E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, május 31. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének június havi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállította: Balatonvilágos Község megyeváltási szándékának véleményezése Dr. Balázs Árpád polgármester Polgármesteri Kabinet

2 Tisztelt Képviselő-testület! november 11-én Balatonvilágos Község Polgármestere jelezte a Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás felé, hogy Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselőtestülete a megyeváltás kérdésében népszavazás kiírásáról döntött, a népszavazás napját január 29. napjára tűzték ki. Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az 50/2011.(XII.08.) számú határozatával felkérte Balatonvilágos Község Önkormányzat Polgármesterét arra, hogy a kezdeményezésről megtartott helyi népszavazás eredményét, a Társuláshoz való csatlakozási kérelmét is tartalmazó hivatalos képviselő-testületi határozatot a jogszabályokban előírt időtartamok alapján juttassa el a Társulás Elnökéhez, melynek Fekete Barnabás polgármester úr eleget tett: A szavazásra jogosult 1217 választópolgár közül 538 jelent meg és adta le szavazatát, a népszavazás a jogszabály szerint így érvénytelen: a részvétel aránya 44,2% volt. A népszavazás adatait megismerve és átgondolva, a képviselő-testület úgy döntött: él a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény ban biztosított jogával és folytatja a megyeváltást kezdeményező eljárást. Balatonvilágos Község Polgármestere megküldte a Társulás részére a Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 77/2012. (II.02.) számú határozatát, továbbá Balatonvilágos kistérség-és megyeváltásra vonatkozó háttéranyagát, a 2011.június 21-i lakossági tájékoztatót és felmérést, a január 16-i tájékoztatót a népszavazásról, valamint Balatonvilágos Község közigazgatási térképét. Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a március 1-i ülésén, a 3/2012.(III.01.) számú határozatával véleményezte Balatonvilágos község kistérség-és megyeváltási szándékát, és támogatta a csatlakozást. Somogy Megye valamint Veszprém Megye Önkormányzat Közgyűlése szintén támogatta a község megyeváltási szándékát. A területfejlesztési eljárásról szóló 1999.évi XLI. törvény alapján a kezdeményezésről véleményt kell kérni az alábbi szervektől: a) az illetékességi terület változásában érintett állami, rendészeti, közigazgatási szervek, b) kistérségi területfejlesztési társulás (ok), c) azon települések önkormányzatai, amelyek - a tervek szerint - az alapellátást meghaladó közszolgáltatásokat biztosítják a kezdeményező önkormányzat lakossága számára. 1.sz.melléklet: Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 77/2012.(II.02.) számú határozata és háttéranyaga 2.sz.melléklet: Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 3/2012.(III.01.) számú határozata

3 Határozati javaslat: A képviselő-testület megtárgyalta a Balatonvilágos Község megyeváltási szándékának véleményezése című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával megismerte Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 77/2012.(II.02.) számú határozatát, Balatonvilágos község kistérség-és megyeváltásra vonatkozó háttéranyagát, valamint a Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának 3/2012.(III.01.) számú határozatát. 2. Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete figyelembe véve a gazdaságos és hatékony államigazgatás rendező elvét, továbbá a Társulás múltjában kialakult rövid ideig tartó, ám szoros, jó partneri viszonyon alapuló együttműködést Balatonvilágos településsel, egyértelműen támogatja, hogy Balatonvilágos Község Somogy megyéhez csatlakozzon. Felelős: Dr. Balázs Árpád polgármester Határidő: értelem szerint Siófok, május 31. Dr. Balázs Árpád polgármester

4 1.sz.melléklet BALATONVILÁGOS MEGYEVÁLTÁS 2012 TARTALOM: Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testület 77/2012.(II.02.) számú határozata Háttéranyag Balatonvilágos megyeváltásához Véleménykérés a lakosoktól június 21. Tájékoztató a népszavazásról január 16.

5 Balatonvilágos Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Balatonvilágos Csók István sétány 38 KIVONAT Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 2. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete név szerinti szavazással -Koloti Béla: igen; Kovács Tamás: igen; Szabó István: igen, Viszt Attila: igen; Fekete Barnabás igen; - összesen 5 igen szavazattal, -Kovács Béla: nem; Molnár János: nem- összesen 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza alábbi határozatát: 77/2012.(II.02.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a január 29-én megtartott népszavazás érvénytelensége ellenére él a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 48. -ában biztosított jogával, és folytatja a megyeváltás jogszabályban előírt folyamatát a Balatonvilágoson élő polgárok hosszú távú érdekét szem előtt tartva. A január 29-én tartott helyi népszavazás érvénytelensége a polgárok érdektelenségét, közömbösségét tükrözi. A választójogot gyakorlók között az igennel szavazók nagy aránya, a választókkal szembeni felelőssége kötelezi, hogy arra, hogy vállalja a megkezdett folyamat folytatását. A döntésnél mérlegelte a tervezett járásközpontok Balatonfüred Város távolsága Balatonvilágostól 41(!) km ; a szintén járásközpontnak kijelölt Siófok Város központjának távolsága 16 km Balatonvilágostól térkapcsolatait, tömegközlekedési viszonyait. Figyelembe vette a gazdaságos és hatékony államigazgatás rendező elvét. A képviselő-testület felhatalmazza Fekete Barnabás polgármestert, hogy a jogszabályban előírt hatósági és államigazgatási szervek véleményét, az elbocsátó és fogadó megye részéről szerezze be. Felelős: Fekete Barnabás polgármester Határidő: április 10. Fekete Barnabás polgármester Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző

6 Háttéranyag Balatonvilágos kistérség- és megyeváltásának alátámasztására január

7 Bevezető Balatonvilágos jövőképe azt a célt tűzi ki, hogy a település gazdasági és ezen belül turisztikai versenyképessége erősödjön, valamint egy lakható és minőségileg tovább fejlődő településsé váljon. Nem szabad viszont megfeledkezni a helyi lakosság napi igényéről sem: a fejlesztésnél a fő hangsúlyt az élhető település megőrzésére, az oktatási háttér helyi igényekhez igazítására, a szolgáltatások, az infrastruktúra fejlesztésére, a szabadidő eltöltéséhez szükséges programok bővítésére kell helyezni. Előzmény, a jelenlegi helyzet bemutatása A Balaton dél-keleti partjánál lévő település három megye találkozásánál (Fejér, Somogy, Veszprém) fekszik a Kelet-Balatoni kistérségben Veszprém megyéhez tartozóan. A település 1961-ben nyerte el jelenlegi önálló státuszát Balatonfőkajárból kiválva és a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa az akkori Veszprém megyéhez csatolta. A község jelenlegi lakosságának száma mintegy 1400 fő. Balatonvilágos életét egyértelműen az üdülési-idegenforgalmi szerepköre határozza meg és irányítja. A község funkciója lélekszáma kapcsolatrendszere és intézményrendszere az évszakoktól függ, nyári időszakban sokkal aktívabb a településen az élet, köszönhetően a sok ideérkező turistának, nyaraló tulajdonosnak. A déli part első településének számító Balatonvilágoson nem első alkalommal került szóba a kistérség és megyeváltás gondolata. A legtöbbször elhangzott érv a megyeváltással kapcsolatban, hogy egészségügyi és oktatási területen sokkal jobb helyzetben lehetne a település a siófoki kistérséghez történő csatolásával. Intézményi ellátottság tekintetében a leendő járásközpontban, Siófokon a másodfokú bírósági ügyek kivételével mindent el lehet intézni, míg Balatonalmádiból több hivatalos eljárás miatt tovább, Balatonfüredre, vagy Veszprémbe kell utazni. Vagyis az ésszerűség és a célszerűség mellett a távolság a legfőbb érv a Somogy megyét előnyben részesítő állampolgárok számára, hiszen a település utolsó ingatlana szinte egybeépült Siófokkal, míg a jelenlegi kistérségi központba közösségi közlekedéssel bonyolult eljutni. A településnek ma mintegy 1400 lakója van, éves költségvetése közel 400 millió forint. Településüzemeltetési intézményt és közétkeztetési intézményt működtet, valamint tagintézményeként az óvodát és az általános iskolát. Balatonvilágos megyeváltási szándéka alátámasztható, s a vizsgálat adatai alapján egyszerű választ adni arra a kérdésre, hogy Balatonvilágosnak melyik megyéhez kell tartoznia.

8 Közlekedési kapcsolatok: A település szempontjából legjelentősebb a település mellett húzódó M7 autópálya, amelynek rekonstrukciója és folytatása (a határig) jelentős kapacitásnövekedést eredményezett. A közúthálózati kapcsolatok megfelelőek, a települést 3 bekötőút kapcsolja az országos főúthálózat két főútjához (70 és 71-es főút). A térség határa mentén - a közúthálózathoz hasonlóan - nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező vasútvonal húzódik (Budapest - Székesfehérvár - Nagykanizsa - Zágráb). A kerékpáros közlekedés lehetőségét támogatja a korábban megvalósult működő, Balatoni Bringaút. A közösségi közlekedés kedvezőbb iránya Siófok felé kiválóan biztosított. A tömegközlekedési járatok rendszeresek. Siófok irányába napi 12 db közvetlen buszjárat működik, míg vasúton szintén 12 db menetrendszerinti vonat közlekedik. A busz reggel 5.18-tól jár és ig egyenletesen elérhető Siófok, míg vasúton éjjel fél 12-ig van közlekedés. Balatonalmádi felé közvetlen vasúti kapcsolat nincs. Buszközlekedés csak átszállással biztosított napi járatok száma 11 db, átszállási pontok Balatonfűzfő, Fűzfő gyártelep, Balatonakarattya, Veszprém 4:55-től induló járatok este 7 óráig teszik elérhetővé a jelenlegi kistérségi központot. Az utazással eltöltött idő Siófok esetében busszal 20 perc, vonattal 15 perc, míg Balatonalmádi irányba közel 1-1,15 óra. Az utazás körülményei egyre rosszabbak, mert a Balaton Volán gazdasági okokra hivatkozva időről időre csökkenti a buszjáratok számát. Siófok város vezetése és a MÁV Zrt. között tárgyalások folynak a városkörnyéki vasútvonal működtetésére Széplak és Sóstó állomások között, kedvező döntés esetén Balatonaliga vasútállomásig közlekedhetnének a helyi szerelvények.

9 Alapellátás A mindennapok alapvető igényéhez két ellátási terület tartozik: oktatás és az egészségügy. Oktatás helyzete: Az helyi önkormányzatokról szóló törvény szerint, az önkormányzatok kötelesek biztosítani saját lakosaik számára az alapfokú oktatást. Ennek Balatonvilágos önkormányzata eleget is tett. A közoktatás átszervezése kezdődött meg a közötti kormányzati ciklusban, aminek lényege, hogy nem a diákok, hanem meghatározott létszámú csoportok alapján kapják az iskolák a normatív támogatást. Ez egyértelműen a nagyobb iskoláknak kedvezett, s mivel belátható időn belül a világosi iskolában fős tanulólétszámok lesznek évfolyamonként, a község ezen intézménye nem felelt meg önállóan ennek a finanszírozási formának. A település önkormányzata azt a megoldást választotta, hogy egy olyan iskolába kell betagozódnia, amelynek nincsenek hosszú távon létszám gondjai, így megfelel a jogszabályoknak ben a Balatonalmádi kistérség még nem rendelkezett közoktatási társulással, így más megoldást keresett Balatonvilágos. A képviselőtestület a Siófoki kistérség oktatási rendszeréhez való csatlakozás mellett döntött, hiszen a rendszer működtetéséhez nem igényelt a társulás a megemelt normatíván kívül egyéb támogatást. Mindezt úgy sikerült megvalósítani, hogy a gyerekek a helyi óvodában és iskolában maradtak, valamint a pedagógusok számát sem csökkentették. A világosi óvoda a siófoki Pillangó óvoda, az általános iskola a Beszédes József Általános Iskola részeként kezdte meg a 2007/2008-as tanévet februárjában a Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás azt a döntést hozta, hogy a jövőben kizárólag a Siófoki kistérséghez tartozó önkormányzatok számára biztosítják a kistérségi szintű társulási megállapodásban szabályozott feladatellátást. Ilyen a közoktatás és a központi orvosi ügyelet kérdése is. A Kelet-Balatoni Többcélú Kistérségi Társulás települései 2009 márciusában megkezdték az egyeztetéseket, hogy a megyeváltás szándékát visszavonó, a népszavazás lehetőségét ezzel kizáró képviselő-testületi döntés következményeként balatonvilágosiakat ne érje hátrány amiatt, hogy a Siófoki kistérség felmondta a közoktatással kapcsolatos együttműködési megállapodást. A megoldás értelmében Balatonkenese képviselőtestülete megszavazta, hogy Balatonvilágos alapfokú oktatási intézményei a 2009/2010-es tanévtől a balatonkenesei általános iskola tagintézményeként működjenek. Azóta Balatonvilágos folyamatosan jelzi a közszolgáltatásokkal kapcsolatos problémáit, azonban nem történik előrelépés ezen ügyekben. Évente közel húszmillió forinttal kerül most többe az intézmény a falunak, mint korábban, amikor a siófoki oktatási társulás tagiskolája volt. A Siófoki kistérség nélkül az általános iskola és az óvoda fenntartása kérdésessé vált, mivel a település tartalékai vészesen fogynak, így az évente felmerülő 20 millió Ft-os pluszköltséget egyre kevésbé tudja kigazdálkodni. Megoldás csak a Siófoki kistérséghez történő teljes jogú települési tagként történő csatlakozás jelent, melynek feltétele a megyeváltás.

10 Egészségügy helyzete: A település jelenleg, jól működő háziorvosi szolgálattal ellátott előtt Balatonvilágos, Balatonkenese, Balatonfőkajár és Csajág együtt működtetett egy munkaidő lejárta után üzememlő orvosi ügyeletet Balatonakarattyán, melyben az érintett települések háziorvosai vettek részt. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) megyei intézete a kistérségek létrehozását követően csak egy központi ügyelet finanszírozását vállalta, Balatonalmádi székhellyel. Ezzel komoly probléma merült fel a balatonvilágosi lakosok számára, ha munkaidőn túl kívánták igénybe venni az orvosi szolgáltatásokat, hiszen a buszközlekedés ebben az időben nem megoldott. A szomszéd település helyett 25 km-re kellett utazni a szükséges orvosi ellátásért. Balatonvilágos kezdeményezte a Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnál, hogy Balatonvilágos csatlakozhasson a térség orvosi ügyeleti rendszeréhez. Az ügyelet hátterében ott van a városi kórház, ami szükség esetén rendelkezésre áll. Balatonalmádi esetében ezek a lehetőségek nem állnak fenn mind a mai napig. A balatonvilágosiak 2009 augusztusától a településtől 26 km-re található Balatonalmádi orvosi ügyelethez tartoznak Balatonvilágos korosztályi megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy a 45 év feletti népesség arányaiban jóval magasabb mint a fiatal korosztály. Ez az arány folyamatosan emelkedik, ezért is fontos az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének minél közelebb történő biztosítása. A Siófoki Kórház jelentős fejlesztéssel korszerűsödik, az egészségügy átszervezése folytán a székesfehérvári Szent György Kórház biztosítja azokat az ellátásokat, melyeket Siófok nem tud ellátni Megoldás csak a Siófoki kistérséghez történő teljes jogú települi tagként történő csatlakozás jelent, mely megyeváltással jár együtt. Közüzemi ellátások A Siófoki kistérség további jelentősége, hogy Balatonvilágos ivóvíz ellátása, gáz és villamos energia szolgáltatása is Siófok felől biztosított. Az energiapiac liberalizálása az önkormányzatok számára is lehetővé teszi a kedvezőbb áru energiakontingens beszerzését, mely sokkal hatékonyabb, ha több település együtt lép fel a szolgáltatóval szemben.

11 További intézményi alapellátások Balatonvilágos számára más településen kell keresniük a: földhivatal, vagy az ÁNTSZ illetékes ügyfélszolgálatai, 41 km-re lévő Balatonfüreden, rendőrkapitányság és illetékes munkaügyi hivatal Balatonalmádiban, valamint az okmányiroda és az építésügyi hatóság Balatonfűzfőn található. A közigazgatási rendszer átalakításában szerepel az a kezdeményezés is, hogy a községi jegyzők hatáskörének nagy részét a járási hivatal veszi át. Ennek következtében többször kell felkeresni Balatonfüredet, s ez még inkább a Siófoki járáshoz ez való csatlakozást igazolja. A jelenlegi megye és a kistérség váltással az alábbi ellátások változnának megközelítés, elérhetőség szempontjából pozitívan: Ellátó intézmény Veszprém megye esetében APEH Veszprém Siófok ÁNTSz Balatonfüred Siófok Társadalombiztosítás Veszprém Siófok Tűzoltóság Balatonfűzfő Siófok Labor Veszprém Siófok Balatonfüred Járóbeteg ellátás Balatonalmádi Siófok Kórház Veszprém Siófok Orvosi ügyelet Balatonalmádi Siófok Fogászati ellátás Balatonfőkajár Siófok Építési kölcsön Balatonfüred Siófok Veszprém Földhivatal Balatonfüred Siófok Rendőrség Balatonalmádi Siófok Ügyészség Veszprém Siófok Járás Bíróság Veszprém Siófok Megyeváltás esetén Somogy megyéhez tartozóan Közműszolgáltatók Siófok Siófok gáz, villany, víz, Telefon (vonalas) Veszprém Veszprém

12 Gazdaság Turisztikai szolgáltatások Balatonvilágos fejlesztésénél figyelemmel kell lenni a mai kor vendégének - aki nem csak strandolni, de kulturális- aktív programokon részt venni és esténként szórakozni szeretnének igényeire, a szezon meghosszabbítására, hogy nem csak egy nyáron élő üdülőfalu legyen. Balatonvilágos különösen a fejlesztési tervek megvalósulása után - egész évben képes lesz turistákat, gyógyulni vágyókat a településre vonzani, és a parti sáv, illetve az ökoturisztikai, kulturális-szabadidős fejlesztésével párhuzamosan - egymást kiegészítve - hozzájárul így a település (turizmuson belüli) több lábon állásához. A két kistérség összehasonlítása során legalább annyi különbség fedezhető fel köztük, mint hasonlóság annak ellenére, hogy szomszédos kistérségekről van szó. Mind a két térségre jellemző, hogy az idegenforgalom gazdaságban fontos szerepet tölt be, ezáltal kiemelt szerepet töltenek be saját megyéjükben is. A turisztikai szerepkörhöz mind a két kistérség gazdasága és társadalma teljes mértékben alkalmazkodott. A vizsgált mutatók alapján a Siófok kistérség sokkal jobb helyzetben van, mint Balatonalmádi. Ezt alátámasztja a térség hazai és nemzetközi ismertsége, valamint a 2009-ben megalakult TDM (Turisztikai Desztináció Menedzsment) aktív működése. Ettől az időponttól a turisztikai támogatások dönt része a TDM-en keresztül érkezik a térségbe. Balatonvilágos a ben nem részesült támogatásban, mert nem tudott a TDM szervezeten belül hatékony együttműködést kialakítani. Siófok a Balaton három központja közül (Keszthely és Balatonfüred mellett), a déli partra koncentráló idegenforgalom meghatározó eleme. Jelentős mennyiségű és minőségű szállodával rendelkezik, mely jól kapcsolódási pontot jelent a tervezett Balatonaligai fejlesztések számára. Siófok számára pedig egyik meghatározó célpontkén kerülhetne fel a TDM részeként. Kereskedelem, szolgáltatás A kereskedelem, szolgáltatás területe, függ a legkevésbé a közigazgatási határok által szabott keretektől. Balatonvilágoson az alapvető szolgáltatások, mint például az élelmiszerbolt, fodrász, cukrászda, étterem és posta elérhetők, fiók patika is működik. A hiányzó kereskedelmi egységeket, szolgáltatásokat elsődlegesen Siófokon (68,7%) veszik igénybe a világosiak. Az ezen felüli szükségletek igénybevétele több település között oszlik meg. Azokat a szolgáltatásokat, amiket elsődlegesen Siófokon vennének igénybe a lakosok, de ez kapacitás hiányában nem lehetséges, a jól megközelíthető Székesfehérváron igyekeznek kielégíteni ezen szükségleteiket.

13 Fejlesztési tevékenység A Siófoki kistérség települései közül a központ, Siófok egyfajta koordinátor szerepet vállal fel a különböző fejlesztési projektek menedzselésében, illetve a kistérség kötelező feladatainak ellátásában (pl. oktatás, egészségügy). Ez az együttműködés kedvezően hat a térség fejlődése szempontjából, hiszen Siófok városa mentesíti a kisebb településeket a számukra komoly terhet jelentő kötelező feladatok ellátásában, s a centrum fejlődése egyúttal maga után húzhatja a háttértelepüléseket. A Balatonalmádi kistérségben nem működik ilyen magas színvonalú kooperáció. A településszerkezetben is komoly eltérések figyelhetők meg a két térség között. A somogyi kistérség esetében a központi szerepkört egyértelműen Siófok tölti be, amit népessége és gazdasági súlya is alátámaszt, köszönhetően a megyeszékhely távolságának, ami nem fogja vissza a kistérség fejlődési ütemét. Balatonalmádi térségében nem beszélhetünk egy egyértelmű központról, mivel Balatonalmádi közvetlen közelében hasonló funkciójú kisvárosok (Balatonfüred. Balatonfűzfő, Balatonkenese) fekszenek. A megyeszékhely, Veszprém a kistérségi központtól 20 km-en belül található. Ez a megállapítás súlyos, egyirányú függést mutat a megyeközpont felé, ami a térség jövője szempontjából káros lehet. Forrás: A megyeváltást követően Balatonvilágos egy olyan kistérségbe kerülne, ahol a települések közötti együttműködések hatékonyabbak, s közösen látnak el számos kötelezően ellátandó feladatot. Siófokon minden olyan hivatalos ügyet egy helyen el tudnak intézni a világosi lakosok, amiért eddig Balatonfüredre, Balatonalmádiba, Balatonfűzfőre, vagy Veszprémbe kellett utazni. Az elsőfokú hatósági ügyek legnagyobb része itt megoldható, még a közigazgatás átszervezését követően is. Az egészségügyi ellátás tekintetében szolgáltatásbővülés lenne tapasztalható, mivel az orvosi ügyeletet is Siófokon lehet elérni. Csak a másodfokon eljáró hatóságok székhelye kerülne Kaposvárra, mely ügyek száma elenyésző az elsőfokú és az alapellátást igénybevevők között. A korábbi intézményrendszer felbomlásaként megállapítható, hogy a régiók fejlesztési szerepe 2012-től megszűnik, és megyei hatáskörbe kerül át. A siófoki közelség itt is jótékonyan fejtené ki hatását a településre nézve.

14 Közigazgatás átszervezése A magyar kormány ban a közigazgatási rendszer újabb átalakítására készül, ami új lendületet adhat Balatonvilágos megyeváltási kezdeményezésének tól a kistérségek összevonásával, átalakításával újra a járások lépnek a közigazgatás köztes szintjére. Várhatóan a Balatonalmádi kistérség megszűnne, és a Balatonfüredi járásba integrálódna. A járási központok igazgatási funkciója még nem tisztázódott, azonban Balatonvilágos számára Balatonfüred messzebb lenne, mint a saját megyeközpontja, nem is beszélve Siófokról. Az oktatásért felelős államtitkárság, a belügyminisztérium által készített köznevelési és önkormányzati törvénytervezetekben vázolt elképzelések szerint Balatonvilágoson az általános iskolában megszűnik a felső-tagozatos oktatás és a polgármesteri hivatal, mint a helyi ügyek intézésére hivatott intézmény. Azonban lesz járás és járásközpont egyelőre ismeretlen székhellyel és feladatkörrel. Siófok városban azonos hatáskörrel fog működni a Kormányablak, mint Veszprémben vagy Kaposváron. Fentiek alapján megállapítható, hogy Siófok településhálózatban betöltött szerepköre és nagysága miatt biztos járásközpont lesz. Az élhető települési funkciókat tekintve Siófoki járáshoz való kapcsolódás előreláthatóan jobb helyzetet teremt Balatonvilágos számára. Részletek dr. Balázs Árpád Balatonvilágos megyeváltására vonatkozó leveléből: A Balatoni emberek öntudata, a tájhoz való kötődése elsődleges. Különösen így van ez két olyan szomszéd település esetében, mint Világos és Siófok, s ahol a fizikai közelséget az is jelzi, hogy egymásba torkolnak utcáink. A földrajzi közelség előnyeit vétel lenne figyelmen kívül hagyni. Balatonvilágos lakóinak a közelgő népszavazás kapcsán azt is figyelembe kell venniük, hogy Magyarországon küszöbön áll a járási rendszer visszaállítása. Siófok várhatóan járási székhely pozíciót kap, s együtt jár azzal, hogy városunkban minden államigazgatási ügyet el lehet intézni: földhivatal, bíróság, ügyészség, APEH, ÁNTSZ, állategészségügyi és élelmiszerellenőrző-állomás, munkaügyi központ szolgálja a szűkebb régió polgárait, így a Balatonvilágosiakat is. A helybeli lakosoknak kell eldönteni, mely településre egyszerűbb, gyorsabb, költségmentesebb eljutni, hol lehet hivatalos dolgaikat könnyebben elintézni decemberében a Siófoki kistérség egyhangúlag támogatta Balatonvilágos csatlakozási kérelmét. Összegzés A fenti anyagban bemutattuk, hogy Balatonvilágos és lakói milyen módon és szinten kapcsolódnak a jelenlegi kistérségükhöz, és Balatonalmádihoz, valamint milyen lehetőségei lennének a Siófoki kistérséghez illetve Somogy megyéhez történő csatlakozás során.

15 Összegezve az előnyöket (és hátrányokat is), Siófokot könnyebben és egyszerűbben lehet megközelíteni busszal, vonattal, közúton és autópályán, mint Balatonalmádit. Balatonvilágos lakóinak nagy része Siófokon dolgozik, idejárnak iskolába, orvoshoz, vagy akár a piacra. Csak azokat az ügyeiket intézik Balatonalmádiban, vagy a többi más városban, amelyeket illetékességi besorolás miatt nem tudnak megoldani Siófokon. A település lakói közelebb érzik magukhoz, jobban ismerik Siófokot, mint Balatonalmádit. A megyeváltás hatására Siófok ellátási központtal az ügyek és alapellátás szolgáltatásainak 90 %-a megoldottá válik. A másodfokú ügyek és megyei funkcióhoz kapcsolódó ellátások természetesen messzebb kerülnek a megyeközpontba, de ezek az összes ügyet tekintve elenyésző számúak. Ez a tendencia a közigazgatás megújításával tovább erősödik. Készítette: Heinrich Péter területfejlesztési szakértő Székely Nóra okl. településmérnök

16 Tisztelt balatonvilágosi lakos! Felelősségteljes döntés igénylő, Balatonvilágos jövőjét meghatározó ügyben fordulok Önhöz. A közigazgatás átszervezését a kormány szándéka szerint december 31-ig végrehajtja és 2013, január elsejétől már az új rendszerben fogunk élni s dolgozni. A törvényjavaslatban foglaltak szerint 2000 lakos az a határszám, mely felett megmaradhat az önálló hivatal a településen. Balatonvilágoson a január 1-én a statisztikai adatok szerint 1407-en élünk, nem érjük el a megadott határszámot. Mit jelent ez? A hivatal megszűnik, a képviselő-testület és a polgármester marad településtisztasági s településfejlesztési feladattal. A hivatali ügyek egy része a kijelölendő, még nem ismert járás központba, illetve másik része legközelebbi városba, esetünkben Balatonkenesére kerülnek. Ha már város lett kapjon feladatot és főleg bevételt. Ott fogják beszedni és elosztani a Balatonvilágoson keletkező helyi adókat. A község a Balatonvilágoson beszedett és a városok által részére visszajuttatott, adóhányadból fog gazdálkodni. Majd a városiak megmondják mi jó nekünk, és mi kell nekünk. Mit tehetünk? Balatonvilágos földrajzi elhelyezkedésből eredően van választási lehetőségünk. Az első, hogy maradunk és Balatonkenese városnak csatlakozó települése leszünk. Balatonkenesére a közlekedés autóbusszal megoldott. Közoktatási intézményeink óvoda, iskola mikrotérségi együttműködés keretben a balatonkenesei hasonló intézmények tagintézményei. Együttműködési gondot jelenthet, hogy a balatonkenesei képviselő-testület, mint a közelmúltban volt rá példa, a kisebb települések véleményének megkérdezése nélkül döntött a jegyző felmentéséről. Ez jelentheti azt is, hogy négy kenesei képviselő dönt a társközségeket közvetlenül érintő ügyekben. A város fejlettségéről csak annyit, hogy meg lehet nézni a balatonakarattyai városrész utcáit. Választhatjuk Siófokot, ahol városkörnyéki településként korábban jól működő kapcsolatunk volt, melyet a kistérségek kötelező megalakítása miatt mintegy utasításra, meg kellett szakítanunk. Siófok közelsége és megközelíthetősége elsősorban alkalmassá tenné Balatonvilágos számára is a járás központ szerepét s feladatát, csak ugye másik megyében van, erről egy jól átgondolt népszavazással lehet dönteni. Előnye a jó megközelíthetőség vonaton, autóbuszon. Közúti kapcsolat van a Rákóczi, a Vörösmarty utcákon a 7 számú főúton és az M7 autópályán keresztül. Megfelelő együttműködés keretében megoldható az is, hogy a siófoki helyi autóbuszjárat meghosszabbítva elérje Balatonvilágost. Siófokon a teljes közigazgatási szolgáltatás hivatalai megtalálhatók, az egészségügyi ellátás biztonságát jelenti a kórház. Ugyanez a Veszprém megyei oldalról nem mondható el, mert Balatonfűzfőn, Balatonalmádiban a közigazgatási szolgáltatások töredéke található, a földhivatal és a tisztiorvosi szolgálat Balatonfüreden, ügyészség, bíróság pedig Veszprémben székel. Balatonalmádiban az átadásra kerülő járóbeteg-ellátó központtól a veszprémi kórház még több mint tíz kilométer távolságra van. Balatonalmádi és Balatonfüred megközelítése csak autóbusszal, átszállással lehetséges. A korábbi ígéretből, hogy ezt megyei szinten megoldják semmi sem lett, ugyanúgy semmi megígért kompenzációból nem részesülünk az oktatási intézményeink költségeihez, pedig ki lett mutatva az a húszmillió forint többletköltség, amennyivel Balatonvilágosnak évről-évre többe kerül, hogy nem siófoki tagintézményként működnek. Még egy nem elhanyagolható szempont: Siófok városa nincs rászorulva a Balatonvilágoson keletkező adóbevételekre!

17 Van még egy harmadik, inkább elméleti szintű lehetőség: ha a korábbi községünkkel, Balatonfőkajárral összefogva újra közös községet alapítunk. Balatonfőkajár és Balatonvilágos összesített létszáma jóval meghaladja a kétezres számot, egy közös jegyzőség égisze alatt településrész önkormányzatok intéznék az ott lakók ügyes-bajos dolgait. Ez a legnehezebben megoldható, de a legnagyobb önállóságot biztosító megoldás mindkét község részére. Balatonvilágos jövőjéről van lehetősége dönteni. Nem tartanám szerencsésnek, ha ismét egy-két emberen múlna a település sorsa. Önnek kell a lehetőségek közül választani. Lehet, a fentieken kívül van több megoldás is, ha tud ilyet, ossza meg közösségünkkel. A véleményét szeretném megismerni, kérem, írja meg, akár ezen a lapon és juttassa el a Polgármesteri Hivatalba, lehetőleg június végéig. Csak az Ön véleménye ismeretében lehet meghatározni, melyik úton induljunk el. Előre is köszönöm, várom válaszát! Tisztelettel Fekete Barnabás polgármester Balatonvilágos, június 21. Mi a véleménye, hol lenne előnyösebb helye Balatonvilágosnak? 1. Balatonkenese csatolt településeként. 2. Siófok városkörnyéki településeként. 3. Összefogva Balatonfőkajárral új községet alapítva. 4. Más megoldás

18 NÉPSZAVAZÁS január 29. ÉLJEN A LEHETŐSÉGGEL VÁLLALJON RÉSZT A DÖNTÉSBEN SZAVAZZON! Balatonvilágos Község Önkormányzata Tisztelt Balatonvilágosi Választópolgár! Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem szavazattal úgy döntött, hogy a helyi demokratikus döntéshozatal legmagasabb szintű lehetőségével, a népszavazással élve Balatonvilágos község választópolgárait kéri fel, döntsenek a község további sorsát meghatározó megyeváltás szándékát kinyilvánító kérdésről. Mint ismeretes a korábbi képviselő-testület két tagja tagadta meg Öntől ezt lehetőséget, most arra szólítják fel ne éljen a törvény adta jogával, ne vegyen részt a népszavazáson. Őket mint korábban is nem érdekli az Ön véleménye. Nem megtagadni, hanem élni kell a törvény adta lehetőséggel! A szavazáson nem részt venni az méltatlanul közömbös magatartás, nem véleménynyilvánítás, nem is szavazat! Ha él a lehetőséggel, kinyilváníthatja véleményét, amely

19 törvény biztosította joga és kötelessége. Ezt nem szabad mások biztatására feladni! A megyeváltás nem cél, hanem eszköz, hogy egy olyan járásszékhelyhez, esetünkben Siófokhoz tartozzon Balatonvilágos, ahol minden államigazgatási szerv közel megtalálható. A megyeváltására azért van szükség, mert a vaskalapos állami bürokrácia nem ad lehetőséget más eljárásra. Az indulatból tett kijelentés miszerint Majd mehettek Kaposvárra felveti a kérdést milyen célból kell Kaposvárra utazni, mert a megye, mint közigazgatási egység megszűnik, felváltja a járás. A megye közigazgatási szerepe leértékelődött, az önkormányzati törvényben foglaltak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatot lát el. Kérem, gondolja meg és válaszoljon őszintén, hány alkalommal, mikor és milyen ügyben kellett Önnek Veszprém városába, mint megyeközpontba utaznia. A község jelenlegi közigazgatási elhelyezkedése szerint, mint Veszprém megyei település a járásokról szóló törvénytervezet alapján a 41 km távolságra lévő Balatonfüred járási székhelyhez fog tartozni. A járási székhelytelepülések kijelölésénél alapelvként jelezte az államtitkár asszony, hogy a járásközponttól a legtávolabbi település 30 km-re lehet, ez Balatonvilágos esetében lehet, hogy légvonalban igaz, de közúton Balatonfüred 41 km, távolságra van. Magyarország térképére nézve az a kérdés vetődik fel, miért nem a szomszédos település, Siófok város járásához tartozik a község. A törvénytervezet előkészítői szerint az államigazgatás, a közigazgatás szintje közelebb kerül az állampolgárokhoz, ha a járásközpontokban lehet - az ottani kormányablakban - elintézni ügyeiket. Azonban oda el is kell jutni! A törvénytervezet alapján a jegyző államigazgatási feladatai a járáshoz kerülnek. A jegyzőre vonatkozó feladat és hatásköri jegyzék valamivel több, mint 3600 feladatot tartalmaz. Ezek közül a teljesség igénye nélkül kiemelve néhányat: Általános: az önkormányzat működésével, az adatkezeléssel kapcsolatos feladat és hatáskör. Belügyi ágazat: Választással, népszavazással, szabálysértéssel, anyakönyvi igazgatással, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos feladat és hatáskör. Földművelésügyi ágazat: a földdel, állategészségüggyel, növényvédelemmel, szőlőtermeléssel, borgazdálkodással, parlagfű elleni védekezéssel, ebekkel és egyéb általános feladat és hatáskör. Gyermek-, ifjúsági és sport ágazat: nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatással kapcsolatos feladat és hatáskör. Igazságügyi ágazat: Polgári Törvénykönyvvel, végrehajtással, hagyatéki eljárással, közérdekű kérelmekkel, panaszokkal, bejelentésekkel, ingatlannal, vagyonnal és jogalkotással kapcsolatos feladat és hatáskör.

20 Ipari és kereskedelmi ágazat: ipari és kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladat és hatáskör. Környezetvédelmi ágazat: környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos feladat és hatáskör. Pénzügyi Ágazat: költségvetéssel, adóhatósági tevékenységgel kapcsolatos feladat és hatáskör Szociális és gyámügyi ágazat: szociális ellátással, gyámügyi igazgatással, gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladat és hatáskör. Építésügyi feladatok. Az államtitkár tájékoztatása szerint az útlevelekkel kapcsolatos ügyek is a járásközpontba kerülnek. Hangsúlyozom, ezek a feladatok csekély részét képezik azoknak az államigazgatási feladatoknak, melyek a megszokottól eltérően nem helyben Balatonvilágoson, hanem a 41 kilométerre lévő Balatonfüreden intézhetők el. Vagy, ha váltunk Siófokon 15 km távolságra (megtakarítás oda-vissza 52 km!). Nem egyszerűbb a 15 kilométer távolságra lévő szomszédban, Siófokon elintézni az ilyen ügyeket? Amikor az itt élő emberek érdekét semmibe vevő finanszírozási döntéssel megszüntették a Balatonakarattyán működő munkaidőn túli orvosi ügyeletet, és attól fogva Balatonalmádi székhely lett kijelölve és támogatva e célból, ahova eljutni Balatonvilágosról igencsak körülményes kerestünk más lehetőséget. Kerestünk és találtunk a Siófok és környéke kistérségi társulás által működtetett orvosi ügyeletet Siófok városában. Bevált és jól működött. Ez a sikeres együttműködés adott alapot, hogy az óvodánk és iskolánk gazdaságos fenntartása, az iskolai felső tagozatos oktatás helyben tartása érdekében a közoktatásra vonatkozóan is megállapodjunk. A két területen kialakult jó együttműködés az akkori képviselő-testület pálfordulása miatt megszakadt, a választópolgárok véleményének megkérdezése nélkül maradt a kétes állapot. Ezen kíván változtatni a mostani képviselő-testület és mint a legfőbb helyi fórum, a népszavazás kiírásával kívánja megismerni Balatonvilágoson élők szándékát. Siófok Város Polgármesterének, Dr. Balázs Árpádnak 26300/2011 számú levele Balatonvilágos Polgármesteréhez: Tisztelt Polgármester Úr! Köszönettel megkaptam Balatonvilágos község megyeváltási szándékáról szóló tájékoztatóját. Őszintén megértem a település problémáját, hiszen Siófok városa 1950-ben ugyanilyen gondban volt. Annak idején négy korábbi településsel közösen döntöttünk úgy, hogy a természetes földrajzi viszonyokhoz, a kialakult közlekedési és gazdasági kapcsolatokhoz igazodó megyei, járási határokhoz igazodó közigazgatási határok között szeretnénk élni. A döntés nem volt könnyű,

21 de az idő igazolta annak helyességét. Az általad felvetett kérdésekre az alábbiakról szeretnék válaszolni: Siófok város és a környéke Többcélú Kistérségi Társulás részéről milyen fogadókészségre számíthat Balatonvilágos? Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a december 8-i ülésén akként döntött, hogy elviekben támogatja Balatonvilágos Község csatlakozását a Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társuláshoz. A Társulási Tanács egy korábban meghozott 3/2009.(II.11.) számú határozata szerint a Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás kizárólag a siófoki kistérséghez tartozó önkormányzatok számára biztosítja kistérségi szintű társulási megállapodásban szabályozott feladatellátásokat, beleértve a Központi Orvosi Ügyeleti ellátás rendszeréhez való csatlakozást is. Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás egy egység, ami a kölcsönösségen és a viszonosságon alapul, a tagoktól kellő aktivitást, rugalmasságot és kompromisszumkészségen alapuló együttműködés híve. A jövőbeni sikeres tevékenység a fent említetteken kívül a csatlakozni kívánó önkormányzatok részéről a Siófoki Társulás melletti egyértelmű elkötelezettséget is megkívánja. Ennek a tervezhetőség és az előreláthatóság szempontjából is kiemelkedő jelentősége van. A társulás tagjai jelenleg még az alábbi területeken működnek együtt: területfejlesztés, közoktatás, családsegítés, gyermekjólét, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, nappali ellátás, mozgókönyvtári feladat ellátás, belsőellenőrzés, központi orvosi ügyelet, bűnmegelőzési feladat ellátás, iskolai pszichológiai feladatok ellátása, gyógypedagógiai, gyógytestnevelési, logopédiai feladat ellátás, nevelési tanácsadás, fogyatékos személyek nappali ellátása terén való együttműködés. A társulás által ellátott feladatok a finanszírozás szempontjából két részre csoportosíthatóak: kötelező tagi hozzájárulási kötelezettséggel járó és tagi hozzájárulás nélküli feladat ellátások. Mivel korábban problémák és viták nélkül tudtunk együttműködni, ezért optimistán tekintünk az esetleges közös munkára, Balatonvilágost szeretettel várjuk. Az oktatási törvény tervezett változása esetén az általános iskolánkban a felső tagozatos oktatás milyen feltételekkel maradhat meg? Úgy gondolom, hogy a jelenlegi, folyamatosan változó jogszabályi környezetben (különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló törvény, vagy a helyi önkormányzatokról szóló törvényre) a biztos erős háttér jelenthet megoldást a balatonvilágosi oktatási intézmény megmaradására. A Siófoki Integrált Oktatási Központ főigazgatójának tájékoztatása alapján a jelenlegi állapotot és Magyarország évi költségvetési tervezetét alapul véve azonban (amelyeknek 3. és 8. számú mellékleteiben még továbbra is normatív, fajlagos összeg alapú támogatásokról van szó) elmondható, hogy Balatonvilágos általános iskolája az alacsony osztálylétszáma miatt önálló

22 tagintézményként ugyanúgy a SIOK része lehetne, mint korábban, az utazó pedagógusi hálózat bevonásával. A Központi Orvosi Ügyelet rendszeréhez csatlakozás kérdése. Amennyiben a megyeváltás megvalósul, a központi ügyeleti rendszert teljes egészében helyre kell állítani Siófok központtal Balatonvilágos teljes közigazgatási területére, beleértve a betegekhez történő éjszakai házhoz menő segítségnyújtást és az üdülő orvosi ellátást. Milyen mértékben maradhat meg a jelenlegi hivatal, működhet-e kirendeltségként a lehető legszélesebb ügykörű közigazgatási egységként? Gondolok a helyi adók beszedésére, helyi pénzügyek intézésére. Siófok városa Siójut községben minta projektként január 1-jétől ellátja a jegyzői feladatokat. A korábbi ügyintézői létszámot megemeltük és a szélessávú internet kapcsolatnak köszönhetően a teljes városi polgármesteri hivatali szolgáltatást a polgárok helyben tudják igénybe venni. A kísérletre a Kormány is felfigyelt. Jó esély van arra, hogy országosan is ez legyen a követendő modell. Összefoglalva: Kifejezetten a helyi ügyintézést preferáljuk a jegyző és a városi hivatal szakmai felügyelete mellett. A jelenleginél is szélesebb szolgáltatásokat szeretnénk nyújtani helyben. Csatlakozhatunk-e a jól működő építéshatósági osztályhoz, esetleg meghatározott nap/ok/on számíthatunk helyi ügyintézésre? A megyeváltással Siófok város (járás) építéshatósági jogköre automatikusan kiterjed Balatonvilágos teljes közigazgatási területére. A feladat ellátása semmilyen anyagi kötelezettséggel nem jár. A helyi ügyintézés megoldható, ám ez későbbi egyeztetés témája. Milyen feltételekkel lehet kiterjeszteni a közterület felügyelet működését Balatonvilágos közigazgatási területére? A közterület felügyelet működésnek kiterjesztésére, a feladatellátáshoz szükséges jogi alapokra és szervezeti keretekre a közösségi rendbiztonságról szóló törvénytervezet fog választ adni. Úgy gondoljuk, a működés kiterjesztésének elvi akadálya nincs, amennyiben Balatonvilágos Község a feladat ellátásához szükséges hozzájárulást is biztosítani tudja: ez megközelítőleg legalább négy ember foglalkoztatását és egy gépjármű fenntartását jelentené a jövőben. A törvénytervezet lehetővé teszi, hogy a rendbiztosságot több önkormányzati képviselő-testület hozzon létre. Amennyiben a beterjesztett törvény tervezetett elfogadják, Siófok városa a szélesebb jogkörű rendbiztossággá tervezi átszervezni a közterület felügyeletet és hajlandó közös szervezet létrehozására a kistérségéhez tartozó bármely településsel. Tömegközlekedési viszonyok javítása, tekintettel a műszakban dolgozó munkavállalók bejárási lehetőségére. Abban a kérdésben, hogy a tömegközlekedési viszonyokat hogyan és milyen feltételekkel lehetne javítani, kiterjeszteni Balatonvilágos Község irányába, úgy gondolom, hogy az többek között megállapodás, települési hozzájárulás, a

23 műszakban dolgozó munkavállalók létszámának kérdése is. Jelenleg folyamatban van a városunk közigazgatási területén belüli, helyi járatú tömegközlekedés átszervezési koncepciójának felülvizsgálata. Ezen koncepció fontos része a MÁV-val közösen tervezett elővárosi vasúti közlekedés megvalósítása, a helyi buszjáratok új útvonalainak kialakítása. A csatlakozási szándék népszavazással történt kinyilvánítása esetén ezen koncepciónak Balatonvilágos is részese lehet. Ez esetben foglalkozni tudunk a rendszeres HÉV jellegű vasúti és a menetrendszerű helyi buszjáratok megtervezésével, amely Balatonvilágos közlekedési lehetőségeit ugrásszerűen megnövelheti. Természetesen Siófok városa mindennemű együttműködésre kész a kölcsönös előnyök és az egyenrangúság alapján. Ennek kidolgozásához azonban idő és részletes tárgyalások szükségesek. Azt javaslom, hogy az általad felvetett kérdésekre a helyi népszavazás eredményének függvényében kezdjünk el közösen megoldást találni. Az advent az öröm hírének várásának izgalmas időszakában őszinte szívvel kívánok Balatonvilágos minden polgárának, a képviselőtestület tagjainak és a település polgármesterének áldott, békés ünnepeket, sikeres vidám új esztendőt! Nagyon szurkolok Nektek! Siófok, december 20. Üdvözlettel: Dr. Balázs Árpád polgármester Egyértelmű álláspont: ha megyünk szívesen fogadnak, ha nem, akkor nem tárgyalnak velünk. Részlet háziorvosunk, Dr. Mezőfi Miklós főorvos úr cikkéből: Nagyon jó a kapcsolatunk a Siófoki Kórház-Rendelőintézettel annak ellenére, hogy (remélem csak még) másik megyéhez tartozunk, mindig készséggel álltak rendelkezésünkre és fogadták betegeinket. Ebben csak kis szerepet játszott évtizedes barátságom Simon Kornél Professzor Úrral és jó, mondhatni baráti ismeretségem Varga Ferenc Főigazgató Úrral lényegesen nagyobb szerepet játszott a betegek ellátása iránti hozzáállásuk, emberségük, kötelességtudatuk. Ezért is értek egyet, hogy még a jelenleginél is merevebb betegirányítási rendszer életbe lépése előtt népszavazáson dönthetünk a betegellátás szempontjából (is) fontos megyeváltásról. Tényleg, mi lesz, ha a siófoki labor nem fogadja a balatonvilágosi lakosokat? Szigorodnak az egészségügy finanszírozási feltételei, változnak az ellátási határok. Kérjük, alaposan gondolja át a fent leírtakat, és ne indulatból, hanem józan megfontolás alapján döntse el, hogy Ön szerint mi a legjobb megoldás Önnek, családjának, környezetének és Balatonvilágosnak. Kérjük továbbá, objektívan a tények figyelembevételével döntsön a szavazófülkében. Ha kérdése van, bizalommal forduljon a képviselők felé, vagy kérdezze meg az előző testület azon tagjait, akik röplapjukon a szavazás bojkottálására szólítják fel, miért is lenne jó nekünk Balatonfüred járáshoz tartozni, mert erről értékelhető információt a mai napig nem kapott a lakosság

24 (érdekes, hogy a füredi járáshoz való tartozás nem jelent meg a jelzett röplapon, holott már nyilvános volt. Éljen a jogával és szabadon nyilvánítsa ki véleményét azzal, hogy január 29-én felkeresi a Polgármesteri Hivatalban a szavazóhelyiséget és a szavazólapon az előírt módon bejelölni az Ön szerinti legjobb megoldást. Ezt a lehetőséget felkínálta Önnek Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete, ne hagyja ki. Balatonvilágos, január 16. Aláíírások: Koloti Béla Kovács Tamás Szabó István Viszt Attila Fekete Barnabás Megjegyzés: A népszavazás kiírásával egyetértek, azonban korainak tartom. A tájékoztató jól tartalmazza a várható előnyöket, azonban a lehetséges hátrányokat (kevésbé gazdag megyéhez tartoznánk, a hatósággal kialakult kapcsolatok megszűnnek, nem egyértelmű a községben beszedett adók visszaosztása stb...) nem. Éljenek jogukkal, menjenek el szavazni, döntsenek saját belátásuk szerint. Tisztelettel: Molnár János

25 Merre fejlődjön Balatonvilágos? Az Ön kezében van a döntés! NÉPSZAVAZÁS január 29-én. FONTOS!!! Vegye a fáradtságot, szánjon rá időt és nyilvánítsa ki véleményét. NE HAGYJA, HOGY MÁSOK DÖNTSENEK ÖN HELYETT!!! Döntésénél vegye figyelembe a következőket: Balatonvilágos önálló település marad, kedvező döntés esetén Siófok városkörnyéki ÖNÁLLÓ településként él tovább, változatlanul marad a képviselő-testület és a polgármester, az önálló hivatal átalakul, és mint társult község Balatonvilágos hivatalaként működhet tovább. Megyeváltásra a bürokrácia szemellenzősége, vaskalapossága miatt kényszerülünk. Földrajzi közelség: Önnek mindegy, hogy 41 vagy 15 kilométert utazik? Ha a távolság miatt csak perccel korábban érkezik az orvos, annak felbecsülhetetlen értéke lehet. A siófoki orvosi ügyelet mellett ott a rendelőintézet, majd a kórház, akit nem tudnak megfelelően ellátni, azt a székesfehérvári Szent György Kórház fogadja, nem Kaposvárra kell menni. Azonos hatáskörű kormányablak lesz Siófokon, mint Veszprémben, Kaposváron, megközelíthetősége vasúton, közúton, mindössze 15 km-re! Siófok Város vezetése tárgyalásokat folytat a MÁV illetékeseivel Balatonszéplak és Sóstó állomások között közlekedő helyiérdekű vasút működtetéséről, ha úgy döntünk, ez a járat eljöhetne a Balatonaliga vasútállomásig, olcsóbban juthatunk el a járásközpontba. A helyi közlekedés kínálatát szélesítené, ha a siófoki helyi-járatos buszok Balatonvilágosig közlekedhetnének, elérhetővé téve a siófoki többműszakos munkahelyeket. Mint ismeretes a vasúti közlekedés átszervezésével csak néhány vonattal lehet közvetlenül Budapestre eljutni, illetve onnan Balatonvilágosra utazni. Váltás esetén a Kapos Volán budapesti autóbuszjáratai érinthetnék Balatonvilágost, egyszerűbbé téve Székesfehérvár és a főváros megközelítését. A Bakony Volán erre nem hajlandó, ahogy a Balatonalmádin átközlekedő járatmódosításra sem. A Siófok Integrált Oktatási Központ tagintézményenként van esélye a balatonvilágosi iskolában a felső tagozatos oktatás megmentésének. A korábbi együttműködés alapján kijelenthető: évente közel 20 millió forintot tudunk megspórolni, másra fordítani. Felvázolom a pesszimista, vagy inkább realista Veszprém megyei változatot: Balatonvilágos községet a megyei Kormánymegbízott hatalmi szóval Balatonkenese városhoz fogja csatolni és egy ideig társult településként él tovább. Az iskolai felső tagozatos oktatás megszűnik és Balatonvilágoson az alsó tagozat marad összevont osztályokkal. Balatonvilágosról származó helyi adóbevételt Balatonkenese szedi be, és annak egy tárgyalások által kialkudott részét juttatja vissza a településnek. Az iskola ilyen mérvű átalakulásának vonzataként mintegy 15 munkahely szűnik meg.

26 2.sz.melléklet K I V O N A T Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának március 1-én tartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből 3/2012.(III.01.) sz. Kistérségi Tanács határozata (Kistérségi Területfejlesztési Tanács döntése) Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megtárgyalta a Balatonvilágos Község megyeváltási kezdeményezésére vonatkozó véleményezés című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. A Társulás Tanácsa jelen határozatával megismerte Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselőtestületének 77/2012.(II.02.) számú határozatát, és Balatonvilágos község kistérség-és megyeváltásra vonatkozó háttéranyagát. 2. A Társulás Tanácsa figyelembe véve a gazdaságos és hatékony államigazgatás rendező elvét, továbbá a Társulás múltjában kialakult rövid ideig tartó, ám szoros, jó partneri viszonyon alapuló együttműködést Balatonvilágos településsel, egyértelműen támogatja, hogy Balatonvilágos Község Somogy megyéhez csatlakozzon. Felelős: Határidő: Dr. Balázs Árpád a Tanács elnöke értelem szerint. K.m.f. Késmárki Tibor s.k. a Tanács elnök-helyettese Dr. Balázs Árpád s.k. a Tanács elnöke A kivonat hiteles. Siófok, március dr. Gruber Johanna munkaszervezet-vezető

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Óvoda zárva tartása tavaszi a szünetben - Autóbusz menetrend módosítása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. március 25. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Előterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. március 30-i ülésére. Tisztelt Bizottság!

Előterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. március 30-i ülésére. Tisztelt Bizottság! Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fõosztály 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel:72/ 533-800 Ügyiratszám:07-7/182-6/2011. Üi.: Dr.Takácsné Jászberényi Katalin Tárgy: Dél-Dunántúli Önkormányzati

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. október 20. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály

Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ: 746.335/2006. Javaslat Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának valamint Kistokaj Község Önkormányzatának a Miskolci Központi Háziorvosi Ügyelethez történő

Részletesebben

12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok

12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok 12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól Önkormányzat: a helyi önkormányzás testülete és szervezete, feladat- és hatáskörébe tartozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 27. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /783-2/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 9 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Megállapodás elfogadása a többi gyermekkel,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére 508-22/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére Tárgy: A nevelési tanácsadás kistérségi ellátásának létszámbővítési igénye 2012.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6211/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással egyes kötelező megyei

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. június 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. június 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. június 29 -i ülésére Tárgy: Olaszfalu és Lókút Községi Önkormányzatoknak a zirci körjegyzői feladatokat ellátó városi jegyzőséghez történő

Részletesebben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben 2008. április 23. Hajdúszoboszló Dr. Versitz Éva Polgármesteri Hivatal, Szolnok Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

- a közszolgáltatások színvonalának emelése - minőség, gyorsaság, ügyfélcentrikusság,

- a közszolgáltatások színvonalának emelése - minőség, gyorsaság, ügyfélcentrikusság, Alapelvek: - alapjogok érvényesülése biztosítása (demokratikus működés), Európai Önkormányzati Charta - a közszolgáltatások színvonalának emelése - minőség, gyorsaság, ügyfélcentrikusság, - hatékony működés,

Részletesebben

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére.

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. . napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról. Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. 2015. október 28-i RENDES ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. 2015. október 28-i RENDES ülésére A NAPIREND SORSZÁMA: 2. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának felülvizsgálata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

3. ELŐ TERJESZTÉS. Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére

3. ELŐ TERJESZTÉS. Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére 3. ELŐ TERJESZTÉS Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére Tárgy: A Munkaszervezet jogutód nélküli megszűntetéséről, valamint a Társulás jövőbeni működéséről

Részletesebben

Új napirendi pont 39. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS

Új napirendi pont 39. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Új napirendi pont 39. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulás keretében

Részletesebben

Kompetencia mátrix. 3. sz. melléklet. Alsózsolca szervezeti egység. Jog és kötelezettség. A szervezet feladatai. Műszaki, kommunális csoport

Kompetencia mátrix. 3. sz. melléklet. Alsózsolca szervezeti egység. Jog és kötelezettség. A szervezet feladatai. Műszaki, kommunális csoport Alsózsolca szervezeti egység A szervezet feladatai Kompetencia mátri Jog és kötelezettség 3. sz. melléklet Megjegyzés Képviselő testület Helyi kisebbségi önkormányzat testülete Ügyrendi biztosság Pénzügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 660-78/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 21-i ülésére Tárgy: Iskolapszichológusi feladatellátás Kerekegyházán Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 Email: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselőtestülethez a Segítő Kezek Szociális

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem)

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem) 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testületének, Almásháza Önkormányzat Képviselő-testületének, Tilaj Önkormányzat Képviselő-testületének és Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A járóbeteg-szakellátási feladatokkal összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A járóbeteg-szakellátási feladatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A járóbeteg-szakellátási

Részletesebben

7. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére

7. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére 7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény kérelme a szakmai

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy: Gyermekvédelmi szakellátási intézményi társulás létrehozása Mell.: 1 db társulási megállapodás tervezet Szentes Város Önkormányzata Helyben

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-6/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én megtartott rendkívüli

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete által. 2015. október 6-án tartandó rendes nyilvános ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete által. 2015. október 6-án tartandó rendes nyilvános ülésére E l ő t e r j e s z t é s Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2015. október 6-án tartandó rendes nyilvános ülésére Tárgy: Család és gyermekjóléti szolgálat ellátásának felülvizsgálata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Földhivatali ügyfélfogadás Zircen Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma: tájékoztató Szavazás

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére Az előterjesztés száma: 46/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére 4218-4/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Családsegítés és gyermekjóléti feladatok ellátásának felülvizsgálata Előterjesztő:

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Bucella Gézáné Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/182-6/2015. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER J a v a s l a t a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2010.

Részletesebben

I. A helyi közszolgáltatási feladatrendszer átalakulása

I. A helyi közszolgáltatási feladatrendszer átalakulása KÉRDŐÍV (MUNKAVÁLTOZAT) (A TELEPÜLÉS JEGYZŐJE TÖLTI KI.) ÁROP 1.1.22 2012 2012 001 Helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása c. projekt I. A helyi közszolgáltatási feladatrendszer

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 1686-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 26-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 26-i ülésére 195-5/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 26-i ülésére Tárgy: A Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2010. évi szakmai beszámolójának elfogadása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában társulási szerződés felmondása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátási módjának és szervezeti kereteinek felülvizsgálatára

E L Ő T E R J E S Z T É S a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátási módjának és szervezeti kereteinek felülvizsgálatára Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátási módjának

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére Tárgy: A járási hivatal kialakításához szükséges megállapodás jóváhagyása Sorszám: IV/5. Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi

Részletesebben

2. számú előterjesztés

2. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Brantmüller Zoltán polgármester Tratnyek Gyula alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt.szám: 20.047/2015. Javaslat a helyi járati tanulói bérlettámogatásról szóló 21/2014. (X. 2.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről 443-6/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. június 21-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június

Részletesebben

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Előterjesztés Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 2014. április hónapban tartandó együttes ülésére Tárgy: Beszámoló a Kunágotai Közös

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás Veszprém Megyei Jogú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. április 26.-i ülésére Tárgy: TÁMOP pályázatok támogatása Előadó: polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 4/ 21- /2015. Tárgy: Vegyes ügyek. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Előterjesztő: Szabó László polgármester Az

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Gyömrő Város Önkormányzata 2230 Gyömrő Szabadság út 1. JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 28-án 9.00 órakor megtartott rendes, nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A járási (fővárosi kerületi) hivatalok és a települési önkormányzatok együttműködésének lehetőségei

A járási (fővárosi kerületi) hivatalok és a települési önkormányzatok együttműködésének lehetőségei A járási (fővárosi kerületi) hivatalok és a települési önkormányzatok együttműködésének lehetőségei dr. Pilz Tamás Főosztályvezető Területi Közigazgatás-fejlesztési Főosztály A járási (fővárosi kerületi)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság! ELŐTERJESZTÉS a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról A Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban:

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására J a v a s l a t Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására Ózd, 2015. április 29. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Pénzügyi Osztály Tisztelt Társulási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 845/2011. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Támasz Családsegítő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére Tárgy: Önkormányzati alapítványok további működésnek tárgyalása Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester

Részletesebben

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-17117/2014. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Balogh Imre Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z é k h e l

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. augusztus 27. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 20-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 44/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs és Vének községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. július 11-én (csütörtök) 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/225-11/2008. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 14/676-26/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 8. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 20-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A védőnői körzetek megállapításáról Tárgykört

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Karinthy utcai általános

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

3. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 118/2015.

3. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 118/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 118/2015. Tárgy: A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módjáról, szervezeti kereteiről és az e feladatok biztosítására kötött ellátási szerződés

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40237-11/2009/JI

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40237-11/2009/JI Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40237-11/2009/JI Cím: Előterjesztés a Barlangszínház-Kőfejtő területén, magántulajdonban lévő ingatlan kisajátításáról és az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 130/2013. (VI.12.) önkormányzati határozat 131/2013.

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 23-i ülésére. Muhariné Mayer Piroska aljegyző

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 23-i ülésére. Muhariné Mayer Piroska aljegyző Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 23-i ülésére 4. Tárgy: J0-ás mintavételi hely informatikai fejlesztése Az előterjesztést készítette: Gyurgyik Erzsébet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Szám: /2015. NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s Nagyvázsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 11-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Veszprémi Kistérség

Részletesebben

Kivonat Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján tartott üléséről készítet jegyzőkönyvből

Kivonat Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján tartott üléséről készítet jegyzőkönyvből 72/2012 (IX.13.) számú képviselő-testületi határozat a rendőrkapitány kinevezésének véleményezése Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011. Iktatószám: 1236-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/626/2014. TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben