A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség rajzpályázatának hivatalos játékszabálya. Részvételi feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség rajzpályázatának hivatalos játékszabálya. Részvételi feltételek"

Átírás

1 A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség rajzpályázatának hivatalos játékszabálya Részvételi feltételek I. Általános információk: 1. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség rajzpályázata (a továbbiakban: Játék) rajzok (a továbbiakban: Pályamű) beküldésén alapul. A nyertesek kiválasztása zsűrizéssel, illetve közönségszavazással történik. 2. A Játék időtartama: november 9. 12: december 9. 12:00 3. Szervező: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u ) 4. Lebonyolító: Eurolex Consulting Kft., 1037 Budapest, Montevideo u. 3/A. Carnation Internet Tanácsadó Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út ) II. Részvétel a Játékban A Játékban kizárólag az a devizabelföldi, magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, akivel szemben nem áll fenn velük szemben a VI/1. pont szerinti kizáró ok. A Játékosoktól olyan Pályaművek elkészítését vártuk, melyek a gyermekek szemszögéből mutatják be azt, hogy ők hogy látják a kórházakat, rendelőintézeteket és a gyógyítást. A Pályaművek azt is ábrázolhatják, hogy milyen lenne a számukra ideális gyógymód, hogy nézne ki a kórházi szoba, ha ők rendeznék be stb. Nevezési feltételek: A Játékban minden gyermek (6-14 éves korig) pályázhatott. A Pályaművek szabadon választott technikával készülhettek, A4-es (normál) méretű rajzlapra. A Pályaművek hátoldalán/ szövegtörzsben kértük feltüntetni a Játékos nevét, életkorát, telefonszámát, és/vagy postacímét. A Pályamű postázásával úgy tekintjük, hogy a törvényes képviselő beleegyezését adta a Játékban való részvételhez. Egy Játékos maximum két Pályaművel indulhatott a Játékban. A Pályaművek postai úton, en keresztül is beküldhetők voltak. A pályázatok beküldése lezárult! A Pályaművek postára adásának, illetve elküldésének határideje: szeptember 28. Postai cím: Eurolex Consulting Kft., 1037 Budapest, Montevideo u. 3/A. cím:

2 A Játékos kizárólag olyan Pályamű beküldésére jogosult, mely más személy szerzői, személyhez fűződő vagy egyéb például iparjogvédelmi jogát nem sérti. A Játékos vállalta, hogy harmadik személy jogait sértő Pályamű beküldése esetén e harmadik személy részére teljes körű kártalanítást, illetve kártérítést nyújt, egyben vállalja, hogy az általa beküldött, harmadik személy jogait sértő Pályamű beküldése alapján a Szervezőt és/vagy a Lebonyolítót sújtó minden vagyoni és nem vagyoni kártérítési, illetve egyéb szankció hátrányos következménye alól maradéktalanul mentesíti, illetve kártalanítást, illetve kártérítést nyújt. A Szervező jogosult kizárni az olyan Pályaművet, amely személyhez fűződő jogot sért, jogszabályba ütközik, egyébként másokat sértő, lealacsonyító, uszító, obszcén, félelmet vagy megbotránkozást keltő, a széles körben elfogadott értékeket vagy normákat támadó, sértő, a Szervező, illetve a Lebonyolító, továbbá a hozzájuk kapcsolódó projektek, szervezetek, személyek) jogát, becsületét vagy jó hírnevét sértő. A Szervező jogosult továbbá szubjektív mérlegelés után a Pályamű esztétikai megfontolásból történő eltávolítására. A Játék internetes website-ján (http://ujszechenyiterv.gov.hu/rajzpalyazat-galeria) történő közönségszavazás nem kötött előzetes regisztrációhoz. Egy felhasználó egy képre csak egyszer szavazhat. Egy felhasználó több különböző képre is szavazhat. A szavazatok nem visszavonhatók. A pályázat benyújtása után a Szervező a beküldött képet és személyes adatokat előzetesen moderálja: a Játékszabálynak meg nem felelő Pályamű vagy nyilvánvalóan valótlan személyes adatok beküldése esetén a Pályaművet a jelen Játékszabály megsértésére történő utalással kizárja a Játékból. A kizárt Pályamű alapján a Játékos semmilyen követeléssel nem élhet. Érvényes a Pályamű, ha az a jelen Játékszabály előírásainak megfelel és a moderáció során jóváhagyást nyert. III. Kiválasztás A nyerteseket zsűrizéssel, illetve online közönségszavazással választjuk ki. Zsűrizés: A zsűri tagjai: Halász Judit színművésznő és Csepreghy Nándor, az Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztési programokért felelős helyettes-államtitkára, valamint Bakos Maxim, a Hello Wood igazgatója, a MOME line - design műhely egyik alapítója. A zsűri három díjazottat választ. Online közönségszavazás:

3 Az online közönségszavazás a oldalon leadott szavazatok alapján történik. A közönségszavazás nyertesei a legtöbb szavazatot elért Pályaművek beküldői. Közönségszavazással három díjazott kerül kiválasztásra. Az online közönségszavazás nem kötött előzetes regisztrációhoz. Egy felhasználó egy Pályaműre csak egyszer szavazhat. Egy felhasználó több különböző Pályaműre is szavazhat. A szavazatok nem visszavonhatók. A nyertesnek az értesítés elküldését követően 72 óra áll rendelkezésre a visszaigazolásra, ezt követően a nyereményre való jogosultsága elveszik, és az első számú pótnyertes értesítjük, hogy nyert. Az első számú pótnyertesnek az értesítés elküldését követően 72 óra áll rendelkezésre a visszaigazolásra, ezt követően a nyereményre való jogosultsága elveszik, és a második számú pótnyertes értesítjük, hogy nyert. A második számú pótnyertesnek az értesítés elküldését követően 72 órája áll rendelkezésre a visszaigazolásra, ezt követően a nyereményre való jogosultsága elveszik, és a nyeremény nem kerül kiosztásra. A nyertes Játékosnak az értesítést követően a következő személyes adatait kell rendelkezésre bocsátani a nyeremény átvételéhez: Név Lakcím Születési dátum Személyi igazolvány száma Ha a nyertes Játékos személye nem felel meg a jelen Játékszabály II. pontjában előírt személyi feltételeknek, akkor azonnal kizárásra kerülnek a Játékból. A tartalék nyertes az előtte álló nyertes kizárásáról szóló értesítést követően jogosult a nyereményre a jelen Játékszabályban foglaltak szerint. A Játékos törvényes képviselője tudomásul veszi továbbá, hogy a Szervező, vagy a részt vevő Lebonyolító munkatársai, vagy azok meghatalmazottjai bármely nyertesről, a nyeremény átadásakor vagy azt megelőzően, illetve azt követően, reklám, illetve PR-célú hang- és/vagy video-, illetve fotófelvételt készíthetnek, melynek későbbi felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül a Játékos törvényes képviselője már most, előzetesen és visszavonhatatlanul hozzájárul. A Szervező kizárja a Játékból azt a pályaművet, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, mert a pályaművén feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a pályaművet beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli. A Játék során beérkezett Pályaművek a Lebonyolító által olyan szempontból kerülnek megvizsgálásra, hogy azok megfelelnek-e a jelen Játékszabályban foglaltaknak. Az ezen

4 feltételeknek nem megfelelő Pályaművek érvénytelennek minősülnek. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. IV. Nyeremények: A nyeremények a Játék lezárását követően kerülnek kiosztásra. A Játékban minden szabályos Pályamű beküldője részt vesz. A nyeremények kiosztása zsűrizéssel, illetve közönségszavazással történik. Zsűri által kiosztott nyeremények. 1. helyezett: egy felejthetetlen családi hétvége a Colosseum Hotelben. 2. helyezett: Családi belépő a Pannon Csillagdába. 3. helyezett: Családi belépő a Monostori Erődbe. Közönségszavazás: 1. helyezett: Családi élménycsomag, amely a következő partnereink egyikénél váltható be: Zemplén Kalandpark Sobri Jóska Élménypark Gokart Stadion 2. helyezett: Természettudományi élménycsomag, amely következő partnereink egyikénél váltható be: Futura Interaktív Természettudományi Élményközpont Magyar Természettudományi Múzeum Tisza-tavi Ökocenrum 3. helyezett: Állatkerti élménycsomag, amely következő partnereink egyikénél váltható be: Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Szegedi Vadaspark Nyíregyházi Állatpark Fővárosi Állat- és Növénykert Értesítés: A nyertes Játékost ben vagy telefonon értesítjük.

5 V. A nyeremények átvétele A nyeremény átadásának módjáról a nyerteseket telefonon / ben értesítjük. A nyereményátvétel feltétele a nyertes személyazonosságának igazolása a regisztrációkor megadottaknak megfelelően. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadása az előre egyeztetett időpontban megtörténjen. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatók. A nyereményekkel kapcsolatos adóvonatkozásokat a Szervező viseli. A nyeremények átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért, műszaki hibákért a Szervező felelősséget nem vállal. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás stb.), a kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen irányú igényét jogszabályi keretek között azon nyeremény gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti, akit a Szervező a nyeremény átadásakor a nyertes számára megjelöl. VI. Egyéb rendelkezések 1. A Játékból ki van zárva a Szervező, annak közreműködő szervezetei, a HG 360 Reklámügynökség Kft., az Eurolex Consulting Kft., a Carnation Internet Tanácsadó Zrt., valamint a jelen Játék során együttműködő személyek, illetve szervezetek munkavállalói, tagjai, részvényesei, valamint ezek a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 685. b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 2. A pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás stb.), a kézbesítéssel kapcsolatos problémákért (pl. értesítés késedelméért) a Szervező és a Lebonyolító nem felel. 3. A Szervező, illetve a Lebonyolító a Játékos részére a Játékkal kapcsolatos minden tájékoztatást és közleményt, illetve nyilatkozatot telefonon és/vagy útján juttat el. 4. A jelen Játékszabály hozzáférhető a Játék weboldalán: illetve a Szervezőnél (1077 Budapest, Wesselényi u ). További információk a promócióval és a nyeremény kiküldésével kapcsolatban: címen kérhetőek. A II. pontban írt adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a címen. Ezen kívül a Játékos törvényes képviselőjét megilleti a személyes adatok kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos törvényes képviselője bírósághoz fordulhat. A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja a fent említett módokon, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat fenti címekre történő megküldésével.

6 5. Az adatok kezelője a Szervező Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából az Eurolex Consulting Kft. végzi. 6. A Szervező a játékba történő regisztráció során tudomására jutott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli. 7. A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált cím/telefonszám megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált címet vagy tulajdonolt telefonszámot vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos, postafiók/telefon használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a megbízásából eljáró Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja. 8. Pályázata beküldésével a Játékos törvényes képviselője tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati/hálózati hiba, a szerverszámítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a megbízásából eljáró Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár. 9. A körülmények lényeges megváltozása esetére, előzetes bejelentés feltételével, a már kiválasztott nyertesek érdekeinek sérelme nélkül, a Szervező fenntartja a jogot a Játék tartalmának módosítására, különösen, de nem kizárólag a Játék elnevezése, elérhetősége, kezdő és záró időpontja, menete, részvételi feltételei, szabályai és a nyeremények változtatása, helyettesítése tekintetében. Budapest, november 9. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Szervező

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl

Részletesebben

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik.

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik. REGISZTRÁCIÓJÁVAL NYERJEN ÉRTÉKES AJÁNDÉKOKAT! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Regisztrációjával nyerjen értékes ajándékokat! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ!

Részletesebben

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője 1.1 A Jégreszállás elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussée de Tervuren

Részletesebben

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. Az Optipol Kft. (székhely: 3531 Miskolc, József u. 41.,

Részletesebben

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A CAFÉ+CO KFT. DESIGNER BÖGRE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Designer bögre elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a café+co Ital- és Ételautomata

Részletesebben

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A DotcommerceDay elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Neo Interactive Kft.

Részletesebben

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Vásárolj albumot és nyerj! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a CO-OP Hungary Nagykereskedelmi

Részletesebben

A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A SULIKEZDÉS elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT. Bevezető

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT. Bevezető ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT Bevezető A Tisza-Balneum Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság az Tisza Balneum Hotel**** Facebook oldalán és a s4yhotel.hu vagy a Service4You szállodáinak weboldalán

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2011. őszi PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és promóciós szabályzata (a továbbiakban: Promóciós Szabályzat )

Az OTP Bank Nyrt. 2011. őszi PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és promóciós szabályzata (a továbbiakban: Promóciós Szabályzat ) Az OTP Bank Nyrt. 2011. őszi PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és promóciós szabályzata (a továbbiakban: Promóciós Szabályzat ) 1. A promóció (a továbbiakban: Promóció ) szervezője OTP Bank

Részletesebben

M E G N E V E Z É S Ű N Y E R E M É N Y J Á T É K Á N A K R É S Z V É T E L I -, É S J Á T É K S Z A B Á L Y Z A T A

M E G N E V E Z É S Ű N Y E R E M É N Y J Á T É K Á N A K R É S Z V É T E L I -, É S J Á T É K S Z A B Á L Y Z A T A TOLNATEJ Zrt. Tej vagy írás M E G N E V E Z É S Ű N Y E R E M É N Y J Á T É K Á N A K R É S Z V É T E L I -, É S J Á T É K S Z A B Á L Y Z A T A 1. A játék szervezője 1.1 A Tej vagy írás elnevezésű nyereményjáték

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Részletesebben

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

A Metropol Metropol 16 elnevezésű online nyereményjátékának részvételi és játékszabályzata

A Metropol Metropol 16 elnevezésű online nyereményjátékának részvételi és játékszabályzata 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Metropol Metropol 16 elnevezésű online nyereményjátékának részvételi és játékszabályzata A Metropol 16 elnevezésű online nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője és lebonyolítója

Részletesebben

DANUBIUS KARÁCSONY NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

DANUBIUS KARÁCSONY NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA DANUBIUS KARÁCSONY NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ. ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL 1.

Részletesebben

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1 A SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Magyar

Részletesebben

SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1 A SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Magyar

Részletesebben

2. A Játékban az alábbi típusú kódotokat lehet feltölteni:

2. A Játékban az alábbi típusú kódotokat lehet feltölteni: NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA egységes szerkezetbe foglalva a 2014.10.10. napján módosított rendelkezésekkel (a módosított rendelkezések vastag dőlt betűvel kerültek szedésre) 1. A Dreher

Részletesebben

Karácsonyi Nyereményjáték a Hunoil-lal promóció hivatalos szabályzata

Karácsonyi Nyereményjáték a Hunoil-lal promóció hivatalos szabályzata Karácsonyi Nyereményjáték a Hunoil-lal promóció hivatalos szabályzata A Játék szervezője a Hunoil Trading Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76., cégjegyzékszám: 01 09 172 229, adószám: 24325596-2-41)

Részletesebben

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1, A játék szervezője: A Hűségem gyümölcse program keretében lebonyolított Nyerj a Vitatigrissel!

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Részletesebben

Játékszabályzat. Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat Facebook játék

Játékszabályzat. Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat Facebook játék Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat Facebook játék Játékszabályzat A Saunier Duval márka Facebook oldalán indított Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat nyereményjátékokra

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA Rajzpályázat 2014 MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. A Magyar Takarékszövetkezeti

Részletesebben

Amerika Kapitány. elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és. részvételi feltételei

Amerika Kapitány. elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és. részvételi feltételei Amerika Kapitány elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és részvételi feltételei 1. A Játék szervezője A I.T. Magyar Cinema Kft. (Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 22-24.

Részletesebben

VIASAT3 Nagy durranás nyereményjáték hivatalos részvételi és adatkezelési szabályzata

VIASAT3 Nagy durranás nyereményjáték hivatalos részvételi és adatkezelési szabályzata VIASAT3 Nagy durranás nyereményjáték hivatalos részvételi és adatkezelési szabályzata 1. A Viasat Kft. (továbbiakban Szervező) által szervezett nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék) kizárólag azon

Részletesebben

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ,

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ, Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o. által szervezett Teljes energiával a nyereményekért fogyasztói nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Adatkezelési szabályzata 1. Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o.(székhely:

Részletesebben