2007. október A SZÁM TARTALMÁBÓL. Programok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2007. október A SZÁM TARTALMÁBÓL. Programok"

Átírás

1 Tanításunk során egyik legfontosabb dolog a fogalmak tisztázása, az összefüggések megértése. Engedni kételkedni a tanulót, addig hagyni gondolkozni, amíg az elsajátított ismereteket meg nem emészti és be nem illeszti tudásvilágának rendszerébe. (Janikovszky Sándor: Gondolataim Könyve) A SZÁM TARTALMÁBÓL Programok Konferenciák, továbbképzések Versenyfelhívások Versenyinformációk Aktuális pályázatok Közérdekő információk Pedagógiai szakkönyvtár információi Tankönyvkiadók információi Készült a Kaposvári Egyetem Pedagógustovábbképzı és Szolgáltató Intézetben Felelıs kiadó: Dr. Sótonyi Sándor intézetigazgató Felelıs szerkesztı: Beck Éva A következı havi lapzárta október 20. (szombat). A 20-a után érkezett információkat nem áll módunkban közölni! Kéziratokat nem ırzünk meg! Kaposvári Egyetem Pedagógustovábbképzı és Szolgáltató Intézet Kaposvár, Bajcsy-Zs. u / , 82/ Fax: 82/ Internet: Tisztelt Intézményvezetı Kolléganı / Kolléga! Ismét felhívjuk figyelmüket, hogy Hírlevelünket honlapunkon olvashatják: Az elmúlt tanévben többször kértük, hogy elektronikus elérhetıségüket juttassák el intézetünk címére. Számos intézménytıl megkaptuk, melyet ezúton is megköszönünk. Ezen intézményeknek a megadott e- mail címére is eljuttatjuk kiadványunkat. Kérjük, hogy rendszeresen látogassák honlapunkat, mert folyamatosan ott jelentetjük meg az aktuális programokat, jogszabályfigyelınket, pályázatokat, stb. a nevelési-oktatási év feladatainak megvalósítását elısegítı pedagógiai információkat. Programok OKTÓBER Könyvtáros-tanárok tanév eleji továbbképzése Téma: Közoktatási törvény, NAT és a tankönyvrendelet; Iskolai könyvtári világnap Vezetı: Beck Éva Helye: PTSZI, II. elıadó - Kvár, Bajcsy-Zs.u.10. Pedagógus-továbbképzı és Szolgáltató Intézet - OM azonosító:

2 OKTÓBER Tanulásirányítás mesterfokon (a nem szakrendszerő oktatás bevezetéséhez szükséges képzés) tanfolyam Vezetı: Ákli Istvánné Elıadó: Dr. Villant Györgyi Helye: PTSZI, II. elıadó - Kvár, Bajcsy-Zs.u.10. OKTÓBER A Mőszaki Kiadó interaktív tábla bemutatója általános iskolák és középiskolák részére Vezetı: Beck Éva Helye: PTSZI, I-II. elıadó - Kvár, Bajcsy-Zs.u.10. OKTÓBER A kézírás- és rajzelemezés szerepe a gyermek személyiségének fejlesztésében tanfolyam Vezetı: Ákli Istvánné Elıadó: Kárpáthy Magdolna Helye: PTSZI, II. elıadó - Kvár, Bajcsy-Zs.u.10. OKTÓBER Az intézményvezetı feladatai (munkáltatói, pénzügyi, pedagógiai) a módosított Közoktatási törvény és a Kjt. tükrében elıadás, konzultáció Vezetı: Ákli Istvánné Elıadó: Dr. Bosch Márta, BME képzésvezetı Helye: PTSZI, II. elıadó - Kvár, Bajcsy-Zs.u.10. A programot megfelelı számú jelentkezı esetében indítjuk, jelentkezési határidı: október 11. Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lapon lehet postán, faxon, ill. en (KE PTSZI 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 10. Ákli Istvánné; 82/ ; A részvételi díj: Ft / fı Jelentkezési lap Név: Beosztása: Intézmény: Számlázási cím: Dátum: P.H. Konferenciák, továbbképzések Intézményvezetı aláírása Szakmai délután október 24-én órai kezdettel elıadást tartunk a Gárdonyi Géza Általános Iskolában Szılısgyörökön. Téma: A halmozottan hátrányos helyzető gyermekek integrációja Elıadók: Balatoni Tamásné igazgató Magyarmecskei Általános Iskola 2 Pedagógus-továbbképzı és Szolgáltató Intézet - OM azonosító:

3 Kovácsevicsné Tóth Marianna igazgató Konrád Ignác Általános Iskola Kétújfalu Részvételi díj: 2000 Ft, melyet az iskola pénztárába kell befizetni. Jelentkezés: Fodor András Óvoda, Iskola és Szak- és Szakmai Szolgálat Gárdonyi Géza Általános Iskola Szılısgyörök, Iskola u Tel. Fax freestart. hu Jelentkezési határidı: október 20. A konferencia idıpontja: december Helyszíne: Lillafüred, Hotel Palota Szállás: Hotel Palota XV. Lillafüredi Közoktatás Konferencia TANULÁS TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS Tervezett program december december Elıadók: Kovács István Vilmos általános igazgatóhelyettes, NFÜ Dr. Setényi János ügyvezetı, Expanzió Humán Tanácsadó Kft. Dr. Vass Vilmos egyetemi docens, Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézet Hegedős Gábor ügyvezetı igazgató, HP Magyarország Baráth Tibor oktatási igazgató, Közoktatási Vezetıképzı Intézet december Plenáris elıadás Elıadók: dr. Pála Károly közoktatási szakértı Cseh Györgyi ügyvezetı, vezetı tanácsadó Qualitas T&G Kft. Loránd Ferenc elnök, Országos Köznevelési Tanács Szabó Gyızıné igazgató, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Modell iskolák bemutatkozása 1. A tanulók egyéni fejlesztését segítı mérési-értékelési rendszer mőködtetése Kindruszné Munkácsi Ágnes vezetıtanár, Nyíregyházi Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola 2. Kompetencia fejlesztési program mőködtetésében gyakorlattal rendelkezı iskola tapasztalatai Ferenczi Sándor Szakközépiskola, Miskolc 3. Egyenlı esély a tanulásra: a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében mőködı Digitális Középiskola bemutatása Czakó Edit oktatási igazgató, INNOCENTER Kht Szünet Szekcióülések Szekciók témája: 1. A kulcskompetenciák megjelenése a pedagógiai programokban Székely Józsefné igazgató, Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete 2. Pedagógusok a változások forgatagában Szabó Gyızıné igazgató, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet 3. Oktatás a versenyképességért kezdeményezıkészség, vállalkozói képesség és a tanulás elsajátítása Varga Attila tudományos fımunkatárs, Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet Pedagógus-továbbképzı és Szolgáltató Intézet - OM azonosító:

