Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer E L B I R LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL május BUDAPEST

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer E L B I R LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 2013. május BUDAPEST"

Átírás

1 213. május Tisztelt Hölgyem / Uram! Budapest rendőrfőkapitányaként örömmel tájékoztathatom Önöket ELBIR-hírlevelünk virtuális hasábjain arról, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság, Budapest Főváros Kormányhivatala, valamint Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata között született konzorciumi szerződés formájában a TÁMOP C-11/1- hez benyújtott pályázatot 212. december 7-én az ESZA Nonprofit Kft. támogatásra méltónak ítélte. A 213. március 26-ai sajtótájékoztatónkról a média híradásain keresztül talán már Önök is értesültek, melyen elhangzott, hogy a nyertes pályázat értelmében "Bűnmegelőzés és áldozatsegítés Budapesten Józsefvárosi modellprogrammal" címmel 213. március 1-jével a fővárosi kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata, a Budapesti Rendőr-főkapitányság, valamint a Józsefvárosi Önkormányzat egy olyan program megvalósításába kezdett, melynek közvetlen célja az állampolgárok áldozattá válásának megelőzését, és a már bűncselekmény áldozatává vált személyek sérelmeinek kezelését célzó ellátórendszer hatékonyabbá tétele az állami és nem állami szervezetek helyi együttműködésének kialakításával, valamint az általuk nyújtott szolgáltatások fejlesztésén és összekapcsolásán keresztül. Józsefváros Önkormányzata és Budapest Rendőr-főkapitánysága konzorciumi tagként vett részt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP pályázati felhívásán. A főpályázó Budapest Főváros Kormány Hivatala volt. Az elnyert, utófinanszírozott támogatás több mint 118 millió forint. A kiírás szerint az összeg a benyújtott pályázat tartalma szerint oszlik meg a partnerek között, így Józsefváros Önkormányzata 19,7 millió forint támogatásban részesült, míg a Budapesti Rendőr-főkapitányság a pályázati forrásból mintegy 28 millió forintot fordíthat a rendőrök (azon belül is kiemelten a kerületi áldozatvédelmi referensek) továbbképzésére, továbbá bűnmegelőzési tájékoztató brosúrák, kiadványok, közterületi plakátok és kisfilmek készítésére. A következő oldalakon ennek megfelelően engedjék meg nekem, hogy nagy vonalakban bemutassam milyen tervezett elemeket, és milyen teendőket, feladatokat tartalmaz a 213. március 1. és 215. február 28. között végrehajtandó projektünk. Hírlevelünkhöz jó olvasást, és hasznos időtöltést kívánok, üdvözlettel: Dr. Tóth Tamás r. dandártábornok rendőrségi tanácsos Budapest rendőrfőkapitánya

2 213. május A projekt tartalma Célkitűzések Pályázatunk során azt tűztük ki célul, hogy a projekt megvalósulási helyén, Budapest VIII. kerületében az Áldozatsegítő Osztály, valamint az áldozatsegítési szakterületen kívül dolgozó állami szervezetek, kiemelten a Budapesti Rendőr-főkapitányság (azon belül is a Bűnmegelőzési Osztály és a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság), Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata, továbbá a non-profit szervezetek között szükséges helyi együttműködés rendszerét, és a folyamatos tapasztalatcserét, mint mintarendszert valósítsuk meg a projekt első évében. Ezt követően a kidolgozott eljárási rendet, modellprogramot ismertetjük a főváros többi kerületével és valósítjuk meg a napi munka során. A megvalósítás eszközei A bűnmegelőzés terén, az áldozatok segítése és az ismételt áldozattá válás megelőzése körében való hatékony együttműködés érdekében részletesen meg kell ismernünk egymás tevékenységét, valamint az egyes területeknek a témában szerzett tapasztalatait és módszereit. A különböző szakterületen dolgozó szakemberek részére közös tréningeket (pl. kommunikációs, konfliktuskezelő, stb.), tematikus csoportfoglalkozásokat, esetmegbeszéléseket, szupervíziós foglalkozásokat tartunk. A pályázat kapcsán az áldozatok számára egyéni és csoportos kezelésekre, terápiákra van szükség, amelyeket pszichológus és szociális munkás szakemberek tartanak. Felkészített humán szakembereket és önkéntes segítőket biztosítunk a nem állami szerveknél, akik a sértettet meghallgatják, az otthoni életbe és a társadalmi és munkahelyi visszailleszkedéshez szükséges praktikus tanácsokkal látják el, fizikai segítséget, mentálhigiénés, életvezetési tanácsokat nyújtanak. Fontos cél az áldozattá vált személyek különösen a traumát elszenvedettek közvetlen környezetének (család, szomszédság, munkahelyi környezet, stb.) felkészítése az áldozattal való empatikus bánásmódra, segítésre, az áldozat élethelyzetének átérzésére, visszafogadására, bevonásuk az áldozat rehabilitációjába.

3 213. május Konferenciák A TÁMOP C-11/1 projekt tervezett ünnepélyes nyitókonferenciája 212. március 26-án került megtartásra. Meghívásra kerültek a projekt megvalósításában résztvevő, és a szakterülethez kapcsolódó egyéb állami, civil szervezetek, a projektben résztvevő munkatársak, valamint a sajtó képviselői. Fontos célja volt e konferenciának a projektnek és céljainak, illetve a program nyújtotta lehetőségek bemutatása, a résztvevők előtt álló feladatok, illetve az eddigi eredmények ismertetése. A tervek között szerepel egy olyan szakmai konferencia a fővárosban működő bíróságok és ügyészségek munkatársainak, melynek célja a bírák, ügyészek felkészítése lesz az áldozatokkal való empatikus bánásmód alkalmazására, valamint arra, hogy megfelelő információval rendelkezzenek az áldozatok számára elérhető szolgáltatásokról, képesek legyenek az erről szóló eredményes tájékoztatásra. Az első évben kialakított modell-program a későbbiekben a főváros többi kerületében is bemutatásra és remélhetőleg bevezetés kerül majd. A kerületekben dolgozó önkormányzati munkatársak, rendőrök, polgárőrök, és egyéb civil szervezetek munkatársai részére konferenciát szervezünk. Az öt alkalommal megrendezésre kerülő 5 kerületi konferencia eseménysorozatra minden alkalommal más-más kerületeket hívunk majd meg. A szervezéskor törekszünk arra, hogy minden egyes rendezvényen az azonos problémákkal küzdő, azonos helyzetben lévő kerületekből hívjunk szakembereket, akik ezúton beszélhetik meg gondjaikat, gyakorlati tapasztalataikat és megoldási javaslataikat. A projektben megvalósított tevékenységek mérése, szociológiai felmérés Fontos feladat, hogy a projekt céljainak megvalósulása különböző módokon mérésre kerüljön. Ennek egyik legfontosabb eszköze lesz a projekt kiemelt megvalósítási helyszínén, Józsefvárosban a lakosság körében készítendő szociológiai felmérés. Célja a projektben megvalósított tevékenységek hatásának mérése. Ennek érdekében figyelemmel kell kísérni a lakosság tájékozottsági szintjének, elégedettségének, biztonságérzetének változását. Az eredmények mérését szolgálja a megvalósításban feladatot vállalt szakemberek, illetve a különböző programokon résztvevők értékelése is. A szociológiai felméréseket megfelelő képzettséggel rendelkező szakember, illetve szervezet végzi.

4 213. május Szupervízió a résztvevő szakembereknek A stresszről és a kiégési (burnout) szindrómáról szóló pszichológiai kutatási eredmények feltárták, hogy megfelelő támogatás nélkül nem lehet a segítő foglalkozásokban hosszú távon eredményesen dolgozni. A szupervíziós megbeszélések középpontjába az eseten, az esethozón, az esethozó fejlődésén túl bekerültek az intézményi és más, a szociális munka, illetve a segítő munka környezetét illető szociológiai összefüggések is. A szupervízió elősegíti a szakmai önazonosság, kompetencia megerősödését, a szakmai szerepek tisztázását, elősegíti a munkahelyi hatékonyságot, a mentális egészség megerősítését. A szupervízió a leghatékonyabb módszer a segítő szakembereket fenyegető burn-out jelenség, a kiégés kivédésére. Az áldozatokkal kapcsolatba kerülő budapesti szervezetek munkatársainak (az áldozatsegítők, jogi segítségnyújtók, a rendőrség áldozatvédelmi referensei, a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szociális és gyermekvédelmi igazgatás és az ügyfélszolgálat területén tevékenykedő munkatársai számára) indokolt a szupervízió biztosítása. Képzések Mediációs képzés A képzés keretén belül a különböző területen dolgozó szakemberek el fogják sajátítani a mediációs technikákat, mint konfliktuskezelési módszert. A mediációs módszer alapelveinek megismerésével használatának gyakorlati előnyeit hosszú távon lehet majd hasznosítani a rendőrségnél, az önkormányzatnál és az áldozatsegítő szakterületen dolgozók körében. Az akkreditált képzés keretében megszerzett szakképesítést, illetve a megszerzett ismereteket nem csak a program ideje alatt, hanem azon túl is jól fogják tudni hasznosítani a résztvevők napi munkájuk során a konfliktusok rendezésében.

