1. BIZTONSÁG A biztonságról általában Biztonság a telepítési, ellenôrzési és karbantartási munkák során 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. BIZTONSÁG 4 1.1. A biztonságról általában 4 1.2. Biztonság a telepítési, ellenôrzési és karbantartási munkák során 4"

Átírás

1 Aquanta gepk NY:Layout :27 Page 1 Remeha Aquanta TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁG A biztonságról általában Biztonság a telepítési, ellenôrzési és karbantartási munkák során 4 2. TELEPÍTÉS A szállítmány részei Általános telepítési utasítások Méretek és csatlakozási pontok Az Aquanta telepítése Telepítés fürdôszobákban Vízoldali csatlakozások A központi fûtés víz-cirkulációja Fûtôszivattyú A használati és fûtési melegvíz irányelvei A használati-víz és a cirkulációs vezetékek csatlakoztatása A központi fûtés visszatérô vezetékének csatlakoztatása A központi fûtés elôremenô vezetékének csatlakoztatása Kondenzvíz-elvezetô csô csatlakoztatása Padlófûtés csatlakoztatása Napkollektor csatlakoztatása Gázbekötés A gázvezeték bekötésének irányelvei Propángázos üzemmód Gázvezeték bekötése Füstgáz-elvezetô és levegô-bevezetô csövek csatlakoztatása Füstgáz-rendszerek A helyiség levegôjétôl függô üzemeltetés - RA A helyiség levegôjétôl független üzemeltetés RU Elektromos bekötés Vezérlôegység Központi fûtés víz-hômérsékletének szabályozása Vízhiány ellen biztosító egység Maximális hômérséklet biztosító egysége Fagyvédelem Szabályozók és termosztátok csatlakoztatása Modulációs szabályozó csatlakoztatása A bejövő/kimenő termosztát csatlakoztatása Fagyvédő csatlakoztatása Külső érzékelő csatlakoztatása Üzemzavar- és üzemelést jelző kapcsolók csatlakoztatása PC/PDA csatlakoztatása 2.9 Üzembe helyezés Az üzembe helyezés irányelvei A hôközpont elôkészítése Indítási mûvelet Az indítási mûvelet hibái A kazán összehangolása a fûtôrendszerrel Kezelôfelület Menüválasztás Aktuális tényleges értékek kiolvasása ( szimbólum) A HMV ECO funkciójának beállítása Beállítások módosítása ( szimbólum) Beállítások módosítása a gyorsmenük segítségével 26 1

2 Aquanta gepk NY:Layout :27 Page 2 TARTALOMJEGYZÉK Kézi üzemmód beállítása ( szimbólum) Paraméterek módosítása szerviz-szinten (hozzáférési kóddal) A gyári beállítás visszaállítása ELLENÔRZÉS ÉS KARBANTARTÁS Ellenôrzési munkák A víznyomás ellenôrzése A HMV kimenô teljesítményének ellenôrzése A füstgáz-elvezetés tömítettségének ellenôrzése A gyújtóelektróda ellenôrzése Az égés ellenôrzése Az égô ellenôrzése A hôcserélô ellenôrzése (fûtés) Gázvezetékek tömítettségének ellenôrzése Karbantartási munkák ÜZEMZAVAROK Általános szempontok Hibakódok Szabályzási szünet, vagy blokkolás Hibamemória A hibamemória kiolvasása Hibamemória törlése TARTALÉK ALKATRÉSZEK Általános szempontok ELLENÔRZÔ LISTÁK (JEGYZÔKÖNYVEK) Ellenôrzô lista az üzembe helyezéshez (Üzembe helyezési jegyzôkönyv) Az éves felülvizsgálat ellenôrzô listája (Felülvizsgálati jegyzôkönyv) Karbantartások ellenôrzô listája (Karbantartási jegyzôkönyv) ELÔÍRÁSOK Elôírások Minôségi teszt Kiegészítô irányelvek MÛSZAKI ADATOK ÉS MÛKÖDÉSI ELV A készülék általános ismertetése A hôközpont részegységei Mûködési elv Szabályzás Vezérlés HATÁSFOK-ADATOK Éves használat mértéke Hatásfok (a hatásfokra vonatkozó irányelv szerint) Szabványos használat mértéke (DIN rész szerint) 48 2

3 Aquanta gepk NY:Layout :27 Page 3 Remeha Aquanta ELÔSZÓ A Rehema Aquanta álló, kondenzációs hôközpont rétegtárolós HMV rendszerrel, gáz halmazállapotú tüzelôanyagokhoz, teljesen automatizált, ventilátor-támogatású gázégôvel, elektromos gyújtással, ionizációs lángôrrel, csökkentett NO x -/CO kibocsátású kivitelben, a gáz / levegô viszony szabályozásával és az égô 25 és 100 % közötti modulációjával. A helyiség levegôjétôl függô, és attól független üzemelésre is alkalmas, és fel van készítve az idôjárásfüggô szabályzásra. Az Aquanta a telepítési és karbantartási utasítás mellett egy kezelési utasítást is tartalmaz az üzemeltetô számára. Megjegyzések: Mielôtt a készüléket telepíti, csatlakoztatja, vagy üzembe helyezi, figyelmesen olvassa át ezeket az útmutatásokat, ismerkedjen meg a hôközpont mûködésével és kezelésével, és gondosan tartsa be az útmutatásokat. Az olyan károkért, amelyek a jelen dokumentációban közölt útmutatások figyelmen kívül hagyásából származnak, nem vállalunk felelôsséget. A jelen mûszaki ismertetôben közreadott adatok az aktuális információkra támaszodnak. A késôbbi módosítások jogát azonban fenntartjuk, arra vonatkozóan is, hogy a szerkezeten és/vagy termékeink kivitelén bármikor módosításokat hajtsunk végre arra vonatkozó kötelezettség nélkül, hogy a korábbi szállítások során is ezekhez kellene igazodni. 3

4 Aquanta gepk NY:Layout :27 Page 4 1. BIZTONSÁG Bizonyos pontok kiemelésére a jelen telepítési utasításban a következô jelzéseket használjuk Javaslat Útmutatás Figyelem Veszély Hasznos ötlet vagy gyakorlati tanács. A tevékenység megkönnyítését szolgáló ötletekre uta Személyekre vonatkozó, vagy dologi kárt okozó lehetséges veszély Sérülés- és életveszély elektromos árammal való érintkezés esetén 1.1. A biztonságról általában 1.2. Biztonság a telepítési, ellenôrzési és karbantartási munkák során Mit tegyen, ha gázszagot érez: Ne dohányozzon és kerülje el a tüzet, vagy szikraképzôdést. Ne mûködtessen elektromos kapcsolót Zárja el a gázcsapot Nyissa ki az ajtót és az ablakot Derítse fel az esetleges tömítetlen helyeket és gondos - kodjon eltömítésükrôl. Kérjük, lelkiismeretesen tartsa be az útmutatás speciális biztonsági utasításait. Figyelem: Ha a tömítetlenség a gázóra elôtt észlelhetô, akkor a gázszolgáltatót kell értesíteni! Mit tegyen, ha füstgázt észlel: Kapcsolja ki a készüléket. Nyissa ki az ajtó és az ablakot. Derítse fel az esetleges tömítetlen helyeket és gondoskodjon eltömítésükrôl. 4

5 Aquanta gepk NY:Layout :27 Page 5 Remeha Avanta Comfort Bedienungsanleitung Remeha Avanta Comfort Die Quelle des guten Gef hls! Installations- und Wartungsanweisung Remeha Avanta Comfort C o m f o r t a t n a v A R e m e h a Gas Brennwertkessel mit Schichtenspeicher Leistungsbereich: 6ñ20kW Remeha Aquanta 2. TELEPÍTÉS 2.1. A szállítmány részei A standard kivitelû kazán a következô egységeket tartalmazza: - az Aquanta készüléket, beleértve a tágulási tartályt, a biztonsági szelepet és a védôérintkezôs hálózati csatlakozót; - sárgaréz védôkupakot a cirkulációs vezeték csatlakoztatásához tömítéssel együtt; - a szabályzó elôlapját; - két kiegészítô kábelhúzás-mentesítôt; - opcióként Celcia 20 vagy egyéb Open-Therm rendszerű szabályzóval; - kezelési útmutatást és telepítési és karbantartási utasítást. 1x A jelen telepítési és karbantartási utasítás csak a szériakiépítésû készülékeket tárgyalja. A vele együtt szállított tartozékok. pl. csatlakozó csôegységek telepítéséhez, vagy felszereléséhez a tartozékhoz mellékelt szerelési utasításokat kell betartani. 1x Kérjük, tartsa be a jelen dokumentumban közölt utasításokat és kövesse a megjegyzéseket. A jelen fejezet a gáz, víz, elekt - romos áram, biztosítékok, szabályozó vezérlés, füstgázelvezetés és levegô-bevezetés szerelésére vonatkozó irányelveket és utasításokat tartalmazza. 2x 7x 1x 3x 5

6 Aquanta gepk NY:Layout :27 Page Általános telepítési utasítások Méretek és csatlakozási pontok ø100 ø (5x) 18, (5x) (5x) Fûtés visszatérô ága, lapos töm. ¾ -os hollandival Fûtés elôremenô ága, lapos töm. ¾ -os hollandival Gázcsatlakozás, lapos töm. ¾ -os hollandival Levegô csatl. csöve, koncentrikus, Ø 100 mm Füstgáz csatl. csöve, koncentrikus, Ø 60 mm Használati hidegvíz, lapos töm., ¾ -os hollandival Használati melegvíz, lapos töm., ¾ -os hollandival HMV cirkulációs vezetéke, lapos töm., ¾ -os hollandival Kondenzvíz elmenô vezetéke, Ø 25 mm 6

7 Aquanta gepk NY:Layout :27 Page 7 Remeha Aquanta Az Aquanta telepítése Az Aquanta megfelelô telepítési helyét az irányelvek és a szükséges helyigény alapján kell meghatározni. A megfelelô telepítési hely meghatározásánál vegyük figyelembe a füstgáz-elvezetô és a levegô-bevezetô csôcsatlakozások megengedett helyzetét is. A kazán alján 4 állítócsavar található, a kazán függôleges helyzetét ezekkel lehet beállítani (+ vagy - 12 mm) A kazánt a következôk szerint telepítse: Szerelje fel a megfelelô csatlakozó csôegységet (tartozékként kapható). A kondenzvíz elvezetô csövét és a védôérintkezôs csatlakozódugót a kívánt helyzetben fektetheti. Az Aquanta készüléket az állítóanyák segítségével állítsa vízszintesbe. Mielôtt ezt megtenné, az elsô állítócsavarok kontraanyáit lazítsa meg. Ha az Aquanta vízszintesen áll, az elsô állítócsavarok kontra anyáját ismét húzza szorosra. 7

8 Aquanta gepk NY:Layout :27 Page Telepítés fürdôszobákban A padlónak elég szilárdnak kell lennie a kazán súlyánakmegtartásához. A helyiségnek fagymentesnek kell lennie. Az építôanyagokkal történô szennyezések megelôzéséreaz Aquanta telepítése során a levegô bevezetô és a füstgáz elvezetô csatlakozásait le kell fedni. A kazán legyen vízszintesbe állítva. Gyúlékony anyagokat, vagy folyadékokat a kazán közelében tárolni, vagy használni nem szabad. Az Aquanta elektromos védettség szempontjából az IP X4D (fröccsenô víz ellen védett) kategóriába van sorolva. Ebben az esetben a 230 V-os áramcsatlakozást fix csatlakozásként kell kivitelezni. Rögzített szerelés esetén a kazán számára egy minden pólust leválasztó fôkapcsolót kell felszerelni, melynél az érintkezôk távolsága legalább 3 mm. A kazánt a helyiség levegôjétôl független üzemmódban üzemeltetni. Az Aquanta közelében (max. 1 m távolságban) egy védôérint - kezôs dugaszoló aljzatra, valamint a kondenzvíz elvezetéséhez egy szennyvízelvezetô csatornacsatlakozásra van szükség. Szabályzó beépítése, vagy a helyiség levegôjétôl függô üzemeltetés esetén elvész az IP X4D védettség és IP 20 lesz belôle Vízoldali csatlakozások A központi fûtés víz-cirkulációja 2 3 Az Aquanta automatikus tüzelôrendszere korlátozza az elôremenô és a visszatérô vízág közötti hômérséklet-különbséget, valamint az elôremenô hômérséklet maximális emelkedési sebességét. Ezáltal a kazán csaknem érzéketlen a túl ala csony cirkulációs sebességre. Amint az Aquanta készüléket egy rematic plus szabályzó vezérli, nincs szükség a minimális ke - ringési sebességgel kapcsolatos intézkedésekre. 1 5 Maradék száll. magasság (mbar) Egyéb esetekben: legalább 0,1 m 3 /h cirkulációs sebességet kell fenntartani, a fûtés maximális elôremenô hômérsékletét 75 C-ra (= gyári beállítás) kell beállítani. 8

9 Aquanta gepk NY:Layout :27 Page 9 Remeha Aquanta Fûtôszivattyú Az Aquanta kétfokozatú szivattyúval rendelkezik, típusa: Grundfos UPR A vezérlôegység gondoskodik róla, hogy a kazánszivattyú a HMV elôállítása során teljes teljesítményre, fûtô üzemmódban azonban a gyárilag beállított minimális teljesítményre kapcsoljon. Ha szükséges, akkor a szivattyú teljesítményét a fûtô üzemmódhoz a 2 1 paraméterekkel magasabbra lehet állítani (0 ról 1 -re), a fejezet szerint. Grundfos UPR DT 20ºC 600 Maradék száll. magasság (mbar) Szállított mennyiség (liter / óra) A HMV és a cirkulációs vezetékek csatlakoztatása A hidegvíz, a melegvíz, valamint a HMV cirkuláció porvédô kupakjait vegye le. A használati melegvíz-, a hidegvíz- és a cirkulációs vezetéket vagy közvetlenül az ábrázolt ¾ -es hollandikkal csatlakoztassa, vagy használja a csatlakozó csôegységet (tartozék). Ha a cirkulációs vezeték csatlakozását nem kívánja használni, akkor azt a készülékhez mellékelt sárgaréz kupakkal közvetlenül a rétegtároló fölött kell lezárni, hogy a Legionella baktériumok keletkezését a kazánban meg lehessen akadá - lyozni. A használati hidegvíz vezetékében a kazán közvetlen közelében egy biztonsági egységet (tartozék) kell telepíteni. A tágulási víz elvezetését biztosítani kell. A vakolatra szerelhetô csatlakozókészlet alkalmazása esetén az elvezetést a biztonsági egység alá szerelje fel A HMV és fûtési melegvíz irányelvei Mûanyag vezetékek alkalmazása esetén legyen tekintettel a gyártó útmutatásaira. A kazánnak a központi fûtôrendszerhez történô csatlakoztatása elôtt a vezetékeket és a fûtôtesteket alaposan át kell öblíteni. A központi fûtôrendszert a térfogata legalább háromszorosával, a HMV vezetékeket legalább a vezeték-térfogat 20-szoros mennyiségének megfelelô vízzel kell átöblíteni. A fûtôvezetékek és fûtôtestek hômérséklete 85 C-ig növekedhet. A használati víz és a központi fûtés vezetékeit az érvényes elôírásoknak megfelelôen kell csatlakoztatni

10 Aquanta gepk NY:Layout :27 Page A központi fûtés visszatérô vezetékének csatlakoztatása Az Aquanta szériakészüléke a biztonsági szelepet, a nyomásmérôt, a feltöltô és a leeresztô csapokat tartalmazza. A központi fûtés visszatérô ága csatlakozóról vegye le a porvédô sapkát. A központi fûtés visszatérô vezetékét csatlakoztassa a központi fûtés visszatérô ágához, vagy használja a csatlakozó csôegységet (tartozék). A szervizmunkák végrehajtásához ajánlatos ezt a vezetéket elzáró-szeleppel is ellátni A központi fûtés visszatérô vezetékének csatlakoztatása Az Aquanta szériakészüléke a biztonsági szelepet, a nyomásmérôt, a feltöltô és a leeresztô csapokat tartalmazza. A központi fûtés visszatérô ága csatlakozóról vegye le a porvédô sapkát. A központi fûtés visszatérô vezetékét csatlakoztassa a központi fûtés visszatérô ágához, vagy használja a csatlakozó csôegységet (tartozék). A szervizmunkák végrehajtásához ajánlatos ezt a vezetéket elzáró-szeleppel is ellátni Kondenzvíz-elvezetô csô csatlakoztatása A kondenzvíz-vezeték és a biztonsági szelep elvezetô csöve egy 25 mm-es bordás tömlôbe van összevezetve. A keret a bal és a jobb oldalon nyílásokkal rendelkezik, amelyeken a bordás tömlôt át lehet vezetni. A tömlôt aztán egy mûanyag elfolyócsôbe (min. Ø 32 mm, vagy nagyobb) lehet bevezetni. Az elfolyócsôbe bûzelzárót / szifont kell beszerelni. A szifonon végrehajtandó karbantartási munkák miatt ne alakítson ki fix csatlakozást (szabad csepegôszakasz) Az égésgázok helyiségbe jutásának megelôzésére az Aquanta szifonját töltse fel vízzel. Az elfolyócsô lejtése méterenként legalább 3 cm legyen, a maximális vízszintes hosszúság 5 méternél ne legyen nagyobb. A kondenzvíz tetôcsatornán keresztül történô elvezetése nem megengedett. A kondenzvíz-vezetékeket az érvényes elôírásoknak megfelelôen kell csatlakoztatni. A karbantartási munkákra való tekintettel az Avanta kombinált kondenzvíz-vezetékénél ne alkalmazzon fix csatlakozásokat. 10

11 Aquanta gepk NY:Layout :27 Page 11 Remeha Aquanta Padlófûtés csatlakoztatása Gázvezeték bekötése Az Aquanta kazánt közvetlenül a padlófûtési rendszerhez lehet csatlakoztatni. Mûanyag vezetékek alkalmazása esetén az alkalmazott mûanyag csônek a szerint oxigén-diffúziómentesnek kell lennie. Az olyan fûtôberendezéseknél, amelyeknél az alkal - mazott mûanyagcsô nem felel meg az elôírásoknak, hô - cserélôs rendszer-leválasztás alkalmazása szükséges. A gázvezetéken végzendô munka megkezdése elôtt zárja el a gáz fôcsapját. A bemenô gázvezetékrôl távolítsa el a porvédô sapkát. A gázvezetéket ¾ -os hollandival szerelje, vagy használja a csatlakozó csôegységet. Ebbe a vezetékbe a kazán közvetlen közelében egy gázelzáró szelepet kell felszerelni (tartozék) Napkollektor csatlakoztatása Az Aquanta jól alkalmazható napkollektoros rendszerek kiegészítô fûtôberendezéseként. A csatlakoztatással és a telepítéssel kapcsolatos információkat mûszaki részlegünktôl lehet kérni Gázbekötés Ügyeljen arra, hogy a gázvezeték ne legyen szennyezett. Az esetleges szennyezéseket nitrogénnel távolítsa el. A gázvezetékbe a kombinált gázblokk szennyezôdésének megelôzése érdekében építsen be egy gázszûrôt. A gázvezetéket az érvényes elôírásoknak megfelelôen kell szerelni A gázvezeték bekötésének irányelvei A szerelés elôtt ellenôrzendô, hogy a gázvezeték és a gázóra megfelelôen van-e méretezve, ennek során az összes csatlakoztatott gázkészülék fogyasztását figyelembe kell venni. Ha a gázóra nem megfelelô, értesíteni kell a helyi gázszolgáltatót Propángázos üzemmód Propángázos üzemeltetéshez semmilyen módosítást nem kell végrehajtani. Ebben az esetben a CO 2 új beállításra és a ventilátor fordulatszámának illesztésére van szükség (az ezzel kapcsolatos további adatokat a 2.9. fejezet tartalmazza). A propán szokásos mbar elônyomása megfelel az üzemeltetéshez Füstgáz-elvezetô és levegô-bevezetô csövek csatlakoztatása A kazánt koncentrikus Ø 60/100 mm füstgáz- / égési-levegô vezetékkel rendelkezik. A készüléket választhatóan a helyiség levegôjétôl függô (RA), illetve attól független (RU) üzemmódban lehet használni. 11

12 Aquanta gepk NY:Layout :27 Page Füstgáz-rendszerek A Remeha által jóváhagyott és építés-felügyeletileg/ építésjogilag engedélyezett összes füstgázcsô használható. Az egyfalú füstgázcsônek a kéményaknán belül teljes hosszúságában átszellôzéssel kell rendelkeznie. Az építésjogi követelményekre tekintettel kell lenni. Ha a függôleges mûanyag füstgázcsôhöz alumíniumból készült összekötôcsövet használnak (vegyes füstgázcsövek), akkor a keletkezô kondenzvizet a függôleges csôbôl külön kell elvezetni A helyiség levegôjétôl független üzemeltetés - RU A készülék az égési levegôt a füstgázcsô és a kéményfal közötti szabad keresztmetszeten, illetve égési-levegô csöveken keresztül szívja be, ami a telepítés helyiségén belül kettôs csôrendszeren keresztül jut a kazánba. A telepítés helyiségének levegôpótlására és szellôztetésére nincs szükség. A füstgáz és az égési levegô vezetéséhez általános építésfelügyeleti / építésjogi engedéllyel rendelkezô szerelési egységcsomagokat kínálunk. A csô legnagyobb külsô mérete és a kémény belsô fala közötti távolság az akna négyszögletes keresztmetszete esetén legalább 2 cm, kerek keresztmetszetû akna esetén pedig legalább 3 cm legyen. Alapvetôen javasoljuk, hogy a füstgázok elvezetését a tervezési fázisban a területileg illetékes kéményseprô szer - vezettel egyeztessék. A különbözô kivitelezési változatokhoz szerelési egységek állnak rendelkezésre. A füstgáz-rendszerek általános építés-felügyeleti jóváhagyással rendelkeznek, és összeférhetôségük vizsgálata a kazánnal megtörtént. RAF RAS Az olyan füstgázcsöveket, amelyeket a torkolat felôli végükrôl nem lehet ellenôrizni és tisztítani, a felsô részükön kiegészítô ellenôrzô T-idommal kell ellátni. A füstgázcsöveket teljes magasságukban átszellôzéssel kell rendelkezniük. A telepítési helyiségnek a készülék helyiség levegôjétôl függô üzemmódja esetén az elôírásoknak megfelelô szellôzéssel kell rendelkeznie. RUA1 RUD1 RUD2 RUS RUA A helyiség levegôjétôl függô üzemeltetés - RA A helyiség levegôjétôl függô üzemeltetés esetén a telepítésre szolgáló helyiségek a szellôztetési követelményeket illetôen az adott ország tüzeléstechnikai rendeletének hatálya alá tartoznak. A szellôzô levegô be- és kivezetéséhez legalább 150 cm 2 keresztmetszetû nyílások szükségesek. A füstgázok elvezetéséhez szerelési egységcsomagokat kínálunk. 12

13 Aquanta gepk NY:Layout :27 Page 13 Remeha Aquanta 2.6. Elektromos bekötés Vezérlôegység Az Aquanta védôérintkezôs csatlakozó dugóval van ellátva (a kábel hosszúsága kb. 1,5 m), mely földelt 230 V / 50 Hz hálózathoz alkalmas. Csatlakoztassa a dugót a dugaszoló aljzathoz. A csatlakozó dugónak mindig elérhetônek kell lennie. Ha a régi csatlakozókábelt ki kell cserélni, új kábelt csak a Remehától rendeljen. Az Aquanta következô egységei állnak 230 V feszültség alatt: - fûtôszivattyú elektromos csatlakozása, - HMV elektromos csatlakozása, - kombinált gázblokk elektromos csatlakozása, - háromjáratú szelep elektromos csatlakozása, - a vezérlôegység legtöbb részegysége, - gyújtótranszformátor, - hálózati kábelcsatlakozás. Az Aquanta elektronikus szabályzó- és vezérlôegységgel rendelkezik. Ez az egység egy ionizációs lángôrt is tartalmaz. Az Aquanta vezérlésének központi egysége a Comfort Master, ami védi és vezérli a kazánt. A fentitôl eltérô csatlakozási értékek csak leválasztó transzformátor alkalmazása esetén megengedettek. A hôközpont nem fázis-érzékeny. Az Aquanta maximális teljesítményfelvétele 150 W. A készülék teljes mértékben huzalozva van, a külsô csatlakoztatásokat a kapocsléc az X9 (kisfeszültségû) és X7 (kisfeszültségû, vagy 230 V alacsony feszültségû) kapcsaihoz lehet bekötni. A 01. táblázatban a vezérlôegység legfontosabb tulajdonságait foglaltuk össze. Gyártmány Csatlakozó feszültség Elôöblítés ideje Utóöblítés ideje Gyújtási idô Biztonsági idô Várakozási idô Fôbiztosíték értéke (230 VAC) F1 biztosíték értéke (230 VAC) Egyenáramú ventilátor Sit Controls 230 VAC / 50 Hz 3 s 5 s 2,5 s 5 s 3-10 perc 4 AT 2 AT 24 V egyenáram 01. táblázat: A vezérlôegység tulajdonságai Az Aquanta teljesítményét a következô módokon lehet szabályozni: Egy fokozatban, amikor a teljesítmény a kazánon beállított elôremenô hômérséklet alapján a minimális és a maximális érték között változik. Moduláló szabályzással, amikor a teljesítmény a moduláló szabályozón beállított elôremenô hômérséklet alapján a mini - mális és a maximális érték között változik. 13

14 Aquanta gepk NY:Layout :27 Page Központi fûtés víz-hômérsékletének szabályozása Az Aquanta az elôremenô és a visszatérô ág hômérsékletérzékelôinek segítségével elektronikus hômérséklet-szabályozással rendelkezik. Az automatikus tüzelôrendszeren a maximális elôremenô hômérsékletet 20 és 85 C között lehet beállítani, ld bekezdés (gyári beállítás: 75 C). Amint a rendszer eléri a fûtés beállított elôremenô hômérsékletét, a kazán visszaszabályoz. A kikapcsolási hômérséklet megfelel a beállított elôremenô hômérséklet + 5 C-nak. A fûtôrendszer elôremenô hômérsékletének szabályozása az idôjárás-vezérlésû rematicplus szabályozóval történik Vízhiány ellen biztosító egység Az Aquanta vízhiány ellen biztosító egységgel van felszerelve, mely a fûtôrendszer elôremenô és a visszatérô vízhômérsékletének mérésén alapszik. Ha a cirkuláltatott víz mennyisége csökken, a kazán visszamodulálja a teljesítményét, hogy az égô lehetôleg sokáig üzemben maradjon. Az elôremenô és a visszatérô víz 45 K-nél nagyobb hômérséklet-különbsége, vagy a hôcserélô túl gyors hômérséklet-emelkedése esetén az Aquanta 10 percre leblokkol a 9 kóddal. Ha a készülékben nem lenne fûtôvíz, vagy a szivattyú nem lenne mûködôképes, a készülék reteszelôdik, kódja: E Maximális hômérséklet biztosító egysége felfûti a rétegtárolót a beállított értékig. A fagyvédelem csak az utána kapcsolt hôközpont, és nem a fûtôrendszer fagyvédelmére szolgál. 2.8 Szabályozók és termosztátok csatlakoztatása Távolítsa el az elsô és a harmadik frontpanelt (fel vannak pattintva) Tekerje ki a második frontpanelt (bal vagy jobb irányban egyaránt felszerelhet ). Távolítsa el a védôlapot úgy, hogy kicsavarja a négy csavart, majd felfelé tolja a panelt. Húzza elôre a dobozt. Távolítsa el a védôsapkát a dobozról. Vezesse át a szabályozó vagy termosztát vezetékét a készülék egyik, erre alkalmas részén. A szükséges vezetékeket csatlakoztassa az X9 csatlakozóhoz, a sémán látható beosztás szerint V 3 4 4x 5 A maximális hômérséklet biztosító egysége reteszeli a kazánt, ha az túl magas vízhômérsékletet (110 C) ér el; kódja E 1. A hiba megszüntetése után az Aquanta készülék reteszelését a RESET gomb 3 másodpercig tartó lenyomásával lehet feloldani Fagyvédelem X10 X9 X7 Az Aquanta készüléket fagymentes helyiségben kell telepíteni, hogy a kondenzvíz-elvezetés ne fagyhasson be. Ha a fûtôközeg hômérséklete a kazánban túl alacsony értékre csökken, akkor a beépített kazánvédelem lép mûködésbe. Ez a következô módon mûködik: - 7 C alatti vízhômérsékletnél: a fûtôszivattyú bekapcsol; - 3 C alatti vízhômérsékletnél: az Aquanta bekapcsol; - 10 C feletti vízhômérsékletnél: az Aquanta ismét kikapcsol, a fûtôszivattyú pedig ezután még 15 percig mûködik; - a víztartály 7 C alatti hômérsékleténél: a rendszer egyszer 14

15 Aquanta gepk NY:Layout :27 Page 15 Remeha Aquanta Modulációs szabályozó csatlakoztatása Minden Remeha Aquanta készüléket elláttak Open-Therm interfésszel. Így további módosítások nélkül is csatlakoztatható OpenTherm szobai szabályozó (például Remeha Celcia 15 vagy 20) a készülékhez. Szerelje fel a szabályozót egy referencia-helyiségben (általában a nappaliban). Csatlakoztassa a 2-eres vezetéket az X9 csatlakozó 7. és 8. kapcsához A bejövô/kimenô termosztát csatlakoztatása A Remeha Aquanta 2-vezetékes bejövô-kimenô szobai termosztát, például a Remeha Celcia 10 csatlakoztatására alkalmas. Szerelje fel a szabályozót egy referencia-helyiségben (általában a nappaliban). Csatlakoztassa a 2-vezetékes, 24V-os szobai termosztátot az X9 csatlakozó 7. és 8. kapcsához. Ha a csapvíz hômérséklete beállítható az OpenTherm szabályozón, akkor a Remeha Aquanta készülék azt a hômérsékletet biztosítja, az Aquanta program-módjának beállításaiban található maximális értékkel. 15

16 Aquanta gepk NY:Layout :27 Page Fagyvédô csatlakoztatása Külsô érzékelô csatlakoztatása A fagyveszélyes helyiségekben helyezzen el fagyvédô termosztátot. Csatlakoztassa a fagyvédô termosztátot a szobai termosztáthoz az X9 csatlakozó 7. és 8. kapcsához. Aktív fagyvédô termosztát esetén a moduláló termosztát áramellátása megszûnik. Így elállítódhat az egyes termosztátok idôzít je. Az Aquanta készüléket a kondenzvíz-elvezetô befagyásának megelôzése érdekében fagymentes helyiségben kell elhelyezni. Ha túlságosan lecsökken az Aquanta kondenzvizének hômérséklete, akkor mûködésbe lép a beépített kazánvédelem. Ez a következôképpen mûködik: - 7 C-nál kisebb vízhômérséklet esetén: a keringetô szivattyú bekapcsol; - 3 C-nál kisebb szobahômérséklet esetén: az Aquanta bekapcsol; - 10 C-nál nagyobb vízhômérséklet esetén: az Aquanta kikapcsol és a keringetô szivattyú 15 percet mûködik. - 7 C-nál kisebb vízhômérséklet esetén a tárolóban található vizet felmelegíti a beállított hômérsékletre. A kazánvédelem csak az Aquanta készüléket védi, a teljes rendszert azonban nem. Amikor a fagyvédô termosztát bekapcsol, az Aquanta aktiválódik, a beprogramozott maximális bemen hômérsékleti értékig (kivéve, ha a belsô fûtési kört is használja). Ez akkor is megtörténik, ha moduláló szobai szabályozó van csatlakoztatva. Celcia 20-szabályozó használata esetén ehhez is igénybe kell venni a szabályozó digitális bemenetét. Lásd a szabályozó üzembe helyezési útmutatóját. Az X9 csatlakozó 1. és 2. kapcsához külsô érzékel is csatlakoztatható. A moduláló szabályozó fel tudja használni a külsô hômérsékleti értékeket. Az Aquanta bejövô-kimenô szabályozó esetén szabályozza a belsô fûtési kört. Ez a következôképpen állítható be, ld. 33. ábra: - Felsô beállítási pont (p29, p1) Bejövô hômérséklet p1 = 75 C (20 és 85 C között állítható be) Bejövô hômérséklet p29 = -15 C (0 és 30 C között állítható be) - Alsó beállítási pont (p27, p28) Bejövô hômérséklet p27 = 20 C (0 és 60 C között állítható be) Külsô hômérséklet p28 = 20 C (0 és 40 C között állítható be) A külsô hômérséklet mínusz-jelölése nem látható a kijelzôn Ba = Buitenvoeler 16

17 Aquanta gepk NY:Layout :27 Page 17 Remeha Aquanta Üzemzavar- és üzemelést jelzô kapcsolók csatlakoztatása Az üzemzavar- és üzemelés-jelzô berendezés csatlakoztatásához az Aquanta potenciálmentes kimenettel van felszerelve. Az üzemzavar-jelzô az X7 csatlakozó 1. és 2. kapcsához csatlakoztatható. Üzemzavar esetén a kapcsoló lezár. A 24 paramétert ebben az esetben át kell állítani 0-ról 1-re. Az üzemelés-jelzô az X7 csatlakozó 1. és 3. kapcsához csatlakoztatható. Hôigény esetén a kapcsoló lezár. A 24 paramétert ebben az esetben át kell állítani 0-ról 2-re. A külsô gázszelep az X7 csatlakozó 1. és 3. kapcsához csatlakoztatható. Hôigény esetén a kapcsoló lezár. A 24 paramétert ebben az esetben át kell állítani 0-ról 3-ra. A külsô szivattyú egy relén* keresztül az X7 csatlakozó 1. és 3. kapcsához csatlakoztatható. Hőigény esetén a kapcsoló lezár. A 24 paramétert ebben az esetben át kell állítani 0-ról 4-re PC/PDA csatlakoztatása Az X10 telefoncsatlakozóhoz egy opcionális Recom interfész segítségével PC vagy PDA csatlakoztatható. A Recom PC/PDA szoftverrel különböz kazánbeállításokat olvashat be, módosíthat vagy menthet le. Lásd a szoftver használati útmutatóját. X10 * soha ne csatlakoztasson szivattyút közvetlenül az X7 csatlakozó 1. és 3. kapcsához, hanem iktasson közbe egy relét Üzembe helyezés Fabrieksinstelling Az üzembe helyezés irányelvei Az üzembe helyezéshez használja a 6.1. bekezdés szerinti üzembe helyezési jegyzôkönyvet. Ennek a fejezetnek az összes lépését hajtsa végre; a jegyzôkönyvet töltse ki és az üzembe helyezést aláírással és cégbélyegzôvel igazolja. Ellenôrizze a gáz típusát, hogy az Aquantahoz alkalmazható-e (II 2ELL3P ld. a készülék típustábláját). A kazánt ettôl eltérô gázfajtánál nem szabad üzembe helyezni 17

18 Aquanta gepk NY:Layout :27 Page A hôközpont elôkészítése b.1. A központi fûtésoldali feltöltés Ez a fejezet a készülék üzemkész állapotba történô helyezésének 8 lépését tartalmazza. Ne helyezze üzembe a hôközpontot, amíg az a h lépéseket pontosan végre nem hajtotta. a. A hôközpontot tartsa feszültségmentes állapotban és nyissa ki A hálózati csatlakozódugó ne legyen bedugva az aljzatba. A felsô és a harmadik táblát távolítsa el, és nyissa ki az Aquanta második tábláját, amit a felszereléstôl függôen jobbra, vagy balra lehet kifordítani. A fedôlemezt a 4 csavar meglazítása után távolítsa el, és a kezelôfelületet billentse elôre. A légszekrény fedelét a légszekrény alján lévô csavar segítségével nyissa ki. b. A berendezés feltöltése (központi fûtés és használati víz oldaláról) A fûtôberendezés feltöltéséhez és utántöltéséhez kizárólag kezeletlen vezetékes vizet használjon. A fûtôrendszer vizében a ph-értéknek 6 és 9 között kell lennie. A központi fûtés vizéhez a mûszaki osztályunk meg - kérdezése nélkül semmilyen kémiai anyagot ne adjon hozzá (pl. fagyállószert, vízlágyítót, a ph-érték növelését, vagy csökkentését célzó szereket, vagy inhibitorokat). Ezek az anyagok a kazán üzemzavarához és a hôcserélôk megrongálódásához vezethetnek Mielôtt a rendszert vízzel feltöltené, az összes elzárást és termosztát-szelepet nyissa ki. A fûtôrendszert a feltöltô és leürítô szerelvényeken (fûtés) keresztül töltse fel vízzel (javaslat = 1,5 bar, minimális nyomás = 1 bar, maximális nyomás = 3 bar). Ellenôrizze az Aquanta szifonját, csak a jelzôsávig kell vízzel feltöltve lennie. Nyissa ki a tágulási tartály kézi légtelenítôjét, hogy a tágulási tartályhoz menô felszálló vezetéket légteleníteni lehessen. Ha a légtelenítô csapok nem víztömörek, szerelje fel a mellékelt kupakokat és húzza szorosra. A tömítetlen légtelenítôket a lehetô leggyorsabban cserélje ki. A légtelenítésnél akadályozza meg, hogy a hôközpont belsô terébe víz kerülhessen. Amint a tágulási tartály légtelenítése megtörtént, zárja el a kézi légtelenítôt. Ellenôrizze a vízoldali csatlakozások tömítettségét 230 V x

19 Aquanta gepk NY:Layout :27 Page 19 Remeha Aquanta b.2. HMV tartály légtelenítése Nyissa ki a hidegvíz vezeték elzáró csapját. A HMV rendszerben teljesen nyisson ki egy melegvizes csapot. Várja meg, hogy levegô nélküli vízsugár alakuljon ki, ekkor a rétegtároló fel van töltve, és légtelenítve van. Zárja el a melegvízcsapot. Ellenôrizze a vízoldali csatlakozások tömítettségét. A rétegtároló legyen teljesen feltöltve, máskülönben a készülék meghibásodhat. Ha a használati víz 170 mg/l-nél több kloridot tartalmaz, akkor a tartályba egy idegenáramú Remeha-anódot kell beépíteni (tartozékként kapható) W W W W KW KW 3 c. A további csatlakozások ellenôrzése és üzemkész állapotba helyezése Az Aquantához menô gázvezeték csapját nyissa ki. Ellenôrizze a gázvezetékben a gáz elônyomását a kombinált gázblokk (C) mérôcsonkja segítségével. A maximális gáz-elônyomás (áramlási nyomás) értéke L- gáznál 20 mbar, H-gáznál 17 mbar, folyékony gáznál pedig 30 mbar. Ellenôrizze a gázvezeték tömítettségét a kazánig (az érvényes elôírásoknak megfelelôen, ld. a 7. fejezetet); a maximális vizsgáló nyomás a gázvezeték bemenetén, a gázcsap nyitott helyzetében 60 mbar. A gázvezetéket a kombinált gázblokk ( C ) mérôhelyén keresztül légtelenítse. Ellenôrizze az elektromos csatlakozások szabályszerû kivitelezését, beleértve a földelô-csatlakozást is. Ellenôrizze a szabályozó-készülék elektromos bekötését és az egyéb külsô csatlakozásokat. Ellenôrizze a füstgáz-elvezetô és a frisslevegô-bevezetô csövek tömítettségét. Ellenôrizze a kazán gázcsatlakozásainak tömítettségét. 2 bar Contrôler Check Contrôler 5 d. Az Aquanta bekapcsolása és a szabályzó beállítása A kazán hálózati csatlakozó dugóját dugja be egy földelt aljzatba. Kapcsolja be a fôkapcsolót. A hôközpont kétperces automatikus légtelenítô programot indít el. Ez a funkció minden feszültség-kimaradás után aktív, a kijelzôn a következô információk jelennek meg egymást követôen: - kijelzô-teszt, melynek során a kijelzô összes szegmense látható, - ekkor következik egy kb. 3 perces légtelenítô ciklus,és egymás után megjelennek a verziószámok is; szoftververzió, paraméter-verzió, ezután kerül sor a rétegtároló felmelegí tésére (kb. 30 percig tart). A szabályzót állítsa hôigényre; a kazán ekkor mûködni kezd. A üzemmenet megjelenik a kijelzôn (a fejezet szerint). A légtelenítô program után az Aquanta azonnal megkezdi a HMV 65 C-ra történô felmelegítését, hogy ezzel biztosítsa a Legionella baktériumok elleni védelmet (amennyiben ez a funkció aktív). 19

20 Aquanta gepk NY:Layout :28 Page 20 e. Gáz / levegô arány ellenôrzése teljes terhelésnél A gázkazánt a gyárban a 02. és 04. táblázatban megadott értékekre állították be. Helyesbítse a gáz / levegô arányt, ha >0,2 % O 2, vagy 0,3 % CO 2 eltérést állapítana meg, az O 2, illetve CO 2 értéket a 04. táblázat adatainak megfelelôen állítsa be. A füstgáz-mérô pont záróelemét csavarja le és csatlakoztassa a füstgáz-mérô mûszert. A mérôszonda körüli nyílást a mérés alatt jól tömítse el, és gondoskodjon róla, hogy a mérôszonda a feléig merüljön bele a füstgázcsatornába. Állítsa be a teljes terhelést; nyomja le a gombot, a szimbólum a kijelzô menüoszlopában jelenik meg; amint a kijelzôn megjelenik a H : 3 kijelzés, a kazán teljes terheléssel mûködik. A teljes terhelésnek megfelelô fordulatszám elérése után mérje meg az O 2 /CO 2 értéket és hasonlítsa összes a 02. táblázat adataival. O 2 /CO 2 beállítási adatai H/L/LL földgáz esetén Ventilátor fordulatszáma (ford./perc) O 2 CO 2 Teljes terhelés H : 3 % % kb ,2 ± 0,1 8,8 ± 0,1 02. táblázat: Teljes terhelés CO 2 és O 2 beállítási adatai nyitott légszekrénynél O 2 /CO 2 beállítási adatai folyékony gáz esetén Ventilátor fordulatszáma (ford./perc) O 2 CO 2 Teljes terhelés H : 3 % % kb ,1 ± 0,1 10,5 ± 0,1 03. táblázat: Teljes terhelés CO 2 és O 2 beállítási adatai nyitott légszekrénynél Helyesbítse a gáz / levegô arányt, ha a mérés eredménye >0,2 % O2, vagy 0,3 % CO 2 nek adódna. A gáz / levegô arány helyesbítését a kombinált gázblokk A jelû állítócsavarjával lehet végrehajtani. A gáz mennyiségét az óra mutató járásával megegyezô irányban lehet csökkenteni. A A A lángot a megfigyelô-üvegen keresztül tudja ellenôrizni. A lángnak stabil kék színûnek kell lennie, az égô körül enyhén narancsos részekkel. 20

Remeha Aquanta. Remeha Aquanta. Telepítési és szervizelési útmutató. Álló, beépített rétegtárolós. gázüzemű kondenzációs hőközpont,

Remeha Aquanta. Remeha Aquanta. Telepítési és szervizelési útmutató. Álló, beépített rétegtárolós. gázüzemű kondenzációs hőközpont, Telepítési és szervizelési útmutató Remeha Aquanta Remeha Aquanta Álló, beépített rétegtárolós gázüzemű kondenzációs hőközpont, Teljesítmény-tartomány: 6 20 kw Remeha Aquanta TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁG

Részletesebben

Tzerra árlista Érvényes: 2014.07.01-től

Tzerra árlista Érvényes: 2014.07.01-től Tzerra árlista Érvényes: 2014.07.01-től Megnevezés Leírás Ábra Nettó listaár Cikkszám Tzerra M 24DS 256 000 Ft 90858 kondenzációs fali gázkazán család Tzerra M 24C fűtő (DS) és kombi (C) kivitelben, kis

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL

KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL A technológia csúcsán Az Econcept Kombi Stratos készülék egy különösen sokoldalú hőközpont, alkalmas bármilyen fűtési rendszerbe,

Részletesebben

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm 1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm A= 200 mm B= 200 mm C= 182 mm D= 118 mm 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1 Gáz-mágnesszelep 2 Égő 3 Elsődleges füstgáz/víz hőcserélő 4

Részletesebben

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23) 530-570,

Részletesebben

S868C3E-1 típusú vezérlő napkollektoros házi melegvízellátó rendszerekhez

S868C3E-1 típusú vezérlő napkollektoros házi melegvízellátó rendszerekhez S868C3E-1 típusú vezérlő napkollektoros házi melegvízellátó rendszerekhez Használati utasítás Megjegyzés: Mivel termékünk folyamatos fejlesztés alatt van, a használati utasítás képei eltérhetnek az Ön

Részletesebben

Kezelési útmutató. Logamax plus GB022-24/24K kondenzációs gázkazán. 7216 1400 09/2005 HU (HU) A kezelõ számára

Kezelési útmutató. Logamax plus GB022-24/24K kondenzációs gázkazán. 7216 1400 09/2005 HU (HU) A kezelõ számára 7216 1400 09/2005 HU (HU) A kezelõ számára Kezelési útmutató Logamax plus GB022-24/24K kondenzációs gázkazán Kérjük, kezelés elõtt gondosan olvassa el Fontos általános alkalmazási utasítások A készüléket

Részletesebben

Használati útmutató. Logamax plus GB112-24/29/43/60 kondenzációs gázkazán. 7205 3100 04/2000 HU (HU) A kezelõ részére

Használati útmutató. Logamax plus GB112-24/29/43/60 kondenzációs gázkazán. 7205 3100 04/2000 HU (HU) A kezelõ részére 7205 3100 04/2000 HU (HU) A kezelõ részére Használati útmutató Logamax plus GB112-24/29/43/60 kondenzációs gázkazán Használat elõtt, kérjük, tanulmányozza figyelmesen Elõszó Fontos általános tudnivalók

Részletesebben

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató Termoelektromos borhűtő Modell: DX-68COMBO Használati útmutató Tartalomjegyzék I. Általános biztonsági előírások 1 II. Műszaki adatok 2 III. Kezelőszervek 3 IV. Bekötési rajz 4 V. Működtetés 4 VI. Speciális

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás BEFOLYÓ NE 0.1 semlegesítő berendezés Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 018 487-02/2005 HU 1 Általános 1 Általános

Részletesebben

CS10.5. Vezérlõegység

CS10.5. Vezérlõegység CS10.5 HU Vezérlõegység 0409006 TARTALOMJEGYZÉK 1. CS10.5 VEZÉRLÕEGYSÉG...3 1.1. Általános tudnivalók...3 1.. Mûszaki adatok...3. VEZÉRLÕEGYSÉG: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV...4.1. Az elõre beállítható idõpontok

Részletesebben

Használati útmutató. R 24 E Elite. készülékhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY. Fali fűtő gázkészülék

Használati útmutató. R 24 E Elite. készülékhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY. Fali fűtő gázkészülék Használati útmutató R 24 E Elite készülékhez Fali fűtő gázkészülék Használati útmutató CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY MAGYAR KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSI UTASÍTÁSOK

Részletesebben

A legjobb fűtés minden évszakban. DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához.

A legjobb fűtés minden évszakban. DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához. A legjobb fűtés minden évszakban DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához 2010 Katalógus Teljes biztonság és maximális kényelem A GABARRÓN elektromos kazánokok

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Tároló-vízmelegítő Logalux S120 Szakemberek számára Szerelés előtt kérjük figyelmesen átolvasni 6 720 617 534-11/2001 HU Impresszum HASZNÁLATI TUDNIVALÓ A fűtési rendszer

Részletesebben

Füstgáz elvezető rendszerek

Füstgáz elvezető rendszerek Füstgáz elvezető rendszerek 6 720 606 36-00.1O ZW / ZS 23 AE gázkazánhoz JS Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági utasítások 2 A szimbólumok magyarázata 2 1Alkalmazás 3 1.1 Általánosságban 3 1.2 Összekapcsolás

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01123 CP1-03-01124 CP1-03-01125 CP1-03-01126 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI útmutatások 1.1.

Részletesebben

/03 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. SR 3 csatlakozó dugós szabályozó. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni

/03 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. SR 3 csatlakozó dugós szabályozó. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni 6302 1259 2001/03 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás SR 3 csatlakozó dugós szabályozó egység Szolár hőmérséklet különbség szabályozó A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Impresszum A készülék

Részletesebben

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó Szinusz-inverter HS 1000 CE 230V AC / 1000VA folyamatos / 2500VA csúcs Tisztelt Felhasználó! Üzembehelyezés elõtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót. FIGYELEM!

Részletesebben

Ipari kondenzációs gázkészülék

Ipari kondenzációs gázkészülék Ipari kondenzációs gázkészülék L.H.E.M.M. A L.H.E.M.M. egy beltéri telepítésre szánt kondenzációs hőfejlesztő készülék, mely több, egymástól teljesen független, előszerelt modulból áll. Ez a tervezési

Részletesebben

/2006 HU

/2006 HU 7 77 006 9 08/006 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Logano plus GB kaszkád füstgázgyűjtő (kettős kazán) A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék Felállítás...................................................

Részletesebben

C 269-01. Nias Dual. Fali, zárt égésterű gázkészülék beépített HMV tárolóval. Környezetbarát hő

C 269-01. Nias Dual. Fali, zárt égésterű gázkészülék beépített HMV tárolóval. Környezetbarát hő C 269-01 made in Italy Nias Dual Fali, zárt égésterű gázkészülék beépített HMV tárolóval Környezetbarát hő HU Fali, zárt égésterű gázkészülék beépített HMV tárolóval Nias Dual csak 450 mm MEGBÍZHATÓSÁG

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690 Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 mágneses vízszűrők MC22001 MC22002 FL1-03-01274 - WE FL1-03-01689 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01688 FL1-03-01690 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI

Részletesebben

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393..

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Kezelési útmutató Helyiséghőmérsékletszabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Tartalom Kezelési útmutató Helyiséghőmérséklet-szabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 2 A

Részletesebben

GAZ 3000 W a OW/OS 18/23-1 LH AE típusú gázüzemű falikazánhoz

GAZ 3000 W a OW/OS 18/23-1 LH AE típusú gázüzemű falikazánhoz Füstgáz elvezető rendszer GAZ 3000 W a OW/OS 18/23-1 LH AE típusú gázüzemű falikazánhoz hu Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok

Részletesebben

Elite RBC 24 Elite RBS 24

Elite RBC 24 Elite RBS 24 Használati útmutató Elite RBC 24 Elite RBS 24 készülékekhez Fali gázkazánok bitermikus hőcserélővel Használati útmutató CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY MAGYAR

Részletesebben

GAZ 7000 WT ZWSE 24-6 MFA ZWSE 28-6 MFA ZWSE 35-6 MFA. Beépitett rétegtárolóval rendelkező fali gázkazánok. Tudnivalók a füstgázelvezetésről

GAZ 7000 WT ZWSE 24-6 MFA ZWSE 28-6 MFA ZWSE 35-6 MFA. Beépitett rétegtárolóval rendelkező fali gázkazánok. Tudnivalók a füstgázelvezetésről 6 720 66 275 087-00.2O Beépitett rétegtárolóval rendelkező fali gázkazánok GAZ 7000 WT ZWSE 24-6 MFA ZWSE 28-6 MFA ZWSE 35-6 MFA Tudnivalók a füstgázelvezetésről HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

NE1.1. Semlegesítő berendezés. Kondenzációs gázkazánokkal való használathoz. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára

NE1.1. Semlegesítő berendezés. Kondenzációs gázkazánokkal való használathoz. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára Semlegesítő berendezés NE1.1 Kondenzációs gázkazánokkal való használathoz 6 720 801 640 (2010/01) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék.........................

Részletesebben

Tzerra árlista Érvényes: 2015.09.01-től

Tzerra árlista Érvényes: 2015.09.01-től Tzerra árlista Érvényes: 2015.09.01-től Ábra Energiaosztály Megnevezés Leírás Nettó listaár Cikkszám Tzerra M 24DS Plus 268 800 Ft 7625056 Tzerra kondenzációs fali gázkazán "A" energiaosztályos modulációs

Részletesebben

KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel

KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel HU Felhasználói és programozói leírás A kézikönyv tartalmára és a benne leírt berendezésre vonatkozóan a fejlesztő és gyártó fenntartja a változtatás jogát. A gyártó

Részletesebben

GAZ 3000 W a ZS 12-2 DH AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz. Füstgáz elvezető rendszer. Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára

GAZ 3000 W a ZS 12-2 DH AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz. Füstgáz elvezető rendszer. Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára Füstgáz elvezető rendszer GAZ 3000 W a ZS 12-2 DH AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz hu Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata

Részletesebben

Füstgáz elvezető rendszer a ZS 12-2 AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz

Füstgáz elvezető rendszer a ZS 12-2 AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz Füstgáz elvezető rendszer a ZS 12-2 AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz 6 720 608 482 HU (07.01) JS Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások 2 A szimbólumok magyarázata 2 1 Használat 3 1.1 Általános

Részletesebben

MICRO MICRO-D Mikroprocesszoros vezérlő egység fan-coilhoz

MICRO MICRO-D Mikroprocesszoros vezérlő egység fan-coilhoz KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MICRO MICRO-D Mikroprocesszoros vezérlő egység fan-coilhoz Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban leírtakat!

Részletesebben

Fali kombi gázkészülék

Fali kombi gázkészülék C 267-01 made in Italy Panarea Compact Fali kombi gázkészülék Szélesség Magasság Mélység KAZÁNOK Környezetbarát hő HU Fali kombi gázkészülék Panarea Compact HELYTAKARÉKOS szűk helyeken is elfér PRAKTIKUS

Részletesebben

Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése

Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése TARTALOM 1. Kollektor összeállítása 2 2. Rendszer összeállítása 5 3. Víztartály feltöltése 5 4. Kollektorkör feltöltése 6 Figyelem! A telepítés

Részletesebben

Remeha Avanta Plus. Remeha Avanta Plus. Telepítési és szervizelési útmutató. Remeha Avanta Plus 22/28c. Remeha Avanta Plus 30/35c

Remeha Avanta Plus. Remeha Avanta Plus. Telepítési és szervizelési útmutató. Remeha Avanta Plus 22/28c. Remeha Avanta Plus 30/35c Telepítési és szervizelési útmutató Remeha Avanta Plus Remeha Avanta Plus Remeha Avanta Plus 22/28c Remeha Avanta Plus 30/35c Remeha Avanta Plus 34/39c Remeha Avanta Plus 24s TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Szerelési utasítás Kaszkád-egység 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Szakemberek számára Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Termékáttekintés Termékáttekintés 9 1

Részletesebben

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset Z1000/1500 Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK...1 TÍPUS ÉS MŰSZAKI ADATOK...1 GOMBOK ÉS FUNKCIÓJUK...2 JELZÉSEK ÉS FUNKCIÓK...5 ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK...

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK...1 TÍPUS ÉS MŰSZAKI ADATOK...1 GOMBOK ÉS FUNKCIÓJUK...2 JELZÉSEK ÉS FUNKCIÓK...5 ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK... MEGJEGYZÉS 1. A borítón látható ábra csak tájékoztatásul szolgál, amely eltérhet a vásárolt terméktől. 2. A légkondicionáló működtetése előtt feltétlenül olvassa el az ÓVINTÉZKEDÉSEK című részt. 3. Ez

Részletesebben

GAZ 3000 W a ZW/ZS 18/24-2 DH AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz

GAZ 3000 W a ZW/ZS 18/24-2 DH AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz Füstgáz elvezető rendszer GAZ 3000 W a ZW/ZS 18/24-2 DH AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz hu Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok

Részletesebben

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK FIGYELMEZTETÉSEK ÉS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A TÁVVEZÉRLŐ HELYES HASZNÁLATA ÉRDEKÉBEN OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS TARTSA BE AZ ITT LEÍRTAKAT. FIGYELMEZTETÉSEK 1) Olyan helyre kell telepíteni, ahonnan megfelelően

Részletesebben

!!!!! SABIANA. SKYSTAR kazettás fan coil berendezések. airtronics. 1. oldal

!!!!! SABIANA. SKYSTAR kazettás fan coil berendezések. airtronics. 1. oldal SABIANA SKYSTAR kazettás fan coil berendezések airtronics 1. oldal 2. oldal ALKALMAZÁS: FONTOS: A berendezés telepítése előtt gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet A SkyStar berendezéseket kereskedelmi

Részletesebben

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset-Con Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

Beachside FAMILY. Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Beachside FAMILY. Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beachside FAMILY Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beachside FAMILY Kombinált Infraszauna Méretei: 2000x1950x2100 2-4 személyes Candlenut diófa infraszauna Füstszínű üvegajtó Színterápiás világítás

Részletesebben

QAA73 kezelési utasítás felhasználóknak, beüzemelőknek

QAA73 kezelési utasítás felhasználóknak, beüzemelőknek QAA7 kezelési utasítás felhasználóknak, beüzemelőknek JELLEMZŐK Működési feszültség Védelem OpenTherm bus Csatlakoztathatóság Vezeték hossz Vezeték ellenálló képessége Teljesítményfelvétel Biztonsági szint

Részletesebben

BRAVO 300 S HASZNÁLATI UTASÍTÁS

BRAVO 300 S HASZNÁLATI UTASÍTÁS BRAVO 300 S HASZNÁLATI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK A COMPUTER ELHELYEZÉSE A GÉPEN... 2 A SZÁMÍTÓGÉP ELHELYEZÉSE... 2 A KONZOL FELSZERELÉSE... 3 AZ ÁRAMFORRÁS CSATLAKOZTATÁSA... 4 KIJELZŐ... 5 FUNKCIÓGOMBOK...

Részletesebben

Kondenzációs álló gázkazán MGK

Kondenzációs álló gázkazán MGK Kondenzációs álló gázkazán MGK Kondenzációs gáztüzelésû kazán fûtésre és HMV készítésre az EN 437/EN 483/EN 677 valamint az érvényben lévõ és vonatkozó EU elõírásoknak megfelelõen. Engedélyezett gázfajta:

Részletesebben

inet Box Beszerelési utasítás

inet Box Beszerelési utasítás Beszerelési utasítás 2. oldal Tartalomjegyzék Alkalmazott szimbólumok... 2 Beszerelési utasítás Biztonsági utasítások... 2 Rendeltetés... 2 Szállítási terjedelem... 2 Méretek... 3 Csatlakozások / kezelőelemek...

Részletesebben

ÚJ BAXI FALI GÁZKAZÁN

ÚJ BAXI FALI GÁZKAZÁN ÚJ BAXI FALI GÁZKAZÁN A legkompaktabb BAXI készülékcsalád Magas hatásfok (zárt égésterűeknek minősítés a 92/42/CEE szabvány szerint) Digitális vezérlőpanel széles LCD kijelzővel Kompakt hidraulikus szerelvénycsoport

Részletesebben

Ariston Hybrid 30. Kondenzációs- Hőszivattyú

Ariston Hybrid 30. Kondenzációs- Hőszivattyú Ariston Hybrid 30 Kondenzációs- Hőszivattyú A hőszivattyú és a kondenzációs gázkészülék technológia egyesítése olyan módon, hogy a rendszer saját maga dönthessen arról, hogy számára melyik működés üzemmód

Részletesebben

Füstgáz elvezető rendszer a ZW/ZS 18/24-2 AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz

Füstgáz elvezető rendszer a ZW/ZS 18/24-2 AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz Füstgáz elvezető rendszer a ZW/ZS 18/24-2 AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz 6 720 608 417 HU (07.02) JS Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások 2 A szimbólumok magyarázata 2 1 Használat 3

Részletesebben

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

ALKON 09 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A FELHASZNÁLÓNAK. kondenzációs gázkazánok

ALKON 09 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A FELHASZNÁLÓNAK. kondenzációs gázkazánok ALKON 09 kondenzációs gázkazánok R 12 fûtõ R 18 fûtõ - C 18 combi R 24 fûtõ - C 24 combi A combi kazán használható csak-fûtõkazánként is! Sõt, a combira csatlakoztatható egy üres HMV tároló is! 00333179-2.

Részletesebben

INTIEL Elektronika az Ön oldalán Programozható differenciál termosztát TD-3.1 Beüzemelési útmutató

INTIEL Elektronika az Ön oldalán Programozható differenciál termosztát TD-3.1 Beüzemelési útmutató INTIEL Elektronika az Ön oldalán Programozható differenciál termosztát TD-3.1 Beüzemelési útmutató Forgalmazó: NatEnCo Bt. 9200 Mosonmagyaróvár, Móra Ferenc ltp. 3. Tel.: 20 373 8131 1 I. Alkalmazási terület

Részletesebben

ECL Comfort 300 / 301 230 V és 24 V váltóáramra

ECL Comfort 300 / 301 230 V és 24 V váltóáramra Adatlap ECL Comfort 300 / 301 230 V és 24 V váltóáramra Felhasználás Az ECL Comfort 300 / 301 idõjáráskövetõ elektronikus szabályozó kívánság szerinti felhasználásra programozható az ECL-kártya segítségével.

Részletesebben

UTASÍTÁSOK AK-CC A ellenállásos 5FLA, 30LRA 10 A ellenállásos 5FLA, 30LRA 6 A ellenállásos 3FLA, 18LRA 131 VA vezérlés (indítási)

UTASÍTÁSOK AK-CC A ellenállásos 5FLA, 30LRA 10 A ellenállásos 5FLA, 30LRA 6 A ellenállásos 3FLA, 18LRA 131 VA vezérlés (indítási) UTASÍTÁSOK AK-CC 210 t amb = 0 - +55 C 230 V váltóáram, 50/60 Hz 2.5 VA 10 V < U < 256 V DO1. Hűtés* DO2. * DO3. Ventilátor vagy 2. hűtés* DO4. Alarm, világítás, élfűtés vagy forró gázas leolvasztás* Koordinált

Részletesebben

JRG Armatúrák. JRGUTHERM Termosztatikus Cirkuláció szabályzó Szakaszoló csavarzattal

JRG Armatúrák. JRGUTHERM Termosztatikus Cirkuláció szabályzó Szakaszoló csavarzattal JRG Armatúrák JRGUTHERM Termosztatikus Cirkuláció szabályzó Szakaszoló csavarzattal Felépítés Tervezési segédlet 1 2 3 4 5 6 7 8 - még az olyan önszabályozó cirkulációs szabályozók mint a JRGUTHERM esetében

Részletesebben

MYDENS - CONDENSING BOILER SFOKÚ KONDENZÁCI RENDSZEREK

MYDENS - CONDENSING BOILER SFOKÚ KONDENZÁCI RENDSZEREK A NAGY HATÁSFOK SFOKÚ KONDENZÁCI CIÓS S FŰTÉSI F RENDSZEREK ÚJ J GENERÁCI CIÓJA LAKOSSÁGI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA 16-60 KW 70-280 KW KONDENZÁCIÓS FALI GÁZKAZÁN LAKOSSÁGI HASZNÁLATRA MINDEN felhasználói

Részletesebben

Vaillant aurostep szolárrendszer

Vaillant aurostep szolárrendszer Az aurostep szolárrendszer áttekintése Termék Szolárrendszer 150 literes, monovalens tárolóval, 2,2 m 2 -es kollektormezővel Szolárrendszer 150 literes, monovalens tárolóval, 2,2 m 2 -es kollektormezővel

Részletesebben

DL drainback napkollektor rendszer vezérlése

DL drainback napkollektor rendszer vezérlése DL drainback napkollektor rendszer vezérlése Tartalom Rendszer jellemzői Rendszer elemei Vezérlés kezelőfelülete Működési elv/ Állapotok Menüfunkciók Hibaelhárítás Technikai paraméterek DL drainback rendszer

Részletesebben

Működési és szerviz kézikönyv a Heat Keeper füstgázhőcserélőhöz

Működési és szerviz kézikönyv a Heat Keeper füstgázhőcserélőhöz Oldal 1 / 5 Működési és szerviz kézikönyv a Heat Keeper füstgázhőcserélőhöz Tartalomjegyzék Oldal 1. Fontos tudnivalók 2 1.2 Ártalmatlanítás 1.3 Alkalmazási területek 2. Üzemeltetés 3 2.1 Működési elv

Részletesebben

Füstgáz elvezető rendszer a OW/OS 23-1 AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz

Füstgáz elvezető rendszer a OW/OS 23-1 AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz Füstgáz elvezető rendszer a OW/OS 23-1 AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz HU (06.10) JS Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások 2 A szimbólumok magyarázata 2 1 Használat 3 1.1 Általános leírás

Részletesebben

Telepítési útmutató. DEVIreg 316. Elektronikus termosztát. www.devi.com

Telepítési útmutató. DEVIreg 316. Elektronikus termosztát. www.devi.com Telepítési útmutató DEVIreg 316 Elektronikus termosztát www.devi.com The English language is used for the original instructions. Other languages are a translation of the original instructions. (Directive

Részletesebben

GÁZKÉSZÜLÉK CSALÁD. PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) TURBÓS KIVITELŰ MINI KAZÁN (MIKA-6E Turbó) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) www.technorgaz.

GÁZKÉSZÜLÉK CSALÁD. PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) TURBÓS KIVITELŰ MINI KAZÁN (MIKA-6E Turbó) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) www.technorgaz. GÁZKÉSZÜLÉK CSALÁD PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) TURBÓS KIVITELŰ MINI KAZÁN (MIKA-6E Turbó) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) PARAPETES ÉS KÉMÉNYES Magyar Termék www.technorgaz.hu MIKA-6E/MIKA-6E.V A Technorgáz

Részletesebben

VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU

VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU Szakemberek számára Szerelési útmutató Buszcsatoló, moduláló HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz.......... 3 1.1 A dokumentumok megőrzése..

Részletesebben

SZOLÁR HIDROBLOKK 25-120-AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN

SZOLÁR HIDROBLOKK 25-120-AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN 3024056 3024057 3024059 SZOLÁR HIDROBLOKK 25-65-ÖS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN SZOLÁR HIDROBLOKK KASZKÁD 25-65-ÖS SZIVATTYÚVAL SZOLÁR HIDROBLOKK 25-120-AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS

Részletesebben

KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉK ÁRLISTA

KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉK ÁRLISTA KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉK ÁRLISTA Érvényes: 2009. november 23-tól visszavonásig! Gyártó: BAXI S.P.A. 36061 Bassano Del Grappa - Italy Via Trozetti 20. Telefon: +39 0424 517111 Fax: +39 0424 38089 E-mail: marketing@baxi.it

Részletesebben

Kondenzációs fali fűtő gázkészülék ecotec pure

Kondenzációs fali fűtő gázkészülék ecotec pure Kondenzációs fali fűtő gázkészülék VU 246/7-2 (H-INT II) Szállítási terjedelem VU fali fűtő gázkészülék Készüléktartó konzol, papírsablon Mérőcsonkos égéstermék adapter A felszereléshez szükséges segédanyagok

Részletesebben

VICTRIX Fali kondenzációs kazánok

VICTRIX Fali kondenzációs kazánok VICTRIX Fali kondenzációs kazánok VICTRIX KÖRNYEZETBARÁT KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG KOMPAKT MÉRETEK FORMATERVEZETT CSÚCS ÚJ VICTRIX MODELLEK A felhasználói igények folyamatos követésének eredményeképp

Részletesebben

KeyLock-23 Digitális kódzár 2 kimenettel, 3 bemenettel

KeyLock-23 Digitális kódzár 2 kimenettel, 3 bemenettel KeyLock-23 Digitális kódzár 2 kimenettel, 3 bemenettel HU Felhasználói és programozói leírás A kézikönyv tartalmára és a benne leírt berendezésre vonatkozóan a fejlesztő és gyártó fenntartja a változtatás

Részletesebben

MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET

MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET MGm II kódszám: 3318288 két fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET FIGYELEM! A BERENDEZÉS CSAK

Részletesebben

Tasakcímkéző berendezés. Használati útmutató

Tasakcímkéző berendezés. Használati útmutató Tasakcímkéző berendezés Használati útmutató Figyelmeztetés Mielőtt elkezdené kezelni a gépet, olvassa el a teljes kezelési utasítást. Győződjön meg róla, hogy a gép le van földelve. Tartsa a munkaterületet

Részletesebben

Tervezési segédlet. Ferroli DIVATOP 60. F24 és F32 zárt égésterű. rétegtárolós fali kombi gázkazánhoz

Tervezési segédlet. Ferroli DIVATOP 60. F24 és F32 zárt égésterű. rétegtárolós fali kombi gázkazánhoz Tervezési segédlet Ferroli DIVATOP 60 F24 és F32 zárt égésterű rétegtárolós fali kombi gázkazánhoz Tartalom 1 Készülék jellemzők...1 1.1 Alkalmazási terület...1 1.2 Műszaki adatok... 2 1.3 Csatlakozó méretek...4

Részletesebben

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység HARVIA GRIFFIN INFRA HU Vezérlőegység 20080623 Az alábbi beépítési és használati útmutató infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegység tulajdonosok, az infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegységek

Részletesebben

MŰSZAKI SEGÉDLET. Verzió 2011/01

MŰSZAKI SEGÉDLET. Verzió 2011/01 MŰSZAKI SEGÉDLET Verzió 2011/01 TARTALOMJEGYZÉK Főbb tulajdonságok 3 Műszaki adattáblázat 4 Befoglaló méretek 5 Hidraulikai egység 6 Burkolat és szerkezeti felépítés 7 Adattábla 8 Bekötőegység 8 Tároló

Részletesebben

C 275-01. made in Italy. Tahiti Dual. Fali kombi és fali fűtő gázkészülékek. Környezetbarát hő

C 275-01. made in Italy. Tahiti Dual. Fali kombi és fali fűtő gázkészülékek. Környezetbarát hő C 275-01 made in Italy Tahiti Dual Fali kombi és fali fűtő gázkészülékek Környezetbarát hő HU Fali kombi gázkészülékek Tahiti Dual MEGBÍZHATÓSÁG BIZTONSÁG EGYSZERŰ HASZNÁLHATÓSÁG MINŐSÉG INNOVÁCIÓ MAGAS

Részletesebben

victrix_superior08-08-13.qxp 2008.08.17. 13:17 Page 4 VICTRIX SUPERIOR kw Fali kondenzációs kazánok

victrix_superior08-08-13.qxp 2008.08.17. 13:17 Page 4 VICTRIX SUPERIOR kw Fali kondenzációs kazánok victrix_superior08-08-13.qxp 2008.08.17. 13:17 Page 4 VICTRIX SUPERIOR kw Fali kondenzációs kazánok victrix_superior08-08-13.qxp 2008.08.17. 13:17 Page 2 VICTRIX SUPERIOR kw KÖRNYEZETBARÁT KONDENZÁCIÓS

Részletesebben

AC303 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez

AC303 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez AC303 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez Használati Útmutató 2014.10.03 Általános tudnivalók Az AC303 típusú szobatermosztát processzorvezérelt digitális egység, melyben a hőmérsékletmérést precíz (beépített)

Részletesebben

Netcom100. hu Szerelési utasítás 11. da Installationsvejledning for telefonmodul (2009/09)

Netcom100. hu Szerelési utasítás 11. da Installationsvejledning for telefonmodul (2009/09) Netcom100 da Installationsvejledning for telefonmodul 2 hu Szerelési utasítás 11 Tartalomjegyzék 11 Tartalomjegyzék 1 iztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata...................... 12 1.1 Szimbólumok

Részletesebben

Digitális szivattyúvezérlő vízszivattyúhoz Beépítési és használati útmutató

Digitális szivattyúvezérlő vízszivattyúhoz Beépítési és használati útmutató Digitális szivattyúvezérlő vízszivattyúhoz Beépítési és használati útmutató Forgalmazza: 6782, Mórahalom, Szegedi u. 108. 1. DPC-10 előlap bemutatása Modell száma LED lámpa LCD kijelző Nyomásegység Gombok

Részletesebben

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM ELSŐ LÉPÉSEK ELSŐ LÉPÉSEK TARTALOM 1. ELSŐ LÉPÉSEK 1. Első ek 02 2. Kijelző 03 3. Gombok 04 4. Működtetés 08 3. 4.

Részletesebben

FŰTÉS/USZODAVÍZ (KstW)

FŰTÉS/USZODAVÍZ (KstW) BECHNKE VÍZ/VÍZ HŐCSERÉLŐ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ FŰTÉS/USZODAVÍZ (KstW) Tartalomjegyzék 1 1 Biztonság 2 1.1 Ezen hőcserélővel történő bánásmód veszélyei 2 1.2 Biztonsági útmutató és tippek 2 1.3 Rendeltetésszerű

Részletesebben

Szolár állomás TERVEZÉSI SEGÉDLET

Szolár állomás TERVEZÉSI SEGÉDLET Szolár állomás TERVEZÉSI SEGÉDLET vezérlés nélkül Calpak UNO szolár állomás felépítése: UNO - P130 - szivattyústrang DN 25, 1 vagy DN 20, 3/4 Biztonsági szerelvénycsoporttal a következőket tartalmazza:

Részletesebben

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES KFT. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! Tartalom Bevezető... 3 C.E.S. kavitációs hőgenerátorok leírása és alkalmazása... 3 2. A C.E.S. kavitációs hőgenerátorok

Részletesebben

Termékismertető. Tápegység és vezérlő készülék: BVS20 egy felszálló vezetékű berendezésekhez

Termékismertető. Tápegység és vezérlő készülék: BVS20 egy felszálló vezetékű berendezésekhez Termékismertető Tápegység és vezérlő készülék: BVS20 egy felszálló vezetékű berendezésekhez 2 11/2009 1 x BVS20-SG 1 x termékismertető Szállítási terjedelem Biztonsági utasítások! A készüléket csak elektromos

Részletesebben

Tervezési segédlet. Ferroli Econcept tech. fűtő 25A, 35A és átfolyós kombi 25C, 35C. kondenzációs fali gázkazánok

Tervezési segédlet. Ferroli Econcept tech. fűtő 25A, 35A és átfolyós kombi 25C, 35C. kondenzációs fali gázkazánok Tervezési segédlet Ferroli Econcept tech fűtő 25A, 35A és átfolyós kombi 25C, 35C kondenzációs fali gázkazánok Tartalom 1 Készülék jellemzők...1 1.1 Alkalmazási terület...1 1.2 Műszaki adatok...2 1.3 Csatlakozó

Részletesebben

PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás

PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás Permanent Kft ver.20130502 Műszaki adatok Hálózati feszültség 220-240V AC / 50Hz Működési hőmérséklettartomány -30 ~ +65 C Maximális relatív

Részletesebben

Telepítési útmutató. DEVIreg 610. Elektronikus termosztát. www.devi.com

Telepítési útmutató. DEVIreg 610. Elektronikus termosztát. www.devi.com Telepítési útmutató DEVIreg 610 Elektronikus termosztát www.devi.com Tartalomjegyzék 1 Bevezető................. 3 1.1 Műszaki adatok.......... 4 1.2 Biztonsági utasítások...... 5 2 Felszerelési utasítások........

Részletesebben

CW+ COMPACT HIGIÉNIAI RÉTEGTÁROLÓK SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

CW+ COMPACT HIGIÉNIAI RÉTEGTÁROLÓK SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA CW+ COMPACT HIGIÉNIAI RÉTEGTÁROLÓK SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA 1 1. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK Utasítások és ajánlások A szerelést és üzembe helyezést csak képesítéssel rendelkező kivitelező szakember, vagy szakkereskedés

Részletesebben

Kezelési útmutatóban 1. TÁROLÓ 54 C. A KR 0205 szabályozókészülék funkcióinak beállítása. 6302 1328 2000/07 HU Szakemberek számára

Kezelési útmutatóban 1. TÁROLÓ 54 C. A KR 0205 szabályozókészülék funkcióinak beállítása. 6302 1328 2000/07 HU Szakemberek számára 6302 1328 2000/07 HU Szakemberek számára Kezelési útmutatóban A KR 0205 szabályozókészülék funkcióinak beállítása 1 Tmax. 2 Tmax. 1 2 3 1. TÁROLÓ 54 C A kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Fontos,

Részletesebben

Szerelési utasítások. devireg 316

Szerelési utasítások. devireg 316 HU Szerelési utasítások devireg 316 A devireg 316 DIN sínre szerelhető, 52 mm magas termosztát, amelynek felhasználási területe szobahőmérséklet, padlóhőmérséklet, szellőztetés vagy hűtés szabályozása,

Részletesebben

SALUS T105 TERMOSZTÁT

SALUS T105 TERMOSZTÁT SALUS T105 TERMOSZTÁT A T105 termosztát egy programozható hőfokszabályozó, amely a fűtő- és hűtőrendszerek vezérlésére és szabályo-zására szolgál. A termosztát első használata előtt figyelmesen tanulmányozza

Részletesebben

FC314 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez

FC314 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez FC314 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez Használati Útmutató 2016.08.26 Általános tudnivalók Az FC314 típusú szobatermosztát processzorvezérelt digitális egység, melyben a hőmérsékletmérést precíz (beépített)

Részletesebben

Szelepmozgató AMV 335. Sebesség (választható): - 7,5 s/mm - 15 s/mm Max. közeghőmérséklet: 120 C LED üzemmód jelzés Véghelyzet jelzés Kézi üzem

Szelepmozgató AMV 335. Sebesség (választható): - 7,5 s/mm - 15 s/mm Max. közeghőmérséklet: 120 C LED üzemmód jelzés Véghelyzet jelzés Kézi üzem AMV 5 KIVITEL AMV 5 ALKALMAZÁS, ILLESZTHETŐSÉG Az AMV 5 állítómű háromjáratú szelepeknél, VRB, VRG, VF és VL típusoknál alkalmazható, max. DN 80 méretig. A nyomatékkapcsolóval rendelkező fejlett technológia

Részletesebben

WF típusú. magasoldalfali fan-coil. Kezelési utasítás

WF típusú. magasoldalfali fan-coil. Kezelési utasítás WF típusú magasoldalfali fan-coil Kezelési utasítás 1. Gyári adatok: Modell M.e. WF 22 WF 42 WF 122 Totál hűtési teljesítmény W 2100 2550 4600 Érezhető hűtési teljesítmény W 1750 2050 3560 Fűtési teljesítmény

Részletesebben

EMDR-10 Hőmérséklet és nedvesség érzékelő elektronika. Tudnivalók a szereléshez, üzembe helyezéshez és az üzemeltetéshez

EMDR-10 Hőmérséklet és nedvesség érzékelő elektronika. Tudnivalók a szereléshez, üzembe helyezéshez és az üzemeltetéshez Raychem EMDR-10 Hőmérséklet és nedvesség érzékelő elektronika Tudnivalók a szereléshez, üzembe helyezéshez és az üzemeltetéshez Általános rész Kérjük az üzembe helyezés előtt elolvasni. A zavartalan üzem

Részletesebben

Tervezési segédlet. Ferroli DIVAtop. nyílt égésterű HC24, HC32 és zárt égésterű HF24, HF32. fali gázkazánokhoz

Tervezési segédlet. Ferroli DIVAtop. nyílt égésterű HC24, HC32 és zárt égésterű HF24, HF32. fali gázkazánokhoz Tervezési segédlet Ferroli DIVAtop nyílt égésterű HC24, HC32 és zárt égésterű HF24, HF32 fali gázkazánokhoz Tartalom 1 Készülék jellemzők...1 1.1 Alkalmazási terület...1 1.2 Műszaki adatok... 2 1.3 Csatlakozó

Részletesebben

PEGO SEGÉDLET (NEM HELYETTESÍTI A GÉPKÖNYVET!)

PEGO SEGÉDLET (NEM HELYETTESÍTI A GÉPKÖNYVET!) PEGO SEGÉDLET (NEM HELYETTESÍTI A GÉPKÖNYVET!) ÜZEMELTETÉSI VÍZMINŐSÉG: ÜZEMELTETÉSI TARTOMÁNY KEZELT/KEZELETLEN IVÓVÍZZEL HATÁRÉRTÉKEK PARAMÉTER MÉRTÉKEGYSÉG MIN MAX *A víz vezetőképessége 20 C-on µs/cm

Részletesebben

Kezelési útmutató ASC 160. Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység 6 720 614 054-00.1D ASC 160 6 720 614 413 HU (2007/06) OSW

Kezelési útmutató ASC 160. Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység 6 720 614 054-00.1D ASC 160 6 720 614 413 HU (2007/06) OSW Kezelési útmutató ASC 160 Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység 6 720 614 054-00.1D ASC 160 6 720 614 413 HU (2007/06) OSW Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Biztonsági utasítások és a szimbólumok magyarázata

Részletesebben

MICRO-D Mikroprocesszoros vezérlő egység TV 32 fan-coil egységhez

MICRO-D Mikroprocesszoros vezérlő egység TV 32 fan-coil egységhez MICRO-D Mikroprocesszoros vezérlő egység TV 32 fan-coil egységhez Főbb funkciók A levegőhőmérséklet szabályozása a ventilátor-fordulatszám automatikus változtatásával A levegőhőmérséklet szabályozása a

Részletesebben