Az iskola rövid története

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az iskola rövid története"

Átírás

1 Az iskola rövid története Iskolánk 1982-ben nyitotta meg kapuit. A szocialista Magyarországon még nem lehetett egy általános iskolának önálló neve, ezért minket is az akkori utcanév után különböztettek meg a többi intézménytől. Így lettünk Guszev utcai Általános Iskola. Ettől a névtől csak a rendszerváltozás szabadított meg bennünket, de az utca régi-új neve sem csengett sokkal szebben, mert Vágóhíd utcai Általános Iskolává lettünk 1990-ben. Ezt már nem hagytuk annyiban, és sikerült Önkormányzatunkkal elfogadtatni iskolánk mai névadóját: Kazinczy Ferencet. Épületünk sajnos sokáig szinte semmiben nem felelt meg egy iskolával szemben támasztható műszaki követelményeknek. Átalakítására csak az ÉKP (Értékközvetítő és Képességfejlesztő Pedagógiai Program) bevezetése után kerülhetett sor. Sikerült az intézményt - az Önkormányzat hathatós támogatásával - szorgalmas és kitartó munkával az ÉKP igényeihez igazítanunk. A 16 osztály mindegyikének saját osztályterme van, s csak a szakórákra kell vándorolniuk a gyerekeknek. Hatékony szervezéssel nyolc szaktantermet alakítottunk ki. Ezek a következők: ének, néptánc, biológia, földrajz, vizuális kultúra, kémiafizika, három idegen nyelvi terem ebből egy 18 férőhelyes nyelvi labor -, számítástechnika és technika-barkács terem. Tornatermünkhöz 250 férőhelyes lelátót építettünk. Az átalakítások során elkészült 90 m2-es könyvtárunk is. Természetesen még messze vagyunk attól, hogy minden szempontból megfelelő épületben taníthassunk, de így is a kerület egyik legesztétikusabb, a szülői és szakmai igényeknek is legmegfelelőbb intézményében dolgozhatunk. Sportlétesítményeinkre büszkék vagyunk. A 600 m2-es tornacsarnokot, a kézilabdakosárlabda- és az atlétikapályát bárki irigyelheti tőlünk óta iskolánk az ország legeredményesebb sporttagozatos iskolái közé küzdötte magát, s az ország egyik meghatározó sporttagozatos intézményeként működik. Ennek megfelelően a sporttagozatos csoportok heti 4 testnevelés órán és heti 3 sportköri foglalkozáson vesznek részt ben iskolánkat is elérte a demográfiai mélypont, s el kellett gondolkodnunk azon, hogy milyen pedagógiai kínálattal tudnánk a csepeli szülőket rávenni: válasszák a mi intézményünket. Ekkor merült fel az ÉKP adaptálásának gondolata. E mellett a program mellett szólt, hogy NYIK-es osztályaink mindig a legjobb eredményt érték el, s pedagógusaink is szívesen tanítottak ezekben az osztályokban. Az 1992/93-as tanévben kísérleti jelleggel indíthattunk egy elsős ÉKP-s osztályt. A következő tanévben már mindkét első osztályunkat ÉKP-s osztályként hirdettük meg, s azóta minden évben ezzel a programmal mutatkozunk be a kerület óvodáiban. A bevezetés óta eltelt idő igazolta, hogy jól döntött a tantestület. Beiskolázási gondjaink megszűntek, lassan az önkormányzat is, a kerületi PSZSZI és a kerületi munkaközösségek is megszokták, hogy a Kazinczy ÉKP-s iskolává nőtte ki magát. A 2000/2001-es tanév végén ballagott az első ÉKP-s osztályunk, s beiskolázási eredményeikre joggal lehettünk büszkék. Ettől a tanévtől így már minden osztályunkban az ÉKP szerint tanítunk. A programnak megfelelően az első három évfolyamon a bábot, a néptáncot és a furulyázást csoportbontásban tanítjuk. Iskolánkban angol és német nyelvet tanulhatnak a tanulók, elsőtől harmadikig heti 2 órában, negyedik évfolyamon heti 3 órában, a felső tagozaton pedig minden évfolyamon heti 4 órában, csoportbontásban.

2 Mivel még fiatal intézmény vagyunk, szerények a hagyományaink. Természetesen minden tanévben megünnepeljük Kazinczy Ferenc születésének évfordulóját, s ha tehetjük, akkor kirándulásaink egy részét Széphalom közelébe tervezzük. Névadónk tiszteletére minden évben a mi iskolánk rendezi a kerületi Kazinczy Ferenc szépkiejtési versenyt. Hatalmas sikerrel rendezzük meg farsangjainkat, ahol minden osztály bemutatja csoportos zenés-táncos produkcióját. Szintén hagyomány nálunk, hogy a ballagó osztályaink valamilyen tánc bemutatásával búcsúznak iskolánktól. Iskolánk 2002-ben ünnepelte fennállásának 20 éves évfordulóját, ezért kéréssel fordultunk az Önkormányzathoz, melynek eredményeként 2002 áprilisától a Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola nevet viseljük október 27-én délelőtt ünnepeltük iskolánk 25 éves fennállásának évfordulóját. Már szeptembertől erre a napra készültünk. Igyekeztünk felkutatni a múlt összes fellelhető emlékét, fényképeket, írásos dokumentumokat, mindent, ami az iskolával kapcsolatos. Természetesen a régi kollégákat és diákokat is próbáltuk értesíteni a nagy eseményről, ill. szerettük volna, ha velünk együtt emlékeztek volna a régi iskolájukra. Versmondó versenyt hirdettünk tanulóink között, fényképkiállítást nyitottunk szeptember végén. Nagyszabású sportrendezvénnyel is emlékeztünk régi sportsikereinkre, és örültünk, hogy bajnokaink, csúcstartóink eljöttek egy kis időutazásra hozzánk. Az iskola 25 éves történetének ezek a legszebb pillanatai, amikor, mint egy nagy család emlékezünk az együtt töltött időre. Mennyi érdekes, izgalmas emlék, esemény, melyek pillanatok alatt megelevenedtek a régi tanárok és öreg diákok között. A felnőtté cseperedett asszonyok és férfiak pillanatok alatt ismét hetedikes nyolcadikos diákká változtak, és emlékeztek a régi diákcsínyekre, puskázásokra, szorongásokra. Mi pedig, akiknek a munkáját csak az ilyen pillanatok teszik széppé, nehezen találtunk szavakat, melyekkel ki tudtuk volna fejezni boldogságunkat, örömünket, hogy a mi munkánknak is van, volt értelme. Iskolánkat ezen a szép évfordulón mind az Önkormányzat, mind az Oktatási Minisztérium elismerésben részesítette. Iskolánk nyerte májusában a Csepeli Gyermekekért kitüntetést október 27-én pedig, iskolánk névadójának születésnapján az Oktatási Minisztérium Minisztériumi Elismerést adományozott a Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskolának. Humán munkaközösség Amikor Bartok Péter igazgató úr felkért, hogy foglaljam össze a humán munkaközösség elmúlt 25 éves munkáját, nagyon sok elfelejtettnek hitt emlék jutott eszembe. Ahogy gondolataimat próbáltam összerendezni, azok mindig egy név köré csoportosultak: Zsolnai József tanár úrra gondolok. Az ő programjának köszönhetjük, hogy iskolánk a kerület egyik legelismertebb intézménye ban hallottuk, hogy jelentkezhetünk a tanár úr által kidolgozott Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program megismerésére meghirdetett továbbképzésre. Akkor még nem is sejtettük, hogy mekkora szerencsénk volt, hogy belevágtunk újra a több éves tanulásba. Hallgattuk a tanár úr előadásait és szárnyakat kaptunk a tanításban.

3 Egyik legnagyobb élményünk az volt, amikor beültettek minket az iskolapadba és újra kisdiákok lehettünk. Ugyanazokat a tevékenységformákat kellett elvégeznünk, mint az alsó tagozatos tanulóknak: látószögnövelő gyakorlatokat, jelkeresést, hibakeresést, nyomdahibás szövegek javítását, artikulációs gyakorlatokat, stb ben indult az első NYIK-es osztály. Nehéz évek következtek ezután. Iskolai, kerületi, majd országos bemutató órák. Sok érdeklődőt fogadtunk iskolánkban, és számtalan konferencián vettünk részt. A programnak köszönhetően tanulóink kommunikációs készsége, illemtudó viselkedése egyre magasabb színvonalú. Első osztályos koruktól kezdve tanulnak beszédművelést, kommunikációt, illemet. A beszédművelésen belül szorosan kapcsolódik egymáshoz a beszédfejlesztés és a kommunikáció. Ez azt jelenti, hogy miközben a tanuló szöveget hoz létre, tekintettel van a kiejtési normák mellett a beszédszituációból következő, ún. kommunikatív normákra, sőt még a keletkező szöveg szabályaira is. A beszédfejlesztés a szóbeli szövegalkotás gyakoroltatásával történik. Ezt 8-10 fős kis csoportokban tudjuk eredményesen végeztetni. Tanítjuk gyerekeinknek a kapcsolatfelvétel módjait is: köszönést, bemutatkozást, megszólítást, a szándéknyilvánítást, tudakozódást, véleménynyilvánítást, stb. Szintén a NYIK programnak köszönhető, hogy diákjaink sikeresen szerepelnek a kerületi versenyeken. Több mint 10 éve a mi iskolánk rendezi meg a kerületi Kazinczy-versenyt, melyen szintén kiemelkedő eredményeket értek el tanulóink. Nyelvi irodalmi kommunikációs nevelés, rövidítve: NYIK Zsolnai József (Iskolánk pedagógiai programjának szerzője) Nézzük, mit is takar ez a program? A nyelvi irodalmi - kommunikációs nevelési program szerint tanuló gyerekek többfajta nyelvi tevékenységet tanulnak. Tekintsük át felsorolásszerűen, hogy mi mindent. Először is olvasást. Külön fejlesztjük a néma és külön a hangos olvasás képességét. Az előbbi érdekében a gyermekek szemmozgatást fejlesztő gyakorlatokat végeznek, a hangos olvasás tanulását pedig a helyesejtési gyakorlatok segítik. A helyesejtési gyakorlatok a gyerekek beszédmozgását és beszédhallását fejlesztik, előkészítik a versmondás tanulását is. A

4 helyesejtéstanítás mellett beszédfejlesztést végzünk, ami a szóbeli szövegalkotás és szövegbefogadás, szövegértés tanítását jelenti. A szóbeli szövegalkotás keretében többek között a köszönést, a megszólítást, a bemutatkozást, a kérést, az üzenetközvetítést, a mesebefejezést, az elbeszélést, a hirdetést és a leírást tanulják. Az irodalom keretében elsősorban a klasszikus költőink alkotásait ismerik meg. A versek, a mesék elemzése révén megtanulják az irodalomelméleti ismeretet (pl. rím, költői kép), gyűjtik a megismert írók, költők életrajzi adatait, gyermekkorukról szóló interjúkat, képeket. A magyar nyelv és irodalom heti óraszámai az alábbiak szerint alakulnak iskolánkban: Évfolyam Óraszám IDEGEN NYELV (Angol és német) Iskolánkban nyolc éven át folyik idegennyelv-oktatás. Az angol és német a választható nyelv. Mind az angolt, mind a németet bontva tanítjuk, heti két órában első, második és harmadik évfolyamon, heti három órában negyedik évfolyamon, végül felső tagozaton egységesen heti négy órában. Kisiskoláskorban kizárólag szóbeli tevékenységek szerepelnek, a beszédértés fejlesztése, ezzel együtt a befogadó szerepének gyakorlása alkotja a tevékenység rendszerét. Az ÉKP- én belül az idegen nyelv oktatása különös szerepet kap. Első osztályban hetente kétszer 45 perces foglalkozások keretében a cél egy nyugati nyelv megismertetése, megkedveltetése. Módszerünk itt az óvodások kezdeményező foglalkozásaihoz hasonlítható. Eleinte a pedagógus csak azokkal foglalkozik, akik kedvet éreznek a nyelvhez. E téren jelentős szerepe van a pedagógusoknak. A tanár a tevékenység szervezésével biztosítja a megfelelő légkört, az attitűdök formálásával a tanulókban kifejlődnek a követelményekhez szükséges tulajdonságok. A feldolgozott témakörök mindig az életkornak megfelelőek és motiválják a tanulót az értelmes kommunikációra. Az 1-2. osztályban főként angol és német játszóház keretében, autentikus szövegek megválasztásával főleg játékok, dalok mondókák megismertetése a cél. Később idegen nyelvi kommunikáció keretén belül a nyelvtani törvényszerűségek megtanítása, automatizálása.

5 Felső tagozatban a nyelvet kiscsoportos foglalkozás keretében tanítjuk, fős csoportokban. Ennek előnye óriási, egyrészt kis létszámban a nyelv elsajátítása sokkal hatékonyabb, másrészt a differenciálási lehetőség is biztosított. Iskolánk korszerű nyelvi laboratóriumában, valamint két kiscsoportos szaktantermében lehetőség nyílik a nyelvórák változatossá tételére. Idegen nyelvi könyvtárunk anyaga sokban hozzájárul tanulóink tudásának fejlesztéséhez, látókörük kiszélesítéséhez. Terveink között szerepel a jó képességű tanulóink felkészítése alapfokú nyelvvizsgára, ezért minden évben a 8. osztályosok számára nyelvvizsga előkészítő tanfolyamot indítunk. Az oktatás személyi és tárgyi feltételei adottak. (Három német nyelvtanár, négy angol nyelvtanár). Spiller Terézia ( idegen nyelvi munkaközösség-vezető) gondolatai az elmúlt évekről: Igen nehéz úgy visszaemlékezni a 25 éves múltra, hogy csak 13 éve tanítok az iskolában. Még egy évtized távlatában is szelektív az ember emlékezete, nehéz felidézni az örömöt, eredményeket, úgy hogy néhány volt diákunk megemlítését ne feledném. Előre is elnézést kérek tőlük, és bármikor szívesen fogadjuk a kiegészítéseket. Kis munkaközösségünk életét is befolyásolta a nagy politika. Az iskola megnyitása után, mint minden más magyarországi közoktatási intézményben, az orosz volt a kötelezően oktatott, élő idegen nyelv. A diákok csak a középiskolában vagy szakköri keretben tanulhattak más nyelveket. A tehetséges tanulók az orosz nyelv elsajátításában is sikereket értek el. A nyolcvanas évek végén már volt olyan osztályunk, ahol a gyerekek, szülői kérésre, szakköri keretben tanultak németül. A rendszerváltás után a kormányzat és az oktatási tárca csak annyit határozott meg, hogy az általános iskolákban egy élő idegen nyelv oktatása kötelező, tehát az orosz nyelv nem lehetett hosszú távon egyeduralkodó. Természetesen ezzel nehéz helyzetbe kerültek a tanintézmények, mert nem volt elegendő szakképzett nyelvtanár. Először a pedagógusok képzését, átképzését kellett megoldani. Nálunk a német nyelv tanításának személyi feltételei teremtődtek meg először, majd néhány évre rá az angol is választható nyelv lett. A 90-es évek végének két évfolyamán, egy-egy osztály tanulói mindkét nyelvet tanulták. Ez a lehetőség az óraszámok szigorúbb szabályozásával megszűnt. Büszkék vagyunk arra, hogy a nyelvtanítás személyi feltételei nagyon jók, a kollégák nyelvi, módszertani továbbképzéseken bővítik ismereteiket. Meg kell említeni egymás munkájának folyamatos segítését, a jó együttműködést is. Tantestületünk pedagógiai programjában is megfogalmazta, hogy a magyar, a matematika, a testnevelés és az informatikai oktatás mellett az idegen nyelvek tanításának is kiemelt szerepe kell, hogy legyen. Tehát első osztálytól kezdve ismerkednek diákjaink az angollal vagy a némettel, először csak heti két órában, de a felső tagozatosok már hetente négy órában. A tárgyi feltételek javítására is hangsúlyt fektet az iskola vezetése és a munkaközösség. Figyeltük a különböző pályázati lehetőségeket, modern internetes csatlakozással is ellátott nyelvi labort rendeztünk be, és a kisebb nyelvi termekben is igyekszünk megteremteni a megfelelő hátteret. Munkaközösségünk alapvető feladatának tekinti a nyelv megszerettetését játékos elemekkel; majd a négy alapkészség folyamatos fejlesztését, kiemelten a beszédkészség javítását, hogy a gyerekek az alapvető hétköznapi helyzetekben megfelelően tudjanak reagálni; fedezzék fel a megértés és megértetés örömét; tehetséges diákjaink felkészítését, segítését a tanulmányi és művészeti versenyekre óta az ausztriai nyelvi táborunk is segít céljaink

6 megvalósításában. Öröm figyelni a gyerekeket, hogy már egy-egy mondat megértése vagy önálló megfogalmazása is mekkora siker a számukra. Külföldi környezetben értik meg igazán, miért is van szükség a nyelvtanulásra. Az első órák félelme után felszabadultan igyekeznek ismereteiket különböző helyzetekben alkalmazni. Tanulói csoportjaink minden alkalommal részt vettek az elmúlt években az országos és kerületi felmérésekben, ráadásul jó eredményekkel. Ha már az eredményeket említettem, akkor semmiképpen sem hagyhatóak ki a vers- és prózamondó versenyek. A régebbi hagyománnyal a Fővárosi Német Kisebbségi Önkormányzat által elsősorban nemzetiségi általános iskolák számára szervezett, felmenő rendszerű vetélkedő rendelkezett. Sajnos erről már múlt időben kell szólni, mert a Kerületi és Fővárosi Német Kisebbségi Önkormányzat a jövőben csak a nemzetiségi programmal oktató iskolák számára tartja fent ezt a versenyformát. Az ifjabb a kerületi angolos munkaközösség által kiírt művészeti verseny. Mivel a Német Kisebbségi Önkormányzat megküldte a felhívását a németet tanító általános iskoláknak is, így a kezdetektől fogva résztvevői voltunk a versenysorozatnak. A diákok számára már természetes volt a felkészülés és a szereplés, a kollégák pedig szurkoltak és segítettek egymásnak és sokat is tanultak egymástól. Mindenképp szeretnék kiemelni néhány nagyon tehetséges diákot és tanulói csoportot. A 2001-ben ballagott 8.a osztályunk történelmi tettet hajtott végre: háromszor (1997., 1998., 2000.) nyerte meg jelenet kategóriában a budapesti versenyt.2001-ben az akkori negyedikesek, a 2003-as vetélkedésben szintén a negyedikes (4.b) és hatodikos (6.b) csoportjaink, majd 2005-ben az elsőseink öregbítették a Kazinczy hírnevét és hozták el az első helyezéseket ben a másodikosok a fővárosi versenyben 3. helyezést értek el. Szintén kiemelkedő az, hogy két diákunkat is fődíjjal és az ezzel járó németországi úttal jutalmazta a zsűri. Erről azt kell tudni, hogy ötödiktől tizenkettedik évfolyamig, próza kategóriában a legsikeresebb versenyző érdemelhette ki ezt az elismerést. Éri Enikő 1999-ben, Lillin Mátyás 2002-ben. Enikőről azt is meg kell említeni, hogy szereplője volt a jeleneteknek is, sőt a kerületi angol nyelvű versenyen is dobogós helyezést ért el Bok Eszterrel. Mátyás még kétszer volt budapesti második helyezett (2001-ben és 2003-ban, valamint a kerületi tanulmányi versenyt megnyerve bejutott a fővárosi fordulóba is. Egyéni indulóként vers illetve próza kategóriákban első helyezést értek el: Fehér Enikő, Visnovits Márk (2002.), második helyezést Deák Erzsébet (2002.) és Pentz Zsolt (2004.) Zsolt 2001-ben budapesti 3. lett. A felkészítő kollégák Bódisné Bulje Ilona, Fekete Istvánné, Fülöpné Kis Mária, Nádiné Obert Anikó és Spiller Terézia voltak. Az angol nyelvterületen csak kerületi verseny létezik, de a 2006/2007-es tanévben innen is szép eredményekkel tértek haza diákjaink, a negyedikesek harmadik, a hatodikosok első, a nyolcadikosok második helyezést értek el, Riegel Márk és Jurák Noémi pedig a harmadik helyezettnek kijáró oklevelet kapták. Felkészítő tanáraik Bálint Hajnalka, Dax Ágnes és Nádiné Obert Anikó voltak. Az idegen nyelv heti óraszámai az alábbiak szerint alakulnak iskolánkban: Évfolyam Óraszám

7 TESTNEVELÉS Az iskolát országszerte ismertté tette az itt folyó sporttagozatos testnevelés tanítás. A Németi László vezette testnevelés munkaközösség látványos eredményeket ért el az elmúlt 10 évben! Több diákolimpiai 1. helyezés, országos versenyeken nyert díjak mellett joggal vagyunk büszkék, hogy Báthori Noémi az atlétikai válogatott tagja is a mi iskolánkban kezdett sportolni! Ezek a szép eredmények a felszínt mutatják. Az iskolában reggeltől estig szaktanárok vezetésével folyik a munka, már első osztálytól a 600 m 2 -es, és lelátóval kibővített sportcsarnokban. A választható sporttagozat heti óraszáma négy, illetve ehhez kapcsolódik még a heti négy sportköri óra. Fontosnak tartjuk, hogy mindenki megtanuljon úszni. Az iskolában folyó magas színvonalú szakmai munkát több kitüntetéssel is elismerték. Németi László kollégánkat az ország legjobb 100 testnevelő tanára között díjazták. Ha egy mondatban kellene összefoglalni a lényeget, akkor ez így hangzana: egy iskola, ahol nemcsak beszélnek a testnevelésről, hanem magas szinten művelik is. A testnevelés heti óraszámai az alábbiak szerint alakulnak iskolánkban: Évfolyam Tanítási óra ,5 3,5 3,5 3,5 Sportkör A TESTNEVELÉSI MUNKAKÖZÖSSÉG 25 ÉVE 1982 szeptemberében 3 kollégával indítottuk el a testnevelési munkaközösséget. Barna István, Bozi Tamás és Németi László alkotta az első munkaközösséget. Mindkét fiatal kollega addigi múltja és eredményei feltételezték azt, hogy testnevelés tagozatos iskolaként induló intézményünk mind a testnevelés oktatásában és tanításában mind a diáksportban hamarosan a kerület legjobb iskoláinak lesz méltó ellenfele. Iskolánk első igazgatónője minden segítséget és támogatást megadott az indulásnál, a testnevelés és sport kiemelkedő szerepet és prioritást kapott az oktatás és a nevelés területén. A különböző intézményekből érkező sok tehetséges tanuló is biztosíték volt arra, hogy rövid időn belül országos szinten is sikeres eredményeket fogunk elérni. Már az első tanév tavaszán országos szintű versenyen tettük le az iskola névjegyét. Az általános iskolák között a velencei - tavi futó fesztiválon robbantunk a köztudatba, és első helyünkkel az előzetes várakozásunkat is felülmúltuk. Ugyanennek az évnek a tavaszi versenyein már több csapattal kijutottunk az atlétikai úttörő olimpia országos döntőjébe, ahol a fiúk negyedik helyezése egy bírói hiba miatt még jobb is lehetett volna. A következő tanév maga volt a csoda hiszen fantasztikusan tehetséges tanítványainknak köszönhetően Zánkán három országos úttörő olimpiai bajnokságot nyertünk. A kosárlabdázó fiúk hihetetlen sorozatot produkáltak és az egész bajnokságot veretlenül nyerték meg imponáló kosárkülönbséggel. A lányok két bajnoki címükkel egyéni és összetett csapatelsőségükkel pedig az elkövetkező korosztályoknak is alaposan feladták a leckét.

8 Sajnos a fantasztikus menetelés, amelyben a Guszev iskola már az egyik legeredményesebb iskolává vált Csepelen, megtört, mivel Bozi Tamás elhagyta iskolánkat amivel egy jól működő munkaközösség, és annak kiváló és jól működő szisztémája borult fel egy pillanat alatt. (Sajnos a kolléga a bajt tetézve jó képességű diákot is elcsábított pont a Széchenyi iskolába.) Jó néhány év kellett ahhoz, hogy ezt a törést kiheverjük, a jól működő szisztémát sajnos már nem sikerült újra éleszteni. Ettől az időszaktól kezdve nagyon sok testnevelő kollégával próbálkoztunk, de sem szakmailag, sem emberileg nem találtuk meg a megfelelőt, aki pótolni tudta volna Bozi kollegát. A folyamatos és kitartó szakmai munka hatására újabb sikersportágak születtek, grundbirkózásban több országos bajnokságot szereztünk, míg kéttusában, duatlon és triatlon sportágban sok tanítványunk vitte győzelmével iskolánk jó hírét az ország minden zugába, Neuvirt Tamás, Miskolczi Csilla, Balogh Zsolt, Tringer Vince, Mészáros Fanni, Képes Gergő. A rendszerváltással egy időben felbomlott a Csepelen is jól működő sportiskolai rendszer, amely sajnos az iskolánkban működő testnevelés tagozatos rendszert is érinthette volna. Az iskola új vezetője azonban teljes mellszélességgel támogatta és állt ki a szakmai és pedagógiai szempontból is nemes ügyért. Ebben az új időszakban harmadik osztálytól emelt óraszámmal és külön csoportban dolgozhatunk a tehetséges diákokkal, de már első osztálytól az ügyesebbeket is egy csoportban gyűjtjük össze. Jó pár éve viszonylag jó összetételű munkaközösség alakult ki, akikkel jól kiegészítjük egymást. Szakmai és pedagógiai elképzeléseink hasonlóak, egységes követelményrendszer szerint dolgozunk és munkánkhoz, törekvéseinkhez az iskola vezetőjétől minden segítséget megkapunk. A rendszerváltás után az új diákolimpiai rendszerben is folytatódtak a sikeres szereplések. A legértékesebb és a legfelejthetetlenebb győzelmet a jubileumát ünneplő grundbirkózó sportág veszprémi döntőjében arattuk. Atlétikában végre sok-sok fiú ezüstérem után Somodi Bence vezetésével Ügyességi CSB távolugrásban lettünk országos bajnokok, míg a kis Bese Barnabás a II. kcs-ban lett összetett bajnok. Ebben az időszakban is voltak kiemelkedő tehetségű diákjaink: Király Patricia, Császár Gergő, Kuti Balázs akik diáktársaiknak is példaképül szolgálhatnak. Külön szeretném megemlíteni Barta Krisztinát, aki nem egy hagyományos iskolai sportágban jeleskedett, hanem műkorcsolyában lett országos bajnok, idén pedig már magyar válogatottként Európa bajnokságon képviselte hazánkat. Kezdetektől fogva immár 25 éve kiváló sporteredményeink zálogaként működik a téli Szlovák Sporttábor, ahol diákjaink kiváló környezetben készülhettek fel a versenyekre, illetve egy életre szóló élménnyel gazdagodhattak. A Jó tanuló, jó sportoló cím bevezetésével, nemcsak a kiváló sporteredményeket, hanem a kiváló tanulmányi eredményt is elismerjük példaként állítva a tanulóifjúság elé, örök emlékül az utókor számára egy márványtáblán megörökítve. Bp Németi László munkaközösség -vezető

9 A reál munkaközösség Iskolánkban a matematika természetismeret, biológia, fizika, kémia és földrajz tanítása a legfontosabb oktatási terület egyike, s mint ilyenre még fokozottabban érvényesek az ÉKP - s pedagógiai és szakmódszertani alapelvek. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a program által a pedagógusoktól megkövetelt és az átlagosnál sokkal erőteljesebb differenciálás már az első osztályban megkezdődik. A tanító néni rövid néhány hét alatt, felméri a gyerekek képességeit, és ezek alapján csoportokban dolgoztatja őket, megadva a lehetőséget a gyorsabban haladóknak, a törzsanyagon kívül többletismeret elsajátítására, illetve a lassabban haladóknak ill. a lemaradóknak, vagy hosszabb időre lebetegedetteknek a felzárkózás Mindenki a neki megfelelő szintű és típusú feladatok megoldásával dolgozza fel a tananyagot. Ezzel sok kudarctól kíméljük meg a tanulókat, illetve sokkal több sikerélményhez jutnak. Ez ösztönzést jelenthet a tantárgy tanulásában. A fentebb leírt elv és módszer vonul végig tulajdonképpen a nyolc év során kiegészülve a tanórán kívüli korrepetálásokkal, illetve a középiskolába készülőknek előkészítő foglalkozásaival. Tanulóink tudásszintjének felmérése érdekében a 4. évfolyam végén írásbeli a 6. és 8. évfolyam végén szóbeli és írásbeli vizsgát kell tenniük. Év végi jegyüket az évközi munka és a vizsgajegy együttesen alakítja ki.

10 Drozdik Lászlóné ( reál munkaközösség-vezető) visszaemlékezése az elmúlt évekre: Ehhez a munkaközösséghez azok a tantárgyak tartoznak, amelyek a tanulókat sok érdekességgel is megismerteti az őket körülvevő világból: biológia, fizika, földrajz, informatika, kémia, matematika, technika és természetismeret. Minden tantárgy oktatásához a személyi és tárgyi feltételek adottak. Szakképzett tanárok tanítják kezdetek óta ezeket az érdekes, de nehéz tantárgyakat. Ezek közül kiemelten kezeljük a matematika oktatását mind a nyolc évfolyamon. Fontosságára egy Platón (ie ) idézettel szeretnék utalni! Hát azt megfigyelted-e már, hogy akiknek tehetségük van a számtanhoz, azok úgyszólván minden tantárgyban igen éles eszűek; és akik ebben edzik szellemüket, annyit bizonyára elérnek, hogy élesebb lesz a felfogásuk, mint azelőtt volt. A tanítási órákon differenciáltan foglalkozunk a gyerekekkel. A lassabban haladók kevesebb, szintjüknek megfelelő feladatot, és több egyéni segítséget kapnak. Az ügyesebb, gyorsabban haladó tanulók összetettebb, fejlődésüket segítő feladatokkal dolgoznak. Természetesen a tehetséges tanulók is egyéni segítséget élveznek, hogy eredményesen szerepelhessenek a különböző szintű versenyeken, középiskolai felvételiken. Tanórán kívül, délutáni korrepetálásokkal, középiskolai előkészítőkkel, segítettük és segítjük tanulóink tudását megalapozni, a gyengébbeket felzárkózni, a tehetségeseket pedig szárnyalni. Minden évben részt veszünk a kerületi matematika versenyeken, 2-8. évfolyamig. Amióta a MATEGYE Alapítvány elindította a Zrínyi Ilona Matematikai Versenyt, azóta 3-8. évfolyamon részt veszünk a versenyen, nem is elhanyagolható eredményekkel. Összefoglalóm végén részletezem az eredményeket. Tanulóink tudásszintjének mérése érdekében 4. év végén írásbeli, 6. és 8. év végén pedig írásbeli és szóbeli vizsgát tesznek. A szóbeli vizsgára előre megadott tételek kidolgozásával segítjük a tananyag rendszerezését és a sikeres felkészülést. Évek során kisebb-nagyobb átalakításokkal eljutottunk oda, hogy minden tantárgyunkat megfelelő szintű szaktanteremben taníthatjuk. Ez persze nem azt jelenti, hogy további eszközökre, fejlesztésekre ne lenne szüksége a munkaközösségnek a még eredményesebb munkához A biológia-földrajz és a kémia-fizika szaktanteremben számítógép, TV, videó- és DVDlejátszó is segíti színesebbé tenni a tanítási órákat. A másik kiemelt tantárgyunk az informatika, negyedik osztálytól tanítjuk. Célunk, hogy mindenki elsajátítsa a számítógép-használat ma már nélkülözhetetlen elemeit, s felismerje ezek előnyeit, hátrányaival egyetemben. Gyerekeink tanulmányaik során magabiztossá válnak a rajzolóprogramok, a szövegszerkesztés, a táblázatkezelés és az Internet használatában, hogy későbbi életükben mind otthon, mind a munkahelyükön profitálhassanak a nálunk megszerzett tudásból. Ehhez 15 db számítógéppel praktikusan berendezett szaktanterem áll rendelkezésükre.

11 A reál tantárgyak heti óraszámai az alábbiak szerint alakulnak iskolánkban: Évfolyam Matematika Természetismeret Biológia Egészségtan Földrajz ,5 1,5 Fizika ,5 1,5 Kémia ,5 1,5 Ezek után nézzük azoknak a névsorát, akik a kerületben, Budapesten, vagy országos szinten képviselték iskolánkat az elmúlt 25 évben: Tanév Tanuló neve Verseny típusa Felkészítő tanár Magasházy Brigitta kémia ker.-i I. hely Bp.-i helyezett Horváth Béláné Koslik Attila számítástechnika Bp.-i I. hely Haraszti József Pataki Zoltán kémia ker.-i III. hely Horváth Béláné Pataki Gergő Zrínyi mat. Bp-i II. hely országos részvétel Horváth Béláné Pabar Gábor fizika kerületi II. hely Bp-i III. hely országos IV. hely Drozdik Lászlóné kémia ker.-i IV. hely Horváth Béláné Dinnyés Attila földrajz ker.-i III. hely Kovács Károly földrajz ker.-i II. hely Tényi Sarolta fizika ker.-i III. hely Drozdik Lászlóné kémia ker.-i II. hely Bp-i részvétel Horváth Béláné Csapatban: Czifra Dávid Halászi Vilmos Kovács Károly technika ker.-i I. hely Bp.-i I. hely országos II. hely Kele János Ármai Balázs matem. ker.-i IV. hely Horváth Béláné Gazdag Ádám fizika ker.-i IV. hely Drozdik Lászlóné kémia ker-i IV. hely Horváth Béláné Csapatban:

12 Dániel András Gyurcsik Gergő Németh László technika ker.-i I. hely Bp.-i I. hely országos III. hely Horváth Attila földrajz ker.-i I. hely országos részvétel Csapatban: Bánffy Dávid Horváth Attila Walach Péter technika ker.-i I. hely Bp.-i nem volt Kele János Kósi Gabriella Kele János Csapatban: I. csapat: Ármai Balázs Bársony Norbert Kiss Richárd II. csapat: Baranyai Mónika Fricska Mónika Hajdú Olívia technika ker.i I. hely Bp.-i III. hely Kele János technika ker.-i II. hely Kele János Martinov Ákos Zrínyi mat. Bp.-i II. hely országos részvétel Stebahne Dóra Leipold Péter Zrínyi mat. Bp.-i III. hely országos részvétel Báder Richárd Szabó Dániel Bátaszéki mat. verseny I., II. forduló technika egyéniben ker.-i I-VIII. hely Popity Istvánné Kele János as jubileumi évünkben versenysorozatot hirdettünk: négy fordulós matematika versenyt 5-8. évfolyamon. 5. évfolyam Martinov Ákos (Katrinecz Krisztina) 6. évfolyam Musa Benedek (Tóthné Villányi Anna) 7. évfolyam Dudás Mandula (Tóthné Villányi Anna) 8. évfolyam Mihály Gergő (Tóthné Villányi Anna) Ők képviselhetik iskolánkat a kerületi versenyen.

13 Eredményeink részletezése után egy Janus Pannonius idézettel szeretném befejezni beszámolómat: Értékes dolgok nem támadnak soha könnyen, Nem születik nagyság, csak kínzó áldozatokból, Roppant fáradozás kell a tudáshoz, De tenger küzdelmed sose bánd! Az iskola életritmusa Az iskola reggel hat órától délután öt óráig tart nyitva. A pedagógiai program egész napos nevelés (ezt szokták iskolaotthonos rendszernek is hívni) keretében valósítható meg, ami azt jelenti, hogy a tanítási órák és szabadidős tevékenységek délután 16 óráig váltják egymást. Délelőtt tartjuk az anyanyelv és irodalom, a matematika, az idegen nyelv, valamint a természetismeret órákat, a többi tantárgyat a fennmaradó időben úgy osztjuk el, hogy kényelmesen lehessen ebédelni, ill. délután el lehessen végezni a házi feladatot is. Az előtte és utána fennmaradó órákban napközis ügyeletet biztosítunk azoknak a tanulóknak, akikért szüleik később jönnek, vagy kora reggel már beadják őket. Egy alsós órarend a következőképpen alakul: Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szabadidő Szabadidő Szabadidő Szabadidő Szabadidő NYIK NYIK NYIK NYIK NYIK NYIK NYIK NYIK NYIK Matematika Matematika Matematika Angol, német Matematika Testnevelés Angol, német Természetismeret Testnevelés Testnevelés Ének Ebédeltetés Ebédeltetés Ebédeltetés Ebédeltetés Ebédeltetés Néptánc - Bábozás Furulya - Szabadidő Furulya - Szabadidő Néptánc Bábozás Vizuális kultúra Szabadidő Szabadidő Szabadidő Szabadidő Szabadidő Szabadidő Szabadidő Szabadidő

14 Egy felsős órarend a következőképpen alakul: Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek osztályfőnöki osztályfőnöki osztályfőnöki osztályfőnöki osztályfőnöki NYIK NYIK NYIK NYIK Matematika Matematika Matematika Történelem Matematika Történelem Angol, német Angol, német Angol, német Angol, német Testnevelés Technika Informatika Kémia Természetismeret Testnevelés Testnevelés Ének Technika Informatika Földrajz Testnevelés Vizuális kultúra Biológia Természetismeret Földrajz Ebéd Biológia Ebéd Kémia Ebéd Fizika Ebéd Fizika Ebéd Napközi Napközi Napközi Napközi Napközi Napközi Napközi Napközi Napközi Napközi Értékelési rendszer Az értékelési rendszer a teljesítmény a viselkedéskultúra fejlesztését illetve korrigálását szolgálja. Azt szeretnénk elérni, hogy a gyerekekben minél előbb kialakuljon a sikeres munka kapcsán érzett öröm. Hogy ne piros pontokért és egyéb figurákért tanuljanak. A gyerekek csak a hagyományos tantárgyakból kapnak osztályzatot, a többi tevékenységről szöveges értékelést kapnak. A program 3 évig nem ismeri a buktatást, osztályismétlést. Az értékelési rendszer bár eltér a hagyományostól, de azzal átjárható módon van alakítva. A program teljesíthetőségét, folyamatos korrekcióját tantárgyi tudásszint-mérések ellenőrzik, segítik. A szülőkkel való kapcsolattartás A személyes kapcsolattartás a program fontos része. Az iskola nyitott, az órák látogathatók. Havonta szervezetten is találkozunk valamennyi szülővel. Az osztályok 1-1 szülővel képviseltetik magukat a Szülői Tanácsban, mely az iskolát érintő kérdésekben nyilvánít véleményt, és segíti az információk kétirányú áramlását.

15 Képességfejlesztő tantárgyak Évfolyam Ének Furulya Bábozás Vizuális kultúra , Barkácsolás INFORMATIKA A cím ma már mindenki számára fontossá vált. Akik ismerik, azonosítják a számítástechnikával. Pedig az informatika több ennél. Ha csak arra gondolunk, hogy minden élőlény nagyon sok információt hordoz magában a megszületése pillanatától kezdve (sőt már előbb is), melyeket a szüleitől örökölt. Ha visszatekintünk a történelmi múltba és megvizsgáljuk, hogy az emberek a különböző körökben hogyan próbálták az ismereteiket tárolni és felhasználni, akkor fog csak kiderülni, hogy a számítástechnika csak egy részterülete az informatikának. Ötödik osztálytól tanítjuk az informatikát. Ezeken az órákon szó esik élőlényeken belüli és kívüli információ-áramlásról és a különböző korok ismerethordozóiról. Végül a jelenkor ilyen jellegű eszközeiről tanulnak a gyerekek, természetesen közöttük legfőképp a számítógépekről. Egy általános iskola feladata nem a szakképzés, így mi sem számítógépes operátorokat szeretnénk képezni. Célunk, hogy mindenki kössön barátságot a számítógéppel, tudja, hogy melyek az előnyei, hátrányai. Ismerkedjen meg a szövegszerkesztés, táblázatkezelés alapjaival, egy kicsit az Internettel Bátran használja majd otthon, vagy munkahelyén egyaránt. Az oktatás személyi és tárgyi feltételei adottak iskolánkban. Célszerűen és esztétikusan kialakított számítógépes szaktanteremben tartjuk az órákat. A számítógépparkunk 15 db PENTIUM 4 számítógépből áll, melyet hálózattal összekapcsolva használhatnak a gyerekek (Internet)

16 Az informatika tantárgy óraszámai iskolánkban Évfolyam Óraszám Az iskola pedagógiai elvei 1. Humanizmus és optimizmus Pedagógiai alapelvünk a humanizmus, az optimizmus, és a partnerközpontúság: a gyermek tisztelete és megbecsülése, az egyenlősége és a kölcsönös együttműködés elve. Magunkénak valljuk azt a tételt, hogy minden egészséges növendék idővel teles értékű emberré nevelhető. 2. Egyénre szabott tanulásirányítás A tevékenység-centrikus oktatás olyan tanulásszervezést igényel, amely a tanulóegyénre koncentrál, annak fejlettségére, tanulási tempójára. Maximálisan törekszik az önállóság, öntevékenység kialakítására az ehhez szükséges önálló tanulási és önismereti képességek kialakítására. 3. Kreativitás A tevékenység-centrikus oktatás középpontjában a kreativitás fejlesztése áll, elutasítja a hagyományos iskola memorizálható, reprodukáltató jellegét. 4. Gyermekközpontúság és teljesítmény Fölfogásunk szerint mindenki tehetséges valamely területen, ezért minden gyermek számára sokfajta tevékenységet, tanulási-fejlődési lehetőséget kell biztosítani. El akarjuk kerülni a gyermekek túlzott szellemi megterhelését, mert óhatatlanul félelmet, szorongást, tanulástól való menekülést eredményez. A gyermekek csoportokban tanulnak. Az egyes csoportokba aszerint kerülnek, hogy melyik tevékenységet milyen gyorsan képesek tanulni, milyen nehézségű feladatokat tudnak megoldani. A pedagógusok a lassabban haladókkal

17 többet foglalkoznak. A csoportba sorolás nem egész évre szól. Ha egy gyermek évközben gyorsabban fejlődik, átkerül egy gyorsabban haladó csoportba. Ha betegség miatt sokat hiányzott, egy időre a lassabban haladó csoportban kerül. Nem kell kétségbe esni, ha gyermek lassúbb tempóban halad, hiszen minden gyermek jól fejleszthető! A lassúbb fejlődés néhány hónap alatt felgyorsulhat. 5. Önmagáért, másokért való felelősség Célunk, hogy tanulóink hozzászokjanak az önálló és szabad véleményalkotáshoz, kritikai szellemhez, felelősnek érezzék magukat mind önmaguk, mind szűkebb és tágabb környezetük fejlődéséért. Az iskola céljai, filozófiája A képességfejlesztő iskola középpontjában a tevékenység-centrikus oktatás áll: olyan szükségkielégítő tevékenységek szervezése az egész napos oktatásban, amely leköti a gyerekeket, komfortélményt biztosít nekik, fokozza teljesítményüket, kitágítja érdeklődésüket. Célul tűzi ki a tehetségek felismerését és fejlesztését, valamint a családi eredetű szociális hátrányok részbeni enyhítését. Továbbá a gyermekekben olyan magatartási, viselkedési formák kialakítását, amelyekkel az élet minden területén találkozhatnak, s amelyek segítségével eligazodnak az élet különböző területein. Nyitott iskola, így tudomásul veszi, hogy a tanulók nemcsak az iskolában tanulnak, partnerként kezeli a családot, a gyereket, a szülőt és a társadalmi környezetet. A pedagógusoktól elvárja a kreatív munkát, a program alkotó alkalmazását, amely segítségével minden tanulót lehetősége csúcsára kell juttatni. Elvárja továbbá a szakmai önismeretet, empátiát, toleranciát: kizárja a türelmetlenséget, az agressziót, a nevelhetetlenséget és a tanulók fejlődési lehetőségének kétségbevonását.

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Oktatási kínálatunkról

Oktatási kínálatunkról Oktatási kínálatunkról Az általános iskolák honlapjaira elsõsorban ismerõsök (jelenlegi és volt diákok, szülõk) ugranak be" néhány futó pillanatra, hogy körülkémleljenek, történt-e valami érdemleges utolsó

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés. Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Hegedűsné Lellei Andrea. Vinczéné Farkas Györgyi

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés. Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Hegedűsné Lellei Andrea. Vinczéné Farkas Györgyi ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Bajczi Tünde Drubina Éva Hegedűsné Lellei Andrea Kiss Gergely Ladinszki István Palicz Éva Pesti Pálma Price Andrew Szányelné Ősz Andrea Vasváry

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Oktat: Alsó tagozat 1. osztályban minden tantárgyat az ének kivételével

Oktat: Alsó tagozat 1. osztályban minden tantárgyat az ének kivételével 1. KTKT Általános Iskola és Középiskola Páhi Általános Iskolájában 2012/2013-es tanévben tanítók Név: Csviláné Polgár Erika 8. osztályfőnök tanító, angol műveltségterület, inkluzív nevelés tanár Oktat:

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN "BRODARICS TERÜLETI ANYANYELVI VERSENY 13. hely: Balogh Zita (4.o) Felkészítő tanár: Horváth Ildikó 2. hely: Merzay Csenge(5.o) 2. hely: Péterffy Orsolya (5.o)

Részletesebben

Diósgyőri Gimnázium. A 2013/2014-es tanévben induló képzések

Diósgyőri Gimnázium. A 2013/2014-es tanévben induló képzések Diósgyőri Gimnázium OM azonosító: 029262 Cím: 3534 Miskolc Kiss tábornok 42. Tel/Fax: 46/370-701 E-mail: suli@dig-misk.sulinet.hu Honlap: www.dig-misk.sulinet.hu A 2013/2014-es tanévben induló képzések

Részletesebben

A REÁL munkaközösség tervezete 2016/2017 tanév

A REÁL munkaközösség tervezete 2016/2017 tanév A REÁL munkaközösség tervezete 2016/2017 tanév Készítette: Orbán Noémi Jóváhagyta: Horváthné Páter Beatrix Igazgató Herend, 2016. szeptember 15. A munkaközösség tagjai, a tantárgyakat tanító tanárok, tanítók

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

2014 ~ tanév. Budapest XVI. Kerületi Arany János Általános Iskola 1162 Budapest, Bekecs utca 78. : (1)

2014 ~ tanév. Budapest XVI. Kerületi Arany János Általános Iskola 1162 Budapest, Bekecs utca 78. : (1) Budapest XVI. Kerületi Arany János Általános Iskola 1162 Budapest, Bekecs utca 78. : (1) 409 0609 2014 ~ 2015. tanév A 229/2012. EMMI (VIII.28.) rendelet 23-24. szerinti K ÖZZÉTÉ TELI LISTA 1 Budapest

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2

6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2 2017/2018. tanévre 6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2 Tanulmányi terület kódja (Tagozatkód ): 0001 Egy osztály 6 évfolyamos, kerettantervre épülő helyi tanterv, angol nyelvből emelt szintű (TAGOZAT)

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TARTALOM A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓI... 2 MEGKÜLÖNBÖZTETŐ

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A Szegedi Kereskedelmi Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye köszönti a PÁLYAVÁLASZTÁSI VÁSÁR résztvevőit

A Szegedi Kereskedelmi Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye köszönti a PÁLYAVÁLASZTÁSI VÁSÁR résztvevőit A Szegedi Kereskedelmi Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye köszönti a PÁLYAVÁLASZTÁSI VÁSÁR résztvevőit Szeged, Gutenberg u. 11. 6722 Igazgató: Dr. Marschalek Norbert

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Kedves Szülők! A leendő első osztályos, tanköteles gyermekek beíratásával kapcsolatos információkra szeretnénk felhívni a figyelmüket.

Kedves Szülők! A leendő első osztályos, tanköteles gyermekek beíratásával kapcsolatos információkra szeretnénk felhívni a figyelmüket. Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM: 032351 KLIK 122013 Cím: 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. / : (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu Kedves Szülők!

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés y FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés Nagy Miklós, Berencsi Sándor, Jádi Bence, Dálnoki László, Kosdi Bálint, Pócsi Balázs, Páter Gergő, Lakatos Patrik LÁNY LABDARÚGÁS (5.oszt.) 3. helyezés Koszta

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Ssz. Beosztása Végzettsége, szakképesítése 1. Tagintézményvezető 1. biológia-kémia szakos 2. szakvizsgázott ped., közokt. vezető 2. Tanító 1. 2. magyar

Részletesebben

A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TANÉVRE

A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TANÉVRE A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A 2012 2013. TANÉVRE A személyi feltételekben fontos változás, hogy Kissné Szucsich Éva tanárnő nyugdíjba vonulása után az iskola nem alkalmazott

Részletesebben

Idegen nyelvi munkaközösség

Idegen nyelvi munkaközösség Idegen nyelvi munkaközösség A Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában kiemelt odafigyeléssel kezeljük az idegen nyelv oktatását. Az iskolavezetés, a szakmai munkaközösség és a tantestület támogatásának

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Szakkörök 2015/2016.

Szakkörök 2015/2016. Szakkörök 2015/2016. tantárgy szakkör címe szakkört tartó tanár évfolyam angol egyeztetés alatt Bajza Sándor 7.c angol Felzárkóztatás, beszédkészség fejlesztés Eiben Ingeborg 8. évfolyam angol egyeztetés

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Huzella Tivadar Általános Iskola. {mgmediabot2}path=images/video/idegennyelv.wmv width=352 height=288{/mgmediabot2}

Huzella Tivadar Általános Iskola. {mgmediabot2}path=images/video/idegennyelv.wmv width=352 height=288{/mgmediabot2} Idegen nyelvi A munkaközösség-vezetõ rövid, videón való bemutatkozását követõen kérjük, olvassa el a munkaközösség munkájáról szóló tájékoztatót is. (Ha felnagyítva kívánja megtekinteni a felvételt, kattintson

Részletesebben

Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott

Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott ország-ismereti rendezvény. A lelkes diákok csapatokban mérhették

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket.

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket. AZ EMELT ÉS KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ FAKULTÁCIÓKKAL KAPCSOLATOS FONTOSABB TUDNIVALÓK A 2015/2016. TANÉVBEN a 11. A, a 11.B, a 11.C és a 11.D OSZTÁLYBA LÉPŐKNEK 1. A tanulók április 13-ig adhatják

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Főiskola tanító tanító főiskola 5 Főiskola 6 Főiskola magyar és irodalom,

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben