Az OTP Bank Nyrt őszi PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és promóciós szabályzata (a továbbiakban: Promóciós Szabályzat )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az OTP Bank Nyrt. 2011. őszi PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és promóciós szabályzata (a továbbiakban: Promóciós Szabályzat )"

Átírás

1 Az OTP Bank Nyrt őszi PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és promóciós szabályzata (a továbbiakban: Promóciós Szabályzat ) 1. A promóció (a továbbiakban: Promóció ) szervezője OTP Bank Nyrt. Székhely: 1051 Budapest, Nádor u.16. Cégjegyzékszám: (a továbbiakban: Szervező ), a Promóció lebonyolítója CRANE International Gazdasági és Kommunikációs Tanácsadó Kft., Székhely: 1138 Budapest, Révész utca Cégjegyzékszám: (a továbbiakban: Lebonyolító ), 2. A Promóció időtartama A Promóció november 3-án 14:00 órától december 4-án 23:59 óráig tart. 3. Részvételi feltételek 3.1 A Promócióban részt vehet minden 18. életévét betöltött, devizabelföldi, az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyigazolvánnyal rendelkező, Magyarországon adózó, a 9. pontban meghatározott személyek körébe nem eső cselekvőképes magyar állampolgár(a továbbiakban: Résztvevő ), aki a 3.1a pontban felsorolt termékek valamelyikének igénylése esetén megfelel a termék hirdetményében meghatározott szerződéskötési feltételeknek. a. a Promóció időtartama alatt befejezett és érvényes, azaz a Szervező által befogadott és visszaigazolt igénylést (a továbbiakban: PayPass igénylés ) ad le a domain alatti weboldalon (a továbbiakban: Weboldal ) OTP Multipont Maestro PayPass bankkártyára, vagy OTP MasterCard PayPass Matricára b. a jelen Játékszabályzatban foglalt részvételi feltételeket teljes körűen megismerte és elfogadja, c. továbbá a Weboldalon a megfelelő mező kipipálásával- önkéntesen- hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a jelen Promóciós Szabályzat 4. pontjában részletezett személyes adatait (vezetéknév, keresztnév, cím) a Promóció lebonyolítása, illetve kapcsolattartás céljából kezelje. 3.2 Azok a Résztvevők, akiknek PayPass igénylése a jelen Promóciós Szabályzatban (elérhető a otpbank.hu/paypass weboldalon), valamint a 3.1a pontban felsorolt termékek üzletszabályzatában és hirdetményében leírt előírásoknak nem felel meg, a Promócióból automatikusan kizárásra kerülnek. Szervező az érvényes PayPass igényléseket elektronikusan rögzíti. Egy Résztvevő legfeljebb egy darab OTP Multipont Maestro PayPass bankkártyát és egy OTP MasterCard PayPass matricát igényelhet, az ezen felüli igényléseket Szervező elutasítja.

2 4. Garantált Ajándékok 4.1 A Szervező a Promóció időtartama alatt érvényes, a jelen Promóciós Szabályzatnak mindenben megfelelő PayPass igénylést végrehajtó valamennyi Résztvevőnek a Promóció lezárását követően (legkésőbb: december 9-ig) a PayPass igénylés során megadott e- mail címre elektronikus formában ( ben) Résztvevőnként összesen 2 darab 1 fő részére szóló Cinema City mozijegy foglalására alkalmas elektronikus egyedi kódot (a továbbiakban: Kód vagy Garantált Ajándék ) küld. A Kódot a budapesti Westend, Campona, Mammut 1-2, MOM Park, Duna Plaza, Allee, Arena Plaza Cinema City mozik (a továbbiakban: Cinema City mozik ) jegypénztárában lehet beváltani mozijegyre. A Kódok legkésőbb december 31-ig használhatóak fel.a Kódok 3D vetítésekre, koncertfilm előadásokra, rendezvényekre valamint a Cinema City mozikban szervezett különelőadásokra nem válthatók be. A Cinema City mozik listáját, elérhetőségét, a jegypénztárak nyitvatartási idejét a jelen Promóciós Szabályzat elválaszthatatlan részét képező 1. sz. melléklet tartalmazza. 5. A Promóció menete, a Garantált Ajándékok átadása 5.1 A Promóció időtartama alatt a Weboldalon leadott érvényes, a Promóciós Szabályzatnak mindenben megfelelő online PayPass igénylések Szervező adatbázisában rögzítésre kerülnek. 5.2 Szervező a Résztvevők nevét és címét továbbítja Lebonyolító részére, amely a Garantált Ajándékot és a felhasználás módjával kapcsolatos információkat elektronikus levélben küldi ki a Résztvevők részére. Szervező a Garantált Ajándékot tartalmazó e- mailben egy linket helyez el, melyre rákattintva a Résztvevő visszaigazolhatja a Garantált Ajándék átvételét. Lebonyolító legfeljebb 3 (három) alkalommal küldi ki a Garantált Ajándékot tartalmazó t. Amennyiben ezt a Résztvevő(k) nem igazolja(k) vissza, a Garantált Ajándékot át nem vettnek minősíti. 5.3 Szervező a Promócióban való részvételt kizárólag a Résztvevő saját maga által regisztrált e- mail cím megadásával fogadja el. Szervező a Promócióban való részvételt más személy által regisztrált cím megadásával jogosult elutasítani és az adott Résztvevőt a Promócióból kizárni. A Promócióval kapcsolatos postafiók használatból fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősséget kizár. 5.4 Szervező kizárja a Promócióból azt a Résztvevőt, akinek a részére a Garantált Ajándékot azért nem lehet kézbesíteni, mert az igénylés során feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, továbbá ha a Résztvevő egyéb okból nem felel meg, a jelen Promóciós Szabályzatban írt részvételi feltételeknek, kifogást emel ellene, vagy nem fogadja el azokat. A Résztvevő téves, pontatlan, hiányos adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező és a Lebonyolító továbbá fenntartják a jogot, hogy manipuláció, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Promócióból bárkit indoklás nélkül kizárjanak, vagy a Résztvevő igénylését töröljék. 5.5 A Promócióban történő részvétellel a Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Promóció technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási

3 sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító a jelen pontban írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár. 6. Szervező felelőssége 6.1 A Szervezőt terheli (a magyar törvényeknek megfelelően) a Garantált Ajándékhoz tartozó esetleges SZJA és egyéb járulék megfizetésének kötelezettsége. Szervezőt a Garantált Ajándékok fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk megfizetésén kívül további fizetési kötelezettség nem terheli. A Garantált Ajándékként megkapott Kód átvételével és beváltásával(felhasználásával) kapcsolatos esetleges költségek (pl. utazási költség a Promócióban résztvevő Cinema City moziba) a Résztvevőt terhelik. 6.3 A Szervező és a Lebonyolító a Garantált Ajándékok tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a Résztvevő ilyen igényét jogszabályi keretek között a Garantált Ajándékhoz kapcsolódó szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. 6.4 A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Résztvevők téves rendszerüzeneteket kapnak ajándékukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. 6.5 Ha a Résztvevő a PayPass igénylés során vagy regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal 7. Adatvédelem 7.1. A Promócióban való részvétel és az ennek során történő adatszolgáltatás önkéntes. A Promóció során szolgáltatott személyes adatokat a Szervező abból a célból kezeli és dolgozza fel, hogy a PayPass igénylések érvényességét megvizsgálja, a Promóció Garantált Ajándékra jogosult Résztvevőit megállapítsa, illetve a Lebonyolítüónak kizárólag a Garantált Ajándék kiküldésének céljából továbbítsa. 7.2 A Résztvevő a jelen Promóciós Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervezőnek megadott személyes adatait a Garantált Ajándék kézbesítése céljából a Szervező a Lebonyolítónak továbbítsa. 7.3 A Résztvevők a Promócióban való részvételükkel minden tekintetben elfogadják a jelen Promóciós Szabályzat minden rendelkezését, a Szervező és a Lebonyolító pedig szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik legkésőbb december 31-ig.A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését az az címen, vagy a 06/1/ os telefonszámon, illetve bankfiókjainkban személyesen. Ezenkívül a Résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Résztvevő bírósághoz fordulhat. A Résztvevő bármikor dönthet úgy,

4 hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy azok megbízottja, amelyet megtehet a Résztvevő egy lemondó nyilatkozat alábbi címekre történő megküldésével (a pontos személyes adatait közölve): az címen, vagy a 06/1/ os telefonszámon, illetve bankfiókjainkban személyesen. Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Garantált Ajándék átadásának megtörténtéig visszavonja megadott személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulását (illetve ezek törlését kéri), úgy Szervező jogosult a Promócióból az ilyen Résztvevőt kizárni figyelemmel arra, hogy a Garantált Ajándék átadása, illetve a Promócióban történő részvétel feltételeinek ellenőrzése ebbe az esetben nem biztosított. 8. A Promócióból kizárt személyek A Promóciót a Szervező Magyarország területén szervezi. A Promócióban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, a Játékkal kapcsolatos megbízottai, alvállalkozói, továbbá az előbbiek közeli hozzátartozói, a Lebonyolító azon munkavállalói, megbízottai, akik a Promóció marketing céljainak megvalósulásában közvetlen szerepet vállalnak, valamint azok közeli hozzátartozói a Ptk b) pont szerint. 9. Együttműködő partnerek és kizárt személyek A promóciót az OTP Bank Nyrt. szervezi. A promócióban nem vehetnek részt a Szervező (Kártyakibocsátó) munkavállalói, a promócióval kapcsolatos megbízottjai, alvállalkozói, továbbá az előbbiek közeli hozzátartozói (Ptk b) pont szerint. 10. Részletes igénylési feltételek és egyéb termékinformációk. A promócióban részt vevő, a 3.1a pontban felsorolt termékekről részletesen az OTP bankfiókjaiban, valamint az OTP Bank honlapján a termékekhez kapcsolódó üzletszabályzatokból és hirdetményekből a oldalon tájékozódhat.. Budapest, október 28. OTP Bank Nyrt. Szervező

5 1. sz. melléklet A Cinema City mozik listája, elérhetősége, a jegypénztárak nyitvatartási ideje Cinema City mozik elnevezése Cinema City mozik élérhetősége (cím, telefonszám) CC Westend 1062 Budapest,Váci út 1-3. CC Campona 1222 Budapest, Nagytétényi út CC Mamut Budapest, Lövőház u Tel.:06/ CC MOM Park 1123 Budapest, Alkotás u.53 CC Arena Plaza 1087 Budapest Kerepesi út 9. Tel.:06/ CC Duna Plaza 1138 Budapest, Váci út 178. Tel.: 06/ CC Allee 1117 Budapest, Huszonharmadika út Tel: 06/ Jegypénztárak nyitvatartási ideje 9:30-22:00