Áldott, békés karácsonyt kívánunk az olvasónak!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Áldott, békés karácsonyt kívánunk az olvasónak!"

Átírás

1 PÁTYI HARANGSZÓ A PÁTYI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA X. évfolyam 3. szám december Áldott, békés karácsonyt kívánunk az olvasónak! Karácsony a legszebb ünnep Közeledik a karácsony. Mit jelent ez számunkra? Valami csodás, mennyei öröm kezdi melengetni a szívünket? Vagy a fejünkhöz kapunk, hogy még meg se terveztük igazán, kinek mit vegyünk karácsonyra? Ismét csak gondok, tennivalók, kapkodás Végre a tizedik próbálkozásra sikerül szép alakú, mégis olcsó fenyőfát találni. Az áruházak zsúfolásig telve, a pénztárnál nem győzzük kivárni a sort, mérgelődés, bosszankodás, türelmetlenség mindenütt. Tényleg a karácsony a legszebb ünnep? Sokak szívét mérhetetlen szomorúság tölti el az ünnepre készülve. Valaki a családból eltávozott az év során, és a gyász érzése beárnyékolja a karácsony fényét: kevesebben leszünk a karácsonyfa körül. És milyen sokan vannak, akik már évek óta egyedül karácsonyoznak! Tudunk-e még valaha örülni a karácsonynak?

2 A napok pörögnek, szaladnak, a gyerekek adventi naptárából fogynak a csokifigurák, az adventi koszorú negyedik gyertyája után már csak pár nap Csináljunk hát karácsonyi hangulatot, tegyük fel a kedvenc karácsonyi CD-t, miközben sütjük a mézeskalácsot, vagy próbálgatjuk az égősor izzóit, melyiket kell kicserélni Vajon szép lesz-e az idei ünnepünk? Csakugyan, mitől lesz szép? Attól, hogy cseng-bong, csillog-villog, sziporkázik minden? Vagy hogy végre fehér karácsonyunk van? Vagy inkább attól, hogy együtt van a család, legalább karácsony estéjén? Esetleg attól, hogy ilyenkor eljutunk a templomba? Mit tegyünk, hogy szebb legyen a karácsonyunk? A választ az első karácsonyban találjuk meg. Az Isten kimondhatatlan szeretetét lássuk meg, aki elküldte erre a világra egyszülött Fiát, hogy vele nekünk ajándékozzon mindent. Mindent, amire igazán szükségünk van. Az angyalok dicsőségről és békességről énekeltek: Dicsőség a magasságban Istennek, a földön békesség a jóakaratú embereknek. Ha az előkészületek nyugtalanító kapkodásai között tudjuk az Istent áldani, magasztalni szeretetéért, ha a szédítő lótás-futás közepette tudunk időt szakítani elcsendesedésre, akkor Isten békessége tölti be a szívünket, és ez fogja széppé tenni karácsonyunkat. A többi csak díszlet. Ha a háztetőnket nem tudjuk fényfüzérrel körbevonni, ha az idén tíz centivel kisebb lesz a karácsonyfánk, ne zavarjon bennünket. A betlehemi istállóban nem hiszem, hogy egy pislákoló mécses fényénél több lett volna. Az Isten Fiának még egy tisztességes szálláshely sem jutott, csak a jászol, ahonnan az istálló állatai ették a szénát. Egy egyszerű otthon, ahol szeretetben, békességben imádkoznak, sokkal jobban odavisz a karácsony lényegéhez, mint a csillagszórókkal, bejglivel fűszerezett, de békesség nélküli ünneplés. Imádkozzunk azért, hogy Jézus Krisztus szülessen meg a mi szívünkben is! Keressük ki a Bibliából a karácsony üzenetét (Lukács evangéliuma 1 2. fejezet, Máté evangéliuma 1 2. fejezet, János 3,16 ill. Róma 8,32)! Esténként énekeljünk a családdal karácsonyi énekeket, és beszéljünk az Isten szeretetéről! Kívánom, hogy így minden kedves Testvéremnek, aki az újságot kezébe veszi, nagyon szép karácsonya legyen, olyan ünnepe, ahol nem annyira a szem és fül, mint inkább a szív és lélek ünnepel, ahol az Isten minden értelmet felülhaladó békessége őrzi meg szívünket, gondolatainkat az értünk megszületett Megváltó Jézus Krisztus által! Boldog karácsonyt! Vizi István lelkipásztor 2

3 Kis családi áhítat a karácsonyfa körül Ének: Dicsıség mennyben az Istennek, Békesség földön az embernek, Dicsıség mennyben az Istennek! Békesség földön az embernek! Az angyali seregek Kit az igaz szeretet Vígan így énekelnek: A Jézushoz elvezet, Dicsıség, dicsıség Istennek! Békesség, békesség embernek! Felnıtt családtag imádsága: Mennyei Atyánk! Köszönjük, hogy együtt örvendezhetünk karácsony estéjén a legnagyobb ajándéknak, egyszülött Fiadnak. A szeretet ünnepén kitárjuk elıtted szívünket, és arra kérünk: jöjj közénk, hadd legyen békesség földön az embernek; a mi otthonunkban, községünkben, országunkban, az egész világon! Áldd meg karácsonyi ünneplésünket Szentlelked által! Ámen. Bibliai rész: Történt pedig azokban a napokban, hogy Augusztusz császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet... Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretbıl l Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségébıl l való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsıszülött szülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és ırködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta ıket az Úr dicsısége, sége, és é s nagy félelem vett erıt t rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: "Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítı született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok ltok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban." És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: " Dicsıség ség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat." Miután elmentek tılük t az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: "Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amirıl l üzent nekünk az Úr." Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvı kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amit errıl l a kisgyermekrıl l kaptak. Lk 2, Gyermek imádsága: Én édes Jézusom, megváltó szent Uram, Kis kezemet buzgó imára kulcsolom. Aki megszülettél messze Betlehemben, Végy szállást magadnak gyermeki szívemben! Mindnyájunk szívében végy szállást magadnak, Áldd meg mindazokat, kik velem vígadnak! Születésed napján, szent karácsony éjjel, Töltsd be a szívünket mennyei szent fénnyel! Ámen. Közös imádság: Mi Atyánk... Befejezés: "Mert úgy szerette Isten e világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz ıbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." János ev. 3. rész 16. vers Kívánjunk egymásnak áldott, békés, boldog karácsonyi ünnepeket! 3

4 Reményik Sándor: A karácsonyfa énekel Ha szűk szoba: hadd legyen szűk szoba. A szűk szobában is terem öröm, Gyúl apró gyertya ínség idején, Óh csak ne legyen sorsom bús közöny, Óh csak legyek a fény forrása én, Apró gyermekek bálványozott fája, Én az idegen, én a jövevény, Égő fenyőfa, égő áldozat, Akit az Isten ősi otthonából Emberek örömére elhozat. Csak rajzolódjék mélabús árnyékom Imbolyogjon a szűk szobák falán, Mindegy, hogy mi lesz velem azután. Kedves Testvérek! Ahogy az apró karácsonyi gyertya fénye bearanyozza a legínségesebb szobát, ahogy a karácsonyfa örömöt lop mindannyiunk szívébe, úgy akar a költő is mások számára fénnyé válni, Isten örömére. Hogy ne a közöny tegye értelmetlenné megőrzött életét, Istennek szánja áldozatul. Kívánom, hogy legyen a mi életünk is átadó, magáról megfeledkező élet, óvjon bennünket a karácsonyi szeretet, Isten irántunk érzett szeretete a szomorú (mert önző) és üres közönytől. Reményik Sándor szép versét ajánlva szeretettel kívánok áldott ünnepet. Keserűné Molnár Krisztina Rita 4

5 Elmélkedés Felvillanások a mennyrıl Olvasandó igeszakasz: 1Thesszalonika 4, Azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhıkön az Úr fogadására a levegıbe " (1Thessz.4,17) Megkérdeztem Pistit, a 10 éves fiamat: Miért akarsz te a mennybe menni? Valami olyasféle választ vártam, hogy mert az utcák aranyból vannak, nem kell iskolába menni, meg efféléket. Ehelyett ı ezt válaszolta: Mert látni akarom nagyapát. Már jó pár éve, hogy édesapám, Pisti nagypapája, az Úrhoz tért. Úgy gondolom, hogy az idı múlása sem feledteti Pistivel, mennyire szereti és hiányolja nagyapját. Ezért ilyen fontos neki, hogy a mennyben újra találkozzon vele. A menny az egyik legvigasztalóbb tény a Bibliában. Nem csak abban reménykedhetünk, hogy egy nap Jézus Krisztus jelenlétében leszünk, hanem, várhatjuk, hogy találkozunk azokkal a szeretteinkkel, akik már odaát vannak (1Thessz 4,14.17). Képzelj csak el egy gyászoló özvegyet, akinek megvan az a biztos tudata, hogy egyszer majd megint együtt lesz a férjével! Képzelj el gyászoló szülıket, akik tudják, hogy egyszer majd újra együtt lesznek betegségben elhunyt gyermekükkel! Micsoda csodálatos reménység! Az újra együttlét a mennyben betekintést ad arról, hogy milyen is lesz a mennyei otthonunk. Az a tény, hogy szeretteinket viszontlátjuk, felvillanásokat ad a mennyrıl, melyeket reménykedve ırizhetünk. A BÚCSÚZÁS FÖLDI TÖRVÉNY AZ ÚJRA TALÁLKOZÁS MENNYEI Imádkozzunk! az előttünk álló adventi időszakért, hogy annak lényegéről (Jézusról) ne feledkezzünk el; azért, hogy észrevegyük azokat az ismerősöket, rokonokat, akik a mi szeretetünkre vágynak, éheznek; azokért, akik egyedül ünneplik a karácsonyt; azokért, akik lelki harcok vagy nehéz anyagi körülmények között élnek! 5

6 Gondolatok PÁTYI HARANGSZÓ a református gyülekezet lapja Miért lett Isten emberré? Galata 4,4-5 Egy evangéliumi verseskötet ezt a címet viseli: Emberré lettél, hogy ember legyek. Megállított ez a cím. Hogyan, hát nem lennék ember? Nem túlzás ez? Nem vonja ez kétségbe emberi méltóságomat? De aztán magamba tekintek és szétnézek ebben a világban, amelyikben élek, és látom, mennyi feszültség, békétlenség, szeretetlenség, félelem, agresszív indulat, háborúság, gyilkosság van mindenfelé. Súlyos kérdések ezek, amelyekre Jézusban keresünk és találunk választ. Jézusban ismerjük meg azt, mit jelent embernek lenni a teremtés rendjében. Milyennek teremtette Isten az embert? Jónak. A maga képére és hasonlatosságára. A teremtés után a teremtő Isten és a teremtett ember szeretetközösségben volt egymással. Isten megosztotta gondolatát, tervét az emberrel. Az pedig engedelmeskedett a teremtő Urának. Ha el akarjuk képzelni, milyen lehetett a bűneset előtt Isten és az ember kapcsolata, akkor Jézusnak a mennyei Atyával való közösségére gondoljunk: Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. (Mt 3,17) Akik látták Jézus életét, nem egyszer feltették a kérdést: kicsoda ez, hogy mind a szelek, mind a tenger engednek neki? Kicsoda ez, hogy rosszért rosszal nem fizet? Kicsoda ez, aki amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, Aki igazságosan ítél. Neki is volt öröme és bánata, barátja és ellensége, Ő is látott szükséget, szenvedett és gyötrelmek között halt meg. De életének minősége, célja és értelme egészen más volt, mint a miénk. Életének alaphangja ez volt: Igen, Atyám, mert így volt kedves Teelőtted. Ha Jézusra nézünk, akkor ismerhetjük meg, hogy milyen volt az ember, amikor Istennek engedelmesen élt. Ebben a szeretetközösségben van a mi emberi méltóságunk. Jézus mellett ismerhetjük meg azt is, hogy milyenné lett az ember, amikor fellázadt Teremtője ellen. Egyfelől az ember előtt nagyszerű lehetőségek vannak, másfelől ezekkel a lehetőségekkel rútul visszaél. A 21. század kezdetén azt látjuk, hogy az ember a technika terén óriás, de az erkölcs terén törpe. Világméretű távlatokban ez a következőt jelenti: Halad a dologi világ és megtorpan az ember. Kényelmesebb az élet, de szomorúbb. Felfedezünk mindent az anyagról, s elveszti önbizalmát az emberi szellem. Szabályozzuk a természetet, s felfal a szabályozatlan természetünk. (Váci Mihály: Azóta) Jézus közelében derül ki az, hogy milyen nagy sodrásban élünk. Nem mindig azt tesszük, amit akarunk, hanem azt, amit gyűlölünk. Szép elméleteink vannak, de közben elidegenedünk Istentől és embertársainktól. És ha magunkon nem vennénk észre, mennyire távolra 6

7 jutottunk attól az emberképtől, amelyet Isten teremtett akkor nézzünk fel a kereszten szenvedő Jézusra. Rajta, a tiszta, Istennek tetsző Emberfián megrendülve láthatjuk, mivé csúfítja a bűn az embert és mennyi szenvedést okoz a bűntelennek is. Jézusban ismerhetjük meg az újrakezdés lehetőségét. Mindnyájunkban ott él a vágy, hogy emberhez méltóbb életet éljünk. Ady közismert karácsonyi versében írja: Ha ez a szép rege igaz hitté válna, / Ó, de nagy boldogság szállna a világra. / Ez a gyarló ember, ember lenne újra Adventi örömhírünk az, hogy a Jézus-esemény nem rege, nem vágyálom, hanem valóság. Ő azért jött, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy mi Isten gyermekeivé legyünk. Isten nem mond le rólunk. Még ha mi hitetlenkedünk is, Ő hű marad. Miért lett Isten emberré? Azért, hogy mi, emberek, emberhez méltó életet élhessünk. Hogy tudjunk Ember lenni mindig, minden körülményben. (Arany János) (Molnár Miklós cikke teljes terjedelmében a Reformátusok Lapja tavaly karácsonyi számában jelent meg.) A SZERETETRŐL Isten szeretetének ünnepére 1Korintus 13 modern változatban Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszlettervező. Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kilószámra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan megterített asztalt készítek elő, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakácsnő. Ha a szegénykonyhában segédkezzem, az öregek otthonában karácsonyi énekeket éneklek, és minden vagyonomat segélyként elajándékozom, de a családom felé nincs bennem szeretet, mindez semmit nem használ nekem. Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi kórusban énekelek, de Jézus Krisztus nincs a szívemben, akkor nem értettem meg, miről is szól a karácsony. A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje. A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát. A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is. A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán és odaillő asztalterítő van. A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból, hanem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni. A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni. A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. A videojátékok tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógépek elavulnak. De a szeretet ajándéka megmarad. 7

8 Gondolatok Kálvin-év alkalmából Kálvin időszerűsége A esztendő a reformátor Kálvin János születésének 500. évfordulója. Úgy vagyunk ma Kálvinnal is, mint a keresztyén Európa többi alapvető gondolkodójával: valódi és széles körű hatásuk ma már alig van (ki olvas ma Kálvint?), miközben gondolataiknak érvényességét, azaz igazságtartalmát véglegesen soha senki nem cáfolta meg. Nem azért kell emlékeznünk Kálvinra, mert kálvinisták vagyunk, hanem azért lettünk kálvinisták, mert az általa képviselt üzenetet igaznak ismertük meg. Mikor tehát Kálvin időszerűségéről gondolkodunk, akkor nem azt kérdezzük, hogy milyen hatása van Kálvinnak a mára, hanem elfogadjuk azt, hogy a Kálvin által megfogalmazott tanítások ma is érvényesek. Persze, azt sem mondhatjuk, hogy a kálvini életműnek nem volt meg az európai társadalomfejlődést markánsan befolyásoló hatása. Sőt, inkább azt kell mondanunk, hogy Kálvin munkássága, művei nem pusztán úgymond járulékos elemei voltak az európai múltnak, hanem éppen általuk vált a nyugati kultúra önmagává. Kálvin családi élete Kálvint sokan úgy képzelik el, mint egyedülálló remetét, pedig volt felesége és gyermekei is (bár rövid ideig), s ő maga is több gyermekes családból származott. Családjáról ritkán írt tanításaiban, inkább baráti levelezéseiben olvashatunk magánéletéről. Korának szokásaitól eltérően későn (32 évesen) házasodott meg. Felesége, Idelette élete végéig hűséges társa volt Kálvinnak, még az üldöztetések idején is. Több gyermekük is született, de őket Isten korán (pár naposan, illetve hónaposan) magához szólította. 9 évi házasság után Kálvin elvesztette szeretett feleségét is, ezt a derék, kiváló 8

9 asszonyt. E csapások elviselésében és az őt ért megpróbáltatások erős lélekkel való hordozásában is követendő példát mutatott nemcsak saját gyülekezetének, hanem minden mai egyháztagnak is. Kálvin annak ellenére, hogy gyermektelen maradt, s felesége halála után özvegyen élte le az életét, mégis sokat tanított a családról. A családról, amelyet a Szentírás tanítása szerint nemcsak életfenntartó gazdasági egységnek tekintett, hanem lelki közösségnek is. A családfő kötelességének tartotta, hogy az egész családjának lelki neveléséről gondoskodjon. Ehhez Isten Igéjének naponkénti tanulmányozása, s imádkozó életvitel szükséges. A család szerinte csak együtt mutathatja élheti meg, hogy mit jelent Isten szövetségébe tartozni. Kálvin nevelő munkája Annak érdekében, hogy a gyermekek minél előbb Isten útjára terelődjenek, illetve azon megmaradjanak, keresztyén iskolát alapított Genfben. A genfi akadémián tanultak az Európa különböző országaiból jött első protestáns teológusok is, akik visszatérve hazájukba nemcsak lelkészek lettek, hanem Kálvin példáját követve ők is keresztyén szellemiségű iskolákat hoztak létre (a reformáció korában így alapítottak Magyarországon is kb iskolát). Kálvin társadalmi szerepvállalása Kálvin szerint az emberben Isten munkálja ki a hitet, a hit által (nem cselekedetek által) való megigazulás viszont nem hagyhatja tétlenül az embert, sőt hálából aktív cselekvésre serkenti. Kálvin a gazdag ifjúról szóló példázat magyarázása által nyit teljesen új fejezetet a keresztyének szociáletikájában (közösségi gondolkodásában), szakítva a középkori szerzetesmorállal (világtól elvonuló, szegény életmóddal): a vagyontól megválni önmagában még nem erény, inkább dicsekvő hiúság. Szerinte Jézus sokkal inkább a szegények megsegítését ajánlja itt, mert önmagunkat és másokat megfosztani a pénz használatától nem lehet erkölcsi cél. A hit következménye tehát a szegényekhez és a rászorulókhoz való segítő odafordulás. Kálvin szerint Krisztus egyházának nemcsak az emberek lelki, hanem testi gondjait is hordoznia kell. A szegények gondozásáról azt tartotta, hogy abban Isten egyik fő parancsát teljesítjük, mert Isten nem engedi, hogy elnézzük akár egyetlen gyermekének a nélkülözését is. Kálvin a Biblia alapján 4 tisztséget állíttatott fel Genfben: Lelkipásztor, presbiter, tanító és diakónus (ez utóbbiak végezték a szegények felkarolását és a betegek látogatását, szükség esetén azok ápolását, feladatul kapták, hogy Isten Igéjével vigasztalják és bátorítsák betegeiket). 9

10 Kálvin tanítása szerint minden gyülekezeti tagnak szolgálnia kell a gyülekezetben és a társadalomban is, mert Isten mindannyiunknak adott valamilyen talentumot (képességet, tehetséget valamiben). Így nem csak a papok végezhetik a munkájukat Isten dicsőségére, hanem mi is az élet bármely területén (oktatás, művészet, gazdasági élet stb.). Sőt az az elhívatásunk (1 Péter 2,9 alapján), hogy képviseljük Istent és az Ő rendjét ebben a világban. Jézus is küld minket a világba (János 17,15-18), hogy Őt szolgáljuk talentumainkkal! A kálvini örökség néhány sarokoszlopa Solus Christus (Egyedül Krisztusban) Sola Gratia (Egyedül kegyelemből) Sola Fide (Egyedül hit által) Sola Scriptura (Egyedül a Szentírás kijelentése szerint) Kálvin jelmondata: Szívemet égő hálaáldozatul neked felajánlom, Uram! Kálvinnak majdnem fél évezrede megfogalmazott tanításai tehát ma is érvényesek, hiszen Isten Igéjén, a Biblián alapulnak. Azért imádkozzunk és arra igyekezzünk, hogy Kálvin tanításai ma is érvényre jussanak református egyházunk gyülekezeteiben, iskoláiban és szeretetszolgálati intézményeiben is! /Az összeállítás a évi Képes Kálvin Kalendárium írásai alapján készült./ Adjunk hálát! Isten gondoskodásáért, hogy mindig kirendeli nekünk, amire akár lelki, akár anyagi értelemben szükségünk van; az elmúlt esztendőért, az áldásokért és a nehézségekért, megpróbáltatásokért is, amiket Istentől kaptunk! 10

11 Beszámolók PÁTYI HARANGSZÓ a református gyülekezet lapja Esperesi látogatás Pátyon szeptember 27-én meglátogatta pátyi gyülekezetünket egyházmegyénk nemrégiben megválasztott esperese, Sipos Bulcsu Kadosa. Az istentiszteleten igehirdetéssel szolgált, majd a gyülekezet lelkipásztorával és presbitereivel beszélgetett, melynek során gyülekezetünk iránt nagy érdeklődést nyilvánított, és mindennemű támogatásáról biztosított. Az alábbiakban a pátyi templomban elhangzott igehirdetés néhány gondolatsorát idézzük fel. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte: Hol vagy? 1 Mózes 3,9 Leggyakoribb kérdésünk az, hogy: Hogy vagy? Megvannak erre a szokásos válaszaink, de a legtöbb válaszból kimarad a lényeg: hogy mennyi közöm van Istenhez. Pedig az határoz meg mindent, hogy Istennel vagy Isten nélkül élünk. Inkább kerüljük ezt a témát, elő sem hozzuk. Valójában ettől függ minden: a boldogságunk vagy boldogtalanságunk, a reménységünk vagy reménytelenségünk, az egészségünk vagy betegségünk. Isten nem szégyell rákérdezni a lényegre: Hol vagy? Milyen állapotban vagy? Amikor egy szülő kérdezi a gyermekétől: Hol vagy?, az azt jelenti, hogy: nem vagy velem, pedig velem kellene legyél. Isten is hiányolja, ha nem vagyunk vele, Ő maga mellett akar tudni bennünket. Amíg Isten keresi az embert, az ember rejtőzködik, takargat, frappáns válaszokat és érveket keres. A bűn belül van, nem lehet csak úgy levetni, mint egy szennyes ruhát. A bűn lényege: Isten nélkül élni, gondolkodni, érezni, dönteni, szeretni, cselekedni. Az Isten nélküli élet fájdalmasan küzdelmes élet, mert a bűn szembefordul Istennel, emberekkel, mindennel. Az Isten nélküli élet látszatszerepekben élő élet, mert az igazi énemet nem merem feltárni. Ádám és Éva is önmagukat rejtették el Isten elől. Ez egy nyomorult, rejtőzködő élet. Bárhol vagy, Isten előtt mezítelen vagy, semmit nem rejthetsz el előle. Ő az Isten, a te Teremtőd, Alkotód. Te mikor neveztél utoljára nevén egy bűnt Isten előtt? Nevezzük nevén bűneinket! Akkor mersz odaállni Isten elé és eléhozni bűneidet, amikor rájössz, hogy az nem ítélet, hogy Isten mindent lát, hanem kegyelem. Isten válasza a bűnre: keres engem, utánam jön, nem mond le rólam, hanem szeretettel és irgalommal megbocsát. Isten a kígyót átkozta el az első bűnbeeséskor is, nem az embert. Az embernek bőrruhát készített, hogy ne kelljen szégyenkeznie. Jézus Krisztus rólunk is el tudja venni bűneink átkát, súlyát, szégyenét. Lásd meg Őt, s lásd meg benne a bűneidet megbocsátó Istent! Pásztor Edina 11

12 Gyülekezeti csendesnap Szeptember 20-án, vasárnap, a délelőtti istentisztelettel kezdődően, majd egy közös ebéddel folytatva, végül egy kora délutáni beszélgetésen lehettünk együtt Sípos Ete Álmos nyugalmazott lelkipásztorral, aki a Budapest-Nagyvárad téri református gyülekezet lelkipásztoraként ment nyugdíjba. Sok gyakorlati példán, kérdéseken és hozzászólásokon keresztül tanulmányozhattuk a Széles út vagy keskeny út? témát. Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják. (Máté 7,13-14) Olvasandó még: Róma 3,10-19 Közvetlenül Jézus szavait olvashatjuk a fent idézett igében, egy tanításában szól a szoros és keskeny kapuról. Mindenki előtt nyilvánvaló, hogy nem valamifajta földi kapuról beszél. Jézus az ÚT -ra, tudniillik az életútra gondol. Az életút a születéstől a halálig tart. Kiemeli, hogy ez nem ér véget a koporsónál. Ez nyugtalanító dolog Jézus szavai kijózanítóak: azt akarja, hogy ne csak ezzel az élettel foglalkozzunk! A halál küszöbén átlépve, az életünk útja kétfelé vezethet: 1. Az Élet felé, az Örök élethez ami elkezdődött a hitre jutottak számára itt a Földön, az folytatódhat odaát. Vagy: 2. A veszedelem felé. Itt örökké tart a szenvedés. Ezzel Jézus eloszlatja azt az áltatást, amit többször hallhatunk, hogy Na, szegény végre már nem szenved Lelkileg nem biztos! Ismerős a temetőkben, néhány fejfán olvasható felirat is: Itt nyugszik... Ez sem így van! Jézus azt akarja, hogy mindenki tudja, és gondolkozzon el azon, hogy hova visz az életútja. Egyáltalán nem mindegy, milyen minőségben (kinek szolgálva) éljük le a földi életünket, és hogy hol töltjük az örökkévalóságot! Itt a földön kell a helyes útra térnünk, azon járnunk. Figyeljünk Jézus szavaira: - Menjetek be a szoros kapun! - Térjetek rá a keskeny útra, a szoros kapun keresztül! Vagyis a széles útra, a széles kapun keresztül nem kell rátérni, mert eleve, mindannyian azon járunk, arra születtünk. Nincs, aki jót cselekedjen, mindenki elhajlott Istentől (Róma 3,10-19). Tehát, alapvetően, 12

13 mindannyian a széles úton vándorolunk a pusztulásba. Térj át innen, térj le a széles útról csak így lehet a keskeny útra jutni Jézushoz. Mit vagy kit jelent a szoros kapu? Hol található? Nem kell találgatni, Jézus világosan elmondja: Ő maga! János 14, 6: Én vagyok az út, az igazság, az élet Ő az ajtó, csak rajta keresztül mehet bárki is Istenhez (akár buddhista, vagy más vallásos ember). Miért szoros az életre vivő kapu? Itt a szent Istenhez nyílik kapu a bűnös ember számára. Isten előtt minden leplezetlen, nem lehet titkolózni. Ide nincs csoportos utazás. A szoros kapun csak egyenként mehetünk be. Személyesen, külön-külön kell Jézust választanunk. Nem kell félnünk Jézustól! Ő meghalt a bűneink miatt, nem ítél el, ha elfogadjuk az áldozatát a mi bűneinkért. Hozzá menve élet-vezetőt váltunk! Nem szabad, hogy saját magunk vezessük az életünket (legtöbbször ez a helyzet, de lehet másvalaki is), hanem kizárólag Jézus! Néhány félreértés a keskeny úttal kapcsolatban: 1. Tele van tiltó táblákkal és korlátokkal Honnan származnak a korlátok: Istentől vagy embertől? Az Istentől kapott korlátok védenek, oltalmaznak. Vigyázzunk viszont arra, hogy ne legyünk törvénygyárosok! Hajlamosak vagyunk ilyeneket kinyilatkoztatni, például: A hívő nem járhat kozmetikushoz, egyáltalán nem ihat alkoholt, nem nézhet tévét stb. Ne legyünk törvényeskedők, mert ezzel meghamisítjuk Isten tanítását, és a kegyelem helyett a törvénybe kapaszkodunk, az elérni vélt eredményeinkkel büszkélkedünk! 2. A hívőknek mindent szabad ez a keskeny utat kiszélesíti. Gondoljunk például a következőkre: hívő emberek kábítószereznek, házasság nélkül / mellett együtt élnek, elválnak házastársuktól, csalnak, kétes vállalkozásokba bocsátkoznak. A hívő fiatalok között, a fiatalok megnyerésében sokszor az a jelszó Csak érezd jól magad! Ne legyünk élvezet-keresztyének, ne az élvezet legyen a legfontosabb számunkra, hanem az Úr Jézus követése. Igazából, a keskeny úton a mérce az, hogy Krisztust mennyire szeretjük. Legyen egységes a gyülekezet szeretetben! Hadd lássák meg rajtunk az evangélium megélését! Molnár Anikó & Balázs 13

14 Őszi evangelizációs hét November között Cselényi László, a Magyar Belmisszió Biatorbágy (Iharos) vezetıje hirdette esténként az igét Márk 9,14-29 alapján. Bemutatta, hogyan tud Jézus egy családi krízist megoldani. EGY CSALÁDI KRÍZISBİL JÉZUS KÖZELÉBE KERÜLNI MEGOLDÁST JELENT! Mindnyájunk életében elıfordulnak krízisek. Jézus nem a krízisektıl, hanem a krízisekben óv meg. İ a bajban lévı embert Istenhez vezeti közelebb Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akiben néma lélek van; 18 és amikor ez megragadja, úgy leteperi ıt, hogy tajtékzik, fogát csikorgatja, és megmerevedik. Szóltam tanítványaidnak, hogy őzzék ki, de nem tudták." 19 Jézus így válaszolt nekik: "Ó, hitetlen nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok ıt elém!" Krízisben van a megszállott fiú, az aggódó apa, a tehetetlen tanítványok, a vitatkozó, ám segíteni nem tudó írástudók, a bámészkodó sokaság. Jézus az apával kezdi a lelkigondozást. 21 Jézus megkérdezte a fiú apjától: "Mennyi ideje, hogy ı így van?" Nem a fiúval foglalkozik! Jézus nem a felszínt kapargatja, hanem a dolgok mélyére, a gyökerekig lát. Az apa jól látja a fia baját, a tanítványok hibáját, de a magáét nem. A Biblia viszont arra tanít, hogy magadban keresd a hibát, ne másban! Jézus rajtad akar segíteni. İ nem a körülötted lévı világot, hanem téged változtat meg. Az igazi baj az apánál van. Jézus látja, hogy nem a fiún kell elıször segítenie, hanem az apán. Arra ösztönzi, hogy nézzen vissza a múltba, mikor fia még gyermek volt. 21b Mire ı ezt válaszolta: "Gyermekkora óta. 22 Sokszor vetette tőzbe is, meg vízbe is, hogy elpusztítsa, de ha valamit lehet tenned, szánj meg minket, és segíts rajtunk!" Megváltozik a ragozás: Segíts rajta (17.v.) rajtunk (22.v.) rajtam (24.v.)! Már tudja az apa, hogy nemcsak a fia van bajban, hanem ı maga is, hiszen az ı felelıssége, hogy a fia ilyen lelki állapotba került. Mi is elıször úgy érezzük, hogy a probléma nem velünk van, nem mi vagyunk krízisben, de ez tévedés. Jézus mindig rajtad akar és tud segíteni. 23 Jézus ezt mondta neki: "Ha lehet valamit tennem? - Minden lehetséges annak, aki hisz." Az apa hitetlen szíve a legnagyobb baj! Ha ı rendbe jön, a család is rendben lesz. Az apa szenved a fiú gyötörtetése miatt. A fiú is szenved, már gyermekkora 14

15 óta. A láthatatlan világgal került kapcsolatba, ahol nem csak Istennek, hanem a Sátánnak és démonainak is van hatalma. Sokszor tévelyeg az ember, és hol kíváncsiságból, hol tréfából, vagy meggondolatlanságból, babonából kísérletezik természetgyógyászattal, horoszkóppal, jóslással, jógával, agykontrollal és egyéb keleti tudományokkal, ami Istentıl való elfordulást jelent. Ne nyissuk ki életünket a démonvilág elıtt, mert ennek szomorú és veszélyes következményei lehetnek! Sok a megkötözött, kényszeres gondolatoktól és cselekedetektıl szenvedı ember. 24 Erre azonnal felkiáltott a gyermek apja, és így szólt: "Hiszek, segíts a hitetlenségemen!" Jézus tükröt tart az apa elé, melyben saját bőnét látja meg. Nincs elég hite! Az apa nyilvánosan bőnt vall. Ezután Jézus kiőzi a fiúból a néma lelket. Jézusnak van hatalma a bőnök bocsánatára, csak valljuk meg elıtte azokat! A tanítványok is krízisben vannak. Nem értik, nekik miért nem sikerült a fiút megszabadítani a néma lélektıl. Teljesen össze vannak zavarodva, hiszen nem sokkal korábban már sikerrel végeztek ilyen feladatokat, Jézus nevében tanítványai megkérdezték tıle maguk között: "Mi miért nem tudtuk kiőzni?" 29 İ pedig ezt mondta nekik: "Ez a fajta semmivel sem őzhetı ki, csak imádsággal." Jézus is rendszeresen imádkozik. Arra szólít minket is: Szüntelenül imádkozzatok! Milyen a mi imaéletünk? Mikor és kiért imádkozunk? Advent van. A várakozás ideje. Várjuk Jézust, a Szabadítót, úgy, mint a tanítványok! Nekünk is felelısségünk, hogy imádkozzunk szeretteinkért, szomszédainkért stb. Naponta többször is imádkozhatunk, az İ nevének segítségül hívásával. Jézus az egyedüli, aki igazán tud segíteni rajtunk, életünk minden válságos pillanatában. Szabó István 15

16 Bemutatkozások A Tóth házaspár 15 éves szolgálatáról Légy erős, légy bátor és cselekedj! Ne félj, és ne rettegj, mert az Úr Isten, az én Istenem veled van, nem hagy cserben és nem hagy el, amíg be nem fejezed az Úr háza szolgálatához szükséges valamennyi munkát. 1 Krónika 28,20 Ezekkel a szavakkal adta át a királyságot Dávid fiának, Salamonnak, s ezzel az Igével adta át Tóth Lászlóné Marika néni és férje, Laci bácsi harangozói szolgálatát utódjuknak, Papp Zitának. Hivatalosan harangozói tisztséget töltöttek be, gyakorlatilag ők voltak a gyülekezet mindenesei. Ezt nem ők mondták magukról, annál sokkal szerényebbek (ezt a cikket sem akarták megírni, ezért vállalkoztam én rá), ők egyszerűen csak ott voltak mindig a háttérben, s nemcsak a lelkészházaspár, de a gyülekezet tagjai is mindig számíthattak rájuk. Ha úgy volt rájuk szükség, akkor több helyszínen is helytálltak: a templomnál, a Rákóczi úti és a Kossuth Lajos utcai gyülekezeti házban, illetve a templomfelújítás és az új gyülekezeti ház építése során is. Mint azt már előző számunkban is írtuk, amikor elkezdték munkájukat, a régi gyülekezeti termeket (ahol a gyermek-istentiszteletek zajlottak) még fával kellett fűteni. S akkoriban keményebb telek is voltak, így nemcsak a favágás és begyújtás, de a hólapátolás is nem kis munkát igényelt Laci bácsitól, aki csak harangológusnak mondta magát, ha valaki őt hitte a gyülekezet gondnokának (ugyanis a harangozás volt az egyik kedvenc része az elvégzendő munkából). Pedig ő nemcsak harangozott, hanem füvet nyírt, besegített Marika néninek a takarításban, s mindeközben, ha turisták akarták megnézni a templomot, szívélyesen körbekalauzolta őket és büszkén mesélte el nekik a templom építésének a történetét. Marika néniről még alig szóltam, pedig ő is meghatározó jelenség volt a gyülekezetünkben. Ha őt kellene jellemeznem, úgy rajzolnám le, hogy az egyik kezében egy portörlő kendő vagy porcica, a másik kezében pedig egy Biblia vagy akármilyen lelki olvasmány. Marika néni ugyanis nemcsak fizikai szolgálója volt a pátyi híveknek, hanem lelki is. Többen köszönhetik neki megtérésüket vagy lelki növekedésüket, de ha kellett finom ebéddel szolgált annak, aki rászorult a környezetében; vagy pohár vízzel az istentisztelet alatt rosszul levőknek, meleg kendővel a lengébben öltözőknek; aztán hűségesen látogatta a beteg testvéreket, biztatta őket és imádkozott velük. S miért hagyták mégis abba ezt a szolgálatot? Laci bácsi már többször be akarta fejezni ezt a nem könnyű és a gyülekezet szerény 16

17 anyagi körülményei miatt nem is annyira megfizetett munkát, de Marika néni mindezidáig marasztalta őt, mert úgy érezte, hogy nekik helyük van még a gyülekezetben. Elköltözésüket régóta latolgatták, hogy a családjuk közelébe kerülhessenek. Isten azonban úgy intézte, hogy amíg itt akarta őket tartani, addig nem sikerült eladniuk a házukat. Idén azonban komoly érdeklődő akadt a házukra, s Isten csodálatos gondoskodását tapasztalhatták meg abban is, hogy ők is találtak megfelelő áron Budán, a lányuk közelében egy kisebb lakást. S Marika néni a fenti bibliai Igét olvasva nyugodott meg abban, hogy Isten szándéka szerint adhatja át szolgálatát most már másnak. Elköszönésükkor megköszönték a pátyi hívek türelmét, hogy elviselték öregségükből adódó hibáikat, és bocsánatot kértek azoktól, akiket szándékuk ellenére megbántottak. Több gyülekezeti tag könnyezve búcsúzott el tőlük. Ezúton kívánunk Marika néninek és Laci bácsinak is sok egészséget, sok szép nyugdíjas évet még, s legyenek áldássá abban a gyülekezetben is, ahová most járnak. P. E. 17

18 Papp Zita bemutatkozása Nyár elején a Tóth házaspár jelezte, hogy egyre nagyobb terhet jelent számukra a harangozói munkakör ellátása, nyár végén eladják házukat, és Pátyról Budapestre költöznek. Ezért presbitériumunk meghirdette a harangozói állást, amelyet augusztus 1-tıl Papp Zita tölt be. Megkértük, hogy mutatkozzon be. Szeretettel köszöntöm a Pátyi Harangszó olvasóit! A nevem Papp Zita, én végzem jelenleg a pátyi református templom harangozói teendıit. Kétgyermekes református családban nıttem fel Erdélyben, egy határ menti faluban, Szárazberken. Apám tanító volt, majd nyugdíjas éveiben presbiterként tevékenykedett a helyi gyülekezetben. Anyám a háztartást vezette, biztosítva ezzel számunkra a gondtalan gyermekéveket ban települtem át férjemmel Magyarországra. Kezdetben Budapesten éltünk és dolgoztunk, én adminisztrátorként, a férjem pedig mőszerészként helyezkedett el. Pátyra már kétgyermekes családként költöztünk tizenöt évvel ezelıtt. Itt született meg harmadik gyermekünk, Nóri, ıt már a pátyi református templomban kereszteltük. Gyermekeink itt jártak óvodába, általános iskolába, hittanórára. Közülük Ádám a legidısebb, ı jelenleg másodéves hallgatója a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológia Karának mérnök-informatikus szakon. Edina lányom szintén ezen az egyetemen elsıéves, molekuláris bionika szakon. İ a gyermek-istentiszteleteken végez szolgálatot gyülekezetünkben. Nóri lányom hetedikes, a Budenz József Általános Iskola és Gimnáziumba jár Budapesten, és most jár konfirmáció elıkészítıre a pátyi gyülekezetbe. Ezt megelızıen Budakeszin dolgoztam, majd munkahelyem megszőnésével munkanélküli lettem. Elhatároztam, hogy tanulok, ezzel is növelve esélyeimet az álláskeresésben. TB-ügyintézıi és bérszámfejtıi végzettséget szereztem, de a jelenlegi helyzetben így sem sikerült elhelyezkednem. Edinától tudtam meg, hogy Marika néniék elköltöznek, és a harangozói munkára jelentkezıket keresnek. Úgy gondoltam, megpróbálom, bár még nem tudtam pontosan, milyen feladatokkal jár ez a munka. Kezdettıl fogva sok segítséget és biztatást kaptam lelkészeinktıl, Vizi Istvántól, Vizi Istvánné Anikótól, és a gyülekezet tagjaitól. Szeretettel fogadtak, így elég hamar otthonosan éreztem itt magam. Szeretnék köszönetet mondani a gyülekezetnek, amiért befogadtak, segítettek, munkámat elismeréssel fogadták. És nem utolsó sorban köszönöm Marika néninek, és Laci bácsinak, hogy olyan kedvesen fogadtak és útba igazítottak. Hálát adok Istennek, aki erıt adott, hogy hasznos tagja lehessek a gyülekezetnek. 18

19 A Baár-Madas Református Gimnázium bemutatkozása Gyülekezetünkben már több alkalommal bemutatkozhattak a Baár-Madas Református Gimnázium diákjai. Idén október 4-én a végzős 12. c osztály jött el, amelyben öten pátyiak, s az ötből négyen gyülekezetünk tagjai. Először a fiatalok zenés szolgálatát hallgathattuk meg, majd osztályfőnökük Wrábelné Hadházy Judit mutatta be az osztályt és az iskolát. A kedves tanárnő szeretettel emlékezik vissza látogatásukról. Régi Református hagyományt elevenített fel néhány éve a Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon. E szerint iskolánk gimnáziumi osztályai minden ősszel különböző gyülekezetekbe mennek szuplikálni, mely eredetileg adománygyűjtést jelentett, de mai érelemben népszerűsíteni az intézményünkben folyó oktató-nevelő munkát. Idén a 12.c osztály tanulói, Molnár Sára és Molnár Zsuzsa javaslatára látogattunk el a pátyi református gyülekezetbe. A tiszteletes úr nagy szeretettel köszöntött minket, megemlítve, hogy a pátyi gyülekezetből az idei tanévben 34 tanuló jár a Baár-Madasba! Mi is örömmel fedeztük fel a konfirmandusok között több iskolatársunkat, a felnőtt gyülekezeti tagok között pedig jelenlegi, illetve volt tanár kollégákat. Galambos Ádám (leendő karvezető) vezetésével az ünnepi műsorban egy ifjúsági ének A mélyből hozzád száll szavam, a 134. Zsoltár háromszólamú feldolgozása és Mátyás Dénes szavalata Kezeinket összetéve hangzott el. Molnár Sára és Zsuzska, mint minden ünnepi rendezvényünkön, most is szép fuvola játékukkal (Quantz-szonáta) emelték az ünnepség fényét. A rövid, de színvonalas műsor után néhány mondatban ismertettem a Baár- Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon alapítását, valamint működését az 1990-es újrakezdéstől. Igyekeztem bemutatni az iskolában folyó színvonalas oktatás minden eredményét (OKTV, érettségi, különböző tanulmányi-, művészeti-, sportversenyek). Hangsúlyozom, hogy bár elsősorban református vallású, jól tanuló diákokat várunk, nyitottak vagyunk más felekezetek tanulói felé is, akik elfogadják az iskola értékrendjét, azonosulni tudnak elvárásainkkal (a 12. c osztály tanulóinak egyharmada katolikus, illetve baptista). Kiemeltem, hogy bár anyagi lehetőségeink nagyon korlátozottak (és egyre szűkösebbek lesznek), különböző módon támogatjuk a szociálisan rászoruló, jó tanuló és jó magaviseletű diákokat. Iskolánkban a következő tanévtől egy hat évfolyamos (fele matematika-, fele nyelvi- kommunikációs csoport) és két négy évfolyamos osztályt indítunk (az egyik általános tantervű, a másik osztály fele biológiát, fele németet tanul emelt óraszámban). Újdonság az is, hogy az általános iskola nyolc évfolyamosra bővül. Iskolánk nagy előnye, hogy saját internátusunk, saját konyhánk és állandó orvosi és védőnői felügyeletünk is van. Sok fiatal, tehetséges kolléga dolgozik igen lelkiismeretesen, magas szakmai igényességgel iskolánkban, várva a többi jó képességű pátyi gyerek jelentkezését! Reméljük, jó benyomást keltettünk mindenkiben, s öregbítettük a Baár-Madas hírnevét! Wrábelné Hadházy Judit - A 12. c osztályfınöke 19

20 Egyházunk anyagi helyzete Megköszönjük mindazoknak a támogatását, akik ebben az évben is hozzájárultak egyházunk anyagi fenntartásához. Többen meglepődtek, amikor megtudták, hogy az egyház csupán az egyháztagok támogatásából tartja fenn magát. Úgy gondolták, hogy rendszeresen kapunk valamilyen támogatást akár az egyházi vezetéstől, akár a helyi önkormányzattól. De ez nem így van. A Pátyi Református Egyházközség éppúgy, mint a többi református gyülekezet abból a támogatásból él, amit egyháztagjaink fenntartói járulékként, perselyadományként vagy egyéb adományként adnak. Éppen ezért fontos, hogy jól gazdálkodjunk. A Magyarországi Református Egyház július 1. óta érvényben levő gazdálkodási törvénye szerint az évi egyházfenntartói járulék mértékét a presbitérium határozza meg, de ez nem lehet kevesebb a keresettel rendelkezők esetében az éves jövedelmük illetve nyugdíjuk 1%-ánál, mely a Bibliában leírt tizednek csupán a tizede. Gyülekezetünk presbitériuma úgy határozott, hogy nem emeli a járulék mértékét a törvényben magszabott alsó határnál magasabbra. Ennek befizetését senki nem ellenőrzi, ellenőrizheti, ez nem is lehet célunk. Ugyanakkor a gyülekezet tagjává az válik, aki a közös teherviselésben is részt vesz. Az alábbi táblázat segítséget nyújt az egyházfenntartói járulék kiszámításához: Nettó jövedelem (Ft) Befizetendő összeg (Ft) Havonta évente évente (Ezt a táblázatot katolikus testvéreink hasonló felhívása nyomán állítottuk össze.) A járulékot személyesen a lelkészi hivatalban lehet befizetni, vagy csekken a Takarékszövetkezetben a számlaszámra (csekket a templomban vagy a lelkészi hivatalban is lehet kérni). 20

21 Anyakönyvi hírek Keresztelők: Bálint Marcell Bata Nimród Honner Alíz Kuthy Ármin Lúciusz Esküvő: Dr. Badacsonyi Zoltán és Solt Éva Házassági jubileumok: 50 éve házasok: Besnyi József és Simon Piroska Mészáros Sándor és Nyitrai Magdolna Tilli Mihály és Finta Jolán Temetések: Rajka Ágnes 79 éves Gál Jánosné (Czigány Irén) 83 éves Csordás János 69 éves Juhász Pálné(Hegedűs Ilona) 94 éves Kárász Jánosné (Vecsei Mária)89 éves 25 éve házasok: Fekete János és Paczári Éva Gedő József és Gombás Etelka Kóródi István és Babinszky Erzsébet Kovács Imre és Simon Edina Mándi Ferenc és Szűcs Irén Pátkai Béla és Bodnár Erzsébet Suta János és Zsoldos Erzsébet Lovászné Czigány Magdolna 46 éves Végh Jánosné (Urbán Mária) 89 éves Dorogi László 83 éves Vecsei János 62 éves Nagy Ferenc 65 éves Jelenleg érvényes sírhelydíjaink: Sírhely megváltása 25 évre egyes sírhely, egyházfenntartói járulékot fizetı reformátusoknak egyes sírhely, egyházfenntartói járulékot nem fizetı reformátusoknak egyes sírhely, nem reformátusoknak kettes sírhely: az egyes sírhely díjának kétszerese kriptasírhely megváltása 60 évre Kettes sírbolt, reformátusoknak Kettes sírbolt, nem reformátusoknak Négyes sírbolt: a kettes sírbolt díjának kétszerese Hatos sírbolt: a kettes sírbolt díjának háromszorosa urnasírhely megváltása 10 évre Urnasírhely, egyházfenntartói járulékot fizetı reformátusoknak Urnasírhely, egyházfenntartói járulékot nem fizetı reformátusoknak Urnasírhely, nem reformátusoknak

22 Könyvajánló PÁTYI HARANGSZÓ a református gyülekezet lapja Gyermekeknek-fiataloknak Gudrun Wagner: István, tarts ki! István egy ifjúsági táborban átadta az életét az Úr Jézusnak. Észrevesznek-e ebből valamit az osztálytársai? Az új fiú mellé áll-e, akit mindenki kigúnyol? Megállja-e a helyét Rolanddal, az osztály bohócával szemben? István megtapasztalja, hogy a saját ereje nem elég mindehhez, de rábízhatja magát az Úr Jézusra, aki még az ellenséget is baráttá teheti. Mi mindent él még át István, mindezt elmondja ez a könyv. Felnőtteknek Gary Chapman: Maradjunk együtt! Házassági krízisek megoldása A mézeshetek után a házasságban szinte menetrendszerűen jelentkeznek olyan, eleinte jelentéktelennek tűnő nézeteltérések és problémák, amelyek megfelelő odafigyelés nélkül idővel válaszfalakká nőhetnek a házastársak között. Mit tehetnek a se veled, se nélküled csapdájában vergődő házastársak, akik nem akarnak elválni, de már nem látnak lehetőséget az elrontott kapcsolat helyreállítására? A szerző nem kínál azonnal ható csodareceptet, de javaslatai, melyek a terápiában szerzett széleskörű tapasztalatain alapulnak, számtalan házaspár életében bizonyultak működő és hatékony megoldásnak. Dr. Henry Cloud & Dr. John Townsend: Határaink Mire mondjunk igent és mire nemet? A pszichológus szerzőpáros könyve amely a határvonalak-sorozat második köteteként jelenik meg magyarul az érett és egészséges én-határok kialakulásáról szól. Arról, hogy kik vagyunk, illetve kik nem vagyunk, és hogyan vállalhatunk felelősséget önmagunkért, hogy ne csak sodródjunk és reagáljunk a minket érő hatásokra, hanem aktívan és kezdeményezően alakítsuk az életünket. Életünk számos zavara és konfliktusa a határok hiányával összefüggő problémákban gyökerezik. Egyértelmű hatások híján az a veszély fenyeget, hogy elveszítjük szabadságunkat, hagyjuk, hogy mások irányítsanak minket, nem értékrendünk, hanem félelmeink, bűntudatunk vagy hiányérzetünk alapján hozunk döntéseket, vagy feladjuk személyiségünket azért, hogy megtartsunk egy kapcsolatot. Ha tudjuk, hol húzódnak a határaink, világossá válik, hogy mi az, amiért felelősséggel tartozunk, és mi az, amiért nem, így hatékonyabban használhatjuk erőforrásainkat, és képesek leszünk arra, hogy jól működő és egészséges kapcsolatokat hozzunk létre. írják a szerzők, akik a személyiséglélektan eredményeit alkalmazva és a Biblia évezredes bölcsességéből merítve bíztatják olvasóikat saját határaik kijelölésére. 22

23 Ünnepi alkalmak, tervezett események Karácsonyi szolgálat december 13-án délután a gyülekezet ifjúsága egy kis karácsonyi műsorral kedveskedik a pátyi öregotthonokban. Délután 3 órára megyünk a Naplemente öregotthonba, 4 órára a Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Házába. Ünnepi istentisztelet rend (karácsonytól újévig) December 20. vasárnap: 10 óra vasárnapi istentisztelet 16 óra gyermekek karácsonya December 24. csütörtök: December 25. péntek: December 26. szombat: December 27. vasárnap: December 31. csütörtök: Január 1. péntek: Január 3. vasárnap: 16 óra karácsonyi áhítat 10 óra úrvacsorával egybekötött istentisztelet 10 óra úrvacsorával egybekötött istentisztelet 10 óra vasárnapi istentisztelet 18 óra óévi istentisztelet 10 óra újévi istentisztelet 10 óra családi istentisztelet Ökumenikus imahét 2010-ben január között kerül megrendezésre az ökumenikus imahét. Az alkalmak ebben az évben a katolikus gyülekezeti házban (Árpád utcában) lesznek, amire minden gyülekezeti tagot és érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk! 23

24 Rendszeres gyülekezeti alkalmak, programok Vasárnap de. 10 óra Istentisztelet * + gyermek istentisztelet 3 korcsoportban Minden hónap 1. vasárnapja, Családi istentisztelet de. 10 óra + utána szeretetvendégség Vasárnap de tól Imaalkalom istentisztelet előtt a gyülekezeti házban Kedd de. 9 óra Délelőtti bibliaóra a gyülekezeti házban Minden hónap családi Presbiteri bibliaóra a gyülekezeti házban istentiszt. követő keddjén este 7 óra Négyhetente szerdánként de. 10 Mamaköri bibliaóra* óra Csütörtök este 6 óra Bibliaóra felnőtteknek Péntek este 6 óra Ifjúsági bibliaóra Minden hónap 2. szombatja, Családos bibliaóra* du. 4 óra * A megjelölt alkalom alatt gyerekmegőrzést biztosítunk. Hivatali idő A lelkészi hivatalban kedden ill. szerdán van hivatalos idő. Természetesen, aki ezekben az időpontokban nem tud jönni, máskor is jöhet, de érdemes előzőleg telefonon egyeztetni, mert más elfoglaltságaink is vannak (hittanórák, látogatás stb.). Cím: Kossuth Lajos utca 95. Telefon: (23) A gyülekezet honlapjának címe: PÁTYI HARANGSZÓ A Pátyi Református Gyülekezet lapja Felelős kiadó: Vizi István lelkipásztor A szerkesztőbizottság tagjai: Bálint Balázs, Kerék Zsuzsa, Molnár Balázs, Pásztor Edina, Szabó István, Vizi Istvánné 24

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2014. December Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete 2016/17. tanév Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 3. Az iskola kódja: H- A versenyző

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Az első karácsony Imádság gyertyagyújtás után

Az első karácsony Imádság gyertyagyújtás után Karácsonyi Hírlevél 2012.. december Az első karácsony Sok első karácsony van. Az első tudatos, az első, mint iskolás, mint házas, mint kisgyermekes. Első valakivel, aki fontos, akit szeretünk, vagy első

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

Királyerdői Harangszó

Királyerdői Harangszó Királyerdői Harangszó A Csepel-Királyerdői Református Egyházközség lapja, megjelenik évente 5 alkalommal VI. évf. 5. szám - 2015 Karácsony -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Budai Református Egyházközség. Advent

Budai Református Egyházközség. Advent Budai Református Egyházközség 2013 Advent ...meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december MAGVETÉS A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa 2014. december Legyen minden napunk Karácsony! Sokan megmosolyogják a gyermekeket, akik őszinte tekintettel kérik: bárcsak ma is karácsony lenne!

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten hirnöke

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten hirnöke A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten hirnöke Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Horváth Levente KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Áhítatok vasárnapokra Válogatta és szerkesztette Daray Erzsébet 3 Horváth Levente, 2013 Textbridge, 2013 Koinónia, 2013 A bibliai idézeteket az 1975. évi Új fordítású

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 43. szám, 2009. Okt. 25. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 43. szám, 2009. Okt. 25. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 43. szám, 2009. Okt. 25. A bűnbánathoz szükségszerűen hozzátartozik az, hogy őszintén

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN Ádvent 1. vasárnapja (A család állja körül minden alkalommal az ádventi koszorút.) 1. Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő, - beteljesült már az idő; -törd át az Ég zárt ajtaját,

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE Bevezetés A 2015. esztendőben az év első igehirdetésén elhangzó 1 Korintus 10, 31 alapján: Mindent Isten dicsőségére

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Aranycsengettyû. Az Úr legyen veletek! Jenei Zoltán

Aranycsengettyû. Az Úr legyen veletek! Jenei Zoltán Aranycsengettyû A Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség lapja XII. évfolyam 3. szám 2010. Május, Pünkösd Az Úr legyen veletek! (Ruth könyve 2. rész 4. vers) Egyszerûen szép bibliai köszöntés

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Hitéleti alkalmaink a os tanévben

Hitéleti alkalmaink a os tanévben Hitéleti alkalmaink a 2015-2016-os tanévben Intézményünk vezérigéje a 2015-2016-ös tanévben: Urunk, örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik Téged keresnek. (Zsoltárok 40,17) ~ A tanévet megelőző

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben