Tengelycsuklóteam: nagy szeletet a tortából! 9. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja elején ismét trendszerû növekedés, dinamikusan bôvülô

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tengelycsuklóteam: nagy szeletet a tortából! 9. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. 2008 elején ismét trendszerû növekedés, dinamikusan bôvülô"

Átírás

1 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LX. évfolyam 5. szám május elején ismét trendszerû növekedés, dinamikusan bôvülô nyereség 2 3. oldal A gyôri Rába-csoport 2008 elsô negyedévében elért eredménye jól illeszkedik a társaság elmúlt negyedévekben mutatott növekedési trendjébe. A tôzsdei társaság az elôzô év hasonló idôszakához képest 27,8 százalékkal magasabb, 16,8 milliárd forintos árbevételt ért el, miközben üzemi eredménye 116-ról 602 millió forintra nôtt, nettó nyeresége pedig 657 millió forint. Bár a kedvezôtlen külsô hatások továbbra is érvényesülnek, a folyamatos hatékonysági intézkedések hatására ismét mindhárom stratégiai üzletág nyereségesen teljesített. Rába futómûvekkel a Central Europe Rallyn 6. oldal Tengelycsuklóteam: nagy szeletet a tortából! 9. oldal 2008 januárjában a Dakarrali történetében elôször terrorfenyegetések miatt a szervezô cég törölte a versenyt. A szervezôk, átgondolva a Dakar eddigi struktúráját, új ralisorozat elindítását jelentették be. A Rába által szponzorált Martin Macik a Tedom Truck által két csapattal is képviseltette magát a versenyen a kamionok kategóriájában.

2 2 oldal 2 Holding 2008 elején ismét trendszerû növekedés, A I. NEGYEDÉVES KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYEK (IFRS SZERINT) KONSZOLIDÁLT ADATOK MILLIÓ FORINTBAN 2008 Q Q1 INDEX NETTÓ ÁRBEVÉTEL ,8% EBBÔL EXPORT ,8% EBBÔL BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ,8% ÜZEMI EREDMÉNY ,0% NETTÓ EREDMÉNY ,5% EBITDA ,5% A gyôri Rába-csoport 2008 elsô negyedévében elért eredménye jól illeszkedik a társaság elmúlt negyedévekben mutatott növekedési trendjébe. A tôzsdei társaság az elôzô év hasonló idôszakához képest 27,8 százalékkal magasabb, 16,8 milliárd forintos árbevételt ért el, miközben üzemi eredménye 116-ról 602 millió forintra nôtt, nettó nyeresége pedig 657 millió forint. Bár a kedvezôtlen külsô hatások továbbra is érvényesülnek, a folyamatos hatékonysági intézkedések hatására ismét mindhárom stratégiai üzletág nyereségesen teljesített. A nettó hitelállomány mértéke az év végi értékhez hasonlóan továbbra is a 2002 elôtti, 10 milliárd forint alatt maradt. A külsô környezet hatásai az elsô negyedévben is jobbára negatívan érintették a Rába mûködését. Új lendületet kapott az alapanyagárak növekedése, és bár az év végéhez képest enyhén csökkentek, egy év alatt 11 százalékkal magasabbak lettek az energiaárak is. A dollár árfolyama 2007 márciusa óta 10 százaléknál nagyobb mértékben esett, miközben az amerikai nehéztehergépjármûpiac növekedése az általános gazdasági lassulásnak köszönhetôen továbbra is várat magára. Jól teljesít viszont az európai tehergépjármû- és az oroszországi buszpiac, amelyeknek hatását javítja az euró néhány százalékot erôsödô árfolyama is. A 2008 ELSÔ NEGYEDÉVES ADATOK A STRATÉGIA HELYESSÉGÉT ÉS A VÉGREHAJ- TÁS HATÉKONYSÁGÁT MUTATJÁK, MELY- NEK EREDMÉNYEKÉPPEN A CSOPORT ÜZ- LETÁGAINAK RESTRUKTURÁLÁSA BEFE- JEZÔDÖTT. A KÖVETKEZÔ IDÔSZAK CÉL- KITÛZÉSEI KÖZÜL A TOVÁBBI HATÉ- KONYSÁGJAVULÁS FELTÉTELEINEK MEG- TEREMTÉSÉT ÉS A NEMZETKÖZI ÉLVO- NALBA KERÜLÉST EMELNÉM KI. PINTÉR ISTVÁN ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓ A folyamatos üzletfejlesztés, a nagyobb hozzáadott értékû termékek magasabb aránya, az energia- és üzemanyagárak részleges továbbhárítása, valamint a folyamatos költségkontroll a negatív hatásokat ellensúlyozni tudta. Üzletfejlesztési oldalon kiemelendô a John Deere-rel aláírt, a következô évekre jelentôs további forgalombôvülés lehetôségét magában hordozó, ötéves stratégiai szerzôdés, valamint a speciális futómûvek amerikai eladásának az elsô negyedévben tapasztalható további felfutása. Bár az alkatrészüzlet a korábbinál fajlagosan kisebb alkatrészek szállítására kapott megrendelést, a volumen jelentôs növekedése ezt a hatást értékben teljesen kompenzálni tudta. A jármûüzletág esetében a 2007 végén aláírt kiegészítô honvédségi megállapodás biztosítja a folyamatos árbevételt, amelyben éven belüli kisebb ingadozást csupán a szállítások éven belüli eloszlása jelenthet. Folytatódott a Rába immár trendszerû növekedése: az árbevétel az elsô negyedévben 16,8 milliárd forint lett, 27,8 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A közvetett költségek növekedésének mindössze 4,6 százalékos, vagyis messze az infláció alatti mértéke is hozzájárult ahhoz, hogy a csoportszintû EBITDA szintje több mint 50 százalékkal (895-rôl 1356 millió forintra) haladta meg a tavalyi év hasonló idôszakának értékét, az üzemi eredmény szintje pedig túllépte a 600 millió forintot.

3 3 oldal dinamikusan bôvülô nyereség Holding 3 Az eredményszintet tovább javította az a 252 millió forintos pénzügyi nyereség, amely jórészt a dollárárfolyam kedvezôtlen alakulását kompenzáló fedezeti ügyleteknek köszönhetô. A Rába nettó eredménye 2008 elsô negyedévében 657 millió forint lett. A Rába elsôdleges célja eredményességének hosszú távú megôrzése, amelynek érdekében a következô évek folyamán megkezdi termelôeszközeinek átfogó modernizációját. A 2008 elsô negyedéves adatok a stratégia helyességét és a végrehajtás hatékonyságát mutatják, melynek eredményeképpen a csoport üzletágainak restrukturálása befejezôdött. A következô idôszak célkitûzései közül a további hatékonyságjavulás feltételeinek megteremtését és a nemzetközi élvonalba kerülést emelném ki jelentette ki Pintér István, a Rába elnök-vezérigazgatója. Az év további részére vonatkozó eddigi megállapodások ismeretében a cégcsoport várhatóan az év további részében is rajta marad azon a növekedési pályán, amely az idei évre már 60 milliárd forintot meghaladó árbevételt és mintegy 5 milliárdos EBITDA-szint elérését vetíti elôre. Új elnök az MGSZ élén A Magyar Gépjármûipari Szövetség (MGSZ) április 29-én megtartott közgyûlésén új elnököt választott Pintér István, a Rába Nyrt. elnöke személyében. A leköszönô elnök, Fórián István az MGSZ ügyvezetô igazgatójaként továbbra is a szövetség aktív tagja marad. A Magyar Gépjármûipari Szövetség (MGSZ) éves közgyûlésén a évi beszámoló elfogadása, továbbá az új stratégiai irányvonalak meghatározása mellett a tisztújításról is döntött. Az elnökség megköszönte dr. Fórián István munkáját, aki elnöki mandátuma lejárta után az MGSZ ügyvezetô igazgatójaként továbbra is hatékonyan segíti a szövetség törekvéseinek megvalósítását. A közgyûlés egyhangúlag Pintér Istvánt, a Rába Nyrt. elnök-vezérigazgatóját választotta meg kétéves idôtartamra. Az új elnök így fogalmazott megbízatásáról: Nagy kihívásnak tartom és megtiszteltetésnek érzem a szövetség elnöki feladatainak ellátását. Személyes célom, hogy javítsuk, markánsabbá tegyük a szervezet ismertségét, hiszen a szövetség vállalatai a hazai GDP mintegy 8 10 százalékát adják, s a magyar gépipari export körülbelül 25%- át ôk bonyolítják le. A MAGYAR GÉPJÁRMÛIPARI SZÖVETSÉGRÔL Az idén 10 éves jubileumát ünneplô szövetség azzal a céllal jött létre, hogy fórumot biztosítson a gépjármûipari tevékenységet folytató szervezetek együttmûködéséhez. Célja a magyarországi székhellyel rendelkezô, gépjármûipari termékeket gyártók és ezekkel együttmûködôk érdekeinek feltárása, koordinációja és érvényre juttatása; a hazai és nemzetközi szervezetek elôtt való képviseletük, valamint a társszervezetekkel és egyes kormányzati szervekkel való kapcsolattartás és információcsere. A szövetség alapvetô feladatának tekinti súlya és tekintélye alapján a magyar gépjármûipar versenyképességének fokozását, a beszállítói háttér fejlesztését, valamint a mûködés pénzügyi, jogi feltételeinek javítását. A Magyar Gépjármûipari Szövetséget ban alapították a legjelentôsebb jármûgyártó és -beszállító vállalatok. A szövetség 26 tagvállalata között képviselteti magát az Audi Hungaria Motor Kft., a BPW Hungária Kft., a General Motors Powertrain-Magyarország Kft., a Kirchhoff Hungária Kft., a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft., a Magyar Gépjármûimportôrök Egyesülete, a Magyar Suzuki Zrt., a Rába Jármûipari Holding Nyrt., a Schwarzmüller Jármûgyártó és Kereskedelmi Kft. és a Visteon Hungary Kft.

4 4 oldal 4 Futómû Kft. Próbaüzemben mûködik A z utóbbi évek egyik legnagyobb beruházása közeledik a végéhez a Futómû Kft. kovácsüzemében. A részletekrôl Szüts Lajos fejlesztési igazgatóhelyettes, Németh László beruházási stratégiai vezetô és Tóth István kovácsüzem-menedzser számolt be. Elmondták: a BPW azzal kereste meg a Rábát, hogy éves szinten félmillió, majd 600 ezer darab tengelycsonkot tudnának-e számukra kovácsolni. A megemelt mennyiség teljesítése rendkívül nehéz lett volna a régi technológiával, már csak azért is, mert szinte lehetetlen szakképzett kovácsot felvenni. Emiatt az a döntés született, hogy a Lasco III. tengelycsonkfolyató présgépet fel kell újítani és az egész rendszert korszerûsíteni, robotizálni. A cél a produktivitás és hatékonyság növelése volt úgy, hogy egyúttal javuljon az üzembiztonság is. A beruházás során kicserélték a két évtizedes gép elektronikus vezérlését, a régi ugyanis annyira elavult, hogy már pótalkatrészt sem tudtak beszerezni hozzá, márpedig egy olyan berendezésnél, ami havonta ezer darabot gyárt, elképzelhetetlen, hogy hetekre leállásra kényszerüljön. Ugyancsak kicserélték a huzalokat. A gép kiszolgálását eredendôen manipulátorok látták el, helyettük robotokat vásároltak. Ezek nem olyan bonyolult munkát végeznek, mint hegesztô és plazmavágó társaik : az egyik feladata, hogy behelyezze a meleg darabot, a másiké, hogy kitárolja a készet. Van egy kisebb teherbírású harmadik robot is, amely a kovácsolás egyes fázisai között a szerszám hûtését végzi és ellátja grafitos kenôanyaggal. További fejlesztésként modernebb ládacserélô berendezést állítottak üzembe. Mindemellett a karbantartók elvégezték a legszükségesebb javításokat a gép fôegységein. A RENDSZER CSAK AKKOR MÛKÖDIK JÓL, HA ANNAK MINDEN ELEME (KAP- CSOLÓK, HÔÉRZÉKELÔ, ÁTFOLYÁSMÉ- RÔ STB.) TÖKÉLETES, ELLENKEZÔ ESET- BEN A RENDSZER HIBAJELET KÜLD, AMI AKÁR AZONNALI LEÁLLÁST IS EREDMÉNYEZHET. JELENLEG A PRÓ- BAÜZEM ZAJLIK. FONTOS FELADAT VOLT AZ ELÔRETARTÁS MEGTERVEZÉ- SE: PUFFERKÉSZLETEKET KELLETT GYÁRTANI, HOGY A GÉPLEÁLLÁSSAL JÁRÓ MUNKÁLATOK IDEJÉN IS TÖBBÉ- KEVÉSBÉ ZAVARTALAN LEGYEN A VE- VÔKISZOLGÁLÁS. SZÜTS LAJOS A rendszer csak akkor mûködik jól, ha annak minden eleme (kapcsolók, hôérzékelô, átfolyásmérô stb.) tökéletes, ellenkezô esetben a rendszer hibajelet küld, ami akár azonnali leállást is eredményezhet fogalmazott Szüts Lajos. A beruházás koncepciója 2006-ban fogalmazódott meg, elôkészítése pedig egy évvel ezelôtt kezdôdött el. Jelenleg a próbaüzem zajlik. Fontos feladat volt az elôretartás megtervezése: pufferkészleteket kellett gyártani, hogy a gépleállással járó munkálatok idején is többé-kevésbé zavartalan legyen a vevôkiszolgálás. A robotok beszerzése és a vezérléscsere 85 millió forintba került. Az egyéb kiegészítô berendezések (szemcseverô, végmaró, nemesítô, indukciós hevítô, valamint a környezet felújítása) további 150 millióba. Megtakarításként jelentkezik ugyanakkor, hogy a gép mûködtetéséhez három helyett két ember szükséges, illetve hogy jelentôsen csökkennek majd a kiesô idôk. A késôbbiekben tervezik az induktor vezérlésének korszerûsítését, amit ugyancsak a vezérlôpódiumról lehetne mûködtetni.

5 5 oldal Futómû Kft. 5 a Lasco III.

6 6 oldal 6 Futómû Kft. Rába futómûvekkel a Central Europe Rallyn 2008 januárjában a Dakar-rali történetében elôször terrorfenyegetések miatt a szervezô cég törölte a versenyt. A szervezôk, átgondolva a Dakar eddigi struktúráját, új ralisorozat elindítását jelentették be Dakar Series néven. A Dakar Series Central European Rally (CER) vagyis a Közép-Európa Rally Budapestrôl indult és 4 magyarországi, valamint három romániai (erdélyi) szakasz után Balatonfüreden fejezôdött be. A Rába által szponzorált Martin Macik a Tedom Truck által két csapattal is képviseltette magát a versenyen a kamionok kategóriájában. A verseny kapcsán kérdeztük Martin Macik urat. Mit érzett elôször, amikor meghallotta, hogy a Párizs Dakar-rali elmarad? Nagy csalódás volt számunkra, hogy elmarad a verseny, ugyanakkor úgy gondoljuk, az adott helyzetben racionális döntést hoztak a szervezôk. A verseny érdekében végzett fejlesztést és a munkát nem tudtunk maradéktalanul hasznosítani. Komoly anyagi kár érte a Macik-csapatot a januári verseny elmaradása miatt? Igen, elsôsorban a kamionok és a csapatok felkészülése kapcsán, a nevezési díjat azonban visszakaptuk. Mi a véleménye a Dakar Series részét képezô Central European Rallyról? A szervezéssel nagyon elégedettek voltunk, a verseny jövôjét elsôsorban a környezetvédôk veszélyeztethetik, amennyiben ezek az akadályok nem állnak fenn, véleményünk szerint van jövôje a versenynek. Kamionoknak meglehetôsen nehéz volt a verseny a lassú és gyors szakaszok gyakori váltakozása miatt, ugyanakkor kitûnô lehetôséget kínált számunkra a technika tesztelésére. Hogyan értékelné a Rába-Tedom Truck kapcsolatát? (Milyen támogatást nyújtott önök számára a Rába az elmúlt évek folyamán?) A Rába spol. pótalkatrész disztribútortól már évek óta vásárolunk pótalkatrészeket, rajtuk keresztül állunk kapcsolatban a Rába Futómû Kft.-vel. Remélhetôleg egyre szorosabbá válik az együttmûködésünk, hiszen a futómûvek a legfontosabb komponensei egy kamionnak. A Rába Futómû Kft.-tôl egy szett futómûvet kaptunk, ebbôl új kamiont építettünk. A másik szettet pedig pótalkatrészként vásároltuk meg. A kapcsolat természetesen kölcsönösen elônyös. A Rába számára sok gyakorlati ismeretet tudtunk nyújtani, a használt alkatrészek Rábához való visszajuttatása lehetôvé teszi azok vizsgálatát, elôsegítve a jövôben még magasabb minôségû termékek elôállítását. Mi volt ön számára a legemlékezetesebb pillanat a Central Europe Rallyn? Az egyik, Rába futómûvekkel felszerelt kamionunkkal 4. helyezést értünk el. Ismertetné röviden, kérem, a Central Europe Rallyn indult kamionjaik fôbb mûszaki jellemzôit? A LIAZ nyomtávja 4250 mm, tömege 9600 kg, motorja LIAZ 605 LE, váltója Praga 14PS 150, maximumsebessége 156 km h. A TEDOM nyomtávja 4250 mm, tömege 9600 kg, motorja Deutz 810 LE, váltója ZF 16S2520TO, maximumsebessége 180 km h. Hogyan értékelné a versenyen való részvételüket? Sikeresnek értékelem, sok új ismeretre tettünk szert, elsôsorban a fékek és fékhûtés, fékdobok, komponensek védelme területén. A helyezést és mûszaki gondokat figyelembe véve összességében 50%-os sikerként könyveljük el részvételünket. Milyen versenyeken vettek részt Rába színekben, ismertetné elért legjelentôsebb eredményeiket? A Dakar Rallyn 2004-tôl 2008-ig Rába futómûvekkel, 2008-tól már a Rába támogatásával vettünk részt. Dakar-versenyeken 11. és 12. helyezést értünk el, és ahogy korábban már említettem, idén a Central Europe Rallyn az egyik, Rába futómûvel felszerelt kamionunkkal 4. helyezést értünk el. Milyen egyéb versenyeken indulnak csapatával még az idei év folyamán? Jelenleg a LIAZ kamionunkat készítjük fel a 2008 júniusában megrendezésre kerülô petersburg pekingi versenyre. Köszönöm az interjút! Elkövetkezô versenyeikhez sok sikert kívánunk, támogatásunkkal az eddigiekhez hasonlóan a jövôben is hozzá kívánunk járulni eredményeikhez! DÖBRÖSI BALÁZS

7 7 oldal Futómû Kft. 7 Az 5S már a kapunál kezdôdik A z elmúlt hónap során további 5S-mintaterületekkel gazdagodott az alkatrészüzem, így tovább bôvült az 5Smozgalom résztvevôinek száma! Április utolsó hetében a kiegymûház és a hôkezelôteam kollégái, május második hetében a Dana EUés a nap- és bolygókerékteam dolgozói sajátították el a sárga pólósok titkát. Idôközben egyre több, a korábbi 5S-programok során feltárt problémára indított intézkedés valósul meg, megerôsítve ezzel a kollégák számára azt az elvet, hogy a láthatóvá tett és PDCA-listában rögzített problémák nem merülnek feledésbe. Erre jó példa az az elsô irodai 5S-intézkedéssel létrejött és bizonyára többek által észlelt tábla is, mely segítségével színes nyilak irányítják vendégeinket a kaputól a telephely különbözô épületeihez, bizonyítva, hogy veszteségeket nem csak a termelôterületen lehet találni. Látványos újdonság és tartalmában új minôséget jelent, hogy az alkatrészüzem néhány teamjé- nél megjelentek a tudatosan megtervezett, színrendszert használó, jelölt tároló- és szállítóeszközök. Ezek a termék sérülésmentes tárolásának és mozgatásának biztosítása mellett a megszámlálhatóságot is elôsegítik, és megjelenésükben a Rába-házban megfogalmazott kiválósági színvonalat képviselik. Miközben az üzemben sorra jelennek meg az újabb mintaterületek, egy teljes napos workshop keretében kidolgozásra kerültek a standardok (egységes színrendszerek, 5S-láda, nyomtatványok, eljárások, munkafolyamatok), a kialakított mintaterületeken az 5S fenntartásának visszaellenôrzésére kidolgozásra került egy mérô-értékelô audit kérdôív. A sokasodó PDCA-listák és megoldásra váró problémákra indított akciók koordinálására a PDCA-táblák aktualizálásával a jövôben üzemi 5S-koordinátor fog foglalkozni, és Zalka Árpád kollégánk segítségével elkezdôdött egy 5Skampány elôkészítése, hiszen szeretnénk megismertetni az 5S jelentését és lényegét minden munkatársunkkal! (Folytatás a 8. oldalon.)

8 8 oldal 8 Futómû Kft. Az üzemi területeken az 5S terjedése lassan a mindennapok részévé válik a Futómû Kft.-ben, s bár a látható jelek egyelôre még szigetekként tûnnek ki környezetükbôl, a régi és új állapotok közötti különbség szembeötlô, a bevezetett technikák, illetve a feltárt hiányosságokra hozott intézkedések pedig szavatolják, hogy ez a folyamat az alapja a folyamatos fejlôdés elvének. Azt, hogy az 5S változást hoz a munkakörnyezetben, már nemcsak azok a kollégák, illetve környezetük érzi, akik részt vesznek egy-egy mintaterület kialakításában, de vevôi oldalról is megérkeztek az elsô pozitív jelzések! A jövôben tovább folytatódik a megkezdett munka, részben öntevékenyen azoknál a teameknél, ahol már sikeresen lezajlottak a tréningek, részben a kft. többi területén, üzemekben, irodákban, étteremben egyaránt. HOFBAUER ÉVA Kaizen 25 veszteséget vadászott a Híd-alók team A Kaizen-Blitz tevékenység következô programjaként a vegyes hídház gyártósor munkahelyeit vizsgálta a Hídalók nevet választó, a Kaizen 25 keretében öszszeállt csapat. A Halász Viktória, Matyecz Imre, Méri István, Molnár Anikó, Pletka László, Szabó Gábor és Torma Jánosné nevével fémjelzett csapat jól elsajátította a veszteségvadászat fortélyait, hiszen egy hét alatt 25 ötletet (veszteségforrást) azonosítottak, melybôl 10-et sikeresen meg is szüntettek egyhetes tevékenységük alatt. Az azonosított ötletek számában az idei év legtermékenyebb csapata más leg -re is pályázhat, hiszen a Pletka László által irányított csapat hosszú idôk legnépesebb Kaizen-csapata, melyben 7 szervezet képviseltette magát. A folyamatosfejlesztés-vezetô mentorálása alatt dolgozó Híd-alók team az általános rend és tisztaság megvalósítása mellett a munkakörnyezet vizsgálatát, a felesleges szállítási, anyagmozgatási utak megszüntetését, technológiai folyamatok felülvizsgálatával és az olajozó munkahely komplett átalakításával foglalkoztak a legátfogóbban, de feltártak tárolással összefüggô, készterméksérüléseket eredményezô okokat, azonosítottak felesleges gépeket. Munkájuk során több tíz négyzetméter területet szabadítottak fel, melyet a tárolási helyhiánnyal küszködô gyártósor talán az egyik legnagyobb eredményként értékelt. Az elkövetkezô egy hónap során a csapat a napi teendôi mellett tovább dolgozik a házi feladatként megmaradt ötletek kidolgozásán, illetve megvalósításán. Munkájukba természetesen folyamatosan bevonják a gyártósoron dolgozó kollégákat, hogy a legjobb megoldást kiválasztva, hosszú távon is eredményt hozó teljesítményekrôl számolhassanak be a június végén esedékes záróprezentáción. HOFBAUER ÉVA

9 9 oldal Futómû Kft. 9 Tengelycsuklóteam: nagy REICHARDT RÓBERT T eambemutató sorozatunk következô állomása a Futómûhöz, s azon belül is a tengelycsuklóteamhez vezet. Az idegenvezetônk Reichardt Róbert, aki tavaly november óta vezeti a csapatot. A tengelycsuklóteamrôl beszélünk ugyan, de tulajdonképpen két csapatról van szó: a tengelycsukló 1. és a tengelycsukló 2. teamrôl. Három évvel ezelôtt ban ugyanis annyi volt még a munka, hogy a két teamet ketté KOVÁCS SÁNDOR szeletet a tortából! kellett bontani. Most már kevesebb a megrendelés: a tengelycsukó 1 - es team az említett csúcsidôszakban havi 7500 darabot gyártott, most háromezret; a tengelycsukló 2. pedig a korábbi 12 ezerrôl most et teljesít. De annak ellenére, hogy kevesebb lett a munka, a felállás azonban megmaradt. A tengelycsukló 1-esek körülbelül 10 éves gyártósoron dolgoznak, amely alkalmas többféle alkatrész elôállítására is. Itt készülnek a többi mellett a Marmon futómûvek és a John Deere futómûvek egyes alkatrészei, valamint a NAF-tengelycsonkok is. A tengelycsukló 2. teamben a 80- as években vásárolt gyártósoron folyik a termelés, s ez egyfajta tengelycsonk gyártására alkalmas, ami aztán az amerikai piacra kerül. S ha már az amerikai piacnál tartunk: van még lehetôség a piac kiaknázásában, ezt a menedzsment is így gondolja. Ismerjük a tortát, amelybôl korábban is tudtunk szeletet szakítani magunknak, s most is szeretnénk lehetôleg minél nagyobbat. Ehhez természetesen olyan technológiával kell bôvíteni a gyártósorokat, amelyek lehetôvé teszik a gyorsabb termelést. A gyorsaság mellett azonban legalább ennyire fontos a minôség is: amióta átvettem a team vezetését, erre panasz még nem volt szerencsére. Azt is jó elújságolni, hogy mostanra úgy teljesítünk, hogy a dolgozóknak ösztönzôt tudunk adni a cél nyilvánvalóan az, hogy ezt megtartsuk. A dolgozói összetétel nálunk viszszatükrözi a gépsorok közötti különbséget: a tengelycsukló 2-ben, ahol a 80-as években vásárolt gépsor mellett kell dolgozni, 40 év feletti az átlagéletkor. Az emberek többsége huszonéves fiatalként, végzett szakmunkásként került a Rábához, s azóta is itt dolgozik. Ôk most évesek. A tengelycsukló 1-ben több a fiatal, de a technológia is más, amivel dolgozni kell. Természetesen vannak itt még régi szakik, akiknek a tapasztalatára szükség van. Két-három éve, amikor a termelés csökkent, muszáj volt átcsoportosításokat, leépítéseket végezni a tengelycsuklóteamben, most azonban ütôképes csapattal dolgozunk, s azon vagyunk, hogy megfelelô számú munkát és megrendelést szerezzünk. Ilyen kihívás a japán piac is, ahol az igényes megrendelôk igazi kihívás elé állítanak minket. De hát azért vagyunk, hogy ennek megfeleljünk!

10 10 oldal 10 Futómû Kft., Alkatrészgyártó Kft. Legek: Miért ne lehetne Mátyás király is példakép? A z idei Leg-díjasok bemutatását most két futómûves és egy alkatrészes kollégával folytatjuk. Ismerjük meg ôket! LAKOS ISTVÁN A SÁRVÁRI GYÁR- BAN DOLGOZIK. TECHNOLÓGUSI TE- VÉKENYSÉGÉN TÚL KORSZERÛ, NAP- RAKÉSZ ISMERETEIVEL, RUGALMAS HOZ- ZÁÁLLÁSÁVAL JELENTÔSEN SEGÍTETTE A MUNKAKÖZÖSSÉG MINDENNAPI KIHÍ- VÁSAINAK MEGOLDÁSÁT. A KOLLEKTÍ- VA LEGJOBB MÉRNÖKE CÍMET ÉRDE- MELTE KI. Mikor kezdte a pályáját a Rábánál? 21 évesen, a fôiskola elvégzése után itt voltam pályakezdô, szeptember 1-jén álltam munkába. Voltak vannak-e példaképei? Igen, vannak példaképeim, méghozzá azok az emberek, akik lelkiismeretesen, lelkesen, legjobb tudásuk szerint végzik munkájukat. Legyenek akár takarítók, akár vezetô beosztásúak. Nem az számít, hogy milyen beosztásban dolgozik valaki, hanem az, hogy milyen módon végzi el a rá bízott feladatokat. Mi motiválja? Elvem, hogy ha az ember csinál valamit, azt csinálja jól. Azt hiszem, eléggé maximalista vagyok a munkámmal szemben. Addig próbálkozom, míg adott problémára nem találom meg a megoldást. A díj elnyerését mivel indokolja magának? Nem igazán tudom, hogy miért pont rám esett a választás. Itt a technológián a munkatársaim is lelkiismeretesek, felkészültek, rugalmasak. Bármelyikük megérdemelte volna a díjat. A díj mennyiben változtatta meg már ha megváltoztatta hozzáállását a mindennapi munkához? Az, hogy én kaptam a kollektíva legjobb mérnöke díjat, nagyon jólesett. Úgy érzem, ezután is meg kell felelnem ennek a címnek. Tartozik-e, s ha igen, kinek köszönettel? Hát, talán nem tûnik nagyon elcsépeltnek, ha azt mondom, hogy elsôsorban a szüleimnek és a családomnak tartozom köszönettel. A szüleimnek, mert arra tanítottak, hogy amit elkezdünk, azt fejezzük is be, és mivel az elvégzett munka egyféle névjegye is az embernek, hát fejezzük be úgy, hogy ne kelljen szégyenkeznünk miatta. A családomnak köszönöm, hogy olyan légkörben élünk, amely biztosítja számomra a pihenést és a feltöltôdést munka után. Persze ott vannak még a munkatársaim a technológián, a forgácsolóüzemben, akikkel jól megértjük, segítjük egymást. Csak így lehet együtt dolgozni. Nekik is köszönettel tartozom. A DÍJAZOTT OLYAN FIATAL MUNKA- TÁRS, AKI ÉVEK ÓTA KIVÁLÓAN BO- NYOLÍTJA A VÁLLALATCSOPORT ÁRFO- LYAMVÉDELMÉT, AMELYET SZÉLES KÖRÛ BANKKAPCSOLATAIN KERESZTÜL VA- LÓSÍTOTT ÉS VALÓSÍT MEG. A MÁR MEGKÖTÖTT ÜGYLETEIVEL HASONLÓ MÉRTÉKBEN BIZTOSÍTOTTA AZT, HOGY VÁLLALATUNKAT KEVÉSBÉ ÉRJÉK HÁT- RÁNYOS HATÁSOK A 2008-AS DEVIZA- PIACI MOZGÁSOK MIATT. ÍGY AZ ÁRFO- LYAM KITETTSÉGÉNEK CSÖKKENTÉSÉÉRT LEG-DÍJBAN RÉSZESÜLT HORVÁTH GÁBOR. Mikor kezdte a pályáját a Rábánál? 2001 augusztusában csatlakoztam a Rábához. Voltak vannak-e példaképei? Talán viccesen hangzik, de Mátyás király, ahogy a legendákból ismerjük. A befolyásos emberek közül azokat tudom igazán tisztelni, akik hatalmukat egy nagy közösség érdekében tudják gyakorolni és emberségüket is sikerül megôrizni. Széles körû bankkapcsolatait dicsérték az értékelésekor. Hogyan tudja ezeket hasznosítani a cég számára? A magyar bankrendszer eléggé szûk körû, belterjes. Sokat számítanak a személyes kapcsolatok akkor, amikor a vállalat érdekében minél kedvezôbb banki szolgáltatásokat szeretnénk igénybe venni. Ehhez hozzátartozik, hogy tudjuk, mikor és melyik bankot érdemes megkeresni az igényeinkkel. A díj elnyerését mivel indokolja magának? Szeretném, ha a díj nemcsak a személyem elismerését, hanem a munkaterület értékelését is jelentené. A pénzügyi terület jelentôsen hozzá tud járulni a vállalat értékteremtéséhez, fôleg a mai, gyorsan változó piaci feltételek között. Úgy érzem, hogy a díj elnyerése ennek is megerôsítése a menedzsment részérôl. A díj mennyiben változtatja meg már ha megváltoztatja a hozzáállását a mindennapi munkához? Azt gondolom, hogy a hozzáállásom nem változik meg, bár általában egy díj nemcsak jutalmaz, hanem kötelez is a jövôben az igényes munkára. Tartozik-e, s ha igen, kinek köszönettel? Köszönöm a vezetôimnek és a közvetlen kollégáknak a támogatást. A legtöbb munkához hasonlóan ez sem egyszemélyes játék, csak úgy lehet tartósan jó eredményeket elérni, ha tudom, hogy segítô és bizalmat adó háttér áll mögöttem. A POZITÍV VÁLTOZÁSOK MEGVALÓSÍ- TÁSÁÉRT JÁRÓ LEG-DÍJAT KÉT MUNKA- TÁRS VEHETTE ÁT. MINDKETTEN KIMA- GASLÓ TELJESÍTMÉNYÜKKEL JÁRULTAK HOZZÁ A VÁLLALAT POZITÍV VÁLTOZÁ- SAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ. EGYI- KÜK VASS ISTVÁN TERMELÉSI MENE- DZSER, AKINEK AZ ALKATRÉSZÜZEM HATÉKONYSÁGNÖVEKEDÉSÉBEN, A TER- MELÔTEAMEK KÖZÖTTI ÖSSZHANG LÉT- REHOZÁSÁBAN KOMOLY ÉRDEMEI VAN- NAK. MOTORJA AZ ÚJ LEAN GYÁRTÁ- SI RENDSZEREK ÉS TECHNIKÁK (5S, ÉR- TÉKLÁNCELEMZÉS) BEVEZETÉSÉNEK AZ ÜZEM TERÜLETÉN. A MUNKAMORÁL ÉS MUNKAFEGYELEM JAVULÁSÁT NAGY- BAN SEGÍTETTE, A PARADIGMAVÁLTÁS EGYIK MARKÁNS KÉPVISELÔJE. ELSÔ- RENDÛ CSAPATEMBER, AKI A SZERVEZE- TI EGYSÉGEK KÖZÖTTI EREDMÉNYKÖZ- PONTÚ MUNKÁT KEMÉNYEN ÉS CÉLRA TÖRÔEN VÉGZI ÉS MEGKÖVETELI. Mikor kezdte a pályáját a Rábánál? Hivatalosan szeptember 1-jétôl vagyok a Rába alkalmazottja, de ekkor még javában a fôiskola padját koptattam. Egyéves munkaszerzôdést követôen 1987-ben kezdtem a tényleges munkát. Voltak vannak-e példaképei? Egyetlen személyrôl igazából nem beszélhetek, több példakép vagy inkább több követendô személy számomra jó tulajdonságait szeretném magamévá tudni, hol több, hol kevesebb sikerrel. Ezekbôl a tulajdonságokból szeretnék tökéletes egyént létrehozni magamban, ami persze soha nem sikerülhet igazán, de mindig ezen dolgozom, ez biztosítja bennem a folyamatosságot. Motorja az új Lean gyártási rendszerek és technikák bevezetésének így jellemezték önt. Mi érdekli ebben igazán? Az elmúlt években egyre világosabbá vált azok számára, akik nyitott szemmel járnak, hogy a vállalatnak is gyökeres változáson kell átesni annak érdekében, hogy versenyképes maradjon, azaz fennmaradjon. Ezek a változások nem történnek meg úgy, hogy kijelentjük: ami tegnap piros volt, az mától kék ezek a folyamatok lassabbak és ezeket elôször magunkban kell végrehajtanunk. Ez érdekel igazán, hogy tudom magam átalakítani és hogy tud a rendszer átalakulni. Szerencsére ehhez jó segítséget nyújtanak ezek a máshol már bevált technikák, amelyeket természetesen rá kell illesztenünk a saját rendszerünkre, de a végigviteléhez ragaszkodnunk kell. A díj elnyerését mivel indokolja magának? A díj igazából járna minden olyan kollégának, aki tevékenyen részt vesz a változások bevezetésében. Talán azért esett rám a választás, mert nagy szerepet vállaltam és vállalok most is a folyamat szervezésében és fenntartásában. A díj mennyiben változtatja meg már ha megváltoztatja hozzáállását a mindennapi munkához? A hozzáállásomat maga a díj nem változtatja meg, de bizonyítja, hogy jó úton járok. Olyan erkölcsi elismerés, ami büszkeséggel tölt el. Tartozik-e, s ha igen, kinek köszönettel? Természetesen egy ekkora szervezetben senki nem képes egyedül komoly változásokat elérni, nagyon sok segítséget kaptam a változásokat gyakorlatban végrehajtó kollégáktól és a folyamatok feltételeit biztosító vezetôktôl. Külön köszönettel tartozom Hofbauer Évának, aki ezen folyamatok elindításában vezetô szerepet játszott és azóta is szívügyének tekinti a feltételek biztosítását.

11 11 oldal Futómû Kft., Jármû Kft. 11 Nem elôször találtak hibát minôségpontért VAJLIK KRISZTIÁN ÉLÔ TIBOR (féltengely), 5 pont: észrevette, hogy a megmunkálásra beérkezett féltengely hosszirányban megnyílt, repedt volt. Régen a szakmában és a gyárban vagyok: 1973-ban kezdtem, dolgoztam a es és a es csarnok több gyártósorán is. A hibát egyengetés közben vettem észre, s jeleztem is azonnal. Nem elôször szereztem így minôségpontot, ezúttal zseblámpára, számítógépes vonalzóra, kulacsra és tollra váltottam be. Természetesen most is a családom osztozott az ajándékokon, ami ellen semmi kifogásom nincs. ÉLÔ TIBOR VAJLIK KRISZTIÁN (mellsô futómû), 6 pont: a futómûvet eltérô típusú mellsô tengellyel szerelték. Fújó vagyok, festés közben pedig meg szoktam nézni, hogy mire fújom a festéket... Nem volt tehát különösebben nehéz észrevenni a hibát. Én is kaptam már korábban minôségpontokat hasonlóért, de most is kislányomnak választottam belôle ajándékokat. A Rábánál három éve dolgozom, de korábban dolgoztam a vasúti jármûben is. Auditok sora vár a Jármû Kft.-re E lôször végeznek KIR- és MEBIR-auditálást a Jármû Kft.-nél, s külön, szigorú tanúsítási vizsgálat vár a hegesztôüzemre. Ez utóbbinak mivel a Magyar Honvédségnek is gyárt a NATO-szabványnak is meg kell felelnie. KIR- és MEBIR-auditon mérettetik meg az az egészségvédelmi, biztonsági és környezetirányítási rendszer, amelynek elvei alapján a Rába Jármû Kft. évek óta sikeresen mûködik. Takács László gyártásfejlesztési vezetô elmondta, a munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszere (MEBIR) tanúsítása az MSZ szerint már elkezdôdött: a belsô auditot május 14-én végezték a kollégák. Ennek során elsôsorban a meglévô dokumentumok átvizsgálására kellett irányítani a figyelmet, s feltétele a külsô tanúsításnak, hogy a kockázatértékelések mindig naprakészek legyenek. A fôpróba után az auditot elôreláthatóan júliusban végzi el a Viacote Kft. A környezet központú irányítási rendszer (KIR) vizsgálatára is sor kerül, valószínûleg késô ôsszel. Takács László elmondta: ezzel kapcsolatban május 21-én tartottak projektindító értekezletet, a felkészítést a Denkstaff Kft. vállalta. A pontos forgatókönyvet még nem fektették le, de az már kirajzolódott, hogy a TÜV Nord Kft. novemberben végzi el a külsô tanúsítást az MSZ EN ISO szerint mûködô rendszerrôl. Ehhez még számos dokumentációt kell felülvizsgálni, s számos irányítási, környezetpolitikai eljárás és kockázatértékelés kidolgozására van szükség a következô félévben. Az alkatrészüzem számára is kihívásokkal teli a stratégiai idôszak. Mivel az üzem a Magyar Honvédség számára is gyárt, eddig is meg kellett felelnie a NATO AQAP 2110:2006 rendszernek s az MSZ EN ISO 9001:2001 minôségbiztosítási követelmények szintén vonatkoztak a részleg mûködésére. Az egyik partner amelynek cégünk beszállítója azonban további elvárásokat fogalmazott meg, így az MSZ EN ISO :2006 rendszer szerinti tanúsítással együtt a hegesztôüzem a legszigorúbb, nemzetközi követelményeknek is meg kell hogy feleljen. Homér Zoltán hegesztési felelôs elmondta: az elmúlt év végén indította el a cég a tanúsítási projektet és május 23-án sor került az elôauditra is. Ennek során fôként dokumentációs hiányosságot tártak fel a szakemberek, de ennek pontos kidolgozása mellett még a szervezeti felállás módosítására is szükség volt. Ennek értelmében egy új státust hoztak létre, a hegesztési felelôsét, ezt a munkát Homér Zoltán látja el. A külsô auditra várhatóan június elején kerülhet sor.

Hôkezelôteam: gyorsaság és partnerség 6 7. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Sikeres évet zárt a Rába közgyûlése 2 3. oldal

Hôkezelôteam: gyorsaság és partnerség 6 7. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Sikeres évet zárt a Rába közgyûlése 2 3. oldal 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LX. évfolyam 4. szám 2008. április www.raba.hu Sikeres évet zárt a Rába közgyûlése 2 3. oldal A Rába Nyrt. mai napon megtartott közgyûlése elfogadta az igazgatóság

Részletesebben

A polgári piacban rejlik a fô kihívás. 12 13. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Integrált jármûipari termékek

A polgári piacban rejlik a fô kihívás. 12 13. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Integrált jármûipari termékek 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LX. évfolyam 8. szám 2008. augusztus-szeptember www.raba.hu Integrált jármûipari termékek és technológiafejlesztô rendszer kutatása 3. oldal A Nemzeti Technológiai

Részletesebben

Felfutás elôtt a tengelycsuklógyártás. 5 6. oldal. Fejlesztési intézet pozitív tapasztalatokkal 7. oldal

Felfutás elôtt a tengelycsuklógyártás. 5 6. oldal. Fejlesztési intézet pozitív tapasztalatokkal 7. oldal 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIII. évfolyam 5. szám 2011. október-november www.raba.hu Fejlesztési intézet pozitív tapasztalatokkal 7. oldal A RÁBA JÁRMÛIPARI HOL- DING NYRT. EGY ÉVVEL EZE-

Részletesebben

Húsz midibusz alváz Norvégiába

Húsz midibusz alváz Norvégiába 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LIX. évfolyam 6. szám 2007. június-július www.raba.hu Húsz midibusz alváz Norvégiába 8. oldal Oracle verzióváltási projekt a Rábánál 2. oldal Az Oracle névvel elôször

Részletesebben

Folytatódó pozitív trend

Folytatódó pozitív trend 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVII. LVI. évfolyam 10. 11. szám 2005. 2004. november október GYORSJELENTÉS A RÁBA RT. HARMADIK NEGYEDÉVÉRŐL Folytatódó pozitív trend A tartalomból: Paritásos testület

Részletesebben

Új huzallal kevesebb leállás a hegesztôknél

Új huzallal kevesebb leállás a hegesztôknél 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LX. évfolyam 2. szám 2008. február www.raba.hu Új huzallal kevesebb leállás a hegesztôknél Rába: 4 milliárd feletti EBITDA, 10 milliárd alatti nettó hitelállomány

Részletesebben

Akik a hibák belsejébe is belelátnak

Akik a hibák belsejébe is belelátnak 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LX. évfolyam 3. szám 2008. március www.raba.hu Hivatalosan elindult a Suzuki Splash gyártása 10. oldal A Rába Alkatrészgyártó Kft. jelentôs megrendelôje, a Magyar

Részletesebben

Korszerûsítés után és elôtt a futómûszerelde

Korszerûsítés után és elôtt a futómûszerelde 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LIX. évfolyam 8. szám 2007. október www.raba.hu Elkészült a Városrét elsô háza 2. oldal Szeptember végén kezdtek beköltözni az elsô lakók a városréti Amarillisz-kertbe,

Részletesebben

Magánbefektetőknek szólt a tájékoztatás

Magánbefektetőknek szólt a tájékoztatás 2 A PORTFOLIO.HU KLUB VENDÉGE VOLT PINTÉR ISTVÁN Magánbefektetőknek szólt a tájékoztatás A Portfolio.hu Klub havi rendszerességgel vendégül látja az adott időszak úgymond legizgalmasabb tőzsdei kibocsátóit.

Részletesebben

A John Deere. ismét a Rábát választotta

A John Deere. ismét a Rábát választotta 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIV. évfolyam 2. szám 2012. március www.raba.hu A John Deere Rába futómûveken az Uralon túl 4 5. oldal ismét a Rábát választotta 2 3. oldal A RÁBA AZ ELMÚLT ÉVEKBEN

Részletesebben

Folytatódó árbevétel-növekedés, pozitív üzemi eredmény

Folytatódó árbevétel-növekedés, pozitív üzemi eredmény 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 5. szám 2004. 2006. október május SIKERES ELSŐ NEGYEDÉVÜNK Folytatódó árbevétel-növekedés, pozitív üzemi eredmény A Rába-csoport a 2006 első negyedévében

Részletesebben

Rába Tudásakadémia speciális ismeretekkel

Rába Tudásakadémia speciális ismeretekkel 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 2. szám 2006. 2004. FEBRUÁR október KEZDŐDIK A KÉPZÉSI SOROZAT Rába Tudásakadémia speciális ismeretekkel A tudás alapú társadalom, valamint a

Részletesebben

Buszfutóművekkel uraljuk a FÁK-piacot

Buszfutóművekkel uraljuk a FÁK-piacot 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 6. szám 2004. 2006. október június TENGELYTESTEK NYUGAT-EURÓPÁBA Buszfutóművekkel uraljuk a FÁK-piacot A Rába Futómű Kft. a napokban aláírta a

Részletesebben

Év végi hajrá. a szereldében. 1 oldal. 10. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô

Év végi hajrá. a szereldében. 1 oldal. 10. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXI. évfolyam 8. szám 2009. november-december www.raba.hu Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô 9 hónapjában 2. oldal A jármûiparban észlelhetô lassú

Részletesebben

Döntés személyekről és részvényekről

Döntés személyekről és részvényekről 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 4. szám 2004. 2006. október április KÖZGYŰLÉST TARTOTTUNK Döntés személyekről és részvényekről A tartalomból: Új ÜT-testületek: Alakuló ülések

Részletesebben

Buszok. Norvégiába és Svédországba. 12 13. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja

Buszok. Norvégiába és Svédországba. 12 13. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIV. évfolyam 3. szám 2012. május www.raba.hu A Rába közgyûlése egyetért a társaság hosszú távú céljaival 2 3. oldal 12 13. oldal A RÁBA NYRT. ÉVES REN- DES KÖZGYÛLÉSE

Részletesebben

Tudást adhatunk el Japánba

Tudást adhatunk el Japánba 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVII. LVI. évfolyam 10. 9. szám 2005. 2004. szeptember október ELFOGADOTT ÉS FELKÉRT FEJLESZTÉSEK Tudást adhatunk el Japánba Szeptember elején Japánban járt Opitz Andor,

Részletesebben

PIACI POZÍCIÓINKAT ERÔSÍTIK A FEJLESZTÉSEK. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. A Rába tesztlaborjából a Formula Studentre

PIACI POZÍCIÓINKAT ERÔSÍTIK A FEJLESZTÉSEK. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. A Rába tesztlaborjából a Formula Studentre 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXV. évfolyam 5. szám 2013. október www.raba.hu A Rába tesztlaborjából a Formula Studentre 6 7. oldal HÁROM EGYETEM CSAPATÁT IS TÁMOGATTA A RÁBA A GÖNYÛN TARTOTT

Részletesebben

Stabilan növekvő piacok, eredményesebb új év

Stabilan növekvő piacok, eredményesebb új év 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 1. szám 2006. 2004. JANUÁR október SZÁMVETÉS BALOG BÉLA PÉNZÜGYI IGAZGATÓVAL Stabilan növekvő piacok, eredményesebb új év A tartalomból: Januári

Részletesebben

Tovább javuló üzemi eredmények

Tovább javuló üzemi eredmények 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 8. szám 2006. 2004. augusztus október VESZTESÉGES ÉVEK UTÁN POZITÍV NEGYEDÉVEK Tovább javuló üzemi eredmények A Rába-csoport működését 2006 második

Részletesebben

A TEREX SOKKAL TÖBB ALVÁZAT. RENDEL 11. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. A Rába mint a Meritor beszállítópartnere

A TEREX SOKKAL TÖBB ALVÁZAT. RENDEL 11. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. A Rába mint a Meritor beszállítópartnere 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXVII. évfolyam 3. szám 2015. június www.raba.hu A Rába mint a Meritor beszállítópartnere 2 3. oldal A MERITOR VÁLLALAT MÁR HOSSZÚ IDEJE A RÁBA MEGBÍZHATÓ PARTNERE.

Részletesebben

Futómű Kft.: 6 milliárd forint fejlesztési hitel

Futómű Kft.: 6 milliárd forint fejlesztési hitel 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVII. LVI. évfolyam 10. 3. szám 2004. 2005. október március A JÖVŐ STRATÉGIÁJÁNAK JEGYÉBEN Futómű Kft.: 6 milliárd forint fejlesztési hitel A Rába Rt. legnagyobb leányvállalata,

Részletesebben

Növekedés minden területen

Növekedés minden területen 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVII. LVI. évfolyam 10. 4. szám 2004. 2005. október április JUTALOMJÁTÉK A FUTÓMŰBEN Növekedés minden területen Mindezt dr. Szőcs Károlytól, a Rába Futómű Kft. értékesítési

Részletesebben

Szükség van ránk és a fejlesztéseinkre

Szükség van ránk és a fejlesztéseinkre 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 9. szám 2006. 2004. szeptember október MOSZKVÁBAN JÓL SZEREPELTÜNK Szükség van ránk és a fejlesztéseinkre Egyedüli magyar cégként csak a Rába

Részletesebben

Elemzői nap a külvilág számára

Elemzői nap a külvilág számára 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. szám 2006. 2004. október CÉGÉRTÉK ÉS STRATÉGIA Elemzői nap a külvilág számára PINTÉR ISTVÁN ISMERTETTE A TÁRSASÁG CÉLJAIT A Rába Járműipari Holding

Részletesebben

A RÁBA NYRT. ÉVES REN- DES KÖZGYÛLÉSE ELFOGAD- TA AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁ- MOLÓJÁT

A RÁBA NYRT. ÉVES REN- DES KÖZGYÛLÉSE ELFOGAD- TA AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁ- MOLÓJÁT 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXV. évfolyam, 3. szám 2013. május www.raba.hu 2012 az áttörés éve volt a Rába számára 2 3. oldal A RÁBA NYRT. ÉVES REN- DES KÖZGYÛLÉSE ELFOGAD- TA AZ IGAZGATÓSÁG

Részletesebben

Új vizsgálóberendezések. a fejlesztések szolgálatában. 7 8. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja

Új vizsgálóberendezések. a fejlesztések szolgálatában. 7 8. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIV. évfolyam 4. szám 2012. július www.raba.hu Új vizsgálóberendezések a fejlesztések szolgálatában 7 8. oldal Új Igazgatósági és Felügyelô Bizottsági tagok a Rábánál

Részletesebben

JELENTÔS, 17,9 SZÁZALÉ- KOS NÖVEKEDÉS MELLETT 31,1 MILLIÁRD FORINTOS ÁRBEVÉTELT KÖNYVELHE- TETT EL A TÁRSASÁG 2012 ELSÔ KILENC HÓNAPJÁBAN.

JELENTÔS, 17,9 SZÁZALÉ- KOS NÖVEKEDÉS MELLETT 31,1 MILLIÁRD FORINTOS ÁRBEVÉTELT KÖNYVELHE- TETT EL A TÁRSASÁG 2012 ELSÔ KILENC HÓNAPJÁBAN. 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIV. évfolyam 6. szám 2012. november www.raba.hu Markáns növekedés a Rábánál 2 3. oldal JELENTÔS, 17,9 SZÁZALÉ- KOS NÖVEKEDÉS MELLETT 31,1 MILLIÁRD FORINTOS ÁRBEVÉTELT

Részletesebben

Új generációs Rába-termékek

Új generációs Rába-termékek 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIII. évfolyam 1. szám 2011. január www.raba.hu Új generációs Rába-termékek 2. oldal Hosszú távú stratégiai együttmûködés született 4. oldal 5 ÉVRE SZÓLÓ STRATÉGIAI

Részletesebben

ÉV VÉGI HAJRÁ. KÉT FONTOS PROJEKTÜNKNÉL 9. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. 2014: fókuszban a mûködési kiválóság és az üzletfejlesztés

ÉV VÉGI HAJRÁ. KÉT FONTOS PROJEKTÜNKNÉL 9. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. 2014: fókuszban a mûködési kiválóság és az üzletfejlesztés 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXV. évfolyam 6. szám 2013. december www.raba.hu 2014: fókuszban a mûködési kiválóság és az üzletfejlesztés 2. oldal EGY ÉVVEL EZELÔTT A RÁBA 2012-ES ÉVÉT ÚGY ÉRTÉKELTEM,

Részletesebben