Tengelycsuklóteam: nagy szeletet a tortából! 9. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja elején ismét trendszerû növekedés, dinamikusan bôvülô

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tengelycsuklóteam: nagy szeletet a tortából! 9. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. 2008 elején ismét trendszerû növekedés, dinamikusan bôvülô"

Átírás

1 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LX. évfolyam 5. szám május elején ismét trendszerû növekedés, dinamikusan bôvülô nyereség 2 3. oldal A gyôri Rába-csoport 2008 elsô negyedévében elért eredménye jól illeszkedik a társaság elmúlt negyedévekben mutatott növekedési trendjébe. A tôzsdei társaság az elôzô év hasonló idôszakához képest 27,8 százalékkal magasabb, 16,8 milliárd forintos árbevételt ért el, miközben üzemi eredménye 116-ról 602 millió forintra nôtt, nettó nyeresége pedig 657 millió forint. Bár a kedvezôtlen külsô hatások továbbra is érvényesülnek, a folyamatos hatékonysági intézkedések hatására ismét mindhárom stratégiai üzletág nyereségesen teljesített. Rába futómûvekkel a Central Europe Rallyn 6. oldal Tengelycsuklóteam: nagy szeletet a tortából! 9. oldal 2008 januárjában a Dakarrali történetében elôször terrorfenyegetések miatt a szervezô cég törölte a versenyt. A szervezôk, átgondolva a Dakar eddigi struktúráját, új ralisorozat elindítását jelentették be. A Rába által szponzorált Martin Macik a Tedom Truck által két csapattal is képviseltette magát a versenyen a kamionok kategóriájában.

2 2 oldal 2 Holding 2008 elején ismét trendszerû növekedés, A I. NEGYEDÉVES KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYEK (IFRS SZERINT) KONSZOLIDÁLT ADATOK MILLIÓ FORINTBAN 2008 Q Q1 INDEX NETTÓ ÁRBEVÉTEL ,8% EBBÔL EXPORT ,8% EBBÔL BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ,8% ÜZEMI EREDMÉNY ,0% NETTÓ EREDMÉNY ,5% EBITDA ,5% A gyôri Rába-csoport 2008 elsô negyedévében elért eredménye jól illeszkedik a társaság elmúlt negyedévekben mutatott növekedési trendjébe. A tôzsdei társaság az elôzô év hasonló idôszakához képest 27,8 százalékkal magasabb, 16,8 milliárd forintos árbevételt ért el, miközben üzemi eredménye 116-ról 602 millió forintra nôtt, nettó nyeresége pedig 657 millió forint. Bár a kedvezôtlen külsô hatások továbbra is érvényesülnek, a folyamatos hatékonysági intézkedések hatására ismét mindhárom stratégiai üzletág nyereségesen teljesített. A nettó hitelállomány mértéke az év végi értékhez hasonlóan továbbra is a 2002 elôtti, 10 milliárd forint alatt maradt. A külsô környezet hatásai az elsô negyedévben is jobbára negatívan érintették a Rába mûködését. Új lendületet kapott az alapanyagárak növekedése, és bár az év végéhez képest enyhén csökkentek, egy év alatt 11 százalékkal magasabbak lettek az energiaárak is. A dollár árfolyama 2007 márciusa óta 10 százaléknál nagyobb mértékben esett, miközben az amerikai nehéztehergépjármûpiac növekedése az általános gazdasági lassulásnak köszönhetôen továbbra is várat magára. Jól teljesít viszont az európai tehergépjármû- és az oroszországi buszpiac, amelyeknek hatását javítja az euró néhány százalékot erôsödô árfolyama is. A 2008 ELSÔ NEGYEDÉVES ADATOK A STRATÉGIA HELYESSÉGÉT ÉS A VÉGREHAJ- TÁS HATÉKONYSÁGÁT MUTATJÁK, MELY- NEK EREDMÉNYEKÉPPEN A CSOPORT ÜZ- LETÁGAINAK RESTRUKTURÁLÁSA BEFE- JEZÔDÖTT. A KÖVETKEZÔ IDÔSZAK CÉL- KITÛZÉSEI KÖZÜL A TOVÁBBI HATÉ- KONYSÁGJAVULÁS FELTÉTELEINEK MEG- TEREMTÉSÉT ÉS A NEMZETKÖZI ÉLVO- NALBA KERÜLÉST EMELNÉM KI. PINTÉR ISTVÁN ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓ A folyamatos üzletfejlesztés, a nagyobb hozzáadott értékû termékek magasabb aránya, az energia- és üzemanyagárak részleges továbbhárítása, valamint a folyamatos költségkontroll a negatív hatásokat ellensúlyozni tudta. Üzletfejlesztési oldalon kiemelendô a John Deere-rel aláírt, a következô évekre jelentôs további forgalombôvülés lehetôségét magában hordozó, ötéves stratégiai szerzôdés, valamint a speciális futómûvek amerikai eladásának az elsô negyedévben tapasztalható további felfutása. Bár az alkatrészüzlet a korábbinál fajlagosan kisebb alkatrészek szállítására kapott megrendelést, a volumen jelentôs növekedése ezt a hatást értékben teljesen kompenzálni tudta. A jármûüzletág esetében a 2007 végén aláírt kiegészítô honvédségi megállapodás biztosítja a folyamatos árbevételt, amelyben éven belüli kisebb ingadozást csupán a szállítások éven belüli eloszlása jelenthet. Folytatódott a Rába immár trendszerû növekedése: az árbevétel az elsô negyedévben 16,8 milliárd forint lett, 27,8 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A közvetett költségek növekedésének mindössze 4,6 százalékos, vagyis messze az infláció alatti mértéke is hozzájárult ahhoz, hogy a csoportszintû EBITDA szintje több mint 50 százalékkal (895-rôl 1356 millió forintra) haladta meg a tavalyi év hasonló idôszakának értékét, az üzemi eredmény szintje pedig túllépte a 600 millió forintot.

3 3 oldal dinamikusan bôvülô nyereség Holding 3 Az eredményszintet tovább javította az a 252 millió forintos pénzügyi nyereség, amely jórészt a dollárárfolyam kedvezôtlen alakulását kompenzáló fedezeti ügyleteknek köszönhetô. A Rába nettó eredménye 2008 elsô negyedévében 657 millió forint lett. A Rába elsôdleges célja eredményességének hosszú távú megôrzése, amelynek érdekében a következô évek folyamán megkezdi termelôeszközeinek átfogó modernizációját. A 2008 elsô negyedéves adatok a stratégia helyességét és a végrehajtás hatékonyságát mutatják, melynek eredményeképpen a csoport üzletágainak restrukturálása befejezôdött. A következô idôszak célkitûzései közül a további hatékonyságjavulás feltételeinek megteremtését és a nemzetközi élvonalba kerülést emelném ki jelentette ki Pintér István, a Rába elnök-vezérigazgatója. Az év további részére vonatkozó eddigi megállapodások ismeretében a cégcsoport várhatóan az év további részében is rajta marad azon a növekedési pályán, amely az idei évre már 60 milliárd forintot meghaladó árbevételt és mintegy 5 milliárdos EBITDA-szint elérését vetíti elôre. Új elnök az MGSZ élén A Magyar Gépjármûipari Szövetség (MGSZ) április 29-én megtartott közgyûlésén új elnököt választott Pintér István, a Rába Nyrt. elnöke személyében. A leköszönô elnök, Fórián István az MGSZ ügyvezetô igazgatójaként továbbra is a szövetség aktív tagja marad. A Magyar Gépjármûipari Szövetség (MGSZ) éves közgyûlésén a évi beszámoló elfogadása, továbbá az új stratégiai irányvonalak meghatározása mellett a tisztújításról is döntött. Az elnökség megköszönte dr. Fórián István munkáját, aki elnöki mandátuma lejárta után az MGSZ ügyvezetô igazgatójaként továbbra is hatékonyan segíti a szövetség törekvéseinek megvalósítását. A közgyûlés egyhangúlag Pintér Istvánt, a Rába Nyrt. elnök-vezérigazgatóját választotta meg kétéves idôtartamra. Az új elnök így fogalmazott megbízatásáról: Nagy kihívásnak tartom és megtiszteltetésnek érzem a szövetség elnöki feladatainak ellátását. Személyes célom, hogy javítsuk, markánsabbá tegyük a szervezet ismertségét, hiszen a szövetség vállalatai a hazai GDP mintegy 8 10 százalékát adják, s a magyar gépipari export körülbelül 25%- át ôk bonyolítják le. A MAGYAR GÉPJÁRMÛIPARI SZÖVETSÉGRÔL Az idén 10 éves jubileumát ünneplô szövetség azzal a céllal jött létre, hogy fórumot biztosítson a gépjármûipari tevékenységet folytató szervezetek együttmûködéséhez. Célja a magyarországi székhellyel rendelkezô, gépjármûipari termékeket gyártók és ezekkel együttmûködôk érdekeinek feltárása, koordinációja és érvényre juttatása; a hazai és nemzetközi szervezetek elôtt való képviseletük, valamint a társszervezetekkel és egyes kormányzati szervekkel való kapcsolattartás és információcsere. A szövetség alapvetô feladatának tekinti súlya és tekintélye alapján a magyar gépjármûipar versenyképességének fokozását, a beszállítói háttér fejlesztését, valamint a mûködés pénzügyi, jogi feltételeinek javítását. A Magyar Gépjármûipari Szövetséget ban alapították a legjelentôsebb jármûgyártó és -beszállító vállalatok. A szövetség 26 tagvállalata között képviselteti magát az Audi Hungaria Motor Kft., a BPW Hungária Kft., a General Motors Powertrain-Magyarország Kft., a Kirchhoff Hungária Kft., a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft., a Magyar Gépjármûimportôrök Egyesülete, a Magyar Suzuki Zrt., a Rába Jármûipari Holding Nyrt., a Schwarzmüller Jármûgyártó és Kereskedelmi Kft. és a Visteon Hungary Kft.

4 4 oldal 4 Futómû Kft. Próbaüzemben mûködik A z utóbbi évek egyik legnagyobb beruházása közeledik a végéhez a Futómû Kft. kovácsüzemében. A részletekrôl Szüts Lajos fejlesztési igazgatóhelyettes, Németh László beruházási stratégiai vezetô és Tóth István kovácsüzem-menedzser számolt be. Elmondták: a BPW azzal kereste meg a Rábát, hogy éves szinten félmillió, majd 600 ezer darab tengelycsonkot tudnának-e számukra kovácsolni. A megemelt mennyiség teljesítése rendkívül nehéz lett volna a régi technológiával, már csak azért is, mert szinte lehetetlen szakképzett kovácsot felvenni. Emiatt az a döntés született, hogy a Lasco III. tengelycsonkfolyató présgépet fel kell újítani és az egész rendszert korszerûsíteni, robotizálni. A cél a produktivitás és hatékonyság növelése volt úgy, hogy egyúttal javuljon az üzembiztonság is. A beruházás során kicserélték a két évtizedes gép elektronikus vezérlését, a régi ugyanis annyira elavult, hogy már pótalkatrészt sem tudtak beszerezni hozzá, márpedig egy olyan berendezésnél, ami havonta ezer darabot gyárt, elképzelhetetlen, hogy hetekre leállásra kényszerüljön. Ugyancsak kicserélték a huzalokat. A gép kiszolgálását eredendôen manipulátorok látták el, helyettük robotokat vásároltak. Ezek nem olyan bonyolult munkát végeznek, mint hegesztô és plazmavágó társaik : az egyik feladata, hogy behelyezze a meleg darabot, a másiké, hogy kitárolja a készet. Van egy kisebb teherbírású harmadik robot is, amely a kovácsolás egyes fázisai között a szerszám hûtését végzi és ellátja grafitos kenôanyaggal. További fejlesztésként modernebb ládacserélô berendezést állítottak üzembe. Mindemellett a karbantartók elvégezték a legszükségesebb javításokat a gép fôegységein. A RENDSZER CSAK AKKOR MÛKÖDIK JÓL, HA ANNAK MINDEN ELEME (KAP- CSOLÓK, HÔÉRZÉKELÔ, ÁTFOLYÁSMÉ- RÔ STB.) TÖKÉLETES, ELLENKEZÔ ESET- BEN A RENDSZER HIBAJELET KÜLD, AMI AKÁR AZONNALI LEÁLLÁST IS EREDMÉNYEZHET. JELENLEG A PRÓ- BAÜZEM ZAJLIK. FONTOS FELADAT VOLT AZ ELÔRETARTÁS MEGTERVEZÉ- SE: PUFFERKÉSZLETEKET KELLETT GYÁRTANI, HOGY A GÉPLEÁLLÁSSAL JÁRÓ MUNKÁLATOK IDEJÉN IS TÖBBÉ- KEVÉSBÉ ZAVARTALAN LEGYEN A VE- VÔKISZOLGÁLÁS. SZÜTS LAJOS A rendszer csak akkor mûködik jól, ha annak minden eleme (kapcsolók, hôérzékelô, átfolyásmérô stb.) tökéletes, ellenkezô esetben a rendszer hibajelet küld, ami akár azonnali leállást is eredményezhet fogalmazott Szüts Lajos. A beruházás koncepciója 2006-ban fogalmazódott meg, elôkészítése pedig egy évvel ezelôtt kezdôdött el. Jelenleg a próbaüzem zajlik. Fontos feladat volt az elôretartás megtervezése: pufferkészleteket kellett gyártani, hogy a gépleállással járó munkálatok idején is többé-kevésbé zavartalan legyen a vevôkiszolgálás. A robotok beszerzése és a vezérléscsere 85 millió forintba került. Az egyéb kiegészítô berendezések (szemcseverô, végmaró, nemesítô, indukciós hevítô, valamint a környezet felújítása) további 150 millióba. Megtakarításként jelentkezik ugyanakkor, hogy a gép mûködtetéséhez három helyett két ember szükséges, illetve hogy jelentôsen csökkennek majd a kiesô idôk. A késôbbiekben tervezik az induktor vezérlésének korszerûsítését, amit ugyancsak a vezérlôpódiumról lehetne mûködtetni.

5 5 oldal Futómû Kft. 5 a Lasco III.

6 6 oldal 6 Futómû Kft. Rába futómûvekkel a Central Europe Rallyn 2008 januárjában a Dakar-rali történetében elôször terrorfenyegetések miatt a szervezô cég törölte a versenyt. A szervezôk, átgondolva a Dakar eddigi struktúráját, új ralisorozat elindítását jelentették be Dakar Series néven. A Dakar Series Central European Rally (CER) vagyis a Közép-Európa Rally Budapestrôl indult és 4 magyarországi, valamint három romániai (erdélyi) szakasz után Balatonfüreden fejezôdött be. A Rába által szponzorált Martin Macik a Tedom Truck által két csapattal is képviseltette magát a versenyen a kamionok kategóriájában. A verseny kapcsán kérdeztük Martin Macik urat. Mit érzett elôször, amikor meghallotta, hogy a Párizs Dakar-rali elmarad? Nagy csalódás volt számunkra, hogy elmarad a verseny, ugyanakkor úgy gondoljuk, az adott helyzetben racionális döntést hoztak a szervezôk. A verseny érdekében végzett fejlesztést és a munkát nem tudtunk maradéktalanul hasznosítani. Komoly anyagi kár érte a Macik-csapatot a januári verseny elmaradása miatt? Igen, elsôsorban a kamionok és a csapatok felkészülése kapcsán, a nevezési díjat azonban visszakaptuk. Mi a véleménye a Dakar Series részét képezô Central European Rallyról? A szervezéssel nagyon elégedettek voltunk, a verseny jövôjét elsôsorban a környezetvédôk veszélyeztethetik, amennyiben ezek az akadályok nem állnak fenn, véleményünk szerint van jövôje a versenynek. Kamionoknak meglehetôsen nehéz volt a verseny a lassú és gyors szakaszok gyakori váltakozása miatt, ugyanakkor kitûnô lehetôséget kínált számunkra a technika tesztelésére. Hogyan értékelné a Rába-Tedom Truck kapcsolatát? (Milyen támogatást nyújtott önök számára a Rába az elmúlt évek folyamán?) A Rába spol. pótalkatrész disztribútortól már évek óta vásárolunk pótalkatrészeket, rajtuk keresztül állunk kapcsolatban a Rába Futómû Kft.-vel. Remélhetôleg egyre szorosabbá válik az együttmûködésünk, hiszen a futómûvek a legfontosabb komponensei egy kamionnak. A Rába Futómû Kft.-tôl egy szett futómûvet kaptunk, ebbôl új kamiont építettünk. A másik szettet pedig pótalkatrészként vásároltuk meg. A kapcsolat természetesen kölcsönösen elônyös. A Rába számára sok gyakorlati ismeretet tudtunk nyújtani, a használt alkatrészek Rábához való visszajuttatása lehetôvé teszi azok vizsgálatát, elôsegítve a jövôben még magasabb minôségû termékek elôállítását. Mi volt ön számára a legemlékezetesebb pillanat a Central Europe Rallyn? Az egyik, Rába futómûvekkel felszerelt kamionunkkal 4. helyezést értünk el. Ismertetné röviden, kérem, a Central Europe Rallyn indult kamionjaik fôbb mûszaki jellemzôit? A LIAZ nyomtávja 4250 mm, tömege 9600 kg, motorja LIAZ 605 LE, váltója Praga 14PS 150, maximumsebessége 156 km h. A TEDOM nyomtávja 4250 mm, tömege 9600 kg, motorja Deutz 810 LE, váltója ZF 16S2520TO, maximumsebessége 180 km h. Hogyan értékelné a versenyen való részvételüket? Sikeresnek értékelem, sok új ismeretre tettünk szert, elsôsorban a fékek és fékhûtés, fékdobok, komponensek védelme területén. A helyezést és mûszaki gondokat figyelembe véve összességében 50%-os sikerként könyveljük el részvételünket. Milyen versenyeken vettek részt Rába színekben, ismertetné elért legjelentôsebb eredményeiket? A Dakar Rallyn 2004-tôl 2008-ig Rába futómûvekkel, 2008-tól már a Rába támogatásával vettünk részt. Dakar-versenyeken 11. és 12. helyezést értünk el, és ahogy korábban már említettem, idén a Central Europe Rallyn az egyik, Rába futómûvel felszerelt kamionunkkal 4. helyezést értünk el. Milyen egyéb versenyeken indulnak csapatával még az idei év folyamán? Jelenleg a LIAZ kamionunkat készítjük fel a 2008 júniusában megrendezésre kerülô petersburg pekingi versenyre. Köszönöm az interjút! Elkövetkezô versenyeikhez sok sikert kívánunk, támogatásunkkal az eddigiekhez hasonlóan a jövôben is hozzá kívánunk járulni eredményeikhez! DÖBRÖSI BALÁZS

7 7 oldal Futómû Kft. 7 Az 5S már a kapunál kezdôdik A z elmúlt hónap során további 5S-mintaterületekkel gazdagodott az alkatrészüzem, így tovább bôvült az 5Smozgalom résztvevôinek száma! Április utolsó hetében a kiegymûház és a hôkezelôteam kollégái, május második hetében a Dana EUés a nap- és bolygókerékteam dolgozói sajátították el a sárga pólósok titkát. Idôközben egyre több, a korábbi 5S-programok során feltárt problémára indított intézkedés valósul meg, megerôsítve ezzel a kollégák számára azt az elvet, hogy a láthatóvá tett és PDCA-listában rögzített problémák nem merülnek feledésbe. Erre jó példa az az elsô irodai 5S-intézkedéssel létrejött és bizonyára többek által észlelt tábla is, mely segítségével színes nyilak irányítják vendégeinket a kaputól a telephely különbözô épületeihez, bizonyítva, hogy veszteségeket nem csak a termelôterületen lehet találni. Látványos újdonság és tartalmában új minôséget jelent, hogy az alkatrészüzem néhány teamjé- nél megjelentek a tudatosan megtervezett, színrendszert használó, jelölt tároló- és szállítóeszközök. Ezek a termék sérülésmentes tárolásának és mozgatásának biztosítása mellett a megszámlálhatóságot is elôsegítik, és megjelenésükben a Rába-házban megfogalmazott kiválósági színvonalat képviselik. Miközben az üzemben sorra jelennek meg az újabb mintaterületek, egy teljes napos workshop keretében kidolgozásra kerültek a standardok (egységes színrendszerek, 5S-láda, nyomtatványok, eljárások, munkafolyamatok), a kialakított mintaterületeken az 5S fenntartásának visszaellenôrzésére kidolgozásra került egy mérô-értékelô audit kérdôív. A sokasodó PDCA-listák és megoldásra váró problémákra indított akciók koordinálására a PDCA-táblák aktualizálásával a jövôben üzemi 5S-koordinátor fog foglalkozni, és Zalka Árpád kollégánk segítségével elkezdôdött egy 5Skampány elôkészítése, hiszen szeretnénk megismertetni az 5S jelentését és lényegét minden munkatársunkkal! (Folytatás a 8. oldalon.)

8 8 oldal 8 Futómû Kft. Az üzemi területeken az 5S terjedése lassan a mindennapok részévé válik a Futómû Kft.-ben, s bár a látható jelek egyelôre még szigetekként tûnnek ki környezetükbôl, a régi és új állapotok közötti különbség szembeötlô, a bevezetett technikák, illetve a feltárt hiányosságokra hozott intézkedések pedig szavatolják, hogy ez a folyamat az alapja a folyamatos fejlôdés elvének. Azt, hogy az 5S változást hoz a munkakörnyezetben, már nemcsak azok a kollégák, illetve környezetük érzi, akik részt vesznek egy-egy mintaterület kialakításában, de vevôi oldalról is megérkeztek az elsô pozitív jelzések! A jövôben tovább folytatódik a megkezdett munka, részben öntevékenyen azoknál a teameknél, ahol már sikeresen lezajlottak a tréningek, részben a kft. többi területén, üzemekben, irodákban, étteremben egyaránt. HOFBAUER ÉVA Kaizen 25 veszteséget vadászott a Híd-alók team A Kaizen-Blitz tevékenység következô programjaként a vegyes hídház gyártósor munkahelyeit vizsgálta a Hídalók nevet választó, a Kaizen 25 keretében öszszeállt csapat. A Halász Viktória, Matyecz Imre, Méri István, Molnár Anikó, Pletka László, Szabó Gábor és Torma Jánosné nevével fémjelzett csapat jól elsajátította a veszteségvadászat fortélyait, hiszen egy hét alatt 25 ötletet (veszteségforrást) azonosítottak, melybôl 10-et sikeresen meg is szüntettek egyhetes tevékenységük alatt. Az azonosított ötletek számában az idei év legtermékenyebb csapata más leg -re is pályázhat, hiszen a Pletka László által irányított csapat hosszú idôk legnépesebb Kaizen-csapata, melyben 7 szervezet képviseltette magát. A folyamatosfejlesztés-vezetô mentorálása alatt dolgozó Híd-alók team az általános rend és tisztaság megvalósítása mellett a munkakörnyezet vizsgálatát, a felesleges szállítási, anyagmozgatási utak megszüntetését, technológiai folyamatok felülvizsgálatával és az olajozó munkahely komplett átalakításával foglalkoztak a legátfogóbban, de feltártak tárolással összefüggô, készterméksérüléseket eredményezô okokat, azonosítottak felesleges gépeket. Munkájuk során több tíz négyzetméter területet szabadítottak fel, melyet a tárolási helyhiánnyal küszködô gyártósor talán az egyik legnagyobb eredményként értékelt. Az elkövetkezô egy hónap során a csapat a napi teendôi mellett tovább dolgozik a házi feladatként megmaradt ötletek kidolgozásán, illetve megvalósításán. Munkájukba természetesen folyamatosan bevonják a gyártósoron dolgozó kollégákat, hogy a legjobb megoldást kiválasztva, hosszú távon is eredményt hozó teljesítményekrôl számolhassanak be a június végén esedékes záróprezentáción. HOFBAUER ÉVA

9 9 oldal Futómû Kft. 9 Tengelycsuklóteam: nagy REICHARDT RÓBERT T eambemutató sorozatunk következô állomása a Futómûhöz, s azon belül is a tengelycsuklóteamhez vezet. Az idegenvezetônk Reichardt Róbert, aki tavaly november óta vezeti a csapatot. A tengelycsuklóteamrôl beszélünk ugyan, de tulajdonképpen két csapatról van szó: a tengelycsukló 1. és a tengelycsukló 2. teamrôl. Három évvel ezelôtt ban ugyanis annyi volt még a munka, hogy a két teamet ketté KOVÁCS SÁNDOR szeletet a tortából! kellett bontani. Most már kevesebb a megrendelés: a tengelycsukó 1 - es team az említett csúcsidôszakban havi 7500 darabot gyártott, most háromezret; a tengelycsukló 2. pedig a korábbi 12 ezerrôl most et teljesít. De annak ellenére, hogy kevesebb lett a munka, a felállás azonban megmaradt. A tengelycsukló 1-esek körülbelül 10 éves gyártósoron dolgoznak, amely alkalmas többféle alkatrész elôállítására is. Itt készülnek a többi mellett a Marmon futómûvek és a John Deere futómûvek egyes alkatrészei, valamint a NAF-tengelycsonkok is. A tengelycsukló 2. teamben a 80- as években vásárolt gyártósoron folyik a termelés, s ez egyfajta tengelycsonk gyártására alkalmas, ami aztán az amerikai piacra kerül. S ha már az amerikai piacnál tartunk: van még lehetôség a piac kiaknázásában, ezt a menedzsment is így gondolja. Ismerjük a tortát, amelybôl korábban is tudtunk szeletet szakítani magunknak, s most is szeretnénk lehetôleg minél nagyobbat. Ehhez természetesen olyan technológiával kell bôvíteni a gyártósorokat, amelyek lehetôvé teszik a gyorsabb termelést. A gyorsaság mellett azonban legalább ennyire fontos a minôség is: amióta átvettem a team vezetését, erre panasz még nem volt szerencsére. Azt is jó elújságolni, hogy mostanra úgy teljesítünk, hogy a dolgozóknak ösztönzôt tudunk adni a cél nyilvánvalóan az, hogy ezt megtartsuk. A dolgozói összetétel nálunk viszszatükrözi a gépsorok közötti különbséget: a tengelycsukló 2-ben, ahol a 80-as években vásárolt gépsor mellett kell dolgozni, 40 év feletti az átlagéletkor. Az emberek többsége huszonéves fiatalként, végzett szakmunkásként került a Rábához, s azóta is itt dolgozik. Ôk most évesek. A tengelycsukló 1-ben több a fiatal, de a technológia is más, amivel dolgozni kell. Természetesen vannak itt még régi szakik, akiknek a tapasztalatára szükség van. Két-három éve, amikor a termelés csökkent, muszáj volt átcsoportosításokat, leépítéseket végezni a tengelycsuklóteamben, most azonban ütôképes csapattal dolgozunk, s azon vagyunk, hogy megfelelô számú munkát és megrendelést szerezzünk. Ilyen kihívás a japán piac is, ahol az igényes megrendelôk igazi kihívás elé állítanak minket. De hát azért vagyunk, hogy ennek megfeleljünk!

10 10 oldal 10 Futómû Kft., Alkatrészgyártó Kft. Legek: Miért ne lehetne Mátyás király is példakép? A z idei Leg-díjasok bemutatását most két futómûves és egy alkatrészes kollégával folytatjuk. Ismerjük meg ôket! LAKOS ISTVÁN A SÁRVÁRI GYÁR- BAN DOLGOZIK. TECHNOLÓGUSI TE- VÉKENYSÉGÉN TÚL KORSZERÛ, NAP- RAKÉSZ ISMERETEIVEL, RUGALMAS HOZ- ZÁÁLLÁSÁVAL JELENTÔSEN SEGÍTETTE A MUNKAKÖZÖSSÉG MINDENNAPI KIHÍ- VÁSAINAK MEGOLDÁSÁT. A KOLLEKTÍ- VA LEGJOBB MÉRNÖKE CÍMET ÉRDE- MELTE KI. Mikor kezdte a pályáját a Rábánál? 21 évesen, a fôiskola elvégzése után itt voltam pályakezdô, szeptember 1-jén álltam munkába. Voltak vannak-e példaképei? Igen, vannak példaképeim, méghozzá azok az emberek, akik lelkiismeretesen, lelkesen, legjobb tudásuk szerint végzik munkájukat. Legyenek akár takarítók, akár vezetô beosztásúak. Nem az számít, hogy milyen beosztásban dolgozik valaki, hanem az, hogy milyen módon végzi el a rá bízott feladatokat. Mi motiválja? Elvem, hogy ha az ember csinál valamit, azt csinálja jól. Azt hiszem, eléggé maximalista vagyok a munkámmal szemben. Addig próbálkozom, míg adott problémára nem találom meg a megoldást. A díj elnyerését mivel indokolja magának? Nem igazán tudom, hogy miért pont rám esett a választás. Itt a technológián a munkatársaim is lelkiismeretesek, felkészültek, rugalmasak. Bármelyikük megérdemelte volna a díjat. A díj mennyiben változtatta meg már ha megváltoztatta hozzáállását a mindennapi munkához? Az, hogy én kaptam a kollektíva legjobb mérnöke díjat, nagyon jólesett. Úgy érzem, ezután is meg kell felelnem ennek a címnek. Tartozik-e, s ha igen, kinek köszönettel? Hát, talán nem tûnik nagyon elcsépeltnek, ha azt mondom, hogy elsôsorban a szüleimnek és a családomnak tartozom köszönettel. A szüleimnek, mert arra tanítottak, hogy amit elkezdünk, azt fejezzük is be, és mivel az elvégzett munka egyféle névjegye is az embernek, hát fejezzük be úgy, hogy ne kelljen szégyenkeznünk miatta. A családomnak köszönöm, hogy olyan légkörben élünk, amely biztosítja számomra a pihenést és a feltöltôdést munka után. Persze ott vannak még a munkatársaim a technológián, a forgácsolóüzemben, akikkel jól megértjük, segítjük egymást. Csak így lehet együtt dolgozni. Nekik is köszönettel tartozom. A DÍJAZOTT OLYAN FIATAL MUNKA- TÁRS, AKI ÉVEK ÓTA KIVÁLÓAN BO- NYOLÍTJA A VÁLLALATCSOPORT ÁRFO- LYAMVÉDELMÉT, AMELYET SZÉLES KÖRÛ BANKKAPCSOLATAIN KERESZTÜL VA- LÓSÍTOTT ÉS VALÓSÍT MEG. A MÁR MEGKÖTÖTT ÜGYLETEIVEL HASONLÓ MÉRTÉKBEN BIZTOSÍTOTTA AZT, HOGY VÁLLALATUNKAT KEVÉSBÉ ÉRJÉK HÁT- RÁNYOS HATÁSOK A 2008-AS DEVIZA- PIACI MOZGÁSOK MIATT. ÍGY AZ ÁRFO- LYAM KITETTSÉGÉNEK CSÖKKENTÉSÉÉRT LEG-DÍJBAN RÉSZESÜLT HORVÁTH GÁBOR. Mikor kezdte a pályáját a Rábánál? 2001 augusztusában csatlakoztam a Rábához. Voltak vannak-e példaképei? Talán viccesen hangzik, de Mátyás király, ahogy a legendákból ismerjük. A befolyásos emberek közül azokat tudom igazán tisztelni, akik hatalmukat egy nagy közösség érdekében tudják gyakorolni és emberségüket is sikerül megôrizni. Széles körû bankkapcsolatait dicsérték az értékelésekor. Hogyan tudja ezeket hasznosítani a cég számára? A magyar bankrendszer eléggé szûk körû, belterjes. Sokat számítanak a személyes kapcsolatok akkor, amikor a vállalat érdekében minél kedvezôbb banki szolgáltatásokat szeretnénk igénybe venni. Ehhez hozzátartozik, hogy tudjuk, mikor és melyik bankot érdemes megkeresni az igényeinkkel. A díj elnyerését mivel indokolja magának? Szeretném, ha a díj nemcsak a személyem elismerését, hanem a munkaterület értékelését is jelentené. A pénzügyi terület jelentôsen hozzá tud járulni a vállalat értékteremtéséhez, fôleg a mai, gyorsan változó piaci feltételek között. Úgy érzem, hogy a díj elnyerése ennek is megerôsítése a menedzsment részérôl. A díj mennyiben változtatja meg már ha megváltoztatja a hozzáállását a mindennapi munkához? Azt gondolom, hogy a hozzáállásom nem változik meg, bár általában egy díj nemcsak jutalmaz, hanem kötelez is a jövôben az igényes munkára. Tartozik-e, s ha igen, kinek köszönettel? Köszönöm a vezetôimnek és a közvetlen kollégáknak a támogatást. A legtöbb munkához hasonlóan ez sem egyszemélyes játék, csak úgy lehet tartósan jó eredményeket elérni, ha tudom, hogy segítô és bizalmat adó háttér áll mögöttem. A POZITÍV VÁLTOZÁSOK MEGVALÓSÍ- TÁSÁÉRT JÁRÓ LEG-DÍJAT KÉT MUNKA- TÁRS VEHETTE ÁT. MINDKETTEN KIMA- GASLÓ TELJESÍTMÉNYÜKKEL JÁRULTAK HOZZÁ A VÁLLALAT POZITÍV VÁLTOZÁ- SAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ. EGYI- KÜK VASS ISTVÁN TERMELÉSI MENE- DZSER, AKINEK AZ ALKATRÉSZÜZEM HATÉKONYSÁGNÖVEKEDÉSÉBEN, A TER- MELÔTEAMEK KÖZÖTTI ÖSSZHANG LÉT- REHOZÁSÁBAN KOMOLY ÉRDEMEI VAN- NAK. MOTORJA AZ ÚJ LEAN GYÁRTÁ- SI RENDSZEREK ÉS TECHNIKÁK (5S, ÉR- TÉKLÁNCELEMZÉS) BEVEZETÉSÉNEK AZ ÜZEM TERÜLETÉN. A MUNKAMORÁL ÉS MUNKAFEGYELEM JAVULÁSÁT NAGY- BAN SEGÍTETTE, A PARADIGMAVÁLTÁS EGYIK MARKÁNS KÉPVISELÔJE. ELSÔ- RENDÛ CSAPATEMBER, AKI A SZERVEZE- TI EGYSÉGEK KÖZÖTTI EREDMÉNYKÖZ- PONTÚ MUNKÁT KEMÉNYEN ÉS CÉLRA TÖRÔEN VÉGZI ÉS MEGKÖVETELI. Mikor kezdte a pályáját a Rábánál? Hivatalosan szeptember 1-jétôl vagyok a Rába alkalmazottja, de ekkor még javában a fôiskola padját koptattam. Egyéves munkaszerzôdést követôen 1987-ben kezdtem a tényleges munkát. Voltak vannak-e példaképei? Egyetlen személyrôl igazából nem beszélhetek, több példakép vagy inkább több követendô személy számomra jó tulajdonságait szeretném magamévá tudni, hol több, hol kevesebb sikerrel. Ezekbôl a tulajdonságokból szeretnék tökéletes egyént létrehozni magamban, ami persze soha nem sikerülhet igazán, de mindig ezen dolgozom, ez biztosítja bennem a folyamatosságot. Motorja az új Lean gyártási rendszerek és technikák bevezetésének így jellemezték önt. Mi érdekli ebben igazán? Az elmúlt években egyre világosabbá vált azok számára, akik nyitott szemmel járnak, hogy a vállalatnak is gyökeres változáson kell átesni annak érdekében, hogy versenyképes maradjon, azaz fennmaradjon. Ezek a változások nem történnek meg úgy, hogy kijelentjük: ami tegnap piros volt, az mától kék ezek a folyamatok lassabbak és ezeket elôször magunkban kell végrehajtanunk. Ez érdekel igazán, hogy tudom magam átalakítani és hogy tud a rendszer átalakulni. Szerencsére ehhez jó segítséget nyújtanak ezek a máshol már bevált technikák, amelyeket természetesen rá kell illesztenünk a saját rendszerünkre, de a végigviteléhez ragaszkodnunk kell. A díj elnyerését mivel indokolja magának? A díj igazából járna minden olyan kollégának, aki tevékenyen részt vesz a változások bevezetésében. Talán azért esett rám a választás, mert nagy szerepet vállaltam és vállalok most is a folyamat szervezésében és fenntartásában. A díj mennyiben változtatja meg már ha megváltoztatja hozzáállását a mindennapi munkához? A hozzáállásomat maga a díj nem változtatja meg, de bizonyítja, hogy jó úton járok. Olyan erkölcsi elismerés, ami büszkeséggel tölt el. Tartozik-e, s ha igen, kinek köszönettel? Természetesen egy ekkora szervezetben senki nem képes egyedül komoly változásokat elérni, nagyon sok segítséget kaptam a változásokat gyakorlatban végrehajtó kollégáktól és a folyamatok feltételeit biztosító vezetôktôl. Külön köszönettel tartozom Hofbauer Évának, aki ezen folyamatok elindításában vezetô szerepet játszott és azóta is szívügyének tekinti a feltételek biztosítását.

11 11 oldal Futómû Kft., Jármû Kft. 11 Nem elôször találtak hibát minôségpontért VAJLIK KRISZTIÁN ÉLÔ TIBOR (féltengely), 5 pont: észrevette, hogy a megmunkálásra beérkezett féltengely hosszirányban megnyílt, repedt volt. Régen a szakmában és a gyárban vagyok: 1973-ban kezdtem, dolgoztam a es és a es csarnok több gyártósorán is. A hibát egyengetés közben vettem észre, s jeleztem is azonnal. Nem elôször szereztem így minôségpontot, ezúttal zseblámpára, számítógépes vonalzóra, kulacsra és tollra váltottam be. Természetesen most is a családom osztozott az ajándékokon, ami ellen semmi kifogásom nincs. ÉLÔ TIBOR VAJLIK KRISZTIÁN (mellsô futómû), 6 pont: a futómûvet eltérô típusú mellsô tengellyel szerelték. Fújó vagyok, festés közben pedig meg szoktam nézni, hogy mire fújom a festéket... Nem volt tehát különösebben nehéz észrevenni a hibát. Én is kaptam már korábban minôségpontokat hasonlóért, de most is kislányomnak választottam belôle ajándékokat. A Rábánál három éve dolgozom, de korábban dolgoztam a vasúti jármûben is. Auditok sora vár a Jármû Kft.-re E lôször végeznek KIR- és MEBIR-auditálást a Jármû Kft.-nél, s külön, szigorú tanúsítási vizsgálat vár a hegesztôüzemre. Ez utóbbinak mivel a Magyar Honvédségnek is gyárt a NATO-szabványnak is meg kell felelnie. KIR- és MEBIR-auditon mérettetik meg az az egészségvédelmi, biztonsági és környezetirányítási rendszer, amelynek elvei alapján a Rába Jármû Kft. évek óta sikeresen mûködik. Takács László gyártásfejlesztési vezetô elmondta, a munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszere (MEBIR) tanúsítása az MSZ szerint már elkezdôdött: a belsô auditot május 14-én végezték a kollégák. Ennek során elsôsorban a meglévô dokumentumok átvizsgálására kellett irányítani a figyelmet, s feltétele a külsô tanúsításnak, hogy a kockázatértékelések mindig naprakészek legyenek. A fôpróba után az auditot elôreláthatóan júliusban végzi el a Viacote Kft. A környezet központú irányítási rendszer (KIR) vizsgálatára is sor kerül, valószínûleg késô ôsszel. Takács László elmondta: ezzel kapcsolatban május 21-én tartottak projektindító értekezletet, a felkészítést a Denkstaff Kft. vállalta. A pontos forgatókönyvet még nem fektették le, de az már kirajzolódott, hogy a TÜV Nord Kft. novemberben végzi el a külsô tanúsítást az MSZ EN ISO szerint mûködô rendszerrôl. Ehhez még számos dokumentációt kell felülvizsgálni, s számos irányítási, környezetpolitikai eljárás és kockázatértékelés kidolgozására van szükség a következô félévben. Az alkatrészüzem számára is kihívásokkal teli a stratégiai idôszak. Mivel az üzem a Magyar Honvédség számára is gyárt, eddig is meg kellett felelnie a NATO AQAP 2110:2006 rendszernek s az MSZ EN ISO 9001:2001 minôségbiztosítási követelmények szintén vonatkoztak a részleg mûködésére. Az egyik partner amelynek cégünk beszállítója azonban további elvárásokat fogalmazott meg, így az MSZ EN ISO :2006 rendszer szerinti tanúsítással együtt a hegesztôüzem a legszigorúbb, nemzetközi követelményeknek is meg kell hogy feleljen. Homér Zoltán hegesztési felelôs elmondta: az elmúlt év végén indította el a cég a tanúsítási projektet és május 23-án sor került az elôauditra is. Ennek során fôként dokumentációs hiányosságot tártak fel a szakemberek, de ennek pontos kidolgozása mellett még a szervezeti felállás módosítására is szükség volt. Ennek értelmében egy új státust hoztak létre, a hegesztési felelôsét, ezt a munkát Homér Zoltán látja el. A külsô auditra várhatóan június elején kerülhet sor.

12 12 oldal 12 Alkatrészgyártó Kft. Termeléssegítô logisztikai fejlesztések Móron A termelés gyors és gazdaságos kiszolgálása érdekében jelentôs korszerûsítéseket hajtottak végre, s terveznek megvalósítani a Rába Alkatrészgyártó Kft. móri gyárának raktározási területein. A dolgozók aktív közremûködésével kivitelezett átalakításokkal idôt és energiát takarítanak meg a gyárban azzal, hogy az anyagmozgatás egyszerûsödik a raktárak és az üzemek között. Ivanics Zsolt elmondta a Rába Magazinnak, hogy a már megvalósult fejlesztések közt van a régi ládaajtóüzem és az ITT-épület átalakítása. Ezeken a területeken rámpákat, kapukat építettünk be, új rámpát építettünk. Így egyszerûbb és gyorsabb lett a kamionok megrakása. Ennek azért is van külön jelentôsége, mivel naponta hat kamiont rakunk meg a Toyo-SEAT-nak. Az eddigi fejlesztések során módosítottuk a habosítókocsikat, így negyven százalékkal nôtt a helykihasznált- IVANICS ZSOLT ság a régi kocsikhoz képest magyarázta Ivanics Zsolt. Az új fejlesztési elképzelések között szerepel az új rámpák építése, hogy közvetlenül a mûhelybe lehessen lerakni a beérkezô göngyöleget, illetve alapanyagot. Ezzel tovább nôhet a hatékonyság, nem kell az árut lerakni, majd újból megfogni s bevinni az üzembe. Szeretnénk egy gördülôsort építeni a volt ITT-területre, így a fifót a legrégebbi termék kiadása nagyon egyszerûen lehetne megvalósítani. Görgôpályán lehetne elôretolni a konténereket, ezzel is megkönnyítve a munkát. A bentelerraktár és a varroda közti területet szeretnénk befedni, bôvíteni az üzem és a raktár közti részt sorolja Ivanics Zsolt. A tervek között szerepel a vonalkódos rendszer bevezetése a Toyo- SEAT-termékekre. A koncepció kész, árajánlatot várnak, s az elképzelés szerint júliusra bevezetné a rendszert a gyár. A vasraktárba állványrendszert tervezünk építeni a jobb kihasználtság végett. A présmûhelyek átalakításával egy idôben ott is szeretnénk raktárt kialakítani, ne kelljen más raktárból átvinni az anyagokat. Emellett különbözô csomagolóeszközök vásárlását tervezzük. Mindehhez pályázati pénzeket szeretnénk nyerni. Ehhez rendelkezésünkre áll a GOP-pályázat, amelyben a logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése áll a központban. A másik pályázat a KMOP-projekt. Ezeket szeretnénk egybekapcsolni s felhasználni a bôvítésekhez mondta el magazinunknak Ivanics Zsolt. A társaság az esztergomi üzemet is tovább bôvíti, ott toronyraktár kialakítását képzelik el, s úgy gondolják, a logisztikai központok pályázatába ez is be fog férni, s megvalósítható lesz.

13 13 oldal Új katonai jármûcsaládot fejleszt ki a Rába A korábbinál másfélszer erôsebb, 440 lóerôs motor dolgozik a Jármû Kft. nemrégiben kifejlesztett új katonai jármûcsaládjában. A prototípus már kész, nyáron kezdôdhet a szériagyártás. Jármû Kft. 13 A közeljövôben adja át az utolsó, Euro III-as környezetvédelmi normákat teljesítô motorral rendelkezô H -s jármûvet a Magyar Honvédségnek a Jármû Kft. Ebben még régi típusú a fülke, a Rába által gyártott az alváz, a váltó és az osztómû pedig a ZF-et dicséri. Lukáts András konstrukcióvezetô kérdésünkre elmondta, hogy júliusig néhány H18-as konténerszállítót még legyártanak, onnantól kezdve azonban már csak az új típus készül. Ennek kifejlesztésére a szakember szerint azért került sor, mert a mûszaki élet rohamosan változik, ahogyan a környezetvédelmet és a biztonságos közlekedést szolgáló elôírások is. Példának okáért az új jármû motorja már megfelel az Euro IV-es normáknak, elektromos vezérlésû fékrendszere pedig az EBS-rendszer miatt biztonságosabb fékutat tesz lehetôvé, növelve a stabilitást is. Az építés az elôzô jármûcsaládhoz hasonlóan MAN-fôegységekkel történt. A két cég között továbbra is megmaradt a partnerség, az építés során a Rába számos javaslata megfontolásra került. A Rába által kifejlesztett megoldások kapcsán várhatóan konstrukciós együttmûködés is létrejön a 2 cég között. Nemrégiben elkészült az elsô prototípus, egy háromtengelyes, H25-ös jármû, amely a motor teljesítményében is eltér az elôzô változattól: 324 kilowattos (440 lóerôs), míg a korábbi 206 kilowattos. A különbség több mint másfélszeres. A konstrukcióvezetô beszámolt arról is, hogy jelenleg a típusbizonyítvány megszerzésének folyamata zajlik. Egy független intézetet, a TÜV KTI Kft.-t bízták meg az ehhez szükséges típusvizsgálat elvégzésével, amely három hétig tartott. A jármû egyetlen nem megfelelôséget sem kapott, csak néhány apró módosítást kellett elvégezni például a rendszámtáblatartón és az üzemanyagrendszeren, így már be is adták a típusbizonyítványi kérelmet a Nemzeti Közlekedési Hatósághoz. A vizsgálatokkal itt nem állunk meg, ugyanis új típusról lévén szó, arra is kíváncsiak vagyunk, hogy a jármû élettartalma során várhatóan hogyan fog viselkedni. Ellenôrizzük a váz szilárdságát, a futómûvek beépítését, az azokat érô erôhatásokat, az ott ébredô feszültségeket. Az adatok kiértékelése után fontos következtetéseket tudunk levonni. A MAN-nál erre is felfigyeltek, olyannyira, hogy megtekintették a vizsgálatokat, és tervezik, hogy a jövôben ôk is használni fogják az écsi Rábaringet mondta Lukáts András. Görögországban is bemutatják a Rába alvázzal készített új midibuszt A hogy azt legutóbbi számunkban megírtuk, a korábbi E 91-es utódának szánt S 91 típusjelû midibusz alvázának gyártását kezdte meg a Jármû Kft, amely felépítményének terveit a Molitus Kft. készítette, míg a karosszálás a Webasto Hungária Kft.-t dicséri. Peski Vilmos, a Jármû Kft. gépészeti csoportvezetôje kérdésünkre elmondta: az elmúlt években mintegy kétszáz midibuszalváz készült Gyôrben Európában ilyen méretben és minôségben más nem képes gyártani ezt a terméket. A korábbi alvázon nem csak a mûszaki elôírások változása miatt módosítottunk. Célunk az volt, hogy növeljük az utasok kényelmét. Mûszaki fejlesztés eredményeként az alváz huszonhat milliméterrel alacsonyabb lett. A laikusként esetleg nem túl nagynak tûnô eltérés azt jelentette, hogy az egész alvázat át kellett terveznünk, nemcsak a vázszerkezetet, hanem a futómû-felfüggesztéseket és minden egyéb gépészeti egység beépítését is. (Folytatás a 13. oldalon.)

14 14 oldal 14 HR Ugyancsak javítottunk a kormányzáson és a jármû rugózásán. Mindez az új karoszszálóval szoros együttmûködésben történt fejtette ki Peski Vilmos, aki a jelentôs változások közé sorolta, hogy az elektromos rendszer CAN-rendszerû. A hajtást továbbra is Mercedes-motor biztosítja, az automata sebességváltó pedig Allison. A gépészeti csoportvezetô beszámolt arról is, hogy jelenleg a típusbizonyítvány megszerzésének, illetve az elsô busz forgalomba helyezésének folyamata zajlik. sorozatgyártása J avában tart a tíztonnás dömper elemeinek sorozatgyártása a Jármû kft.-nél. A brit Terexnek másfélszer annyit kell gyártani, mint az elôzô, kisebb alvázakból. A Rába Jármû Kft. ötödik éve üzleti partnere a brit Terex-Benford cégnek: Gyôrbôl építôipari jármûvekhez szállítanak hegesztett-festett alvázelemeket és egyéb kiegészítô vasszerkezeteket, amelyeket aztán Angliában szerelnek össze. A kapcsolat az elmúlt egy évben tovább erôsödött. Elôbb az új, két tonna hordozható súlyú dömper esetében vált beszállítóvá a gyôri cég, majd a kilenctonnás jármû utódának szánt tíztonnásra kiírt tendert is elnyerte. Homér Zoltán hegesztési felelôs arról tájékoztatott, hogy néhány hete, április elején az utóbbi típus sorozatgyártása is elkezdôdött. Gyôrben a dömper mellsô és hátsó alváza, valamint hátlapja készül. Mindezt február végén, március elején egy négydarabos minta elkészítése elôzte meg, amit a Terex értékelt és jóváhagyott. A brit cég egyébként rendkívül komolyan veszi a feladatot. A mintagyártás fázisában képviselôi Gyôrben tartózkodtak: kíváncsiak voltak a munkafolyamatokra, de a rábás dolgozók oktatását is elvégezték, amirôl jelentés készült. Legközelebb várhatóan június elején érkeznek a Reptéri útra, hogy felmérjék, két hónap A korábbi típusból Norvégiába, Görögországba, valamint a rigai közlekedési vállalathoz került nagyobb számban. Lukáts András konstrukcióvezetô elmondta, hogy a mintapéldány a következô hetekben, hónapokban bemutatókon vesz részt. Megtekintik a Budapesti Közlekedési Vállalatnál, ahol az Ikarus 405-ös típusú várjáratok cseréje nem tûr halasztást. Körúton vesz részt Görögországban: ott több kisebb üzemeltetô megelégedettséggel használja az E 91-est. Elképzelhetô, hogy az S 91-est Norvégiában és a lett fôvárosban, Rigában is bemutatják. A típusbizonyítvány-kérelemhez készítjük elô a szükséges papírokat, nyilatkozatokat, az elôzô alvázakra vonatkozó, adaptálható jóváhagyásokat. Több vizsgálatot meg kell ismételni. Amint ez megvan, rövid idôn belül megkaphatjuk a dokumentumot hangsúlyozta Lukáts András. Peski Vilmos megjegyezte, hogy távolsági kivitel kifejlesztésérôl is szó van. Elkezdôdött a tíztonnás dömper SZALAI ERNÔ gyakorlat után mekkora javulás következett be a dömper gyártásában. Homér Zoltán beszámolt arról is, hogy a gyártáshoz szükséges készülékeket a Terex biztosította. Az elmúlt hetekben a feladatok közé tartozott, hogy ezek hibáit kiküszöböljék. A hátsóalváz-készüléknél például olyan méreteltérést találtak, ami nagy meglepetést okozott volna a vevônél. A cél az, hogy a termékeken utólagos javításokra ne legyen szükség. A Jármû kft. egyébként a brit vállalat kérésére a szállításhoz 51 darab, zártszelvénybôl készült kalodát szállítóállványt is elkészített. Ennek szerepe az, hogy a csak nehezen, baleset- és sérülésveszélyesen mozdítható alvázak mozgatása könnyebb legyen. A szerzôdésnek megfelelôen a LÁSZLÓ ISTVÁN ÉS MEZEI OTTÓ gyôri cég évi 750 dömperhez gyárt elemeket, míg a kilenctonnás verziónál ez a szám 500 volt. Mindezt sikerült úgy megoldani, hogy a gyártósoron nem kellett létszámot bôvíteni. Feladat persze most is akad. A nagyobb, nehezebb jármû több anyagot és idôráfordítást feltételez, éppen ezért meg kell találni azokat a réseket, ahol gyorsíthatók a folyamatok. Homér Zoltán elmondta, hogy az egyik ilyen terület a hegesztés lehet, ahol jelenleg olyan kísérleteket folytatnak, hogy a meglévô tömörhuzalos, fogyóelektródás ívhegesztés helyett porbeles huzalt használnának, mellyel elôzetes vizsgálatok szerint akár 20 százalékkal rövidebb idô alatt készre hegeszthetôek az alvázak, továbbá a fröcsögések eltávolítására szánt idô is mérsékelhetô lenne.

15 15 oldal HR 15 Bérfejlesztés 2008 A központi és a helyi bérmegállapodások alapján április 1-jétôl sikeresen végrehajtásra került a évi bérfejlesztés, melynek céljairól, módszerérôl, eredményeirôl az alábbiakban adunk tájékoztatást: A bérfejlesztés a központi megállapodás szerinti egységes elvek (teljesítményértékelés) alapján, de módszerének részleteiben üzletáganként differenciáltan került megvalósításra. Az eltérés az egyes üzletágakban mûködô támogató HR-rendszerek (teljesítményértékelés, ösztönzô) különbözôségébôl adódott. Elôször a Futómû bérfejlesztését mutatjuk be, a másik két üzletág eltéréseit, sajátosságait a következô lapszámban teszik közzé a HR-vezetôk. A BÉRFEJLESZTÉSNÉL ELÉRNI KÍVÁNT CÉLOK A bérfejlesztési módszer meghatározásánál célunk az volt, hogy a közös munkával megtermelt, a bérfejlesztésre fordítható összeget úgy osszuk el, hogy az a teljesítményt ösztönözze és a vállalati célok érdekében eredményesen dolgozók nagyobb arányban, a kevésbé eredményesek kisebb arányban részesüljenek belôle. További célunk volt, hogy az egyes állománycsoportokon belül az azonos teljesítést nyújtók bére közeledjen egymáshoz. Véleményünk szerint az elmúlt évek vezetôi és HR-fejlesztéseinek eredménye és a bérfejlesztés mértéke lehetôvé teszi a teljesítményalapú bérfejlesztés irányába történô elmozdulást. Alapelvként került megfogalmazásra az is, hogy a nem megfelelôen teljesítôk ne részesüljenek bérfejlesztésben, mert ezzel nagyobb alapot lehet képezni a jól dolgozók további ösztönzésére. Ezeket az elveket az érdekegyeztetés folyamatában is sikerült elfogadtatni, így közös célként fogalmazódtak meg a bérmegállapodásban. Az érdekképviselettel közös véleményünk, hogy a teljesítményalapú bérfejlesztés alkalmazásával hosszabb távon jelentôsebb bérszínvonalemelkedés érhetô el annak ösztönzô és kiválasztó hatása miatt. A BÉRFEJLESZTÉS MÓDSZERE A bérfejlesztés alapjául szolgáló teljesítményértékelésnél eltérô rendszert használtunk a szellemi és a fizikai munkavállalóknál a munkavégzésük sajátosságai miatt. A fizikai dolgozóknál a szakmai hozzáértés, a teljesítmény, a gép- és technológiaismeret és az egyéb kompetenciák (terhelhetôség, munkafegyelem, problémamegoldás stb.) értékelését kértük a vezetôktôl. Emellett fontos szerepet kapott a munkavállalók fejlesztésére, betanítási képességére, más munkakörben történô foglalkoztatására vonatkozó információ is. A szellemi munkatársaknál az adott munkakörben szükséges képességek mellett a konkrét célokra és elvárásokra mérhetô teljesítménymutatók is részei voltak az értékelésnek. A teljesítményértékelési eredmények feldolgozása, összesítése során 5 kategóriát képeztünk (a nem kielégítôtôl a kiemelkedôig). A kategóriába sorolást minden értékelést végzô vezetô csoportjánál külön végeztük el, ezzel csökkentve a szubjektivitást, illetve biztosítva, hogy egyik terület se kerüljön alul- vagy felülértékelésre. Figyelembe vettük a jelenlegi bérek viszonylag magas szóródását is állománycsoportonként. Az azonos állománycsoporton belül ugyanazért a teljesítményért az alacsonyabb bérûek magasabb ösztönzést kapnak. A módszert az alábbi hasonló vállalati helyzetben és céloknál általánosan és sikeresen alkalmazott egyszerû modell szemlélteti: (kvartilis = negyedszint, alsó kvartilis: a számhalmazban a számok 25%-a ennél kisebb, a 75%- a ennél nagyobb medián = a számhalmaz középsô értéke, a számok fele ennél kisebb, másik fele pedig nagyobb) A módszer, megfogalmazása és az elôzetes számítások alapján testre (Rábára) szabtuk a modellt. Ebbe a munkába bevontuk a teamvezetôket is, akik tesztelték a rendszert és véleményük alapján módosítottuk, pontosítottunk néhány szempontot. A konkrét bérfejlesztés során a teljesítményértékelési eredmények és a besorolási bérek alapján megállapított állománycsoportonkénti kategóriák szerint kellett a bérfejlesztést meghatározni. Az egyes kategóriákon belül a közvetlen vezetô döntött a bérfejlesztés mértékérôl. Ezen elosztás után megmaradó összeg egyéni mérlegelés alapján alapbérként került kiosztásra a kiemelkedô teljesítményt nyújtó munkavállalók részére. A BÉRFEJLESZTÉS VÉGREHAJTÁSA SZÁMOKBAN Az elméleti anyagok és a szakmai tapasztalatok alapján megfelelô számú dolgozó esetében az értékelések egy normál eloszlást mutatnak. Természetesen ezek az eredmények területenként, állománycsoportonként a létszámtól és a helyi sajátosságtól függôen változnak, szórnak, de külön öröm, hogy munkatársaink több mint 90%-a komoly fejleszthetô értéket hordoz. Fontos megemlíteni, hogy a teljesítményértékelés során jelentôs szerephez jutottak azok az értékek, amelyeket a vezetôi és a dolgozói fejlesztések során is folyamatosan hangsúlyozunk. A teljesítményértékelési visszajelzéssel is azt kívántuk erôsíteni, hogy mindenkinek a saját helyén kell hozzájárulnia a cégértékhez és ezt a bérfejlesztésnél is elismerjük. Természetesen a nem megfelelô kategóriába tartozók rendelkeznek méltó szakmai tudással és a minimálisan szükséges képességekkel, de jelenleg nem tudják a Rába kihívásainak megfelelôen alkalmazni azokat. A közvetlen és a teljes vezetôi körnek és a HRnek az ô fejlôdésükre is lehetôséget kell biztosítani. A tapasztalatok szerint általában kevés azoknak a száma, akik több értékelési idôszakban is ebbe a kategóriába kerülnek besorolásra. A bérfejlesztés létszám szerinti megoszlását mutatja az alábbi táblázat: A teljesítményértékelésnek és a bérfejlesztési modell következetes alkalmazásának köszönhetôen az átlag 5%-os bérfejlesztésbôl közel 6%-ot kaptak a bérfejlesztésben részesülôk, a kiemelkedô teljesítményt nyújtók közel 20%-ot is elérhettek: Összességében megállapíthatjuk, vállalatunknál elindult a teljesítményalapú bérfejlesztés, mely megalapozza, hogy az átlag feletti teljesítményt nyújtó munkavállalók lassan magasabb és a teljesítményüknek megfelelô bért kapjanak. A bérszínvonal-emelkedés mellett ezzel a stratégiai idôtávban megteremtôdik az alapja a munkakör-értékelési rendszer bevezetésének és a munkaerô-piaci vezetô szerep megszerzésének. Az érdek-képviseleti és a teamvezetôi együttmûködést is a bérfejlesztés eredményének tekintjük. Úgy érezzük, hogy ez a munka is erôsítette a HR-rel a kapcsolatot, ez pedig hatással van a cégérték-növekedésre. A teamvezetôk véleményét a közös munkáról Rácz Imre foglalta össze: Az egyeztetés elsô lépcsôjében, a teamvezetôk kérésére az egyesített táblázatot szétbontották két kategóriára: szakmunkás és betanított dolgozói táblázatra. Ezt követôen a már meglévô dolgozói értékelések alapján próbákat végeztünk, s ez alapján kismértékben módosítást kértünk egyes kategóriákban a béremelés mértékén. A dolgozói értékelés humán szempontjai, ami a béremelés elvi alapját képezi, és a teamvezetôk béremelési szempontjai nem mindig egyeznek meg. Talán azért, mert a munkaerôellátás vagy a munkaerô minôségének problémái a teamvezetôket mint a munkaerô közvetlen felhasználóit sokkal érzékenyebben érintik. Ebben a témakörben konszenzust kell kialakítani. Egyebek közt: A teamvezetôk nagyobb hangsúlyt fektetnek az állandó mûködôképesség fenntartására, a napi szintû eredmények produkálására, ami alapján a teameket értékelik. (Folytatás a 16. oldalon.)

16 16 oldal 16 HR A húzóembereknek (még ha a harmadik kvartilis felett is vannak) még többet szeretnének adni, s legalább ebben a kategóriában a gyári bér felsô határait a piaci környezet által diktált bérek felé szeretnék tolni. Nehéz azt elfogadni, hogy a jelenlegi bérszínvonal mellett a Rába viszonylatában többet keresô, húzóerônek számító munkaerô piacon megmért bérei relatíve csökkenjenek. Ettôl függetlenül a dolgozók értékelésének objektív mércéjét, és ezáltal a felállt pillanatnyi szakmai sorrendet érdekes volt összevetni az adni kívánt béremelés mértékével. Elgondolkodtató a teamvezetôben meglévô esetleges szubjektivitás összehasonlítása a cég érdekében különbözô erôvel fellépô dolgozók objektív sorrendjével. Végkövetkeztetésként jónak tartom a kezdeményezést, az objektív mérce felállítását. Továbbá azért a gyakorlatban a teamvezetôknek is megvolt a szükséges mozgásterük a kisebb-nagyobb kiigazításokra. Bajnok focistáink A bérfejlesztés végrehajtásának értékelése alapján ezen módszer közösen továbbfejlesztett változatát alkalmazzuk a jövôben is, illetve célunk, hogy a többi üzletágban is azonos módon kerüljön bevezetésre. Az eredményeket hosszabb távon is és széles körûen tudjuk használni a hatékonyabb HR-munkában. A bérfejlesztésben részesülteknél elért minimumbérszintet például a jövôben belépési küszöbnek tekintjük. Az új felvételesek bére ennél nem lehet alacsonyabb, ezáltal bérszintjük nem rontja a vállalati átlagot és a jövôben nem kell a szintre hozásukra pluszforrást biztosítani. A teljesítményértékelésben megfogalmazott igények a fejlesztésekhez, képzésekhez adnak alapot. Az átlag feletti és kiemelkedô teljesítményt nyújtó munkatársainkra a tudásátadásban, a kulcsmunkahelyeken történô munkában, az új dolgozók betanításában számítunk, melyek további megbecsülést jelentenek. Szívesen várjuk kérdéseiket a bérfejlesztéssel kapcsolatban és örömmel vesszük véleményüket szóban (43-64) vagy írásban a címen. Jubilánsok 15 év BENDL ÁRPÁD mágneses repedésvizsgáló, Rába Futómû Kft. FARKAS GYULA cellavezetô, Rába Futómû Kft. 25 év SZEKÉR LAJOSNÉ hôkezelôberendezés-kiszolgáló, Rába Alkatrész Kft. VÉGH BALÁZS lakatos, Rába Alkatrész Kft. VULCZ KÁROLY lakatos, Rába TÖRÔ IMRE anyagmozgató, Jármû Kft. Rába Alkatrész Kft. Májustól új kommunikációs munkatárs látja el a Rába Jármûipari Holding Nyrt. kommunikációs feladatait. Martonicz Szilvia korábban a Practing-program keretein belül gyakornokként dolgozott a vállalatnál. Ezúton szeretne röviden bemutatkozni: Sárváron születtem, itt éltem egészen ig. A Rába sárvári üzemében édesapám is dolgozott. A gimnázium elvégzése után Gyôrben folytattam tanulmányaimat. A Széchenyi István Egyetem nemzetközi kapcsolatok szakán szereztem diplomát, majd egyetemi közgazdász kiegészítô szakon tanultam tovább, ahol jelenleg végzôs hallgató vagyok. Angol és német nyelvbôl felsôfokú nyelvvizsgát szereztem, tanultam franciául. Szeretek utazni, nyelveket tanulni, sportolni. Évekig néptáncoltam, a tánc, a népzene szeretete és a kultúra tisztelete máig fontos számomra. A Rába nyrt.-nél gyakornokként eltöltött idô alatt nagyon pozitív tapasztalatokat szereztem. 3 A Rába focicsapata ismét, immáron harmadszor megnyerte az Üzleti Liga bajnokságot. Szoros bajnokságban sikerült elhódítani az elsô helyet és a szurkolótáborunk is kitett magáért. Az Üzleti Ligában részt vevô 8 csapat közül a Rába csapatának volt a legtöbb virtuális szurkolója (172). A legjobb kapus Kozma Csaba lett, Farkas János pedig a 4. helyet szerezte meg a góllövôk között, a mérkôzések során 20 alkalommal talált a kapuba. A bajnokság végsô kimenetele az utolsó, az E.ON elleni mérkôzésen dôlt el, melyet a csapat parádés játékkal, 0:1-es hátrányból fordítva 4:2 -re megnyert. Ezúton is szeretnénk megköszönni a vállalatvezetésnek a bajnokságban való induláshoz és a mezek megvásárlásához nyújtott segítségét. KÁROLYI ZOLTÁN EDZÔ-MENEDZSER POLCZER ÁRPÁD gépjármûszerelô, Rába Futómû Kft. 35 év SZÔCS JÁNOS gépjármûszerelô, Rába Jármû Kft. ZSIGA LAJOS hidegsajtoló, Rába Futómû Kft. Új kommunikációs munkatárs hónap eltelte után úgy éreztem, az egyetem elvégzése után is szívesen visszatérnék dolgozni a céghez, ezért nagy öröm volt számomra, hogy lehetôséget kaptam a Rábánál. A gyakorlati idô alatt rengeteget tanultam Krisztina mellett, megismerhettem a cég mûködését, a vállalat kommunikációs és PR-tevékenységét, nagyon élveztem a rám bízott feladatokat. Rengeteg segítséget, odafigyelést és biztatást kaptam és kapok most is, így igazán jó légkörben dolgozhatok. Munkám során igyekszem hozzájárulni ahhoz, hogy a Rába megkapja azt a figyelmet és elismerést, amelyet eredményei alapján megérdemel. Elérhetôségeim: tel.: , mobil: , KÉPEN: guggolnak: (balról) Major Zsolt, Pánczél Dávid, Molnár Róbert, Irmes László, Kozma Csaba, Frank László. Állnak: Csanaki Gyula, Tóth Attila, Rácz Imre, Farkas János csapatkapitány, Zsédenyi Gábor, Károlyi Zoltán edzô-menedzser, Kilián Kálmán, Vass István, Kanna György. A képrôl hiányzik Milkovits Gábor és Faltusz Zoltán. RÁBA MAGAZIN A RÁBA JÁRMÛIPARI HOLDING HAVONTA MEGJELENÔ LAPJA A MUNKATÁRSAK ÉS A PARTNEREK SZÁMÁRA. FELELÔS KIADÓ: MARTONICZ SZILVIA A RÁBA NYRT. MEGBÍZÁSÁBÓL KIADJA A LAPCOM KFT. (9021 GYÔR, ÚJLAK U. 4 A) ÜGYVEZETÔ IGAZGATÓ: SZAMMER ISTVÁN FELELÔS SZERKESZTÔ: KOLOSZÁR TAMÁS TERVEZÔSZERKESZTÔ: SUDÁR ÉVA MUNKATÁRSAK: HANCZ GÁBOR, LACZÓ BALÁZS, SUDÁR ÁGNES, TÓTH GYULA FOTÓ: H. BARANYAI EDINA SZERKESZTÔSÉG: 9021 GYÔR, ÚJLAK U. 4 A TELEFON: , FAX: NYOMÁS: PALATIA NYOMDA ÉS KIADÓ KFT., GYÔR A RÁBA NYRT. KOMMUNI- KÁCIÓS SZERVEZETE: 9027 GYÔR, MARTIN U. 1. TELEFON:

Teljes saját létszám: 182 fı Bérmunkás létszám: 73 fı Összesen: 255 fı

Teljes saját létszám: 182 fı Bérmunkás létszám: 73 fı Összesen: 255 fı Rába Jármő Kft. Rába Jármő Kft. Személyi összetétel Teljes saját létszám: 182 fı Bérmunkás létszám: 73 fı Összesen: 255 fı 2005.07.01-tıl integráció a Rába Alkatrész Kft gyıri gyárával ( A Jármő Kft addigi

Részletesebben

Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft.

Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft. Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft. Cégünk, a 2001. évben alakult, 100 százalékban magyar tulajdonú vállalatként. Központi telephelyünk, üzemünk, raktárunk Balatonfűzfőn, az Ipari Park területén található.

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

Szakmai távlatok a láthatáron

Szakmai távlatok a láthatáron Szakmai távlatok a láthatáron Lehetőségek egyetemi hallgatók számára a Schaeffler csoporton belül az FAG Magyarország Ipari Kft.-nél FAG Magyarország Ipari Kft. 4031 DEBRECEN Határ út 1/D. A Schaeffler

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

Részletesebben

Beszállítók: dualitás és lehetőség

Beszállítók: dualitás és lehetőség Beszállítók: dualitás és lehetőség Egy vállalati felmérés eredményei MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet, CEU 2015. október Lehetőség vagy dualitás? Kis, nyitott, feltörekvő gazdaságok vállalatai Nemzetközi

Részletesebben

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Autóbuszgyártó Klaszter Budapest, 2010 augusztus 9. Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Magyar Autóbuszgyártó Klaszter 2010 áprilisában 31 magyar vállalat és a Budapesti Műszaki Egyetem Járműgyártás tanszéke

Részletesebben

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség 2009. évi munkaterve Az alábbiakban foglaljuk össze az elnökség 2009. január 9-10-i ülésén megfogalmazott javaslatokat a Szövetség 2009 évi programjához,

Részletesebben

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás cégjegyzékszámunk: 06-09-003238 adószám: 11094315-2-06 Cégünk a nagy ipari üzemek és a termelõ kisvállalkozások műszaki problémáinak megoldására

Részletesebben

Hegesztő üzemi technológus

Hegesztő üzemi technológus pedig Békéscsabán (PPM) található. Az OROS Divízió tevékenysége mezőgazdasági és építőipari gépgyártásra terjed ki. Elsősorban hazai, nyugat és kelet-európai, valamint észak-amerikai piacokat szolgál ki.

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 5. Előadás Elosztási folyamat A klasszikus elosztási logisztikai rendszer Az elosztási logisztikai rendszer:

Részletesebben

Szakmai távlatok a láthatáron

Szakmai távlatok a láthatáron Szakmai távlatok a láthatáron Lehetőségek egyetemi hallgatók számára a Schaeffler csoporton belül az FAG Magyarország Ipari Kft.-nél FAG Magyarország Ipari Kft. 4031 DEBRECEN Határ út 1/D. Egy vonzó jövőkép

Részletesebben

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Ügyfelünk a Grundfos Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Összefoglalás A Grundfos globális viszonylatban vezető szerepet tölt be a szivattyúágazatban. A dán vállalat jelenléte Magyarországon

Részletesebben

Beszámoló. Tisztelt Képviselő-testület!

Beszámoló. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21. december 9-ei ülésére a foglalkoztatás helyzetéről, munkahely-teremtési és megtartási pályázatokról Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Pécsi Tünde Humánerőforrás Tervezési és Gazdálkodási Osztály

Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Pécsi Tünde Humánerőforrás Tervezési és Gazdálkodási Osztály A teljesítmény alapú munkavállalói ösztönzés Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Pécsi Tünde Humánerőforrás Tervezési és Gazdálkodási Osztály Az ösztönzésről... Motivációról akkor beszélhetünk,

Részletesebben

Ügyfelünk a Knorr-Bremse. Központilag szervezett európai disztribúció

Ügyfelünk a Knorr-Bremse. Központilag szervezett európai disztribúció Ügyfelünk a Knorr-Bremse Központilag szervezett európai disztribúció Copyright Knorr-Bremse AG Közös növekedés lépésről lépésre A stabil kapcsolatok kialakulásához idő kell. Idő kell a kölcsönös bizalom

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

Fejlesztési projektjeink eredményei

Fejlesztési projektjeink eredményei Fejlesztési projektjeink eredményei 1 www.bosch.hu Fejlesztési projektjeink eredményei 2 Miskolc Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. 2003 nyarán alakult,

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

TisztaShow SZAKMAI NAP. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon. Budapest, október

TisztaShow SZAKMAI NAP. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon. Budapest, október TisztaShow SZAKMAI NAP Budapest, 2016. október 21-22. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon Barta Géza Róbert ügyvezető Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. Csak egy módon indulhatunk

Részletesebben

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ 8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI Klaszter, mint virtuális logisztikai központ Feladatai: a beszállítói feladatok kis és középvállalatok versenyképességeinek fokozása érdekében,

Részletesebben

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél Gyakornoki álláslehetőségek a -nél A gyakorlat helye:, Hatvan (gépjármű elektronika üzletág) A gyakorlat időtartama: 2-6 hónap, vagy akár több Elméletbõl már felkészültél. Szeretnél gyakorlati tapasztalatot

Részletesebben

www.raba.hu Rába Járműalkatrész Gyártó és Kereskedelmi Kft.

www.raba.hu Rába Járműalkatrész Gyártó és Kereskedelmi Kft. Rába Járműipari Holding NyRt. Rába Járműipari Holding NyRt. H-9027 Győr, Martin u. 1., Hungary Levelezési cím: H-9002 Győr, Pf.:50. Tel.: 00 36 96 622 600; Fax: 00 36 96 624 069 E-mail: raba@raba.hu Rába

Részletesebben

A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint

A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint Adatlap A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Részvénytársaság

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Lean HR Est 2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem 1093 Budapest, Fővám tér 8., III. előadó Időpont:

Részletesebben

FELMÉRÉSI TERV. 1.) Felmérési terv célja:

FELMÉRÉSI TERV. 1.) Felmérési terv célja: FELMÉRÉSI TERV 1.) Felmérési terv célja: 2.) Felmérés folyamata: 3.) Felmérés módszertanának meghatározása 4.) Kérdőív tervezésének fázisai, tesztelésének módja 5.) Interjúk előkészítésének módja 6.) Adatgyűjtés

Részletesebben

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság European Road Transport Research Advisory Council Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság Háttér EU-irányelvek: Barcelonai, Lisszaboni, Gothenburgi nyilatkozatok Európai Kutatási Tanácsadó

Részletesebben

Koch's Torma Kft. Közel a Német piac Prezentáció. Beszállítói kapcsolatok, minőségbiztosítás az élelmiszeriparban

Koch's Torma Kft. Közel a Német piac Prezentáció. Beszállítói kapcsolatok, minőségbiztosítás az élelmiszeriparban Koch's Torma Kft. Közel a Német piac Prezentáció Beszállítói kapcsolatok, minőségbiztosítás az élelmiszeriparban Előadó: Ujházi Attila Ügyvezető, www.kochs.cc Több, Mint Torma! Beszállítókkal szemben támasztott

Részletesebben

Termelési folyamat logisztikai elemei

Termelési folyamat logisztikai elemei BESZERZÉSI LOGISZTIKA Termelési logisztika Beszállítás a technológiai folyamat tárolójába Termelés ütemezés Kiszállítás a technológiai sorhoz vagy géphez Technológiai berendezés kiválasztása Technológiai

Részletesebben

A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt.

A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt. A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt. Előadó: KTE Határok Kozák nélküli Tamás partnerség konferencia, 2016. október 6-7. A MÁV-START stratégiája

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

ZA5458. Flash Eurobarometer 305 (Innobarometer 2010) Country Specific Questionnaire Hungary

ZA5458. Flash Eurobarometer 305 (Innobarometer 2010) Country Specific Questionnaire Hungary ZA5458 Flash Eurobarometer 305 (Innobarometer 2010) Country Specific Questionnaire Hungary Survey questionnaire "Innobarometer 2010 - Public Services Innovation" Információ a szervezetről Kérem, hogy az

Részletesebben

A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban

A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban 2008 2012 Siba Ignác 2013. november 5. Tartalom Módszertan és a vizsgált területek A cégek nemzetgazdasági hozzájárulása:

Részletesebben

M OL-csoport Beszállítói Fórum

M OL-csoport Beszállítói Fórum M OL-csoport Beszállítói Fórum 2003. március 27. BESZÁLLÍTÓI FÓRUM 2003. március 27. MOL-csoport Beszállítói Politikája Beszállítók értékelése 1. SZAKMAI SZEKCIÓ Beruházás, karbantartás, indirekt és Jónásné

Részletesebben

A vállalati célok teljesülésében való aktív részvétel A munkavédelmi részleg munkájának támogatása Ad-hoc feladatokban való részvétel

A vállalati célok teljesülésében való aktív részvétel A munkavédelmi részleg munkájának támogatása Ad-hoc feladatokban való részvétel EHS gyakornok Az amerikai tulajdonú TE Connectivity esztergomi munkavégzéssel EHS terület támogatására gyakornokot keres A vállalati célok teljesülésében való aktív részvétel A munkavédelmi részleg munkájának

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Elmer Kft. Cégbemutató

Elmer Kft. Cégbemutató Elmer Kft. Cégbemutató 2012 Elmer Kft. Cím: 1145 Budapest, Amerikai út 98. Tel: +36-1-445-1951 Fax: +36-1-445-1968 E-mail: elmer@ciklo-group.com Web: www.elmer.hu Küldetésünk: Magyarország egyik vezető

Részletesebben

FMEA tréning OKTATÁSI SEGÉDLET

FMEA tréning OKTATÁSI SEGÉDLET FMEA tréning OKTATÁSI SEGÉDLET 1. Hibamód és hatás elemzés : FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) A fejlett nyugati piacokon csak azok a vállalatok képesek hosszabbtávon megmaradni, melyek gazdaságosan

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

A főnökön is lehet változtatni

A főnökön is lehet változtatni A főnökön is lehet változtatni Futótűzként terjednek el a 360 fokos felmérések a cégeknél, amelyek a vezetők teljesítményét hívatottak mérni. Ennek során a nagyfőnök, a beosztottak és más vezetők is véleményt

Részletesebben

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások RÖVID CÉGISMERTETŐ SZÁMOKBAN - 20 éve vagyunk jelen szállítmányozás, raktározás,

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május 1 I. A pénzügyi év első négy hónapjában bekövetkezett jelentősebb események és tranzakciók,

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Budapest, 2009 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos (1.-4. és 6. fejezetek) Dr. Pucsek József (5. fejezet) Lektorálta: Dr. Bíró Tibor ISBN 978 963 638 291

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

2012. március 8. Dankó Viktória

2012. március 8. Dankó Viktória "Kiválóság Tavasz 2012 - EFQM Kiválóság Nap" 2012. március 8. Dankó Viktória Szervezeti kiválóság a társadalmi felelősségvállalásban Jabil világszerte 1966-ban alapították Detroitban Két alapító: James

Részletesebben

Partnerségi felmérés kérdőíve

Partnerségi felmérés kérdőíve Partnerségi felmérés kérdőíve A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Helyi gazdaság- és közszolgáltatásfejlesztés hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásával a kőszegi és felső-répcementi

Részletesebben

XXI. Magyar Minőség Hét 2012. Beszállítói Kiválóság Program Nyeste Zsolt Grundfos Magyarország gyártó kft.

XXI. Magyar Minőség Hét 2012. Beszállítói Kiválóság Program Nyeste Zsolt Grundfos Magyarország gyártó kft. XXI. Magyar Minőség Hét 2012 Beszállítói Kiválóság Program Nyeste Zsolt Grundfos Magyarország gyártó kft. Pár Gondolat magamról Nyeste Zsolt Gépészmérnök 4235 Napja dolgozom a Grundfosnál Közel 10 évet

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Steel Riders Kft. Ve r p e l é t, K o s s u t h L a j o s u t c a 6 4.

Steel Riders Kft. Ve r p e l é t, K o s s u t h L a j o s u t c a 6 4. Steel Riders Kft. Ve r p e l é t, K o s s u t h L a j o s u t c a 6 4. Rövid bemutatkozó Cégünk 1997 márciusában alakult, mint családi vállalkozás, egy 200 m2-es verpeléti üzemben. Fő tevékenységünk a

Részletesebben

LEAN BESZÁLLÍTÓ FEJLESZTÉSI PROGRAM

LEAN BESZÁLLÍTÓ FEJLESZTÉSI PROGRAM LEAN BESZÁLLÍTÓ FEJLESZTÉSI PROGRAM Beszállítókkal kapcsolatos kompetenciafejlesztési igények azonosítása és értékelése (vezetés, technológia, minőség, kommunikáció, logisztika) Dr. Németh Balázs 2013.

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

Az ISO 9001:2015 Szabvány sikeres bevezetése A Berg System Kft-nél

Az ISO 9001:2015 Szabvány sikeres bevezetése A Berg System Kft-nél Az ISO 9001:2015 Szabvány sikeres bevezetése A Berg System Kft-nél I. előadás Budapest - 2016.11.08 Berg System Kft minőségpolitikája: Berg System Kft sokat tesz a környezet védelemért, hogy csökkentsük

Részletesebben

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A.2-2013-2013-0015 A projekt háttere, célja Mi keltette életre a projektet? Nagykáta Polgármesteri hivatalának működésében

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT MŰHELYMUNKA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK ÁTALAKÍTÁSA AZ ISO 9001:2015 SZERINT GYAKORLATI FOGÁSOK. TOHL ANDRÁS TECHNIKAI VEZETŐ SGS HUNGÁRIA KFT. NAPIREND Bevezetés, problémák,

Részletesebben

A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról

A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról A Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetségének közgyűlése, 2013. december 3. Dr. Horváth Viktória turizmusért felelős helyettes

Részletesebben

Jelenünkben a jövőnk...

Jelenünkben a jövőnk... Sedulitas-Pro Kft. Szeged, 2013. január 23. Nemes Péter Ügyvezető Rónai Attila Járműtervező Motto: Kis cég, nagy lehetőségekkel, komoly munkákkal. A múlt és a jövő: Jó alapok: Villamos- és gépész mérnökök

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás?

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? 2012 óta a világ külkereskedelme rendkívül lassú ütemben bővül, tartósan elmaradva az elmúlt évtizedek átlagától. A GDP növekedés

Részletesebben

VÁROSI KÖZGYŰLÉS KOMETA 99 Zrt. BESZÁMOLÓJA 2013. és 2014.Q1. Kaposvár, 2014. június 12.

VÁROSI KÖZGYŰLÉS KOMETA 99 Zrt. BESZÁMOLÓJA 2013. és 2014.Q1. Kaposvár, 2014. június 12. VÁROSI KÖZGYŰLÉS KOMETA 99 Zrt. BESZÁMOLÓJA 2013. és 2014.Q1 Kaposvár, 2014. június 12. NEGYEDÉVES TENDENCIÁK 2012-2013-2014TERV (MFT) 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 Árbevétel 2012 Árbevétel

Részletesebben

Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések

Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések Munkavédelmi szervezet Szabályozások Munkavédelmi szakember képzés Vezetői képzés H&S Stratégia támogatás MEBIR támogatás Munkavédelmi oktatások

Részletesebben

TPM egy kicsit másképp Szollár Lajos, TPM Koordinátor

TPM egy kicsit másképp Szollár Lajos, TPM Koordinátor TPM egy kicsit másképp Szollár Lajos, TPM Koordinátor 2013.06.18 A TPM A TPM a Total Productive Maintenance kifejezés rövidítése, azaz a teljes, a gyártásba integrált karbantartást jelenti. A TPM egy állandó

Részletesebben

Bízik a magyar piacban az AIG KILÁTÁSOK A felelősség típusú biztosításokra még nem figyelnek eléggé a hazai vállalatok

Bízik a magyar piacban az AIG KILÁTÁSOK A felelősség típusú biztosításokra még nem figyelnek eléggé a hazai vállalatok Bízik a magyar piacban az AIG KILÁTÁSOK A felelősség típusú biztosításokra még nem figyelnek eléggé a hazai vállalatok A hazai cégeknél egyelőre a vagyonbiztosításoknál magas viszonylag a penetráció, a

Részletesebben

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban % közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe A Start Zrt. negyedévente adja közre a Start Jeremie Kockázati Tőke Monitor című jelentését, amelyben

Részletesebben

MŰKÖDŐ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÓRHÁZI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT

MŰKÖDŐ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÓRHÁZI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT MŰKÖDŐ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÓRHÁZI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT Pergéné Kiss Éva Hetényi Géza Kórház- RI, Szolnok Központi műtő/ fül-orr-gége és szájseb. műtő BSc ápoló, műtős szakasszisztens Balatonfüred,

Részletesebben

INNOVÁCIÓS FELMÉRÉS. Vállalkozás kapcsolódása az innovációs folyamathoz. Cég neve: Cég fő tevékenysége:

INNOVÁCIÓS FELMÉRÉS. Vállalkozás kapcsolódása az innovációs folyamathoz. Cég neve: Cég fő tevékenysége: Vállalkozás kapcsolódása az innovációs folyamathoz Cég neve: Cég fő tevékenysége: 1. Tudás megszervezése 1.1. Általános adatok Vállalkozásban foglalkoztatottak létszáma: Vezetők száma: Fejlesztést végzők

Részletesebben

LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013)

LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013) LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013) Budapest 2014 október 16 Némon Zoltán LEF főtitkár Rész ciklusok: LOGISZTIKAI 2007-2012 LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK 1, 2007-2008 Támogatási

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1e) A hivatal

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

www.electromega.hu AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁS ELŐNYEI, JÖVŐJE

www.electromega.hu AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁS ELŐNYEI, JÖVŐJE AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁS ELŐNYEI, JÖVŐJE MI AZ AUTÓK LÉNYEGE? Rövid szabályozott robbanások sorozatán eljutni A -ból B -be. MI IS KELL EHHEZ? MOTOR melyben a robbanások erejéből adódó alternáló mozgást először

Részletesebben

Napra Forgó Munkacsapat outsourcing és rehabilitáció

Napra Forgó Munkacsapat outsourcing és rehabilitáció Napra Forgó Munkacsapat outsourcing és rehabilitáció Orbán Péter SEED - konferencia 2008. június 26. A Napra Forgó Rehabilitációs Kht. Alapítva: 2000. január 03. Tulajdonosok: hat magánszemély és a Szép

Részletesebben

KKV KÖRKÉP április A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása

KKV KÖRKÉP április A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása s o r s z á m Milyen telefonszámon érted el a válaszolót? / körzetszám / telefonszám Kérdezés kezdete: 2008.... hó...nap... óra... perc A kérdező aláírása: igazolványszáma: KKV KÖRKÉP 2008. április A Figyelő

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Sikerült a hibákat nullára redukálni. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: az iparági válság ellenére erôs elsô három negyedév 3.

Sikerült a hibákat nullára redukálni. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: az iparági válság ellenére erôs elsô három negyedév 3. 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LX. évfolyam 10. szám 2008. november www.raba.hu Rába: az iparági válság ellenére erôs elsô három negyedév 3. oldal A Gyôri Rába Csoport 2008 elsô három negyedévében

Részletesebben

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal épületeinek energiahatékonysági fejlesztésének előkészítése

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal épületeinek energiahatékonysági fejlesztésének előkészítése KEOP-7.14.0/15-2015-0004 A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal épületeinek energiahatékonysági fejlesztésének előkészítése A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal épületállomány-kataszterében a pályázat benyújtásakor

Részletesebben

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6 KKV-k jelene és jövője: a versenyképesség megőrzésének lehetőségei Dr. Parragh Bianka Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A KKV-szektor főbb jellemzői A mikro-, kis-

Részletesebben

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése,

Részletesebben

Horacél Kft. csődeljárás alatt. Fizetőképességet helyreállító program. Táborfalva, 2015. május 15.

Horacél Kft. csődeljárás alatt. Fizetőképességet helyreállító program. Táborfalva, 2015. május 15. Horacél Kft. csődeljárás alatt Fizetőképességet helyreállító program Táborfalva, 2015. május 15. 1. Cégtörténet A Horacél Kft. egy 1999. évben alapított családi vállalkozás. A társaság alapítója, Horváth

Részletesebben

Szakmai beszámoló a november 29-i tanulmányútról

Szakmai beszámoló a november 29-i tanulmányútról TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024 azonosító számú A Debreceni Egyetem tudományos képzési műhelyeinek támogatása című projekt keretében megvalósítandó tanulmányút (képzési program) Szakmai beszámoló a 2012.

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2011.

ÜZLETI JELENTÉS 2011. 1 Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. Statisztikai szám:117838196832113 01 1096 Budapest, Sobieski J.u.28. ÜZLETI JELENTÉS 2011. Budapest, 2012.április 12. Lászay János ügyvezető igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Informatikai fejlesztések a hatékonyság növelése érdekében. Richter Gedeon Nyrt. Dr. Benkő Béla

Informatikai fejlesztések a hatékonyság növelése érdekében. Richter Gedeon Nyrt. Dr. Benkő Béla Informatikai fejlesztések a hatékonyság növelése érdekében Richter Gedeon Nyrt. Dr. Benkő Béla Gondolatmenet Problémák célkitűzés megoldás eredmény Nagykereskedelmi raktár (1999) Export disztribúció (2005)

Részletesebben

AZ ÖN ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÓJA

AZ ÖN ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÓJA Z Elektronika Kft. AZ ÖN ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÓJA www.zelektronika.eu TISZTELT LEENDŐ PARTNERÜNK! FEJLŐDÉSÜNK ZÁLOGA AZ ÖN SIKERE Z ELEKTRONIKA KFT. SZÉLES KÖRŰ SZOLGÁLTATÁST NYÚJT AZ ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÁS

Részletesebben

Használói elégedettségvizsgálat 2015.

Használói elégedettségvizsgálat 2015. Használói elégedettségvizsgálat 2015. Könyvtárunk MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszerének megfelelően látogatóink könyvtárhasználati szokásait és elégedettségét vizsgáltuk kérdőív segítségével.

Részletesebben

S91 városi midibusz fejlesztés: Rába-Molitus-Webasto RÁBA JÁRMŰ KFT.

S91 városi midibusz fejlesztés: Rába-Molitus-Webasto RÁBA JÁRMŰ KFT. S91 városi midibusz fejlesztés: Rába-Molitus-Webasto 1 Rába B115.50-174 önjáró midibusz alváz 2 Rába B115.50-174 önjáró midibusz alváz 3 Megoldások Daimler OM 904 LA motor, 115kW / 610Nm Allison S2100

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

GYEREVISSZA fórum- és képzés kommunikáció

GYEREVISSZA fórum- és képzés kommunikáció GYEREVISSZA fórum- és képzés kommunikáció Megjelenések Mantra Communication 2013. július 11. Kommunikáció Két körben zajlott a kommunikáció június hónapban. Június első hetében sajtóközleményt adtunk ki

Részletesebben

ELŐADÁS CÍME. Duális Felsőoktatási képzés Kecskeméten. Kihívások és előnyök Belina Károly

ELŐADÁS CÍME. Duális Felsőoktatási képzés Kecskeméten. Kihívások és előnyök Belina Károly ELŐADÁS CÍME Duális Felsőoktatási képzés Kecskeméten Kihívások és előnyök Belina Károly Szakképzési konferencia Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 2013. november 13. Tartalom Kialakulás Mi a duális

Részletesebben

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje Felmérési koncepció 9. fejlesztési elem: A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Bérmodell felállítása és modellszámítások

Bérmodell felállítása és modellszámítások BÉRMODELLEZÉS Bérmodell felállítása és modellszámítások www.simconsult.hu info@simconsult.hu (+36) 30-4687469 KORSZERŰ VEZETÉS SIKERES VÁLLALKOZÁS Tartalom Bevezetés a témakörbe Bérmodell felállítása Besorolási

Részletesebben