Objektum orientált software fejlesztés (Bevezetés)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Objektum orientált software fejlesztés (Bevezetés)"

Átírás

1 Objektum orientált software fejlesztés (Bevezetés) Lajos Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Út az objektum orientált szemléletig 1. Klasszikus módszerek: program = adatszerkezetek + algoritmusok Alapkérdés: mi legyen a strukturálás alapja? 1. Processz alapú módszerek (top-down) A struktúrálás alapja a függvény. Példa: strukturált analízis és tervezés SADT Lajos Objektum orientált software fejlesztés OOSE / 2 Út az objektum orientált szemléletig 2. Hiányosságai: nem veszi figyelembe a software "fejlődő" természetét feltételezi, hogy van "top" (eseményvezérelt rendszer?) háttérbe szorul a program adatszerkezete nem "termel" újrafelhasználható elemeket. Jó a kis-közepes rendszerek esetén illetve a tervezés tanulása során. Lajos Objektum orientált software fejlesztés OOSE / 3

2 Út az objektum orientált szemléletig Adat alapú tervezési módszerek A struktúra alapja az adatszerkezet. Példa: Jackson módszer, SSADM Sajátosságai: rugalmasabb, inkább biztosít újrafelhasználható elemeket jobban segíti a program módosítását. Lajos Objektum orientált software fejlesztés OOSE / 4 Út az objektum orientált szemléletig Hibrid módszerek Példa: strukturált programozás (Dijsktra) Megpróbálja párhuzamosan finomítani az adatés függvénystruktúrát. Hátrány: ez is top-down módszer. Lajos Objektum orientált software fejlesztés OOSE / 5 Objektum orientált fejlesztés alapelve 1 Az adatalapú fejlesztési módszerekből nőtt ki. Program: egymással kommunikáló objektumok halmaza. Struktúra: az osztályok közötti reláció Viselkedés: az objektumok közötti üzenetváltások Lajos Objektum orientált software fejlesztés OOSE / 6

3 Objektum orientált fejlesztés alapelve 2 A programkészítés folyamatát modellkészítésnek tekintjük. Bertrand Meyer-től származó definíció: Software rendszerek felépítése absztrakt adattípusok implementációinak strukturált együtteséből. Lajos Objektum orientált software fejlesztés OOSE / 7 Az OO modell előnyei áttekinthetőség nem kell informatikusnak lennie az olvasónak, így alkalmas a megrendelővel történő egyeztetésre könnyen módosítható, átstrukturálható, kiegészíthető az elvi modell könnyen transzformálható implementációs modellé Lajos Objektum orientált software fejlesztés OOSE / 8 Az OO szemlélet absztrakciós eszköz Az objektum: egyediséggel rendelkező diszkrét entitás jellemzői: attribútumok, műveletek attribútum együttes: objektum állapot, ennek időbeli változása az objektum viselkedése műveletek(operations): implementálva módszernek (method) hívjuk Lajos Objektum orientált software fejlesztés OOSE / 9

4 OO absztrakció (folytatás) objektumok közötti interakciók: (message passing, event generating) üzenet(message), esemény (event) (lehet szintén objektum!) csak biztosított interface-en keresztül történhet. a műveletek valósítják meg Lajos Objektum orientált software fejlesztés OOSE / 10 OO absztrakció (folytatás) Példányosítás Általánosítás és pontosítás Kifizetés kifiz dátuma végösszeg Kp kifizetés kiad biz. Átutalásos kfizetés pénzf. jelzõszám Lajos Objektum orientált software fejlesztés OOSE / 11 Polimorfizmus OO absztrakció (folytatás) Alakzat forgatás() Kör forgatás() Elipszis forgatás() Téglalap forgatás() Lajos Objektum orientált software fejlesztés OOSE / 12

5 OO absztrakció (folytatás) Absztrakt osztály (csak interfészt specifikál) Paraméterezett osztály (osztályok mintája) Lajos Objektum orientált software fejlesztés OOSE / 13 OO szemlélet absztrakciós eszközei Lajos Objektum orientált software fejlesztés OOSE / 14 Objektum orientált technológiák programnyelvek (OOP) software tervezés (OOD) software specifikáció (OOA) software követelmény analízis (OORA) adatbázisok (OODBMS) interaktív felhasználói felületek (GUI) osztott rendszerek (CORBA, DCOM, RMI) Lajos Objektum orientált software fejlesztés OOSE / 15

6 OORA Formális módszerekkel a legkevésbé ellátott terület. A legutóbbi időkre tehető a próbálkozás ilyen módszerek kidolgozására. Lajos Objektum orientált software fejlesztés OOSE / 16 OOA 1. A rendszer megkívánt viselkedésének leírása. Felfedezzük a problématér (domain) lényeges osztályait, illetve objektumait és kapcsolataikat, a követelmény analízis felhasználásával. Pl. egy repülőgépes helyfoglaló rendszerben ilyenek lesznek Járat, Jegy, Utas, Légitársaság, Operátor stb Lajos Objektum orientált software fejlesztés OOSE / 17 OOA 2. Osztály (vagy objektum) lehet: esemény (helyfoglalás) szerep (utas) szervezeti egység (légitársaság) (al)rendszer (repülőgép) process (járat, azaz repülés egyik helyről a másikra) hely (célállomás) eljárás, függvény Lajos Objektum orientált software fejlesztés OOSE / 18

7 OOD 1. Feladata megtalálni és kiválasztani a megoldási tér osztályait és objektumait, azok viszonyait és együttműködésük módját A megoldási tér osztályai problématér osztályainak a leképezései a megoldás céljából a tervező által létrehozott osztályok Lajos Objektum orientált software fejlesztés OOSE / 19 OOD 2. Az analízis és a tervezési fázis nem válik el élesen az OOSD-ben! A fejlesztés az inkrementális életciklus modellt (fejlesztési stratégiát) használja, és iteratív jellegű. Egy lépés (iteráció), amely egyre részletesebb absztrakciós szinten ciklikusan ismétlődik: Lajos Objektum orientált software fejlesztés OOSE / 20 Start OOD 3. Stop Objektumok (és osztályaik) azonosítása Az osztályok, kapcsolatok és operációk implementálása Statikus struktúra kialakítása (Osztályok és kapcsolataik definiálása) Modell értékelése Dinamikus struktúra kialakítása (Processek és operációk definiálása) Lajos Objektum orientált software fejlesztés OOSE / 21

8 OOD 4. A folyamat akkor ér véget, ha nem szükséges további absztrakciós szint a felfedezett osztályok és objektumok már létező (újrahasznosítható) software komponensek kombinációival implementálhatók Lajos Objektum orientált software fejlesztés OOSE / 22 OOD 5. Lehetséges absztrakciós szintek: problématér réteg (ez mindig van!) felhasználói interface réteg file-rendszer réteg processz management réteg adatbáziskezelő réteg eszköz interface réteg stb. Lajos Objektum orientált software fejlesztés OOSE / 23 A modellalkotás alapproblémái A fejlesztés alapvető problémái: A fejlesztendő rendszer komplex, tehát a modellje is az. Biztosítani (és ellenőrizni) kell, hogy a modell valóban a megoldandó feladatot reprezentálja. Megoldási lehetőségek: Inkrementális és iteratív fejlesztés Modell nézetek Lajos Objektum orientált software fejlesztés OOSE / 24

9 Inkrementum, iteráció Nem egyszerre építjük fel a teljes modellt (inkrementális életciklus modell) Ha szükséges, még az inkrementumok felépítését is részekre (iterációkra) osztjuk. Előnyök: Egyszerre viszonylag egyszerű feladatot kell megoldani Gyakori részeredmény, amely ellenőrizhető Lajos Objektum orientált software fejlesztés OOSE / 25 Nézetrendszer 1. Nem egy modellt készítünk el, hanem a rendszer különböző nézőpontú modelljeit Előnyök A rendszer egyszerűbben átlátható, ha egyszerre csak egy adott nézőpontból kell vizsgálni. A különböző nézőpontból készített modellek összevethetők, és a modell helyességének ellenőrzésére használhatók fel. Lajos Objektum orientált software fejlesztés OOSE / 26 Nézetrendszer 2. Nézőpontok: Problématér Használati nézet Megoldási tér Strukturális, statikus nézet Dinamikus nézet Implementációs nézet Környezeti nézet Lajos Objektum orientált software fejlesztés OOSE / 27

10 Használati nézet A rendszer a felhasználó nézőpontjából Ezt a modellt a követelmény analízis és a specifikációs fázis állítja elő Ez tekinthető a problématér modelljének Lajos Objektum orientált software fejlesztés OOSE / 28 Strukturális, statikus nézet A rendszer egységei és azok kapcsolata A megoldási tér osztályai, objektumai Lajos Objektum orientált software fejlesztés OOSE / 29 Dinamikus nézet A rendszer egyes részeinek (objektumainak) viselkedése a működés során. A részek lehetséges állapotai Milyen események következtében megy egyik állapotból a másikba Az üzenetküldések sorozata (időben) Egy adott állapotban végrehajtandó tevékenységsor Lajos Objektum orientált software fejlesztés OOSE / 30

11 Implementációs nézet A megoldáshoz szükséges szoftver elemek, és azok kapcsolatai Lajos Objektum orientált software fejlesztés OOSE / 31 Környezeti nézet A rendszer működéséhez szükséges hardware és software erőforrások, és ezek kapcsolatai Lajos Objektum orientált software fejlesztés OOSE / 32 Objektum orientált módszerek 1. A módszerek részei: lépések (fázisok) leírása (feladatok és eredményeik) jelölésrendszer fejlesztési vezérelvek (pl. hogyan azonosíthatjuk az objektumokat?) Lajos Objektum orientált software fejlesztés OOSE / 33

12 Objektum orientált módszerek 2. eszközök (CASE rendszer, vagy alacsonyabb szintű segédeszközök) pragmatizmusok, heurisztikus elvek (a gyakorlati alkalmazások összegyűjtött tapasztalatai). Lajos Objektum orientált software fejlesztés OOSE / 34 Imertebb fejlesztési módszertanok 1. OMT (Object Modelling Technique, Rumbaugh, 1991, majd 1993) OOD (Object Oriented Design, Booch, 1991, majd 1993) OOA (Object Oriented Analysis, Coad & Yourdon, 1991) OOSD (Object-Oriented Structured Design, Wasserman, 1990) Lajos Objektum orientált software fejlesztés OOSE / 35 Imertebb fejlesztési módszertanok 2. HOOD (Hierachical Object Oriented Design, 1989) Responsibility -Driven Design, Wirfs & Buck, 1990 OOSE (Object Oriented Software Engineering, Jacobson, 1992) RUP (Rational Unified Process) (UML + fejlesztési folyamat ajánlás, ) Lajos Objektum orientált software fejlesztés OOSE / 36

Tartalom A verifikáció és validáció tervezése Szoftver vizsgálatok Automatizált statikus analízis Cleanroom szoftverfejlesztés

Tartalom A verifikáció és validáció tervezése Szoftver vizsgálatok Automatizált statikus analízis Cleanroom szoftverfejlesztés 22. Verifikáció és validáció Kérdések Mi a szoftver verifikáció és validáció, mi a különbség köztük? Mi a program-vizsgálati eljárás, mi a szerepe a verifikációban és validációban? Mi a statikus analízis,

Részletesebben

HARDVER- ÉS SZOFTVERRENDSZEREK VERIFIKÁCIÓJA

HARDVER- ÉS SZOFTVERRENDSZEREK VERIFIKÁCIÓJA Írta: ÉSIK ZOLTÁN GOMBÁS ÉVA NÉMETH L. ZOLTÁN HARDVER- ÉS SZOFTVERRENDSZEREK VERIFIKÁCIÓJA Egyetemi tananyag 2 COPYRIGHT: 2 26, Dr. Ésik Zoltán, Dr. Gombás Éva, Dr. Németh L. Zoltán, Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

1. BEVEZETÉS AZ ADATBÁZIS KEZELŐ RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA

1. BEVEZETÉS AZ ADATBÁZIS KEZELŐ RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA 1 1. BEVEZETÉS AZ ADATBÁZIS KEZELŐ RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA 1.1. Ismétlő áttekintés Ismeret Adat Információ Az emberek (nem csak a gazdaság, a közigazgatás vagy egyéb tevékenységet folytató területek irányítói,

Részletesebben

A dokumentáció felépítése

A dokumentáció felépítése A dokumentáció felépítése Készítette: Keszthelyi Zsolt, 2010. szeptember A szoftver dokumentációját az itt megadott szakaszok szerint kell elkészíteni. A szoftvert az Egységesített Eljárás (Unified Process)

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2010 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A doktori Iskola vezetője:

Részletesebben

1. Bevezetés a szoftvertechnológiába

1. Bevezetés a szoftvertechnológiába 1. Bevezetés a szoftvertechnológiába Kérdések Mi a szoftvertechnológia (szoftvermérnökség)? Mik a szoftvertechnológiát érintő legfontosabb kérdések és válaszok? Etikai és szakmai kérdések: hogyan érintik

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS. 1. Alapfogalmak

ADATBÁZIS-KEZELÉS. 1. Alapfogalmak ADATBÁZIS-KEZELÉS 1. Alapfogalmak... 1 1.1. Adat... 1 1.2. Információ... 1 1.3. Egyed, Tulajdonság, Kapcsolat... 2 1.4. Adatmodellek... 2 1.5. Adatbázis (DATABASE, DB)... 3 2. A relációs adatmodell...

Részletesebben

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A PEDAGÓGIAI RENDSZER Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A könyv a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.2.2-08/1-2008-0002) kiemelt projekt keretében A pedagógiai rendszerek fejlesztési

Részletesebben

Az OLAP (Online Analytical Processing) rendszerek lényege, hogy rajtuk keresztül az

Az OLAP (Online Analytical Processing) rendszerek lényege, hogy rajtuk keresztül az OLAP-alapok Egy tipikus feladat: összetett kimutatáskészítő rendszert építünk. á p r i l i s - m á j u s Az OLAP (Online Analytical Processing) rendszerek lényege, hogy rajtuk keresztül az adatokat számos

Részletesebben

Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február

Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február 2. oldal Java programozás (1.3. verzió) Jogi nyilatkozat Nevezd meg! - Ne add el! 2.5 Magyarország A következőket teheted a művel: szabadon másolhatod,

Részletesebben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Országos Atomenergia Hivatal 4.13. sz. útmutató Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Verzió száma: 2. 2007. március Kiadta: Dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója

Részletesebben

Fazekas Gábor. Operációs rendszerek. mobidiák könyvtár

Fazekas Gábor. Operációs rendszerek. mobidiák könyvtár Fazekas Gábor mobidiák könyvtár Fazekas Gábor mobidiák könyvtár SOROZATSZERKESZTÔ Fazekas István 2 Fazekas Gábor egyetemi docens Debreceni Egyetem Oktatási segédanyag Elsô kiadás mobidiák könyvtár Debreceni

Részletesebben

Biztonságos útvonalválasztás ad hoc hálózatokban

Biztonságos útvonalválasztás ad hoc hálózatokban Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Híradástechnikai Tanszék Biztonságos útvonalválasztás ad hoc hálózatokban Ács Gergely Konzulens: Dr. Buttyán Levente Híradástechnikai

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁK HATÁS ALAPÚ MODELLEZÉSE

KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁK HATÁS ALAPÚ MODELLEZÉSE IV. Évfolyam 4. szám - 2009. december Varga Péter varga.peter@kvk.bmf.hu Illési Zsolt illesi.zsolt@proteus.hu KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁK HATÁS ALAPÚ MODELLEZÉSE Absztrakt A gazdaság dinamikus fejlődéséhez

Részletesebben

16. INFORMÁCIÓMENEDZSMENT

16. INFORMÁCIÓMENEDZSMENT 16. INFORMÁCIÓMENEDZSMENT 16.1. Adat és információ Mindenek előtt különbséget kell tenni a köztudatba beépült hasonló fogalmak között. Az adat olyan nyers tény vagy számszerű érték, mely nem feltétlenül

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztikai

Részletesebben

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam MATEMATIKA TANTERV 5-8. évfolyam Célok és feladatok: A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival,

Részletesebben

Szolgáltatási szint megállapodás (SLA) szerepe az osztott szolgáltatás központoknál (SSC)

Szolgáltatási szint megállapodás (SLA) szerepe az osztott szolgáltatás központoknál (SSC) Szolgáltatási szint megállapodás (SLA) szerepe az osztott szolgáltatás központoknál (SSC) MARCINIAK Róbert Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Miskolc szvmarci@uni-miskolc.hu A kutatásomban arra kerestem

Részletesebben

Az OKKR szintjei és szintleírásai 6 8. szint

Az OKKR szintjei és szintleírásai 6 8. szint TÁMOP-4.1.3-08/1-2008-0004 A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése Az OKKR szintjei és szintleírásai 6 8. szint Készítette: Bókay Antal Pillérvezető: Elemiprojekt-vezető: Alprojekt: Elemi

Részletesebben

214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Fogalom- gyűjtemény

214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Fogalom- gyűjtemény 214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER Fogalom- gyűjtemény Fogalomgyűjtemény 215 Jelen melléklet a kézben tartott AVIR kézikönyv keretein belül használt fogalmakat magyarázza el, abban az értelemben,

Részletesebben

Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség

Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség Világosság 2005/2 3. Infokommunikáció Hain Ferenc Hutter Ottó Kugler Judit Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség Áttekintés és kísérlet a téma fogalmi rendszerezésére

Részletesebben

WINDOWS SERVER 2003 END OF SUPPORT

WINDOWS SERVER 2003 END OF SUPPORT WINDOWS SERVER 2003 END OF SUPPORT Rövid útmutató az áttéréshez Gál Tamás Datacenter Technical Specialist Microsoft Magyarország v-tgal@microsoft.com Tartalom Bevezetés... 3 Támogatással és nélküle...

Részletesebben

Pedagógiai háttér: környezeti nevelés a fenntarthatóság pedagógiája

Pedagógiai háttér: környezeti nevelés a fenntarthatóság pedagógiája Pedagógiai háttér: környezeti nevelés a fenntarthatóság pedagógiája A környezeti nevelés, vagy az egyre inkább terjedő megnevezéssel a fenntarthatóság pedagógiája, mint az átfogó szocializációs folyamat

Részletesebben

Vezetői összefoglaló. Bevezetés

Vezetői összefoglaló. Bevezetés Tanulmány a közpolitikában a társadalmi befogadással és szociális védelemmel kapcsolatos szempontok érvényesítésének eszközeként alkalmazott társadalmi hatáselemzésről az EU tagállamaiban 1 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Java webalkalmazások felhasználó- és jogosultságkezelése

Java webalkalmazások felhasználó- és jogosultságkezelése Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai és Gazdasági Intézet Java webalkalmazások felhasználó- és jogosultságkezelése Témavezető, konzulens: Dr. Takách Géza egyetemi docens Szakdolgozat

Részletesebben

14. Termékéletút kezelés, a PLM. Termékadat menedzsment,

14. Termékéletút kezelés, a PLM. Termékadat menedzsment, 14. Termékéletút kezelés, a PLM. Termékadat menedzsment, a PDM 1 14. Termékéletút kezelés, a PLM. Termékadat menedzsment, a PDM Napjaink mérnöki tevékenysége már nemcsak a termékek megtervezésére, a kapcsolódó

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

Változások az Országos kompetenciamérés skáláiban

Változások az Országos kompetenciamérés skáláiban Változások az Országos kompetenciamérés skáláiban A skála módosításának okai A kompetenciamérések bevezetésénél is megfogalmazott, ám akkor adatvédelmi szempontok miatt nem megvalósítható igény volt, hogy

Részletesebben