Politikus-invázió Szatmáron Az RMDSZ és az USL vezérei jelöltjeik támogatásán fáradoznak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Politikus-invázió Szatmáron Az RMDSZ és az USL vezérei jelöltjeik támogatásán fáradoznak"

Átírás

1 Három kórus énekelt együtt a magyar nyelv napján Különleges találkozó és nem mindennapi zenei csemege e szavakkal lehet leginkább jellemezni azt az elõadást, amelyre tegnap kora délután került sor Református Gimnázium dísztermében. Folytatás a 3. oldalon Tizenkilencbõl hat szerzõdés már megvan Az Ivóvíz- és kanalizálási hálózat bõvítése és rehabilitálása elnevezésû projektnek összesen tizenkilenc részszerzõdése van, melybõl a tegnapi szerzõdés volt a hatodik, amit aláírtak. A beruházás után a szennyvíz - tisztító állomás képes lesz az úgynevezett háromlépcsõs tisztításra is. Folytatás a 4. oldalon SZATMARI MAGYAR HIRLAP november 14. szerda VIII. (XXX.) évf (2201.) szám 12 oldal ára: 1 lej Politikus-invázió Szatmáron Az RMDSZ és az USL vezérei jelöltjeik támogatásán fáradoznak Napi jegyzet Minden kampány ígérgetõs Veres István Kelemen Hunor író, költõ, az RMDSZ szövetségi elnöke november 17-én, szombaton jön Szatmár megyébe és részt vesz Érmindszenten, az Ady Endre szülõházának udvarán 11 órától kezdõdõ ünnepi megemlékezésen és koszorúzáson. Victor Ponta miniszterelnök és Crin Antonescu, a Szenátus elnöke szintén november 17-én, szombaton látogat a megyébe, részt vesznek az Avasfelsõfalu központjában 17 órakor kezdõdõ tömeggyûlésen, kor sajtótájékoztatót tartanak Szatmárnémetiben, a Szociál- Liberális Unió székházában, majd kor a Nemzeti-Liberális és a Szociáldemokrata Párt megyei vezetõségével találkoznak, szintén a Szociál-Liberális Unió székházában. Érdekes lenne egyszer alaposan kielemezni, hogy a választásokat megnyerõ politikai erõk mit teljesítettek a kampányban tett ígéreteikbõl. Ugyanis azt alaptételként kell elfogadnunk, hogy a kampány különbnél különb ígéretekrõl szól. Mégpedig olyan ígéretekrõl, amelyek sokakban reménykedést ébresztenek, s e reménykedés hatására szavaznak. Az ilyen ígéretek nem is arra valók, hogy a választók milliói mérlegeljék azokat. A kampányok szervezõi eleve olyan ügyekkel állnak a nyilvánosság elé, hogy azokat ne is mér - le gelje senki. Pedig nyilvánvaló, hogy a kampány - ígé retek tetemes része nem teljesül, mégpedig azért nem, mert nem lesz rá pénz. Sõt, még olyan, a kampány részét képezõ, nagyon is konkrét intézkedések sem lépnek életbe, amelyekrõl a törvényhozás szintjén döntöttek. Éppen most négy éve történt az az egyöntetû szavazás a par la - mentben, amely a pedagógusok bérének ötven százalékos emelésérõl szólt. A választások elõtti idõszakban történt ez a szavazás, vala mennyi párt megszavazta, mégse lett belõle semmi. Folytatás a 2. oldalon A Megelõzés és a Tájékoztatás Napja Részletek a 3. oldalon

2 2 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Politika november 14., szerda Napi jegyzet Minden kampány ígérgetõs Folytatás az 1. oldalról Az akkori kormányfõ, a liberális Cãlin Popescu Tãriceanu azonnal jelezte, hogy az emelésnek nincs meg a fedezete. Ám a törvény azért törvény, hogy hivatkozni lehessen rá, ezért a pedagógusok perek százait indították az elmaradt béremelés miatt, amely perek tekintélyes részét meg is nyerték, az államnak pedig ki kell fizetnie ezeket a béreket, ha nem is azonnal, hanem évekre elosztva. A választási ígéretek nem ilyenek. Azokat nem lehet számon kérni a bíróságokon, legfeljebb a következõ válasz - tásokon lehetne emlegetni õket, de az emberek rendszerint elfelejtik, hogy négy évvel korábban mit is ígértek nekik a gyõztes jelöltek. Ezért aztán ma ismét elõ lehet venni olyan témákat, mint a nyug - díjak emelése, a munkahelyek teremtése, a gyógyszerek árának kompenzálása, sõt ez újdonság - a villányáram árának kompenzásálása kisjövedelmûek számára. Ezek az ígéretek a hét végén konkrétan elhangoztak a jelenleg kormányon levõ pártok magas rangú képviselõitõl, akik ismét mandátumot szeretnének szerezni. Senki sem kérdezte Választási hírek Nacionalista kampányüzenet terjeng az interneten USL-s feladóktól A szöveg egy felhívást tartalmaz, amelyben az USL arra ösztönzi a román választópolgárokat, azért menjenek el szavazni, hogy az RMDSZ ne juthasson be a parlamentbe. Az Új Magyar Szó szerint a felhívással Crin Antonescu, a PNL elnöke is azonosult, aki egy rendezvényen az RMDSZ parlamentbõl való kire kesz tésére buzdította a román szavazókat. Ennek a kiáltványnak a szövegét az adóhivatal egyik tanácsosa kezdte terjeszteni ben. A levél mostanra több száz pénzügy - minisztériumi alkalmazotthoz eljutott és vírusként terjed a világhálón. Márton Árpád RMDSZ-es jogász-képviselõ szerint a kampányszöveget terjesztõ pénzügyi alkalmazottak nemcsak a meg õket a kampányrendezvényeken, hogy mindezekre honnan lesz pénz, különösen akkor, ha a válság tovább tart, az országban nincs, vagy alig van gazdasági növekedés, adót nem akarnak emelni, stb. Az ígérgetéses kampány szellemének némileg ellentmond a miniszterelnök ama vélekedése, hogy az állami alkalmazottak béreinek emelésével kapcsolatban a maga részérõl óvatos lenne. Ő ugyanis, mint a kormány feje, nyilvánvalóan tisztában van az ország teljesítõké pes - ségével, és számon kérhetõ ígéreteket legalábbis az állami alkalmazottak esetleges fizetésemelésével kapcsolatban - nem tesz. Ez ugyanis már-már számonkérhetõ lenne. Ez a magatartás azonban valószínûleg kivétel, amely csak erõsíti a szabályt: a kampányok általában - ez a mostani is -ígérgetések sorozatából állnak majd, és vajmi kevés szó esik az olyan kérdésekrõl, mint az alkotmány módosítása, az európai pénzek lehívásának növelése, a korrupció visszaszorítása és más, az ország jövõjét akár rövidebb távon is meghatározó és szükséges lépések megtétele. Veres István választási törvényt szegték meg, de tettük bûncselekménynek is számít. 50 ezer rendõr és csendõr felügyeli a parlamenti választásokat decemberben A rendfenntartás mellett a rendõrség feladata, hogy nyomon kövesse a szavazócédulák nyomtatását és szállítását, valamint hogy a választási nyilvántartást urnazárás után átszállítsa a sza vazókörzetekbõl a Központi Választási Irodába. Emellett a helyi hatóságok a kampány ideje alatt is felügyelik a rendet. Ők gondoskodnak arról, hogy a választási plakátok és egyéb hirdetõfelületek ne sérüljenek. Emellett a csendõrség felügyeli a rendet a kampány ideje alatt szervezett politikai rendez - vényeken is. Esztétikai- és plasztikaisebészeti magánklinika Országos szlogen: Bizalom, biztonság, jövõ Kovács Péter, az RMDSZ kampányfõnöke a kampánnyal kapcsolatban már nagyon sok aspektusról nyilatkozott. Ezek közül sorolunk fel néhányat: Célkitûzéseink A mi sajátosan magyar vonatkozású érdekeinket senki más nem fogja képviselni rajtunk kívül. Amennyiben kimaradunk a parlamenti döntéshozatalból, külsõ szemlélõi leszünk mindannak, ami ebben az országban történik. A négy évvel ezelõtti eredményeket szeretnénk megismételni, ugyanannyi mandátumot szerezni. A jelenlegi képviselet tükrözi a magyarok arányát Romániában: 6,5 százaléknyi mandátumunk van a parlamentben, 6,5 százalék magyar él Romániában. Ezt csak akkor tudjuk megismételni, ha növeljük a szavazataink számát. Minden mérés azt mutatja, a román pártok nagyobb arányban tudják mozgósítani a szavazóikat, mint eddig. Szatmárnémeti, Maros megye és Szatmár megye tanácsa fájdalmas veszteségek, hiába kaptunk számszerûen több szava - zatot. Célunk, hogy lényegesen növeljük a szavazatok számát, tudatosítsuk, hogy minden magyar szavazat, amelyet nem az RMDSZ-re adnak le, elvész: ha román pártra voksolnak azért, mert õk a magyar érdeket nem tudják képviselni, ha a néppártra, akkor azért, mert gyakorlatilag lehetetlen, hogy bejussanak a parlamentbe. Megoldások Két nagy irányban nyújtunk megoldást, az egyik a nemzetpolitikai törekvések, a másik a gazdaságra vonatkozó megoldási lehetõségek. A rövid üzenet, amit ilyen helyzetben meg lehet fogalmazni egy kettõsségen, szembenálláson alapul. Megmutatjuk, hogy mi történik Romániában, ami nekünk nem jó, és mellé tesszük azt, hogy milyen megoldásokat tudunk erre nyújtani. Gazdasági vonatkozásban például Románia jelenleg 9,6%-át hívta le a számára rendelkezésre álló és felhasználható EU-s forrásoknak. Mi e mellé tesszük, hogy ha új gazdasági fejlesztési régiók vannak, a 8 helyett 16, akkor le tudjuk hívni azt a 30 milliárd eurót, ami Romániára vár a közötti uniós költségvetési idõszakban. Több pénzt szeretnénk juttatni a magyarok által is lakott területekre, segíteni ezáltal az önkormányzatokat, a mezõgazdaságból élõket és a kis- és középvállalkozókat. Röviden a gazdasági programunk: több pénz, több munkahely, nagyobb létbiztonság. A másik pedig a magyar vonatkozású ügyek. Láthatjuk a Mikó-ügyet, a Kovászna megyei prefektus tevékenységét. Szükség van arra, hogy politikai vonalon valaki megvédje a magyar közösséget, megvédje a jogainkat, mert ha nem vagyunk jelen a parlamentben vagy nem vagyunk jelen megfelelõ súllyal, át fognak gyalogolni a magyar közösségen. Kampányszervezési feladatok Két, illetve három szinten építjük fel a kampányunkat. Ahol három szinten mûködik, ott a legalsó szint a jelöltek és a kampánystábjuk. Azonban nem mindenhol van a jelöltjeinknek külön stábja, de ahol eséllyel indul és számítunk arra, hogy bejut a parlamentbe, ott van. A következõ szint a megyei szint, ami a legalsó szint koordinációját látja el. Természetesen a legfelsõbb szint az országos kampánystáb, amelyik a megyéket hangolja össze, illetve az országos üzenettel, az országos politikusok megjelenítésével és technikai asszisztenciával, segítséggel vesz részt a kampányban. A jelöltek a kampányszervezés tekintetében teljesen szabad kezet kapnak. Senkire nem erõszakolunk rá egy országos üzenetet, hogy bizonyos témában kötelezõen ezt és ezt kell mondani. Elõkészítünk olyan anyagokat, amelyeket javasolunk, hogy használjanak. Amikor az a kérdés, hogy az országos szlogen, a Bizalom, biztonság, jövõ számunkra mit is jelent, akkor errõl készítünk egy szöveget, amelyet természetesen megkapnak a megyei és helyi szervezeteink. Amikor azt mondjuk, hogy van egy gazdasági programunk, akkor le van írva minden jelöltünknek, hogy mi a cél, mi az, amit országosan szeretnénk képviselni. Minden kampánytémában vannak legyártva elõre anyagaink, de mindenhol a helyi jellegzetességekhez kell igazodni. ÚJ!!! Videodermatoszkópia - rosszindulatú daganatok felismerése arcszépítési technikák sebészeti beavatkozások nélkül: kollagénes injekciók (ajakfeltöltés is), dysport, bõrradírozás, peeling a szemhéjak, az orr, a fülkagylók esztétikai sebészete arcfeszesítés hajátültetés mellplasztika (nagyobbítás, kisebbítés) zsírleszívás sebészeti vagy lézeres visszérkezelés. Elisestet: Szatmárnémeti, Szigetlanka utca 2. szám (Titulescu tér). Naponta óra között telefon/fax: , mobil: ISSN: Alapító: Szilágyi Ferenc Szerkesztõség: , Szatmár németi, Mircea cel Bãtrân u. 15. szám Tel./Fax.: Titkárság, információk internet: Kiadó: Solpress Kft., Ügyvezetõ igazgató: Dumitru Pãcuraru Felelõs szerkesztõ: Szabad Mária A terjesztési osztály telefonszáma: Tettenérték A házbizottság hétfõn plenáris ülésre hívta össze a a román képviselõházat, miután Alin Trãsculescu demokrata libe - rá lis párti (PDL) képviselõt a hét végén 24 órás õrizetbe helyezte a Korrupcióellenes Ügyészség (DNA), befolyással való üzér ke - dés gyanújával. A Korrupcióellenes Ügyész ség szerint Trãsculescu euró csúszópénzt kért egy Vrancea megyei vállalkozótól azért, hogy az illetõ cége számára különbözõ állami megbízásokat szerezzen. A tettenérés szolgáltatott jogalapot az õrizetbe vételhez és Trãsculescu gépkocsijának átkutatásához a Korru pció - ellenes Ügyészség számára, esetleges elõzetes letartóztatásához azonban a kép viselõház plénumának az engedélye szük - séges. A miniszterelnök ezzel szemben úgy nyilatkozott, hogy a kormánypár tok - nak nem kell vakon megszavazniuk az ellenzéki képviselõ elõzetes letartóztatását, hanem mérlegelniük kell a konkrét esetet, mert a normális helyzet az, amikor valaki szabadlábon védekezhet, és csak kivételes helyzetben indokolt a letartóztatás. Sz. K. M. Új mûvészeti szakbizottság alakult November 12-én, hétfõn, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Fõtitkárságán megalakult a Kulturális Autonómia Tanácsának (KAT) közmûvelõdés és mûvészet szakbizottsága. A KAT-ban a reprezentatív civil szervezetek képviselõi, a történelmi egyházak által delegált személyek, valamint oktatási-kulturális intézmények vezetõi vesznek részt: a kulturális szaktestület azokból alakult, akik a mûvelõdéstkultúrát meghatározó opciójukként jelölték meg. A testület olyan összerdélyi programok generálását tûzte ki célul, amelyek alapját egy-egy sikeres helyi kezdeményezés jelenti. A tanácskozáson kiértékelték a Magyar házak hálózatba szervezésének eddigi eredményeit, az Erdélyi Mûvészeti Központ létrehozását, a Fogadj örökbe egy mûemléket kezdeményezést, valamint a zöld értékek iránt elkötelezett környezettudatos nevelés programja kiközvetítésének lehetõségét a középiskolák számára. A résztvevõk nekifogtak egy ún. kulturális probléma-katalógus összeállításának, ugyanakkor olyan programjavaslatokat várnak, amelyek hiánypótló szerepükön túl alkalmasak arra, hogy összerdélyi programmá váljanak. A kultúrának kiemelt szerepe lehet abban, hogy megyékre-régiókra töre - dezett közösségeinkbõl összerdélyi tár - sadalmat hozzon létre. Helyi szinten jelentõs számú, eredményes program van, ezeket szeretnénk országos programként újrafogalmazni. Ehhez várunk javaslatokat, együttmûködõ partnereket jelentette ki Székely István, a Szövetség fõtitkárhelyettese, a KAT elnöke. Rámutatott: a KAT összetétele okán egy olyan kooperációs felület, ahol egymás mellé tudjuk ültetni a másmás területen tevékenykedõ szakembereket. Egy program sikeréhez az RMDSZ a szükséges adminisztratív döntésekkel járulhat hozzá meghatározó szerepük a kulturális élet civil szereplõié kell legyen.

