Nyitott. Szemle. Húsvéti népszokások. Felső-szabolcsi szolgáltatói folyóirat. I. évfolyam 2. szám Tartalom:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyitott. Szemle. Húsvéti népszokások. Felső-szabolcsi szolgáltatói folyóirat. I. évfolyam 2. szám 2009. Tartalom:"

Átírás

1 Nyitott Felső-szabolcsi szolgáltatói folyóirat Szemle A keresztény vallás egyik legnagyobb ünnepe a húsvét, a feltámadás, a megváltás alapgondolatát foglalja magában. A húsvét ünnepe napjainkban is megőrizte tavaszünnep jellegét, felelevenítve az ősi tavaszköszöntő népszokásokat, a termékenységgel kapcsolatos ünnepségeket, melyek mellett tovább él a keresztény ünnep gazdag szokásvilága. A húsvét ünnepe sok szálon kapcsolódik a tavasz megérkezéséhez, s a megújulás, a termékenységgel összefonódó népszokáskincshez. E népszokások nagyrészt nem épülnek be a keresztény vallás ünnepi rítusaiba, hanem azzal párhuzamosan, mint a falusi közösségek ünnepi szokásai maradtak fenn. A húsvétot megelőző farsangi időszak mulatságai a tél legyőzését, a tavasz megérkezését ünneplik. Európa-szerte elterjedt szokás a telet jelképező szalmabábu elpusztítása, elégetése vagy vízbe fojtása. Nálunk egyes vidékeken a bábu neve kisze, kice, s virágvasárnapi szokásainkat teszi színesebbé. A mulatságok és a böjti időszak találkozásának jellegzetes népi játéka Konc vajda és Cibere vajda, a farsang és a böjt tréfás háborúsága volt. A húshagyókeddi (farsang utolsó napja) játék szereplői szalmabábok, s a legyőzött Ciberét végigvitték a falun, elégették, vízbe vetették, vagy keresztüldobták a templom kerítésén, hogy elűzzék a betegséget, az éhséget. Húsvéti népszokások A böjt alatt régen főleg kenyeret, száraz növényi étkeket ettek. A hosszú böjti időszakot kisebb ünnepek tagolják. A magyar néphagyományban a közbeeső vasárnapoknak nevük volt: a másodiké gulyásvasárnap, az ötödiké feketevasárnap, a hatodiké virágvasárnap. Ez az utolsó vasárnap már a húsvéti ünnepsorozat része. A magyar népszokások ezen a napon a zöldág-hordás, más néven villőzés: a termékenységet segítő eljárás. Az ággal megütögették a fiatal lányokat, menyecskéket. A barkaszentelés a keresztény és a pogány szokások ötvözetét mutatja. A virágvasárnapot megelőző szombaton a gyerekek barkát szednek. A barkát virágvasárnap a templomban megszentelik. A szentelt barkának bajelhárító szerepe van. A moldvai csángók fűzfa sípot fújnak, habajgatnak, ezzel keltik fel a tavaszt. Sok helyen zajos határkerülést tartanak, mellyel a rossz szellemeket űzik el. A nagyhét napjainak szokásai a Bibliában leírtakat követik. Nagycsütörtökön, zöldcsütörtökön a Rómába ment harangokat a fiúk kereplőkkel helyettesítik. Az étrendbe e napon valamilyen zöldet, parajt, salátát iktatnak. Pilátus-égetés is e nap szokása, mikor a Pilátust jelképező bábut elégetik, megverik. I. évfolyam 2. szám 2009 Tartalom: A 1848/49-es szabadságharc kisvárdai vonatkozásai 2. oldal Élő-világ 4. oldal A cukorbetegség 6. oldal Lemosó permetezés 7. oldal Sor(s)ok között II. 8. oldal Egészség-életmód 9. oldal Csángó Mitológia 10. oldal Egészség-életmód 11. oldal

2 Kultúra Néző István A 1848/49-es szabadságharc kisvárdai vonatkozásai A pesti forradalom látványos és közismert mozzanatai ugyan egyik pillanatról a másikra játszódtak le, de A világra szóló 48- iki zivatarok előpostái, már 47. vége felé oda rajzolódtak a politikai-kivált nyugati láthatár égboltjára,- akkor kezdették ezen kifejezést, talán először használni: van valami a levegőben - írta a kisvárdai kortárs. Kisvárdára március 20-án jutott el a változások híre, amikor a Pozsonyban tanuló Somogyi Rezső szüleihez írott levelében beszámolt az országgyűlésen történtekről, és az ekkor érkezett újságok is hírt adtak azon fejleményekről, melyeknek folyományaként március 25-én a megyei Központi Választmány határozatot hozott az ún. mozdítható nemzetőrség létrehozásáról, melynek rendfenntartó szerepet szántak. A Kisvárdai járás nemzetőreinek feje az anarcsi földbirtokos, Czóbel Imre huszárfőhadnagy lett, aki kapitányi rangot kapott. Április 6-án Kisvárdán a Városi Köztanácskozás és Közcsendességi Bizottmány ülésén a rend biztosítására határozatokat hoztak, s a városban is megalakult a nemzetőrség, melynek tagjai a főbb utcákon és a városházán teljesítettek szolgálatot. Április 28-án a megyei közgyűlés döntött a nemzetőrségi öszszeírások megkezdéséről. A jogszabály vagyonhoz kötötte a nemzetőrséghez felveendőket, de lehetőséget adott arra is, hogy az arra alkalmas, de szegényebb embereket is összeírják. Az egész járásban nemzetőrt szedtek számba, a lakosú Kisvárdán 120-at, ők gyalogosak voltak és önként jelentkeztek szolgálatra. Egyénenként 276 nemzetőrségtől idegenkedőt jegyeztek fel, de pl. Anarcsról, Kis- és Nagybákáról, Dögéről, Kanyárról, Papról és Tuzsérról azt írták, hogy egyetemlegesen ellenszegülnek a nemzetőri szolgálatnak. Május végén megkezdődött az összeírt nemzetőrök kiképzése. Kisvárdára a 37. gyalogezred 3. zászlóaljától érkeztek kiképzők, de még ezt megelőzően sor került egy másikra. Kazinczy Ferenc első gyermeke, Kazinczy Lajos, a később Aradon október 25-én kivégzett honvéd-tábornok 1848 elején Gyulaházán, nővérénél, Ifigéniánál (Becske Lajosnénál) tartózkodott. Itt érte őt a forradalom híre, mire Kazinczy azonnal szolgálattételre jelentkezett Kisvárdán, és az itt alakított nemzetőrséget ő tanította a katonai gyakorlatokra. Június végén a közel fős megyei nemzetőrséget három zászlóaljba osztották be, a Kisvárdai járás a Nyírbátori járás nemzetőreivel a 3. zászlóaljat alkotta. A kisvárdai század tisztikarából Désy Imre főhadnagy, Kastal István hadnagy, Bartha Imre alhadnagy, Lúza György és Saller Ferenc őrmesterek nevét ismerjük. Az Életképek című folyóirat is megemlékezett a kisvárdai eseményekről, írván, hogy: Harcfiai, köztök több úri család ivadék, s a helybeli hat Káplány, népességéhez képest más községek felett állottak ki. A nemzetőrség mellett megkezdődött a honvédség szervezése is. A honvédek 3 évi szolgálatot vállaltak, belépéskor 20 pengőforint foglalót, majd havi zsoldot kaptak, ki-ki rangja szerint. A belépés önként történt, viszont a meggyőzést azzal segítették elő, hogy mindenhová toborzó biztosokat küldtek megfelelő felszereléssel, ami jelen esetben cigányzenészeket, verbunkost járó katonákat vagy táncosokat, szekereken szállított hordó borokat és pálinkát jelentett. A Kállóban működő hadfogó bizottság a megyéből 623 embert sorozott be a 10. honvédzászlóaljhoz és 230-at a Turszky gyalogezredhez. Az említett 10. zászlóalj katonái közé a Kisvárdai járásból 53-an álltak be, s ennek egyötödét Kisvárda adta. A 10. zászlóalj július 28-án indult Szemere Pál őrnagy parancsnoksága alatt Debrecenből a déli táborba a lázongó szerbek megfékezésére, szeptember 2-án a perlaszi tábor elfoglalásával estek át a tűzkeresztségen, majd ezt követően szinte minden csatában, pl. a tavaszi hadjáratban, Buda visszafoglalásában is részt vettek, s végül Világosnál tették le a fegyvert. Augusztus 13-án a kormány önkéntesen ajánlkozó nemzetőrökből álló sereg felállítását írta elő. Kisvárdát a lakosság számának figyelembevételével 16 nemzetőr kiállítására kötelezték. A jelentkezőket a Casinó-termében fogadták, a zászlóaljat szeptember 10-én a kállói piacon eskették fel a zászlóra, a hónap végén pedig Pestre indították őket. Parancsnokuk Patay István volt. Október elején Perczel Mór dandárjában harcoltak, majd rendes honvédzászlóaljjá alakulva a 48-as sorszámot kapták, de megtartották a szabolcsi előnevet. Rakovszky Sámuel parancsnoksága alatt sok dicsőséget szereztek, a komáromi várőrség részeként tették le a fegyvert 1849 őszén. Zászlójukat ma a megyei múzeumban őrzik. 2

3 Kultúra A Casinó termeiben alakult meg az ún. verespántlikás szabadcsapatnak egy része is, amely Szabolcs-, Szatmár- és Bereg megyei csapatok részeként november 25-én Désnél vereséget szenvedett Katona Miklós őrnagy vezetése alatt. Nem mindenki volt azonban buzgó hazafi. Augusztus 26-án elfogadták a katonaállítási törvényt, amelynek értelmében a járásban 440 embert kellett besorozni, ebből Kisvárdára 38 fő jutott. Amikor Irinyi István főszolgabíró elrendelte, hogy a községek elöljárói és a lelkészek ismertessék a néppel a toborzásról szóló rendeletet, ennek kapcsán Kaszap Pál kisvárdai esküdt azt jelentette a főszolgabírónak, hogy a helybeli Tiszteletes Székely József Úr -amint a templomból kijöttek- megszólította a híveket, el ne mennének, amennyiben a ministerium rendeletét a káplány úrral el fogja olvastatni. Amint úgy is történt, hogy a káplány olvasni kezdte. Mire Kis várdai Kozma István azt mondta, hogy jobb volna, ha a miniszterium azon rendelettel a seggét kitörülné. November 6-án a megyei bizottság ülésén határozatot hoztak arról, hogy a megyében lévő újoncokból egy új honvédzászlóaljat kell szervezni. Ez lett a 43. számú zászlóalj. November 8-án a járásból már 224-főt sikerült kiállítani, a hiányzó 216 személyből leginkább Kisvárda vette (illetve nem vette) ki a részét. A 43. zászlóalj is hamarosan harcba indult. December 6-án Schlick altábornagy betört Magyarországra, december 28-án Szikszónál történt meg az első ütközet, ekkor a 43. sz. zászlóalj felszerelése főleg csak lándzsából állt, ezért tartalékban voltak. A zászlóalj január elején Kassa alatt volt, 23-án Bodrogkeresztúrnál már győztes szuronyrohamot indított, ezt követően több csatában vett részt, s a temesvári vesztes csata után tette le a fegyvert április 24-én az országgyűlés újabb katona kiállításáról rendelkezett, ebből a megyére 867 fő esett, ezt a számot szokás szerint tovább osztották a településekre. Kisvárdának 13 katonát kellett volna besoroznia, június 11-ig a város 10 főt adott, június 21-ig újabb 2 főt, a hiányzó 1 újonc már nem befolyásolta a szabadságharcot, mert az az orosz beavatkozáskor eldőlt. Péchy László alispán június 25-én ugyan még minden szolgabírónak kötelességévé tette, hogy helységenként a népet vasvillával s kaszával felfegyverezve, és 8 napi élelemmel ellátva rögtön indítsa a Tisza partjára. Nevezetesen a K.Várdai járás menjen Záhonyhoz és Leányvárhoz A kormány által kinevezett népfölkelési vezér, Korponay ezredes július 17-én a vármegyét arra utasította, hogy egy héten belül két, egyenként 600 főből álló gyalogos zászlóaljat és két, egyenként 200 főből álló lovas osztagot állítson ki arra az időre, amíg az oroszok az ország határain belül vannak. A Kisvárdai járás népfölkelőinek gyülekezési helyéül Pálcán jelölték ki, Záhonynál és Leányvárnál kellett volna figyelniük, hogy hol akar az orosz sereg átkelni a Tiszán. A gyalogos fölkelők harcba nem bocsátkoztak, de nem is volt baj, hiszen csak parasztlándzsákkal, kaszákkal és baltákkal voltak felfegyverkezve. Augusztusban a lakossággal együtt a rendeletekből és a menekültektől tudták meg a világosi fegyverletétel hírét. A szabadságharc elbukott, de a hősöket a közvetlen utókor nem feledte el. Már 1861 márciusában Kisvárdán Honvédegylet alakult, a megemlékezések azonban csak a kiegyezés utáni korszakban kaptak nagyobb teret. Ekkor még az élőket is ünnepelhették, hiszen pl ben is többen éltek az egykori kisvárdai harcosok közül: Tajthi Timót (százados), Hrabovszky Rudolf (főhadnagy), Somogyi Rezső, (főhadnagy), Sümeghi István (őrmester), Zakár István (őrmester). Közhonvédek voltak: Bíró János, Danziger Mór, Seres Ignácz. Legtovább élt az a Sarvay Elek, aki Nyíregyházára költözött, és 1915-ben, 90 évesen hunyt el. Kisvárdának leghosszabb ideig élő 48-as honvéde Somogyi Rezső gyógyszerész volt, aki 1907-ben hunyt el. Ma már mindössze őt tartják nyilván, mint egykori 48-as harcost. Az ő sírját minden évben megkoszorúzzák, a többi kisvárdai katonát pedig mára elfelejtette az emlékezet. Az 1848-as szabolcsi honvéd zászlóalj zászlaja FELHÍVÁS! Újságunk arculata még alakulóban van, ezért a segítségüket kérjük. Minden kedves olvasónk kreativitására szükségünk van! Pályázatot hirdetünk logókészítésre valamint arculattervezésre. Ötleteiket kérjük küldjék el a címre, és kreatív ötletes pályázatukat elbíráljuk. A legjobbak értékes ajándékban részesülnek, valamint lapunk következő számában az ötleteit figyelembe vesszük. A szerkesztőség 3

4 Élő-világ Dr. Mezey Károly A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület örökös tagja Már úton van hazafelé a tavasz hírnöke: Az Alföldön, kiváltképpen falun élő magyar ember arca felderül, amikor a hosszú téli csendesség és csepergő tavaszelő után egyszer csak meghallja a gólya kelepelést és megpillantja ezt a kedves jól ismert fekete-fehér ruhájú, de élénk piros lábú és hosszú csőrű madárbarátját, akit múlt augusztusban látott utoljára. Tudja, hogy ez a magasan keringő vagy már kéményen, villanyoszlopon megpihenő madár meghozta a tavaszt! A gólya a magyar ember kedves madara. Népünk iránta táplált érzelmeit és érkezésének a tavasszal összekötő várakozását oly szépen fejezi ki Tompa Mihály : 4 Megenyhült a lég, virul a határ S Te újra itt vagy, jó gólya - madár! Az ócska fészket megigazgatod, Hogy ott költhesd pelyhes magzatod. A gólya piros lábára utal az a gyermek mondóka amit az én gyerekkoromban örömmel skandáltunk, ha megpillantottuk az első érkező gólyát: Gólya, gólya, gilice! Mitől véres a lábad? Török gyerek megvágta, Magyar gyerek gyógyítja Síppal, dobbal, Nádi hegedűvel. S hogy milyen becsben vagy ez a szép madár Euróba szerte mutatja, hogy még Finnországban is gólya hozza a kisbabát, hol ott az ezer tó országában nem fészkel a gólyamadár. Hazai népszerűségére utal, hogy több magyar tájon helyi nevet is kapott. Nevezik eszterágnak, czakónak, kosztának, (Székelyföldön) és gogónak is. A gólya aztán bizalommal hálálja meg a szeretet: odahúzódik az ember közelségébe. Fészkét településeink villanyoszlopaira rakja, ritkábban kéményekre, vagy épületek tetejére. Régebben főleg kémények, istálló, csűr, vagy akoltetők, kazlak és udvaron álló öreg fák voltak fészkelő helyei. Ma már eltűntek az oldal füstnyílású kémények, ritka a nagy derék akácfa az udvarokban, nincs kútágas és boglya sem, hiszen a szalmát bálázzák és eltűntek a nádtetős csűrök, aklok és istállók a falusi portákról. Érdekes megfigyelni, hogy leginkább falvaink fő utcájára rakja fészkét és csak ritkán a falú szélére. Jól látható ez Dögén, Szabolcsveresmarton, Kékcsén, Tiszakanyáron vagy Dombrádon. De nem csak bizalommal van az ember lakta települések iránt, hanem hűséggel is. Ugyan az a gólya jön vissza fészkére, amelyik onnan ősszel eltávozott. Gondoljunk bele! A mi gólyáink vándor útja a Boszporuszon át Törökországon, Izraelen, Szuezen keresztül a Nílus mentén Kelet-Afrikán át, egészen Dél-Afrikáig tart. Onnan km-ről talál vissza mondjuk Kisvárdára a Dózsa György úton a Lidl üzlettel szemben lévő fészkére! Feltéve persze ha túléli az oda-vissza km-es utat, ami alatt gyakran viharok, vagy tikkasztó kánikula, sivatagi táplálékhiány gyérítik soraikat. Az is előfordul, hogy némelyik országban vadásznak rájuk. Volt gólya, amelyik testében nyílvesszővel érkezett haza. A gólya állománya egész Európában csökkent, némelyik nyugat-európai országból el is tűnt. Nálunk a múltszázad közepétől máig harmadára csökkent a számuk, de még így is Európában a második legnagyobb gólya populációval rendelkezünk. A magyar hivatalos természetvédelem és a leghatékonyabb természetvédő civil szervezet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) kiemelt programja a gólyavédelem. Ez elsősorban a fészkelő helyek biztonságos megteremtését jelenti. Mintegy 50 éve kezdtek a gólyák egyre inkább villanyoszlopra fészkelni, de hamar kiderült, hogy gyakran a vezetékeket is érintő fészkelés nem csak gazdasági károkat okoz, hanem sokszor a gólyák halálát is áramütés révén. Nagy program indult a veszély elkerülésére. A villanyoszlopokra a Mol máig tartó anyagi segítségével és az áramszolgáltató cégek technikai közreműködésével több ezer fémmagasító kínál fészkelési lehetőséget az oszlopok tetején. A gólya fészkek kb. 60 %-a ma már ezekre épül. Emellett különösen a keresztrudas magasfeszültségű oszlopokra olyan szigetelő papucsok tízezreit helyezték fel, ami nem csak a gólya, hanem sok más pl. ragadozó madár életét menti meg. A magyar gólya állomány ma kb pár s az országos megoszlásban épp az észak-keleti megyékben a leggyakoribb a gólya. Szabolcs-Szatmár Beregben mintegy 550 pár fészkel. A mi pátriánk, Kisvárda és környéke a Rétköz vidéke kiváló gólyatartó terület volt a sok vizes rét miatt, de a mezőgazdaság modernizálása során ezeket lecsapolták s így sok táplálkozási terület veszett el. Évtizedek óta figyelem környezetünk gólya populációját. Kisvárdán 30 évvel ezelőtt 5-6 fészekben költöttek a gólyák, így pl. a Posta épületén is.

5 Élő-világ a gólya! Ma csak két lakott fészek van. Fényeslitkén a korábban megszokott négy helyett tavaly csak egy fészekben laktak a gólyák. Sajnos ez a helyzet Dögében, Kékcsén, Veresmarton, Tiszakanyáron és sok más községünkben is. Dombrádon pl. a pátrohai útról eltűntek a fészkek, és a református templom oromzatának két fészke is a múlté már. Köztudott, hogy olyan években, amikor kevés a táplálék a gólyaszülők kegyetlennek látszó családszabályozáshoz folyamodnak: A leggyengébb fiókákat kidobják a fészekből, hogy a megmaradtak megfelelően fejlődjenek hiszen 2-3 hónap múlva Afrika délvidékéig kell majd repülniük. Sajnos az utóbbi években egyre több fészekben csak 1-2 fióka nevelkedik fel, hol ott a tojások száma általában 4. Úgy 10 évvel ezelőtt Gégény Tölgyestanyán olyan fészket láttam, amiből 6 fiókát repítettek ki a szülők, s más években sem adták alább 4-nél. Sajnos egy nyári vihar 4, más tollas fiókával együtt leborította a fészket s azóta sem rakott újat, pedig erős új magasítót szereltek az elrozsdásodott régi helyett. Az elmúlt években az egy fészekből kirepült fiókák átlagszáma 2,4 2,6 között szokott lenni. Sajnos ez sem tiszta szaporulat, mert a fiatal, tapasztalatlan gólyák 30 %-a elpusztul az első vándorút során. Kedves látvány, amikor a bölcsességet sugárzó, megfontolt gólya szinte méltóságteljesen sétálva keresi táplálékát a határban. Mindent elkap ami mozog : békát, gyíkot, siklót, sekély vízbe kimerészkedő apró halat, csibort, piócát, gyakran vadászik pockokra, bogarakra. El-el kap néha fácán csibét, vagy nyúl fiókát is. Ezt az étlapot csak olyan terepen képes magához venni, ahol nem dús és szövevényes a növényzet: legelőkön, csatornapartokon, gátoldalban, tarlón, segély vízszéleken keresgél. Gyakran látjuk, hogy a szántó traktor után olykor csoportosan iparkodnak a gólyák, hogy összeszedjék a friss barázdák közül a kifordított pajorokat, gilisztát, pocok fészkeket. A már kitollasodott, fészkükben álldogáló kis gólyák amint megpillantják a hazafelé tartó szülőjüket még fekete színű és kissé puha csőrükkel fejüket hátra hajtva kelepelnek. Az öreg gólya pedig a fészekbe öklendezi az összeszedett táplálékot, amit aztán a csemeték egymást félrelökdösve mohón felkapkodnak. Hazánkban a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület több gólyafészekbe web kamerákat helyezett el, így ha valaki látni akarja hogy éli minden napjait a gólyacsalád, az megtekintheti a honlapra kattintva. A technika lehetővé teszi azt is, hogy az őszi vándorútra kelő gólyák némelyikét rádió adóval lássuk el és pontosan meghatározzuk mikor, merre jár. Az MME egyik legsikeresebb programja a gólyavédelem, ami Európa szerte nagy elismerést vált ki. Az egyesület ezen kívül mintegy támogató tagjával és több száz önkéntes aktivistával sok más nagyon értéke, színes természetvédelmi tevékenységet folytat. Ha valaki úgy gondolja, hogy e bolygón velünk élő más élőlények megtartása, védelme fontos, támogatásra érdemes, úgy erősítheti ezt a törekvést személyi adója 1%-ával. A Magyar Madártani és Természet védelmi Egyesült adószáma: Kiemelten közhasznú társadalmú szervezet. A képek a szerző felvételei 5

6 Egészség-életmód Dr. Káplár Miklós A cukorbetegeknek többet kell törődniük magukkal, mint az egészségeseknek derült ki a szakorvos tájékoztatásából A cukorbetegség gyakori és a betegeknek sok panaszt okozó szövődménye a diabéteszes láb - mondta dr. Káplár Miklós, az 1. sz. Belgyógyászati Klinika adjunktusa. Kialakulásának oka a végtagokat ellátó idegek és erek károsodása, melyek következménye a láb keringésének, tápanyag ellátottságának megváltozása. A bőr alatti kötőszövet megfogyatkozik, beleértve a talpi zsírszövetet is, ami így kevésbé tudja betölteni rendeltetését, a láb mechanikai védelmét. A bőr is elvékonyodik, szárazzá és sérülékennyé válik utat engedve a fertőzéseknek. A bőrsérülések kialakulását az említett tényezők mellett a diabeteses betegek körében gyakrabban előforduló gombás fertőzések is elősegítik. A kötőszövetek meggyengülése miatt a lábboltozatok megsüllyednek és átrendeződnek a talpon a nyomáspontok, egyes területek túlterheltek lesznek. A túlterhelt 6 pontokon könnyen alakulnak ki fekélyek, melyeket rossz gyógyulási hajlam és esetenként a cukorbetegség állapotától is függően gyors progresszió jellemez. A nem megfelelő időben kezdett kezelés akár fél-egy évig is eltarthat és a begyógyult sebek könnyen kiújulhatnak. A súlyos, elhanyagolt fekélyek vérmérgezéshez és halálhoz is vezethetnek, elkerülésükre sokszor csak az amputáció lehet az egyetlen megoldás. Fontos tudni, hogy napjainkban a nem traumás eredetű végtag amputációk körülbelül 50 százalékáért a cukorbetegség felelős, ezért a cukorbetegeknek nagy hangsúlyt kell fektetni a fekély kialakulásának megelőzésére, illetve a kialakult sebek szakszerű és időben elkezdett kezelésére. A beteg feladatainak egyike, hogy hetente legalább egyszer-kétszer vizsgálja meg a lábát nincs-e rajta seb. Ha van, akkor forduljon orvoshoz és nagy gondossággal kezelje azt. Nem gyógyuló fekélyek esetén sebészeti ellátás is szükséges lehet. A fekélyek megelőzésében fontos a megfelelő mechanikai védelem biztosítása. Erre ideális megoldást nyújt az un. diabeteses védőcipő, melyet bizonyos fokú idegi károsodás esetén a szakellátó hely diabetológus orvosa javasolhat a beteg részére. A mechanikai védelem azért szükséges, mert a lábat ellátó idegek károsodása miatt a beteg nem érzi a kívülről jövő ingereket, pl. ha rossz cipő feltöri a lábát vagy valami megszúrja utóbbi elkerülésére szükséges a mezítláb járás elkerülése. A diabeteses védőcipő fontos eleme a megfelelően kialakított talpbetét, ami tehermentesíti a túlterhelt pontokat elősegítve ezzel a fekély kialakulásának megelőzését. A lábápolás része a körömvágás, melyet szintén nagy körültekintéssel kell végeznie a betegnek, különösen ha a cukorbetegség miatt már a látása is károsodott és a gombás fertőzések következtében körme megvastagodott. Tanácsos ilyenkor pedikűrös segítségét igénybe venni. Az elvékonyodott, száraz bőr sérülése bőrápoló krémek rendszeres használatával csökkentető. Ellentmondásnak tűnhet, hogy a beteg nem megfelelően vagy esetleg nem érzi a lábát kívülről érő ingereket, ugyanakkor komoly fájdalmai lehetnek. A kezdeti tüneteket általában a lábujjaktól induló és felfelé terjedő zsibbadás, hangyamászásszerű érzés jelenti, melyet később erős, nyugalomban sokszor éjszaka jelentkező fájdalom követ, de a neuropathiának akut fájdalmas formája is ismert. A fájdalom jellegét tekintve lehet égő fájdalom, hideg érzet, hasító vagy szaggató, gyakran izomgöcsök is kísérik. A zsibbadás vagy fájdalom megjelenése gyógyszeres kezelést is szükségessé tesz. Végezetül fontos hangsúlyozni, hogy a cukorbetegség okozta szövődmények megelőzésében elsődleges és legfontosabb magának a cukorbetegségnek a megfelelő kezelése, ami a gyógyszerek szedésén vagy az inzulin adásán túl az egészséges életmód megvalósítását jelenti, azaz megfelelő diéta tartását és rendszeres testmozgást.

7 Nagy János A lemosó permetezéshez szükséges legfontosabb készítményekről Gazdarovat A lemosó permetezést tél végén lehetőleg közvetlenül a metszés után, még a rügypikkelyek f e l l a z u l á s a előtt, - amikor a károsítók megkezdik élettevékenységüket végezzük. Fontos, hogy fagymentes, száraz, és szélcsendes idő legyen, és 20Co alatti hőmérséklet legyen. A fákon, cserjéken, bokrokon beleértve dísznövényeinket is, különböző károsító szervezetek áttelelő alakjai találhatók. A rovarkártevők bábjai, lárvái, a korokozó gombák termőtesteiben áttelelt aszkospórák és micéliumok, valamint a baktériumok spórái.a lemosószeres védekezéssel a vegetációs időben lévő karosító szervezetek megjelenését nagyságrendekkel csökkentjük, így várhatóan kevesebb alkalommal kell védekeznünk, ezáltal pénzt, időt takarítunk meg, és kevésbé terheljük szintetikus vegyszerekkel növényeinket, ezáltal saját szervezetünket. Az alábbiakban felsorolt hatóanyagok és készítményekre jellemző, hogy un. kontakt vagy felületi készítmények, tehát nem kerülnek a növény szöveteibe, így a termésbe sem, ezért az ökológiai és biotermesztők is szabadon használhatják Ezek a készítmények réz, kén és növényivagy ásványi olajszármazékok, amit egyedi, vagy kombinált formákban kiszerelten hozzák forgalomba. A szerek dózisát készítménytől változó, nyugalmi állapotban 3-5 % rügypattanáskor 2 %, egérfüles állapotban legfeljebb 1 %- ban, lehet alkalmazni. A vásárláskor mindig tájékozódjunk a szükséges vízmennyiséggel kijuttatható szer mennyiségéről. A kijuttatást áztatásszerűen kell végezni. Lényeges, hogy a repedéseket is jól mossuk át. A lombozat hiányában jelentős szermennyiség elsodródik, ezért ilyenkor mindig nagyobb mennyiség kell, mint az egyébként szükséges lenne. A réztartalmú szerek gomba és baktériumölő hatásának alapja, hogy a rézionok fehérjékkel való komplex vegyületet képeznek, Fitotoxikus hatásúak is ezért csak pirosbimbós, körténél, megyénél fehérbimbós állapot kezdetéig használhatjuk, és majd később az sziromhullás után, kisebb töménységben. A legismertebb réz hatóanyagok. A rézszulfát, köznapi nevén rézgálic, Rézgálic, Almalszkij, Kék kő, Zorka, stb. önmagukban savas kémhatásúak ezért perzselnek. így mésztejjel kell közömbösíteni. Ezt először 1885 Millardet francia professzor végezte erről kapta a Bordói lé nevet. 10 liter 3 %-os bordói léhez 10 liter víz 0,3kg rézgálic és 0, 6 kg mészpor kell. Mindig a rézgálicot tegyük a mésztejhez! Egyébként gazdaboltokban Bordói lé, Bordói mix néven kapható. A rézhidroxid Funguran, Cahampion, Cuproxat stb. és a Rézoxiklorid Rézkol, Rézoxiklorid, stb. készítményeket már nem kell közömbösíteni. A kéntartalmú szerek a lisztharmatok, levéllikasztó gombák és kismértékben az atkák ellen hatásosak, A kén általában elemi formában van jelen. Szintén savas kémhatású anyag hatásmechanizmusa, hogy a felületeken a kén kéndioxiddá oxidálódik, gázalakban bejut a konidiumokba, vagy spórákba és ott redukálódik. A semlegesített poliszulfid tartalmú mészkénlé készítéséhez 10 egységnyi víz 1,1 egységnyi égetett mész és 2 egységnyi Floristella- vagy Ventillált kénpor szükséges. Főzés közben a piros színű folyadékból a permetlé sűrűségét Baumé fokban kell beállítani 5-6 Bo. Mivel a kén tűz és robbanásveszélyes csak nagyobb mennyiség felhasználásakor szakmai hozzáértéssel készítsük el. Kiskertekben használjunk semlegesített poliszulfid tartalmú Mészkénlé vagy Tiosol (26 % kalcium poliszulfid) néven forgalmazott készítményeket Az olaj tartalmú szerek az atkák levélés pajzstetvek ellen használjuk. Hatásuk, hogy a felületen filmrétegként megtapadva gátolják a lárvák, rovarok légzését. Készítmények Biola (50% repceolaj), Agrol plus, Niral (90 % paraffinolaj) Agropon (90 % paraffinolaj) Gyümölcsfaolaj (90 % orsóolaj) nyugalmi állapotban 5-8 %- ban is használhatóak.házikertekben, telkeken kisebb mennyiségek felhasználásánál inkább kombinált szereket használjunk, a csomagoláson előírt dózisban bekeverve kell kijuttatni Ezek a készítmények a következők: Réz és olajtartalmú készítmények Vektafid R (6 % rézoleát + 79 % paraffinolaj) Vegesol R (24% rézhidroxid+20% napraforgó olaj) Kén és olajtartalmú készítmények Nevekén (7 % poliszulfid kén +58 % vazelinolaj) Agrilkén (7,5 % poliszulfid kén +58 % vazelinolaj) Vektafid S (7,5 % poliszulfid kén +58 % vazelinolaj) Oleo Szulfur SC (48 % kén + 20 % napraforgó olaj) Réz és kéntartalmú készítmények Rézkénpor (20 % rézhidroxid + 70 % kén) Rézkén 650FW (200 g/l rézoxiklorid g/l kén) Bordói lé + kén (290 g/l kén g/l rézszulfát) Teljesen összetett készítmények Vegesol eres (11,5% rézhidroxid+23% kén 21, 2 % napraforgó olaj) Olajos rézkén 90 g/l réz (rézoxiklorid) g/l kén + 36 % paraffinolaj Az összes leírt növényvédőszer mindenki által használható, és biogazdaságokban is engedélyezett 7

8 Sor(s)ok között 2. Lábiscsák János Óh, boldog Magyarország! Csak ne hagyja magát félre vezetni már! Dante: A paradicsom XIX. Ének Az első részben a nagypolitikai játszótérről, az embereknek ehhez való viszonyáról, a fel- meg-világosodás elodázhatatlanságáról írtam. A legkönnyebb azt mondani, hogy engem nem érdekel a politika, nem tudok beleszólni. Ez is a sok tévképzetek egyike ú.n. demokrácia-deficit. A hatalom szereti, ha nem szólnak bele az ügyekbe. Nyugodtan teheti a dolgát, és ha ez a saját kényelmére van, fogja is tenni. A kényes kérdések elől kitér, vagy egyáltalán figyelembe sem veszi őket. Nyugodtan tud kormányozni, hiszen őket négy évre választotta a tömeg /gondolják ezt is tévesen/. Közben fejlődnek, ahogyan a nyelvezetük: a tagolatlan beszédtől, a 8 tagolt hazugságig. Korunk az irracionálisirracionalizmus. Itt nem kioltják egymást a látszatra ellentétes szavak, hanem hatványra emelik. A keresztény kultúrkörből veszem a bárányhasonlatot, ne érezze magát senki sértve: A bárányok szeretik az olyan pásztort, amelyik nem hajítja közéjük a botot, s nem uszítja állandóan rájuk a kutyát. A mi pásztoraink nem nagyon gyakorolják azt, amiért szerethetnénk őket. Országunkban jól van szervezve a félelem. A hatalom vigyáz arra, hogy soha ne fogyjon el az ellenség. Ott is ellenséget kiált, ahol csak a számonkérés legcsekélyebb mértékéről kérdezik. Ilyenkor: ez törvényes, ilyen a demokrácia, pl. ban/itt az ENSZ tagállamai közül bármelyik ország szóba jöhet/ is így van. Ezek azok a kulcs-szó-fordulatok melyekkel kivonja magát a felelősségnek még a megkérdőjelezése alól is. Hivatkoznak az előző ciklus gyakorlatára-de mivel akkor is ők voltak-előveszik a ködbe vesző múltat, az 1775-ös beszállásolási törvényt. Sokba kerül a nyomorúság, megkérik az árát, a gazdasági válság már a kertek alatt és a kutyaugatás nem fogja feltartóztatni. Besomfordál a házba, és mint a cunami, visz mindent. A nyomort elviselni: ahhoz kell intelligencia. Egyszer vész el, de örökre e kincs e(szavahihetőség, szüzesség, bizalom, hitel, tisztesség) /Ovidius/ mondta még régen. Ennek a politikai elitnek ezt is sikerült megcáfolni, hisz naponta játssza el a hitelét, tisztességét stb. Szavakban nagyon sok az ellenfelük, de tetteké ez nem áll össze. Legkésőbb a szavazásokon: amiből lesz egy-kettő rövid időn belül. A demokrácia szabályait betartva tehetjük meg amit párszáz ember felvonulásával sohasem sikerülhet. Végül még egy záró mondat: A mohácsi vészt azért ünnepelhetjük, mert mi még itt vagyunk, az Ottomán birodalomnak régen vége. Mi kaptunk ki, de mi maradtunk meg. PROGRAMAJÁNLÓ A Várday István Egyesület szervezésében meghívja olvasóinkat a Kárpátalja kulturális és történelmi örökségei című előadásra. Az előadást tartja: Popovics Béla tanár, helytörténész. Az előadás helye: Bessenyei György Gimnázium díszterme. Az elődás ideje: április 5. virágvasárnap 15 óra A szerkesztőség

Pergés veszteség csökkentés minıség javítás. Forgalmazza:

Pergés veszteség csökkentés minıség javítás. Forgalmazza: SPODNAM Pergés veszteség csökkentés minıség javítás Forgalmazza: Csökkentett dózisú kijuttatás deszikkáló szerrel Diqvát (Reglon) vagy más hatóanyagú deszikkáló szerrel csökkentett dózisú kijuttatás lehetséges

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat.

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus az egyik leggyakoribb okozója a súlyos hasmenésnek csecsemő és kisdedkorban. Évente világszerte

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Amit az a llergiás nátháról tudni kell

Amit az a llergiás nátháról tudni kell Amit az a llergiás nátháról tudni kell írta: dr. Márk Zsuzsa pulmonológus, Törökbálinti Tüdőgyógyintézet MSD Pharma Hungary Kft. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8. Telefon: 888-5300, Fax: 888-5388 Mi

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

FIT-jelentés :: KLIK Kisvárdai Tankerülete 4600 Kisvárda, Szent László utca Fenntartói azonosító: Fenntartói jelentés

FIT-jelentés :: KLIK Kisvárdai Tankerülete 4600 Kisvárda, Szent László utca Fenntartói azonosító: Fenntartói jelentés FIT-jelentés :: 2015 KLIK Kisvárdai Tankerülete 4600 Kisvárda, Szent László utca 7-11. Fenntartói azonosító: 39011654-149000 Létszámadatok Az intézmények kódtáblázata A Somogyi Rezső Általános Iskola (4600

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Kézipatika. az ország tetején. Beszélgetés Zorkóczy Ferenc háziorvossal, a mátraszentimrei kézigyógyszertár kezelôjével.

Kézipatika. az ország tetején. Beszélgetés Zorkóczy Ferenc háziorvossal, a mátraszentimrei kézigyógyszertár kezelôjével. Kézipatika az ország tetején Mátraszentimre Magyarország legmagasabban átlagosan 800 méteren fekvô önálló települése. Hivatalosan még öt települést foglal magában: Mátraszentistvánt és Mátraszentlászlót,

Részletesebben

El camino A zarándokút. 1. állomás

El camino A zarándokút. 1. állomás 1. állomás Ennek a zarándokútnak az alapjai nagyon sok régi katedrális falára fel van vésve, de nem úgy, mint egy labirintus, hanem mint egy egyszerű út. Nincsenek benne kijárat nélküli zsákutcák. Az emberek

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra A cukorbetegség (diabetes mellitus) a szénhidrátanyagcsere zavara, amely a vérben, illetve a testnedvekben megemelkedett cukorszinttel és kóros anyagcseretermékekkel

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER. Havilapja. . Októ

XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER. Havilapja. . Októ XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja VÁR ÁLLOTT S MOST FÖLDHALOM 2013. Októ ber XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2 2013. OKTÓBER MEGHÍVÓ Egy kicsit el kell menni világot

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

A DE KK Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztályán és Terápiás Aferezis Részlegén évi közel 400 db plazmaferezis kezelést végzünk.

A DE KK Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztályán és Terápiás Aferezis Részlegén évi közel 400 db plazmaferezis kezelést végzünk. A DE KK Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztályán és Terápiás Aferezis Részlegén évi közel 400 db plazmaferezis kezelést végzünk. Az eseteink túlnyomó részét neuro-, immunológiai eredetű kórképek adják.

Részletesebben

SZIFON.COM CSAPAT. Húsvét Nyuszifon

SZIFON.COM CSAPAT. Húsvét Nyuszifon SZIFON.COM CSAPAT Húsvét Nyuszifon SZIFON.COM Nyuszifon? Ezt az ibook-ot azért készítettük, hogy megmutassuk Nektek, mennyire egyszerű egy ilyen könyvet létrehozni. A Nyuszifon könyvben gyerekek és felnőttek

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON Időpontja: 2009. Június 25-28. (4 nap) A rendezvény eszmeisége: Sok évszázados, vagy akár évezredes székely hagyomány megjelenítése történik meg, tehát minden program

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

SZKC 103_03 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN III.

SZKC 103_03 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN III. SZKC 103_03 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN III. Madarak voltunk 103_D.indb 21 2007.08.30. 11:39:18 103_D.indb 22 2007.08.30. 11:39:21 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN II. 3. ÉVFOLYAM 23 D1 TALÁLÓS KÉRDÉSEK,

Részletesebben

A BESZÉD, MINT MŰALKOTÁS

A BESZÉD, MINT MŰALKOTÁS házi András emlékére Lőrincz Róza neje 1907"; ennek hasonmása szintén használatban van, melyen ez a felirat olvasható: özv. Jakabházi An-drásné Lorinczi Róza emlékére." Jakabházi András és neje sírja az

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Fotóalbum. Létköz. Hegedüs Dóra moldvai fotókiállításának képei

Fotóalbum. Létköz. Hegedüs Dóra moldvai fotókiállításának képei Fotóalbum Létköz Hegedüs Dóra moldvai fotókiállításának képei Hegedüs Dóra fotóművész a lélek fotózásának nagymestere. 2004 óta számos kiállításon csodálhatta meg a közönség a képeit országhatáron innen

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap helye és ideje: Sárospatak, 2013. április 26. Címe: Résztvevők: Szakirodalom: Segédanyag: Oktatási, nevelési célok: Föl a hazáért és szabadságért A Túrkevei Kaszap

Részletesebben

A paradicsom védelme

A paradicsom védelme A paradicsom védelme Rovarkártevôk elleni védelem A paradicsom növényvédelmi szempontból az egyik legigényesebb kultúrnövény. A magvetéstôl a betakarításig-szedésig a károkozók egész sora veszélyeztet

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai 2. Helyzetkép 2. 1. Gyermekképünk 2. 2. Óvodaképünk, jövőképünk 2. 3. Pedagógusképünk, küldetésünk 2. 4. Az óvoda személyi feltételei 2. 5. Az óvoda tárgyi

Részletesebben

Dr.Varga Annamária belgyógyász, diabetológus

Dr.Varga Annamária belgyógyász, diabetológus Dr.Varga Annamária belgyógyász, diabetológus A szénhidrát-, a zsír-, a fehérje és a nukleinsav-anyagcsere komplex zavara Oka: a hasnyálmirigyben termelődő - inzulin hiánya - a szervezet inzulinnal szembeni

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

HARCBAN A BŐRRÁKKAL. Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák

HARCBAN A BŐRRÁKKAL. Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák HARCBAN A BŐRRÁKKAL Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák A nap nem ellenség, hanem az élet forrása, amihez évezredeken keresztül volt időnk alkalmazkodni. Napfényre szüksége van az emberi szervezetnek

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

A betegek tanítvánnyá tétele

A betegek tanítvánnyá tétele január 25 31. A betegek tanítvánnyá tétele A lecke rövid áttekintése ALAPIGE: Máté 15:30-31 A TANULÓ CÉLJA: Tudni: A betegség kéretlen látogató, az viszont jó lehet, hogy a betegek gyakran nyitottabbá

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Az emberi szervezetben zajló biokémiai folyamatok következtében - normális körülmények

Az emberi szervezetben zajló biokémiai folyamatok következtében - normális körülmények Láz és a láz csillapítása A cikk megírásának előzménye: Gyakorló családorvosként napi szinten foglalkozom lázas betegekkel, akiknek sok esetben hiányos és gyakran téves az ismerete a lázzal és a lázcsillapítással

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész 2014 december 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme

www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme Fusilade Forte Az első és ma is egyik leghatékonyabb szuperszelektív posztemergens egyszikű irtó a Fusilade Forte. A legjobb hatás a gyomok intenzív

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Alapfokú elsősegélynyújtás. www.szegedizoltan.hu

Alapfokú elsősegélynyújtás. www.szegedizoltan.hu Alapfokú elsősegélynyújtás www.szegedizoltan.hu 1997. évi CLIV. törvény 5. (3)e, Mindenkinek kötelessége - a tőle elvárható módon - segítséget nyújtani és a tudomása szerint arra illetékes egészségügyi

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Alábbiakban tünetenként foglaljuk össze azokat a kötszereket és gyógyszereket, amit érdemes magunkkal vinnünk nyaralásunk során:

Alábbiakban tünetenként foglaljuk össze azokat a kötszereket és gyógyszereket, amit érdemes magunkkal vinnünk nyaralásunk során: Tanácsok úti patika összeállításához Nyaralásunkat esetenként beárnyékolhatják kellemetlen tünetekkel járó rosszullétek, betegségek, sérülések Ezek kezelésre, megszüntetésére már úti csomagunk összeállításánál

Részletesebben

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8...

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8... Környezetismeret-környezetvédelem csapatverseny 2014/2015. 1.a.) Mit láttok a képeken? Írjátok alá a nevüket! 2. évfolyam I. forduló 1. 2. 3.. 4.... 5.. 6.. 7... 8... b.) Alkossatok két csoportot a képekből,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

2014 böjt Hálaadás 1. oldal. a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt

2014 böjt Hálaadás 1. oldal. a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt 2014 böjt Hálaadás 1. oldal H á l a a d á s a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt Mikor pedig böjtöltök. ne legyen komor a nézésetek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat,

Részletesebben

Ez a gyógyszer orvosi rendelvény nélkül kapható. Mindemellett az optimális hatás érdekében elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő bevétele.

Ez a gyógyszer orvosi rendelvény nélkül kapható. Mindemellett az optimális hatás érdekében elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő bevétele. FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK

Részletesebben

Székely Szabadság Napja (2013. március 10.)

Székely Szabadság Napja (2013. március 10.) 2013. évi I. szám (Március hó) Székely Szabadság Napja ( 10.) Rendünk a nemzeti egység és összetartozás elkötelezettjeként részt vett a Székely Szabadság Napján március 10-én. Március 10. napja a székelyek

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Embertárs (2005/1.) Tamásné Kollár Magdolna Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Esettanulmány. (a neveket és az adatokat természetesen megváltoztattuk) Klári 22 éves. Két kicsi gyermeke van:

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa. Önkormányzati hírek

IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa. Önkormányzati hírek Benei Hírmondó IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa Önkormányzati hírek Az önkormányzat képviselő-testülete 2011. február 14-én testületi ülést

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

Az orvosnál Orvosi ügyintézés Ajánlott szűrővizsgálatok

Az orvosnál Orvosi ügyintézés Ajánlott szűrővizsgálatok Down Alapítvány TÁMOGATOTT ÜGYINTÉZÉS 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel.: (061) 363-63-53 e-mail: down@downalapitvany.hu Az orvosnál Orvosi ügyintézés Ajánlott szűrővizsgálatok Milyen esetekben fordulunk

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

A 6215-ös Mi 8 a Dunakeszi repülőtéren

A 6215-ös Mi 8 a Dunakeszi repülőtéren A 6215-ös Mi 8 a Dunakeszi repülőtéren 2011. május 21-én Legendák a levegőben címmel a magyar repülés évszázados történetének tiszteletére repülőnapot rendeztek a Dunakeszi repülőtéren. A szolnoki helikopterbázisról

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban! HÍRLEVÉL 9. szám / 2012. december A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele Kedves Testvérek az Úr Jézusban! A Szentatya meghirdette a Hit évét, s nekünk, ferenceseknek ez a

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Az örömből, a legnagyobb Örömbe.

Az örömből, a legnagyobb Örömbe. XIII. évfolyam 1. szám 2015. február Az örömből, a legnagyobb Örömbe. Elmúlt a farsang és elkezdődött a csendesebb életvitelnek, az elgondolkodásnak, a változtatásnak az időszaka. Ahogyan a Prédikátor

Részletesebben

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Ongai Horgász Egyesület V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén V. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 34

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Igényeim: Napos vagy félárnyékos helyeket kedvelek. Mezofita, azaz közepes vízigényű vagyok. Meszes talajokat is jól viselem

Igényeim: Napos vagy félárnyékos helyeket kedvelek. Mezofita, azaz közepes vízigényű vagyok. Meszes talajokat is jól viselem Igényeim: Napos vagy félárnyékos helyeket kedvelek Fény Árnyékot is elviselem, ám ilyen helyen kevesebbet virágzom, tavaszi kihajtásban kevésbé élénk-piros a levelem Mezofita, azaz közepes vízigényű vagyok

Részletesebben

A gyógyíthatatlan gyógyulása

A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiás és az Ige Lekció: Róm. 4.13-25 2008. nov. 23. Textus: Jer. 30.12-24 Gazdagrét A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiásnak kezdettől fogva halált, pusztulást, összeomlást kellett hirdetnie Júdának.

Részletesebben

Geofrámia kivonatok - Enoszuke

Geofrámia kivonatok - Enoszuke klzg Geofrámia kivonatok - Enoszuke A Bukott Császárság - Psz. 3700 után Történelem A Sinemos-tenger északi határán a századfordulón történtek után Enoszuke császársága a világ legnagyobb részének szemében

Részletesebben

2016.05.02. A GASZTRONÓMIA JELENTŐSÉGE GASZTRONÓMIA AZ ELSŐ KÖNYVEK A GASZTRONÓMIÁRÓL

2016.05.02. A GASZTRONÓMIA JELENTŐSÉGE GASZTRONÓMIA AZ ELSŐ KÖNYVEK A GASZTRONÓMIÁRÓL - és vacsorára mit kapunk? - ez az idős hölgy cukorbeteg! - ha kérhetném, valami száraz hús legyen inkább, a Bakonyit már ismerjük. - van a csoportban két vegetariánus! - sertéshúst ne, mert mohamedánok.

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTATÓ BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Ibutop

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2012. augusztus 9.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2012. augusztus 9.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2012. augusztus 9.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2012.08.09. 12:00-kor. Érvényes: 2012.08.16-ig. Várható frissítés: 2012.08.16. 12:00-kor.

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március LOCSOLÓVERSEK Húsvéthétfőn szokásosnál ragyogóbban kelt a nap; Kiugrottam az ágyamból egyetlenegy perc alatt. Kölnivízzel a zsebemben míg eljöttem

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI Minden láng fölfelé lobog. Az emberi lélek is láng. Tánczos István igazgató tanító visszaemlékezései a kerekharaszti iskoláról A visszaemlékező 42 évi hivatásszeretettől vezérelt pedagógus

Részletesebben

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) 3. FORDULÓ

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) 3. FORDULÓ TESTVÉRMÚZSÁK vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. FORDULÓ 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd meg, hogy

Részletesebben

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Tripolsky Géza BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Nagy Abonyi Ági megkért egy előadásra, viszont arra is megkért, hogy beszéljek Banó Istvánról. Banó Istvánról,

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Józsua vezér lesz lesz

Józsua vezér lesz lesz A Biblia gyermekeknek bemutatja Józsua vezér lesz lesz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben