NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ ÉS KUTATÓ KÖZPONT SAVARIA ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY. 9.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ ÉS KUTATÓ KÖZPONT SAVARIA ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY. 9."

Átírás

1 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ ÉS KUTATÓ KÖZPONT SAVARIA ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 9. évfolym számár 2012/2013. TANÉV ISKOLAI FORDULÓ eemer A tnuló neve: Az iskoláj neve: Az iskoláj íme: A felkészítı tnár neve: Elért pontszám: A feltlp összeállítój: B. Blogh Év, szktnásó 1 (2012.eemer 5.)

2 Nyugt-Mgyrországi Egyetem Regionális Pegógii Szolgálttó és Kuttó Központ SAVARIA ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY iskoli foruló - 9. évfolym Keves Versenyzı! Válszit olvshtón írj le! Hi esetén egyértelmően - egy áthúzássl - jvítson! 1. Írjon I-t z igz, H-t hmis állítás elé! ) Az egyiptomi történetírók szerint z elsı fáró Ménész volt. ) Az egyiptomik meghtározták isteneik htáskörét és feltit. ) Az egyiptomik sillgászti és vllási nptár z évet három évszkr osztott: het (árás), peret (srjás), semu (forróság) ) Az egyiptomiknál hosszmérték lpegysége királyi könyök (52,3 m), ezeket tenyerekre és ujjk- r osztották. Mértékrenszerük összességéen tízes lpú. e) A Kr.e. XVIII. százr Mezopotámián legfontos központtá Tigris prtján álló B ili vált. e g i k f h j f) Sul központosított htlmt, e héer állm teljes egyesítésére Dávi iején (Kr.e. X. sz.) került sor. /11 g) A fıníiik legfontos kulturális hgyték 22 másslhngzót trtlmzó hngjelölı írás. h) A perzsák nem irtották ki, nem eportálták meghóított országok lkosságát, vezetıit, meghgyták ıket szokásikn, vllásukn. i) A rhmnizmus lélekvánorlás (reinkrnáió) mellett fontosnk trtott vágykról vló lemonást is, hiszen hitük szerint ezek okozzák szenveést. j) Kín kereskeelmének fı ikkei porelán és selyem. A kereskeı krvánok elsısorn Iniá, Hellsz és Rómá szállították értékes árujukt. k) A görög templomokt élénk színekkel (kék, vörös, rny) festették, ezzel emelték ki márvány szépségét. 2. KAKUKKTOJÁS Húzz lá sor nem illı elemet! Inokolj válsztását rövien! ) Xerxész, Árhám, Dreiosz ) Miltiész, Themisztoklész, Szolón /4 ) Minósz, Trój, Prisz ) Pllsz Athéné, Lo e, Thot 3. Írj soronként közös jellemzıt z tok utáni vonlr! ) Hmmurpi, Drkon, Liínius ) geometrikus, feketelkos, vöröslkos /4 ) rhmnák (ppok), kstriják (ktoni elıkelık), visják (közrenőek) ) Szemirmisz függıkertje, Rhooszi kolosszus, olimpii Zeusz-szoor

3 Nyugt-Mgyrországi Egyetem Regionális Pegógii Szolgálttó és Kuttó Központ SAVARIA ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY iskoli foruló - 9. évfolym 4. A Írj forrásrészlet szerzıjének nevét megott listáól z iézet utáni vonlr! Augustus, Hérootosz, Vrro, Plutrkhos,Ciero, Hmmurpi, Arisztotelész,Démoszthenész, Cesr A) lzsmozás mikor hsüreget kitisztították és pálmorrl kimosták,összetört füstölıszerekkel újr kitisztítják, s z ltestet összetört és tiszt mürrhávl, ksziávl és tömjén kivételével minenfélüstölıszerrel megtöltve,újr evrrják. B) Peiszisztrtosz z állm ügyeit mértéktrtón vezette, és inká lkotmányosn, mint türnnosz mójár vétkesek irányán is megosátó nem terhelte meg tömegeket semmivel, hnem minig ékét teremtett és iztosított elsı nyuglmt C)..A sesemı felnevelése nem z p elátásától függött, hnem el kellett vinni z összejöveteleik helyére,hol legiıseek szemügyre vették gyermeket. H erısnek tlálták, kiutltk neki egy fölrot kilenezerıl és elrenelték felnevelését. H senevész és iétlen volt, kivitték Tügetoszr D) h vlki eszél Philipposz ellen sejthették-e,hogy eıl j lesz? és mégis,miután rövi ieig élvezték másét, végül megfosztott ıket sjátjuktól is; rútul és súfosn veszett el hzájuk. Nemsk fegyver gyızött felettük,e el is árulták ıket e /5 4. B Írj nnk részletnek etőjelét négyzete, mely spártikról szól! 5. Mutss e mellékelt kép és ismeretei lpján z egyiptomi hitvilágot! 2 e /5 2 (2012.eemer 5.)

4 Nyugt-Mgyrországi Egyetem Regionális Pegógii Szolgálttó és Kuttó Központ SAVARIA ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY iskoli foruló - 9. évfolym 6. Egészítse ki z ttiki ünnepekrıl szóló hiányos szöveget mellékelt kifejezések felhsználásávl! Peplosz, mphor, Július,ugusztus,Hér,Aphroité,Pllsz Athéné,áloztot,tíz elfin,száz ökör,hófehér ik,jó házól vló lányokt,jó házól vló fiúkt, sztrtégosz, rkhón, Akropolisz, A () tiszteletére trtott szertrtások különleges fontosságúk voltk. Az ttiki év n () kezıött hektomeion hónppl (ez görögül () felálozás). pnthéni elıtt kilen hónppl ergsztinákt, () íztk meg szent (e) (köpeny) elkészítésével A körmenet pitér felé trtott,hol Athén egyik fıíráj,z (f) várt. A menet z (g) felé vette útját. A szent sziklár érkezve sztéri oltár elıtt (h) muttott e Írj vonlr, melyik híres ellenfelekrıl szól leírás! Mrthónnál z thénik gyızeelmesketek fınyi ellenséggel szemen. ) ) Itt fekszünk, Vánor. Vi hírül spártiknk: Megseleketük, mit megkövetelt hz g h /8 /6 ) ) Az elsı összespás Grnikosz folyónál történt. Isszosznál király vezettıerıket is legyızte fitl urlkoó. e) f) 8. Nevezze meg két oszlopfıt! /4 4 5 Mien különöznek egymástól? ) ) (-) 3 C. Brotin - J. Bovot: Az ókori Egyiptom és Hellsz története p. 4 Száry Miklós Történelem II. könyvéhez. Bupest: Nemzeti Tnkönyvkió CD 5 Száry Miklós Történelem II. könyvéhez. Bupest: Nemzeti Tnkönyvkió CD

5 Nyugt-Mgyrországi Egyetem Regionális Pegógii Szolgálttó és Kuttó Központ SAVARIA ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY iskoli foruló - 9. évfolym 9. Nevezze meg melyik korszkhoz, kultúrához (pl. egyiptomi) trtoznk z lái építészeti lkotások, s zt is, milyen élr/ funkiór készültek! /4 6 7 korszk, kultúr ) ) él, funkió ) ) 10. Hiás informáiókt trtlmz z lái szöveg. Írj e tálázt hiás informáiók jvított változtát! Az ósrszolgság prolémáját Kr.e. 594.év sztrtégosz, Szolón olott meg. Szolón elsı nyilvános szereplése Szlmisz szigetének visszfogllásár írt lelkesítı költeményeihez kpsolóik. Arkhóni megízását és törvényhozó htlmát zért kpt, hogy olj meg poliszn kilkult feszült helyzetet. Intézkeései: növelte fennálló ósságokt ( teherlerázás=szeiszekthei).megszüntette z ósrszolgságot, megkezte külfölre állmköltségen elott thénik kiváltását. A lkosságot születés szerint osztott ktegóriák rkóni vgyoni ktegóriák helyett (timokrtikus társlom létrejötte) A társlom elsı soportjá z 1000 mérı jöveelmőek, másoik 300 és 500 mérı közötti jöveelmőek trtoztk. A hrmik soport trtoztk lovsok( mérı), negyeike 200 mérı lttik. A eosztás t z ófizetés lpját, eszerint teljesítettek ktoni szolgáltot Az elsı két osztály tgji lovsok, hrmiké nehéz fegyverzető gylogosok (hopliták), negyeik hjók legénységét, illetve könnyő fegyverzető gylogságot t. A hivtlviselés is ezen eosztáson lpult. Azokt, kik városn kilkuló pártviszály során egyik soporthoz sem stlkoztk,megjutlmzt polgárjoggl> ezzel tutos politizálásr kívánt szokttni lkosságot. Bevezette végrenelkezés jogát gyermektelenek számár A gzság felvirágozttását szolgált, hogy kötelezte szülıket, hogy gyermekeiket vlmilyen mesterségre tníttssák A teljes értékő polgárjognk már nem volt feltétele föltuljon, théni polgár volt z, kinek minkét szülıje sz görög. Szolón mőköése nyomán megváltozott polisz foglm. A nemzetségi összetrtozássl szemen poliszpolgárok összetrtozás került elıtére. 8 g /7 ) ) ) ) e) f) g) Hiás informáió Jvítás 6 (2012.eemer 5.) 7 (2012.eemer 5.) 8 Kertész István: Hellén állmférfik. Bupest: Kossuth, (A világtörténelem ngy ngyji)

6 Nyugt-Mgyrországi Egyetem Regionális Pegógii Szolgálttó és Kuttó Központ SAVARIA ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY iskoli foruló - 9. évfolym 11. REJTVÉNY Írj e soronként meghtározásnk megfelelı megolásokt! ) Kiszolgált kton z ókori Rómán ) Ktoni egység z ókori Rómán ) Fı tisztségviselı Rómán ) Arénákn hroló rszolg e) Buh áltl tökéletesnek gonolt állpot f) Sull áltl összeállított prosriptios vgy hlál g) Neves görög szorász h) Három evezısoros görög hjó i) Pleejusok politiki jog j) Görög nıi viselet k) Kenyeret és irkuszt! Pnem et.. l) Görög fölistennı m) g h i j k l m n o p q /17 n) A mont jelentése: o) Ki mont? p) Milyen esemény lklmáól hngozhtott el? q) Milyen funkiój lett történelmi személyiségnek z említett esemény után? 12.A Fogllj össze ismeretei és mellékelt forrás lpján Kleiszthenész jelentıségét z théni politiki életen! A olgok lefolyás.minen egyes emer fogott egy seréprot,és ráírt,hogy kit kr eltávolítni polgárok közül,mj ovitte z gor egy izonyos helyére zt,kit legtöen írtk fel, tíz évre kiutsították,e úgy,hogy z illetı megmrt jvi élvezetéen. (Plutrkhosz) e f

7 Nyugt-Mgyrországi Egyetem Regionális Pegógii Szolgálttó és Kuttó Központ SAVARIA ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY iskoli foruló - 9. évfolym 12.B Fogllj össze ismeretei és mellékelt források lpján Mrius hseregreformjánk jellemzıit! 9 Szerkezetileg két, egyenként 100 fıs enturi lkotott egy mnipulust, három mnipulusól peig egy új egységet, ohors-ot hozták létre, ez képezte késıieken z lpvetı tktiki egységet. Mg légió 10 ohorsól állt össze, így elméletileg fı lkott zt g h i j k / ESSZÉ Mutss e görög hétköznpokt ismeretei és források lpján! Válszán térjen ki z öltözköésre, étkezésre, lkhelyre, szórkozásr (pl. színház)! 10 Az olümpii vgy püthii gyızelem és áltlán minenféle siker, tuás és gyönyör sk ngy szenveés árán érhetı el (Antiphónosz) Ninsen irigye,övé iséret, Ki gyız Olümpián (Pinrosz) (2012.eemer 5.) 10 (2012.eemer 5.) 11 (2012.eemer 5.) 12 (2012.eemer 5.)

8 Nyugt-Mgyrországi Egyetem Regionális Pegógii Szolgálttó és Kuttó Központ SAVARIA ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY iskoli foruló - 9. évfolym g h i j k l m n /14 Jvító tnár neve: Elért pontszám: / 100 pont

Mintafeladatsor. Ismerd fel a szabályt, majd folytasd a sort még két elemmel! Ügyelj a szófajra is! Toldalékos szavakat nem írhatsz!

Mintafeladatsor. Ismerd fel a szabályt, majd folytasd a sort még két elemmel! Ügyelj a szófajra is! Toldalékos szavakat nem írhatsz! MRO Histori Telefon: 06-1/336-1656 E-mil: info@felvesznek.hu Mintfeltsor 1. Ismer fel szályt, mj folyts sort még két elemmel! Ügyelj szófjr is! Tollékos szvkt nem írhtsz! ) rk, rát, rár,...,... ) megolvs,

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym MNy1 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2013. jnuár 19. 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A

Részletesebben

Történelem adattár a harmadik évfolyam számára. I. Ókor. 1. Fogalmak

Történelem adattár a harmadik évfolyam számára. I. Ókor. 1. Fogalmak Történelem adattár a harmadik évfolyam számára I. Ókor Állam 1. Fogalmak Állattenyésztés Amfiteátrum Apostol Arisztokrácia Barbár Biblia Birodalom Brahmanizmus (hinduizmus) Bronzkor Buddhizmus Colonus

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMNy1 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2012. jnuár 20. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A

Részletesebben

A tűznek nem szabad kialudni

A tűznek nem szabad kialudni XVI. évfolym, 4. szám (53.) A 2007. december A tűznek nem szbd kiludni Régi tervem volt, hogy z ecsédi könyvtárbn helytörténeti témábn rendezzünk ismeretterjesztő elődásokt, de úgy gondoltm, hogy érdemes

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok!

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok! KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 1.-2. SZÁM Tisztelt Válsztópolgárok! Már több forrásból is értesülhettek rról, hogy köztárssági elnök 2010. április 11 - re és 25 -re tűzte ki z országgyűlési képviselők megválsztásánk

Részletesebben

Matematika emelt szintû érettségi témakörök 2011. Összeállította: Kovácsné Németh Sarolta (gimnáziumi tanár)

Matematika emelt szintû érettségi témakörök 2011. Összeállította: Kovácsné Németh Sarolta (gimnáziumi tanár) Mtemtik emelt szintû érettségi témkörök 0 Összeállított: Kovácsné Németh Srolt (gimnáziumi tnár) Tájékozttó vizsgázóknk szóeli vizsg leírás: z emelt szintû szóeli vizsg z Okttási Hivtl áltl kidott tételsor

Részletesebben

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2)

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 5. Á P R I L I S BOLDIZSÁR IVÁN Színház és nemzeti tudt (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMNy1 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggonozó változt 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 12. szám - 2013. december ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes Krácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! Az év vége közeledtével jó gzd is

Részletesebben

Szentmihályi. Lecturis salutem üdvözlet az olvasónak!

Szentmihályi. Lecturis salutem üdvözlet az olvasónak! Szentmihályi Életünk Rákosszentmihályi Plébáni lpj 2010. október 3., Szent Mihály búcsú Lecturis slutem üdvözlet z olvsónk! Ezzel klsszikus köszöntsel kezdték jánlni műveiket régi ngy írók z olvsóiknk.

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester A MEZŐZOMBORI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA III. évfolym 1. szám 2013. március kon t á g ség t l ü z s é K Cikk 10. oldlon k n u t r á j ócson p i r á M Cikk 3. oldlon SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright Háborúk, technikák járványok, A TÁRSADALMAK FÁTUMAI Jred Dimond Az eredeti mű címe Guns, Germs, nd Steel: the ftes of humn societies Copyright Jred Dimond, 1997. All rights reserved Copyright Hungrin trnsltion

Részletesebben

Ő CSÉNYI. Emlékfa avatás 1 MAJÁLIS. Anyák napjára. 2008. április. 2008. áprilisi szám

Ő CSÉNYI. Emlékfa avatás 1 MAJÁLIS. Anyák napjára. 2008. április. 2008. áprilisi szám 2008.áprilisi szám Ő CSÉNYI H ÍRMONDÓ Emlékf vtás 00 2008. április Trtlom: 2008. április 12-én 14 órkor került sor z emlékf vtásr Református templom kertjében. A Hősök terén lévő kopjfát 2007. június 11-én

Részletesebben

BÉRCZES MIHÁLY LÁNG ERZSÉBET

BÉRCZES MIHÁLY LÁNG ERZSÉBET BÉRCZES MIHÁLY LÁNG ERZSÉBET Megoldások Történelem feladatgyűjtemény a középiskolák számára I. A kezdetektől 1490-ig Műszaki kiadó, Budapest TORI_megoldas.indd 1 2013.08.13. 14:40:35 2 TORI_megoldas.indd

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár : ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. Minden

Részletesebben

Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom

Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom ib X. évfolym 26. szám. r 20 fillér. Komárom, 1938. június 25. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egz évre 10 P. 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. Megjelenik m i n d e n Komárom, Igmándi-ut 23. Felelős szerkesztő:

Részletesebben

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én.

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én. Hírlevél XVI. évfolym 206-207. szám 2011. július-ugusztus A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Szeptember végén szvlóverseny A Bács-Kiskun

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2013. jnuár 24. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Faluház és szolgálati lakás Lakossági fórumok

Faluház és szolgálati lakás Lakossági fórumok Biri Község Önkormányztánk független lpj Brátim! Tisztelt Birisiek! Az ezredfordulót követő tizenegyedik év decembere vn. A múlt évhez hsonlón most is megállpíthtjuk: ez z esztendő is gyorsn elszldt. De

Részletesebben

Farkas Szilárd. e közigazgatási szakmérnök jelölt. szakdolgozat feladatkiírása 2010 2011 es tanév

Farkas Szilárd. e közigazgatási szakmérnök jelölt. szakdolgozat feladatkiírása 2010 2011 es tanév PANNON EGYETEM Felnőttképzési Intézet 8201 Veszprém, Egyetem u. 10. Dr. Fogrsi István szkvezető Alklmzott Gzdságtn Tnszék Frks Szilárd e közigzgtási szkmérnök jelölt szkdolgozt feldtkiírás 2010 2011 es

Részletesebben

Kóta Béla: A PIRAMISOK TANULSÁGA. Matematikai visszafoglaló.

Kóta Béla: A PIRAMISOK TANULSÁGA. Matematikai visszafoglaló. P6.sz. #1. Kót Bél. 006.10.16./19:56 Kezdés: 004. július. :6 H pedig egyszerre tö mesterség feltlálásáról vn szó, melyek közül némelyek z életszükségletekre, mások pedig szemlélődő élet örömeire vontkoznk,

Részletesebben

I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnháza.^3i

I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnháza.^3i 548 VASÁBKAPI 33. SZÁM. 1895. 42. ÉVFOLYAM. Augusztus 22-én nyilik meg IV., Kossuth Ljos-utcz 9. «WALLA JÓZSEF mozik és ezementáru-gyár építési nygok rktár Budpest, VII. ker, Rottenbiller-utcz 13. sz.

Részletesebben

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l ". Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t.

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l . Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t. / 0 X. évfolym 36. szám. r 20 fillér. 1938. szeptember 3. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egész évre 10 P. Félévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m á r 20 f i l l. Megjelenik minden Igmándi-ut

Részletesebben

LVI. évfolyam 6. szám 201

LVI. évfolyam 6. szám 201 LVI. évfolym 6. szám 201 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE Közlekedéstudományi Egyesület tudományos folyóirt VERKEHRSWISSENSCHAFTLICHE RUNDSCHAU Zeitschrift des Ungrischen Vereins für Verkehrwissenschft REVUE

Részletesebben

Steinschneider Jakab

Steinschneider Jakab SZÁM. 890. xxxvn. ÉVFOLYM VSÁRNPI UJSÁG. 80 legjobb rczporok Leichner lpítttott 405 ' KI NEM TUDJ, Ihogy sok hirdetett gyógyszer kbzfll 'melyik felelne meg leginkább betegsége Tnek z kérje zonnl levelező-lpon

Részletesebben