5 213. május Képzés E-learning tananyag alkalmazásával Az áldozatpolitika új irányai Magyarországon című e-learning tananyag igénybevételével is törekszünk empatikusabb, az áldozatok igényeinek leginkább megfelelő, személyre szabott tájékoztatást nyújtani az elérhető nem állami és állami áldozatsegítő szolgáltatásokról, így a sértettek, áldozatok másodlagos viktimizációja elkerülhető, csökkenthető legyen. Tréningek a programok megvalósítóinak Az áldozatokkal kapcsolatba kerülő munkatársak és önkéntesek közös szakmai felkészítése csapatépítéssel egybekötött kommunikációs tréning Célja az áldozatokkal munkájuk során kapcsolatba kerülő, áldozat-, és jogi segítők, rendőrök, valamint nem a szorosan vett áldozatsegítési szakterületen (egészségügy, oktatás, polgárőrség stb.) dolgozók felkészítése az áldozatok számára elérhető szolgáltatásokról szóló információkra és azok átadására. Az áldozatokkal kapcsolatba kerülő, de nem a szorosan vett áldozatsegítő szakterületen dolgozók felkészítése, és az önkéntesek képzése igen széles kört érint a közszférában, a nonprofit szférában és a lakosság körében egyaránt. A közszféra tekintetében elsősorban a családsegítő, a gyermekjóléti szolgálatok, az idősgondozás, a védőnők, a gyermekvédelem, a gyámhivatal munkatársai és a pedagógusok részvételére számítunk. A non-profit szférában, pedig elsősorban a hátrányos helyzetű fiatalokkal, a szenvedélybetegekkel és a hajléktalan emberekkel foglalkozó szervezetekről van szó. A szociális területen dolgozóknál kulcsfontosságú képzési igények közé tartozik az áldozatsegítés, áldozattá válás megelőzését szolgáló ismeretek, a kommunikációs tréning, az agresszió kezelés technikái, illetve a pszichiátriai betegségek jegyeinek felismerése, az ilyen betegekkel történő kommunikáció módszerei. A pedagógusok képzése a célcsoport (gyerek, szülő) különbözősége folytán, hasonló tematikát, de eltérő módszereket igényel. A képzések interaktivitáson és konkrét, a hallgatók által hozott esetek megbeszélésén, eljátszásán, alapulnak. Agresszió-kezelési technikák oktatása, önvédelmi tréning, sértetti önvédelmi csoport szervezése A pályázat két éves futamideje alatt több önvédelmi kurzus kerül megszervezése, melyek célja, hogy a szakterületen dolgozó munkatársak, valamint az áldozati célcsoport magabiztosan, az újonnan megszerzett önvédelmi képességek birtokában dolgozhasson.

6 213. május A sértetti csoportokba elsősorban különböző erőszakos bűncselekmények (testi sértés, rablás stb.) sértettjei kapnak meghívást, de tagjai lehetnek olyan közvetlen családtagok, közeli rokonok, illetve munkatársak is, akik az erőszakos bűncselekmény elkövetése után veszélyben érzik magukat. Konfliktuskezelő tréning Az önvédelmi képességet nem csak fizikai erőnlét és technikai tudás megszerzésével lehet kialakítani, illetve fokozni, hanem új, úgynevezett konfliktuskezelő kurzusokon is fejleszthetők olyan kompetenciák, melyek segítenek a szubjektív biztonságérzet megerősödésében és ténylegesen is védőfaktorok az egyén életében. Olyan speciális, fizikai erőszakot, közvetlen kontaktust elkerülő, erőszakmentes megoldásokat kínáló csoportok alakulnak, melyek nagyszerű lehetőséget kínálnak arra, hogy a pályázatban résztvevő célcsoportok kialakítsák konfliktuskezelő, helyzetmegoldó képességüket. A speciális képességek megszerzésén túl jól használható írásos háttéranyag is készül az erőszakmenetes konfliktuskezelés elsajátításához. Tematikus csoportfoglalkozások szakembereknek és áldozatoknak, illetve környezetüknek Fontos a területen dolgozó szakemberek közötti tapasztalatcsere, interdiszciplináris (különböző szakterületek munkatársainak közös) felkészítése, valamennyi a bűnmegelőzésben és áldozatsegítésben szerepet játszó szervezet kölcsönös megismerése. A pályázat keretein belül biztosítottak lesznek csoportos kezelések, terápiák, az áldozatok számára mentálhigiénés, pszichológus és szociális munkás szakember által, az alábbi területeken: önismeret, jog, érzelmi intelligencia fejlesztése, kommunikáció, önsegítés, szociális készség fejlesztés, az áldozatok felé mutatott empátia, életvezetési ismeretek (ügyintézés, pénzgazdálkodás, megtakarítási formák, háztartásvezetés, gyermeknevelés, gondozás). E területen előtérbe kerül az áldozat környezete is. A hozzátartozó, rokon, szomszéd, ismerős fenyegetettsége vagy bűncselekmény áldozatává válását követően nyilvánvalóan sok laikusban fogalmazódik meg a hogyan segítsek? kérdése. Ezért a képzés a kialakult akut helyzetekhez fog igazodni, s ennek megfelelően meghirdetett tanácsadás formájában, egyénre szabva tud segítséget nyújtani a hozzátartozóknak, ismerősöknek.

7 213. május Előadások, tájékoztatók tartása Bűnmegelőzési és egyéb tájékoztató előadások, rendőrök, bűnmegelőzési, áldozatsegítő szakemberek részvételével, felnőtteknek és gyermekeknek, mely célja az ismeretek átadása, szituációk bemutatása, a közönség bevonásával. Fő téma: az áldozattá válás megelőzése, illetve az áldozat segítésének módjai a sérelmek feldolgozására. Az előadásoknak elsősorban nyugdíjas klubok, Családsegítő Központok, valamint Gyermekjóléti Központok adnak majd helyet, de a BRFK valamennyi kerületi áldozatvédelmi referense is tart tájékoztatókat, iskolákban, óvodákban, szociális intézményekben, sőt a kollégák ez irányú felkészültségéről is gondoskodik majd. Egyéni programok, poszttraumás stressz kezelése, jogi, életvezetési tanácsadás Azok számára, akik csoportfoglalkozáson nem vesznek részt, egyéni fejlesztő programok kerülnek megszervezésre. Ezek mentálhigiénés, pszichológus és szociális munkás szakember által nyújtott egyéni és csoportos trauma feldolgozó foglalkozások, az áldozattá vált személyeknek, és közvetlen környezetüknek. A poszttraumás stressz zavar rendkívül romboló hatású lehet. A betegség bárkinél előfordulhat, aki átélt valamilyen félelemkeltő eseményt vagy megpróbáltatást, amelynek része valamilyen fizikai vagy lelki trauma. A betegség kockázatának a bűncselekmények áldozatai és szemtanúi, az áldozatok családtagjai is ki vannak téve. A poszttraumás stressz szindróma súlyos, többnyire kedvezőtlen kimenetelű betegség, gyakori szövődmény a depresszió, az alkoholizmus, az öngyilkosság, illetve előfordul a kedvezőtlen személyiségváltozás (agresszív, antiszociális fejlődés) is. Itt az akut segítségnyújtás fontos, azaz az áldozattá vált személy hozzátartozójának, ismerősének felkészítése, szükség esetén terápiája. A foglakozásokat a megfelelő végzettségű, a területet jól ismerő szakemberek fogják tartani.

8 213. május A MEJOK komplex áldozat- és családgondozó programja A projekt során kiemelkedő a MEJOK alapítvánnyal való együttműködés. A szervezet munkatársainak tapasztalatai szerint, a prostitúcióban érintett klienseik kiskorú gyermekük ellátása, lakhatásuk bizonytalansága, jövedelem nélküliségük, droghasználatuk, fizikai bántalmazottságuk, stb. miatt fokozottan veszélyeztetettek, ezért részükre, illetve életformájuk szempontjait messzemenően figyelembe véve, komplex segítő szolgáltatások kerülnek kialakításra. A komplex program fő elemei a koordináció az ellátásban, pszichológus illetve pszichoterapeuta alkalmazása a segítségnyújtásban, valamint írásos és szóbeli tájékoztatók. Települési mediációs programelem-kísérlet A VIII. kerületben élők szociális és kulturális helyzetét figyelembe véve, a konfliktusok megoldását célzó mediációs program speciális szempontok szerint valósul meg. Eszerint a települési konfliktusok elemzését követően a sikeres beavatkozással kecsegtető konfliktustípusok meghatározása kerülnek és kísérleti probléma kezelési eljárások indulnak. A települési mediációs módszerek kiterjesztésre kerülnek a jó példák tekintetében, így a mediáción alapuló békés megoldási formákat a lakosság is elsajátíthatja. Büntetőeljáráson kívüli mediációs, resztoratív, helyreállító eljárásokban való részvétel Az általános iskolákban kialakuló diák-pedagógus-szülő közötti konfliktusok kezelésében jelentős eredményeket lehet elérni, amennyiben szakemberek megfelelő óraszámban menedzselhetnek egy-egy konfliktushelyzetet. Az iskolai konfliktusokban résztvevő diákok, pedagógusok részére mediációs foglalkozások tartásával enyhíthetőek a feszültségek. A felnőtt és a gyermekkorú lakossági konfliktusok mediációval történő kezelése az Őszirózsa Gondozó Szolgálat, a JCSGYK ügyfelei körében valósul meg.

9 213. május Részvétel rendezvényeken A Józsefvárosi Önkormányzat nagyobb rendezvényein, mint például az egészségnap, a bűnmegelőzési, rendészeti nap, a gyermeknap, megismerhetővé válnak a projekt céljai és eredményei. Sziget fesztivál Közép-Európa egyik legnagyobb rendezvénye is lehetőséget kínál a áldozatsegítési tevékenység bemutatására. bűnmegelőzési és A fesztivál egyik legismertebb része az úgynevezett CIVIL FALU, ahol társadalmi és civil szervezeteken túl különféle civil és társadalmi célú programok is bemutatkozhatnak. A Budapesti Rendőr-főkapitányság már 2 óta rendszeres részvevője a fesztiválnak, de nemcsak mint a közbiztonság fenntartásáért felelős rendőrhatóság, hanem mint a bűn- és balesetmegelőzési ismeretek közvetítője. Az áldozatsegítő szolgálat megalakulását követően szintén minden évben jelen volt, külön szolgáltatásként helyszíni áldozatsegítésre is sor került. Ügyfélfogadás Az Áldozatsegítő Osztálynál heti négy napon van lehetőség személyes segítségkérésre, de valamennyi napon kaphatnak az ide fordulók telefonos tájékoztatást. Zöld szám is működik általános tájékoztatással. A Budapesti Rendőr-főkapitányság székhelyén panaszirodát működtet, ahol az általános tájékoztatáson túl, a bűncselekmények sértettjeinek lehetőségük van feljelentésüket is megtenni. Ezen kívül valamennyi kerületi rendőrkapitányságon ügyelet működik ugyanezen céllal. A tervek szerint a Józsefvárosi Önkormányzat Szociális, Gyermekvédelmi Irodájában, valamint Okmányirodájában áldozatsegítéssel és bűnmegelőzéssel kapcsolatos információszolgáltatást nyújtanának. A projekt során kiképzett ügyintézők a szolgáltatással kapcsolatos ismereteket, tájékoztató anyagokat biztosítanak a hozzájuk fordulóknak.

10 213. május Segítségnyújtás a szabálysértést elszenvedőknek A tulajdon elleni szabálysértések elszenvedői, amennyiben számukra a cselekmény súlyos jogkövetkezménnyel jár, úgy valamely szervezetet felkeresik, és így a probléma megoldásában a szakemberek segítséget nyújthatnak. Fontos támogatás lehet például a személyi iratok eltulajdonítása esetén az ezek pótlásához alkalmazható illetékmentesség biztosítás, kisebb de alacsony jövedelem esetén mégis jelentős pénzösszeg ellopása esetén, pedig a lehetőségekhez mérten tartós élelmiszercsomag, vagy egyéb adomány, természetbeni juttatás biztosítása. Folyamatos tájékoztatás Fontos a képzések, konferenciák, tréningek és a foglalkozásokon kívül megszerzett és elsajátított elmélet hozzáférhetővé tétele ezért készülnek kiadványok és filmek is. Ennek érdekében nagy mennyiségű tájékoztató anyag elkészítésére kerül sor, mely érthető és áttekinthető lesz, illetve az ügyfelek által elérhető módon kerül elhelyezésre. Kiadványok Felgyorsult világunkban a megszerzett tudás és gyakorlati készségek elsajátítása szinte elengedhetetlen képesség. Azonban fontos megszűrni kitől, milyen forrásból érkeznek az információk, illetve az adott szervezet mögött áll-e gyakorlati segítségnyújtási lehetőség. A hiteles, szakszerű, pontos, és szakemberek által jegyzett információkat szükséges írott formában mindenki számára elérhetően összegyűjteni, és figyelemfelhívó módon kiadni, valamint az állampolgárok számára elérhetővé tenni. Terveink szerint azonos arculattal, úgynevezett Ne légy áldozat munkacímmel jelennek majd meg a színes, informatív, könnyen értelmezhető, figyelemfelhívó kiadványaink. Már a külsőségükben is azonosságot, egységességet tükröző kiadványsorozatról van szó, összeállítás az áldozattá válást, a bűncselekmények okait és a bűnalkalmakat, az áldozatsegítés témakörét dolgozza fel, illetve megelőző tanácsokat tartalmaz. Oktatófilmek Manapság szinte elengedhetetlen feltétel, hogy vizuálisan is megjelenjen egy üzenet. A sok értékes információt hordozó, papír alapú kiadványon túl szükség van audiovizuális megjelenésre is. Az áldozattá válás megelőzése érdekében oktatófilm formájában nyújtunk tájékoztatást, felvilágosítást, az áldozattá válás elkerülésének módszereiről.

11 213. május Ezért kisfilmek készülnek az adott bűncselekmény típusokra levetítve, melyekben rövid, informatív történetek nyújtanak majd segítséget a megelőzési munkában, illetve az áldozatvédelemben is. Szintén ismertető film készül az áldozatsegítés szervezetének és támogatási formáinak bemutatására. Általában valamennyi áldozat kapcsolatba kerül a bírósági rendszerrel, és ennek működésének közérthető formában való bemutatását is célul tűzi ki a projekt. Az elkészített filmek folyamatos vetítésére kerülnek a rendőrségi panaszirodákban, önkormányzati és áldozatvédelmi ügyfélváróban kihelyezett televíziókon. Felmerül a lehetősége annak is, hogy az adott filmek átadásra kerüljenek a helyi, illetve országos médiumoknak is.

