Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer E L B I R LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL május BUDAPEST

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer E L B I R LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 2013. május BUDAPEST"

Átírás

1 213. május Tisztelt Hölgyem / Uram! Budapest rendőrfőkapitányaként örömmel tájékoztathatom Önöket ELBIR-hírlevelünk virtuális hasábjain arról, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság, Budapest Főváros Kormányhivatala, valamint Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata között született konzorciumi szerződés formájában a TÁMOP C-11/1- hez benyújtott pályázatot 212. december 7-én az ESZA Nonprofit Kft. támogatásra méltónak ítélte. A 213. március 26-ai sajtótájékoztatónkról a média híradásain keresztül talán már Önök is értesültek, melyen elhangzott, hogy a nyertes pályázat értelmében "Bűnmegelőzés és áldozatsegítés Budapesten Józsefvárosi modellprogrammal" címmel 213. március 1-jével a fővárosi kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata, a Budapesti Rendőr-főkapitányság, valamint a Józsefvárosi Önkormányzat egy olyan program megvalósításába kezdett, melynek közvetlen célja az állampolgárok áldozattá válásának megelőzését, és a már bűncselekmény áldozatává vált személyek sérelmeinek kezelését célzó ellátórendszer hatékonyabbá tétele az állami és nem állami szervezetek helyi együttműködésének kialakításával, valamint az általuk nyújtott szolgáltatások fejlesztésén és összekapcsolásán keresztül. Józsefváros Önkormányzata és Budapest Rendőr-főkapitánysága konzorciumi tagként vett részt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP pályázati felhívásán. A főpályázó Budapest Főváros Kormány Hivatala volt. Az elnyert, utófinanszírozott támogatás több mint 118 millió forint. A kiírás szerint az összeg a benyújtott pályázat tartalma szerint oszlik meg a partnerek között, így Józsefváros Önkormányzata 19,7 millió forint támogatásban részesült, míg a Budapesti Rendőr-főkapitányság a pályázati forrásból mintegy 28 millió forintot fordíthat a rendőrök (azon belül is kiemelten a kerületi áldozatvédelmi referensek) továbbképzésére, továbbá bűnmegelőzési tájékoztató brosúrák, kiadványok, közterületi plakátok és kisfilmek készítésére. A következő oldalakon ennek megfelelően engedjék meg nekem, hogy nagy vonalakban bemutassam milyen tervezett elemeket, és milyen teendőket, feladatokat tartalmaz a 213. március 1. és 215. február 28. között végrehajtandó projektünk. Hírlevelünkhöz jó olvasást, és hasznos időtöltést kívánok, üdvözlettel: Dr. Tóth Tamás r. dandártábornok rendőrségi tanácsos Budapest rendőrfőkapitánya

2 213. május A projekt tartalma Célkitűzések Pályázatunk során azt tűztük ki célul, hogy a projekt megvalósulási helyén, Budapest VIII. kerületében az Áldozatsegítő Osztály, valamint az áldozatsegítési szakterületen kívül dolgozó állami szervezetek, kiemelten a Budapesti Rendőr-főkapitányság (azon belül is a Bűnmegelőzési Osztály és a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság), Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata, továbbá a non-profit szervezetek között szükséges helyi együttműködés rendszerét, és a folyamatos tapasztalatcserét, mint mintarendszert valósítsuk meg a projekt első évében. Ezt követően a kidolgozott eljárási rendet, modellprogramot ismertetjük a főváros többi kerületével és valósítjuk meg a napi munka során. A megvalósítás eszközei A bűnmegelőzés terén, az áldozatok segítése és az ismételt áldozattá válás megelőzése körében való hatékony együttműködés érdekében részletesen meg kell ismernünk egymás tevékenységét, valamint az egyes területeknek a témában szerzett tapasztalatait és módszereit. A különböző szakterületen dolgozó szakemberek részére közös tréningeket (pl. kommunikációs, konfliktuskezelő, stb.), tematikus csoportfoglalkozásokat, esetmegbeszéléseket, szupervíziós foglalkozásokat tartunk. A pályázat kapcsán az áldozatok számára egyéni és csoportos kezelésekre, terápiákra van szükség, amelyeket pszichológus és szociális munkás szakemberek tartanak. Felkészített humán szakembereket és önkéntes segítőket biztosítunk a nem állami szerveknél, akik a sértettet meghallgatják, az otthoni életbe és a társadalmi és munkahelyi visszailleszkedéshez szükséges praktikus tanácsokkal látják el, fizikai segítséget, mentálhigiénés, életvezetési tanácsokat nyújtanak. Fontos cél az áldozattá vált személyek különösen a traumát elszenvedettek közvetlen környezetének (család, szomszédság, munkahelyi környezet, stb.) felkészítése az áldozattal való empatikus bánásmódra, segítésre, az áldozat élethelyzetének átérzésére, visszafogadására, bevonásuk az áldozat rehabilitációjába.

3 213. május Konferenciák A TÁMOP C-11/1 projekt tervezett ünnepélyes nyitókonferenciája 212. március 26-án került megtartásra. Meghívásra kerültek a projekt megvalósításában résztvevő, és a szakterülethez kapcsolódó egyéb állami, civil szervezetek, a projektben résztvevő munkatársak, valamint a sajtó képviselői. Fontos célja volt e konferenciának a projektnek és céljainak, illetve a program nyújtotta lehetőségek bemutatása, a résztvevők előtt álló feladatok, illetve az eddigi eredmények ismertetése. A tervek között szerepel egy olyan szakmai konferencia a fővárosban működő bíróságok és ügyészségek munkatársainak, melynek célja a bírák, ügyészek felkészítése lesz az áldozatokkal való empatikus bánásmód alkalmazására, valamint arra, hogy megfelelő információval rendelkezzenek az áldozatok számára elérhető szolgáltatásokról, képesek legyenek az erről szóló eredményes tájékoztatásra. Az első évben kialakított modell-program a későbbiekben a főváros többi kerületében is bemutatásra és remélhetőleg bevezetés kerül majd. A kerületekben dolgozó önkormányzati munkatársak, rendőrök, polgárőrök, és egyéb civil szervezetek munkatársai részére konferenciát szervezünk. Az öt alkalommal megrendezésre kerülő 5 kerületi konferencia eseménysorozatra minden alkalommal más-más kerületeket hívunk majd meg. A szervezéskor törekszünk arra, hogy minden egyes rendezvényen az azonos problémákkal küzdő, azonos helyzetben lévő kerületekből hívjunk szakembereket, akik ezúton beszélhetik meg gondjaikat, gyakorlati tapasztalataikat és megoldási javaslataikat. A projektben megvalósított tevékenységek mérése, szociológiai felmérés Fontos feladat, hogy a projekt céljainak megvalósulása különböző módokon mérésre kerüljön. Ennek egyik legfontosabb eszköze lesz a projekt kiemelt megvalósítási helyszínén, Józsefvárosban a lakosság körében készítendő szociológiai felmérés. Célja a projektben megvalósított tevékenységek hatásának mérése. Ennek érdekében figyelemmel kell kísérni a lakosság tájékozottsági szintjének, elégedettségének, biztonságérzetének változását. Az eredmények mérését szolgálja a megvalósításban feladatot vállalt szakemberek, illetve a különböző programokon résztvevők értékelése is. A szociológiai felméréseket megfelelő képzettséggel rendelkező szakember, illetve szervezet végzi.

4 213. május Szupervízió a résztvevő szakembereknek A stresszről és a kiégési (burnout) szindrómáról szóló pszichológiai kutatási eredmények feltárták, hogy megfelelő támogatás nélkül nem lehet a segítő foglalkozásokban hosszú távon eredményesen dolgozni. A szupervíziós megbeszélések középpontjába az eseten, az esethozón, az esethozó fejlődésén túl bekerültek az intézményi és más, a szociális munka, illetve a segítő munka környezetét illető szociológiai összefüggések is. A szupervízió elősegíti a szakmai önazonosság, kompetencia megerősödését, a szakmai szerepek tisztázását, elősegíti a munkahelyi hatékonyságot, a mentális egészség megerősítését. A szupervízió a leghatékonyabb módszer a segítő szakembereket fenyegető burn-out jelenség, a kiégés kivédésére. Az áldozatokkal kapcsolatba kerülő budapesti szervezetek munkatársainak (az áldozatsegítők, jogi segítségnyújtók, a rendőrség áldozatvédelmi referensei, a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szociális és gyermekvédelmi igazgatás és az ügyfélszolgálat területén tevékenykedő munkatársai számára) indokolt a szupervízió biztosítása. Képzések Mediációs képzés A képzés keretén belül a különböző területen dolgozó szakemberek el fogják sajátítani a mediációs technikákat, mint konfliktuskezelési módszert. A mediációs módszer alapelveinek megismerésével használatának gyakorlati előnyeit hosszú távon lehet majd hasznosítani a rendőrségnél, az önkormányzatnál és az áldozatsegítő szakterületen dolgozók körében. Az akkreditált képzés keretében megszerzett szakképesítést, illetve a megszerzett ismereteket nem csak a program ideje alatt, hanem azon túl is jól fogják tudni hasznosítani a résztvevők napi munkájuk során a konfliktusok rendezésében.

5 213. május Képzés E-learning tananyag alkalmazásával Az áldozatpolitika új irányai Magyarországon című e-learning tananyag igénybevételével is törekszünk empatikusabb, az áldozatok igényeinek leginkább megfelelő, személyre szabott tájékoztatást nyújtani az elérhető nem állami és állami áldozatsegítő szolgáltatásokról, így a sértettek, áldozatok másodlagos viktimizációja elkerülhető, csökkenthető legyen. Tréningek a programok megvalósítóinak Az áldozatokkal kapcsolatba kerülő munkatársak és önkéntesek közös szakmai felkészítése csapatépítéssel egybekötött kommunikációs tréning Célja az áldozatokkal munkájuk során kapcsolatba kerülő, áldozat-, és jogi segítők, rendőrök, valamint nem a szorosan vett áldozatsegítési szakterületen (egészségügy, oktatás, polgárőrség stb.) dolgozók felkészítése az áldozatok számára elérhető szolgáltatásokról szóló információkra és azok átadására. Az áldozatokkal kapcsolatba kerülő, de nem a szorosan vett áldozatsegítő szakterületen dolgozók felkészítése, és az önkéntesek képzése igen széles kört érint a közszférában, a nonprofit szférában és a lakosság körében egyaránt. A közszféra tekintetében elsősorban a családsegítő, a gyermekjóléti szolgálatok, az idősgondozás, a védőnők, a gyermekvédelem, a gyámhivatal munkatársai és a pedagógusok részvételére számítunk. A non-profit szférában, pedig elsősorban a hátrányos helyzetű fiatalokkal, a szenvedélybetegekkel és a hajléktalan emberekkel foglalkozó szervezetekről van szó. A szociális területen dolgozóknál kulcsfontosságú képzési igények közé tartozik az áldozatsegítés, áldozattá válás megelőzését szolgáló ismeretek, a kommunikációs tréning, az agresszió kezelés technikái, illetve a pszichiátriai betegségek jegyeinek felismerése, az ilyen betegekkel történő kommunikáció módszerei. A pedagógusok képzése a célcsoport (gyerek, szülő) különbözősége folytán, hasonló tematikát, de eltérő módszereket igényel. A képzések interaktivitáson és konkrét, a hallgatók által hozott esetek megbeszélésén, eljátszásán, alapulnak. Agresszió-kezelési technikák oktatása, önvédelmi tréning, sértetti önvédelmi csoport szervezése A pályázat két éves futamideje alatt több önvédelmi kurzus kerül megszervezése, melyek célja, hogy a szakterületen dolgozó munkatársak, valamint az áldozati célcsoport magabiztosan, az újonnan megszerzett önvédelmi képességek birtokában dolgozhasson.

6 213. május A sértetti csoportokba elsősorban különböző erőszakos bűncselekmények (testi sértés, rablás stb.) sértettjei kapnak meghívást, de tagjai lehetnek olyan közvetlen családtagok, közeli rokonok, illetve munkatársak is, akik az erőszakos bűncselekmény elkövetése után veszélyben érzik magukat. Konfliktuskezelő tréning Az önvédelmi képességet nem csak fizikai erőnlét és technikai tudás megszerzésével lehet kialakítani, illetve fokozni, hanem új, úgynevezett konfliktuskezelő kurzusokon is fejleszthetők olyan kompetenciák, melyek segítenek a szubjektív biztonságérzet megerősödésében és ténylegesen is védőfaktorok az egyén életében. Olyan speciális, fizikai erőszakot, közvetlen kontaktust elkerülő, erőszakmentes megoldásokat kínáló csoportok alakulnak, melyek nagyszerű lehetőséget kínálnak arra, hogy a pályázatban résztvevő célcsoportok kialakítsák konfliktuskezelő, helyzetmegoldó képességüket. A speciális képességek megszerzésén túl jól használható írásos háttéranyag is készül az erőszakmenetes konfliktuskezelés elsajátításához. Tematikus csoportfoglalkozások szakembereknek és áldozatoknak, illetve környezetüknek Fontos a területen dolgozó szakemberek közötti tapasztalatcsere, interdiszciplináris (különböző szakterületek munkatársainak közös) felkészítése, valamennyi a bűnmegelőzésben és áldozatsegítésben szerepet játszó szervezet kölcsönös megismerése. A pályázat keretein belül biztosítottak lesznek csoportos kezelések, terápiák, az áldozatok számára mentálhigiénés, pszichológus és szociális munkás szakember által, az alábbi területeken: önismeret, jog, érzelmi intelligencia fejlesztése, kommunikáció, önsegítés, szociális készség fejlesztés, az áldozatok felé mutatott empátia, életvezetési ismeretek (ügyintézés, pénzgazdálkodás, megtakarítási formák, háztartásvezetés, gyermeknevelés, gondozás). E területen előtérbe kerül az áldozat környezete is. A hozzátartozó, rokon, szomszéd, ismerős fenyegetettsége vagy bűncselekmény áldozatává válását követően nyilvánvalóan sok laikusban fogalmazódik meg a hogyan segítsek? kérdése. Ezért a képzés a kialakult akut helyzetekhez fog igazodni, s ennek megfelelően meghirdetett tanácsadás formájában, egyénre szabva tud segítséget nyújtani a hozzátartozóknak, ismerősöknek.

7 213. május Előadások, tájékoztatók tartása Bűnmegelőzési és egyéb tájékoztató előadások, rendőrök, bűnmegelőzési, áldozatsegítő szakemberek részvételével, felnőtteknek és gyermekeknek, mely célja az ismeretek átadása, szituációk bemutatása, a közönség bevonásával. Fő téma: az áldozattá válás megelőzése, illetve az áldozat segítésének módjai a sérelmek feldolgozására. Az előadásoknak elsősorban nyugdíjas klubok, Családsegítő Központok, valamint Gyermekjóléti Központok adnak majd helyet, de a BRFK valamennyi kerületi áldozatvédelmi referense is tart tájékoztatókat, iskolákban, óvodákban, szociális intézményekben, sőt a kollégák ez irányú felkészültségéről is gondoskodik majd. Egyéni programok, poszttraumás stressz kezelése, jogi, életvezetési tanácsadás Azok számára, akik csoportfoglalkozáson nem vesznek részt, egyéni fejlesztő programok kerülnek megszervezésre. Ezek mentálhigiénés, pszichológus és szociális munkás szakember által nyújtott egyéni és csoportos trauma feldolgozó foglalkozások, az áldozattá vált személyeknek, és közvetlen környezetüknek. A poszttraumás stressz zavar rendkívül romboló hatású lehet. A betegség bárkinél előfordulhat, aki átélt valamilyen félelemkeltő eseményt vagy megpróbáltatást, amelynek része valamilyen fizikai vagy lelki trauma. A betegség kockázatának a bűncselekmények áldozatai és szemtanúi, az áldozatok családtagjai is ki vannak téve. A poszttraumás stressz szindróma súlyos, többnyire kedvezőtlen kimenetelű betegség, gyakori szövődmény a depresszió, az alkoholizmus, az öngyilkosság, illetve előfordul a kedvezőtlen személyiségváltozás (agresszív, antiszociális fejlődés) is. Itt az akut segítségnyújtás fontos, azaz az áldozattá vált személy hozzátartozójának, ismerősének felkészítése, szükség esetén terápiája. A foglakozásokat a megfelelő végzettségű, a területet jól ismerő szakemberek fogják tartani.

8 213. május A MEJOK komplex áldozat- és családgondozó programja A projekt során kiemelkedő a MEJOK alapítvánnyal való együttműködés. A szervezet munkatársainak tapasztalatai szerint, a prostitúcióban érintett klienseik kiskorú gyermekük ellátása, lakhatásuk bizonytalansága, jövedelem nélküliségük, droghasználatuk, fizikai bántalmazottságuk, stb. miatt fokozottan veszélyeztetettek, ezért részükre, illetve életformájuk szempontjait messzemenően figyelembe véve, komplex segítő szolgáltatások kerülnek kialakításra. A komplex program fő elemei a koordináció az ellátásban, pszichológus illetve pszichoterapeuta alkalmazása a segítségnyújtásban, valamint írásos és szóbeli tájékoztatók. Települési mediációs programelem-kísérlet A VIII. kerületben élők szociális és kulturális helyzetét figyelembe véve, a konfliktusok megoldását célzó mediációs program speciális szempontok szerint valósul meg. Eszerint a települési konfliktusok elemzését követően a sikeres beavatkozással kecsegtető konfliktustípusok meghatározása kerülnek és kísérleti probléma kezelési eljárások indulnak. A települési mediációs módszerek kiterjesztésre kerülnek a jó példák tekintetében, így a mediáción alapuló békés megoldási formákat a lakosság is elsajátíthatja. Büntetőeljáráson kívüli mediációs, resztoratív, helyreállító eljárásokban való részvétel Az általános iskolákban kialakuló diák-pedagógus-szülő közötti konfliktusok kezelésében jelentős eredményeket lehet elérni, amennyiben szakemberek megfelelő óraszámban menedzselhetnek egy-egy konfliktushelyzetet. Az iskolai konfliktusokban résztvevő diákok, pedagógusok részére mediációs foglalkozások tartásával enyhíthetőek a feszültségek. A felnőtt és a gyermekkorú lakossági konfliktusok mediációval történő kezelése az Őszirózsa Gondozó Szolgálat, a JCSGYK ügyfelei körében valósul meg.

9 213. május Részvétel rendezvényeken A Józsefvárosi Önkormányzat nagyobb rendezvényein, mint például az egészségnap, a bűnmegelőzési, rendészeti nap, a gyermeknap, megismerhetővé válnak a projekt céljai és eredményei. Sziget fesztivál Közép-Európa egyik legnagyobb rendezvénye is lehetőséget kínál a áldozatsegítési tevékenység bemutatására. bűnmegelőzési és A fesztivál egyik legismertebb része az úgynevezett CIVIL FALU, ahol társadalmi és civil szervezeteken túl különféle civil és társadalmi célú programok is bemutatkozhatnak. A Budapesti Rendőr-főkapitányság már 2 óta rendszeres részvevője a fesztiválnak, de nemcsak mint a közbiztonság fenntartásáért felelős rendőrhatóság, hanem mint a bűn- és balesetmegelőzési ismeretek közvetítője. Az áldozatsegítő szolgálat megalakulását követően szintén minden évben jelen volt, külön szolgáltatásként helyszíni áldozatsegítésre is sor került. Ügyfélfogadás Az Áldozatsegítő Osztálynál heti négy napon van lehetőség személyes segítségkérésre, de valamennyi napon kaphatnak az ide fordulók telefonos tájékoztatást. Zöld szám is működik általános tájékoztatással. A Budapesti Rendőr-főkapitányság székhelyén panaszirodát működtet, ahol az általános tájékoztatáson túl, a bűncselekmények sértettjeinek lehetőségük van feljelentésüket is megtenni. Ezen kívül valamennyi kerületi rendőrkapitányságon ügyelet működik ugyanezen céllal. A tervek szerint a Józsefvárosi Önkormányzat Szociális, Gyermekvédelmi Irodájában, valamint Okmányirodájában áldozatsegítéssel és bűnmegelőzéssel kapcsolatos információszolgáltatást nyújtanának. A projekt során kiképzett ügyintézők a szolgáltatással kapcsolatos ismereteket, tájékoztató anyagokat biztosítanak a hozzájuk fordulóknak.

10 213. május Segítségnyújtás a szabálysértést elszenvedőknek A tulajdon elleni szabálysértések elszenvedői, amennyiben számukra a cselekmény súlyos jogkövetkezménnyel jár, úgy valamely szervezetet felkeresik, és így a probléma megoldásában a szakemberek segítséget nyújthatnak. Fontos támogatás lehet például a személyi iratok eltulajdonítása esetén az ezek pótlásához alkalmazható illetékmentesség biztosítás, kisebb de alacsony jövedelem esetén mégis jelentős pénzösszeg ellopása esetén, pedig a lehetőségekhez mérten tartós élelmiszercsomag, vagy egyéb adomány, természetbeni juttatás biztosítása. Folyamatos tájékoztatás Fontos a képzések, konferenciák, tréningek és a foglalkozásokon kívül megszerzett és elsajátított elmélet hozzáférhetővé tétele ezért készülnek kiadványok és filmek is. Ennek érdekében nagy mennyiségű tájékoztató anyag elkészítésére kerül sor, mely érthető és áttekinthető lesz, illetve az ügyfelek által elérhető módon kerül elhelyezésre. Kiadványok Felgyorsult világunkban a megszerzett tudás és gyakorlati készségek elsajátítása szinte elengedhetetlen képesség. Azonban fontos megszűrni kitől, milyen forrásból érkeznek az információk, illetve az adott szervezet mögött áll-e gyakorlati segítségnyújtási lehetőség. A hiteles, szakszerű, pontos, és szakemberek által jegyzett információkat szükséges írott formában mindenki számára elérhetően összegyűjteni, és figyelemfelhívó módon kiadni, valamint az állampolgárok számára elérhetővé tenni. Terveink szerint azonos arculattal, úgynevezett Ne légy áldozat munkacímmel jelennek majd meg a színes, informatív, könnyen értelmezhető, figyelemfelhívó kiadványaink. Már a külsőségükben is azonosságot, egységességet tükröző kiadványsorozatról van szó, összeállítás az áldozattá válást, a bűncselekmények okait és a bűnalkalmakat, az áldozatsegítés témakörét dolgozza fel, illetve megelőző tanácsokat tartalmaz. Oktatófilmek Manapság szinte elengedhetetlen feltétel, hogy vizuálisan is megjelenjen egy üzenet. A sok értékes információt hordozó, papír alapú kiadványon túl szükség van audiovizuális megjelenésre is. Az áldozattá válás megelőzése érdekében oktatófilm formájában nyújtunk tájékoztatást, felvilágosítást, az áldozattá válás elkerülésének módszereiről.

11 213. május Ezért kisfilmek készülnek az adott bűncselekmény típusokra levetítve, melyekben rövid, informatív történetek nyújtanak majd segítséget a megelőzési munkában, illetve az áldozatvédelemben is. Szintén ismertető film készül az áldozatsegítés szervezetének és támogatási formáinak bemutatására. Általában valamennyi áldozat kapcsolatba kerül a bírósági rendszerrel, és ennek működésének közérthető formában való bemutatását is célul tűzi ki a projekt. Az elkészített filmek folyamatos vetítésére kerülnek a rendőrségi panaszirodákban, önkormányzati és áldozatvédelmi ügyfélváróban kihelyezett televíziókon. Felmerül a lehetősége annak is, hogy az adott filmek átadásra kerüljenek a helyi, illetve országos médiumoknak is.

12 213. május A Budapesti Rendőr-főkapitányság telefonszámai: BRFK Központi szám: BRFK BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY: 6 (1) Rendőrség: 17 Központi segélyhívó: 112 BRFK SMS-vonal hallássérülteknek: 6 (2) 9-17 Telefontanú (bűncselekmények): 6 (8) Kerületi kapitányságok, rendőrőrsök: I. kerületi Rendőrkapitányság Tel.: II. kerületi Rendőrkapitányság Tel.: III. kerületi Rendőrkapitányság Tel.: Rendőrőrs Békásmegyer Tel.: IV. kerületi Rendőrkapitányság Tel.: Rendőrőrs Káposztásmegyer Tel.: V. kerületi Rendőrkapitányság Tel.: VI. kerületi Rendőrkapitányság Tel.: VII. kerületi Rendőrkapitányság Tel.: VIII. kerületi Rendőrkapitányság Tel.: Rendőrőrs Keleti pályaudvar Tel.: IX. kerületi Rendőrkapitányság Tel.: X. kerületi Rendőrkapitányság Tel.: XI. kerületi Rendőrkapitányság Tel.: Rendőrőrs Őrmező Tel.: XII. kerületi Rendőrkapitányság Tel.: XIII. kerületi Rendőrkapitányság Tel.: Rendőrőrs Újlipótváros Tel.: XIV. kerületi Rendőrkapitányság Tel.: Rendőrőrs Alsórákos Tel.: XV. kerületi Rendőrkapitányság Tel.: XVI. kerületi Rendőrkapitányság Tel.: XVII. kerületi Rendőrkapitányság Tel.: XVIII. kerületi Rendőrkapitányság Tel.: XIX. kerületi Rendőrkapitányság Tel.: XX-XXIII. kerületi Rendőrkapitányság Tel.: Rendőrőrs Soroksár Tel.: XXI. kerületi Rendőrkapitányság Tel.: XXII. kerületi Rendőrkapitányság Tel.: Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Tel.:

BŰNMEGELŐZÉS ÉS ÁLDOZATSEGÍTÉS BUDAPESTEN JÓZSEFVÁROSI MODELLPROGRAMJA. Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer. %()(.

BŰNMEGELŐZÉS ÉS ÁLDOZATSEGÍTÉS BUDAPESTEN JÓZSEFVÁROSI MODELLPROGRAMJA. Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer. %()(. BŰNMEGELŐZÉS ÉS ÁLDOZATSEGÍTÉS BUDAPESTEN JÓZSEFVÁROSI MODELLPROGRAMJA Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer Európai Szociális Alap %()(.7(7e6 $ -g9ė%( 3 TARTALOMJEGYZÉK I. Bűnmegelőzés I. Bűnmegelőzés

Részletesebben

Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll

Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll "Egy jó szó Zuglóban" Zugló Önkormányzata és a Zuglói Polgárőrség Áldozatvédelmi Programja Azonosító szám: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011 Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ TAMOP-5.6.1.C-11/1. ESZTER Közhasznú Alapítvány

SZAKMAI KONCEPCIÓ TAMOP-5.6.1.C-11/1. ESZTER Közhasznú Alapítvány SZAKMAI KONCEPCIÓ TAMOP-5.6.1.C-11/1. ESZTER Közhasznú Alapítvány Mit kezdjen, akit elítélt, de fölmentett később az ég, megvonva tőle a halált, mikor már megadta magát? Kit mindenétől üresen talált a

Részletesebben

Áldozatsegítési együttműködést szabályozó protokoll és eljárásrend

Áldozatsegítési együttműködést szabályozó protokoll és eljárásrend Áldozatsegítési együttműködést szabályozó protokoll és eljárásrend Gyula 2014 1088 Budapest, Múzeum u. 17. Online kiadást jóváhagyta: Szilágyiné dr. Szász Zsuzsanna, Igazságügyi Szolgálat, igazgató 2014.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI és CsaládsegítŐ SZOLGÁLAT 2008. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI és CsaládsegítŐ SZOLGÁLAT 2008. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI és CsaládsegítŐ SZOLGÁLAT 2008. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Készítette Csokonáné Vízkeleti Ildikó intézményvezető Törökbálint, 2009. március 11. Tisztelt Polgármester Úr! Mellékleten megküldőm

Részletesebben

RegioLine Nonprofit Kft. 7622 Pécs, Siklósi út 1. kozpont@regioline.org.hu www.regioline.org.hu www.ujszechenyiterv.gov.hu

RegioLine Nonprofit Kft. 7622 Pécs, Siklósi út 1. kozpont@regioline.org.hu www.regioline.org.hu www.ujszechenyiterv.gov.hu P-02 PROTOKOLL A SZOCIÁLIS-ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÁLDOZATSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓAN TARTALOMJEGYZÉK 1 A PROTOKOLL CÉLJA... 3 2 TERÜLETI ÉRVÉNYESSÉG... 3 3 FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK... 3 4 FELADAT,

Részletesebben

1) Demográfiai helyzetkép:

1) Demográfiai helyzetkép: I. Gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés 2006 évi helyzetének elemzése, és a bűnmegelőzési tevékenység értékelése Fejér megye településein Előadó: Szabó Mónika, a Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási

Részletesebben

2./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeli ellátások:

2./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeli ellátások: B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1./ Demográfiai adatok: Miskolc város népessége a 2006. december 31-i adatok szerint 173.658 fő volt, ebből

Részletesebben

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR POLGÁRMESTERI HÍRLEVÉL 2010. október

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR POLGÁRMESTERI HÍRLEVÉL 2010. október Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR POLGÁRMESTERI HÍRLEVÉL 2010. október BELÜGYMINISZTÉRIUMI PÁLYÁZAT A Belügyminisztérium a Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 1 KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 2013 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó 201 3 114/2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Hazai Intézmények Szociális és Fejlesztési Igazgatóság

Részletesebben

EGY KÚTRA JÁRUNK... Nap Klub Alapítvány ZÁRÓ-ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY

EGY KÚTRA JÁRUNK... Nap Klub Alapítvány ZÁRÓ-ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY A TÁRSADALMI BEFOGADÁS ELŐSEGÍTÉSE A SZOCIÁLIS TERÜLETEN DOLGOZÓ SZAKEMBEREK KÉPZÉSÉVEL Nap Klub Alapítvány EGY KÚTRA JÁRUNK... ZÁRÓ-ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

,,Mosoly Mikrotérségi Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat. 2012. évi beszámolója. Nagymaros

,,Mosoly Mikrotérségi Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat. 2012. évi beszámolója. Nagymaros ,,Mosoly Mikrotérségi Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat 2012. évi beszámolója Nagymaros Beszámoló A korábbi évekhez hasonlóan a 2012-es évben a településen a gyermekjóléti és családsegítő feladatokat

Részletesebben

BŰNMEGELŐZÉSI SZAKEMBEREK ÉS ÖNKÉNTESEK KÉPZÉSE

BŰNMEGELŐZÉSI SZAKEMBEREK ÉS ÖNKÉNTESEK KÉPZÉSE A TÁRSADALMI KOHÉZIÓT ERŐSÍTŐ BŰNMEGELŐZÉSI ÉS REINTEGRÁCIÓS PROGRAMOK MÓDSZERTANI MEGALAPOZÁSA TÁMOP 5.6.2-10/1-2010-0001 KIEMELT PROJEKT BŰNMEGELŐZÉSI SZAKEMBEREK ÉS ÖNKÉNTESEK KÉPZÉSE ALPROJEKT A TÁRSADALMI

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

SEGÍT A FEHÉR GYŰRŰ. 20 éves. a magyar áldozatvédő szervezet

SEGÍT A FEHÉR GYŰRŰ. 20 éves. a magyar áldozatvédő szervezet SEGÍT A FEHÉR GYŰRŰ 20 éves a magyar áldozatvédő szervezet Budapest, 2009 A könyv kiadását támogatta: Szerkesztette: Dr. Baranyó György A kötet szerzői: Dr. Fehér Lenke Fügedi László Jagoschitzné Andreánszky

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

Koordinációs és szervezési főosztály. Általános közzétételi lista. III. Gazdálkodási adatok Koordinációs és Szervezési Főosztály

Koordinációs és szervezési főosztály. Általános közzétételi lista. III. Gazdálkodási adatok Koordinációs és Szervezési Főosztály Koordinációs és szervezési főosztály Általános közzétételi lista III. Gazdálkodási adatok Koordinációs és Szervezési Főosztály A projekt neve: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kormányablakainak

Részletesebben

Családokért Önkormányzati Társulás. Szakmai Program

Családokért Önkormányzati Társulás. Szakmai Program Családokért Önkormányzati Társulás Szakmai Program Tartalomjegyzék 1. A társulás településeinek földrajzi elhelyezkedése, gazdasági, infrastrukturális és társadalmi helyzete... 4 1.1 Demográfiai tendenciák

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

A svájci Weisser Ring és a magyar Fehér Gyűrű Egyesület szakmai konferenciája

A svájci Weisser Ring és a magyar Fehér Gyűrű Egyesület szakmai konferenciája A svájci Weisser Ring és a magyar Fehér Gyűrű Egyesület szakmai konferenciája Balatonfüred, 2012. október 25 26. Budapest, 2012. november Szerkesztette: Dr. Baranyó György A konferencia előadói: Dr. Balázs

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 4/799/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére

11. NAPIREND Ügyiratszám: 4/799/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 4/799/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti és

Részletesebben

A PREVENCIÓ SZÍNTEREI VÁCOTT

A PREVENCIÓ SZÍNTEREI VÁCOTT A PREVENCIÓ SZÍNTEREI VÁCOTT A VÉDŐNŐ ÉS A SZOCIÁLIS MUNKÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSE EGY INTEGRÁLT INTÉZMÉNYBEN 1. Az intézmény felépítése A Szociális Szolgáltatások Háza integrált intézmény, amely a szociális és

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 453-3/2014.

Részletesebben

Zárókiadvány Szociális képzések rendszerének modernizációja

Zárókiadvány Szociális képzések rendszerének modernizációja Szociális képzések rendszerének modernizációja TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001 kiemelt projekt A kiadvány a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001 Szociális képzések rendszerének

Részletesebben

Gyermekjólétis oldalak

Gyermekjólétis oldalak 2008 V. évfolyam, 4. szám Gyermekjólétis oldalak Híreink: SZOCIONET DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MÓDSZERTANI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI CSOPORT Szakmai konferencia a DDRKH és a Borostyánvirág

Részletesebben

Beszámoló a Gondozási Központ, Báta településén végzett 2012 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló a Gondozási Központ, Báta településén végzett 2012 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról 2. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére Beszámoló a Gondozási Központ, Báta településén végzett 2012 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Dr. Katonáné dr. Pehr Erika A gyermekvédelem szerepe és lehetőségei az iskolai erőszak megelőzésében és kezelésében (Szülők szerepe, az iskola, a család felelőssége, a nevelés kérdései témakörben) 1.)

Részletesebben

V. SZAKMÁK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS JÓ GYAKORLATAI. A prevenció színterei Vácott a védőnő és a szociális munkás együttműködése egy integrált intézményben

V. SZAKMÁK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS JÓ GYAKORLATAI. A prevenció színterei Vácott a védőnő és a szociális munkás együttműködése egy integrált intézményben TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Koragyermekkori (0-7 év) program V. SZAKMÁK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS JÓ GYAKORLATAI A prevenció színterei Vácott a védőnő és a szociális munkás együttműködése egy integrált intézményben

Részletesebben

BEVEZETÉS... 4 DÉL-ALFÖLD... 6

BEVEZETÉS... 4 DÉL-ALFÖLD... 6 1 BEVEZETÉS... 4 DÉL-ALFÖLD... 6 DÉL-BÉKÉSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA... 6 "Együtt egymásért" - a Mezőkovácsházai Kistérség alapszolgáltatásainak funkcionális összekapcsolásáért... 6 KISKŐRÖS VÁROS

Részletesebben

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 2014. január BUDAPEST

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 2014. január BUDAPEST 214. január ÚJÉVI VISSZATEKINTÉS Túl vagyunk az ünnepeken, s a meghitt, családi légkörben eltöltött kellemes pillanatok után bizony ismét a munkáé a főszerep. A január az újévi fogadalmak után mindig egy

Részletesebben