MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára"

Átírás

1 8. évfolym MNy1 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár jnuár :00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr összesen 45 pere vn. Az utolsó (10.) feltr leglá peret szánj! Jó munkát kívánunk! jnuár 19.

2 8. évfolym MNy1 feltlp / jnuár 19.

3 8. évfolym MNy1 feltlp / 3 1. Tolj e egy-egy etűt következő szvk elsejée úgy, hogy új értelmes szó keletkezzen! Az új szót ír pontsorr! pl.: BUTA BUKTA vgy KERT KERET A) LÁMA. B) MANÓ. C) PERC. 2. Párosíts kifejezéseket jelentésekkel! Válsz ki, és ír kifejezések mellé pontozott vonlr megfelelő számot! Vigyázz, három jelentés kimr! ). ujjt húz vele 1. utolér, elfog ). szeme sem áll jól 2. rossz híre vn ). leveszi ról kezét 3. kiáll z igzáért ). nykon síp 4. elszomoroik, szomorú lesz e). ujjl mutogtnk rá 5. eleköt 6. sintln 7. nem áll mellette 8. kiválsztják 3. ) Milyen kommunikáiós helyzeten (eszéhelyzeten) hngozhtott el z lái városi páreszé?... e Jöjjenek gyorsn, ngy j vn! Hová kell mennünk? Kiso ön? A másoik szomszé, szomszé vgyok. Honnn eszél, urm? Innen, telefonfülkéől. De hol vn z fülke? A post előtt. ) Miért nem érhette el élját telefonáló? A köszönés/elköszönés elmrásán kívül nevezz meg két hiányosságot! 1. hi 2. hi jnuár 19.

4 8. évfolym MNy1 feltlp / 4 4. ) Milyen montrész következő montokn -vl/-vel rgos szó? Ír pontozott vonlkr montrész pontos megnevezését (pl. helyhtározó)! (Mgnk segítségül elemezhete montokt.) A) Toli jó késsel ipót fölszelte, B) S ipóvl húst jóízűen nyelte. C) Vitték királyhoz Tolit ngy pompávl. D) Nyugtávl isér npot. E) Még sosem fogllkozott elméleti kérésekkel. ) Alkoss két különöző szórenű montot z összes megott szó felhsználásávl úgy, hogy montok jelentése igzolj megott állításokt! A megolásokt ír pontozott vonlr megfelelő következtetések elé!, sk, Jnsi, nyersen, prisomot, szereti A)..., testvérei nem. B), pprikát nem. 5. Ír e tálázt megfelelő számot szerint, hogy milyen másslhngzót kell írni következő szvkn! 1 = rövi 2 = hosszú X = minkettő lehet e f ) ölse ég (s) ) te ik (l) ) szégye (l) ) fő ön (j) e) ját nk (sz) f) tg () jnuár 19.

5 8. évfolym MNy1 feltlp / 5 6. Olvs el figyelmesen Hárs Ernő Vluk ímű versét, mj válszolj kérésekre! Hngok Srki sírnk tájról át z élre égen szállnk vlú úsút árnyk monv hosszú víznek V-en fánk Bárh Ezért jég és jjgt hó lep úgy minent vlú válni mikor mégis ősszel fáj húzni szívnek hlljuk ) Milyen összefüggés vn vers témáj és formáj között? ) Milyen költői eszköz húzni hlljuk? ) Húz lá z egyetlen igz állítást! I. A vers ütemhngsúlyos ritmusú. II. A versen sorok egyáltlán nem rímelnek. 7. A fenti versől keress egy-egy pélát z lái meghtározásokr! ) inultszóól képzett ige.. ) htározói igenév.. ) áltlános névmás.. ) mély hngrenű töes számú főnév: jnuár 19.

6 8. évfolym MNy1 feltlp / 6 8. Népszerű írónk, Lázár Ervin ngyon kevelte játékos névásokt, ezekkel olykor jellemezte is meséinek szereplőit. Erre hozunk most két pélát. ) Ríz Tejeg, norgol óriás z egyik meséen ht üzen egy ételnek. Vjon melyiknek? ) Áttentő Reáz egy rossz rú lk. Hétpróás gzemernek látszik. Tele vn sötétséggel. Vjon melyik két melléknév összevonásáól jött létre neve? Az egyik melléknév: A másik melléknév:.. 9. Olvs el figyelmesen z lái szöveget, mj válszolj kérésekre! SCRABBLE Kártyjáték Szályok (részlet lpján) A kártyjátékot különöző korú és képességű játékosok is játszhtják együtt, kár ngyo soportokn is. A játék során keresztrejtvényekhez hsonló móon egymás kpsolóó szvkt kell lkotni etűkártyák felhsználásávl, melyeknek eltérő pontértékük vn. A játék menete Keverjétek meg lposn kártyákt, és helyezzétek őket etűkkel lefelé z sztlr! A játék kezetén minen játékos húz egy etűkártyát, így htározv meg sorrenet z kez, ki z áéé elejéhez legközele álló etűt húzz. Ezután tegyétek vissz lpokt pkli! Ezt követően minen játékos 7 etűkártyát kp. Az első játékost z órmuttó járásávl megegyező irányn követik töiek. Minen játékos minen kören kártyát serélhet, psszolht, vgy elhelyezhet egy szót z sztlon. Az első játékos két vgy tö etűkártyáj felhsználásávl lehető legjo szót lkotj meg, mj elhelyezi zt z sztlon vízszintes (lról jor olvsv) vgy függőleges (felülről lefelé olvsv) irányn. Átlósn nem lehet szvkt lerkni. A következő játékos z sztlon szereplő szvk ármelyikét kiegészítheti kártyái segítségével úgy, hogy új értelmes szó jöjjön létre. Az egyszerre lerkott összes lpnk egy sorn vgy oszlopn kell elhelyezkenie. Amikor rákerül sor, ármelyik játékos önthet úgy, hogy egy vgy kár z összes kártyáját kiseréli, ám ez eseten sk következő kören kerül újr játék. Ahány kártyát egy játékos lerkott, nnyi új kártyát húz pkliól. Győzelem A játékosok ig játsznk, míg egyikük ki nem rkt vlmennyi lpját, és nem tu új kártyát húzni, mert elfogyott pkli. Ekkor minenki összej kezéen mrt kártyák értékét, és levonj zt összpontszámáól. H z egyik játékos minen lpját kijátszott, töiek kezéen lévő kártyák összértékét hozzáhtj sját pontjihoz. Az győz, kinek legtö pontj vn. Engeélyezett szvk A Mgyr értelmező kéziszótárn tlálhtó ármely szó felhsználhtó, kivéve zokt, melyeknek sk ngy kezőetűs lkj hsználtos, szintén kivéve röviítéseket és rgokt, vlmint kötőjellel írt szvkt. Azok z iegen szvk, melyeket már mgyr nyelv részének tekintünk, szintén felhsználhtók. Szótár vgy szószeet sk kkor hsználhtó, h játékosok z éppen lerkott szvk érvényességét kívánják ellenőrizni. e jnuár 19.

7 8. évfolym MNy1 feltlp / 7 ) Igzk vgy hmisk Srle játékr vontkozó állítások? Húz lá megfelelőt! A) A gyerekek felnőttekkel együtt is játszhtják. igz hmis B) Csk jó helyesírók játszhtják. igz hmis C) Minen kören minenkinek kell lpot húzni. igz hmis D) Az nyertes, ki legtö kártyát tette le. igz hmis E) A szótárrl ellenőrizni lehet szó létezését lerkás előtt. igz hmis ) A következő árán játékosok elhelyezkeését és első húzott etűkártyáját láthto. Htároz meg, ki kezi játékot, és ír pontozott vonlr játékosok játékeli sorrenjét! Gergő M Kt B Bene C Tomi Z Jutk O Az 1. játékos neve:. A 3. játékos neve: Az 5. játékos neve: A 2. játékos neve: A 4. játékos neve: ) Mikor mr ki vlki egy körön elül játékól?. ) Dönts el, érvényesek-e z lái megolások játékn! Krikáz e z érvényes szvkt! FÖLD KB. IZEG-MOZOG RÁDIÓ BALATON e) A kező játékos etűkártyáiól z ÓRA szót szeretné lerkni. A megott lehetőségek közül krikáz e helyeseket! Ó R A Ó R R A R Ó A Ó A R R A A jnuár 19.

8 8. évfolym MNy1 feltlp / Egy 2012-es felmérés szerint tizenévesek 60%- npont internetezik, és kéthrmuk renelkezik leglá egy közösségi ollon sját profilll montn foglmz meg véleményeet erről jelenségről! Muts e z internet, illetve közösségi ollk hsználtánk leglá 2-2 előnyét, illetve hátrányát! e jnuár 19.