Áldott, békés karácsonyt kívánunk az olvasónak!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Áldott, békés karácsonyt kívánunk az olvasónak!"

Átírás

1 PÁTYI HARANGSZÓ A PÁTYI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA X. évfolyam 3. szám december Áldott, békés karácsonyt kívánunk az olvasónak! Karácsony a legszebb ünnep Közeledik a karácsony. Mit jelent ez számunkra? Valami csodás, mennyei öröm kezdi melengetni a szívünket? Vagy a fejünkhöz kapunk, hogy még meg se terveztük igazán, kinek mit vegyünk karácsonyra? Ismét csak gondok, tennivalók, kapkodás Végre a tizedik próbálkozásra sikerül szép alakú, mégis olcsó fenyőfát találni. Az áruházak zsúfolásig telve, a pénztárnál nem győzzük kivárni a sort, mérgelődés, bosszankodás, türelmetlenség mindenütt. Tényleg a karácsony a legszebb ünnep? Sokak szívét mérhetetlen szomorúság tölti el az ünnepre készülve. Valaki a családból eltávozott az év során, és a gyász érzése beárnyékolja a karácsony fényét: kevesebben leszünk a karácsonyfa körül. És milyen sokan vannak, akik már évek óta egyedül karácsonyoznak! Tudunk-e még valaha örülni a karácsonynak?

2 A napok pörögnek, szaladnak, a gyerekek adventi naptárából fogynak a csokifigurák, az adventi koszorú negyedik gyertyája után már csak pár nap Csináljunk hát karácsonyi hangulatot, tegyük fel a kedvenc karácsonyi CD-t, miközben sütjük a mézeskalácsot, vagy próbálgatjuk az égősor izzóit, melyiket kell kicserélni Vajon szép lesz-e az idei ünnepünk? Csakugyan, mitől lesz szép? Attól, hogy cseng-bong, csillog-villog, sziporkázik minden? Vagy hogy végre fehér karácsonyunk van? Vagy inkább attól, hogy együtt van a család, legalább karácsony estéjén? Esetleg attól, hogy ilyenkor eljutunk a templomba? Mit tegyünk, hogy szebb legyen a karácsonyunk? A választ az első karácsonyban találjuk meg. Az Isten kimondhatatlan szeretetét lássuk meg, aki elküldte erre a világra egyszülött Fiát, hogy vele nekünk ajándékozzon mindent. Mindent, amire igazán szükségünk van. Az angyalok dicsőségről és békességről énekeltek: Dicsőség a magasságban Istennek, a földön békesség a jóakaratú embereknek. Ha az előkészületek nyugtalanító kapkodásai között tudjuk az Istent áldani, magasztalni szeretetéért, ha a szédítő lótás-futás közepette tudunk időt szakítani elcsendesedésre, akkor Isten békessége tölti be a szívünket, és ez fogja széppé tenni karácsonyunkat. A többi csak díszlet. Ha a háztetőnket nem tudjuk fényfüzérrel körbevonni, ha az idén tíz centivel kisebb lesz a karácsonyfánk, ne zavarjon bennünket. A betlehemi istállóban nem hiszem, hogy egy pislákoló mécses fényénél több lett volna. Az Isten Fiának még egy tisztességes szálláshely sem jutott, csak a jászol, ahonnan az istálló állatai ették a szénát. Egy egyszerű otthon, ahol szeretetben, békességben imádkoznak, sokkal jobban odavisz a karácsony lényegéhez, mint a csillagszórókkal, bejglivel fűszerezett, de békesség nélküli ünneplés. Imádkozzunk azért, hogy Jézus Krisztus szülessen meg a mi szívünkben is! Keressük ki a Bibliából a karácsony üzenetét (Lukács evangéliuma 1 2. fejezet, Máté evangéliuma 1 2. fejezet, János 3,16 ill. Róma 8,32)! Esténként énekeljünk a családdal karácsonyi énekeket, és beszéljünk az Isten szeretetéről! Kívánom, hogy így minden kedves Testvéremnek, aki az újságot kezébe veszi, nagyon szép karácsonya legyen, olyan ünnepe, ahol nem annyira a szem és fül, mint inkább a szív és lélek ünnepel, ahol az Isten minden értelmet felülhaladó békessége őrzi meg szívünket, gondolatainkat az értünk megszületett Megváltó Jézus Krisztus által! Boldog karácsonyt! Vizi István lelkipásztor 2

3 Kis családi áhítat a karácsonyfa körül Ének: Dicsıség mennyben az Istennek, Békesség földön az embernek, Dicsıség mennyben az Istennek! Békesség földön az embernek! Az angyali seregek Kit az igaz szeretet Vígan így énekelnek: A Jézushoz elvezet, Dicsıség, dicsıség Istennek! Békesség, békesség embernek! Felnıtt családtag imádsága: Mennyei Atyánk! Köszönjük, hogy együtt örvendezhetünk karácsony estéjén a legnagyobb ajándéknak, egyszülött Fiadnak. A szeretet ünnepén kitárjuk elıtted szívünket, és arra kérünk: jöjj közénk, hadd legyen békesség földön az embernek; a mi otthonunkban, községünkben, országunkban, az egész világon! Áldd meg karácsonyi ünneplésünket Szentlelked által! Ámen. Bibliai rész: Történt pedig azokban a napokban, hogy Augusztusz császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet... Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretbıl l Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségébıl l való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsıszülött szülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és ırködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta ıket az Úr dicsısége, sége, és é s nagy félelem vett erıt t rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: "Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítı született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok ltok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban." És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: " Dicsıség ség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat." Miután elmentek tılük t az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: "Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amirıl l üzent nekünk az Úr." Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvı kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amit errıl l a kisgyermekrıl l kaptak. Lk 2, Gyermek imádsága: Én édes Jézusom, megváltó szent Uram, Kis kezemet buzgó imára kulcsolom. Aki megszülettél messze Betlehemben, Végy szállást magadnak gyermeki szívemben! Mindnyájunk szívében végy szállást magadnak, Áldd meg mindazokat, kik velem vígadnak! Születésed napján, szent karácsony éjjel, Töltsd be a szívünket mennyei szent fénnyel! Ámen. Közös imádság: Mi Atyánk... Befejezés: "Mert úgy szerette Isten e világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz ıbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." János ev. 3. rész 16. vers Kívánjunk egymásnak áldott, békés, boldog karácsonyi ünnepeket! 3

4 Reményik Sándor: A karácsonyfa énekel Ha szűk szoba: hadd legyen szűk szoba. A szűk szobában is terem öröm, Gyúl apró gyertya ínség idején, Óh csak ne legyen sorsom bús közöny, Óh csak legyek a fény forrása én, Apró gyermekek bálványozott fája, Én az idegen, én a jövevény, Égő fenyőfa, égő áldozat, Akit az Isten ősi otthonából Emberek örömére elhozat. Csak rajzolódjék mélabús árnyékom Imbolyogjon a szűk szobák falán, Mindegy, hogy mi lesz velem azután. Kedves Testvérek! Ahogy az apró karácsonyi gyertya fénye bearanyozza a legínségesebb szobát, ahogy a karácsonyfa örömöt lop mindannyiunk szívébe, úgy akar a költő is mások számára fénnyé válni, Isten örömére. Hogy ne a közöny tegye értelmetlenné megőrzött életét, Istennek szánja áldozatul. Kívánom, hogy legyen a mi életünk is átadó, magáról megfeledkező élet, óvjon bennünket a karácsonyi szeretet, Isten irántunk érzett szeretete a szomorú (mert önző) és üres közönytől. Reményik Sándor szép versét ajánlva szeretettel kívánok áldott ünnepet. Keserűné Molnár Krisztina Rita 4

5 Elmélkedés Felvillanások a mennyrıl Olvasandó igeszakasz: 1Thesszalonika 4, Azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhıkön az Úr fogadására a levegıbe " (1Thessz.4,17) Megkérdeztem Pistit, a 10 éves fiamat: Miért akarsz te a mennybe menni? Valami olyasféle választ vártam, hogy mert az utcák aranyból vannak, nem kell iskolába menni, meg efféléket. Ehelyett ı ezt válaszolta: Mert látni akarom nagyapát. Már jó pár éve, hogy édesapám, Pisti nagypapája, az Úrhoz tért. Úgy gondolom, hogy az idı múlása sem feledteti Pistivel, mennyire szereti és hiányolja nagyapját. Ezért ilyen fontos neki, hogy a mennyben újra találkozzon vele. A menny az egyik legvigasztalóbb tény a Bibliában. Nem csak abban reménykedhetünk, hogy egy nap Jézus Krisztus jelenlétében leszünk, hanem, várhatjuk, hogy találkozunk azokkal a szeretteinkkel, akik már odaát vannak (1Thessz 4,14.17). Képzelj csak el egy gyászoló özvegyet, akinek megvan az a biztos tudata, hogy egyszer majd megint együtt lesz a férjével! Képzelj el gyászoló szülıket, akik tudják, hogy egyszer majd újra együtt lesznek betegségben elhunyt gyermekükkel! Micsoda csodálatos reménység! Az újra együttlét a mennyben betekintést ad arról, hogy milyen is lesz a mennyei otthonunk. Az a tény, hogy szeretteinket viszontlátjuk, felvillanásokat ad a mennyrıl, melyeket reménykedve ırizhetünk. A BÚCSÚZÁS FÖLDI TÖRVÉNY AZ ÚJRA TALÁLKOZÁS MENNYEI Imádkozzunk! az előttünk álló adventi időszakért, hogy annak lényegéről (Jézusról) ne feledkezzünk el; azért, hogy észrevegyük azokat az ismerősöket, rokonokat, akik a mi szeretetünkre vágynak, éheznek; azokért, akik egyedül ünneplik a karácsonyt; azokért, akik lelki harcok vagy nehéz anyagi körülmények között élnek! 5

6 Gondolatok PÁTYI HARANGSZÓ a református gyülekezet lapja Miért lett Isten emberré? Galata 4,4-5 Egy evangéliumi verseskötet ezt a címet viseli: Emberré lettél, hogy ember legyek. Megállított ez a cím. Hogyan, hát nem lennék ember? Nem túlzás ez? Nem vonja ez kétségbe emberi méltóságomat? De aztán magamba tekintek és szétnézek ebben a világban, amelyikben élek, és látom, mennyi feszültség, békétlenség, szeretetlenség, félelem, agresszív indulat, háborúság, gyilkosság van mindenfelé. Súlyos kérdések ezek, amelyekre Jézusban keresünk és találunk választ. Jézusban ismerjük meg azt, mit jelent embernek lenni a teremtés rendjében. Milyennek teremtette Isten az embert? Jónak. A maga képére és hasonlatosságára. A teremtés után a teremtő Isten és a teremtett ember szeretetközösségben volt egymással. Isten megosztotta gondolatát, tervét az emberrel. Az pedig engedelmeskedett a teremtő Urának. Ha el akarjuk képzelni, milyen lehetett a bűneset előtt Isten és az ember kapcsolata, akkor Jézusnak a mennyei Atyával való közösségére gondoljunk: Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. (Mt 3,17) Akik látták Jézus életét, nem egyszer feltették a kérdést: kicsoda ez, hogy mind a szelek, mind a tenger engednek neki? Kicsoda ez, hogy rosszért rosszal nem fizet? Kicsoda ez, aki amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, Aki igazságosan ítél. Neki is volt öröme és bánata, barátja és ellensége, Ő is látott szükséget, szenvedett és gyötrelmek között halt meg. De életének minősége, célja és értelme egészen más volt, mint a miénk. Életének alaphangja ez volt: Igen, Atyám, mert így volt kedves Teelőtted. Ha Jézusra nézünk, akkor ismerhetjük meg, hogy milyen volt az ember, amikor Istennek engedelmesen élt. Ebben a szeretetközösségben van a mi emberi méltóságunk. Jézus mellett ismerhetjük meg azt is, hogy milyenné lett az ember, amikor fellázadt Teremtője ellen. Egyfelől az ember előtt nagyszerű lehetőségek vannak, másfelől ezekkel a lehetőségekkel rútul visszaél. A 21. század kezdetén azt látjuk, hogy az ember a technika terén óriás, de az erkölcs terén törpe. Világméretű távlatokban ez a következőt jelenti: Halad a dologi világ és megtorpan az ember. Kényelmesebb az élet, de szomorúbb. Felfedezünk mindent az anyagról, s elveszti önbizalmát az emberi szellem. Szabályozzuk a természetet, s felfal a szabályozatlan természetünk. (Váci Mihály: Azóta) Jézus közelében derül ki az, hogy milyen nagy sodrásban élünk. Nem mindig azt tesszük, amit akarunk, hanem azt, amit gyűlölünk. Szép elméleteink vannak, de közben elidegenedünk Istentől és embertársainktól. És ha magunkon nem vennénk észre, mennyire távolra 6

7 jutottunk attól az emberképtől, amelyet Isten teremtett akkor nézzünk fel a kereszten szenvedő Jézusra. Rajta, a tiszta, Istennek tetsző Emberfián megrendülve láthatjuk, mivé csúfítja a bűn az embert és mennyi szenvedést okoz a bűntelennek is. Jézusban ismerhetjük meg az újrakezdés lehetőségét. Mindnyájunkban ott él a vágy, hogy emberhez méltóbb életet éljünk. Ady közismert karácsonyi versében írja: Ha ez a szép rege igaz hitté válna, / Ó, de nagy boldogság szállna a világra. / Ez a gyarló ember, ember lenne újra Adventi örömhírünk az, hogy a Jézus-esemény nem rege, nem vágyálom, hanem valóság. Ő azért jött, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy mi Isten gyermekeivé legyünk. Isten nem mond le rólunk. Még ha mi hitetlenkedünk is, Ő hű marad. Miért lett Isten emberré? Azért, hogy mi, emberek, emberhez méltó életet élhessünk. Hogy tudjunk Ember lenni mindig, minden körülményben. (Arany János) (Molnár Miklós cikke teljes terjedelmében a Reformátusok Lapja tavaly karácsonyi számában jelent meg.) A SZERETETRŐL Isten szeretetének ünnepére 1Korintus 13 modern változatban Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszlettervező. Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kilószámra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan megterített asztalt készítek elő, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakácsnő. Ha a szegénykonyhában segédkezzem, az öregek otthonában karácsonyi énekeket éneklek, és minden vagyonomat segélyként elajándékozom, de a családom felé nincs bennem szeretet, mindez semmit nem használ nekem. Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi kórusban énekelek, de Jézus Krisztus nincs a szívemben, akkor nem értettem meg, miről is szól a karácsony. A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje. A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát. A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is. A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán és odaillő asztalterítő van. A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból, hanem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni. A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni. A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. A videojátékok tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógépek elavulnak. De a szeretet ajándéka megmarad. 7

8 Gondolatok Kálvin-év alkalmából Kálvin időszerűsége A esztendő a reformátor Kálvin János születésének 500. évfordulója. Úgy vagyunk ma Kálvinnal is, mint a keresztyén Európa többi alapvető gondolkodójával: valódi és széles körű hatásuk ma már alig van (ki olvas ma Kálvint?), miközben gondolataiknak érvényességét, azaz igazságtartalmát véglegesen soha senki nem cáfolta meg. Nem azért kell emlékeznünk Kálvinra, mert kálvinisták vagyunk, hanem azért lettünk kálvinisták, mert az általa képviselt üzenetet igaznak ismertük meg. Mikor tehát Kálvin időszerűségéről gondolkodunk, akkor nem azt kérdezzük, hogy milyen hatása van Kálvinnak a mára, hanem elfogadjuk azt, hogy a Kálvin által megfogalmazott tanítások ma is érvényesek. Persze, azt sem mondhatjuk, hogy a kálvini életműnek nem volt meg az európai társadalomfejlődést markánsan befolyásoló hatása. Sőt, inkább azt kell mondanunk, hogy Kálvin munkássága, művei nem pusztán úgymond járulékos elemei voltak az európai múltnak, hanem éppen általuk vált a nyugati kultúra önmagává. Kálvin családi élete Kálvint sokan úgy képzelik el, mint egyedülálló remetét, pedig volt felesége és gyermekei is (bár rövid ideig), s ő maga is több gyermekes családból származott. Családjáról ritkán írt tanításaiban, inkább baráti levelezéseiben olvashatunk magánéletéről. Korának szokásaitól eltérően későn (32 évesen) házasodott meg. Felesége, Idelette élete végéig hűséges társa volt Kálvinnak, még az üldöztetések idején is. Több gyermekük is született, de őket Isten korán (pár naposan, illetve hónaposan) magához szólította. 9 évi házasság után Kálvin elvesztette szeretett feleségét is, ezt a derék, kiváló 8

9 asszonyt. E csapások elviselésében és az őt ért megpróbáltatások erős lélekkel való hordozásában is követendő példát mutatott nemcsak saját gyülekezetének, hanem minden mai egyháztagnak is. Kálvin annak ellenére, hogy gyermektelen maradt, s felesége halála után özvegyen élte le az életét, mégis sokat tanított a családról. A családról, amelyet a Szentírás tanítása szerint nemcsak életfenntartó gazdasági egységnek tekintett, hanem lelki közösségnek is. A családfő kötelességének tartotta, hogy az egész családjának lelki neveléséről gondoskodjon. Ehhez Isten Igéjének naponkénti tanulmányozása, s imádkozó életvitel szükséges. A család szerinte csak együtt mutathatja élheti meg, hogy mit jelent Isten szövetségébe tartozni. Kálvin nevelő munkája Annak érdekében, hogy a gyermekek minél előbb Isten útjára terelődjenek, illetve azon megmaradjanak, keresztyén iskolát alapított Genfben. A genfi akadémián tanultak az Európa különböző országaiból jött első protestáns teológusok is, akik visszatérve hazájukba nemcsak lelkészek lettek, hanem Kálvin példáját követve ők is keresztyén szellemiségű iskolákat hoztak létre (a reformáció korában így alapítottak Magyarországon is kb iskolát). Kálvin társadalmi szerepvállalása Kálvin szerint az emberben Isten munkálja ki a hitet, a hit által (nem cselekedetek által) való megigazulás viszont nem hagyhatja tétlenül az embert, sőt hálából aktív cselekvésre serkenti. Kálvin a gazdag ifjúról szóló példázat magyarázása által nyit teljesen új fejezetet a keresztyének szociáletikájában (közösségi gondolkodásában), szakítva a középkori szerzetesmorállal (világtól elvonuló, szegény életmóddal): a vagyontól megválni önmagában még nem erény, inkább dicsekvő hiúság. Szerinte Jézus sokkal inkább a szegények megsegítését ajánlja itt, mert önmagunkat és másokat megfosztani a pénz használatától nem lehet erkölcsi cél. A hit következménye tehát a szegényekhez és a rászorulókhoz való segítő odafordulás. Kálvin szerint Krisztus egyházának nemcsak az emberek lelki, hanem testi gondjait is hordoznia kell. A szegények gondozásáról azt tartotta, hogy abban Isten egyik fő parancsát teljesítjük, mert Isten nem engedi, hogy elnézzük akár egyetlen gyermekének a nélkülözését is. Kálvin a Biblia alapján 4 tisztséget állíttatott fel Genfben: Lelkipásztor, presbiter, tanító és diakónus (ez utóbbiak végezték a szegények felkarolását és a betegek látogatását, szükség esetén azok ápolását, feladatul kapták, hogy Isten Igéjével vigasztalják és bátorítsák betegeiket). 9

10 Kálvin tanítása szerint minden gyülekezeti tagnak szolgálnia kell a gyülekezetben és a társadalomban is, mert Isten mindannyiunknak adott valamilyen talentumot (képességet, tehetséget valamiben). Így nem csak a papok végezhetik a munkájukat Isten dicsőségére, hanem mi is az élet bármely területén (oktatás, művészet, gazdasági élet stb.). Sőt az az elhívatásunk (1 Péter 2,9 alapján), hogy képviseljük Istent és az Ő rendjét ebben a világban. Jézus is küld minket a világba (János 17,15-18), hogy Őt szolgáljuk talentumainkkal! A kálvini örökség néhány sarokoszlopa Solus Christus (Egyedül Krisztusban) Sola Gratia (Egyedül kegyelemből) Sola Fide (Egyedül hit által) Sola Scriptura (Egyedül a Szentírás kijelentése szerint) Kálvin jelmondata: Szívemet égő hálaáldozatul neked felajánlom, Uram! Kálvinnak majdnem fél évezrede megfogalmazott tanításai tehát ma is érvényesek, hiszen Isten Igéjén, a Biblián alapulnak. Azért imádkozzunk és arra igyekezzünk, hogy Kálvin tanításai ma is érvényre jussanak református egyházunk gyülekezeteiben, iskoláiban és szeretetszolgálati intézményeiben is! /Az összeállítás a évi Képes Kálvin Kalendárium írásai alapján készült./ Adjunk hálát! Isten gondoskodásáért, hogy mindig kirendeli nekünk, amire akár lelki, akár anyagi értelemben szükségünk van; az elmúlt esztendőért, az áldásokért és a nehézségekért, megpróbáltatásokért is, amiket Istentől kaptunk! 10

11 Beszámolók PÁTYI HARANGSZÓ a református gyülekezet lapja Esperesi látogatás Pátyon szeptember 27-én meglátogatta pátyi gyülekezetünket egyházmegyénk nemrégiben megválasztott esperese, Sipos Bulcsu Kadosa. Az istentiszteleten igehirdetéssel szolgált, majd a gyülekezet lelkipásztorával és presbitereivel beszélgetett, melynek során gyülekezetünk iránt nagy érdeklődést nyilvánított, és mindennemű támogatásáról biztosított. Az alábbiakban a pátyi templomban elhangzott igehirdetés néhány gondolatsorát idézzük fel. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte: Hol vagy? 1 Mózes 3,9 Leggyakoribb kérdésünk az, hogy: Hogy vagy? Megvannak erre a szokásos válaszaink, de a legtöbb válaszból kimarad a lényeg: hogy mennyi közöm van Istenhez. Pedig az határoz meg mindent, hogy Istennel vagy Isten nélkül élünk. Inkább kerüljük ezt a témát, elő sem hozzuk. Valójában ettől függ minden: a boldogságunk vagy boldogtalanságunk, a reménységünk vagy reménytelenségünk, az egészségünk vagy betegségünk. Isten nem szégyell rákérdezni a lényegre: Hol vagy? Milyen állapotban vagy? Amikor egy szülő kérdezi a gyermekétől: Hol vagy?, az azt jelenti, hogy: nem vagy velem, pedig velem kellene legyél. Isten is hiányolja, ha nem vagyunk vele, Ő maga mellett akar tudni bennünket. Amíg Isten keresi az embert, az ember rejtőzködik, takargat, frappáns válaszokat és érveket keres. A bűn belül van, nem lehet csak úgy levetni, mint egy szennyes ruhát. A bűn lényege: Isten nélkül élni, gondolkodni, érezni, dönteni, szeretni, cselekedni. Az Isten nélküli élet fájdalmasan küzdelmes élet, mert a bűn szembefordul Istennel, emberekkel, mindennel. Az Isten nélküli élet látszatszerepekben élő élet, mert az igazi énemet nem merem feltárni. Ádám és Éva is önmagukat rejtették el Isten elől. Ez egy nyomorult, rejtőzködő élet. Bárhol vagy, Isten előtt mezítelen vagy, semmit nem rejthetsz el előle. Ő az Isten, a te Teremtőd, Alkotód. Te mikor neveztél utoljára nevén egy bűnt Isten előtt? Nevezzük nevén bűneinket! Akkor mersz odaállni Isten elé és eléhozni bűneidet, amikor rájössz, hogy az nem ítélet, hogy Isten mindent lát, hanem kegyelem. Isten válasza a bűnre: keres engem, utánam jön, nem mond le rólam, hanem szeretettel és irgalommal megbocsát. Isten a kígyót átkozta el az első bűnbeeséskor is, nem az embert. Az embernek bőrruhát készített, hogy ne kelljen szégyenkeznie. Jézus Krisztus rólunk is el tudja venni bűneink átkát, súlyát, szégyenét. Lásd meg Őt, s lásd meg benne a bűneidet megbocsátó Istent! Pásztor Edina 11

12 Gyülekezeti csendesnap Szeptember 20-án, vasárnap, a délelőtti istentisztelettel kezdődően, majd egy közös ebéddel folytatva, végül egy kora délutáni beszélgetésen lehettünk együtt Sípos Ete Álmos nyugalmazott lelkipásztorral, aki a Budapest-Nagyvárad téri református gyülekezet lelkipásztoraként ment nyugdíjba. Sok gyakorlati példán, kérdéseken és hozzászólásokon keresztül tanulmányozhattuk a Széles út vagy keskeny út? témát. Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják. (Máté 7,13-14) Olvasandó még: Róma 3,10-19 Közvetlenül Jézus szavait olvashatjuk a fent idézett igében, egy tanításában szól a szoros és keskeny kapuról. Mindenki előtt nyilvánvaló, hogy nem valamifajta földi kapuról beszél. Jézus az ÚT -ra, tudniillik az életútra gondol. Az életút a születéstől a halálig tart. Kiemeli, hogy ez nem ér véget a koporsónál. Ez nyugtalanító dolog Jézus szavai kijózanítóak: azt akarja, hogy ne csak ezzel az élettel foglalkozzunk! A halál küszöbén átlépve, az életünk útja kétfelé vezethet: 1. Az Élet felé, az Örök élethez ami elkezdődött a hitre jutottak számára itt a Földön, az folytatódhat odaát. Vagy: 2. A veszedelem felé. Itt örökké tart a szenvedés. Ezzel Jézus eloszlatja azt az áltatást, amit többször hallhatunk, hogy Na, szegény végre már nem szenved Lelkileg nem biztos! Ismerős a temetőkben, néhány fejfán olvasható felirat is: Itt nyugszik... Ez sem így van! Jézus azt akarja, hogy mindenki tudja, és gondolkozzon el azon, hogy hova visz az életútja. Egyáltalán nem mindegy, milyen minőségben (kinek szolgálva) éljük le a földi életünket, és hogy hol töltjük az örökkévalóságot! Itt a földön kell a helyes útra térnünk, azon járnunk. Figyeljünk Jézus szavaira: - Menjetek be a szoros kapun! - Térjetek rá a keskeny útra, a szoros kapun keresztül! Vagyis a széles útra, a széles kapun keresztül nem kell rátérni, mert eleve, mindannyian azon járunk, arra születtünk. Nincs, aki jót cselekedjen, mindenki elhajlott Istentől (Róma 3,10-19). Tehát, alapvetően, 12

13 mindannyian a széles úton vándorolunk a pusztulásba. Térj át innen, térj le a széles útról csak így lehet a keskeny útra jutni Jézushoz. Mit vagy kit jelent a szoros kapu? Hol található? Nem kell találgatni, Jézus világosan elmondja: Ő maga! János 14, 6: Én vagyok az út, az igazság, az élet Ő az ajtó, csak rajta keresztül mehet bárki is Istenhez (akár buddhista, vagy más vallásos ember). Miért szoros az életre vivő kapu? Itt a szent Istenhez nyílik kapu a bűnös ember számára. Isten előtt minden leplezetlen, nem lehet titkolózni. Ide nincs csoportos utazás. A szoros kapun csak egyenként mehetünk be. Személyesen, külön-külön kell Jézust választanunk. Nem kell félnünk Jézustól! Ő meghalt a bűneink miatt, nem ítél el, ha elfogadjuk az áldozatát a mi bűneinkért. Hozzá menve élet-vezetőt váltunk! Nem szabad, hogy saját magunk vezessük az életünket (legtöbbször ez a helyzet, de lehet másvalaki is), hanem kizárólag Jézus! Néhány félreértés a keskeny úttal kapcsolatban: 1. Tele van tiltó táblákkal és korlátokkal Honnan származnak a korlátok: Istentől vagy embertől? Az Istentől kapott korlátok védenek, oltalmaznak. Vigyázzunk viszont arra, hogy ne legyünk törvénygyárosok! Hajlamosak vagyunk ilyeneket kinyilatkoztatni, például: A hívő nem járhat kozmetikushoz, egyáltalán nem ihat alkoholt, nem nézhet tévét stb. Ne legyünk törvényeskedők, mert ezzel meghamisítjuk Isten tanítását, és a kegyelem helyett a törvénybe kapaszkodunk, az elérni vélt eredményeinkkel büszkélkedünk! 2. A hívőknek mindent szabad ez a keskeny utat kiszélesíti. Gondoljunk például a következőkre: hívő emberek kábítószereznek, házasság nélkül / mellett együtt élnek, elválnak házastársuktól, csalnak, kétes vállalkozásokba bocsátkoznak. A hívő fiatalok között, a fiatalok megnyerésében sokszor az a jelszó Csak érezd jól magad! Ne legyünk élvezet-keresztyének, ne az élvezet legyen a legfontosabb számunkra, hanem az Úr Jézus követése. Igazából, a keskeny úton a mérce az, hogy Krisztust mennyire szeretjük. Legyen egységes a gyülekezet szeretetben! Hadd lássák meg rajtunk az evangélium megélését! Molnár Anikó & Balázs 13

14 Őszi evangelizációs hét November között Cselényi László, a Magyar Belmisszió Biatorbágy (Iharos) vezetıje hirdette esténként az igét Márk 9,14-29 alapján. Bemutatta, hogyan tud Jézus egy családi krízist megoldani. EGY CSALÁDI KRÍZISBİL JÉZUS KÖZELÉBE KERÜLNI MEGOLDÁST JELENT! Mindnyájunk életében elıfordulnak krízisek. Jézus nem a krízisektıl, hanem a krízisekben óv meg. İ a bajban lévı embert Istenhez vezeti közelebb Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akiben néma lélek van; 18 és amikor ez megragadja, úgy leteperi ıt, hogy tajtékzik, fogát csikorgatja, és megmerevedik. Szóltam tanítványaidnak, hogy őzzék ki, de nem tudták." 19 Jézus így válaszolt nekik: "Ó, hitetlen nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok ıt elém!" Krízisben van a megszállott fiú, az aggódó apa, a tehetetlen tanítványok, a vitatkozó, ám segíteni nem tudó írástudók, a bámészkodó sokaság. Jézus az apával kezdi a lelkigondozást. 21 Jézus megkérdezte a fiú apjától: "Mennyi ideje, hogy ı így van?" Nem a fiúval foglalkozik! Jézus nem a felszínt kapargatja, hanem a dolgok mélyére, a gyökerekig lát. Az apa jól látja a fia baját, a tanítványok hibáját, de a magáét nem. A Biblia viszont arra tanít, hogy magadban keresd a hibát, ne másban! Jézus rajtad akar segíteni. İ nem a körülötted lévı világot, hanem téged változtat meg. Az igazi baj az apánál van. Jézus látja, hogy nem a fiún kell elıször segítenie, hanem az apán. Arra ösztönzi, hogy nézzen vissza a múltba, mikor fia még gyermek volt. 21b Mire ı ezt válaszolta: "Gyermekkora óta. 22 Sokszor vetette tőzbe is, meg vízbe is, hogy elpusztítsa, de ha valamit lehet tenned, szánj meg minket, és segíts rajtunk!" Megváltozik a ragozás: Segíts rajta (17.v.) rajtunk (22.v.) rajtam (24.v.)! Már tudja az apa, hogy nemcsak a fia van bajban, hanem ı maga is, hiszen az ı felelıssége, hogy a fia ilyen lelki állapotba került. Mi is elıször úgy érezzük, hogy a probléma nem velünk van, nem mi vagyunk krízisben, de ez tévedés. Jézus mindig rajtad akar és tud segíteni. 23 Jézus ezt mondta neki: "Ha lehet valamit tennem? - Minden lehetséges annak, aki hisz." Az apa hitetlen szíve a legnagyobb baj! Ha ı rendbe jön, a család is rendben lesz. Az apa szenved a fiú gyötörtetése miatt. A fiú is szenved, már gyermekkora 14

15 óta. A láthatatlan világgal került kapcsolatba, ahol nem csak Istennek, hanem a Sátánnak és démonainak is van hatalma. Sokszor tévelyeg az ember, és hol kíváncsiságból, hol tréfából, vagy meggondolatlanságból, babonából kísérletezik természetgyógyászattal, horoszkóppal, jóslással, jógával, agykontrollal és egyéb keleti tudományokkal, ami Istentıl való elfordulást jelent. Ne nyissuk ki életünket a démonvilág elıtt, mert ennek szomorú és veszélyes következményei lehetnek! Sok a megkötözött, kényszeres gondolatoktól és cselekedetektıl szenvedı ember. 24 Erre azonnal felkiáltott a gyermek apja, és így szólt: "Hiszek, segíts a hitetlenségemen!" Jézus tükröt tart az apa elé, melyben saját bőnét látja meg. Nincs elég hite! Az apa nyilvánosan bőnt vall. Ezután Jézus kiőzi a fiúból a néma lelket. Jézusnak van hatalma a bőnök bocsánatára, csak valljuk meg elıtte azokat! A tanítványok is krízisben vannak. Nem értik, nekik miért nem sikerült a fiút megszabadítani a néma lélektıl. Teljesen össze vannak zavarodva, hiszen nem sokkal korábban már sikerrel végeztek ilyen feladatokat, Jézus nevében tanítványai megkérdezték tıle maguk között: "Mi miért nem tudtuk kiőzni?" 29 İ pedig ezt mondta nekik: "Ez a fajta semmivel sem őzhetı ki, csak imádsággal." Jézus is rendszeresen imádkozik. Arra szólít minket is: Szüntelenül imádkozzatok! Milyen a mi imaéletünk? Mikor és kiért imádkozunk? Advent van. A várakozás ideje. Várjuk Jézust, a Szabadítót, úgy, mint a tanítványok! Nekünk is felelısségünk, hogy imádkozzunk szeretteinkért, szomszédainkért stb. Naponta többször is imádkozhatunk, az İ nevének segítségül hívásával. Jézus az egyedüli, aki igazán tud segíteni rajtunk, életünk minden válságos pillanatában. Szabó István 15

16 Bemutatkozások A Tóth házaspár 15 éves szolgálatáról Légy erős, légy bátor és cselekedj! Ne félj, és ne rettegj, mert az Úr Isten, az én Istenem veled van, nem hagy cserben és nem hagy el, amíg be nem fejezed az Úr háza szolgálatához szükséges valamennyi munkát. 1 Krónika 28,20 Ezekkel a szavakkal adta át a királyságot Dávid fiának, Salamonnak, s ezzel az Igével adta át Tóth Lászlóné Marika néni és férje, Laci bácsi harangozói szolgálatát utódjuknak, Papp Zitának. Hivatalosan harangozói tisztséget töltöttek be, gyakorlatilag ők voltak a gyülekezet mindenesei. Ezt nem ők mondták magukról, annál sokkal szerényebbek (ezt a cikket sem akarták megírni, ezért vállalkoztam én rá), ők egyszerűen csak ott voltak mindig a háttérben, s nemcsak a lelkészházaspár, de a gyülekezet tagjai is mindig számíthattak rájuk. Ha úgy volt rájuk szükség, akkor több helyszínen is helytálltak: a templomnál, a Rákóczi úti és a Kossuth Lajos utcai gyülekezeti házban, illetve a templomfelújítás és az új gyülekezeti ház építése során is. Mint azt már előző számunkban is írtuk, amikor elkezdték munkájukat, a régi gyülekezeti termeket (ahol a gyermek-istentiszteletek zajlottak) még fával kellett fűteni. S akkoriban keményebb telek is voltak, így nemcsak a favágás és begyújtás, de a hólapátolás is nem kis munkát igényelt Laci bácsitól, aki csak harangológusnak mondta magát, ha valaki őt hitte a gyülekezet gondnokának (ugyanis a harangozás volt az egyik kedvenc része az elvégzendő munkából). Pedig ő nemcsak harangozott, hanem füvet nyírt, besegített Marika néninek a takarításban, s mindeközben, ha turisták akarták megnézni a templomot, szívélyesen körbekalauzolta őket és büszkén mesélte el nekik a templom építésének a történetét. Marika néniről még alig szóltam, pedig ő is meghatározó jelenség volt a gyülekezetünkben. Ha őt kellene jellemeznem, úgy rajzolnám le, hogy az egyik kezében egy portörlő kendő vagy porcica, a másik kezében pedig egy Biblia vagy akármilyen lelki olvasmány. Marika néni ugyanis nemcsak fizikai szolgálója volt a pátyi híveknek, hanem lelki is. Többen köszönhetik neki megtérésüket vagy lelki növekedésüket, de ha kellett finom ebéddel szolgált annak, aki rászorult a környezetében; vagy pohár vízzel az istentisztelet alatt rosszul levőknek, meleg kendővel a lengébben öltözőknek; aztán hűségesen látogatta a beteg testvéreket, biztatta őket és imádkozott velük. S miért hagyták mégis abba ezt a szolgálatot? Laci bácsi már többször be akarta fejezni ezt a nem könnyű és a gyülekezet szerény 16

17 anyagi körülményei miatt nem is annyira megfizetett munkát, de Marika néni mindezidáig marasztalta őt, mert úgy érezte, hogy nekik helyük van még a gyülekezetben. Elköltözésüket régóta latolgatták, hogy a családjuk közelébe kerülhessenek. Isten azonban úgy intézte, hogy amíg itt akarta őket tartani, addig nem sikerült eladniuk a házukat. Idén azonban komoly érdeklődő akadt a házukra, s Isten csodálatos gondoskodását tapasztalhatták meg abban is, hogy ők is találtak megfelelő áron Budán, a lányuk közelében egy kisebb lakást. S Marika néni a fenti bibliai Igét olvasva nyugodott meg abban, hogy Isten szándéka szerint adhatja át szolgálatát most már másnak. Elköszönésükkor megköszönték a pátyi hívek türelmét, hogy elviselték öregségükből adódó hibáikat, és bocsánatot kértek azoktól, akiket szándékuk ellenére megbántottak. Több gyülekezeti tag könnyezve búcsúzott el tőlük. Ezúton kívánunk Marika néninek és Laci bácsinak is sok egészséget, sok szép nyugdíjas évet még, s legyenek áldássá abban a gyülekezetben is, ahová most járnak. P. E. 17

18 Papp Zita bemutatkozása Nyár elején a Tóth házaspár jelezte, hogy egyre nagyobb terhet jelent számukra a harangozói munkakör ellátása, nyár végén eladják házukat, és Pátyról Budapestre költöznek. Ezért presbitériumunk meghirdette a harangozói állást, amelyet augusztus 1-tıl Papp Zita tölt be. Megkértük, hogy mutatkozzon be. Szeretettel köszöntöm a Pátyi Harangszó olvasóit! A nevem Papp Zita, én végzem jelenleg a pátyi református templom harangozói teendıit. Kétgyermekes református családban nıttem fel Erdélyben, egy határ menti faluban, Szárazberken. Apám tanító volt, majd nyugdíjas éveiben presbiterként tevékenykedett a helyi gyülekezetben. Anyám a háztartást vezette, biztosítva ezzel számunkra a gondtalan gyermekéveket ban települtem át férjemmel Magyarországra. Kezdetben Budapesten éltünk és dolgoztunk, én adminisztrátorként, a férjem pedig mőszerészként helyezkedett el. Pátyra már kétgyermekes családként költöztünk tizenöt évvel ezelıtt. Itt született meg harmadik gyermekünk, Nóri, ıt már a pátyi református templomban kereszteltük. Gyermekeink itt jártak óvodába, általános iskolába, hittanórára. Közülük Ádám a legidısebb, ı jelenleg másodéves hallgatója a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológia Karának mérnök-informatikus szakon. Edina lányom szintén ezen az egyetemen elsıéves, molekuláris bionika szakon. İ a gyermek-istentiszteleteken végez szolgálatot gyülekezetünkben. Nóri lányom hetedikes, a Budenz József Általános Iskola és Gimnáziumba jár Budapesten, és most jár konfirmáció elıkészítıre a pátyi gyülekezetbe. Ezt megelızıen Budakeszin dolgoztam, majd munkahelyem megszőnésével munkanélküli lettem. Elhatároztam, hogy tanulok, ezzel is növelve esélyeimet az álláskeresésben. TB-ügyintézıi és bérszámfejtıi végzettséget szereztem, de a jelenlegi helyzetben így sem sikerült elhelyezkednem. Edinától tudtam meg, hogy Marika néniék elköltöznek, és a harangozói munkára jelentkezıket keresnek. Úgy gondoltam, megpróbálom, bár még nem tudtam pontosan, milyen feladatokkal jár ez a munka. Kezdettıl fogva sok segítséget és biztatást kaptam lelkészeinktıl, Vizi Istvántól, Vizi Istvánné Anikótól, és a gyülekezet tagjaitól. Szeretettel fogadtak, így elég hamar otthonosan éreztem itt magam. Szeretnék köszönetet mondani a gyülekezetnek, amiért befogadtak, segítettek, munkámat elismeréssel fogadták. És nem utolsó sorban köszönöm Marika néninek, és Laci bácsinak, hogy olyan kedvesen fogadtak és útba igazítottak. Hálát adok Istennek, aki erıt adott, hogy hasznos tagja lehessek a gyülekezetnek. 18

19 A Baár-Madas Református Gimnázium bemutatkozása Gyülekezetünkben már több alkalommal bemutatkozhattak a Baár-Madas Református Gimnázium diákjai. Idén október 4-én a végzős 12. c osztály jött el, amelyben öten pátyiak, s az ötből négyen gyülekezetünk tagjai. Először a fiatalok zenés szolgálatát hallgathattuk meg, majd osztályfőnökük Wrábelné Hadházy Judit mutatta be az osztályt és az iskolát. A kedves tanárnő szeretettel emlékezik vissza látogatásukról. Régi Református hagyományt elevenített fel néhány éve a Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon. E szerint iskolánk gimnáziumi osztályai minden ősszel különböző gyülekezetekbe mennek szuplikálni, mely eredetileg adománygyűjtést jelentett, de mai érelemben népszerűsíteni az intézményünkben folyó oktató-nevelő munkát. Idén a 12.c osztály tanulói, Molnár Sára és Molnár Zsuzsa javaslatára látogattunk el a pátyi református gyülekezetbe. A tiszteletes úr nagy szeretettel köszöntött minket, megemlítve, hogy a pátyi gyülekezetből az idei tanévben 34 tanuló jár a Baár-Madasba! Mi is örömmel fedeztük fel a konfirmandusok között több iskolatársunkat, a felnőtt gyülekezeti tagok között pedig jelenlegi, illetve volt tanár kollégákat. Galambos Ádám (leendő karvezető) vezetésével az ünnepi műsorban egy ifjúsági ének A mélyből hozzád száll szavam, a 134. Zsoltár háromszólamú feldolgozása és Mátyás Dénes szavalata Kezeinket összetéve hangzott el. Molnár Sára és Zsuzska, mint minden ünnepi rendezvényünkön, most is szép fuvola játékukkal (Quantz-szonáta) emelték az ünnepség fényét. A rövid, de színvonalas műsor után néhány mondatban ismertettem a Baár- Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon alapítását, valamint működését az 1990-es újrakezdéstől. Igyekeztem bemutatni az iskolában folyó színvonalas oktatás minden eredményét (OKTV, érettségi, különböző tanulmányi-, művészeti-, sportversenyek). Hangsúlyozom, hogy bár elsősorban református vallású, jól tanuló diákokat várunk, nyitottak vagyunk más felekezetek tanulói felé is, akik elfogadják az iskola értékrendjét, azonosulni tudnak elvárásainkkal (a 12. c osztály tanulóinak egyharmada katolikus, illetve baptista). Kiemeltem, hogy bár anyagi lehetőségeink nagyon korlátozottak (és egyre szűkösebbek lesznek), különböző módon támogatjuk a szociálisan rászoruló, jó tanuló és jó magaviseletű diákokat. Iskolánkban a következő tanévtől egy hat évfolyamos (fele matematika-, fele nyelvi- kommunikációs csoport) és két négy évfolyamos osztályt indítunk (az egyik általános tantervű, a másik osztály fele biológiát, fele németet tanul emelt óraszámban). Újdonság az is, hogy az általános iskola nyolc évfolyamosra bővül. Iskolánk nagy előnye, hogy saját internátusunk, saját konyhánk és állandó orvosi és védőnői felügyeletünk is van. Sok fiatal, tehetséges kolléga dolgozik igen lelkiismeretesen, magas szakmai igényességgel iskolánkban, várva a többi jó képességű pátyi gyerek jelentkezését! Reméljük, jó benyomást keltettünk mindenkiben, s öregbítettük a Baár-Madas hírnevét! Wrábelné Hadházy Judit - A 12. c osztályfınöke 19

20 Egyházunk anyagi helyzete Megköszönjük mindazoknak a támogatását, akik ebben az évben is hozzájárultak egyházunk anyagi fenntartásához. Többen meglepődtek, amikor megtudták, hogy az egyház csupán az egyháztagok támogatásából tartja fenn magát. Úgy gondolták, hogy rendszeresen kapunk valamilyen támogatást akár az egyházi vezetéstől, akár a helyi önkormányzattól. De ez nem így van. A Pátyi Református Egyházközség éppúgy, mint a többi református gyülekezet abból a támogatásból él, amit egyháztagjaink fenntartói járulékként, perselyadományként vagy egyéb adományként adnak. Éppen ezért fontos, hogy jól gazdálkodjunk. A Magyarországi Református Egyház július 1. óta érvényben levő gazdálkodási törvénye szerint az évi egyházfenntartói járulék mértékét a presbitérium határozza meg, de ez nem lehet kevesebb a keresettel rendelkezők esetében az éves jövedelmük illetve nyugdíjuk 1%-ánál, mely a Bibliában leírt tizednek csupán a tizede. Gyülekezetünk presbitériuma úgy határozott, hogy nem emeli a járulék mértékét a törvényben magszabott alsó határnál magasabbra. Ennek befizetését senki nem ellenőrzi, ellenőrizheti, ez nem is lehet célunk. Ugyanakkor a gyülekezet tagjává az válik, aki a közös teherviselésben is részt vesz. Az alábbi táblázat segítséget nyújt az egyházfenntartói járulék kiszámításához: Nettó jövedelem (Ft) Befizetendő összeg (Ft) Havonta évente évente (Ezt a táblázatot katolikus testvéreink hasonló felhívása nyomán állítottuk össze.) A járulékot személyesen a lelkészi hivatalban lehet befizetni, vagy csekken a Takarékszövetkezetben a számlaszámra (csekket a templomban vagy a lelkészi hivatalban is lehet kérni). 20

21 Anyakönyvi hírek Keresztelők: Bálint Marcell Bata Nimród Honner Alíz Kuthy Ármin Lúciusz Esküvő: Dr. Badacsonyi Zoltán és Solt Éva Házassági jubileumok: 50 éve házasok: Besnyi József és Simon Piroska Mészáros Sándor és Nyitrai Magdolna Tilli Mihály és Finta Jolán Temetések: Rajka Ágnes 79 éves Gál Jánosné (Czigány Irén) 83 éves Csordás János 69 éves Juhász Pálné(Hegedűs Ilona) 94 éves Kárász Jánosné (Vecsei Mária)89 éves 25 éve házasok: Fekete János és Paczári Éva Gedő József és Gombás Etelka Kóródi István és Babinszky Erzsébet Kovács Imre és Simon Edina Mándi Ferenc és Szűcs Irén Pátkai Béla és Bodnár Erzsébet Suta János és Zsoldos Erzsébet Lovászné Czigány Magdolna 46 éves Végh Jánosné (Urbán Mária) 89 éves Dorogi László 83 éves Vecsei János 62 éves Nagy Ferenc 65 éves Jelenleg érvényes sírhelydíjaink: Sírhely megváltása 25 évre egyes sírhely, egyházfenntartói járulékot fizetı reformátusoknak egyes sírhely, egyházfenntartói járulékot nem fizetı reformátusoknak egyes sírhely, nem reformátusoknak kettes sírhely: az egyes sírhely díjának kétszerese kriptasírhely megváltása 60 évre Kettes sírbolt, reformátusoknak Kettes sírbolt, nem reformátusoknak Négyes sírbolt: a kettes sírbolt díjának kétszerese Hatos sírbolt: a kettes sírbolt díjának háromszorosa urnasírhely megváltása 10 évre Urnasírhely, egyházfenntartói járulékot fizetı reformátusoknak Urnasírhely, egyházfenntartói járulékot nem fizetı reformátusoknak Urnasírhely, nem reformátusoknak

22 Könyvajánló PÁTYI HARANGSZÓ a református gyülekezet lapja Gyermekeknek-fiataloknak Gudrun Wagner: István, tarts ki! István egy ifjúsági táborban átadta az életét az Úr Jézusnak. Észrevesznek-e ebből valamit az osztálytársai? Az új fiú mellé áll-e, akit mindenki kigúnyol? Megállja-e a helyét Rolanddal, az osztály bohócával szemben? István megtapasztalja, hogy a saját ereje nem elég mindehhez, de rábízhatja magát az Úr Jézusra, aki még az ellenséget is baráttá teheti. Mi mindent él még át István, mindezt elmondja ez a könyv. Felnőtteknek Gary Chapman: Maradjunk együtt! Házassági krízisek megoldása A mézeshetek után a házasságban szinte menetrendszerűen jelentkeznek olyan, eleinte jelentéktelennek tűnő nézeteltérések és problémák, amelyek megfelelő odafigyelés nélkül idővel válaszfalakká nőhetnek a házastársak között. Mit tehetnek a se veled, se nélküled csapdájában vergődő házastársak, akik nem akarnak elválni, de már nem látnak lehetőséget az elrontott kapcsolat helyreállítására? A szerző nem kínál azonnal ható csodareceptet, de javaslatai, melyek a terápiában szerzett széleskörű tapasztalatain alapulnak, számtalan házaspár életében bizonyultak működő és hatékony megoldásnak. Dr. Henry Cloud & Dr. John Townsend: Határaink Mire mondjunk igent és mire nemet? A pszichológus szerzőpáros könyve amely a határvonalak-sorozat második köteteként jelenik meg magyarul az érett és egészséges én-határok kialakulásáról szól. Arról, hogy kik vagyunk, illetve kik nem vagyunk, és hogyan vállalhatunk felelősséget önmagunkért, hogy ne csak sodródjunk és reagáljunk a minket érő hatásokra, hanem aktívan és kezdeményezően alakítsuk az életünket. Életünk számos zavara és konfliktusa a határok hiányával összefüggő problémákban gyökerezik. Egyértelmű hatások híján az a veszély fenyeget, hogy elveszítjük szabadságunkat, hagyjuk, hogy mások irányítsanak minket, nem értékrendünk, hanem félelmeink, bűntudatunk vagy hiányérzetünk alapján hozunk döntéseket, vagy feladjuk személyiségünket azért, hogy megtartsunk egy kapcsolatot. Ha tudjuk, hol húzódnak a határaink, világossá válik, hogy mi az, amiért felelősséggel tartozunk, és mi az, amiért nem, így hatékonyabban használhatjuk erőforrásainkat, és képesek leszünk arra, hogy jól működő és egészséges kapcsolatokat hozzunk létre. írják a szerzők, akik a személyiséglélektan eredményeit alkalmazva és a Biblia évezredes bölcsességéből merítve bíztatják olvasóikat saját határaik kijelölésére. 22

23 Ünnepi alkalmak, tervezett események Karácsonyi szolgálat december 13-án délután a gyülekezet ifjúsága egy kis karácsonyi műsorral kedveskedik a pátyi öregotthonokban. Délután 3 órára megyünk a Naplemente öregotthonba, 4 órára a Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Házába. Ünnepi istentisztelet rend (karácsonytól újévig) December 20. vasárnap: 10 óra vasárnapi istentisztelet 16 óra gyermekek karácsonya December 24. csütörtök: December 25. péntek: December 26. szombat: December 27. vasárnap: December 31. csütörtök: Január 1. péntek: Január 3. vasárnap: 16 óra karácsonyi áhítat 10 óra úrvacsorával egybekötött istentisztelet 10 óra úrvacsorával egybekötött istentisztelet 10 óra vasárnapi istentisztelet 18 óra óévi istentisztelet 10 óra újévi istentisztelet 10 óra családi istentisztelet Ökumenikus imahét 2010-ben január között kerül megrendezésre az ökumenikus imahét. Az alkalmak ebben az évben a katolikus gyülekezeti házban (Árpád utcában) lesznek, amire minden gyülekezeti tagot és érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk! 23

24 Rendszeres gyülekezeti alkalmak, programok Vasárnap de. 10 óra Istentisztelet * + gyermek istentisztelet 3 korcsoportban Minden hónap 1. vasárnapja, Családi istentisztelet de. 10 óra + utána szeretetvendégség Vasárnap de tól Imaalkalom istentisztelet előtt a gyülekezeti házban Kedd de. 9 óra Délelőtti bibliaóra a gyülekezeti házban Minden hónap családi Presbiteri bibliaóra a gyülekezeti házban istentiszt. követő keddjén este 7 óra Négyhetente szerdánként de. 10 Mamaköri bibliaóra* óra Csütörtök este 6 óra Bibliaóra felnőtteknek Péntek este 6 óra Ifjúsági bibliaóra Minden hónap 2. szombatja, Családos bibliaóra* du. 4 óra * A megjelölt alkalom alatt gyerekmegőrzést biztosítunk. Hivatali idő A lelkészi hivatalban kedden ill. szerdán van hivatalos idő. Természetesen, aki ezekben az időpontokban nem tud jönni, máskor is jöhet, de érdemes előzőleg telefonon egyeztetni, mert más elfoglaltságaink is vannak (hittanórák, látogatás stb.). Cím: Kossuth Lajos utca 95. Telefon: (23) A gyülekezet honlapjának címe: PÁTYI HARANGSZÓ A Pátyi Református Gyülekezet lapja Felelős kiadó: Vizi István lelkipásztor A szerkesztőbizottság tagjai: Bálint Balázs, Kerék Zsuzsa, Molnár Balázs, Pásztor Edina, Szabó István, Vizi Istvánné 24

A PÁTYI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA

A PÁTYI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA A PÁTYI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA Karácsonyi szám 2012. december Kegyelemben gazdag adventet, áldott karácsonyi ünnepeket, és békés, boldog újesztendőt kívánunk minden kedves olvasónknak! Megmenthető-e

Részletesebben

A PÁTYI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA. Várjuk a karácsonyt

A PÁTYI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA. Várjuk a karácsonyt A PÁTYI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA XV. évfolyam 1. szám 2014. december Kegyelemben gazdag adventet, áldott karácsonyi ünnepeket, és békés, boldog újesztendőt kívánunk minden kedves olvasónknak! Várjuk

Részletesebben

Reformátusok vagyunk

Reformátusok vagyunk PÁTYI HARANGSZÓ A PÁTYI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA XII. évfolyam 2. szám 2011. október Reformátusok vagyunk A népszámlálás kapcsán felhívták a figyelmünket arra, hogy bátran valljuk meg: reformátusok

Részletesebben

A PÁTYI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA. Elvégeztetett!

A PÁTYI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA. Elvégeztetett! PÁTYI HARANGSZÓ A PÁTYI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA XIII. évfolyam 1. szám 2012. április Elvégeztetett! Jézus győzelmének felkiáltása volt ez, mielőtt a kereszten lehajtotta a fejét, és kilehelte lelkét

Részletesebben

VIII. évfolyam 4. szám

VIII. évfolyam 4. szám VIII. évfolyam 4. szám 2011. december KARÁCSONY www.pilis.reformatus.hu Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség ne fogadta be. János 1,4-5

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Nagy Karácsonyi Témák. Remény Öröm Békesség Szeretet. Simon András: Élet adatott nekünk

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Nagy Karácsonyi Témák. Remény Öröm Békesség Szeretet. Simon András: Élet adatott nekünk www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. december XVII. évfolyam 6. szám Advent eljövetel. A kereszténységben az advent-karácsonyi ünnepkör és a hozzá kapcsolódó gondolkodás

Részletesebben

Magvetés A Ramocsaházi Református Egyházközség lapja Magvetés. 2012. Karácsony

Magvetés A Ramocsaházi Református Egyházközség lapja Magvetés. 2012. Karácsony 2012. Karácsony Áldott Karácsonyt és Áldott Új Esztendőt kívánunk minden Testvérünknek! Várakozunk és Valaki vár ránk! Ebben a karácsony előtt időszakban, a megkezdett négyhetes adventben újra fontos tisztáznunk

Részletesebben

Karácsonyi Krisztus-képek

Karácsonyi Krisztus-képek Manna III. évf. 13. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Áldott karácsonyi ünnepeket és kegyelemteljes újesztendőt kívánunk minden kedves Olvasónknak! Te mit tennél? Ha lenne egyetlen fiad, S szeretnéd

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

Református Élet. Krisztussal eltöltött, áldott karácsonyt és kegyelemteljes újévet kívánunk minden Kedves Olvasónak!

Református Élet. Krisztussal eltöltött, áldott karácsonyt és kegyelemteljes újévet kívánunk minden Kedves Olvasónak! Református Élet A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenõ folyóirata Krisztussal eltöltött, áldott karácsonyt és kegyelemteljes újévet kívánunk minden Kedves Olvasónak! Református élet

Részletesebben

Óvárosi Hírmondó. Ünnepi beköszönő. Hirdetések

Óvárosi Hírmondó. Ünnepi beköszönő. Hirdetések Hirdetések Szeretettel hirdetjük a Testvéreknek, hogy gyülekezetünkben az Óévi hálaadó istentisztelet December 31-én 18. órakor, valamint az Újévi Segedelemkérő istentisztelet Január 1-jén 10 órakor lesz.

Részletesebben

KARÁCSONY. 2013. december KARÁCSONY

KARÁCSONY. 2013. december KARÁCSONY GYÜLEKEZETÜNK KISTÜKRE Vámosgálfalvi Református Egyházközség Lelkipásztor: Szabó István János Postacím: 547255 Gănești, nr. 270. jud. MS Telefon: 0265-425-126, 0740-69-65-18. E-mail: vamosgalfalva@yahoo.com

Részletesebben

Üdvözítő született ma nektek

Üdvözítő született ma nektek Ige: Lukács 2, 1-20 Kedves Testvéreim! ÜZENET Az Őri Református Egyházközség karácsonyi lapja - 2012. december Karácsonyii gondollatok Üdvözítő született ma nektek Nagy szeretettel köszöntöm gyülekezeti

Részletesebben

ÖRÖM MON DÓ A ZUG LÓI RE FOR MÁ TUS GYÜ LE KE ZET LAP JA

ÖRÖM MON DÓ A ZUG LÓI RE FOR MÁ TUS GYÜ LE KE ZET LAP JA ÖRÖM MON DÓ A ZUG LÓI RE FOR MÁ TUS GYÜ LE KE ZET LAP JA 2010. 2. szám Ébredjetek, mert Isten úgy szeret! Ha idős, hívő reformátusokkal beszélgetünk, gyakran előtör belőlük a vágy, hogy bárcsak adna Isten

Részletesebben

BÉKESSÉG. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9)

BÉKESSÉG. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. december XV. évfolyam 6. szám Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) Advent és a Karácsony gyönyörû fényei, az általunk is

Részletesebben

BÉKESSÉG. Húsvét felé. A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2010. február XVI. évfolyam 1. szám

BÉKESSÉG. Húsvét felé. A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2010. február XVI. évfolyam 1. szám A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2010. február XVI. évfolyam 1. szám Húsvét felé az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által (1. Tessz. 4,14) Catullus ókori költő írta:

Részletesebben

HARANGSZÓ. Az Élet kapujában

HARANGSZÓ. Az Élet kapujában AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG INGYENES LAPJA HARANGSZÓ XVII. évfolyam 4. szám 2010. advent karácsony Címként ezt is adhattuk volna: Adventtõl karácsonyon át. Közismert, hogy a latin eredetû advent

Részletesebben

Újságunk alapítója. Csikesz Sándor (1886-1940)

Újságunk alapítója. Csikesz Sándor (1886-1940) Újságunk alapítója Kedves Olvasó! Csikesz Sándor (1886-1940) Köszöntöm Önt a ceglédi reformátusság, a lelkipásztorok, és a három református gyülekezet nevében. Jubileumi kiadványunkban szeretnénk bemutatni

Részletesebben

A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja FÓNAGY MIKLÓS NY. ESPERES

A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja FÓNAGY MIKLÓS NY. ESPERES A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja III. évfolyam 6. szám Jön már a hegyeken az örömhírhozó, aki békességet hirdet! (Náh 2,1) Milyen kedves annak az érkezése, aki örömhírrel jön a hegyeken

Részletesebben

A ma embere már nem is igen ismeri e szót, s annak jelentéstartalmát.

A ma embere már nem is igen ismeri e szót, s annak jelentéstartalmát. örömhírlap 15. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2010. Újkenyér A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: Isten mindenható 1 2 Nincsenek véletle- 3 4 Istennel más 5 6 Boldog élet

Részletesebben

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Áldás, békesség! Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá... (1Pt 2,5/a) A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Reformáció Öltsetek

Részletesebben

Áldott, szép karácsonyt kívánunk olvasóinknak!

Áldott, szép karácsonyt kívánunk olvasóinknak! Újfolyam 35. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2006. december Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz ôbenne el ne vesszen, hanem örök élete

Részletesebben

"Kínozták, pedig alázatos volt, száját nem nyitotta meg, mint a bárány, melyet mészárszékre visznek." (És. 53,7)

Kínozták, pedig alázatos volt, száját nem nyitotta meg, mint a bárány, melyet mészárszékre visznek. (És. 53,7) 2007. március III. évf. 1. szám Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente NÖVEKEDÉS ÉS ERÕSÖDÉS A PUSZTÁBAN Olvasandó: Lukács 1. 80. Kedves Testvérek! Már a legkisebb hittanos gyermekek

Részletesebben

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag Újfolyam 27. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december Csillag mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. (Máté 2,10) Valaki egyszer a rádióban ujjhegyre

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben

2011. karácsonyi különkiadás

2011. karácsonyi különkiadás 2011. karácsonyi különkiadás Kiáltó Szó A TATABÁNYA BÁNHIDAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET IDŐSZAKOS LAPJA S z e r e t e t t T e s t v é r e i m! amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát (Galata 4,4)

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43:15.19)

Részletesebben

2 0 1 1. d e c e m b e r 2 5.

2 0 1 1. d e c e m b e r 2 5. 2 0 1 1. d e c e m b e r 2 5. B O L D O G K A R Á C S O N Y h o g y i s t e n i t e r m é s z e t r é s z e s e i v é l e g y e t e k E gy Athosz-hegyi szerzetes írja könyvében mindannyiunk igazságát:

Részletesebben

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2003. március. Gyümölcstermés

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2003. március. Gyümölcstermés 20 sz március.qxd 3/24/03 12:39 AM Page 1 Újfolyam 20. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2003. március Gyümölcstermés Jézus mondja: Én vagyok a szõlõtõ, ti a szõlõvesszõk; aki énbennem

Részletesebben

Magasztallak téged, Istenem, királyom, áldom nevedet mindörökké.

Magasztallak téged, Istenem, királyom, áldom nevedet mindörökké. örömhírlap 16. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2011. Újkenyér A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Magasztalás-hálaadás TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: Van örömed? 1 Keresztkérdések 3 Első helyen? 6 Kegyelemből

Részletesebben