3 2012. november 14., szerda Események November 13 a Megelõzés és a Tájékoztatás Napja Különleges fákat ültettek a Kossuth-kertben SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 3 Az Országos Katasztrófavédelmi Felügyelõség a Megelõzés és a Tájékoztatás Napjává nyilvánította november 13-át. A Szamos Sürgõsségi Helyzetek Felügyelõségének egységei nyílt nappal és sok-sok meglepetéssel várták az érdeklõdõket. És érdeklõdõkben, a csepergõ esõ ellenére, nem is volt hiány, hiszen Szatmárnémeti iskoláiból és óvodáiból több, mint 150, izgatott és roppant kíváncsi gyermek lepte el a tûzoltóság udvarát. Elõször a csatasorba állított tûzoltókocsikkal és a bennük lévõ oltási felszerelésekkel ismer kedtek meg, majd a lánglovagok különféle bemutatókkal szórakoztatták õket: természetesen tûzoltással, az elsõsegélynyújtás külön - féle módozatainak bemutatásával, magas épületrõl emelõkocsival történõ mentés bemutatásával, illetve harmadik emeleti magasságig létrákon való felmászással. A látványos bemutatók után a nagyobb gyermekek számára Burz Iulian, a tûzoltóság fõparancsnoka és a földgázszolgáltató társaság szakemberei beszéltek két kisfilm levetítésével egybekötve - a lakástüzek megelõzésérõl. A gyermekek egy tûzmegelõzési kérdõívet is kitöl - töttek és közülük a legjobb válaszokat adó, elsõ 10 meglepetésekkel teli ajándék hátizsákot kapott a földgázszolgáltató vállalattól. Eközben az ovisok sem unatkoztak, számukra a tûzoltógarázsban tartottak aszfalt-rajzversenyt, s a szórakozáson felül természetesen õk is édesség-jutalomban részesültek. Sokkoló statisztikai adatok A tanulságosan, vidáman és szórakoztatóan eltelt nap apropóját azonban egy nagyon szomorú és sokkoló statisztikai adat adta: Romániában hetente megég egy gyermek! Ennek oka 98 %-ban mindig a szülõi felelõtlenség és a felügyelet hiánya. Ezért is gondolta úgy az Országos Katasztrófavédelmi Felügyelõség és az E-ON Romania Gázszolgáltató, hogy együttmûködési meg állapodást kötnek, melynek keretében különbözõ megelõzési és felvilágosítási akciókat tartanak, gyermekeknek és felnõtteknek egyaránt. A szakemberek véle - ménye szerint - bármennyire is meglepõ fel kell hívni a szülõk figyelmét és tu - datosítani kell bennük azokat a veszé - lyeket, amelyeknek észlelése természetes kéne legyen. Ezek közül az elsõ, hogy soha ne hagyják felügyelet nélkül és tûzgyújtásra alkalmas eszközökkel játszani a gyermekeket. Szatmár megyében csak idén 6 olyan tûzeset volt, amelyet gyermekkéz okozott ezek szerencsére könnyebb testi sérüléseket, de jelentõs anyagi kárt okoztak, illetve állatok életét is követelték, és csak a tûzoltók gyors közbelépésének köszönhetõ, hogy emberi életben nem esett kár. Sz. K. M. Három kórus énekelt együtt a magyar nyelv napján Különleges találkozó és nem mindennapi zenei csemege e szavakkal lehet leginkább jellemezni azt az elõadást, amelyre tegnap kora délután került sor a Református Gimnázium dísztermében. Amint azt Higyed Gyöngyi karvezetõ és az esemény fõszervezõje mesélte, bármennyire kellemetlen, de modern korunkban mobiltelefonon és interneten keresztül mindig mindenki elérhetõ. Az a kérdés viszont, amit a telefonban hallott, nagy örömmel töltötte el, hiszen így szólt: lehet-e együtt énekelni? A kérdezõ, Literáti Tünde Szatmárnémetibõl elszármazott, jelenleg Budapesten, a Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskolában tanító pedagógus, Molnár Mónika vezetõ és Higyed Gyöngyi karvezetõ közös munkájának köszönhetõen november 13-án, a magyar nyelv napján együtt énekelt a Soul Air kamarakórus 41 tagja, a Református Gimnázium gyermekkórusa és a Szatmári Református Egyházmegye lelkészkórusa. Mozart Varázsfuvolájának Bûvös csengettyûje után, melyet közel 100 gyermek énekelt együtt csengõnél is csengõbb hangon, Szilágyi Éva, a gimnázium igazgatónõje köszöntötte az egybegyûlteket Ravasz László református püspök gondolatával: Igen, nékünk a nyelvünk nagyobb kincsünk, mint földünk, mert régibb, s akkor is él, amikor a föld már nem a miénk. Magyar zenei anyanyelvünk megõrzésének szép példája az a találkozó is, melyet remélhetõleg sok fog még követni, hiszen a közös éneklés az mindig közös öröm is, és egyben a kapcsolatok építésének és ápolásának egyik legszebb formája. Az 55 éve mûködõ Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola jelenlegi gyermekkórusa nem elõször jár Erdélyben, felléptek már Gyergyószentmiklóson is, ide viszont különleges ajándékkal érkeztek: szatmári népdalok csokrával, a Refor mátus Gimnázium VI-VII-VIII. osztályos diákjai pedig rendhagyó módon, rövid jelenetekkel mutatták be Szatmár városának történelmét a budapesti vendégeknek. Sz. K. M. Tizenhárom különleges fajtához tar - tozó fát - összesen 23 darabot - ültettek el kedden a Kossuth-kertben. Az ültetés annak apropóján valósult meg, hogy nemrég több öreg, korhadt fát vágtak ki a parkban, ezek helyére kerültek az új csemeték. Szénási Angéla, az akció egyik kezdeményezõje elmondta: minden kivágott fa helyére két növény kerül. Október elején közel negyven fát vágtak ki a szatmáriak - fõleg a családosok - kedvenc zöldövezetében, a Kossuthkertben. A növények eltávolítását állapotuk tette indokolttá: volt olyan, amelyiknek ágai száradtak el, volt olyan, amelyik már teljesen elhalt, s emiatt veszélyessé vált. Néhány letört faág vagy esetleg kidõlt fa már okozott fejtörést a városvezetésnek, októberben azonban eltávolították a veszélyesnek ítélt fákat. Azt, hogy mely növényeket kellett kivágni, egy környezetvédõkbõl, a polgármesteri hivatal szakembereibõl és erdészekbõl álló csapat döntötte el. Az októberi akció folytatásaként került sor a faültetésre tegnap délben. Amint azt Szénási Angéla, a polgármesteri hivatal zöldövezetekért felelõs irodájának vezetõje, az ültetés kezdeményezõje elmondta: a kivágáskor elhatározták, hogy minden egyes eltávolított fa helyére két újat ültetnek. Most 23-at ültettek el, a következõ évben pedig további különleges növények lelnek új otthonra a Kossuth-kertben. Szintén jövõ évi terv, hogy tüzetesebben is megvizsgálják majd a park fáit - a gyökerektõl az ágak végéig - és akkor döntenek majd esetleges újabb helyettesítésekrõl. Kedden többek között selyem akácot, csavart mogyorót, cédrusokat, lombhullató fenyõt, szelíd gesztenyét, vöröslevelû dísz-szilvafát ültettek, olyan fajták képviselõit, amelyek eddig még nem voltak láthatóak a Kossuth-kertben. Minden fa mellé ismertetõ tábla fog kerülni, amely a legfontosabb információkat közli az illetõ egyedekrõl. - Már csak abban bízunk, hogy az elültetett fák nem esnek vandálok áldozatául - összegezett Szénási Angéla, aki szerint igazán ráfért a vérfrissítés a kert növényállományára. Sz. K. M. Jövõ héten érkezik az oltóanyag Egyre több a külföldi befektetõ A jövõ hét elsõ napjaiban érkezik meg Szatmárnémetibe az influenza elleni védõoltás dózisa, jelentette be tegnap, rövid sajtótájékoztató keretében dr. Dorina Dragoº Guran, a Szatmár Megyei Közegészségügyi Igazgatóság igazgatónõje. Az átlagosan két A és egy B típusú influenzatörzs ellen ható oltóanyag külföldrõl érkezik Bukarestbe, majd onnan Szatmárnémetibe. Az igazgatónõ elmondta, hogy oltást igényeltek összesen a szaktárcától, de hogy mennyit is kapnak majd, azt még nem lehet tudni ben adagot kaptak meg az igényelt ból. A jövõ héten érkezõ oltást elsõsorban az egészségügyi intézményekben lévõ betegek és az itt dolgozók, a terhes nõk, a krónikus betegségekben szenvedõ gyermekek és felnõttek kapják meg. Az elmúlt héten, valószínûleg az enyhébb idõjárásnak is köszönhetõen, jelentõsen csökkent a virózisos megbetege - déses, illetve a tüdõgyulladásos betegek száma. Sz. K. M. Szatmáron Hétfõn, november 12-én egy spanyol - országi vállalat küldöttsége látogatott Szatmárnémetibe. Dorel Coica polgár - mester fogadta az Espina vállalat vezér - igazgatóját és fõigazgatóját, Antonio Gon zales Espinát és Javier Lovez San - chezt. A spanyol vállalat érdekelt lenne Szatmáron egy törpe vízerõmû, továbbá egy földalatti parkoló építésében. Az Espina vállalat tevékenységi körébe, profiljába tartozik egyébként a földalatti épületek tervezése és kivitelezése, illetve a törpe vízerõmûvek építése. Jelenleg Máramaros megyében már elkezdõdött egy törpe vízerõmû építése, melynek tervezését és építését ugyancsak az Espina vállalat vezeti. B. G.

4 4 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Gazdaság november 14., szerda Cél az uniós pénzek 15 százalé ká - nak felhasználása az év végéig Leonard Orban európai uniós ügyekkel foglalkozó román miniszter elmondta: reményei szerint az év végéig sikerül Romániának minimum 15 százalékra növelnie a strukturális és kohéziós alapok úgynevezett abszorpciós rátáját, de ez attól is függ, hogy Brüsszelben milyen döntések születnek a felfüggesztett ágazati operatív programok ügyében. A közbeszerzési szabálytalanságok miatt az Európai Bizottság már júniusban befagyasztotta a szállítási, a régió - fejlesztési, a gazdasági versenyképességet növelõ és a környezetvédelmi operatív program finanszírozását, a humán erõforrás fejlesztését célzó programban pedig a megítéltnél 25 százalékkal kevesebb pénz kifizetését helyezte kilátásba. Orban emlékeztetett, hogy az abszorpciós ráta jelenleg nem haladja meg a 10 százalékot, de több kiigazítás végrehajtása folyamatban van, így jó esélyt lát arra, hogy néhány program folytatódjon, ami számítása szerint lehetõvé teszi, hogy az uniós pénzek legalább 15 százalékát felhasználják. Románia az EU-tagállamok közül az utolsó helyen áll a strukturális és kohéziós alapok felhasználása területén. A lehívás ütemének növelését az Európai Bizottság és a Nemzetközi Valutaalap is szorgalmazza. Románia számára 19,2 milliárd eurót biztosított az EU strukturális és kohéziós alapok címen. Tizenkilencbõl hat szerzõdés már megvan Vásárok és piacok a megyében Kevesebb, mint két hónap van még Karácsonyig, de már sokan lázban égnek, ami az elõkészületeket illteti. Ebben a periódusban mondhatni, a hagyományoknak megfelelõen sok a disznóvágás is, hiszen nem ünnep az ünnep a hagyományos ételek nélkül, ha még a család lélekben együtt is van. Ezen a héten több vásárt is szerveznek a megyében, ahol mindig nagyszerû a hangulat és kifogyhatatlan a kínálat. Ma vásár lesz Hiripen, csütörtökön Szoporon és Turcon, pénteken Tasnádon, A románok dolgoznak a legtöbbet egy liter benzinért Az energiainfo.hu kutatása alapján az európai uniós országok közül a romániaiaknak 28 és fél percet kell dolgozniuk azért, hogy egy liter benzint vásároljanak, mindamellett, hogy uniós viszonylatban Bulgária mellett Romániában a legolcsóbb a benzin. Az energiainfo.hu elemzése az európai szombaton Batizon, Ákoson, Szamoskrassón és Homoródon. A piacok is nyitva állnak az érdeklõdõk számára egészen vasárnapig Szatmárnémetiben, Nagykárolyban és Tasnádon. Szombatig Avasfelsõfaluban, holnap Piskolton és Nagytarnán. Csütörtökön Királydarócon, Péren és Szoporon. Pénteken Halmiban, Aranyosmegyesen, Szelestyehután, valamint Nagytarnán, szombaton Sárközújlakon, Pérben, Batizon és Turcon lehet még piacolni. B. G. Az éttermek fele veszteséges A romániai éttermek közel fele veszteséget termel, mintegy 50 ezer vendéglátó-ipari alkalmazott veszítheti el az állását figyelmeztetett Mohammad Murad, a Romániai Idegenforgalmi Munkáltatók Szövetségének elnöke hétfõi sajtótájékoztatóján, és hozzátette: bár nincsenek pontos adatai a csõd szélén álló cégek számáról, de félszázezer ember megélhetésérõl lévén szó foglalkozni kellene az üggyel, már csak annak a fényében is, hogy 3 ezer Oltchim-dolgozó ügye mekkora port kavart. Az Utazási Irodák Országos Szövet sé - gének elnöke, Corina Martin meg erõ sí - tet te, hogy egyre több vendéglõ és hotel válik fizetésképtelenné, de ezt a ter - mészetes kiválasztási folyamat részének tartja: egyesek nyertesen kerülnek ki a versenybõl, mások viszont bezárnak. Martin kijelentette, hogy eljött az idõ, amikor az államnak is foglalkoznia kell ezzel a gazdasági szektorral, hiszen a vendéglátók évek óta nem emelték az áraikat. A szövetségek egyik, hosszú évek óta változatlan kérése az, hogy csökkentsék az általános forgalmi adót (áfát) a közélelmezési egységekben. Megadóztatnák a borravalót A borravaló megadóztatását kéri az Utazási Irodák Országos Egyesülete, illetve a Turisztikai Vállalkozói Egyesületek Szövetsége jelentette be Corina Martin, a két szervezet elnöke. A szakember elképzelései szerint az éttermek nagyjából 10% körül állapíthatnák meg a borravaló mértékét, ami, mivel számlára kerül, többletbevételt hoz majd az állam számára is. A feketén odaadott borravaló nem segít senkin. Ha törvényessé válik, az éttermek egy része felhagy azzal a szokással, hogy feketén fizeti a pincéreket véli az elnök. A Romániai Turisztikai Vállalkozók Szövetségének elnöke, Mohammad Murad szerint nem ez a legjobb módja az állami költségvetés növelésének, és úgy gondolja, hogy elõször a gazdaságon kellene segíteni, hogy az éttermeknek legyen eladása, és csak azután lehetne a pincérek borravalóit felírni a számlára. üzemanyagárakat és nettó órabéreket kutatta, és az eredmények azt mutatják, a legkönnyebben a Luxembourgban és Dániában élõk tankolhatnak. Egy luxembourgi lakos 4 percet sem kell dolgozzon egy liter benzinért, míg egy dániainak 5 perc munkájába kerül egy liter benzin. A Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatal kistermében tegnap, sajtótájékoztató keretén belül egy újabb szerzõdést írt alá a Szatmárnémeti Apaserv Rt. igazgatója, Leitner János. Ezúttal a Szatmár megyei szennyvíztisztító állomás harmadik szakaszának a kibõ vítésérõl és modernizálásáról szól a szer zõdés. A munkálatokat egy román - a 3T Construct Kft. - és egy német cég - a Stulz Planaqua GmbH - alkotta társulás végzi. Az õ feladatuk lesz a tervek elkészítése és engedélyeztetése, a kivitelezés és az esetleges hibák kijavítása. Viorel Pop, a kivitelezõ képviselõje elmondta, hogy a beruházás után a szennyvíztisztító állomás képes lesz az úgynevezett háromlépcsõs tisztításra is, ami szigorú uniós követelmény. Ez a harmadik szerzõdés, ami az Ivóvíz és szennyvízhálózat rehabilitációja és bõvítése elnevezésû beruházási program keretén belül került aláírásra, melynek a pontos értéke , 24 lej, ÁFA nélkül. A romániai 3T Construct Kft. nyerte nemrégiben az erre vonatkozó licitet, így 22 hónap áll rendelkezésére a szerzõdésben foglalt pontok teljesítésére, a hálózat megépítésére és üzembe helyezésére, valamint további 12 hónap az esetleges hibák kijavítására. Az Ivóvíz- és kanalizálási hálózat bõvítése és rehabilitálása elnevezésû projekt - nek összesen tizenkilenc részszerzõdése van, melybõl a tegnapi szerzõdés volt a hatodik, amit aláírtak. A költségvetése 433,519 millió lej, célja pedig, hogy Szatmárnémetiben, Batizon, Lázáriban, Szatmárpálfalván, Ombodon, Szatmárud - va riban, Nagykárolyban, Mezõfényen, Kaplonyban, Avasfelsõfaluban, Tasnádon, Sárközújlakon, Erdõdön és Nagyma da - rászon bõvítsék, illetve adott esetben felújítsák a kanalizálási és ivóvízhálózatot. A költségek 78,5 százalékát az Európai Unió, 12 százalékát a román állam, 1,85 százalékát az érintett önkormányzatok, 7,60 százalékát pedig az Apaserv biztosítja - az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank hitelének köszönhetõen. A szerzõdés aláírásánál jelen volt Szatmárnémeti polgármestere, Dorel Coica, aki elmondta, hogy nagyon örül, mert ismét sikerült egy újabb lépést tenni elõre, és reméli, hogy egy zökke nõ - mentes együttmûködésre számíthatunk, valamint biztosította a cég képviselõit, hogy számíthatnak a polgármesteri hivatal támogatására. Adrian ªtef, a Szatmár Megyei Tanács elnöke is jelen volt az eseményen, õ is gratulált, illetve õ is biztosította a jelenlévõket a megyei tanács együttmûködésérõl. A legutóbbi szerzõdésrõl Legutóbb a Consulgal Consultores de Engenharia e Gestao Rt. közép-európai igazgatójával, Eduardo Sarafannal kötött szerzõdést az Apaserv Rt., mivel õk nyerték a munkálatok felügyeletérõl szóló licitet. Ez a cég fogja felügyelni az összes olyan munkálatot, ami a víz- és csatornahálózat bõvítését, felújítását illeti Szatmár megyében. A víz- és csatornahálózat bõvítését, valamint felújítását, illetve mûszaki tanácsadását összesítõ szerzõdés értéke , 88 lej, ÁFA nélkül. A portugál Consulgal piacvezetõ konzultációs cég több, mint tíz országban van jelen, négy különbözõ kontinensen, Európában, Dél- Amerikában, Afrikában és Ázsiában. Magyarországon és Bulgáriában is tevé - kenykedtek már, közremûködtek töb bek között a budapesti 2-es metró felújításában, valamint a budapesti repülõtér modernizálásában. Romániában a Bukarest-Ploieºti autópálya, továbbá a nagy sze - beni körgyûrû fûzõdik a nevükhöz, valamint õk tevékenykednek a Lugas- Déva autópálya megépítésében is. B. G. Több, mint 16 ezer cég vált idén fizetésképtelenné Az idei év elsõ kilenc hónapjában cég vált fizetésképtelenné, 7,59%- kal meghaladva a tavalyi, és 20%-kal a 2010-es év hasonló idõszaka alatt mért értéket. A problémás vállalatok a foglalkoztatott lakosság 12%-át fedik le és az összforgalom 10%-át bonyolították. Constantin Coman, a Coface Romania regionális menedzsere szerint a likviditási gondok leginkább a kiskereskedelmi, forgalmazói és építõiparban tevékenykedõ vállalatokat érintették. Sokan ütköztek pénzügyi gondokba a szállítási és szállásadói szektorokból, de a faanyag-feldolgozás és mezõgazdaság teljesítménye is döcögött. A fizetésképtelenné vált cégek 86%-a mikrovállalkozás volt. A nagyvállalatok noha csak 3-4%-ban képviseltették magukat, a forgalom 70%-a hozzájuk köthetõ. Az átlagos adósságállomány, amely csõdközelbe vitte a vállalatokat, 2,5 millió lej volt, eszközállományukhoz mért eladósodottsági rátájuk 55%-os volt. A cégek átlagosan 140 napra tudták behajtani követeléseiket, szemben a tavalyi 313 nappal. A legszembetûnõbb csökkenést Suceava megyében tapasztalták, a tavalyi 656-ról 320-ra esett vissza a csõdvédelmet kérõ cégek száma. A második Vrancea megye volt 54%-kal, (534-rõl 243-ra), majd Hargita megye következik 27%-os apadással. Itt 259-rõl 189-re csökkent a fizetésképtelenné válók száma. Legjelentõsebb növekedést Vaslui (120%, 106-ról 233-ra), Konstanca (80%, 465-ról 845-re) és Beszterce-Naszód (62% 283-ról 459-re) megyékben mérték. Minden megyében tiltakozást szervez az Alfa Kartel A tiltakozók ismét a szociális párbeszédet szabályozó törvény módosítását kérik a kormánytól. Faur Sorin, a Szatmár megyei Alfa Kartel szakszervezet vezetõje azt mondta, csak a törvény módosítása után lehet ismét bevezetni az országos kollektív munkaszerzõdéseket. Jelenleg ugyanis a patronátusok és a szakszervezetek csak ágazati szintû munkaszerzõdéseket köthetnek. Utoljára október elején szervezett tiltakozó akciót az Alfa Kartel. Akkor a szociális párbeszédet szabályozó törvény módosítása mellett kérték a stratégiai vállalatok privatizálási folyamatának leállítását, a minimálbér növelését, továbbá új munkahelyek teremtését követelték és olyan jellegû priva - tizálásokat, amelyek munkahelyeket biztosítanak.

5 2012. november 14., szerda Sport Partiumi Focikupa lesz tizenharmadszor LABDARÚGÁS SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 5 A magyarok és a románok is itthon játszanak Tizenkét csapat részvételével rendezik meg szombaton és vasárnap Pusztadaró - con a XIII. Partiumi Focikupát, a kispályás amatõr focibajnokság döntõje vasárnap kor kezdõdik a helyi sportcsarnok - ban. A szervezõk a tegnap véglegessé vált program szerint a tucatnyi együttest három darab négyes csoportba sorsolták, ezekben mindenki játszik mindenkivel. Minden kvartettbõl a legjobb két csapat jut tovább, a negyeddöntõ mezõnyét a két legjobb harmadik egészíti ki, a csoportokban pontegyenlõség esetén elõször az egymás elleni eredmény, a gólkü lönbség, majd a lõtt gólok száma szerint rangsorolják a csapatokat. Abban a ritka esetben, hogy mindezen kritériumok után sincs döntés, akkor pénzfeldobás dönt a továbbjutóról. A negyeddöntõkben, elõdöntõkben és a döntõben a rendes játékidõ (2x15 perc) után egybõl büntetõk döntenek a továbbjutó, illetve a gyõztes kilétérõl. A torna egyébként már egy ideje kinõtte a megyét, hiszen a Koppány nevû csapat a Székelyföldrõl érkezik Pusztadarócra, de a Zöld Sasokban is a szatmári ferencvárosi érzelmû amatõrök mellett szere pel - nek csíkszeredai, marosvásárhelyi és székelyudvarhelyi focisták. A rendezvényt támogatja az RMDSZ, a Communitas Alapítvány, a Pusztadaróci RMDSZ, a Szatmár Megyei Tanács és a Szatmár Megyei Hagyományõrzõ Központ, valamint a hangosítást biztosító NetMusic. A torna csoportbeosztása, A csoport: Safari, Vetési Sasok, 10-es Suli, Zöld Sasok. B csoport: Emil Gill Style, Goodwille, Szatmárnémeti RMDSZ, Sárközi Fiúk. C csoport: Botifarm, Fetrengõsök, Kop - pány, Poszet&Rustik. A torna programja, szombat, 9.00: Safari Vetési Sasok; 9.40: Zöld Sasok 10- es Suli; 10.20: Emil Gill Style Goodwille; 11.00: Szatmárnémeti RMDSZ Sárközi Szemfényvesztés vagy igazán lesz büntetés? LABDARÚGÁS A bukaresti táblabíróság az elsõfokú ítélettel ellentétben, bûnösnek találta a román futball nyolc nagyhatalmú volt és mostani szereplõjét, akik a vád szerint a játékosok átigazolása során 1,5 millió dollárral megkárosították az államot azzal, hogy hivatalosan nem a reális összeget vallották be az illetékes hatóságoknak, a különbözetet maguknak tartották meg. A perben Ioan Becali volt játékosügynök 8, Cristian Borcea, a Dinamo egykori rész - vényese és Victor Becali játékosügynök 7-7, George Copos, a Rapid tulajdonosa pedig 5 év letöltendõ börtönbüntetést kapott. Mihai Stoicára, a Galaci Oþelul akkori sportvezetõjére 4, Jean Pãdureanura, a Besztercei Gloria irányítójára, Gigi Neþoiura, a Dinamo korábbi részvénye - sére és Gheorghe Popescu játékosügynökre 3-3 év felfüggesztett börtön - bün tetést szabtak ki. A másodfokú ítélet megfellebbezhetõ a legfelsõbb bíróságon, és az érintettek ki is jelentették, hogy megteszik ezt, mivel mindenki ártat lan - nak vallja magát. Az Országos Korrup - cióellenes Ügyosztály (DNA) szerint a nyolcak 1999 és 2005 között tizenkét futballista átigazolása során követtek el törvénytelenséget és az állam mellett a klubokat is mintegy 10 millió dollárral rövidítették meg. A vádlottakat idén áprilisban elsõ fokon felmentették, de az ügyészek fellebbeztek, minekutána most bûnösnek találták õket. Ha a legfelsõbb bíróság is bûnösnek találja õket, akkor Gigi Neþoiu kivételével a többieknek jelentõs pénzösszeget is vissza kell fizetniük, így Ioan Becalinak 4,9 millió dollárt, Victor Becalinak 1,7 milliót, Cristian Borceának 1,1 milliót, George Coposnak 660 ezret, Mihai Stoicának 675 ezret, Jean Pãdureanunak 200 ezret, Gheorghe Popescunak pedig 675 ezer dollárt kellene lepengetnie. A szabálytalan átigazolások listája Játékos, klubváltás Bevallott összeg Reális összeg Évszám Cristian Dulca, Rapid/Poohang Cosmin Contra, Dinamo/Alaves Ionel Ganea, Beszterce/Stuttgart Iulian Arhire, Galac/Poohang Florin Cernat, Dinamo/Dinamo Kijev Paul Codrea, Dinamo/Genoa Bogdan Mara, Dinamo/Alaves Adrian Mihalcea, Dinamo/Genoa Nicolae Mitea, Dinamo/Ajax Lucian Sînmãrtean, Beszterce/Panathinaikosz Florin Bratu, Rapid/Galatasaray Dan Alexa, Dinamo/Guoan Peking Fiúk; 11.40: Koppány Fetrengõsök; 12.20: Botifarm Poszet&Rustik; 13.00: Safari Zöld Sasok; 13.40: Vetési Sasok 10-es Suli; 14.20: Emil Gill Style Szat - márnémeti RMDSZ; 15.00: Good wille Sárközi Fiúk; 15.40: Koppány Botifarm; 16.20: Fetrengõsök Poszet&Rustik; 17.00: Vetési Sasok Zöld Sasok; Vasárnap, 9.00: Safari 10-es Suli; 9.40: Emil Gill Style Sárközi Fiúk; 10.20: Szatmárnémeti RMDSZ Goodwille; 11.00: Koppány Poszet&Rusztik; 11.40: Fetrengõsök Botifarm; Negyeddöntõk, 12.20: A1 B2; 13.00: B1 C2; 13.40: C1 Legjobb harmadik; 14.20: A2- Második legjobb harmadik; Elõdöntõk, 15.20: A1/B2 C1/Legjobb harmadik; 15.40: B1/C2 A2/Második legjobb harmadik; 16.20: Kisdöntõ; 17.00: Nagydöntõ; 17.40: Díjkiosztó. Franciaországot is felfedezik KOSÁRLABDA Kedd reggel ismét útra kelt a Szat már - németi VSK nõi kosárlabda csapata, amely a második számú kontinentális sorozat, a FIBA Európa Kupa csoportkörének negyedik fordulójában a francia Montpellier otthonában lép pályára. Az együttes ismét Budapesten szállt repülõre, amely Lyonba vitte a lányokat, onnan pedig egy 250 kilométeres buszozás következett a végcélig. Dan Fleºeriu vezetõedzõ tíz lányt vitt ma gával, mint ismeretes, a sorozatban csak két Európán kívüli kosaras szere pel het, így Utahya Drye és Italee Lucas itthon maradt, Annemarie Pãrãu pedig kisebb sérülés miatt nem tartott az együttessel. A papírforma alapján a szatmáriaknak kevés a gyõzelmi esélye, ugyanis a nyitófordulóban a franciák 77:67 arányban nyertek a Sportlíceum Ady Endre utcai termében. A mai mér kõzés romániai idõ szerint 21 órakor kezdõdik. Elrontották ªumudicã debütálását LABDARÚGÁS Nem sikerült jól a bemutatkozása a Kolozsvári U új edzõjének, Marius ªumudicának, ugyanis az elsõligás bajnokság 15. fordulójának hétfõ esti zárómérkõzésén csapata hazai pályán kapott ki a tréner volt együttesétõl, a Rapidtól. I. Liga, 15. forduló: Kolozsvári U Ra pid 1-2 (Drãghici 93., illetve Herea 26., Gri - gorie 81.). A következõ forduló, pén tek: Kolozsvári CFR Astra (DigiSport 1, 19.00), Beszterce Brassó (DolceSport 1, 21.30), Petrolul Kolozsvári U (DigiSport 1, 21.30). Szombat: Iaºi Piatra Neamþ (Di - gi Sport 1, 19.00), Viitorul Dinamo (Di gi - Sport 1, 21.30). Vasárnap: Steaua Tur nu Severin (DigiSport 1, 20.30). Hétfõ: Târgu Jiu Chiajna (DigiSport 1, 19.00), Galac Vaslui (DolceSport 1, 20.00), Rapid Szászmedgyes (DigiSport 1, 21.30). A bajnokság állása 1. Steaua Târgu Jiu Astra Vaslui Kolozsvári CFR Petrolul Dinamo Rapid Chiajna Brassó Viitorul Piatra Neamþ Galac Szászmedgyes Kolozsvári U Iaºi Beszterce Turnu Severin LABDARÚGÁS Az év utolsó válogatott mérkõzéseit rendezik meg ma, és pályára lép a magyar, valamint a román válogatott. Az Egervári Sándor által irányított magyarok Budapesten a norvégokat fogadják (m1, 21.15), akik az aktuális világranglistán a 26. helyen állnak, a magyarok a rangsor - ban a 30. helyet foglalják el. Victor Piþurcã együttese szintén hazai pályán szerepel, és Bukarestben a belgákat látja vendégül (Antena 1, 21.00). A románok a világrang - listán a 37. pozícióban tanyáznak, a belgák pedig a 20. helyet foglalják el. Falcao megegyezett a Chelsea-vel? LABDARÚGÁS A Goal.com információi szerint az Atletico Madrid bombaformában lévõ támadója, Radamel Falcao januárban aláír a Chelsea-hez. Ez azért mehet gördülékenyen, mert a londoni kékek tulajdonosa, Roman Abramovics úgy döntött, hogy kifizeti a játékos 60 millió eurós, szerzõdésben rögzített kivásárlási árát, így a madridi klub nem tudja megakadályozni a dolgot. A lap azt is tudni véli, hogy már a kolumbiai játékos is megegyezett a gárdával, aki Nagy-Britannia történetének legjobban fizetett labdarúgójává válhat. Ez viszont azt is jelentheti, hogy Fernando Torrestõl megválnak Londonban, mert bár már most több gólt lõtt, mint az egész elõzõ szezonban, még mindig nem megfelelõ ritmusban termeli a találatokat. Falcaóban viszont végre megtalálni vélik Didier Drogba méltó örökösét, akivel ismét komoly céljai lehetnek a Bajnokok Ligája címvédõjének. Novak Djokovics a világbajnok TENISZ A szerb Novak Djokovics nyerte meg a férfi teniszezõk idényzáró ATPvilágbajnokságát Londonban, miután a hétfõ esti döntõben két szoros játszmában (7:6, 7:5) gyõzött a címvédõ svájci Roger Federer ellen. Az összecsapás 2 óra 15 percig tartott. A nyitó szettben a hatszoros bajnok Federer gyorsan elhúzott, 3:0-ra vezetett, ám a világelsõ Djokovics hatalmas küzdelemben kiegyenlített, majd a rövidítést megnyerve jutott elõnyhöz. A második, egyben utolsó felvonásban ismét a svájci klasszis kezdett jobban, azonnal elnyerte riválisa adogatását, és 5:4-nél az egyenlítésért adogathatott. Két szettlabdája is volt, de a szerb mindkettõt hárította, majd brékelte a svájcit (5:5). Ez annyira megzavarta Federert, hogy egyre többet hibázott, Djokovics meccslab dá - hoz jutott és ki kis használta. Az oldalt szerkesztette Romász János

6 6 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Vidéki panoráma november 14., szerda Megyénkben egyre kevesebb hízó kerül a vásárra Parkosítottak Csomaközön Ezen a héten kilátogattunk a sárközújlaki vásárba, annak érdekében, hogy felmérjük az õszi árakat. Sokan jöttek ki, úgy vásárlók, mint árusok. Mint általában minden vásárban, adott volt a lehetõség úgy sertés, mint szarvasmarha és lovak vásárlására is, de zöldségbõl, gyümölcsbõl, kerti-szerszámokból, ruha - ne mûbõl és egyéb csecsebecsékbõl sem volt hiány. A vásárlók leginkább a ser - tések iránt mutatták a legnagyobb érdek - lõ dést, ugyanis az ünnepek közeledtével, egyre többen szeretnének disznót vágni. A vásárlók szerencséjére nem is volt hiány sertésben, mert a kisebb mala cok - tól kezdve, a süldõkön át, egészen a kifejlett húsdisznókig, mindenfélébõl találtak a célnak megfelelõt. A kisebb malacok 90 ára lejtõl kez - dõdött, a süldõk ára elérte a 200 lejt is. A felnõtt, kifejlett sertések ára lej között ingadozott, ami kilónkénti 9-10 lejes élõhús árat jelentett. De volt olyan Egyháztörténeti központ létesül Erdõdön Erdõdön, a Drágffy Gáspár Egyháztörténeti Központ javára rendezett jótékonysági bálon a jókedv és a közösség megerõsödése volt a jellemzõ. Megtisztelték jelenlétükkel az eseményt a város vezetõi, a magyar képviselõ- és szenátorjelöltek is. Rácz Ervin Lajos erdõdi lelkipásztor igei bevezetõje hangzott fel elõször Erdõd Város Rendez vény - termében. A hit hegyeket mozgat, ezért a kicsi gyülekezet is bizalommal indulhat neki az erejét meghaladó építkezésnek: a hit látja a láthatatlant, hiszi a hihetetlent és ajándékba kapja a lehetetlent. Az Erdõdi Petõfi Kör néhány tagja, Cucuiat Attila irányításával, szüreti népdalokkal örvendeztette meg a nagyérdemût. Kása Zsolt és hitvese, Melinda több, mint egy éve foglalkozik Erdõdön néptánc-oktatással, az erdõdi és a magyargéresi gyerekek örömmel adták át a bálon azt, amit tõlük tanultak. Dobráról Kurta Tõtõs Szabolcs lelkipásztor vezetésében érkezett egy csapat. Ők a bálozók rekeszizmait tették próbára a Beteg disznó és a Mariska néni és Juliska néni beszélgetése címû népi komédiákkal. Mindenképpen kedvcsináló és árus is, aki lejt is kért a saját disznójáért, viszont tudni kell azt is, hogy ez az egyed volt a legnagyobb, leghúsosabb példány az egész vásárban. Akik inkább borjút vágnának kará - csonyra a sertés helyett, azoknak is kel lõ - en nagy volt a választék. A borjak ára lej között mozgott, itt befolyásoló tényezõ volt az életkor és a súly is. A tehenek ára esetenként elérte a lejt is. Ezeken kívül lovakat is le he tett vásárolni, a kisebb csikókat 600 lejes ártól már meglehetett vásárolni, a felnõtt egyedek ára viszont elérte a lejt is. Az egész vásárba egyetlen egy juhot vit - tek ki, ez 450 lejbe került. További árak: alma 2 lej/kg, sárgarépa 2,5 lej/kg, torma 13 lej/kg, burgonya 1 lej/kg, paprika 2 lej/kg, cirokseprû 8-10 lej, baltanyél 15 lej. A sárközújlaki vásárt minden hónapban megrendezik, az illetõ hónap 8-ai dátum után következõ elsõ keddjén. Bajnai Botond tartalmas elõadásokat követhettek figyelemmel azok, akik eljöttek a jótékonysági estre. Ezután Sztán Tibor zenész játszotta a talpalávalót. Pataki Csaba megbízott megyei RMDSZ-elnök és szenátorjelölt úgy mutatkozott be, mint egy jó csapat tagja és hangsúlyozta, hogy õk együtt szeret - nének dolgozni a magyarok érdekkép vi - se letén. Maskulik Csaba, mint az Erdõdöt is magába foglaló térség szenátorjelöltje, illetve ugyancsak Erdõd és környéke kép - viselõjelöltje, Balogh Sándor is szót kapott. Biztosították a hallgatóságot arról, hogy lendületes és közösségért tenni akaró, szakértõ képviselõk és szenátorok lesz nek, amennyiben megkapják a lehe - tõ séget. A helyi lelkipásztor ezek után még elmondta, hogy a közömbösség és a közösség között óriási különbség van, a közömbösség bûn, a közösséget pedig Isten fogja össze és nem csupán emberek összetartása. Drágffy Gáspár, akinek a nevét viseli majd az épülendõ egyháztörténeti központ, élen járt a fõurak között a hitben és a reformáció tanainak az elfogadásában. Végül is egy politikus volt, aki a Szentlélek vezetésére hagyatkozott. Jó példa a maiak számára is. B.B. A csomaközi kultúrotthon épülete Befejezték a csomaközi kultúrotthon udvarának parkosítását, tudtuk meg Löchli Mihálytól, a község polgár mes - terétõl. A munkálatokat már a tavasszal elkezdték, ugyanis sikerült támogatást sze rezni a Környezetvédelmi Minisz té ri - umtól a fejlesztés kivitelezésére. A kul túr - otthont már korábban felújították és modernizálták, ugyanis sok helyi esemény (bálok, rendezvények, stb.) itt ke - rül megrendezésre. Ezért az önkor mányzat úgy látta jónak, ha nem csak a kultúrotthon külseje és belseje szépül meg, hanem a kinti környezete is. Ezért elkezdték a parkosítási mun ká - latokat, amit az õsz beálltával sikerült is befejezni. Új gyepszõnyeg került az udvarra, virággruppokat hoztak létre, va - lamint zöldsövényt telepítettek, illetve az utcán létrehoztak egy parkolót is, ezzel enyhítve a kultúrotthonba érkezõ vendégek parkolási gondjait. Így a közelgõ adventi, karácsonyi és farsangi rendezvényekre érkezõk már új környezetben ünnepelhetnek. A polgármester továbbá beszámolt arról, hogy Csomaközön is hamarosan kezdetét veszi a kanalizálási hálózat kiépítése. Megyeszinten mindig problé mákat okozott a szennyvízelvezetés, és egyre több község igyekszik ilyen téren fejleszteni a települések infrastruktúráját. Az idei évben Csomaközön is úgy határoztak, hogy a Környezetvédelmi Minisztérium által jóváírt támogatásból kialakítják a szennyvízhálózatot. Egyelõre még a kezdeti stádiumban van a folyamat, ugyanis a pályázat jelenleg liciten van. Ha a vízhálózat és kanalizálás kiépítése befejezõdik, Csomaköz is igazi európai községgé válhat. Közeleg a tél A télre készülve Csomaköz polgármes - teri hivatala már az úttakarításokra is felkészült, ugyanis mindent beszereztek annak érdekében, hogy a téli fagyok és havazások beálltával ne legyenek gondok a község útjain. A község rendelkezésére áll egy multifunkcionális munkagép, amely a hóeltakarításra alkalmas felszerelésekkel van ellátva. De nem csak a polgármesteri hivatal készül a télre, hanem a helyi iskolás diákok, valamint a község fúvószenekara is, akik már a karácsonyi ünnepi elõadásukra gyakorolnak. Végül a polgármester arról is beszámolt, hogy az elmúlt napokban sikerült elszállítani a nagyváradi cukorgyárba a község 260 hektárnyi mezõgazdasági területén megtermelt 40 tonnányi cukorrépát, aminek minõsége igen jó volt. A csomaközi cukorrépa cukortartalma idén is meghaladja a 18%-ot, ami nagyon jónak számít. Bár a szárazságnak köszönhetõen a termés körülbelül 20%-kal kevesebb volt a tavalyinál, de így sem lehet oka panaszra a termelõegyesületnek, mert a minõség valamelyest kárpótolhatja a mennyiségi veszteséget. Bajnai Botond Korlátozni kellene-e a külföldiek földvásárlási jogát? 2014-tõl liberalizálnia kellene Romániának a termõföld-piacot, ami azt jelentené, hogy külföldiek is szabadon vásárolhatnának romániai földterületeket. Az utóbbi hetekben azonban olyan értelmû nyilatkozatok jelentek meg a médiában, miszerint valamilyen módon továbbra is korlátoznák a külföldi befektetõk földvásárlását. Egyre csábítóbbak a romániai termõ - földárak nemcsak a nyugat-európai befektetõk, hanem az arabok számára is. A jelenlegi törvények értelmében csak romániai állandó lakhellyel, illetve székhellyel rendelkezõ magán- és jogi személyek vásárolhatnak területeket. Ez is elég megengedõ szabályozásnak bizonyult, rengeteg külföldi birtokol máris romániai földterületet, jelenleg a ro má - niai termõföldek 8%-a van külföldi tulajdonban. Daniel Constantin mezõ gaz - dasági mi niszter nemrég azt nyilatkozta, 2013-ban valószínûleg létrehoznának egy ügynökséget, amely engedélyhez kötné a külföl di magánszemélyek földvásárlását. A mi niszter kiemelte, ezáltal megõriznék a romániai gazdák versenyképességét a külföldiekkel szemben, akik jelentõs tõkével fognak érkezni Romániába. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy a hazai agrárszektornak komoly beruházásokra van szüksége. Ezért fontos lenne, hogy idecsábítsuk a befektetõket, akik az adókat és illetékeket itthon fizetnék meg, a profitot pedig nem vinnék ki a határon fogalmazott. A földvásárlás korlá to zá - sának terve nem precedens nélküli a régióban: a magyar kormány új földtörvényt dolgozott ki, amely ezt célozza. De miért jó az, ha nem adjuk el az országot, ám közben parlagon marad - nak a földek? Gondol-e ugyanakkor valaki a hosszútávú gazdasági és szociális következményekre? Korlátozni kellene-e a külföldiek földvásárlási jogát? Erre a kérdésre se szeri se száma a szakértõi és nem-szakértõi válaszoknak, de jelenleg még nem jutottak közös nevezõre a vitatkozók. Hivatalos szinten hozott határozat sem született még e téren. Bajnai B.

7 2012. november 14., szerda Közelkép A zsidó temetõben is fotózhattak SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 7 Gyermek-rehabilitáció felsõfokon November 10. és 11. között fotószemináriumra és mûhelymunkára került sor a Szatmári Prisma Fotómûvészek Egyesületének szervezésében, amelynek meghívottja Teodor Radu Pantea nagyváradi fotómûvész volt. Pantea, a nagyváradi egyetem professzora immár harmadik alkalommal tartott fotószemináriumot a megyeszékhelyen, de ezúttal nem csak elõadásra, hanem szabadtéri fotózára is sor került a mûvész vezetésével. A rendezvény szombaton 11 órától vette kezdetét a Szatmári Mûvészeti Iskolában, ahol részben a zsidó temetõk sírköveinek fotózásáról, részben az utcai fotózás alapjairól esett szó, majd a másfél órás elõadás után a városközpontban fotózhattak a résztvevõk. Ana Alcazar, a Prisma Fotómûvészek Egyesületének egyik alapító tagja örömét fejezte ki az iránt, hogy egyre többen vesznek részt az egyesület által szervezett rendezvényeken, ugyanis a szombati szeminárium közel negyven érdeklõdõt vonzott. A rendezvényre a Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatal, a Szatmári Mûvészeti Iskola és a Szatmári Zsidó Hitközség támogatásával került sor, és ez utóbbi jóvoltából november 11-én, vasárnap délelõtt a zsidó temetõben szabadtéri fotózást is tartottak. Az itt készült fotók közül a legjobbak ki lesznek állítva a Várdomb utcai Zsinagógában, november végén. A tervek szerint Pantea havonta egyszer ellátogat majd városunkba azért, hogy szakmai segítséget nyújtson a fotózás iránt érdeklõdõknek. K. E. A Szatmár Egyházmegyei Caritas Szervezet által fenntartott Szent József Gyermek-rehabilitációs Központ Szatmárnémetiben 1995-ben alakult azzal a céllal, hogy a 0 és 7 év közötti, speciális igényû gyermekeknek, valamint családjaiknak segítséget nyújtsanak kiváló szakembereik gyermekorvos, neu - ropszichiáter, pszichológus, mozgás - terapeuta, pszichopedagógus, lo gopédus, szociális asszisztens közremûködésével. A pluridiszciplináris csoportnak meghatározó szerepe van a gyermekek fejlõdési rendellenességeinek és/vagy fogyatékosságának korai felfedezésében és diagnosztizálásában. Ezek után a gyermekek terápiás kezelésben és komplex korai fejlesztõ tevékenységekben részesülnek ambuláns kezelés formájában, a felfedezett fejlõdési rendellenességüknek megfelelõen. A rehabilitációs központban nagy hangsúlyt fektetnek a szülõi tanácsadásra is, a gyermekek speciális igényeit és további nevelésük szempontjait illetõen. A központban kezelt gyermekek családjait elõzetes felmérések alapján amelyekben megállapítják sajátos igényeiket, ha szükséges, szociális szempontból is támogatják. Összesítve tehát a Szent József Gyermek-rehabilitációs Központ tevékenységei három területen zajlanak: orvosi, pszichopedagógiai és szociális téren. A központ munkatársainak szakér - telmét jelzi, hogy az egész megyébõl, sõt, még Magyarországról is sokszor fordulnak hozzájuk segítségért. Hetente megközelítõleg 100 gyermekkel foglalkozunk a központban, 85 százalékban egyénenként, 15 százalékban kiscsoportos terápiával tudtuk meg Fülöp Orsolyától, a központ vezetõjétõl a szatmári Caritas által szervezett Nyitott Kapuk Napja rendezvénysorozaton. Ayres terápia Gnándt Gábor gyógypedagógus a központban alkalmazott Ayres terápiáról számolt be, más néven a szenzomotoros integrációs terápiáról. Az Ayres terápia kifejlesztõje Anna Jean Ayres amerikai ergoterapeuta, aki a gyermeki fejlõdést figyelembe véve fejlesztette ki metódusát. A szenzoros integrációs terápia alapelve, hogy játékosan, speciális eszközökkel, az egész testfelületen, a mozgáson és az egyensúly észlelésen keresztül nyújtott ingerekkel egyre jobb válaszreakciókra késztesse az idegrendszeri mûködést, segítve ezzel az egyenetlen fejlõdési folyamat kiegyenlítését: a megkésett járás-beszéd kialakulását,a térirány-formaészlelést, a mozgás koor - dináció harmonizálását, a testséma, testtudat erõsítését, a szociális viselkedés, szabálytudat, figyelem, önbizalom kialakulásának segítését. Gyakran fordulnak hozzánk a szülõk olyan problémákkal, hogy gyermekükön mozgásfejlõdési rendellenességet észleltek, de beszédfejlõdési és kiejtési gondokkal küzdõ gyermekeket is kezelünk a központban. Általában a beszédnél jelentkezõ gondokra figyelnek fel leghamarabb, de sok olyan esettel is találkozunk, amikor az óvodából irányítják hozzánk a kicsiket, azért, mert a pedagógusok észreveszik rajtuk, hogy a foglalkozásokon kerülnek bizonyos tevékenységeket, legyen az torna, rajzolás, kirakós vagy bármi magya - rázta Gnándt Gábor. Ha kimarad a kúszás-mászás A baba kúszása-mászása általában nagy felfordulást okoz egy család életében: a baba, akit eddig a lakás bármely pontján viszonylag biztonságosan otthagyhattunk, egyszer csak útra kel és fokozatosan elkezdi felfedezni a lakást és az õt körülvevõ világot. De mi a helyzet, ha még 9-10 hónaposan sem akar elindulni? Vagy ha pár nap kúszás után azonnal a felállással próbálkozik? A mászás nagyon fontos mozgásfejlõdési fokozat erõs karizmok, jó egyensúlyérzék, összehangolt kar- és lábmozgás szükséges hozzá ami a késõbbiekben, ha kimarad a gyermeknél, komoly problémákat okozhat a testkép helyes kialakulásánál, de még a téri tájékozódás is sérülhet ennek hiánya miatt mondta a gyógypedagógus. A Szent József Gyermek-rehabilitációs Központ tevékenységeirõl és szolgáltatásairól bõvebb információkkal az intézmény székhelyén, a Dsida Jenõ utca 16. szám alatt, illetve telefonon a es vagy a ös számokon szolgálnak. Kovács Eszter Gyûjtenek a rászorulóknak A Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ) könyv- és játékgyûjtést szervez a Kolozs megyei szórványtelepülések óvodái és iskolái számára. Az össze gyûjtött tárgyakkal a magyar oktatás fejlõdését szeretnék segíteni, hiszen ezen településeken sokan a legrászorultabb helyzetben vannak. A KMDSZ olyan személyek segítségét kéri, akik használt játékokkal, könyvekkel hozzá tudnak járulni akciójukhoz, így a szatmári, Kolozsváron tanuló egyetemisták figyelmébe is ajánlják felhívásukat. Az adományokat november 25-ig várják a KMDSZ irodába (Avram Iancu/Petõfi utca 21. szám), amelyeket Mikulásra kapnak kézbe a gyerekek. K.E.

8 8 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Bulvár november 14., szerda Kos Ez a nap alkalmas egy ki - sebb irányváltoztatásra. Ha úgy gondolja, lépje meg most, hiszen a késõbbiekben ez na gyon szerencsésen alakul minden té ren. Bika Általában jók a megérzései a pénzügyeket illetõen, most mégis adódhat egy olyan lehetõség, amire nem biztos, hogy szerencsés lenne, ha azonnal igent mondana. Ikrek Ezen a napon a hivatásában sokkal nagyobb szükség lesz Önre, mint máskor. Ezt meg is érzi, hiszen többletfeladatokkal látják el. Gazdálkodjon jól az energiákkal! Rák Ezen a napon a párkap - csolaton lesz a hangsúly. Nagy a harmónia és a megértés Ön és kedvese között, nagy érzelmi töltést kap és ez megnyugtató az Ön számára. Oroszlán Lehetséges, hogy az ottho - nában szeretne egy mun ka - helyet kialakítani. Ez a nap alkalmas arra, hogy belekezdjen ennek a terv - nek a meg valósításába. Legyen kre atív! Szûz Ez a nap fõként ügyinté - zéssel telik. Szinte meg sem áll, rengeteg dolog végére kell járnia. Legyen alapos, megfontolt, a nap végére minden megoldódik! Mérleg Lehetséges, hogy újra tanulásra adja a fejét. Ne felejtse el, hogy amit megtanul, attól több lesz. Vágjon bele bátran és csinálja végig, legyen kitartó! Skorpió A vállalkozásában nagyon komoly megoldandó feladattal találja szemben magát, ami elsõsorban anyagi természetû lehet. Ne aggódjon, sikerül elrendeznie a dolgokat. Nyilas A hivatásában még mindig tart a feszített tempó, sokat kell teljesítenie, talán nem is marad mindenre ideje, amire szeretné. Most leköti és kimeríti a munkája. Bak Ezen a napon sokkal jobban hatnak Önre az érzel mek, mint máskor, és valószínû, hogy mindenféle kapcsolat nagyobb hangsúlyt kap az életében, mint eddig bármikor. Vízöntõ Ma egy olyan megoldás juthat az eszébe, amelyrõl úgy érzi, nem tartozik senkire, de arra pont jó, hogy a felmerülõ pénzügyi kérdésekre megadja a helyes választ. Halak A hivatásában egy nehéz - nek tûnõ feladattal találhatja szem - ben magát, és lehetséges, hogy a mai napon még nem is találja meg a helyes megoldást. Legyen kitartó! Sudoku 1014 megfejtés Párperces Petõfi versei Vízszintes: 1. A költemény címe (zárt betû: T). 8. Másolat. 9. Azon a helyen. 10. Részben virrad! 11. Gömbölyded, románul. 12. Ilyen nukleinsav az RNS. 14. Középen halad! 15. Makacs. Humor Az állatorvos rosszkedvûen mondja: - A kutya túlsúlyos, többet kéne mozognia. - Mozog éppen eleget, evés közben állandóan csóválja a farkát. * Beszól a farkas a gidáék házába: - Nyissatok ajtót, én vagyok a ti mamátok, tele van friss tejjel a tõgyem. - Hazudsz farkas, mi a mamát sörért küldtük! * Fiatal tyúkokat árulnak a piacon. Valaki megkérdezi: - Eladja a kakast is? - Nem, a kakas nem eladó. - Akkor miért hozta ki a piacra? - Nélküle nem jöttek volna a tyúkok. * A kutyánk egyre lustább lesz - mondja az asszony a férjének. - Mibõl gondolod? - Azelõtt a pórázt hozta, amikor a parkba akart menni, most az autókulcsot. Ige Ha valaki istentisztelõnek látszik köztetek, de nem zabolázza meg nyelvét, sõt, megcsalja a maga szívét, annak az istentisztelete hiábavaló. ( Jak 1,26) Függõleges: 1. Kurosava japán filmrendezõ elõneve. 2. Idegen férfinév. 3. Egymás után. 4. Páros szín! 5. Hasonló témájú újságcikkek összessége. 6. Calvino olasz író személyneve. 7. Román térképgyûjtemény. 13. Francia arany. Debreczeni Éva Nõkkel és férfiakkal is gyûri a lepedõt Tetõtõl talpig feszes, izmos, egyszóval lélegzetelállítóan néz ki A maszk negyvenéves sztárja. Elárulta végre, hogy az altesti torna a diétás trükkje. Szemtelenül jó formában van Cameron Diaz. Olyannyira, hogy a brit Elle magazin új számában több fotón is megmutatja no persze csak ruhában feszes testét, amelyet egy húszéves is megirigyelhetne. Diaz ráadásul általában azzal dühíti kortársait, hogy lépten-nyomon eldicsekszik vele, degeszre tömi magát hamburgerrel, mégsem hízik. Most végre hajlandó volt megosztani titkát mindenkivel, elárulta, mitõl ragyog és mitõl olyan fitt. Azért habzsolhatok kedvemre, mert úgyis lemozgom. Napi harminc perc tánc és háromszor ennyi ideig tartó szex bárkit formában tart mesélte nevetve a fotózáson Cameron, akinél általában nehéz eldönteni, mikor beszél komolyan, ezért a riporter újra rákérdezett: a kettõ közül melyik a hatékonyabb? Az attól függ, hogy milyen nemû a partnered! De a lényeg, hogy úgy tudod Veszélyeztetett állatokat klónoznának a brazil tudósok Brazil tudósok bejelentették, hogy veszélyeztetett állatokat klónoznának. Több faj is felmerül, mint például a jaguár, a sörényes farkas és az oroszlán. Az egyedülálló kezdeményezést a Brasilia Zoological Garden és a brazil kormányzat EMBRAPA kutatóközpontja közösen jegy - zi. A tudósok nem arra készülnek, hogy újra benépesítsenek területeket, a céljuk, hogy több példányuk legyen a veszély ez - tetett fajokból. Ugyanakkor nem zárták ki, hogy egyes különleges esetekben vissza engednének néhányat a ter - mészetbe. A kutatók nyolc fajt válasz tot - tak ki, a legtöbb szerepel a veszélyeztetett állatok listáján. A klónozáshoz szükséges genetikai anyagot két éven keresztül gyûjtötték, az említetteken kívül az erdei ku - tyatól, coatitól, dolmányos hangyásztól, Guazauvirá-szarvastól és bölénytõl. A mintákat fõleg halott állatokból gyûjtötték, össze sen 420 mintát szedtek össze, amelyet most génbankokban õriznek. Miután befejezték a folyamat ezen sza ka - szát, következik az állatkertek gondozóinak be tanítása. A kutatóközpont nem elõ ször klónoz állatokat, elõször ben kló noztak tehenet, majd késõbb számtalan állatot, köztük lovakat is. A jelenlegi brazil jogszabályok nem szabá - lyoz zák a klónozást, de a szenátus elõtt van egy tervezet. Jelenleg a tudósok szabadon tevékenykedhetnek, kevés az ellenõrzés. A kormányzati EMBRAPA ku - tatója szerint nem Brazília az egyetlen ország, mely veszélyeztetett fajokat kló nozna, állítólag Dél-Korea és az Egyesült Államok kutatói is hasonló kutatáson dolgoznak. Arra a kérdésre nem tudott válaszolni, hogy melyik lesz az elsõ klónozott állat, de valószínûsítette, hogy a sörényes farkas. Fontos, hogy az álla to - a legjobban összehasonlítani, ha ugyanazon a napon nyomod le a táncot és a maratoni szexet is vágta rá Diaz, aki azt is hozzátette: nem viccelt, amikor arra célzott, szívesen szexel nõvel is, de azért a pasikat részesíti elõnyben. Imádom a pornófilmeket és mindig kapható vagyok a huncutságra. Lufikkal az Atlanti-óceán fölött Jonathan Trappe (38) 2010 májusában volt az elsõ, aki héliummal töltött lufik segítségével kelt ált a La Manche-csatornán és állított fel világrekordot a mûfajban. A vakmerõ férfi most egy több, mint 4 ezer kilométeres útra vállalkozik egy mindössze két méteres mentõcsónakban, amit 365 UV-sugárzást jól tûrõ lufi tart majd a levegõben. A különös építményen egy tetõ is lesz, amely remélhetõleg megvédi majd utasát a szelektõl és a fagyási sérülésektõl. Trappe korábban 370 kilométert tett meg a csatorna felett, méter magasan. Ezúttal túl akarja szárnyalni korábbi rekordját, és egészen méterig fel akar emelkedni. Ehhez már oxigénpalack és légzõmaszk kell, amit szintén visz magával a kalandor. Trappe jelenleg hajózási ismereteket tanul, fel kell ugyanis készülnie arra, hogy a különös építmény az óceánba esik, ahol eveznie kell majd. Az Észak-Karolinából származó férfi már 170 ezer dollárt, azaz csaknem 38 millió forintot invesztált a túrába, de még legalább kétszer ennyire van szüksége, amelyet az interneten próbál összegyûjteni. Útját egy dokumentumfilmes stáb is megörökíti majd, a földön pedig négy meteorológus fogja információval ellátni a nap 24 órájában. kat állatkertekbe szánják, hiszen a kló - nozott állatok jelenléte a termé szetben csökkenti a genetikai változatosságot, így hosszútávú hatásai teljesen ismeretlenek. Krízishelyzetben azonban elképzelhetõ, hogy vissza engednek néhányat természetes környe zetükbe. Még csak a technológia kifej lesztésénél tartanak, így nem tudják, hogy meg lehet-e menteni a vadon élõ állatokat, illetve növelni a példány számukat. A tudósok következõ lépése beszerezni a szükséges engedélyeket a hatóságoktól.

9 2012. november 14., szerda Hirdetés SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 9 Újszülöttek Barazsu Kevin Mártin Erõs Áron Pap Márk Zoltán Balázs Alexandra Valentina Matkó Viktória Cynthia Szilágyi Lia Imelda Jókívánság Kálmándra, KESZENHEIMER RÓ ZSI - KÁNAK, 29. születésnapjára: Azt kivánjuk mindnyájan ezen a szép napon, / Ragyogjon rád a napfény, légy boldog nagyon. / Szíved sose féljen, bánat sose érjen, / Minden utadon a szerencse kísérjen. Börvelybõl: édesanyja, Emma, testvérei és Bianka. Ingatlaneladás Eladó háromszobás földszinti blokklakás a 16-os lakónegyedben, felújítva, hõközponttal ellátva. Irányár: euró. Telefon: Eladó a József Attila utcában két család részére is alkalmas emeletes ház garázszsal. Telefon: Eladó háromszobás, kétkonyhás, fürdõszobás családi ház, 10 ár telekkel, 20 m utcafronttal, a Siretului utca 6. szám alatt. Telefon: Eladó háromszobás lakás a Károlyi úton és 5,5 ár lanka a Pirosberekben. Telefon: Eladó háromszobás ház a Grigore Ureche utcában, 427 nm-es telekkel, euróért. Telefon: Eladó a Batizi úton egy második emeleti kétszobás blokklakás. Telefon: , Eladó garázs a Traian sugárúton. Telefon: , Eladó ház és telek a Toamnei utca 41. szám alatt. Telefon: , Eladó sürgõsen két család részére nagy ház, az udvarban emeletes nyári konyhával. Telefon: , Eladó az Alexiu Berinde (volt Abatorului) utca 13. szám alatt egy 115 nm területû ház 13 ár telekkel + három fázis bevezetve (14kW), 100 nm mûhely. Telefon: Eladó Nagykárolyban, az Igniºului utcában, a 3. Számú Általános Iskola mellett, harmadik emeleti, kétszobás blokklakás. Irányár: euró. Telefon: Eladó jutányos áron 18 ár szõlõ, házzal együtt, Nagykárolyban. Telefon: Eladó Nagykárolyban kilencedik emeleti, kétszobás tömbházlakás, mûködõ lifttel. Irányár: euró. Telefon: Eladó Nagykároly központjában négyszobás blokklakás, elõnyös áron. Telefon: Eladó Nagykárolyban 22 ár szõlõ, a ianculeºti-i oldalban, kétszobás, konyhás, elõszobás házzal, valamint pincével és borházzal. Telefon: , Eladó Nagykárolyban 20 ár építkezésre alkalmas telek, a Teremi úton, az aszfalt mellett. Telefon: , Eladó Túrterebesen, a 615. szám alatt ház 50 ár kerttel. Telefon: , Eladó (elcserélem) Hadadnádasdon ház. Telefon: Eladó Börvelyben az 52-es házszám alatt kétszobás, konyhás ház, 10 ár telekkel. Telefon: , Eladó ház Börvelyben, a Vasút utca 69-es szám alatt. Telefon: Eladó a túrterebesi szõlõhegyen, az Úrvölgyben 40 ár szõlõ. Telefon: Eladó Erdõdön, az Eroilor utcában 23 ár építkezésre alkalmas terület, 14 m utcafronttal. Irányár: euró. Telefon: , este 8 óra után. Eladó vagy bérbe adó Gencsen, a fõút mellett 20 ár építkezésre alkalmas telek. Telefon: Eladó Gencsen, a 248. szám alatt, közel a fõúthoz 1 ha terület házzal. Telefon: Eladó 0,40 ha a meggyesi hegyen: 0,10 ha szõlõs+0,30 ha szilvás; építkezési lehetõség, villany a közelben. Telefon: Eladó Lázáriban, az új lakónegyed végében 50 ár földterület. Telefon: Eladó Pusztadarócon, a 189. szám alatt kétszobás, konyhás, fürdõszobás ház 20 ár kerttel. Telefon: Eladó Krasznaterebesen a Mare u. 56. szám alatt felújított ház 0,64 ha telekkel, euróért. Telefon: , Eladó Pálfalván lakható régi ház két utcafronttal, régi fenyõbútor: kredenc, sifony, dupla ágy, egy asztal, két szék és egy régi íróasztal (100 év). Telefon: Eladó Börvelyben elsõ emeleti, kétszobás blokklakás, termopán ablakkal, szalagparkettával, csempével és vas bejárati ajtóval. Irányár: 9200 euró. Telefon: Eladó Kálmándon, a fõúton, ház, 33 ár területtel. Telefon: , Eladó 1,8 ha tölgy- és cserfaerdõ a tasnádi strandtól 5 km-re, köves út mellett, hivatalos papírokkal, kétszeri kivágási engedéllyel. Telefon: , Eladó kétszobás elsõ emeleti blokklakás Sárközújlakon, az Unirii negyedben. Telefon: , Eladó Tasnádon, a Câmpului utca 90. szám alatti kétszobás ház, 7 ár területen. Irányár: euró. Telefon: Eladó Kökényesden, a Fõút 205. szám alatti új építésû, 245 nm-es, központi fûtéses, tetõteres családi ház: 4 szoba, konyha, ebédlõ, elõszoba, 2 fürdõszoba, gardrób, 2 balkon, garázs; teljes berendezéssel vagy anélkül, 10 ár udvarral és 13 ár kerttel. Telefon: Eladó a petei Peco mellett 86 ár házhely. Telefon: Eladó 37 ár föld Kökényesden (a Doboséban). Telefon: Eladó vagy elcserélhetõ ház Peleskén, a fõúton. Telefon: Eladó Tasnádon családi ház és hozzá tartozó építkezési telek, a strandhoz közel, fõúton, Tudor Vladimirescu u. 19- es szám alatt. Irányár: euró. Telefon: , óra után. Eladó Szatmárhegyen, a Csillag (Stelelor) utcában 50 ár belterület. Telefon: Eladó Kökényesden két parcella szántóföld (58 és 43 ár). Telefon: , Eladó kétszobás, teraszos, pincés víkendház a Szõlõshegyen, gyümölcsössel és 39 ár szõlõssel. Telefon: Eladó Sárközön házhely, alap lerakva, a Salcâmilor utcában 0,68 ha területtel. Telefon: , Eladó Erdõdön 14 ár terület a szõlõsök között. Telefon: Eladó 26 ár telek Kaplonyban, háromszobás fürdõszobás házzal, vízzel és gázzal bevezetve. Telefon: Eladó ház Csárdán (Kisdengelegen). Telefon: vagy Eladó Csomaközön, a Károlyi utcában, kétszobás, konyhás, teraszos ház, 5 ár területen. Telefon: Eladó Lázáriban, a futballpályával szemben 55 ár föld. Telefon: Eladó Nagypeleskén ház vagy elcserélem egy apartmanra. Telefon: Eladó Szatmárhegyen 20 ár belterület, víz és villany bevezetve, közel a fõúthoz. Telefon: , 17 óra után. Eladó Vetésen, a Fõutca 330. szám alatt ház. Telefon: Eladó Szatmárhegyen két belterület (19, illetve 44 ár). Telefon: Eladó Csengerbagoson (Boghiº) háromszobás ház kerttel, gyümölcsfákkal, szõlõvel, terasszal. Irányár: euró. Telefon: Eladó Halmiban, a Zorilor utca 47. szám alatt ház. Telefon: Eladó Tamásváralján ház, 30 ár földdel. Telefon: , Eladó Tamásváralján ház, 1 hektár földdel. Telefon: , Eladó Túrterebesen, a Fõ utca 2. szám alatt háromszobás, fürdõszobás, konyhás, spájzos ház nagy pincével, nagy terasszal, garázzal, melléképületekkel (csûr, disznóól, fásszín), szõlõssel, üres telekhellyel. Irányár: euró. Telefon: Eladó Sándorhomokon, a 254. szám alatt, 200 méterre az erdõtõl ház 35 ár telekkel. Irányár: euró. Telefon: , Eladó Kispeleske bejáratánál, közvetve a fõút mellett jutányos áron 0,50 ha földterület, akár építkezési lehetõséggel. Telefon: Eladó Dabolcon, a 30. szám alatt háromszobás, konyhás, verandás, kamrás ház, 30 ár kerttel. Irányár: euró, alkudható. Telefon: Eladó Kismajtényban, Nagykároly alatt, a Korparéten 1 ha 20 ár föld, vagy akár megmûvelésre bérbe is kiadó. Telefon: Eladó Vetésben 14 ár házhely. Irányár: euró. Telefon: Eladó Pusztadarócon téglaház, 10 ár, azonnal beköltözhetõ. Telefon: Eladó 1 ha 15 ár föld a Nagy Réten (Râtu Mare). Telefon: Eladó Nagypeleskén azonnal beköltözhetõ családi ház, 50 ár telek, csere is érdekel. Telefon: Eladó ház Sándorhomokon, a 263. szám alatt. Telefon: Eladó Lázáriban 5 ha szántóföld, Szatmárhegye 5 ha legelõ, a Csonkáserdõ mellett két 20 áras belterület és 1 ha tölgyerdõ a Virágosban. Telefon: Eladó Szatmárhegyen, a Páskándi Géza utcában építkezésre alkalmas telekhely, két bejárattal. Telefon: Eladó Vetésben, a falu közepén, a 207. szám alatt 35 ár, építkezésre alkalmas telek, egy darabban, rendezett papírokkal, vagy felparcellázható egy 14 és egy 21 ár telekre, 700 ár/euró, alkudható. Telefon: Eladó Vetésben, a Bardy Rt.-vel szemben 43 ár, építkezésre alkalmas telek, rendezett papírokkal, mindkét vége közel a fõúthoz, 500 euró/ár. Telefon: Eladó Szárazberken kétszobás, konyhás ház, 30 ár telken. Telefon: Eladó építkezésre alkalmas 17 ár telek Gencsen, a falu közepén, a halastóval szemben. Telefon: Eladó Mikolában, a vasútállomás környékén ház, építkezési lehetõséggel. Telefon: , Eladó Kökényesden, a Kisvégen ház. Telefon: Eladó Sárközújlakon, a Vécsey-kastély parkjában, a Bányai úton kétszobás, földszinti, bútorozott lakás, központi fûtéssel, termopán ablakokkal, csempével, padlócsempével és garázzsal. Telefon: , Eladó Erdõdön 14 ár szõlõskert, kis házzal, szõlõtermesztéshez és borászathoz való kellékekkel. Irányár: 7000 euró. Telefon: Eladó ház Kálmándon, a 329. házszám alatt, 2 szoba, konyha, kamra, ebédlõ, áram és víz bevezetve, egy melléképület és 4 ár kert. Érdeklõdni, Kálmándon a 370. házszám alatt vagy a es telefonszámon lehet. Eladó 1 ha szõlõ és 30 ár gyümölcsös Erdõdön, a Csiribércen, aszfaltozott út mellett, (vízvezeték). Telefon: Eladó Halmiban kétszobás blokklakás: Állomás utca B/2, 5-ös apartman. Telefon: Eladó Alsószoporon, az Új utca 7. szám alatt háromszobás, konyhás, fürdõszobás ház, 1500 négyzetméter területen. Telefon: , Eladó Lázáriban, a 224. szám alatt 24 ár telken négyszobás ház melléképületekkel, gyümölcsössel, valamint 4 hektár szántóföld. Telefon: , Eladó sürgõsen Sándorhomokon egy új, kertes ház. Telefon: Eladó Királydarócon új, 104 négyzetméteres ház és két, felújított apartman, társasházban. Telefon: Eladó Erdõdhegyen, a 90. szám alatt 10 ár belterület építkezési lehetõséggel, 14 m utcafronttal. Telefon: , Eladó Vetésen a Fõutcán, a 312-es szám alatt kétszobás ház, 14 ár telekkel. Telefon: Eladó kertes ház Géresen. Telefon: Eladó Sárközújlakon, a Rosu Companyval szemben, a benzinkút oldalán 1,30 ha belterület, 60 m utcafronttal, akár építkezésre is alkalmas. Telefon: Eladó Szatmárhegyen, a Polgármestertetõn, 25 ár telekhely. Telefon: Eladó Pusztadarócon egy 7,5 egy 14 és egy 7 ár telek. Érdeklõdni a 380-as szám alatt vagy a Eladó 2006-os, téglaház Lázáriban, euróért, alkudható. Telefon: Eladó Kaplonyban, az 585. szám alatti ház. Telefon: Eladó Mikolában, az Akác utcában ház, 30 m utcafronttal, 2 ha földdel. Telefon: Eladó Szatmárhegyen, a központban, 59 ár gyümölcsös, 41 m utcafronttal, köves úttal. Telefon: , Eladó Szatmárhegyen, a központban, az Apostol utca 15. szám alatt családi ház, 30 m utcafronttal, melléképületekkel, bevezetett villannyal, vízzel, 48 ár földdel. Telefon: , Eladó Szatmárhegyen, a Nagyhegyen, csendes, szép helyen, ház 20 ár földdel és 5 ár szõlõvel. Telefon: , Eladó Nagypeleskén, a fõút végén, csendes, nyugodt helyen, dupla telken kétszobás, konyhás, kamrás, elõszobás ház, nagy udvarral és nagy kerttel. Telefon: Eladó Mezõteremen, a Vezendi utca 202. szám alatti háromszobás, konyhás, fürdõszobás ház, melléképületekkel, 97 ár területen. Telefon: , Eladó Lázáriban, a központban 14 ár házhely. Telefon: Eladó 1996-os Dacia, érvenyes mûszakival. Telefon: Eladó U 650-es traktor, eke és tárcsa. Telefon: Eladó 1995-ös, 1,6 benzines, sérült Ford Escort, motor és kapcsolószekrény kitûnõ állapotban. Telefon: Eladó kínai traktor. Telefon: Eladó Csomaközön 1998-as Dacia 1310, mûszaki vizsga 2014-ig, irányár 500 euró. Telefon: Eladó 1986-os John Deere 3140-es traktor és 2527-es gyomirtó gép, 28 méteres karral, TeeJet, gyártási év Telefon: , Eladók tárcsák és ekék minden méretben, részletre is. Telefon: Eladó 445-ös traktor, eke, tárcsa és utánfutó. Telefon: , Eladó 1996-os évjáratú VW Passat 1,9 TDI, klíma, alufelni, forgalomba beíratva. Ára: 2690 euró. Telefon: Eladó Pusztadarócon kétsoros CSU. Telefon: Eladó Belarus 55-ös traktor. Telefon: Eladó 1997-es Dacia novemberig érvényes mûszakival, márciusig érvényes biztosítással, irányár: 750 euró. Telefon: Apróhirdetési szelvény 1 LEJ Szöveg:... csak magánszemélyeknek 20 szavas hirdetés Pénzváltó Exchange 1 euró vétel 4,525 eladás 4,535 USA-dollár vétel 3,570 eladás 3, forint vétel 1,590 eladás 1,600 Gépjármû Az elõfizetést igazoló nyugta 5 nap ingyenes hirdetésre jogosítja fel az elõfizetõt.

10 10 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Hirdetés november 14., szerda Eladó Class kombájn, 1992-es Ford Transit, Java kettes, mind kitûnõ állapotban. Telefon: , Eladó 2001-es nyolcszemélyes VW Transporter 2004-es dízelmotorral, 3850 euróért. Telefon: Eladó egy kétfejes forgatható eke, valamint egy szénaforgató gép. Telefon: Eladó 2003-as Skoda Octavia 1.9 TDI kitûnõ állapotban, km-ben, ABS, AC, ESP, ülésfûtés, alufelni. Irányár 5000 euró. Telefon: Eladó 1994-es VW T4, 1,9 TDI, 6 személy + áruszállítás, jó állapotban. Telefon: Eladó 2 tonnás utánfutó. Telefon: Eladó VW Golf 2-es. Telefon: Eladó 2000-es Daewoo Tico. Telefon: Eladó jó állapotban lévõ, beíratott Opel Astra Caravan 1.7-es TDI motorral. Gyártási év Mûszaki vizsga 2014-ig érvényes. Ár: 3150 euró. Telefon: Eladó 1995-ös Opel Vectra 1,7 TD 1500 euróért. Telefon: Eladó 2004-es Dacia Logan 1,6 i megütve, km-ben. Telefon: Eladó 1995-ös metálkék Golf 3-as kitûnõ állapotban, rendezett iratokkal. Irányár: 1900 euró. Telefon: Eladó 2002-es ezüstmetál Opel Astra TD 3100 euróért. Telefon: Eladó 2004-es kombi Dacia 1400-as km-ben, 2014-ig érvényes mûszakival és biztosítással. Irányár: 6000 lej. Telefon: Eladó 1987-es Dacia 1310-es. Telefon: , Eladó Dacia 1310-es vagy elcserélném kétszemélyes motorra, robogóra. Szamosdob 30. szám, Kopeczky Zsolt. Eladó kitûnõ állapotban lévõ, 2000-es gyártmányú, ezüstszínû, beíratott, ig mûszakival rendelkezõ Volkswagen Passat. Irányár: 4150 euró, alkudható. Telefon: Eladó Yamaha Virago 535 köbcentis chopper motorkerékpár, kitûnõ állapotban, km-ben (3000 futott csak Az EXCLUSIV LV Kft. bérbe ad autóbuszokat, mikrobuszokat kirándulásokhoz alkalmazottak munkahelyi utaztatását vállalja. Romániában) saját részre hozva Német - országból, extrákkal, bõr oldaltáskákkal, eredeti színében, rendezett papírokkal, megvigyázott állapotban. Irányár: 1850 euró, vagy elcserélem VW Golf IV-es TDIre + különbözet. Telefon: , Eladó kínai kistraktor 18-as tárcsával és ekével együtt. Irányár: 2200 euró. Telefon: Eladó 2008-as, beíratott, fehér, motorinás Mercedes Sprinter 315 CDI, 2148 köbméteres, 110 kw, km (valós érték), légkondis, elsõ tulajdonostól. Irányár: euró. Telefon: , Eladó 1997-es Honda Shadow 750C chopper motorkerékpár, nagyon jó állapotban, lila, km-ben. Irányár: 3300 euró. Telefon: Eladó fehérorosz MTZ 80 jó állapotban lejért, tárcsa 4200 lejért, sínes eke 1800 lejért. Telefon: Eladó háromköldökös csöves román eke és kétköldökös Lemken forgóeke. Telefon: Eladó MZ motorkerékpár, kitûnõ állapotban. Telefon: Eladó 2007-es Opel Combo 1.3 CDTI, 5 literes fogyasztás vagy elcserélem 3,5 tonnás áruszállítóra. Irányár: 3500 euró. Telefon: Eladó 2008 októberi Daewoo Matiz, magánszemélyre bejegyezve, kitûnõ állapotban, km-ben. Telefon: Eladó 2001-es benzines, full extrás, 1,6- os Skoda Octavia 4600 euróért. Telefon: Eladó 2008-as áruszállító Dacia Logan km-ben. Telefon: Eladó 2001-es Alfa Romeo 156, 140 LE, 103kW, 1,8 benzines, manuális klíma, elektromos ablakemelõ, szürke szín. Irányár 2900 euró. Telefon: Eladó román bálázó sok pótalkatrésszel, ára 2000 lej. Telefon: Eladó 1996-os VW Transporter T4, 2.4 dízel, 7 literes fogyasztás vagy elcserélem 3,5 tonnás áruszállítóra. Irányár: 3300 euró. Telefon: Eladó bontott VW Touran Caddy fényszóró, hibátlan, karcmentes állapotban. Telefon: Telefon: ; A hirdetések tartalmáért a hirdetõ felel! Eladó egy 80 lóerõs szimpla meghajtású International traktor, kétfejes, forgatható ekével és szénagyûjtõvel 5000 euró. Telefon: Eladó 2002-es klímás, ötajtós Fiat Punto 2199 euró. Telefon: Eladó 2004-es Dacia Combi 1310-es, 5 sebességes, téli-nyári külsõkkel, injektoros motorral, jó állapotban. Ára 5000 lej. Telefon: Eladó 2001-es saját névre bejegyzett VW Golf 1.6, klíma, távirányítós centrálzár, elektromos tetõablak és tükör, szervizkönyv stb. Telefon: Eladó 2001-es benzines Opel Agila sok extrával. Irányár: 2550 euró. Telefon: Eladó 1999-es évjáratú, gázzal és benzinnel mûködõ Dacia 1310-es. Telefon: Eladó Steyr traktor ekével, tárcsával, kaszálógéppel, két pótgumival. Irányár: 4300 euró. Telefon: Eladó bejegyzetlen 1999-es Ford Transit 2,5 D, billenõplatós, dupla kabinos, dupla kerekû, 3,5 tonnás kisteherautó, jó állapotban. Telefon: Eladó U650-es traktor, jó állapotban és kombájn. Telefon: Eladó 2000-es Dacia 1310-es 2013 decemberéig érvényes mûszakival, jó állapotban, irányár: 1000 euró. Telefon: Eladó Belarus T25-ös, 28 lóerõs traktor ekével. Telefon: Eladó 2005-ös metálszürke, kétajtós VW Golf V, klíma, ABS, ESP, elektromos ablakok és tükrök, 10 légzsák stb. Irányár: 4760 euró. Telefon: Eladó 1993-as VW Vento 1,8 benzines. Irányár: 1800 euró. Telefon: Eladó két U 650-es traktor és egy eke. Telefon: Eladó bejegyzetlen 1998-as középmagas, hosszú Ford Transit 2,5 Diesel mikrobusz (haszongépjármû), 6 személyes + raktér, körbe ablakos. Telefon: Eladó 1999-es bejegyzetlen Ford Transit 2,5 TD, dupla kabinos, platós, dupla kerekû, 101 LE motorral Mezõfényen. Telefon: , Eladó gardályos Pannónia motoros kerti kistraktor, jó állapotban. Irányár: 1200 lej. Telefon: BOA LINES Rendszeres járat: Szatmárnémeti Józsefháza és Apa Külföldi és belföldi kirándulások, mikrobusszal. Cégek számára: alkalmazottak ingáztatása, elõnyös áron. Telefon: , DANISEB Ren d sze res járat Szat már né meti és Nagykároly között Telefon: Eladó 2008-as Ford Transit Diesel, 7 személyes, rakteres, ponyvázva 2,10 x 3,30 m. Irányár: euró. Telefon: Eladó 2005-ös Skoda Fabia. Telefon: , Eladó 2 db Sachs lengéscsillapító, kódja , megfelelõ VW Golf 5-öshöz és Skoda Octaviához. Telefon: , Mikola. Sürgõsen eladó Yamaha XV 535 Virago, kitûnõ állapotban, érvényes mûszakival. Irányár: 1700 euró.telefon: , Eladó 14-es alufelniszett Mazdára. Telefon: Eladó VW Vento 1,9 Diesel. Telefon: Eladó SPC mûtrágyaszóróval. Telefon: Eladó Staier traktor forgatható ekével. Telefon: Vegyes Eladó új fûtõtest. Telefon: Eladó jó állapotban lévõ kanapé (120x220 cm) két fotellel, zsemleszínû bõrutánzattal bevonva. Telefon: Eladó tehén és malac Gencsen. Telefon: Eladók számítógépek, Pentium 4, monitorok, laptopok. Telefon: Eladók kg-os hízók, Bianka fehér- és vörösbor és kukorica, Csanáloson. Telefon: Eladó jó állapotban lévõ, alig használt kéményes gázkonvektor a 14-es lakónegyedben. Telefon: Eladó Kálmándon 3 öthetes tacskókölyök. Telefon: Eladó fehér- és vörösbor. Telefon: Eladó takarmányrépa. Telefon: Eladó Nagykárolyban jutányos áron 18 ár szõlõ házzal együtt, egy db 3 szárnyas ablak, 170 x 155cm, 2 db 2 szárnyas kisablak, 70 x 90 cm, egy bejárati ajtó, 100 x 210 cm, háromkarikás gáztûzhely, butéliák, ötfiókos fagyasztó és Ileana varrógép. Telefon: Eladó nemes tuja, cm, bukszus, élõsövények és hibiszkusz. Telefon: Eladó C1-es búzavetõmag, Renen és Arlequin fajták, kezelve vagy kezelés nélkül. Telefon: Eladó nagyon jó állapotban lévõ kéményes konvektor. Telefon: , Eladó egyszemélyes ágy. Telefon: Eladó egy inox szõlõdaráló és 80 literes prés. Telefon: Eladó kenyérbúza. Telefon: Eladó Kálmándon egy cserépkályha, egy üvegcsillár, egy szõlõprés és bontásból ajtók, ablakok. Telefon: Eladó 2 t szemes málé. Telefon: Eladó Kaplonyban málé. Telefon: Eladó 10 t szemes málé. Telefon: Bármilyen esemény, a legelegánsabb környezetben: Poesis Esküvõk, keresztelõk, családi események, 100 fõig esküvõi menü - 85 lej/személy alapártól keresztelõi menü - 65 lej/személy alapártól halotti tor - 20 lej/személy alapártól Foglalás és rendelésfelvétel a ös telefonszámon, illetve a címen. Hidegtálak 99 lejtõl (4 személy számára) MC DANIELS Arni Sol Kft. Szatmárnémeti, Lucian Blaga út 66. Napi rendszeres járat Szatmárnémeti Nagykároly és Szatmárnémeti Újberek között. Telefon: Személyszállítás hetente Olaszországba, Spanyolországba, Francia o r - szágba, Portugáliába. Bérbe adunk 17 személyes mikro - buszt, vagy személyes kisbuszt. Telefon: 0261/766310, , , Rendszeres járat Szatmárnémeti Udvari; Szatmárnémeti Aranyosmeggyes; Szatmárnémeti Szamoskrassó Szamoslippó, Szatmárnémeti Avasfelsõfalu között. Telefon: Megrendeléseket a ös telefonszámon, illetve a címre várnak.

11 2012. november 14., szerda Hirdetés SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 11 Eladó: szõlõprés, daráló, boroshordók, kétszemélyes, új gyapjúpaplan, élelmiszeripari szakkönyvek román nyelven. Telefon: Eladó 50 m 4x6-os MCG elektromos kábel és egy 25 literes alumínium kanna. Telefon: Eladó egy tízéves kanca, kiváló hámos, valamint egy herélt, egyéves csikó. Telefon: Eladó boxer kiskutya 100 euróért. Telefon: Eladó Lázáriban egy 140 kg-os húsdisznó. Telefon: , , Eladó tölgyfa sózókád és két tölgyfa szõlõskád. Telefon: Eladó daru fejõstehén és egy kétéves elsõ elõhasú piros-tarka tehén. Telefon: Eladó kétéves kancacsikó és egyéves agár. Telefon: , Eladók Túrterebesen használt bútorok. Telefon: , , Eladó 400 liter vörösbor. Telefon: Eladók fiatal tehenek, 4-5 hónapos borjak. Telefon: Eladó két turbókonvektor és egy turbóbojler. Telefon: Eladó Gencsen, a 396. szám alatt 4 m hosszú, 3 méter magas, 1,20 méter széles vasgóré. Telefon: Eladó: tömör, belsõ ajtó (208x89) 280 lejért; szürke színû Platinium színes televízió távirányító nélkül 220 lejért; kétrészes, 50-es méretû menyasszonyi ruha 400 lejért. Telefon: Eladó: Neumann varrógép; Csajka 3 többfázisú varrógép; villanyhegesztõ, oxigénhegesztõ palackkal; elektromos, több funkciójú köszörûgép; kézi és motoros fúrógép, kisszekér. Telefon: Eladó Gencsen 10 darab 7 hetes malac. Telefon: Eladó malac Szatmárhegyen. Telefon: Eladó 100 kg-os húsdisznó Mikolában. Telefon: Eladó jó állapotban lévõ citera. Telefon: Eladó raklap. Telefon: Eladó nagybillentyûs, ötoktávos Korg IS 50B szintetizátor és 2001-es Dacia. Telefon: Eladó 2 db új pinceajtó: egyik kültéri, üveggel, tömítéssel, 164x138, a másik beltéri, teli, 170x94. Telefon: Eladó egyszemélyes sírhely a vasúti református temetõben. Telefon: Eladó jó állapotban lévõ, régi típusú Arctic hûtõszekrény. Telefon: Eladó Electrolux gázbojler és egy 56-os võlegényi ruha. Telefon: Eladó egy 5,5-ös háromfázisú motor vagy elcserélem egy 2,2-es monofázisúra. Telefon: Eladó Dacarbazin Lanchema 200. Telefon: Eladók Pusztadarócon kg közötti disznók. Telefon: Eladó Nagykárolyban nõi kerékpár 80 lej, két perzsaszõnyeg és jégdaráló koktélokhoz. Telefon: Eladó menyasszonyi ruha. Telefon: Eladó 160 kg-os disznó Lázáriban, a 257. szám alatt. Telefon: Eladó 7 éves pej kanca, Nagykárolyban. Telefon: Eladó 140 kg-os disznó Szamosdarán.Telefon: Eladó Csomaközön, az 540-es házszám alatt 2 tonna étkezési krumpli, tavalyi termés. Telefon: Eladó két, 100 kg-os disznó Mikolában. Telefon: Eladó Börvelyben hófehér, vállpántos, fûzõs menyasszonyi ruha tartozékokkal: kesztyû, fátyol, koszorú. Telefon: Eladó kétéves 2 hónapos fejõstehén bikaborjúval. Telefon: Eladó homok, kavics, mosott kavics kis tételben. Telefon: Eladó 44-es menyasszonyi ruha. Telefon: , Eladó felfûrészelt tûzifa, házhoz szállítva. Telefon: Eladó feldarabolt tûzifa, házhoz szállítva. Telefon: Eladó egy kétéves kanca csikó. Telefon: Eladó homok, kavics, mosott kavics, házhoz szállítva. Telefon: Eladó betonkeverõ, hézagos tégla (rendelésre is). Telefon: Eladók használt, mûködõ HP 1740-es 17 colos, 44 cm átmérõjû monitorok, 150 lej/db. Telefon: Eladó kukorica és burgonya. Telefon: Eladó Szilágypérben nemes fehér- és vörösbor, 5 lej/ liter. Telefon: Eladó Nagykárolyban egy masszív, fából készült szekrénysor (2,70 m), egy férfi mountain bike és egy kicsi színes televízió. Telefon: Eladó Nagykárolyban egy kisebb és egy nagyobb konvektor, mindkettõ jó állapotban. Telefon: Eladók Pusztadarócon kg-os húsdisznók. Telefon: Eladó étkezési burgonya, bálázott széna és szalma. Telefon: Telefon: , Eladó Nagykárolyban fürjtojás. Telefon: A SZATMÁRI KERESKEDELMI, IPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAMARA meghívja Önt, hogy vegyen részt a megye legrangosabb gazdasági eseményén. SZATMÁR MEGYEI CÉGEK 2012-es TOPLISTÁJA Mioriþa vendéglõ november 16. Érdeklõdni a Kereskedelmi, Iapri és Mezõgazdasági Kamara székhelyén, a Decebal utca 4. szám alatt, illetve a 0261/ es és a 0361/ as telefonszámokon lehet. Eladó Gencsen egy 180 kg-os disznó, árpa és tengeri. Telefon: Eladó széna. Telefon: Eladó szép menyasszonyi ruha, két oldalt fûzõvel, méret után lehet igazítani, kedvezõ áron. Telefon: , Eladó jó minõségû pálinka. Telefon: Eladó vetõ- és étkezési burgonya. Telefon: Eladó háromfiókos disznóól góréval. Telefon: Eladó bálázott búzaszalma, Sárközújlakon. Telefon: , Eladó 130 kg-os disznó, Gencsen, a Temetõ utca 46 szám alatt. Utazás Személyszállítás Ausztria-Németország - ba/ból, kívánt címre kétnaponta. Telefon: Személyszállítás kívánt címre; Olaszország-Románia. Telefon: , Személyeket szállítok Magyarország- Ausztria-Németország irányába, háztól házig. Telefon: Egyéb Pénzügyi tanácsadót keresünk. Telefon: Keresem a kapcsolatot olyan személlyel, aki vastagbélmûtéten esett át. Telefon: (csütörtök- szombat- keddcsütörtök szombat). Hentest keresek december 8-i disznóvágásra, Szatmárnémetibe. Telefon: Idõs házaspár gondozására 45 év körüli hölgyet keresünk (elõny a hajtási!). Telefon: Lakodalmakra, keresztelõkre fényképezést, videózást vállalok, profi felszereléssel. Telefon: Vállalom mosógép, hûtõszekrény és más elektromos cikk javítását háznál, egyéves garancia. Telefon: , Hangulatos, minõségi, színvonalas élõzenét vagy gépzenét szolgáltatunk, bármilyen alkalomra. Telefon: Kútfúrást vállalunk, egy év garanciát biztosítunk. Telefon: , Háznál javítok minden márkájú színes televíziót olcsón, garanciát vállalok, kiszállás falura is. Telefon: Kõmûvesmunkát, házfelújítást és festést is vállalok. Telefon: , Háznál javítok színes televíziót, LCD-t garanciával, vidékre is kiszállok. Telefon: Háznál javítok színes televíziót, garanciával, vidékre is kiszállok. Telefon: Házépítést, külsõ és belsõ kõmûvesmunkákat vállalunk cégeknél és magánszemélyeknél is. Telefon: , Idõs, beteg gondozását vállalom a saját lakásomon, Mogyoróson (Mãriuº). Telefon: , Kútfúrás. Telefon: Vezetéstechnika-oktatás, kedvezményes áron, Nagy Lászlóval. Telefon: , Vállaljuk mosógépek javítását háznál, garanciával, kiszállás falura is. Telefon: Gyerekfelügyeletet vállalok Szatmáron. Telefon: Kétévesnél idõsebb gyermek felügyeletét vállalom, lehetõség szerint a 14-es, 15-ös vagy 16-os lakónegyedben élõ családnál. Telefon: Földet, homokot stb. szállítok házhoz, 2,5 köbméterig. Telefon: Fogsor (protézis) javítását vállalom. Telefon: , Tapasztalt kõmûves vállal falazást, vakolást, csempe- és padlócsemperakást, valamint különbözõ javításokat, reális áron. Telefon: Ácsmunkát vállalok (tetõ, terasz, csatornázás). Telefon: Homokot, kavicsot szállítok, kõmûves munkát vállalok A-tól Z-ig. Telefon: Beteggondozást, fõzést, takarítást, vasalást vagy gyerekfelügyeletet, egyszóval bármit elvállalok, kérem jelentkezzenek. Telefon: , Gépzene különbözõ rendezvényekre. Telefon: Fiatal pár vállalja idõs hölgy vagy úr gondozását (akár ágyban fekvõ betegét is), lakás ellenében. Telefon: Fiatal házaspár ház és kert gondozását vállalja ott lakás ellenében, falun. Telefon: Gyümölcsfametszést vállalok. Telefon: Háznál javítok hûtõszekrényt, garanciával. Telefon: Idõsgondozást vállalok Németországban. Elhalálozás Megemlékezés Telefon: Élõ fa kivágását és felaprítását vállaljuk láncfûrésszel, baltával. Telefon: Vállalok hangosítást különbözõ rendezvényekre, minõségi felszereléssel, amely igény esetén ki is bérelhetõ. Telefon: Álláshirdetés Lapterjesztõt keresünk Lázáriba. Telefon: Állásajánlat A színház technikai alapismeretekkel, ritmusérzékkel rendelkezõ munkatársat keres hangtechnikusi állás betöltésére. Amit kínálunk: tisztességes bérezés, csapatmunkára alkalmas feltételek, kielégítõ technikai felszereltség, rugalmas munkaidõ, betanulási lehetõség, jó munkaközösségi hangulat. Jelentkezni hétköznap 10 és 15 óra között a es telefonszámon lehet. Elhalálozás Balogh Katalin Szomorú szívvel búcsúzunk tõled drága REHN JOLIKÁNK. Nagyon szerettük, tiszteltük jóságodat, segíteni akarásodat, az elesettekért, szegényekért tett sok-sok munkádat. Betegen is jöttél, tetted, amit bírtál. Szerettünk, becsültünk, nehezen viselt betegséged elviselésében szeretetünkkel próbáltunk segíteni mást nem tehettünk. Nehezen nyugszunk bele, hogy örökre elvesztettünk, még sokáig várni fogjuk, hogy becsengess hozzánk, nagyon fáj, hogy még a koporsód mellé sem állhattunk, de imádkozunk a Jóistenhez, hogy legyen nyugodt örök pihenésed. A Máltaiaktól Magdi és Ildikó Kegyelettel és fájó szívvel emlékezünk arra a hat héttel ezelõtti szomorú napra, amikor a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa és dédnagyapa, id. BERTICI JÁNOS, volt mikolai lakos eltávozott szeretett családja körébõl. Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, / Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. / Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet, / Amit soha tõlünk senki el nem vehet. / Te a jóságodat két marokkal szórtad, / Önzetlenül adtál rossznak és jónak. / Mindig egy célod volt: a családodért élni, / Dolgozni és bennünket szeretni. / Szeretõ férj voltál, gondos jó apa és boldog nagyapa, / Emléked mindig velünk van. Ameddig élünk, nem feledünk. A bánatos család Szomorú szívvel emlékezünk arra a tizenegy évvel ezelõtti napra, amikor a szeretett férj, édesapa, nagyapa és após, BÛCS ADALBERT, volt mikolai lakos örökre eltávozott szerettei körébõl. Elmentem tõletek, nem tudtam búcsúzni, / Nem volt idõ arra, el kellett indulni. / Búcsúztam volna tõletek, de erõm nem engedett, / Így búcsú nélkül kellett elválnom tõletek. / A fejfa tövében édes a nyugalom, / Ott enyhül minden kín és fájdalom. / Drága szeretteim, õrizzétek meg emlékemet, / Úgy szerettem volna még élni köztetek, / De a sors kegyetlen volt, s ezt nem engedte meg nekem, / Küzdöttem, de erõm már nem engedett, / Drága szeretteim, Isten veletek. Emlékét örökké megõrzi a bánatos család.

12 12 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP november 14., szerda Több mint félezer zarándok Dackorszak játszma szülõ és gyermek között A Magyar Unitárius Egyház (MUE) és ifjúsági szervezete, az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) november 10-én, szombaton immár tizenötödik alkalommal szervezte meg a Dávid Ferenc emlékzarándoklatot. Különbözõ településekrõl több mint félezer zarándok kelt útra autóbusszal Dévára, Szatmárnémetibõl összesen heten vettek részt a rendezvényen. A hegy lábánál történt déli gyülekezés után a zarándokcsoportok felsétáltak a dévai várba, ahol 1579 novemberében Dávid Ferenc egyházalapító püspök vértanúságot szenvedett. A várbeli ünnepség alkalmi istentisztelettel kezdõdött, amelyet Bíró Attila kökösi lelkész tartott. Ünnepi beszédében kifejtette, hogy az évente egyszer megszervezett zarándoklaton túl újra és újra be kell járnunk azt az utat is, ami a bennünk lakozó Isten és emberibb önmagunk fele vezet. Az istentiszteletet követõ köszöntõ beszédek sorát Ft. Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök kezdte meg. Őt követte Debreczi János konzul, XX. Gellért Sándor vers- és prózamondó verseny Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács szatmári szervezete, a Szent-Györgyi Albert Társaság december 1-én rendezi meg a XX. Gellért Sándor vers- és prózamondó verseny megyei döntõjét a Szatmár megyei versmondók számára. Az országos versenyen való részvételre csak a megyei döntõ legjobbjai nyerhetnek jogosultságot. A verseny célja a népköltészet és az egyetemes magyar irodalom népszerûsítése különös tekintettel a Magyarország határain kívüli magyar irodalomra. A verseny kiemelt célja anyanyelvünk ápolása, a tiszta szép magyar beszéd iránti igény felébresztése, illetve ébrentartása. A versenyzõ élhet a pódiummûvészet ismert és kikísérletezendõ eszközeivel. Részvételi tudnivalók aki Magyarország kolozsvári fõkonzulátusának képviseletében köszöntötte a zarándokokat. A helyi önkormányzat nevében Pogocsán Ferdinánd osztotta meg ünnepi gondolatait. Az ünnepi beszédek sorát Fülöp Júlia, az ODFIE elnöke zárta, aki arra biztatta a jelenlevõket, hogy ne csak tudják, hanem értsék és éljék az egymással és Istennel való közösséget. A beszédeket követõen a Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karának hallgatói, illetve más egyetemeken tanuló diákok alkalmi várjátékot adtak elõ, majd fáklya- és gyertyagyújtás közben Dávid Ferenc emlékcellájában koszorúkat, virágokat és gyertyákat helyeztek el a jelenlevõk. Az idei zarándoklat egyik színfoltja a MUE és az ODFIE által meghirdetett rajzpályázat volt. Az én Déva váram tematikájú vetélkedõre Erdély különbözõ területeirõl mintegy 60 munka érkezett, amelyet a szervezõk a várba állítottak ki. A díjazásra a dévai sportiskolában került sor, ahol a nyertesek oklevélben és könyvjutalomban részesültek. A Gellért Sándor vers - és prózamondó verseny megyei döntõjén részt vehet minden mûkedvelõ, aki betöltötte 16. életévét. A versenyzõ december 1- ig elküldi az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács szatmárnémeti szervezetének címére jelentkezési lapját, az alábbi adatokkal: a versmondó neve, születési adatai, foglalkozása, pontos címe, telefonszáma, e-mai címe. A szervezõk kérik, mellékelje a bemutatásra szánt irodalmi mûvek címeit és a szerzõk nevét is. Egy-egy fellépés idõtartama nem haladhatja meg a 8 percet, de nem lehet kevesebb 2 percnél. Útiköltséget nem tudnak megtéríteni. Levélcím és elérhetõség: Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Szatmárnémeti, Vasile Lucaciu utca 18. szám, telefonszámok: , Veres-Kupán Enikõ: , A verseny irodalmi anyaga Egy szabadon választott vers vagy próza a Magyarország határain kívüli magyar irodalomból. Egy szabadon választott vers vagy próza az egyetemes magyar irodalomból, amelybe beletartozik úgy a Magyarország határai kívüli magyar irodalom, mint a népköltészet minden mûfaja. K. E. Napi menü Barátságos környezetben és kellemes hangulatban telnek kéthetente a szatmári baba-mama klub találkozói, ahol mindig valamilyen érdekes témával, kismamákat és leendõ anyukákat is érintõ problémák megvitatásával várják az érdeklõdõket. A találkozókra a legtöbb esetben egy az aktuális témában érintett szakembert is meghívnak. Tegnap délután 5 órai kezdettel a Korall Klinikán került sor a klub legutóbbi összejövetelére, amikor is a téma a konfliktuskezelés kisgyermek - korban, a hiszti és a dackorszak volt, amelyrõl Sãlãjan Kinczel Brigitta pszichológus, aktív kismama, a babamama klubok rendszeres látogatója tartott érdekes elõadást. A hiszti, az ellenkezés, a dac általában másfél éves korban jelentkezik elõször, de természetesen ez nagyban függ a gyermek természetétõl és a neveléstõl is. Az önállósuláshoz szükséges feltételeket minden esetben meg kell teremtenünk, így a különbözõ tevékenységekbe való részvételt, az öltözködésnél önállóan kiválasztott ruhadarabok felvételtét például semmiképpen sem szabad megakadályoznunk. Szabályok mégis kellenek, amelyeket maguk a szülõk állítanak fel, következetesen, legyen az lefekvés, étkezés vagy bármi magyarázta a pszichológus. A dacos korszakon így vagy úgy minden gyermek átesik, ez Márton napi mulatság Krasznamihályfalván A Kraszna menti település RMDSZ szervezete a református egyházközséggel és a községi könyvtárral karöltve hívta a kikapcsolódni vágyókat november 10-én arra a bálra, amelyet Márton nap alkalmából rendeztek a kultúrotthonban. Azt est ünnepi vacsorával kezdõdött, ahol Geréb Miklós polgármester köszöntötte a helybelieket és a vendégeket, majd Módi Attila lelkipásztor mesélt a Márton napi hagyományokról és azok kialakulásáról. Az asztalokról nem hiányozhatott a finom libasült és az új bor sem. Az eseményt megtisztelték jelenlétükkel a Szatmár megyei RMDSZ képviseletében Maskulik Csaba szenátorés Balogh Sándor parlamenti képviselõjelölt, akik ismertették választási programjukat és célkitûzéseiket. Ezután a táncé volt a fõszerep: Balogh Zoltán hajnalig húzta a talpalávalót. természetes folyamat, de nem mindegy, hogy a szülõk, hogyan is kezelik a dolgot. A legfontosabb, hogy nyugodtan kezeljünk minden ilyen megnyilvánulást. Nem engedékenyen, hogy inkább ráhagyjuk, csak ne hisztizzen, hiszen ezzel a lehetõ legrosszabbat érjük el: kialakul egy játszma szülõ és gyermek között, ami késõbb komoly problémákat is okozhat folytatta a szakember. A beszélgetés során a résztvevõknek lehetõségük volt kérdéseket is intézni a meghívotthoz, illetve egymás között is megbeszélhették tapasztalataikat és a bevált jó módszerek alkalmazását is, mármint ami a hisztit illeti. Kovács Eszter Moldvai csorba Borsófözelék Trandafir kolbásszal Képzõmûvészeti kiállítás A Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatal és a Szatmári Képzõmûvészek Egyesületének közös szervezésében november 15-én, csütörtökön 15 órától a Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatal Képzõmûvészeti Galériájában Deák János, Podolyák Vilmos és Þenþ Aurel alkotásaiból nyílik tárlat. A kiállítás megnyitóján közremûködnek a Szatmári Mûvészeti Iskola diákjai, Reha Dániel és Gnándt Erik, akik Csendes István tanítványai. A kiállítás december 19-ig lesz megtekinthetõ. A szervezõk minden érdeklõdõt szeretettel várnak, a belépés ingyenes.

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 39. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 39. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2013. 39. hét Erdély Magyarország Megtartották a Kárpát-medencei magyar felsőoktatási tanévnyitót Az Óbudai Egyetem és hat külhoni felsőoktatási intézmény, egymással videókonferenciával

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása http://fina-budapest2017.com/hu/hirek/319/sorsoltak-ime-a-vilagbajnoki-vizilabdatornak-csoportbeosztasa Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása 2017.02.24. 12:28 CET A budapesti

Részletesebben

Pályázati figyelő 2011. június

Pályázati figyelő 2011. június 1 A) Magyar pályázatok ot i mértéke NEFMI önkormányzati múzeumok támogatására Önkormányzatoknak, általuk fenntartott muzeális intézmények új, állandó kiállításaira, illetve Pest megyében és Budapesten

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS Neumayer Éva http://www.ofi.hu/sh45 A Zöld Óvoda céljai Fenntarthatóságra nevelés Környezettudatos szemlélet kialakítása Egészséges életmód Természettel való kapcsolat

Részletesebben

Forever Cup Dunaújvárosban

Forever Cup Dunaújvárosban Dunaújváros volt az egyik állomása a Forever Cupa selejtezőjének, melyet a Dunaújváros stadionban rendezett meg a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség. A kupára 16 csapat nevezett be, hogy megnyerje a dunaújvárosi

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM WWW.DGY.HU ADÓSZÁM: 18356076-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: 10400621-06201821-00000000 H-6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U. 16. H-1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A lakosság etnikai összetétele 30000 25000 20000 15000 Románok Magyarok Szászok 10000 5000 0 1910 1930 1948 2002 2011

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám Kedves Klaszter Tagok! Továbbra is korlátozott a pályázati lehetőségek száma, de a friss lehetőségekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat Az idei évben is megvalósul a figyelemfelhívó és ismerető programokkal színesített városi és megyei Közbiztonsági Rendezvénysorozat. Az alábbiakban összegezzük, milyen

Részletesebben

Tevékenységi beszámoló

Tevékenységi beszámoló Tevékenységi beszámoló 2012 Megvalósításaink, eredményeink Nyirő József Általános Iskola projekt befejezése (158.807 lej) Máréfalvi patak erdei út projekt (1.500. 000 EURO) Máréfalva kataszterének bővítése

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

ÉRENDRÉD KÖZSÉG 2015-ÖS ÉVI GAZDASÁGI-SZOCIÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

ÉRENDRÉD KÖZSÉG 2015-ÖS ÉVI GAZDASÁGI-SZOCIÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMJA ÉRENDRÉD KÖZSÉG Függelék az 4 / 2015-ös számú Helyi Tanácsi Határozathoz ÉRENDRÉD KÖZSÉG 2015-ÖS ÉVI GAZDASÁGI-SZOCIÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMJA Sorsz ám A finanszírozás forrásai program (és intézkedés)

Részletesebben

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS K INFORMATIKAI SZAKMAI BIZOTTSÁG 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Abajkovics Péter: Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, köszöntötte a e szavazásra. A bizottság

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 16. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 16. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2015. 16. hét Erdély Újraválasztották Kelemen Hunort az RMDSZ élére Újabb négy évre Kelemen Hunort választotta elnökévé az RMDSZ pénteken, a szövetség Kolozsváron tartott 12.

Részletesebben

Boundless World - Establishing an NGA Telecommunications Network between Békés Sub- Region and Bihor County HURO/1101/002/1.2.1. Webes megjelenések

Boundless World - Establishing an NGA Telecommunications Network between Békés Sub- Region and Bihor County HURO/1101/002/1.2.1. Webes megjelenések 1. http://www.beol.hu/bekes/gazdasag/elindult-a-bekesi-szuperhalozat-epitese-485861 Elindult a békési szuperhálózat építése 2013. február 26. 14:02 p. g. A nyitórendezvénnyel indították útjára kedden a

Részletesebben

Nem tagadjuk a változás szükségességét, de...

Nem tagadjuk a változás szükségességét, de... Dugódíjak külföldön London (Anglia) A londoni közgyűlés 2003-ban vezette be a behajtási díjat, amely hétköznapokon reggel 7 és este 6 óra között 10 fontba (mintegy 3600 forint) kerül. A díjfizetési kötelezettség

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

Konferencia és Vállalkozói Fórum

Konferencia és Vállalkozói Fórum Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Dr. Leszkó Róbert Ph.D., adjunktus igazságügyi gépjármű műszaki szakértő Konferencia és Vállalkozói Fórum Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2014. 52. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2014. 52. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2014. 52. hét Erdély Magyarország Stratégiai fontosságú a szakképzés Fel kell hívni a figyelmet, hogy a szakképző intézmények stratégiai fontosságúak, meg kell alapozni a magyar

Részletesebben

KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERV 2016. ÉV

KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERV 2016. ÉV ÖNKORMÁNYZAT MESZTENYŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ FALUHÁZ ERDEI ISKOLA 8716 MESZTENYŐ SZABADSÁ TÉR 6. TEL: 85/329-166, 30/408-9175 e-mail:honimesztegnyo@gmail.com MŰVELŐDÉSI HÁZ FALUHÁZ ERDEI ISKOLA KÖZMŰVELŐDÉSI

Részletesebben

A forrásbevonás politikai mintázata

A forrásbevonás politikai mintázata A forrásbevonás politikai mintázata avagy van-e színe, szaga az EU-s pénznek? Másodelemzés a Közpolitikai Intézet által készített tanulmányról a ROP és a KKFOP felhasználásáról (Fondurile Structurale de

Részletesebben

sorszám VERSENY-JOGÁSZ KÉRDŐÍV 2003. október

sorszám VERSENY-JOGÁSZ KÉRDŐÍV 2003. október sorszám VERSENY-JOGÁSZ KÉRDŐÍV 2003. október Kérdező aláírása:... igazolványszáma Jó napot kívánok. A TÁRKI munkatársa,. vagyok. A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából szeretnék néhány kérdést feltenni

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 10. szám 2010. október 28. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén:

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 11. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 11. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2013. 11. hét Erdély Tízezrek a marosvásárhelyi tüntetésen Marosvásárhelyen esőben kezdődött meg vasárnap délután a székely szabadság napja elnevezésű autonómiatüntetés, amelyen

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI

A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI 1. oldal A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI Brüsszeli terepszemle - Közbeszerzési politika és elvek az Európai Unióban: sikeres részvétel az uniós közbeszerzési piacon 2. oldal A Konsilo Kft. és

Részletesebben

A Székely Szabadság Napja március 10., Marosvásárhely

A Székely Szabadság Napja március 10., Marosvásárhely A Székely Szabadság Napja - 2016. március 10., Marosvásárhely 2016. 03. 04. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által működtetett Demokrácia-központok is részt vesznek a Marosvásárhelyen március 10-én megszervezésre

Részletesebben

A Pannon Lapok Társasága lapjai. 2011-ben

A Pannon Lapok Társasága lapjai. 2011-ben A Pannon Lapok Társasága lapjai 2011-ben Sajtópiaci pozícióink 1. Legolvasottabb megyei újságok A PLT lapjai 2011-ben is A 15 év feletti lakosság körében mért olvasottság eredménye megyénként, országos

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 31. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 31. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2015. 31. hét Erdély Ponta: Orbán bántó és provokáló alak Victor Ponta sértőnek nevezte a magyar miniszterelnök Romániával szemben tanúsított magatartását. A román kormányfő

Részletesebben

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai Kisújszállás Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának Szervezeti és Működési Szabályzata Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 113/2016. (IV. 28.) számú önkormányzati határozatával

Részletesebben

Az RMDSZ jelöltjei a kistermelõk érdekeit is felkarolják

Az RMDSZ jelöltjei a kistermelõk érdekeit is felkarolják Modernizálódik a katasztrófavédelmi kommunikációs rendszer A Szamos Sürgõsségi Helyzetek Felügyelõségén átadták azt a új kommunikációs rendszert, melynek segítségével pontosabban tudják nyomon követni

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 25. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 25. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2015. 25. hét Erdély Egyházi restitúció: jelentést sürget egy amerikai kongresszusi bizottság Az amerikai képviselőház költségvetési bizottsága egy módosító indítvánnyal beiktatta

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség NB III. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 2013-2014. évi indulási jogát eldöntő osztályozó mérkőzések versenykiírása 1. Az Osztályozó mérkőzések résztvevői A) A 2012-2013.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez 1. NAPIRENDI PONT A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23-i ülésére

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség ÉVI NEMZETKÖZI ILLETVE FÉRFI FELNŐTT NAGYPÁLYÁS NEMZETI BAJNOKSÁGOK ÉS KUPÁK VERSENYNAPTÁRA

Magyar Labdarúgó Szövetség ÉVI NEMZETKÖZI ILLETVE FÉRFI FELNŐTT NAGYPÁLYÁS NEMZETI BAJNOKSÁGOK ÉS KUPÁK VERSENYNAPTÁRA Magyar Labdarúgó Szövetség 2016-2017. ÉVI NEMZETKÖZI ILLETVE FÉRFI FELNŐTT NAGYPÁLYÁS NEMZETI BAJNOKSÁGOK ÉS KUPÁK VERSENYNAPTÁRA Határozat szám ELN-9/2016 (02.09.) Jóváhagyás 2016.02.09. Hatálybalépés

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Pályázat előkészítése és benyújtása az Európa a polgárokért testvérvárosi találkozók programra Az

Részletesebben

Székelyföld területi autonómiája

Székelyföld területi autonómiája Márton János Székelyföld területi autonómiája Koncepciók és esélyek 1. Bevezetõ A 2003-as év eseményei közel tízéves hallgatás után újra terítékre hozták a romániai magyar közösség autonómiájának kérdését.

Részletesebben

A TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ ELŐTÉRBE HELYEZÉSE AZ EMBERI ÉS AZ INTÉZMÉNYI ERŐFORRÁSOK RÉVÉN A KÖZÖSSÉGI ORVOSI ELLÁTÁSBAN

A TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ ELŐTÉRBE HELYEZÉSE AZ EMBERI ÉS AZ INTÉZMÉNYI ERŐFORRÁSOK RÉVÉN A KÖZÖSSÉGI ORVOSI ELLÁTÁSBAN KÖZEGESZSÉGÜGYI KÖZÖSSÉGI PROGRAM A TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ ELŐTÉRBE HELYEZÉSE AZ EMBERI ÉS AZ INTÉZMÉNYI ERŐFORRÁSOK RÉVÉN A KÖZÖSSÉGI ORVOSI ELLÁTÁSBAN A PROJEKT BEMUTATÁSA Az Erőforrások Fejlesztésének

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

MKKSZ. Az MKKSZ Országos Választmányának BESZÁMOLÓJA

MKKSZ. Az MKKSZ Országos Választmányának BESZÁMOLÓJA MKKSZ Az MKKSZ Országos Választmányának BESZÁMOLÓJA 4 Az MKKSZ Országos Választmányának beszámolója A Magyar Köztisztviselõk és Közalkalmazottak Szakszervezete Országos Választmányának beszámolója az MKKSZ

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

TÉKA ALAPÍTVÁNY. Szamosújvár

TÉKA ALAPÍTVÁNY. Szamosújvár TÉKA ALAPÍTVÁNY Szamosújvár KÜLDETÉS Alapítványunk küldetése az, hogy civil intézményes kereteket biztosítson és korszerűen megszervezze városunk és régiónk közművelődési és oktatási életét, hozzájáruljon

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól Beérkezett válaszok: () = minősítés nélküli szállodák 5 3* 9 4* 31 5* 3 Összesen:

Részletesebben

Ügyszám: 3400-1/2014/M J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Ügyszám: 3400-1/2014/M J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Ügyszám: 3400-1/2014/M J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2014. május 28-án,

Részletesebben

TisztaShow SZAKMAI NAP. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon. Budapest, október

TisztaShow SZAKMAI NAP. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon. Budapest, október TisztaShow SZAKMAI NAP Budapest, 2016. október 21-22. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon Barta Géza Róbert ügyvezető Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. Csak egy módon indulhatunk

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon

Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon 2014. 09. 01. A gyülekezetek segítése a cél Szórványgondozó lelkipásztorok gyűltek össze szeptember 1-én Algyógyon, hogy a szórványgyülekezetek

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Budapest, 2010. december 23. Ára: 3970 Ft 16. szám A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 2002. december Felhívjuk Tisztelt Elõfizetõink figyelmét, hogy 2011. január 1-jétõl a Pénzügyi Közlöny

Részletesebben

Meg kell õrizni. a nyugdíjak reálértékét!

Meg kell õrizni. a nyugdíjak reálértékét! V I Z I V Á R O S t V Á R t K R I S Z T I N A V Á R O S t N A P H E G Y t T A B Á N t G E L L É R T H E G Y A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI Ö NKORMÁNYZAT LAPJA l WWW. BUDAVAR. HU l Országgyûlési Meg kell

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött.

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött. SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 2014 JANUÁR 15. Kalocsa Városa ismét elnyert pályázattal büszkélkedhet. Ezúttal az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 41 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

Jegyzıkönyv A ELTE BTK HÖK Küldöttgyőlésének ülése

Jegyzıkönyv A ELTE BTK HÖK Küldöttgyőlésének ülése Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Eötvös Loránd University Faculty of Humanities Students' Union Ellenırzı Bizottság 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A H-1088 Budapest,

Részletesebben

Szándéknyilatkozat A SEESARI Vasút Megújításáért Dél-kelet Európai Szövetség megalapításáról

Szándéknyilatkozat A SEESARI Vasút Megújításáért Dél-kelet Európai Szövetség megalapításáról SEESARI Szándéknyilatkozat Szándéknyilatkozat A SEESARI Vasút Megújításáért Dél-kelet Európai Szövetség megalapításáról 1. Cikkely A SEESARI SZÁNDÉKA ÉS CÉLJA A SEESARI szándéka és célja a közlekedési

Részletesebben

Építési Piaci Prognó zis 2017.

Építési Piaci Prognó zis 2017. Építési Piaci Prognó zis 2017. Világgazdaság Nemsokára az eddigi egymilliárd helyett három milliárd ember fog fejlett országban élni. Az lenne a csoda, ha egy ilyen folyamat nem járna megrázkódtatásokkal.

Részletesebben

Parlamenti választások Romániában

Parlamenti választások Romániában Parlamenti választások Romániában Romániában 216. december 11-én rendezték meg a parlamenti választásokat, amelyet ezúttal nagyrészt visszatérve a 28 előtti szabályozáshoz megyei listás, arányos rendszerben

Részletesebben

A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2009. évi programjai

A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2009. évi programjai A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2009. évi programjai 2009. január 12. Közreműködtünk a Don-kanyarban elesett katonák, hősök és áldozatok emlékére szervezett megemlékezés megszervezésében

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

/2015. J E GYZŐ KÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének március 26-ai rendkívüli üléséről.

/2015. J E GYZŐ KÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének március 26-ai rendkívüli üléséről. 40284-5/2015. J E GYZŐ KÖNYV Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2015. március 26-ai rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Dr. Fodor Tamás polgármester:

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK május 16-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK

N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK május 16-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. május 16-ai ny i l v á n o s ülésének Szám: 78-7 /2012. Tartalom: j e g y z ő k ö n y v e KÓD HATÁROZATOK 25/2012.(V.16.) határozat

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk!

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! 2016. Húsvét Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! A TARTALOMBÓL Bemutatkozik az új számvevő - széki elnök Egyházmegyei hittanverseny A hitoktatásról általában Konfirmáció

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

2014. évi Betegelégedettségi vizsgálat kiértékelése Sürgősségi Betegellátó Osztály (feldolgozott kérdőívek száma: 88 db) Átlagéletkor 47,61 év

2014. évi Betegelégedettségi vizsgálat kiértékelése Sürgősségi Betegellátó Osztály (feldolgozott kérdőívek száma: 88 db) Átlagéletkor 47,61 év MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT Nyt. szám: 2014. évi Betegelégedettségi vizsgálat kiértékelése Sürgősségi Betegellátó Osztály (feldolgozott kérdőívek száma: 88 db) sz. példány 1. Az Ön neme 1. férfi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.szeptember 29-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.szeptember 29-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.szeptember 29-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Echbauerné

Részletesebben

Pénzügyi beszámoló 2010.

Pénzügyi beszámoló 2010. Pénzügyi beszámoló 2010. BEVÉTELEK Egyesületi bevételek 588.504 Pályázatok, egyéb támogatások 120.000 Magánszemélyek támogatása 294.640 Önkormányzati működési támogatás 1,972.468 2011. év terhére előleg

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

Märcz Tamás: A világbajnokságon nem ismerünk majd lehetetlent

Märcz Tamás: A világbajnokságon nem ismerünk majd lehetetlent https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/235/marcz-tamas-a-vilagbajnoksagon-nem-ismerunk-majd-lehetetlent Märcz Tamás: A világbajnokságon nem ismerünk majd lehetetlent 2016.12.25. 09:40 CET Sydney olimpiai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

A KRITéR projekt nyitórendezvénye

A KRITéR projekt nyitórendezvénye A KRITéR projekt nyitórendezvénye Tove Skarstein A Norvég Királyság budapesti nagykövete 2015. június 1. Tisztelettel köszöntöm a Projektpartnereket, a REC munkatársait és a kedves vendégeket! Nagy öröm

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

15 napirend a közgyűlésen

15 napirend a közgyűlésen 15 napirend a közgyűlésen 2013.08.29. Üléseztek Nyíregyháza képviselői. A közgyűlésen 15 napirendet tárgyaltak a nyílt ülésen, többek közt elfogadták az Etikai Kódexet és az önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

(Második Makfalvi Felhívás)

(Második Makfalvi Felhívás) (Második Makfalvi Felhívás) Makfalva, Cséje, Hármasfalu, Székelyabod, Szolokma népének népszavazáson kifejezett akaratára alapozva, Makfalva Székely Tanácsa megalakulása óta másodszor fordul felhívással

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

REKLÁMAJÁNLAT. Az Alba Fehérvár NB I-es férfi kosárlabda csapata Székesfehérvár egyik legrégebbi, s egyben legsikeresebb, legnépszerűbb együttese.

REKLÁMAJÁNLAT. Az Alba Fehérvár NB I-es férfi kosárlabda csapata Székesfehérvár egyik legrégebbi, s egyben legsikeresebb, legnépszerűbb együttese. REKLÁMAJÁNLAT Az Alba Fehérvár NB I-es férfi kosárlabda csapata Székesfehérvár egyik legrégebbi, s egyben legsikeresebb, legnépszerűbb együttese. A csapat négyszeres magyar bajnok, háromszoros Magyar Kupa

Részletesebben