Az Ön kézikönyve PANASONIC SCAKX50

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ön kézikönyve PANASONIC SCAKX50 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2751281"

Átírás

1 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági tanácsadás, méret, kiegészítők, stb). Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál. Használati utasítás Kezelési útmutató Használati útmutató Felhasználói kézikönyv Kezelési utasítás

2 Kézikönyv absztrakt: 2 Biztonsági figyelmeztetések A távvezérlés elôkészületei. 4 A hangsugárzók elhelyezése A csatlakoztatások elvégzése... 5 Kezelôszervek ismertetése A fôkészülék Távvezérlô.. 7 Lemezek Szokásos lejátszás Lejátszás üzemmód funkció A mûsorszám információ ellenôrzése További lejátszás funkciók Programozott lejátszás Ismételt lejátszás.

3 .. 10 FM/AM rádió használata Kézi hangolás Az URH hangminôség javítása RDS mûsorszórás Az AM frekvencialépték beállítása A memória beállítása Automatikus programozás Programozás kézzel.. 11 A programhely kiválasztása. 11 USB és a belsô memória További lejátszás üzemmódok További felvétel üzemmódok.. 16 Az óra beállítása....

4 .. 16 Késleltetett kikapcsolás Hangeffektusok használata Hangzásképek megváltoztatása: PRESET EQ Kézi hangszínszabályozás: MANUAL EQ A sztereó hangzás fokozása: SURROUND hang.. 18 A dinamikus mélyhang élvezete: D.BASS A hangminôség változtatása: RE-MASTER Extra mélyhang-kiemelés A mikrofon használata A mikrofon keverés élvezete Egyéb opciós berendezések használata Más Panasonic-készülékek zavarásának a megakadályozása Hordozható audiokészülék csatlakoztatása és lejátszása. 19 Egyéb külsô készülék csatlakoztatása és lejátszása Mielôtt a szervizhez fordulna A memória visszaállítása (Kezdeti beállítások) Mûszaki adatok Karbantartás. 24 A régi készülékek és a használt elemek összegyûjtésére és megfelelô leadására vonatkozó információk A készüléket rezgésektôl és magas páratartalomtól mentes, közvetlen napfénytôl és magas hômérséklettôl távoli, egyenletes felületre helyezze. A fent felsorolt helyzetek a készülék burkolatát és egyéb alkatrészeit károsíthatják, ezáltal a készülék élettartama rövidülhet. A torzítások és a nem kívánt akusztikai hatások elkerülése érdekében, legalább 15 cm-re helyezze el a készüléket a falaktól. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre. Tápfeszültség Tápfeszültség A hálózati feszültségtôl eltérô nagyfeszültségû áramforrások, mint például a légkondicionálók csatlakozóinak használata nagyon veszélyes. Ilyen csatlakoztatás tüzet okozhat. Egyenfeszültségû áramforrás nem használható. Hajón vagy bárhol, ahol egyenfeszültségû csatlakozók is elôfordulhatnak, feltétlenül ellenôrizze a tápfeszültséget. AA hálózati csatlakozókábel hálózati csatlakozókábel védelme védelme Ellenôrizze, hogy a hálózati csatlakozókábel nem sérült-e, és hogy a csatlakoztatás tökéletes-e. A sérült szigetelés és a laza csatlakoztatás tûz- és áramütésveszélyes. Ne hajlítsa meg, és ne húzza meg a hálózati csatlakozókábelt erôsen, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat, mert ez

5 áramütésveszélyes. A hálózati csatlakozódugót határozottan fogja meg, amikor kihúzza a fali aljzatból. A hálózati csatlakozókábel meghúzása áramütésveszélyes. Ne fogja meg a hálózati csatlakozódugót nedves kézzel, mert ez áramütésveszélyes. Idegen tárgyak Idegen tárgyak Gondoskodjon arról, hogy fémtárgyak még véletlenül se kerüljenek a készülék belsejébe. A készülék belsejébe kerülô fémtárgyak áramütésveszélyt vagy meghibásodást okozhatnak. Különös gondossággal kerülje, hogy kifreccsenô víz vagy folyadék kerüljön a készülék burkolatára, vagy a készülékbe, mert ez tûz- és áramütésveszélyes.

6 Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozókábelt a fali konnektorból és forduljon a márkakereskedôjéhez, ha ez mégis megtörtént. Ne érje a készüléket rovarirtó spray, mert némelyik spray gyúlékony gázokat tartalmaz, és ez tûzveszélyes. Szerviz Szerviz Üzemzavar esetén se kísérelje meg szétszedni, megjavítani vagy átalakítani a készüléket. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a fali konnektorból, és forduljon szakképzett szervizhez, ha mûködés közben üzemzavar lép fel, például a hang megszûnik, a jelzôk nem világítanak, kellemetlen szagot érez vagy bármilyen olyan probléma lép fel, amit ez a kezelési útmutató nem említ. Áramütés érheti vagy a készülék meghibásodhat, ha azt nem szakképzett személy szedi szét, javítja vagy alakítja át. Meghosszabbítja a készülék élettartamát, ha kihúzza a csatlakozódugót a hálózatból, amikor azt hosszabb ideig nem fogja használni. 2 Biztonsági figyelmeztetések VIGYÁZAT! A KÉSZÜLÉK LÉZERSUGÁRRAL MÛKÖDIK. VESZÉLYES SUGÁRZÁS LÉPHET FEL, HA A KÉSZÜLÉKET MÁSKÉPPEN HASZNÁLJA ÉS KEZELI, MINT AHOGY AZT A KEZELÉSI ÚTMUTATÓBAN LEÍRTÁK. NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT, ÉS NE PRÓBÁLJA JAVÍTANI. A JAVÍTÁST BÍZZA KÉPZETT SZAKEMBERRE. 1. osztályú lézertermék (A készülék hátlapja) A készülék hátoldalán lévô,,class 1 LASER PRODUCT" felirat jelzi, hogy a lejátszó 1-es kategóriába tartozik és kis teljesítményû lézersugárral mûködik. A kész&uucute;relhetôség maximális távolsága közvetlenül a készülék elôlapjától mérve 7 m. A hangsugárzók védôhálóját nem tudja levenni. A távvezérlô használata Ne keverje a régi és az új elemeket. Ne használjon egyszerre különbözô fajtájú elemeket. Ne szedje szét és ne zárja rövidre az elemeket. Ne kísérelje meg az alkáli és a mangán elemeket feltölteni. Ne használjon olyan elemeket, amelyeknek a burkolata mállik. Ne melegítse, és ne érje láng az elemeket. Ne hagyja az elemeket hosszabb ideig közvetlen napsütésben hagyott lezárt gépkocsiban. Csak a mellékelt tartozék hangsugárzókat használja. A fôkészülék és a tartozék hangsugárzó kombinációja nyújtja a legjobb hangminôséget. Más hangsugárzók használata tönkreteheti a készüléket és ronthat a hangminôségen. Megjegyzés A kellô szellôzés biztosítása érdekében legalább 10 mm-re helyezze a hangsugárzókat az audiorendszertôl. A hangsugárzóknak nincs mágneses &aacutemás készülékhez. Másik készülék hálózati kábelét se használja ezzel a készülékkel. 5 Kezelôszervek ismertetése A fôkészülék A fekete körben lévô számmal jelölt gombok, például és a távvezérlô azonos számú kezelôszerveinek a funkciója megegyezik. Készenlét/bekapcsoló [ ] ( 21) A kapcsoló megnyomásával a készülék készenléti (kikapcsolt) állapotból bekapcsolható és fordítva. A készülék készenléti (kikapcsolt) helyzetben is fogyaszt kismértékben villamos energiát. Kijelzô ( 8, 13) Távvezérlôjel-érzékelô Extra mélyhang választó ( 18) D.BASS (Mélyhang kiemelés) ( 18) Mûsorszám léptetô funkció ( 8) USB felvételjelzô ( 12) USB port ( 12) Lemeztartó nyitó vagy záró gomb ( 8) Mikrofon hangerôszabályozó ( 18) Mikrofon csatlakozó ( 18) Lemeztartó MUSIC Port csatlakozó (19) Fejhallgató-csatlakozó Csatlakozó típusa: Ø 3,5 mm koncentrikus sztereó csatlakozó (nem tartozék) Ne hallgassa a mûsort fejhallgatóval folyamatosan sokáig, mert halláskárosodást okozhat. A fej- vagy fülhallgató által létrehozott túlzott hangnyomás halláskárosodást okozhat. Teljes hangerôvel huzamosabb ideig történô mûsorhallgatás, károsíthatja a felhasználó fülét. Ügyeljen rá, hogy csak a mellékelt tartozék vagy a javasolt fülhallgatót használja. 6 Kezelôszervek ismertetése (folytatás) Távvezérlô A fekete körben lévô számmal jelölt gombok, például és a fôkészülék azonos számú kezelôszerveinek a funkciója megegyezik. ( 6. oldal) Idôzített lejátszás vagy idôzített felvétel gomb ( 18) Óra vagy idôzítô beállítás ( 16) Késleltetett kikapcsolás ( 16) Automatikus kikapcsolás Kijelzô funkció ( 8, 11, 12) Fénytompítás funkció Hangerôszabályozó ( 12, 16, 18) Számgombok ( 8, 11, 19) Törlés funkció ( 9, 14) Program funkció ( 9, 11) USB lejátszás vagy pillanat állj ( 12) Némítás funkció MUSIC PORT vagy AUX-bemenet választó ( 19) Lejátszás üzemmód választás funkció ( 8, 11, 12) Ismétlés funkció ( 9) Memória lejátszás vagy pillanat állj ( 12) FM/AM választó ( 10) µ A lejátszás megállítása vagy a program Lemez lejátszás vagy pillanat állj ( 8, 12) Mûsorszám-léptetés vagy keresés, tartalom vagy programhely választó, hangolás, kézi hangzásszín beállítás ( 8, 9, 10, 18) Dinamikus Mélyhang (D.

7 BASS) választás ( 18) Újrakeverés választás ( 18) Címkeresô funkció ( 14) törlése ( 8, 9, 12) Extra mélyhang választás ( 18) Térhangzás választás ( 18) Kézi hangszínszabályozás ( 18) Lejátszási lista funkció ( 14) [/] ¹ Albumválasztás, idô beállítás ( 8, 14, 16) [ / ] A választás jóváhagyása ( 9, 11, 14, 16, 19) [OK], Címkeresés választás, lejátszási lista választás ( 14, 15) [ / / / ] Elôre beállított hangzáskép (EQ) választás ( 18) Nagy sebességû CD-felvétel funkció ( 14) Szerkesztô üzemmód funkció ( 14) Felvételi üzemmód választás ( 15) USB felvételindítás, vagy pillanat állj ( 12) Memória felvétel vagy pillanat állj ( 15) Ez az automatikus kikapcsolás funkció teszi lehetôvé, hogy lemez, USB vagy memória üzemmódban a készülék automatikusan kikapcsolja önmagát, ha azt 10 percig nem használta. A funkció aktiválása, nyomja meg és tartsa nyomva ezt a gombot. Visszavonás, nyomja meg és tartsa ismét nyomva ezt a gombot. Ezt a beállítást még akkor is megôrzi a memória, ha a készüléket kikapcsolta. A kijelzô fényének a csökkentése. A funkció aktiválása, nyomja meg és tartsa nyomva ezt a gombot. Visszavonás, nyomja meg ismét és tartsa nyomva ezt a gombot. A hang némítása. A funkció aktiválása, nyomja meg és tartsa nyomva ezt a gombot. Visszavonás, nyomja meg ismét ezt a gombot, vagy állítsa be a hangerôt. 7 Lemezek Szokásos lejátszás 1 2 Nyissa ki a tartót a fôkészüléken lévô lemeztartó nyitó/záró [v, OPEN/CLOSE] gombbal. A készülék bekapcsol, a lemezt a címkével felfelé nézve helyezze a pillanatnyi lemeztartóra. Zárja be a tartót a lemeztartó nyitó/záró [v, OPEN/CLOSE] gomb megnyomásával. Indítsa a lejátszást a [ /, CD] gombbal. Lejátszás üzemmód funkció Válassza ki a kívánt üzemmódot a lejátszás üzemmód [PLAY MODE] gombbal. 1-mûsorszám (1-TRACK) 1TR A lejátszás megállítása Nyomja meg lejátszás közben az állj [s] gombot. A kijelzô állj üzemmódban: Példa:,,MP3" azt jelzi, hogy a lemezen MP3 fájlok vannak. Az összes album száma Az összes mûsorszám száma A lemezrôl egy kiválasztott mûsorszám lejátszása. A kívánt mûsorszám kiválasztása érdekében, a számgombokat nyomja meg. A lejátszás a kiválasztott mûsorszámmal kezdôdik. 1 album (1-ALBUM) 1-ALB A lemezrôl egy kiválasztott album lejátszása. Válasszon albumot az [ /, ALBUM] gombbal. A lemez véletlenszerû lejátszása. Véletlenszerûen (RANDOM) RND Pillanat állj Nyomja meg a lejátszás közben a [ /, CD] gombot. A lejátszás folytatása érdekében ismét ezt a gombot nyomja meg. MP3 Lejátszás vagy állj üzemmódban, a kívánt album kiválasztása érdekében nyomja meg az album léptetés [ /, ALBUM] gombot. Ez a funkció véletlenszerû [RANDOM] üzemmódban nem mûködik. Lejátszás közben Léptetés a kívánt mûsorszámhoz, nyomja meg a léptetés hátra [ / ] vagy elôre [ / ] gombot, vagy forgassa a mûsorszám [TRACK] gombot. Állj üzemmódban Léptetés és a kívánt mûsorszám lejátszása, nyomja meg a léptetés hátra [ / ] vagy elôre [ / ] gombot, és utána a [ /, CD] gombot. Vagy forgassa a mûsorszám [TRACK] gombot, és játssza le a kívánt mûsorszámot. Véletlenszerû lejátszás közben ( jobbra a,,lejátszás üzemmód funkció" címû részt), a már lejátszott mûsorszámokhoz nem tud visszalépni. Véletlenszerû lejátszás közben, a kívánt mûsorszám kiválasztására a [TRACK] gombot nem tudja használni. Egy album [1-ALBUM] vagy az egy album véletlenszerûen [1-ALBUM RANDOM] üzemmódban mûsorszámokat léptetni csak a pillanatnyi albumon belül lehet. 1-album véletlenszerûen (1-ALBUM RANDOM) 1-ALB RND A kiválasztott album összes mûsorszámának a véletlenszerû lejátszása. Válasszon albumot az [ /, ALBUM] gombbal. Album léptetés Amikor a lejátszás a végére ér Az adott lejátszás üzemmódot a memória mindaddig megôrzi, amíg azt meg nem változtatja még akkor is, ha a készüléket kikapcsolta. Megjegyzés A programozott üzemmódot a lejátszás üzemmód funkciókkal együtt nem tudja használni. Törli az adott lejátszás üzemmódot, ha a lemeztartót kinyitja. Mûsorszámok léptetése A mûsorszám információ ellenôrzése A pillanatnyi mûsorszámra vonatkozó információkat megnézheti a kijelzôn.

8 Nyomja meg lejátszás vagy pillanat állj üzemmódban a kijelzô [DISPLAY] gombot. Eltelt játékidô Hátralévô játékidô Eltelt Hátralévô Album neve játékidô játékidô Lejátszható Címke Címke bitsebesség (mûvész) (mûsorszám) (csak lejátszás közben) Mûsorszám neve Címke (album) Mûsorkeresés mûsorszámokon át A keresés érdekében lejátszás vagy pillanat állj közben, nyomja meg és tartsa nyomva a léptetés hátra [ / ] vagy elôre [ / ] gombot. Programozott lejátszás ( 9. oldal), vagy véletlen lejátszás közben ( jobbra a,,lejátszás üzemmód funkció" részt) keresni csak a pillanatnyi mûsorszámon belül lehet. Megjegyzés A készülék az 1.0 és az 1.1 ID3 elôtagot támogatja. Az ID3 az MP3 mûsorszámba beágyazott címke (elôtag), amely a mûsorszámról nyújt információt. A címek olyan szöveges tartalmát, amelyet a készülék nem támogat, nem lehet kijelezni. 8 Lemezek (folytatás) További lejátszás funkciók Programozott lejátszás Ez a funkció 24 mûsorszám beprogramozását teszi lehetôvé. A program újra lejátszása Nyomja meg a [PROGRAM] és utána állj üzemmódban a [ /, CD] gombot. A programozott üzemmód törlése Nyomja meg állj üzemmódban a [PROGRAM] gombot Nyomja meg a [ /, CD] gombot és utána az állj [s] gombot. Nyomja meg a [PROGRAM] gombot. A,,PGM" jelzô megjelenik. Válassza ki a kívánt mûsorszámot a számgombokkal. A további mûsorszámok kiválasztása érdekében ismételje meg ezt a lépést. Indítsa a lejátszást a [ /, CD] gomb megnyomásával. A program bôvítése Állj üzemmódban, nyomja meg a léptetés elôre [ / ] gombot és ismételje meg a 3. lépést. Ismételje meg állj üzemmódban a 35. lépést. A program tartalmának az ellenôrzése Nyomja meg a léptetés hátra [ / ] vagy elôre [ / ] gombot, ha állj üzemmódban a,,pgm" jelzô látható. Ellenôrzés programozás közben, a,,pgm" jelzô megjelenése után nyomja meg a léptetés hátra [ / ] vagy elôre [ / ] gombot. Nyomja meg a [ /, CD] gombot és utána az állj [s] gombot. Nyomja meg a [PROGRAM] gombot. Válassza ki a kívánt albumot az [ /, ALBUM] gombbal. Válassza ki a kívánt mûsorszámot a léptetés hátra [ / ] vagy elôre [ / ] gombbal. A mûsorszám kiválasztása közvetlenül, a léptetés hátra [ / ] vagy elôre [ / ] gomb megnyomása után nyomja meg a megfelelô számgombokat. Nyomja meg az [OK] gombot. A további mûsorszámok beprogramozása érdekében ismételje meg a 35. lépéseket. Indítsa a lejátszást a [ /, CD] gomb megnyomásával. A mûsorszám száma, a program sorrendje és a lemez száma jelenik meg: Mûsorszám száma Program sorrendje A megjelenô program sorrendjét az album száma és a mûsorszám száma követi. Az utolsó mûsorszám törlése Az összes beprogramozott mûsorszám törlése Nyomja meg állj üzemmódban a törlés [DEL] gombot. Nyomja meg állj üzemmódban az [s] gombot. A,,CLR ALL" (Törli az összest) üzenet jelenik meg. Az összes mûsorszám törlése érdekében nyomja meg 5 másodpercen belül ismét a gombot. Két számjegyû mûsorszámokhoz, nyomja meg egyszer a [10] gombot és utána a megfelelô két számgombot. Három számjegyû mûsorszámokhoz, nyomja meg kétszer a [10] gombot és utána a megfelelô három számgombot. Megjegyzés Törli a programot, ha a lemeztartót kinyitja. (Folytatás a következô oldalon.) 9 Lemezek (folytatás) Ismételt lejátszás FM/AM rádió használata Kézi hangolás A programozott ( balra) vagy a többi lejátszás üzemmódot is megismételheti. ( 8. oldal) Nyomja meg az ismétlés [ REPEAT] gombot. A,,REPEAT ON" (bekapcsolt ismétlés) és a,, " jelzô megjelenik. Visszavonás Nyomja meg ismét az ismétlés [ REPEAT] gombot. A,,REPEAT OFF" (kikapcsolt ismétlés) jelzô megjelenik, és törli a,, " jelzôt Az [FM/AM] gomb megnyomásával válassza az URH,,FM" vagy a középhullámú,,am" sávot. A lejátszás üzemmód [PLAY MODE] gomb megnyomásával válassza ki a kézi hangolást,,manual". Válassza ki az egyik [ / ] vagy [ / ] gomb megnyomásával a kívánt rádióállomás frekvenciáját. A sztereó,,st" jelzô akkor jelenik meg, ha sztereó URH rádióállomást hangolt be. Kettôs lemezek (DualDisc) használatára vonatkozó megjegyzések A kettôs lemezek,,cd" oldala nem felel meg a CD-DA szabvány elôírásainak, ezért ezen a készüléken ezeket a lemezeket lehet, hogy nem tudja lejátszani. CD-re vonatkozó megjegyzések A készülék 99 mûsorszámhoz tud hozzáférni.

9 A készülék az MP3 fájlokat és azokat a CD-DA formátumú CD-R/RW lemezeket, amelyeket lezártak, le tudja játszani. A felvétel állapotától függôen néhány CD-R/RW lemezt lehet, hogy nem képes lejátszani. Ne használjon szabálytalan alakú lemezt. Ne használjon olyan CD-t, amelyrôl a címke vagy a matrica levált, vagy a matrica helyén ragasztómaradványok vannak. Ne ragasszon címkét vagy matricát a lemezre. Ne írjon semmit a CD-re. MP3-lemezekre vonatkozó megjegyzések A készülék a fájlokat mûsorszámonként és a mappákat pedig albumonként kezeli. A készülék 999 mûsorszámhoz, 255 albumhoz és 20 szekcióhoz tud hozzáférni. A lemeznek meg kell felelnie (a kiterjesztett formátumok kivételével) az ISO vagy 2 szintjének. A mappák és a fájlok nevét abban a sorrendben jelölje egy 3 számjegyû elôtaggal (címkével), amelyben le szeretné játszani azokat. MP3 lejátszás korlátozásai A készülék csak a lemez belsô részén rögzített felvételi típust játssza le, ha a lemezen MP3 és normál (CD-DA) audioadatok is vannak. A lemez vagy a felvétel állapotától függôen elôfordulhat, hogy néhány lemezt nem tud lejátszani. A felvételek nem szükségszerûen a felvétel sorrendjében kerülnek lejátszásra. Automatikus hangolás Nyomja meg és addig tartsa nyomva az egyik [ / ] vagy [ / ] gombot, amíg a frekvencia el nem kezd gyorsan változni. A készülék ekkor megkezdi az automatikus hangolást. A hangolás megáll, ha rádióállomást talál. Lehet, hogy az automatikus hangolás nem mûködik, ha erôs külsô zavar lép fel. Az automatikus hangolás törlése, nyomja meg ismét az egyik [ / ] vagy [ / ] gombot. Az URH hangminôség javítása Az URH hangminôség javítása URH,,FM" sáv kiválasztásakor Nyomja meg és addig tartsa nyomva a [PLAY MODE] gombot, amíg a,,mono" jelzô meg nem jelenik. Visszavonás Nyomja meg és addig tartsa nyomva ismét a [PLAY MODE] gombot, amíg a,,mono" jelzô el nem tûnik. Akkor is törli a mono üzemmódot, ha a frekvenciát megváltoztatja. Normál mûsorhallgatás érdekében kapcsolja ki a,,mono" jelzôt. Középhullámú,,AM" sáv kiválasztásakor Nyomja meg és tartsa nyomva a [PLAY MODE] gombot. A gomb minden egyes megnyomására a zajcsökkentô üzemmód megváltozik: BP1 BP2 RDS mûsorszórás RDS mûsorszórás A készülék képes az egyes területeken fogható rádiós adatrendszerben (RDS) sugárzott szöveges adatok megjelenítésére. A kijelzôn az,,rds" jelzés jelenik meg, ha RDS jeleket is sugárzó rádióadó mûsorát hallgatja. A megjelenítés érdekében nyomja meg a kijelzô [DISPLAY] gombot: 10 Mûsorszámtípusok jelzései (PTY) Hírek (NEWS) Események (AFFAIRS) Információ (INFO) Sport (SPORT) Oktatás (EDUCATE) Dráma (DRAMA) Kultúra (CULTURE) Tudomány (SCIENCE) Vegyes (VARIED) Popzene (POP M) Rockzene (ROCK M) Szórakoztató zene (M.O.R.M*) Könnyûzene (LIGHT M) Klasszikus zene (CLASSICS) Egyéb zene (OTHER M) Idôjárás-jelentés (WEATHER) Pénzügyek (FINANCE) Gyermekmûsor (CHILDREN) Társasági hírek (SOCIAL A) Vallás (RELIGION) Telefonos-mûsor (PHONE IN) Utazás (TRAVEL) Szabadidô (LEISURE) Dzsessz (JAZZ) Country zene (COUNTRY) Nemzetiségi mûsor (NATIONAL) Régi slágerek (OLDIES) Népzene (FOLK M) Dokumentum mûsor (DOCUMENT) Vészhelyzet teszt (TEST) Vészhelyzet (ALARM) of *,,M. O.R.M" =,,Middle útthe road music" (zene közben) Az AM frekvencia-lépték beállítása (Csak a készülék kezelôszerveivel) A készülék a 10 khz-s lépésben kiosztott rádióállomásokat is tudja venni. A frekvencia-lépték átváltása 9 khz-rôl 10 khz-re * 1 2 Nyomja meg és tartsa nyomva az [FM/AM] gombot. Néhány másodperc múlva a kijelzô megjeleníti a pillanatnyi minimális frekvenciát. Tartsa tovább nyomva az [FM/AM] gombot. Amikor a minimális frekvencia értéke megváltozott, engedje el a gombot. Visszatérés az eredeti frekvencialéptékhez, ismételje meg a fenti lépéseket. A beállítás megváltozása után, az elôzôleg beállított valamennyi érték ki lesz törölve. Megjegyzés Lehet, hogy az RDS-jelzések nem láthatók, ha a vétel gyenge. * Magyarországon a 9 khz-es lépték a használatos. A memória beállítása A programhelyekre max. 30 URH (FM) és 15 középhullámú (AM) rádióállomást lehet elôre beállítani. Elôkészület: Az [FM/AM] gomb megnyomásával válassza az URH,,FM" vagy a középhullámú,,am" sávot. Programozás kézzel Automatikus programozás 1 Válassza ki a,,lowest" (Legalacsonyabb) vagy a,,current" (Pillanatnyi) frekvenciaállást az [OK] gombbal. CURRENT LOWEST A hangolás a pillanatnyi frekvenciától kezdôdik.

10 A hangolás a legalacsonyabb frekvenciától kezdôdik Válassza ki a,,manual" (kézi hangolás) üzemmódot a [PLAY MODE] gomb megnyomásával. Hangolja be a kívánt rádióállomást az egyik [ vagy [ / ] gomb megnyomásával. Nyomja meg a [PROGRAM] gombot. Válasszon programhelyet a számgombokkal. Törli a programhelyen lévô rádióadót, ha egy másik adót programoz be arra a programhelyre. A további rádióállomások beprogramozása érdekében ismételje meg a 24. lépéseket. / ] 2 Indítsa el az automatikus programozást a [PROGRAM] gomb nyomva tartásával. A programhely kiválasztása Válasszon programhelyet a számgombokkal. A 1030 programhelyek érdekében elôször a [10], utána a megfelelô számgombot nyomja meg. A rádió az összes vehetô rádióállomást növekvô sorrendben tárolja a programhelyekre. Amikor a programozás befejezôdött, az utoljára tárolt rádióadót hangolja be a készülék. VAGY 1 2 Válassza ki a,,preset" (programozott hangolás) üzemmódot a [PLAY MODE] gombbal. Válasszon programhelyet az egyik [ [ / ] gomb megnyomásával. USB memóriaegység. A készenléti üzemmód kivételével mindig tölti a digitális audiolejátszót, ha azt az USB adatkapuhoz (port) csatlakoztatja. Szokásos felvétel Az USB és a belsô memória állapotának az ellenôrzése Ellenôrizni tudja az USB-eszközön és a belsô memórián a rendelkezésre álló tárolási helyet. 1 Válassza ki a rögzíteni kívánt mûsorforrást. Felvétel rádióról: Hangolja be a rádióállomást ( 10. oldal) Felvétel CD-rôl: Helyezze be a felvenni kívánt CD-t. Nyomja meg a [ /, CD], és utána az állj [s] gombot. 9. Ügyeljen rá, hogy a lemez álljon. Felvétel a MUSIC PORT vagy az AUX bemenetrôl. 15. FXXX" mint albumnév fog megjelenni. 15. lejátszás ettôl a mûsorszámtól fog folytatódni. A lejátszás folytatása érdekében, nyomja meg az [ /, USB] vagy a [ /, MEMORY] gombot. VAGY A folytatásos lejátszás funkció törlése érdekében, nyomja meg ismét az állj [s] gombot. Ezek a funkciók hasonlók, mint a Lemezek-nél a,,szokásos lejátszás" címû részben leírtak. ( 8. oldal) A mûsorszám információinak az ellenôrzése A szokásos felvételi funkciók végzése közben, meg tudja nézni a kijelzôn az adott mûsorszámra vonatkozó információkat. Nyomja meg felvétel üzemmódban újra meg újra a kijelzô [DISPLAY] gombot. Példa: A kijelzô CD felvétel közben Eltelt játékidô Hátralévô játékidô Felvételi üzemmód Az USB hátralévô A memória hátralévô felvételi ideje felvételi ideje Pillanat állj, Mûsorszámok léptetése vagy Albumléptetés MP3 mûsorszámok felvétele A mûsorszám információinak az ellenôrzése Meg tudja nézni a kijelzôn az adott mûsorszámra vonatkozó információkat. Nyomja meg lejátszás vagy pillanat állj üzemmódban újra meg újra a kijelzô [DISPLAY] gombot. Fel tudja venni egy lemez albumában tárolt MP3 mûsorszámokat, egy USB-eszközre vagy a készülék belsô memóriájába. Album felvételét az USB-eszközrôl a belsô memóriára, vagy fordítva is végre lehet hajtani Válassza ki a rögzíteni kívánt album mûsorforrását. Nyomja meg a [ /, CD] vagy az [ /, USB] vagy a [ /, MEMORY] gombot, és utána az állj [s] gombot. Válassza ki a kívánt albumot az [ /, ALBUM] gombbal. Vegye fel a kívánt tárolási helyre. Indítsa a felvételt az [q/, USB REC] vagy a [q/, MEMORY REC] gomb megnyomásával. Példa: Egy album felvétele USBeszközrôl a belsô memóriára. A felvétel folyamata %-ban A felvétel alatt álló album (Folytatás a következô oldalon) 13 USB és a belsô memória (folytatás) További lejátszás üzemmódok Címkeresés A jóváhagyás érdekében, nyomja meg az [OK] gombot. A,,PL01 EMPTY" jelenik meg a kijelzôn, ha a,,pl01" elnevezésû lejátszási listában nincs mûsorszám. Válassza ki a kívánt albumot a [ / ] gombbal. Válasszon mûsorszámot a [ / ] gombbal. Tárolja a kiválasztott mûsorszámot az [OK] gombbal. Nyomja meg az [EDIT MODE] gombot, és utána a további mûsorszámok tárolása érdekében, ismételje meg az 57. lépéseket. Indítsa a lejátszást a [ /, MEMORY] gomb megnyomásával. " jel villog. (Törli?) üzenet jelenik meg. meg állj üzemmódban a [s] gombot. A,,CLEAR?" (Törli mind?) üzenet jelenik meg 4 Válasszon az [OK] gombbal, és játssza le a mûsorszámot. Megjegyzés Ez a funkció azokat a mûsorszámokat ki fogja hagyni, amelyeket a szokásos felvétellel készített ( 12.

11 oldal). Ez a funkció egyik véletlenszerû vagy programozott üzemmóddal sem mûködik. Nem karakter érzékeny. Az azonos címû mûsorszámokat ugyanaz a mûsorszámcím mutatja. A lejátszási lista összes mûsorszámának a törlése Tovább felvétel üzemmódok Nagy sebességû felvétel Lejátszási lista Felvételi sebesség: CD: Max. 4 normál sebesség CD-RW: Max. 2 normál sebesség 10 lejátszási listáig tud tárolni. Az egyes lejátszási listák 99 mûsorszámig tudnak tárolni Nyomja meg a [ /, MEMORY] gombot, és utána az állj [s] gombot. Nyomja meg a [PLAY LIST] gombot. Válassza ki a kívánt lejátszási listát a [ / ] gombbal. 1 2 Helyezze be a felvenni kívánt CD-t. Nyomja meg a [ /, CD] és utána az állj [s] gombot. Egy kijelölt mûsorszám felvétele, válassza ki az 1-TRACK (1-mûsorszám) üzemmódot a [PLAY MODE] gombbal. 3 A felvétel indítása érdekében, nyomja meg egyszerre a [CD HI-SPEED] és [q/, USB REC] gombot, vagy a [q/, MEMORY REC] gombot. Felvétel elôtt Az [EDIT MODE] gomb megnyomásával válassza ki a kívánt mûsorszámot jelölô üzemmódot. Rádió: MANUAL (Kézi) TIMEMARK (Idôjel) MUSIC PORT vagy AUX bemenet: Megjegyzés A lemez állapotától függôen lehet, hogy nem tud nagy sebességû felvétellel, vagy a normál sebesség négyszeresével felvételt készíteni. Rögzítse a CD-t normál sebességgel. Nagy sebességû felvétel közben a hang némítva van. Analóg formátumú felvétel készítése CD-rôl MANUAL A felvételi üzemmódot át tudja kapcsolni az alapértelmezés szerinti digitális felvételrôl, analóg felvételre. A mûsorszámjelek kézzel lesznek elhelyezve. A mûsorszámjel hozzáadása, nyomja meg felvétel közben az [OK] gombot. A mûsorszámjelek utomatikusan öt másodpercenként lesznek beszúrva. A felvétel automatikusan megkezdôdik, amikor a másik készüléken a lejátszást elindítja. A felvétel automatikusan megszakad, ha kb. 3 másodpercig nem érzékel hangot. 1 2 Nyomja meg a [ /, CD] és utána az állj [s] gombot. Válassza ki az,,analog-rec" állást az [EDIT-MODE] gomb nyomva tartásával. ANALOG-REC DIGITAL-REC (analóg felvétel) (digitális felvétel) TIME MARK SYNCHRO Megjegyzés Az analóg felvétel befejezése után a felvételi üzemmód visszatér az alapértelmezés szerinti,,digital-rec" üzemmódba. Analóg felvételi üzemmódban a nagy sebességû felvétel nem használható. Megjegyzés Törli az öt perces számlálást, ha a felvételt a TIME MARK (Idôjel) üzemmódban készíti, és eközben az [OK] gombot megnyomja, vagy a felvételt megszakítja. SYNCHRO üzemmódban a mûsorszámjeleket nem tudja kézzel beszúrni. Felvételi üzemmód Felvételi üzemmód A felvétel elindítása elôtt, ki tudja választani a kívánt felvételi üzemmódot. ( 11. oldal) A kívánt beállítás kiválasztása, nyomja meg újra meg újra a [REC MODE] gombot. A felvett mûsorszámok törlése Ez az üzemmód teszi lehetôvé a nem kívánt mûsorszámok könnyû és gyors törlését. 128 KB/s 192 KB/s 320 KB/s Hosszanjátszó üzemmód Normál üzemmód Gyorslejátszó üzemmód Nyomja meg az [q/, USB] vagy a [q/, MEMORY] és utána az állj [s] gombot. Válassza ki a kívánt albumot, vagy a mûsorszámot a [ / / / ] gomb megnyomásával. A kívánt törlési üzemmód kiválasztása, nyomja meg újra meg újra az [EDIT MODE] gombot. Felvétel közben A pillanatnyi felvételi üzemmód megjelenítése, nyomja meg újra meg újra a [DISPLAY] gombot. Megjegyzés Felvétel közben a felvételi üzemmódot nem tudja megváltoztatni. Egyetlen egy mûsorszám törlése. Mûsorszámjel hozzáadása Mûsorszámjel hozzáadása Amikor analóg mûsorforrásról, mint például rádióról, MUSIC PORT vagy az AUX bemenetrôl készít felvételt, felvétel közben elkülönítheti egy kívánt pontban a beszédet, vagy a zenei mûsorszámot. A különbözô üzemmódok használatával, a mûsorszámjel hozzáadásával tudja a szétválasztást elvégezni. Egy album törlése. Formattálja az USB-eszközt. Törli az összes albumot. (Folytatás a következô oldalon) 15 USB és a belsô memória (folytatás) Az óra és az idôzítô használata Az óraidô beállítása Az óra 24 órás rendszerû Nyomja meg az [OK] gombot. A törlésre kiválasztott tétel kb. 2 másodpercen belül megjelenik a kijelzôn, majd követi a,,press OK" üzenet. Példa: 1 Nyomja meg ismét az [OK] gombot. A léptetés [ / ] gomb megnyomásával válassza ki a,,yes" (Igen) állást, és utána az [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a törlést.

12 A kijelzôn a,,writing" üzenet jelenik meg. VAGY A léptetés [ / ] gomb megnyomásával válassza ki a,,no" (Nem) állást, és utána az [OK} gomb megnyomásával vonja vissza a törlést. Példa: Az óra/idôzítô [CLOCK/TIMER] gomb megnyomásával válassza a,,clock" állást. A gomb minden egyes megnyomására a jelzések a következô sorrendben váltják egymást. 2 3 (Kb. 8 másodpercen belül) Állítsa be a kívánt idôt az idôbeállító [ / ] gombbal. A beállítás jóváhagyása érdekében nyomja meg az [OK] gombot. Megjegyzés Amikor egy album több mint 999 mûsorszámot tartalmaz, az,,album DEL" üzemmód csak 999 mûsorszámot fog törölni. Az ilyen album törléséhez, ismételje meg a 26. lépést. Az óraidô megjelenítése Az óraidô megjelenítése érdekében, nyomja meg egyszer a [CLOCK/TIMER] gombot, ha a készülék a bekapcsolt vagy készenléti állapotban van. Az óraidô néhány másodpercre megjelenik. Megjegyzés A pontosság megôrzése érdekében, rendszeresen állítsa be az órát. USB-re vonatkozó megjegyzések USB-re vonatkozó megjegyzések Kompatibilis eszközök Azok az egységek, amelyeket nagy mennyiségû adatot tároló USBeszközként definiáltak. Azok az USBegységek, amelyek támogatják a,,bulk only transfer" üzemmódot. Azok az USB-egységek, amelyek támogatják USB 2.0 teljes sebességet. Támogatott formátum A mappákat albumként kezeli. A fájlokat mûsorszámként kezeli. A mûsorszámoknak,,.mp3" vagy,,. MP3" kiterjesztésûeknek kell lenniük. A CBI (Control/Bulk/Interrupt) üzemmód nem támogatott. NTSF fájlrendszert használó egység nem támogatott [Csak a FAT 12/16/32 (12/16/32 kiosztású fájltáblázat)] fájlrendszert támogatja. A szektor méretétôl függôen, néhány fájl lehet, hogy nem mûködik. Késleltetett kikapcsolás Késleltetett kikapcsolás Ez az idôzített üzemmód a beállított idô leteltével önmûködôen kikapcsolja a készüléket. A késleltetett kikapcsolás [SLEEP] gomb megnyomásával válassza ki a kívánt idôtartamot (percek). A kijelzôn a,,sleep" üzenet jelenik meg. A késleltetett kikapcsolás visszavonása A késleltetett kikapcsolás [SLEEP] gombbal válassza a kikapcsolt idôzítés,,off" állást. A hátralévô idô megváltoztatása Jelenítse meg az idôt a késleltetett kikapcsolás [SLEEP] gombbal és a kívánt idôtartam kiválasztása érdekében nyomja meg ismét ezt a [SLEEP] gombot. Megjegyzés A késleltetett kikapcsolást és a lejátszást, vagy a késleltetett kikapcsolást és a felvételt használhatja együtt. A késleltetett kikapcsolásnak mindig elsôbbsége van. Ügyeljen rá, hogy az idôzítés beállítások ne fedjék át egymást. 16 Idôzített lejátszás vagy felvétel használata Az idôzítôt be lehet úgy állítani, hogy egy bizonyos idôpontban felébressze (idôzített lejátszás) vagy felvételt készítsen a rádióról vagy egyéb megvásárolható berendezésrôl (idôzített felvétel). Az idôzített lejátszást és az idôzített felvételt nem lehet együtt használni. Kapcsolja be a készüléket és állítsa be az órát. Idôzített lejátszás Készítse elô a hallgatni kívánt mûsorforrást; lemez, USB-eszköz, belsô memória, rádió vagy egyéb opciós berendezés, és állítsa be a hangerôt. Helyezze be az USB-eszközt (USB felvételhez) és hangolja be a rádióállomást ( 10. oldal), vagy válassza ki a MUSIC PORT vagy az AUX bemenethez csatlakoztatott külsô mûsorforrást ( 16. oldal). Az idôzítés aktiválása Válassza ki a [ / ] gomb megnyomásával a felvétel kívánt tárolási helyét. A beállítás jóváhagyása érdekében nyomja meg az [OK] gombot. Kapcsolja be a kívánt idôzítô üzemmódot a [ PLAY/ REC] gomb újra meg újra történô megnyomásával. Idôzített felvétel 10 Kapcsolja ki a készüléket a készenlét/bekapcsoló [ ] gombbal. Az idôzítô mûködtetése érdekében a készüléket ki kell kapcsolni. Ismételje meg az elôzô 18. és a 10. lépést. ( lásd fent) 1) Törölje a kijelzôrôl az idôzítés jelzôt az idôzített felvétel/lejátszás [ PLAY/REC] gombbal. 2) Változtassa meg a hangerôt. 3) Végezze el a a 9. és 10. lépést. Válassza ki a kívánt [ PLAY] vagy [ REC] idôzített üzemmódot az óra/idôzítô [CLOCK/ TIMER] gomb újra meg újra történô megnyomásával.

Az Ön kézikönyve PANASONIC DMP-BD35 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3634780

Az Ön kézikönyve PANASONIC DMP-BD35 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3634780 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

KIV-700 KEZELÉSI UTASÍTÁS

KIV-700 KEZELÉSI UTASÍTÁS DIGITÁLIS MÉDIA VEVŐKÉSZÜLÉK KIV-700 KEZELÉSI UTASÍTÁS Mielőtt elolvasná ezt a kézikönyvet, kattintson az alábbi gombra a legújabb változat és a módosított oldalak ellenőrzéséhez. 10ORD_IM316_Ref_hu_03_E

Részletesebben

USB DVD LEJÁTSZÓ KÉZIKÖNYV KEZELÉSI UTASÍTÁS MODEL: HT902TB HT902TB-D0.BHUNLLK_HUN_5884 HT902TB-D0 SH92TB-S SH92TB-C SH92TB-W

USB DVD LEJÁTSZÓ KÉZIKÖNYV KEZELÉSI UTASÍTÁS MODEL: HT902TB HT902TB-D0.BHUNLLK_HUN_5884 HT902TB-D0 SH92TB-S SH92TB-C SH92TB-W HT902TB-D0.BHUNLLK_HUN_5884 LEJÁTSZÓ KÉZIKÖNYV KEZELÉSI UTASÍTÁS MODEL: HT902TB HT902TB-D0 SH92TB-S SH92TB-C SH92TB-W R USB Mielőtt csatlakoztatná, bekapcsolná és beállítaná a készüléket, kérjük, olvassa

Részletesebben

KDC-W4737U KDC-W4737UY KDC-W4537U KDC-W4537UY

KDC-W4737U KDC-W4737UY KDC-W4537U KDC-W4537UY CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KDC-W4737U KDC-W4737UY KDC-W4537U KDC-W4537UY KEZELÉSI UTASÍTÁS Hungarian/00 (KEE) Tartalomjegyzék Biztonsági előírások 3 Megjegyzések 4 Általános funkciók 7 Áramellátás Forrás

Részletesebben

KDC-W6527SE KDC-W6527 KDC-W657

KDC-W6527SE KDC-W6527 KDC-W657 KDC-W6527SE KDC-W6527 KDC-W657 CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KEZELÉSI UTASÍTÁS B64-2884-00/00 (E2W) Tartalomjegyzék Biztonsági előírások 3 Megjegyzések 5 Megjegyzések az MP3/WMA lejátszásról 6 CD-k 8 Általános

Részletesebben

RDS-EON FM / AM RÁDIÓ CD/MP3-LEJÁTSZÓ

RDS-EON FM / AM RÁDIÓ CD/MP3-LEJÁTSZÓ -Owner's manual / Mode d'emploi Bedienungsanleitung / Istruzioni per l'uso GKEZELÉSI ebruiksaanwijzing ÚTMUTATÓ / Manual de instrucciones Bruksanvisning / Manual de instruções RDS-EON FM / AM RÁDIÓ CD/MP3-LEJÁTSZÓ

Részletesebben

Hálózati audiorendszer. M-crew Server ver. 1.0

Hálózati audiorendszer. M-crew Server ver. 1.0 2-318-581-11(2) Hálózati audiorendszer Kezelési útmutató Vásárlói feljegyzés A készülék típusjelzése és sorozatszáma a készülék alján található. Jegyezze fel a készülék sorozatszámát az alábbi rovatba.

Részletesebben

DVD Player/ Video Cassette Recorder

DVD Player/ Video Cassette Recorder 3-084-917-31 (1) HU DVD Player/ Video Cassette Recorder Használati útmutató PAL SLV-D910N/R 2003 Sony Corporation VIGYÁZAT A tűz és áramütés megelőzése végett ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség

Részletesebben

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Manual do proprietário

Részletesebben

2-631-916-32(1) Házimozi rendszer DVD-felvevővel. Kezelési útmutató DAR-RD100. 2005 Sony Corporation

2-631-916-32(1) Házimozi rendszer DVD-felvevővel. Kezelési útmutató DAR-RD100. 2005 Sony Corporation 2-631-916-32(1) Házimozi rendszer DVD-felvevővel Kezelési útmutató DAR-RD100 2005 Sony Corporation Csatlakoztatási útmutató Körültekintően olvassa el ezt a Csatlakoztatási útmutatót a rendszer részegységeinek

Részletesebben

DVD-felvevő RDR-HX650. Kezelési útmutató

DVD-felvevő RDR-HX650. Kezelési útmutató 3-100-905-F1(1) DVD-felvevő Kezelési útmutató A Sony készülékekre és szolgáltatásokra vonatkozó hasznos tudnivalókat, ötleteket és egyéb információkat az alábbi honlapon találhat: www.sony-europe.com/myproduct

Részletesebben

DVD-felvevő RDR-HX520/HX720/HX722/HX920. Kezelési útmutató

DVD-felvevő RDR-HX520/HX720/HX722/HX920. Kezelési útmutató E1 DVD-felvevő Kezelési útmutató A Sony termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos hasznos tanácsok, tippek és további információkért látogasson el a www.sony-europe.com/myproduct weboldalra. RDR-HX520/HX720/HX722/HX920

Részletesebben

Földi digitális HD beltéri egység SRT 8903. Picture similar. Felhasználói kézikönyv

Földi digitális HD beltéri egység SRT 8903. Picture similar. Felhasználói kézikönyv Földi digitális HD beltéri egység SRT 8903 Picture similar Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék 1.0 Bevezetés 2 1.1 Biztonsági előírások 2 1.2 Tárolás 2 1.3 A készülék beállítása 3 1.4 Tartozékok 3

Részletesebben

Monte Carlo MP34 7 643 193 510 Bahamas MP34 7 643 194 510

Monte Carlo MP34 7 643 193 510 Bahamas MP34 7 643 194 510 Rádió Radio / CD / MP3 Monte Carlo MP34 7 643 193 510 Bahamas MP34 7 643 194 510 Kezelési és beszerelési útmutató http://www.blaupunkt.com 2 1 2 3 4 5 6 10 9 8 7 11 3 KEZELÕSZERVEK 1 nyomógomb: az elõlap

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BLAUPUNKT COBURG RCR 168 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3310832

Az Ön kézikönyve BLAUPUNKT COBURG RCR 168 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3310832 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató BLAUPUNKT COBURG RCR 168. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

IC Recorder ICD-PX820

IC Recorder ICD-PX820 4-166-310-61(1) IC Recorder Használati utasítás Üzembe helyezés Alapvető műveletek Egyéb rögzítési műveletek Egyéb lejátszási műveletek Üzenetek szerkesztése A menü funkció A számítógép használata Kiegészítő

Részletesebben

CD 50 PHONE, CD 60 MMEDIA

CD 50 PHONE, CD 60 MMEDIA CD 50 PHONE, CD 60 MMEDIA CDC 80 MMEDIA Rövid áttekintés... 8 Általános információk... 10 Vészhelyzet... 13 Kezelés... 15 Fõ menü... 24 Hangbeállítások... 26 Hangerõ-beállítások... 28 Rádió... 30 CD-/MP3-lejátszó,

Részletesebben

Kezelési útmutató. Nagyfelbontású digitális vevőegységhez. Opticum HD x405p műholdvevő

Kezelési útmutató. Nagyfelbontású digitális vevőegységhez. Opticum HD x405p műholdvevő Nagyfelbontású digitális vevőegységhez Opticum HD x405p műholdvevő Feldolgozás dátuma: 2012.03 (1.07.3965 készülék szoftver alapján W.V) Tartalomjegyzék BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 4 1. Környezetvédelem 5 2.

Részletesebben

A távvezérlő áttekintése...(3) A tv-készülék gombjainak és kijelzéseinek áttekintése...(10)

A távvezérlő áttekintése...(3) A tv-készülék gombjainak és kijelzéseinek áttekintése...(10) Tartalomjegyzék A távvezérlő és a tv-készülék gombjai/kijelzései A távvezérlő áttekintése...(3) A tv-készülék gombjainak és kijelzéseinek áttekintése...(10) Tv-nézés Tv-nézés...(15) A digitális elektronikus

Részletesebben

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S TÍPUS LC-46LE830E LC-46LE830RU LC-46LE831E LC-46LE831S KEZELÉSI ÚTMUTATÓ SZÍNES LCD-TELEVÍZIÓ LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S ASA CE nyilatkozat: Alulírott, SHARP Electronics (Europe)

Részletesebben

DVD LEJÁTSZÓ ÉS VIDEOMAGNÓ HR-XV45SEZ PAL INSTRUCTIONS UTASÍTÁSA HASZNÁLATI

DVD LEJÁTSZÓ ÉS VIDEOMAGNÓ HR-XV45SEZ PAL INSTRUCTIONS UTASÍTÁSA HASZNÁLATI DVD LEJÁTSZÓ ÉS VIDEOMAGNÓ HR-XV45SEZ PAL R HASZNÁLATI INSTRUCTIONS UTASÍTÁSA HU VIGYÁZAT ÁRAMÜTÉSVESZÉLY, NE NYISSA FEL FIGYELMEZTETÉS: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE ELKERÜLÉSE CÉLJÁBÓL NE NYISSA FEL A KÉSZÜLÉKET

Részletesebben

Evolution. Emotion. Passion. THT504. Digital Terrestrial HD Receiver

Evolution. Emotion. Passion. THT504. Digital Terrestrial HD Receiver THT504 Digital Terrestrial HD Receiver User Manual Manuel d utilisation Manuale utente Manual del usuario Manual do Utilizador Instrukcja obsługi Felhasználói kézikönyv Ръководство на потребителя Evolution.

Részletesebben

UPC Direct Használati útmutató Philips DSX 6010 beltéri egység

UPC Direct Használati útmutató Philips DSX 6010 beltéri egység UPC Direct Használati útmutató Philips DSX 6010 beltéri egység A kézirat lezárva: 2011. 04. 05. Tartalom A digitális mûholdvevô (DSR) Felhasználói kézikönyve...72 A rendszer...72 1 Üzembe helyezés Kicsomagolás...73

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Magyar - 1 -

Tartalomjegyzék. Magyar - 1 - Tartalomjegyzék TV funkciók... 2 Tisztelt SHARP vásárló!... 3 Fontosabb biztonsági óvintézkedések... 3 Környezetvédelemmel kapcsolatos információk... 6 A csomag tartalma... 7 TV vezérlőgombok és működtetés...

Részletesebben

ORION HASZNÁLATI UTASÍTÁS LCD T22-DVDC

ORION HASZNÁLATI UTASÍTÁS LCD T22-DVDC ORION HASZNÁLATI UTASÍTÁS LCD T22-DVDC Jellemzők Távirányítóval vezérelhető LCD TV. HDMI csatlakozók a digitális képhez és hanghoz. Ez a csatlakozó alkalmas nagyfelbontású jelek vételére is. 200 programhely

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY CMTCX5IPB.CEL http://hu.yourpdfguides.com/dref/4302330

Az Ön kézikönyve SONY CMTCX5IPB.CEL http://hu.yourpdfguides.com/dref/4302330 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

A készülék áttekintése

A készülék áttekintése A készülék áttekintése LCD TV A készülék eleje DE CODES / KOD 1. TFT képernyő: 2. Üzemjelző: Világít, ha a készülék készenléti üzemmódban van. Kialszik, amikor a készüléket bekapcsolják: Infravörös érzékelő:

Részletesebben

HD-95CX. Használati utasítás

HD-95CX. Használati utasítás HD-95CX Használati utasítás Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 JELLEMZŐK... 3 BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK... 4 A DOBOZ TARTALMA... 4 KÖNNYŰ HASZNÁLAT... 4 TÁVVEZÉRLŐ... 5 ELŐLAP... 6 HÁTLAP... 6 CSATLAKOZTATÁS

Részletesebben

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Mc Crypt CMP-960USB DJ-CD-/MP3 lejátszó Rendelési szám: 31 21 22

Részletesebben

Kezelési útmutató NW-S603 / S605 / S703F / S705F / S706F. 2006 Sony Corporation 2-887-744-92 (1)

Kezelési útmutató NW-S603 / S605 / S703F / S705F / S706F. 2006 Sony Corporation 2-887-744-92 (1) Kezelési útmutató NW-S603 / S605 / S703F / S705F / S706F 2006 Sony Corporation 2-887-744-92 (1) A kézikönyvekről A lejátszó mellett megtalálható a Quick Start Guide és ez a PDF-formátumú Kezelési útmutató.

Részletesebben