12 213. május A Budapesti Rendőr-főkapitányság telefonszámai: BRFK Központi szám: BRFK BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY: 6 (1) Rendőrség: 17 Központi segélyhívó: 112 BRFK SMS-vonal hallássérülteknek: 6 (2) 9-17 Telefontanú (bűncselekmények): 6 (8) Kerületi kapitányságok, rendőrőrsök: I. kerületi Rendőrkapitányság Tel.: II. kerületi Rendőrkapitányság Tel.: III. kerületi Rendőrkapitányság Tel.: Rendőrőrs Békásmegyer Tel.: IV. kerületi Rendőrkapitányság Tel.: Rendőrőrs Káposztásmegyer Tel.: V. kerületi Rendőrkapitányság Tel.: VI. kerületi Rendőrkapitányság Tel.: VII. kerületi Rendőrkapitányság Tel.: VIII. kerületi Rendőrkapitányság Tel.: Rendőrőrs Keleti pályaudvar Tel.: IX. kerületi Rendőrkapitányság Tel.: X. kerületi Rendőrkapitányság Tel.: XI. kerületi Rendőrkapitányság Tel.: Rendőrőrs Őrmező Tel.: XII. kerületi Rendőrkapitányság Tel.: XIII. kerületi Rendőrkapitányság Tel.: Rendőrőrs Újlipótváros Tel.: XIV. kerületi Rendőrkapitányság Tel.: Rendőrőrs Alsórákos Tel.: XV. kerületi Rendőrkapitányság Tel.: XVI. kerületi Rendőrkapitányság Tel.: XVII. kerületi Rendőrkapitányság Tel.: XVIII. kerületi Rendőrkapitányság Tel.: XIX. kerületi Rendőrkapitányság Tel.: XX-XXIII. kerületi Rendőrkapitányság Tel.: Rendőrőrs Soroksár Tel.: XXI. kerületi Rendőrkapitányság Tel.: XXII. kerületi Rendőrkapitányság Tel.: Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Tel.:

Az áldozattá válás megelõzése, áldozatsegítés (Konvergencia régiók) (TÁMOP C-11/2)

Az áldozattá válás megelõzése, áldozatsegítés (Konvergencia régiók) (TÁMOP C-11/2) Az áldozattá válás megelõzése, áldozatsegítés (Konvergencia régiók) (TÁMOP- 5.6.1.C-11/2) ÚMFT/TÁMOP - Az áldozattá válás megelõzése, áldozatsegítés (Konvergencia régiók) (TÁMOP-5.6.1.C-11/2) címû pályázatról

Részletesebben

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia 2011.10.04, ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Kontextus TÁMOP 5.6.2: Áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Személyi feltételek, pszichológusi ellátás

Személyi feltételek, pszichológusi ellátás Beszámoló, a TÁMOP 5.6.1. C 11/1 Bűnmegelőzés és ádozatsegítés Budapesten Józsefvárosi modellprogrammal projekt 10. tematikus csoportfoglalkozásáról (2014. január 30.) A TÁMOP 5.6.1. C 11/1 BŰNMEGELŐZÉS

Részletesebben

A projekt programjának és állásának ismertetése

A projekt programjának és állásának ismertetése A projekt programjának és állásának ismertetése 2013. október Vázlat A projektről Az eddigi tevékenységek A terveze6 programok 1. A projektről Az áldozatsegítésről Pályáza3 felhívás Konzorciumi partnerek

Részletesebben

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai Gesztelyi Tamás Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Debreceni KEF bemutatása KEF szakmai fórum 2003. óta működik Debrecenben

Részletesebben

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A kezdetek. 1999: a kormány elkötelezi magát az áldozatok teljesebb körű védelme mellett (1074/1999.

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés c. pályázati felhívásához I. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP 5.6.1.C-11/2. Konvergencia régiók 1 Felhívjuk tisztelt

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL szeptember-október BUDAPEST

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL szeptember-október BUDAPEST Rendőrségi ajánlás a mikrocenzus, más néven népesség-összeírás időszakára A mikrocenzus egy népesség-összeírás, amely két népszámlálás között követi nyomon a társadalmi folyamatokat mintavételes felméréssel.

Részletesebben

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1 Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1 Kedvezményezett: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Célok A program célja: a szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

AZ IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT KÖTELEZETTSÉGEI ÉS LEHETŐSÉGEI A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÁLDOZATAINAK BIZTOSÍTOTT SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SORÁN

AZ IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT KÖTELEZETTSÉGEI ÉS LEHETŐSÉGEI A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÁLDOZATAINAK BIZTOSÍTOTT SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SORÁN AZ IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT KÖTELEZETTSÉGEI ÉS LEHETŐSÉGEI A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÁLDOZATAINAK BIZTOSÍTOTT SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SORÁN Eger, 2015. február 24. dr. Szacsva Ferenc AZ INTÉZMÉNY LÉTREJÖTTE 2006.

Részletesebben

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései 2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései Továbbképzés neve, engedélyszáma Célcsoport Helyszín, időpont Pontért ék Ár Kapcsolattartó 1 Mentálisan hanyatló

Részletesebben

Beszámoló a TÁMOP C 11/1 BŰNMEGELŐZÉS ÉS ÁLDOZATSEGÍTÉS BUDAPESTEN JÓZSEFVÁROSI MODELLPROGRAMMAL projekt megvalósításáról.

Beszámoló a TÁMOP C 11/1 BŰNMEGELŐZÉS ÉS ÁLDOZATSEGÍTÉS BUDAPESTEN JÓZSEFVÁROSI MODELLPROGRAMMAL projekt megvalósításáról. Beszámoló a TÁMOP 5.6.1. C 11/1 BŰNMEGELŐZÉS ÉS ÁLDOZATSEGÍTÉS BUDAPESTEN JÓZSEFVÁROSI MODELLPROGRAMMAL projekt megvalósításáról. Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer 3 TARTALOMJEGYZÉK I. A PROJEKT

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Kósa Gyuláné

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Kósa Gyuláné J Ó GYAKORLATOK A CSALÁDSEGÍTÉS TERÜLETÉN Előadó: Kósa Gyuláné Bevezetés A családsegítés célja Jelzőrendszer ő Ellátandó célcsoportok jellemzői Jellemző probléma területek Igénybevétel Alapelvek, Szociális

Részletesebben

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a társadalom érdekeit szolgáló büntetés végrehajtását.

Részletesebben

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival Betlen Anna-Pap Enikő Húsz éve dolgozom bíróként, de az igazat megvallva én magam

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL szeptember-október BUDAPEST

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL szeptember-október BUDAPEST Tisztelt Hölgyem / Uram! Bizonyára Ön is értesült róla, hogy 2016. október 1. november 8. között hazánkban mikrocenzusra kerül sor. A mikrocenzus egy népesség-összeírás, amely két népszámlálás között követi

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 Célja: Gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Győr, Vasvári Pál u. 1/a. www.maltai.hu 2011. Február 25. Szakmai Nap Előzmények Bűnmegelőzési pályázat:kiíró

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

2. Szakmai tevékenység

2. Szakmai tevékenység Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő- és Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Decs Nagyközségben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet

Részletesebben

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 2014. január BUDAPEST

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 2014. január BUDAPEST 214. január ÚJÉVI VISSZATEKINTÉS Túl vagyunk az ünnepeken, s a meghitt, családi légkörben eltöltött kellemes pillanatok után bizony ismét a munkáé a főszerep. A január az újévi fogadalmak után mindig egy

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról.

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról. 1. s z. m e l l E s z t e r g á r L a j o s C s a l á d - é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t é s K ö z p o n t 7 6 3 2 P é c s, An i k ó u. 5. L e v e l e z é s i c í m : 7 6 1 6 P é c s,

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Felnőttképzés. Intézményvezetői Csendesnap Mátraháza, 2008. november 25.

Felnőttképzés. Intézményvezetői Csendesnap Mátraháza, 2008. november 25. Felnőttképzés Intézményvezetői Csendesnap Mátraháza, 2008. november 25. Református Felnőttképzés 2008. november 19-én MRE zsinata elfogadja az Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala Szeretetszolgálati

Részletesebben

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer E L B I R LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 2012. november BUDAPEST

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer E L B I R LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 2012. november BUDAPEST 212. november Tisztelt Hölgyem / Uram! A novemberi hírlevelünket az előttünk álló ünnepre tekintettel, (Mindszentek) állítottuk össze, Önöknek azért, hogy semmilyen kellemetlenség ne zavarhassa meg az

Részletesebben

Zöld építőipari tranzitfoglalkoztatás a Váli völgyben

Zöld építőipari tranzitfoglalkoztatás a Váli völgyben Tájékoztató füzet Zöld építőipari tranzitfoglalkoztatás a Váli völgyben RÓLUNK A Jövő Sportcsillagai Közhasznú Alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy segítse a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat,

Részletesebben

KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL SZOLGÁLTATÁSÁNAK BEMUTATÁSA, EREDMÉNYEI, HATÁSA A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉRE

KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL SZOLGÁLTATÁSÁNAK BEMUTATÁSA, EREDMÉNYEI, HATÁSA A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉRE Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL SZOLGÁLTATÁSÁNAK BEMUTATÁSA, EREDMÉNYEI, HATÁSA A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉRE 2002-2005

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

TÁMOP -5.2.5-08/1-2008-0089

TÁMOP -5.2.5-08/1-2008-0089 Ismertető a ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. Fecske Családok Átmeneti Otthona Gyermekek és fiatalok integrációs programja TÁMOP -5.2.5 / 08 /1 / A Gyermekvédelmi komponens pályázatáról TÁMOP- 5.2.5-08/1-2008-0089

Részletesebben

Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben

Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben NÉMETH MARGIT Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben Az MFPI-ben működő Munkacsoport tevékenységéről 2009. szeptember 24. Magyarország helyzete a nemzetközi viszonylatban

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17.

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. 2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok és az NDI kapcsolata Az NDI feladata, hogy az országban található összes

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése

Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése Név/cím: Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése Rövid leírás Mivel a korai iskolaelhagyás megelőzése és az érintett tanulók visszavezetése az oktatási rendszerbe

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

H Í R L E V É L TARTALOM:

H Í R L E V É L TARTALOM: H Í R L E V É L 2013. május KRESZ MÓDOSÍTÁSOK TARTALOM: 1. TÁMOP 5.6.1.C-11/2. pályázat hírek Áldozatvédelmi és mediációs iroda nyílt Veszprémben 2. A legfontosabb KRESZ változások 2013. május 1-től 2013.

Részletesebben

2014. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2014. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2014. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

2012. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2012. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2012. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

Család és munka Papon

Család és munka Papon TÁMOP-2.4.5-12/3 A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása Család és munka Papon Pályázati azonosító: TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0001

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény. Szabó Anna Felnőttképzési vezető

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény. Szabó Anna Felnőttképzési vezető Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény Szabó Anna Felnőttképzési vezető Nem akkreditált, egyházunk által elfogadott képzések Kreditpontos szociális szférában, munkatársi továbbképzés Felnőttképzési

Részletesebben

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei 2016. 06. 20. Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása V. AUTMENTOR 2015 Együttműködés Mi az, ami képessé tesz bennünket, hogy elérjünk

Részletesebben

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt Kapcsolat a Programmal II. cél: Gyermek alapellátás egységesebbé tétele az esélyegyenlőség javítása érdekében a hozzáférhetőség javításával és a jobb

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Európai Menekültügyi Alap 2008.

Európai Menekültügyi Alap 2008. Európai Menekültügyi Alap 2008. A 2008. évi pályázati célkitűzések és prioritások Az új menedékjogról szóló törvény Jogi háttér (EU): 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat a Szolidaritás

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Jogi segítségnyújtás Hatáskörrel rendelkező szerv: VEMKH Igazságügyi Szolgálat Jogi Segítségnyújtó

Részletesebben

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére 3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATELLÁTÁSÁNAK ÁTFOGÓ

Részletesebben

Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL

Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL SZOLGÁLTATÁSÁNAK BEMUTATÁSA, EREDMÉNYEI, HATÁSA A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉRE Előzmények

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül

Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül Sorompó Anett, Dr.Paraicz Éva, Dr.Hegyi Márta, Dr.Hirsch Anikó MRE Bethesda Gyermekkórház, Budapest Kórházi szociális munka

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

A ZUGLÓI KÖZBIZTONSÁGI NON-PROFIT KFT. PREVENCIÓS PROGRAMJAI

A ZUGLÓI KÖZBIZTONSÁGI NON-PROFIT KFT. PREVENCIÓS PROGRAMJAI A ZUGLÓI KÖZBIZTONSÁGI NON-PROFIT KFT. PREVENCIÓS PROGRAMJAI Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata 2010-ben azzal a céllal hozta létre a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft-t (ZKNP), hogy a

Részletesebben

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Pályára lépünk Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Innovatív, integrált non-profit munkaerő-piaci modell kísérleti bevezetése a pályakezdő (és részben megváltozott munkaképességű) fiatalok nyílt munkaerőpiaci

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

Konfliktuskezelés és vitarendezés Nagybörzsönyben

Konfliktuskezelés és vitarendezés Nagybörzsönyben Konfliktuskezelés és vitarendezés Nagybörzsönyben Milyen esélyei vannak a közösségépítésnek egy olyan településen, ahol a konfliktusok forrása a lakosság szerint a roma lakosság? dr. Fellegi Borbála Foresee

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Különböző fejlesztési modulok

Különböző fejlesztési modulok Szakmai program Különböző fejlesztési modulok 1. Megvalósítók felkészítése 2. Toborzás, tájékoztatás, egyéni fejlesztési tervek, csoportba vonás 3. Szociális készségek fejlesztése 4. Közösségi fejlesztések,

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA 2015. 06. 22. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA TÁMOP 3.1.4.C 14-2015-0217 jelű projekt

Részletesebben

2011. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2011. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2011. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2011. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2011. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2011. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 2012. 01. 01. 2012. 01. 31. Készítette: Kámán-Németh Martina Családgondozó 30/842-9870

BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 2012. 01. 01. 2012. 01. 31. Készítette: Kámán-Németh Martina Családgondozó 30/842-9870 BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 2012. 01. 01. 2012. 01. 31. Készítette: Kámán-Németh Martina Családgondozó 30/842-9870 2 A CSALÁDGONDOZÓ FELADATAI A Családsegítõ Szolgálat feladata -

Részletesebben

IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása

IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt pszicho-szociális és

Részletesebben

Kompetencia alapú Tudatosság Építés. KÁTÉ program

Kompetencia alapú Tudatosság Építés. KÁTÉ program Program címe: Kompetencia alapú Tudatosság Építés. KÁTÉ program Tanúsítvány száma: 13/2013 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2015. szeptember 03. Kérelmező neve: Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ 468 Tantárgyak, témakörök Fegyveres szervek és vagyonvédelem I. A magyarországi fegyveres szervek története Fegyveres szervek alapismeretek A fegyveres szervek

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN Moravcsik-Kornyicki Ágota szakmai vezető Miért szükséges EGÉSZSÉGVÉDELEM program? Egészségi

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Sass Judit (BCE) - judit.sass@uni-corvinus.hu Bodnár Éva (BCE) - eva.bodnar@uni-corvinus.hu Kálmán Anikó (BME) - drkalmananiko@gmail.com Célok, előzmények

Részletesebben