Programozás. Objektum Orientált Programozás (OOP) Alapfogalmak. Fodor Attila

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Programozás. Objektum Orientált Programozás (OOP) Alapfogalmak. Fodor Attila"

Átírás

1 Programozás Objektum Orientált Programozás (OOP) Alapfogalmak Fodor Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék február 18.

2 Bevezetés Objektum Orientált Programozás (OOP) Bevezetés Programok fő összetevői Adat Funkcionális modell OOP alapötlete (filozófiája) Adat és funkcionális modell elválaszthatatlan 1960-as évek végén jelent meg a SIMULA67 Fodor A. (Pannon Egyetem) Programozás február / 19

3 OOP rövid története Bevezetés SIMULA67 (OOP eszközrendszer) 1960-as évek második fele Algol verzió Minden objektum-orientált eszköz meg van benne (Innen való például: Osztály/virtuális függvény) BCPL 1980 (Innen való például a megjegyzés formátuma) Alan Kay OO világ víziója Ő használja először az objektum-orientált fogalmakat Smalltalk programozási nyelv Xerox-nál Az első objektum-orientáltnak tervezett nyelv Fodor A. (Pannon Egyetem) Programozás február / 19

4 OOP története Bevezetés C++ SIMULA67 és BCPL voltak a fő forrásai 1983-tól használják "ipari körülmények" között 1987-től kezdik a szabványosítást, ami 1998-ig tart ISO/IEC Szinte bármely platformon van megvalósítása Turbo Pascal OO eszközrendszerrel rendelkezik 90-es évektől szintem minden nyelvnek van OO változata Java SUN fejlesztette 1994-től C++ után ez első, aminek gyakorlati jelentősége is van Fodor A. (Pannon Egyetem) Programozás február / 19

5 Objektum-orientáltság Bevezetés Objektum-orientáltság jellemzői Adatmodell és az eljárásmodell elválaszthatatlan Absztrakt eszköz és fogalomrendszer Újrafelhasználhatóság Valós világot nagyon megközelíti Szemlélet: Imperatív eszközrendszer (algoritmus - kódolni kell) Fodor A. (Pannon Egyetem) Programozás február / 19

6 Attribútum (Attribute) "adatrész" Tetszőleges nagyságú és bonyolultságú adatszerkezet lehet Minden attribútumot egy meghatározott memóriaterületen tárol (tárterület meghatározott bitjein) Objektum állapota (State): Az objektum minden állapotát egy-egy attribútum kombináció (bitkombináció) határoz meg. Módszer (Method) Az Objektum viselkedését írja le (Eljárások, függvények) Viselkedésmód (behavior) Módszerek adják meg a viselkedésmódot Azonosság Minden objektum csak és kizárólag önmagával azonos OID (object identifier) Objektum azonosítóval rendelkezik minden objektum (Nyelvi szinten ez nem kell) Fodor A. (Pannon Egyetem) Programozás február / 19

7 Objektum Orientáltság - Objektum viselkedése és élettartama Objektum viselkedése Az állapot (State) időben megváltozik/megváltozhat Viselkedési módok csoportjai Objektum állapotát le tudja kérdezni Objektum állapotát meg tudja változtatni Objektum élettartama Az objektumot létre kell hozni Az objektum használható Az objektum megszüntetése Programozási nyelv Programozó OID-nek (object identifier) mindig léteznie kell. Fodor A. (Pannon Egyetem) Programozás február / 19

8 Objektum Orientáltság - Osztály Osztály (Class) Absztrakt eszköz Típusfogalom általánosítása (az eljárásorientált nyelveknél) Azonos attribútumú és módszerű objektumok együttese Osztályhoz köthetőek az objektumok Osztályból származtathatóak le az objektumok példányai Fodor A. (Pannon Egyetem) Programozás február / 19

9 Objektum Orientáltság - Példány Példány (Instance) Példányosítás (instantiation). Az osztályon belül létrehozott objektum Az adott objektum egy meghatározott osztály példánya Minden objektum tudja, hogy melyik meghatározott osztálynak példánya Egy meghatározott osztályhoz tartozó minden példány ugyanolyan attribútumokkal és módszerekkel rendelkezik Minden példány tudja, hogy milyen módszerrel rendelkezik A módszereket mindig konkrét példányon futtatnak (aktuális példány) Példány létrehozása: Adatszerkezet újra és újra megjelenik a tárban. Módszereket nem többszörözi Létezhetnek osztályhoz tartozó attribútumok és módszerek (Példányattribútum, példánymódszer, osztályattribútum, osztálymódszer) Osztályattribútum: hány darab példánya van (az osztály kiterjedése) Az osztályattribútumok nem többszöröződnek Példányosítás után az osztály példányairól beszélünk Fodor A. (Pannon Egyetem) Programozás február / 19

10 Objektum Orientáltság - Öröklődés Öröklődés A programkódok újrafelhasználásának a legjobb példája az OOP Az osztályok nem függetlenek egymástól Speciális viszonz az osztályok között az öröklődés Aszimmetrikus (Osztályok közötti párhuzamot nem kezeli) Öröklődés tulajdonságai Osztályokhoz kötött fogalom Két vagy több osztály között értelmezhető A leszarmazottak bővíthetik, vagy akar szűkíthetik az őstípus állapotterét és műveleteit Kiváló lehetőseg a közös tulajdonságok és műveletek összevonasara és újrahasznositasara superclass (szuperosztály, szülőosztály, ősosztály, alaposztály) Ebből tudunk létrehozni alosztályokat subclass (alosztály, gyerekosztály, származtatott osztály) átveszi, örökli a superclass attribútumait és módszereit Láthatóság módszerével letilthatóak Fodor A. (Pannon Egyetem) Programozás február / 19

11 Objektum Orientáltság - subclass Bizonyos attributomok módosítás nélkül átvehetőek Módosulhat a subclass a superclass-hoz képest új attribútumokat vezethet be új módszereket vezethet be újraimplementálhatja a módszereket törölhet attribútumokat törölhet módszereket láthatósági szabályokat újraértelmezheti, hatásukat felfüggesztheti átnevezhet attribútumokat duplikálhat attribútumokat duplikálhat módszereket Aszimmetria Szuperosztály nem látja alosztályait Szuperosztály nem manipulálhatja alosztályait Egy osztályból tetszőleges számú alosztály származtatható Fodor A. (Pannon Egyetem) Programozás február / 19

12 Objektum Orientáltság - Öröklődés Alosztály és szuperosztály(ok) kapcsolata Öröklési hierarchia Egy szuperosztály van Egyszeres (single) öröklődés Fa rajzolható öröklési hierarchiaként Több szuperosztály van Többszörös (multiple) öröklődés Több ős tulajdonságait ötvöző "vegyes" osztálytípusok Sokat vitatott lehetőség néhány OOP megvalósításban Aciklikus gráf rajzolható öröklési hierarchiaként Névütközés: Lehetnek azonos nevű attribútumok, módszerek (A megoldások nyelvenként/rendszerenként különbözőek) Fodor A. (Pannon Egyetem) Programozás február / 19

13 Objektum Orientáltság - Bezárás Bezárás (Encapsulation) Nem objektumhoz kötődik Információrejtés elve (Information hiding) Interfész és implementációs rész Az osztály objektumaihoz csak az interfész részen keresztül férhetünk hozzá Az osztály implementációhoz nem lehet hozzáférni Az attributumok két részre bonthatóak Nyilvános (public) rész minden kliens osztály lát Privát (private) rész kívülről nem látható Fodor A. (Pannon Egyetem) Programozás február / 19

14 Objektum Orientáltság - Polimorfizmus Polimorfizmus, többalakúság (Polimorphism) Objektum polimorfizmus Az Objektum tudják, melyik osztály példánya Az ősosztály objektuma helyett szerepelhet egy az ősosztályból leszármaztatott objektumra Módszerpolimorfizmus (overriding) A leszármazott osztály újraimplementálhat egy örökölt módszert Valamely függvény(ek) újra implementálása Fodor A. (Pannon Egyetem) Programozás február / 19

