A szabályzatok jegyzékéhez javasoljuk, pótlapokat fűzni, ahol folyamatosan láthatók az aktualizálások, illetve a változtatások. Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményünk a vizsgált területről, illetve folyamatokról összességében: Az ellenőrzés során kialakított véleményünk szerint az önkormányzat szabályozottsága (szabályzatokkal történő ellátottsága) jó. Minden, a vonatkozó törvények által előírt, lényeges szabályzattal rendelkezik. Azok tartalma és részletessége megfelelő. Az érvényben levő szabályzatok kellőképpen szabályozzák és lefedik az önkormányzati működés egészét. 8. sorszámú vizsgálati program Beszámoló megalapozottságának vizsgálata Az ellenőrzés megállapításainak összefoglalása: a leltárral alátámasztott mérleg a főkönyvi kivonattal megegyező a főkönyv és az analitikus nyilvántartások közötti kapcsolat biztosított a számviteli alapelvek érvényesültek a beszámoló megfelel a valódiság elvének A kiszámolt mutatószámok jellemzik az Önkormányzat helyzetét. A mutatók magyarázata segítséget nyújt a mutatók értelmezéséhez. A fent felsorolt tények mellett, megállapításra kerül az is, hogy a rendelkezésünkre bocsátott dokumentumok, ügyiratok pontosak, precízek, könnyen áttekinthetők, megfelelően rendszerezettek. A vagyonkimutatás és a beszámoló kapcsolódó sorai megegyeznek egymással, évre megfelelően elkészült. A pénzeszközök leltára szintén megfelelően elkészült. A leltározás alapján a vagyon a beszámoló megfelelő soraival egyezést mutat. A pénzeszköz leltár időszaki pénztárjelentést és bankszámla kivonatot tartalmaz. 12

13 A tárgyi eszközök leltára megfelelően elkészült. A számlacsoportonként tartalmazza a tárgyi eszközöket mennyiségben és értékben. Leltárkülönbözet nem jelentkezett a leltározás során. A mérlegben kimutatandó tárgyi eszköz értéke, megegyezik a beszámoló megfelelő soraival. Az év végi zárlati munkák megfelelően elvégzésre kerültek. A zárszámadás elkészítése megfelelően történt. A rendelkezésre bocsátott dokumentumok rendszerezettek, könnyen áttekinthetőek. 9. sorszámú vizsgálati program Helyi adók A vizsgálathoz rendelkezésre bocsátott adatok: - Gépjármű súlyadó lista, - Magánszemély kommunális adója lista, - Vállalkozók iparűzési adó lista, - Helyiadó rendelet, napi dátummal a zárszámadásban szereplő összesítő zárás, - letiltásokról bizonylatok, - magánszemélyek kommunális adójának határozatai, - vállalkozók iparűzési adójának évi bevallásai, - vállalkozók iparűzési adójának évi fizetési meghagyása. Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló évi C törvényben foglalt felhatalmazás alapján elkészítette az Önkormányzat helyi adó rendeletét évre helyi iparűzési és magánszemélyek kommunális adójára vonatkozóan. Helyi iparűzési adó Az iparűzési adó kivetéséről határozat készül. A fizetési meghagyás két példánya az előadói ívben található. A bevallás valódiságát nem tudtuk ellenőrizni. Ennek érdekében a helyi adót kezelő ügyintézőt kértük, hogy adóellenőrzést végezzen néhány vállalkozásnál. Magánszemélyek kommunális adója Névszerinti lista a számítógépes programban található a és a évi fizetési kötelezettségekről. Tételes névszerinti kimutatás a számítógépben bármikor megtekinthető. Évente kétszer kerülnek kinyomtatásra a hátralékosok név szerint. Az adó kivetéséről szóló határozatok le vannak fűzve. Gépjárműadó 13

14 Kivetése a BM által rendelkezésre bocsátott lista alapján történik. Ennek segítségével tudják megállapítani a hátralékosok kilétét. A hátralékok behajtására megtesznek minden intézkedést. Ha sikertelen a behajtási törekvésük kényszer forgalomból kivonatást kezdeményeznek. Az összes adónemet számítógépen kezelik és tartják nyilván. A program elkészíti: - az adókivetési határozatot, - az évközbeni folyószámla egyenlegközlőt, - az értesítő levelet az adóhátralékról, túlfizetésről. (ez a levél tartalmazza az összeget, valamint a tartozás meg nem fizetése esetén megindításra kerülő eljárásokat.) Az adó-hátralékról az értesítő levelek mellé nem szükséges, minden esetben a tételes időszaki nyomtatás. A számítógépes programban bármikor megtekinthető visszamenőlegesen időszakra vonatkozóan a hátralék összege. Erről bármikor ki is nyomtatható a Napi számfejtés a(z).állapot szerint. Ez tartalmazza összesítve adónemenként az előírást, törlést, egyenleget, befizetést. Ennek a listának az analitikus nyilvántartását a teljes lista az adózó adatairól részletezi. Ez tartalmazza az adótárgyakat, a főbb személyes adatokat, az előírás, befizetés dátumát és összegét. A hátralékok megtérülésének érdekében leveleket küldenek ki. /kétszer történik ez meg/ Ha nem fizeti be az adózó a hátralékát, akkor, ha rendelkezik bankszámlával, azonnali beszedési megbízást nyújtanak be. Erről az adózót a jegyző levélben kiértesíti. Ha rendelkezik jövedelemmel, letiltást kezdeményeznek. Ha az azonnali beszedési megbízás nem vezet eredményre, felszámolást kezdeményeznek. A felszámolás során, a kintlévőség megtérülése hosszadalmas eljárás. A hátralék rendezése a felszámoló biztos feladata. 10. sorszámú vizsgálati program Közhasznú, közcélú foglalkoztatás ellenőrzése A közfoglalkoztatás átfogó célja az aktív korú nem foglalkoztatott személyek számára közfoglalkoztatási (elsősorban közcélú) munka lehetőségének biztosítása. Az operatív célja a célcsoport számára olyan támogatott foglalkoztatási lehetőségek szervezése, amely a befogadó munkahelyi funkciónak megfelel. A közfoglalkoztatás szervezés céljai: a települési önkormányzatok közfoglalkoztatási tevékenységén belül a résztvevők számára közfoglalkoztatási munka lehetőségek biztosítása közhasznú, közcélú, közmunka keretében, a közfoglalkoztatás befogadó funkciója mentén a résztvevők számára ideiglenes foglalkoztatás biztosítása a munkaszocializáció megerősítése és fenntartása érdekében, a közfoglalkoztatási feladatok zökkenőmentes lebonyolításának biztosítása. A közfoglalkoztatás célcsoportja 14

15 Közfoglalkoztatásba vontak (első sorban rendelkezésre állási támogatásban részesülők) Munkáltatók, foglalkoztatók, (a közfoglalkoztatás számára munkaköröket biztosító szervezet(ek) pl. önkományzatok, önkormányzati társulások, intézményeik és vállalkozásaik ill. közfeladatot ellátó szervezetek). Célcsoport, amelynek a szolgáltatás különösen ajánlott A közfoglalkoztatási formákban foglalkoztathatóak: Közcélú munka keretében foglalkoztatható: rendelkezésre állási támogatásban részesülők. Közhasznú munka, közmunka program keretében foglalkoztatható: jellemzően aktív korú nem foglalkoztatottak, különösen ajánlott hátrányos helyzetű térségekben élők, tartósan munkanélküliek, alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, 45 év felettiek számára. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek Közcélú foglalkoztatás, közmunka program: A települési önkormányzat, kistérségi társulás vagy annak utódja jelöli ki. Közhasznú foglalkoztatás: A munkaügyi kirendeltség irányítja őket a szolgáltatásba, az első interjú, illetve a közvetítői beszélgetés alapján A közhasznú foglalkoztatás célja első sorban az önkormányzat által megjelölt, a közfoglalkoztatás megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása. A közfoglalkoztatási feladat ellátásának vizsgálata során nem állapítható meg, hogy a foglalkoztatott által elvégzett munka mennyire hasznos illetve a munkaideje mennyire van kihasználva. Az ellenőrzés részletes feladatai: - közhasznú, közcélú foglalkoztatás során a tárgyi eszközök beszerzése - a tárgyi eszközök nyilvántartása, leltárba vétele - az adott elvégzett munkára megfelelő létszám állt-e rendelkezésre A vizsgálatunk során a közhasznú, közcélú foglalkoztatást vizsgáltuk. Ellenőrzésünk során a rendelkezésünkre bocsátották a foglalkoztatottak dossziéit, melyek áttekinthetőek, rendezettek. A közfoglalkoztatás vizsgálata során megállapítottuk a rendelkezésünkre átadott dokumentumok alapján, hogy a foglalkoztatottak személyes dossziéjában megtalálható a munkaszerződés, munkaköri leírás valamint a munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat dokumentuma. Az elszámoláshoz szükséges jelenléti ívet pontosan, az előírásoknak megfelelően kell vezetni. A munka felvételekor az időpontot beírva a munkavállalónak kézjegyével kell ellátnia. Ezt kell megtennie a munka végeztével is, a pontos időt beírnia valamint kézjegyével ellátnia. 15

16 11. sorszámú vizsgálati program Személyi jellegű kifizetések ellenőrzése Az alkalmazottakról készült kötelező nyilvántartások az Önkormányzatnál, illetve az önállóan gazdálkodó intézményeknél találhatók meg. Tartalmazzák a törvényben kötelezően előírt adatokat, vezetésük folyamatos, naprakész. A dolgozókról számítógépes program is tartalmazza a szükséges adatokat, amelyet a MÁK mint rendszergazda tart karban. Ez a megyében egységes. A költségvetési rendelet az önkormányzat költségvetését címrend szerinti bontásban, elkülönítetten tartalmazza és részletezi a kiadásokat jogcímenként, meghatározza a létszámkeretet évben a személyi juttatások felhasználását teljesítették. A törvény szerinti évközi változások: a besorolás alapján kötelező átsorolások, A Képviselő-testület év közben, a bérre vonatkozó rendeletet, illetve határozatot nem hozott. A bérgazdálkodás elsősorban a bértömeggel való gazdálkodást jelenti. A bérgazdálkodást (személyi juttatásokkal való gazdálkodását) értékelve megállapítható, hogy a tervezés és végrehajtás során a központi és felügyeleti szabályozás előírásait betartották. Javaslom, a nyilvántartások kiegészítését. Javasom, a bér és létszámnyilvántartás kiegészítését, hogy a havi bérkeret és lét-számkeret folyamatosan megállapítható legyen, amely a vezetés számára mindig a tényleges információt szolgáltatja és segít a döntések meghozatalában és a kötelezettségvállaláshoz megfelelő információt szolgáltat. Soron kívüli ellenőrzés A évre vonatkozó működés és gazdálkodással kapcsolatban nem történt soron kívüli ellenőrzés. Utóvizsgálatok: 1. A belső ellenőrzés során feltárt hiányosságok kiküszöbölésére tett intézkedések és azok végrehajtásai. Minden belső ellenőri vizsgálathoz részletes vizsgálati program fog készülni a feladatokról, a határidők megjelölésével, valamint a vizsgálat körébe bevonandó okiratok és bizonylatok meghatározásával. 16

17 A vizsgálatokról írásbeli jelentés készül, amely tartalmilag és formailag az ellenőrzési feladatot áttekinti a vizsgálati programnak megfelelően. Minden esetben tartalmaz észrevételt és javaslatot, valamint záradékot. Jogellenes magatartások miatt tett jelentések száma: 0 2. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK HASZNOSÍTÁSA Javasolt intézkedések felsorolása: Ezt a metodikát a továbbiakban is folytassa a hivatal, mert a dokumentumok, az alapbizonylatok áttekinthetőek, egyértelműek és a laikus számára is érthetőek. Földes, május 22.. felelős vezető, belső ellenőr Matkó Mária s.k... jegyző 17

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2391-2/2011. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására

a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2311-2/2012. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség

Részletesebben

a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására

a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:1606/2014. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. DECEMBER 18-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Előadó: 2015.

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 132/2015.(XI.26.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat 2016. évi éves ellenőrzési

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzatát, Eszközök és források értékelési szabályzatát, Selejtezési és hasznosítási szabályzatát, Házipénztár és pénzkezelési szabályzatát, Bizonylati szabályzatát, Önköltségszámítási

Részletesebben

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának módszertana, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás 2017. február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem 1 Kötelezettségvállalás

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése Szentgotthárd Város Önkormányzata képviselő - testületének 6/2007.(III.01.) sz. rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről Módosítva

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása 1. függelék Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél 2015. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása Tárgy Cél Módszer Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat annak

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. szám E l ő t e r j e s z t é s számvevői jelentéshez készült intézkedési tervről Az Állami Számvevőszék 2009. június 2-től megszakításokkal

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés évre

Éves ellenőrzési jelentés évre Intézményi Gondnokság melléklet 2. számú 9400 Sopron, Halász u.46. Ikt.szám: 28 /2008. Éves ellenőrzési jelentés 2007. évre 2 I.A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása Az Intézményi Gondnokság

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére sz. napirend Előterjesztés Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április -i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

2017. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERV VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Azonosított kockázati tényezők

2017. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERV VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Azonosított kockázati tényezők 2017. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERV VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT tárgya célja, módszerei, re Bizonyosságot adó ek az irányító szerv megbízásából 0. 2015. évről áthúzódó feladatok végrehajtása I. n. év 30 1. Vagyonkezelésbe

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. Ügyszám: 16-19/2009/1. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az ellenőrzésre a Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 190/2014.(XII.1) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata Kivonat! Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2016. február 15-i ülésén készült jegyzőkönyvéből: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

Előterjesztő:Szitka Péter polgármester Dr. Szuromi Krisztina jegyző. Készítette:Dr.Battyányi Anita jogi szakreferens

Előterjesztő:Szitka Péter polgármester Dr. Szuromi Krisztina jegyző. Készítette:Dr.Battyányi Anita jogi szakreferens Előterjesztő:Szitka Péter polgármester Dr. Szuromi Krisztina jegyző Készítette:Dr.Battyányi Anita jogi szakreferens Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Vincent Auditor Kft.

Vincent Auditor Kft. Gondolatébresztő ellenőrzési témák a teljesség igénye nélkül: 1. Étkezési térítési díjak beszedésének ellenőrzése, étkezés nyilvántartás vizsgálata Célja: annak megállapítása, hogy az étkezési térítési

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján

ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2010.11.22 A napirendet

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 6/2010. ( III.18. ) rendelete AbádszalókVáros Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának, mellékleteinek és szöveges indoklásának meghatározásáról

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról

T Á J É K O Z T A T Ó. A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról 2. számú napirend a Képviselő testület 2013. szeptember 25 i ülésén T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról Tisztelt Képviselő testület! A 2013. évi helyi adó kivetések és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére 9. napirendi pont Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015. évi belsőellenőrzési tervének előkészítésére Előterjesztő: Kósa

Részletesebben

ADATLAP Azonosító: C06

ADATLAP Azonosító: C06 ADATLAP Azonosító: C06 BIZONYLAT MEGNEVEZÉSE: Befektetett pénzügyi eszközök egyedi nyilvántartó lapja Bizonylat száma: Saját készítésű Bizonylat kitöltésére, kezelésére vonatkozó információk: A befektetett

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás

Munkamegosztási megállapodás Munkamegosztási megállapodás Amely létrejött a Téglási Polgármesteri Hivatal (Téglás, Kossuth u. 61. sz.) valamint a Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Téglás, Liget u.

Részletesebben

5540 Szarvas Kossuth u. 19. Iktatószám: III. 58/9/2014 BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

5540 Szarvas Kossuth u. 19. Iktatószám: III. 58/9/2014 BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Körös-szö2i Kistérsé2 Többeélú Társulás 5540 Szarvas Kossuth u. 19. Iktatószám: III. 58/9/2014 BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Készült: Szarvas, Kossuth a. 19. szám alatt, 2014. november 18-án. Ellenőrzés táreva:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata ... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata 1. A Szabályzat 3. számú melléklete következő 3. számú mellékletre változik: "3. számú melléklet Leltározási ütemterv a 2016. évre 1. A leltározás

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására A megállapodás létrejött egyrészről a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. (Törzsszám: 810870;

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés rendjének

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. NOVEMBER 28.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. NOVEMBER 28. FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1606-7/2013. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete májusi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete májusi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 852/2014. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 E L Ő T E R J E S Z T É S

Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 E L Ő T E R J E S Z T É S Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 Ügyiratszám: 134-7/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29-i ülésére Tárgy: 2014. évi

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ELLENŐRZÉSI JELENTÉS A Fővárosi Bíróság 2010. évi költségvetési beszámolójának ellenőrzése Az vizsgálatot végezte: Az ellenőrzött szervezeti egység: Fővárosi Bíróság Belső Ellenőrzési Osztály Fővárosi

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervjavaslat i belső i terv Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Ambrózfalva

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Léh Községi Önkormányzat, valamint Léh Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 80. -a értelmében 1. Általános szempontok

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

1. A vállalkozási tevékenység

1. A vállalkozási tevékenység SZMSZ 3 A vállalkozási feladatok és közhasznú, vagy gazdasági társaságban részvételnek a részletes felsorolása, a feladatok forrásai 1. A vállalkozási tevékenység 1.1. A szerv vállalkozási tevékenységet

Részletesebben

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 201/2016. (IV.28.) Tárgy: Javaslat együttműködési megállapodás jóváhagyására Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád polgármester

Részletesebben

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról.

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület Felügyelő Bizottság KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Budapest 2011 május

Részletesebben

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112,113 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságának november 14-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságának november 14-i ülésére Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22., Tel.: 27/639-131; Fax: 27/639-108, E-mail: jegyzo@kismaros.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi,

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 105/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról Vilonya Község Önkormányzat Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény

Részletesebben

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása Az év végi zárlati tételek könyvelési rendje 1. Előirányzat számlák zárása a) kiadási előirányzatok közgazdasági osztályozás szerint T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái K 496 Előirányzatok

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmáról, a mellékleteiről és a szöveges indokolásról Kisújszállás Város Önkormányzatának

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, június 21.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, június 21. J a v a s l a t pályázat benyújtásának és önerő biztosításának támogatására hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás érdekében, és önerő biztosítására rövid időtartamú közfoglalkoztatás megszervezéséhez Előterjesztő:

Részletesebben

Belső Ellenőrök Társasága VIII. SZAKMAI KONFERENCIA

Belső Ellenőrök Társasága VIII. SZAKMAI KONFERENCIA Belső Ellenőrök Társasága VIII. SZAKMAI KONFERENCIA Kötelezettségvállalás nyilvántartásának ellenőrzése Készítette: Győrffi Dezső gyorffi.dezso@gyesgy.hu Tel.: 46/596-271 mobil: 20/9354-016 2015. szeptember

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról

T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról sz. napirend a Képviselő-testület 2014. november 29-i ülésén T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról Tisztelt Képviselő-testület! Rábapatona Község Önkormányzata illetékességi

Részletesebben

A legjobb az, ha a nagy problémákkal már akkor foglalkozunk, amikor még kicsik. (Vető József)

A legjobb az, ha a nagy problémákkal már akkor foglalkozunk, amikor még kicsik. (Vető József) Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Beszámoló a Gazdasági Ellátó Szervezetnél 2013 évben végzett belső ellenőrzések által feltárt hibák javításáról Pusztainé Nádházi Ibolya 2014. május 14. A

Részletesebben

A legjobb az, ha a nagy problémákkal már akkor foglalkozunk, amikor még kicsik. (Vető József)

A legjobb az, ha a nagy problémákkal már akkor foglalkozunk, amikor még kicsik. (Vető József) Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Beszámoló a Gazdasági Ellátó Szervezetnél 2013 évben végzett belső ellenőrzések által feltárt hibák javításáról Pusztainé Nádházi Ibolya 2014. május 14. A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló 2011. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/81/2013/I Üi.: Kalmár Endre Makó Város Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: 2013.i Belső Ellenőrzési Terv módosítása Melléklet: 1 db módosított

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet Belső ellenőri ütemterv 014. évre Tervezet 013. november 04. Sába-000 Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11 Ellenőrzési stratégia 014 Az Áht. alapján a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA Egy kisvárosi önkormányzat önállóan tartja fenn művelődési házát és könyvtárát.

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika Jóváhagyta: Bukta László elnök A számviteli politika

Részletesebben

változtatás nélkül a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás szövegét. Felhatalmazza Dombi Imréné

változtatás nélkül a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás szövegét. Felhatalmazza Dombi Imréné Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S nemzetiségi együttműködési megállapodás elfogadására Tisztelt Képviselő-Testület! Ezúton terjesztem elő a

Részletesebben