Járműipari Design Hétvége Járműtervezési Versenyfelhívás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Járműipari Design Hétvége Járműtervezési Versenyfelhívás"

Átírás

1 Járműipari Design Hétvége Járműtervezési Versenyfelhívás A MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft. a Széchenyi István Egyetemmel és a Mérnökök a Járműves Műszaki Felsőoktatásért elnevezésű civil szervezettel együtt alkotott konzorciuma sikeresen pályázott és a tudományos utánpótlás biztosításának elősegítése a (TÁMOP /1/KONV/ ) c. projekt megvalósítására. A MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban Mobilis) a projekt keretében Járműipari Design Hétvége címmel három napos járműipari design kurzust szervez 2014 őszén. A szervezők célja egy olyan unikális tartalmú, ismeretterjesztő, innovatív, hiánypótló minta kurzus lebonyolítása, melynek célközönsége a Győr-Moson-Sopron megyei középiskolások, akiknek a kurzus során lehetőségük nyílik megismerkedni a szakma jeles szakembereivel, cégekkel egyben felkészítve őket a szakirányú továbbtanulásra. fiatalok bevonása, megismertetése ezen a területen jelentős szakemberekkel, cégekkel; felkészítés a szakirányú továbbtanulásra. A versenyen a zsűri tizenkét pályaművet díjaz, a díjazott pályaművek készítői részt vehetnek a Járműipari Design Hétvége nagyközönség számára nem elérhető szakmai workshop-jain, valamint értékes tárgynyereményben részesülnek A Pályázat különböző technikákkal készített alkotások (továbbiakban: Pályaművek) beküldésén alapul. Pályázhatnak: Győr-Moson-Sopron megyei középiskolában, nappali tagozaton tanuló osztályos diákok Az érvényes Pályázat tartalma: - pályázónként 2 darab, közúti járművet megjelenítő pályamű: o egy szabadkézi rajzokat tartalmazó A3-as vagy A2-es lap, melyen egy vagy több tetszőleges jellegű, típusú teljes jármű vagy annak egy-egy nézete, részlete látható o egy egyéb (pl. fotó, plasztika, tárgykészítés, számítógépes grafikai tervezés, makett, stb.) technikával készített alkotás. - érvényesen kitöltött jelentkezési lap - max. 1 oldal terjedelmű bemutatkozó levél, amelyben a Pályázó részletesen ismerteti a design/formatervezés iránti érdeklődésének okát, történetét

2 A Pályázati munkák leadásának határideje: október óra Ezen időpontig kell személyesen, vagy posta útján a pályázatnak beérkeznie, az ezen időpontot követően beérkező alkotások a pályázaton nem vehetnek részt! A pályázat meghirdetésének módja: - direkt megkeresés és a pályázati felhívás kiküldése a Győr-Moson-Sopron megyei középiskolák számára - nyilvános meghirdetés a Mobilis honlapján (www.mobilis-gyor.hu) és facebook oldalán (www.facebook.com/mobilis.gyor). A Pályázat benyújtásának módja Az alkotást zárt borítékban, csomagban - személyesen a Mobilis Interaktív Kiállítási Központban (9026 Győr, Vásárhelyi Pál u. 66.), hétfő péntek 08:00-16:00, szombat-vasárnap 10:00-18:00, vagy - postai úton a személyes leadással megegyező címre küldhetik be a pályázók, hiánytalanul kitöltött jelentkezési lappal együtt. Kérjük, a lezárt borítékra, csomagra írják rá: Járműipari Design Hétvége pályázat!, valamint az egyes pályamunkákon tüntessék fel a saját választású jeligét. Jelentkezési lap nélkül, vagy nem hiánytalanul kitöltött jelentkezési lappal beérkezett alkotás a pályázaton nem vehet részt! Kifejezetten kérjük, hogy a mellékelt jelentkezés lapot a megküldött küldeményben, egy külön lezárt borítékban elhelyezve küldjék meg, ezzel biztosítva a Pályamunkák anonim értékelését. További feltételek Minden pályázó csak egy Pályázattal indulhat a Versenyen. Minden pályázó csak és kizárólag a saját, eredeti szerzői alkotásával versenyezhet. A Pályázat csak a jelentkezési lap hiánytalan kitöltésével, az előírásoknak megfelelő Pályaművek benyújtásával és a bemutatkozó levél együtt történő leadásával érvényes!

3 A jelentkezési lap a Verseny kiírás mellékleteként található, vagy letölthető a oldalról. A pályázati munkák elbírálása A Pályázatokat a Mobilis és a Széchenyi István Egyetem szakembereiből (design, rajz- és vizuális kultúra, művészet területéről) álló szakmai zsűri bírálja el. A 12 nyertes pályázó részt vehet a Járműipari Design Hétvége során lebonyolított 3 napos, 20 órás kurzusokon. A zsűri a döntését november 5-éig hozza meg, a Verseny eredménye a Mobilis honlapján november 6-ától elérhetővé válik, valamint a tizenkét nyertes telefonon kisértesítésre kerül. A Verseny hivatalos, ünnepélyes eredményhirdetése a Járműipari Design Hétvége első napján történik. Időpont: november 14. Helyszín: Mobilis Interaktív Kiállítási Központ, 9026 Győr, Vásárhelyi Pál u. 66. A Pályaművek bemutatása A pályázati munkákból a Mobilis kiállítást szervez 2014 novemberében. A pályázat nyereménye A Versenyfelhívás nyertesei részt vehetnek Mobilis Interaktív Kiállítási Központban megszervezésre kerülő Járműipari Design Hétvége design kurzusán, amely az alábbi ütemezés szerint tervezzük megvalósítani: 1. napon jelentős magyar járműtervező szakember és cég előadása, a Pályázat eredményhirdetése, a nyertesek meghívása a 2. és 3. napra 2. és 3. napon fent említett szakemberek mentorálásával kiscsoportos mini rajzkurzus, workshopok kizárólag a Pályázat nyertesei számára, mely során a diákok személyre szabott tanácsadással készíthetik el, akár a felsőoktatási tanulmányaik során is használható, portfólióba illeszthető alkotásaikat. A kurzusokon születő legsikeresebb munkák, rajzok szintén kiállításra kerülnek a Mobilisben. A Kurzus részvételi lehetőségén túl a nyertesek egy-egy tárgynyereményben is részesülnek. Egyéb rendelkezések

4 1. A pályázó kizárólag olyan pályamű beküldésére jogosult, mely más személy szerzői, személyhez fűződő vagy egyéb például iparjogvédelmi jogát nem sérti. A pályázó vállalja, hogy harmadik személy jogait sértő pályamű beküldése esetén e harmadik személy részére teljes körű kártalanítást, illetve kártérítést nyújt, egyben vállalja, hogy az általa beküldött, harmadik személy jogait sértő pályamű beküldése alapján a Kiírót sújtó minden vagyoni és nem vagyoni kártérítési, illetve egyéb szankció hátrányos következménye alól maradéktalanul mentesíti, illetve kártalanítást, illetve kártérítést nyújt. A Kiíró jogosult kizárni az olyan pályaművet, amely személyhez fűződő jogot sért, jogszabályba ütközik, egyébként másokat sértő, lealacsonyító, uszító, obszcén, félelmet vagy megbotránkozást keltő, a széles körben elfogadott értékeket vagy normákat támadó, sértő, a Kiíró, továbbá a hozzájuk kapcsolódó projektek, szervezetek, személyek jogát, becsületét vagy jó hírnevét sértik. A Kiíró jogosult továbbá szubjektív mérlegelés után a pályamű esztétikai megfontolásból történő eltávolítására, továbbá a későn beérkezett, vagy hiányosan kitöltött jelentkezési lap, illetve hozzájárulási nyilatkozattal beküldött pályaművek kizárására is. 2. A Pályázó a Jelentkezési Lap aláírásával és a Pályamű leadásával tudomásul veszi, hogy az általa elkészített és a Pályázatra benyújtásra került Pályamű a Pályázó neve feltüntetése mellett a Pályázat, illetve a pályázat Kiíróinak későbbi marketing és egyéb promóciós tevékenysége során szabadon, további ellenszolgáltatás nélkül felhasználható. 3. A Pályázó hozzájárul, hogy amennyiben a Pályamű a zsűri szerint közönségszavazásra bocsátható, a Pályázó Pályaműve a Kiírók és együttműködő partnerek internetes oldalain és a Pályázat facebook oldalán közzétehető, illetve kiállítási célokra felhasználható. 4. A Pályázat benyújtása után a Kiíró a beküldött Pályaművet és személyes adatokat előzetesen moderálja: a Versenyfelhívásnak meg nem felelő Pályamű vagy nyilvánvalóan valótlan személyes adatok beküldése esetén a Pályázatot a jelen Versenyfehívás megsértésére történő utalással kizárja a Versenyből. A kizárt Pályamű alapján a pályázó semmilyen követeléssel nem élhet. 5. A Pályázati kiírás hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás stb.), valamint kézbesítéssel kapcsolatos problémákért (pl. értesítés késedelméért) a Kiíró nem felel.

5 6. A Kiíró a Pályázók részére a pályázattal kapcsolatos minden tájékoztatást és közleményt, illetve nyilatkozatot telefonon és/vagy útján juttat el. 7. A jelen Versenyfelhívás hozzáférhető a Mobilis weboldalán: illetve a MOBILIS Interaktív Kiállítási Központban (9026 Győr, Vásárhelyi Pál u. 66.). 8. A Jelentkezési Lapon történő adatszolgáltatás önkéntes. A Pályázó a Jelentkezési Lap aláírásával hozzájárul, hogy a Mobilis a Pályázók adatait a Pályázat időtartama alatt kezelje. A Mobilis szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Mobilis bármikor lehetőséget biztosít a Pályázónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a címen. Ezen kívül a Pályázót megilleti a személyes adatok kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Mobilis által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Pályázó bírósághoz fordulhat. A Pályázó bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Mobilis a fent említett módokon, amelyet megtehet a Pályázó egy lemondó nyilatkozat fenti címre történő megküldésével. 9. A körülmények lényeges megváltozása esetére, előzetes bejelentés feltételével, a már kiválasztott nyertesek érdekeinek sérelme nélkül, a Kiíró fenntartja a jogot a Versenyfelhívás tartalmának módosítására, különösen, de nem kizárólag a Verseny elnevezése, elérhetősége, kezdő és záró időpontja, menete, részvételi feltételei, szabályai és a nyeremények változtatása, helyettesítése tekintetében. Győr, szeptember 4.

6 JELENTKEZÉSI LAP Járműipari Design Hétvége és a tudományos utánpótlás biztosításának elősegítése a (TÁMOP /1/KONV/ ) c. pályázat keretében megrendezésre kerülő projektelemére PÁLYÁZÓ NEVE PÁLYÁZÓ jeligéje, amelyet az egyes pályamunkákon feltüntet PÁLYÁZÓ SZÜLETÉSI IDEJE CÍM MOBILTELEFONSZÁM ÉRTESÍTÉSI CÍM Aláírásommal igazolom, hogy a Pályázati kiírást - különös tekintettel annak egyéb rendelkezéseire - elolvastam, a benne foglaltakat megértettem, az abban foglaltakkal egyetértve magamra nézve kötelező érvényűnek fogadom el. DÁTUM: ALÁÍRÁS:

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség rajzpályázatának hivatalos játékszabálya. Részvételi feltételek

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség rajzpályázatának hivatalos játékszabálya. Részvételi feltételek A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség rajzpályázatának hivatalos játékszabálya Részvételi feltételek I. Általános információk: 1. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség rajzpályázata (a továbbiakban: Játék) rajzok

Részletesebben

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A CAFÉ+CO KFT. DESIGNER BÖGRE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Designer bögre elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a café+co Ital- és Ételautomata

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Részletesebben

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni.

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni. Az Én és a média rajz- és fotópályázat részvételi és játékszabályzata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által létrehozott Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ (székhelye: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi

Részletesebben

M E G N E V E Z É S Ű N Y E R E M É N Y J Á T É K Á N A K R É S Z V É T E L I -, É S J Á T É K S Z A B Á L Y Z A T A

M E G N E V E Z É S Ű N Y E R E M É N Y J Á T É K Á N A K R É S Z V É T E L I -, É S J Á T É K S Z A B Á L Y Z A T A TOLNATEJ Zrt. Tej vagy írás M E G N E V E Z É S Ű N Y E R E M É N Y J Á T É K Á N A K R É S Z V É T E L I -, É S J Á T É K S Z A B Á L Y Z A T A 1. A játék szervezője 1.1 A Tej vagy írás elnevezésű nyereményjáték

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA Rajzpályázat 2014 MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. A Magyar Takarékszövetkezeti

Részletesebben

Pályázati kiírás. Rajzodat a kitöltött jelentkezési lappal együtt küldd el postán vagy juttasd el személyesen az Őrzők Alapítványnak!

Pályázati kiírás. Rajzodat a kitöltött jelentkezési lappal együtt küldd el postán vagy juttasd el személyesen az Őrzők Alapítványnak! Pályázati kiírás Egy kórterem is lehet MENŐ! Rajzold meg a legszuperebb kórházi szobát a Tűzoltó utcai Gyermekklinika kis betegeinek! Rajzpályázat 6-9 és 10-14 éveseknek (Beérkezési határidő: 2013. október

Részletesebben

3M ESPE INCENTIVE PROGRAM RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. A promóció szervezője

3M ESPE INCENTIVE PROGRAM RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. A promóció szervezője 3M ESPE INCENTIVE PROGRAM RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A promóció szervezője A 3M ESPE INCENTIVE PROGRAM elnevezésű promóció ( Promóció ) szervezője a 3M Hungária Kft. (székhely: Neumann János utca

Részletesebben

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője 1.1 A Jégreszállás elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussée de Tervuren

Részletesebben

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1 A SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Magyar

Részletesebben

2. A Játékban az alábbi típusú kódotokat lehet feltölteni:

2. A Játékban az alábbi típusú kódotokat lehet feltölteni: NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA egységes szerkezetbe foglalva a 2014.10.10. napján módosított rendelkezésekkel (a módosított rendelkezések vastag dőlt betűvel kerültek szedésre) 1. A Dreher

Részletesebben

SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1 A SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Magyar

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Digitális világ tanára pályázat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Digitális világ tanára pályázat PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Digitális világ tanára pályázat 1. A pályázat témája A MediaSmart Hungary Oktatási Kft. és a Telenor Magyarország Zrt. (tov. Szervező vagy Szervezők) pályázatot hirdet óvodapedagógusok,

Részletesebben

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl

Részletesebben

Otthonok és megoldások - Nyerj a FundaHome alkalmazással! bloggereknek szóló nyereményjáték Felhasználói- és Részvételi Feltételek

Otthonok és megoldások - Nyerj a FundaHome alkalmazással! bloggereknek szóló nyereményjáték Felhasználói- és Részvételi Feltételek Bevezetés Otthonok és megoldások - Nyerj a FundaHome alkalmazással! bloggereknek szóló nyereményjáték Felhasználói- és Részvételi Feltételek Az alábbi Felhasználói- és Részvételi Feltételek (továbbiakban:

Részletesebben

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik.

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik. REGISZTRÁCIÓJÁVAL NYERJEN ÉRTÉKES AJÁNDÉKOKAT! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Regisztrációjával nyerjen értékes ajándékokat! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A SULIKEZDÉS elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ!

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2011. őszi PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és promóciós szabályzata (a továbbiakban: Promóciós Szabályzat )

Az OTP Bank Nyrt. 2011. őszi PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és promóciós szabályzata (a továbbiakban: Promóciós Szabályzat ) Az OTP Bank Nyrt. 2011. őszi PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és promóciós szabályzata (a továbbiakban: Promóciós Szabályzat ) 1. A promóció (a továbbiakban: Promóció ) szervezője OTP Bank

Részletesebben

Add Friend dalszövegíró verseny Pályázati felhívás a Merlin Communications pályázatára

Add Friend dalszövegíró verseny Pályázati felhívás a Merlin Communications pályázatára Add Friend dalszövegíró verseny Pályázati felhívás a Merlin Communications pályázatára 1. Pályázati felhívás A Disney Add Friend kampánya keretében meghirdetett dalszövegíró pályázat célja, hogy felhívja

Részletesebben

Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték

Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték A NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője és lebonyolítója: Nestlé Hungária Kft.

Részletesebben

Az OTP Bank Veszprémi Utcazene nyereményjátékának hivatalos Részvételi és Versenyszabályzata

Az OTP Bank Veszprémi Utcazene nyereményjátékának hivatalos Részvételi és Versenyszabályzata Az OTP Bank Veszprémi Utcazene nyereményjátékának hivatalos Részvételi és Versenyszabályzata 1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10- 041585 A nyereményjáték lebonyolításában

Részletesebben

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. Az Optipol Kft. (székhely: 3531 Miskolc, József u. 41.,

Részletesebben

Amerika Kapitány. elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és. részvételi feltételei

Amerika Kapitány. elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és. részvételi feltételei Amerika Kapitány elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és részvételi feltételei 1. A Játék szervezője A I.T. Magyar Cinema Kft. (Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 22-24.

Részletesebben

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A DotcommerceDay elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Neo Interactive Kft.

Részletesebben

Karácsonyi Nyereményjáték a Hunoil-lal promóció hivatalos szabályzata

Karácsonyi Nyereményjáték a Hunoil-lal promóció hivatalos szabályzata Karácsonyi Nyereményjáték a Hunoil-lal promóció hivatalos szabályzata A Játék szervezője a Hunoil Trading Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76., cégjegyzékszám: 01 09 172 229, adószám: 24325596-2-41)

Részletesebben

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Vásárolj albumot és nyerj! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a CO-OP Hungary Nagykereskedelmi

Részletesebben