4 4. A tanulói értékelés változása Lukács Judit tudományos munkatárs, Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet december A szekciók beszámolói Vita Van-e és kell-e oktatási reform Magyarországon? Moderátor: Palotás Zoltán szakmai igazgató, Qualy-Co Oktatási Tanácsadó Árendás Péter igazgató, Illyés Gyula Gimnázium, Budaörs Eszik Zoltán igazgató, Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet, Fejlesztési és Innovációs Központ Hámoriné Váczy Zsuzsa osztályvezetı, Oktatási és Kulturális Minisztérium Horváth Attila igazgató, Horváth & Dubecz Oktatási Tanácsadó Bt Szakmai összefoglalót tart: Halász Gábor egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Az elıadások címei a téma tartalmát jelölik, a késıbbiekben változhatnak, pontosításra kerülhetnek. Jelentkezési határidı: november 15. Jelentkezési lapot és a programról tájékoztatást kérni Udvarnoki Miklósnétól a Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közmővelıdési Intézet címén (3527 Miskolc, Selyemrét út 1.), fax számán (46/ ) lehet. Jelentkezési lap és a program tervezete az intézet honlapjáról letölthetı (www.borsod-ped.sulinet.hu) Történelemtanárok (17.) Országos Konferenciája Romák és a történelemtanítás Ideje: október Helye: Kossuth Klub (1088 Budapest, Múzeum u. 7.) Program: Elıadók: Forray R. Katalin egyetemi tanár, tanszékvezetı PTE Romológia Tanszék, Pécs: A cigány közösség sokszínősége Dupcsik Csaba tudományos fımunkatárs, tankönyvszerzı, MTA Szociológiai Kutatóintézet: Romák a történelem oktatásában Nagy Pál a Ciganológiai győjtemény vezetıje, SZIE, Gödöllı Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar: Cigány csoportok és az együttélési modellek változásai a Kárpát- medencében a században Kertesi Gábor tudományos fımunkatárs, MTA Közgazdaságtudományi Intézet: Roma gyerekek az iskolában, roma felnıttek a munkaerıpiacon ( ) Szekciók: Cigány kisebbségi népismeret Kisebbségek, romák a történelem tanításában A Történelemtanárok Egyletének közgyőlése A konferencián - korlátozott számban - ingyenes részvételi lehetıséget biztosítunk egyetemi/fıiskolai hallgatóknak és középiskolai diákoknak. További információ: A TTE irodájában (Balogh Zsuzsanna, (1) ; A TTE portálján: Versenyinformációk Országos Közlekedési ismeretek verseny (4., 8. o.) Nevezési határidı: október 10. (létszámmal), PTSZI Maár Tiborné nevére 4 Pedagógus-továbbképzı és Szolgáltató Intézet - OM azonosító:

5 Megyei József Attila Szavalóverseny 5-6., 7-8. osztályos tanulók számára Nevezési határidı: dec. 20., PTSZI (2-2 fı/ korcsoport) Iskolai forduló: saját szervezésben Kaposvári elıdöntık: 2 szabadon választott magyar költı versével 5-6.o.: március eleje; 7-8.o.: márc. közepe várhatóan Helyszín: késıbbi egyeztetéssel Megyei döntı: április 11., Balatonszárszó Dunántúli döntı: Veszprém 2007/2008. tanév megyei levelezıs verseny A KE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium alsós munkaközössége a tavalyi év sikere után ( 30 csapat városi szinten ) folytatja olvasási levelezıs versenyét. Az idén a megye minden iskolájából várjuk az olvasni szeretı gyerekek jelentkezését. A búvárkodásra váró könyvek listája: 1. Bosnyák Viktória: Tündérboszorkány 2. Anthony Horowitz: A Sólyom gyémántja 3. Janikovszky Éva: Égigérı fő Az egész éven át tartó verseny 3 fordulóból áll, feladatlapokat kell kitölteni, melyeket az interneten keresztül juttatunk el a versenyzıkhöz. A legtöbb pontot összegyőjtött 6 csapat a májusi döntın egy játékos vetélkedın méri össze tudását. Korosztály: 4-5. évfolyamos tanulók A csapatok válasszanak maguknak fantázianevet, hogy könnyebben jelölhessük a csapatot az összesítı listán. A csapat 4 fıbıl állhat, így tehát osztályonként több csapatot is várunk! Az elért pontszámok honlapunkon folyamatosan megtekinthetık. Jelentkezési határidı: október 10. (szerda) iskola, fantázianév, cím, felkészítı tanár neve Cím: KE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár Béke u. 75. Tel.: 82/ Fax: 82/ Lebonyolító: Hevérné Kanyó Andrea tanító Reméljük, csatlakoznak az Olvassunk együtt! csapatához! Várjuk jelentkezésüket! Névadónkra emlékezünk "Ki tud többet Gárdonyi Gézáról?" játékos vetélkedı osztályos tanulókból álló 3 fıs csapatok részére. Idıpont: október óra. Helyszín: Szılısgyörök, Gárdonyi Géza Általános Iskola. A verseny ügyességi feladatokból, rajzolásból, olvasásból, dramatizálásból, rímfaragásból, rejtvényfejtésbıl tevıdik össze. Természetesen tartalmaz olyan feladatokat is, melyek Gárdonyi életérıl, munkásságáról szólnak, ehhez a következı irodalmat ajánlják a rendezık: Pedagógus-továbbképzı és Szolgáltató Intézet - OM azonosító:

6 - NAGYJAINK sorozat: Gárdonyi Géza - Csanka Mihályné: Játékosan a " kötelezıkrıl " - Natúra olvasónapló: Gárdonyi Géza: Egri csillagok - Lipp Tamás: Így élt Gárdonyi Géza - Kispéter András Nagy magyar írók: Gárdonyi Géza - Küldött anyag / helyi vonatkozású, melyet a jelentkezés után küldenek/ Jelentkezési határidı: október 15. Cím: Fodor András Óvoda, Iskola Szak-és Szakmai Szolgálat Gárdonyi Géza Általános Iskola Szılısgyörök, Iskola u. 1. Tel.Fax. 85/ freestart.hu Mozaik Tanulmányi Verseny A Mozaik Kiadó új országos levelezı tanulmányi versenyt indít az általános iskolások és középiskolások számára. A verseny célja a tehetséggondozás, lehetıség biztosítása a kompetencia alapú tudás megszerzésére. A fordulók az interneten is megoldhatók! - Az 1-8. évfolyam diákjai 13 tantárgyból, a évfolyam tanulói pedig 4 tantárgyból nevezhetnek a versenyre - A kérdéssorok tesztes jellegőek - A diákoknak akár ingyenes részvételi lehetıség. Olvassa el részletes versenykiírásunkat a oldalon. Felhívás a Megyei Brit és Amerikai Civilizációs Versenyre! Várjuk azon 7. és 8. osztályos tanulókból álló négyfıs csapatok jelentkezését, akik érdeklıdnek az angol nyelv, a brit és az amerikai országismeret iránt. A versenyre április végén, május elején kerül sor a Zrínyi Ilona Általános Iskolában. A csapatok jelentkezését és a pontos címet, amelyre az iskola kiállítja a számlát, december 14-ig kérjük elküldeni. A számla kézhezvételét követıen kérjük utalni a nevezési díjat, amelynek összege: Ft. Részvételükre feltétlenül számítunk: Gyódiné Gerhardt Tünde, szervezı tanár cím: Zrínyi Ilona Általános Iskola Kaposvár, Pázmány P. u. 32/b., 82/ Felhívás Kedves Kollégák! A 2007/2008-as tanévben is megrendezésre kerül - immár 11. alkalommal - a "Somogy ezer éve" címő honismereti és helytörténeti vetélkedı általános iskolások számára. A szervezést a marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Mővészetoktatási iskola végzi. A verseny támogatói továbbra is a Kaposvári Egyetem Pedagógus-továbbképzı és Szolgáltató Intézet, az SML, a Somogy Megyei Múzeum és a Megyei Honismereti Egyesület. A vetélkedı lebonyolítása: Nevezni az elsı feladat megoldásainak visszaküldésével lehet. A nevezı csapatok öt alkalommal kapnak írásban megoldandó feladatlapokat. A feladatok elegendı munkát biztosítanak egy egész évben mőködtethetı honismereti szakkör számára. Egy iskolából több csapat is nevezhetı, de mindenhonnan csak két csapat juthat a szóbeli fordulóba, ami áprilisban lesz Marcaliban. Erre a vetélkedıre az írásbeli fordulókban legjobb eredményt elérı 10 csapatot hívjuk meg. A csapatok 4 fıbıl állnak. Az elsı feladatlapot valamennyi olyan iskola, amely már tavaly is nevezett, vagy szándékát a szervezınek már jelezte, október elején megkapja. Az újonnan nevezık szintén október elején, postafordultával kapják meg a feladatlapokat. Megoldásaikra kérjük ráírni a felkészítı tanár és a nevezı négy tanuló nevét. Visszaküldési határidı: október 30-a. 6 Pedagógus-továbbképzı és Szolgáltató Intézet - OM azonosító:

7 A megoldások a következı címre küldhetık vissza: Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Mővészetoktatási Iskola 8700 Marcali Széchenyi u. 60. A borítékra kérjük írják rá : Honismereti vetélkedı A vetélkedı témakörei: Somogy megye története Somogy megye néprajza Somogy megye régészeti emlékei A felhasználható szakirodalmat fordulónként közöljük. A feladatlapokat és a kérdéseket összeállítják: Gálné Jáger Márta, L. Kapitány Orsolya, dr. Magyar Kálmán, dr. Bısze Sándor, dr. Sípos Csaba Technikai lebonyolításáért felel: Zajcsukné Páhi Katalin Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Mővészetoktatási Iskola telefon: 85/ Díjazás: A szóbeli fordulóba jutó csapatok jutalomban részesülnek, az elsı 3 helyezett csapat értékes díjakat kap. A vetélkedı védnöke Gelencsér Attila a Somogy Megyei Közgyőlés elnöke ORSZÁGOS SZAVALÓVERSENY A NYUGAT SZÁZADIK SZÜLETÉSNAPJA TISZTELETÉRE Területi döntık hivatalos: Dél-Dunántúl Megyék: Baranya, Zala, Tolna, Somogy Rendezı intézmény: Pécs, Szent Mór Katolikus Általános Iskola, Mővészeti Iskola és Gimnázium 7621, Pécs, Hunyadi u. 9. Idıpont: november 10. szombat Szervezı / felelıs: Szakácsné Kálmán Emília és Hoffamnné Toldi Ildikó Hivatalos -cím: Aktuális pályázatok Pályázati felhívás Egész életen át tartó tanulás program / Szakértıi tanulmányutak (a korábbi Arion / Cedefop tanulmányutak) Pályázhatnak: az oktatás területén vezetéssel, értékeléssel, továbbképzéssel, tanácsadással foglalkozó szakemberek Kiíró: Európai Bizottság Pályázatkezelı: Tempus Közalapítvány Beadási határidı: október 15. Egész életen át tartó tanulás program / Comenius tanártovábbképzı kurzusok Pályázhatnak: pedagógusok Kiíró: Európai Bizottság Pályázatkezelı: Tempus Közalapítvány Beadási határidı: október 31. A Világ-Nyelv program pályázati felhívása Külföldi tanárjelöltek, tanárok fogadása magyar középfokú szakképzı intézményekben Kiíró: Tempus Közalapítvány a Munkaerıpiaci Alap képzési alaprész támogatásával Pályázhatnak: Bármely magyarországi, szakképzési évfolyamokat mőködtetı közoktatási intézmény Pedagógus-továbbképzı és Szolgáltató Intézet - OM azonosító:

8 Beadási határidı: október 5. A részletes pályázati felhívás és a szükséges őrlapok megtalálhatók a Tempus Közalapítvány honlapján: A Világ Nyelv pályázati programmal kapcsolatos további információ: Tempus Közalapítvány Budapest, Lónyay u. 31.; Infóvonal: (06 1) ; Web: Út a tudomány - Útravaló Ösztöndíjprogram Kiíró: Oktatási és Kulturális Minisztérium Határidı: Pályázhat: Magyar Köztársaság területén mőködı közoktatási intézmény forrás: Internetterminálok telepítésének támogatása közoktatási intézményekben Kiíró: EnterNet 2001 Kft. Határidı: , Pályázhat: közoktatási intézmény fenntartója: Helyi ökormányzat, helyi kisebbségi ökormányzat, illetve ezek társulása, illetve óvodai, alapfokú iskolai vagy középfokú iskolai feladatokat ellátó egyéb jogi személyiségő nonprofit szervezet forrás: Közérdekő közlemények TANFOLYAMOK, TOVÁBBKÉPZÉSEK Számítástechnikai alapismeretek, szövegszerkesztés (kezdı csoport) c. tanfolyam indul október hónapban. A kezdés idıpontjáról személyesen értesíteni fogjuk a jelentkezıket. Az alábbi tanfolyamokra hirdetünk meg át- és pótjelentkezéseket: - A kézírás- és rajzelemzés szerepe a gyermek személyiségének fejlesztésében - Kooperatív tanulási technikák - Az óvoda-iskola átmenet támogatása - Diagnosztikus fejlıdésvizsgáló rendszer /DIFER/ - Komplex ökológia, környezetvédelem, környezeti nevelés - Logopédiai alapismeretek - Pszichológiai gyakorlatra épített önismereti és kommunikációs személyiségfejlesztı tanfolyam - Számítástechnikai alapismeretek, szövegszerkesztés (kezdı csoport) - Tanulásirányítás mesterfokon - Természetes anyagok felhasználása az óvodában A jelentkezéseket a mellékelt jelentkezési lapon kérjük október 11-ig beküldeni az alábbi címre: PTSZI, Ákli Istvánné, Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 10. MEGHÍVÓ Tisztelt Igazgató Kolléga! Értesítelek, hogy október 6-án, szombaton 13 órától páros lábtenisz bajnokságot rendezünk Hetes községben, a HETESI LAKÓPARK NYÍLT NAP-ján, melyre szeretettel meghívunk Téged, valamint iskolád tanulóit, azok szüleit, és intézményed pedagógusait, dolgozóit. Helyszín: Hetes-Lakópark Résztvevık: apa vagy anya és általános iskolás korú fia vagy lánya. 8 Pedagógus-továbbképzı és Szolgáltató Intézet - OM azonosító:

9 A lábtenisz bajnokság mellett egyéb érdekes és szórakoztató programok várnak 9 órától minden kedves érdeklıdıt. Néhány ezek közül: lakóparki kerékpáros körverseny, játszóház, arcfestés, táncház, építıipari kiállítás, társastánc bemutató, kézmőves foglalkozások, harcmővészeti bemutató, szellemi és ügyességi vetélkedık stb. Kérlek, népszerősítsd programunkat intézményedben és településeden, jelenlétetekkel járuljatok hozzá rendezvényünk sikeréhez. További információt a fenti elérhetıségeinken kaphatsz. Kérlek, jelentkezz programunkra október 5-én 13 óráig a következı címen az érkezık hozzávetıleges számát is közölve: Köszönjük szíves támogatását! BESZERZÉSRE AJÁNLJUK A Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat kiadásában megjelent Biró Jenı: Hogyan készítsük el a gyakornoki szabályzatot? címő módszertani útmutató. A módszertani kiadványban ismertetésre kerülnek azok a jogszabályi elıírások amelyek kijelölik a gyakornoki szabályzat tartalmát és a szabályozás kereteit. A kiadványban a gyakornoki szabályzathoz könynyen adaptálható mintát is adunk. A CD ára: Ft/db áfával. Biró Jenı: Hogyan vizsgáljuk felül a pedagógiai programot? címő módszertani útmutató. A CD ára: Ft/db áfával. MEGRENDELİLAP Biró Jenı: Hogyan vizsgáljuk felül a pedagógiai programot? Biró Jenı: Hogyan készítsük el a gyakornoki szabályzatot? Tudomásul veszem, hogy a megrendelés alapján a fizetés számla ellenében, átutalással történik A megrendelı neve (nyomtatott betővel):... A megrendelı címe: Költségviselı neve, pontos címe: (nyomtatott betővel): Szállítási példányszám (számmal és betővel):... A pedagógiai szakkönyvtár információi Pedagógus-továbbképzı és Szolgáltató Intézet - OM azonosító: igazgató Tisztelt Kolléganı / Kolléga! A Mőszaki Kiadó tisztelettel meghívja Önt és iskolájának Tanárait az e-tábla programsorozatára. A rendezvénysorozat keretén belül a résztvevık tájékoztatást kapnak az e-tábla program tartalmáról, megismerkedhetnek az interaktív tábla használatában rejlı lehetıségekkel, továbbá bemutatásra kerülnek a Kiadó tankönyveihez kapcsolódó interaktív táblákra elkészített tananyagfejlesztések is. Idıpont: Helyszín: október 16. (kedd) Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Fıiskolai Kar Pedagógus-továbbképzı és Szolgáltató Intézet 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 10. Program: Köszöntı, a Mőszaki Kiadó tájékoztatója Elıadás Interaktív tábla a gyakorlatban Kávészünet Elıadás két szekcióban Interaktív tananyagfejlesztések az általános iskolák számára Interaktív tananyagfejlesztések a középiskolák számára

10 A rendezvény pedagógusok számára ingyenes! Kérjük, hogy részvételi szándékukat a mellékelt regisztrációs lap visszaküldésével az alábbi elérhetıségek egyikén szíveskedjenek jelezni: Mőszaki Kiadó Vevıszolgálat: fax: (1) ; tel.: (1) , (1) Információ: Mutter László, tel.: 20/ VÁLOGATÁS PEDAGÓGIAI FOLYÓIRATOKBÓL Antal Z. László: A kisebbség és az intézmények közötti együttmőködés akadályai = TANÍ-tani, sz. p W. Barna Erika: Írászavarok gyógyítása = TANÍ-tani, sz. p Bihari Péter: Karikatúrák a történelemtanításban = TANÍ-tani, sz. p Demeter Gáborné: Tananyagfejlesztés a Pannon TISZK-ben = Szakoktatás, sz. p. 4-9 Fóti Péter: Az osztályozás és a bürokratikus iskola = TANÍ-tani, sz. p. 4-8 Juhász Orchidea: Projektpedagógia projekt a tanárképzésben = TANÍ-tani, sz. p Papp Ági: Az iskolakerülésrıl = TANÍ-tani, sz. p Pályaorientáció: Felvételi 2008-ban = Szakoktatás, sz. p Székely Ágnes: Figyelj rájuk! = TANÍ-tani, sz. p Székely Balázsné: A diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia (3. rész) = Szakoktatás, sz. p Vajda Zsuzsanna: Részekbıl egészet? Integráció az oktatásban = TANÍ-tani, sz. p ÚJ BESZERZÉSEINK Benda József: Örömmel tanulni: humanisztikus kooperatív tanulás (HKT). Budapest: Agykontroll, cop p. Iskolai egészségpszichológia. Szerk. Demetrovics Zsolt, Urbán Róbert, Kökönyei Gyöngyi. Budapest: L Harmattan : NDI, cop p. (Szakmai forrás sorozat. Elméletek - modellek) Jogalkalmazás a közoktatásban: útmutató és példatár. A szeptemberi kötet tartalmából: A közoktatási törvény 2007-es módosítása; Az egyes foglalkoztatási jogszabályok fıbb módosításai; Az érintettek jogai és kötelességei a hazai oktatási-nevelési intézményekben; A szakképzési törvény változásai; A bőncselekmények áldozatainak segítésérıl és az állami kárenyhítésrıl. RAABE, szeptember Skaliczki Judit: Az elsı lépésektıl a könyvtár stratégiai tervének elkészítéséig. Budapest: KI, p. (A jó gyakorlat könyvtári minıségirányítási bevezetéséhez) Utak elmélet és gyakorlat között: a Nemzeti alaptantervtıl az osztályteremig, Szerk. Kerber Zoltán. [ szerzıi Földes Petra et. al.]. Budapest: OFI, p. (Tények és érvek) Versenyben az iskolák: 3 I Akadémia : Gyula, október 5-6. [Szerk. Mayer József.]; [Demeter Kinga et. al.]. Budapest, OKI, p. Könyvtárunk megújult, kellemes környezetben várja olvasóit. Nyitvatartási idı: Hétfı szünnap Kedd Szerda Csütörtök Péntek Pedagógus-továbbképzı és Szolgáltató Intézet - OM azonosító:

11 Tankönyvkiadók információi AZ APÁCZAI KIADÓ HÍREI Tisztelt Intézményvezetık! Kedves Kolléganık, Kollégák! Minden elsı osztályban tanító kollégánk figyelmét felhívom, hogy továbbra is kedvezményes áron elérhetı Esztergályosné Földesi Katalin AZ ÉN ÁBÉCÉM elsı osztályos tankönyvéhez a TANÍTÓI SEGÉD- ANYAG! A készlet tartalmaz: 44 db tematikus képet, amely azonos a tankönyvben található tematikus képekkel, fóliázott kivitelben. mérete: A/2 (54 x 42 cm) 236 db szóértékő applikációs képet, fóliázott kivitelben, amelyek segítik a szótagolást, hangokra bontást, szó és kép egyeztetését stb. mérete: 10 x 14 cm 27 lapból álló, írásvetítın megjeleníthetı fóliasorozatot A/4-es méretben. A tankönyv valamennyi ellenırzésre váró feladatait tartalmazza a tanító és a gyerekek számára, megkönnyítve a tanítóink munkáját. A készlet esztétikus kivitelő, fóliázott hordozható táskában kerül az iskolákba, amely az egész készlet tárolására alkalmas. TANÍTÓI BETŐTARTÓ BETŐKKEL! A készlet tartalmaz: Tartós betőtartó falitáblát, az egyenkénti betőtartó táskákon hívóképekkel, alul szavak és mondatok kirakására alkalmas tartósínnel. AZ ÉN ÁBÉCÉM INTERAKTÍV OLVASÓKÖNYV! Az 1. osztályosok számára készült CD-ROM, amely tartalmaz: 39 hangos betőbemutatót 39 betőbemutatót 400 változatos, interaktív feladatot 50 mesét és mondókát A CD tartalma a hangoztató, elemzı-öszzetevı olvasástanítási módszeren alapul. A program a játékosságával önálló tanulásra serkenti a gyerekeket. A fenti CD-ROM használatát gyakorlatban is bemutatom a kedves érdeklıdı pedagógusoknak és szülıknek október 15-én 17:00 órakor a Kinizsi ltp-i Általános Iskolában. Ezen eszközök megrendelése folyamatosan lehetséges. Új és megújult kiadványaink: Bánhegyi Ferenc: Történelem 6.o. Virág Gyuláné: Irodalom 6.o. (Az átdolgozások természetesen folytatódnak a teljes tankönyvcsaládokra vonatkozóan.) Csikósné Marton Lívia: Angol tankönyvsorozat Októberi szakmai rendezvényeinkrıl minden érintett iskolának részletes programismertetıt és meghívót fogok küldeni. Sok szeretettel, ajándékpéldányokkal és a megszokott színvonallal várom a kedves kollegákat minden rendezvényünkön. Kérésükre természetesen iskolájukban is részletesen bemutatom az Apáczai Kiadó újdonságait vagy teljes taneszközkínálatát! Munkatársi üdvözlettel: Petkes Csaba, szakreferens Tel.: 06-30/ A PEDAGÓGUSBARÁT KIADÓ Pedagógus-továbbképzı és Szolgáltató Intézet - OM azonosító:

12 MOST ÉRDEMES FELTÖLTENI AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRAKAT! Képben vagyunk Akár 10-50% kedvezmény, amíg a készlet tart! Képelemzés és szókincsbıvítés közép- és felsıfokú nyelvvizsgához A képleírás szinte minden fajta és szintő nyelvvizsgán megtalálható. Bár sokan félnek ettıl a feladattól, nem ördöngıs dolog egy képet elemezni! Sıt talán a szókincsbıvítés egyik legjobb eszköze lehet! Ötletek és trükkök, képleírás-minták témakörönként, képelemzést segítı kérdések, további képek gyakorláshoz, szójegyzék. DI , 112 oldal, 1500 Ft Grammarize it! - angol nyelvtani gyakorlókönyv tizenéveseknek A gyakorlókönyvet elsısorban a középiskolába készülı, felvételire való felkészüléshez ajánljuk! Egyaránt alkalmazható iskolai és nyelviskolai kiegészítı tananyagként és az egyéni nyelvtanulás során is. Bármely nyelvkönyvvel együtt használható! Magyar nyelvő nyelvtani emlékeztetık, sokszínő témák, találékonyságot igénylı, játékos feladatok. DI , 128 oldal, 1500 Ft 10 példány felett 10%, 20 példány felett 20%, 30 példány felett 30%, 40 példány felett 40%, 50 példány felett már 50% engedmény! MEGRENDELİLAP A nyelvkönyv akció keretében megrendeljük az alábbi kiadványokat: Képben vagyunk német nyelvkönyv (1500 Ft/db vagy akciós ár).. db Grammarize it! angol nyelvkönyv (1500 Ft/db vagy akciós ár).. db 20 db feletti rendelés esetén a csomagolási és küldési díjat a kiadó átvállalja! Vevı neve, címe:. Számlázási cím:... Kelt, aláírás 1155 Budapest, Tóth István u. 97. Tel: , , Fax: Pedagógus-továbbképzı és Szolgáltató Intézet - OM azonosító:

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA

X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA A szaknyelvi kompetenciafejlesztéstıl a munkaerıpiacig Budapest, 2010. november 19-20. Fıvédnök: Sándorné Dr. Kriszt Éva PhD a Budapesti Gazdasági Fıiskola rektora Védnök:

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM OM azonosító: 037 632 Címe: 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 30. Igazgató: Horváth Attila Beiskolázási felelıs: Horváth Attila Telefon/fax: 92/313-490 Honlap: www.zmgzeg.sulinet.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely M E G H Í V Ó A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE 2. 2009. november 5-6. Szombathely A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŐVÉSZETI, NEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR TANÍTÓKÉPZİ INTÉZETE AZ

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda LLP program - Comenius Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda Comenius Közoktatás Egész életen át tartó tanulás program LLP Erasmus Felsıoktatás és felsıfokú szakképzés Leonardo da Vinci Grundtvig Felnıttoktatás

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

Meghívó. Idıpont: 2009. április 18. Helyszín: Fekete István Általános Iskola és Óvoda. Cím: 9023 Gyır, Kodály Z. u. 31.

Meghívó. Idıpont: 2009. április 18. Helyszín: Fekete István Általános Iskola és Óvoda. Cím: 9023 Gyır, Kodály Z. u. 31. Meghívó Idıpont: 2009. április 18. Helyszín: Fekete István Általános Iskola és Óvoda Cím: 9023 Gyır, Kodály Z. u. 31. Telefon: 96/516 050 Fax: 96/516 054 FEKETE ISTVÁN ÍRÓ EMLÉKÉRE Minden reggel fényesebb

Részletesebben

A Pedagógiai és Közmővelıdési Intézmény Hírlevele április - 1. szám

A Pedagógiai és Közmővelıdési Intézmény Hírlevele április - 1. szám A Pedagógiai és Közmővelıdési Intézmény Hírlevele 2013. április - 1. szám Az elektronikus hírlevél segítségével szeretnénk partnereinket idıszakonként értesíteni az aktuális eseményekrıl, rendezvényekrıl,

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Iskolánk ebben a tanévben is szeretettel hívja és várja a diákokat és kedves felkészítı kollégákat a Mária napok versenyeire. A kiírt versenyek és idıpontjaik: Március 21.,

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd Gyógypedagógia szakterület programja Fıvárosi Pedagógiai Napok 2009. november 17. kedd Idıpont -tól, -ig 14 00 14 15 Tantárgy/ terület Az EGYMI mőködése, a segítı szakemberek tevékenysége Tevékenységforma/

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc Országos Múzeumandragógiai Konferencia 2009. Május 11-12. Széphalom Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc 1. Szabó József Egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Debrecen A múzeumok új kihívása: a

Részletesebben

FELNİTTOKTATÓI KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE

FELNİTTOKTATÓI KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE TÁJÉKOZTATÓ nexonedu Oktatási és Vizsgaközpont 1138 Budapest, Váci út 186. Tel: 4655-135 Fax: 4655-103 E-mail: nexon@nexon.hu Nyilvántartási szám: 01-0260-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1065

Részletesebben

ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2012-2013

ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2012-2013 ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2012-2013 A verseny idıpontja: V-VI. korcsoport: 2013. január 9. Helyszín: Pápai Termálfürdı uszodája A verseny kezdési idıpontja: V-VI. korcsoport: 15:00 Bemelegítés: 14.30-tól

Részletesebben

Önként és dalolva önkéntesek a közgyőjteményekben Idıpont: 2013. október 28-29. Helyszín: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre

Önként és dalolva önkéntesek a közgyőjteményekben Idıpont: 2013. október 28-29. Helyszín: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre Meghívó a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a Magyar Nemzeti Levéltár, és az egri Bródy Sándor Városi könyvtár közös szervezéső konferenciájára Önként és dalolva önkéntesek a közgyőjteményekben Idıpont: 2013.

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA

A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA MEGHÍVÓ EREDMÉNYES NEVELÉS A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA A konferencia időpontja: 2015.

Részletesebben

1125 Budapest Kikelet u.57. Telefonszám(ok) 0613382156/132 Mobil Fax(ok) 0613382156/144

1125 Budapest Kikelet u.57. Telefonszám(ok) 0613382156/132 Mobil Fax(ok) 0613382156/144 Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) 1125 Budapest Kikelet u.57. Telefonszám(ok) 0613382156/132 Mobil Fax(ok) 0613382156/144 E-mail(ek) hock.zsuzsa@fppti.hu Állampolgárság

Részletesebben

Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenye. Versenyszabályzat

Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenye. Versenyszabályzat 1204 Budapest, Török Flóris u. 89. és fax: 283-0624 283-0858 www.eotvos-szki.sulinet.hu Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenye Versenyszabályzat A verseny kiírója: Eötvös

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók Pályázati felhívás Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítés- hátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület, illetve Integrációs tanácsadók felkészítése az

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

Európai mobilitási lehetıségek

Európai mobilitási lehetıségek Európai mobilitási lehetıségek Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda Sinkó Zsófia Anna Sopron, 2012. május 21. Tempus Közalapítvány 1996-tól, jelenleg a Nemzeti Erıforrás Minisztériumának felügyelete

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I T E L E F O N K Ö N Y V B u d a p e s t F ő v á r o s X I X. k e r. B ö l c s ő d é k

I N T É Z M É N Y I T E L E F O N K Ö N Y V B u d a p e s t F ő v á r o s X I X. k e r. B ö l c s ő d é k 1 I N T É Z M É N Y I T E L E F O N K Ö N Y V B u d a p e s t F ő v á r o s X I X. k e r. B ö l c s ő d é k Cím: Telefon: székhely: Egyesített Bölcsıdék Központja Franca Lászlóné 282-6474 fax 1191 Bp.

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Az iskola dolgozói 1. Apró Rita 2. Bendıné Mag Anikó 3. Erdélyiné Buzás Éva NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Szabadkai Pedagógiai Akadémia - Eötvös József Fıiskola, Baja Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola,

Részletesebben

2011/2012-ES TANÉV RENDJE

2011/2012-ES TANÉV RENDJE 2011/2012-ES TANÉV RENDJE 1. SZORGALMI IDİSZAK Az elsı tanítási nap: 2011. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2012. június 15. (péntek). A tanítási napok száma: 182 A 12. osztályosoknak

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

KERÜLETI MAGYAR MUNKAKÖZÖSSÉG

KERÜLETI MAGYAR MUNKAKÖZÖSSÉG 1 A nyelv nem az enyém, nem a tiéd, hanem az édes mienk. Kazinczy KERÜLETI MAGYAR MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2012/2013. 2 Helyzetelemzés Munkaközösségünkhöz 22 kerületi iskola magyar munkaközössége tartozik:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA

ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2012-2013 A verseny idıpontja: I-IV. korcsoport: 2012. december 18. Helyszín: Pápai Termálfürdı uszodája A verseny kezdési idıpontja: I-IV. korcsoport: 14:00 Bemelegítés: 13.00-tól

Részletesebben

Nevezési határidı (postai beküldés esetén a postára adás dátuma): 2015. december 18. éjfél

Nevezési határidı (postai beküldés esetén a postára adás dátuma): 2015. december 18. éjfél K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu K&H Vigyázz, Kész, Pénz! pénzügyi vetélkedı versenykiírás 1. a verseny

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. szeptember 22-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás pályázat benyújtásához Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára részére Az

Részletesebben

Országos nemzetiségi tanulmányi versenyek June 02.

Országos nemzetiségi tanulmányi versenyek June 02. Országos nemzetiségi tanulmányi versenyek 2011. June 02. C-PRESS Hírügynökség - Üdvözöljük a C-PRESS oldalán! A Nemzeti Erõforrás Minisztérium 2012-re az alábbi kategóriákban hirdetett meg nemzetiségi

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ

RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ Ssz. Megye Iskola neve Település Tanár neve 1 Bács-Kiskun I. Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Kecskemét Szabó István 2 Borsod-A-Z Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus

Részletesebben

Közoktatási intézmények

Közoktatási intézmények 1 intézmények 1. 1. Számú Óvoda Kindergarten, Kölcsey ltp. 15. OM azonosító: 036127 Sebestyén Györgyi óvodavezetı 74/528-900 (fax is) közv.: 74/528-901 ovoda1@tolna.net Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET KULTÚRÁJA KULTURÁLT RENDÉSZET CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2009

Részletesebben

RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ

RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ Ssz. Megye Iskola neve Település Tanár neve 1 Bács-Kiskun I. Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Kecskemét Szabó István 2 Borsod-A-Z Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus

Részletesebben

2016/2017. TANÉVI PETANQUE DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS

2016/2017. TANÉVI PETANQUE DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS 2016/2017. TANÉVI PETANQUE DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS A Petanque Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel (továbbiakban: MDSZ) közösen hirdeti meg; a versenyt az MDSZ-szel

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53)

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53) Beiskolázási tájékoztató a 2017/2018-as tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 e-mail:

Részletesebben

A pályázat összefoglalása

A pályázat összefoglalása A pályázat összefoglalása A projekt címe: Kompetencia alapú oktatás elterjesztése a Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Nevelési-Oktatási Központban A kompetencia alapú oktatásról általában A kompetencia

Részletesebben

2012. EüK. 10. szám közlemény 1 (hatályos: 2012.06.12 - )

2012. EüK. 10. szám közlemény 1 (hatályos: 2012.06.12 - ) A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı egyes intézmények gazdálkodási tevékenységének átszervezésérıl, ezzel összefüggésben az átszervezett

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

Pedagógusok továbbképzésére akkreditált tanfolyamaink a 2008 / 2009-es tanévben

Pedagógusok továbbképzésére akkreditált tanfolyamaink a 2008 / 2009-es tanévben Pedagógusok továbbképzésére akkreditált tanfolyamaink a 2008 / 2009-es tanévben (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.) Ha érdeklődik valamely továbbképzésünk iránt, kérem hívjon bennünket a 210 1030-as

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSEK ÉS MŰHELYFOGLALKOZÁSOK

TOVÁBBKÉPZÉSEK ÉS MŰHELYFOGLALKOZÁSOK MÉRÉSI ÉRTÉKELÉSI TANFOLYAMOK Az FPPTI Mérési Értékelési Osztálya a 2007/08 as tanév első félévében az alábbi akkreditált tanfolyamokat tervezi indítani: A hozzáadott érték mit és miért mérünk? (Tudás,

Részletesebben

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15.

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15. Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban 2009. október 1.- 2009. november 15. Programjaink: Október 1. (csütörtök) 17 óra Múzeumok İszi Fesztiváljának megnyitója és a Zene világnapja alkalmából

Részletesebben

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2014/2015. tanév (tervezett lebonyolítás)

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2014/2015. tanév (tervezett lebonyolítás) Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2014/2015. tanév (tervezett lebonyolítás) 2014. október 14. Tolnai József ügyvivő szakértő, országos versenyszervező A verseny meghirdetője Oktatáskutató és

Részletesebben

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

PEST MEGYEI ALSÓ TAGOZATOS KOMPLEX TANULMÁNYI VERSENY

PEST MEGYEI ALSÓ TAGOZATOS KOMPLEX TANULMÁNYI VERSENY KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2200 MONOR, KOSSUTH LAJOS ÚT 98. Tel.: 06-29-410-717; 06-29-410-862 Fax: 06-29-416-266 E-mail: kossuth@kossuth-monor.sulinet.hu Web: www.monorkossuth.hu TÁJÉKOZTATÓ A PEST

Részletesebben

Az önkormányzati törvény fenti rendelkezése értelmében ezen elıterjesztés zárt ülés anyagát képezi

Az önkormányzati törvény fenti rendelkezése értelmében ezen elıterjesztés zárt ülés anyagát képezi A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. (4) bekezdés a.) pontja alapján a képviselı-testület zárt ülést tart: választás, kinevezés, felmentés, vezetıi megbízatás adása illetıleg visszavonása,

Részletesebben

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket.

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket. AZ EMELT ÉS KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ FAKULTÁCIÓKKAL KAPCSOLATOS FONTOSABB TUDNIVALÓK A 2015/2016. TANÉVBEN a 11. A, a 11.B, a 11.C és a 11.D OSZTÁLYBA LÉPŐKNEK 1. A tanulók április 13-ig adhatják

Részletesebben

XI. Balatonalmádi Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem május Balatonalmádi Hotel Monopoly Neptun u sz. körlevél

XI. Balatonalmádi Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem május Balatonalmádi Hotel Monopoly Neptun u sz. körlevél XI. 1. sz. körlevél Az MTA Nyelvtudományi Bizottságának Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottsága, a veszprémi Pannon Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke, a Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján)

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján) Barcsa János Általános Iskola 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71.sz. Telefon: 52/ 570-748; 52/ 381-260 E-mail: barcsajanos@freemail.hu OM: 031023 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta)

BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta) BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta) 1 Tartalom Bácsalmás Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és Egységes

Részletesebben

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc Módszertan Téma Előadó Időtartam Képzés díja, melyhez útiköltség számítandó Kompetenciafejlesztés a hittanoktatásban Dr. Jakab-Szászi Andrea Moduláris tervezés a középiskolai hittanoktatásban avagy: Dr.

Részletesebben

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK!

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! MŐVÉSZETOKTATÁS 2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! II. Látványtánc Európa - bajnokságot 2011. június 3-5-ig rendezték meg Kaposváron. Perdülı táncegyüttesünk is bejutott az Európa - bajnokságra, az országos

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

Tehetséggondozás: Öveges József levelezős verseny Zala megye Általános Iskoláiban

Tehetséggondozás: Öveges József levelezős verseny Zala megye Általános Iskoláiban Tehetséggondozás: Öveges József levelezős verseny Zala megye Általános Iskoláiban Tisztelt Pedagógusok! Kedves Gyerekek! A TIT Öveges József Ismeretterjesztő és Szakképző Egyesület az idei tanévben is

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd Ifjúság u. 1-3

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd Ifjúság u. 1-3 Tisztelt Igazgató Úr / Hölgy! A gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2011. április 20-án rendezi meg a II. Pest Megyei Rézfúvós Versenyt, melyre az Önök intézményébıl

Részletesebben

D R. F A R K A S A N D R Á S

D R. F A R K A S A N D R Á S D R. F A R K A S A N D R Á S E G Y E T E M I D O C E N S SZEMÉLYI ADATOK ISKOLÁK MUNKAHELYEK Születési dátum: 1966.05.01 Születési hely: Zalaegerszeg Családi állapot: nıs [1985-1989] Berzsenyi Dániel Fıiskola

Részletesebben

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0011 Projektidőszak: 2009.10.07 2010. 08.31.

Részletesebben

hatályos: 2012.02.29 -

hatályos: 2012.02.29 - A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola 2364 ÓCSA, Falu Tamás u. 35. Telefon/Fax: 29/378-045 Honlap: www.bogim.hu E-mail: gimi@bogim.hu OM azonosító: 032552 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Középiskolánk

Részletesebben

Kedves Igazgató, Tanító, Tanár Kollégáink! Kedves Tankönyvfelelős Munkatársunk!

Kedves Igazgató, Tanító, Tanár Kollégáink! Kedves Tankönyvfelelős Munkatársunk! Kedves Igazgató, Tanító, Tan Kollégáink! Kedves Tankönyvfelelős Munkatsunk! Az Apáczai Kiadó imm 23 éve PEDAGÓGUSBARÁT kiadóként áll Kollégáink szolgálatában. Az elmúlt évtizedben iskolatámogatási szerződésekkel,

Részletesebben

Letűnt korok "maximái", mint a fenntartható fejlődés zálogai

Letűnt korok maximái, mint a fenntartható fejlődés zálogai NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI INTÉZET 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 42. Telefon: 96/516-747 Fax: 96/329-934 Postacím: 9022 Győr, Pf.: 204 A Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2013 / 2014 es TANÉVRE A 2013/2014-es tanévben a szorgalmi idı Elsı tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfı)

Részletesebben

VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS TANÁCSADÓ TESTÜLETE SZÁMÁRA

VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS TANÁCSADÓ TESTÜLETE SZÁMÁRA Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás ÜGYREND VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS TANÁCSADÓ TESTÜLETE SZÁMÁRA 8 / 2006. (III.23.) OM rendelet 20. -a alapján A Tanácsadó Testület szavazati joggal

Részletesebben

dokumentálása, szerkesztése és közzététele 7 200 000 szolgáltatási 2013.10.01 2014.11.30

dokumentálása, szerkesztése és közzététele 7 200 000 szolgáltatási 2013.10.01 2014.11.30 Tankerület Szerződéssel érintett intézmény neve Szerződéssel érintett intézmény címe Partner neve Szerződés tárgya Szerződés összege Szerződés típusa Szerződés érvényesség kezdete Szerződés érvényesség

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára FŐVÁROSI FORDULÓ A verseny pedagógiai célja: a tehetséggondozás,

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 75-1/2008. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2009. február 26-án 7 óra

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

Intézményi címjegyzék 2008. augusztus

Intézményi címjegyzék 2008. augusztus 1 Intézményi címjegyzék 2008. augusztus Városi fenntartású, illetve társulásban mőködı közoktatási intézmények 1. 1. Számú Óvoda Kindergarten Pernyész Józsefné ovoda1@tolna.net, Kölcsey ltp. 15. óvodavezetı

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT Budapest, 2015. január 09. 1 2014/2015. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VI. KORCSOPORT Kaposvár, 2015. január 23-25. RÉSZTVEVŐK

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben