Szervezetek a sport területén és célrendszerük. II. előadás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezetek a sport területén és célrendszerük. II. előadás"

Átírás

1 Szervezetek a sport területén és célrendszerük II. előadás

2 A szervezet három fő kritériuma CÉLTUDATOSSÁG AZ ELEMEK KÖZÖTT FUNKCIONÁLIS MUNKAMEGOSZTÁS VAN LEGALÁBB EGY RÉSZHALMAZ FUNKCIÓJA A VEZETÉS Szinergia = 1+1>2

3 A SZERVEZET FOGALMA A szervezet a legtágabb értelemben bármely, emberek közös tevékenysége révén kialakult társadalmi formáció. (Chester Barnard). elsődlegesen emberek együttese; mindig valamilyen cél elérése érdekében jön létre; munkamegosztás jellemzi; Típusok: formális informális szervezetek;

4

5

6 SZERVEZETI FORMÁK A szervezet strukturális jellemzői Munkamegosztás Hatáskörmegosztás centralizáció-decentralizáció Koordinációs eszközök Konfiguráció szervezeti séma

7 1. Munkamegosztás Fogalma: egy nagyobb feladatmennyiség részfeladatokra bontása és egyes szervezeti egységekhez való telepítése a szervezeten belül. Elsődleges munkamegosztás: a szervezet alaptevékenységéből adódó feladatok valamilyen elv szerinti legátfogóbb felosztása Elvek: funkcionális, tárgyi, regionális Egydimenziós szervezetek: azok a szervezetek, amelyekben az elsődleges munkamegosztás a három elv egyike szerint történik. Két- és többdimenziós szervezetek: a munkamegosztási elveket az elsődleges munkamegosztás szintjén párhuzamosan alkalmazzák.

8 2. Hatáskörmegosztás Fogalma: A hatáskörök szervezeten belüli megosztása a munkamegosztási elvek alapján tagolt szervezeti egységek vezetői kompetenciáinak kialakítását jelenti. Egyvonalas szervezet: ha az alárendelt egységek csak egy felsőbb szervezeti egységtől kaphatnak utasítást (a függelmi és a szakmai irányítás szervezetileg nem különül el). Többvonalas szervezet: ha az alárendelt egységeket két vagy több felső szervezeti egység is utasíthatja (ez a függelmi és a szakmai kapcsolatok teljes elkülönítését jelenti).

9 3. Koordináció Fogalma: egymás mellé rendelés, összehangolás, megfelelő viszonyba hozás. Strukturális koordinációs eszközök Technokratikus koordinációs eszközök Személyorientált koordinációs eszközök

10 4. Konfiguráció Másodlagos, vagy származtatott strukturális jellemző A többi három jellemző alakítja ki Kategóriái: a szervezet mélységi tagoltsága (hierarchikus szintek száma) a szervezet szélességi tagoltsága (egy vezető alá közvetlenül tartozó alárendeltek száma a hierarchia egyes szintjein) az egyes szervezeti egységek mérete (az adott egységhez tartozó foglalkoztatottak száma)

11 Hierarchikus szervezet Sok szintű hierarchia Igazgató 1.Gyáregység vezető 2.Gyáregység vezetője Előkészítő o.v. Termelésirányítási o.v. Szállítási o.v. Anyaggazdálkodás Technológia Beszerzés Raktározás

12 Lapos szervezet Max 4 szintű Igazgató Tervezés Értékesítés Termelésir. Számvitel Munkatárs Munkatárs Munkatárs Munkatárs Munkatárs Széles irányítási sáv

13 Tipikus szervezeti formák Rugalmatlan, statikus formák: Lineáris Törzsegységi Funkcionális Divízionális Dinamikus, rugalmas formák: Divízionális Mátrixos Holding- és konszernkapcsolatok Bonzai-modell Szatellit, héjházas, térrácsos, méhkaptár, hangyaboly, szőlőfürt metaforák,

14 Szervezeti formák: Lineáris szervezet Fayol 1. szint Vezér Horizontális bővítés 2. szint Szolgálati utak 3. szint

15 Szervezeti formák: Törzskari szervezet 1. szint Törzs 2. szint 3. szint

16 Szervezeti formák: Törzsegységi szervezet E szervezeti forma kialakulásának indoka a vezető túlterheltségének csökkentése, a szakmai színvonal növelése A lineáris szervezet kiegészül egy törzsegységgel, különféle szakmák szakértőivel utasítási joguk nincs, feladatuk: tanácsadás a vezetőnek A szervezetben jelentkező sokrétű problémák jogi, adózási, kereskedelmi stb. szakmailag megalapozott kezelése Utasítás csak a szolgálati úton adható ki

17 Szervezeti formák: Funkcionális szervezet Taylor 1. szint Vezér 2. szint Műszaki Gazdasági Termelési Kereskedelmi Humá n Végrehajtás

18 Szervezeti formák: Divízionális szervezet Vezetõ Tervezés Pénzügy K+F szint 2. szint DIVIZIÓ1 D2 D3 3. szint TERV PÜ

19 Szervezeti formák: Mátrix szervezet Vezér Műszaki Gazdasági Termelési Kereskedelmi Humán Termék 1. Termék 2. Termék 3.

20 Sportszervezetek A társadalmi munkamegosztás során sportra specializálódott szervezeteket találunk; Megkülönböztetünk irányító és végrehajtó szervezeteket; Országgyűlés Kormány Országos hatáskörű szervek (pl.: MOB, köztestületek) Megyei önkormányzat, Megyei sportági szakszövetségek Társadalmi sportegyesületek

21 Szervezetek és formáik Főbb kategorizálási szempontok: a hierarchikus szintek száma, azaz az irányítási lánc hossza, ami a szervezet mélységi tagozódását fejezi ki; a horizontális vagy szélességi tagozódás, ami az egy vezetőhöz közvetlenül tartozó beosztottak száma a hierarchia különböző szintjein; a létszám az egyes szervezeti egységekben. Szervezeti formák kialakításának fő befolyásoló tényezői: munkamegosztás, döntési jogosítványok, koordináció.

22 Szervezeti célok Milyen célokat fogalmaznak meg a szervezetek? Amilyeneket a társadalom igényel, illetve átfogó célokat. A szervezeteknek céljaik vannak, az egyéneknek is, néha egészen egyszerűek, néha nem. Ezek között lehet összhang, eltérés, de előfordul szembenállás is.

23 A hierarchikus célok rendszere A cél jellege Közös jellemzői Küldetés Általános, jövőkép jellegű, mindenkire érvényes, minden egyéb célt meghatározó, gyakran nincs leírva. Mindig nyitott jellegű, általános törekvéseket tartalmaz. Vállalati stratégiai cél A tulajdonosok érdekeit kifejező, gyakran pénzügyi mutatókat tartalmazó, hosszabb távra szóló, mindig írott formájú. Általában zárt jellegű, csak kivételes esetekben nyitott. Eldönthető kell legyen: meghatározott időszak alatt elérték-e, vagy sem. Üzemi szintű, operatív cél Mindig egy adott egységre jellemző, a működésre vonatkozó, többnyire rövid távú, általában összetett. Mindig zárt jellegű, amelyről eldönthető, elérték-e, vagy sem.

24 Milyen a jól megfogalmazott küldetési nyilatkozat (misszió)? Tartalmi és formai követelmények: tükrözze amiért a szervezetet létrehozták, ami a szervezet elsődleges feladata; legyen reális, elérhető; fontos a rövid, egyszerű és érthető; jusson el azokhoz, akikhez szól.

25 A jól vezetett szervezet céljai piaci helyzet (az elérni kívánt piaci részarány, vagy piaci szegmens), innováció (a termék és piacfejlesztés fontosságának hangsúlya), termelékenység (az élőmunka felhasználásának hatékonysága), fizikai és pénzügyi források (felhasználásának hatékonysága), nyereségesség (egyes kiemelt pénzügyi mutatók teljesítésének mértéke), a vezetés teljesítménye és annak fejlesztése, a munkások teljesítménye és beállítódása (elkötelezettség), társadalmi felelősség (közösségi feladatvállalások)

26 A jó célmeghatározás elvei a cél mindig egy konkrét területre vonatkozzék, legyen egyszerű és világosan megfogalmazott, a cél az eredményre vonatkozzék és ne a cselekedetre, a cél legyen mérhető, egyértelműen eldönthető, hogy elértük-e vagy sem, a célhoz hozzátartozik a határidő, a cél jelentsen kihívást, követeljen jelentős erőfeszítést, de megvalósítható legyen!

27 2. feladat Egy kiválasztott sportszervezet kapcsán fogalmazza meg a küldetését, 3 db stratégiai célkitűzését Minden stratégiai célhoz 3-3 operatív célt!

28 A SPORTSZERVEZETEK TÍPUSAI SZABADIDŐSPORT ( SPORT FOR ALL ) SZERVEZETEK VERSENYSPORT VAGY ÉLSPORT SZERVEZETEK (LÁTVÁNYSPORT) ISKOLAI TESTNEVELÉS ÉS DIÁKSPORT SZERVEZETEK KÜLÖNBÖZŐ TÁRSADALMI ELVÁRÁSOK ÉS FUNKCIÓK - a sport és a testnevelés - szabadidőeltöltés - egészséges életmód - csúcseredmények elérése - rekordok (országos, világcsúcs) megszerettetése - szemléletmód, - rekreácó életvitel alakítása - nemzetközi elismerés (image) - alapozó funkció - egészségmegőrzés - reprezentatív sportpolitikai - kiválasztást segítő funkció funkció

29 Sportszervezetek típusai Elsősorban az alapítási eljárásban és a működésben térnek el néhány sportágban a szövetség írja elő: Sportegyesület csak ez részesíthető állami (önkormányzati) támogatásban DSE, DSK Sportvállalkozás

30 Sportegyesület A magyar sport hagyományos szervezeti alapegysége: a szabadidősport, a versenysport, a tehetséggondozás és az utánpótlás nevelés műhelye. Olyan társadalmi szervezet, amelynek alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése.

31 SPORTEGYESÜLET MEGALAKÍTÁSÁNAK FOLYAMATA fő 18. életévét betöltött vagy szülői beleegyező nyilatkozattal rendelkező magyar állampolgár kinyilvánítja egyesülési szándékát. 2. Elkészítik az alapszabály tervezetét 3. Összehívják az alakuló közgyűlést Napirendi pontok: - Az alapszabály megvitatása, elfogadása - Tisztségviselők megválasztása - Az egyesület megalapításának kimondása Dokumentumok: - Alapszabály, Jegyzőkönyv, Aláírási ív (jelenléti ív), Elfogadó nyilatkozatok, Kérelem a bírósági bejegyzésre 4. Iratok benyújtása a megyei (fővárosi) bíróság társadalmi szervezetek bejegyzése osztályára 5. Bankszámla-nyitás 6. Bejelentkezés a TB-nél 7. APEH bejelentkezés II. törvény

32 Idő Teendő Kivitelező Ünnepélyes megnyitó 04 Levezető elnök felkérése "Fő" alapító Elnökség, vendégek bemutatása Szavazatszámláló bizottság felkérése Szavazatszámláló bizottság tagjainak megszavazása egyszerű kézfeltartással Vendég (polgármester, ÖTM) Levezető elnök Levezető elnök Tagság 06 Jelentés a levezető elnöknek a létszámról Szavazatszámláló bizottság elnöke 07 Határozatképesség kimondása Levezető elnök Napirendek ismertetése 10 Napirend megszavazása Tagság Jegyzőkönyvvezető és hitelesítő felkérése 12 Jegyzőkönyvvezető, hitelesítő megszavazása egyszerű kézfeltartással Levezető elnök Levezető elnök Tagság 15 Alapszabály ismertetése Levezető elnök

33 23 Alapszabály módosítási javaslatok (vita) Tagság 25 Alapszabály megszavazása Tagság 26 Tisztségviselő választás (Tájékoztatás a tisztségviselők feladatairól, a szavazás módjáról, a jelöltek bemutatása, Szavazólapok kiosztása) 30 Szavazás, szavazatszámlálás Megválasztott tisztségviselők nyilatkozatai Levezető elnök Tagság, Szavazatszámláló bizottság, Tisztségviselők 45 Az SE megalakulásának kimondása, egyéb Levezető elnök 50 Az alakuló közgyűlés bezárása Megválasztott elnök

34 JELENLÉTI ÍV A Legkiválóbb Edzők SE alakuló közgyűléséről, január.13. Név Adóazonosító jel Lakcím Aláírás

35 ELFOGADÓ N Y I L A T K O Z A T Alulírott. kijelentem, hogy magyar állampolgár vagyok és nem állok közügyek gyakorlásától eltiltó bírói végzés hatálya alatt. Választott tisztségemet illetõen semmilyen összeférhetetlenségi ok (munka-, családi-, egyéb függõségi viszony) nem áll fenn. A választott tisztséget elfogadom és betöltése során tudásom legjavát nyújtom. Dátum, aláírás, két tanú által hitelesítve

36 Bejegyzési kérelem Alulírott,.., a Legkiválóbb Testnevelő Tanárok SE megválasztott elnöke kérem, hogy a T. Bíróság az egyesületet a mellékelt dokumentumok alapján a társadalmi szervezetek nyilvántartásába, nemperes eljárásban bejegyezni szíveskedjék. Dátum, aláírás, két tanú által hitelesítve

37 SZAVAZÓLAP A LEGKIVÁLÓBB TESITANÁROK SE TISZTSÉGVISELŐI Elnök :... Alelnökök: Elnökségi tagok: Felügyelőbizottság: Elnöke :... Tagjai:......

38 AZ ALAPSZABÁLY TARTALMA Általános rendelkezések Név Székhely Tagság formái Az egyesület célja és feladatai Az egyesület tagsága Jogok Kötelezettségek Az egyesület szervezete Az egyesület vezető és ellenőrző testületei Az egyesület vezető tisztségviselői Az egyesület gazdálkodása és vagyona Kilépés, kizárás, felfüggesztés Záró rendelkezések

39 Sportegyesület jogi személyiség A sportegyesület szakosztályát, illetve más szervezeti egységét alapszabály felhatalmazása alapján közgyűlési határozottal jogi személlyé nyilváníthatja. Ezt a bíróságon nyilvántartásban történő bejegyzéssel szerzi meg.

40 Sportegyesület elvi felépítése KÖZGYŰLÉS FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG. ELNÖKSÉG ELNÖK ÜGYVEZETÕ ELNÖK GAZDASÁGI VEZETŐ HIVATALI APPARÁTUS SZAKOSZTÁLYOK BIZOTTSÁGOK TANFOLYAMI CSOPORTOK

41 EGY SZAKOSZTÁLY ELMÉLETI MODELLJE SZAKOSZTÁLY VEZETŐSÉG VAGY ELNÖKSÉG SZAKOSZTÁLYVEZETŐ VAGY ELNÖK, HELYETTESEK VEZETŐEDZŐ TECHNIKAI VEZETŐ GAZDASÁGI VEZETŐ FELNŐTT SZAKÁGI EDZŐK IFJÚSÁGI SZAKÁGI EDZŐK ORVOSOK, REHAB. SZAKEMBEREK

42 A KÖZHASZNÚSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ SZÜKSÉGES 1. KÉRELEM 2. LÉTESÍTŐ OKIRAT (alapszabály vagy alapító okirat), mely tartalmazza: a közhasznú tevékenységek valamelyikét, - a tagokon kívül más is részesülhet a szervezet közhasznú szolgáltatásaiból - az elért eredményét nem osztja fel - közvetlen politikai tevékenységet nem folytat 3. NYILVÁNTARTÁS (amelyből megállapítható a vezető szerv döntéseinek:) * tartalma, időpontja, hatálya * a döntést támogatók és ellenzők számaránya * az érintettekkel való közlési módja * a nyilvánosságra hozatal módja 4. BETEKINTÉS RENDJE 5. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET NYILVÁNOSSÁGA 6. BEFEKTETÉSI SZABÁLYZAT (ha befektetési tevékenységet is folytat) 7. NYILATKOZATOK

43 Közhasznú tevékenységek 1. egészségmegõrzés, betegségmegelõzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, 2. szociális tevékenység, családsegítés, idõskorúak gondozása, 3. tudományos tevékenység, kutatás, 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 5. kulturális tevékenység, 6. kulturális örökség mgóvása, 7. mûemlékvédelem, 8. természetvédelem, állatvédelem, 9. környezetvédelem, 10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 11. hátrányos helyzetû csoportok társadalmi esélyegyenlõségének elõsegítése, 12. emberi és állampolgári jogok védelme, 13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, 14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, 15. közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tûzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás,

44 ALAPÍTÁS CÉL GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KKT Társasági szerződéssel közös gazdasági tevékenység TAGSÁG min. 1 fő min. 2 fő KÉPVISELET valamennyi tag ún. beltag FELELŐSSÉG teljes vagyon erejéig beltag: korlátlanul kültag: bevitt vagyonnal (de kivételekkel) MEGSZŰNÉS a tagok közös döntése alapján valamennyi tag kiválásával (30 napon belül ALAPÍTÁS CÉL KFT Társasági szerződéssel közös gazdasági tevékenység BT átalakulhat kkt-vá) TÖRZSTŐKE min. 500 ezer Ft. min. 5 il.l 20 millió Ft. TAGSÁG min. 1 fő min. 1 fő KÉPVISELET ügyvezetők vezérigazgató vagy igazgatótanács elnöke FELELŐSSÉG bevitt vagyon (üzletrész erejéig) a részvények névértékéig RT MEGSZŰNÉS a tagok közös döntése alapján, vagy felszámolással, vagy csődeljárással, vagy végelszámolással

45 Sportvállalkozás Sportvállalkozás kizárólag korlátolt felelősségű társaság illetve részvénytársaság formában alapítható. (a fogyatékosok sportja és a szabadidősport területén non-profit szervezet keretében is szervezhető) Sportvállalkozás esetében a fő tevékenység természetesen sporttevékenység. Kft minimális alaptőkéje Ft Zártkörű Rt minimális alaptőkéje 5 millió Ft Nyilvános Rt minimális alaptőkéje 20 millió Ft

46 Szj számok (szolgáltatások jegyzéke) Sportszergyártás Sportszer-kiskereskedelrm Szabadidős sporteszköz kölcsönzés Sport, szabadidős képzés 93.1 Sporttevékenység Sportlétesítmény működtetése Sportegyesületi tevékenység Testedzési szolgáltatás Egyéb sporttevékenység

47 SPORTÁGI SZAKSZÖVETSÉGEK A szakszövetség jogi személy. A szakszövetség az önkormányzati elv alapján, alapszabálya szerint működik és nyilvántartott tagsággal rendelkezik. A szakszövetség megalakításának feltételei: alapszabály megállapítása, az ügyintéző és képviseleti szervének megválasztása, országos sportági szakszövetség esetén nyilvántartásba vétel.

48 Sportszövetségek típusai a) országos sportági szakszövetségek, b) sportági szövetségek, c) szabadidősport szövetségek, d) fogyatékosok sportszövetségei, e) diák- és főiskolai-egyetemi sport sportszövetségei.

49 Sportági szakszövetség Csak olyan sportágban: a) amely a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportág, vagy b) amelyben a sportág nemzetközi szövetségét felvették a Nemzetközi Sportszövetségek Szövetségébe (Sportaccord). a) legalább tíz, az adott sportágban tevékenykedő sportszervezet a tagja, b) legalább három éve folyamatosan országos versenyrendszert (bajnokságot) működtet, c) versenyrendszerében rendszeresen legalább száz fő, sportági versenyengedéllyel rendelkező sportoló vesz részt.

50 A szakszövetségek feladatai a) szabályzatok kiadásával biztosítani a sportág rendeltetésszerű működését, b) kialakítani a sportág versenyrendszerét, e versenyrendszer alapján szervezni a sportág versenyeit, meghatározni a sportág hazai versenynaptárát és nemzetközi versenyeken, mérkőzéseken való részvételét, c) részt venni a sportág nemzetközi szövetségének munkájában, d) működtetni a nemzeti válogatott kereteket e) meghatározni a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióit f) képviselni a sportág érdekeit az állami szervek, a MOB és annak szakmai tagozatai, a többi sportszövetség, előtt, valamint a nemzetközi sportéletben, g) szolgáltatásokat nyújtani tagjainak, h) meghatározni a sportág utánpótlás-fejlesztési koncepcióját

51 Kötelező szabályzatok a) versenyszabályzat, b) igazolási (nyilvántartási) és átigazolási szabályzat, c) sportfegyelmi szabályzat, d) a sportrendezvény biztonságos lebonyolításával kapcsolatos előírásokat tartalmazó szabályzat, e) doppingszabályzat, f) gazdálkodási, pénzügyi szabályzat, g) a sportszakemberek képesítési követelményeit és feladatait tartalmazó szabályzat.

52 Egyéb szabályzatok Alapszabály SZMSZ Versenyszabályzat Játékos-ügynök licensz szabályzat Fair play szabályzat Nyilvántartási szabályzat Vagyoni jogok hasznosítására vonatkozó szabályzat Sportorvosi szabályzat

53 NEMZETI SZÖVETSÉGEK KAPCSOLATRENDSZERE NEMZETI SPORTHIVATAL, MINISZTÉRIUM VAGY SPORTTANÁCS NEMZETI OLIMPIAI BIZOTTSÁG NEMZETI SZÖVETSÉG EGYÉB NEMZETI SPORTSZÖVETSÉG NEMZETI SZÖVETSÉG EGYÉB NEMZETI SPORTSZÖVETSÉG MEGYEI SZÖVETSÉG SPORT KLUBOK, EGYESÜLETEK SZAKOSZTÁLYOK ISKOLAI SZAKOSZTÁLYOK EGYÉB SPORTSZER- VEZETEK

54 A NEMZETKÖZI SPORTSZÖVETSÉGEK Választott társadalmi szervezetek, vezetőiket a kongresszus választja, alapdokumentuma az alapszabály. A sportág vezető szerve a Tanács. Legfontosabb feladatai: a sportág szabályrendszerének megállapítása, fejlesztése, folyamatos kontrollálása a sportágra vonatkozó legfontosabb szabályozók kiadása (szabálykönyv, világversenyek szabályai stb.) a sportág statisztikáinak és versenyzői nyilvántartásainak vezetése döntés a nemzetközi versenyek színhelyeiről a sportág pénzügyeinek kezelése, marketingpolitika irányítása a sportág kapcsolatrendszerének biztosítása a sportág képviselete az olimpiai mozgalomban a sportág fejlesztési lehetőségeinek figyelemmel kísérése IDEÁLIS SZERVEZETI MODELLJE tanácstagok TANÁCS ELNÖK Bizottságok vagy munkacsoportok ELNÖKHELYETTES PÉNZÜGYI VEZETŐ ELNÖKHELYETTES FŐTITKÁR

55 LEHETSÉGES KAPCSOLATOK A NEMZETKÖZI SPORTSZÖVETSÉGEK ÉS EGYÉB SPORTSZERVEZETEK KÖZÖTT AGFIS NOB FISU NEMZETKÖZI SPORTSZÖVETSÉGEK EGYÉB NEMZETKÖZI SPORTSZÖVETSÉGEK EGYÉB NEMZETKÖZI SPORTSZÖVETSÉGEK NEMZETI SPORTSZÖVETSÉGEK

56 ENSZ UNESCO NEMZETKÖZI SZERVEZETEK NOB ICPHER ISCSPE ANOC AGFIS ASOIF AIWF FIEP AIESEP AIPS IAPESGW FIMS ENSZ: EGESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE UNESCO: AZ ENSZ NEVELÉSÜGYI, TUD. ÉS KULT. SZ. NOB: NEMZETKÖZI OLIMPIAI BIZOTTSÁG ICPHER: NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGÜGYI, TESNEVELÉSI ÉS REKREÁCIÓS TANÁCS ISCSPE: NEMZETKÖZI SPORTTUDOMÁNYOS ÉS TESNEVELÉSI TANÁCS ANOC: NEMZETKÖZI OLIMPIAI BIZOTTSÁGOK SZÖVETSÉGE AGFIS: NEMZETKÖZI SPORTSZÖVETSÉGEK KÖZGYŰLÉSE

57 Nemzetközi Sportszervezetek ASOIF: NYÁRI OLIMPIAI SPORTSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE AIWF: TÉLI OLIMPIAI SPORTSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE FIEP: NEMZETKÖZI TESTNEVELÉSI SZÖVETSÉG AIESEP: TESNEVELÉSI FŐISKOLÁK NEMZETKÖZI SZÖVETSÉGE AIPS: SPORTÚJSÁGÍRÓK NEMZETKÖZI SZÖVETSÉGE IAPESGW: LÁNYOK ÉS ASSZONYOK NEMZETKÖZI TESNEVELÉSI ÉS SPORT SZÖVETSÉGE FIMS: NEMZETKÖI SPORTORVOSI SZÖVETSÉG

Sportszervező, menedzser képzés Onyestyák Nikolett

Sportszervező, menedzser képzés Onyestyák Nikolett A magyar sport végrehajtó szervezetei, alapításuk, működésük Sportszervező, menedzser képzés Onyestyák Nikolett A szervezet olyan nyílt rendszer, amely: amelyeket emberek és eszközök együttesen alkotnak,

Részletesebben

MENEDZSMENT ALAPJAI Szervezeti struktúrák

MENEDZSMENT ALAPJAI Szervezeti struktúrák MENEDZSMENT ALAPJAI Szervezeti struktúrák Dr. Gyökér Irén egyetemi docens 2012 ősz A SZERVEZÉS ÉS A SZERVEZET A szervezés az a menedzsment funkció, amely az elvégzendő feladatokat, erőforrásokat, kiemelten

Részletesebben

2004. évi I. törvény. a sportról

2004. évi I. törvény. a sportról 2004. évi I. törvény a sportról A Magyar Köztársaság állampolgárait megilleti a lehetőlegmagasabb szintűtesti és lelki egészséghez való alkotmányos jog. A testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvédelem

Részletesebben

Non-profit vállalkozások. Vállalkozási alapismeretek 4. Előadás Onyestyák Nikoletta

Non-profit vállalkozások. Vállalkozási alapismeretek 4. Előadás Onyestyák Nikoletta Non-profit vállalkozások Vállalkozási alapismeretek 4. Előadás Onyestyák Nikoletta A nonprofit szektor Politikai pártok A szektor statisztikai f ogalma Alapítványok Közalapítványok Egyesületek Köztestületek

Részletesebben

A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.VII.1. ) 2004. évi I. törvény.

A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.VII.1. ) 2004. évi I. törvény. 1 / 27 2010.06.26. 21:21 A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.VII.1. ) 2004. évi I. törvény a sportról A Magyar Köztársaság állampolgárait megilleti

Részletesebben

2004. évi I. törvény. a sportról

2004. évi I. törvény. a sportról 2004. évi I. törvény a sportról A Magyar Köztársaság állampolgárait megilleti a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való alkotmányos jog. A testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvédelem

Részletesebben

2003. évi törvény. a sportról. A Magyar Köztársaság állampolgárait megilleti a testedzéshez, a sportoláshoz

2003. évi törvény. a sportról. A Magyar Köztársaság állampolgárait megilleti a testedzéshez, a sportoláshoz 2003. évi törvény a sportról A Magyar Köztársaság állampolgárait megilleti a testedzéshez, a sportoláshoz való jog. A testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvédelem (rekreáció) fontos eszköze,

Részletesebben

2004. évi I. törvény. a sportról

2004. évi I. törvény. a sportról 2004. évi I. törvény a sportról Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy a nemzet közössége a test művelését, a sportot, a nemzet alapértékének, kívánatos célnak tekinti. A nemzet értékei között

Részletesebben

2004. évi I. törvény. a sportról

2004. évi I. törvény. a sportról 2004. évi I. törvény a sportról Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy a nemzet közössége a test művelését, a sportot, a nemzet alapértékének, kívánatos célnak tekinti. A nemzet értékei között

Részletesebben

Előterjesztés a Magyar Vívó Szövetség közgyűlése részére az Alapszabály módosítására MAGYAR VÍVÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2009.

Előterjesztés a Magyar Vívó Szövetség közgyűlése részére az Alapszabály módosítására MAGYAR VÍVÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2009. Előterjesztés a Magyar Vívó Szövetség közgyűlése részére az Alapszabály módosítására A MAGYAR VÍVÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2009. Előterjesztő: Dr. Erős János elnök 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A

Részletesebben

2004. évi I. törvény a sportról Hatályos: 2013.01.01-2013.06.30

2004. évi I. törvény a sportról Hatályos: 2013.01.01-2013.06.30 Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2004. évi I. törvény a sportról Hatályos: 2013.01.01-2013.06.30 Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy a nemzet közössége a test

Részletesebben

2011. évi CLXXII. törvény a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról*

2011. évi CLXXII. törvény a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 151. szám 37495 2011. évi CLXXII. törvény a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról* 1. A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) preambuluma

Részletesebben

Magyar Torna Szövetség Alapszabálya

Magyar Torna Szövetség Alapszabálya Magyar Torna Szövetség Alapszabálya 1 I. Általános rendelkezések 1. (1) A Magyar Torna Szövetség a férfi torna, női torna, a ritmikus gimnasztika, az aerobik, a mindenki tornája, a gumiasztal, az akrobatikus

Részletesebben

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szakszövetség a Magyar Köztársaságban működő, az ökölvívás sportágban sporttevékenységet folytató jogi személyek, pártoló tagok,

Részletesebben

A MAGYAR ZEN BU KAN KEMPO SPORTÁGI SZÖVETSÉG. ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN (utolsó módosítás 2013. december 15.

A MAGYAR ZEN BU KAN KEMPO SPORTÁGI SZÖVETSÉG. ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN (utolsó módosítás 2013. december 15. A MAGYAR ZEN BU KAN KEMPO SPORTÁGI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN (utolsó módosítás 2013. december 15. 1 ) 1 Változások vastagon szedetten jelölve. I. A SPORTÁGI SZÖVETSÉG

Részletesebben

EVENTUS SPORT, REKREÁCIÓS ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1..

EVENTUS SPORT, REKREÁCIÓS ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. EVENTUS SPORT, REKREÁCIÓS ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. 1. Az Egyesület neve: EVENTUS, Sport, Rekreációs és Művelődési Közhasznú Egyesület 2. Rövidített neve: Eventus SE 3. Az egyesület

Részletesebben

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A sportegyesület hagyományos elnevezése: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

Részletesebben

GFO'2013 megnevezés. GFO'2013 tartalom

GFO'2013 megnevezés. GFO'2013 tartalom 1, 2 Vállalkozás Olyan jogi személy vagy jogi személyiség nélküli jogalany, amely elsődlegesen üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása céljából jött létre. Üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása:

Részletesebben

A NIMFEA TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA

A NIMFEA TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA A NIMFEA TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Nimfea Természetvédelmi Egyesült alapítók által önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező, az Alapszabályban

Részletesebben

KÖZPONTI SPORT- ÉS IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

KÖZPONTI SPORT- ÉS IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. A KÖZPONTI SPORT- ÉS IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2001. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Központi Sport- és Ifjúsági Sportegyesület

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLY I. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLY I. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLY I. A Zempléni Vizilabda Klub Közhasznú Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959.

Részletesebben

Sporttörvény és sportjogszabályok. dr. Czett Szabolcs 2015. április 8.

Sporttörvény és sportjogszabályok. dr. Czett Szabolcs 2015. április 8. Sporttörvény és sportjogszabályok dr. Czett Szabolcs 2015. április 8. MOTTÓ Hiányos vagy ellentétes szabályozás esetében az ügyeskedőknek mindig sikerül a kiskaput megtalálni dicstelen eljárásukhoz. Sporttörvény

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

ALAPSZABÁLY. Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. ALAPSZABÁLY A Győri Zabolátlan SE alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61. és következő

Részletesebben

Adószám: 18255810 1 43 KSH: 669761 Bankszámla: 11600006 00000000 42116349 (ERSTE) a Magyar Gószövetség Közgyűlésének üléséről

Adószám: 18255810 1 43 KSH: 669761 Bankszámla: 11600006 00000000 42116349 (ERSTE) a Magyar Gószövetség Közgyűlésének üléséről MAGYAR GÓSZÖVETSÉG 1114 Budapest, Bartók Béla út 19. info@goszovetseg.hu goszovetseg.hu Adószám: 18255810 1 43 KSH: 669761 Bankszámla: 11600006 00000000 42116349 (ERSTE) Jegyzőkönyv a Magyar Gószövetség

Részletesebben

Alapszabály Magyar precíziós lövész Országos Sportági Szövetség

Alapszabály Magyar precíziós lövész Országos Sportági Szövetség Alapszabály Magyar precíziós lövész Országos Sportági Szövetség Az A melléklet szerinti Alapítók a mai napon egybehangzóan kimondják a Magyar precíziós légfegyveres Országos Sportági Szövetség megalakítását.

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁS A Magyar Birkózó Szövetség 2014. május 30-i közgyűlése elfogadta. I. A Magyar Birkózó Szakszövetségre vonatkozó általános rendelkezések 1.. 1./ A Magyar

Részletesebben

A MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

A MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A A MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések Az Egyesület neve: Magyar Környezeti Nevelési Egyesület Rövidített neve: MKNE angolul: Hungarian Society for Environmental

Részletesebben

Szerzői jogi jogivédelem

Szerzői jogi jogivédelem Szerzői jogi jogivédelem A szerzőszámára minden mindenjog jogfenntartva! Jelen Jelenszellemi szellemiterméket, illetve illetveannak annakrészleteit részleteittilos tilosreprodukálni, adatrendszerben tárolni,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

2011. évi CLXXII. Törvény a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról

2011. évi CLXXII. Törvény a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról 2011. évi CLXXII. Törvény a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról 1. A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) preambuluma helyébe a következő rendelkezés lép: Magyarország

Részletesebben