1. BIZTONSÁG A biztonságról általában Biztonság a telepítési, ellenôrzési és karbantartási munkák során 4

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. BIZTONSÁG 4 1.1. A biztonságról általában 4 1.2. Biztonság a telepítési, ellenôrzési és karbantartási munkák során 4"

Átírás

1 Aquanta gepk NY:Layout :27 Page 1 Remeha Aquanta TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁG A biztonságról általában Biztonság a telepítési, ellenôrzési és karbantartási munkák során 4 2. TELEPÍTÉS A szállítmány részei Általános telepítési utasítások Méretek és csatlakozási pontok Az Aquanta telepítése Telepítés fürdôszobákban Vízoldali csatlakozások A központi fûtés víz-cirkulációja Fûtôszivattyú A használati és fûtési melegvíz irányelvei A használati-víz és a cirkulációs vezetékek csatlakoztatása A központi fûtés visszatérô vezetékének csatlakoztatása A központi fûtés elôremenô vezetékének csatlakoztatása Kondenzvíz-elvezetô csô csatlakoztatása Padlófûtés csatlakoztatása Napkollektor csatlakoztatása Gázbekötés A gázvezeték bekötésének irányelvei Propángázos üzemmód Gázvezeték bekötése Füstgáz-elvezetô és levegô-bevezetô csövek csatlakoztatása Füstgáz-rendszerek A helyiség levegôjétôl függô üzemeltetés - RA A helyiség levegôjétôl független üzemeltetés RU Elektromos bekötés Vezérlôegység Központi fûtés víz-hômérsékletének szabályozása Vízhiány ellen biztosító egység Maximális hômérséklet biztosító egysége Fagyvédelem Szabályozók és termosztátok csatlakoztatása Modulációs szabályozó csatlakoztatása A bejövő/kimenő termosztát csatlakoztatása Fagyvédő csatlakoztatása Külső érzékelő csatlakoztatása Üzemzavar- és üzemelést jelző kapcsolók csatlakoztatása PC/PDA csatlakoztatása 2.9 Üzembe helyezés Az üzembe helyezés irányelvei A hôközpont elôkészítése Indítási mûvelet Az indítási mûvelet hibái A kazán összehangolása a fûtôrendszerrel Kezelôfelület Menüválasztás Aktuális tényleges értékek kiolvasása ( szimbólum) A HMV ECO funkciójának beállítása Beállítások módosítása ( szimbólum) Beállítások módosítása a gyorsmenük segítségével 26 1

2 Aquanta gepk NY:Layout :27 Page 2 TARTALOMJEGYZÉK Kézi üzemmód beállítása ( szimbólum) Paraméterek módosítása szerviz-szinten (hozzáférési kóddal) A gyári beállítás visszaállítása ELLENÔRZÉS ÉS KARBANTARTÁS Ellenôrzési munkák A víznyomás ellenôrzése A HMV kimenô teljesítményének ellenôrzése A füstgáz-elvezetés tömítettségének ellenôrzése A gyújtóelektróda ellenôrzése Az égés ellenôrzése Az égô ellenôrzése A hôcserélô ellenôrzése (fûtés) Gázvezetékek tömítettségének ellenôrzése Karbantartási munkák ÜZEMZAVAROK Általános szempontok Hibakódok Szabályzási szünet, vagy blokkolás Hibamemória A hibamemória kiolvasása Hibamemória törlése TARTALÉK ALKATRÉSZEK Általános szempontok ELLENÔRZÔ LISTÁK (JEGYZÔKÖNYVEK) Ellenôrzô lista az üzembe helyezéshez (Üzembe helyezési jegyzôkönyv) Az éves felülvizsgálat ellenôrzô listája (Felülvizsgálati jegyzôkönyv) Karbantartások ellenôrzô listája (Karbantartási jegyzôkönyv) ELÔÍRÁSOK Elôírások Minôségi teszt Kiegészítô irányelvek MÛSZAKI ADATOK ÉS MÛKÖDÉSI ELV A készülék általános ismertetése A hôközpont részegységei Mûködési elv Szabályzás Vezérlés HATÁSFOK-ADATOK Éves használat mértéke Hatásfok (a hatásfokra vonatkozó irányelv szerint) Szabványos használat mértéke (DIN rész szerint) 48 2

3 Aquanta gepk NY:Layout :27 Page 3 Remeha Aquanta ELÔSZÓ A Rehema Aquanta álló, kondenzációs hôközpont rétegtárolós HMV rendszerrel, gáz halmazállapotú tüzelôanyagokhoz, teljesen automatizált, ventilátor-támogatású gázégôvel, elektromos gyújtással, ionizációs lángôrrel, csökkentett NO x -/CO kibocsátású kivitelben, a gáz / levegô viszony szabályozásával és az égô 25 és 100 % közötti modulációjával. A helyiség levegôjétôl függô, és attól független üzemelésre is alkalmas, és fel van készítve az idôjárásfüggô szabályzásra. Az Aquanta a telepítési és karbantartási utasítás mellett egy kezelési utasítást is tartalmaz az üzemeltetô számára. Megjegyzések: Mielôtt a készüléket telepíti, csatlakoztatja, vagy üzembe helyezi, figyelmesen olvassa át ezeket az útmutatásokat, ismerkedjen meg a hôközpont mûködésével és kezelésével, és gondosan tartsa be az útmutatásokat. Az olyan károkért, amelyek a jelen dokumentációban közölt útmutatások figyelmen kívül hagyásából származnak, nem vállalunk felelôsséget. A jelen mûszaki ismertetôben közreadott adatok az aktuális információkra támaszodnak. A késôbbi módosítások jogát azonban fenntartjuk, arra vonatkozóan is, hogy a szerkezeten és/vagy termékeink kivitelén bármikor módosításokat hajtsunk végre arra vonatkozó kötelezettség nélkül, hogy a korábbi szállítások során is ezekhez kellene igazodni. 3

4 Aquanta gepk NY:Layout :27 Page 4 1. BIZTONSÁG Bizonyos pontok kiemelésére a jelen telepítési utasításban a következô jelzéseket használjuk Javaslat Útmutatás Figyelem Veszély Hasznos ötlet vagy gyakorlati tanács. A tevékenység megkönnyítését szolgáló ötletekre uta Személyekre vonatkozó, vagy dologi kárt okozó lehetséges veszély Sérülés- és életveszély elektromos árammal való érintkezés esetén 1.1. A biztonságról általában 1.2. Biztonság a telepítési, ellenôrzési és karbantartási munkák során Mit tegyen, ha gázszagot érez: Ne dohányozzon és kerülje el a tüzet, vagy szikraképzôdést. Ne mûködtessen elektromos kapcsolót Zárja el a gázcsapot Nyissa ki az ajtót és az ablakot Derítse fel az esetleges tömítetlen helyeket és gondos - kodjon eltömítésükrôl. Kérjük, lelkiismeretesen tartsa be az útmutatás speciális biztonsági utasításait. Figyelem: Ha a tömítetlenség a gázóra elôtt észlelhetô, akkor a gázszolgáltatót kell értesíteni! Mit tegyen, ha füstgázt észlel: Kapcsolja ki a készüléket. Nyissa ki az ajtó és az ablakot. Derítse fel az esetleges tömítetlen helyeket és gondoskodjon eltömítésükrôl. 4

5 Aquanta gepk NY:Layout :27 Page 5 Remeha Avanta Comfort Bedienungsanleitung Remeha Avanta Comfort Die Quelle des guten Gef hls! Installations- und Wartungsanweisung Remeha Avanta Comfort C o m f o r t a t n a v A R e m e h a Gas Brennwertkessel mit Schichtenspeicher Leistungsbereich: 6ñ20kW Remeha Aquanta 2. TELEPÍTÉS 2.1. A szállítmány részei A standard kivitelû kazán a következô egységeket tartalmazza: - az Aquanta készüléket, beleértve a tágulási tartályt, a biztonsági szelepet és a védôérintkezôs hálózati csatlakozót; - sárgaréz védôkupakot a cirkulációs vezeték csatlakoztatásához tömítéssel együtt; - a szabályzó elôlapját; - két kiegészítô kábelhúzás-mentesítôt; - opcióként Celcia 20 vagy egyéb Open-Therm rendszerű szabályzóval; - kezelési útmutatást és telepítési és karbantartási utasítást. 1x A jelen telepítési és karbantartási utasítás csak a szériakiépítésû készülékeket tárgyalja. A vele együtt szállított tartozékok. pl. csatlakozó csôegységek telepítéséhez, vagy felszereléséhez a tartozékhoz mellékelt szerelési utasításokat kell betartani. 1x Kérjük, tartsa be a jelen dokumentumban közölt utasításokat és kövesse a megjegyzéseket. A jelen fejezet a gáz, víz, elekt - romos áram, biztosítékok, szabályozó vezérlés, füstgázelvezetés és levegô-bevezetés szerelésére vonatkozó irányelveket és utasításokat tartalmazza. 2x 7x 1x 3x 5

6 Aquanta gepk NY:Layout :27 Page Általános telepítési utasítások Méretek és csatlakozási pontok ø100 ø (5x) 18, (5x) (5x) Fûtés visszatérô ága, lapos töm. ¾ -os hollandival Fûtés elôremenô ága, lapos töm. ¾ -os hollandival Gázcsatlakozás, lapos töm. ¾ -os hollandival Levegô csatl. csöve, koncentrikus, Ø 100 mm Füstgáz csatl. csöve, koncentrikus, Ø 60 mm Használati hidegvíz, lapos töm., ¾ -os hollandival Használati melegvíz, lapos töm., ¾ -os hollandival HMV cirkulációs vezetéke, lapos töm., ¾ -os hollandival Kondenzvíz elmenô vezetéke, Ø 25 mm 6

7 Aquanta gepk NY:Layout :27 Page 7 Remeha Aquanta Az Aquanta telepítése Az Aquanta megfelelô telepítési helyét az irányelvek és a szükséges helyigény alapján kell meghatározni. A megfelelô telepítési hely meghatározásánál vegyük figyelembe a füstgáz-elvezetô és a levegô-bevezetô csôcsatlakozások megengedett helyzetét is. A kazán alján 4 állítócsavar található, a kazán függôleges helyzetét ezekkel lehet beállítani (+ vagy - 12 mm) A kazánt a következôk szerint telepítse: Szerelje fel a megfelelô csatlakozó csôegységet (tartozékként kapható). A kondenzvíz elvezetô csövét és a védôérintkezôs csatlakozódugót a kívánt helyzetben fektetheti. Az Aquanta készüléket az állítóanyák segítségével állítsa vízszintesbe. Mielôtt ezt megtenné, az elsô állítócsavarok kontraanyáit lazítsa meg. Ha az Aquanta vízszintesen áll, az elsô állítócsavarok kontra anyáját ismét húzza szorosra. 7

8 Aquanta gepk NY:Layout :27 Page Telepítés fürdôszobákban A padlónak elég szilárdnak kell lennie a kazán súlyánakmegtartásához. A helyiségnek fagymentesnek kell lennie. Az építôanyagokkal történô szennyezések megelôzéséreaz Aquanta telepítése során a levegô bevezetô és a füstgáz elvezetô csatlakozásait le kell fedni. A kazán legyen vízszintesbe állítva. Gyúlékony anyagokat, vagy folyadékokat a kazán közelében tárolni, vagy használni nem szabad. Az Aquanta elektromos védettség szempontjából az IP X4D (fröccsenô víz ellen védett) kategóriába van sorolva. Ebben az esetben a 230 V-os áramcsatlakozást fix csatlakozásként kell kivitelezni. Rögzített szerelés esetén a kazán számára egy minden pólust leválasztó fôkapcsolót kell felszerelni, melynél az érintkezôk távolsága legalább 3 mm. A kazánt a helyiség levegôjétôl független üzemmódban üzemeltetni. Az Aquanta közelében (max. 1 m távolságban) egy védôérint - kezôs dugaszoló aljzatra, valamint a kondenzvíz elvezetéséhez egy szennyvízelvezetô csatornacsatlakozásra van szükség. Szabályzó beépítése, vagy a helyiség levegôjétôl függô üzemeltetés esetén elvész az IP X4D védettség és IP 20 lesz belôle Vízoldali csatlakozások A központi fûtés víz-cirkulációja 2 3 Az Aquanta automatikus tüzelôrendszere korlátozza az elôremenô és a visszatérô vízág közötti hômérséklet-különbséget, valamint az elôremenô hômérséklet maximális emelkedési sebességét. Ezáltal a kazán csaknem érzéketlen a túl ala csony cirkulációs sebességre. Amint az Aquanta készüléket egy rematic plus szabályzó vezérli, nincs szükség a minimális ke - ringési sebességgel kapcsolatos intézkedésekre. 1 5 Maradék száll. magasság (mbar) Egyéb esetekben: legalább 0,1 m 3 /h cirkulációs sebességet kell fenntartani, a fûtés maximális elôremenô hômérsékletét 75 C-ra (= gyári beállítás) kell beállítani. 8

9 Aquanta gepk NY:Layout :27 Page 9 Remeha Aquanta Fûtôszivattyú Az Aquanta kétfokozatú szivattyúval rendelkezik, típusa: Grundfos UPR A vezérlôegység gondoskodik róla, hogy a kazánszivattyú a HMV elôállítása során teljes teljesítményre, fûtô üzemmódban azonban a gyárilag beállított minimális teljesítményre kapcsoljon. Ha szükséges, akkor a szivattyú teljesítményét a fûtô üzemmódhoz a 2 1 paraméterekkel magasabbra lehet állítani (0 ról 1 -re), a fejezet szerint. Grundfos UPR DT 20ºC 600 Maradék száll. magasság (mbar) Szállított mennyiség (liter / óra) A HMV és a cirkulációs vezetékek csatlakoztatása A hidegvíz, a melegvíz, valamint a HMV cirkuláció porvédô kupakjait vegye le. A használati melegvíz-, a hidegvíz- és a cirkulációs vezetéket vagy közvetlenül az ábrázolt ¾ -es hollandikkal csatlakoztassa, vagy használja a csatlakozó csôegységet (tartozék). Ha a cirkulációs vezeték csatlakozását nem kívánja használni, akkor azt a készülékhez mellékelt sárgaréz kupakkal közvetlenül a rétegtároló fölött kell lezárni, hogy a Legionella baktériumok keletkezését a kazánban meg lehessen akadá - lyozni. A használati hidegvíz vezetékében a kazán közvetlen közelében egy biztonsági egységet (tartozék) kell telepíteni. A tágulási víz elvezetését biztosítani kell. A vakolatra szerelhetô csatlakozókészlet alkalmazása esetén az elvezetést a biztonsági egység alá szerelje fel A HMV és fûtési melegvíz irányelvei Mûanyag vezetékek alkalmazása esetén legyen tekintettel a gyártó útmutatásaira. A kazánnak a központi fûtôrendszerhez történô csatlakoztatása elôtt a vezetékeket és a fûtôtesteket alaposan át kell öblíteni. A központi fûtôrendszert a térfogata legalább háromszorosával, a HMV vezetékeket legalább a vezeték-térfogat 20-szoros mennyiségének megfelelô vízzel kell átöblíteni. A fûtôvezetékek és fûtôtestek hômérséklete 85 C-ig növekedhet. A használati víz és a központi fûtés vezetékeit az érvényes elôírásoknak megfelelôen kell csatlakoztatni

10 Aquanta gepk NY:Layout :27 Page A központi fûtés visszatérô vezetékének csatlakoztatása Az Aquanta szériakészüléke a biztonsági szelepet, a nyomásmérôt, a feltöltô és a leeresztô csapokat tartalmazza. A központi fûtés visszatérô ága csatlakozóról vegye le a porvédô sapkát. A központi fûtés visszatérô vezetékét csatlakoztassa a központi fûtés visszatérô ágához, vagy használja a csatlakozó csôegységet (tartozék). A szervizmunkák végrehajtásához ajánlatos ezt a vezetéket elzáró-szeleppel is ellátni A központi fûtés visszatérô vezetékének csatlakoztatása Az Aquanta szériakészüléke a biztonsági szelepet, a nyomásmérôt, a feltöltô és a leeresztô csapokat tartalmazza. A központi fûtés visszatérô ága csatlakozóról vegye le a porvédô sapkát. A központi fûtés visszatérô vezetékét csatlakoztassa a központi fûtés visszatérô ágához, vagy használja a csatlakozó csôegységet (tartozék). A szervizmunkák végrehajtásához ajánlatos ezt a vezetéket elzáró-szeleppel is ellátni Kondenzvíz-elvezetô csô csatlakoztatása A kondenzvíz-vezeték és a biztonsági szelep elvezetô csöve egy 25 mm-es bordás tömlôbe van összevezetve. A keret a bal és a jobb oldalon nyílásokkal rendelkezik, amelyeken a bordás tömlôt át lehet vezetni. A tömlôt aztán egy mûanyag elfolyócsôbe (min. Ø 32 mm, vagy nagyobb) lehet bevezetni. Az elfolyócsôbe bûzelzárót / szifont kell beszerelni. A szifonon végrehajtandó karbantartási munkák miatt ne alakítson ki fix csatlakozást (szabad csepegôszakasz) Az égésgázok helyiségbe jutásának megelôzésére az Aquanta szifonját töltse fel vízzel. Az elfolyócsô lejtése méterenként legalább 3 cm legyen, a maximális vízszintes hosszúság 5 méternél ne legyen nagyobb. A kondenzvíz tetôcsatornán keresztül történô elvezetése nem megengedett. A kondenzvíz-vezetékeket az érvényes elôírásoknak megfelelôen kell csatlakoztatni. A karbantartási munkákra való tekintettel az Avanta kombinált kondenzvíz-vezetékénél ne alkalmazzon fix csatlakozásokat. 10

11 Aquanta gepk NY:Layout :27 Page 11 Remeha Aquanta Padlófûtés csatlakoztatása Gázvezeték bekötése Az Aquanta kazánt közvetlenül a padlófûtési rendszerhez lehet csatlakoztatni. Mûanyag vezetékek alkalmazása esetén az alkalmazott mûanyag csônek a szerint oxigén-diffúziómentesnek kell lennie. Az olyan fûtôberendezéseknél, amelyeknél az alkal - mazott mûanyagcsô nem felel meg az elôírásoknak, hô - cserélôs rendszer-leválasztás alkalmazása szükséges. A gázvezetéken végzendô munka megkezdése elôtt zárja el a gáz fôcsapját. A bemenô gázvezetékrôl távolítsa el a porvédô sapkát. A gázvezetéket ¾ -os hollandival szerelje, vagy használja a csatlakozó csôegységet. Ebbe a vezetékbe a kazán közvetlen közelében egy gázelzáró szelepet kell felszerelni (tartozék) Napkollektor csatlakoztatása Az Aquanta jól alkalmazható napkollektoros rendszerek kiegészítô fûtôberendezéseként. A csatlakoztatással és a telepítéssel kapcsolatos információkat mûszaki részlegünktôl lehet kérni Gázbekötés Ügyeljen arra, hogy a gázvezeték ne legyen szennyezett. Az esetleges szennyezéseket nitrogénnel távolítsa el. A gázvezetékbe a kombinált gázblokk szennyezôdésének megelôzése érdekében építsen be egy gázszûrôt. A gázvezetéket az érvényes elôírásoknak megfelelôen kell szerelni A gázvezeték bekötésének irányelvei A szerelés elôtt ellenôrzendô, hogy a gázvezeték és a gázóra megfelelôen van-e méretezve, ennek során az összes csatlakoztatott gázkészülék fogyasztását figyelembe kell venni. Ha a gázóra nem megfelelô, értesíteni kell a helyi gázszolgáltatót Propángázos üzemmód Propángázos üzemeltetéshez semmilyen módosítást nem kell végrehajtani. Ebben az esetben a CO 2 új beállításra és a ventilátor fordulatszámának illesztésére van szükség (az ezzel kapcsolatos további adatokat a 2.9. fejezet tartalmazza). A propán szokásos mbar elônyomása megfelel az üzemeltetéshez Füstgáz-elvezetô és levegô-bevezetô csövek csatlakoztatása A kazánt koncentrikus Ø 60/100 mm füstgáz- / égési-levegô vezetékkel rendelkezik. A készüléket választhatóan a helyiség levegôjétôl függô (RA), illetve attól független (RU) üzemmódban lehet használni. 11

12 Aquanta gepk NY:Layout :27 Page Füstgáz-rendszerek A Remeha által jóváhagyott és építés-felügyeletileg/ építésjogilag engedélyezett összes füstgázcsô használható. Az egyfalú füstgázcsônek a kéményaknán belül teljes hosszúságában átszellôzéssel kell rendelkeznie. Az építésjogi követelményekre tekintettel kell lenni. Ha a függôleges mûanyag füstgázcsôhöz alumíniumból készült összekötôcsövet használnak (vegyes füstgázcsövek), akkor a keletkezô kondenzvizet a függôleges csôbôl külön kell elvezetni A helyiség levegôjétôl független üzemeltetés - RU A készülék az égési levegôt a füstgázcsô és a kéményfal közötti szabad keresztmetszeten, illetve égési-levegô csöveken keresztül szívja be, ami a telepítés helyiségén belül kettôs csôrendszeren keresztül jut a kazánba. A telepítés helyiségének levegôpótlására és szellôztetésére nincs szükség. A füstgáz és az égési levegô vezetéséhez általános építésfelügyeleti / építésjogi engedéllyel rendelkezô szerelési egységcsomagokat kínálunk. A csô legnagyobb külsô mérete és a kémény belsô fala közötti távolság az akna négyszögletes keresztmetszete esetén legalább 2 cm, kerek keresztmetszetû akna esetén pedig legalább 3 cm legyen. Alapvetôen javasoljuk, hogy a füstgázok elvezetését a tervezési fázisban a területileg illetékes kéményseprô szer - vezettel egyeztessék. A különbözô kivitelezési változatokhoz szerelési egységek állnak rendelkezésre. A füstgáz-rendszerek általános építés-felügyeleti jóváhagyással rendelkeznek, és összeférhetôségük vizsgálata a kazánnal megtörtént. RAF RAS Az olyan füstgázcsöveket, amelyeket a torkolat felôli végükrôl nem lehet ellenôrizni és tisztítani, a felsô részükön kiegészítô ellenôrzô T-idommal kell ellátni. A füstgázcsöveket teljes magasságukban átszellôzéssel kell rendelkezniük. A telepítési helyiségnek a készülék helyiség levegôjétôl függô üzemmódja esetén az elôírásoknak megfelelô szellôzéssel kell rendelkeznie. RUA1 RUD1 RUD2 RUS RUA A helyiség levegôjétôl függô üzemeltetés - RA A helyiség levegôjétôl függô üzemeltetés esetén a telepítésre szolgáló helyiségek a szellôztetési követelményeket illetôen az adott ország tüzeléstechnikai rendeletének hatálya alá tartoznak. A szellôzô levegô be- és kivezetéséhez legalább 150 cm 2 keresztmetszetû nyílások szükségesek. A füstgázok elvezetéséhez szerelési egységcsomagokat kínálunk. 12

13 Aquanta gepk NY:Layout :27 Page 13 Remeha Aquanta 2.6. Elektromos bekötés Vezérlôegység Az Aquanta védôérintkezôs csatlakozó dugóval van ellátva (a kábel hosszúsága kb. 1,5 m), mely földelt 230 V / 50 Hz hálózathoz alkalmas. Csatlakoztassa a dugót a dugaszoló aljzathoz. A csatlakozó dugónak mindig elérhetônek kell lennie. Ha a régi csatlakozókábelt ki kell cserélni, új kábelt csak a Remehától rendeljen. Az Aquanta következô egységei állnak 230 V feszültség alatt: - fûtôszivattyú elektromos csatlakozása, - HMV elektromos csatlakozása, - kombinált gázblokk elektromos csatlakozása, - háromjáratú szelep elektromos csatlakozása, - a vezérlôegység legtöbb részegysége, - gyújtótranszformátor, - hálózati kábelcsatlakozás. Az Aquanta elektronikus szabályzó- és vezérlôegységgel rendelkezik. Ez az egység egy ionizációs lángôrt is tartalmaz. Az Aquanta vezérlésének központi egysége a Comfort Master, ami védi és vezérli a kazánt. A fentitôl eltérô csatlakozási értékek csak leválasztó transzformátor alkalmazása esetén megengedettek. A hôközpont nem fázis-érzékeny. Az Aquanta maximális teljesítményfelvétele 150 W. A készülék teljes mértékben huzalozva van, a külsô csatlakoztatásokat a kapocsléc az X9 (kisfeszültségû) és X7 (kisfeszültségû, vagy 230 V alacsony feszültségû) kapcsaihoz lehet bekötni. A 01. táblázatban a vezérlôegység legfontosabb tulajdonságait foglaltuk össze. Gyártmány Csatlakozó feszültség Elôöblítés ideje Utóöblítés ideje Gyújtási idô Biztonsági idô Várakozási idô Fôbiztosíték értéke (230 VAC) F1 biztosíték értéke (230 VAC) Egyenáramú ventilátor Sit Controls 230 VAC / 50 Hz 3 s 5 s 2,5 s 5 s 3-10 perc 4 AT 2 AT 24 V egyenáram 01. táblázat: A vezérlôegység tulajdonságai Az Aquanta teljesítményét a következô módokon lehet szabályozni: Egy fokozatban, amikor a teljesítmény a kazánon beállított elôremenô hômérséklet alapján a minimális és a maximális érték között változik. Moduláló szabályzással, amikor a teljesítmény a moduláló szabályozón beállított elôremenô hômérséklet alapján a mini - mális és a maximális érték között változik. 13

14 Aquanta gepk NY:Layout :27 Page Központi fûtés víz-hômérsékletének szabályozása Az Aquanta az elôremenô és a visszatérô ág hômérsékletérzékelôinek segítségével elektronikus hômérséklet-szabályozással rendelkezik. Az automatikus tüzelôrendszeren a maximális elôremenô hômérsékletet 20 és 85 C között lehet beállítani, ld bekezdés (gyári beállítás: 75 C). Amint a rendszer eléri a fûtés beállított elôremenô hômérsékletét, a kazán visszaszabályoz. A kikapcsolási hômérséklet megfelel a beállított elôremenô hômérséklet + 5 C-nak. A fûtôrendszer elôremenô hômérsékletének szabályozása az idôjárás-vezérlésû rematicplus szabályozóval történik Vízhiány ellen biztosító egység Az Aquanta vízhiány ellen biztosító egységgel van felszerelve, mely a fûtôrendszer elôremenô és a visszatérô vízhômérsékletének mérésén alapszik. Ha a cirkuláltatott víz mennyisége csökken, a kazán visszamodulálja a teljesítményét, hogy az égô lehetôleg sokáig üzemben maradjon. Az elôremenô és a visszatérô víz 45 K-nél nagyobb hômérséklet-különbsége, vagy a hôcserélô túl gyors hômérséklet-emelkedése esetén az Aquanta 10 percre leblokkol a 9 kóddal. Ha a készülékben nem lenne fûtôvíz, vagy a szivattyú nem lenne mûködôképes, a készülék reteszelôdik, kódja: E Maximális hômérséklet biztosító egysége felfûti a rétegtárolót a beállított értékig. A fagyvédelem csak az utána kapcsolt hôközpont, és nem a fûtôrendszer fagyvédelmére szolgál. 2.8 Szabályozók és termosztátok csatlakoztatása Távolítsa el az elsô és a harmadik frontpanelt (fel vannak pattintva) Tekerje ki a második frontpanelt (bal vagy jobb irányban egyaránt felszerelhet ). Távolítsa el a védôlapot úgy, hogy kicsavarja a négy csavart, majd felfelé tolja a panelt. Húzza elôre a dobozt. Távolítsa el a védôsapkát a dobozról. Vezesse át a szabályozó vagy termosztát vezetékét a készülék egyik, erre alkalmas részén. A szükséges vezetékeket csatlakoztassa az X9 csatlakozóhoz, a sémán látható beosztás szerint V 3 4 4x 5 A maximális hômérséklet biztosító egysége reteszeli a kazánt, ha az túl magas vízhômérsékletet (110 C) ér el; kódja E 1. A hiba megszüntetése után az Aquanta készülék reteszelését a RESET gomb 3 másodpercig tartó lenyomásával lehet feloldani Fagyvédelem X10 X9 X7 Az Aquanta készüléket fagymentes helyiségben kell telepíteni, hogy a kondenzvíz-elvezetés ne fagyhasson be. Ha a fûtôközeg hômérséklete a kazánban túl alacsony értékre csökken, akkor a beépített kazánvédelem lép mûködésbe. Ez a következô módon mûködik: - 7 C alatti vízhômérsékletnél: a fûtôszivattyú bekapcsol; - 3 C alatti vízhômérsékletnél: az Aquanta bekapcsol; - 10 C feletti vízhômérsékletnél: az Aquanta ismét kikapcsol, a fûtôszivattyú pedig ezután még 15 percig mûködik; - a víztartály 7 C alatti hômérsékleténél: a rendszer egyszer 14

15 Aquanta gepk NY:Layout :27 Page 15 Remeha Aquanta Modulációs szabályozó csatlakoztatása Minden Remeha Aquanta készüléket elláttak Open-Therm interfésszel. Így további módosítások nélkül is csatlakoztatható OpenTherm szobai szabályozó (például Remeha Celcia 15 vagy 20) a készülékhez. Szerelje fel a szabályozót egy referencia-helyiségben (általában a nappaliban). Csatlakoztassa a 2-eres vezetéket az X9 csatlakozó 7. és 8. kapcsához A bejövô/kimenô termosztát csatlakoztatása A Remeha Aquanta 2-vezetékes bejövô-kimenô szobai termosztát, például a Remeha Celcia 10 csatlakoztatására alkalmas. Szerelje fel a szabályozót egy referencia-helyiségben (általában a nappaliban). Csatlakoztassa a 2-vezetékes, 24V-os szobai termosztátot az X9 csatlakozó 7. és 8. kapcsához. Ha a csapvíz hômérséklete beállítható az OpenTherm szabályozón, akkor a Remeha Aquanta készülék azt a hômérsékletet biztosítja, az Aquanta program-módjának beállításaiban található maximális értékkel. 15

16 Aquanta gepk NY:Layout :27 Page Fagyvédô csatlakoztatása Külsô érzékelô csatlakoztatása A fagyveszélyes helyiségekben helyezzen el fagyvédô termosztátot. Csatlakoztassa a fagyvédô termosztátot a szobai termosztáthoz az X9 csatlakozó 7. és 8. kapcsához. Aktív fagyvédô termosztát esetén a moduláló termosztát áramellátása megszûnik. Így elállítódhat az egyes termosztátok idôzít je. Az Aquanta készüléket a kondenzvíz-elvezetô befagyásának megelôzése érdekében fagymentes helyiségben kell elhelyezni. Ha túlságosan lecsökken az Aquanta kondenzvizének hômérséklete, akkor mûködésbe lép a beépített kazánvédelem. Ez a következôképpen mûködik: - 7 C-nál kisebb vízhômérséklet esetén: a keringetô szivattyú bekapcsol; - 3 C-nál kisebb szobahômérséklet esetén: az Aquanta bekapcsol; - 10 C-nál nagyobb vízhômérséklet esetén: az Aquanta kikapcsol és a keringetô szivattyú 15 percet mûködik. - 7 C-nál kisebb vízhômérséklet esetén a tárolóban található vizet felmelegíti a beállított hômérsékletre. A kazánvédelem csak az Aquanta készüléket védi, a teljes rendszert azonban nem. Amikor a fagyvédô termosztát bekapcsol, az Aquanta aktiválódik, a beprogramozott maximális bemen hômérsékleti értékig (kivéve, ha a belsô fûtési kört is használja). Ez akkor is megtörténik, ha moduláló szobai szabályozó van csatlakoztatva. Celcia 20-szabályozó használata esetén ehhez is igénybe kell venni a szabályozó digitális bemenetét. Lásd a szabályozó üzembe helyezési útmutatóját. Az X9 csatlakozó 1. és 2. kapcsához külsô érzékel is csatlakoztatható. A moduláló szabályozó fel tudja használni a külsô hômérsékleti értékeket. Az Aquanta bejövô-kimenô szabályozó esetén szabályozza a belsô fûtési kört. Ez a következôképpen állítható be, ld. 33. ábra: - Felsô beállítási pont (p29, p1) Bejövô hômérséklet p1 = 75 C (20 és 85 C között állítható be) Bejövô hômérséklet p29 = -15 C (0 és 30 C között állítható be) - Alsó beállítási pont (p27, p28) Bejövô hômérséklet p27 = 20 C (0 és 60 C között állítható be) Külsô hômérséklet p28 = 20 C (0 és 40 C között állítható be) A külsô hômérséklet mínusz-jelölése nem látható a kijelzôn Ba = Buitenvoeler 16

17 Aquanta gepk NY:Layout :27 Page 17 Remeha Aquanta Üzemzavar- és üzemelést jelzô kapcsolók csatlakoztatása Az üzemzavar- és üzemelés-jelzô berendezés csatlakoztatásához az Aquanta potenciálmentes kimenettel van felszerelve. Az üzemzavar-jelzô az X7 csatlakozó 1. és 2. kapcsához csatlakoztatható. Üzemzavar esetén a kapcsoló lezár. A 24 paramétert ebben az esetben át kell állítani 0-ról 1-re. Az üzemelés-jelzô az X7 csatlakozó 1. és 3. kapcsához csatlakoztatható. Hôigény esetén a kapcsoló lezár. A 24 paramétert ebben az esetben át kell állítani 0-ról 2-re. A külsô gázszelep az X7 csatlakozó 1. és 3. kapcsához csatlakoztatható. Hôigény esetén a kapcsoló lezár. A 24 paramétert ebben az esetben át kell állítani 0-ról 3-ra. A külsô szivattyú egy relén* keresztül az X7 csatlakozó 1. és 3. kapcsához csatlakoztatható. Hőigény esetén a kapcsoló lezár. A 24 paramétert ebben az esetben át kell állítani 0-ról 4-re PC/PDA csatlakoztatása Az X10 telefoncsatlakozóhoz egy opcionális Recom interfész segítségével PC vagy PDA csatlakoztatható. A Recom PC/PDA szoftverrel különböz kazánbeállításokat olvashat be, módosíthat vagy menthet le. Lásd a szoftver használati útmutatóját. X10 * soha ne csatlakoztasson szivattyút közvetlenül az X7 csatlakozó 1. és 3. kapcsához, hanem iktasson közbe egy relét Üzembe helyezés Fabrieksinstelling Az üzembe helyezés irányelvei Az üzembe helyezéshez használja a 6.1. bekezdés szerinti üzembe helyezési jegyzôkönyvet. Ennek a fejezetnek az összes lépését hajtsa végre; a jegyzôkönyvet töltse ki és az üzembe helyezést aláírással és cégbélyegzôvel igazolja. Ellenôrizze a gáz típusát, hogy az Aquantahoz alkalmazható-e (II 2ELL3P ld. a készülék típustábláját). A kazánt ettôl eltérô gázfajtánál nem szabad üzembe helyezni 17

18 Aquanta gepk NY:Layout :27 Page A hôközpont elôkészítése b.1. A központi fûtésoldali feltöltés Ez a fejezet a készülék üzemkész állapotba történô helyezésének 8 lépését tartalmazza. Ne helyezze üzembe a hôközpontot, amíg az a h lépéseket pontosan végre nem hajtotta. a. A hôközpontot tartsa feszültségmentes állapotban és nyissa ki A hálózati csatlakozódugó ne legyen bedugva az aljzatba. A felsô és a harmadik táblát távolítsa el, és nyissa ki az Aquanta második tábláját, amit a felszereléstôl függôen jobbra, vagy balra lehet kifordítani. A fedôlemezt a 4 csavar meglazítása után távolítsa el, és a kezelôfelületet billentse elôre. A légszekrény fedelét a légszekrény alján lévô csavar segítségével nyissa ki. b. A berendezés feltöltése (központi fûtés és használati víz oldaláról) A fûtôberendezés feltöltéséhez és utántöltéséhez kizárólag kezeletlen vezetékes vizet használjon. A fûtôrendszer vizében a ph-értéknek 6 és 9 között kell lennie. A központi fûtés vizéhez a mûszaki osztályunk meg - kérdezése nélkül semmilyen kémiai anyagot ne adjon hozzá (pl. fagyállószert, vízlágyítót, a ph-érték növelését, vagy csökkentését célzó szereket, vagy inhibitorokat). Ezek az anyagok a kazán üzemzavarához és a hôcserélôk megrongálódásához vezethetnek Mielôtt a rendszert vízzel feltöltené, az összes elzárást és termosztát-szelepet nyissa ki. A fûtôrendszert a feltöltô és leürítô szerelvényeken (fûtés) keresztül töltse fel vízzel (javaslat = 1,5 bar, minimális nyomás = 1 bar, maximális nyomás = 3 bar). Ellenôrizze az Aquanta szifonját, csak a jelzôsávig kell vízzel feltöltve lennie. Nyissa ki a tágulási tartály kézi légtelenítôjét, hogy a tágulási tartályhoz menô felszálló vezetéket légteleníteni lehessen. Ha a légtelenítô csapok nem víztömörek, szerelje fel a mellékelt kupakokat és húzza szorosra. A tömítetlen légtelenítôket a lehetô leggyorsabban cserélje ki. A légtelenítésnél akadályozza meg, hogy a hôközpont belsô terébe víz kerülhessen. Amint a tágulási tartály légtelenítése megtörtént, zárja el a kézi légtelenítôt. Ellenôrizze a vízoldali csatlakozások tömítettségét 230 V x

19 Aquanta gepk NY:Layout :27 Page 19 Remeha Aquanta b.2. HMV tartály légtelenítése Nyissa ki a hidegvíz vezeték elzáró csapját. A HMV rendszerben teljesen nyisson ki egy melegvizes csapot. Várja meg, hogy levegô nélküli vízsugár alakuljon ki, ekkor a rétegtároló fel van töltve, és légtelenítve van. Zárja el a melegvízcsapot. Ellenôrizze a vízoldali csatlakozások tömítettségét. A rétegtároló legyen teljesen feltöltve, máskülönben a készülék meghibásodhat. Ha a használati víz 170 mg/l-nél több kloridot tartalmaz, akkor a tartályba egy idegenáramú Remeha-anódot kell beépíteni (tartozékként kapható) W W W W KW KW 3 c. A további csatlakozások ellenôrzése és üzemkész állapotba helyezése Az Aquantához menô gázvezeték csapját nyissa ki. Ellenôrizze a gázvezetékben a gáz elônyomását a kombinált gázblokk (C) mérôcsonkja segítségével. A maximális gáz-elônyomás (áramlási nyomás) értéke L- gáznál 20 mbar, H-gáznál 17 mbar, folyékony gáznál pedig 30 mbar. Ellenôrizze a gázvezeték tömítettségét a kazánig (az érvényes elôírásoknak megfelelôen, ld. a 7. fejezetet); a maximális vizsgáló nyomás a gázvezeték bemenetén, a gázcsap nyitott helyzetében 60 mbar. A gázvezetéket a kombinált gázblokk ( C ) mérôhelyén keresztül légtelenítse. Ellenôrizze az elektromos csatlakozások szabályszerû kivitelezését, beleértve a földelô-csatlakozást is. Ellenôrizze a szabályozó-készülék elektromos bekötését és az egyéb külsô csatlakozásokat. Ellenôrizze a füstgáz-elvezetô és a frisslevegô-bevezetô csövek tömítettségét. Ellenôrizze a kazán gázcsatlakozásainak tömítettségét. 2 bar Contrôler Check Contrôler 5 d. Az Aquanta bekapcsolása és a szabályzó beállítása A kazán hálózati csatlakozó dugóját dugja be egy földelt aljzatba. Kapcsolja be a fôkapcsolót. A hôközpont kétperces automatikus légtelenítô programot indít el. Ez a funkció minden feszültség-kimaradás után aktív, a kijelzôn a következô információk jelennek meg egymást követôen: - kijelzô-teszt, melynek során a kijelzô összes szegmense látható, - ekkor következik egy kb. 3 perces légtelenítô ciklus,és egymás után megjelennek a verziószámok is; szoftververzió, paraméter-verzió, ezután kerül sor a rétegtároló felmelegí tésére (kb. 30 percig tart). A szabályzót állítsa hôigényre; a kazán ekkor mûködni kezd. A üzemmenet megjelenik a kijelzôn (a fejezet szerint). A légtelenítô program után az Aquanta azonnal megkezdi a HMV 65 C-ra történô felmelegítését, hogy ezzel biztosítsa a Legionella baktériumok elleni védelmet (amennyiben ez a funkció aktív). 19

20 Aquanta gepk NY:Layout :28 Page 20 e. Gáz / levegô arány ellenôrzése teljes terhelésnél A gázkazánt a gyárban a 02. és 04. táblázatban megadott értékekre állították be. Helyesbítse a gáz / levegô arányt, ha >0,2 % O 2, vagy 0,3 % CO 2 eltérést állapítana meg, az O 2, illetve CO 2 értéket a 04. táblázat adatainak megfelelôen állítsa be. A füstgáz-mérô pont záróelemét csavarja le és csatlakoztassa a füstgáz-mérô mûszert. A mérôszonda körüli nyílást a mérés alatt jól tömítse el, és gondoskodjon róla, hogy a mérôszonda a feléig merüljön bele a füstgázcsatornába. Állítsa be a teljes terhelést; nyomja le a gombot, a szimbólum a kijelzô menüoszlopában jelenik meg; amint a kijelzôn megjelenik a H : 3 kijelzés, a kazán teljes terheléssel mûködik. A teljes terhelésnek megfelelô fordulatszám elérése után mérje meg az O 2 /CO 2 értéket és hasonlítsa összes a 02. táblázat adataival. O 2 /CO 2 beállítási adatai H/L/LL földgáz esetén Ventilátor fordulatszáma (ford./perc) O 2 CO 2 Teljes terhelés H : 3 % % kb ,2 ± 0,1 8,8 ± 0,1 02. táblázat: Teljes terhelés CO 2 és O 2 beállítási adatai nyitott légszekrénynél O 2 /CO 2 beállítási adatai folyékony gáz esetén Ventilátor fordulatszáma (ford./perc) O 2 CO 2 Teljes terhelés H : 3 % % kb ,1 ± 0,1 10,5 ± 0,1 03. táblázat: Teljes terhelés CO 2 és O 2 beállítási adatai nyitott légszekrénynél Helyesbítse a gáz / levegô arányt, ha a mérés eredménye >0,2 % O2, vagy 0,3 % CO 2 nek adódna. A gáz / levegô arány helyesbítését a kombinált gázblokk A jelû állítócsavarjával lehet végrehajtani. A gáz mennyiségét az óra mutató járásával megegyezô irányban lehet csökkenteni. A A A lángot a megfigyelô-üvegen keresztül tudja ellenôrizni. A lángnak stabil kék színûnek kell lennie, az égô körül enyhén narancsos részekkel. 20

Remeha Avanta Plus. Remeha Avanta Plus. Telepítési és szervizelési útmutató. Remeha Avanta Plus 22/28c. Remeha Avanta Plus 30/35c

Remeha Avanta Plus. Remeha Avanta Plus. Telepítési és szervizelési útmutató. Remeha Avanta Plus 22/28c. Remeha Avanta Plus 30/35c Telepítési és szervizelési útmutató Remeha Avanta Plus Remeha Avanta Plus Remeha Avanta Plus 22/28c Remeha Avanta Plus 30/35c Remeha Avanta Plus 34/39c Remeha Avanta Plus 24s TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS

Részletesebben

Szakemberek számára. Telepítési és karbantartási útmutató. ecocompact. Kompakt kondenzációs gázkészülék VSC 196-C 150

Szakemberek számára. Telepítési és karbantartási útmutató. ecocompact. Kompakt kondenzációs gázkészülék VSC 196-C 150 Szakemberek számára Telepítési és karbantartási útmutató ecocompact Kompakt kondenzációs gázkészülék HU VSC 96-C 50 Tartalomjegyzék Inhaltsverzeichnis Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

IST 03 C 489-01 ANTEA CONDENSING HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C 489-01 ANTEA CONDENSING HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C 489-01 ANTEA CONDENSING HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

Szerelésiés karbantartási utasítás

Szerelésiés karbantartási utasítás Szerelésiés karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok CGB-11 falikazán CGB-20 falikazán CGB-K-20 kombi-falikazán CGB-24 falikazán CGB-K-24 kombi-falikazán Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel.

Részletesebben

Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok

Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok CGB-35 CGB-50 Tisztelt felhasználó! A szerelési utasítást õrizze meg! Ha a szerelési utasítás elõírásait nem tartják be, úgy a Wolf cég a berendezésért

Részletesebben

Szerelési és karbantartási útmutató

Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Kép: Gázfűtő berendezés kiegészítő

Részletesebben

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07. Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.02) JS Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató / Jelmagyarázat

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez analóg KOMFORT 24 K KOMFORT 24 V KOMFORT 24 VH KOMFORT 28 V KOMFORT 25 KD KOMFORT 29 VD digitális KOMPAKT 25 V FIGYELEM! Mielőtt

Részletesebben

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY készülékhez Zárt égésterű, átfolyós fali gázkészülék bitermikus hőcserélővel, LCD kijelzővel IPX5 Telepítési, kezelési, összeállítási és karbantartási útmutató. CE 0694

Részletesebben

Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kondenzációs gázkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 644 062-00.1O

Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kondenzációs gázkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 644 062-00.1O 6 720 644 062-00.1O Kondenzációs gázkészülék Condens 2000 W ZWB 24-1 AR Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató KONDENZÁCIÓS FŰTŐ GÁZKAZÁN Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Ecosy F 28 E AS Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok megőrzése...2 3 Biztonság...2 3.1

Részletesebben

Használati és üzembe helyezési utasítás Kizárólag szakképzett szerelők számára R40. 02/2011 Azonosító: DOC 7078 HU

Használati és üzembe helyezési utasítás Kizárólag szakképzett szerelők számára R40. 02/2011 Azonosító: DOC 7078 HU Használati és üzembe helyezési utasítás Kizárólag szakképzett szerelők számára 02/2011 Azonosító: DOC 7078 HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Biztonság Általános előírások... 3 Alkalmazás... 3 Normák

Részletesebben

Kezelési útmutató. Elite RBC 24 Elite RBS 24. készülékekhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY

Kezelési útmutató. Elite RBC 24 Elite RBS 24. készülékekhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY Kezelési útmutató Elite RBC 24 Elite RBS 24 készülékekhez Fali gázkazánok bitermikus hőcserélővel Telepítési, működési, összeállítási és karbantartási útmutató CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logano plus GB312

Szerelési és karbantartási utasítás Logano plus GB312 Kondenzációs gázkazán 6 720 801 303-00.1T Szerelési és karbantartási utasítás Logano plus GB312 6 720 801 541 (2013/01) HU Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

GAZ 3000 W ZS/W 18-2 DH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 279 (2009/06) HU

GAZ 3000 W ZS/W 18-2 DH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 279 (2009/06) HU GAZ 3000 W ZS/W 18-2 DH KE 23/31 hu Telepítési és használati utasítás HU 2 Tárgymutató HU Tárgymutató 1 Jelmagyarázat / Biztonsági útmutató......... 3 1.1 Jelmagyarázat....................... 3 1.2 Biztonsági

Részletesebben

HERCULES Condensing 20 / 27 kondenzációs álló hőközpont beépített tárolós használati melegvíz ellátással

HERCULES Condensing 20 / 27 kondenzációs álló hőközpont beépített tárolós használati melegvíz ellátással HERCULES Condensing 20 / 27 kondenzációs álló hőközpont beépített tárolós használati melegvíz ellátással Kedves Vásárló! Gratulálunk, hogy egy, a csúcsminőséget képviselő Immergas terméket vásárolt, amely

Részletesebben

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31 hu Telepítési és használati utasítás HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata / Biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez KOMFORT T 25 K, KOMFORT T 25 V KOMFORT T 25 VH, KOMFORT T 29 V FIGYELEM! Mielőtt használatba venné a készüléket

Részletesebben

KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK. Használati útmutató. Victrix Zeus 26kw HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3.020239. MD12001-2012-01-02 Műszaki dokumentáció

KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK. Használati útmutató. Victrix Zeus 26kw HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3.020239. MD12001-2012-01-02 Műszaki dokumentáció KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2012 Victrix Zeus 26kw MD12001-2012-01-02 Műszaki dokumentáció 3.020239 2 tartalomjegyzék 1. A KAZÁN TELEPÍTÉSE KIVITELEZŐK SZÁMÁRA 5 1.1. Telepítési

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató FALI GÁZKAZÁN Használati, szerelési és beüzemelési útmutató RenovaStar C 24 E BT RenovaStar F 24 E BT Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok megőrzése...2 3 Biztonság...2

Részletesebben

HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft 2051. Biatorbágy, Felvég u.3 Tel: (23) 530-570 1 Fax: (23) 530-579 e-mail: info@ketkorkft.hu Honlap: www.ketkorkft.hu

Részletesebben

Használati útmutató VICTRIX 26 2 I *1.031272HU*

Használati útmutató VICTRIX 26 2 I *1.031272HU* Használati útmutató HU VICTRIX 26 2 I *1.031272HU* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét és biztonságát szolgálni.

Részletesebben

ALKON 09. Használati útmutató a TELEPÍTÕ és KARBANTARTÓ részére. kondenzációs gázkazánok

ALKON 09. Használati útmutató a TELEPÍTÕ és KARBANTARTÓ részére. kondenzációs gázkazánok ALKON 09 kondenzációs gázkazánok R 12 fûtõ R 18 fûtõ C 18 combi R 24 fûtõ C 24 combi A combi kazán használható csakfûtõkazánként is! Sõt, a combira csatlakoztatható egy üres HMV tároló is! 00333178 2.

Részletesebben

Használati útmutató. TRI gázüzemű hőlégbefúvók

Használati útmutató. TRI gázüzemű hőlégbefúvók Használati útmutató TRI gázüzemű hőlégbefúvók Kedves Vásárló! Gratulálunk, hogy egy, a csúcsminőséget képviselő Immergas terméket vásárolt, amely hosszú ideig és biztonságosan fogja az Ön kényelmét szolgálni.

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ÁTFOLYÓS KOMBI GÁZKAZÁN MIKROAKKUMULÁCIÓS TARTÁLLYAL Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ThemaFAST F 25 E H-MOD Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok

Részletesebben

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITODENS 100-W. a szakember részére

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITODENS 100-W. a szakember részére Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás a szakember részére VIESMANN Vitodens 100-W Típus: WB1B, 9,0 35,0 kw Gázüzemű kondenzációs falikazán Földgáz- és PB-gáz-kivitel VITODENS 100-W 1/2009 Kérjük, őrizze

Részletesebben

Paradigma kondenzációs falikazán Modula NT 3... 10 kw 3... 15 kw 5... 25 kw 7... 35 kw

Paradigma kondenzációs falikazán Modula NT 3... 10 kw 3... 15 kw 5... 25 kw 7... 35 kw Paradigma kondenzációs falikazán Modula NT 3... 10 kw 3... 15 kw 5... 25 kw 7... 35 kw Kezelési útmutató TH-2288 09/13 V1.1 HUN Természetes fűtés Szerzői jogok Valamennyi, jelen műszaki leírásban található

Részletesebben

thermotop premium / turbotop premium

thermotop premium / turbotop premium Az üzemeltető számára Kezelési utasítás thermotop premium / turbotop premium Fali gázfűtőkészülék HU Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációval kapcsolatban Megjegyzések a dokumentációval kapcsolatban

Részletesebben

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I Használati útmutató figyelmeztetések HU VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I *1.036116ITA* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét

Részletesebben

Gázkazán OS 23-1 AE 31 OW 23-1 AE 31 OS 23-1 AE 23 OW 23-1 AE 23 6 720 608 XXX HU (05.10) JS

Gázkazán OS 23-1 AE 31 OW 23-1 AE 31 OS 23-1 AE 23 OW 23-1 AE 23 6 720 608 XXX HU (05.10) JS Gázkazán OS 23-1 AE 23 OW 23-1 AE 23 OS 23-1 AE 31 OW 23-1 AE 31 HU (05.10) JS Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági utasítások 3 A szimbólumok magyarázata 3 1 A készülék mûszaki adatai 4 1.1 EU-típusbizonyítvány

Részletesebben