VIGYÁZAT VIGYÁZAT. A javítások elvégzése elıtt válassza le az elektromos hálózatról a készüléket.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VIGYÁZAT VIGYÁZAT. A javítások elvégzése elıtt válassza le az elektromos hálózatról a készüléket."

Átírás

1 VIGYÁZAT A javítások elvégzése elıtt válassza le az elektromos hálózatról a készüléket. Az eszköz kizárólag beltéri használatra készült. A Line 1 és Line 2 telefon csatlakozókat tilos kültéri vezetékhez kötni. VIGYÁZAT A megbízható mőködés, és a túlmelegedés elkerülése érdekében, biztosítsa a modem megfelelı szellızését, és tartsa távol a hıforrásoktól. Ne helyezze főtıtestek, vagy más hıt kibocsátó készülékek közelébe. Biztosítsa a szabad levegıáramlást a Wi-Fi EMTA eszköz (Wireless Voice Gateway) és annak hálózati adaptere körül. Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a mőködésképtelen elektronikus készülék nem helyezhetı el a háztartási hulladék közé; azt külön kell győjteni. Az Európai Unió által bevezetett speciális begyőjtı és újrahasznosítási rendszerért a gyártók a felelısek. Ez a készülék kiváló minıségő anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újra feldolgozhatóak és újrahasznosíthatóak. Az elektromos és elektronikus készülékek olyan alkatrészeket tartalmaznak, amelyek szükségesek azok mőködéséhez, ha nem megfelelıen kezelik vagy selejtezik ıket, környezetvédelmi és egészségügyi veszélyt jelenthetnek. Ennek megfelelıen kérjük, ne dobja ki mőködésképtelen készülékét a háztartási hulladékok közé. Ha Ön a készülék tulajdonosa, helyezze el egy helyi győjtıponton, vagy hagyja a kereskedınél, amikor új készüléket vásárol. - Ha Ön üzleti felhasználó, kérjük járjon el a beszállító utasításainak megfelelıen. - Ha a készüléket bérli, vagy azt Önre bízták, kérjük vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával. Segítsen környezetünk védelmében! 1 / 80

2 Biztonsági utasítások NE FELEDJE, A BIZTONSÁG MINDENEKELİTT A készülék biztonságos használata: Az Ön kábelmodemét a biztonsági elıírásoknak megfelelın tervezték és gyártották, ugyanakkor Önnek karban kell tartania ahhoz, hogy biztonságosan és megfelelıen mőködjön. Mindenképpen olvassa végig ezt a füzetet, különös figyelmet szentelve az alábbi biztonsági utasításoknak. Ha bármilyen kételye merülne fel a modem telepítésével, használatával vagy biztonságosságával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a kereskedıvel. Az áramütés veszélyének elkerülése Minden esetben válassza le az elektromos hálózatról a kábelmodemet, ha azt bármilyen más készülékhez csatlakoztatja (vagy lecsatlakoztatja azokról). Ne feledje, a 230 V feszültségő váltóáram súlyos, vagy halálos áramütést okozhat. Soha ne távolítsa el a kábelmodem burkolatát. Ha a kábelmodem meghibásodna, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal a javítással kapcsolatban. Ne engedje senkinek, hogy bármilyen tárgyat bedugjon a készülékházon található lyukakba, kártyahelyekbe, vagy bármilyen más nyílásba. Ne takarja el a kábelmodem szellızınyílásait, és soha ne helyezze azt puha bútorokra vagy kárpitra. Ne tegyen semmit a kábelmodemre, ami ráfolyhat vagy rácsöpöghet (pl. meggyújtott gyertya vagy folyadékot tartalmazó edény). A kábelmodemre semmi ne folyjon vagy fröccsenjen rá. Ha a kábelmodembe folyadék jut, vagy bármilyen tárgy kerül bele, azonnal húzza ki az elektromos hálózatból és vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. Ne tárolja a kábelmodemet nagyon meleg, hideg vagy párás körülmények között. A kábelmodem mőködésének ideális körülményei a következık: 40 C-nál alacsonyabb hımérséklet és 75 %-nál alacsonyabb páratartalom. Javasoljuk, hogy viharban válassza le a kábelmodemet az elektromos hálózatról és az RF hálózatról. Az aljzatok elérhetı helyen legyenek, hogy gyorsan ki tudja húzni a készüléket. Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz A kábelmodem 230 V feszültségő váltóáramú hálózaton használható. Ha bármilyen kérdése lenne a hálózati ellátással, csatlakozódugóval vagy a csatlakoztatással kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. Csak a dekóderhez tartozó hálózati adaptert használja. Az optimális teljesítmény biztosítása A kábelmodem körül hagyjon 7 10 cm helyet, így biztosíthatja annak megfelelı szellızését. Tartson 20cm távolságot a felhasználó és a Kábel Modem között Ne tárolja a kábelmodemet az oldalán (hacsak ez nem megengedett) A kábelmodem tisztításához száraz, tiszta és puha kendıt használjon, ne használjon tisztítószereket vagy oldószereket. Rendszeresen tisztítsa a szellızınyílásokat. 2 / 80

3 FİBB MŐSZAKI ADATOK Általános Hálózati feszültség Átlagos teljesítményfelvétel Méretek (SZÉ x MA x MÉ) 230 VAC Max. 18 W Üzemi hımérséklettartomány 0 40 C Tárolási hımérséklettartomány C AC adapter (vagy csatlakozó) típusa 220 mm x 166,7 mm x 43 mm 18W 12VDC/1,5A adapter Csatlakozók Elektromos hálózati csatlakozó Kábelbemenet USB bemenet Telefoncsatlakozók Ethernet csatlakozók 12V/1,5A 1db koaxiális kábelcsatlakozó 1 db USB 2.0 csatlakozó 2 db RJ11 4 db RJ-45 Ez az eszközön található szimbólum tanúsítja, hogy ez a termék megfelel a biztonságról, távközlı végberendezésekrıl, elektromágneses kompatibilitásról és az energiával kapcsolatos termékekrıl szóló 1999/5/EK és 2009/125/EK európai irányelveknek és kövesse az Európai Irányelveket: RoHS2 2011/65/EU. A háromszögben található villám szimbólum arra hívja fel a felhasználó figyelmét, hogy a termék burkolatán belül szigeteletlen veszélyes feszültség található, amely veszélyt jelenthet a felhasználó egészségére. A háromszögben található felkiáltójel arra hívja fel a felhasználó figyelmét, hogy a termékhez tartozó irodalom fontos kezelési és karbantartási (javítási) utasításokat tartalmaz. A CE Egyezıségi nyilatkozat a következı website-on található: 3 / 80

4 1. fejezet: Csatlakoztatás és beállítás... 7 A Wi-Fi EMTA bekapcsolása... 7 Bevezetés... 7 A Wi-Fi EMTA tulajdonságai... 7 Mit tartalmaz a CD lemez... 8 Hardverkövetelmények... 8 A vezeték nélküli kábelmodem áttekintése... 9 Elılapi panel... 9 Hátsó panel Rögzítés falra Az eszközök közötti kapcsolat Mire képes a modem Mi szükséges a modem mőködéséhez Vegye fel a kapcsolatot a kábelszolgáltatóval A vezeték nélküli kábelmodem csatlakoztatása egy számítógéphez A kábel-tv vezetékének csatlakoztatása a vezeték nélküli kábelmodemhez Csatlakoztatás az Ethernet interfészhez Telefon vagy Fax csatlakoztatása fejezet: WEB konfiguráció A Webes konfiguráció elérése A Webes kezelıfelület felépítése Állapot Status weboldal csoport Rendszer Kapcsolat/Általános Kapcsolat/Felfelé irányuló Kapcsolat/Lefelé irányuló MTA/Állapot Diagnosztika/Ping Diagnosztika/ Útvonal nyomon követése Általános Basic weboldal csoport Internet / 80

5 2. Helyi hálózat DHCP-ügyféleszközök Speciális Advanced weboldal csoport Opciók IP-szőrık MAC-szőrık Portszőrık Porttovábbítás Portfigyelés DMZ-állomás Tőzfal Szülıi Felügyelet Parental Control weboldal csoport Eszközszabályok Általános beállítások Webhelyszőrık Idıpontszőrık Vezeték nélküli Wireless weboldal csoport GHz\Vevıegység GHz\Biztonság GHz\Speciális GHz\Hozzáférés-vezérlı GHz\WPS GHz\Vevıegység GHz\Biztonság GHz\Speciális GHz\Hozzáférés-vezérlı GHz\WPS USB USB weboldal csoport Megosztott USB eszközök Jóváhagyott USB-eszközök Tárolás általános beállításai / 80

6 4. Tárolás speciális beállításai Médiakiszolgáló Rendszer System weboldal csoport Jelszó Biztonsági másolat készítése és visszaállítás\biztonsági másolat készítése Biztonsági másolat készítése és visszaállítás\visszaállítás Biztonsági másolat készítése és visszaállítás\alapértelmezett gyári beállítások Napló\Syslog Napló\Helyi napló fejezet: Hálózatok Kommunikáció Kommunikáció típusa Kábelmodem (CM) rész Hálózati rész Három hálózati üzemmód Kábelmodem (CM) Üzemmód Router (RG) Üzemmód fejezet: További információk Gyakran ismételt kérdések Általános hibaelhárítás Szervizzel kapcsolatos információk Szójegyzék / 80

7 1. FEJEZET: CSATLAKOZTATÁS ÉS BEÁLLÍTÁS A Wi-Fi EMTA bekapcsolása A vezeték nélküli kábelmodem telepítése után (és minden esetben, amikor leválasztotta majd újra csatlakoztatta azt az elektromos hálózathoz), néhány lépést el kell végeznie, mielıtt használatba venné. Minden egyes lépés során különbözı ritmusban villognak a modem elején található jelzıfények. Ha az elsı panelen egyik LED sem világít, ellenırizze a hálózati adaptert, dugja be a tápellátás vezetékét és csatlakoztassa megfelelıen a kábelmodemhez. Megjegyzés: Az indítási folyamat megkezdése elıtt az összes visszajelzı felvillan. Ha a DS és az US LED egyszerre villog, az azt jelenti, hogy a vezeték nélküli kábelmodem automatikus szoftverfrissítést végez. Kérjük várja meg, míg a villogás abbamarad. Ezen folyamat alatt ne indítsa újra vagy húzza ki az elektromos hálózatból a vezeték nélküli kábelmodemet. Bevezetés A Wi-Fi EMTA tulajdonságai Teljes sávszélességő eszköz Alacsonyabb energiafogyasztás a fejlett energiagazdálkodásnak köszönhetıen. Fejlett processzor architektúra. Cable Europe Labs Euro-DOCSIS 1.0/1.1/2,0/3.0 minısítés. Euro-PacketCable 1.0/1.5 minısítés. Multiple Provisioning mode támogatás. Szabványos RJ-45 10/100/1000BaseT Ethernet csatlakozó auto-negotiation és MDIX funkcióval. RJ-11 FXS (Foreign Exchange Station) port IP analóg telefon csatlakozóhoz. Egyidejő hang és adatkommunikáció. Visszhang kioltás. Szünetdetektálás (VAD). DTMF érzékelés és generálás. Kellemes hang generálása (CNG). V.90 fax és modemszolgáltatások támogatása. SNMP hálózatkezelés támogatás a/b/g/n támogatás, 20/40 MHz sávszélességen. Weboldalak és magán DHCP szerver támogatása státuszfigyeléshez. A kábelszolgáltatója vagy internetszolgáltatója által választott konfigurációnak megfelelıen, elıfordulhat, hogy az útmutatóban felsorolt szolgáltatások közül néhány nem érhetı el az Ön számára. 7 / 80

8 Mit tartalmaz a CD lemez Helyezze a vezeték nélküli kábelmodem CD-lemezét a CD-meghajtóba a hibaelhárítással kapcsolatos tanácsokhoz, a belsı diagnosztikához és más fontos információkhoz való hozzáférés érdekében. A CD-lemez tartalma: Jelen kezelési útmutató másolata más nyelveken (PDF formátumban) Adobe Acrobat Reader Ezzel az alkalmazással nyithat meg PDF állományokat, amennyiben még nincs erre megfelelı alkalmazása Hivatkozások a Technicolor weboldalára Az Euro-DOCSIS és a Euro-PacketCable a Cable Television Laboratories Inc védjegyei. Hardverkövetelmények A Vezeték nélküli kábelmodem optimális mőködéséhez számítógépének a következı minimális rendszerkövetelményeknek kell megfelelnie (az egyes kábelszolgáltatók minimális rendszerkövetelményei eltérhetnek ettıl): IBM PC KOMPATIBILIS SZÁMÍTÓGÉP MACINTOSH** Processzor Pentium (javasolt) PowerPC vagy újabb Rendszermemória 16MB (32MB javasolt) 24MB (32MB javasolt) Operációs rendszer Windows* NT / 2000 / Me / XP / Vista / Windows 7, Linux Mac OS** vagy újabb Videó VGA vagy jobb (SVGA ajánlott) VGA vagy (beépített SVGA ajánlott) CD-ROM meghajtó Szükséges Szükséges Ethernet 10BaseT, 100BaseT vagy 1000BaseT 10BaseT, 100BaseT vagy 1000BaseT Az Ethernet kártya lehetıvé teszi, hogy számítógépe adatokat küldjön az internetre vagy adatokat fogadjon onnan. Az Ethernet kártyát be kell szerelni a számítógépbe és annak szoftverét telepíteni kell. Szüksége lesz egy szabványos Ethernet kábelre is, hogy az Ethernet kártyát csatlakoztassa a vezeték nélküli kábelmodemhez. Szoftver TCP/IP hálózati protokoll minden számítógéphez * Windows a Microsoft Corporation védjegye. **A Macintosh és a Mac OS az Apple Computer, Inc bejegyzett védjegyei. Microsoft Internet Explorer 4.0 vagy újabb vagy Netscape Navigator 4.0 vagy újabb. 8 / 80

9 A vezeték nélküli kábelmodem áttekintése Elılapi panel 1-1. ábra - Elılapi panel A következı ábrán az elılapi panel látható: Power - A tápellátás állapotát jelzi. DS - Azt jelzi, hogy a kábelmodem adatokat tölt le a hálózatról (letöltési forgalom). US - Azt jelzi, hogy a kábelmodem adatokat tölt fel a hálózatra (feltöltési forgalom). Online - A kapcsolódás állapotát jelzi. Ha nem érzékelhetı kapcsolat, akkor nem világít, ha a modem sikeresen kapcsolódott a hálózathoz és az adatátvitel lehetséges, akkor folyamatosan világít. Eth. - Az Ethernet portok állapota. Wireless - A vezeték nélküli hálózat mőködésének állapotát jelzi. Tel - A Phone 1 (telefon 1) és Phone 2 (telefon 2) állapotát jelzi. 9 / 80

10 Az elsı panel LED üzenetek jelentését az alábbi táblázatban találja (balról jobbra): BE = a LED világít, KI = a LED nem világít, VILLOGÁS= a LED villog. TC7200.U Power Indítási folyamat DOCSIS Indítási folyamat Csatornaössz ekötés (Channel Bonding) során MTA inicializációja CPE folyamat DS Internet US Online BE BE BE BE BE BE BE BE BE 0,25 másodperc VILLO G VILLO G BE BE BE VILLO G BE 1 másodperc Eth. Wireless Phone 1 Phone 2 Leírás BE X BE BE Bekapcsoláskor 0,25 másodpercig VILLOG X X X X X X X X KI KI X X X X VILLO G KI X X X X BE BE BE VILLOG X X X X A bekapcsolástól, a rendszer inicializációjának befejezéséig A rendszer inicializációjának befejezésétől a letöltési (DS) adatok beolvasásáig A DS adatok beolvasása és a szinkronizálás során A szinkronizálás befejezésétől, az UCD vételén át, a ranging befejezéséig DHCP, konfigurációs fájl letöltése, regisztráció, és a Baseline Privacy inicializációja során DHCP státusz: 1 mp BE és 1 mp KI, TFTP státusz: 0,25 mp BE és 0,25 mp KI, BE BE BE BE X X X X Működik (NACO=BE) BE VILLO G VILLOG VILLO G VILLO G VILLO G KI X X X X Működik (NACO=KI) VILLOG VILLOG X X X X X X X KI X X X KI X X X X X X X VILLOG VILLO G VILLO G VILLOG VILLOG X X X BE BE BE BE X X VILLOG KI MTA DHCP Az összes DS (letöltési adatfolyam) és US (feltöltési adatfolyam) regisztrációja A LED-ek egymás után felvillannak (balról-jobbra) legalább 3 másodpercen keresztül 1 4 letöltési adatfolyam (DS) esetén az 1 4 LED-ek világítanak 5 8 letöltési adatfolyam (DS) esetén az 1 4 LED-ek villognak Időtartam: 3 másodperc BE BE BE BE X X KI VILLOG MTA SNMP/TFTP 1 4 feltöltési adatfolyam (US) esetén az 1 4 LED-ek világítanak Az összes DS (letöltési adatfolyam) és US (feltöltési adatfolyam) regisztrációja A LED-ek egymás után felvillannak (balról-jobbra). BE BE BE BE X X BE BE RSIP NCS-hez/SIP regisztráció BE X X X KI BE VILLOG KI BE VILLOG X X Nincs Ethernet/vezeték nélküli kapcsolat Ethernet/vezeték nélküli kapcsolat TX/RX Ethernet / vezeték nélküli 10 / 80

11 forgalom MTA folyamat Szoftver letöltése folyamat BE BE BE Mindkét volna bontva BE VILLOG BE Tel1 vonal foglalt, Tel2 vonal bontva <Kábelmodem normál működése> BE BE VILLOG Tel1 vonal bontva Tel2 vonal foglalt BE BE VILLO G VILLO G BE X X X X VILLOG VILLOG Mindkét vonal foglalt Szoftverletöltés és a FLASH memória frissítése során 1-1. táblázat LED-ek jelentése Hátsó panel 1-2. ábra Hátsó panel Csatlakozó Fıkapcsoló Tápellátás csatlakozó Kábel Reset USB aljzat Ethernet Telefon1/ Telefon 2 Leírás A kábelmodem ki- és bekapcsolása. DC12V Csatlakozó. Csatlakozó a kábelhálózathoz. A modem újraindításához, a modem gyári állapotra visszaállításához tartsa nyomva 5 másodpercig. USB 2.0 csatlakozó 4 Gigabit Ethernet csatlakozó, RJ-45 csatlakozó. 2 RJ11 telefoncsatlakozó táblázat Hátsó panel A Wi-Fi és WPS funkció az oldalsó panelen 1-3. ábra Oldalsó panel WPS A Wi-Fi és a WPS funkciót kapcsolja ki és be. 11 / 80

12 WPS: Wi-Fi Protected Setup TM. Biztonságos kapcsolat létesíthetı egy másik Wi-Fi képes eszközzel (például számítógéppel), WPS protokoll használatával. Ha hosszan (legalább 2 másodpercig) nyomva tartja a gombot, akkor csatlakoztathatja a modemet egy számítógéphez vagy másik készülékhez. Miután a kapcsolat létrejött, röviden nyomja meg a gombot a Wi-Fi ki- és bekapcsolásához. Rögzítés falra Ebbıl a részbıl megtudhatja, hogyan szerelheti a falra a vezeték nélküli kábelmodemet. Az adapteren két, falra szereléshez használható rögzítési pont található. Az adapter két csavarral rögzíthetı. Ehhez a következıkre lesz szüksége: 14. ábra Rögzítés falra 1. A sima, egyenletes felülető száraz és erıs falba fúrjon két lyukat a csavaroknak, egymástól 101,6 mm-re. 2. Csavarja be a csavarokat a falba úgy, hogy azok feje 3 milliméterre kiálljanak a falból. 3. Távolítson el mindent a készülék csatlakozóiból, és helyezze azt a csavarok feje fölé. Amikor megfelelıen illeszkedik, óvatosan nyomja a készüléket lefelé a rögzítéshez. 12 / 80

13 Az eszközök közötti kapcsolat Az ábrán egy olyan kábeltársaság rendszere látható, amely DOCSIS/Euro-DOCSIS és PacketCable/Euro- PacketCable szabványú hang/adat funkciókat nyújt. Mire képes a modem 1-5. ábra Csatlakozások áttekintése A vezeték nélküli kábelmodem nagysebességő internetkapcsolatot biztosít, ugyanakkor minıségi telefonos és fax/modem funkciókat is elérhetıvé tesz lakossági, üzleti, oktatásban dolgozó elıfizetıknek nyilvános és magánhálózatokon keresztül, egy meglévı CATV infrastruktúrán keresztül. Képes együttmőködni PacketCable szabványú erısítı fejállomásokkal és IP-alapú hangkommunikációt biztosít. Az IP-forgalom létrejöhet a vezeték nélküli kábelmodem és DOCSIS/Euro-DOCSIS szabványú erısítı fejállomások között. Az adatbiztonsági funkciók védik a kimenı és a bejövı adatforgalmat is. Mi szükséges a modem mőködéséhez A megfelelı kábelszolgáltató: Gyızıdjön meg arról, hogy a kábelszolgáltató által használt technológiák megfelelnek az elfogadott DOCSIS/Euro-DOCS és PacketCable/Euro-PacketCable szabványoknak. Internet/telefon szolgáltató (ISP/TSP): Az ISP egy átjáró az Ön internetezéshez alkalmas eszköze és az internet között, melynek segítségével elérheti az internet World Wide Web (WWW) tartalmait. A TSP telefonos elérést biztosít más modemek vagy más telefonos szolgáltatások irányába, a vezetékes telefonhálózaton (PSTN) keresztül. Vegye fel a kapcsolatot a kábelszolgáltatóval, így meggyızıdhet arról, hogy minden rendelkezésére áll-e a kezdéshez. A szolgáltató megtudja mondani, hogy kell-e bármilyen speciális szoftvert telepítenie, vagy 13 / 80

14 szükséges-e bármilyen beállításokat végeznie számítógépén ahhoz, hogy a kábeles internet szolgáltatást használni tudja. Vegye fel a kapcsolatot a kábelszolgáltatóval. A kábelmodem használata elıtt fel kell vennie a kapcsolatot a kábeltársasággal, hogy létrehozzon egy internetes fiókot. A következı információkat készítse elı (ezeket megtalálja a modemre ragasztott matricán): A sorozatszám (serial number) A típusszám (model number) A kábelmodem (CM) MAC-címe A terminál adapter (EMTA) MAC-címe Biztonsági információk: SSID, Titkosító kulcs / jelszó (alapértelmezetten WPA2-PSK), csatornaszám. A gyári értékeket a modem aljára ragasztott matricán találja. Kérjük, tudakolja meg a következıket a kábeltársaságtól Az otthoni kábelhálózata támogatja-e a DOCSIS/Euro-DOCSIS szabványú kétirányú modemelérést. Internetes fiókjának beállítása megtörtént-e Van-e a modemnek megfelelı kábelcsatlakozó a számítógépe közelében. Megjegyzés: Fontos, hogy a modem mindig csatlakoztatva legyen az elektromos hálózathoz. Ha a modem csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz, akkor Önnek folyamatosan van internetelérése. Így bármikor használhatja, amikor csak szüksége van rá. Fontos információ Új Koax átadási pont létrehozása elıtt mindig egyeztessen a kábeltársasággal. Soha ne próbáljon semmilyen vezetéket átalakítani, mielıtt felvenné a kapcsolatot a kábeltársasággal. Ellenırizze a következıket a vezeték nélküli kábelmodemen. Ha csatlakoztatja az elektromos hálózathoz, a Power LED-nek világítania kell. A vezeték nélküli kábelmodem csatlakoztatása egy számítógéphez Az útmutató ezen részébıl megtudhatja, hogyan csatlakoztathatja a vezeték nélküli kábelmodemet a számítógép Ethernet csatlakozójához, és hogyan telepítheti a szükséges szoftvereket. A kábelmodem csatlakoztatásának módját megtekintheti az 1-5. ábrán. 14 / 80

15 A kábel-tv vezetékének csatlakoztatása a vezeték nélküli kábelmodemhez. 1. Keresse meg a kábel-tv vezetékét. Három módon találhatja meg: a. Közvetlenül a TV-hez, a kábel-tv konverteréhez vagy videóhoz van csatlakoztatva. A vezeték egy bemenethez van csatlakoztatva melynek neve IN, CABLE IN, CATV, CATV IN, stb. b. A falra szerelt kábelcsatlakozóhoz van csatlakoztatva. c. Egy főtıtest alól, vagy más helyrıl lóg ki. Az 1-6. ábrán láthat egy példát a vezetékek elrendezésére. Megjegyzés: Az optimális teljesítmény érdekében, a vezeték nélküli kábelmodemet a kábelbelépési pontjához a lehető legközelebb csatlakoztassa. Az elosztó legalább 1 GHz-es legyen ábra Általános otthoni vezetékelrendezés 15 / 80

16 Csatlakoztatás az Ethernet interfészhez. Kövesse a következı lépéseket a helyes telepítéshez. Csatlakoztassa a koaxiális kábelt a fali kábelcsatlakozóhoz, majd a másik végét a modem kábelcsatlakozójához. Megjegyzés: A modem gyors regisztrációjának érdekében, a koaxiális kábelt még azelıtt csatlakoztassa a modemhez, mielıtt bekapcsolná azt. A modem bekapcsolásához csatlakoztassa a tápkábelt a modemhez, ezt követıen a kábel villás végét dugja be az elektromos hálózati aljzatba, majd nyomja meg a Power (Bekapcsolás) gombot. Megjegyzés: Csak a modemhez tartozó hálózati adaptert használja. Ha másik hálózati adaptert használ, azzal károsíthatja a készüléket, és a garancia érvényét veszti. Csatlakoztasson egy Ethernet kábelt (a közvetlen csatlakoztatást lásd alább) a számítógép hátoldalán található Ethernet csatlakozóhoz, a másik végét pedig a modem ETHERNET csatlakozójához. A modem megkeresi a megfelelı jelet a kábeltelevíziós hálózaton, és önállóan elvégzi a kezdeti regisztrációs folyamatot. Amikor az ONLINE LED zölden világít, a modem kész az adatátvitelre. Megjegyzés: a modem hátoldalon található reset gomb elsısorban karbantartásra használható ábra A modem csatlakoztatása 16 / 80

17 Telefon vagy Fax csatlakoztatása Megfelelı csatlakoztatás után a legtöbb telefonkészülék ugyanolyan módon használható a vezeték nélküli kábelmodemmel, mint a hagyományos telefonszolgáltatásokkal. Telefonhívás kezdeményezéséhez vegye fel a telefonkagylót, várja meg a tárcsázási hangot, és tárcsázza a kívánt számot. Hívások közötti váltásokhoz, valamint hasonló szolgáltatásokhoz használja a FLASH gombot. A következı pontokban olvashatja, milyen módokon csatlakoztathatja a vezeték nélküli kábelmodemet a kommunikációs eszközökhöz. 1. Kösse össze a telefont (faxkészüléket, üzenetrögzítıt, hívóazonosítót.) és a vezeték nélküli kábelmodem LINE csatlakozóját egy szabványos telefonkábellel. 2. Ha olyan telefonhálózat van otthonában, amely NEM csatlakozik más telefonos szolgáltatóhoz, kösse össze egy szabványos telefonkábellel ezen hálózat csatlakozóját és a vezeték nélküli kábelmodem LINE csatlakozóját. Kösse össze a telefont (faxkészüléket, üzenetrögzítıt, hívóazonosítót.) és a házban található hálózat egy másik csatlakozóját egy szabványos telefonkábellel. 3. Ha több vonalat kezelı telefonkészülékkel rendelkezik, kösse össze a telefont, és a vezeték nélküli kábelmodem LINE csatlakozóját egy szabványos telefonkábellel (nem RJ-14 típusú kábellel). (További telefonok is csatlakoztathatóak szabványos telefonkábel elosztó használatával.) 17 / 80

18 2. FEJEZET: WEB KONFIGURÁCIÓ Annak érdekében, hogy sikeresen csatlakozzon az internethez, elıször ellenırizze a következıket. 1. Ellenırizze, hogy a vezeték nélküli kábelmodem és a számítógép közötti kapcsolat (Etherneten keresztül) megfelelı-e. 2. Ellenırizze, hogy a TCP/IP protokoll beállítása megfelelı-e. 3. Rendelkezik-e kábel-elıfizetéssel. A Webes konfiguráció elérése A Vezeték nélküli kábelmodemben egy beépített HTTP-szerver biztosítja a helyi menedzselés lehetıségét, ezáltal elérhetı számos diagnosztikai és konfigurációs weboldal. A beállításokat konfigurálhatja a weboldalon, majd elmentheti azokat. Ha a gazdaszámítógép konfigurációja sikeresen megtörtént, járjon el a következıképpen: 1. Indítsa el a böngészıt, és írja be a vezeték nélküli kábelmodem IP címét a böngészı címsorába: A készülék csatlakoztatása után meg kell, hogy adja országát és a nyelvet. Ez az oldal akkor jelenik meg, ha elıször lép be az eszközbe, vagy azt visszaállította a gyári beállításokra. Válassza ki a használni kívánt nyelvet és országot majd nyomja meg a Next gombot és a bejelentkezı képernyıre jut ábra Country and Language (Ország és nyelv) oldal 18 / 80

19 3. Ha nem most lép be elıször, akkor meg kell adnia a felhasználónevet és a jelszót. Az alapértelmezett felhasználónév: admin, a jelszó: admin ábra Bejelentkezés oldal Sikeres bejelentkezés esetén a fıoldal jelenik meg. Ha a megadott felhasználónév vagy jelszó helytelen, a következı képernyı jelenik meg ábra Helytelen felhasználónév/jelszó oldal 19 / 80

20 A Webes kezelıfelület felépítése Az alább látható fıképernyı jelenik meg ábra Fıképernyı oldala Fımenü: : a hiperhivatkozások az oldal tetején, többek közt ÁLLAPOT(STATUS), ÁLTALÁNOS (BASIC), SPECIÁLIS (ADVANCED), SZÜLİI FELÜGYELET (PARENTAL CONTROL), VEZETÉK NÉLKÜLI (WIRELESS) és RENDSZER (SYSTEM). Almenü: : az oldalsó sáv a lap bal oldalán, a kezelıi felület nevével, pl. Status, a fenti példában Fı ablak: : a webfelület kezelésének munkaterülete, a beállításokat és az állapotinformációkat tartalmazza Nyelvek listája: : a listában megtalálható minden támogatott nyelv. Kattintson a legördülı listára, és válassza ki a kívánt nyelvet. Kijelentkezés: kattintson a KIJELENTKEZÉS (Logout) gombra a kijelentkezéshez. 20 / 80

21 A könnyő navigáció érdekében az oldalak csoportokba vannak rendezve, a csoportok nevei a fımenüben találhatóak. Az egyes csoportokban lévı oldalnevek az almenüben és az oldalsó sávban találhatóak. Ezért úgy tud egy oldalra navigálni, ha rákattint a csoport hiperhivatkozására felül, majd az almenüre a funkcióhoz, végül kiválasztja a címet az oldalsó sávon. Elıfordulhat, hogy kábelszolgáltatója nem támogatja bizonyos információk megjelenítését. Ilyen esetekben ezek az információs mezık üresen jelennek meg. Ez teljesen normális. Állapot Status weboldal csoport 1. Rendszer Ezen az oldalon a kábelmodemével kapcsolatos rendszerinformációk jelennek meg. Az oldal Kábelmodemes szoftver adatai (CM Software information) része mutatja, mennyi idıt töltött a kábelmodem üzemben a legutóbbi bekapcsolás óta, és bizonyos fontos információkat, amelyeket a kábelmodem a kábelszolgáltatónál történı alapbeállítások során kapott. Ha a Hálózati hozzáférés (Network Access) részben az Engedélyezve (Enabled) üzenet jelenik meg, akkor kábelszolgáltatója úgy állította be a kábelmodemet, hogy az kapcsolódhasson az internethez. Ha nem, valószínőleg nincs internet hozzáférése, így a megoldáshoz a kábelszolgáltatóval kell felvenni a kapcsolatot ábra Állapot\Rendszer 21 / 80

22 2. Kapcsolat/Általános Ezen az oldalon jelennek meg a kábelmodem alapvetı kapcsolati adatai, köztük a kapcsolati állapot (Connectivity State), rendszerindítási állapot (Boot State), biztonság (Security), a kábelmodem IP címe (CM IP address), a címbérlet ideje (Lease Time), a címbérlet lejárta (Lease Expiration) és az aktuális rendszeridı (System time). Az információ hasznos lehet a kábelszolgáltató szerelıje számára, ha problémákba ütközik ábra Állapot\Kapcsolat\Általános 22 / 80

23 3. Kapcsolat/Felfelé irányuló Ez az oldal jeleníti meg a kábelmodem aktuális feltöltési adatait, köztük a feltöltési csatornák számát (Transmitter #), a csatorna azonosítóját (Channel ID), zárolási állapotát (Lock Status), a frekvenciát (Frequency), a modulációt (Modulation), a jelváltás sebességét (Symbol Rate), a csatorna típusát (Channel Type) és a teljesítményt (Power). Az információ hasznos lehet a kábelszolgáltató szerelıje számára, ha problémákba ütközik ábra Állapot\Kapcsolat\Felfelé irányuló 23 / 80

24 4. Kapcsolat/Lefelé irányuló Ez az oldal jeleníti meg a kábelmodem aktuális letöltési adatait, köztük a letöltési csatornák számát (Receiver #), a csatorna azonosítóját (Channel ID), zárolási állapotát (Lock Status), a frekvenciát (Frequency), a modulációt (Modulation), a jelváltási sebességet (Symbol Rate), a jel-zaj viszonyt (SNR) és a teljesítményt (Power). Az információ hasznos lehet a kábelszolgáltató szerelıje számára, ha problémákba ütközik. Ha megadja a frekvenciát KHz-ben, és megnyomja a Frekvencia kényszerítése gombot, a kábelmodemet rákényszerítheti a kívánt frekvenciára ábra Állapot\Kapcsolat\Lefelé irányuló 24 / 80

25 5. MTA/Állapot Ez az oldal jeleníti meg az EMTA gyári beállításokat, köztük a telefonos DHCP (Telephony DHCP), a telefonos hálózat biztonság (Security), a TFTP, a telefonos híváskiszolgáló (Call Server), valamint a telefonos hálózatlétesítés állapotánakának (Provisioning Status) adatait. Az információ hasznos lehet a kábelszolgáltató szerelıje számára, ha problémákba ütközik. A fizikai címlista állapotát (MAC List state) az oldal alján találja. Ez jelzi a Line1 és Line2 vonalak aktuális állapotát ábra Állapot\Levéltovábbító ügynök\állapot 25 / 80

26 6. Diagnosztika/Ping Ezt az oldalt a hálózati kapcsolat minıségének ellenırzésére használhatja. Állítsa be a cél IP címet (Destination IP addres), a csomagméretet (Packet size), a csomagok számát (Packet count), és kattintson a Indítás gombra, majd ellenırizheti, és meghatározhatja a hálózati kapcsolat minıségét. A Ping eredménye megjelenik a Packet count szövegmezı alatt. Bármikor megnyomhatja az Megszakítás gombot a Ping teszt közben, hogy megszakítsa a tesztelést. Az információ hasznos lehet a kábelszolgáltató szerelıje számára, ha problémákba ütközik ábra Állapot\Diagnosztika\Ping 26 / 80

27 7. Diagnosztika/ Útvonal nyomon követése Ezen az oldalon végigkövetheti az elérési útvonalat, és megmérheti a csomagok késleltetését. Ahhoz, hogy le tudja követni az útvonalat, indítás elıtt meg kell adnia a célállomás IP címét, és a maximális élettartamot (TTL-t). A célállomás azon IP cím (állomás IP), amelyhez a vezetı ı útvonalat követni szeretné. A maximum élettartam értéke (MAX TTL) 1 és 30 másodperc között állítható be. Az útvonalkövetés eredménye szövegmezıben jelenik meg. Bármikor megnyomhatja az Megszakítás gombot az útvonalkövetés közben, hogy megszakítsa a tesztelést. Az információ hasznos lehet a kábelszolgáltató szerelıje számára, ha problémákba ütközik ábra Állapot\Diagnosztika\Útvonal nyomon követése 27 / 80

TC7200.20 Wireless Voice Cable Gateway Felhasználói kézikönyv

TC7200.20 Wireless Voice Cable Gateway Felhasználói kézikönyv TC7200.20 Wireless Voice Cable Gateway Felhasználói kézikönyv Oldal 1 / 82 Az eszköz biztonságos használata Biztonsági előírások Ezt a terméket az európai és a helyi biztonsági előírások alapján gyártották,

Részletesebben

Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Előfizetői használati útmutató 2013. január www.ubeeinteractive.com Ubee Interactive Europe Beech Avenue 54-80 1119 PW Schiphol Rijk Hollandia Értékesítés (e-mail):

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv Felhasználói Kézikönyv 150Mbps vezeték nélküli, N típusú, AP/ Ismétlő / router kliens WF2411 Minősítés FCC CE FCC Nyilatkozat A készülék a tesztelés alapján megfelel az FCC-szabályok 15. pontjában ismertetett,

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv DSL-N17U. Vezeték nélküli N300 ADSL/VDSL Modem Router

Felhasználói kézikönyv DSL-N17U. Vezeték nélküli N300 ADSL/VDSL Modem Router Felhasználói kézikönyv DSL-N17U Vezeték nélküli N300 ADSL/VDSL Modem Router HUG10140 Első kiadás Március 2015 Copyright 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva! Az ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS

Részletesebben

U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router

U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ rev 1.0 9-04 R24.0778.00 Védjegyek: A többi termék és cégnév az adott nevek tulajdonosainak bejegyzett védjegyei. TARTALOMJEGYZÉK A 802,11g 54Mbps

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Hálózati beállítások...24

Tartalomjegyzék. Hálózati beállítások...24 Tartalomjegyzék A készülék tulajdonságai... 4 A csomag tartalma... 4 Rendszer követelmények... 4 Bevezetés... 5 Tulajdonságok... 5 Hardware tulajdonságok... 7 Elülső oldal... 7 Hátulsó oldal... 8 Technológiák

Részletesebben

N vezeték nélküli router Felhasználói kézikönyv

N vezeték nélküli router Felhasználói kézikönyv N vezeték nélküli router HU Felhasználói kézikönyv F5D8233qs_4 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 1 A vezeték nélküli hálózat előnyei... 1 Az N vezeték nélküli router elhelyezése... 3 2. Termék áttekintése...

Részletesebben

Netis ADS2+ Modem Router Telepítési és Kezelési Útmutató DL-4310, DL-4311, DL-4311D, DL-4312, DL-4312D, DL-4322, DL-4322D, DL-4323, DL-4323D

Netis ADS2+ Modem Router Telepítési és Kezelési Útmutató DL-4310, DL-4311, DL-4311D, DL-4312, DL-4312D, DL-4322, DL-4322D, DL-4323, DL-4323D Netis ADS2+ Modem Router Telepítési és Kezelési Útmutató DL-4310, DL-4311, DL-4311D, DL-4312, DL-4312D, DL-4322, DL-4322D, DL-4323, DL-4323D Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 1 1.1 A termékről... 1 1.2 Főbb

Részletesebben

Wireless-N otthoni vezetéknélküli router

Wireless-N otthoni vezetéknélküli router FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Wireless-N otthoni vezetéknélküli router Model: WRT120N A kézikönyv használata A kézikönyv használata A kézikönyv olvasása közben különböző ikonokkal találkozhat, melyek egy adott

Részletesebben

Cisco EPC3925. Modem beállítási útmutató

Cisco EPC3925. Modem beállítási útmutató Cisco EPC3925 Modem beállítási útmutató Tartalom 1. Modem információk... 3 Modem adatai... 4 A modem elölről és LED-ek állapota... 5 A modem hátulról... 6 A modem alján található címke... 7 2. Router beállítás...

Részletesebben

Használati utasítás. Magyar

Használati utasítás. Magyar Használati utasítás Magyar Ez a tájékoztató a következő Y-cam termékekre vonatkozik: Y-cam Black S/SD Y-cam Knight S/SD Y-cam White S/SD Y-cam Bullet A tájékoztatóban felsorolt szolgáltatások és műveletek

Részletesebben

Cisco DPC3925 és EPC3925 8x4 DOCSIS 3.0 vezeték nélküli helyi átjáró beágyazott digitális hangcsatolóval Felhasználói útmutató

Cisco DPC3925 és EPC3925 8x4 DOCSIS 3.0 vezeték nélküli helyi átjáró beágyazott digitális hangcsatolóval Felhasználói útmutató Cisco DPC3925 és EPC3925 8x4 DOCSIS 3.0 vezeték nélküli helyi átjáró beágyazott digitális hangcsatolóval Felhasználói útmutató Tartalomjegyzék FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 2 Bevezetés... 13 A doboz tartalma...

Részletesebben

EATON 9130 UPS 5000 6000 VA. Kezelési útmutató. Copyright 2010 EATON. Minden jog fenntartva. Szerviz és támogatás: Hívja a szerviz képviseletet

EATON 9130 UPS 5000 6000 VA. Kezelési útmutató. Copyright 2010 EATON. Minden jog fenntartva. Szerviz és támogatás: Hívja a szerviz képviseletet EATON 9130 UPS 5000 6000 VA Kezelési útmutató Copyright 2010 EATON Minden jog fenntartva. Szerviz és támogatás: Hívja a szerviz képviseletet 9130 UPS-EN A osztályú elektromágneses megfelelıség Hivatkozott

Részletesebben

http://www.metroman.hu/

http://www.metroman.hu/ HU 10" LCD MONITOR BEÉPÍTETT 4CSATORNÁS H.264 LAN DVR + 4 X IR LED KAMERA SZETT CIKKSZÁM: DL1004N + 4XC137 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméketet vásárolta! FIGYELEM! A készülék SATA HDD merevlemezt

Részletesebben

Cisco DPC3212 és EPC3212 VoIP kábelmodem Felhasználói útmutató

Cisco DPC3212 és EPC3212 VoIP kábelmodem Felhasználói útmutató Cisco DPC3212 és EPC3212 VoIP kábelmodem Felhasználói útmutató Tartalomjegyzék FONTOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK... 2 Bevezetés... 11 A doboz tartalma... 13 A készülék elülső része... 14 A készülék hátulsó

Részletesebben

2014. július. Xerox Phaser 3020BI Felhasználói útmutató

2014. július. Xerox Phaser 3020BI Felhasználói útmutató 2014. július BI 2014 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A XEROX és a XEROX és ábrás védjegy a Xerox Corporation védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A Phaser, a CentreWare,

Részletesebben

Műszaki segítség. A csomag tartalma. CENTRIA WNDR4700/WNDR4720 Telepítési útmutató

Műszaki segítség. A csomag tartalma. CENTRIA WNDR4700/WNDR4720 Telepítési útmutató Műszaki segítség A készülék telepítését követően keresse meg a gyári számot a készülék címkéjén, és a számmal regisztrálja a terméket a https://my.netgear.com weboldalon. Regisztrálnia kell termékét, mielőtt

Részletesebben

4 / 8-channel Embedded Digital Video Recorder

4 / 8-channel Embedded Digital Video Recorder 4 / 8-channel Embedded Digital Video Recorder 1 Megjegyzés... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 1. Fejezet: Áttekintés... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.2 Csomagolás és tartozékok... 3 1.3 Termékjellemzők... 4 1.4

Részletesebben

HÁLÓZATIKAMERA SOROZAT

HÁLÓZATIKAMERA SOROZAT HÁLÓZATIKAMERA SOROZAT KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Kérjük olvassa át figyelmesen ezt az útmutatót a készülék használata előtt és tartsa meg jövőben felhasználás céljára. n701ez_702_702a_801ez_815ez_kezelési_v1.1

Részletesebben

DIGI-LAN SECURITY hálózati kamera, W-LAN

DIGI-LAN SECURITY hálózati kamera, W-LAN Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 DIGI-LAN SECURITY hálózati kamera, W-LAN Megrend. szám: 75 10 09 A szerelés előtt ellenőrizzük a szállítás teljességét a Szállítás tartalma

Részletesebben

FRITZ!Box Fon 5124. 2 FRITZ!Box Fon

FRITZ!Box Fon 5124. 2 FRITZ!Box Fon FRITZ!Box Fon 5124 Ez a dokumentáció és a hozzá tartozó programok (szoftver) szerzői jog által védettek. Az AVM a szoftver használatára nem kizárólagos jogot ismer el, amelyet kizárólag úgynevezett tárgykód

Részletesebben

Vezeték nélküli hálózat otthon - I. rész

Vezeték nélküli hálózat otthon - I. rész http://www.pdamania.hu/content/4543/ Vezeték nélküli hálózat otthon - I. rész Szerzı: Hipszki Márton Dátum: 2005-10-14 22:08 Bevezetı Manapság a "vezeték nélküli" kifejezést már szinte mindenki hallotta

Részletesebben

Használati Soós és Társa Zrt kézikönyv Ver 1.3

Használati Soós és Társa Zrt kézikönyv Ver 1.3 Használati kézikönyv Ver 1.3 FIGYELEM: TŰZ VAGY ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉKET NE TEGYE KI ESŐNEK VAGY NEDVESSÉGNEK! FIGYELEM: AZ ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV (hu)

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV (hu) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV (hu) EVOLVE Detective Felhasználói kézikönyv DIGITÁLIS MEGFIGYELŐ ÉS RÖGZITŐ EGYSÉG Üdvözöljük Ez a felhasználói kézikönyv útmutatóként szolgál a berendezés telepítéséhez és kezeléséhez;

Részletesebben

HP Notebook PC Felhasználói kézikönyv

HP Notebook PC Felhasználói kézikönyv HP Notebook PC Felhasználói kézikönyv Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Bluetooth jelölés a jogtulajdonos kereskedelmi védjegye, amelyet a Hewlett- Packard Company licencmegállapodás

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Biztonsági tudnivalók A készülék használatakor az alábbi biztonsági óvintézkedéseket mindig be kell tartani. Biztonság a készülék működtetése közben Ebben a kézikönyvben az alábbi

Részletesebben

PannonVision. Defendor

PannonVision. Defendor PannonVision Defendor Basic Professional v. 5 PC alapú digitális video rögzítı 2010 Szeptember Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS... 3 1.1 BEVEZETÉS... 3 1.2 A RENDSZER FELÉPÍTÉSE... 3 1.3 FUNKCIÓK RÖVID

Részletesebben

A csomag tartalma. Műszaki segítség. N900 vezeték nélküli, kétsávos Gigabit WNDR4500 útválasztó telepítési útmutató

A csomag tartalma. Műszaki segítség. N900 vezeték nélküli, kétsávos Gigabit WNDR4500 útválasztó telepítési útmutató Műszaki segítség Köszönjük, hogy NETGEAR terméket választott. A készülék telepítését követően keresse meg a gyári számot a készülék címkéjén, és a számmal regisztrálja a terméket a https://my.netgear.com

Részletesebben

WD My Cloud EX4. Személyes felhő tároló. Felhasználói útmutató

WD My Cloud EX4. Személyes felhő tároló. Felhasználói útmutató WD My Cloud EX4 Személyes felhő tároló Felhasználói útmutató WD szerviz és támogatás Ha bármilyen problémája támad, kérjük, mielőtt visszaküldi a terméket, tegye lehetővé számunkra, hogy megpróbáljuk megoldani

Részletesebben

Tartalom. Melléklet. Vezetéknélküli hatótávolság bővítő. Használati utasítás. HEOS Extend

Tartalom. Melléklet. Vezetéknélküli hatótávolság bővítő. Használati utasítás. HEOS Extend Vezetéknélküli hatótávolság bővítő i utasítás HEOS Extend BEVEZETÉS 3 MIELŐTT HOZZÁKEZD 4 Rendszerkövetelmények 4 Hálózati követelmények 4 Vezérlő követelmények 5 Ismerkedjen meg az Extenddel 6 Vezérlők

Részletesebben