15 Objektum Orientáltság - Kötés, Üzenet Kötés (Binding) Módszerek polimorfizmusához köthető Probléma: egy függvénynek több implementációja van Mikor melyik függvény fusson le? Statikus/korai (static/early) kötés Fordítási időben eldöl A névhez hozzárendeli a kódot a fordító Dinamikus/késői (dynamic/late) kötés Futási időben döl el Vagy az osztálykód hajtódik végre, vagy a hierarchián felfele a legközelebbi hajtódik végre A nyelvek általában mindkettőt támogatják Üzenet (Message) Üzenetekkel tudok kommunikálni az objektummal (Smalltalk nyelv filozófiájához kötődik leginkább) Most is használnak objektumok közötti kommunikációra üzeneteket Fodor A. (Pannon Egyetem) Programozás február / 19

16 Objektum Orientáltság - Absztrakt és konténer osztály, kollekció Absztrakt osztály (Abstract class) Olyan osztály, melynek nincs példánya (nem példányosítható) Öröklődésnél használható (ősosztálynak) A leszármaztatott osztály már példányosítható Felhasználása: Tervezési fázis Program implementációs fázis Konténer osztály (Container class) Objektumokat tartalmazó adatszerkezet Bizonyos nyelvek támogatják ezeket Programozónak kell implementáni Adatbáziskezelőknél van nagy előnyük Például: Tömb, láncolt lista, verem, sor, stb. Kollekció (Kollection) Objektum-orientált adatbázisok esetén konténerosztályok helyett használt fogalom Fodor A. (Pannon Egyetem) Programozás február / 19

17 Objektum Orientáltság - Paraméterezett osztály, Iterátor Paraméterezett osztály Bizonyos nyelvekben léteznek csak C++-ban a template osztály felel meg ennek Iterátor Példányaihoz tartozó objektumok bejárhatóak Élettartam A példányosítást mindig a programozó végzi Objektum megszüntetése (2 filozófia) Objektum törlése/felszabadítása a programozó feladata (Pl.: C++) Automatikus objektum törlési mechanizmust (garbage collection) Előny: Nem kell vele foglalkozni Hátrány: Melyik szabadítható fel? Precíz algoritmus kell hozzá. Fodor A. (Pannon Egyetem) Programozás február / 19

18 Objektum Orientáltság - Egységesség Egységesség Létezik-e az objektumon kívüli eszközrendszer? Objektum Orientált nyelvek Minden objektum A nyelvi rendszer egyetlen osztályhierarchiából épül fel Hibrid nyelvek Elsődlegesen eljárásorientált, funkcionális, logikai nyelvi eszközöket tartalmaznak OO eszközrendszerrel bővített nyelv Nincs osztályhierarchia Szinte minden nyelvnek van objektum orientált kiterjesztése Például az OO COBOL, Object Pascal, C++. Fodor A. (Pannon Egyetem) Programozás február / 19

19 Osztályok (Class) Absztrakciós Módszerek - Osztályok Osztályokkal kapcsolatos fogalmak Tagfüggvények Elérhetőség szabályozása Konstruktor Destruktor Statikus tagok Osztály típusú tagok másolása Konstans tagfüggvények Önhivatkozás Struktúra és osztály kapcsolata Osztályon belüli függvénydefiníciók Fodor A. (Pannon Egyetem) Programozás február / 19

Osztály öröklődés. Öröklődés és polimorfizmus. Programozás II. előadás. http://nik.uni-obuda.hu/prog2 Szénási Sándor. szenasi.sandor@nik.uni-obuda.

Osztály öröklődés. Öröklődés és polimorfizmus. Programozás II. előadás. http://nik.uni-obuda.hu/prog2 Szénási Sándor. szenasi.sandor@nik.uni-obuda. Osztály öröklődés Öröklődés és polimorfizmus előadás http://nik.uni-obuda.hu/prog2 Szénási Sándor szenasi.sandor@nik.uni-obuda.hu Óbudai Egyetem,Neumann János Informatikai Kar Öröklődés Polimorfizmus Osztályok

Részletesebben

PROGRAMOZÁSMÓDSZERTAN II

PROGRAMOZÁSMÓDSZERTAN II PROGRAMOZÁSMÓDSZERTAN II A programozás természetesen ugyan úgy fejlődik mint az informatika egyéb területei. Az új hardver és szoftver elemek maguk után vonták a programozás és a programozási nyelvek fejlődését.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó Mária. Programozás - Objektumorientált. gyakorlatban. A követelménymodul megnevezése: Informatikai ismeretek

MUNKAANYAG. Szabó Mária. Programozás - Objektumorientált. gyakorlatban. A követelménymodul megnevezése: Informatikai ismeretek Szabó Mária Programozás - Objektumorientált programozás a gyakorlatban A követelménymodul megnevezése: Informatikai ismeretek A követelménymodul száma: 1155-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Programozási paradigmák és technikák. Előadás: Hajnal Éva Gyakorlat: Burián Ágnes

Programozási paradigmák és technikák. Előadás: Hajnal Éva Gyakorlat: Burián Ágnes Programozási paradigmák és technikák Előadás: Hajnal Éva Gyakorlat: Burián Ágnes Paradigma Egy tudományterület általánosan elfogadott nézetei (fogalmai, szakkifejezései) egy adott korszakban, időpontban.

Részletesebben

C++ programozási nyelv Struktúrák a C++ nyelvben

C++ programozási nyelv Struktúrák a C++ nyelvben C++ programozási nyelv Struktúrák a C++ nyelvben Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai Intézet Soós Sándor 2004. szeptember A C++ programozási nyelv Soós Sándor 1/37 Bevezetés A

Részletesebben

Objektumorientált programozás Java-ban

Objektumorientált programozás Java-ban Objektumorientált programozás Java-ban Objektumorientált fejlesztés Klasszikus alapszakaszok: Elemzés (analízis) specifikáció, használati esetek (use case diagramok), domain analysis Tervezés (design)

Részletesebben

Programozási alapismeretek jegyzet

Programozási alapismeretek jegyzet Programozási alapismeretek jegyzet Barhács OktatóKözpont 2002. Programozási alapismeretek modul 1. fejezet Történeti áttekintés Előzmények A számítástechnika kezdetén elterjedt (egyeduralkodó) volt a mérnökpult

Részletesebben

A PROGRAMOZÁS ALAPJAI ÉS PROGRAMOZÁSI NYELVEK

A PROGRAMOZÁS ALAPJAI ÉS PROGRAMOZÁSI NYELVEK Matijevics István A PROGRAMOZÁS ALAPJAI ÉS PROGRAMOZÁSI NYELVEK Tankönyv SZABADKAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABADKA, 2001 5 TARTALOMJEGYZÉK 0.......... TARTALOMJEGYZÉK... 1. 1.......... A PROGRAMOZÁS KEZDETEI...

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Pálfi Attila Tar Dániel

SZAKDOLGOZAT. Pálfi Attila Tar Dániel SZAKDOLGOZAT Pálfi Attila Tar Dániel Debrecen 2010 VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ASP.NET ALAPOKON Témavezető: Dr. Juhász István egyetemi adjunktus Juhász József Csaba Development Leader Készítette: Pálfi

Részletesebben

Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február

Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február 2. oldal Java programozás (1.3. verzió) Jogi nyilatkozat Nevezd meg! - Ne add el! 2.5 Magyarország A következőket teheted a művel: szabadon másolhatod,

Részletesebben

Magasszintű programozási nyelvek II.

Magasszintű programozási nyelvek II. Hernyák Zoltán Magasszintű programozási nyelvek II. Objektumorientált programozás a gyakorlatban HERNYÁK ZOLTÁN Magasszintű programozási nyelvek II. draft változat 2013.04.14 Hernyák Zoltán Magasszintű

Részletesebben

MAGAS SZINTŐ PROGRAMOZÁSI NYELVEK 1

MAGAS SZINTŐ PROGRAMOZÁSI NYELVEK 1 Juhász István MAGAS SZINTŐ PROGRAMOZÁSI NYELVEK 1 mobidiák könyvtár Juhász István MAGAS SZINTŐ PROGRAMOZÁSI NYELVEK 1 mobidiák könyvtár SOROZATSZERKESZTİ Fazekas István Juhász István MAGAS SZINTŐ PROGRAMOZÁSI

Részletesebben

Objektum orientált software fejlesztés (Bevezetés)

Objektum orientált software fejlesztés (Bevezetés) Objektum orientált software fejlesztés (Bevezetés) Lajos Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Út az objektum orientált szemléletig 1. Klasszikus módszerek: program = adatszerkezetek + algoritmusok

Részletesebben

Mi a különbség az extends és az implements között. Mikor melyiket kell használni? Comperable-t megvalósító oasztályokban össze lehet hasonlitani

Mi a különbség az extends és az implements között. Mikor melyiket kell használni? Comperable-t megvalósító oasztályokban össze lehet hasonlitani Mi a legabsztraktabb típus a JAVA-ban? Object Mikor preferált interface-ek használata a konkrét típusok helyett? Ha egy osztály több interfacet is használhasson, vagy ha fvek implementálását a az osztályra

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZOFTVERFEJLESZTÉS

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZOFTVERFEJLESZTÉS A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZOFTVERFEJLESZTÉS DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési rendszerek

Részletesebben

Objektumorientált programozás C# nyelven

Objektumorientált programozás C# nyelven Objektumorientált programozás C# nyelven 2. rész Öröklés és többalakúság Nemvirtuális metódusok, elrejtés Virtuális metódusok, elrejtés Típuskényszerítés, az is és as operátorok Absztrakt osztályok, absztrakt

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Bak Dániel Krisztián

SZAKDOLGOZAT. Bak Dániel Krisztián SZAKDOLGOZAT Bak Dániel Krisztián Debrecen 2008 Debreceni Egyetem Informatikai Kar XML ALAPÚ FELÜLETEK TERVEZÉSE ADATCENTRIKUS WEBES ALKALMAZÁSOKHOZ Témavezető: Adamkó Attila egyetemi tanársegéd Készítette:

Részletesebben

Netspotter. Rendszerterv. írta. Dojcsák Sándor Kasza Miklós Roszik György Attila

Netspotter. Rendszerterv. írta. Dojcsák Sándor Kasza Miklós Roszik György Attila Netspotter Rendszerterv írta Dojcsák Sándor Kasza Miklós Roszik György Attila BEVEZETÉS BEVEZETÉS Ez a dokumentum a Netspotter szoftverrendszer felépítésének és működésének leírását tartalmazza. A Netspotter

Részletesebben

Logó, ha szükséges ADATBÁZISRENDSZEREK. Dr. Radványi Tibor 2013.02.13

Logó, ha szükséges ADATBÁZISRENDSZEREK. Dr. Radványi Tibor 2013.02.13 Logó, ha szükséges ADATBÁZISRENDSZEREK Dr. Radványi Tibor 2013.02.13 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 5 Alapfogalmak... 7 Az adat és információ... 7 Az adatbázis... 8 Az adatbázis kezelő

Részletesebben

GSM alapú helymeghatározó alkalmazás készítése Android környezetben. Maczák Balázs Mérnök Informatikus MSc

GSM alapú helymeghatározó alkalmazás készítése Android környezetben. Maczák Balázs Mérnök Informatikus MSc GSM alapú helymeghatározó alkalmazás készítése Android környezetben Maczák Balázs Mérnök Informatikus MSc Témavezető: Tihanyi Attila 2012 Nyilatkozat Alulírott Maczák Balázs, a Pázmány Péter Katolikus

Részletesebben

Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok. Összeállította: Faludi Anita 2012.

Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok. Összeállította: Faludi Anita 2012. Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok Összeállította: Faludi Anita 2012. Tartalom Bevezetés... 4 Mi az adatbázis kezelés?... 5 Adatbázis-kezelés számítógép nélkül... 5 Adatbázis-kezelés számítógéppel...

Részletesebben

PROGRAMOZÁS DELPHIBEN II.

PROGRAMOZÁS DELPHIBEN II. Selye János Egyetem - Komárno VÉGH Ladislav PROGRAMOZÁS DELPHIBEN II. Komárno, 2012 Előszó A "Programozás Delphiben II." tankönyv a "Programozás Delphiben I." című könyv folytatása. Azok számára készült,

Részletesebben

RESTful web-szolgáltatások készítése WCF-ben

RESTful web-szolgáltatások készítése WCF-ben Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport Diplomamunka Készítette: Pótári Tamás Programtervező informatikus MSc potari.tamas@gmail.com Témavezető: Dr. Alexin Zoltán Egyetemi adjunktus alexin@inf.u-szeged.hu

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin

ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin 1. Alapfogalmak...1 1.1. Adat... 1 1.2. Információ... 1 1.3. Egyed, Tulajdonság, Kapcsolat... 1 1.4. Adatmodellek... 2 1.5. Adatbázis (DATABASE, DB)... 3 2. A relációs

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Mező Attila

SZAKDOLGOZAT. Mező Attila SZAKDOLGOZAT Mező Attila Debrecen 2008 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Webes alkalmazásfejlesztés: Report Request Form Témavezető: Kuki Attila Egyetemi adjunktus Készítette: Mező Attila Programozó matematikus

Részletesebben

INFORMATIKAI RENDSZEREK TERVEZÉSE

INFORMATIKAI RENDSZEREK TERVEZÉSE INFORMATIKAI RENDSZEREK TERVEZÉSE Arisztotelész Az egész több mint a részek összege. Már az i.e. 384-322-ig élő Arisztotelész is foglalkozott a rendszer jelenségével, viszont utána évszázadokig senki tette

Részletesebben

Diplomamunka. Petri hálók szimulációja és alkalmazásuk objektum-orientált környezetben. készítette: Bedők Dávid. 2011-2012 2012.04.28. v0.4.

Diplomamunka. Petri hálók szimulációja és alkalmazásuk objektum-orientált környezetben. készítette: Bedők Dávid. 2011-2012 2012.04.28. v0.4. Diplomamunka Petri hálók szimulációja és alkalmazásuk objektum-orientált környezetben készítette: Bedők Dávid született 1983. december 12. Ajka 2011-2012 2012.04.28. v0.4.4 Konzulensek: Dr. Takács Márta

Részletesebben

Dust Framework. Bemutatkozás. Feladat. Probléma

Dust Framework. Bemutatkozás. Feladat. Probléma Dust Framework Bemutatkozás Kedves Loránd, 39 éves rendszertervező, programozó matematikus vagyok. Eddigi pályafutásom során két alapvető feladatkörben dolgoztam: meglévő rendszerek elemzése és moduláris

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS. 1. Alapfogalmak

ADATBÁZIS-KEZELÉS. 1. Alapfogalmak ADATBÁZIS-KEZELÉS 1. Alapfogalmak... 1 1.1. Adat... 1 1.2. Információ... 1 1.3. Egyed, Tulajdonság, Kapcsolat... 2 1.4. Adatmodellek... 2 1.5. Adatbázis (DATABASE, DB)... 3 2. A relációs adatmodell...

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS. Szabó Bálint

ADATBÁZIS-KEZELÉS. Szabó Bálint Szabó Bálint MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Szabó Bálint Eger, 2011 Lektorálta: CleverBoard Interaktív Eszközöket és Megoldásokat Forgalmazó és Szolgáltató Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben