Szociológiai felmérés a Csehországban tanuló, dolgozó szlovákiai magyarokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociológiai felmérés a Csehországban tanuló, dolgozó szlovákiai magyarokról"

Átírás

1 Szociológiai felmérés a Csehországban tanuló, dolgozó szlovákiai magyarokról A Csehországban tanuló és dolgozó szlovákiai magyarok száma évről évre növekszik, mégsem készült róluk eddig átfogó felmérés. A Vox Juventae társulás Lampl Zsuzsanna szociológus vezetésével reprezentatív felmérést készített a témában január

2 Felmérésünk zárszava 1.A felmérésről: A Vox Juventae évi felmérése az előzetes tervek alapján, kérdőíves módszerrel valósult meg. A megszólítottak két csoportra oszthatók: (1). csehországi egyetemeken tanuló magyar nemzetiségű ifjúság, és (2) olyan, korábban cseh egyetemeken tanult szlovákiai magyarok, akiknek bár Szlovákiában van állandó lakhelyük, továbbra is Csehországban élnek. A kitöltendő kérdőívek diákszerveztek által lettek kikézbesítve, melyeknek nemcsak a jelenlegi, de az egykori diákokra, azaz második célcsoportunkra is van elérhetőségük. Ilyen módszerrel szólítottunk meg tehát 800 embert. A kérdőív megválaszolásához igyekeztünk motivációt nyújtani. A válaszadóknak esélyt adtunk eljutni a Depeche Mode júniusi koncertjére, a 2013-as Sziget fesztiválra, valamint egyéb ifjúsági fesztiválokra és táborokba szóló belépőjegyek megnyerésére. Talán ennek okán is egész szép számban szolgáltatták vissza kérdőíveinket. A szétosztottak közül 300-at kaptunk vissza. Ezeket aztán, kivétel nélkül feldolgozásnak, s azt követő elemzésnek vetettük alá. Beszámolónk következő szakaszában az egyes kérdéseinkre adott válaszok százalékarányos eloszlását mutatjuk be Önöknek. A közérthetőség és jobb áttekinthetőség érdekében grafikonok segítségével mutatjuk be az eredményeket. Támogatta az SZK Kormányhivatala a Kisebbségi Kultúrák 2012 Program keretében 2. A felmérés eredményei: A kérdőívet kitöltők 62 %-a férfi és 38 %-a nő volt. A résztvevők átlagéletkora 28 év. A megkérdezettek a következő felsőoktatási intézmények diákjai voltak: Prágai Károly Egyetem, a Brünni Massaryk Egyetem, a Menedzseri informatika és Közgazdaságtudományi Egyetem, az Institute of Chemical Technology, és a Prágai Közgazdasági Főiskola. A résztvevők 81 %-ban gimnáziumokban érettségizettekből állt. 19 %-uk szakközépiskolákban, 1 %-uk pedig szakmunkásképzőben szerzett középiskolai végzettséget. Legnagyobb részük magyar tanítási nyelvű középiskolákban érettségizett. Ezt követően pedig mindegyikük egyetemi képzésre jelentkezett. 77 %-uk egyszerre több felsőoktatási intézménybe is beadta jelentkezését. 23 %-uk csak egyre. 55 %-ukat fel is vették mindegyik általuk megjelölt intézménybe, 26 %-ukat egynél többe, míg a válaszadók 19 %-a mindössze egyetlen felsőoktatási intézménybe nyert felvételt Csehországban. 2

3 Az iskolaválasztásnál a legfőbb motivációk közt szerepelt a minőségi oktatás elnyerése mellett, hogy jó nevű egyetemen tanulhassanak a megkérdezettek, s ott szerezhessék meg álmaik képesítését (1. grafikon). 1.grafikon: Az egyetem kiválasztásakor mi volt a legfontosabb? Említettük, hogy a megkérdezettek jelentős része magyar tannyelvű középiskolákban érettségizett. Hogyan birkóztak hát meg a cseh nyelv nehézségeivel? 48 %-uk a kezdetektől fogva gond nélkül társalgott e nyelven. 41 %-uknak felsőoktatási képzésük kezdetein azonban nyelvi akadályokat kellett leküzdeniük. Minden tizedik résztvevő pedig mind a mai napig küzd a cseh nyelvvel. A nyelvi nehézségek leküzdésében nagyrészt olyan körülmények segítik őket, mint az új, Szlovákiából, vagy Csehországból jött barátaik és lakótársaik, akikkel szükségszerűen szlovákul vagy csehül kénytelenek kommunikálni, továbbá jelentős szerepe van még a cseh nyelven történő olvasásnak is, valamint a cseh nyelvű televízió és rádióállomások figyelésének. Mennyire félnek az érintettek attól, hogy tanulmányaik befejezte után esetleg munka nélkül maradnak? A harmadik grafikon alapján nyilvánvalóvá válik, hogy 84 %-uk szinte egyáltalán nem, vagy csak igen kevéssé tart ettől az eshetőségtől. 5 %-uk további tanulmányokon gondolkodik. 8 %-uknak azonban komoly aggályaik vannak jövőbeni elhelyezkedésüket illetően. 3

4 3. grafikon: Vannak aggályai azzal kapcsolatban, hogy tanulmányai befejezte után munka nélkül marad? A Szlovákiába való visszatérésen mindösszesen a megkérdezettek 20 %-a gondolkodik (4. grafikon). Az egyetemek elvégzését követően legtöbbjük (40 %-uk) Csehországban vagy valamely nyugat európai államban (35 %) szeretne munkát vállalni. Minden ötödik érintett szeretne csak állást szerezni Szlovákiában. A jövőbeni hivatás szempontjából Magyarország és a tengerentúl a legkevésbé csalogatóak. Ezen lehetőségek felett mindösszesen a megkérdezettek 3-3 %-a gondolkodik. Afelől is érdeklődtünk, terveznek-e esetleg tartósabban elköltözni Szlovákiából (5.grafikon.). A válaszok arról tanúskodnak, hogy e gondolat a megkérdezettek jelentős része számára aktuális. Vagy fontolgatják, vagy már döntöttek is a költözésüket illetően. A felmérésben résztvevők 74 %-a kitanult mesterségében szeretne gyakorlatot szerezni, ám olyanok is akadnak, akiknek nem ez az elsődleges cél. Minden ötödik, a felmérésben részt vett diák hajlandó volna jobb állás reményében feladni szakmáját, s 5 %-uk már egyenesen biztos benne, hogy egészen más ágazatban szeretne elhelyezkedni, mint amit tanult. (6. grafikon) 3. grafikon: Az egyetem elvégzése után következő tíz évben hol szeretne dolgozni? 4

5 5. grafikon: Felmerült már Önben a gondolat, hogy kivándorol Szlovákiából? 5

6 6. grafikon: Az egyetem elvégzése után milyen területen szeretne dolgozni? A kérdőív következő részében a fiataloknak, mint jövőbeni értelmiségi rétegnek a mai intelligenciáról és életkörülményeikről alkotott véleményüket vizsgáltuk. Többségük (63 %-uk) már most az értelmiség táborába sorolja magát, míg a többiek úgy hiszik, majd a főiskola elvégzését követően válnak az értelmiség tagjává. Ki sorolható egyáltalán az értelmiség tagjai közé? A válaszadók 43 %-a szerint a legfőbb kritérium, hogy az illető iskolai végzettségtől függetlenül valamilyen szellemi munkát végezzen. Emellett a fiatalok szerint az értelmiségi réteg legfontosabb jegyei közé sorolható a felsőoktatási végzettség és az intenzív kulturális élet is. (7. grafikon) Rendelkezik az értelmiség bárminemű küldetéssel? És ha igen, milyennel? E kérdésre adott válaszukat a 8. grafikon szemlélteti. A válaszadók jelentős része szerint az értelmiség bizonyosan bír valamilyen küldetéssel. Legtöbben azzal a megállapítással értettek egyet, hogy az értelmiség fáklyavivőinek feladata, hogy hivatásukból és kedvtelésükből adódó aktivitásukkal gazdagítsák környezetük életét. A megkérdezettek számára legkevésbé az a lehetőség elfogadható, hogy a szóban forgó embereknek környezetük politikai vezetőivé kellene válniuk. 6

7 7. grafikon: Ön szerint ki tartozik az értelmiség soraiba? 8. grafikon: Ön szerint mi az értelmiség legfontosabb feladata? 7

8 A szlovákiai politikai történéseket és közéletet a megkérdezettek 76 %-a követi figyelemmel, ám csak 8 %-uk volna hajlandó aktívan kivenni a részét belőle. A szlovákiai magyarok tehát saját közösségük élete, élethelyzete felől a megkérdezettek 83 %-a érdeklődik. A fiatalok politikai irányultságát a 9. grafikon szemlélteti. 9. grafikon: A felsoroltak közül melyik politikai orientáció áll Önhöz a legközelebb? 8

9 Többségük vagy képtelen politikailag behatárolni magát, vagy épp semmilyen meghatározott politikai irányultsága nincs. Azok közül pedig, akik a kiemelt politikai irányok valamelyikével azonosulni tudtak, a liberális és konzervatív nézetek követői vannak a legnagyobb számban képviseltetve. A felmérés azon résztvevői számára, akik már befejezték ugyan főiskolai tanulmányaikat, de továbbra is Csehországban tartózkodnak, speciális kérdéseket tettünk fel, a képzéssel kapcsolatos elégedettségüket, a munkahelyükkel és életkörülményeikkel kapcsolatos elégedettségüket illetően. Mutassunk hát néhányat az eredmények közül. A megkérdezettek csaknem 90 %-a olyan munkát végez, mely kisebb vagy nagyobb mértékben kitanult szakmájával áll összefüggésben (10. grafikon). Ebből 44 %-uk pontosan a kitanult területen tevékenykedik. 10. grafikon: Hogy jellemezné azt a területet, amelyben dolgozik? 9

10 A felmérésben részt vevők életük egyes területeivel különböző mértékig voltak elégedettek (11. grafikon) Leginkább lakókörülményeikkel, családi életükkel és emberi kapcsolataikkal. Ezekkel a területekkel nagyjából minden ötödik megkérdezett kimondottan elégedett volt. Leginkább pedig keresetükkel és a közügyekre gyakorolt hatásukkal voltak elégedetlenek. A jövőre való tekintettel, a felmérés ideje alatt a megkérdezettek csaknem fele beismerte, hogy terveik közt nem szerepel visszatérni Szlovákiába (12. grafikon) Minden negyedik válaszadó kész hazajönni, ugyanakkor minden negyedik közülük tépelődik is, visszatérjen-e vagy sem. A Csehországban maradás leggyakoribb oka, hogy az érintettek jól érzik ott magukat és szilárd, biztos lábakon álló munkájuk van, előlépési lehetőséggel (13. grafikon) 11. grafikon: Mennyire elégedett jelenlegi életével? 10

11 12. grafikon: Tervezi, hogy a közeljövőben hazajön? 11

12 13. grafikon: Ha nem tervezi, hogy hazajön, mi az, ami Csehországhoz köti? Pozsonyban,

13 Vox Juventae Koceľova 12, Bratislava Tel.: Cégjegyzék szám (IČO): Bankszámla szám: /7500

Kutatási jelentés. 2014. február

Kutatási jelentés. 2014. február Kutatási jelentés A Budapesti Gazdasági Főiskola Diplomás Pályakövetési Rendszerében az aktív hallgatók között lebonyolított 2013. évi motivációs kutatás eredményei 2014. február Tartalom Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

Alapdiplomával a munka világába? Felsőfokú alapképzésben (BA/BSc) résztvevő végzős hallgatók oktatással kapcsolatos és munkaerőpiaci attitűdjei

Alapdiplomával a munka világába? Felsőfokú alapképzésben (BA/BSc) résztvevő végzős hallgatók oktatással kapcsolatos és munkaerőpiaci attitűdjei 398 kutatás közben me érdekében. 9 Ezt az álláspontot képviseli Zachár 10 is, meglátása szerint az akkreditáció garanciát nyújt a felnőttképzést igénybe vevők számára a magasabb minőségi mutatókkal rendelkező

Részletesebben

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése (mintafelvétel: 2008. november-december) Formádi Katalin Gadár László Mayer Péter Korondi Márk Nerhaft

Részletesebben

A PÉCSI KISTÉRSÉGI FIATALOK ISKOLA - ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÁNDÉKTÉRKÉPE

A PÉCSI KISTÉRSÉGI FIATALOK ISKOLA - ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÁNDÉKTÉRKÉPE PÉCSI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM A PÉCSI KISTÉRSÉGI FIATALOK ISKOLA - ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÁNDÉKTÉRKÉPE Pécs, 2014. január 1 Kiadja: Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. Készítették:

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Hallgatói Motivációs vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. július

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Hallgatói Motivációs vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. július Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as Hallgatói Motivációs vizsgálat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2013. július Készítette: Dr. Varga András Oktatási Iroda DPR- referens 1 Tartalom Bevezetés... 3 1.

Részletesebben

Hol szeretnék továbbtanulni?

Hol szeretnék továbbtanulni? Hol szeretnék továbbtanulni? Harminc magyarországi állami gimnáziumban tanulók körében végzett adatfelvétel eredményei 2014 2014/5 2/45 Hol szeretnék továbbtanulni? - 2014 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató

Részletesebben

Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István

Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István TANDEM, n.o. 2012 Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István A kutatás a Bethlen Gábor Alap anyagi

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as Pályakövetési vizsgálat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2013. szeptember Készítette: Dr. Varga András Oktatási Iroda DPR- referens Tartalomjegyzék Bevezetés... 3

Részletesebben

4. Bogárdi Tünde Szarvák Tibor: Munka és/vagy tudomány néhány gondolat a továbbtanulás, továbbképzés témakörében

4. Bogárdi Tünde Szarvák Tibor: Munka és/vagy tudomány néhány gondolat a továbbtanulás, továbbképzés témakörében 4. Bogárdi Tünde Szarvák Tibor: Munka és/vagy tudomány néhány gondolat a továbbtanulás, továbbképzés témakörében Abstract The era that we live in can be regarded as the era of the knowledge society. Out

Részletesebben

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2014

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2014 A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2014 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2014, a megyei fejlesztési és képzési bizottságok (MFKB-k) részére című kutatási program keretében

Részletesebben

A Romaversitas Alapítvány monitoring vizsgálata

A Romaversitas Alapítvány monitoring vizsgálata A Romaversitas Alapítvány monitoring vizsgálata Összefoglaló tanulmány Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2011. január Köszönetnyilvánítás: Jelen tanulmányt a Kurt Lewin Alapítvány munkatársai készítették

Részletesebben

PERSPEKTÍVÁK A KÖZÉPISKOLA UTÁN

PERSPEKTÍVÁK A KÖZÉPISKOLA UTÁN FELSŐOKTATÁSI KUTATÓINTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Liskó Ilona PERSPEKTÍVÁK A KÖZÉPISKOLA UTÁN Perspectives after the secondary school No. 259 Liskó Ilona Perspektívák a középiskola után Perspectives after the

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1 TARTALOMJEGYZÉK 04 04 07 09 10 10 11 12 15 16 18 19 21 21 24 27 27 29 29 30 31 33 35 36 36 38 39 40 42 42 44 46 46 48 49 52 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Részletesebben

Hol szeretnék továbbtanulni?

Hol szeretnék továbbtanulni? Hol szeretnék továbbtanulni? Hat magyarországi állami gimnáziumban tanulók körében végzett adatfelvétel eredményei - 2013 MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet Budapest, 2013. július 2/48 Hol szeretnék

Részletesebben

Garami Erika Tóth Olga: A 14 18 éves fiatalok helyzete, politikai attitűdjei

Garami Erika Tóth Olga: A 14 18 éves fiatalok helyzete, politikai attitűdjei Garami Erika Tóth Olga: A 14 18 éves fiatalok helyzete, politikai attitűdjei (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Garami Erika Tóth Olga (1994): A 14 18

Részletesebben

TARTALOM - * % = + ELÕSZÓ

TARTALOM - * % = + ELÕSZÓ TARTALOM ELÕSZÓ 1. Diszkrimináció Európában: megítélés és hozzáállás 1.1 Áttekintés 4 1.2 Etnikai származás 7 1.3 Fogyatékkal élõk 10 1.4 Szexuális irányultság 11 1.5 Életkor szerinti diszkrimináció 13

Részletesebben

Nem nappali tagozatos képzések a Debreceni Egyetemen

Nem nappali tagozatos képzések a Debreceni Egyetemen 818 kutatás közben Tanulságok A felsőoktatás dokumentumainak elemzése azt mutatja, hogy hazai felsőoktatáspolitikánk professzionalizálódása még sok fejlődést igényel. Különösen fontos az oktatáspolitika

Részletesebben

DIPLOMA ELŐTT, DIPLOMA UTÁN

DIPLOMA ELŐTT, DIPLOMA UTÁN WJLF KUTATÁS DIPLOMA ELŐTT, DIPLOMA UTÁN AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A WJLF-EN A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER EREDMÉNYEIBŐL WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN A ZSKF TKK-VAL KÉSZÜLT A

Részletesebben

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei 0 kérdés az ifjúságról Magyar Ifjúság 0 kutatás első eredményei tartalom Tartalom Köszöntő... Szociodemográfiai jellemzők.... Családalapítás.... Oktatási helyzetkép... 9. Munkavállalás.... Nemzetközi

Részletesebben

Gyermekvédelmi szakellátásban élő, 15-18 éves, szakmai képzésben részesülő fiatalok iskolai pályafutásának vizsgálata

Gyermekvédelmi szakellátásban élő, 15-18 éves, szakmai képzésben részesülő fiatalok iskolai pályafutásának vizsgálata Gyermekvédelmi szakellátásban élő, 15-18 éves, szakmai képzésben részesülő fiatalok iskolai pályafutásának vizsgálata (Készült a 2/tkOKAII. kutatási pályázat keretében) Záró-tanulmány Készítette: Hodosán

Részletesebben

ÉRMES ÉLETUTAK GYORSJELENTÉS

ÉRMES ÉLETUTAK GYORSJELENTÉS ÉRMES ÉLETUTAK GYORSJELENTÉS A kutatócsoport tagjai: Bugyik Edina, Gér András László, Király Péter Kutatásvezető: Tóbi István Országos Tudományos Diákköri Tanács Budapest, 2013 Az OTDT elnöke: Dr. Szendrő

Részletesebben

BESZÁMOLÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 2014. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 2009-BEN, 2011-BEN ÉS 2013-BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN

BESZÁMOLÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 2014. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 2009-BEN, 2011-BEN ÉS 2013-BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN BESZÁMOLÓ AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 9-BEN, -BEN ÉS -BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN ELTE Rektori Hivatal Minőségbiztosítási Osztály I. TARTALOMJEGYZÉK I. Tartalomjegyzék II. Táblázat-

Részletesebben

A magyar egyetemisták és főiskolások Magyarországon

A magyar egyetemisták és főiskolások Magyarországon A magyar egyetemisták és főiskolások Magyarországon Gyorsjelentés 2013 Szabó Andrea Minden jog fenntartva! All rights reserved! Kiadja: IDResearch Kft. / Publikon Kiadó Olvasószerkesztő: IDResearch Kft.

Részletesebben

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS A NEMEK TÜKRÉBEN- KÜLÖNBSÉGEK A PÁLYAVÁLASZTÁS ÉS AZ EGYETEMI TAPASZTALATOK TERÜLETÉN ZÁRÓTANULMÁNY.

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS A NEMEK TÜKRÉBEN- KÜLÖNBSÉGEK A PÁLYAVÁLASZTÁS ÉS AZ EGYETEMI TAPASZTALATOK TERÜLETÉN ZÁRÓTANULMÁNY. A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS A NEMEK TÜKRÉBEN- KÜLÖNBSÉGEK A PÁLYAVÁLASZTÁS ÉS AZ EGYETEMI TAPASZTALATOK TERÜLETÉN ZÁRÓTANULMÁNY Az Óbudai Egyetem alap- és mesterszakjain tanuló hallgatók körében végzett online

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen

Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen 2013. október Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen Összeállították:

Részletesebben

A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése

A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése Baja, Érsekcsanád, Sükösd, Vaskút Önkitöltős kérdőíves lakossági megkérdezés A KUTATÁS A KUTATÁS TÉMÁJA: A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS A CSATORNA-

Részletesebben

A FiAtAlok lendületben ProgrAm hét éve

A FiAtAlok lendületben ProgrAm hét éve A Fiatalok Lendületben Program hét éve 2 1 A Fiatalok Lendületben Program (FLP) 1.1 Az FLP alprogramjai 2 Az FLP a számok tükrében 2.1 A benyújtott és támogatott pályázatok száma 2.2 Honnan érkeztek a

Részletesebben

Diákok a harmadfokú képzésben

Diákok a harmadfokú képzésben Diákok a harmadfokú képzésben Kutatásunkkal azt a hipotézist szeretnénk ellenőrizni, mely szerint az érettségi vizsga megszerzésének általánossá válásával a harmadfokú képzés intézményrendszere különösen

Részletesebben

MAGYAR BEVÁNDORLÓK NYELVI HELYZETE NORVÉGIÁBAN

MAGYAR BEVÁNDORLÓK NYELVI HELYZETE NORVÉGIÁBAN Szilvási Zsuzsanna * MAGYAR BEVÁNDORLÓK NYELVI HELYZETE NORVÉGIÁBAN Abstract After some waves of immigration a relative small number of Hungarian immigrants live in Norway today. They have their own associations

Részletesebben

A TOVÁBBTANULÁST ÉS A PÁLYAVÁLASZTÁST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK MEGÍTÉLÉSE A 7., 8. OSZTÁLYOS TANULÓK KÖRÉBEN

A TOVÁBBTANULÁST ÉS A PÁLYAVÁLASZTÁST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK MEGÍTÉLÉSE A 7., 8. OSZTÁLYOS TANULÓK KÖRÉBEN Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Megfelelő szakmát a fejlődésért - Right Profession elnevezésű, SI-HU-2-2-015 Támogatási Szerződés számot viselő projekt Helyzetelemző

Részletesebben