Kárpát-medencei magyar műszaki felsőoktatás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kárpát-medencei magyar műszaki felsőoktatás"

Átírás

1 Kárpát-medencei magyar műszaki felsőoktatás Magyar Energia Szimpózium MESZ 2014 Előadás Dr Vajda István egyetemi tanár Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar dékán Automatika Intézet igazgató

2 AZ ÓBUDAI EGYETEMRŐL

3 Az Óbudai Egyetem jellemzői#1 Az Óbudai Egyetem három évszázadon áthúzódó történelmi múlttal rendelkező, jó hírű, országosan és nemzetközileg is ismert és elismert intézmény. Két különböző régióban, három telephelyen folytat képzést; ezek közül kettő a fővárosban található. Az egyetem beiskolázását tekintve országos hatókörű intézmény, több mint hallgatóval. Képzési programjának fő hangsúlya az erős elméleti alapokon nyugvó, gyakorlatorientált, minőségi és magas színvonalú alapképzésen van. A 12 alapszakra épül a nyolc mesterképzési szak, valamint a három doktori iskola.

4 Az Óbudai Egyetem elkötelezettségei és küldetése Az Óbudai Egyetem elkötelezett a magyar nyelvű felsőoktatás, az anyanyelv magas szintű ápolása, az anyanyelvi tudás átadás, a tudomány határok nélküli magyar nyelvű művelése mellett. Az egyetem küldetése, hogy lehetőségeinek maximális kihasználásával ennek megvalósításában tevékenyen részt vegyen. A továbbiakban az egyetem eddigi szerepvállalásának kiemelkedő történéseit foglaljuk össze röviden.

5 HATÁRON TÚLI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS

6 Újvidéki Egyetem#1 A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság február 24-ei ülésén akkreditálta az Óbudai Egyetem mérnök informatika szakirányú mérnöktanár mesterszakát az Újvidéki Egyetem szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karára székhelyen kívüli képzésként. Az Újvidéki Egyetem szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara (MTTK) a pedagógusképzés 230 éves hagyományait átörökítve alakult újjá az egyetem 14. karaként 2006 októberében. A szerbiai oktatási törvények alapján 1991-ben a tanítóképzés főiskolai képzés helyett egyetemi képzés lett, és Zomborban került összevonásra. Hosszú évek megfeszített munkájába került, hogy a magyar pedagógusképzés visszakerüljön természetes közégébe, a tömbmagyarság központjába a vajdasági Szabadkára.

7 Újvidéki Egyetem#2 A Kar pillanatnyilag a vajdasági magyarság egyetlen egyetemi egysége, amely magyar tannyelvű oktatás folytat. A Kar alapításakor stratégiai cél volt, hogy ne csak a tanító- és óvópedagógus képzésben, hanem a tanárképzésben is részt vállaljon, hiszen a vajdasági magyarság körében nagy a minősített pedagógusok hiánya. A Karon végzettek egyúttal a vajdasági magyar értelmiség utánpótlásának természetes forrásai. A képzés 2012 szeptemberében indult, levelező tagozaton, 15 fős tanulókörben, az Újvidéki Egyetemmel kötött együttműködési szerződés alapján. Az órákat az Óbudai Egyetem és a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar oktatói tartják, magyar nyelvű mérnök informatikus mérnöktanári oklevél megszerzését biztosítva a térség már oktató tanárainak és frissen végzetteknek egyaránt.

8 Új képzések Székelyudvarhelyen, könnyűipari mérnöki alapképzési szakon. Az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vette a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán indítandó mechatronikai mérnöki mesterképzési szakunkat is, jövőre indul a képzés.

9 Adományok A Szabadkai Műszaki Főiskola 2007-ben 25 számítógépet kapott egyetemünk jogelődjétől. Ezzel orvosoltuk az informatikai alapú oktatás eszközigényét. A számítógépeket az újonnan felszerelt és átadott informatikai laborban helyezték el a szabadkai testvérintézményben. Újvidéki Egyetem szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Az egyetemünkön immár hagyománnyá vált adományozás keretében 1000 kötet könyvet ajándékoztunk az Újvidéki Egyetem szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tanító és óvópedagógus szakos hallgatói számára. Egy másik határon túli magyar közösség, Kárpátalja is részesült 6000 db könyvadományban. E könyvek a határon túli magyar tanulás és oktatás céljait szolgálják azóta is.

10 KVK Nyári Egyetem Az évente Budapesten megszervezésre kerülő Kandó Kálmán Villamosmérnöki Nyári Egyetemre a Szabadkai Szakfőiskoláról, az Újvidéki Műszaki Egyetemről, a Temesvári Műszaki Egyetemről és a Kolozsvári Műszaki Egyetemről érkeznek rendszeresen hallgatók.

11 TUDOMÁNY HATÁROK NÉLKÜL

12 Előzmények A rendszerváltás előtti idők örökségeként a kilencvenes évek elején a tudományos publikálás jellemzői Magyarországon és a Kárpát-medencében kedvezőtlen képet mutattak. Forráshiány következtében nemzetközi konferencia részvételre csak keveseknek és ritkán adatott lehetőség. A korábbi politikai rendszer izoláltsága miatt nem épülhetett ki kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszer. A nemzetközi tudományos szervezetekbe csak egy szűk kör tudott bekapcsolódni, és esetleg vezető tisztségbe kerülni. Az átlagos, vagy éppen kezdő kutatók nemzetközi publikálási lehetőségei nagyon szűkösek voltak.

13 ÓE küldetés Az Óbudai Egyetem küldetésében célként megfogalmazta, hogy a tudomány fejlesztésével, kutatással hozzá kíván járulni a magyarság és egyben az emberiség fenntartható fejlődéséhez, tudományszervező tevékenységét pedig a Kárpátmedencei magyarság szolgálatába kívánja állítani.

14 ÓE aktivitás Az egyetem és jogelőd intézményei e célok megvalósítása érdekében szisztematikus építkezésbe kezdtek. Ösztönözték és anyagilag is támogatták a munkatársak részvételét nemzetközi konferenciákon, ahol a saját tudományos eredmények bemutatásán túl lehetőség nyílt szakmai kapcsolatrendszer kiépítésére. Ezt követte a nemzetközi szervezetekben aktív bekapcsolódás (IEEE, IFSA, EURO), amely vezető tisztségek betöltéséhez vezetett.

15 ÓE aktivitás példái IEEE Hungary Section Bitó János alelnök Rudas Imre treasurer, alelnök, elnök Kádár Péter treasurer, titkár, alelnök Szakál Anikó treasurer IEEE Industrial Electronics Society Rudas Imre alelnök, Senior AdCom member IEEE System Man and Cybernetics Society Rudas Imre BoG member IFSA (International Fuzzy System Association) Kóczy László elnök Rudas Imre treasurer, alelnök European Operational Research Society (EURO) Working Group on Fuzzy Sets (EUROFUSE) Fodor János társelnök

16 NEMZETKÖZI KONFERENCIÁK

17 ÓE konferencia aktivitás A kilencvenes évek második felében az egyetem nemzetközi tekintélyt kivívott kutatóinak kezdeményezésére, a nemzetközi tudományos élet vezető tudósainak és szervezeteinek szakmai támogatásával több olyan nemzetközi konferencia indult el, melyek sorozattá nőtték ki magukat, és nevük jól csengő minőségi védjeggyé vált és a mai napig vonzó a konferenciák tengerében.

18 ÓE konferencia aktivitás példák Robotics in Alpe-Adria-Danube Region (RAAD) 1996 óta veszünk részt a szervezésében. A magyarországi helyszínek: 5th RAAD Budapest 1996; 11th RAAD Balatonfüred 2002; 15th RAAD Balatonfüred 2006; 19th RAAD Budapest IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems (INES) 1997-ben Budapesten volt az első konferencia. További helyszínek a régióban: INES 1998 Bécs, Ausztria; INES 1999 Stara Lesna (Felsőerdőfalva), Szlovákia; INES 2000 Portoroz, Szlovénia; INES 2002 Opatija, Horvátország; INES 2004 Kolozsvár, Románia; INES 2011 Poprád, Szlovákia. IEEE International Conference on Computational Cybernetics (ICCC) 2003-ban Siófokon volt az első konferencia. További helyszínek a régióban: ICCC 2004 Bécs, Ausztria; ICCC 2008 Stara Lesna (Felsőerdőfalva), Szlovákia; ICCC 2010 Temesvár, Románia; ICCC 2013 Tihany, Magyarország.

19 ÓE konferencia aktivitás eredmények IEEE által szponzoráltak, a szigorú bírálati folyamat után elfogadott cikkek bekerülnek az IEEE Xplore Digitális Könyvtárba, a regisztrációs díjak mérsékeltek, olcsó szállás lehetőségek állnak rendelkezésre, a helyszínek könnyen elérhetők, az utazási költségek alacsonyak.

20 ÓE IEEE és IFAC konferencia aktivitás IEEE International Conference on Mechatronics (ICM 2006), Budapest 4th IEEE International Conference on Intelligent Systems (ISDA 2004) 3rd IEEE International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET 2002) IFAC Symposium on Artificial Intelligence in Real Time Control (AIRTC 2000), Budapest 4th IEEE International Conference on Nonlinear Science and Complexity (NSC 2012), Budapest IEEE International Conference on Emerging elearning Technologies and Applications, (ICETA) Stará Lesná, The High Tatras, Slovakia 3rd International Conference on Cognitive Infocommunications, (Cog InfoCom 2012), Kosice, Slovakia

21 ÓE Báthory-Brassai Konferencia Céljai olyan ötletek felvetése és széles értelemben interdiszciplináris megvitatása, amelyek lehetővé teszik, a magyar nemzet biztonságos kitörését a jelenlegi erkölcsi, gazdasági és pénzügyi világválságból, és amelyek megalapozzák, hogy a globalizáció nyertesei legyünk; a termelőerőt jelentő nemzeti összetartozás és egymásra utaltság tudatának elmélyítése. felsőoktatás-gazdaság kétirányú kapcsolatkeresése és építése, KKV vállalkozásfejlesztés előmozdítása tudás- és technológiatranszferrel.

22 ÓE Báthory-Brassai Konferencia ÓE szerepvállalás Az Óbudai Egyetem a kezdetektől kulcsszerepet vállalt a BBK szervezésében azáltal, hogy a konferencia hivatalos támogatói között szerepelt, az utóbbi két alkalommal a konferencia védnöke az egyetem rektora, a rendezvény helyszínét az egyetem biztosította, és az egyetem munkatársai a szervezőbizottságban, plenáris és szekció-előadóként egyaránt képviselték az intézményt.

23 SZIMPÓZIUMOK

24 Számítási intelligencia# ben született meg az ötlet, hogy teret és lehetőséget kellene teremteni a számítási intelligencia (computational intelligence) témakörben kutató és nagyszerű eredményeket elérő magyar tudósoknak alkossanak a határon innen vagy túl tudományos eredményeik bemutatására Budapesten.

25 Számítási intelligencia#2 Ennek eredményeként 2000-től 2006-ig évente megrendezésre került a Magyar Kutatók Nemzetközi Szimpóziuma (International Symposium of Hungarian Researchers on Computational Intelligence) től a szimpózium neve megváltozott: IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informatics (CINTI). A helyszín továbbra is Budapest, a részvétel nagyon kedvezményes díjhoz kötött, a lehetőségekhez mérten továbbra is ingyen szállást biztosítunk, a szimpózium hivatalos nyelve az angol.

26 Kétoldalúkból sokoldalúk A kétezres évek elején három szomszédos ország tudósaival kialakított szoros szakmai kapcsolatainkra alapozva indítottunk el kétoldalú szimpóziumokat, amelyek aztán nemzetközivé váltak és az informatika témával kibővültek, az érintett két ország mellett Európa és más kontinensek országaiból is vonzották a résztvevőket. Ami pedig ezeknek a szimpóziumoknak az igazi szakmai rangját jelenti, mindhárom az IEEE által szponzorált státuszt kapott.

27 Kassa - Óbuda Kassai Műszaki Egyetem és az Óbudai Egyetem együttműködése révén indult. Slovakian-Hungarian Joint Symposium on Applied Machine Intelligence (SAMI), Herlany (Ránkfürdő), Szlovákia ( ). IEEE International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI), Szlovákia (2007-től)

28 Temesvár - Óbuda A Temesvári Műszaki Egyetem és az Óbudai Egyetem szakmai kapcsolatából nőtt ki. Romanian-Hungarian Joint Symposium on Applied Computational Intelligence (SACI), Románia ( ). IEEE International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics (SACI), Románia (2007-től).

29 Szabadka - Óbuda A Szabadkai Műszaki Szakfőiskola és az Óbudai Egyetem együttműködése alapján indult, és a SAMI és SACI után egy évvel, 2008-ban vált IEEE által szponzorált szimpoziummá. Serbian-Hungarian Joint Symposium on Intelligent Systems (SISY), Szabadka, Szerbia Montenegró ( ). IEEE International Symposium on Intelligent Systems (SISY), Szabadka, Szerbia (2007-től)

30 Két új A felsorolást az előzőeknél pár évvel fiatalabb két szimpóziummal zárjuk. IEEE International Symposium on Logistics and Industrial Informatics (LINDI), 2007 óta International Symposium on Exploitation of Renewable Energy Sources (EXPRES), 2011 óta.

31 TUDOMÁNYOS PUBLIKÁLÁSI LEHETŐSÉGEK

32 Acta Acta Polytechnica Hungarica folyóirat Az Óbudai Egyetem, a Magyar Mérnökakadémia és az IEEE Hungary Section közös tudományos folyóirata a 2003-ban alapított Acta Polytechnica Hungarica. A folyóirat a határon túli kutatók rendelkezésére áll, a nemzetközi standardok szerinti bírálati és publikációs eljárásával a minőségre helyezve a hangsúlyt. Az Acta 2005-ben bekerült a Google Scholar, 2010-ben pedig a Scopus adatbázisába, a Thomson Reuters pedig 2008-ban felvette az információterjesztési körébe, és a Science Citation Index Expanded, valamint a Journal Citation Reports/Science Edition mutatókkal is ellátja. Kiemelkedően fontos fejlemény, hogy az Acta 2010-től impakt faktoros folyóirattá vált (a 2010 évi IF=0.284, a 2011 évi IF=0.385).

33 Springer Topics in Intelligent Engineering and Informatics Springer könyvsorozat Az Óbudai Egyetem a Springer Kiadóval 2011 februárjában együttműködési megállapodást kötött az informatika és intelligens mérnöki rendszerek témakörben elért legújabb tudományos és kutatási eredmények publikálására. A sorozatban eddig négy szerkesztett kötet jelent meg. A kötetek szerkesztői egy kivételével határon túli magyarok és a fejezetek szerzői között is nagy számban találhatók.

34 RENDEZVÉNYEK

35 Közös tanévnyitó szeptember 20-án egyetemünk kezdeményezésére közös tanévnyitó ünnepséget tartottak a határon túli magyar tannyelvű felsőoktatási intézmények. Ez volt az első alkalom, hogy az Óbudai Egyetem és hat külhoni intézmény egy időben, de a Kárpát-medence különböző helyszínein egymással videokonferenciával összekapcsolódva nyitotta meg ünnepélyesen a tanévet. A hallgatók, határon innen és túl, egyszerre tettek hallgatói fogadalmat.

36 EU-PED A Kárpát-medencei felsőoktatás magyar képviselői részvételével tiszteletadás a magyar nyelvű felsőoktatásban résztvevő pedagógusoknak, és egyben a Kárpát-medencei magyarság összetartozásának kifejezése. Az egyetem vezetői vallják, hogy a pedagógus pálya nemcsak hivatás, hanem elkötelezettség is. Elkötelezettség a tudás átadása, megújítása, és nem utolsó sorban a magyarság mellett.

37 Az Egyetem Napja Az Egyetem Napját, amely minden év november 23-án kerül megrendezésre az egyetemalapítás november 23-ai időpontjára emlékezve. Az Egyetem Napja központi megemlékezésből áll, amelynek alkalmával több fontos elismerés adományozására kerül sor Doctor Honoris Causa; doktorrá avatás; Pro Universitate kitüntetés; címzetes egyetemi tanári, címzetes egyetemi docensi cím). A határon túli felsőoktatási és tudományos élet jeles szereplői mindig a kitüntetettek között vannak.

38 KULTÚRÁK TALÁLKOZÁSA

39 Események Az Óbudai Egyetem kiemelt figyelmet fordít a kulturális értékek Kárpátmedencében megőrzésére és közvetítésére. Ennek érdekében rendszeresen szervez két és többoldalú kulturális rendezvényeket, kiállításokat. Ezek közöl az elmúlt évek néhány esemény: 2011-ben első alkalommal került megrendezésre a RECCS Tésztahíd Építő Világbajnokság. A hazai tésztahídépítő fellegvárak csapatain kívül Marosvásárhelyről, Szabadkáról, Kolozsvárról, Révkomáromból, is érkeztek versenyzők. Azóta minden év májusában az egyetemen kerül lebonyolításra a világbajnokság ben Haščák András, a Kassai Műszaki Egyetem Művészeti Karának Design Tanszéke adjunktusa Plakátok címmel mutatja be alkotásait az Óbudai Egyetem Bécsi úti aulájában áprilisában Kopriva Attila a Kárpátaljai Képzőművészeti Főiskola Képző - és Iparművészeti Tanszék vezetője Kárpátaljai impresszió. Táj és nép című kiállítása.

40 LEGFRISSEBB: K-MOOC

41 Kárpát-medencei Online Oktatási Centrum (K-MOOC) Az utóbbi pár évben nemzetközileg divatos szóvá vált a MOOC (Massive Open Online Courses), amely tartalmilag ingyenes online szabadegyetemként fordítható magyarra. Tulajdonképpen a távoktatás egy formájáról van szó, amelyben a résztvevők ingyenesen, időkorlát nélkül férnek hozzá online kurzusokhoz, az élethosszig tartó tanulás szellemében. A tekintélyes New York Times a 2012-es évet a MOOC évének nyilvánította, nem véletlenül. A MOOC forradalmi változást hozott az online, nyitott távoktatás területén, amit a három legnagyobb amerikai MOOC szolgáltató augusztusi adatai is mutatnak. Ezek alapítói között ott vannak a legjobb egyetemek, például a Harvard, Stanford, MIT.

42 Kárpát-medencei Online Oktatási Centrum (K-MOOC) Mára a MOOC az egész világon elterjedt, százas nagyságrendű szolgáltató van, becslések szerint a résztvevő hallgatók száma a húsz milliót is meghaladja. A kurzusok a világ bármely országából felvehetők, sok egyetem, köztük nevesek is, a szolgáltatóval megegyezve már kredites kurzusokat is meghirdetnek. Érdekes módon nincs közös EU-s gondolkodás a témáról, az egyes országok saját megoldásokat vezetnek be. Mindenütt egy fő vezérlő elv van, a saját anyanyelv összetartó erejének, közösségformáló erejének kihasználása (ne mindent angolul...).

43 Kárpát-medencei Online Oktatási Centrum (K-MOOC) Hazánk azonban jelentős szakmai és politikai lépéselőnybe kerülhet, ha élve a magyar nyelv és az anyaország lehetőségeivel, létrehozza saját magyar nyelvű MOOC centrumát, amely egységes platformot biztosítva kiszolgálja a Kárpát-medencében magyar tannyelvű képzést folytató összes felsőoktatási intézményt, különös tekintettel a határon túli intézményekre, olyan magyar nyelvű, szakmailag magas szintű kurzusokat is indít, amelyek hazai és nemzetközi egyezmények alapján az akkreditációs követelményeknek is megfelelnek, ezzel is segítve a későbbiekben a határon túli felsőoktatási intézmények akkreditációját.

44 Kárpát-medencei Online Oktatási Centrum (K-MOOC) Az Óbudai Egyetem Szenátusa KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI CENTRUM (K-MOOC) néven fejlesztő és szolgáltató központot hozott létre szeptemberében kísérleti jelleggel négy kurzus indul januárjában a kínálatot további kurzusok meghirdetésével bővítjük. Terveink szerint szeptembertől a K-MOOC normál, teljes működéssel szolgálja az előbb ismertetett célokat. Eddigi tevékenységünkkel, valamint stratégiánkkal összhangban örömmel szolgáljuk a Kárpát-medencei magyar felsőoktatás ügyét azzal, hogy az új kezdeményezés élére állunk, és koordináljuk ezt a sok lehetőséget magában hordozó tevékenységet.

45 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Szenátus Ünnepi Kibõvített Tanévnyitó Ülése

Szenátus Ünnepi Kibõvített Tanévnyitó Ülése 2012. szeptember Az Óbudai Egyetem havonta megjelenõ kiadványa 9. szám Szenátus Ünnepi Kibõvített Tanévnyitó Ülése Az Óbudai Egyetem Szenátusának Ünnepi Kibõvített Tanévnyitó Ülésére ez évben szeptember

Részletesebben

Kedves Kollégák! 2011. december Az Óbudai Egyetem havonta megjelenõ kiadványa 12. szám

Kedves Kollégák! 2011. december Az Óbudai Egyetem havonta megjelenõ kiadványa 12. szám 2011. december Az Óbudai Egyetem havonta megjelenõ kiadványa 12. szám Kedves Kollégák! A z év zárása, a karácsonyi készülõdés, az újévvárás hangulatában készült ünnepi Hírmondóval köszöntjük Önöket. A

Részletesebben

Galamb József emlékszoba

Galamb József emlékszoba 2008. október BMF HÍRLEVÉL IX. évfolyam 10. szám 1. oldal Galamb József emlékszoba 2008. október 1-jén nyitotta meg kapuit a fõiskola Népszínház utcai épületében a Galamb József emlékszoba, amelynek legnagyobb

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV Óbudai Egyetem Pro Scientia et Futuro INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV BUDAPEST, 2012. június ÓBUDAI EGYETEM :: INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV :: 2012 1 Bevezető... 4 1. Vezetői összefoglaló... 5 1.1. Jövőkép... 5

Részletesebben

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009)

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009) A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009) BEVEZETÉS A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) a tudásalapú információs társadalom iránt elkötelezett, annak formálásában

Részletesebben

Beszámoló az elnökség 2007. március 1-jei ülésérõl

Beszámoló az elnökség 2007. március 1-jei ülésérõl A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség 1-jei ülésérõl Beszámoló a szakmai szervezetek munkájáról Benedek Balázs, a szakmai szervezetekért felelõs alelnök részletesen

Részletesebben

Megõrizni a hagyományokat, alkalmazkodni a jelenhez, befolyásolni a jövõt. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság programja

Megõrizni a hagyományokat, alkalmazkodni a jelenhez, befolyásolni a jövõt. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság programja Megõrizni a hagyományokat, alkalmazkodni a jelenhez, befolyásolni a jövõt A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság programja 2004 2006 TARTALOM Bevezetõ I. FEJEZET VISSZATEKINTÉS..........................................

Részletesebben

A képzési folyamatok fejlesztése a diplomás pályakövetõ rendszer segítségével az Óbudai Egyetemen

A képzési folyamatok fejlesztése a diplomás pályakövetõ rendszer segítségével az Óbudai Egyetemen 2011. október Az Óbudai Egyetem havonta megjelenõ kiadványa 10. szám A képzési folyamatok fejlesztése a diplomás pályakövetõ rendszer segítségével az Óbudai Egyetemen Sikerül-e elhelyezkednie a diplomásoknak?

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE 2006. DECEMBER 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA A Budapesti Műszaki Főiskola jogelőd intézményeinek története szervesen összefonódik: valamennyi iskola

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége . KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége Az NJSZT célja, hogy intézményektől független szakmai fórumként

Részletesebben

RECCS 2012 Tésztahíd Építõ Világbajnokság

RECCS 2012 Tésztahíd Építõ Világbajnokság 2012. május Az Óbudai Egyetem havonta megjelenõ kiadványa 5. szám RECCS 2012 Tésztahíd Építõ Világbajnokság Az Óbudai Egyetem Bécsi úti kampuszán 2012. május 25-én másodszor került megrendezésre a RECCS

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2014 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2013-as kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

Óbudai Egyetem Szenátusa által a szakkollégiumok tevékenységének felülvizsgálatára létrehozott ad hoc bizottság jelentése

Óbudai Egyetem Szenátusa által a szakkollégiumok tevékenységének felülvizsgálatára létrehozott ad hoc bizottság jelentése Óbudai Egyetem Szenátusa által a szakkollégiumok tevékenységének felülvizsgálatára létrehozott ad hoc bizottság jelentése A bizottság tagjai: Dr. Réger Mihály, tudományos rektorhelyettes, a bizottság elnöke

Részletesebben

Informatika a Felsőoktatásban 2011

Informatika a Felsőoktatásban 2011 A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Összefoglaló az elnökség 3 -i üléséről Az elnökség az ülésen előkészítette az éves közgyűlést (Gellért Szálló, 2011. május 19.) és a közhasznúsági

Részletesebben

Jubileumi pedagógusnapi ünnepség a BMF-en

Jubileumi pedagógusnapi ünnepség a BMF-en 2009. július-augusztus BMF HÍRLEVÉL X. évfolyam 7-8. szám 1. oldal Jubileumi pedagógusnapi ünnepség a BMF-en 10. jubileumi pedagógusnapi ünnepséget rendezett június 6-án a Budapesti Mûszaki Fõiskola abból

Részletesebben

Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka

Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka Székhely: Szabadka, Strossmayer u.11. Telefon: +38124/624-444 Fax: +38124/624-424 Web: www.magister.uns.ac.rs Mail: office@magister.uns.ac.rs

Részletesebben

pi-net konferencia 2013

pi-net konferencia 2013 pi-net konferencia 2013 Nemzeti Tudományos Kerekasztal π-net A jövő tudósgenerációjának helyzete és a kihívásai a határon túli oktatás és tehetséggondozás szempontjából Szerkesztők: Dr. Czene Gréta, Morvai

Részletesebben

Az ELTE Társadalomtudományi Karának önértékelése

Az ELTE Társadalomtudományi Karának önértékelése Az ELTE Társadalomtudományi Karának önértékelése MAB Intézményakkreditáció 2014 TÁTK TARTALOM BEVEZETÉS...7 1. A KAR ÁLTALÁNOS HELYZETKÉPE...9 1.1. Küldetés, jövőkép, értékrend...9 1.2. A kar szervezete

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4.

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. A Műszaki Kar szervezetfejlesztési folyamata... 9 2.

Részletesebben

Beszámoló. a Collegium Talentum 2014. II. félévi tevékenységéről és eredményeiről. 2015. január 20.

Beszámoló. a Collegium Talentum 2014. II. félévi tevékenységéről és eredményeiről. 2015. január 20. Beszámoló a Collegium Talentum 2014. II. félévi tevékenységéről és eredményeiről 2015. január 20. 1. BEVEZETŐ, AKTUÁLIS ADATOK A 2014/2015-ös tanév indítás több szempontból is fordulópontot jelentett a

Részletesebben

Az oktatás a leghatékonyabb eszköz, amivel meg tudod változtatni a világot

Az oktatás a leghatékonyabb eszköz, amivel meg tudod változtatni a világot Az oktatás a leghatékonyabb eszköz, amivel meg tudod változtatni a világot Beszámoló A nemzetiségi felsőoktatás és kutatás helyzete határokon innen és túl című, 2011. november 16-17-én Egerben, az Eszterházy

Részletesebben

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Ez a könyv a(z). számú példány. ALKOTÓ SZERKESZTŐK: Ács Katalin Dr. Kosztolányi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Onethné Szántó Ágnes Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200

Részletesebben

INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓ 2013/2014 Eszterházy Károly Főiskola. Természettudományi Kar

INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓ 2013/2014 Eszterházy Károly Főiskola. Természettudományi Kar INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓ 2013/2014 Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar [2014. JANUÁR 20.] MAB [EKF TTK] Tartalom Bevezetés... 3 1. A kar általános helyzetképe... 3 1.1. A kar küldetése, célkitűzései...

Részletesebben

Tanévnyitó 2010. 2010. szeptember Az Óbudai Egyetem havonta megjelenõ kiadványa 9. szám

Tanévnyitó 2010. 2010. szeptember Az Óbudai Egyetem havonta megjelenõ kiadványa 9. szám hirmondo2010-09.qxd 2010.09.17. 10:19 Page 1 2010. szeptember Az Óbudai Egyetem havonta megjelenõ kiadványa 9. szám Az egyetem Szenátusa Kibõvített Ünnepi Tanévnyitó Ülése 2010. augusztus 30-án került

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán BME GTK 4 KÖSZÖNTŐ A GTK valamennyi munkatársa és hallgatója nevében köszöntöm az Olvasót. Egyetemünk több mint 200 éves történetében a gazdaság- és üzleti tudományokhoz kapcsolódó képzési és kutatási

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a 2011. évről

Közhasznúsági jelentés a 2011. évről Gábor Dénes Főiskola közhasznú szervezet adószám: 18122772-2-43 1119 Budapest Mérnök u. 39. Közhasznúsági jelentés a 2011. évről Budapest, 2012. május 21. Dr. Zárda Sarolta rektor 1. Általános beszámoló

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. EDUTUS FŐISKOLA akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. EDUTUS FŐISKOLA akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) EDUTUS FŐISKOLA akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/3. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Collegium Talentum 2013. I. félévi tevékenységéről és eredményeiről

BESZÁMOLÓ. a Collegium Talentum 2013. I. félévi tevékenységéről és eredményeiről BESZÁMOLÓ a Collegium Talentum 2013. I. félévi tevékenységéről és eredményeiről 1. BEVEZETŐ, AKTUÁLIS ADATOK 2013. tavaszi félévében a Collegium Talentum a kiteljesedés útjára lépett, és a fenntartható

Részletesebben